Ve Smetanových Sadech v Jihlavě se objevila „skulptura“ ironizující stávající vedení radnice.

Odvaha? Ve Smetanových Sadech v Jihlavě se objevila „skulptura“ ironizující stávající vedení radnice. Autoři se jejím prostřednictvím „naváží“ do pana primátora, do mé osoby, do skutečnosti, že je v Jihlavě (dle jejich subjektivního názoru) více preferován sport před aktivitami ostatními, atd…

Proč ne. Je to zajímavá forma vyjádření vlastního názoru, zajímavá forma kritiky. Celá záležitost je navíc pojata vtipně, bez vulgarizmů či sprostých urážek. Autor nebo autoři si s instalací „sochy“ museli dát dost práce a radnice rozhodně nevyrazí do boje s tím, že by jejich dílo ihned demontovala či odstraňovala (byť z určitého úhlu pohledu by se mohlo jednat i o přestupek). Rozhodně tato forma protestu je mnohem sofistikovanější, než urážlivé hrubé dopisy či rozbíjení oken.

Celé „umělecké dílo“ je anonymní. I tento fakt však není příliš v rozporu s mým chápáním – třeba se jedná o studenty, kteří měli strach z případných represí. Mohli mít pocit, že by jejich počínání mohlo mít nějaké negativní důsledky na ně samotné. Je to škoda, že v nich nebylo tolik odvahy, aby svůj názor hlásali veřejně. Mohu tvůrce ujistit – žádné represe by nepřišly.

Co mne však zaráží je apel tvůrců ke komunikaci prostřednictvím jimi uvedené e-mailové adresy. Byl to však jen štěk, neboť hned v pátek jsem zareagoval na adresu jimi uvedenou a žádná odpověď nepřišla.. Mojí reakcí byla jen a jen výzva ke komunikaci (a to i s akceptací jejich anonymity).

Myslím si, že onen nedostatek odvahy a neschopnost další komunikace devalvuje práci, kterou si autoři s vyjádřením vlastního názoru dali.

Tak snad příště….

Radek Vovsík

Leave a Reply