Blog Jihlavských listů

Jiří Pykal
28- 41 let, 3 děti, bydliště Telč, manažer ekofarmy, zájem o společnost, kulturu, politiku, životní prostředí, cyklo a VH turistiku, španělštinu, místopředseda krajské organizace Strany zelených Vysočina.

Nevyčítejme obcím aneb zase ty větrníky

Jiří Pykal | Čtvrtek, 26. 6. 2008 v 15:25

 Neustálé brojení našeho pana hejtmana proti větrníkům začíná připomínat přeskakující desku. Z posledního článku „Uplácení měst a obcí s využitím dotací není fér“, otištěného v Jihlavských listech dne 6.6.2008 (totéž blog 8.6.) jsme se opět dozvěděli, že nejvíce mu leží v žaludku „dotovaná“ cena výroby elektrické energie větrnými elektrárnami (VTE) a to, že firmy z těchto peněz „uplácí“ obce na jejichž území je staví. Ano, to už zaznělo mnohokrát. Co však v těchto vystoupeních chybí, je jakýkoli pozitivní prvek či náznak řešení. Podle mne zase není fér tvářit se, jakoby věci byly pouze černé nebo pouze bílé. Vše má přece své pro i proti. Cítím povinnost, aby zde zazněl i jiný názor a to mně přimělo sepsat „kontrablog“.

Při vstupu České republiky do Evropské unie jsme se zavázali splnit cíl 20% výroby energie z obnovitelných zdrojů do roku 2020. Logicky proto přišel zákon č. 180/2005 Sb. o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů s garantovanými výkupními cenami. Má-li se dosud nerozvinuté odvětví obnovitelných zdrojů (a energie větrná je jedním z nich) rychle rozvinout, je třeba ho podpořit. To je obecně smysl všech dotací. Také zmíněná návratnost vložených investic, spočítaná na 15 let, není nijak extrémní. (Obecně se obtížně hledají investoři tam, kde návratnost překračuje magickou hranici 10 let.) Větrná energetika je relativně mladý a rozvíjející se obor, který nás v budoucnu jistě překvapí technologickými pokroky a efektivitou. Pro srovnání, Německo, země, kterou může jen málokdo podezírat z nedostatku technického a racionálního myšlení, právě schválilo navýšení cíle, že do roku 2020 bude celá třetina spotřeby energie z ekologických zdrojů.

Pokud se o svůj zisk investor dělí s obcí, je to jedině dobře. Je realitou, že příjem z větrníků je významnou položkou obecních rozpočtů, což i pan hejtman přiznává. Je-li to pro něj takový problém, proč se tedy kraj nezasadí o změnu rozpočtového určení daní, které i přes nedávné zlepšení nadále znevýhodňuje malé obce? Budou-li mít obce ze státního rozpočtu větší příjmy, jistě se nebudou muset jako tonoucí „chytat každého stébla“. A pokud bychom chtěli jít ještě dále – bylo by spravedlivé, kdyby tento finanční efekt mohly v určité míře pocítit i obce v sousedních katastrech, které budou mít také vrtule denně na očích. Zde je opět prostor pro zákonodárnou iniciativu kraje.

Pokud hejtman Miloš Vystrčil srovnává cenu vyrobené elektřiny z VTE s cenou v uhelné nebo jaderné elektrárně, srovnává nesrovnatelné. Každý ví, že tyto výrobní ceny nezahrnují externality, tj. cenu škod, které na životním prostředí působí. Např. produkce skleníkových plynů, škody na krajině způsobené povrchovými doly, lesy poničené exhalacemi, poškozené zdraví obyvatel pánevních oblastí, náklady na ostrahu jaderných reaktorů, vybudování trvalého úložiště vyhořelého paliva, likvidaci případných následků úniků radiace aj. I tyto náklady navíc jsou dotovány – ze státního rozpočtu. A argumentace trhem a absencí konkurence, pokud všichni víme o absolutní dominanci ČEZu na poli elektrické energie v ČR, je spíše úsměvná.

V textu se již nedostalo na krajinný ráz. Ten je však podle mně stěžejní. Krajina Vysočiny má nevyčíslitelnou hodnotu nejen pro obyvatele, ale i pro cestovní ruch. Zároveň se toto hledisko nesmí stát paušálním argumentem pro odmítání veškeré výstavby VTE na území kraje. Vliv na krajinu je třeba objektivně posoudit na podkladě pohledových studií a řídit se příslušnou metodikou. Jsem proti výstavbě větrníků v památkových, klidových a rekreačních zónách, ve velkoplošných a maloplošných zvláště chráněných územích, v ptačích oblastech NATURA 2000, v přírodních parcích apod. Proto, abychom i přes odpor současného vedení kraje, který je spíše jen politickým gestem, neměli nakonec větrník na každém kopci, navrhuji řešení. Zadejme vypracování studie, která vyhodnotí umístění větrných elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny na vybraných územích Vysočiny. Vhodné se jeví mj. průmyslové zóny a oblasti intenzivní monokulturní zemědělské výroby. Investoři by měli přístup do vytipovaných lokalit a mimo ně by byla výstavba tabu.

Neméně zásadní je pro mně také zapojení veřejnosti do rozhodování o výstavbě VTE. Všichni obyvatelé obce, v jejímž katastru se výstavba zamýšlí a také obyvatelé sousedních obcí musí mít právo se k záměru vyjádřit a je nutné na jejich stanovisko brát zřetel.
Pro dokreslení, že skutečně nic není černobílé, popíši své postřehy z nedávného cykloputování po okolí Dukovan. Je to krásný kraj a žijí zde velmi milí lidé. Nicméně jaderná elektrárna, která má nebývalou podporu pana hejtmana, je obrovský kolos, který je vidět odevšad a není před ním úniku. Mezi lidmi, kteří nejsou místní, vzbuzuje většinou velmi stísněné pocity. Obce v okolí Dukovan jsou malebné a zvelebené dotacemi ČEZu (úmyslně nepoužívám slovo „upláceny“). Z elektrárny profitují a dokonalou infrastrukturu jim ostatní mohou jen závidět. A těmto obcím, i přes poškozený krajinný ráz, nezapočtené externality a nezanedbatelné riziko, pan hejtman dotace nezazlívá. Já také ne, cena kterou za to platí, je vysoká.

A na závěr ještě perlička – při návštěvě infocentra Jaderné elektrárny Dukovany průvodkyně přesvědčivě ujišťovala, že jakákoli chyba je zde naprosto vyloučena, lidský faktor nemůže proces negativně ovlivnit, nad vším bdí automatika. Paradoxně, hned pár dnů poté se objeví v tisku: „V půl desáté dopoledne vypadly z provozu obě turbíny na 2. bloku a výkon reaktoru začal prudce klesat… příčinou byla chybná manipulace pracovníka z oddělení měření a regulace…“ A o kus dále čtu: „ To máte směnu, sedíte na blokové dozorně a najednou spustí barevná hudba, to znamená, že všechny kontrolky postupně začnou svítit a blikat, různě spustí alarmy jako zvuková kulisa a nikdo neví, která bije …“ Inu, vše má opravdu své pro i proti.

25 komentářů k článku “Nevyčítejme obcím aneb zase ty větrníky”

 1. Jiří Simon říká:

  Vážený pane, zásadně s Vámi nesouhlasím!! Dokonce si dovolím tvrdit, nato jak jste mladý, jste neuvěřitelný demagog ! Prosím podívejte se ještě jednou na možnosti a rozlohu v Německu, a porovnejte to i u nás, tj. v Česku. Prosí, prosím nechte Vysočinu nepokoji, a udělejte si čas pěšky, projděte se po Vysočině. Přijdete nato, že z jedné vesničky vyjdete a za kopcem je další. V dnešní době jsou technologie které prokazatelně v budoucnu nahradí ty příšerné vrtule. Ponechte Vysočinu budoucím generacím na relaxaci, budou jí potřebovat.

 2. Jiří Simon říká:

  Myslím že Dukovany stačí!! Když budeme spravedliví, tak Vysočina je v tomto případě SOBĚSTAČNÁ. Co vy nato pane Jiří????

 3. Jiří Simon říká:

  A nebože by, další zbabělec, který se uchází o politickou funkci?

 4. azvevit říká:

  Dobrý den. Na doslova lesy VTE v Německu není pěkný pohled. A zda mají ten efekt, který byl očekáván?
  V tomto směru jsem laik. A tak mě vysvětlite,(ale žádnou omáčku) kdo či co roztočí vrtule, pokud nebude vítr. Jsme středoevropský stát. A pokud mají vyrábět až 20% energie. A kolik to tak představuje sloupů VTE. To bude jak na prvního Máje průvod.
  A tu Vaší perličku jsem nepochopil. Průvodkyně Vás ujišťovala, že chyba je vyloučena, lidský faktor nemůže proces negativně ovlivnit, nad vším bdí automatika. Po chybě, kterou udělal člověk, technika zareagovala. Tak o co Vám jde? av.

 5. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Ďásku, (patent na rozum NEMÁM!) u e-Banky jsem od samého počátku. Dnes e-Banka končí, jelikož jí koupila Rajfka!! Historii poplatků, e-Banky, vám mohu doložit. Včetně střídajících se majitelů.Začala jako Expandia Banka, první internetová a bezpečná, za směšný poplatky.(důvod byl, že si musíte vše dělat sám. Mimo ukládaní a vybíraní hotovosti) Máte pravdu že si může každý vybrat! Ale taky je pravda, že každý majitel, využívá danou legislativu, čili pozemské zákony. Podmínky zůstali, ale za jiné poplatky. Mám účet u dvou bank! Když si vyberete z bankomatu, tak poplatky jsou výrazně nižší. To co jsem doložil, to je ke zdravotnictví a neviditelná ruka trhu. Pokračovat bodu později.

 6. Jiří Simon říká:

  pardon to se nepatří!

 7. krutibrk říká:

  Pane Simone, jediný demagog a hlava vylízaná, postřelená husa, co se vždy musí ozvat, jste tady vy. Přesuňte se laskavě do diskuze „Služby MHD“, kde si synchronně leštíle kule s panem Řezáčem a nekydejte ty své zhovadilé názory po celém webu. Názor pana Pykala je po čase konečně jeden střízlivý, má čtivý styl a udělal na mě velice dobrý dojem. Na rozdíl od vás, trosky, která nic neví a jen kolem sebe kope. Copak si myslíte, že JEDU vyrábí elektrickou energii jen pro Vysočinu? Hejtman kolem elektrárny skáče jako kašpárek možná také proto, že separatistické tendence v oblasti směrem k JmK jsou dosti výrazné a ztráta tohoto podniku pro KrV by asi byla dosti citelná, už jen pro politickou hrdost. Srovnání finančních příspěvků provozovatelů VTE obcím a příspěvků ČEZu je dosti trefné, pan hejtman se ve své zaslepenosti úsměvně přepočítal.

 8. Jiří Simon říká:

  krutibrk, děkuji za Váš názor, ale nepřesvědčil jste mě. Jsem zvědav jak bude opovězeno, jestli vůbec, panu azvevit!

 9. Jiří Simon říká:

  krutibrk, zapomněl jsem doplnit! Jestli se nemýlí tak Dukovany stojí na Vysočině? Jestli se nemýlí tak autor článku poukazuje nato, jaký je škaredý pohled již zdálky a snad chce vysvětlit či dokázat že na vrtule bude pohled krásný? Jsem přesvědčen že Vysočina již obětovala dost. V toto smyslu soběstačnost.

 10. Pete říká:

  Mě by zajímalo, jaké množství energie si vyžádá výroba, převoz a stavba takových kolosů. Asi to energeticky nenáročné nebude.

 11. Jiří Simon říká:

  Je vystihující, jak hodnotí vrtule na Vysočině profesionál – Šumná Jihlava krásy i ne-krásy jihlavské architektury očima vždy udiveného architekta Davida Vávry.
  http://sumna-jihlava.ic.cz

 12. Jiří Simon říká:

  Šokující svědectví o čistotě a nezávadnosti větrných elektráren, který napsal sám život!!
  http://video.google.com/videoplay?docid=-894168320512432922

  Jestli toto je čistá energie, která stojí za dotace? O tom může vyprávět pouze SNÍLEK, který nemá k přírodě absolutně žádný vztah, a jde mu pouze o politikaření!!!
  Jiří Simon

 13. azvevit říká:

  Zdravím. Jelikož odpověď na můj dotaz žádný nepřišel, tak jsem si informace o VTE vyhledal sám.
  Pokud tyto stránky na které jsem zajel, nezřídil zrovna zarytý odpůrce VTE, tak mohu pouze konstatovat, že díky dotacím státu to je jen dobrý kšeft, které v plné výši zaplatí daňový poplatník.
  A na závěr jedna perlička – nedávno jsem si přečetl v tisku rozhovor s panem Bursíkem a ten končil slovy: pane Bursíku, vy sice propagujete používání úsporných žárovek, ale jak se dívám, tak doma používáte klasické. av.

 14. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Pykale, rád si s Vámi pohovořit. Dokažte zde na JL odvahu alespoň, tak jako pan Vovsík. Já o vás vím, zaujal mě Váš článek na CPJ, pozdě ale přece. Mimochodem, zelení i MŽP mají nemalí podíl na té příšernosti. Chtěl bych zde slyše Váš názor na Pavlov , na praktiky s tím spojené. Škody VE za jeden rok provozu, páchané na lidech i přírodě. Stávající legislativa umožňuje neskutečný vandalizmus. Jestli nadále budete podporovat VE na Vysočině tak Pavlov nebude jediný. Pavlov a CPJ jsou spojené nádoby co se zneužívání stávající legislativy týká. Já odvážné komunální politiky vyhledávám, zatím znám jednoho.

 15. Karel Kopýtko říká:

  Vážený pane Simone, chtěl bych se Vás zeptat, jak vyrobenou elektrickou energii považujete za čistou, mám pocit, že pro Vás je ta nejlepší vyrobená v tepelné nebo jaderné elektrárně, ale hlavně ať ji nemám za humny. To co Vás trápí, že jsou vidět odevšud, chtělo by to zvednout zadek a podívat se k Tušimicům, k Prunéřovu, projet se mezi Teplicemi a Chomutovem, podívat se jak vypadá povrchová těžba uhlí a jak se ohleduplně chová ke krajině. Při cestě zpět bych Vám doporučil projet se mezi Pískem a Táborem, zastavit u Podolského mostu, když dojdete doprostředka mostu zřejmě Vás šlehne, je tam vidět Temelín zhruba na 20 km. Jestli Vám toto nestačí mezi Táborem a Chýnovem je taky vidět to je zhruba na 40 km, ale to Vás nezajímá protože to je pro Vás čistá energie. Ono to je dost těžký, já třeba upřednostňuju energii vyrobenou ve vodních elektrárnách, ale problém, postavi novou už nejde, protože se proti tomu postaví lidé, že to ničí krajinu. Řekněte mi prosím co je pro Vás čistá energie, která nepáchá škody na lidech a přírodě. Vy snad bydlíte v jeskyni svítite lojem a vaříte na otevřeném ohni. Jen mi nejde do hlavy jak napájíte počítač. Podle toho do čeho se zapojujete odhaduji, že bydlíte někde pod Znojemským mostem. Děkuji za odpověď

 16. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Kopýtko, děláte před přípravu panu Jiří Pykalu, budiž? Na Teplice jsem jezdil pravidelně a dokonce jsem musel, tak že vím o čem mluvíte. Ano jsem zastánce jádra, ovšem doté doby dokud se nenajde plnohodnotná náhrada. Což se o tom, co tvrdošíjně prosazují zelení, říci nedá. Minimálně ve dvou případech se milí, a to úspory a větrné elektrárny. Úspory: zní celkem sympaticky, ale dnešní přebytky budou čili se obrátí a bude nedostatek! Stačí se podívat na, nárůst a závislost spotřebičů a zařízení závislé na této energii.VE: Nerad bych se dožil toho, že pojedu po Vysočině autem a odlétající námraza mě ho poničí? Nerad bych se dožil toho, že pojedu po Vysočině a uvidím kolem sebe pomračené a povražděné živočichy? Nerad bych se dožil toho, že pojedu po Vysočině uvidím parky VE? To se pouze přesouvá poničená krajina s Ústecka na Vysočinu.

 17. Jindra říká:

  Pane Pykale vás je pro Vysočinu škoda! Rozhodně nejlépe uděláte, když se vrátite do Prahy, kde jste za městskou část 12 v roce 2006 neuspěšně kandidoval do zastupitelstva. V Praze je mnoho nevyužitých a chátrajících zón, kde se vejde plno čistých větrníků a bioplynových stanic( u zdroje – odpadne vzdálená a drahá přeprava). Ať je i Praha energeticky soběstačná obec. Kraj Vysočina už energeticky soběstačný je! Ve výrobě elektřiny je DRUHÝ největší v rámci česka. Vysočina nepotřebuje ke svému rozvoji monstrvětrníky ani smradlavé bioplynové stanice.

 18. Karel Kopýtko říká:

  Vážený pane Simone, takže jste pro výstavbu JE na Vysočině, někde tak zhruba u Popic, Vysoké nebo něke jinde. Taky výstavba skladu vyhořelho paliva v Hojkově či Růžené Vám není proti mysli a pak kdo je pro koho předskokan. Zkuste se svými názory opravdu vyrazit mezi lidi. Takovou představu, že spotřeba elektřiny nemám, ale myslím si, že musíme využít každě příležitosti pro její výrobu. Pravda nejde to za každou cenu. Pro zelené je opradu krásn pohled na sluneční elektrárnu v Bušanovicích. Mně se taky nelíbí, ale je potřeba využít každého zdroje.

 19. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Kopýtko, příspěvek nad vámi, odpověděl za mě. Já jen doplním, zachraňme co se ještě dá.

 20. TZ říká:

  Na http://www.ods.cz/vysocina/aktuality.php?aktualita=209 se nachází:

  Tisková zpráva Milana Šmída
  8. 6. 2008

  Poslanec Šmíd zjišťoval jak se na Vysočině žije obcím s větrnými elektrárnami
  Ve čtvrtek 29. května poslanec Milan Šmíd v rámci pravidelného poslaneckého týdne navštívil obce Vysočiny, které mají ve svém katastru větrné elektrárny – tedy Kámen na Havlíčkobrodsku a Pavlov na Jihlavsku. Poslanec Šmíd se sešel se starosty obcí, aby zjistil, jak se obcím žije s větrnou elektrárnou za zády, seznámil se s jejich rozvojem a plány do budoucna.

  Podle slov obou starostů, žádné stížnosti ze stran občanů neregistrují. Nejsou ani problémy s hlukem, větší hladinu decibelů generuje běžný silniční provoz. Negativní vliv provozu větrných elektráren není ani na lesní zvěř či ptactvo. Podle starosty obce Kámen Václava Bárty se srnky a divočáci často v těsné blízkosti větrníku pasou.

  Na otázku, zda přítomnost elektráren ovlivňuje cenu nemovitostí dostal poslanec Šmíd v obou případech negativní odpověď. Naopak v obcích se připravují parcely na novou zástavbu rodinných domů. Utržené peníze za postavení a provoz větrných elektráren obce znovu investují do rozvoje tak, aby se občanům lépe žilo.

  „Samosprávy obcí se sami rozhodly, zda chtějí na svém katastru větrné elektrárny. Vidím, že získané finance dobře využívají k dalšímu rozvoji obcí a myslím si, že přítomností větrníků nejsou nikterak degradovány proti ostatním obcím. Přesto se domnívám, že masivnější výstavba větrných elektráren by mohla snížit především turistickou atraktivnost kraje Vysočina “, míní poslanec Milan Šmíd.

 21. Svatopluk Beran říká:

  Řekl bych že se tu většina reagujících chová celkem zodpovědně, ať již jsou zastánci VE či odůrci. Otáka pana hejtmana Vystrčila ale zněla jinak než jsou koncipovány odpovědi. JE TO FÉR A NEBO NEFÉR OBCHOD KTERÝ VZNIKL ZA VLÁDY ČSSD? Prakticky celý jeho elaborát je jenom o férovosti businessu, který byl zaveden za vlády ČSSD . Pouze závěrečný odstavec –

  Přestože jsem ještě nenapsal ani slovo o krajinném rázu, o trvalém záboru půdy, o odlétajícím ledu atd. budu K O N Č I T. Cílem mého článku totiž bylo upozornit, že zásadní chybu, kterou udělali zákonodárci dnes můžeme bohužel pouze zmírnit a to kromě jiného i tím, že nebudeme v první řadě myslet jenom na sebe a na svůj profit. A pokud náhodou někdo i nadále žije v iluzi, že větrné elektrárny jsou již dnes potřeba a že jsou šetrné k životnímu prostředí, potom již ve shodě s Milošem Zemanem pouze připomínám, že například bývalý ministr životního prostředí a velký ochránce přírody Miloš Kužvart je toho času předsedou spolku proti větrným elektrárnám.

  naznačuje, že jako podřadná záležitost jsou i nevhodné důsledky na přírodu či krajiný vzhled.

  Na to je můj názor jediný – v tom jaké obchody si přistrkuje vláda ODS – např. smyková rampa na autodromu v Mostě, za účelem možnosti odepsání bodů v bodovém systému, a samozřejmě desítky či stovky dopředu zajištěných příjmů v jiných ooblastech vytahující zbytečně peníze z kapes daňových poplatníků, je tento jeho článek pouze velice trapným předvolebním pokusem.

  Domnívám se že odpovědi by měli vyjadřovat pouze shodu či neshodu v tom jestli má a nebo nemá pan hejtman Vystrčil pravdu v tom, že za vlády ČSSD se schvalovaly podvodné zákony, zatím co za vlády ODS je vše ALL RIGHT a OK.

 22. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Pykale, dočkám se Vašeho názoru na praktiky v Pavlově? A jak se Vám líbí vrtule na Vysočině které se rozmisťují na základě, či doporučení větrné mapy? Já mám času dost, já o žádnou politickou funkci neusiluji. Jsem přesvědčen, dokud nejsou jasná pravidla, tak by se mělo počkat.

 23. Jiří Pykal říká:

  Vážený pane Simone, o umístění se nerozhoduje jen na základě větrné mapy, ale také z hlediska ochrany přírody a krajiny. Viz. metodický pokyn MŽP ČR, 2005 (vyhodnocení záměru z hlediska zájmů chráněných zákonem, a dále vymezuje území, která jsou v tomto smyslu vhodná jak z pohledu využití větrné energie, tak z pohledu minimalizace negativního ovlivnění krajiny). V pokynu
  je jako doporučený podklad uváděna mj. i koncepce umísťování větrných elektráren v rámci
  samostatných územních celků (krajů, dobrovolných svazků obcí – mikroregionů, obcí), kterou může
  zajistit krajský úřad. Protože má však tento pokyn příliš hrubé měřítko, které není schopno postihnout řadu významných aspektů a hodnot krajiny, je třeba vypracovat studii (a to je úkol pro kraj), která umožní definovat priority ochrany přírody a krajiny v lokálním měřítku a formou negativního vymezení definovat území, v nichž je výstavba větrných elektráren, případně stožárů mobilních operátorů potenciálně a za posléze jasně formulovaných zásad přípustná.
  Co se týče Pavlova, nevím jaké praktiky máte na mysli. Vizuálně mi Pavlovské větrníky nevadí, ani pohledově přímo z obce, nejbližší okolí VTE je vzorně upraveno a nechybí ani informační tabule. Zřejmě myslíte články z JL apod. o odlétajícím ledu. Lidé co se ptali přímo Pavlovských naopak toto nepotvrdili. Také ve zprávě pana poslance Šmída výše čtu, že „Podle slov obou starostů, žádné stížnosti ze stran občanů neregistrují.“ Přirozeně si z toho dělám pro sebe závěr, že zřejmě nějaké problémy s ledem budou, ale nemístně se zveličují.

 24. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Pykale, děkuji Vám za odpověď, mě jste nepřesvědčil! Názor ať si udělá každý sám.

  Vstup do politiky je velká oběť a odvaha boj, za lepší život spoluobčanů. Ne každý nato má!
  Jiří Simon

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I