Blog Jihlavských listů

Josef Novotný
27- (25. 2. 1952) – senátor, předseda senátního klubu SNK, dlouhodobě se věnuje zdravotnictví, sociální politice, dopravě a problémům Vysočiny. Proslul jako dlouholetý bojovník za omezení hazardu, brání práva malých akcionářů a důrazně vystupuje proti korupci. Je členem předsednictva Sdružení měst a obcí proti hazardu. Vzděláním energetik. S manželkou vychovává tři syny. Jedenáct let byl starostou města Bystřice nad Pernštejnem, pod jeho vedením se město zbavilo, jako první v republice, hracích automatů a Bystřice se výrazně ekonomicky pozvedla. Vyznává životní heslo „Dobrý politik by měl vidět dál než na konec svého volebního období a jeho nejvyšším zákonem musí být prospěch občanů.“

Radar je zástupným problémem

Josef Novotný | Neděle, 13. 7. 2008 v 18:11

Kolem výstavby radarové základny na území naší republiky se záměrně rozpoutávají polemiky, aby byla odvedena pozornost od větších problémů. Bojíme se nahlas říci, že je radar nutný především kvůli Rusku a Číně, které obnovují svoje velmocenské postavení a vliv. Měli bychom přiznat, že máme armádu jen symbolickou, spíš ve formě expedičního sboru.  Podobné radarové základny stojí například v SRN, Itálii, Belgii, Norsku, ale i v dalších zemích a všude jsou vnímány jako zvýšení národní bezpečnosti.             Historie ukazuje, že jsme se o svoji suverenitu nikdy aktivně nestarali a podobně se chováme i teď.  Odpůrci radaru by měli především vysvětlit, jak chtějí zajistit naši bezpečnost oni, zvlášť v situaci, kdy nám už nepatří téměř žádný majetek. Nikdo z vrcholných politiků nemá odvahu říci co dál, nejsme schopni snížit korupci, nést odpovědnost za dlouhodobá rozhodnutí, a někteří se dokonce snaží prosadit referendum a přenést odpovědnost za rozhodnutí o umístění radaru na obyvatele.  

            Bez rozsáhlé vysvětlovací kampaně nemá totiž referendum o radaru smysl, a kampaň, která by všechny klady i zápory umístění radarové stanice na našem území řádně vysvětlila, by mohla zbytečně pokazit současné dobré vztahy s velmocemi a ještě zhoršit naši energetické vyhlídky.  

            Pokud někteří tvrdí, že se radar může stát cílem raketového útoku, měli by se zajímat i o to, kam jsou nepřátelské rakety namířeny nyní. Chceme-li uhájit svoji příslušnost k euroatlantické civilizaci a být platným členem NATO, musíme pro to něco udělat a nečekat, že to za nás vyřeší někdo jiný. 

 

325 komentářů k článku “Radar je zástupným problémem”

 1. Daňový soumar říká:

  Až si tohle přečte bolševický rozvědčík Beran tak ho šmejkne :)).

 2. Plavec L. říká:

  Ten už je dávno šmejklý…

 3. Jiří Simon říká:

  Moc pěkně napsané! Přízná vám se že tenhle pohled na radar jsem si nikdy neuvědomil! Takhle by se měla chovat státotvorná opozice!!!

 4. Tomáš Ďásek říká:

  Zní to jistě celkem zajímavě…

  Bohužel pasáž o tom, jak jsou „podobné“ radary v celé Evropě, se naprosto nezakládá na pravdě a pramení zřejmě z hluboké neznalosti – to ovšem pouze potvrzuje i to, co říká autor – totiž, že národu (a jak vidíme i jeho představitelům) chybí základní informace. Radar jaký se má budovat u nás, totiž nikde jinde v Evropě není – nejen, že se zde jedná o zcela novou diametrálně odlišnou technologii (ERT, RTX) a nepoměrně vyšší výkon, ale navíc má být zapojen především do „obranného“ systému protiraketového štítu USA. A to je to, co se nikomu nelíbí.

  Že je nám radar potřebný proti Rusku a Číně, to je naprostá hloupost – Rusko nemá a ani nikdy nemělo expanzivní ambice (nepleťme do toho prosím období po II. světové válce a „export“ komunismu – to je něco zcela jiného). Má dost starostí samo se sebou a další „životní prostor“ jaksi ani nepotřebuje (zkuste se podívat na mapu osídlení). Čína je do budoucna jistě nevyzpytatelná, ale že by měla ohrožovat naši republiku, to určitě nehrozí – geograficky (a rozlohou) jsme pro ně naprosto nezajímaví.

  Víte, milý pane Novotný – napsal jste, že jsme se o svoji suverenitu nikdy aktivně nestarali. Sice ani v tomto s Vámi nemohu souhlasit, protože zřejmě nemáte přehled o stavu naší armády a obrany před Mnichovem (zajeďte si někdy například do některého pohraničního opevnění, podívejte se třeba na stíhačku AVIA B135…), ale svým způsobem máte jistě pravdu. Česká povaha je vždy naladěna tím směrem, že „vono to nějak dopadne. Počkáme a uvidíme“. Škoda ale, že zrovna nyní se tak moc spěchá. Kde je třeba dnes ambiciózní Reaganův projekt „hvězdných válek“ ? Pokud nebude příští prezident USA pocházet zrovna z naftařských a zbrojařských kruhů (jako familie Bušovic) a bude trošičku mírotvornější, nemůže se stát, že se radar ukáže zbytečným ?

  Vždy jsem zastával názor, že Česko by mělo být přísně neutrálním státem. Může klidně tvořit jakýsi nárazníkový pás mezi východem a západem – byli bychom tak dobrými sousedy se všemi, mohli bychom se soustředit na svoje problémy, ušetřit velikánské peníze co tečou do armády a nemuseli bychom řešit takovéto problémy.

  Znovu opakuji – nejsem ani pro a ani proti radaru. Mám jen omezené množství informací – jak technických, tak politických, a dokud jich nebudu mít více, nedokáži říci jasné ANO ani NE…

 5. XXXXX říká:

  Dneska může každej tatrman nakdákat do svýho blogu co chce a ještě se najdou lidi co s ním souhlasí. Jediná pravda textu o radaru je, že je proti rusákům jinak je to blábol od začátku do konce.

 6. Svatopluk Beran říká:

  Vidím zde pouhé přitakávače bez vlastního názoru a znalostí.

  Takže si to zhrneme.

  Pan poslanc Novotný v určitých částech článku potvrzuje to co já již tvrdím delší dobu a v dalších částech zase potvrzuje že o problematice protiraketových štítů neví vůbec nic, tak jako většina poslanců a to z obou dvou táborů. Kromě základní politické ideologie té či oné strany, takže jsou na tom jako většina našeho obyvatelstva.

  Za prvé co potvrzuje pan Novotný a já zde tvrdím od začátku, je to, že tento americký protiraketový systém není zaměřen ve svém hlavním jádru proti Iránu – nýbrž proti Rusku, Číně a má sloužit k ohlídání ekonomických zájmů Spojených Států po celém světě. Vůči Iránu je míněn jen jako výhružka, potřebná k tomu, aby si uvědomili představitelé ropného a plynového hospodářství Iránu, že ze svými surovinami si nemohou nakládat tak jak sami uznají za vhodné, mohlo by se jim stát to samé co se stalo na podkladě vylhaných skutečností Iráku. Což jsou nyní statisíce mrtvích, statisíce zmrzačených, mučených, sirotků, zničené hospodářství země, která nijak neohrožovala vojensky Spojené Státy, kromě nechuti nadále prodávat ropu pouze za dolary , občanská válka, a přes 5 milionů lidí v exodu a bez střechy nad hlavou.

  Za druhé pan Novotný buď vědomě lže a nebo a k tomu přikláním blíž, vůbec nic neví o protiraketovém štítu budovaném Evropou prostřednictvým NATO a zcela mylně a bez vědomostí míchá skutečnosti. Tento typ radaru a jeho následné funkce které má plnit, je součástí strategické protiraketové obrany USA a svými parametry odpovídá pouze dvoum radarům na světě. Oba dva jsou koncipovány ve spojených Státech. Radary, o kterých píše pan Novotný, jsou skutečně skoro po celé Evropě. U nás je tento radar v blízkosti Vyškova, a byl vybudován a uveden do provozu teprve v nedávné době. Tyto radary jsou stimulovány pouze k ochraně konvenčních vojsk a konvenčních válek zemí NATO na Blízkém Východě a pro případnou odvetu těchto zemí, za narušení jejich výsostných hranic vojsky NATO. Tyto radary nebyly koncipovány navádět přes satelity a americký systém GPS žádné rakety ve světě, jelikož NATO žádné rakety nikde ve světě umístěné nemá. Případně umístěný radar v Brdech bude součástí strategické americké národní obrany a bude mít schopnost po preventivním útoku Spojených Států na kterou koliv zemi, za úkol pohlídat případné zbytky obrany nezasažených raketových sil Ruska nebo Číny v jejich odvetě.

  Pan Novotný dále neuvádí pravdivé skutečnosti o pokusech naší země hájit svoji suverenitu. Co znamenalo budování obraného valu kolem celé naší republiky před druhou světovou válkou? Co byly smlouvy o pomoci ze západem při našem případném napadení fašistickým Německem? Kdo to byli Přemyslovci a případně i husité?

  Jak můžete pane poslanče mýchat korupci v naší zemi a referendum o spoluúčasti naší země na preventivních válkách Spojených Států?

  Naší bezpečnost nyní řeší EU společně z NATO a Bukurešťský samit nevyhodnotil zatím možnost bezprostředního napadení Evropy v nejbližších letech jakýmkoliv jiným státem kdekoliv ve světě a to z důvodu, že Evropa nemá žádní územní ani surovinové požadavky na jiné staty ve světě. To co předkládá naše vláda, jako fakt že NATO podpořilo budování strategické národní obrany Spojených Států u nás je dezinformace skutečného prohlášení. Které znělo ve smyslu, že je to naše věc na čem se dohodneme z USA a že případný možný problém balistického napadení Evropy bude řešit až příští samit NATO.

  Naše vláda vyhodila asi dvacet milionů na propagaci strategické národní obrany USA na našem území. Pan poslanec má ucela jistě pravdu, že před referendem je potřeba vysvětlit všem našim občanům klady i zápory. Pokud ovšem použije stejnou taktiku jako za pana Klvani naše vláda, bude se jednat opět pouze o školení PŠM, jak ho možná pamatuje většina staršich ročníků které byli v naší bývalé armádě. Zůčastnil jsem se totiž vystoupení pana Klvani v Jihlavě a bylo to zcela to samé, co jsem slýchaval já na vojně, jenže teď z druhé strany. Mělo by být zcela demokratické, pokud jsme v demokratické zemi, aby dostaly stejnou finanční podporu na zviditelnění svých argumentů obě dvě strany a aby zápory nepřednášela ta samá strana která je pro radar. Vždyť je to směšné.

  V žádném případě nestojím o smlouvu o umístění strategické protiraketové obraně Spojených Států na našem území, pokud bych však aspoň trochu mohl okomentoval tuto smlouvu vydanou na internetových stránkách našeho ministerstva zahraničí, vidím v ní spoustu nedostatků a nejasností. Uvedu jich pouze několik. Nikde se nepraví o právních sankcích vůči Spojeným Státům, které by vznikly porušením jakékoliv části dohody ze strany USA.

  V článku III – NATO a radar protiraketové obrany, v odstaveci 1 se praví –
  Strany PODPOŘÍ těsnou koordinaci mezi NATO a Sojenými Státy při vývoji jejich schopností protiraketové obrany.
  Přesně je tam napsáno – PODPOŘÍ – tudíž se púravomocně nezavazují ani jim není nenařízeno – dostávají tedy pouze doporučení a dále je již na obou stranách samotných jestli to udělají nebo ne.

  V článku IV – Radrová Stanice –
  se mimo jiné praví v článku 3 – Radarovou stanici tvoří MIMO JINÉ – nyní jsou vyjmenovány od písmena A až po písmeno H možnosti co může radarovou stanici tvořit. Spojení MIMO JINÉ znamená že Spojené Státy počítají i z dalšími možnými zařízeními. Proč naši vyjednávači nevyjednali také jaká zařízení, která nesmí být na této základně. Jelikož Spojené Státy též používají na svých vojenských základnách zařízení neslučitelná s Ženevskými mírovími konvemncemi, jako jsou objekty na mučení. Například na vojenské základně Guantanámo, která byla původně přes protesty kubánského parlamentu vybudována jako překladiště uhlí po roce 1910 na KUBĚ. Či nyní v Iráku, v nechvalně známém vojenském zařízení v Abu Grajdu. Dále si domnívám že by mělo být ve smlouvě zcela jasně na této základně zakázáno používání jakýchkoliv radioaktivních látek.

  Prostoru pro nejasné právní záležitosti je v této smlouvě nesčíslně.

  Další pokračování není již od mne, jako obvykle, pokud je možnost a nemusím článek tvořit z důvodu mé špatné gramatiky, použivám článků cizích, s kterými se plně ztotožňuji.

  Proč je radar šílenstvím?

  Naše země se stane strategickým terčem ruského odvetného případně preventivního úderu, jehož ničivost nelze předvídat. Jak mohou radar a devět polských antiraket ohrozit asi 600 ruských pozemních balistických střel?

  Během studené války bránila jadernému konfliktu schopnost napadeného zasadit útočníkovi zničující odvetný úder (MAD – Mutually Assured Destruction), česky jaderný pat. Tomu odpovídala konstrukce raket – např. jaderné hlavice měly explodovat ve velkých výškách, aby se zajistila anihilace nepřátelských měst. USA nyní – a bez zájmu médií – mění tyto hlavice za mimořádně přesné, vysokoprůrazné a ekologicky méně škodlivé typy, vybuchující těsně nad zemí a schopné ničit raketová sila protivníka. Tyto rakety jistě nemá smysl odpalovat na prázdná raketová sila, ze kterých ruské rakety již odletěly na USA… Jde jednoznačně o zbraně prvního úderu (přičemž dostatečný počet oněch původních a odvetných hlavic v US arsenálu samozřejmě zůstává). Média ani politikové o tom vůbec neinformují!

  Prestižní časopis Foreign Affairs si v roce 2006 nechal provést počítačovou simulaci překvapivého útoku na ruské raketové a letecké základny, provedeného jadernými ponorkami, raketami s plochou dráhou letu odpalovanými z bombardérů B-52 a neviditelnými bombardéry Stealth. Výsledek? Jaderný pat zaniká a Rusko může počítat jen s omezenou jadernou odvetou. Nepodnikne-li radikální opatření, jeho bezmocnost se prohloubí. Autoři pochopitelně neuvádějí nakolik je takovýto útok reálný a připomínají, že jeho skutečný průběh by mohl být i odlišný.

  Katastrofu na území USA by ovšem způsobil únik třeba i jen pěti ruských raket s vícenásobnými hlavicemi. Proto vývoj a budování protiraketových systémů – jako zamýšlený česko-polský – má v tomto kontextu jediný smysl: zlikvidovat odvetu eventuálních zbytkových raket (v tomto případě z jihozápadu Ruska) a zajistit beztrestnost prvního jaderného úderu.

  Instalace protiraketových systémů značně zkomplikuje a zdramatizuje situaci. USA, vědomé si své jaderné převahy, mohou volit mnohem agresívnější politiku. Rusko bude nuceno vyvíjet nové zbrojní systémy (mj. balistické rakety s proměnnou dráhou letu) a držet své strategické síly v nepřetržité 24 hodinové pohotovosti jako za studené války. V době krizí se možnost konfliktu zvýší, nelze vyloučit ani provokaci či neautorizované použití jaderných zbraní. ČR bude se svým brdským radarem do této hry zatažena jako terč případně jako agresor či válčící stát. Právo zvolit zbraň i čas k obraně však bude mít ohrožená strana, tedy Rusko.

  ČESKÝ HOROR

  Stačí si představit situaci v podobě výpadku ruského varovného družicového systému. Ruské vedení bude muset řešit, zda došlo k poruše nebo zda nastává první fáze napadení jeho raketových, ponorkových a leteckých základen; a nezareaguje-li během pár desítek minut, mohou mu zbýt jen holé ruce… Neprodlené a preventivní zničení cílů v ČR a Polsku se v této situaci jeví přijatelným zlem, které USA jistě pochopí…

  Do vybudování protiraketového systému se zřejmě není čeho obávat. Avšak od jeho instalace vznikne pro Čechy tak strašidelná situace, že je na ni nutno reagovat i černým českým espritem. Škoda, že ruský Ivan nemá smysl pro humor! Generál Bužinskij mohl například našemu knížeti slíbit, že když už nutí Rusko vyrábět nové rakety – které čeští občané zaplatí v cenách za ropu a plyn – pak pro ruského medvěda nebude problém vyrobit dvě navíc a namířit je přednostně na jeho panství: „Od podpisu smlouvy, pane Schwarzenberku, klesne cena vašich pozemků na nulovou hodnotu a stanou se neprodejné. Poněvadž koupit je či na nich pracovat může jen sebevrah.“ Možná by pak ještě před podpisem smlouvy došlo k výměně českého ministra zahraničí…

  RUSKO JAKO BEZPEČNOSTNÍ HROZBA?

  Rusko podlehlo iluzi, že zánikem sovětského bloku skončily i závody ve zbrojení a nechalo svůj arsenál zastarat a zchátrat. Evidentním příkladem je jeho ponorková flotila. Cvičení, konané v roce 2004 za přítomnosti Putina, skončilo naprostým krachem: rakety odpálené z jaderných ponorek buď vůbec nevzlétly nebo se vychýlily z kurzu. Podobné fiasko nastalo i při cvičeních v létě a na podzim 2005. Rusko tehdy mělo 560 balistických raket, z nichž 80 % překročilo nejzazší hranici své životnosti. (SSSR v roce 1991 disponoval celkem 1.300 mezikontinentálními raketami). Loni Rusko vydalo na zbrojení 35,4 miliard dolarů patnáctinu toho co USA – 547 miliard, Německo 36,9 miliard,; Čína 58,3 miliard (méně než druhá Velká Británie – 59,7 miliard). V roce 2007i se na zbrojení utratilo celkem 1,339 bilionu dolarů (21 bilionů korun).

  EPILOG

  Projekt protiraketové obrany v každém případě vyvolá nesmyslné kolo horečného zbrojení a spolyká astronomické částky peněz. Jde o hazardní – a skutečným zájmům lidstva odporující – projekt, srovnatelný s někdejším zařazením atomové bomby do výzbroje USA (i přes protesty tehdejších autorit jako např. A. Einsteina), jenž rozpoutal nesmyslné závody v jaderném zbrojení a přivedl lidstvo na pokraj nukleární zkázy.

 7. Svatopluk Beran říká:

  Omlouvám se za výraz přitakávači, než jsem článek vytvořil přispěli další a já si toho nevšiml. Ještě jednou se omlovám těm kteří napsali svůj názor až po prvních třech reakcích.

 8. Svatopluk Beran říká:

  Vím že se to bude zdát hodně lidem v okolí pana Vovsíka jako opětovný blábol Berana, ale tvrdím, že těsné vítěztví ve volbách pomocí policejního vměšování pana Kubiceho přes pana Langera a Vidíma, sedmiměsíční tahanice s ustavením první i druhé vlády pana Topolánka, přebarvení zeleného Bursíka na modro a udržení pana Čunka za pomoci zdevalvovaného vedení naší justice nemá za účel nic jiného než dostat k nám vojenskou základnu USA. Od tohoto případního momentu již poběží suverenita našeho státu v režii USA a o nějaké doopravdy společné Evropě si budeme moci nechat jenom zdát.

 9. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Berane, kdo chce psa býti, ten si hůl vždycky najde, že? Absolutně jste nepochopil význam toho to blogu! Dokonce jste neodpověděl ani nato, co zaznělo jako otázka. Prosím, prosím když se vám nechce přemýšlet a hledat kompromis!! Nevnucujte svou pravdu kterou nemáte důkazně podloženou!!! Vaše kopírované články s internetu, jsou dostupné pro každého, jako informace nikoli důkaz.

 10. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone tou holí a tím psem jste myslel první tři reakce v tomto blogu směrem ke mě? O jakém kompromisu zde mluvíte, tady jde o ztrátu suverenity naší země, tady jde o to že budeme zataženi do vojensko ekonomické rozpínavosti a nenažranosti USA. Zdá se vám že nemám svůj názor, nevšiml jste si možná, ale mám smlouvu prostudovanou hned od jejího uvolnění a zajímám se o tenhle problém už dva roky a to jak v našich mediích televizních, internetových či v časopisech jako je National Georafic nebo vojenské speciálu ATM, byl jsem zhodou okolností v USA při ataku WTC a měl jsem možnost být náhodným chodcem, který viděl asi jednu z prvních demonstrací v USA v Californii proti tehdy ještě vůbec vládou USA neavizované válce proti Iráku a nechápal jsem o co těm lidem vlastně jde. Tady nejde o kompromis tady jde o nastartování nového kola světového zbrojení doslova a do písmene bandou po penězích nenažranejch lidí ať už v USA, v naší zemi či kdekoliv jinde. Uvědomujete si, že skupiny obchodníků z válečným materiélem a smrtí statisíců či milionů normálních lidí, kteří chtějí žít normální život se aktivují a mohutní už i v Rusku, Číně. Už nejde jen o to že to začínají obchodní korporace v USA. Ve finále to nakonec dopadne tak že bude jedno které zbrojovky budou dodávat kterému státu, třeba i nepřátelskému, jak to bylo i za druhé světové války či za války ve Vitnamu. Vzpamatujte se.

 11. Jiří Simon říká:

  Já se vzpamatovávat nepotřebuji. Mě stačí čísla, jestli se nemýlím, tak česko má počet obyvatel jako velkoměsta zemí o kterých hovoříte? Suroviny nemáme atd…. Takže Vámi vnucované teorie jsou minimálně neobjektivní. Podívejte se co je již u našich sousedů? Pořád zapomínáte na to, žijeme v 21 století a elektrotechnika, možnosti a jejich dokonalost nám na svobodě již dávno ubrali. Zato nemůže USA, ale lidsky chtíč a zvědavost po nových a nových objevech.

 12. XXXXX říká:

  Simone simone, ty si nedáš říct. Chválím tě za pravopis, ten se zlepšil, ale obsah ten dostává na frak. Nějakej idiot ti natlachal, že amíci jsou ti hodní a ty jako vůl jim to žereš. To je vidět ten rozhled a briskní úsudek. Nejvíce mě pobavila zmínka o zdatných sousedech, kupříkladu rakušácích, kteří dodnes litají na Drakenech a Vigenech jsou fakt technologicky na výši.

 13. Jiří Simon říká:

  Milé XXXXX, s toho jak se zde projevuješ, musí každý poznat že máš patent na ROZUM!! Znáš několik řečí!! Všude byl a všechno znáš!! Ovšem zde jde o diskuzi.

 14. Tomáš Ďásek říká:

  Milý Pavle – ono je to těžké. Pan Novotný sice píše plno pravdivých věcí, ale bohužel i mnoho polopravd a vystupuje jako přesvědčený zastánce radaru. Říká například, že odpůrci radaru by měli vysvětlit, jak chtějí zabezpečit bezpečnost naší republiky. Bohužel ale on (a zatím ani žádný jiný zastánce radaru) doposud nevysvětlil mě, jak právě tento radar bezpečnost naší republiky zabezpečí. Radar má primárně sloužit k obraně USA – ne k obraně naší republiky. Podívejte se na mapu (nebo ještě lépe na glóbus) a chvilku přemýšlejte. I průměrně nadaný člověk pochopí, že to co nám oficiální místa prezentují, prostě bohužel nemůže být pravda.

  Jak říkám – pro mě za mě, ať si ho tady klidně mají, podle mě jsou rizika celkem zanedbatelná. Ale ať jasně řeknou komu a k čemu má sloužit a nemaskují to patetickými výkřiky o naší zodpovědnosti a nutnosti naší obrany.

 15. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Ďáseku, příspěvek Pavla, bych nebral vážně. Důvod: sám použil na JL blog k tomu, aby upozornil na problém v Jihlavě! Ve skutečnosti sledoval vlastní zájmy, možná i osobní. Tomu kterému bylo ublíženo, natom mu nezaleželo. I vedení v Jihlavě se tím zabývalo!!
  http://www.jihlavske-listy.cz/blog/2007/12/17/nebyt-za-rasistu/#comments

 16. Jarda říká:

  To:Svatopluk Beran: O vaší informovanosti a znalosti svědší už oslovení senátora jako „poslanec“. Jinak s panem senátorem souhlasím, radar potřebujeme, nazor že NE pramení pouze z všeobecnému a pro nas Čechy neopodstatněnému odporu k USA a z typicky české vlastnosti „strkání hlavy do písku a nezapojováni do ničeho co se mě přímo netýká“.

 17. Tomáš Ďásek říká:

  Jardo – souhlasil byste s výstavbou RUSKÉHO radaru na českém území ? 🙂

 18. Daňový soumar říká:

  S výstavbou ruského radaru by mohl souhlasit jen zarytý bolševik. Americký radar mě nechává chladným. V případě toho ruského by totiž bylo jasné, že pokud se nepodřídíme jejich diktátu, tak nás obsadí se vším všudy. Tzn. že tady bude přítomno několik tisíc soudruhů vojáků z ruska. To asi v případě amerického radaru nehrozí. Na tom se můžeme všichni shodnout. Pokud tady ten radar nakonec bude, tak po něm za pár let neštěkne ani pes. Tím jsem si stoprocentně jist.

 19. azvevit říká:

  S příspěvkem Daňového soumara, plně souhlasím. av.

 20. Pavel Skalník říká:

  Pane senátore. Váš článek se mi moc líbí a souhlasím s Vámi. Nenechte se deptat hlupáky.
  Fandíme Vám a u voleb se potkáme!!!!
  S úctou
  Skalníkovi, Žďár nad Sázavou

 21. Svatopluk Beran říká:

  Pane Jardo, pokud má někdo k něčemu odpor je to podmíněný reflex, s kterým nic nenaděláte. Jsou možná věci, stavy a pocity, které vy nikdy nebudete vnímat a vůbec nepochopíte o čem ti lidé kolem vás hovoří. Možná o tom nevíte, ale i já jsem měl k USA velice kladný vztah a viděl jí jako skutečnou zemi svobody. Je to tam velice pěkné a s naší zemí se to stále ještě nedá srovnat a s Ruskem už vůbec ne. Nemluvím o osobní svobodě, ta už tam samozřejmě neexistuje a je to nejpolicejnější z demokratických států. Mluvím o vymoženostech techniky a možná tak o tří pětinách kultivované země. Ovšem to co je uvnitř v lidech v jejich srdcích, to nemá u většiny z nich, s člověkem jako takovým, nic společného. Byl jsem tam pět let. Dva roky jsem měl vytřeštěné oči z té nádhery a pak tři roky vydělával peníze a těšil se na to až uteču a pevně věřil že se do té bezohledné touhy v honbě za penězi také nepropadnu a že pro mě kamarád a přítel vždy bude znamenat víc než sebedokonalejší, ale mrtvá technika. Věřím tomu, že vy to tak ke svému životu nepotřebujete, a je to jen a jen vaše věc, do které nikomu nic není. Já to respektuji a nijak vás za to nehodlám posuzovat. Pouze dle svých legálních a demokratických možností se snažím aby sem tato, podle mne jednoduchost a primitivnost lidstva nebyla také zavlečena. Jsem pro spoustu věcí které jsou ve Spojených Státech, ale nechci pro jejich zjískání ztratit lidskou hodnotu. Všiměte si kolik se sem vrací z USA lidí kteří, tam pracovali a chtěli tam zůstat už do konce života. Mají už i své děti, které se tam narodily, ale vychovávat je tam nechtějí. Nevím jak máte procestovaný svět? A myslím že vám chybí srovnání národů a ras z celého světa. Víte stačí překročit hranice z USA do Kanady a dýchne na vás úpně jiný duch. Přitom jsou to země tak blízké a ekonomicky skoro stejně vyspělé. Proč asi Kanada odmítla vybudování podobné základny na svém území a nestojí o americkou hvězdnou ochranu………………………………? Proč, protože nechce ztratit svou suverenitu a ví že jí žádné nebezpečí od žádné země nehrozí, protože se násilím do žádné nevměšuje a neorganizuje žádné vládní převraty.

 22. Svatopluk Beran říká:

  Jiří Dientsbier: Středoevropská základna nic neřeší
  15.7.2008 – Jiří Dientsbier, blog.aktualne.centrum.cz

  (…)

  Bushova vláda pospíchá. Zřejmě chce před svým odchodem zaznamenat alespoň malý úspěch, když už nic nesvede s tragickým dědictvím rozvráceného Středního východu. Iluze o nastolení demokracie v Iráku vojenskou intervencí nutně selhaly. Posílily pozici Íránu jako regionální velmoci, bez níž nebude možné žádné uklidnění v oblasti. Invaze a její prodlužovaný neúspěch navíc znemožnily věnovat dostatek energie a prostředků na stabilizaci Afghánistánu, jehož stav pozorovatelé dnes považují za ještě horší než situaci v Iráku. Dobrodružná politika znásobila odpor k Západu v arabském světě a v rozvojovém světě vůbec a zpochybnila všude hodnoty euroamerické civilizace. Fukuyama se obává, že obnova důvěry může trvat dvě generace.

  Ani podepsaná rámcová dohoda s Českem nedává systému zelenou. Zatím chybí druhá, prováděcí smlouva a jednání s Polskem se zadrhla. Riceová do Varšavy z Prahy nepoletí. Je proto sporné, zda o systému bude ještě rozhodovat Bushova administrativa. Pravděpodobné vítězství demokratů v listopadových volbách protiraketové obraně nesvědčí. Také Obamovi poradci, jak zjistil Financial Times, pochybují o celém programu protiraketové obrany, který už tak zatěžuje válkami přetížený vojenský rozpočet 11ti miliardami dolarů ročně. Obě komory Kongresu navíc vážou financování evropského projektu na potvrzení úspěchu zkoušek. I kdyby se to podařilo, výsledky mohou být nejdříve v roce 2010.

  Washington Post vyjadřuje mínění mnohých politických analytiků, že „Bushova administrativa se řítí do zcela ukvapených a nákladných dohod s Českou republikou a Polskem“. Doporučuje přenechat tuto otázku příští administrativě také proto, že program je sporný i v těchto zemích a vytváří napětí v jejich vztazích s USA. Polská vláda nevěří na hrozbu z Íránu. Místo fiktivních hrozeb jí zajímá zajištění energetické bezpečnosti. A požadavky na obranu proti střelám krátkého a středního doletu potvrzují, že se v případě umístění raket chce jistit proti Rusku. Zoufalý nápad umístit v případě polského odmítnutí rakety do Litvy jen posiluje podezření Moskvy. Nelze předpokládat, že nebude reagovat, „v každém případě adekvátně“, jak to formuloval ruský velvyslanec. Může umístit rakety do Kaliningradu, podporovat jaderné ambice Íránu, posílit pozice ve střední Asii, připojit Abcházii a jižní Osetii (k čemuž nahrává už teď uznání nezávislosti Kosova). Přitom spolupráce Ruska a Západu je potřebná k řešení skutečných problémů dnešního světa, například terorismu nebo energetické bezpečnosti. „I za studené války měly naše vlády více důvěry a vzájemného respektu než nyní“, poznamenal ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

  Také obě strany v polsko-amerických rozhovorech si stěžují na nedostatek důvěry. Nedůvěru k politice Bushovy administrativy a k bilaterálním snahám vnutit Evropě systém, který většina evropských zemí považuje za nepotřebný, je zbytečné připomínat. Nelze se klamat formální rezolucí bukureštského summitu, podle které se případný americký systém může stát součástí širšího systému NATO. Takový systém není na obzoru, protože Evropané a Kanaďané nechtějí vyhazovat peníze na nákladné hračky, jejichž smysl jim uniká. Středoevropská základna neřeší nic, pouze přispívá k novým závodům ve zbrojení.

  Česká politika se proto pouští do hazardní hry, jejímž výsledkem bude stěží posílení vlastní bezpečnosti. Slíbená účast na společných vědeckých projektech je pozlátkem. V éře globalizace, otevřenosti světu a volného pohybu všeho od myšlenek a informací po kapitál, lze spolupráci navazovat i bez vlád a radarů. Vládní podpora je užitečná, ale nikoli nezbytná, dokážeme-li prokázat kvalitu, případně nabídnout ji levněji než jiní. V Bangalore lékaři popisují pro americké kolegy rentgenové snímky a daňoví odborníci počítají pro své newyorské kolegy daně tamních občanů. S internetem je jedno, pracuje-li odborník v sousední místnosti nebo tisíce kilometrů daleko.

  Autorita České republiky v Evropě je už silně narušena kličkováním kolem Lisabonské smlouvy, eurofobními postoji prezidenta republiky a jeho následovníků a neustálým kverulantstvím, zastírajícím sváděním všech potíží na Brusel nedostatek vlastního sebevědomí. Místo budování silné pozice v evropské integraci, k čemuž bychom mohli využít i blížícího se předsednictví, zase hledáme ve vzdáleném silném dubisku berličky, které by nás měly podpírat při našem potácení na evropském parketu.

  Můžeme být přáteli a spojenci Spojených států, ale partnery nemůžeme být jako Česká republika, ale jen jako aktivní součást Evropy. Evropa sice klopýtá na cestě k mocenskému postavení, ale postupně k němu směřuje. Pokud to nepochopíme, zařídí se bez nás a laskavě nám umožní potácet se na okraji. Condi nám to jako diplomat vysvětlovat nebude. Ale americké debaty, houstnoucí před blížící se změnou v Bílém domě, zdůrazňují orientaci na podporu silné Evropy jako nezbytného partnera a na – slovy Američana působícího v Praze – „novou formu komunikace založenou na moudrosti a emoční inteligenci“ (viz blog Peppera de Callier na Aktuálně.cz). Silová politika doprovázená invazemi a harašením raketami vychází po selhání neokonzervativních představ o americkém století z módy také na druhé straně Atlantiku.

  Zdroj: blog Jiřího Dientsbiera na Aktuálně.cz

 23. Svatopluk Beran říká:

  Hypoteční krize vyhnala Američany na parkovišt
  Další ukázka skvělé americké demokracie, máme se na co těšit.
  http://www.ceskenoviny.cz/video/detail.php?id=87754

 24. Svatopluk Beran říká:

  Raději se budu mýlit s vlastním rozumem, než bych měl pravdu s cizí hloupostí.

  Špatná věc se podařila, hrubá síla zvítězila
  Rubrika Americká základna
  Marně varoval trojský věštec Láokoón své krajany slovy: „Ať je to cokoli, bojím se Danaů, i když přinášejí dary.“ Neposlechli, přijali danajský dar – později známý jako Trojský kůň – a přivodili si tím vlastní zkázu. Stejně marně varovaly nesčetné hlasy české vládní politiky před tím, aby přijali „nabídku“ USA na vybudování radarové stanice v Brdech, tento vskutku danajský dar USA Evropě. Jenže mocní vždy ve své pýše opakují stejné chyby – za které povětšinou platí jiní.

  A tak byla smlouva o radaru podepsána. Kdo čekal něco jiného, projevil nebývalou míru naivity. Od vlády, jejíž předseda ukazuje na poslance vztyčený prostředníček, od vlády, jejíž místopředseda se vyhnul soudu jenom tak, že mu vládě podřízené státní zastupitelství nalezlo takového žalobce, který jej nežaloval, od vlády, jejíž další místopředseda pyšně oznamuje, že se v žádném případě nebude ohlížet na stanoviska strany, již vede a za niž je ve vládě, od vlády, jejíž jedna ministryně zpívá agitační kuplety a jejíž ministr sprostě kleje a vyhrožuje vězením za názory odlišné od těch vládních, od takové vlády se v žádném případě nedalo čekat, že by respektovala mínění většiny národy, jemuž je dle Ústavy formálně odpovědna a jež je zdrojem její moci, či že by alespoň v minimální míře brala zřetel na řadu argumentů proti podepsání smlouvy s USA, jež tvoří vnitřně konzistentní a logicky uzavřený kruh takové síly, že by obstál snad i u hrdelního soudu.

  Stoupenci (i když v této souvislosti by bylo možná přesnější mluvit přímo o vyznavačích) těsné – a proč nenazývat věci pravými jmény: vazalské – spolupráce s USA a vybudování radaru je podpis smlouvy vydáván za velké vítězství. Za vítězství nad všemi těmi, kteří mají jiné názory, jiné priority a jiné hodnotové žebříčky, a kteří mají navíc tolik drzosti, že se neschovávají, ale naopak svá mínění veřejně prezentují a usvědčují tak domnělé vítěze ze lži, neboť přesvědčivě zpochybňují bezmála vše, co tito vydávají za Pravdu.

  Měl bych patřit mezi poražené, ale necítím se tak. Vítězství a prohra jsou pro mne spjaty s tím, co se někdy nazývá sportovní duch, s konáním v rámci pravidel, s respektem k soupeři, který má v rámci těchto pravidel navrch. Česká vláda ve věci radaru nehrála podle pravidel, která by odpovídala rozhodování v demokraticky založené společnosti, ale naopak podváděla a faulovala. Cítím se nikoliv poražený, ale ponížený, zdeptaný čirou zvůlí, která se neohlíží na nic a na nikoho, a už vůbec ne na rozum. Vláda nevyvrátila jediný argument odpůrců a nedokázala obhájit jediný argument svůj – přesto byla smlouva podepsána. Poznání, že rozum, logika, argumenty a zkušenosti neznamenají nic tam, kde jde o moc a o peníze, je pro mne vskutku trpkou a ponižující zkušeností.

  Vyznavači radaru projevují až orgastické nadšení nad tím, že si, ač ve výrazné menšině, prosadili své proti vůli většiny, která se nezmohla na skutečně účinný odpor, protože bláhově hrála podle pravidel, kterými se menšina sice zaštitovala, ale o nichž od začátku věděla, je poruší. Slovy nelze zastavit meč, pokud je ruka, která jej drží, vedena rozmarem a zpupností.

  Pokud trvají radaroví vyznavači na tom, že podpis smlouvy je jejich vítězstvím, měli by si uvědomit, že je to vítězství Pyrrhovo – dnem podpisu smlouvy totiž skončila hra na demokracii, již nemohou nadále předstírat, že vládnou z vůle lidu. Sami sebe připravili o legitimitu a jediné, co jim zbývá, je síla, násilí, teror. Politický, mediální, sofistikovaný měkký teror orwellovské propagandy.

  Ti, kteří vidí v radaru spásu a nejvyšší ctnost v oddané službě USA, jejichž zájmy mylně ztotožňují se svými vlastními do té míry, že jim dávají přednost, žijí v jednom kardinálním bludu: myslí si, že existuje konec dějin, příchod pravicového království nebeského, něco jako politicko-ekonomická nirvána, ve které zavládne všeobecné, věčné a neměnné panství liberálního kapitalismu s USA jako jedinou metropolí.

  Jenže tak jako dějiny neskončily ani Obnoveným zřízením zemským, ani Mnichovskou dohodou, ani Moskevskými protokoly, neskončí ani podpisem smlouvy o radaru. Udělali jsme chybu. Ano, my všichni jsme ji udělali, protože jsme nedokázali zabránit vládě v tom, aby tuto zhoubnou smlouvu podepsala. A za tu chybu zaplatíme; bohužel za ni velice pravděpodobně nezaplatíme jen my sami, ale všichni naši sousedé, celá Evropa. Tedy ta civilizace, kterou chceme – ústy našeho premiéra – zachraňovat i proti její vůli. Naší civilizací je Evropa, nikoliv Amerika, tak proč tak bezhlavě bojujeme za Ameriku zrazujeme Evropu? Pokud platí, že cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly, pak jsme právě položili základní kámen pro pekelnou dálnici. Všichni budeme platit za chybu, kterou v našem jménu udělala hrstka sektářů a elitářů, či přesněji řečeno, budeme platit ne za jejich chybu, ale za vlastní neschopnost.

  Politikům, kteří si dali přídomek demokratičtí do štítu, se úspěšně podařilo pojem demokracie v mých očích zdiskreditovat. Pokud to, čeho jsme svědky, je skutečně demokracie, pak nechci žít v demokracii. Přesto, než se vzdát demokracie, nebylo by lepší vzdát se politiků, kteří ji zneužívají jako zástěrku pro své pletichy?

  Mnozí nazvali den podpisu smlouvy o radaru přiléhavě dnem hanby. Byl to den, ve kterém hrubá síla zvítězila a špatná věc se podařila. Ale byl to zároveň den, ve kterém se moc ve své zpupnosti demaskovala a arogantně pohrdla zdrojem vší své legitimity. Věc je nyní jasná, již víme kdo je kdo a kdo chce co, kdo hájí čí zájmy a kdo v čí prospěch koná. Je jen na nás, jak s tímto poznáním naložíme.

 25. Svatopluk Beran říká:

  Pan Simon se velice rád odvolává na mé smyšlené nebo nejasné informace, pokusím se tedy mu je dodávat i v anglickém originále. Tento je například z posledního vydání britského konzervativního týdeníku The Economist. Origiál je ve spodní polovině.

  The Economist: Bude prezident Bush po odchodu z funkce postaven za své zločiny před soud?
  O tom uvažuje poslední vydání britského konzervativního týdeníku The Economist. Poukazuje na to, že vedoucí politikové mívali imunitu, která je hájila před soudním stíháním. To už neplatí. Italský premiér Silvio Berlusconi se nyní snaží rychle prosadit v parlamentě zákon, jímž by se ochránil před trestním stíháním za finanční podvody. Bývalý francouzský prezident Jacques Chirac je nyní stíhán v souvislosti se skandálem týkajícím se financování politických stran v době, kdy byl Chirac pařížským primátorem. A Robert Mugabe v Zimbabwe se zřejmě zuby nehty drží prezidentského úřadu, protože se obává stíhání, až odstoupí.

  Zejména v posledních deseti letech se stalo pravidlem, že jsou vedoucí politikové trestně stíháni za své zločiny. V roce 1999 rozhodla britská Horní sněmovna, že je správné, aby byl bývalý chilský diktátor Augusto Pinochet stíhán za mučení. O několik měsíců později byl postasven před mezinárodní soudní dvůr srbský diktátor Slobodan Miloševič. Pak následoval Charles Taylor, prezident Libérie. Následovali i další: Iráčan Saddam Husajn, čadský prezident HIssene Habré, který je souzen v Senegalu a Khieu Samphan, bývalý prezident za Rudých Khmérů, který nyní čeká na soud, podporovaný OSN, v Kambodže.

  Neexistuje žádný technický důvod, proč by Mezinárodní trestní soudní dvůr neměl obžalovat po odchodu z funkce George Bushe, pokud by bylo zjištěno (což je nepravděpodobné), že je vinen zvěrstvy v Afghánistánu (Afghánistán je členem Mezinárodního trestního soudního dvora, Irák není).

  Avšak politikové mohou být stíháni i jinak. Existuje totiž pojem univerzální jurisdikce. Ta umožňuje státům stíhat zločiny, jako je genocida, mučení a zločiny proti lidskosti u jejich domácích soudů, bez ohledu na to, kde byly zločiny spáchány. Univerzální jurisdikci uznává už nejméně šest evropských zemí, v čele stojí Španělsko, Belgie a Británie. Podle univerzální jurisdikce mohou být politikové stíháni teprve, až odejdou z úřadu. Organizace pro lidská práva ve Francii a v Německu se podle univerzální jurisdikce pokusily trestně stíhat za zvěrstva v Iráku bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, Španělsko různé bývalé jihoamerické diktátory.

  Pulling back the blanket
  Jul 10th 2008
  From The Economist print edition

  The rules that protected world leaders from prosecution are being rewritten

  —-“THERE is no longer any doubt as to whether the current —[Bush] administration—- has committed war crimes,”—– Antonio Taguba, a retired American general who conducted the first investigation into prisoner abuse at Abu Ghraib, declares in a new report on the maltreatment of detainees: “The only question that remains is…whether those who ordered the use of torture will be held to account.”

  AP

  Charles Taylor: a high-flying tyrant comes down to earthAs George Bush’s presidency draws to a close, many others in his administration, including Mr Bush himself, may be asking the same. Like all heads of state and government, along with many of their senior officials, the American president enjoys wide immunity from both criminal prosecution and civil lawsuits, at home and abroad, while he remains in office. But once he goes, so does much of his protection. And though nobody expects Mr Bush to face legal problems at home, it is just possible that in some other country, a prosecutor (or a private citizen initiating a civil suit) will try to hold him to account for America’s record in Iraq and elsewhere.

  Across the world, leaders are fretting about the judicial moves that might be in store for them, especially after they leave office. Italy’s newly re-elected prime minister, Silvio Berlusconi, is trying to rush an immunity bill through parliament to protect himself against any prosecution for financial misdeeds. Jacques Chirac, having managed to stave off prosecution while president, has now been charged in relation to a party-funding scandal during his term as mayor of Paris. And one reason why Zimbabwe’s President Robert Mugabe is clinging to power could be his fear of being hauled before the International Criminal Court (ICC) in The Hague.

  Traditionally, government leaders have enjoyed two types of legal protection when abroad: functional immunity, shielding them for life from prosecution in the domestic courts of other countries for acts carried out as part of their official duties; and personal immunity, protecting them from prosecution in foreign courts for all acts while in office—“irrespective of their gravity”, as the International Court of Justice (ICJ) ruled in 2002—but only for as long as they stay in power.

  But a growing school of thought is challenging the idea that important folk should be deemed “more equal than others” before the law. The argument that some crimes merit no immunity is almost a century old. Provision was made in the 1919 Versailles Treaty for the defeated German emperor to be tried for “a supreme offence against international morality”. In 1945 the Nuremberg tribunals likewise refused to absolve Nazi leaders of responsibility for war crimes and other atrocities.

  But it was not until the past decade that leaders who once saw themselves as untouchable really began to worry. The charters of the ICC and the various international ad hoc tribunals set up to try genocide, war crimes and crimes against humanity all explicitly rule out immunity for anyone. The emerging idea that high office can never provide an absolute defence for such crimes was reinforced by the House of Lords’ ruling in 1999 that Augusto Pinochet, Chile’s ex-dictator, could be prosecuted for torture. Some crimes were so heinous, the law lords said, that they could not be considered part of a head of state’s official functions—though this is still disputed.

  A few months later, Slobodan Milosevic, the Serbian despot, became the first serving head of state to be indicted for war crimes. Charles Taylor was the next. Indicted in 2003 while still president of Liberia, he is now on trial in The Hague. Several former heads of state have also found themselves in the dock on war-crimes charges. They include Iraq’s Saddam Hussein, executed in 2006; Chad’s Hissène Habré, facing trial before a special court in Senegal; and Khieu Samphan, former Khmer Rouge president, now awaiting trial by a UN-backed court in Cambodia.

  A third serving head of state may soon be indicted. On July 14th the ICC’s chief prosecutor, Luis Moreno-Ocampo, is due to announce plans to charge further Sudanese government officials over the continuing atrocities in Darfur. It is just possible that President Omar al-Bashir will be among them. He has refused to hand over Ahmad Harun, his minister for humanitarian affairs, indicted by the court a year ago.

  But the ICC, set up under the 1998 Rome Statute, does not have unlimited jurisdiction. It can only prosecute international crimes involving at least one country that has signed up to the court. Although 106 countries have joined that list, America has not; nor has Zimbabwe. This means that Mr Mugabe could not be prosecuted by the ICC unless there was a referral to the court by the Security Council, as happened with Sudan, which is not a party either. It is not clear that recent events in Zimbabwe, however awful, amount to a “crime against humanity”, defined by the ICC’s statute as a “widespread or systematic attack” on civilians. But if the court did take up the case, Mr Mugabe would be equally vulnerable, in or out of office, given the lack of immunity for such crimes.

  Theory and practice
  There is no technical reason why the ICC should not try to go after Mr Bush, in the unlikely event that it found America was guilty of atrocities in Afghanistan (which is a party to the court, while Iraq is not.)

  However, there is another way that the leaders of countries that have stayed out of the ICC could be prosecuted, despite their head-of-state immunity. That is by means of the principle known as universal jurisdiction. This allows states to prosecute international crimes such as genocide, torture and crimes against humanity in their own domestic courts, even when they have no link with the perpetrator, victims or site of the crime.

  The scope of universal jurisdiction is disputed. Some say that the principle falls under treaty, not customary, law and is hence restricted in application to states that are party to the relevant treaty; so Britain could not bring action for torture under universal jurisdiction against Mr Mugabe, because Zimbabwe is not a party to the UN Convention Against Torture. Others say so many states have signed accords like the Geneva Conventions and the torture pact that they now amount to customary law.

  The idea of “universal jurisdiction” is certainly gathering steam. It is already in use in at least eight European countries, with Spain, Belgium and Britain to the fore. Although the 2002 ICJ ruling on political immunity means that serving heads of state and senior government officials cannot be hauled before the domestic courts of other countries, this can happen after they leave office. Universal jurisdiction was invoked in Britain’s Pinochet case. Mr Habré would probably not be on trial in Senegal if Belgium had not invoked the “universal” principle against him.

  Human-rights groups in France and Germany have sought to bring proceedings under universal jurisdiction against Donald Rumsfeld, America’s ex-defence secretary, citing atrocities in Iraq. Spanish prosecutors have invoked the principle to try pursuing several former Latin American dictators for crimes against humanity, though without success.

  All this activity has encouraged countries to pursue miscreant ex-leaders in their own courts, where international immunity laws do not apply. Each country is free to determine what immunity, if any, it grants to its heads of state, government ministers and legislators. Its scope varies widely, as does the ease with which it can be lifted. But the past decade has seen a flurry of domestic prosecutions against past leaders, whether for human-rights abuses or financial crimes. In Uruguay, Suriname, Thailand, Peru and Bangladesh, ex-heads of state or government are either in the dock or awaiting trial; meanwhile Israel’s prime minister is under investigation (for fraud). The once-cosy blanket of immunity is starting to look rather threadbare.

  Back to top ^^

  Readers‘ comments
  The Economist welcomes your views.

 26. Tomáš Ďásek říká:

  Možná by bylo přehlednější nechat zde pouze odkaz na původní zdroj, než překopírovávat celé dlouhé odstavce, pak se snadno ztratí původní „nit“…

 27. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Berane, nato opravdu stačí internetoví překladač, abych zjistit, že jde o názor jednotlivce!! O nepodložené spekulace!! A jiný pohled na velmi složitou problematiku.
  http://www.iclubjihlava.cz/beran-preklad.htm

 28. Svatopluk Beran říká:

  originál

  http://www.economist.com/world/international/displaystory.cfm?story_id=11707994

  toto jsou ale jen spekulace

  http://www.matrix-2001cz/v2/files/video/busch.asf

 29. Svatopluk Beran říká:

  snad teď to bude správně

  http://www.matrix-2001.cz/v2/files/video/busch.asf

 30. Svatopluk Beran říká:

  Ten druhý odkaz asi nenaleznete, mám ho ve svém počítači, snad se mi ho podaří prezentovat.

  Máte pravdu pane Simon, že jde o názor jednotlivce, ale tento názor je prezentován konzervativním, velice seriozním týdeníkem. Takhle aspoň trochu vypadá demokracie v tisku. A ne to co nám tu předvádí vzhledem k řadovému občanovi naše vláda v čele ODS ohledně informací k radaru a vše co se kolem toho ve světě děje.

  Toto bude také asi nějaká spekulace proti USA

  [1] V roce 2002 USA jednostranně odstoupily od smlouvy o balistických raketách (ABM). V témže roce prohlásily, že globální zákaz jaderných zkoušek a své další závazky plynoucí ze Smlouvy o úplném zákazu jaderných testů nebudou považovat za platné. http://www.fas.org/nuke/control/npt/text/npt2.htm

  [2] V rámci nové jaderné doktríny tzv. Přehodnocení jaderného postoje (NPR) Spojené státy odstoupily od závazku nepoužít jako první strana jaderné prostředky a vyhradily si právo použít všech prostředků v rámci tzv. preventivních úderů (pre-emptive strikes). Americká vláda podporuje rozvoj jaderných zbraní, které poskytují „více možností“ pružněji reagovat v případě vojenského a politického napětí. Tento přístup jasně zvyšuje pravděpodobnost užití jaderných zbraní. Národní bezpečnostní strategie Spojených států z roku 2006 uvádí: „Nevzdáváme se použití síly předtím, než se odehraje útok druhé strany, a to i v případě, že přetrvává nejistota o čase a místě nepřítelova útoku.“ http://www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/nss2006.pdfm toho, co předcházelo a co se děje ve skutečnosti.

 31. Svatopluk Beran říká:

  Toto je zpráva Greenpeance, zřejmě to bude také spekulace.

  V USA již třináctým rokem působí lobby prosazující protiraketovou obranu. Je spolufinancována firmami, které nyní budují protiraketový systém, jehož součástí má být i plánovaný radar v ČR. Na samém počátku popřela informace zpravodajských služeb a zveličila riziko raketového útoku na Spojené státy, aby prosadila nadbytečný a technicky nezralý zbrojní projekt. Působení lobby se nyní rozšiřuje na „informační“ kampaň v ČR, kde zakázku na vládní informační kampaň získala PR firma AMI Communications.

  Cílem PR agentur přitom není poskytovat nestranné informace, ale přesvědčit cílovou populaci o výhodnosti nabídky zadavatele. Greenpeace proto požaduje zrušení kontraktu na kampaň a zahájení plnohodnotné, otevřené debaty, v níž budou moci zaznít i argumenty odpůrců základny.
  Dva experti Lockheed Martinu se v roce 1998 podíleli na záměrném přecenění hrozby útoku mezikontinentální raketou na USA. CIA v té době odhadovala, že „darebácké státy“ by byly schopny získat mezikontinentální rakety nejdříve za deset až patnáct let a pravděpodobnost útoku by i v případě získání této technologie byla minimální. Odborníci zbrojovky finančně zainteresované na projektu však varovali před vážnou hrozbou útoku během pouhých pěti let. Kdo byl blíže pravdě lze po devíti letech rozhodnout již vcelku jednoznačně.
  Tři ze čtyř největších firem zapojených do výstavby protiraketové obrany patří ke klientům firmy AMI Communications, která od české vlády netransparentním způsobem získala zakázku na propagaci radarové základny v Brdech, nebo strategického partnera její sesterské společnosti PAN Solutions – lobbyistické firmy Dutko Worldwide. Navíc jednatelem a konzultantem Dutko Worldwide byl až do loňského roku Alexandr Vondra, který se jako ministr podílel na přidělení výše zmíněné zakázky firmě AMI. Jde o jednoho z čelných proponentů české účasti na americkém projektu.
  Rozhodující část zbrojních zakázek spojených s protiraketovou obranou je přidělována čtyřem zbrojařským společnostem: Jde o Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman a Raytheon. Tři z nich – Boeing, Lockheed Martin a Northrop Grumman – patřily nebo dosud patří ke klientům firem AMI a Dutko. Tyto vazby ukazují na opakování stejného scénáře „informování“, jaký byl realizován v USA.
  Smyslem činnosti PR agentur jako je AMI Communications není poskytovat objektivní informace, ale přesvědčit cílovou populaci – v tomto případě obyvatele České republiky – o výhodnosti určité volby (zde: rozhodnutí ve prospěch výstavby radaru v Brdech). Cílem „informační“ kampaně vedené agenturou pak není vyvolání veřejné diskuse, v níž mohou zaznít různé názory, ale získání „hlav a srdcí“ cílové populace ve prospěch předem daného rozhodnutí. O tom, že máme co do činění právě s tímto druhem „informační“ kampaně svědčí i skutečnost, že plánované finanční prostředky ze státního rozpočtu jsou a budou přidělovány přednostně a takřka výhradně na šíření stanovisek a názorů těch, kdo s výstavbou americké radarové základny souhlasí.
  Proponenti základny navíc často argumentují údajně bezproblémovým vyjednáváním o umístění komponent protiraketové obrany v jiných zemích. Četba dokumentu „Memorandum of Understanding Between Secretary of Defense on Behalf of the Department of Defense of United States of America and the Secretary of State of United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland Concerning Ballistic Missile Defense“, který předběžně upravil podmínky modernizace radaru včasné výstrahy v britském Fylingdales, je v této souvislosti skutečně instruktivní. I neklasifikované informace předané americkou stranou zůstávají nadále vlastnictvím poskytovatele a jakékoliv jejich šíření v cílové zemi je třeba vždy přesně zdůvodnit a konzultovat s majitelem. Jinak řečeno: Pokud plnohodnotná veřejná debata předpokládá svobodnou výměnu všech dostupných informací, za podmínek vytvořených podobnými smlouvami je v podstatě vyloučena.
  Greenpeace protestuje proti vládnímu potlačování diskuse o nejdůležitějším rozhodnutí od českého vstupu do Severoatlantické aliance a požaduje, aby kontrakt netransparentně přidělený firmě AMI Communications byl neprodleně zrušen a vláda zajistila podmínky pro uskutečnění opravdu otevřené veřejné debaty o základně.

 32. Frank říká:

  Jasný radar je problém vit ty bolševická svině……

 33. Daňový soumar říká:

  Občas se dívám v CT24 na starší zprávy (momentálně z roku 83). A nevidím žádný rozdíl mezi tím co zde předvádí pan Beran a tehdejším zpravodajství o zbrojení imperialistické Ameriky,mírových pochodech na západě, podpisových akcích atd. :)). Chtělo by to soudruhu Berane začít pátrat jak zbrojí i jiné země (Čína,Rusko,Irán,Severní Korea, Nigérie,Vemezuela atdt.atd) a jak se v nich dodržují lidská práva. Že se to nedá dost dobře zjistit ? Nějak jste soudruhu Berane zaspal dobu. Budííčéék :))).

 34. Svatopluk Beran říká:

  Soumare, domníval jsem se, že bolševiky, komunisty a fašisty jsme si už vysvětlili. Pokud máš nutnost mezi nás zavést tyto tituly, musel bych se ti revanžovat, abychom udrželi úroveň, kterou jsi opět nasadil. Do toho, ale já nepůjdu. První tvůj výron na začátku tohoto blogu jsem posoudil jako možnou opilost tvojí sebeuspokojivou duchpřítomností. Myslel jsem že to byl jen úlet, a chci tomu věřit i dál.

  Nevímco jsi viděl, ale domníváš se že zpravodajství ohledně zbrojení USA bylo nepravdivé? Prosím neslučuj pravdivé komentování zbrojní skutečnosti bývalého socialistického režimu o USA s politickou kulturou a tím co se u nás dělo. Dostáváš se tak na úroveň jednoduchého komunisty nebo fašisty, který není schopen vstřebat dané reality tehdejší doby o vlastní zemi a zemi protivníka.

  Určitě je ale dobře že jsi se rozpovídal o nákladech konkrétních zemí na zbrojení. Je vidět že nemáš vůbec přehled o tom kolik která země vydává na zbrojení. Pokud se bavíš o 80 letech, je toto právě období kdy Spojené Státy nastartovaly militarizaci kosmu.

  Za posledních deset let vzrostly celosvětové výdaje na zbrojení o 36%. 45% všech světových výdajů na zbrojení připadá na jeden stát – USA. Výdaje na protiraketovou obranu USA jsou dvakrát vyšší než v roce 1989, kdy reálná hrozba raketového útoku byla podstatně vyšší dosahují výše 9 mld. USD

  Američané utrácejí za zbraně víc než za studené války

  Stockholm – Za posledních deset let vzrostly reálné výdaje na zbrojení ve světě o 45 procent.

  Nejvíce do zbraní investují Spojené státy, následují Británie, Čína, Francie a Japonsko.

  Podle v pondělí zveřejněné studie Stockholmského mezinárodního institutu pro výzkum míru (SIPRI) přispívá každý člověk na světě ročně 202 dolary (více než 3000 korunami).

  Loni se utratilo celkem 1,339 bilionu dolarů (21 bilionů korun), což odpovídá 2,5 procentům světového HDP.

  Gigant USA. Rusko roste.
  Spojené státy do armády vkládají téměř polovinu toho, co všechny ostatní země dohromady. Konkrétně 547 miliard dolarů.

  Od 11. září 2001 jejich výdaje vzrostly o 59 procent, a dosáhly tak vyšší hodnoty, než kdykoliv v průběhu studené války.

  Útoky z 11. září vyhnaly výdaje na zbrojení v USA do rekordní výše.
  Zdroj: Aktuálně.cz

  Největší regionální nárůst ale zaznamenala východní Evropa. Mezi lety 1998 a 2007 zde investice do obrany vzrostly o 162 procent, v samotném minulém roce pak o 15 procent.

  Největší podíl na tom má Rusko, které se na růstu výdajů v regionu podílí 86 procenty.

  Opačný trend je naopak patrný v západní Evropě: během posledních deseti let se zde výdaje na obranu zvedly pouze o 6 procent.

  „Odzbrojení nutné“
  „Tváří v tvář rýsujícím se hrozbám rozpoznává celé politické spektrum, jak důležitá je kontrola zbrojení,“ varoval před šířením zbraní ředitel SIPRI Bates Gill.

  Už příští rok se ale podle něj otevírá vhodná příležitost pro „první seriózní diskuze o kontrole zbrojení a odzbrojení za více než deset let“.

  Čína a Rusko navrhly zákaz zbraní ve vesmíru
  Téměř polovina zbraní prodaných ve světě je z USA

  SIPRI upozorňuje také na to, že osm států má ve své výbavě téměř 10 200 nukleárních hlavic.

  ČR: o 10 miliard více než před 10 lety
  Šedesát tři firem pochází ze Spojených států nebo západní Evropy.

  Podle webové stránky českého ministerstva obrany se schválený rozpočet resortu pro rok 2007 snížil na 53,906 miliardy korun (1,56 procenta HDP), tedy o více než miliardu korun oproti roku předchozímu.

  Vynakládané peníze se od začátku dekády zvýšily téměř o deset miliard ročně, procentuální podíl na HDP však klesl z 2,35 procenta (2000) na 1,43 (schváleno pro 2008).

  Pořadí Země Výdaje (v miliardách US) Podíl v procentech
  1. USA 547 45%
  2. Británie 59,7 5%
  3. Čína 58,3 5%
  4. Francie 53,6 4%
  5. Japonsko 43,6 4%
  6. Německo 36,9 3%
  7. Rusko 35,4 3%
  8. Saúdská Arábie 33,8 3%
  9. Itálie 33,1 3%
  10. Indie 24,2 2%
  11. Jižní Korea 22,6 2%
  12. Brazílie 15,3 1%
  13. Kanada 15,2 1%
  14. Austrálie 15,1 1%
  15. Španělsko 14,6 1%

  Pokud máš v sobě ještě aspoň trochu reality a nejsi zaslepen jak komunisté v padesátých letech, či fašisté v době tisíciletého Německa, vem ještě v úvahu počet obyvatel. Např. USA – 300 milionů obyvatel – 45% nákladů z celosvětového rozpočtu na zbrojení, Čína – 1miliarda 300 milionů obyvatel – 5% nákladů z celosvětového rozpočtu na zbrojení, Indie 1 miliarda obyvatel – 2% nákladů z celosvětového rozpočtu na zbrojení, Rusko – 200 milionů obyvatel – 3% nákladů z celosvětového rozpočtu na zbrojení. Uvědomuješ si vůbec, že dalším deseti nejmocnějším zemím světa, i když se dají dohromady, chybí stále ještě 10% na to aby se vůbec vyrovnaly Spojeným Států? Co myslíte za jak dlouho dosáhne těchto deset největších států stejných finančních výdajů na zbrojení jako Spojené Státy, aby se nemusely obávat jejich agrese, kterou mají Spojené Státy na podporu své obchodné činosti zakotvenou ve své svých zákonech. Nebo si myslíte, že již nikdo jiný nesmí přemýšlet jako USA? Jak velké by asi měly být výdaje třeba Číny ve vzájemném v poměru obyvatel mezi Spojenými Státy a Čínou?

  A něco o té svobodě. Je mi jasné, že to v mnoha zemích je hodně špatné, ale zřejmě nemáš přehled o tom co se děje v USA.

  Vězeňský průmysl v USA: velký byznys nebo nový druh otroctví?

  Vicky Pelaez

  16.6.2008

  Organizace zabývající se lidskými právy spolu s politickými a sociálními organizacemi odsuzují to, co nazývají novou formu nelidského vykořisťování v USA, kde pracuje za minimální mzdu pro různý průmysl dva miliony vězňů – většinou černochů a Mexičanů. Pro magnáty, kteří investovali do vězeňského průmyslu, je to jako oslíčku otřes se. Nemusí se obávat stávek, nemusí platit pojištění v nezaměstnanosti, dovolenou či přesčasy. Všichni jejich zaměstnanci pracují na plný úvazek, nikdy nepřijdou do práce pozdě, nikdy nechybí z rodinných důvodů.

  Ve státních, federálních a privátních věznicích jsou asi dva miliony vězňů. Podle California Prison Focus „neexistovala v lidské historii žádná společnost, která by věznila tolik svých vlastních občanů“. Čísla ukazují, že Spojené státy mají ve vězeních více lidí, než kterákoliv jiná země: O půl milionu více než Čína, která má ovšem pětkrát více obyvatel, než USA. Podle statistik sedí v amerických věznicích 25 % všech vězňů světa, přičemž ovšem Amerika má jen 5 % světové populace. V roce 1972 měla Amerika 300 tisíc vězňů, v roce 2000 tento počet vyšplhal na dva miliony. V roce 1990 to byl milion. Před deseti léty bylo v zemi jen pět soukromých věznic s celkem dvěma tisíci vězni, nyní je to sto věznic, ve kterých sedí 62 tisíc vězňů. Předpokládá se, že do konce dekády vystoupí toto číslo na 360 tisíc.

  Co se stalo za posledních deset let? Proč tolik vězněných?

  „Používání vězeňské práce podporuje nabídku zavřít více lidi. Věznice ten příjem potřebují. Akcionáři korporací, kteří na vězeňské práci vydělávají, lobují za delší tresty ve snaze rozšířit vězeňskou výrobní kapacitu. Systém je soběstačný,“ zjistila studie Progresivní strany práce, která obviňuje vězeňský průmysl z napodobování nacistického Německa z pohledu nucené, otrocké práce a koncentračních táborů.

  Vězeňský průmyslově-výrobní komplex patří mezi nejrychleji rostoucí ekonomiky ve Spojených státech a je oblíben mezi investory z Wall Street. Toto průmyslové odvětví s multimilionovým obratem má své vlastní veletrhy, výstavy, webové stránky a objednávkové obchody podle katalogů a z internetu. Má rovněž vlastní reklamní kampaně, architektonické firmy, montážní firmy, investiční makléře na Wall Street, firmy zásobující klempíře, instalatéry, potravinářské firmy, ozbrojené bezpečnostní složky, čalounictví, do kterých dodává matrace a podušky v mnoha provedeních a barvách.

  Podle toho, co uvádí Left Business Observer, produkce vězňů ve federálních věznicích stačí plně pokryt veškerou spotřebu vojenských přileb, neprůstřelných vest, identifikačních štítků, košil, kalhot, stanů, spacích pytlů a polních láhví. Mimo to, že zásobují materiálem armádu ve válečných oblastech, vězňové produkují 98 % nástrojů pro montážní dílny, 93 % barev a štětců, 92 % dílů pro kuchyňské sporáky, 46 % komponentů pro ochranné oděvy (v originále body armor, což doslova je brnění, nejsem si jistý, co autor míní, může jít také o různé chrániče), 36 % domácích spotřebičů, 30 % sluchátek, mikrofonů a reproduktorů a 21 % kancelářského nábytku, letecké součásti, zdravotní materiál a další. Vězni dokonce chovají a trénují psy pro nevidomé.

  Kriminalita klesá, populace vězňů roste

  Podle zpráv organizací lidských práv následující faktory zvyšují profit investorům investujícím do vězeňského průmyslu:

  – Věznění lidí usvědčených z nenásilných trestných činů a dlouhé nepodmíněné tresty za vlastnictví mikroskopického množství zakázaných drog. Federální zákon stanovuje pět let vězení bez možnosti předčasného propuštění za vlastnictví pěti gramů kokainu nebo 100 gramů heroinu a 10 let za vlastnictví 60 gramů rock-cocaine (Rock cocaine je synonymum pro crack. Tepelná úprava za pomoci jedlé sody a éteru vytváří z kokainu nažloutlé krystaly. Crack je levnější, proto se mu také říká kokain chudých, a mnohem více nebezpečný. Mimojiné je také produktem tzv. substituce drog v čase (Benson, B. L., Rasmussen, D. W.: The American Drug War: Anatomy of a Futile and Costly Police Action, The Independent Institut Research Article, 7/2000.), kdy drogová prohibice v boji proti jednomu druhu drogy (způsobující růst její ceny) vede ke zvýšení poptávky po jiných druzích (levnějších). Podle Miltona Friedmana by crack nebýt drogové prohibice nikdy neexistoval. Vysvětlení podal čtenář podepisující se jako Brixenský vězen v diskuzi za článkem – děkuji.) nebo kokainu. Vlastnictví 500 gramů práškového kokainu vám vynese 5 let – je tedy povoleno 100krát větší množství práškového kokainu než rock-cocaine – výsledkem je tentýž trest. Nejvíce uživatelů práškového kokainu je mezi bělochy střední třídy a boháči, naproti tomu rock-cocaine je užíván hlavně černochy a Hispánci. V Texasu může člověk dostat až dva roky vězení za vlastnictví 113 gramů marihuany. A zde v New Yorku platí protidrogový zákon Nelsona Rockefellera z roku 1973, podle kterého může člověk dostat od 15 let do doživotí za vlastnictví 113 gramů jakékoliv zakázané substance.

  – Zákon ve třinácti státech Unie nazvaný „třikrát a dost“ (doživotní vězení pro každého, kdo je potřetí usvědčen z vážného zločinu) vyvolal potřebu výstavby dvaceti nových, federálních věznic. Jeden z nejvíce zneklidňujících případů obětí tohoto zákona byl případ člověka, který ukradl auto a dvě kola a dostal třikrát 25 let vězení.

  – Delší tresty

  – Mnohé zákony často vyžadují alespoň minimální věznění bez ohledu na okolnosti

  – Velká expanze vězeňské práce vytváří zisky, které motivují věznění více lidí a na delší dobu

  – Více trestů pro vězně za přestupky spáchané ve výkonu trestu, které prodlužují jejich uvěznění

  Historie vězeňské práce ve Spojených státech

  Práce vězňů má své kořeny v otrokářství. Po občanské válce 1861 – 1865 byl zaveden systém „zaměstnávání vězňů“, aby bylo možno pokračovat v tradici otrokářství. Osvobozeni otroci byli obviňování z neplnění povinných pracovních závazků (šlo o to, že měli pracovat na farmách výměnou za část úrody) nebo za drobné krádeže, které téměř nikdy nebyly dokázány, a byli následně povinně „zaměstnáni“ při sběru bavlny, pro práci v dolech a při výstavbě železnice. Mezi roky 1870 – 1910 ve státě Georgia bylo takto mezi usvědčenými a povinně zaměstnanými 88 % černochů. V Alabamě pro práci v dolech dokonce 93 %. V Mississippi byla velká farma, kde – podobně jako za času otrokářů – povinně pracovali vězni usvědčeni z různých překročení zákona. Známá Parchmanova plantáž existovala až do roku 1972.

  V období po občanské válce byly ve všech státech zavedeny segregační zákony Jima Crow, které legálně rozdělovaly školy, bydlení, manželství a mnoho dalších aspektů života. „Dnes je zaváděna nová sada rasistických zákonů zavádějících otrokářskou práci a manufaktury v rámci trestního práva jako vězeňský industriální komplex,“ uvádí se v Left Business Observer.

  Kdo investuje? Nejméně 37 států Unie uzákonilo možnost, aby si soukromá firma najala na práci vězně a vyráběla přímo uvnitř vězeňských zdí. Seznam firem, které to využívají je současně seznamem nejznámějších firem amerických korporačních elit: IBM, Boeing, Motorola,Microsoft, AT&T, Wireless, Texas Instrument, Dell, Compaq, Honeywell, Hewlett-Packard, Nortel, Lucent Technologies, 3Com, Intel, Northern Telecom, TWA, Nordstrom’s, Revlon, Macy’s, Pierre Cardin, Target Stores a mnoho dalších. Všechny tyto firmy profitují z nízkých pracovních nákladů a vysokých zisků vytvářených vězeňskou práci. Mezi roky 1980 a 1994 vzrostl takto podložený profit z 293 milionů na 1,31 miliardy dolarů. Vězni za svou práci ve federálních věznicích dostávají minimální mzdu, ale ne vždy. V Coloradu dostávají dva dolary na hodinu – hodně pod hranici minimální mzdy. A v soukromých věznicích jim platí pouze 17 centů na hodinu při šestihodinovém pracovním dnu, což odpovídá 20 dolarům za měsíc. Nejvíce platí v soukromé věznici CCA v Tennessee, kde vězni dostávají 50 centů na hodinu za práci, kterou dozorci sami označují za vysoce odbornou. Není divu, že nejlépe jsou na tom vězni ve federálních věznicích. Tam si mohou vydělat až 1,25 za hodinu, pracovní den je osmihodinový a někdy mohou dělat i přesčasy. Mohou domů poslat 200 až 300 dolarů každý měsíc.

  Díky práci vězňů jsou Spojené státy opět atraktivním místem pro investice do prací, které byly vykonávány v zemích Třetího světa. Firma, která operovala montážní linku maquiladora v Mexiku blízko hranic, ji uzavřela a přestěhovala výrobu do státní věznice San Quentin v Kalifornii. V Texasu propustila jiná firma 150 pracovníků a najala si vězně ze soukromé věznice Lockhart Texa. Osazují tam desky s plošnými spoji pro firmy jako IBM a Compaq.

  Bývalý přední politik státu Oregon Kevin Mannix nedávno naléhal na firmu Nike, aby uzavřela své dílny v Indonésii a otevřela je v Oregonu. Řekl při tom výrobcům obuví: „ušetříte na dopravě a nabízíme vám zde kompetitivní práci vězňů.

  Soukromé věznice

  Vzestup soukromých věznic začal v roce 1980 za prezidentství Ronalda Reagana, pokračoval za Bushe staršího a dosáhl vrcholu v roce 1990 za doby prezidenta Clintona, kdy se akcie prodávaly jako housky na krámě. Clintonův program snížení počtu federálních zaměstnanců měl za následek, že ministerstvo spravedlností začalo uzavírat smlouvy se soukromými společnostmi, které provozovaly věznice pro pracovníky bez papírů (v originále undocumented workers – nejsem si jistý, co se tím míní, editor) a vězně, kterým soud nařídil zvýšenou ostrahu.

  Soukromé věznice jsou největším byznysem v komplexu vězeňského průmyslu. Nejméně 18 korporací ve 27 státech hlídá 10 tisíc vězňů. Dvě největší jsou Correctional Corporation of America (CCA) a Wackenhut, které ovládají 75 % trhu. Soukromé věznice dostávají od státu na každého vězně garantovanou pevnou částku bez ohledu na to, jaké jsou jejich náklady. Tajemstvím úspěchu je podle Russella Boraase ze soukromé věznice ve Virginii minimum strážných na maximum počtu vězňů. V Lawrenceville ve Virginii má CCA ultra moderní věznici, kde pět strážných na denní šichtě a dva na noční hlídají 750 vězňů. V těchto věznicích mohou vězňům snížit za dobré chování trest, ale za každé porušení disciplíny dostanou 30 dnů navíc. To znamená pro CCA větší zisk. Podle studia New Mexico vězni v CCA ztrácejí výhody redukce trestu za dobré chování osmkrát rychleji než ve státních věznicích.

  Import a export vězňů

  Zisky jsou nyní tak dobré, že se objevuje nový druh podnikání: import vězňů s dlouhými tresty, tedy nejhorších kriminálníků. Když federální soudce rozhodl, že pobyt v přeplněných věznicích v Texasu je krutý a zvyšuje trest, podepsala firma CCA smlouvy se šerify v chudších okrscích na vybudování a provoz věznic a podíl na zisku. Podle článku v Atlantic Monthly z prosince 1998 tento program podpořili investoři z Merrill-Lynch, Shearson-Lehman, American Express a Allstate a věznice vyrůstaly jako houby po dešti všude v chudších oblastech Texasu. Guvernérka Ann Richards následovala příkladu Mario Cuomo z New Yorku a nechala postavit tolik věznic, že trh byl nasycen a soukromé věznice přišly o část svých zisků.

  Poté, co Clinton v roce 1996 podepsal ukončení praxe soudních dohledů a rozhodnutí, což vyvolalo přeplnění věznic, zvýšení násilí a nebezpečí ve státních věznicích, začaly soukromé firmy v Texasu nabízet státním věznicím „pronájem vězeňských kobek“ ve věznicích CCA v malých texaských městech. Marže pro obchodníka je mezi 2,50 – 5,50 dolaru za vězně a den. Okrsek dostane za každého vězně 1,50.

  Statistika

  97 procent ze 125 tisíc federálních vězňů bylo usvědčeno z nenásilných trestních činů. Odhaduje se, že více jak polovina z 623 tisíc vězňů v městských a okrskových věznicích je nevinná a nedopustila se činu, za který sedí. Většina z nich čeká na soud. Dvě třetiny z milionu státních vězňů spáchaly nenásilný trestný čin. 16 procent z dvoumilionové armády vězňů trpí duševní chorobou.

  Článek The prison industry in the United States: big business or a new form of slavery? vyšel 10. března na serveru globalresearch.ca. Překlad editor.

  Doplnění editora

  Podle Wikipedie a podle článku ve Washington Post z února t.r. je v současnosti v USA vězněno téměř 2,4 milionu vězňů, více než každý stý občan.

  Kdo jste četli Souostroví Gulag od Solženicyna, jistě jste si už vybavili paralelu mezi stalinskými pracovními tábory a dnešním americkým novým Gulagem. Stalin potřeboval vězně, aby podpořili svou prací budování pětiletek a potažmo celý stát. Americké korporace se svým „vše pro profit“ přístupem potřebují vězně, aby jejich čtvrtletní zprávy uspokojily akcionáře. Výsledek je tentýž.

  A korporacím se zřejmě blýská na časy. Je naděje, že řady amerických vězňů se brzy mohutně rozšíří, snad i několikanásobně, jakmile dojde k fingovanému útoku a následnému vyhlášení stanného práva.

 35. Jiří Simon říká:

  Vážný pane Berane, to snad už nikdo nečte! Já jsem si to prolít zběžně, a zjistil jsem, že se nejedná o nic nového!! Pro Vás, opět předkládáte jednostranné vidění světa! USA = výdaje na zbrojení 547 45%? Vydělte to počtem států, a zjistíte že se nejedná o tak obrovské částky. Počet obyvatel, není rozhodující.

  Tak pro ukázku aspoň PUCLE!
  http://hyperinzerce.cz/inz/737/737427-puzzle-usa-staty-a-vlajky-hlavni-mesta-1.jpg

  Popis státu – Historie:
  Správní členění země: 50 států a distrikt hl. města.
  Severovýchod a Jih USA: Alabama, Arkansas, Connecticut, Delaware, Florida, Georgie, Illinois, Indiana, Iowa, Jižní Karolína, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, New Hampshire, New Persey, New York, Ohio, Pensylvánie, Rhode Island, Severní Karolína, Tennessee, Texas, Vermont, Virginie, Washington, d. c., Wisconsin, Západní Virginie
  Západ USA: Arizona, Colorado, Havaj, Idaho, Jižní Dakota, Kalifornie, Kansas, Montana, Nevraská, Nevada, Nové Mexiko, Oklahoma, Oregon, Severní Dakota, Utah, Washington, Wyoming

 36. Jiří Simon říká:

  Vážný pane Berane, než mě zase odpovíte na dvě A4? Tak si prosím ostrouhejte tužku, pěkně do špičky. Poté sní udělejte tečky na mapě USA, kde jste všude byl. Poté zajděte k prvnímu rybníku, a tam si ve stejném počtu odplivněte. Asi tak se dá pochopit význam informací s kterých čerpáte.

  Totiž, pan Jaroslav Chvátal – kde tak rád čerpáte!! Plně uznává způsob, či styl amerického života. Dokonce ho profesionálově aplikuje i u nás doma. O co jde: informace s neoficiálních zdrojů jsou byznys. Je spoustu zvědavců a on nato rád udělá přednášku, která mu vynese více nežli je Váš jedem roční plat.
  http://www.matrix-2001.cz/v2/default.aspx?aid=945

  Závěrem:
  Až budou mít všechny státy na světě stejně vyspělou ekonomiku, jako USA! Tak nastane pěkný mazec? Ale to mi dva už nebudeme na světě.

  Stačí co dokáže pár podvodníků kolem City Parku v Jihlavě!

 37. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simon vy jste aspoň veselá kopa. Mohl by jste mi prosím poslat také jména presidentů těchto států a jejich ministrů zahraničí. Za který stát vlastně podepsala Condoliza Rice z naším knížetem tuto smlouvu, nějak mi to asi uniklo? Že by počet obyvatel nebyl důležitý vzhledem k množství výdajů na zbrojení, na to máme tedy oba dva opačný názor.

  Od pana Chvátala jsem zatím žádné informace nepřebíral. Pouze jsem si stáhl film vytvořený v americe a možná od pana Chvátala nebo některého jeho známého doplněný českými tritulky. Tato filmová sekvence zmizela z jeho portálu, mám ji ale v počítači, jen se mi musí podařit ji někam umístit a potom jí nabídnu těm kteří budou mít zájem nahlédnutí. Jak říkám jedná se pouze o překlad amerického filmového dokumentu do češtiny.

  Za třetí, největší ekonomický rozmach udělala amerika po obou světových válkách. Na těch si totiž polepšila jak ekonomicky tak i nabytím nových území. Zjistila tak, že nejlepší kšeft je zbrojení a válčení, takže USA plive sama na sebe, tím co koná. U nás se jen nezveřejňují tyto záporné činosti Spojených Států která vedou k jejich světovému postavení. Pokud se vám bude zdát některý můj argument vymyšlený, předložte jiný, který ho vyvrací. Znovu opakuji, ve Spojených Státech je spousta zajímavých, moderních, krásných a potřebných věcí i myšlenek. Pro mne a většinu normálních lidí v Evropě, ale myslím že i jinde ve světě jsou nepřijatelné, pokud za nimi stojí vedle spousty práce i vraždění, eskalace válek a zbrojního průmyslu, který vytváří zisk na podstatě vyloupení národního bohatství suvereních států a rozvrácení ekonomiky i územní celistvosti těchto států.

 38. Jiří Simon říká:

  Nestačili by guvernéři? V EU to v budoucnu dopadne stejně! Možná že nazvi funkcí zůstanou, ale pravomoci budou plus – mínus stejné!

 39. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simon víte dobře že to tak není. USA má jednho presidenta ale HLAVNĚ JEDNU JEDINOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU. Protože pokud by si každý stát Spojených Států dělal svojí vlastní zahraniční politiku, orientoval by se k těm zemím ke kterým má migrační historii což by neustále nahlodávalo a rozdělovalo jednotná rozhodnutí. Pokud bych ale byl ochoten aspoň uvažovat ve vaší variantě, stejně si nabíháte na vidle. Sečtěte si tedy vojenské výdaje evropských zemí NATO a vemte v potaz i to, že je to skoro jednou tolik obyvatel než má USA.

  Chtěl bych také upozornit, že i naše armáda se začíná odklánět od konkrétní obrany naší republiky, a specializuje se na zahraniční mise. Vůbec se mi nelíbí, že platím daně na armádu, která není ve svém počtu a specializaci vůbec schopná bránit naší republiku, zatímco tento omezený počet profesionálních vojáků zabijáků, bude schopný zasáhnout kdekoliv ve světě. Na to odmítám platit daně. Pomalu ale jistě je i naše armáda přebudovávána na preventivní útočné války. Pokud se nepletu, agresi na svých dvou vlastních dětech ve Chorvatsku, kdy je napřed zbil a potom jim poručil přitisknout hlavy k benzínovému stojanu, z kterého tankoval palivo do svého osobního vozidla, způsobil právě voják této naší profesionální armády. Myslím, že jeho velitel s ním může být plně spokojen, výcvik zcela jistě zanechal svou hodnotu.

 40. Svatopluk Beran říká:

  Bývalý náměstek amerického ministerstva obrany Philip Coyle tvrdí, že na americký protiraketový štít v Evropě nebudou uvolněny peníze, dokud v testech neprokáže vysokou efektivitu při operačních nasazení. Nemusí tedy jít o tři doposud zmiňované testy, stačit jich nemusí ani třicet.

  „Americký Kongres požaduje více než jen tři zmiňované testy Požaduje zprávu od oddělení pro testování a hodnocení nových zbraní na ministerstvu obrany, kde jsem dříve byl, že proponovaný systém bude mít vysokou efektivitu operačního nasazení,“ uvedl pro Novinky Coyle a dodal: „A ta musí být demonstrována na operačně realistických letových testech, což je velmi obtížné udělat. Takže to nejsou jen ty tři testy, ono to nemusí být ani třicet testů. Dokud se nepodaří prokázat vysokou efektivitu v operačních podmínkách, nebudou uvolněny peníze na základnu v České republice a v Polsku.“

  Coyle při té příležitosti zmínil i slova generála Henryho Oberinga z Úřadu pro protiraketovou obranu: „Generál Obering řekl tisku i Kongresu, že rozmístění nebude provedeno před rokem 2013 a první testy nemohou být dokončeny před rokem 2010, takže o tom stejně dál bude rozhodovat příští americký prezident.“

  Coyle v této souvislosti upozorňuje, že podpis smlouvy nezaručuje brzké rozmístění střel: „Bylo by pro Polsko i Českou republiku logické nemrhat časem a penězi a počkat na výsledky testů.“

  Podle něj je systém zatím nefunkční: „Idea a koncept možná oslovují české občany, ale systém, který je navrhovaný pro Polsko a Českou republiku, nemá žádnou prokazatelnou efektivitu pro ochranu Evropy ve skutečných operačních podmínkách. To nejlepší, co systém umí, je zasáhnout jednu střelu bez klamných hlavic, které by ho zmátly. Írán by musel být tak pošetilý, že by vypálil jen jednu střelu a čekal, co se stane. Jenže Írán může odpálit dvě nebo tři střely, takže to prostě nefunguje.“

  Radar může být využíván jako přehledový a sledovat Rusko

  Coyle v rozhovoru pro Novinky ale upozornil i na další sporné aspekty celého systému. Především popírá obvyklé tvrzení, které mnohokrát opakoval český vicepremiér Alexandr Vondra, že radar XBR je určen jen pro navádění antiraket, ale nemůže sledovat dění v Rusku. „Co vzbuzuje větší obavy Ruska než antirakety, které Rusko může snadno přečíslit, je radar. Ve chvíli, kdy by byl radar vylepšen tak, jak se plánuje, mohl by vidět i rakety z Íránu, což zatím neumí, mohl by vidět i rakety mířící z Ruska na USA.“

  Coyle dodává, že Češi možná nemají Rusy rádi, podotýká ale, že vidět, co se děje v Rusku „nepomůže České republice, ale USA“.

  Podle něj navíc radar nezvyšuje bezpečnost ani v případě případného íránského útoku. „Jestliže věříte, že Írán je tak bláznivý, že zaútočí na Evropu, tak prvním terčem bude radar u Prahy, aby ho oslepili. Češi jsou odvážní, ale nevím, proč by se měli ohrozit pro nic za nic.“

  Írán Evropu neohrožuje

  Coyle zpochybňuje i nebezpečí útoku Teheránu na Evropu: „Nevím proč by Írán útočil na Evropu. Co by mu to přineslo dobrého? Takový střet by nemohl vyhrát, navíc Evropa není nepřítelem Íránu a Írán není nepřítelem Evropy. Neshledávám to proto jako uvěřitelnou hrozbu.

 41. Svatopluk Beran říká:

  O americkou vojenskou a radarovou základnu je mezi obyvatelstvem České republiky pramalý zájem. Aby se zvýšila poptávka po zboží, jež stále ne a ne jít na odbyt, byla před rokem spuštěna ne zrovna povedená marketingová kampaň „proti raketám“ . Její autoři se ale nepoučili z dosavadních chyb a v nejnovější propagační akci s názvem „test systému protiraketové obrany“ angažovali neúspěšnou zpěvačku, jež se podivuhodným řízením osudu stala v roce 2007 ministryní obrany.

  Během weekendu informovala česká internetová média o nejnovějším testu americké protiraketové obrany způsobem, který navozuje dojem, že česká ministryně, čeští novináři a – konec konců – i Češi tak nějak obecně jsou kabrňáci, na které jejich transatlantický Přítel pohlíží se zvláště velkou blahosklonností.

  Tak např. ve zprávě serveru novinky.cz s názvem Čeští novináři byli jako první u testu raketového štítu v USA se píše mimo jiné i toto: „Možnost sledovat test zatím neměla ani americká média a japonský ministr obrany, který jeden test už zhlédl, prý zdaleka neviděl tolik, co nyní Češi.“ Pozadu samozřejmě nezůstává server idnes.cz, který zprávu s názvem Češi jako první cizinci na vlastní oči sledovali test protiraketového deštníku uvádí slovy: „Česká ministryně obrany Vlasta Parkanová, čeští generálové, diplomati a skupina novinářů byli historicky prvními cizinci, kteří mohli na vlastní oči vidět celý test americké protiraketové obrany.“

  Česká televize, která na stránku Radar speciál „zapomněla“ umístit zprávu o mezinárodní konferenci k otázce radaru, jež se za účasti místopředsedkyně Evropského parlamentu Lusie Morgantini konala ve čtvrtek v prostorách Poslanecké sněmovny, informovala o testu dvěma zprávami: první s názvem Česko bude mít zástupce v řídícím centru protiraketové obrany, Parkanová uvidí ostrý test a druhou s titulem Američané testovali rakety, Parkanová se dívala.

  Úspěšný test?
  U ministryně Parkanové nepřekvapuje, že test pojala poněkud emocionálně („ještě než se to celé spustilo, tak jsem určitou trému cítila“) a s obavami, že systém, jehož součást vnucuje nesouhlasící české veřejnosti, nebude v přítomnosti novinářů fungovat („je jasné, že kdyby se test nepovedl, kvůli médiím by se to dozvědělo mnohem více lidí“). Zde se nabízí vysvětlení, že paní ministryně měla obavy např. z toho, že antiraketa nezasáhne cíl.

  Ve skutečnosti ale nic takového nebylo na programu. Naznačuje to již jedna z prvních vět zprávy ČTK, jež je opatrně formulována takto: „Hlavní úlohu v testu měla raketa dlouhého doletu vystřelená ze základny Kodiak na Aljašce, která asi po více než 20 minutách letu skončila v Tichém oceánu několik stovek kilometrů od mexického pobřeží.“ Samotný zásah antirakety byl pouze simulovaný, a to kvůli poruše „na snímacím zařízení dat obranné rakety“. Ta má být podle generála Oberinga odstraněna do prosince letošního roku.

  Nedosti na tom. V již zmíněné zprávě České televize se uvádí:

  Přípravy testu na několik desítek minut nejprve přerušil mrak, který byl nad raketou na Aljašce. Komplikace se objevily i během letu. „Cíl letěl níž, než jsme předpokládali, a spadl dříve,“ řekl český velvyslanec při NATO Štefan Füle.

  Třebaže „hlavním smyslem cvičení pod názvem FTX – 03 bylo otestovat schopnosti senzorů a radarů protiraketové obrany a integraci jejich sledování“, musel být jeho začátek posunut kvůli mraku nad cílovou raketou. Ta pak letěla níže, než bylo naplánováno, a spadla dříve. Sestřelení raketou se vůbec nekonalo. Tak tedy vypadá „úspěšný test“ protiraketového štítu.

  Propaganda. O nic jiného dnes v České republice nejde. Vláda nedokázala přesvědčit většinu občanů pro radar. Zkouší to tedy manipulací. Čeští novináři spolupracují a překrucují skutečnost tak, jako to činili před rokem 1989. Občané – diváci a čtenáři – jsou za blbce.

 42. Svatopluk Beran říká:

  Výzva europoslanců: K čemu americký raketový deštník v Evropě?
  18.7.2008

  Drazí kolegové,

  dnes čelíme novým problémům, které podrývají rozvoj evropské integrace. Mezi ně patří americký projekt umístění nového raketového a radarového systému v Polsku a v České republice, který je v současné době v pokročilém stádiu.

  Vznikl zde nový chaos v závodu ve zbrojení, který kromě dalších negativních dopadů zvyšuje napětí mezi Ruskem a Evropou.

  Názor veřejnosti v Polsku a v České republice stojí nesporně proti tomuto projektu. V České republice vzniklo velké protestní hnutí, požadující referendum na toto téma.

  Již nadále nemůže být popíráno, že USA s cílem vyřešení svých vlastních problémů tlačí na některé členy Evropské unie, zatímco Evropskou unii ignoruje či obchází, oslabuje její beztak nemnohé výsady týkající se zahraniční politiky a rozděluje ji.

  Myslíme si, že evropská bezpečnost je téma, které by mělo být diskutováno všemi 27 členskými státy a ne pouze dvěma z nich spolu s USA.

  Rádi bychom se připojili k hlasu veřejného protestu s žádostí k vládě Prahy a Varšavy, aby přehodnotily své vlastní postoje a počkaly se svými rozhodnutími na společnou evropskou diskusi.

  Poslanci Evropského parlamentu:

  Giulietto Chiesa
  Roberto Musacchio
  Jiri Mastalka
  Pasqualina Napoletano
  Vittorio Agnoletto
  Luisa Morgantini
  Richard Falbr
  Tobias Pflüger
  Miloslav Ransdorf
  Umberto Guidoni
  Bart Staes
  Eva-Britt Svensson
  Dimitrios Papadimoulis
  Angelika Beer
  Monica Frassoni
  Maria Eleni Koppa
  Giusto Catania
  André Brie
  Willy Mayer
  Claudio Fava

 43. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Berane, já už Vás raději nebudu provokovat! Vážený pan senátor Josef Novotný, si to opravdu, ale opravdu NEZASLOUŽÍ!!! Jo kdyby jste přešel k neváženému panu Štěchvi, tak to bych ještě něco našel?

 44. Svatopluk Beran říká:

  Pro mne je důležité aby v naší zemi nebyla žádná CIZÍ vojenská základna a pokud možno abychom také vystoupily ze svazku NATO. Nejsou v něm i jiné evropské země a pokud možno, abychom naši středoevropskou polohu využily k sbližování všech kultura a to i americké, která má své nesporné a mnohdy i nepřekonatelné a nezastupitelné vrcholy filmové, hudební, knižní. Víc můžeme prospět světu jako nárazníkové pásmo – jak zde již předeslal pan Ďásek.
  Pokud budete mít o panu Štěchovi nějaké konkrétní doložené prohřešky klidně je prezentujte, myslím že to bude jenom dobře. Od toho je tu svoboda slova také. Aby každý z nás obyčejných lidí znal pravdivé skutečnosti o svých politických zástupcích.

 45. XXXXX říká:

  Simone tvoje argumenty jsou stejně uchvacující jako Beranovy. Nechápu, proč když tomu nerozumíš do toho kecáš?

 46. Capisto říká:

  For XXXXX: p. Simon totiž kecá úplně do všeho, jako kdyby spolkl všechnu moudrost světa…

 47. Jiří Simon říká:

  XXXXX, ty když začneš kvičet, tak mě to dělá moc dobře? Přidej ještě něco!!

 48. XXXXX říká:

  Simon si totiž myslí, že mu to tady patří. Někdo ho nedopatřením naučil pracovat s explorerem a je zle.

 49. Svatopluk Beran říká:

  To jsem nevymyslel já, ale je to výstižné a tipicky české až švekovské. Jarda Hašek by měl radost.

  ŠOK│ Předseda Senátu Přemysl Sobotka (ODS) převzal 22. 7. 2008 z rukou ředitele Vojenského historického ústavu plukovníka Aleše Knížka kopii Mnichovské dohody z roku 1938. Nutno říct, že jsem u plukovníka Armády České republiky takovou dávku suchého britského humoru několik dnů po podpisu americko-české dohody o radaru v Brdech nečekal. Bravo, pane plukovníku, mile jste mne překvapil. Nicméně nečekejte, že v Senátu tento symbol někdo pochopí nebo se z něj dokonce poučí….

 50. Jiří Simon říká:

  Stavební úřad v Jihlavě, a přehled úředníků? O souladu projektu s realitou?

  Na vizualizacích se každý můžete přesvědčit, že fasáda má připomínat (čárkoví kód) tj. prokládání pásů! Hnědá, zeleň, holubí šeď – spíše prosklené a průhledné pásy? Kdo chce věřit, či nevěřit schopnosti těch co nás ujišťují? Tak, pozorně sledujte co se provádí na fasádě, s pohledu ulice, U dlouhé stěny!!!!!!!!!!!!!

 51. Svatopluk Beran říká:

  DŮKAZY VLÁDNÍCH LŽÍ

  Ministerstvo zahraničí připouští v odborném materálu umístění amerických raket v Česku, připouští i 13,5 km ochranné zóny
  Štěpán Kotrba
  Pokud vládní politici, včetně ministra zahraničí Schwarzenberga (Zelení), místopředsedy vlády Vondry (ODS) či premiéra Topolánka (ODS) tvrdí, že v jednání s Američany jde jen o radar, a pokud ministryně obrany Parkanová (KDU-ČSL) tvrdí, že radar bez raket by zásadně měnil situaci a vedl by k přehodnocení celého projektu, tak lžou. A oni lžou. Bezostyšně, drze válcují názory občanů. Silou, Katuško, silou….

  Odborný informační materiál ministerstva zahraničí už z října 2006 nazvaný „K otázce zapojení ČR do systému obrany proti balistickým raketám“ připouští možnost instalace amerických raket na území České republiky spolu s americkým radarem a hovoří zcela nepokrytě o drastických omezeních pro život občanů v okruhu 13,5 km okolo základny. Ve skutečnosti bude pásmo omezení daleko větší.

  EXKLUZIVNÍ INFORMACE ZDE

  MZV 2006: „K otázce zapojení ČR do systému obrany proti balistickým raketám“ ARCHIV BL

  Radary i rakety – cynismus politiků za zády občanů
  ČR v úvodní fázi jednání nabídla tři perspektivní lokality v ČR, které by z technického hlediska vyhovovaly požadavkům pro umístění protiraket i radaru: vojenské prostory Libavá, Boletice a Jince. … … K zajištění provozu radarového zařízení včetně obsluhy, bezpečnosti a logistické podpory je potřeba přibližně 200 osob, u odpalovacího zařízení do 400 osob. V případě umístění obou prvků v jedné lokalitě by provoz zajišťovalo celkem maximálně 500 osob – včetně vojáků, vládních úředníků a soukromých subdodavatelů. Rozlohu zařízení lze na základě zkušeností s obdobnými stavbami na území USA odhadnout na 275 ha, zabrala by tedy zhruba jednu setinu až jednu padesátinu plochy jednoho z existujících vojenských výcvikových prostorů v ČR

  Takto stroze popisuje materiál budoucnost. K ochraně zařízení neplánují USA rozmístit žádné další raketové systémy. Před eventuálním útokem ze vzduchu se buď ochrání rakety samy, anebo by reagovala Armáda ČR jako při jakémkoli jiném narušení vzdušného prostoru ČR, tvrdí materiál. Zjvnou nesmyslnost tohoto výroku dotvrdila i bezpečnostní ředitelka MZV Šmigolová, když prohlásila zcela absurdně, že Česko ochrání starý systém S-300 či Gripeny. Šmigolová si neuvědomila, že ruský systém protivzdušné obrany S-300 v té verzi, kterou mělo Československo, neochrání před raketami letícími daleko vyšší rychlostí než jakékoliv stíhačky a navíc Česko po rozpadu ČSFR pohrdlo veškerým hi-tech vybavením z Ruska a systém S-300 se ocitl na Slovensku. Představa, že by Slovensko chránilo Česko a v něm americký radar, je směšná. Materiál MZV zároveň bez mlžení připouští i vliv amerického radaru na životní prostředí Brd i obyvatele, když říká (takřka pravdivě, shodně s některými technologickými informacemi získanými z vojenských zdrojů v USA, které má redakce BL k dispozici), že vznikne okolo základny široký sanitární kordón, ve kterém budou striktní omezení pro obyvatele i personál základny.

  BL 4. 2. 2008: Radar s digitálním tvarováním vysílaného svazku: klíč k ruským obavám ZDE

  BL 31. 1. 2008: Už i časopis Popular Mechanic tvrdí to, co Vondra s Klvaňou stále popírají ZDE
  Ochranná pásma až do stratosféry
  Radar vyžaduje vytvoření bezletové zóny, která by v žádném z navrhovaných míst významně nepřesáhla hranice již existujících bezletových zón nad vojenskými újezdy a nenarušila by letecké koridory. Podmínky bezpečné zóny kolem radaru znamenají, že v okruhu 13,5 km od radaru není přípustné v létajících prostředcích transportovat výbušné látky, v okruhu 8,6 km se nesmějí ve vzduchu pohybovat nechráněné osoby (např. na rogalu) a v okruhu 4,5 km nesmějí létat žádné dopravní prostředky. Po zemi se neautorizované osoby nesmějí pohybovat v okruhu jen cca 0,5 km.

  Materiál MZV ovšem byl zpracován někým, kdo neví, jak vysoko sahají jednotlivé bezletové koridory nad vojenskými újezdy a jak blízko jsou Brdy pražským letištím. Ve výsledku by se jednalo o zásadní omezení ruzyňského letiště, neboť právě ono je na trase paprsku, vedoucího k severu – na balistické spojnici od kosmodromu Pleseck do Yorkshiru (Fylingdales) , Washingtonu, či New Yorku. Na rozdíl od leteckých koridorů ve tvaru válce či kvádru jsou ony „radarové“ koridory polokulového tvaru až k zemi, takže ten největší sahá až do výšky 13,5 km. Zmínka o 2° náklonu radarového paprsku je nesmyslná, neboť to se týká softwarových omezení elektronického vychylování paprsku, nikoliv hardware technologie radarové platformy. Materiál ovšem neříká, že ona vzdálenost 13,5 km se netýká jen transportu výbušných látek, ale existence výbušných látek na palubě vozidel či letadel. Málokdo ví, že explozivní pyropatronu má na palubě každé letadlo s vystřelovací sedačkou pilota nebo výbuchem odstraňovanými dveřmi či externí palivovou nádrží, nemluvě o vojenských strojích s raketami. Stejně tak je výbušným zařízením odpalován každý airbag v každém automobilu… Pravdivý je ovšem údaj o 3 km kordónu pro veškeré dopravní prostředky… Smutné je, že hranice vojenského újezdu ke kótě 718 tuto vzdálenost nerespektují. Nejbližší lidská sídla a silnice jsou daleko blíže radaru, než onen ochranný koridor. Další důkaz o tom, že premiér Topolánek lže, když sliboval občanům brd zdravotní nezávadnost radaru.

  BL 28. 7. 2007, Štěpán Kotrba: Premiére, lžete. A Britské listy mají důkaz. ZDE

  Materiál MZV ovšem vychází z veřejně dostupných údajů, odpovídajících 20let staré technologii GBR-T na atolu Kwajalein, mající T/R prvky o výkonu 2W. Radar EBR, plánovaný do Brd, bude mít ovšem daleko modernější vybavení včetně elektronického vychylování paprsku a nesrovnatelně vyšší impulsní výkon T/R modulů, byť kompatibilních s 300 tunovou ocelovou konstrukcí otočné platformy z Kwajaleinu. Hovoří se o zvýšeném výkonu 34-40W na jeden T-/R modul, v úvahu připadají i T/R prvky s přídavným chlazením o výkonu až 1 kW!

  To je zvýšení výkonu na 20 násobek až 500 násobek oproti nyní deklarovaným hodnotám 170kw average/4,5MW peak. Logickým důsledkem je i to, že příslušným způsobem se fakticky rozšíří i jednotlivá pásma ochrany…. Existence letecké dopravy v Cesku je zásadně ohrožena, stejně jako prodej Letiště Ruzyně se tak stává podvodem na budoucím investorovi.

  BL 17. 5. 2008, Milan Hlobil: Zásadní pokrok ve vývoji nových prvků fázovaných řad radarů ZDE

  BL 4. 5. 2008, Štěpán Kotrba: Raytheon dostal za úkol řešit zahřívání polovodičů u vysoce výkonných radarů ZDE
  BL 11.10.2007, tisková zpráva Greenpeace: Konec mlžení komise expertů prostřednictvím plukovnické prezentace ZDE
  BL 9. 11. 2007 Vládní pravda o radiolokátoru EBR ZDE
  BL 9. 10. 2007 Výsledky ověřování hygienické studie ministerstva obrany na Marshallových ostrovech jsou nevěrohodné ZDE
  BL 5. 9. 2007, Ludvík NERAD: Radar XBR Brdy – Technická analýza a odhad výkonových parametrů ZDE
  Informovanost vlády ČR aneb přiznání ztěžuje zapírání
  Česká strana disponuje konkrétními údaji o parametrech uvažovaných zařízení – jak radarového (velikost, frekvence, příkon, výkon, dopadu na okolí), tak odpalovacího (velikost sila, velikost a hmotnost raketového nosiče).

  To je nejzávažnější tvrzení z celého materiálu. Podporuje domněnku mnoha poslanců, že česká vláda lže i zákonodárcům, neboť údaje, které prozatím doručila do Sněmovny, jsou nepravdivé, nelogicky zmatené a evidentně mají zakrýt pravdu o technických možnostech a možných způsobech použití amerického radaru.

  BL 5. 9. 2007 Studie „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy“ – posouzení východisek a relevance z nich vyvozených závěrů ZDE

  BL 24. 8. 2007, Štěpán Kotrba: Vládní „odborník na radary“ uvedl nesprávné informace v online rozhovoru iDnes ZDE
  BL 2. 6. 2008, Štěpán Kotrba: EXKLUZIVNÍ DOKUMENT: Vládní zdůvodnění smlouvy o radaru ZDE

  Řízení a velení základny vojenským velením NATO
  O odpálení protirakety rozhodne vrchní velitel armády Spojených států či jím pověřená osoba. Představitelé země, kde bude zařízení umístěno, budou mít k dispozici on-line informace o útočící raketě i protiraketě a vedení státu bude o odpálení protirakety včas informováno. Složitější rozhodovací mechanismus není prakticky možný: hypotetická útočná střela z Íránu by dorazila do Prahy za pouhých 15 minut, do Londýna za 18 minut a do Washingtonu za necelých 30 minut. O odpálení protirakety, má-li být účinné, tak musí být rozhodnuto do několika málo minut.

  To je další z nesmírně závažných tvrzení tohoto dokumentu, striktně vylučující splnění požadavků Zelených na řízení a velení základny vojenským velením NATO. Už v roce 2006 tento fakt byl znám, přesto se kolem požadavku Republikové rady Zelených hrají politické rituální tanečky.

  BL 22. 5. 2008, Stanislav Kaucký: Přednostní ochrana Česka výměnou za radar? ZDE

  BL 23. 4. 2008: Polsko chce, aby byly Spojené státy třetím sloupem jeho bezpečnostní strategie ZDE
  BL 5. 4. 2008 Jiří Tutter: Greenpeace: Otázky, jimž se Bursík vyhýbá ZDE
  BL 23. 2. 2008 Daniel Solis: Radar nebude pod velením a řízením NATO, říká generál Obering ZDE
  BL 20. 2. 2008, Milan Hlobil: Volební program Strany zelených a realita elektromagnetických zbraní ZDE
  BL 15. 1. 2008, Philip E. Coyle III.: Překážky pro plánované budování systémů protiraketové obrany v Evropě ZDE
  Materiál MZV tvrdí, že „žádná vojenská základna USA v zahraničí se zatím nestala terčem většího útoku.“ To je další lež. Útok na loď USS Cole, ke kterému došlo v říjnu 2000 v jemenském přístavu Aden, byl útokem na americké výsostné území. Téměř šedesát amerických rodin však zažalovalo právě Súdán, a to kvůli finanční pomoci, diplomatickým pasům a výbušninám, které teroristům poskytl. Stejně tak jsou nebezpečné a navíc téměř na denním pořádku raketové útoky na americké vojenské základny v Iráku. V asymetrické válce proti stínům není koho trestat za napadení vojenských instalací pravidelných armád. Útočníci jsou rozptýleni ilegálně po různých státech, a ty v žádném případě nenesou odpovědnost za jeho výskyt na svém území.

  Trosky po celé Evropě
  Trosky z útočící rakety po zásahu interceptorem dopadají díky vysoké kinetické energii rakety daleko za místo střetu (ve směru letu rakety). Trosky raket vypálených na USA by spadly do severního Atlantiku nebo Severního ledového oceánu; na evropskou pevninu by dopadly pouze trosky rakety, která byla z území Blízkého a Středního Východu vypálena právě na Evropu.

  V každém případě by k případnému sestřelení došlo ve výškovém rozpětí od 150 až do 1000 km nad zemským povrchem. V případě, že by antiraketa nezasáhla cíl, řítil vy se EKV/MKV rychlostí 25 Mach zpět do atmosféry po křivce, která by byla předem nepredikovatelná. Ničivé trosky by zasahovaly v okruhu několika tisíců kilometrů od předpokládaného střetu s ničivými účinky, ne nepodobnými střetu Země s meteoritem. Je trapné, když člověk cituje sám sebe, ale už v roce 2007 jsem na zákaldě informací z amerických armádních zdrojů psal o tom, jak zamoří trosky střetu americké rakety půl Evropy. Materiál MZV to potvrzuje. Ten, kdo si to stále nepřipouští, je modrozelený ministr životního prostředí Bursík.

  BL 3. 9. 2007, Štěpán Kotrba: Podle amerických údajů zamoří úlomky střetu antirakety s hlavicí tisíce kilometrů čtverečních ZDE

  BL 14. 9. 2007: Protiraketový štít: 10 až 15 procent trosek rakety by dopadlo na zem ZDE
  BL Štěpán Kotrba: Nelehká úloha z trigonometrie, aneb proč není radar někde úplně jinde? ZDE
  BL 13. 3. 2007, Stanislav Kaucký: Spadnou nám zbytky raket na hlavy? ZDE
  O autorovi články autora
  Vytisknout Poslat e-mailem

 52. Svatopluk Beran říká:

  25.7.2008
  CDI: Program „okamžitého globálního úderu“ je pochybený a jeho realizace zvýší riziko jaderné války
  Karel Dolejší
  Koncept „okamžitého globálního úderu“ (Prompt Global Strike, PGS) počítá s vedením ozbrojeného úderu konvenční zbraní na jakékoli místo na Zemi během jediné hodiny. Stejnojmenný program amerického ministerstva obrany tvoří položku strategického menu „přiměřeného odstrašení“ (tailored deterrence) zahrnujícího jaderné, konvenční a nekinetické (=vesmírné a informační) kapacity. PGS má být údajně odpovědí na nové hrozby ze strany teroristů nebo „darebáckých“ států.

  Výzkumný asistent Centra pro obranné informace (Center for Defense Information, CDI) Vince Manzo v nedávno zveřejněné studiianalyzuje program Pentagonu na základě jeho vlastních materiálů, zjištění kontrolního úřadu podléhajícího Kongresu (Goverment Accountability Office, GAO), výzkumného oddělení Kongresu a zpráv nezávislých výzkumných institucí – Jane’s Defense Weekly aj..

  Dospívá přitom k závěru, že koncept PGS je velmi nejasný – GAO zmiňuje nejméně pět různých definic v různých oficiálních dokumentech – vychází z pochybných předpokladů a stíráním jasné hranice mezi nasazením konvenčních a jaderných zbraní zvyšuje riziko vzniku jaderné války.

  Pentagon se téměř vůbec nezabývá otázkou získávání zpravodajských informací, které by teprve umožnily využít potenciálu zbraní vyvinutých podle konceptu PGS. To ovšem zpochybňuje samotnou proveditelnost projektu PGS, jenž by teoreticky umnožnil pružně reagovat na riziko, které nicméně zpravodajské zdroje nejsou s to včas zjistit.

  Manzo navíc v návaznosti na kritiku Amy Woolfové z Congressional Research Service poukazuje i na skutečnost, že tam, kde by existovala včasná informace o strategicky významné hrozbě, by již tím byly dány také jiné možnosti zásahu (spolupráce s místní vládou, sledování teroristů satelity až do okamžiku, kdy bude možno proti nim zasáhnout, atd.). Pentagon fakticky nikdy nedokázal, že globální systém předsunutých vojenských základen v kombinaci se strategickým letectvem má slabiny, které by program PGS vůbec ospravedlnily – a někteří analytici pochybují, že by to byl vůbec kdy schopen dokázat.

  Existují čtyři možná technická řešení programu PGS. Všechna více či méně závažně snižují možnost ostatních vojenských mocností zjistit, o jaký typ strategického úderu se jedná – zda o konvenční, nebo jaderný. Konverze ponorkových či pozemních strategických mezikontinentálních raket Trident II D-5, Peacekeeper/Minuteman IIIna variantu s konvenční hlavicí by varovné systémy Ruska nebo Číny vystavily vážným problémům a výrazně zvýšily riziko vyvolání odvetného jaderného úderu. Prakticky totiž neexistuje možnost zjistit, jaký typ bojové hlavice právě odpálená strategická raketa nese. Vzhledem k manévrování během letu ani zjištění trajektorie, ostatně probíhající ve značné časové tísni, veškeré pochybnosti neodstraní. Čerstvě spuštěné projekty útočných suborbitálních kluzáků Falcon a Hypersonic Cruise Vehicle také představují mezikontinentální strategické zbraně, u nichž může vnější pozorovatel sotva vyloučit použití jaderné nálože. První letový test programu Falcon by měl údajně proběhnout již za dva roky.

  Manzo poukazuje i na možnost čistě útočného uplatnění programu PGS s konvenční bojovou částí. Opírá ji například o rozhovor generála Cartwrighta pro časopis Arms Control Today, kde je výslovně zmíněno, že úkoly jako nálety na Libyi v roce 1986, které zkomplikovala nutnost použít cizí vzdušný prostor a protivníkovy systémy protiletadlové obrany, by se s použitím PGS daly vyřešit mnohem „elegantněji“. Totéž ostatně nepřímo plyne z definice PGS používané letectvem, která zdůrazňuje „schopnost neutralizovat protivníkovy obranné systémy a prorazit cestu silám, které následují“ (the capability to neutralize the adversary’s anti-access systems, paving the way for follow-on forces).

  Americký program Prompt Global Strike se tedy přiřazuje k programu protiraketové obrany, plánům na zbrojení ve vesmíru a dalším destabilizujícím iniciativám nastartovaným za Bushovy éry.

  Kompletní studie Vince Manza „An Examination of the Pentagon’s Prompt Global Strike Program: Rationale, Implementation, and Risks“ PDF

  Poznámka ŠOK: Právě plánovaná sila v Polsku jsou technicky shodná se sily pro střely Minuteman, i když mají být osazena pro tento účel vyvinutými raketami s boosterem. V případě, že by nebyl do doby instalace vyvinut nový nosič EKV/MKV pro tyto sila, použila by se standardní náplň. Sila tedy technicky umožňují vést útok Prompt Global Strike s konvenčními hlavicemi i klasický jaderný útok střelami LGM-30G Minuteman III či Peacekeper. Udržení strategické rovnováhy v duchu principu „oboustranně zaručeného zničení“ (Mutually Assured Destruction, MAD) tak dostává novou, globální asymetrickou dimenzi. NMD (národní raketová obrana – National Missile Defence) se postupně transformuje do podoby GMD (globální raketová obrana – Global Missile Defence) , aby se nakonec stala TMD (raketová obrana bojiště – Theatre Missile Defence) . Míru jsme se nepřiblížili ani o píď.

  Wired: Noah Shachtman: $100 Million for Worldwide, Instant Strike Weapon

 53. Svatopluk Beran říká:

  Radarový podvrh
  25.7.2008 – Týden

  Vláda hrála nefér. Sepsala analýzy o neškodnosti radaru, aniž jejich tvůrci měli přístup ke skutečným parametrům zařízení. Jen pár dní před návštěvou ministryně zahraničí USA Condoleezzy Riceové v Praze to potvrdil vicepremiér Martin Bursík. Virtuální je i vládní pomoc Brdům: většina starostů nezdolá byrokracii.

  (…)

  Poslanec za KSČM a předseda kontrolního výboru Vladimír Koníček se už několik měsíců pokouší zjistit parametry radarové stanice. Třikrát napsal ministryni obrany Vlastě Parkanové, vždy ho ale odbyla formulkou, že údaje jsou tajné. Naposledy žádal Koníček informace u ministra životního prostředí Martina Bursíka. V polovině června, jen 19 dní před očekávaným příjezdem ministryně zahraničí USA Condoleezzy Riceové a podpisem smlouvy o radaru, od něho obdržel překvapivou odpověď. Bursík jako první vládní představitel přiznal, že kabinet (zřejmě s výjimkou několika zasvěcených) dosud neví, jak silný přístroj Američané v Brdech postaví. A že například analýza, která loni vznikla na zakázku ministerstva obrany, pracovala pouze s hypotetickými daty.

  (…)

  Koníček je proto přesvědčen, že kabinet nehraje celou dobu s veřejností fér. „Vláda nemá ani jasno, zda nějaké údaje má. A přitom občanům už víc než rok tvrdí, že je radar bezpečný a bez zdravotních rizik,“ říká poslanec. Bursíkovo vyjádření se sice týká dopadu na přírodu, lze ho ale vztáhnout i na vládní analýzu zdravotních rizik. Žádný z jejích autorů totiž nefiguruje na seznamu osob, které měly povolení nahlédnout do utajovaných technických dat o radaru.

  (…) (…)

  Starosta Miroslav Leitermann od začátku vystupuje proti radaru. Teď navíc nesnáší Topolánkův plán pomoci Brdům. Pro vesnici Nepomuk, která leží těsně pod radarovou kótou 718, by mohl získat třicet milionů korun na vybudování kanalizace, čističku a vodovod. Také se o to snaží. S dotací to však vidí černě. „Jde o další Topolánkův úlet,“ říká. Přes den pracuje v lese s motorovou pilou, večer je starostou a kvůli vládní pomoci se snaží ovládnout počítač a proklikat se dotazníky z různých ministerstev. „Oni nám to dělají naschvál, abychom ty peníze nečerpali. Už teď říkají, že to, co zůstane, utratí na silnice,“ stěžuje si.

  Za Leitermannovy těžkosti skutečně může Topolánkův kabinet. Začal rozdávat peníze, které neměl k dispozici. Z kapitoly ministerstva financí uvolnil pouze čtvrt milionu korun, zbylých 750 milionů musí obce získat z evropských nebo státních fondů.

  „Pomůžeme obcím se žádostmi o peníze z evropských fondů,“ sliboval před deseti měsíci Topolánek. V Nepomuku se objevili jen dva úředníci. Emisar z Ředitelství silnic a dálnic ČR se zajímal, jaké cesty by bylo třeba opravit. Pak přijel konzultant, který posoudil, zda se obci se 192 obyvateli vyplatí kanalizace. Od té doby se neukázal nikdo, Leitermann se moří s projektem, peníze jsou v nedohlednu.

  (…)

  Utopeni v lejstrech jsou desítky starostů, kteří se do funkcí dostali díky oblibě v obci, ale živí se jako zemědělci, traktoristé nebo řemeslníci. Hvězda protiraketového odporu Jan Neoral z Trokavce starostuje v důchodu. Má vysokoškolské vzdělání a velký náskok v závodě o dotace: projekt na vodovod za 10,5 milionu dal dohromady, ještě než Topolánek ve Spáleném Poříčí vyhlásil akci Brdy. „Ještě jsme ale neviděli ani korunu,“ říká.

  (…)

  Docela úspěšný byl Topolánkův plán jen v jedné věci: peníze vyvolaly mezi obcemi nevraživost. Vesničky závidí větším obcím několikanásobné dotace a úřednický servis. Liga starostů proti radaru čelí obviněním z nečinnosti. Důvodem mají být opět peníze. Příbram, kterou vede koordinátor ligy a poslanec Josef Řihák, se totiž nedostala do vládního programu. …

  Zdroj: Týden 27/2008 (str. 14-16)

 54. Svatopluk Beran říká:

  Nejen RADAR ale i RAKETY !
  Petr Roth, 25.7.2008, Alternativní média
  Pokud vládní politici, včetně ministra zahraničí Schwarzenberga (Zelení), místopředsedy vlády Vondry (ODS) či premiéra Topolánka (ODS) tvrdili, že v jednání s Američany jde jen o radar, a pokud ministryně obrany Parkanová (KDU-ČSL) tvrdila, že radar bez raket by ZÁSADNĚ MĚNIL CELOU SITUACI a vedl by k přehodnocení celého projektu, tak VĚDOMĚ LHALI. A oni LŽOU DÁL. Bezostyšně, drze válcují názory občanů. Silou, Katuško, silou….

  Odborný informační materiál ministerstva zahraničí už z října 2006 nazvaný „K otázce zapojení ČR do systému obrany proti balistickým raketám“ PŘIPOUŠTÍ možnost instalace amerických raket na území České republiky spolu s americkým radarem a hovoří zcela nepokrytě o drastických omezeních pro život občanů v okruhu 13,5 km okolo základny. Ve skutečnosti bude pásmo omezení daleko větší.

  http://blisty.cz/2008/7/25/art41767.html

 55. Svatopluk Beran říká:

  Mohu doložit fotografiemi nový typ STB zaváděný ministrem vnitra panem Langerem. Je na nich tajný policista, který fotí v davu jdoucí občany našeho demokratického státu, nesouhlasící z instalací cizí vojenské základny v naší zemi. Na dalších je ta stejná osoba v kordonu policejní hráze jak se snaží opět o totéž. Že by vznikaly nové složky pro Vědecký ústav zkoumání totality? Vypadá to že je opět potřeba identifikovat konkrétní občany nesouhlasící z politikou této vlády a zanášet je do policejních složek. Výborně, teď už stačí spolu z případnou budoucí základno k nám zavést i vlastenecký, protiteroristický zákon Spojených Států. Ten totiž u nás hodlá zavést velvyslanectví USA spolu z naším ministerstvem vnitra Langerem. Pokud budou chtít naši občané cestovat do Sojených Států na podkladě v uvozovkách ,,BEZVÍZOVÉHO STYKU,, Bezvízový styk, rovná se, osobní údaje vlastní – čísla kreditních karet – zdravotní karty – politická činnost – příslušnost k náboženství atd. ale i svých nejbižších příbuzných. Prostě svoboda podle nynější vlády ODS a USA.

 56. Svatopluk Beran říká:

  Spáchali ministři české vlády trestný čin,

  za který by dle Trestního zákoníku měli být potrestáni „…odnětím svobody na dvanáct až dvacet let nebo výjimečným trestem“? Jejich eventuální provinění je popsáno v Trestním zákoníku jako „Trestný čin proti míru“ formou „Přípravy útočné války“, kterého se dopustí každý „Kdo připravuje útočnou válku“! ( TZ: Díl 2, § 391).

  Oním trestním činem je mimo jakoukoli pochybnost souhlas ministrů české vlády se smlouvou mezi ČR a USA o umístění komponenty protiraketové základny USA (naváděcího radaru v Brdech) na území České republiky.

  Byť je formou mediální i vládní masáže českým občanům vtloukáno do hlavy, že US základna v Polsku a ČR je obranným zařízením, které je má chránit před – zcela absurdním – raketovým útokem z Íránů či dokonce ze Severní Koreje, pravý opak je pravdou: protiraketová základna je vojenským zařízením připravujícím útočnou válku! (Ona vládní a mediální propaganda má dva cíle: zaprvé zamlžit ono protizákonné chování a současně vystrašit občany a z odpůrců základny udělat v očích občanů nebezpečné idioty, odmítající ochranu vlasti před smrtelnou hrozbou).

  Protiraketovou základnu – čistě obecně vzato: – lze samozřejmě za obranné zařízení považovat. Avšak konkrétní politický, vojenský i technologický kontext, do kterého je tato základna zakomponována, z ní činí jednoznačně zařízení připravující útočnou válku.

  Až do 90. let snižoval možnost jaderného konfliktu (mezi USA a SSSR) jaderný pat. Tedy schopnost napadeného zasadit útočníkovi zničující odvetný úder (MAD – Mutually Assured Destruction). Tomu odpovídala konstrukce raket a např. jaderné hlavice měly explodovat ve velkých výškách, aby se zajistila anihilace nepřátelských měst.

  USA si nezbytný potenciál pro zdrcující odvetu ponechávají, ale současně vybavují své pozemní i ponorkové rakety stovkami zcela nových hlavic (s jadernou i konvenční výbušninou) umožňujících díky mimořádné přesnosti i explozívním účinkům ničit (nynější) ruská raketová sila. Tyto hlavice by nevybuchovaly ve výškách, ale na úrovni povrchu země, takže jejich ekologické škody by byly přijatelné, v případě konvenčních výbušnin fakticky nulové.

  Uvádí se (1), že koncem studené války byla schopnost amerických ponorkových raket zasáhnout a zničit raketové silo zhruba 12%, Dnes USA disponují dvěma ponorkami jejichž rakety mají tuto účinnost již 90 respektive 98%. U mezikontinentálních balistických raket Minuteman III nedosahovala dříve tato přesnost ani 57%, dnes již přesahuje 81%. Cílem jsou pochopitelně ruská, popř. – pokud vůbec existují – čínská raketová sila i ostatní pozemní raketové základny.

  Takovéto zbraně však nemohou být v žádném případě použity jako odvetné: ničit prázná ruská sila, jejichž rakety již byly odpáleny na USA, postrádá smysl. Tyto nové zbraně jsou tedy jednoznačně zbraněmi prvního úderu, tzn. zbraněmi útočnými.

  Sám o sobě – vzhledem k tomu, že nelze zajistit stoprocentní efekt – je však i tento arsenál pro vedení útočné války nepoužitelný! Pokud by totiž napadenému (Rusku) zbylo jen pouhých deset raket s deseti samonaváděcími hlavicemi, pak by i takováto odveta byla zkázonosná a nepřijatelná.

  Tuto technickou zábranu pro vedení útočné války však odstraňují protiraketové systémy. Například antirakety v Polsku budou schopny zničit – dle současných poznatků – až devět ruských balistických střel odpálených z jihozápadu Ruska na východní pobřeží USA. Po vybudování celého komplexu (v USA i ostatních regionech) bude technologický arsenál pro beztrestné vedení útočné války kompletní a fakt, že při jeho nasazení půjde o útočnou válku nezmění ani eufemismy jako preventivní úder apod.

  Budou-li se ministři české vláby, kteří pro smlouvu o umístění radaru hlasovali, bránit obvinění tím, že tyto skutečnosti neznali, pak tím prokážou svou nekompetentnost a měli by okamžitě rezignovat. Mají však ještě jednu možnost, a to poukázat na § 393 kde se v bodě b) říká, že „Přípravou a podněcováním útočné války není jednání související: …s účastí České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem….“

  Podobná obhajoba by však měla relevanci v případě, že by o zřízení radarové základny – jako o realizaci stávající obranné koncepce Aliance – požádalo Českou republiku vedení Severoatlantického paktu. Brdský radar je však dílem výlučně bilaterální dohody ČR a USA, a navíc ony zbraně prvního úderu – stovky amerických hlavic na ničení raketových sil – nekonvenují s doktrínou NATO, které je aliancí obrannou…

  Smlouva mezi ČR a USA obsahuje ještě jeden „závazek“, který, kdyby nešlo o vážnou věc, může vzbudit všeobecné sarkastické veselí. V Preambuli dohody totiž ČR a USA bratrsky slibují, že „…žádný prvek systému protiraketové obrany, včetně radaru umístěného na území České republiky, nebude použit pro jakékoli aktivity neslučitelné s Chartou Organizace spojených národů…“

  Jak může něco podobného slibovat a hlavně zajistit Česká republika, když prst na spoušti celého arsenálu nemá ani velení NATO, natož velení armády české, zůstává záhadou. Od USA by podobný slib vypadal podstatně věrohodněji, kdyby prezident, ministři a další exponenti odpovědní za agresi proti Iráku a již téměř milion obětí, neseděli v Bílém domě či jiných vysokých funkcích, ale v Haagu a celách tamějšího soudu…

  Právně tedy celá kauza připadá nadějná a ministři české vlády, kteří hlasovali pro smlouvu o radaru, by měli čelit obvinění ze spáchání trestného činu proti míru formou přípravy útočné války (zda má podobný paragraf i trestní právo USA autorovi není známo a americká strana možná ani netušila, jaké trable může českým protějškům způsobit).

  Najde se žalobce?

  PRAMENY:
  1) Nuclear Exchange: Does Washington Really Have (or Want) Nuclear Primacy? (Peter C. W. Flory, Keith Payne, Pavel Podvig, Alexei Arbatov, Keir A. Lieber, and Daryl G. Press)
  2) The Rise of U.S. Nuclear Primacy (Keir A. Lieber and Daryl G. Press)
  3) V. Putin & the Geopolitics of the New Cold War Or, what happens when Cowboys don’t shoot straight like they used to…, (F. William Engdahl) 4) Velká Konečná Ruská Hra (William Engdahl)

 57. Jiří Simon říká:

  Pane Berane, pozorně si prohlédněte přiložené video? I takto smýšlející lidi žijí, a zjevně se neštítí ničeho!!! http://eurabia.cz/Articles/1779-liveleak-film-wilderse-odstranil-eurabia-cz-ho-ma-i-s-ceskymi-titulky.aspx

  Obávám se, že o právním řádu a jeho aplikaci mate moc, a moc málo informací.

 58. Martina říká:

  Nechapu proc panu Beranovi neustale nekdo odpovida? Copak si nikdo z vas neuvedomuje, ze pokud budete reagovat na jeho blaboly, ze bude pan Beran blog zahlcovat dalsimi a dalsimi nevecnymi clanky? Hrozim se dne, kdy tohoto cloveka potkam na ulici, cim pak se asi zivi, ze ma cas shanet a kopirovat materialy z internetu? Pracuje snad pro nekoho? Jsem z tohoto blogu vazne unavena. Navrhuji panu Beranovi zalozit si vlastni stranu a doufat, ze bude mit dost priznivcu. Tady na Vas neni nikdo zvedavy….

 59. Jiří Simon říká:

  Myslím si, že už na začátku to dobře předpověděl Daňový soumar? Že to uhodne, tomu jsem nechtěl věřit a on to UHODL!!!!!!!!!!!

  Pane Berane, zjevně jste přetížen s čerpání informací z jedné strany, a poháněn nenávistí k USA a ODS v česku. Jestli nebudete schopen naslouchat obou stranám, a vyhodnotit pohled v širších souvislostech, tak Vám není pomoci!

  Já vím že mě můžete říct, že se chovám stejně ohledně CPJ? Ale to je úplně o něčem jiném, tj. potřeby a kvalitnější rozvoj Jihlavy do budoucna. Pohodlí a kvalitnější život v blízké budoucnosti pro spoluobčanů v Jihlavě.

 60. Svatopluk Beran říká:

  Paní Martino, pokusím se použít váš styl hodnocení člověka. Jihlava je malá, určitě se potkáváme a já možná zrovna blbnu s vnoučaty, ale vy nás díky své závislosti na alkoholu a zakalenému oku nemůžete vůbec rozeznat a nechápete co se to vlastně v té vaší krásné alkoholové mlhovině kolem vás děje. Běžte na léčení. A je to vyřešený, určitě jsem vás odhalil, tak jako vy mě. Stačí použít vaše myšlenkové pochody a máme oba dva stoprocentní jasno o tom, co je ten druhý zač a jak žije.

  Pane Simone v tom dokumentu je spousta témat na řešení, které nemají vůbec jednoduchou linii ale myslím si, že o nich vím a jsem schopen si o nich dělat oboustraně kritické závěry a diskutovat o nich. Jak jsem již několikrát napsal, měl jsem možnost pracovat v arabských zemích a jsem si vědom problémů v tomto regionu. V dokumentu je ale použito i mnoho zcela zavádějících, přihlouplých nebo zfalšovaných záběrů z kterých není vůbec jasné kdo vlastně, kdy vlastně a kde vlastně to řekl či napsal. Momentální stav v tomto jiskřícím regionu, má podle mne, počátek na konci první světové váky, která přinesla rozpad osmanské říše. Avšak, oproti původnímu slibu DOHODY, že zůstane tato zem po ukončení 1 SV pohromadě, pokud se bude dařit narušování celistvosti a oslabování její síly během 1 SV zevnitř, čímž se eliminuje zapojení tohoto regionu na straně Německa do 1 SV, nebyla po skončení 1 SV splněna a tento blízkovýchodní region (bývalá osmanská říše) byl násilým rozdělen na pět základních zemí, Turecko, Irák, Irán, Sýrii a Palestinu, která byla potom, ještě jednou rozdělena a to po 2 SV, na podkladě Němci spáchaného násilý na Židovském národě, přibližně podle etnika, ale hlavně z důvodů snažšího ovádnutí těchto území nastupující naftařskou elitou světa a jejími potřebami. Dál už je to více méně o osnovování a podpoře toho kterého režimu či konkrétního vládce v té které zemi, který umožní té které naftařské společnosti co největší zisky z této nadmíru potřebné světové komodity. Dále pak následovalo vybudování tajné atomové velmoci z posledně jmenovaného státu v této oblasti, za pomoci USA. Do toho se občas zaplete i pokus o pouze národní vlastnictví těchto těžařských regionů, opět ale následně zneužitý k vlastnímu obohacení. Z takto uměle vytvořeného ekonomického prostředí, již stačí jen zlehka, (třeba vhodným ukazováním na problémové vize Islámu, Koránu a Židů píchat do vosího hnízda), a nebo i z těžka ( např. správně naplánovaný útok na USA), udržovat v tomto regionu neklid a i na dále těžit v tomto regionu tolik potřebné černé zlato pro svoji ekonomiku. Nejsou to Irák ani Irán kteří májí vojenské základny po celém světě, aby chránily své monopoly. Jsou to Spojené Státy které od své první pochybné intervence mimo své území. A to už v roce 1898 na osvobozující se Kubu od Španělského impéria, které použily podobného triku jako bylo 11 září, tenkrát ovšem z křižníkem Main před Havanským přístavem, vojensky podporují své ekonomické zájmy po celém světě. To je to, co se mi na nich nelíbí a o čem diskutuji. Míru a hranici nabývání zisku pomocí vojenské síly, zneužívání a rozdmýchávání regionálních třenic a využívání následných válek k obohacení na úkor smrti prostých lidí. Nemám žádný problém se bavit, či zcela odsoudit nemorálnosti a nelidskosti komunismu či jiných náboženství vizí. Vy ale a vám podobní jste zcela nekritičtí a zaslepeni ve své touze po svobodě neomezeného zisku. Jenom malý dovětek k dokumentu, který jste mi nabídl. Praví se tam například, že v roce 1945 byl v Evropě poražen nacismus. Ne tak ale v USA, kde se z hlediska svobody slova může propagace nacismu klidně na webových stránkách prezentovat a je zákonem povolena. Plně souhlasím s panem Vovsíkem v jiném článku, v jiném blogu, ohledně viny komunistů v minulosti. Není mi jasné proč se tito také neůčastní těchto pietních aktů, když je zcela jasný jejich podíl na těchto vraždách a přiznávají ho. Ovšem jedním dechem dodávám že pan Vovsík je stejně tak jako tito komunisté zcela impotentní se schopností se vyjádřit ke stejným vraždám, mučením a osnovováním válek jeho a vašich zahraničních idolů. Pan Vovsík sice pláče nad smrtí lidí, ale pouze tak jako komunisté, na hrobech stranou a svým přesvědčením povolených.

 61. Svatopluk Beran říká:

  14.9.2007
  ANALÝZA
  Memento radaru u města Skrunda v Lotyšsku
  Ivan Sommer
  Výklad vládního radarového odborníka, doc.L.Pekárka o psychosomatických onemocněních mi připomněl podobnou argumentaci prof. V. Bencka z roku 1998 o psychosociálních potížích vlivem záření sovětského radaru u Skrundy[1]. Domnívám se, že je vhodné připomenout tehdejší události. Jednak lze v nich nalézt vysvětlení pro mnohé aspekty vývoje u nás, jednak byl sledován vliv záření na prostředí a zjištěné poznatky byly publikovány v prestižním časopise .

  Několik řádků z historie: Radar u Skrundy byl uveden do plného provozu 1970-1. Jednalo se o zařízení s dosahem cca 6000 km s pulsním provozem, určené pro včasné varování před útokem balistických raket. Od roku 1980 se nedaleko starého začal budovat modernější radar.

  V období 1990-1, kdy Lotyšsko usilovalo o samostatnost na Sovětském svazu, se projevily mezi obyvatelstvem značné námitky vůči zdravotním důsledkům provozu radaru. Jako arbitr v záležitosti se angažoval i president Clinton a USA věnovaly cca 8 milionů dolarů na demolici nového, ještě nedokončeného zařízení. S Ruskem jako následníkem Sovětského svazu Lotyšsko uzavřelo smlouvu o dalším využívání starého radaru ruskou armádou do 31.8.1998.

  Studie o vlivu záření radaru u Skrundy
  Prof. V. Bencko soudí, že námitky vůči radaru byly psychosociálního charakteru, protože reálné ohrožení zdraví se prý neprokázalo a stesky obyvatelstva ustaly po demolici nedostavěného zařízení, přestože starší radar zůstal ještě v provozu. Pravděpodobně mylným překladem umístil Skrundu do Litvy, ačkoli se nachází v Lotyšsku. Závažnou nesrovnalost, pohybující se již na hranici profesního poklesku, však spatřuji v tom, že uvádí pouze jedinou odbornou práci, ačkoli bylo vypracováno více nezávislých studií o vlivu radaru na prostředí, jejichž soubor vešel do světového povědomí pod názvem „The Skrunda Radar Study“. Byly publikovány 1996 v mezinárodním renomovaném časopise The Science of the Total Environment (nyní Science of the Total Environment) v současnosti s placeným přístupem. Výsledky jednotlivých studií byly citovány mnohokrát jinde a v publikaci[2] je rozebrána podrobně celková problematika nízkoúrovňového neionizujícího záření (pod 2 μW/ cm2) s množstvím literárních odkazů. Jsou v ní uvedeny nejen závěry studií o radaru u Skrundy, ale i sledování vlivu záření jiných radarů na osoby v dalších zemích – např. Polsko[3]. Situace u Skrundy se přirovnává k „živé laboratoři“ dlouhodobého působení vlivu záření s nízkou intenzitou. Z více různých pozorování se uvádějí zejména následující zjištění:

  Děti měly méně vyvinutou paměť a pozornost, vyznačovaly se pomalejšími reakcemi a menší výkonností motorických funkcí ve srovnání s kontrolní neozářenou skupinou[4],
  projevilo se až 6x více zlomů na chromozomech erytrocytů ozářených krav oproti neozářeným [5],
  od roku 1970, kdy byl radar uveden do plného provozu, se zpomalil růst borovic v okolí 4 km[6],
  při modelové studii ozařování závitky mnohokořenné, zástupce místní vodní flóry (vyskytuje se běžně i v České republice), vybrané pro svůj poměrně krátký životní cyklus. se při intenzitě záření odpovídající provozu radaru snížila délka života a projevily deformace[7].
  Ozařování amerického velvyslanectví
  Jednalo se i v tomto případě o psychosomatická onemocnění? Odtajnily se totiž informace o vlivu záření na osoby na americkém velvyslanectví v Moskvě, které bylo od konce šedesátých let více než 10 let ozařováno mikrovlnami ze sovětských zdrojů. Našly se hematologické změny, které sice nevedly k akutním zdravotním potížím, ale v průběhu dlouhodobého sledování se zjistilo zvýšení rizika úmrtí na rakovinu a leukemii [8] . Ukázalo se, že je nutno vzít v úvahu dlouhou latenci chorob, jakými bývají různé typy rakoviny.

  Role propagandy a finančních kompenzací
  Ve vzrušených sporech o radar u Skrundy se projevila cílená propaganda. Bohatý rejstřík metod propagandy včetně Čulíkova příkladu „red herring“ jednoduchou formou rozebírají Koukolík F. a Drtilová J. v úvahách o stupidologii [9]. Manipulace počínají od zjevného popírání, lhaní, uplácení (tzv.finanční kompenzace) nebo vypouštění pokusných balónků (viz předběžné posouzení vlivu na zdraví) a končí persekucemi kritiků. Proto nezbývá, než se poučit o metodách propagandy a veřejně je odhalovat.

  Pokusný balónek v podobě předběžného posouzení vlivu na zdravotní stav
  V době, kdy je téměř v každé domácnosti mikrovlnná trouba a možný destruktivní vliv mikrovln je nepopiratelný, spor o působení záření se přenáší na dodržení „bezpečných“ limitů[10]. Nejde o specialitu elektromagnetického záření, podobná situace je také s emisemi hluku aj. Celou lidskou populaci nelze shrnout jedním nebo snad několika čísly. Limit má ve svých základech statistický charakter, skrývá se za ním počet „přípustných“ obětí nebo různých poškození zdraví na určitý počet obyvatel. Jinými slovy, vliv podlimitních hodnot. Limity často nezohledňují dlouhodobé, popřípadě až celoživotní podlimitní působení a letitou latenci chorob jako je rakovina. Pravděpodobnost nebezpečných následků se zjišťuje rizikovými analýzami, což se ve zdravotní studii neučinilo. Nejde o nezvládnutelné postupy a existuje renomovaný časopis Risk Analysis, který se metodami rizikových analýz zabývá. Ve skutečnosti se provádějí, u vojenských akcí jsou však obvykle utajovány.

  Nebyla posuzována ani zjišťována celková expozice obyvatel mikrovlnným zářením z různých zdrojů s přihlédnutím na váhu účinku různých částí spektra. Vlastně žijeme, obrazně řečeno, v „oceánu zaření“ z různých sítí – mobily, rozhlas, televize, dále z počítačů, mikrovlnných trub, neodrušených elektrospotřebičů.aj. K tomu se přidává v současnosti třeba i ozařování z dopravních radarů, které se rozptyluje nejen ve směru automobilu. Někdy se tento stav nazývá jako „elektromagnetický smog“, který výsměšně popírá doc. Pekárek. Jestliže byl sledován vliv ozařování amerického velvyslanectví v Moskvě, pravděpodobně se zjišťoval vliv záření na obyvatelstvo a obsluhu amerického radaru, který má být přemístěn do Brd. Tyto údaje si měla česká strana vyžádat a připojit k posouzení vlivu na zdravotní stav obyvatel.

  Posouzení by mělo zahrnovat epidemiologickou studii zdravotního stavu obyvatelstva, o kterém se v textu nic neuvádí. Uvažuje se sice o pravidelném sledování zdravotního stavu, ale co se tím rozumí a jaké zdravotní informace se budou sledovat, není specifikováno. Zaznamenal jsem v médiích, že Ministerstvo zdravotnictví přislíbilo vyslat psychiatry k namátkovým kontrolám. Tak to mi už připadá jako fraška.

  Také se rýsuje nezanedbatelný vliv placení regulačních poplatků, prosazovaných touto vládou, aby lékaři nebyli zatěžováni banálními stesky. Nelze tedy předpokládat, že by si někdo přišel stěžovat na nějaké bolení hlavy nebo si dokonce nechal zkontrolovat, zda jsou na jeho chromozomech zlomy. Ty zpočátku nepůsobí žádné tělesné potíže a případné následky možná pocítí až potomci. Lze potom očekávat nějaké objektivní sledování vlivu záření na zdraví, je-li záměrně kladena překážka k návštěvě lékaře? S vlivem regulačních poplatků se posouzení nevyrovnává.

  Posouzení vlivu radaru na zdraví obyvatelstva, které se spokojilo jen porovnáním úrovně záření s limity, aniž autoři provedli řádnou rizikovou analýzu na základě současných vědeckých znalostí o vlivu záření včetně vyhodnocení poznatků z místa přemísťovaného radaru a ponechala stranou současný zdravotní stav obyvatelstva, je naprosto nedostatečné. Přestože posouzení je označeno jako předběžné a definitivní závěr může být učiněn až po výstavbě radaru, některá média i politikové už tvrdí, že byla jednoznačně prokázána neškodnost záření.

  Posuzování vlivu na životní prostředí
  V České republice se při posouzení vlivu staveb na životní prostředí má postupovat podle zákona 100/2001 Sb. Záměr výstavby je v podstatě znám a čeští poslanci navštívili místo, kde se nachází radar, který by měl být přemístěn do České republiky. Je zřejmé, že systém protiraketové obrany představuje vážný zásah do životního prostředí dokonce s přeshraničním vlivem (Polsko, Slovensko, Rakousko aj.), jak dokazují americké studie platné pro NMD na Aljašce a v Pacifiku, kde se spad z potenciálně zasažených raket omlouvá jejich utopením na dně oceánu… Kdo kdya le zkontroluje americkou armádu, když i pro americké občany jsou některé výzkumy i jejich aplikace desetiletí utajovány? Podle zmíněného českého zákona zpracovávají dokumentaci o vlivu na životní prostředí osoby s oficiální autorizací a kdyby vláda zvolila za svého zmocněnce autorizovanou osobu, ta by se jevila veřejnosti důvěryhodněji než zmocněnec Klvaňa, který nemá přiměřené odborné vzdělání. A jestliže se k němu připojil při setkání s občany známý herec Töpfer, byť senátor, připomíná to poněkud četnickou humoresku.

  Dokumentace vlivu stavby na životní prostředí by měla zahrnout vliv na jednotlivé složky (voda, ovzduší, krajinný ráz, obyvatelstvo, fauna a flóra aj.) nepochybně i při vlastním zásahu systému – sledování a následném sestřelení rakety nebo řešení havarijních stavů, tj. jakým způsobem by byla organizována ochrana obyvatelstva při teroristickém útoku na radar nebo při selhání protiraketového systému. Uvádí se, že v letech 1977-1984 americký systém včasného varování nahlásil na 20 000 falešných poplachů, z nichž 1000 bylo natolik vážných, že byly do pohotovosti uvedeny jak rakety tak bombardéry s atomovými zbraněmi[9]. Svět se ocitl několik minut od jaderné války. Něco podobného se nejspíše dělo i na sovětské straně.

  Dosud se pozornost soustředila jen na zdraví lidí. Studie o záření radaru u Skrundy však ukázaly, že jsou ovlivněny i jiné organismy. Moderní metody metagenomiky umožňují nyní poměrně snadnou genetickou charakteristiku prostředí a bylo by vhodné vyžádat si americké údaje o působení záření na faunu a flóru v okolí přemisťovaného radaru. Veřejnou oponenturou prošlé a nezávislými zdroji ověřené údaje.

  Zatím činnost vlády nelze považovat za posuzovaní vlivu na životní prostředí ve smyslu zákona 100/2001 Sb., i když se v médiích už rozebírá, kdo bude v parlamentu hlasovat pro nebo proti radaru.

  Zbraně nezvýší bezpečnost – konstatování namísto závěru
  Jsme denně vystaveni nejrůznějším rizikům poškození zdraví i ztráty života a legislativa i naše životní rituály zahrnují množství aktivit k minimalizaci těchto rizik. Bohužel se zapomíná, že neexistuje obecně uznávaná úroveň rizik, akceptování jejich výše závisí na společenské shodě[11]. Proto i referendum je možné považovat za přijatelné řešení. Znepokojuje mě však, že vláda místo hledání společenské shody se uchyluje k účelové propagandě. Nevěřím, že hromadění zbraní zvyšuje bezpečnost. Ostatně jeden z autorů Modré šance ODS, prof. Bedřich Moldan, nyní senátor za ODS, se kdysi přihlásil k obecné zásadě: „Největším nebezpečím pro člověka je zamoření Země zbraněmi“[12].

  Literatura

  1 Bencko V.: „Vnímání rizika a management zdravotních rizik prostředí“, časopis EIA č.1/98 (k dispozici též na stránce Ministerstva životního prostředí )

  2 Cherry N.: „Potential and Actual Adverse Effects of Radiofrequency and Microwave Radiation at levels near and below 2 μW/ cm2 “, Lincoln University, New Zealand., 1998
  část 1 , část 2 , část 3 , část 4 , část 5 – The Skrunda Radar Study
  3 Szmigielski S: „Cancer morbidity in subjects occupationally exposed to high frequency (radiofrequency and microwave) electromagnetic radiation”, The Science of the Total Environment, Vol. 180, 9-17,1996
  4 Kolodynski A. A., Kolodynska V. V., „Motor and Psychological Functions of School Children Living in the Area of the Skrunda Radio Location Station in Latvia“, The Science of the Total Environment, Vol.180:87-93, 1996
  5 Balode Z.: „Assessment of radio-frequency electromagnetic radiation by the micronucleus test in Bovine peripheral erythrocytes”, The Science of the Total Environment, Vol.180, 81-86, 1996
  6 Balodis V., Brumelis G., Kalviskis K., Nikodemus O., Tjarve D., and Znotina V.: „Does the Skrunda Radio Location Station diminish the radial growth of pine trees?”. The Science of the Total Environment, Vol. 180, 57-64,1996
  7 Magone I.: „ The effect of electromagnetic radiation from the Skrunda Radio Location Station on Spirodela polyrhiza (L.) Schleiden cultures”, The Science of the Total Environment, Vol. 180, 75-80, 1996.
  8 Goldsmith J.R: „Epidemiological Evidence of Radiofrequency Radiation (Microwave) Effects on Health in Military, Broadcasting, and Occupational Studies. International Journal of Occupational and Environmental Health“, 1, 47-57, 1995
  9 Koukolík F., Drtilová J.: „Život s deprivanty II, Základy stupidologie“, Praha, 2002
  10 Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy, Ministerstvo obrany, Praha, srpen 2007 http://www.radarbrdy.cz/
  11 Keeny L.R.: Understanding Life – Threatening Risks, Risk Analysis 15, 627-637, 1995
  12 Moldan B., Zýka J., Jeník J.: Životní prostředí očima přírodovědce, Academia/Praha 1979.

 62. Svatopluk Beran říká:

  Budoucí americký prezident bude čelit obrovskému federálnímu deficitu

  Očekává se, že příští americký prezident bude muset čelit v roce 2009 federálnímu deficitu ve výšce 482 miliard dolarů. Informovala o tom společnost BBC, která podotýká, že rozpočtový deficit ukazuje, o kolik více americká vláda vydává, než kolik vybírá na daních.

  Zpomalující se hospodářství snižuje množství vybraných daní a americká vláda zahájila tzv. stimulující ekonomický plán, v jehož rámci vyplácí peníze 130 milionům domácností ve snaze přimět je, aby začali víc utrácet.

  Předpovídaný deficit nezahrnuje válečné výdaje asi ve výši 80 miliard dolarů.

  Rozpočtový deficit se měří od začátku října do konce září.

  BBC News

  Record deficit for next president

  The next president may have his hands tied by the size of the deficit
  The next US president is expected to face a record federal budget deficit of almost half a trillion dollars.

  The White House has lifted its deficit forecast for 2009 to $482bn (£242bn) up from $407bn.

  The budget deficit measures how much more the government is spending than it is raising through taxes.

  The slowing economy is reducing the tax take and the government has launched a stimulus plan by making payments to 130 million households to boost spending.

  The forecast figure excludes about $80bn of war costs.

  The budget deficit is measured from the beginning of October to the end of September.

  It is possible that the deficit for 2008 will also break the record of $413bn, which was set in 2004.

  A $482bn deficit would represent about 3% of the total output of the US economy, which is well below some of the deficits seen in the 1980s and 1990s in percentage terms.

  Nonetheless, whoever turns out to be the next US president may be reluctant to enact any further tax cuts or increases in spending that would raise the deficit.

  The deficit figure also is flattered by including the surpluses that are currently being accumulated by the social security trust fund, but that will soon turn into deficits in the next decade.

  And it takes no account of the potential costs of a full-scale Federal bail-out of the mortgage giants Fannie Mae and Freddie Mac, who have been given a Federal guarantee in the housing bill that has just passed Congress.

 63. Svatopluk Beran říká:

  Pane Plavec správně, na co v demokracii diskutovat když dochází argumenty a lži se derou napovrch jak chrchly z paty. Je tu stále ještě možnost člověka koupit, zostudit, zaletovat do sudu a hodit do přehrady, či POSLAT NA LÉČENÍ. Jako tutovku doporučuji pana Skačániho.
  Vidím, že se možná známe. Tedy spíše vy mě, já vás ne. A nebo mě možná znáte jenom od svých kamarádů, Jihlava je malá. A nebo možná….. možná máte přístup do policejních archívů, ať už vojenské policie, či státní policie ČR. Mám totiž jako protiradarový aktivista v této naší demokratické zemi, též též svojí policejní složku. Byl jsem focen a natáčen při identifikaci vojenskou policií v Brdech. Musel jsem předložit občanský průkaz a do kamery, která mě snímala ze všech stran říci kdo jsem, kde a kdy jsem se narodil a kde bydlím. Byl jsem focen i Langerovou tajnou policií při různých protiradarových akcí v Praze. Takže možná, že moje děti za čtyřicet let zjistí v tajných policejních archivech o protiradaristech, které zakládá dnešní vláda, že tam figuruje jméno tajného agenta, pana Plavece L. Hodně zdaru v donášení. Pokud by jste byl náhodou někde nablízku, když jsem doma, nebojte se, ukažte se. Donesu vám k vaší nelehké práci, tak jak je u nás zvykem už od pana Havla, na ulici kávičku a pokud vám bude v zimním období venku zalézat mráz za nehty, můžete se u mne doma i ohřát.

 64. Svatopluk Beran říká:

  Americký právník: Česko posluhuje Washingtonu, o radaru nechť hlasují občané
  1.8.2008 – James George Jatras, The Prague Post

  Je až k nevíře, jak kriticky vyznívají názory na USA (a ČR) ze strany samotných Američanů v porovnání s většinou českých politických komentátorů. Bohužel, v zahraničí o nás nepanuje dobré mínění, opět totiž jen podlézáme mocným. Více viz článek s případným názvem „Pánové a sluha“:

  Česká republika by udělala světu laskavost, kdyby jednala nezávisle

  Coby země téměř dvacet let mimo sovětskou dominanci, Česká republika nejedná vždy jako suverénní a nezávislý stát – aspoň pokud jde o její vztah k mé zemi, Velkému Bratru za Atlantikem. Ve skutečnosti se občas zdá, že Češi jen vyměnili jedny dohlížitele za jiné.

  Příklad za všechny: prohlášení premiéra Mirka Topolánka z 30. března, že „Pokud bychom nemuseli uznat Kosovo, nikdo bych to neudělal.“ O několik týdnů později, ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg oznámil, že Praha Kosovo uznala a povýšila úřad České republiky v Prištině na ambasádu. Opakujíc slova Topolánka, Schwarzenberg poznamenal, že „Naše vláda neměla jinou volbu.“

  Jak před uznáním Kosova, tak po něm bylo málo pochyb o tom, kde stojí v kosovské otázce české veřejné mínění a mnozí z českého politického establishmentu. Uznání Kosova bylo odmítáno jak křesťanskými demokraty, jejichž ministři ve vládě hlasovali proti, tak opozičními sociálními demokraty a samozřejmě komunisty. Prezident Václav Klaus řekl odcházejícímu srbskému velvyslanci, že se stydí za to, co bylo uděláno.

  Asi nejupřímnější byl bývalý ministr zahraničních věcí a zvláštní zpravodaj OSN pro lidská práva Jiří Dientsbier, jenž poukázal na hořkou ironii vládního kabinetu hlasujícího o Kosovu v Teplicích, na území postoupeném Německu podle Mnichovské dohody v roce 1938.

  Většina zemí světa odmítla uznat nelegální nárok Kosova na nezávislost kvůli svým vlastním nepoddajným menšinám nebo proto, že měly „pocit studu“ (ale také „smysl pro spravedlnost“), řekl Dientsbier.

  Topolánek a Schwarzenberg neodhalili, proč se cítili zavázáni jednat proti přáním České republiky, ale Dienstbier tak učinil: „Nátlak vyvíjený na ty „neposlušné“ je obrovský, jak ze strany USA tak i „elitních členů“ EU. Je těžké říci, kolik jich podlehne tomuto tlaku.“

  Přeloženo: Praha dostala nařízení shora, a tím to je.

  Tak zbabělá kapitulace před Spojenými státy, a před největšími patolízaly (sic!) mezi našimi evropskými satelity (sic!) by byla dost znepokojivá, i kdyby byla omezena jen na Kosovo. Ale ona není. Kolik Čechů podporuje rozmístění radarové základny ve své zemi, o které Washington tvrdí, že bude bránit Evropu před íránskými raketami? Kolik jich podporuje to, aby čeští vojáci sloužili v Afghánistánu a Iráku? Avšak, jako v případě Kosova, co si myslí český národ, není důležité.

  U téměř každé otázky národního významu, názory mnohých českých politiků se ostře rozcházejí s tím, co chtějí lidé. Je to možné, že po desetiletích sovětské a předtím německé nadvlády se Češi tak poddajně vzdali své suverenity ve prospěch nového pána? Jak vysvětlit pohled na české představitele, kteří se mohou přetrhnout ve svém spěchu uposlechnout příkazy z Washingtonu dokonce ještě zavrženíhodněji než jejich předchůdci dbali těch z Moskvy?

  Jako Američan, nemohu si pomoct, ale divím se, jak to funguje. Poté co parlament a národ vyjádřily svůj názor, někdo v české vládě prostě vytočí americké velvyslanectví v Praze pro instrukce? Nebo volají přímo do Washingtonu? Zahrnuje to hrozby, nebo máme své evropské spojence tak dobře vycvičené, že hrozby nejsou potřeba?

  Možná si čeští politici vytvořili tak důvěrná osobní pouta se svými přáteli ve Washingtonu, že se s nimi ztotožňují více než se svými vlastními spoluobčany. Jak Klaus tak Topolánek byli počátkem tohoto roku ve Washingtonu na fotografování v Oválné pracovně s prezidentem Georgem W. Bushem a poté měli soukromý rozhovor s viceprezidentem Dickem Cheneym.

  Topolánek dokonce přivezl pro Bushe dárek – kvalitní českou brokovnici – bez nábojů, neboť pravidla zakazují přepravování nabitých zbraní vládním letadlem. Vypadalo to jako velmi dobrý obchod pro americkou stranu: Češi nám dají brokovnici, a na oplátku musejí vzít náš radarový systém.

  Obvyklé vysvětlení tohoto chování je, že Česká republika je malá země, která si nemůže dovolit odporovat svým „partnerům“ v NATO a v Evropské unii. Ale EU nemá jednotné stanovisko ke Kosovu. Slovensko mělo odvahu odmítnout. Dokonce nepatrný Kypr dokázal říci ne. A nic v Severoatlantické smlouvě nemůže donutit žádnou zemi přijmout části raketového systému. Vypadá to ale, že česká vláda radši umístí své vlastní lidi pod znovu-zaměřené ruské jaderné zbraně, než aby nechala občany rozhodnout otázku radaru v referendu.

  Současná podlézavost (ale také „služebnost“) Prahy je pro mě stejně nepochopitelná jako znepokojující. Sloužil jsem většinu svého profesního života v aparátu americké vlády, jak na ministerstvu zahraničí, tak v Kongresu. Mé počáteční povolání bylo věnováno obnovení svobody a nezávislosti zemí střední a východní Evropy. Později jsem pracoval na rozšíření dosahu Rádia Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a Hlasu Ameriky. Snad to byl nemístný idealismus, ale nikdy mě v té době nenapadlo, že hlavním výsledkem – a možná zamýšleným – těchto snah není svoboda v běžném významu toho slova, ale vytvoření unipolárního světového řádu.

  Tyto obavy mohou znít zvláštně od Američana, zejména konzervativního republikána. Koneckonců, moje země prý získává prospěch z této „spojenecké solidarity“. Svoboda a jednota České republiky není mou starostí, ale starostí Čechů. Proč bych se měl starat o to, jestli jsou české země degradovány na náš vlastní Protektorát Čechy a Morava (sic!)?

  Tady je důvod: Evropští a další spojenci (nám) umožňují po skončení studené války náš hegemonistický flám. Když někdo příliš pil, skuteční přátelé mu odeberou klíčky od auta, nenabízejí, že se k němu přidají na veselou projížďku. Kdyby moje země měla přátele, kteří by se nám postavili a prostě řekli ne, když úzká klika ve Washingtonu osnuje plány na zhoubné eskapády (nerozvážné činy), náš globální avanturismus by byl umírněn. Měli bychom méně příležitostí držet se nekonečných a nákladných závazků v odlehlých částech světa, které nás nezajímají, zapletení do sporů jiných národů, ve kterých nemáme co dělat. My Američané bychom z toho nejvíce těžili.

  Česká republika, která by znovuobjevila svou důstojnost, nezávislost a soudržnost mezi lidem a vládou by byla skutečným přítelem Ameriky. Nechť čeští občané hlasují o radaru – a, za čímž stojí můj názor, odmítnou jej. Stáhněte vaše vojáky z Mezopotámie a Hindúkuše. Zrušte vaše uznání Kosova prostřednictvím demokratického hlasování v parlamentu.

  Češi, spojte se! Můžete ztratit jen své okovy! A když tak učiníte, uděláte také velkou službu mé zemi.

  Zdroj: Jatras, James George. Masters and servant. The Prague Post, 25.07.2008

  Autor je právní zástupce, ředitel společnosti Squire Sanders Public Advocacy ve Washingtonu a vedoucí Americké Rady pro Kosovo (the American Council for Kosovo). Než nastoupil do soukromého sektoru byl dlouhá léta hlavní zahraničně-politický poradce vedení Republikánské strany v americkém Senátu a ještě předtím úředník v diplomatických službách Spojených států.

 65. Svatopluk Beran říká:

  Nafouklá bublina íránských raket
  2.8.2008 – Boris Valníček

  Pozornost, kterou vzbudila zpráva o vypuštění „dálkových“ raket v Íránu, je poněkud nepřiměřená. Záležitost je značně nafouklá, snad v souvislosti s podpisem smlouvy o radaru, kdy asi – z íránské strany nechtěně – smlouvě poskytla jakousi podporu.

  Zpráva totiž postrádá řadu zásadních údajů: není uvedeno místo startu ani místo dopadu raket, aby bylo možné získat reálnou představu o jejich parametrech. Například u pokusných střeleb USA jsou tyto údaje téměř vždy publikovány, nebo jsou už obecně známé. Celá záležitost je poněkud úsměvná dodatečnou retuší snímků, když zmizela autorampa s pravděpodobně selhanou raketou a místo ní se objevila ve stejném snímku další raketa. Podobné snímky by jistě nebylo obtížné pořídit třeba při cvičných střelbách zdejší armády na Libavě.

  Rovněž není uveden čas, kdy ke střelbě došlo – údaj íránské televize, že to bylo „v noci“, neodpovídá snímkům, kde je vidět krajina a kouř, osvětlený Sluncem, asi ráno, z východu. To svědčí o střelbě směrem východním, tedy směrem zemské rotace, což svědčí o využití energie otáčení Země; při střelbě směrem západním, tedy např. z Íránu na Izrael, by bylo nutné přidat asi 25 % energie k docílení stejného doletu, jako při střelbě směrem východním.

  Poněkud sugestivní obrázky v tisku, s vyznačením zóny ohrožení raketami Šahab 3, jsou rovněž nepřípustným zjednodušením. Při neznalosti místa startu je totiž třeba se podívat na mapu Íránu. Ten v nejdelším směru od severozápadu u tureckých hranic jihovýchodním směrem k Perskému zálivu měří asi 2 300 km. Takže při startu z nejsevernějšího výběžku bude pásmo 2 000 km sahat skutečně někam k Bukurešti, ale při střelbě z polohy jižnější dosáhne nejvýše někam do Turecka. Takže skutečné ohrožení se může týkat opravdu jen Izraele ve vzdálenosti nějakých 1 300 km – a to s výše uvedenou výhradou + 25% energie.

  Vraťme se ještě ke snímku bez retuše, s autorampou a raketou. Délka rakety ukazuje podle vozidla na 10-12 m. Průměr tělesa je asi 50 cm. To jsou parametry raket na nejnižším stupni vývoje pro dálkovou střelbu a způsobilých nejvýše pro ničení pozemních cílů do vzdálenosti 300-400 km. Ze snímků je vidět, že pracují s pevným palivem, tj. střelným prachem nebo trhavinou (podle hustého tmavého dýmu), což je samo o sobě omezením – nelze dosáhnout dostatečné rychlosti pro dostup na vysokou a dlouhou dráhu několika tisíc km. K tomu jsou nezbytná kapalná paliva, včetně tekutého kyslíku, což ale nedovoluje operativní použití – příprava startu je zdlouhavá, vyžaduje náročná zařízení obvykle na pevných základnách, nelze je transportovat.

  Určitou informaci nabízí úhel startu: rakety míří pod úhlem asi 45° a je velmi pravděpodobné, že poletí po parabolické dráze, přecházející v balistickou křivku, aby dopadly na vzdálený cíl, stejně jako dělostřelecký granát. To je ovšem omezující prvek – pro zásah cíle vzdáleného tisíce km by musela být raketa alespoň dvoustupňová, prvý stupeň na pevné palivo, druhý pak na palivo kapalné. Záměrně vynechávám záležitost řízení rakety a jejího navedení na cíl. To jsou otázky mimořádně náročné elektroniky.

  Závěrem je tedy možné konstatovat, že celá záležitost má spíše manifestační charakter, zaměřený hlavně na vlastní občany ve snaze pozdvihnout lidu sebevědomí a ve své podstatě má blízko k Husejnovým zbraním hromadného ničení.

  RNDr. Boris Valníček, DrSc. (* 1927), absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a autor mnoha odborných prací působil v Astronomickém ústavu ČSAV, později vedl astronomickou část kosmického výzkumu programu Interkosmos. Nyní v důchodu jako poradce pro satelitní komunikace.

 66. Martina říká:

  Pane Berane,

  bla bla bla…. Uhodl jste to presne, lecim se jiz nekolik mesicu, ale ne z alkoholu, ale z te Vasi traparny co tady predvadite. Musite byt velmi nemocny clovek, psychopat a schizofrenik. Pokud mate vnoucata, nechapu jak jste to mohl v nasi spolecnosti tak dlouho vydrzet s temi vsemi valkami, nasilim a terorem, ktere tady donekonecna prezentujete. Jdete za temi vnoucaty a ucte je treba o prirode a politiku nechte jinym a radne vzdelanym obcanum.

 67. Martina říká:

  Ja jsem nasla dve gramaticke nesrovnalosti v jedne vete…

  # Plavec L. říká:
  4. 8. 2008 v 0:08

  http://www.nenasili.cz/en/1494_worldwide-hunger-strike-22th-june-2008?page=17&orderby=country&country=Czech%20Republic
  Akorát tam Berane máte hrubku….

 68. Svatopluk Beran říká:

  Paní Martino, díky vám tato diskuze vybočuje od tématu. Možná jste si nevšimla, ale jde tu o radar. Vůbec ne o vámi, identifikovanou mojí nemoc psychopata nebo schyzofrenika, či mé následné vaše posouzení, jako alkoholičky. Pokud cítíte potřebu se zapojit do této diskuze, předkládejte reálné argumenty pro radar a tím podporujte jeho příznivce. Nevidím důvod proč bych měl s vámi vést diskuzi na téma radar, ve smyslu vzájemného urážení. Pokud vám vadí má špatná gramatika, můžete ji klidně opravovat. Nevidím vtom problém. Možná jste si nevšimla, ale skoro každý článek pana Vovsíka je o teroru a násilý. Tedy dřívějším. Tento rozhovor je o momentální naší i světové situaci a ta je jaká je. Vy, pan Vovsík a jeho strana ODS by zde ráda viděla zahraniční vojenskou základnu země, která vede svévolně, oproti Ženevským konvencím válku z dvěma zeměmi, jejíž hlavním důvodem je transport a zisk energetických komodit, kterých je v této oblasti dostatek, ale jim doma se nedostávají. Přitom mučí a zabíjí občany těchto zemí, čímž destabilizují tento již tak problematický region z jeho vlastním přírodním i kulturním bohatství. Pokud jste sledovala pondělní pořad na TV2, mohla jste se z nezávislých, zahraničních zdrojů dozvědět, že například z každých sto mučených lidí je jen 1 procento teroristů a z nich pouze každých 8 procent je zatčeno vojenskými nebo policejními složkami USA. Zbytek těchto lidí dostává americké protiteroristické oddělení za peněžní úplatu od kohokoliv. Takže si představte například 100 lidí. Jenom 1 z nich je TERORISTA, zbylích 99 je zcela NEVINÝCH, ale jelikož se někomu hodily peníze a potřeboval se zbavit souseda, je těchto 99 lidí nejenom zatčeno, ale i mučeno, tajně přepravováno po celém světě a při tomto mučení je každý třetí ze sta i zabit. Nikdy nejsou dopraveni do Spojených Států, jelikož tam by vláda Spojených Států porušovala své vlastní zákony. Sledujete tu absurditu, uvědomujete si ji vůbec? Využívají cizích zemí k protiprávnímu jednání, které by jim stávající zákony USA na jejich vlastních uzemích nedovolily. Podotýkám, že toto, se dovídáme nyní, ještě během váky, kdy omezenost informací je na vysokém stupni. Domnívám se slovy pana Vovsíka, že to je pouhá špička ledovce. Nemyslím si tedy, že jsem psychopat či schizofrenik, jen se snažím předkládat informace, které jsou v jiných demokratických zemích zcela běžné. To že vy se stavíte tak jako ODS a pan Vovsík arogantně k těmto skutečnostem, podle mne spíše vypovídá o vašich lidských hodnotách, potažmo i možných osobních problémech.

 69. Svatopluk Beran říká:

  Plavče, vidím že jste skutečně takový malý šmíráček, estébáček. Už jen to, že místo tématu, hledáte a předkládáte informace o diskutujících, je k zamyšlení. Myslím si, že práce, která vás tak baví, by se mohla pro vás najít ve Výkumném ústavu pro totalitu. Je to jediný vědecký ústav u nás, pro který žádná škola ani universita nepřipravuje studenty a tak jim je každý šmírák dobrý. Pokud jde o pana Lukáše Petříka, jak jistě víte, je to silně konzervativní pravičák. Pana Májíčka neznám osobně, nýbrž jenom od vidění. Dosud jsem od něj ani jednou neslyšel něco ve smyslu vojenského zásahu, zabíjení, mučení či vedení válek k dosažení politického cíle. Jestli je parlamentní demokracie překonána, to nevím, ale zatím o tom pochybuju. Své velké nedostatky má však také. A ty se zrovna nyní za vlády ODS pomalu derou na světlo. Těsná výhra ve volbách a to ještě za pomoci policejního vměšování, řízeného ze strany ODS, přece nemůže vést k úplné aroganci proti většině občanů. No a přetahování, uplácení a vydírání opozičních poslanců zcela destbilizuje politickou vyváženost a smyslplnost této parlamentní demokracie. Do hodnocení toho kdo a jak působí ve své bývalé vlasti, kde má do dneška ještě své pozemky a obydlí, bych se nerad pouštěl. Jak jistě víte stát Izrael napadl vojensky Libanon, kde mimo jiné používal proti civilnímu obyvatelstvu zakázané zbraně a střelivo. Nevím jestli je vám známa historie území Středozemního moře v oblasti Palestiny, které bylo násilým rozděleno po 2SV světovými mocnostmi a za pomoci OSN na dvě části. Dnes je již jasné, že to nebylo zrovna nejšťastnější řešení. Na podkladě příkoří a holokaustu prováděného nacistickým Německem na židovském národě, byla část území tehdy kosmopilitního světa této oblasti, přiřknuto jedinému národu, části Židovské komunity tohoto regionu. Evropa i Amerika se tak pokusila napravit křivdu které se stala na jedné straně zeměkoule během 2SV. Ovšem vybrala si území na jiné straně světa, než tam kde k těmto zvrhlostem došlo, čímž spáchala křivdu novou a to na zcela jiném národě a zcela jiném místě, než válka probíhala. Vyhnala tak kolem molionu lidí ze svých právoplatných území do utečeneckých táborů. Jakpak by se asi chovaly Spojené Státy, kdyby ostatní státy za pomoci OSN rozhodly, že určitou část svého území musí přenechat indiánským národům, které by se tam postupně začali zestěhovávat, z celé Ameriky? To co prováděli vlády Spojených Států na indiánech, též nebyl nic jiného než holokaust a území bývalo celé jejich. Domníváte se, že by také většina občanů USA s tím klidně souhlasila a že by se nevytvářely extremistické bojůvky, jenž by bojovaly jakýmkoliv způsobem proti touto uměle vytvořenému státu. Území Blízkého Východu je velice složitá oblast a pan Petřík má zcela vyhraněný pohled na tuto třaskavou oblast. Nevím jestli o tom víte, ale stát Izrael nemá do dnes ústavu a to i proto že nemá do dnes vymezené hranice. Navrhuji se ale nepoštět do této diskuze, nepatří sem a je tak složitá že na ní doposud nemají ani nejlepší státníci. Pan Plavec i paní Martina, pokud to bude druhé zajímat, mohou zviditelnit případné hrubky.

 70. Martina říká:

  Tohle opravdu stoji za to. Mozna by nebylo marne tento blog dat prezkoumat prednim svetovym psychologum, nebot ukajet si zde sve vlastni menecene ego v podobe vypadu proti druhym a v podobe boje sam proti vsem o ledascem nasvedcuje. Pane Berane, je mi Vas uprimne lito. Az sem zase za nejaky ten cas zavitam, vim, ze se nic nezmeni. Proto Vam preji uspesny boj s vetrnymi mlyny, tak jak zde nekdo jiz zminoval. Komu neni rady, tomu neni pomoci. Take uprimne lituji Vasi rodinu a blizke, protoze mit Vas doma, tak beru denne antidepresiva a premyslim o tom kam se nejdale odstehovat. Pekny vecer vsem, kdo tohle jeste chteji nadale cist a ztracet tak svuj drahocenny cas. S panem Beranem se skutecne neda diskutovat.

 71. Svatopluk Beran říká:

  Paní Martino málo čtete. A nebo možná pro vás je to dobře, protože skutečnosti jsou pro slabší občany skutečně na prášky. Ještě jednou podotýkám, naivní představy o světě, máte vy. Hrůzy které napáchal komunismus, nejsou o nic menší než než hrůzy které napáchal a dál provádí svobodný svět. Tyto zvěrstva díky nekontrolované svobodě zisku, globalizaci a vzrůstající technice nekontrolovatelně letí vzhůru. Již jedna pětinu veškerého světového obchodování, je ilegální obchod z kterého žádný stát není schopen vybrat daně. Špatné je to, že nejmohutněji roste obchod právě ze zbraněmi a drogami. Jsou tím nejvíce poškozovány světově renomované firmy, které tím pádem, ač sami nechtějí, jsou do tohoto nelegálního ochodování, z důvodu přežití zatahovány také. Jak říkám víc čtěte. Dám vám několik typů. Pokud si budete chtít vzít víc prášků, než jenom kvůli mně kupte si třeba knihu – již jsem jí tu jednou prezentoval – Černá kniha globalizace od bývalého výkoného ředitele Světové Banky, Moisése Naíma, nyní šéfredaktora amerického prestižního magazínu Forign Policy. Nebo si aspoň přečtěte upoutávku na tuto knihu v sobotním deníku IDnes ze dne 26.7. 2008 v příloze Kavárna, na straně D-6. Dále si třeba sežente knihu Spojené Státy Americké – hospodářsko politický vývoj národa,věnovanou památce F.D.R., od Jaromíra Matouška, vydávanou postupně od roku 1946 do roku 1948 v edici Knihy dalekých obzorů. Pokud se budete chtít zajímat o problematiku a historii Židovského národa, sežeňte si třeba od Beccy Reese – Judaismus a antisemitismus – chceme li porozumět persekuci židů, je nutno rozumět jejich ekonomické roli ve středověku. Nebo si přečtěte článek Jana Fingerlanda – Sedm Izraelských otázek, ze soboty 10.5. 2008 v deníku IDnes, v příloze Kavárna, na straně D-6 a7. Nebo si přečtěte článek Nataši Dudinské, politoložky a filmařky, která žije a pracuje od roku 1994 v Jeruzalémě. Tento článek byl vydán v deníku IDnes, 7.5. 2008, na stránce A12, v oddělení Publicistika. Nebo si přečtěte článek Zrod Izraele a pomoc Československa ze soboty 10.5. 2008 v deníku Právo na stránce 21, v oddělení historie. O Iránu si můžete něco dozvědět například z posledního měsíčníku National Geographic, který vašel teď v srpnu a je distribuován i v češtině. O Iráku se můžete dočíst v tom samém časopise a to ze září 2003, z ledna 2006, a prosince 2006. O Číně, Nepálu a Tibetu – červenc 2005, listopad 2005, červen 2007, září 2006, květen 2008. O Afganistánu – prosinec 2002, listopad 2003, únor 2005, prosinec, 2005, únor 2008. O Pákistánu – září 2007. O ropě – červen 2004, květen 2006, únor 2007. O zbraních hromadného ničení – listopad 2002, srpen 2005. Terorismus – listopad 2004. National Georaphic je velice seriozní světový časopis s bohatou historií a širokým světovým renomé. Vychází v něm velice zajímavé a poučné články i reportáže ze všech světových regionálních oblastí oblastí a zájmů. Jako další vhodný časopis je i nestraný vojenský měsíčník ATM a v podstatě spousta jiných odborných publikací a www stránek. Chtěl bych zdůraznit ještě jednou. Vím že svět není černobílý a přeji si normálně žít se všemi v pohodě. Maximálně mě ale nadzvedává zcela jednostraná politika ODS, když říká že před tím bylo všechno špatně a teď oni jediní to s námi myslí dobře. To je ale lež a podvod. Chovají v náhledu na okolní svět, přesně tak jak to dělali komunisté. My to jediní to děláme pro vás dobře a ti na druhé straně jsou ti špatní a sémě všeho zla. Ani slovo o svých prohřešcích či prohřešcích svých idolů. Stejně jako za komunistů i teď je to tabu. Moje články nejsou zaměřeny proti USA jako takové. Jsou namířeny proti naprosté impotenci našich běžných denních medií a členům ODS. Kteří nepředkládají běžnému občanu naši země nezávislé a pravdivé informace o daných skutečnostech, které se ve světě dějí. Pokud začnou být členové ODS vstřícní a dokáží prezentovat skutečnost takové jaké jsou a dají tím každému z nás možnost si regulérně, vybrat pak nebudu mýt problém s poukazováním na jejich mlčení a úmyslné překrucování či zatajování histirie, které provádějí přesně ve stylu komunistů.

 72. Svatopluk Beran říká:

  Svodka z veřejně přístupných zdrojů jako memorandum vlády Sněmovně

  Štěpán Kotrba

  Ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg zaslal 21. července 2008 předsedovi Poslanecké sněmovny Miloslavu Vlčkovi dokument, nazvaný nepravdivě „informace ka aktuálnímu vývoji jednání o zapojení České republiky do projektu protiraketové obrany“, kterou pro Sněmovnu zpracovala ministerstva zahraničí a obrany. Z poslanců dělá ministr zahraničí idioty, neboť materiál obsahuje jen pouhou část informací, jinak běžně získatelných z mediálního monitoru. I Mladá fronta Dnes má ve svých článcích víc informací… O Britských listech nebo ATM nemluvě. Periodické souhrnné informace velvyslanců, které pravidelně chodí na ministerstvo zahraničí, jsou stokrát obsažnější, stejně jako detailní informace ze služebních cest diplomatů. Britské listy mají Schwarzenbergovu „informaci“ pro poslance k dispozici a nestačí se divit.

  Nejzajímavější informací, která ovšem není v dokumentu jakkoliv blíže vysvětlena, je avízo podepsání Dohody mezi ČR a USA o pořizování materiálu a služeb v oblasti obrany. Češi se možná díky ní zbaví několika desítek letounů L-159 Alca, nicméně pokud by měla být tato smlouva výhodná recipročně, pak se mohou dočkat namísto moderních stíhaček Gripen letounů F-16 z „pouštních zásob“ či dalších produktů amerických zbrojovek – a to přednostně a se sníženou možností si vybrat. Omezit Česku možnost zvolit si zbraňové systémy od dodavatelů z Evropy a navázat tak spolupráci při perspektivním budování evropského pilíře NATO v první fázi, a evropské armády v druhé fázi – to je strategická hra. To je – spolu s americkým radarem a plánovanými americkými raketovými sily po předpokládaném krachu jednání s Poláky – cílená demontáž jednotné evropské obranné politiky v americké režii.

  Další z dohod, avizovaných poslancům ministrem Schwarzenbergem, je Dohoda mezi ministerstvem obrany ČR a ministerstvem obrany USA o výzkumných, vývojových a testovacích projektech. Česko by získalo možnost podílet se na testování amerických zbraní v podmínkách evropského válčiště – české vojenské újezdy by se tak nejspíše staly exkluzivní laboratoří americké armády, stejně jako česká vývojová centra. To je cesta k totální kontrole české vědy, českého vývoje a výzkumu v několika málo strategických oblastech, kde čeští vědci dosahují už desítky let lepších výsledků, než všichni Američané. Výzkum fyziky zářeníé, kam patří radary, mikrovlnné trouby či paprskové zbraně, patří mezi tyto obory… Jde zejména o nebezpoečí, skrývající se v návaznosti na poslední ze smluv, o kterých ministerstvo zahraničí zatím mluví jen šeptem – Prováděcí smlouvě mezi vládou ČR a vládou USA o průmyslové bezpečnosti. Jinými slovy: důstojníci americké technologické rozvědky by získali bez většího úsilí absolutní přehled o struktuře, vybavení, osobách a jejich osobních údajích u všech výzkumných pracovištích v ČR, které by byly zahrnuty do této smlouvy (u strategických oblastí výzkumu). Pod falešnou záminkou bezpečnostní prověrky. Smlouva by prakticky paralyzovala vojenskou i civilní kontrarozvědku, neb by ji fakticky funkčně podřídila americkým operativcům v Praze a Američané by díky ní získali jakákoliv citlivá data, která by potřebovali. Nepředání dat by znamenalo odebrání prověrky. Možnost manipulace s takto odkrytým výzkumem a jeho podřízení vlastním zájmům je nabíledni. Nákup českých mozků a likvidace perspektivní konkurence může začít. Manipulace neposlušnými také. S přímým přístupem k řadě jinak velmi obtížně získatelných informací se stáváme teprve americkou kolonií se vším všudy…

  Výzkum v oblasti pasivní radiolokace, který vedl k vývoji a výrobě radiolokáorů Tamara a Věra, americkou armádu vyděsil, neboť Češi měli asymetrickou zbraň strategického použití proti „stealth“ letounům. Radar, spolu se systémem protivzdušné obrany na bázi ruských raket, vytvářel zbraňový komplex , který měl potenciál ohrozit letectvo USA během operace. Tamara i Věra už jsou zařízeními vyvinutými před dlouhou řadou let, dnes už mají své daleko dokonalejší, rychlejší a přesnější následovníky. A přesto doposud patří mezi světovou špičku a sen mnoha armád, nad jejichž hlavami nebo v operačním dosahu krouží americké stíhačky. Výzkum mikrovln v Čechách nespí. Ona „vlastenecká“ ukázka v podobě sušící pece na vzácné knihy, zasažené povodní, byla jen „vlastenecká“ ukázka. Zařízení svou sofistikovaností na světě nemělo obdobu a bylo jen vedlejším efektem – improvizací na dané téma. Většina podobného výzkumu není veřejná a nikdy nebyla. Třebas výzkum „teplotního úletu“, kdy schopnost absorpce mikrovln prudce stoupá s teplotou (např. u práškových kovů) je perspektivní oblastí stejně, jako výzkum selektivního ohřevu emulzí či směsí v organické syntéze či nehomogenity mikrovlnného pole například při tavení čistého křemíku pro solární panely. Sušení a sterilizace archiválií , mikrovlnná lyofilizace, mikrovlnné tavení skla, vysoce čistého křemíku, čediče pro výrobu žáruvzdorných textilií a dalších nerostů pro různé speciální použití, selektivní o ohřev částic katalyzátoru při chemických reakcích, mikrovlnná fotochemie při vývoji nových světelných zdrojů či nakládání s PET odpady jsou oblasti, ve kterých drží čeští vědci světový primát. Mnohé z nich jsou zlatým dolem budoucích průmyslových aplikací, nejen hříčkou vědců z Ústavu chemických procesů AV ČR . Čeští vědci ale také vědí, jak lze využít mikrovlnnou energii jako zbraň pro vojenské účely.

  O důvod víc, proč se daleko odpovědněji ve Sněmovně zamyslet nad tím, jestli víc získají komplexem smluv o „zapojení České republiky do projektu protiraketové obrany“ Američané, nebo Češi. Všimněte si, že už nejde jen o umístění radaru a už se nemluví o tom, že se ve skutečnosti jedná o americkou národní raketovou obranu… Nikoliv evropskou nebo globální, ale americkou. Americkou národní. Nikoliv protiraketovou, ale raketovou. Řízení a velení v amerických rukou. Styčný důstojník AČR na americké základně v Brdech může provádět styk, ale ne velet. Přesné termíny přesně přeložené dávají odpověď víc, než mlžení politiků.

  Je třeba získat dostatek informací, jestli náhodou Češi víc neztratí než získají. Jak ovlivní podepsané smlouvy další vývoj v českých resortech školství a vědy, obrany, vnitra. Jak ovlivní vývoj v Evropské unii a jak budou reagovat členské země EU na jednoznačně proamerickou orientaci české zahraniční politiky.

  Je dobře, že ministr Schwarzenberg uvedený materiál pro předsedu Sněmovny zpracoval. Alespoň je z něj zřejmé, jaký způsob komunikace se zákonodárci tato vláda volí.

  Karel Schwarzenberg, MZv, MO: Informace o vývoji diskuzí o výstavbě evropského pilíře protiraketové obrany (MD) a o případném umístění komponentu MD na území ČR ARCHIV BL

 73. Svatopluk Beran říká:

  Pane Novotný domníváte se že budeme potom, až se ván podaří odsouhlasit vojenskou základnu USA u nás + patřičné dokumenty, že budeme stále ve svobodné zemi? V České Republice? Že budeme ještě stále součástí Evropy? Nebo už budeme satelit, tentokrát americký, i z jeho nejnovějšími zákony, které jsou vyjma svobody zisku, potlačením ostatních svobod, které byly navrženy a prosazeny vládou presidenta Busche? Kde je ta svoboda naší země? – Ve vašich rukou. – Vy a ODS ponese zodpovědnost politickou. Nechte to prosím na lidech a informujte je pravdivě o všem co se ve vládě děje. Toto jsou informace veřejně dostupné. Jak asi zní, ty o kterých nevíme a jsou nám zamlčovány, zlehčovány či utajovány?

 74. Svatopluk Beran říká:

  Pane senátore, kolik si platíte odborných poradců o problematice radaru? Nevíte náhodou kolik poslanců má vůbec nějakého svého poradce pro tuto otázku? Domnívám se že většina nemá vůbec nikoho a ať je ze strany pro radar, či proti radaru. Budete hlasovat o radaru jen z vlastního uvážení, – ovšem bez jakéhokoliv obsáhlého, hlubokého studia kladů i záporů. Budete hlasovat bez dostatečných podkladů ze strany nabízející nám tohoto Trojského koně. Nechte to na lidech. Mnozí toho vědí víc než vy, a srdcem se umí taky rozhodnout, stejně jako kterýkoliv běžný poslanec bez informací. Pane poslanče nezapomeňte a nebo možná si spíš připomeňte – demos-lid, kratos-moc, = DEMOKRACIE = vláda lidu. 20 tisíc členů ODS + občas nakoupený, vhodný konstruktivní poslanec opozice je nespornou destabilizací parlamentní demokracie a v podání nynější vády, zcela degradující politické hodnoty budoucích volebních vizí a slibů

 75. Jiří Simon říká:

  Ty hádej, co bude zítra za večerníček v ČT! Pochopit nutnost radaru v česku? Stačí si přečíst většinu příspěvků pana Berana!!! Já, nutnost podobného zařezaní, jsem již pochopil.

 76. Tomáš Ďásek říká:

  Já už bych to nerozviřoval. Akorát s pobavením sleduji, jak se nám mění argumenty PRO radar s postupem doby – prostě jak se to příznivcům hodí. Teď prý zase je potřeba kvůli nebezpečí hrozícímu z Ruska. Přátelé, opět doporučuji všem podívat se na globus – ten opradu jaksi nejde předělat. Vůbec už nebudu rozebírat ten holý nesmysl, PROČ by američané investovali tolik úsilí a hlavně peněz do zařízení, které by mělo chránit jakousi malinkatou zemi rozlohy většího amerického města kdesi ve středu Evropy, o níž většin obyvatel USA ani netuší, kde leží.

  Ovšem vážně si někdo trochu soudný myslí, že pokud by Putinovci stříleli na nás, že stačí nějaká antiraketa z Polska onu útočnou raketu zlikvidovat, než přiletí na naše území ? Jasně, zarytí radarníci mi začnou tvrdit, že by mohli rusové střílet na ameriku a tedy by u nás po zaměření byl čas rakety zlikvidovat. Proč ne, nikdo neví kde a jaký bude svět za pár let. Ale přece jen (opět pohled do mapy) – neměli by to ti kluci kozáčtí jaksi o hodně jednodušší (a především mnohem kratší), kdyby na amíky poslali pár raket z druhé strany ? Nebuďme naivní – opravdu jsem bohužel osobně přesvědčen, že radar má v plánech USA místo zejména jako nástroj k posílení vlivu v Evropě a především jako kontrola budoucí severní cesty.

 77. Jiří Simon říká:

  To se vyloučit nedá pane Ďásku, opravdu si pozorně přečtěte všechny příspěvky pana Berana. Jak říkáte „zeměkoule“ jde o jeden z mnoha bodů na satelit. Já to dnes již chápu jako nutnost. Zdaleka nejde jen o rakety.

 78. Daňový soumar říká:

  Pane Ďásek s pobavením sledujete argumenty pro radar, ale jedna věc je jistá. Zatímco USA nikdy ČR nenapadly či ji jinak vojensky anektovaly,tak v případě jakýchkoli evropských spojenců se toto říct nedá. Buď nám ortel nepřímo zařídili, nebo se na ní aktivně podíleli. Pro mě osobně je radar symbolem rozdělení sféry vlivu a zárukou, že se nic takového v budoucnosti nemůže stát. Jak vidíte tak rusáci si začínají opět dělat nároky na své „děržavy“. A věřte tomu, že kdyby si nedejbože zase začali dělat zálusk na slovanské země na západ od nich tak například Francie nebude proti.

 79. Tomáš Ďásek říká:

  V tom s Vámi naprosto souhlasím – kvůli „československu“ si určitě nikdo špinit ruce nebude. Ale jde mi o to, JAK v tomto může pomoci radar ? Jakože když tady bude a někdo nás bude chtít zabrat, tak američané přijdou a budou „svůj“ radar bránit ?

  Říkám – pro mě za mě, ať si ho tady postaví. Ale ať se lidem nenafukují hlavy a JASNĚ se řekne ČEMU a KOMU má sloužit.

  Mě šlo hlavně o to – znovu opakuji – jak se mění argumenty. Dříve – ze začátku – to bylo údajné akutní nebezpečí z Iránu. O tom se teď už vůbec nemluví. Ono totiž snad i nejzabedněnějším pomazaným hlavám už došlo, že v cestě radarovému paprsku v ose ČR-Irán stojí například Rumunsko a zejména Turecko s průměrnou nadmořskou výškou 1000 mnm, kterážto skutečnost je bohužel jaksi běžnými prostředky nepříliš řešitelná 🙂

 80. Svatopluk Beran říká:

  Myslím, že takto měl být od začátku směrován celý problém ohledně radaru. Tak aby ODS dávala jasné argumenty o co zde skutečně jde, nekličkovala a nesnažila se zavádět přihlouplé zástupné vize, za které ještě musel Daňový Soumar společně ze všemi námi ostatními zaplatit PR agentuře pana Klvani, 20 milionů Kč. Jistě by potom nebyl tak výrazný názor PROTI radaru. I nadále je však v naší zemi demokracie a pouze referendum může rozhodnout o tom co lidé v této zemi chtějí. Váš názor daňovej soumare o tom, že Francie nás klidně dá Rusku je podle mne hodně chabý. Zřejmě žijete ještě v roce 1939. Nyní je rok 2008, to je bez tří let o 70 roků jinde. Je tu Evropská Unie propojená též vojensky. Již nejde o jednotlivé vojenské smlouvy mezi konkrétními státy a konkrétní územní ambice těchto Evropskýc států ve světě. Vaše poznámka, že by nás Francouz nechal Rusku je asi tak na úrovni vašich blogových úlevů. O tom, že se Spojené Státy nijak nepodílely na okupaci naší vlasti a teroru obyvatelstva Německem je nepravdivý. Byly to právě nemalé zisky amerických firem a obchodníků, kteří vydělávali na militarizaci Německa. USA byly až do začátku naší okupace fašistickým Německem a do zahájení útoku na Polsko, což je vlastně začátek 2SV, majoritním dodavatelem komponentů Německé armády pro výrobu jejich vojenských uniforem. Takže se dá, dnes již úsměvem říci, že amerika oblékla Wermacht pro naše obsazení. Dále pak se americká firma podílela na předválečném vývoji Cyklonu B, přes svojí pobočkou v Německu, z čehož pak po celou dobu války i finančně participovala. Takže opět můžeme jen konstatovat, čím víc mrtvých v plynových pecích koncentráků, tím vyšší spotřeba tohoto plynového media a tím větší zisky pro konkrétní obyvatele za mořem. Domníváte se že naše svoboda je to co nejvíce tíží Spojené Státy? Ne, je to pouze jejich vlastní prospěch a v tom i ona pofidérní jistota naší svobody v jejich rukou, pokud by nás jak říkáte Francouz dal, teď ne Německu, ale Rusku. Nyní použiji vaši univerzální schopnost teoretizování. Co kdyby nabídlo Rusko Spojeným Státům Sibiř, třeba na 40 let, za naše tolik potřebné území pro Rusko? Co myslíte vyměnily by nás Spojené Státy za možnost vyrovnat si svůj 50% deficit ropy, bez které je jinak ekonomická prosperita této dosud nejvyspělejší země světa těžko myslitelná? Předkládám pouze úroveň vaší úvahy. Nedomnívám se, že toto je oboustraně vhodná úroveň argumentace.

 81. Svatopluk Beran říká:

  Bez jednoho roku 70let.

 82. Jiří Simon říká:

  Zapomněl jste na pana Baťu? Ten obul celí Wehrmacht!!!!

 83. Svatopluk Beran říká:

  Reagoval jsem pouze na vyjádření Daňového Soumara o nezapojení se Spojených Států do okupace naší země. Je jisté, že vaše přesvědčení o nabytí peněz na podstatě válek a utrpení lidí je zcela legální zisk a z danou válkou nemá nic společného. Asi určitě se budeme pane Simone v tomto názoru rozcházet. Já to jako legální příjem pro své žití nepovažuji.

 84. Jiří Simon říká:

  Tak jak to vysvětli Daňový soumar? Lépe seto snad ani vysvětlit NEDÁ!!!!! Krátké, jasné a vystižné!

 85. Svatopluk Beran říká:

  Proč si myslíte, že názor DS je ten jediný správný? Domnívám se, že pouze chcete říce, že podle vás to je tak nejlepší. A nebo víte z určitostí že je to názor všech? Já si myslím, že jste pouze obětí nynější doby. Je ale v demokracii správné to, že si můžete většinou svůj názor nést aniž by vám společnost fyzicky ubližovala.

  Moderní doba dala vzniknout humanismu. Ideálům. Například olympijským… Postmoderní doba udělala z humanismu oslabující nástroj. Z olympiád kšeft a politiku. Soucit a férovost se staly přítěží v rozhodovacím procesu na ose zisk-ztráta. A ten, kdo projeví slabost, prohrává. Minimalizace rizik či ztrát a maximalizace zisku vedla k fůzím, monopolizaci , k externalizaci internalit, známé jako přesun výrob do třetího světa a centra firmy do daňového ráje. Anebo k ousourcingu či tunelování. Případně k nucené „flexibilitě“ zaměstnanců a nadvládě manažerů. Ani zelení se paradigmatu hry nevyhnuli, jen vyměnili jeden pojem (ekonomii) za druhý (ekologii). A právě ona postmoderní nadvláda ekonomů nad filosofy, ona ekonomizace společenského života, zploštění existence člověka na dialektiku má dáti-dal je to, co tak irituje „intelektuály“, ty levicové o to víc, oč víc se porušují lidská práva, princip trvale udržitelného rozvoje, principy férové argumentace v politice , sociální nebo ekologické odpovědnosti či principy demokratické harmonie… Přitom síla a zisk individua a nikoliv sebeobětování ve prospěch celku jsou kategorie, které dominují KAPITALISTICKÉ společnosti. Nikoliv harmonie celku, ale nadvláda jedince.

 86. Daňový soumar říká:

  Pane Beran je mi Vás upřímně líto. Vidíte to moc jednostranně. V roce 38 o nás rozhodli Francouzi a Britové ne USA. Na vyzbrojování vermachtu se paradoxně podílely i firmy z evropských zemí mezi nimi byly mimo jiné i české firmy. Vaše zaslepenost USA a neochota uznat, že se to samé zlo děje v jiných formách po celém světě mě v mých očích kvalifikuje do role šíleného vědce, který se pokusem o rozbití atomu kladivem snaží vytvořit zlato. A pane Beran mimo jiné pracujete ve firmě, která vyrábí součástky a ty se montují do dieselových motorů a ty se zase montují do válečných vozidel po celém světě. Pokud si vezmete jakoukoli firmu působící ve strojním průmyslu, tak většinou po delším bádání dojdete k tomu, že se buď přímo nebo nepřímo na nějakém zbrojním programu podílí (třeba i prodanými licencemi třetím firmám). Pokud chcete opravdu hlásat ty vaše nesmysly, přestaňte pro tyto společnosti pracovat a jděte bydlet jako poustevník do jeskyně. Pak budou vaše slova přesvědčivá.
  PS . Až začne Bosch na podzim první kolo propouštění doufám, že se hrdě přihlásíte a půjdete v první linii všem antiglobalistům a antiimperialistům příkladem.

 87. Jiří Simon říká:

  Pane Berane, vy směšujete filozofii, ekonomiku, historii, skutečnosti čili aktuální dění do jednoho “pytle“ a význam neboli poctata Vám utíká. Odjakživa byli velké národy a na ty malé se povyšovali. Vy na tom nic nezměníte, to bylo je a bude. Daňový soumar to správně nazval „sféra vlivu“. Já jsem taky rád že spadáme pod bezpečnější ochranu. To jsou podmínky, kde se náš národ může v klidu rozvíjet. Ty žabomyšiny které pořád dokola opakujete, se časem vykrystalizují.

 88. Jiří Simon říká:

  Daňový soumare 10000 bodů!!!!!!!! A potlesk ze Ztracené ulice.

 89. Svatopluk Beran říká:

  Výborně, je vidět že komunikace již dostala jiný, rozumější rámec od vás obou. Není pravdou že bych neuznával že se podobné věci dějí i jinde. Pouze tvrdím že v zájmu svobody zisku, jsou to právě Spojené Státy které neustále eskalují tuto skutečnost. Pokud o tom nevíte tak existují od Ruska i Číny návrhy na globální ochranu a vzájemné propojení obraných systémů, které však Spojené Státy ignorují a nechtějí se do nich zapojit. Spojené Státy chtějí být jedinou velmocí na světě a tomu podřizují celé své chování. To co sami požadují pro sebe, druhým odebírají. Vy jste pro USA jako jedinou velmoc, které budou podléhat všechny ostatní. Já a většina lidí na této planetě s tímto názorem nesouhlasí. Můj názor je že se žádný stát, ani Rusko, ani Čína, Indie či Brazílie nemůže stavět do role samozvance a zabíjet či potlačovat druhé. Vy tvrdíte že ano. V tom je mezi námi rozdíl. Já vás tak beru a je mi vás též upřímě líto.
  Pokud se jedná o Bosch. Také se mi případné propouštění nelíbí a domnívám se že by se dočasný propad v objednávkáh dal regulovat i jinak. Třeba snížením zisku majitelů. To by ale bylo zase určitě proti vašim zásadám neomezené svobody zisku. Domnívám se, že za dané situace kapitalistického systému u nás se firma Bosch chová ještě velice přijatelně. Vždy je přijmuto určité procento zaměstnanců pouze na dobu určitou. A to z důvodu případných nižší objednávek. Takže těmto lidem následně není prodloužena pracovní smlouva. Pracovníci z pracovní smlouvou na dobu určitou budou v rámci jihlavských závodů přemístěni tak, aby k jejich propuštění nedochátelo.

  Je možné, že se čerpadla montují do některých vojenských vozidel. Mohl by jste mi nějkteré konkrétní uvést? Nebo je to jenom váš předpoklad, který bez důkazů, nemá žádnou hodnotu. Za další. Pokud vím firma Bosch si svůj systém Common Rail silně chrání. Vyrábí jej zcela sama, ve více zemích celého světa a to bez prodeje licencí.

 90. Jiří Simon říká:

  Opět několik pomíchaných témat, jak jinak že? Zaujalo mě „Já a většina lidí na této planetě“! Doporučil bych Vám, nenechat se vykořisťovat od zaměstnavatele a založit si vlastní firmu, můžu Vás ujistit že vyrobit není problém, ale prodat. Poté třeba pochopíte na co je potřeba zisk, a jak je důležitý!

 91. Tomáš Ďásek říká:

  Přátelé, opět se nám to trochu zvrhlo mimo původní téma – i když musím uznat, že zajímavě a jak věřím, tak bez zvláštních osobních invektiv. Já osobně bych se dnes pana Berana zastal – i když často nad některými jeho příspěvky třeba taky kroutím hlavou, ale to co dnes píše, mi připadá jako velice smysluplné. Zbytečně ho napadáte – čtěte pozorněji. On přece nikde neříká, že by se ostatní nepřiživovali na válkách a obchodu se zbraněmi (naopak) – pouze reagoval na tvrzení, že Američané byli vždy ti „hodní“. Je bohužel opravdu neoddiskutovatelným faktem, že například většina současné americké vládní garnitury (všichni ti Bushové, Rumsfeldi atd.) je velice silně propojena se zbrojařským průmyslem. Netvrdím, že prosazují svoji poněkud konfrontační a silovou politiku proto, aby jejich rodinné firmy vydělávaly co nejvíce, ale je pravdou, že každý konflikt pro ně do jisté míry znamená zisk. Navíc, když se podíváte do historie, nikdo se ani nepozastavuje nad tím, že dneska často umírají američtí vojáci zbraněmi, které nepřátelům Amerika kdysi sama dodala. Kdo třeba dostal kdysi Saddáma Husajna k moci a byl jeho největší kamarád ? Kde se vzaly v Afghánistánu útočné pušky M16, kterými dnes talibové ostřelují americké síly ? Prostě opravdu je to velikánský kšeft. A vůbec netvrdím, že by to nedělali ostatní – v tomto nemá svědomí čisté snad žádný národ (i bývalé Československo kdysi například pomáhalo vyzbrojovat indonéský levicový režim).

  Doporučuji si přečíst např. McCormickovu knihu Obchodník se smrtí (nebo shlédnout stejnojmenný film z roku 2005 s Nicolasem Cagem – film se sice jmenuje stejně, ale s uvedenou knihou nemá naprosto nic společného, i když vlastně popisuje stejné věci). Tam jsou manýry a morálka těch, co vydělávají na válkách popsány zcela bezkonkurenčně.

  Ovšem s panem Simonem v jedné věci nemohu souhlasit. Jistě není problém vyrobit, ale prodat a podstatou soukromého podnikání je tvorba zisku. Ale vždy by měla jít ruku v ruce s nějakými etickými hodnotami – což záleží čistě jen na majiteli (majitelích) firmy. Prostě jsou věci, které mi moje svědomí nedovolí a které dělat nebudu, byť bych se připravoval o sebevětší zisk. Když to hodně zjednoduším a přitáhnu za vlasy – například když budu mít v Jihlavě truhlářství a primátor se na mě obrátí se zakázkou na vyrobení šibenice, tak nabízených deset kop zlatých grošů odmítnu, protože vnitřně nesouhlasím s trestem smrti. Argumenty „nevyrobíš ty, vyrobí jiný“ jsou pro mě naprosto zcestné a nemohu je přijmout.

 92. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Ďáseku, máte to pěkně napsané. Ovšem zisk je široký pojem. Tak jak to rétoricky předkládá pan Beran, tak to zní závistivě. Vzpomeňte si jak to bylo za komančů, nebylo zisků a taky nebyl patřičný vývoj. Ať se nám to libí či ne, tak zisk je motivace a tahoun prosperity. Samozřejmě že to někteří přehání, ale tam platí rychle nabyl a rychle pozbyl. Lépe to vysvětlit neumím.

  Tak raději jdu vyzkoušet doporučení Daňovýho soumara, to by vtom musel být čert, abych s toho atomu kladívkem to zlato nedostal?

 93. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone již jsem to na různých blocích předeslal několikrát. Já a věřte tomu, že i po celém světě, je většina lidí kteří nepotřebují a ani nechtějí raketovou prosperitu za každou cenu, za cenu lidských životů, či strádání. Nepotřebuji létat na měsíc už za padesát let, nepotřebují k životu přepychové bydlení, supr rychlé stahování na internetu, přepychové lodě, zlato či brilianty. Jenom pro uvědomění, příklad – Transatlantickému obchodu trvalo čtyřista let, než dovezl do Nového světa 12 milionů otroků. Z jihovýchodní Asie bylo propašováno za posledních 10 let, 30 milionů žen a dětí. Pašování lidí dosud není tím nejvýnosnějším nezákoným obchodem – ta pocta patří drogám, ale zcela jistě je tím nejrychleji rostoucím. I toto je globalizace a nárust techniky, i toto je touha po zisku. Když se podle OSN spojí nezákoný obchod s pašováním lidí objeví se celkový roční zisk 7 až 10 miliard dolarů a 4 miliony lidí. – čerpáno z Černé knihy globalizace, od bývalého výkoného ředitele Světové obchodní banky, pana Moisése Naíma nyní šefredaktora amerického prestižního týdeníku Foreign Policy. Uvědomuji si, že se opět opakuji, ale čísla a skutečnosti uvedené v této knize nešetří vůbec žádnou zemi ani politiky. Za vším je jenom touha po zisku v moderní globalizovaném světě, bez jakých koliv morálních zásad.

 94. Tomáš Ďásek říká:

  Určitě – v tom se shodneme jednoznačně. V době, kdy bylo všechno všech, nebyl nikdo nijak motivován k vývoji či inovacím. Vezměte si takového Trabanta – vyráběl se prakticky v nezměněné podobě 25 let a teprve těsně před pádem berlínské zdi bylo východoněmecké vedení dokopáno k „inovaci“ – zástavbě čtyřtaktního motoru (v té době již zastaralého a výběhového typu Volkswagen). A to ne proto, že by nebyl odbyt na stávající dvoutakty – naopak, na ty byly doma stále pořadníky, ale proto, že ve světě už byl ten vůz neprodejný…

  Soukromé vlastnictví je nutnost a komunistické pojetí společného vlastnictví je nereálná utopie. Ovšem tvorba zisku by nikdy neměla zastínit etické hodnoty. Vím, jsem hodně naivní 🙂

  Jinak – ještě jednu větu k „pokroku“ – bohužel je zcela jednoznačné, že největší rozmach a pokrok ve vývoji techniky proběhl vždy v době války…

 95. Daňový soumar říká:

  Pánové nikde jsem netvrdil že jediná dobrá je Amerika. Já jen tvrdím že ta nás nikdy nenapadla a pokud mě dobře slouží paměť, tak se výraznou měrou zasadila o to, že nějaká československá republika po roce 18 vznikla. Já jen tvrdím to, že všichni co se v Evropě tvářili jako naši spojenci nám podtrhli vždy stoličku. Ať to byli v roce 38 Francie a Británie nebo v roce 68 státy Varšavské smlouvy. Podívejte se na to co se děje v Gruzii (což mi například připomíná rok 68 u nás).Kdo z evropských států výrazně Gruzii podpořil ? Každý vidí jak se k tamnímu problému staví USA a jak třeba Francie.
  Taky jsem jen chtěl všem rusof(m)ilům a činof(m)ilům říct to že jsou mi sympatičtější amerikof(m)ilové (tím ovšem neříkám že já jím jsem). Nedávno jsem se bavil s člověkem který žil 10 let v USA a teď nějakou dobu v Číně. A to co se prý děje v Číně je něco naprosto šíleného. Vládne tam kult peněz,velikášství, stranických knížek a nacionalismu.S tím jak je materialisticky zaměřena čínská mládež se nesetkal nikde na světě (dokonce ani u američanů a to už je co říci). Na jedné straně šíleně bohatí jedinci a skupiny ,na druhé straně lidé, kteří pracují 16 hodin denně sedm dní v týdnu po dobu půl roku za 100 eur měsíčně. Po půl roce jedou na týden k rodině a pak zpět do práce.

 96. Jiří Simon říká:

  Tak jsem to s tím atomem zkusil, opravdu jeto zbytečné, málem jsem přišel o život a zlato nikde.

  Vážený pane Berane, Vy ten zisk příliš kriminalizujete. O tom že se někteří chovají jako prasata, o tom snad nikdo nepochybuje, sám uvádíte že se jedná o nezákonné akce v dnešní době. Na mě působíte, jako by jste byl unavený či znechucený životem. To o čem tady mluvíte tj. kolik lidí to nepotřebuje, to se jedná především o starší lidi. Mladí si chtěj užívat a vychutnávat života, tak proč jim to nedopřát, když jsou schopní a dravý. Ostatní musí být zaměstnáni a uskromnit se bohužel, jiná alternativa není.

  Podívejte se, jak by to dopadlo ve vaší firmě která Vás zaměstnává. Bez zisku by se nemohla zdravě rozvíjet, a v dnešní situaci by vás musela všechny vyhodit na dlažbu. Protože si dělá rezervy, a nato potřebuje zisk, tak vás v horších časech může podržet, něž se situace zase vylepší. A to je podle Vás špatné? Vy si to pořád pletete s kapitalizmem v 30 letech minulého století. A že si vaši majitelé dají o jedno kuře navíc k obědu no bože. Přejte a bude vám taky přáno.

 97. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone, nevadí mi pokud si vyděláte prací, myšlením, nápadem, uměním či sportem milion nebo deset…….. Vadí mi však a to asi víc než vám všem, nakradený miliardy a to ať už jakýmkoliv způsobem. Domníváte se pane Simone, že výše sumy jedné pětiny z celkové hodnoty světového ročního obchodu všech zemí světa, která je vydělaná pouze na podkladě nelegálnosti a tím i nezaplacení daní konkrétním státům, není vysoká kriminalizace. Pane Simone, a i ostatní, pokud máte aspoň malý zájem si říct – sakra, co to tady pořád mele – kupte si knížku o které jsem tu několikrát hovořil. Vůbec nepočítám s tím že vás to změní. Nenapsal to žádný komunista ani socialista. Stačí když se potom možná na určité problémy obyčejných lidí budete dívat z malinko změněného úhlu. Pane Simon možná si řeknete, že je to horší než ve třicátých letech. V té době to byla otázka bohatí – chudí. Řekl bych, že nyní je tam morální devastace i špiček ekonomických představitelů toho kterého národa. Pokud se mi to povede, pokusím se to naznačit. Dříve bylo jasné že KRIMINÁLNÍK nebo PODVODNÍK prostě kradli, zabíjeli a neměli žádné vzletné vlastnosti. Nyní většina těchto kriminálních a vraždících osobností jsou vystudovaní premianti, poslouchají vážnou hudbu, dotují charity, vlastní sbírky uměleckých předmětů a jsou v nejvyšších přectavenstvech či vládách států.

 98. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Berane, já si myslím že vím velmi dobře o čem mluvíte. Bohužel, Vy to posuzujete od vrch, a dokonce čerpáte s mediálního průmyslu, napadáte lidi kteří zato nemůžou, natož aby to mohli ovlivnit. Snad dnes dobře víte, že v mediich jsou informace které musí zaujmout a ne vždy jsou pravdivé. Hlavně že jsou prodejné, a pak je na každým jak s tím naloží. Já naháním již tři roky lidi typu o kterých mluvíte, a jsou v Jihlavě, někteří z Brna a registraci mají v Praze. Důkazy sháním všude možně, pracně obtížně a draze. A ty prevíti se vše vysmívají do očí, jistě víte o kom mluvím. Tak že nám jde o stejnou věc, ale každý máme jinou taktiku.

  A abych by u tématu, musím Vám poděkovat! Pomohl jste mě v mém rozhodování o radaru v Česku. Dnes jsem již pro, už jen kulu tomu aby, než ty parazity na Jihlavě usvědčím tak se neměnili mocenské události.

 99. Jiří Simon říká:

  Ještě k té knížce, jsem jí nečetl a ni nemám zájem. Ale Vám bych doporučil všechny příspěvky na JL co jste napsal, a ty jsem poctivě četl!! Si nechte knižně vydat, jednak na tom vyděláte. Když si necháte udělat pěkný obal, tak jak znám důvěřivost lidí, tak první náklad se prodá okamžitě. Tak to dělá hodně lidí. Co já vím tak většina na tom vydělala.

 100. Svatopluk Beran říká:

  Díky za výdrž pane Simone. O to by mělo jít. Mít možnost vstřebat co nejvíc rozdílných názorů a skutečností na nichž si potom postaví každý z nás své vlastní přesvědčení. Dále pak by mělo proběhnout svobodné rozhodování všech. Ne jen těch kteří jsou zrovna u moci a pokaždé budou vždy tvrdit, že oni to myslí ze zbytkem občanů nejlíp. I já si domnívám, že pokud by ODS jednala z lidmi korektně, tak by pro radar bylo více lidí. Většině lidí dělá veliký problém pokud z nich někdo dělá blbce a tak se z trucu šprajcnou. Ovšem můj názor na to, že jsou to Spojené Státy které chytře eskalují války k vůli výhodnému zisku, to nijak nemění. Nyní po postupné přeměně i ostatních zemí na kapitalistické se samozřejmě rodí noví kapitalisté i v těchto zemích, ať už je to Rusko, Čína, (viz. článek Daňového Soumara a zkušeností jeho kamaráda z Číny), Indie, Brazílie, Pákistán, atd. Velká válka už nikdy nebude, to si nikdo nedovolí. Malé války, zastrašování a zbrojení na velké války budou za nynějšího pojetí kapitálu vždy, protože je to jeden ze základních principů svobody zisku, který razí Spojené Státy a nastupující elita v postkomunistických zemích i zemích bývalého třetího světa se toho ráda a ochotně chytá. Vy a většina ostatních zde jste přesvědčeni že se to změnit nedá, já naopak že ano, a nemá to nic společného s komunismem a nesvobodou. Asi už toho necháme. Postoje každého jsou zcela jasné a těžko co kdo řekne nového.

 101. Jiří Simon říká:

  Ok. Jen si dovolím připomenout, že tvrzení je jedna věc, ale bez nezvratných důkazů je k ničemu. Opět jste nezapomněl připomenout ODS!! Mě je divné proč pan Paroubek, zvyklí na časté a podle něj nutné, a na rychlo svolané tiskovky, už dlouho nezazněli? I když mě to nechybí.

 102. XXXXX říká:

  Simone tak ty nedáš pokoj? Nejenže jsi zamořil svou demencí tenhle blog, ale ještě otravuješ i v tištěných listech.

 103. Jiří Simon říká:

  XXXXX, nezapomeň si zapnout knoflík? A trhni si nohou VELBLOUDE.

 104. Svatopluk Beran říká:

  Pozor plagiátor.

  Třeba i u nás se ještě ODS něco podobného podaří, k radaru by to byla jistě další výhodná investice.

  Centrum CIA v Makedonii staví firma, která dělala pro Saddáma
  Malá zprávička z německého týdeníku Der Spiegel ukazuje možnost, že v maličké Makedonii, jednom z nejvěrnějších spojenců USA v posledních letech, vyrůstá největší vyslanectví USA ve světě. Nejspíš i operační centrála, která má koordinovat vojenské základny v Kosovu, Bulharsku a Rumunsku… Nové velvyslanectví má po svém dokončení stát až sto milionů dolarů. A nevypadá to jen na velvyslanectví….

  Za nejvyššího utajení vzniká ve Skopje největší americké velvyslanectví na Balkáně. Je budováno na rozloze jedenácti hektarů a podle makedonských médií má tento obrovský komplex budov dostat pod zemí dalších až patnáct poschodí. Přístup na staveniště mají pouze americká firma Brown & Root a dělníci makedonské firmy Grant, která se musela zavázat mlčením. Firma Grant zřídila v osmdesátých letech také podzemní bunkry pro Saddáma Husajna a měla pak dát na jaře 2003 Washingtonu při jeho útoku na Bagdád k dispozici své staré stavební plány.

  Nové velvyslanectví má po svém dokončení stát až sto milionů dolarů. Okolo gigantické novostavby je zřizována široká ochranná zóna. Romy, kteří v okolí žijí, chtějí Američané přimět finančním odškodněním ke změně místa pobytu. V Makedonii se nyní objevují spekulace, že ve Skopje nevzniká pouhé diplomatické zastoupení USA, nýbrž regionální centrum CIA a logistiky pro vojenské základny US Army v Kosovu, Bulharsku a Rumunsku. Makedonie je pokládána za obzvlášť loajálního spojence USA.

  Zdroj: Spiegel č. 34/2008, str. 78

 105. Jiří Simon říká:

  Pane Berane, už zase to ODS? Vámi podávané informace jsou snadno dostupné! Já už vím proč pan Paroubek nemá čas plošně mystifikovat veřejnost, a že nato má, aby předával věrohodné informace? O tom nepochybuji.

 106. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone ODS volí v závislosti na USA konfrontační politiku. A to jak doma tak i ve světě. Kdyby pomocí SOUDU nevyhrál bohem vyléčený alkoholik, nynější president USA Busch první presidentské volby, nebylo by tak výrazných vojenských konfrontací ve světě a nikdy by Putin nezmobilizoval Rusko k tomu, aby se opět pralo o pozici světové velmoci. Možná že to nevíte, ale tak jako dostal náš pan kníže rajčetem od anarchistů, při podpisu smlovy o radarové základně u nás, tak házelo při inauguraci tisíce američanů na svého nastupujícího presidenta Busche vajíčka a podobné poživatiny až se musela celá kolona vozidel a kolem jdoucích bodyguardů dát na útěk. To se do té doby žádnému americkému presidentu nestalo. Oni už tenkrát tušili, kam povede ameriku a co provede s její světovou prestiží a vlastní ekonomikou. No a ODS, ta je již jen poslušným rektálním climberem, této nynější vlády USA. Já jsem pro jednání, ODS pro konfrontaci podle svých vzorů. V tom je celej problém. Jistě se dá na pravicové politice najít mnoho pozitivního, ovšem pravicová konfrontační politika může vést jedině k eskalaci strany druhé. Jde mi o vyvážené informace a ty jsou za ODS nyní u nás na bodě nula.

 107. Svatopluk Beran říká:

  Stanovisko k argumentům hlavního hygienika AČR p. Navrátila k materiálu „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“

  Stanislav Kaucký, Milan Hlobil, Petr Pokorný

  Pro označení typů radarů kmitočtového pásma X (8-12 GHz) výrobce radaru firma Raytheon stejně jako Agentura protiraketové obrany (MDA) používají různé zkratky, nikoliv konkrétní vojenské názvy, či typová označení. Ty se vyskytují ve všech (i oficiálních) zdrojích:

  a) GBR-P (Ground Based Radar-Prototype) pro prototyp pozemního radaru, který je provozován na ostrově Kwajalein,

  b) SBX-1 (Sea-Based X-Band Radar) pro radar instalovaný na námořní plovoucí plošině,

  c) THAAD/FBX/TPY-2 pro mobilní předsunutý (Forvard-based) radar kmitočtového pásma X.

  XBR radar tedy neznamená konkrétní název radaru, ale kategorii radarů určených k použití v americkém systému protiraketové obrany, pro které je společné to, že pracují v kmitočtovém pásmu X.

  Pokud jde o zkratku EBR radar (European-based Radar), jde opět o kategorii XBR radaru, jen s tím rozdílem, že je určena pro Evropu. Zajímavé je, že výrobce těchto radarů název EBR ve své produkci vůbec neuvádí. Například prezentační materiál firmy Raytheon, volně poskytovaný dne 22.2. 2008 při prezentaci v Praze, hovoří o European Midcourse Radar a používá zkratku EMR.

  Podle posledních zpráv je radar pro Evropu nyní teprve vyvíjen.

  Ať již je používána jakákoli zkratka v názvu pro radar, který by měl stát v Brdech, není to důležité, důležité jsou jeho parametry. Naše studie se zabývá právě těmito parametry, jejich důsledky na okolní prostředí a poukazuje na rizika s tím spojená. Zkratka na tom nic nezmění.

  Pokud chcete oponovat našim závěrům, zveřejněte konečně věrohodné parametry radaru pro Brdy, abychom se vyhnuli slovíčkaření, zabývali se podstatou věci a mohli tak dospět k seriózním objektivním závěrům.

  Přesná definice hodnoty středního a trvalého výkonu v apertuře antény by měla být samozřejmě uvedena v základní a zveřejněné části Smlouvy s USA, pokud má naše vláda přijmout odpovědnost za zařízení, které zde bude 20 a více let. RNDr. Petr Pokorný, CSc., fyzik

  Ing. Milan Hlobil, specialista v oboru radiolokační techniky a šíření rádiových vln

  Ing. Stanislav Kaucký, vojensko-technický analytik

  29.7.2008

 108. Svatopluk Beran říká:

  Armádní hygienik je v úzkých, oblbuje laickou veřejnost

  Jakub Rolčík

  Dalo se jistě očekávat, že nejvyšší vládní a armádní činitelé se pokusí znevěrohodnit či jiným způsobem eliminovat analýzu tří odborníků, kteří kriticky zhodnotili celou řadu manipulací, nesmyslů a polopravd, pomocí nichž se současná vláda snaží otupit odpor většiny české veřejnosti proti plánovanému americkému radaru v Brdech. Jedním z prvních, kdo se ke kritické analýze vyjádřili odmítavě, byl hlavní hygienik Armády ČR plukovník MUDr. Petr Navrátil. Učinil tak ovšem způsobem, který vede k závažným pochybnostem o jeho soudnosti.

  Podle zprávy ČTK „studie, která hovoří o nebezpečí amerického radaru pro lidi, vychází z parametrů jiného zařízení, než které by mělo být v České republice, řekl dnes ČTK armádní hygienik Petr Navrátil. Byl v týmu odborníků, který pro českou vládu hodnotil zdravotní rizika radaru i přímo na ostrově Kwajalein. Z tohoto místa by protiraketový radar měl být podle plánů Američanů přemístěn do vojenského prostoru Brdy.“ Ve zprávě ČTK se dále uvádí:

  Navrátil zdůraznil, že nová kritická studie analyzuje parametry radaru XBR, který ale v Česku být umístěn nemá. Předchozí hodnotící zpráva pro vládu vycházela naopak z údajů radaru EBR, s nímž se pro Česko počítá, a zdravotní rizika nepotvrdila, dodal.

  „Zaměňují data, která se týkají tohoto radaru, který má být umístěn v Brdech, s daty jiných radarů,“ řekl Navrátil ke zprávě, kterou vypracovali fyzik Petr Pokorný z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR, specialista na radiové vlny Milan Hlobil a vojenský analytik Stanislav Kaucký.

  Plukovník Navrátil zřejmě vůbec neví, o čem mluví. Pokud ví, pak vědomě lže. Jak?

  Především vytváří nepravdivý dojem o předmětu analýzy dotčené studie. Jak se může čtenář Britských listů snadno přesvědčit, autoři uvádějí jasně, že jde o parametry „XBR radaru (pro Evropu nazývaného rovněž EBR radaru)“ a v textu mnohokrát opakují nejenom zkratku „XBR“, ale též „EBR“. Připusťme ale na tomto místě, že šlo o projev (v České republice) běžné praxe – totiž že veřejní činitelé se vyjadřují k prohlášením, článkům a peticím bez toho, že by je četli, a všimněme si, že hlavní hygienik Armády ČR popírá materiály vydané samotnou Armádou, Ministerstvem obrany a/nebo Vládou ČR.

  Tak např. v materiálu nazvaném RADAR pod lupou, který je dostupný ze stránky Ministerstva obrany, se diskutují možnosti rozmístění prvků PRO v zahraničí. Píše se, že ze dvou uvedených variant „se Spojené státy zaměřily na druhou možnost s tím, že by v Polsku mohla případně vzniknout základna s asi 10 protiraketami a na našem území by byl umístěn specializovaný radar, známý zatím pod zkratkou GBR (Ground Based Radar), tedy pozemní radar nebo také XBR (X-Band Radar), čili radar pracující v pásmu X.

  Toto vysvětlení činí srozumitelnějším novinářský presskit „O radarech“, který je ke stažení na jedné ze stránek serveru protiraketam.cz. V tabulce na str. 7 tohoto presskitu je pro pásmo X uvedena frekvence 8 – 12 GHz, vlnová délka 2,5 – 3,75 cm a využití „sledování a řízení raket, námořní radary, meteorologie, letecký provoz, radarové mapování“. Zcela jasno pak do věci vnáší článek s názvem Jaký radar by byl případně umístěn v ČR? ze stránek protiraketovaobrana.cz:

  Pokud se Česká republika a USA dohodnou na umístění radarové stanice systému protiraketové obrany USA na území České republiky a tuto dohodu schválí i Parlament ČR, fungoval by od roku 2011 v České republice jeden z radarů typu XBR tohoto systému.

  Radar by měl být tvořen plošnou fázovou anténou o rozloze mřížky 105 metrů čtverečních, pracuje v tzv. pásmu X (8 – 12 GHz, tj. ve vlnové délce 3,75 až 2,5 cm, v případě uvažovaného radaru je to konkrétně 9 – 10 GHz). Odtud anglická zkratka XBR (X-Band Radar).

  Podepsal-li tedy hlavní hygienik AČR dne 13. srpna 2007 „Předběžné posouzení vlivu radiolokační stanice EBR (European Based Radar) na zdravotní stav populace v okolí vojenského újezdu Brdy“ s odkazem na parametry „uvažované EBR (viz. Příloha č. 1)“, kde je jako „pracovní kmitočet radiolokátoru“ uvedeno „9 až 10 GHz“, pak nevyhnutelně schválil zprávu hodnotící činnost radaru pracujícího v pásmu X, čili zařízení XBR.

  Řečeno ještě jednou, co nejjasněji: V Brdech se počítá s radarem, který pracuje v pásmu X a proto se označuje XBR. A protože má být umístěn v Evropě, označuje se již teď také jako EBR.

  Pokud to plukovník Navrátil nepochopil, nemá na postu hlavního hygienika AČR co dělat. Pokud to pochopil a pojmy XBR a EBR oddělil proto, aby vyhověl politické objednávce a zmátl občany České republiky, pak MUDr. Navrátil do funkce hygienika už vůbec nepatří. Ať tak či onak, jeho vyjádření pro sdělovací prostředky jej jednoznačně diskvalifikuje z odborné diskuse o plánovaném radaru.

 109. Svatopluk Beran říká:

  Analýza nevýhod a nezákonných ustanovení Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice ze dne 8. 7. 2008

  Tato analýza má dvě části. V první se zabývá postupně vadami Dohody podle jednotlivých článků a ve druhé doplňuje, co v Dohodě chybí, respektive co by v ní mělo být obsaženo.

  Na tomto webu jsou očíslované výňatky z Dohody, pod nimiž vždy následuje kritický komentář předkládané analýzy, jejíž plné znění je k dispozici zde »

  Článek I – Definice

  Pro účely této Dohody se definují tyto pojmy:

  1. „Příslušníci ozbrojených sil“ má stejný význam jako pojem „ozbrojené síly“ v článku I odstavci 1(a) NATO SOFA.

  Komentář Ad 1.:
  Znamená to značné rozšíření pojmu“Příslušníci ozbrojených sil“. Čl. I odst. 1) písmeno(a) dohody mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil ze dne 19. 6. 1951 zní: „“ozbrojené síly“ znamená personál pozemních, námořních nebo leteckých sil jedné smluvní strany, který se nachází na území jiné smluvní strany v oblasti Organizace Severoatlantické smlouvy v souvislosti se služebními povinnostmi, s tím, že příslušné dvě smluvní strany se mohou dohodnout, že někteří jednotlivci, jednotky nebo formace nebudou pro účely této Dohody tvořit „ozbrojené síly“ nebo nebudou do tohoto pojmu zahrnuty;“

  Toto ustanovení ve svém důsledku poskytuje značné možnosti k neomezenému rozšíření ozbrojených jednotek a útvarů USA v ČR.

  Díky odkazu na NATO SOFA tato možnost zůstává před běžným čitatelem zcela skryta.

  (…) (…)

  6. „Výkonný orgán“ označuje Ministerstvo obrany České republiky a Ministerstvo obrany Spojených států.

  Komentář Ad 6.:
  Mezi těmito orgány by mělo docházet k dohodám již mimo Vládu ČR a Parlament ČR (viz čl. VII odst. 1). Je jim ukládána řada povinností nad rámec zákona (např. čl. VII odst. 2) a odst. 3). USA mají podle této Dohody práva, která mají přednost před našimi zákony (viz např. čl. VII odst. 3)., odst. 5)., odst. 6), čl. IX odst. 1) a odst. 2). Blíže u jednotlivých článků.

  (…) (…)

  Článek II – Účel a rozsah

  1. Tato Dohoda stanoví práva a závazky stran pokud jde o zřízení a provoz radarové stanice protiraketové obrany Spojených států umístěné na území České republiky a souvisejících zařízení (dále jen „radarová stanice“).

  Komentář Ad 1.:
  Pojem „související zařízení“ není blíže definován, může to být cokoliv včetně útočných zbraní. Mohou to být jakákoliv technická zařízení a vybavení, která mohou dále stupňovat nepříznivé vlivy na okolí, přírodu a živé organismy – datové systémy, radary, systémy družicového spojení, ale i zbraňové systémy, např. kompletní systémy Patriot.

  3. V souvislosti a v souladu se Severoatlantickou smlouvou i se vznikajícím partnerstvím mezi Českou republikou a Spojenými státy v oblasti protiraketové obrany jsou Spojené státy odhodlány zajistit bezpečnost České republiky a prostřednictvím svého systému protiraketové obrany chránit a bránit Českou republiku před možným útokem balistickými raketami.

  Komentář Ad 3.:
  Toto ustanovení neobsahuje žádný závazek, jen „odhodlání“. Technicky a vojensky je to s ohledem na technická a technologická omezení systému téměř nemožné.

  Systém je předurčen k ochraně území USA, nikoli již území ČR.

  4. Strany budou spolupracovat za účelem odvracení hrozeb pro Českou republiku souvisejících s přítomností radarové stanice v České republice, pokud takové hrozby vzniknou.

  Komentář Ad 4.:
  Dohoda zde výslovně předpokládá, že umístění radarové stanice povede k ohrožení či ke zvýšení ohrožení České republiky. Jde o klíčové přiznání, že tyto hrozby mohou vzniknout.

  (…)

  „Pokud takové hrozby vzniknou …“ je alibistická formulace, prakticky nesmysl. Samotná přítomnost radaru by byla již důkazem reálné hrozby. Není jasné, kdo a na jakém základě vyhodnotí, o jakou hrozbu jde a jaká opatření je nutné provést pro její odvrácení či zabránění.

  (…)

  Článek III – NATO a radar protiraketové obrany

  1. Strany podpoří těsnou koordinaci mezi NATO a Spojenými státy při vývoji jejich schopností protiraketové obrany.

  2. Spojené státy mají plně v úmyslu, aby systém protiraketové obrany Spojených států byl schopný operační součinnosti s rozvíjejícími se schopnostmi protiraketové obrany NATO a aby byl jejich nedílnou součástí.

  3. Vedle pokračující účasti České republiky a Spojených států v programech NATO strany hodlají dále rozpracovávat a rozvíjet dvoustrannou bezpečnostní spolupráci, a to i prostřednictvím naplňování zásad a cílů této Dohody.

  Komentář Ad 1.-3.:
  Jde o velmi vágní, ne-li přímo směšná ustanovení (USA „mají plně v úmyslu“), která nejsou právně závazná; odst. 1 není určitý.

  Článek IV – Radarová stanice

  1. Aniž by byla dotčena její plná suverenita a kontrola nad jejím územím a vzdušným prostorem, Česká republika poskytuje Spojeným státům užívání území České republiky a jakýchkoli zařízení na tomto území se nacházejících v prostoru, který nesmí překročit prostor vymezený na mapě obsažené v Příloze této Dohody, za účelem zřízení a provozu radarové stanice. Česká republika si ponechává plnou suverenitu a vlastnické právo k radarové stanici, jejíž užívání bylo povoleno ozbrojeným silám Spojených států.

  Komentář Ad 1.:
  Z ustanovení čl. VI Dohody (viz níže) jasně vyplývá, že právo, které je Spojeným státům poskytováno, není pouhým právem k užívání. Možnost vstupu orgánů České republiky na území radarové stanice je omezena na úzce specifikované případy (odst. 2), mimo něž ČR musí žádat Spojené státy o povolení ke vstupu. Takovýto závazek není ničím jiným než omezením suverenity České republiky ve vztahu k území radarové stanice, jelikož jím dochází k jednoznačnému omezení možnosti výkonu pravomocí jejích orgánů na tomto území. Je jednak sporné, zda takovéto ustanovení není v rozporu s ústavně zakotvenou svrchovaností České republiky a s nedělitelností jejího území. Tuto otázku musí vyřešit Ústavní soud, jemuž bude Dohoda předložena k posouzení.

  Dále pak snaha o zastření skutečnosti, že Dohoda představuje omezení suverenity České republiky, poukazuje na nedostatek otevřenosti a upřímnosti orgánů zajišťujících sjednání mezinárodní smlouvy ve vztahu ke svým občanům.

  Ta plná suverenita je v dalších ustanoveních smlouvy popřena. Článek VI odstavec 2 ukazuje jasně, že „plná suverenita a kontrola nad jejím územím a vzdušným prostorem“ České republiky dotčena bude.

  a. X-band radar protiraketové obrany a související zařízení,

  Komentář Ad a.:
  Je vymezen pouze typ radaru bez jakékoli bližší specifikace. Radar tohoto typu může mít množství podob, které se značně liší. I předpokládaný a ve smlouvě uvedený typ radaru může být kdykoliv relativně snadno upraven (modernizován) a tím dojde ke změně provozních parametrů, např. výkonu, dosahu apod.

  Základní technická specifikace – přesná definice hodnoty středního a špičkového výkonu v apertuře antény radaru musí být součástí Dohody. Už jen z toho důvodu, že mezi odborníky ČR existují závažné pochybnosti o skutečných výkonech plánovaného radaru.

  (…)

  7. Strany budou spolupracovat při dlouhodobém plánování využití a rozvoje pozemků v okolí radarové stanice za účelem zajištění dlouhodobého nerušeného provádění této Dohody.

  Komentář Ad 7.:
  To může znamenat nejen vyvlastnění pozemků a vystěhování obyvatel, ale také instalaci a zprovoznění dalších elektronických zařízení.

  8. Česká republika zajistí, aby užívání vzdušného prostoru nad radarovou stanicí a jejím okolím a užívání pozemků v okolí radarové stanice bylo slučitelné s provozem radarové stanice. Vzdušný prostor nad radarovou stanicí a jejím okolím, pozemky v okolí radarové stanice a postupy umožňující nouzové lety v okolí radarové stanice se vymezí v prováděcím ujednání.

  Komentář Ad 8.:
  To může znamenat nejen vyvlastnění pozemků a vystěhování obyvatel, ale i vyloučení letecké dopravy na ruzyňském letišti. Jde o zcela převrácený postup. Radar a jeho provoz by se měl přizpůsobit po všech stránkách místním podmínkám a ne naopak.

  Článek VIII – Vlastnictví majetku

  3. Ozbrojené síly Spojených států a dodavatelé Spojených států si ponechávají vlastnická práva ke všemu vybavení, vojenskému materiálu, zásobám, přemístitelným objektům, příslušenství a jinému movitému majetku a příslušenství, které instalovali, dovezli nebo nabyli na území České republiky v souvislosti s touto Dohodou. Tímto ustanovením není dotčeno právo příslušných orgánů České republiky rozhodovat v rámci výkonu své trestní nebo správní jurisdikce o propadnutí nebo zajištění majetku dodavatelů Spojených států.

  Komentář Ad 3.:
  Toto ustanovení se z nepochopitelných důvodů (?) týká pouze majetku dodavatelů USA a vyplývá z něj, že právo příslušných orgánů České republiky rozhodovat v rámci výkonu své trestní nebo správní jurisdikce o propadnutí nebo zajištění majetku se netýká majetku Spojených států ani majetku jejich armády.

  Článek X – Velení a řízení protiraketové obrany

  2. Spojené státy budou poskytovat České republice situační přehled o operacích protiraketové obrany a prostřednictvím kontaktních osob jmenovaných podle článku IX této Dohody budou neprodleně informovat Českou republiku o nasazeních systému protiraketové obrany týkajících se severoatlantické oblasti.

  Komentář Ad 2.:
  Není stanoveno, jak často bude poskytován ČR situační přehled, k čemu jí to bude dobré, když nemá a nebude mít žádné prostředky, u kterých by mohla tento situační přehled využívat? Např. pro vzdušné síly a PVO budou z hlediska zajištění obrany ČR tyto informace naprosto nepoužitelné.

  Proč jen pro „severoatlantickou oblast“? O nasazení systému protiraketové obrany jinde (mimo tuto oblast) nebudou ČR informovat?

  3. Česká republika a Spojené státy budou uskutečňovat pravidelné konzultace ohledně systému protiraketové obrany Spojených států týkající se severoatlantické oblasti.

  Komentář Ad 3.:
  Mohlo by se snadno stát, že např. pravidelné konzultace se budou konat jedenkrát za pět let apod. Tato neurčitost pojmů je ostatně problémem celé Dohody.

  4. Česká republika se může předem a podstatným způsobem podílet na vývoji a přehodnocování prováděcích plánů Spojených států pro severoatlantickou oblast. Pro tento účel strany ustaví pracovní skupiny.

  Komentář Ad 4.:
  Není stanoveno, jak se může ČR podílet na vývoji a přehodnocování prováděcích plánů USA.

  9. Spojené státy umožní zapojení příslušníků Armády České republiky nebo její civilní složky do provozu radaru za účelem získání hlubšího náhledu do fungování systému protiraketové obrany a znalostí o něm. Takové zapojení českých odborníků umožní činit v budoucnu informovaná rozhodnutí o další účasti České republiky v programu protiraketové obrany Spojených států, včetně vývoje a analýzy variant rozšíření systému protiraketové obrany Spojených států s cílem dát schopnosti protiraketové obrany k dispozici České republice.

  Komentář Ad 9.:
  Mluví se zde o „další účasti České republiky v programu protiraketové obrany Spojených států“ – to, že je (byť jen v možnosti) ve smlouvě zmiňována „další účast…“ je poměrně nebezpečné, neboť díky smluvnímu zakotvení to může působit jako forma závazku o dalším rozšiřování účasti ČR v systému PRO USA … a rozšiřování americké vojenské přítomnosti na našem území.¨

  10. Podrobnosti a formy činností uvedených shora v odstavci 9 tohoto článku se stanoví v prováděcím ujednání.

  Komentář Ad 10.:
  Obsah těchto dalších ujednání je široký a otevřený. Dojde k němu jen dohodou státní správy se správními orgány USA. Už nebude třeba další souhlas Parlamentu ČR a prezidenta.

  Článek XI – Finanční závazky

  2. Česká republika odpovídá za náklady na plnění svých závazků podle této Dohody, nebude-li dohodnuto jinak.

  Komentář Ad 2.:
  Česká republika se smlouvou zavazuje k zajišťování vnější bezpečnosti radarové základny, která jakožto strategické vojenské zařízení musí být zajištěna také proti útokům ze vzduchu. Je otázkou, zda Česká republika disponuje dostatečnými technickými prostředky k zajišťování bezpečnosti vzdušného prostoru v okolí radarové základny, ale také především, zda to má být Česká republika, která ponese nemalé náklady s tím spojené a také případnou odpovědnost za škodu, pokud by se takový útok na radarovou základnu nepodařilo odvrátit … a to je největší bič na ČR, protože radar bránit lze, ubránit nikoliv. Česká armáda, ani americká to nemůžou zaručit. Zničení radaru (včetně blízkého okolí) s nevratnými škodami se jeví jako velmi pravděpodobné.

  Protože závazkem ČR je podle této Dohody „zajištění odpovídající vnější bezpečnosti a ochrany radarové stanice“ (čl. XIV, odst. 1), v případě vybudování radarové stanice PRO může být ČR nucena zaplatit např. systémy Patriot aj., podobně jako je tomu v Japonsku.

  Čeští daňoví poplatníci v takovém případě zaplatí ochranu zařízení, které zde nechtějí a s jehož přítomností souvisejí potenciální hrozby pro Českou republiku (viz čl. II, odst. 4).

  Článek XIV – Bezpečnost radarové stanice

  1. Česká republika odpovídá za zajištění odpovídající vnější bezpečnosti a ochrany radarové stanice.

  Komentář Ad 1.:
  To může zahrnovat povinnost ČR zakoupit v USA, instalovat a obsluhovat baterie raket Arrow a Patriot. Zajistit zcela spolehlivou obranu radaru nelze nikdy a ničím. Vinu za případné zničení radaru by však nesla ČR.

  Článek XVI – Nároky na náhradu škody

  2. Strany se dohodnou na nejvhodnějším způsobu řešení jakéhokoli případně vzniklého nároku, na který se nevztahuje ČR-USA SOFA a NATO SOFA, v souladu se svým příslušným vnitrostátním právem. Česká republika nepřevezme odpovědnost za jakékoli škody způsobené prvky systému protiraketové obrany Spojených států za předpokladu, že takové škody nejsou způsobeny jednáním nebo opomenutím České republiky.

  Komentář Ad 2.:
  Jde o velmi závažné ustanovení s nedohlédnutelnými důsledky pro Českou republiku a její občany. Opomenutím ČR totiž může být např. to, že nezajistila, „aby užívání vzdušného prostoru nad radarovou stanicí a jejím okolím a užívání pozemků v okolí radarové stanice bylo slučitelné s provozem radarové stanice“ (viz čl. VII, odst. 8).

  Jak již bylo uvedeno, nelze vyloučit, že „okolí“ radarové stanice by sahalo až 50 km daleko. Opomenutím České republiky by pak mohlo být i „nevhodné“ vedení letadla Řízením letového provozu v Praze, jež by mělo za následek např. ozáření letadla, poškození zdraví cestujících nebo poškození elektroniky s nejrůznějšími následky, včetně havárie letadla. Veškeré náhrady škod a léčení ozářených osob by za takovýchto okolností platila Česká republika z peněz svých daňových poplatníků, a to:

  – bez ohledu na skutečnost, že tito daňoví poplatníci jsou proti umístění a provozu dotčeného radaru na území ČR

  – bez ohledu na skutečnost, že česká strana nebude znát technické parametry provozovaného radaru a nebude mít prostředky ani možnost ovlivňovat a kontrolovat jeho činnost.

  Článek XVII – Provádění a spory

  1. Závazky stran podle této Dohody jsou podmíněné dostupností prostředků, vyčleněných na takové účely. Pokud příslušné orgány některé ze stran nepřidělí prostředky na plnění závazků podle této Dohody, tato strana vyrozumí druhou stranu a strany se sejdou s cílem dosáhnout dohody o vzájemně přijatelném způsobu řešení vzniklé situace. Tímto odstavcem nejsou dotčeny jakékoli závazky stran vyplývající z jiných mezinárodních dohod, včetně NATO SOFA a ČR-USA SOFA. Do smluv, které Spojené státy uzavírají za účelem výstavby radarové stanice, Spojené státy zahrnou pro případ ukončení platnosti takové Dohody požadavky slučitelné se závazky Spojených států podle článku XV této Dohody.

  Komentář Ad 1.:
  Možnost zpochybnění závaznosti veškerých závazků vyplývajících z této Dohody pouhým rozhodnutím o nepřidělení prostředků na jejich plnění je absolutně nepřípustná. Bylo by možné o ní uvažovat pouze u přesně vymezených závazků, u nichž by pozastavení jejich plnění nemohlo mít závažné negativní následky. Takováto všeobecná výjimka však zpochybňuje veškerá ujednání a záruky obsažené v této Dohodě.

  2. Strany nebo jejich výkonné orgány nebo jejich pověřenci mohou případně uzavírat za účelem provádění ustanovení této Dohody prováděcí ujednání. Taková prováděcí ujednání se uzavírají písemně a jejich ustanovení budou slučitelná s ustanoveními této Dohody.

  Komentář Ad 2.:
  I jen pověřenci mohou uzavírat závazná prováděcí ujednání !? Vládě, parlamentu a prezidentovi a občanům do toho nic není. Jen ponesou důsledky za jejich neplnění.

  3. Jakékoli spory mezi stranami týkající se výkladu nebo provádění této Dohody se řeší jednáním mezi stranami bez použití jakékoli vnější jurisdikce, pokud se strany výslovně nedohodnou jinak.

  Komentář Ad 3.:
  Nikde ve Dohodě není ani zmínka o způsobu řešení případu sestřelu rakety nad cizím územím (sousedního státu – např. Slovenska, Polska, Maďarska, ale což je horší, i např. Ukrajiny). Pro systém tohoto kalibru neexistují státní hranice. Přitom může dojít k zamoření území obrovské rozlohy na desítky let. Samotné zničení cizí rakety tak může vyvolat nepředvídatelné závažné problémy v oblasti mezinárodního práva. ČR jedná s USA na dvoustranném základě o věcech, které se týkají mnoha států, ale bez nich a v řadě případů dokonce i proti jejich vůli (např. Slovensko).

  Je dále nutno upozornit na to, že v tomto článku ani jinde v Dohodě nejsou uvedeny nároky na náhradu škody způsobené naplněním „hrozeb pro Českou republiku souvisejících s přítomností radarové stanice v České republice, pokud takové hrozby vzniknou“, které Dohoda výslovně připouští (viz čl II, odst. 4).

  Článek XVIII – Vstup v platnost, změny a doba platnosti

  1. Tato Dohoda se sjednává na dobu neurčitou a vstoupí v platnost třicet dnů od data pozdějšího z písemných oznámení, kterými se strany vzájemně informují o splnění všech svých vnitrostátních postupů potřebných pro vstup této Dohody v platnost.

  Komentář Ad 1.:
  Dohoda na dobu neurčitou je v podstatě pro Spojené státy na dobu neomezenou, neboť jedinou možností ukončení této Dohody je její vypovězení jednou ze stran – vypovězení ze strany ČR by se však rovnalo jistému projevu nepřátelství, což si žádná vláda nikdy nedovolí. Nechceme se dostat mezi tzv. darebácké státy.

 110. Svatopluk Beran říká:

  Praha, Česká republika — Demokratický kandidát na prezidenta Spojených států, Barack Obama, si za svého partnera v boji o Bílý dům zvolil senátora Josepha Bidena, který se velmi kriticky staví k programu Národní protiraketové obrany v podobě, ve které jej prosazuje Bushova administrativa.

  Biden je dlouholetý předseda Zahraničního výboru Senátu a je považován za jednoho z největších zahraničně-politických expertů v americké legislativě. Na počátcích své politické kariéry se věnoval převážně kontrole zbrojení a v době Reaganovy administrativy se silně zasazoval za dodržování Smlouvy mezi SSSR a USA o omezení systému jejich protiraketové obrany (zkráceně smlouva ABM), kterou měla Reaganova vláda kvůli svému programu hvězdných válek tendenci vykládat velmi volně. Když smlouvu v roce 2002 prezident Bush jednostranně vypověděl, Biden to odsoudil jako krok, který podkopává snahy USA o kontrolu šíření jaderných zbraní, vede k intenzivnější výstavbě zbrojních arsenálů a celkové nestabilitě.

  Ze stejného důvodu patří Biden mezi dlouholeté kritiky programu Národní protiraketové obrany, jak jej prosazuje současná republikánská administrativa. Podle jeho názoru odvádí Bushova vláda svým důrazem na protiraketovou obranu pozornost a prostředky od řešení hrozeb, které mají mnohem reálnější charakter. V řeči, kterou pronesl den před 11. zářím 2001, Biden prohlásil, že nebezpečím pro Spojené státy se neskrývá v mezikontinentálních balistických střelách, ale na palubách a v nákladních prostorech letadel a lodí.

  Ačkoliv viceprezidentský kandidát Biden není odpůrcem výzkumu a vývoje protiraketové obrany jako takové, vždy odmítal rozmisťování systémů, které neprokázaly svoji funkčnost, což je ovšem právě případ systému, který současná administrativa chce rozmístit v České republice a v Polsku.

  Vzhledem ke skutečnosti, že Barack Obama si Josepha Bidena zvolil za svého spolukandidáta právě pro jeho zahraničně-politické zkušenosti, jeví se jako velmi pravděpodobné, že Bidenovy názory na protiraketovou obranu a odzbrojení, získají v možné budoucí demokratické vládě značný vliv. Naděje českých vládních představitelů, že i případná Obamova administrativa naváže na Bushovy snahy a podpoří výstavbu radaru v ČR, dostává vážné trhliny.
  — Martin Kloubek

 111. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simon k ničemu je vám i nám svoboda za vlády ODS, pokuď nebude tahle zem podle pana Vovsíka Vystrčila, Topolánka, Tluchoře, Sobotky, Langera a jim podobným tak si vždy najdou demokratickou legální cestu jak umlčet či neinformovat. To chce klid a jít k volbám. ČSSD taky nic moc, taky kradou, ale co se tu děje pod touhle vládou, tomu já říkám bývalá komunistická mafie v moderním rouchu demokracie. Jak ODS tak komunisté – dobré opoziční strany. Jedna hlídá z leva, jedna z prava. Vláda jak jedné tak druhé, vede pouze k úplné nechuti většiny lidí snažit se o něco pozitivního na tomhle planetě

 112. Jiří Simon říká:

  Vážený pane Berane, je to v lidech nikoli v politických stranách!! Podívejte se v Jihlavě? Úředníci si dělají co chtěj, nerespektují práva občanů, není žádné dovolání. Prostě a jednoduše sedí na svých místech příliš dlouho, s pocitem doživotním. To ostatní je jenom estráda. Toto podporuje a nejen to pan Paroubek.

 113. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone prosím vás, řekněte mi už konečně něco na Paroubka. Co vám a lidem konkrétně provedl. Já pokud se vyjadřuji k ODS mluvím o skutečnostech které u nás v republice ODS za pomoci pana Vovsíka, Vystrčila, Hinka a dalších proti většině ostatních lidí tohoto státu neurvale a diktátorsky provádí. Vy jen z odpuštěním mluvíte o ničem. Chápu, že se vám nelíbí, ale ukažte mi kde konkrétně a v čem překáží lidem. Neříkejte prosím, že vám hlavně vadí ta jeho bradavice a břicho. Ukažte prosím v čem on a ČSSD uškodily této republice a lidem víc, než nynější a nebo Klauzova ODS.
  Podle mne, tak jako Bushova vláda zavedla 11 zářím legální teror svobody do celého světa, tak Topolánek za pomoci Langera, Vidíma a Kubiceho zavadli do naší, už tak ubohé politiky, naprostou degradaci jakékoliv osobní a lidské morálky z ústředním sloganem této strany, nejdůležitější je zisk a vše ostatní není hodno kvalitního člověka našeho formátu. Už nejen Langer, coby ministr vnitra za stranu ODS, který byl již jednou pravomocně odsouzen, nyní dalš člen ODS, pan Morava, by měl jít před soud, a to za vydírání. Vy se domníváte, že je to jen selhání jednotlivců? Co vše se asi dělo při volbě prezidenta, když ruchové mikrofony zachytily přímé vyhrožování ministra vnitra Langera během volby ve sněmovně. Toto vše, jsou totalitní praktiky, nyní v režii ODS.

 114. Svatopluk Beran říká:

  9/11 a bilance sedmileté asymetrické války proti terorismu
  Štěpán Kotrba
  Jeden saudský fanatik dal dohromady ideologický koncept, který ukončil monopolární svět vítěze studené války a zničil s minimálními náklady a minimálními ztrátami na životech úsilí celého euroatlantického společenství za padesát let. A ještě na tom on i jemu oddaní vydělali na burze. 11. září 2001 je přelomové datum, kdy USA prohrály na půl století dopředu svou pozici ve světě, těžce budovanou od druhé světové války. Svět míru se za sedm let vzdálil víc, než kdy jindy. Po asymetrickém teroristickém útoku na symboly americké ekonomické i technologické dominance několika šílenci (s vydatnou pomocí amerických špiónů) zahájila Amerika protiofenzívu – nesmiřitelnou válku údajně proti terorismu. Kdekoliv, včetně vlastního území. Tak byly alespoň deklarovány útoky na Irák i Afghánistán. Všichni ji záhy pochopili jako válku o suroviny, jako válku o ropu. Čeho dosáhla „supervelmoc“ v těchto bojích za sedm let? Ničeho. Ani ropy nemá víc, její cena prudce stoupla a Američané se narozdíl od felláhů nenaučili nikdy jezdit na velbloudech. Za barel ropy nedávno platili už skoro 150 dolarů. Ten dolar klesl na polovinu hodnoty. Z kolébky demokracie a liberalismu se stala zemí fanatismu a drakonických policejních opatření. Ekonomicky je v ruinách. Politicky je polarizovaná víc než kdy v historii.

  Na základě falešných důkazů a křivých obvinění rozvrátila křehkou mocenskou rovnováhu v zemích Perské říše i v Asii. Pokusila se destabilizovat Evropu. Přikázala zabít iráckého prezidenta Saddáma Hussejna a domnívala se, že sejde z očí, sejde z mysli. Nestalo se. Občanská válka se v Iráku prolíná s válkou proti terorismu a válkou proti okupantům. Válka v Afghánistánu nemá konce a proti americké koalici se vzedmula vlna lidového odporu už i v sousedních zemích, včetně jaderného Pákistánu.

  Americe to nestačí a chce rozvrátit i Rusko.

  Ruční zbraně a improvizované podomácky vyrobené výbušniny přitom vítězí v této horské válce Džihádu proti miliardám dolarů z vojenského rozpočtu kdysi nejmocnější země světa. Chirurgicky přesné bomby drtí většinou jen skály nebo domky domorodců. Válka proti stínům se vyhrát nedá a toto je válka proti vlastnímu strachu, strachu z vlastního zvráceně převráceného obrazu v zrcadle.

  Z věrných loutkových vlád jsou trosky, kam až oko dohlédne. Padl Mušarraf. Loutková vláda v Afghánistánu nekontroluje ani hlavní město. Tisíce kilometrů čtverečních ovládají bojovníci Al-Kajdy či „svatí mužové“ Talibanu. V Izraeli jsou palestiské separatistické tendence nepřehlédnutelné a mír v nedohlednu. Desítky zemí s muslimským obyvatelstvem se potýká s vnitřním politicko-islamistickým radikalismem. Evropa neví, kdo patří k těm dobrým a kdo ke zlým. Imigranti zakládají komunity s vlastními zákony a nenávidí hostitelské země. Prostor demokracie a liberalismu se omezil jen na virtuální spekulace nadnárodních korporací.

  Čína už deset let ekonomiky roste a neví, co s dolary. Rusko po likvidaci několika ropných oligarchů se nestalo euroatlantickou kolonií, ale také roste opět v neopominutelnou velmoc. O své místo se hlásí nejlidnatější země světa, Indie. Jižní Amerika se vymaňuje z područí USA a namísto teroru fašistických vlád a s nimi operujících Contras vládnou zemím radikálně levicoví, legitimně volení vládci, kteří se inspirují u Castra. Kupují strategické zbraně v Rusku a hodlají žít i bez USA. Commandante Fidel stále nechce umřít a z Kuby se stále nechce stát ráj pro americký gamblerský a sexuálně turistický průmysl.

  Jaký je tedy rozdíl mezi rokem 2001 a rokem 2008? Zatímco před 11. zářím měl Usáma bin Ládin několik set militantů, dnes jsou to miliony lidí, nenávidící křižácké Šejtány a schopní umírat pro Alláha jediného, slitovného. Zatímco před 11. zářím vládl v Iráku rigidně socialistický, nicméně sekulární polovojenský režim, dnes usilují o vládu nad ropnými nalezišti navzájem znepřátelené náboženské frakce. Je jediná věc, na které se shodnou všichni: Ami, go home.

  Zatímco v roce 2001 Kavkaz nepředstavoval problém pro Evropu ani USA, dnes je kavkazský národně osvobozenecký islamismus stejným nebezpečím jako afghánští mudžáheddíni. Albánští narkobaroni v Kosovu dostali svůj vlastní stát a diplomatické krytí pro obchod s drogami v 45 zemích, které uznaly doteď Kosovo a umožnily tak činnost ambasád. Balkán má být polknut Evropskou unií, aniž kdo ví, jestli se z toho neudusíme. Křesťanské Srby ponížila křesťansko liberální Evropa proto, že lpí na historii a jejich symbolech. Sekulární, až socialistické politiky v Turecku, které je členem NATO, postupně nahrazují muslimští nacionalisté. Kypr je stále rozdělen, stejně jako Izrael. V Evropě bují neonacismus a pro římského starostu nebyli ti Mussoliniho fašisté zas tak špatní… Má mezi nimi dost přátel dodnes.

  Zpochybňujeme sociální spravedlnost, společenskou soudržnost i toleranci vůči menšinám agresivními výroky i populistickými segregačními akcemi. Přitom chceme ve jménu svobodného pohybu myšlenek, zboží, kapitálu i osob otevírat hranice kdekomu. Nevíme proč a nevíme, jaké to bude mít důsledky. Nestaráme se o výchovu dětí, likvidujeme klid a ekonomickou stabilitu rodin i celé společnosti. Ale stále chceme vést svět pod ideály, které už jsou dávno prázdné. Volnost, rovnost a bratrství nahradilo sobectví, individualismus a chamtivost. Jakou civilizaci jsme to začali v uplynulých osmi letech budovat?

 115. Svatopluk Beran říká:

  Zdravotní reforma
  Petr Wagner
  Ve čtvrtek po tiskové konferenci ministerstva zdravotnictví, Událostech a komentářích a úvodníku v Neviditelném psu jsem trochu propadl depresi. Mluvilo se o poplatcích, kolik se vybralo a jak se to všechno vrátí pacientům. Přesná čísla hledat nehodlám, ale přibližně 300 milionů se vybralo v nemocnicích (hotelové služby), asi méně než miliarda u ambulantních lékařů a poněkud více než miliarda v lékárnách. Zároveň pan náměstek Hroboň si liboval jak poklesly náklady pojišťoven na léky a tzv. zbytečné návštěvy lékařů.

  Co ovšem neřekl bylo, že náklady na léky stouply: pouze je zaplatili nemocní a nikoliv pojišťovny. Jeho slogan, že tyto ušetřené peníze na paraleny a aspiriny se dostávají do nákladné péče, je sice hezký, ale není pravdivý. Žádná miliarda se do léčby onkologicky nemocných nedostala a vcelku, i když pro laiky asi nezřetelně, to potvrdil tiskový mluvčí VZP, že dali několik desítek milionů. Rovněž jeho prohlášení o kyčelních kloubech je demagogie. Za ty se platilo i před poplatky, pouze je tendence zavést tzv. výkonový system, neboli nasmlouvat pevnou cenu za výkon.

  Pan Neff se mýlí se svým přirovnáním k pojištění aut a spoluúčasti. Takové systémy zdravotnictví existují, ale náš to není. Pokud zaplatím 30% ceny léku, je to spoluúčast. Pokud cenu léku zaplatí pojišťovna a já navíc něco lékárně, spoluúčast to rozhodně není. Možná spropitné…

  Ovšem zcela zásadní věc v Událostech a komentářích zazněla jen částečně a manipulovaně. A to informace o hotovosti na účtech zdravotních pojišťoven. Ta stále narůstá a momentálně je někde kolem 35 miliard korun. Pan náměstek to zdůvodňoval jako nutnou rezervu, protože zhruba tolik každý měsíc musí zaplatit. Nic proti tomu, ale co už uvést zapomněl, bylo, že o něco vyšší sumu každý měsíc vyberou.

  Zároveň obhajoval privatizaci zdravotních pojišťoven. Argument o evtl. machinacích s penězi odmítl tím, že budou stejná pravidla, tj. max 4.5% obratu do provozních nákladů. Pominu to navýšení, ale již neřekl, že pokud je (a to je současný stav v případě například AGELu) umožněno vzájemné vlastnění zdravotnických zařízení a pojišťoven, tak si s penězi udělám, co budu chtít, a velmi snadno mohu pojišťovnu držet ve ztrátě.

  Pan Rath jenom naznačil možné důsledky poklesu návštěv pacientů u lékařů, a jak už jsem psal, hodnotit je budeme za léta. Zvýšený tlak, cholesterol, onkologická prevence a důsledky zanedbaných případů nám možná ještě tyto vybrané miliardy pěkně „osladí“.

  Z mých zkušeností vybírání poplatků od pacientů jenom otravuje. Zdržuje mne i sestru zcela novou agendou. Pokud se za půl roku vybralo v nemocnicích 300 milionů Kč, je to zhruba 20% rozpočtu jediné nemocnice! Středně velké nemocnice v Čechách.

  Po těch reportážích pro tisk, nás a úvodníku pana Neffa mi bylo trochu smutno. Pokud je výsledkem plánované reformy jenom tato obtěžující hloupost, tak opravdu pánbůh s námi a zlý pryč!

 116. Svatopluk Beran říká:

  Jourová Topolánkovi: Kdo má u nás takovou moc tu chobotnici ovládat?
  Věra Jourová
  otevřený dopis bývalé náměstkyně ministra pro místní rozvoj, křivě obviněné před volbami 2006 provokatéry a Jankem Kroupou a dvacet měsíců stíhané českou policií
  Vážený pane předsedo vlády, obracím se na Vás poté, co jsem vyslechla Váš projev na sjezdu Strany zelených. Vyjádřil jste se zcela jasně, že se zasadíte o vyčištění Augiášova chléva a že chcete „zamezit zneužívání policie, státního zastupitelství, justičních orgánů…“. Pokud to myslíte vážně, žádám Vás, abyste nechal prošetřit můj případ, který je přímo inkubátorovým příkladem svinstev, o kterých jste nejspíš hovořil. V říjnu roku 2006 jsem byla na základě reportáže TV Nova obviněna z korupce, na měsíc zavřena do vazby a téměř dva roky jsem byla trestně stíhána v takzvané kauze Budišov, se kterou jsem neměla pranic společného.

  V reportáži jsem osobně nijak nevystupovala, mé jméno vyslovili pouze provokatéři najatí televizí a reportér Janek Kroupa, který mě bez důkazů označil za zkorumpovaného člověka. Vyslovil tak před miliony lidí rozsudek bez soudu, neměla jsem sebemenší možnost se jakkoli bránit. Přirovnala bych to popravě ze zálohy.

  Ačkoli v reportáži nebylo nic, co by mou vinu dokazovalo (protože ani nemohlo být), jak policie, tak státní zástupkyně a posléze soudkyně se o ni opřely jako o hlavní důkazní materiál. Jsem přesvědčená, že nešlo o to, zda nějaké důkazy existují – asi to tak prostě jen muselo být.

  O mém plánovaném zatčení mi novináři referovali týden dopředu. Moje výpověď učiněná po zatčení okamžitě unikla do médií a byla zneužita v předvolební kampani poškozující v daném případě ČSSD. Posuďte sám, není to učebnicový příklad toho, nad čím jste se tak pohoršoval?

  A ještě něco Vás právem rozčílilo – zneužívání dětí v té politické špíně. Nevím, zda si umíte představit hrůzu, kterou zažily po mém zatčení mé děti, se kterými žiji v Praze sama. Mluvila jsem s lidmi, jejichž rodiče byli zatčeni za války či v politických procesech za komunistického režimu.

  Přesně tohle prožily mé děti – dnes a za Vaší vlády. Prožily si tu hrůzu, navíc okořeněnou masivní mediální kampaní a z ní vyplývajícího veřejného zostuzení, kterého nemohly zůstat ušetřeny. Moje dcera onen brutální útok odnesla trvalými zdravotními následky. Tuto větu neuvádím formálně nebo abych budila laciný soucit, nýbrž proto, že je, bohužel, neodpustitelně pravdivá.

  V červenci tohoto roku – po dvaceti měsících – bylo stíhání proti mně konečně zastaveno. Není to velká změna. Trauma z konfrontace s tak obludnou neúctou k lidskému životu a svobodě se stalo trvale naší součástí, poškození je nevratné.

  Politika je – jak se možná shodneme – velmi chladná, neosobní a nemilosrdná záležitost. Po úniku mé výpovědi do médií se například pan Paroubek vyjádřil, že nechápe, proč jsem tak vypovídala právě před volbami.

  Přiznávám, nemohla jsem takový pohled na věc ve své vězeňské cele pochopit. Mně šlo v té době o život či minimálně o zachování zdravého rozumu – a to bez přehánění. Vy dnes plamenně vystupujete proti onomu politickému chlívu a – odpusťte – opět mám dojem, že v tom zájem o normálního člověka není. Zformuloval jste toto své rozhořčení teprve poté, kdy byly dotčeny Vaše stranické (politické, mocenské – dosaďte si, prosím) zájmy.

  Paní Zubová od Vás dostala kytku a omluvu za újmu její dcery. Nedojímá mě to – nemohu jinak, nedávné zážitky mě jaksi zbavily útlocitnosti. Napadá mě místo toho, zda se i já jako nepolitička a jednou již politicky „použitý lidský materiál“ dočkám od tohoto státu alespoň omluvy. Obávám se, že normální „pěšák“ se může jen třást hrůzou z tohoto státu, který se – zachce-li se mu – může beztrestně zachovat jako gangster. Boj s ním se vlastně nedá vyhrát – je to jako bojovat s větrnými mlýny, v husté mlze a se svázanýma rukama.

  V následujících letech se budu snažit právně očistit, domoci se jakési rehabilitace a satisfakce. Budu v tom pokračovat, dokud mi budou stačit síly i poslední zbytky víry v právní stát a dokud mi přátelé budou ochotni půjčovat peníze na advokáty. Ono je totiž u nás „právo na právo“, jak jsem s hrůzou zjistila, do značné míry výsadou bohatých, což bohužel nejsem. Nevěřím ale, že se někdy dozvím to, co mě zajímá nejvíc: kdo tahal za šňůrky a posunoval tu věc směrem k mému obvinění bez důkazů, kdo dal pokyn k uvalení vazby. Kdo rozhodl ve smyslu: tu Jourovou použijem…?

  Kdo mou likvidaci nastartoval a pohlídal, aby byla vykonána – prostřednictvím policie a státního zastupitelství. Kdo má u nás takovou moc tu chobotnici ovládat? Rozumějte prosím, tady zdaleka nejde jen o mě. Tady jde o to, že je u nás obecně a systémově možné používat tyto estébácké metody a likvidovat nevinné lidi v rámci špinavých politických her. Myslím si, že Vy sám se ve vlastním zájmu musíte o odpovědi na výše uvedené otázky zajímat. Jste vrcholným představitelem státu, jehož podstatné složky se vymykají kontrole a mohou být zneužity kdykoli a proti komukoli.

  Žádám Vás proto (a nikoli jen kvůli sobě) o prošetření zákulisí mého obvinění – nejspíš zcela naivně a bezpředmětně. Jistě, na taková šetření existují zákonné mechanismy, kterých může občan využít. Předpokládám tedy, že mě na ně odkážete. Pokud byste ale přece jen chtěl dostát svým slovům, že takové praktiky „podporovat prostě nemíníte“, nabízím Vám tímto příležitost tato svá slova proměnit v činy.

 117. Svatopluk Beran říká:

  Radar jako elektromagnetická zbraň
  18.9.2008 – Česká televize

  Není tedy pravděpodobné, že by k nám byl přesunut radar z Kwajaleinu – ten byl v provozu již deset let, takže jeho technologie musí být modernizovaná; týká se to hardwaru, softwaru i vývoje TR modulů (základní prvky radaru). Navíc neumí rozlišovat klamné cíle od skutečných. Na výzkum, vývoj a sestavení radaru pro Českou republiku již získala firma Raytheon 80 milionů dolarů.

  Dr. Pokorný: „Ty moduly, které byly používaný v těch radarech typu Kwajalein se pohybovaly někde mezi 2 až 10 watty na jeden modul. Na jaře tohoto roku firma Raytheon pracuje už s moduly řádově 50 wattů, ale dokonce už informace říkají někde mezi 80 až 120 watty na jeden modul. No a zakázku, kterou dostala je limitní výkon 550 wattů.“

  Moduly by zároveň byly mnohem menší, takže by se jich na anténu vešlo až 300 000. Výkon by tedy dosahoval 165 Megawatt a to by ani nebyl výkon pulzní – chlazení by dovolovalo ještě vyšší zátěže.

  Ing. Hlobil: „V tom případě by ten radar už měl výkony řádově desítky megawattů a posunul by se do oblasti impulzních elektromagnetických zbraní.“

  Pokud by se do paprsku radaru dostaly nízko letící družice, jejich přístroje by byly zničeny. Díky lineární regulaci a modernímu programu by se však navýšení výkonu radaru zjistilo jen těžko.

  Oficiální delegace našich expertů také odcestovala na Kwajalein, kde provedla svá měření. Mezi nimi však nebyl odborník na radiolokaci. Je také otázkou, jaký to mělo význam, neboť lze pochybovat, že přesně tento radar bude stát i u nás. Navíc tu nelze najít data o nárůstu teploty biologické hmoty v různých vzdálenostech od radaru během kritických šesti minut.

  Dr. Pokorný: „To je údaj, který by byl nesmírně důležitý, protože ten by vypovídal o tom, jak nebezpečný to je, nebo není to nebezpečný. A bohužel ten údaj jsem zatím nikde nezískal.“

  Marshallovy ostrovy jsou obklopeny pustým oceánem, radar, jako má stát v Brdech, nikdy v hustě osídlené oblasti jako je ta naše, nestál. Přitom podle slov americké správy se bude zkoušet více než dvě hodiny denně.

  Ing. Hlobil: „Nevím o takovém případu, radary, tak výkonné radary této kategorie se nacházejí obvykle na odlehlých místech, například na Aljašce, v Grónsku.“

  Nad radarem se vznáší ještě jedna otázka – jak bude chráněn? Nehrozí útok na radar jako na klíčový prvek celého systému!? Vojenští analytici se shodují: pokud bude veden jakýkoli útok, radar bude na řadě vždy první. Navíc nikdy nelze stoprocentně ochránit ani radar, ani lidi žijící v jeho okolí.

  Ing. Kaucký: „Radar musí být vždycky na povrchu, radar vyzařuje, radar nelze ani přemístit, tento radar bude stabilní, bude, jak se říká, přikován k zemi. Nehledě k tomu, že ten radar vyzařuje a tím pádem se i prozrazuje na obrovské vzdálenosti a v dnešní době satelitů stejně ta poloha bude známá s chirurgickou přesností a nebude problém prostě zaměřit na něj zbraně a zničit jej.“

  Celý pořad: ČT 2, 17.09.2008, 17:15 hod, magazín vědy a techniky PORT

  V pořadu vystoupila trojice autorů nedávno zveřejněné studie „Technické a provozní aspekty XBR radaru v Brdech“:

  1) RNDr. Petr Pokorný, CSc., fyzik Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR
  2) Ing. Milan Hlobil, odborník na radiolokaci a bývalý pedagog Univerzity obrany
  3) Ing. Stanislav Kaucký, vojensko-technický analytik a odborný publicista

 118. Svatopluk Beran říká:

  GEORGE W. BUSH bude obžalován z vražd !

  Obžalovat George Bushe pro vraždu hodlá tento týden prokurátorka státu Vermont Charlotte Dennettová ve spolupráci a legendárním kalifornským prokurátorem Vincentem Bugliosim. Oznámila to vermontská prokuratura.
  Bugliosi se v 70. letech minulého století proslavil tím, že úspěšně dovedl do konce kauzu masového vraha Charlese Mansona, a letos v létě vydal knihu, v níž vystavěl žalobu proti Bushovi. „Moje motivace byla jednoduchá – chci dosáhnout spravedlnosti,“ prohlásil v souvislosti se svou knihou „Trestní stíhání George Bushe pro vraždu“. „Prošla mu vražda, tisíce vražd, a nikdo s tím nic nedělá. Americký lid to nemůže nechat jen tak být.“

  Bugliosi v knize vystavěl právní základ, s jehož pomocí mohou generální prokurátoři všech padesáti amerických států (a také stovky prokurátorů okresních a městských) obžalovat Bushe z vraždy jakéhokoli vojáka či vojáků z jejich státu či okresu, kteří zemřeli Bushově válce v Iráku. „Nemyslím si, že je ode mě až tak bláhové se domnívat, že by se v celé Americe nenašel aspoň jeden návladní, který by měl odvahu říct – to je Amerika! A v Americe nemůže být nad zákonem nikdo.“

  Jádrem Bugliosova obvinění je Bushův projev ze 7. října 2002, v němž prohlásil, že Saddám Husajn představuje pro USA zásadní hrozbu, ať už tím, že na Spojené státy kdykoli zaútočí sám nebo tím, že předá své zbraně hromadného ničení nějaké teroristické skupině. „Potíž je, že šest dní předtím dostal od CIA zprávu, podle níž Saddám žádnou hrozbou nebyl. Kvůli Bushově lži, s níž zavedl USA do války, už v Iráku zbytečně zemřelo přes čtyři tisíce amerických vojáků.“

  Charlotte Dennettová s Bugliosiho argumentací souhlasí. „Stát Vermont má nejvyšší počet obětí z řad vojáků na počet obyvatel,“ prohlásila, „a šestatřicet vermontských měst už hlasovalo pro impeachment George Bushe,“ vysvětlila ke své motivaci podat na „svého“ prezidenta žalobu.
  Význam takové žaloby vyzdvihla na konferenci o mezinárodním právu, která se minulý týden konala v Massachusetts, také Amy Bartholomewová, profesorka práva na Carletonské univerzitě v kanadské Ottavě. „Obžaloba nejvyšších amerických představitelů odpovědných za válečné zločiny bude potřebovat spoustu času a úsilí, ale její význam je mimořádný,“ prohlásila. „Jejich zločiny musejí být potrestány stejně, jako se to děje představitelům méně mocných zemí.“

  USA a jejich „juniorští partneři“ učinili bezpočet pokusů podkopat mezinárodní právní rámec týkající se neútočení jako klíčového prvku obrany lidských práv ve světě, konstatovala Amy Bartholomewová. Obžaloba Bushe by podle ní měla vycházet z principů Norimberských tribunálů, které by se postavily americké snaze nahradit právní rámec „globální a nadnárodní výjimkou“ a svým vlastním „imperiálním právem“.
  „Navzdory pokusům ´lidskoprávních jestřábů´ vydávat invazi do Iráku hlavně za humanitární akci – a tím zdůrazňovat i její spravedlivou podstatu – omluvy pro válku nikdy nebyly příliš přesvědčivé,“ dodala.

 119. Jiří Simon říká:

  Pane Berane, opravdu neumím rychle vyhodnotit, co bylo lepší? Jestli ten spam co tu pořád otravoval nebo Vy?

 120. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone, proč si myslíte že byl a je umožňován spam na těchto stránkách? Je to legální a těžko napadnutelné odsunutí článků, které se vám i jiným v této demokracii nehodí. Váleční zločinci budou vždy váleční zločinci, ať jsou z kterékoliv země a společenského zřízení. Někdo vraždí z ideologických pohnutek a někdo proto, že se mu začne krátit zisk. Každá z těchto dvou stran má své zaslepené obdivovatele.

 121. Jiří Simon říká:

  Pane Berane, možná se budete divit, ale v tomto případě jed o nedbalost zaměstnance. Nehledejte ve všem třídního nepřítele!! Já jsem obyčejný blbec a když budete mít špatnou ochranu v počítači, tak se Vám tam taky dostanu, a takovou příležitost má každý.

 122. Svatopluk Beran říká:

  Je to nedbalost. Těžko rozhodnout jestli uvědomnělá a nebo úmyslná, obojí je možné.

 123. Jiří Simon říká:

  Pane Berane, Vy jste víc jak hloupí? Jihlavské Listy a úmysl? Buďte šťastný že si odpracujete svých 8h. a poté se můžete věnovat BLBOSTEM, kterým zjevně nerozumíte. Já bych Vás za trest, nechal řídit firmu s cca. 20 zaměstnanci. Oni by Vás ta pitomosti přešli! Nejsem si jist, ale možná by jste pochopil lidi co procují, i po práci!!

 124. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone, i náš nejlepší ministr vnitra, jakého jsme kdy měli, nevěděl nic o tom, že ho zneužívá mafie. Chudák malej, kdo ho jen na toho ministra vnitra navrhl? Kdo to s ním sehrál tu hroznou hru? Vždyť má jako jedinej v naší republice dvě prověrky na svou bezúhonosti a zatím byl coby ministr vnitra, jenom jednou odsouzenej za únik tajných dokumentů. U něj určitě chyba nebude.

 125. Jiří Simon říká:

  Před chvílí jste napadal JL. Teď napadáte ministra? V příští odpovědi to bude pan Vovsík!! Znáte, pane Berane aspoň někoho v ODS koho by jste si mohla vážit, či ho uznávat? Já znám v ČSSD spoustu lidí!!!

 126. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone, možná nedosahuji vašich pracovních kvalit. Ale nevěřím tomu, že je nějaký problém vyházet párkrát za den nějaké spemy ze servru.
  Jinak já pracuji denně dvanáct hodin, a ne osum. Nepřetržitý provoz je i v sobotu, neděli, nebo skrz celou noc.
  Za mlada bývalo dokonce hůř. Například nepřetržitá jízda pic-upem pouští 1 200 km v padesáti stupňovém vedru v neklimatizovaném autě, naložení vrtné hlavice, dvě hodiny spánku a hurá nazpět. V plechové opravárenské dílně bývalo i šedesát stupňů. Při teplotě přes padesát stupňů jsme vypínaly větráky pod stropem, jelijkož vařící vzduch, který na nás tyto větráky hnaly, působil jako když si dáte teplý fén ke krku. To byla Lybie. V USA zase, jedenáct hodin manuelní práce denně, potom tři hodny ve škole, dvě hodiny zjískávání fyzické kondice, čtyři hodiny příprava na další den, to znamená – jidlo – úklid – hygiena – přeprava desetimilionovým městem + čtyři hodiny spánku denně. Několik let za sebou. Šest dní v týdnu. Pouze v neděli klid a kontrola jestli ještě žiju, nebo se mi to jenom zdá. Být váma, nedělal bych chytrého o tom kdo a jak dlouho se denně věnuje práci.

 127. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone, před devatenácti rokama s těch co tam znám, jich většina byla normálních. Teď nevím nevím. Nějak se v této době našly víc než se vyjadřovali před tím. Tím samozřejmě netvrdím , že já jsem úpně v pořádku. Ale znám v ČSSD také hodně lidí kteří mi nesedí a chovají se jak členové ODS.

 128. Jiří Simon říká:

  Dvanáct hodin? Asi jste zapomněl říct že to není každý den! Ne, pane Berane pokuste se ovládat, napadáte lidi, a ani netušíte co prožívají!! Pracovat HLAVOU, je obtížnější nežli rukama, ač se to nezdá. Vaše prožitky za komančů mne nejsou cizí. Taky jsem dostal podobnou příležitost, a vím o čem mluvíte. Co se tím snažíte dokázat, to nevím!! Jedno vím jistě, dnes je jiná doba a čas nelze zastavit, pouze se přizpůsobit!! To ovšem neplatí pro Simona a CPJ v Jihlavě.

 129. Jiří Simon říká:

  Srandičky, přejdou?? Buďme oba objektivní a nezaujatí!! Povšiměte si, když něco posloucháme či čteme, tak si s toho vybíráme, jen to co chceme slyšet. Život je krátký, ale krásný.

 130. Svatopluk Beran říká:

  Stoupenci radaru – jste divní lidé!

  „Chceš-li mír, připravuj válku,“ prohlásil český premiér na konferenci o protiraketové obraně sponzorované 14 zbrojařskými firmami. Médii okatě ignorovaná sešlost, byť se jí zúčastnil mj. i generál H. Obering, se konala v červenci v pražském hotelu Hilton a vstupné činilo 1300 euro, bratru nějakých 31 tisíc korun. (1)

  Připomenutím 1 600 let starého bonmotu Publia Flavia – „Si vis pacem, para bellum“ – nám premiér Topolánek nepřímo vzkázal, že sofistikovaný protiraketový systém, jehož komponentu tvoří brdský radar, je tedy přípravou na válku! Ta prý ale nevypukne proto, že na ni budeme dobře připraveni! Hm.

  Vždyť jenom ve 20. století se vedlo asi 20 válek, při kterých zahynulo přibližně 100 milionů lidí (nepočítaje nezvěstné a oběti válek občanských či osvobozovacích). Že by se málo zbrojilo?… Moderní dějiny však podávají důkazy, že je tomu přesně naopak!

  Mnozí intelektuálové dodnes nechápou proč vlastně vypukla 1. světová válka (skoro 8 milionů mrtvých). Nejzajímavější vysvětlení příčin jejího vzniku podal Sir Edward Grey, zodpovědný za zahraniční politiku Velké Británie v roce 1914, který na sklonku života napsal: „Morálka je jasná: veliké zbrojení vede nevyhnutelně k válce; zbrojí-li se na jedné straně, musí zbrojit také druhé strany; zbrojí-li jedna země, ostatní země ji uvádějí v pokušení agrese, jestliže zůstávají bez ochrany… každé opatření provedené jednou zemí je zaznamenáváno a vede k protiopatřením ostatních zemí.

  Zvyšování zbrojení, které v každé zemi je určeno k tomu, aby vyvolalo pocit moci a bezpečnosti, nemá však tyto účinky. Rozvíjí vědomí moci u jiných států a pocit strachu. Strach podněcuje k podezíravosti, k nedůvěře a ke špatným představám všeho druhu, dokonce k tomu, že každá vláda si myslí, že by bylo zločinné, že by bylo zradou na vlastní zemi nepodniknout všechna protiopatření. Avšak každá vláda považuje každé opatření jakékoli jiné vlády za důkaz nepřátelských úmyslů…“

  Reflexi nad tehdy nevídaným masakrem uzavírá Sir Grey výrokem: „Obrovské zvyšování zbrojení v Evropě, pocit nejistoty a strachu vyvolaný zbrojením – to je to, co učinilo válku nevyhnutelnou.“ (2)

  Takže v éře zbraní hromadného ničení raději zapomeňme na antické bonmoty, poněvadž – jak vidno – skutečnou příčinou 1. světové války bylo právě zbrojení s militarismem v čele. Přitom dlužno dodat, že onomu militaristickému bratrstvu (průmyslníkům, finančníkům, generálům a politikům) šlo prvoplánově především o zisk.

  Pravicové čtenáře jistě potěší, že si toho pár desítek let předtím povšiml jeden šetrný kapitalista, když napsal: „Dnešní bitevní loď je… kolosální stroj, kde pára nejen pohání loď…, ale i kormidluje, navíjí kotevní lana, otáčí věžemi, zaměřuje a nabíjí děla, čerpá vodu, vytahuje a spouští čluny… Stát teď zaplatí za jednu loď tolik, co dříve za celé malé loďstvo… Moderní bitevní loď není jen produktem, ale zároveň i ukázkou moderního velkého průmyslu, je to plovoucí továrna – především ovšem na mrhání penězi.“ (3).

  Zmíněné militaristické kvarteto (k němuž dnes nutno připočítat i příslušná média, novináře apod.), které na každé válce nestoudně zbohatlo, se ovšem druhoplánově projevilo zcela krvelačně. Například francouzský generál Négrier 1. srpna 1910 v Revue des Deux Mondes poznamenal, že „…finanční společnosti se domnívají, že je povinností vlád vést války, aby zajistily jejich zisky.“ (2). Je to zvláštní, řeklo by se – ctihodní bankéři!; a přitom patří mezi nejbezohlednější válečné štváče!

  Militarismus byl evidentní příčinou i dosud největšího masakru v dějinách, který zmařil přes 62 milionů životů, tzn. 2. světové války. Celý rok před jejím vypuknutím – aniž se jí dožil – Karel Čapek geniálně glosoval stávající závody ve zbrojení: „Aby byl zajištěn mír, musí se obyčejně zvýšit zbrojení na zemi, ve vzduchu i na moři. Co se dá dělat, je to tak; ale představte si, že by se stejně samozřejmě a běžně říkalo: Aby v našem úřadě bylo zajištěno pokojné soužití, vezmu si s sebou nabitý revolver. Aby byl v naší ulici zajištěn klid, nacpu si do kapes ruční granáty. Byl by to divný svět. Je to divný svět.“ (4).

  Zmíněné poznatky z obou sociálních katastrof pak potvrdil i A. Einstein výrokem v jednom ze svých dopisů pacifistům: „Zbrojařský průmysl je ve skutečnosti jedna z největších hrozeb pro lidstvo.“ (6). Einsteinovou smrtí ztratilo vědecké úsilí o konverzi zbrojního průmyslu na mírové účely – která je jedinou racionální cestou ke světu bez válek – mimořádně cenného génia.

  Kolik desítek milionů lidí si ještě v květnu 1914 bezstarostně spřádalo své plány, milovalo se a nikdo netušil, že za 5 let bude v téměř každé vesnici pomník se jmény jejich padlých bližních; a co vesnice, to několik válečných invalidů. Podobně tomu bylo i v květnu 1939. A když rakousko-uherská armáda táhla na bezvýznamné Srbsko s vidinou jeho potrestání za atentát na monarchu, kolik lidí tušilo, že jde o začátek celosvětového masakru?

  I my žijeme, a zatím vcelku právem, poměrně bezstarostně. Ale měli bychom se už konečně poučit z dějin a rozhodně odmítnout zavlečení ČR do nového kola horečného zbrojení pod záminkou vtloukanou militaristickými politiky i jestřábími novináři do hlav občanů – že prý je radar ochrání před íránskými raketami! Je to nestoudná lež: protiraketová základna je evidentně komponentou útočného systému! (Viz např blog Spáchali ministři české vlády trestný čin,). (7). Logika moderních dějin činí pak pravděpodobnější vývoj odpovídající hrozivé parafrázi závěrů Sira E. Greye:

  „Instalace protiraketového systému, který má vyvolat pocit bezpečnosti, nebude mít tento účinek. Rozvine v USA vědomí moci a v případě Ruska a Číny pocit strachu. Strach je podnítí k podezíravosti, k nedůvěře a ke špatným představám všeho druhu, dokonce k tomu, že jejich vlády si pomyslí, že by bylo zločinné a zradou na vlastní zemi nepodniknout všechna protiopatření. Avšak vlády USA, Polska a ČR budou každé opatření Ruska a Číny považovat za důkaz nepřátelských úmyslů…“ (5).

  A eventuální válka, k níž takový vývoj nezadržitelně směřuje, vůbec nemusí probíhat podle patologických představ krvelačných jestřábů. Počáteční lokální konflikt – o ropu apod. – se v důsledku nějakého masakru či silně emotivní události může zcela vymknout kontrole a dokud existují jaderné zbraně, existuje i hrozba jejich použití včetně všech katastrofických důsledků -rovněž pro ČR.

  Ano, ctihodní stoupenci instalace US radaru v Brdech – jste divní lidé! Opravdu! Ze záhrobí vám to vzkazuje Karel Čapek.

 131. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone ODS si samo vykopalo jámu a nyní do ní padá. Teď ještě aby nás Spojené Státy pomocí ODS nestáhly do té své válčící žumpy a můžem se zase v klidu bavit třeba o holkách.

 132. Jiří Simon říká:

  Do žumpy nás stahuje ČSSD pod vedením pana Paroubka!! Vlastní zdroje nemáme, Více se vydává nežli přijímá, Jsme závislí na okolním světě, atd…. A on pořád lidem povídá to co chtějí slyšet, přesto že to není reálné tak tvrdí opak a lidi mu slepě věří, a vy patříte mezi ně!! Necháte se pořád oblbovat věcmi které jsou nepoctatné.

 133. XXXXX říká:

  Slyšeli jsme slovo ekonoma z podobchoďáku. Poslochej pablbe, „vláda schválila schodek 38 miliard“, to budou asi víc přijímat než vydávat co? Zdá se, že jsi také více přijal. Kořky. Taky by mě zajímalo, co víš o práci hlavou. Možná něco jo, s tou tvojí asi zatloukají kůly. Do žumpy nas nestahuje ani ODS, ani ČSSD, ale tupouni jako ty, co věří zlodějům jako je Kalousek.

 134. Jiří Simon říká:

  XXXXX, opět jsi nepřekvapil? Já tě cápu a přeji ti brzké uzdravení! Mimochodem p. Paroubek by se nikdy nedostal po 80 miliard. A to že se dnes platí 50 miliard, za rok jen na úrocích, znamená: x-y silnic, lepší životní úroveň nejen důchodců atd….

 135. Svatopluk Beran říká:

  49 amerických generálů a admirálů ve svém dopisu Prezidentu Bushovi ze dne 26.3. 2004 požádalo o odložení raketové obrany (a lepší využití těchto peněz v obraně proti terorismu):

  49 Generals and Admirals Call for Missile Defense Postponement
  March 26, 2004

  President George W. Bush
  The White House
  1600 Pennsylvania Avenue, NW
  Washington, D.C.

  Dear Mr. President:

  In December 2002, you ordered the deployment of a ground-based strategic mid-course ballistic missile defense (GMD) capability, now scheduled to become operational before the end of September 2004. You explained that its purpose is to defend our nation against rogue states that may attack us with a single or a limited number of ballistic missiles armed with weapons of mass destruction.

  To meet this deployment deadline, the Pentagon has waived the operational testing requirements that are essential to determining whether or not this highly complex system of systems is effective and suitable. The Defense Department’s Director of Operational Test and Evaluation stated on March 11, 2004, that operational testing is not in the plan „for the foreseeable future.“ Moreover, the General Accounting Office pointed out in a recent report that only two of 10 critical technologies of the GMD system components have been verified as workable by adequate developmental testing.

  Another important consideration is balancing the high costs of missile defense with funding allocated to other national security programs. Since President Reagan’s strategic defense initiative speech in March 1983, a conservative estimate of about $130 billion, not adjusted upward for inflation, has been spent on missile defense, much of it on GMD. Your Fiscal Year 2005 budget for missile defense is $10.2 billion, with $3.7 billion allocated to GMD. Some $53 billion is programmed for missile defense over the next five years, with much more to follow. Deploying a highly complex weapons system prior to testing it adequately can increase costs significantly.

  U.S. technology, already deployed, can pinpoint the source of a ballistic missile launch. It is, therefore, highly unlikely that any state would dare to attack the U.S. or allow a terrorist to do so from its territory with a missile armed with a weapon of mass destruction, thereby risking annihilation from a devastating U.S. retaliatory strike.

  As you have said, Mr. President, our highest priority is to prevent terrorists from acquiring and employing weapons of mass destruction. We agree. We therefore recommend, as the militarily responsible course of action, that you postpone operational deployment of the expensive and untested GMD system and transfer the associated funding to accelerated programs to secure the multitude of facilities containing nuclear weapons and materials and to protect our ports and borders against terrorists who may attempt to smuggle weapons of mass destruction into the United States.

  Signed:

  Admiral William J. Crowe (USN, ret.)
  General Alfred G. Hansen (USAF, ret.)
  General Joseph P. Hoar (USMC, ret.)

  Lt. General Henry E. Emerson (USA, ret.)
  Lt. General Robert G. Gard, Jr. (USA, ret.)
  Vice Admiral Carl T. Hanson (USN, ret.)
  Lt. General James F. Hollingsworth (USA, ret.)
  Lt. General Arlen D. Jameson (USAF, ret.)
  Lt. General Robert E. Kelley, (USAF, ret.)
  Lt. General John A. Kjellstrom (USA, ret.)
  Lt. General Dennis P. McAuliffe (USA, ret.)
  Lt. General Charles P. Otstott (USA, ret.)
  Lt. General Thomas M. Rienzi (USA, ret.)
  Vice Admiral John J. Shanahan (USN, ret.)
  Lt. General Dewitt C. Smith, Jr.(USA, ret.)
  Lt. General Horace G. Taylor (USA, ret.)
  Lt. General James M. Thompson (USA, ret.)
  Lt. General Alexander M. Weyand (USA. Ret.)

  Major General Robert H. Appleby (AUS, ret.)
  Major General James G. Boatner (USA, ret.)
  Major General Jack O. Bradshaw (USA, ret.)
  Major General Morris J. Brady (USA, ret.)
  Major General William F. Burns (USA, ret.)
  Rear Admiral William D. Center (USN, ret.)
  Major General Albert B. Crawford (USA, ret.)
  Major General Maurice O. Edmonds (USA, ret.)
  Rear Admiral Robert C. Elliott, (USN, ret.)
  Major General John C. Faith (USA, ret.)
  Rear Admiral Robert H. Gormley (USN, ret.)
  Major General Richard B. Griffitts (USA, ret.)
  Rear Admiral Charles D. Grojean (USN, ret.)
  Major General Raymond E. Haddock (USA, ret.)
  Major General Jack R. Holbein, Jr. (USAF, ret.)
  Major General Stanley H. Hyman (USA, ret.)
  Major General Wayne P. Jackson (USA, ret.)
  Major General Frederick H. Lawson (AUS, ret.)
  Major General Vincent P. Luchsinger, Jr. (USAF, ret.)
  Major General James J. LeCleir (AUS, ret.)
  Major General William F. Willoughby (USAF, ret.)

  Brig. General George C. Cannon, Jr. (USAF, ret.)
  Brig. General John J. Costa (USA, ret.)
  Brig. General Alvin E. Cowan (USA, ret.)
  Brig. General Lee Denson (USAF, ret.)
  Brig. General Evelyn P. Foote (USA, ret.)
  Brig. General Leslie R. Forney, Jr. (USA, ret.)
  Brig. General John H. Grubbs (USA, ret.)
  Brig. General James E. Hastings (USA, ret.)
  Brig. General John H. Johns (USA, ret.)
  Brig. General Maurice D. Roush (USA, ret.)

  © Nuclear Age Peace Foundation 1998 – 2008 | Powered by Media Temple Related Articles

  Deploy First. Develop Later? Why Bush’s Plan to Deploy Flawed Missile Defense Meets Little Resistance by Devon Chaffee, December 20, 2002

 136. Svatopluk Beran říká:

  Robert Gates: Měli bychom se rychleji omlouvat
  20.9.2008
  Jen pár dní poté, co americký generál David McKiernan (http://en.wikipedia.org/wiki/David_D._McKiernan) vyhlásil „revidované taktické příkazy“, které měly při útocích jednotek NATO snížit počet obětí z řad civilistů, australští vojáci obklíčili dům v provincii Uruzgán a zahájili palbu – zabili guvernéra provincie Rázího Chána, dva jeho bodyguardy a dva další lidi zranili.

  Afghánský prezident Hamíd Karzáí tuto vraždu označil za „nedorozumění“ a připomněl, že Chán patřil k jeho nejbližším spolupracovníkům. Guvernér byl zabit v domě svého přítele a jeho ochránci prý zahájili palbu, protože si mysleli, že jsou obklíčeni bojovníky Tálibánu a ne australskými vojáky. Ve výsledku to ale vyšlo nastejno. Rází Chán dříve v Uruzgánu působil coby policejní náčelník a v roce 2006 přežil pokus o atentát.

  V této souvislosti je zajímavé, že ministr obrany USA Robert Gates (http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Gates) ve čtvrtek vyzval své podřízené, aby za oběti z řad civilistů „omlouvali rychleji“ než dosud.
  „Myslím, že je pro nás klíčové, v těch mimořádných případech, kdy uděláme chybu, kdy se stane omyl, abychom se rychle omluvili, odškodnili pozůstalé a teprve pak celou událost vyšetřovali,“ prohlásil Gates při své návštěvě Londýna.

  V posledních týdnech spojenecké jednotky v Afghánistánu zabily přes šest stovek civilistů a počty nevinných obětí „války proti terorismu“ narůstají také v sousedním Pákistánu.

  Právě v této souvislosti britský deník The Guardian (http://www.guardian.co.uk/world/2008/sep/16/pakistan.usa) konstatoval, že masakry pákistánských vesničanů z posledních dní jsou podle všeho jen důsledkem fanatické snahy George Bushe dosáhnout v posledních týdnech svého prezidentství „trofejní trefy“. Pokud by se mu totiž podařilo zasáhnout někoho významného z řad teroristů, určitě by to podpořilo kandidaturu republikána Johna McCaina, podotýká list a dodává, že od roku 1945 Spojené státy bombardovaly celkem 25 zemí, přičemž podle některých odhadů umřelo až dvacet milionů lidí.

  Zdroj: http://www.czechfp.cz/site/?p=1886

 137. Svatopluk Beran říká:

  Americká zahraniční politika – http://trodas.wz.cz/am

  Protože nechceme být zatahováni do válečné agresivní politiky USA, jenž co chvilku na základě lží někoho napadnou pro svůj profit. Protože tu nechceme základnu válečných zločinců, která bude mimo naši jurisdikci. Protože tu nechceme vojáky US army a Air Force, nepodléhající našim zákonům. Protože se nechceme stát rukojmím USA. Protože nechceme odstartovat další závody ve zbrojení. Protože nechceme vyhrocovat mezinárodní situaci. Protože nevěříme, že by na nás Irán, který nikdy nikoho nenapadnul, střílel raketu. Protože se obáváme spíše válečných šílenců z USA – že nás zatáhnou svou základnou do jejich konfliktu. Protože základna bude chránit USA a ne nás. Protože máme špatnou zkušenost s pobytem cizích vojsk na našem území. Protože zdravotní následky 20x slabšího radaru na lidi v Azerbajdžánu jsou 9x vyšší výskyt rakoviny, 13x vyšší výskyt odemocnění jater a 19x vyšší počet dětí narozených s vrozenými vadami. Protože nám o základně politici nejméně 5 let lhali a mlčeli o ni. Protože nám politici jako Topolánek říkají, že nemáme právo rozhodovat o základně v referendu. Protože víme, že kam se kdy USA dostaly, tak tak už také zůstaly. Protože víme, že jak proti největší Air Force základně USA v Německu Ramstein, tak proti základnám v Japonsku, Dánsku a pod. se pořádají protesty a stále tam ty základny jsou. Přestože si Kuba nevybírá šeky, kterými USA platí za pronájem Guantanámské základny a požaduje její odstranění, tak tam ta základna stále je. Protože USA běžně unáší občany cizích zemí, bez soudu či byť jen obvinění je roky zadržují a krutě mučí. Protože USA provozují koncentráky a mučírny jako gestapo za druhé světové války. A protože s gestapem jsme také nechtěli nikdy nic mít a bojovali jsme proti němu, tak nechceme nic mít s USA a chceme a budeme proti nim a jejich zájmům bojovat za náš zájem o klidný život bez hrozeb dalšího kola studené války ve zbrojení a bez mezinárodního terorismu, který rozdmychávají a často financují a dokonce i provádějí právě USA.

  Shark Baker výbuch, 25. července 1946. 21 kilotun, 30 metrů pod vodou.
  Část cvičení Crossroads, pouhých 11. měsíců po bombardování civilistů atomovými bombami v Hiroshimě a Nagasaki.

  Stručný přehled vojenských akcí Americké zahraniční politiky: http://trodas.wz.cz/am

  Věděli jste třeba, že že Presscot Bush, dědeček GWB, byl nazýván Hitlerův anděl a značně se podílel na vzestupu nácků v Německu? A že čilý obchod (financování jakož i prodej všeho možného, od motorů po suroviny) udržoval i po vyhlášení války Německu na konci roku 1941, ciže v době kdy vlastně podporoval 3 roky (pohraničí) našeho okupanta? A co víc, illegalně v něm pokračoval i poté, až mu bylo hodně financí a jedna celá banka zabavena (konec 42) pro kolaboraci s nepřítelem. To opravdu nevíte, nebo NECHCETE vědět? Zminuje to i ultra politicky korektní Wiki:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Prescott_Bush

 138. Svatopluk Beran říká:

  Americký radar v ČR oslabuje Evropu
  30.9.2008 – Alain Lamassoure, iHNed.cz

  Alain Lamassoure, bývalý ministr francouzských vládních kabinetů a současný poradce prezidenta Sarkozyho upozornil na absurdnost situace, kdy o údajné obraně Evropy jednají izolovaně ČR a Polsko se Spojenými státy: “Amerika si jednostranně rozhodne instalovat ve dvou evropských zemích část své protiraketové obrany, a Francie, Německo a Británie se tváří, že je to jen věcí Česka a Polska. Přitom Rusko na to reagovalo tak, že zmrazilo jednání o klíčových smlouvách s celou EU. Takže se to týká nás všech.“

  Popravdě řečeno, týká se to celého světa (Eurasie), protože globální raketová “obrana“ USA bude mít logicky i globální důsledky. Politická “reprezentace“ ČR se nicméně neobtěžuje konzultovat ani Evropskou unii, ve které bude přitom již brzy dokonce předsednickou zemí. Obcházení Evropy má na svědomí paradoxně především Místopředseda vlády pro evropské (!) záležitosti Alexandr Vondra (ODS), jistě jen shodou okolností bývalý český velvyslanec ve Washingtonu. O co vlažněji se staví k Lisabonské smlouvě, o to horlivěji prosazuje radar, který nechtějí ani dva z našich nejbližších sousedů.

  Takto tedy Praha nabourává společnou zahraniční a bezpečnostní politiku Evropské unie, jak správně (a stále ještě diplomatickým jazykem) zdůrazňuje vlivný europoslanec Lamassoure: “Evropu oslabuje to, že si Amerika plánuje uvedené zařízení se dvěma členskými zeměmi, aniž by tuto záležitost konzultovala s unií. Američané tvrdí, že cílem tohoto projektu je chránit i Evropu před íránskými raketami. Je-li cílem chránit nás, možná bychom měli mít možnost se k tomu vyjádřit, nezdá se vám?“

  Celý rozhovor: Alain Lamassoure: Americký radar v ČR oslabuje Evropu. Hospodářské noviny / iHNed.cz 29.9.2008

 139. Svatopluk Beran říká:

  Kdo jsme?
  Jsme nově vzniklá občanská iniciativa aktivně podporující negativní postoj dvou třetin českého národa vůči výstavbě amerického radiolokátoru v České republice. Následujeme tak mimo jiné například i více než dva roky fungující iniciativu Ne základnám, která v posledních měsících sklízí úspěchy v účasti lidí na svých akcích.

  O co usilujeme?
  O tom tak trochu vypovídá i náš název. Před blížícím se projednáváním klíčové smlouvy o radaru Parlamentem ČR (jak víme, drze, bez našeho souhlasu) chceme co nejvýrazněji posílit aktivní odpor občanů vůči výstavbě amerického radaru v ČR a v případě ratifikace se rozhodně nevzdat, ale naopak – pokračovat zásadními kroky.

  Této výstavbě hodláme zabránit za každou cenu, protože před velmi negativními a nebezpečnými vlivy radaru na zdraví, mezinárodní vztahy i okolní prostředí důrazně varují i ti nejlepší odborníci na radiolokaci, jaké můžeme v České republice potkat. Chceme jí zabránit, protože premiér Topolánek a jeho vláda závěry těchto špičkových vědců arogantně a bez zamyšlení nad vážností tohoto problému metou ze stolu a zásobují českou veřejnost naprosto zkreslenými, smyšlenými informacemi, na jejichž vývoji nezapracovala ruka žádného věrohodného odborníka.

  Nechceme žít v nejistotě, chceme žít i nadále v naprosto suverénním státě bez stálé přítomnosti vojsk jakékoliv cizí země, v míru a ve zdraví.

  Naším cílem je seznámit Vás se skutečnými informacemi o radaru, od ekologických až po zdravotní a vojensko-politické aspekty, minimalizovat barikádu mezi vládními lži a fakty podporované špičkovými vědci, a přimět tak co největší počet lidí začít se aktivně a hlasitě proti radaru bránit v ulicích. Budeme organizovat protesty v hlavním městě Praze i jinde, v čemž budeme pokračovat i v případě schválení výstavby radaru Parlamentem ČR.

  Odmítáme, aby na našem území oxidoval radar, který v okruhu desítek až stovek kilometrů prokazatelně ohrožuje zdraví lidí i zvířat a který udělá z jinak klidné České republiky terč pro teroristy a nepřátele USA první v pořadí. Distancujeme se od jakéhokoli omezení státní suverenity České republiky a nepřipustíme stálou přítomnost cizích vojáků na našem území.

  Hlas většiny, mír v České republice a zdraví našich obyvatel hodláme bránit různými způsoby, dokud nezvítězí zdravý rozum a jednání s USA naše vláda s okamžitou platností neukončí nebo na věc radaru nebude vypsáno občanské referendum, tak jak je to v běžných demokratických státech standardem a tak jak si to drtivá většina z nás přeje už celé roky.

  Protestujeme proti výstavbě radaru, jehož obdobné typy z jistých důvodů stojí jen na odlehlých a minimálně obydlených místech světa jako Aljaška nebo Grónsko. Nehodláme se smířit se skutečností, že za několik let bude do našeho zdraví a našich životů denně zasahovat jakési cizorodé, rádoby obranné monstrum, které přinese mnohem víc škod a rizik než užitku a bezstarostného bezpečí v našem státě!

  Ne, tentokrát už jen tak nezmlkneme, toho mlčení už bylo za ty měsíce a celá léta přespříliš!!!

  Velká škodlivost radaru? A jsou k dispozici posudky věrohodných odborníků?
  Ale jistěže ano! Jsou! Můžete se podívat na videa pod tímto, úvodním článkem. Je to věrohodná a profesionální reportáž z pořadu Port České televize rozdělená do dvou částí, která je zaměřena na techniku radaru a fakta kolem jeho škodlivosti, vlivu na zdraví lidí i zvířat. Z první části se můžete dozvědět něco o technice radaru, v části druhé jsou pak zmíněny jednotlivá rizika pro obyvatele a blízké i vzdálené okolí, která s sebou radar přináší.

  Ke slovu se zde dostávají skuteční odborníci, špičkoví a na sobě nezávislí vědci z oboru radiolokace a fyziky, kteří ve svém oboru mají dlouholetou praxi. Bylo by proto hloupé tuto reportáž a stanoviska těch nejlepších odborníků, jaké má Česká republika k dispozici, brát na lehkou váhu…

  Naše motto
  Vzdát se boje proti politickému zlu je jako zemřít – nehájíme-li svá vlastní práva a svou vlast, nač žijeme?

 140. Svatopluk Beran říká:

  Další iniciativa které vznikla jako odpor proti vládě ODS, která se snaží o zatažení naší republiky do pochybných válečných operací globální vojenské kontroly celého světa vojsky USA a neštítí se při tom vlastizrádných smluv, ne nepodobných svým dosahem těm, co jsme již jednou zažili pod vládou komunistické strany, oproti odporu většiny obyvatelstva.

 141. Svatopluk Beran říká:

  Ve středu 8. října předali zástupci hnutí Nenásilí dopis velvyslanectví Ruské federace, Číny a Spojených států amerických v ČR. Dopis upozorňuje na nebezpečí militarizace vesmíru a byl předán v rámci celosvětového týdne aktivit „Vesmír pro mír“. Umístění zbraní ve vesmíru znamená pro ty, kdo budou tyto zbraně ovládat téměř neomezenou možnost kontroly planety Země. Dodnes existovala mezi velmocemi určitá rovnováha, která bránila vzniku tragických konfliktů. Vojenské snahy o ovládnutí vesmíru ze strany velmocí tuto strategickou rovnováhu narušují. Následky lze jen těžko předvídat.

  S ohledem na možné finanční a energetické krize lze předpokládat, že snahy o ovládnutí zdrojů naší planety silou jsou víc než reálné. Tyto úvahy byly předmětem středečních rozhovorů mluvčího hnutí Nenásilí Jana Tamáše se zástupci největších světových velmocí v ČR.

  Rusko: “Pokud jde o pokusy získat převahu prostřednictvím militarizace vesmíru, je Rusko současným vývojem velmi znepokojeno,“ sdělil 1. tajemník ruské ambasády Vladimir Fedorov. „Co se týče umístění radaru systému raketové obrany v ČR, rozhodnutí je samozřejmě v rukou českého parlamentu,“ dodal.

  Čína: “Čína si nepřeje umístění zbraní ve vesmíru. Snahy o ovládání vesmíru poškodí mír a bezpečnost. Při prosazování vlastních bezpečnostních zájmů, je třeba také brát ohled na bezpečnostní zájmy jiných zemí,“ zdůraznil mluvčí čínského velvyslanectví v oficiálním prohlášení ze dne 2. října.

  USA: “Na hrozby je třeba se připravit dříve, než se stanou hrozbami,“ ujistil rada pro kulturní a tiskové záležitosti velvyslanectví Spojených států amerických John Law s odvoláním na možné hrozby, které by mohly v budoucnu představovat země jako např. Írán.

  Ačkoliv témata rozhovoru byla choulostivá, setkání představitelů hnutí Nenásilí s diplomaty proběhla ve vlídné a přátelské atmosféře. Věříme, že tento námět napomůže představitelům zmiňovaných zemí znovu zvážit rizika, která militarizace vesmíru představuje pro celé lidstvo.

  Následuje souhrn předaného dopisu:

  V rámci kampaně „Evropa pro mír“ pořádané Humanistickým hnutím proběhly v posledních dvou letech tři mezinárodní konference věnující se především problematice plánu USA vystavět na našem území vojenskou základnu systému raketové obrany.

  V rámci kampaně „Evropa pro mír“ se humanisté také účastní mezinárodního týdne „Keep Space for Peace Week“, tedy týdne za zachování vesmíru pro mírové účely, což je také účelem dnešní návštěvy.

  Rádi bychom Vás požádali o zasazení se o to, aby vesmír byl používán pouze pro mírové účely a aby nedošlo k novému kolu zbrojení ve vesmíru. V této souvislosti bychom rádi vyjádřili naši podporu snahám Ruské federace ve spolupráci s Čínskou lidovou republikou o zabránění militarizace vesmíru, zejména pak předložení návrhu „Smlouvy o prevenci umístění zbraní ve vesmíru, hrozeb, nebo použití síly proti objektům ve vesmíru“ (PPWT) předložené na půdě OSN letošního 12.února. Jsme přesvědčeni, že je nanejvýš důležité věnovat pozornost tomuto tématu a vynaložit veškeré úsilí, aby nedošlo k další militarizaci vesmíru.

  Rádi bychom, aby velmoci pokračovaly ve snahách o zabránění závodu ve zbrojení ve vesmíru, neboť minulost již mnohokrát ukázala, že zbrojením míru nelze dosáhnout.

 142. Svatopluk Beran říká:

  Protiraketová obrana je dobrý obchod
  Boris Valníček

  US Missile Defense Agency (Agentura protiraketové obrany) , jejíž ředitel generál Obering je u nás známý z jednání o protiraketovém štítu, je rozsáhlá struktura, zahrnující řadu největších zbrojních podniků USA. Disponuje značnými fondy pro vývoj antiraket a dalšího zařízení, které má preventivně zajistit bezpečnost USA.

  Tak Lockheed-Martin má za 300 milionů dolarů realizovat novou verzi raket Patriot PAC-3 (Patriot advanced capability, která má mít dvojnásobný dosah proti původní verzi. Systém má kompletovat firma Raytheon, celý systém pro jedno stanoviště zahrnuje radar, kontrolní stanoviště a 8-16 střel.

  Firma Raytheon má také připravit systém Amraam, což je protiraketová střela, vypouštěná z letadla. Financování má být zajištěno z rozpočtu r. 2010.

  Další problém, který MDA řeší, je střelba z lodí proti raketě. Úkol má být hotový do r. 2013 a je na něj 500 milionů dolarů.

  Úsilí se soustřeďuje na systém KEI (Kinetic Energy Interceptor-nárazem ničící raketu), který od r. 2003 vyvíjí Northrop-Grumman za 6, 2 milionu dolarů. Má dva stupně na pevné palivo, s možností okamžitého startu. To má být systém , umístěný také možná v Polsku. Počítá se s umístěním těchto antiraket na vozidlech, což by dávalo možnost operativního použití kdekoliv by bylo třeba. Pro rakety KEI navrhuje motory ATK (Allient Techsystems), kompletaci má provádět Orbital Sciences Corporation.

  Systém GBI (Ground Based Interceptor-pozemní antiraketa) předcházející systém KEI, je stále ve stadiu zkoušek, “má škytavku“, jak je uvedeno v časopise Aviation Week and Space Technology. To je vlastně systém, který má tvořit základ protiraketového štítu spolu s brdským radarem. Firma Boeing, která se podílí na systému navádění a detekce cíle, přiznává, že má problémy s kvalitou výroby. Je vadná karta pro vyhodnocování telemetrie, především pro špatnou kvalitu pájení. To způsobilo zpoždění zkoušek, protože nebylo možné dokončit nárazovou hlavici.

  Vznikly problémy se zjišťováním cíle, a jak řekl brig. generál Gary Connor, manažer pro MDA, “poprvé všechny sensory (radary) současně zjistily stejný cíl“-tj. radar Thaad na Aljašce, Aegis radar v Pacifiku, Beale radar v Kalifornii, námořní X-band radar a zlepšený radar včasné výstrahy. Cílem byla raketa, vypuštěná ze základny NASA Wallops ve Virginii.

  Záležitost protiraketového štítu je stále předmětem diskuzí a pochybností. Generál poručík Larry Dodgen v důchodu, který je viceprezidentem u firmy Northrop Grumman pro protiraketovou obranu, se vyjádřil, že polská základna stejně jižní Evropu neochrání, a kromě toho tlak na rozpočet Pentagonu pro vysoké náklady na válku v Iráku, může způsobit omezení rozpočtu na protiraketovou obranu v příštím roce.

  Vzniká konkurenční spor mezi firmou Boeing, která dosud realizovala rakety GBI, které jsou však pomalejší proti KEI, které dodává Northrop Grumman. Kromě toho existují dvě zakázky pro nárazové hlavice, větší dodává Lockheed Martin, menší zase Raytheon.

  Specifický problém vzniká nutností řešit obranu lodí proti ruským střelám Novator 34M-NATO označení SIZZLER. Jsou to křižující střely s nízkou drahou letu, dodávané také do Číny a US lodi nemají proti nim ob ranu. Firma ATK (Alliant Techsystems) dostala smlouvu s US Navy za 97 milionů dolarů na vývoj vícestupňové nadzvukové střely, která má simulovat ruský SIZZLER, který „je velmi sofistikované zařízení, proti kterému nemáme obranu“, jak řekl admirál Timothy Keating, velící pacifické flotile, kongresu USA. Simulátor by měl být do r. 2014 k dispozici, aby n ámořnictvo mohlo zkoušet obranu.

  Souhrnně lze tedy říci, že celý MDA systém je dosud ve vývoji a zprávy o jeho úspěších dosud je nutno brát značně rezervovaně. Kdy bude opravdu akceschopný, zatím nikdo neví. V každém případě ale je dobrou zakázkou pro řadu zbrojařských firem. Generál Henry Obering, který tomu všemu velí, nemá rozhodně jednoduchou pozici. V každém případě ale při jeho odchodu do důchodu od 1. ledna 2009 bude mít asi jisté místo u některé z firem.

 143. Svatopluk Beran říká:

  Je prezident Klaus proti radaru?

  Nejen Armáda ČR, v zastoupení Greenpeace, ale zcela otevřeně a sám za sebe také prezident České republiky Václav Klaus vyjadřuje názory, které se dají nejspíše interpretovat tak, že je proti umístění radarové základny USA na území státu, jehož je nejvyšším představitelem. Několikrát se témat bezpečnosti a mezinárodních vztahů dotkl ve svém projevu k příležitosti oslav 90. výročí založení Československa. Podívejme se, jak vlastně Václav Klaus vidí problematiku, bezprostředně se týkající smyslu umístění významné součásti globálního mocenského arsenálu, tehdy, pokud není přímo tázán „ano či ne“ a pokud má možnost projevit své vlastní přesvědčení tak, jak si to nepochybně v den takto významný přál a jak to také uskutečnil. Překvapení pak neberou konce.

  Na zahraničně politická témata narazil Václav Klaus ve svém projevu hned několikrát, a jak by také ne. Dalo se očekávat, že jeho projev, předcházející vyznamenání mnoha válečných hrdinů minulosti, bude nejen rekapitulací minulých konfliktů, které tuto zemi formovaly, ale také nastíněním současného stavu na poli geopolitiky. V souvislosti s nadcházejícím parlamentním projednáváním smluv uzavřených českou vládou s USA o umístění radarové základy v ČR by se dalo předpokládat, že prezident, který se v této věci opakovaně postavil za vládu, podpoří její snahu o prosazení smluv v parlamentu i tentokrát. Otevřeně se Václav Klaus tohoto tématu nedotkl, avšak v kontextu toho, co řekl, je určitou senzací, že z interpretace jeho slov vyplývá spíše opak toho, co si přeje současná česká vláda.

  Rád bych zde proto uvedl tři citace z projevu Václava Klause, které se dotýkají problematiky bezpečnosti a vztahů s mocnostmi, tedy toho, co tvoří kontext celé diskuse umístění radaru (jakkoliv mluvit o diskusi je velmi nadnesené, protože vláda žádnou oficiální diskusi nepřipustila). Významná slova jsem si dovolil zvýraznit:

  (…) „Selhání spojeneckých svazků s Francií a Velkou Británií, vedoucí k Hitlerem nadiktované Mnichovské dohodě, se stalo osudovou národní tragédií, ale snad i prozřením, že v reálném světě stojí prospěch jednotlivých států vždy nad vznešeně znějící rétorikou a že když jde do tuhého, je jim bližší košile vlastních zájmů než kabát idealismu. To se projevilo i po druhé světové válce, kdy nás v nové velmocenské partii vítězové války přepustili Stalinovu impériu.“ (…)

  USA chtějí v ČR postavit radar, který má údajně sloužit k ideologickému boji, k boji proti terorismu, zejména proti darebáckým státům, jako je, podle USA, Írán a Severní Korea. Nikdo soudný tomu nevěří a dovolím si tvrdit, že tomu nevěří ani prezident Klaus. Jak řekl v nedávném rozhovoru pro ČT Miloš Zeman (Otázky Václava Moravce, 26. 10. 2008), a v tom si pravděpodobně s Václavem Klausem zcela konvenují, radar je namířen zejména proti Rusku. Tak bychom se tedy vypořádali s onou „vznešeně znějící rétorikou“ . Soudně uvažující lidé také vědí, že chtějí–li skutečně USA budovat radar kvůli bezpečnosti v pravém slova smyslu, pak nehledí na bezpečnost bezvýznamné země ve středu Evropy, kterou, jak prezident Klaus správně podotýká, už jednou ponechaly mocnosti napospas důvěrně známému totalitnímu impériu, ale na „bližší košili vlastních zájmů“ . Legrační svrchník idealismu z „neviditelného“ plátna, které vidí jen lidé vybraného vkusu, tedy bude nadále oblékat pouze česká vláda.

  (…) Važme si spojeneckých svazků se zeměmi, které stojí na stejných civilizačních hodnotách, na jakých před devadesáti lety vznikla novodobá republikánská podoba našeho státu. Nedělejme si však přehnané iluze o míře jejich altruismu. Mají své vlastní přirozené a srozumitelné státní a národní zájmy, tak jako je měly vždycky. Historie neskončila. I dění posledních týdnů to potvrzuje. (…)

  Jen škoda, že prezident Václav Klaus takto nemluvil tehdy, když byl přímo tázán na to, jakým způsobem vlastně radarová základna zvýší bezpečnost České republiky, bude-li umístěna zde (byl-li na to vůbec kdy tázán). Co vlastně může monitorovací jednotka zaměřená na sledování raket s dlouhým doletem ve střední fázi jejich letu znamenat, z bezpečnostního hlediska, pro tuto zemi? Určitě tolik, že s vybudováním radarové základny vznikne v ČR objektivní cíl pro útok v případě rozpoutání globálního konfliktu USA s kterýmkoliv možným nepřítelem. Dále pak tolik, že z hlediska bezpečnosti života obyvatelstva ČR nebyly uspokojivě zodpovězeny technické parametry, a tedy ani možná zdravotní rizika. Ministr školství Ondřej Liška k tomu správně poznamenává (Otázky Václava Moravce, 26. 10. 2008), že z hlediska dosavadního ověření funkčnosti tohoto zařízení nelze konstatovat jeho možné využití k deklarovaným cílům, ať už jsou vlastně jakékoliv. Stejně tak v současnosti nelze jeho umístění považovat za závazek vůči NATO, na což ministr školství také upozorňuje.

  Dovolím si zde citovat svého oblíbeného myslitele, pana Martina Komárka z deníku MF Dnes, který k radaru nedávno prohlásil (Topolánek plus Topolánek minus, MF Dnes, 22. 10. 2008): „Ať si kdo chce křičí, jak chce, je to zásadní pojistka dlouhodobé bezpečnosti pro zemi.“

  Dlouhodobě závidím tomuto pánovi jeho ostrovtip, chce to skutečně zavřít oči a křičet, že všude je tma. A vydržet. Zdá se, že Václav Klaus zdaleka tak přesvědčeným stoupencem čehokoliv pro cokoliv není.

  (…) Žijeme rovněž ve vzácné době, kdy nám nehrozí žádné bezprostřední vnější ohrožení. (…)

  Tento krátký citát snad ani nepotřebuje komentář. Vládní propaganda, která měla nahradit diskusi o něčem tak zásadním, jako je přítomnost cizích vojsk, celou dobu operuje s tím, že bezprostřední bezpečnost České republiky je ohrožena právě válkou proti terorismu (mezi řádky lze pak číst, že také Rusko tuto zemi ohrožuje, ačkoliv radar pochopitelně není namířen proti němu). Je to v podstatě zásadní argument, všechny ostatní jsou z hlediska apologetiky radaru druhořadé. Jak se však od prezidenta ČR ve významný den této společnosti dozvídáme, není tomu tak.

  Co k tomu dodat? Snad jen trochu štiplavou poznámku: zda-li to nakonec není tak, jak si posteskl jeden z Klausových guru Friedrich August von Hayek. Ten, když komentoval nepříliš silné pozice pravicových intelektuálů v poměru ke svým levicovým protějškům, prohlásil, že řada tzv. pravicových intelektuálů se sice oficiálně hlásí ke svým idejím, ale ve svých projevech často hovoří jako zapřísáhlí levičáci. Že by se Václav Klaus teprve rozpoznával? Ale ne, to jen skutečnosti vycházejí najevo i proti vůli mocných.

 144. Svatopluk Beran říká:

  Armáda ČR proti radaru

  Dnešní vojenskou přehlídku na Evropské třídě zakončila skupina vojáků, která proti hlavní tribuně s vládními představiteli rozvinula několik metrů dlouhý transparent s nápisem: „Armáda ČR proti radaru“. K této akci se hlásí organizace Greenpeace.

  Důvody, proč se Greenpeace rozhodlo přispět tímto způsobem k vojenské přehlídce u příležitosti oslav 80. výročí založení Československa, vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí radarového projektu Greenpeace: „Během naší kampaně proti zřízení americké radarové základny a zvláště pak při pobytu na kótě 718 v Brdech jsme se setkali s mnoha příslušníky Armády ČR, kteří si upřímně nepřejí cizí základnu na českém území, stejně jako 70% občanů ČR, mezi než ostatně příslušníci armády rovněž patří. Svůj postoj však vzhledem ke službě, kterou vykonávají, nemohou veřejně projevit. Udělali jsme to tedy za ně. Samozřejmě je v tom i trochu recese. Nicméně, není asi náhodou, že v situaci, kdy se vláda snaží proti vůli většiny české společnosti zde umístit cizí vojenské zařízení a vojáky, pořádá pro veřejnost přehlídky, na kterých prezentuje vojsko a zbraně jako pozitivní a neškodnou atrakci.“

  Martin Kloubek z Greenpeace k tomu dodal: „Nechceme v žádném případě zlehčovat oslavy vyhlášení československého státu. My sami tento svátek chováme v srdci a uznáváme jeho význam. Právě proto se nám ale nelíbí slavit jej prostřednictvím defilé vojska, jemuž z tribuny kyne prezident, který Československo pomohl rozbít, a vládní činitelé, kteří území našeho státu hodlají přetvořit na bitevní pole velmocí. Samotnou Armádu ČR tím staví do pozice komparsu americko-ruského strategického zápolení.“

  Greenpeace nesouhlasí s kroky, které zvyšují mezinárodní napětí a hrozí zničením celého systému mezinárodní kontroly zbrojení vybudovaného po roce 1945, ať už je podniká kterákoliv strana. Z tohoto důvodu také odmítáme plánovanou výstavbu protiraketového radaru v České republice. Dlouhodobá a globální bezpečnost nevyrůstá ze zbrojení a zastrašování, ale z důvěry a diplomacie opřené o dodržování mezinárodních smluv a odzbrojování.

  http://www.youtube.com/watch?v=rnRMdK6Q6IQ

 145. Svatopluk Beran říká:

  Přidávám ještě doslovný překlad jedné ze čtyř svobod, vyhlášených na 77 kongresu sboru senátorů a poslanců presidentem F. D. Roseveltem ve Spojených Státech v roce 1940.

  Čtvrtá svoboda je svoboda osvobození od strachu – což přeloženo do praktické řeči znamená – světové odzbrojení na takovou míru a v takovém rozsahu, aby žádný národ nebyl s to napadnout zbraněmi svého souseda – nikde na světě.

 146. Svatopluk Beran říká:

  Armáda ČR proti radaru

  Dnešní vojenskou přehlídku na Evropské třídě zakončila skupina vojáků, která proti hlavní tribuně s vládními představiteli rozvinula několik metrů dlouhý transparent s nápisem: „Armáda ČR proti radaru“. K této akci se hlásí organizace Greenpeace.

  Důvody, proč se Greenpeace rozhodlo přispět tímto způsobem k vojenské přehlídce u příležitosti oslav 80. výročí založení Československa, vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí radarového projektu Greenpeace: „Během naší kampaně proti zřízení americké radarové základny a zvláště pak při pobytu na kótě 718 v Brdech jsme se setkali s mnoha příslušníky Armády ČR, kteří si upřímně nepřejí cizí základnu na českém území, stejně jako 70% občanů ČR, mezi než ostatně příslušníci armády rovněž patří. Svůj postoj však vzhledem ke službě, kterou vykonávají, nemohou veřejně projevit. Udělali jsme to tedy za ně. Samozřejmě je v tom i trochu recese. Nicméně, není asi náhodou, že v situaci, kdy se vláda snaží proti vůli většiny české společnosti zde umístit cizí vojenské zařízení a vojáky, pořádá pro veřejnost přehlídky, na kterých prezentuje vojsko a zbraně jako pozitivní a neškodnou atrakci.“

  Martin Kloubek z Greenpeace k tomu dodal: „Nechceme v žádném případě zlehčovat oslavy vyhlášení československého státu. My sami tento svátek chováme v srdci a uznáváme jeho význam. Právě proto se nám ale nelíbí slavit jej prostřednictvím defilé vojska, jemuž z tribuny kyne prezident, který Československo pomohl rozbít, a vládní činitelé, kteří území našeho státu hodlají přetvořit na bitevní pole velmocí. Samotnou Armádu ČR tím staví do pozice komparsu americko-ruského strategického zápolení.“

  Greenpeace nesouhlasí s kroky, které zvyšují mezinárodní napětí a hrozí zničením celého systému mezinárodní kontroly zbrojení vybudovaného po roce 1945, ať už je podniká kterákoliv strana. Z tohoto důvodu také odmítáme plánovanou výstavbu protiraketového radaru v České republice. Dlouhodobá a globální bezpečnost nevyrůstá ze zbrojení a zastrašování, ale z důvěry a diplomacie opřené o dodržování mezinárodních smluv a odzbrojování.

 147. azvevit říká:

  Zdravím.
  Dejme tomu, že smlouva o radaru je schválena a ČSSD vyhraje parlamentní volby.
  Bude i pak ochotna brát v potaz, že 70% obyvatel ČR je proti radaru a smlouvu vypovědět ?
  Jsem hluboce přesvědčen o tom, že ne.
  Neb v této republice to zatím chodí stylem: Jsem u moci, jsem pro. Jsem v opozici, jsem proti. Jsem znova u moci, tak to proti okecám. av.

 148. Svatopluk Beran říká:

  Pokud jste si stačil všimnout tak prohlášení ČSSD zní, pokud bude smlouva o umístění cizí vojenské základny na našem území protlačena silou a bez referenda občanů, bude následně po případném vítěztví ČSSD v parlamentních volbách tato smlouva podrobena přezkoumání a následnému vypovězení. I když je mi jasné že to z hlediska mezinárodní prestiže nebude nic jednoduchého pro naši zem. Zatím mi nezbývá než, mě a většině občanů věřit, že k této trapné situaci nebude muset naše republika na základě nezodpovědného chování nynější ODS dojít. Pokud ano, již teď dopředu říkám, že vypovězení této smlouvy a následné znehodnocení České Republiky v mezinárodním měřítku bude padt na vrub bývalé vlády, pod vedením ODS – Vondry – Topolánka – Langera – našeho milého knížete – Bursíka – Parkanové a podobně. Bude to již napořád jejich historicky politická zodpovědnost.

  Dále jsem silně přesvědčen, že pokud by minulé parlamentní voby vyhrála ČSSD, a chovala se k nabídce Spojených Států podobně tak jako nynější ODS, neměla by stejně tak jako nynější ODS šanci v jakýchkoliv následných volbách axistovat. Tlak občanů na to, nepřipustit rozmístění jakékoliv cizí vojenské základny na našem území a ztrátu suverenity nad tímto územím by byl stejně silný jako dnes.

 149. Tomáš Ďásek říká:

  Já se obávám, že v tomto dojde na Azvevitova slova. Mám blbou paměť (skoro jako politici), ale tak nějak se mi matně vybavuje, že úplně na počátku jednání s USA o raketové základně, radaru, atd. byla tehdy ČSSD, ne ?

  Je to bohužel přesně tak – u nás opozice preferuje „nulovou toleranci“ (a začala s tím mimochodem kdysi ODS), takže kdyby teď Topolánek přišel třeba se zrušením poplatků ve zdravotnictví, tak ČSSD bude určitě již ze zásady najednou proti – označí to za „nesystémový krok a čirý populismus“ :)))

 150. Svatopluk Beran říká:

  Zcela pochopitelně se můžu mýlit. To jak se dělá dnes u nás politika, tomu všemu, co zde oba dva píšete, napovídá. Já mluvím o tom, jak já to vidím a jaký postoj je můj, postoj hnutí Ne základnám a postoj Greenpeace. Jelikož mám možnost být blízko těmto dvěma segmentům, doufám že mohu z jistotou tvrdit o jejich neůplatnosti a pochybám jak k ODS tak i ČSSD. Je to ovšem ČSSD, která jako jedna ze dvou nejsilnějších stran nyní vystupuje proti této cizí vojenské základně. Rád bych ještě upřesnil, že jako první o možnosti zbudovat u nás základnu Spojených Států hovořili členové ODS v roce 1998. Existuje o tom dokument, který byl zaslán presidentu republiky, o této případné možnosti. V té době již Saša Vondra, coby zástupce PR agentury propagoval v USA celosvětový protiraketový štít a finančně za to inkasoval nemalé částky. ČSSD byla požádána vojenským strategickým partnerem Spojenými Státy o možnost zjištění, zdali by na našem území byly geologické podmínky pro vybudování, v té době ještě u nás ne zcela jasného obrysu toho, o co vlastně američanům jde, jelikož detaily byly podřízeny nejvyššímu utajení. Velikou chybou bylo, že se nikdo nezmínil o této žádosti Spojených Států, je docela pravděpodobné, že si každý chtěl přihřát svojí polívčičku. Což je dnes ČSSD po právu předhazováno. Jisté je že politické rozhodnutí o tom, zda a za jakých podmínek a o co vlastně jde při vybudování této vojenské základny Spojených Států na našem území udělala vláda ODS pár hodiny po jejím schválení presidentem republiky. Přičemž byl následně vzat do služeb ODS a stal se zároveň i jejím členem a ministrem, do té doby nestraník, Saša Vondra, který opustil PR agenturu propagující tento obraný štít v USA a stal se jeho největším propagátorem a zastáncem u nás.

 151. azvevit říká:

  Zdravím.
  Dnešní MFD str. 10A. Jsou k tomuto tématu dva články. Doporučuji p. Berane. av.

 152. Svatopluk Beran říká:

  Je to celé dost dlouhé, ale když už jsem strávil tolik času hledáním a vy jste potřeboval reakci, snad si to celé přečtete.

  V první řadě koukám že se nám tu asi rozjede spam, doufejme že to nebude účelové, dosud se zde ještě neprojevil a že tento prostor byl hodně dlouho volný.

  Pokud máte namysli článek pana Steigerwalda, to se na mě prosím nezlobte, ale tohohle pána jsem PŘESTAL číst a vnímat asi tak před rokem a něco, řekl bych že takový jednoduchý a stupidní typ demagogie zavedl Gebls, jemuž pak byli mnozí komunističtí novináři výbornými sekundanty a tento pán se oběma těmto typům lehce vyrovná. Domnívám se, že to je právě on, kdo vedle nesmyslných argumentací Cikrta, Julínka, Langera je ten hlavní, kdo popouzí a štve, i když určitě v dobré konzervativní pravicové dobré víře, proti ODS pendlující voliče.

  Pokud jako další článek myslíte článek Milana Vodičky, tak k tomu mohu jenom podotknout, že se snaží o něco podobné co výše jmenovaný autor, méně se ale vyhrocuje, ovšem ale zcela bez znalosti situace. Prosím pozorně se podívejte kdy byl tento dopis českých generálů datován.

  PROHLÁŠENÍ o.s. Vojáci proti válce

  16.12.2007

  My, generálové a důstojníci ozbrojených složek ČR ve výslužbě, účastníci Republikového shromáždění občanského sdružení Vojáci proti válce, na základě svých profesních znalostí považujeme za svou povinnost opakovaně upozornit vládu a občany ČR na nebezpečí, které pro ČR a její občany vznikne umístěním radarové základny jako části protiraketové obrany USA na území ČR.

  Již více jak rok se vláda vehementně snaží vytvořit z dosud klidné, mírové ČR stát nebezpečný pro své vlastní občany tím, že z vlastní vůle horlivě plní i nevyslovená přání USA, z vlastní vůle vytváří pro své občany nebývalé bezpečnostní riziko – ohrožení jejich životů, zdraví a majetku. Toto riziko představuje radarová základna USA, o jejíž existenci na území ČR se již více jak rok vede nerovný zápas mezi občanskými iniciativami, sdruženími i jednotlivci – odpůrci této základny a vládou ČR. V tomto nerovném zápase jednání vlády prokazuje téměř úplnou absenci soudnosti, ohledu na mezinárodní souvislosti, prostého rozumu, péče o své občany a dalších vlastností nutných k alespoň průměrnému výkonu vládních funkcí. To na jedné straně.

  Na druhé straně jednání vlády prokazuje hrubou, vulgární aroganci moci, hodnou klanů podsvětí. Není to jednání hodné seriozní, vůči občanům a státu zodpovědné demokratické vlády. Kabinet se nestydí peníze daňových poplatníků jednostranně využívat pouze pro svou propagandu, v přímém rozporu s přáním převážné části občanů. Vláda arogantně opovrhuje názory svých občanů. Nejen, že je nebere v úvahu, ale arogantně a pohrdavě odmítá jiné argumenty než své vlastní, byť jsou postavené na lži, nepravdách, klamání, překrucování faktů, nepřípustnosti věcné a otevřené diskuze. Jsou zamlčována a cenzurována stanoviska odborníků, vyvracející argumentaci vládní propagandy. Zcela jsou ignorována stanoviska občanských iniciativ a sdružení i jednotlivců, byť se převážně jedná o oponentní profesně fundovaná stanoviska z oblasti vědy, zdravotnictví či bezpečnosti, ale i o názory umělců a dalších známých osobností.

  O slabosti této vlády svědčí i to, že odpůrci výstavby radarové základny jsou šmahem označováni téměř za agenty Ruska, místo toho, aby s nimi byla vedena otevřená věcná diskuze pod kontrolou veřejnosti. Takovéto známkování odpůrců základny je na hraně zákona, jako ostatně i některá jiná jednání vlády hraničící s trestnými činy šíření poplašné zprávy, klamání veřejnosti apod. Tato vláda, i když má vratkou důvěru svých vlastních poslanců, ví, že nemá důvěru občanů tohoto státu, a proto se bojí referenda.

  V mezinárodních souvislostech svým jednáním a servilností vůči USA i bez ohledu na názory některých silných členů EU i NATO tato vláda pomáhá roztáčet nové kolo zbrojení, směřující nebezpečně k nové studené válce v nových souvislostech a jiných dimenzích s daleko nebezpečnějšími důsledky. Svědčí o tom asymetrická reakce Ruské federace vypovězením smlouvy o konvenčních ozbrojených silách, která je z čistě vojenského hlediska adekvátní vzniklé situaci. Občanské sdružení Vojáci proti válce odmítá aroganci vlády ČR a její přístup k zajištění bezpečnosti státu a svých občanů, za níž převzala zodpovědnost. Současně zpochybňujeme kompetentnost vlády ČR v otázkách zajištění bezpečnosti státu i v mezinárodních souvislostech.

  Považujeme za nezbytné znovu již poněkolikáté upozornit na následující skutečnosti:

  1. ČR v současné době nemá zjevného nepřítele a nehrozí jí přes účast Armády České republiky v intervenčních akcích USA ozbrojený konflikt;

  2. Útok kteréhokoliv z „darebáckých států“ balistickými střelami dlouhého doletu na ČR, státy EU nebo NATO je zjevně nereálný – USA vyloučily Severní Koreu, 16 zpravodajských služeb USA vyloučilo nebezpečí útoku z Íránu;

  3. Začalo se nebezpečně roztáčet nové kolo zbrojení a nedůvěry mezi státy jako důsledek přijetí koncepce protiraketového štítu USA;

  4. Je reálné nebezpečí, že ke zničení radarové základny, z vojenského hlediska prvního cíle ozbrojeného konfliktu, bude použito jaderné hlavice s dostatečným ekvivalentem ke spolehlivému zničení všech prvků základny, včetně podzemních;

  5. Hrozí nebezpečí útoků jiných států na základnu USA v ČR v případě, že USA se dostanou do válečného stavu s jinými státy.

  Vláda o těchto souvislostech nehovoří, nemá zájem, aby bylo zřejmé, že místo své zákonné povinnosti chránit životy, zdraví a majetek občanů je vystavuje nesmyslnému obrovskému ohrožení.

  Vyzýváme:

  – Vládu ČR k přehodnocení svého dosavadního stanoviska v otázce výstavby základny USA na území ČR, přerušení bilaterálních jednání v tomto směru, při tom by měla vzít v úvahu přání převážné části obyvatelstva odmítajícího základnu, uvědomit si odpovědnost za roztočení nového kola globálního zbrojení s nedozírnými důsledky a v této otázce vyhlásit referendum.

  – Senátory a poslance Parlamentu ČR při projednávání této otázky odmítnout zřízení vojenské základny USA na území ČR a prosadit vyhlášení referenda v souladu s vůlí voličů.

  – Všechny občany ČR, občanské iniciativy a sdružení k zesílení tlaku na vládu i zákonodárce všemi legálními prostředky, včetně občanské neposlušnosti, demonstrací a stávek s cílem dosáhnout minimálně přerušení jednání se Spojenými státy ohledně vybudování části jejich protiraketové základny v ČR do konce roku 2008.

  Upozorňujeme, že vláda spěchá, vláda má strach z vlastních občanů, a proto se snaží bilaterální smlouvu se Spojenými státy uzavřít do konce února 2008. Společným úsilím a akční jednotou dokažme zabránit velmi pravděpodobné národní katastrofě.

  Z pověření Republikového shromáždění VPV členové Republikové rady:

  genpor. v.v. Oskar Marek, v. r.
  člen Republikové rady VPV

  plk. v.v. Jiří Bureš, v. r.
  předseda VPV

  plk.v.v. Bohumil Novák, v. r.
  člen Republikové rady VPV

  A jako další, předkládám dokument člena ODS pana Dr Jiřího Payene. Omlovám se ale,původně jsem uvedl nesprávné datum o jeho zaslání presidentovi a to rok 1998. Správné datum je 13. června 2000. Zvláště si pak přečtěte několikrát doslovně předposlední odstavec.

  PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY
  POSLANECKÁ SNĚMOVNA

  Dr Jiří T. Payne

  Místopředseda zahraničního výboru
  Vedoucí stálé delegace PČR do PS NATO
  Sněmovní 4
  118 26 Praha Malá Strana

  V Praze dne 13. června 2000

  Vážený pane presidente,

  dovolte, abych se na Vás obrátil jako na vrchního velitele ozbrojených sil České republiky s následujícím podnětem.

  Proliferace jaderných, biologických a chemických zbraní a rostoucí schopnosti (dolet, přesnost navigace) raketových nosičů – balistických střel a řízených střel s plochou dráhou letu – vytvářejí nová rizika pro členské státy NATO a mění do značné míry bezpečnostní prostředí celého světa. Světové bezpečnostní prostředí se stává stále méně předpověditelné (i zpravodajskými prostředky) a tedy i kontrolovatelné. Prostředky hromadného ničení jsou stále více dostupné nejen pro státy, ale i pro nestátní subjekty. Zvláště zřetelným důsledkem proliferace je rostoucí nebezpečí náhodného, neoprávněného nebo záměrného útoku balistickou raketou středního a dalekého doletu. Toto riziko se dotýká ve značné míře i České republiky.

  V rámci aktivit Parlamentního shromáždění NATO se touto problematikou zabýváme od jara minulého roku a měli jsme možnost seznámit se s celou řadou informací dotýkajících se této problematiky. Vedou mne k závěru, že je třeba věnovat tomuto problému zvláštní pozornost.

  V průběhu posledních měsíců se trochu neproporcionálně věnuje velká pozornost americkému projektu National Missile Defense (NMD), ačkoli ve skutečnosti se připravuje ucelený systém protiraketové obrany.

  Vážený pane presidente,
  dovolte, abych Vás požádal o projednání této problematiky v Bezpečnostní radě státu s tím, aby byly zváženy možnosti spolupráce České republiky na budování protiraketové obrany spolu s USA a zejména, aby byla zvážena možnost nabídnout umístění příslušného radaru na území České republiky.
  Jsem přesvědčen, že by to byl nejvýhodnější způsob jak vyřešit výše zmíněné riziko.

  Přikládám soubor informací, které mohou osvětlit některé další podrobnosti týkající se této problematiky a rád bych Vás, pane presidente, ujistil, že jsem připraven poskytnout Vám další materiály, pokud byste o ně projevil zájem.

  S přátelským pozdravem

  RNDr. Jiří Payne v.r.

  Vážený pan
  Václav Havel
  President republiky
  Pražský hrad

  Na vědomí:
  Miloš Zeman, předseda vlády
  Vladimír Špidla, místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí
  Jan Kavan, místopředseda vlády a ministr zahraničí
  Pavel Mertlík, místopředseda vlády a ministr financí
  Vladimír Vetchý, ministr obrany
  Stanislav Gross, ministr vnitra
  Karel Březina, ministr a vedoucí Úřadu vlády ČR
  Miroslav Grégr, ministr průmyslu a obchodu
  Jaromír Schling, ministr dopravy a spojů
  Václav Klaus, předseda Poslanecké sněmovny
  Libuše Benešová, předsedkyně Senátu
  Lubomír Zaorálek, předseda ZAV PSP
  Petr Nečas, předseda VOB PSP
  Michael Žantovský, předseda VZVOB S

 153. Daňový soumar říká:

  Už teď je vidět na povolebních tanečcích kdo a jak je na naší politické scéně zásadový :))). Důležité je totiž býti u kormidla, nebo na první palubě. Do kotelny a podpalubí by totiž šel jenom vůl anebo tleskající plebs.

 154. Svatopluk Beran říká:

  Konference o protiraketové obraně: ZASTÁNCI RADARU ODMÍTAJÍ DISKUTOVAT

  Ve dnech 1. a 2. listopadu proběhne v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (nám. Jana Palacha, místnost 131) mezinárodní konference Protiraketová obrana USA v Evropě, kterou organizuje Centrum globálních studií společně i s Iniciativou Ne základnám. Zahájení obou dní konference je v 10:00.

  Cílem Iniciativy Ne základnám je již od jejího vzniku mimo jiné rozvíjet debatu na téma protiraketové obrany. Celá konference je koncipována jako fórum pro střet argumentů odpůrců a zastánců vybudování radarové základny na našem území.

  Pozvání přijali mimo jiné:
  Jan Neoral, Liga starostů proti radaru
  Lubomír Zaorálek, místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
  Oskar Krejčí, mezinárodně-politický analytik
  Jaromír Kohlíček, poslanec Evropského parlamentu
  Kate Hudson, Campaign for Nuclear Disarmament, Velká Británie
  Martin Kloubek, Greenpeace

  Zváni byli také všichni poslanci a senátoři, členové vlády, zástupci ministerstev obrany a zahraničí. „Bohužel se ukazuje, že ti, kteří nesou za celý projekt největší politickou odpovědnost, tedy vládní představitelé a jednotlivá ministerstva, nejsou ochotni či schopni svůj názor obhájit před veřejností a postavit se čelem argumentům proti radaru. Do této doby nikdo z nich účast na konferenci nepřislíbil. Osloveni byli ve značném časovém předstihu,“ říká mluvčí Iniciativy Jan Májíček.

  Jedním z cílů konference je také poukázat na mýty a lži, které kolem celého projektu stále kolují. „Při středeční debatě ve sněmovně například ministr Bursík hovořil o úspěšné „natoizaci“ protiraketové obrany USA, jak ji požadovali Zelení. Tzv. Hlavní smlouvu o radaru, v níž se jasně píše, že „Spojeným státům přísluší výhradní velení a řízení operací protiraketové obrany“ tedy nejspíš ani nečetl,“ dodává mluvčí Iniciativy Jana Glivická.

  V sobotu 1. listopadu proběhne také přímo v budově Filozofické fakulty tisková konference s účastníky konference, a to mezi 12:30 a 13:00 v místnosti 131.

 155. Svatopluk Beran říká:

  Toto je článek mimo tuto mísu, domnívám se ale, že má hodně blízko k většině z nás, kteří se na zdejších blozích prezentujeme a že jeden druhý z nás souhlasí z ústřední myšlenkou tohoto článku, i když svůj pohled vede méně či více z leva nebo z prava.

  Vzkaz ČSSD
  Co řekly volby 2008?
  Soňa Hromátková
  Stop vulgárním gestům a hákování v politickém ringu, stop špatnému hospodaření, stop vlastizrádcům!

  K čemu jsou rozbory a tvrzení o tom, co lidé chtějí, k čemu všemu dali ve volbách hlas? Lidé řekli pouze(!), co nechtějí. Volili momentální „menší zlo“. O souhlasu k čemukoli „nebyla řeč“!

  Volili v tísni a z nouze, protože hrozilo prošvihnutí možnosti zabránit některým nežádoucím „reformám“ ve zdravotnictví, prošvihnutí možnosti zastavit vstup cizích vojsk včetně umístění nebezpečného cizího armádního zařízení, prošvihnutí možnosti zabránit (nebo zatím oddálit) další, nevýhodné privatizace (většinou majetků dosud strategicky výhodně držených státem), dalším nesmyslným rozhodnutím o železniční a kamionové dopravě atd. atd. Napodobením klasika řekli: tento způsob vládnutí zdá se být nešťastným!

  „Menšímu zlu“, totiž ČSSD, se dostalo mimořádné, ač vlastním přičiněním nezasloužené, možná (?) i historické výhody. Také poslední možnosti vylepšit si charakter. A to takové předpokládané, že napře veškeré síly k prosazení všeobecného a nejlépe elektronického referenda, včetně zajišťování pravdivých podkladových informací ke každé rozhodované věci předem – prostřednictvím státního média a zejména poctivého vyhodnocování výsledků.

  Po r. 1989 se překvapivě mnoho občanů přizpůsobilo, učilo se – účetnictví, řízení podniků, novému hospodaření s ne vždy dostupnými prostředky.

  Naučí se jistě spolurozhodovat i o věcech veřejných. Naučí se toleranci a respektu k rozhodnutí většiny. Pokud uvidí občané účinnost každého hlasu, bude vyhráno. Pokud by nám mělo něco dělat starosti, tak jedině pletichy elitářských skupinek, toužících po moci a exhibici.

  Je otázkou, zda tato výhra bude s účastí ČSSD, či zda promarní svou šanci a výzvu nepochopí, nebo bude slabá na to, aby na takovou výzvu vůbec odpověděla. Přivítáme realizaci posílení a spravování státu. Kulturního a spravedlnost důsledně prosazujícího. Důstojně se prezentujícího v EU a ve světě vůbec. Je na ČSSD, aby zvážila, zda má „patent na rozum“ a předvede diktát v oranžovém, nebo moudře udělá kroky k naplnění demokracie v původním slova smyslu.

  Nu, jste na tahu, oranžovníci, a my hledíme, jestli si také nedáte mat (?).

  Jsme unaveni, znechuceni, přehlíženi a trpělivosti nemáme nazbyt. Na pravé či na levé háky už zvědavi nejsme. Na nějaké kšeftování s kýmkoli také ne! Domnívám se, že v případě vašeho selhání by mohla být přechodně neuspokojitelná poptávka po skle. Račte vystoupit z rozjetého rychlíku do pekel, co nikde nestaví a přesedněte (třeba) do couráčku. Cestou se dobře dívejte a poslouchejte!

  To jsme řekli ve volbách, nic víc.

 156. Svatopluk Beran říká:

  Apel Zelených Ondřeji Liškovi

  30.10.2008 – Jiří Čáslavka, Martin Kloubek

  Milý Ondřeji,

  v dnešních OVM jsi řekl, že v Poslanecké sněmovně podpoříš radarové smlouvy do druhého čtení, aby mohlo dojít k jejich projednání ve výborech. Ve druhém čtení projekt ale nepodpoříš. Tvému postoji nerozumím, buď jsi pro nebo proti. Zdá se mi, že právě takové chytračení a programová nevěrohodnost přispěla k naší nedávné porážce ve volbách.

  Žádám Tě tedy o dodržení Tvého slova, který jsi dal mnoha členům SZ i veřejnosti, že projekt nepodpoříš. Ve druhém čtení bude odmítnutí radaru složitější, tlak na Tebe bude určitě ještě větší.

  Věcné důvody, proč bys měl hlasovat proti Ti psát nemusím, znáš je minimálně stejně dobře jako já. Tvůj hlas může být rozhodující.

  Doufám, že si Tě budu moci i nadále vážit.

  S pozdravem,

  Jiří Čáslavka (vedoucí zahraniční sekce Strany zelených)

  Milý Ondřeji,

  obvykle se těchto stranických diskusí držím stranou, nicméně mi to tentokrát nedá, abych nedokončil, co Jirka nakousl. Tvé stanovisko v OVM mě, věř mi nebo ne, skutečně překvapilo.

  Pokud dopředu avizuješ, že smlouvy ve 2. čtení nepodpoříš, znamená to, že si sám od jednání ve výborech nic neslibuješ. Jistě oprávněně. Vše již bylo totiž řečeno, jednání a hlasování ve výborech je předem nalinkováno po linii stranického zastoupení a výbory pochopitelně ani nemohou nijak měnit obsah již podepsaných smluv. Proč tedy to lavírování až do konce?

  Ať si lámu hlavu, jak chci, napadá mě, bohužel, pouze jediné vysvětlení: Vláda má již nakoupeného dalšího zrádce z opozice (ano, zrádce-přeběhlíka, nic jiného se o člověku, který nepřizná své straně, že bude v pro ni tak klíčové věci hlasovat proti ní, tahá ji za nos a pak ji v rozhodujícím okamžiku podtrhne, říci nedá), ale nechce jej z pochopitelných důvodů ukázat veřejně již nyní při 1. čtení. Ty ho tedy nyní svým hlasem „přikryješ“ (zdržení v tomto případě stačí) ) a ve druhém čtení, ve kterém se již prozřivší a konstruktivní poslanec opozice bude moci projevit, si možná klidně dopřeješ luxus hlasování proti smlouvám. Jenže to už nebude k ničemu. Radar ve sněmovně projde za pomoci pozitivně či negativně motivovaného poslance (či poslanců) a naši politici tak opět, jako již mnohokrát v dějinách, rozhodnou proti vůli většiny lidí a ohnou jim hřbet ještě do nižších pater.

  Kdysi jsi v jednom rozhovoru na adresu Greenpeace prohlásil, že je v radaru nezradíš. Bohužel se mi zdá, že právě nyní zrazuješ. Pokud by jsi v 1. čtení spolu s Věrou, Olgou, Hovorkou (který se k tomu chystá) hlasoval proti smlouvám, musela by se ODS vytasit se svým dalším přeběhlíkem anebo by radar prostě prohrála a byl by pokoj. Svým postojem ale místo toho umožníš, aby šel tento dárek Bushovi na rozloučenou dále sněmovnou a děla se s ním vůle boží (resp. Marka Dalíka).

  Tvůj hlas je zapotřebí nyní, ve středu. Skoro se mi chce říct: Za pár týdnů, až dojde na 2. čtení, si jej strč za klobouk. Nebude už totiž k ničemu.

  A ještě něco: S radarovými smlouvami nesouhlasíš, ale jsi ochoten je propustit do dalšího čtení k diskusi. Referendum jako nástroj přímé demokracie vítáš, ale návrh na referendum o radaru přes 1. čtení pustit nechceš. Možná nejsem průměrný volič zelených, ale tato neprůstřelná logika mi opravdu uniká.

  Diskuse je jistě potřebná. SZ má nicméně nakročeno se konstruktivně prodiskutovat do nicoty.

  Martin Kloubek (politický poradce Greenpeace)

  P.S. Nedisponujeme vojenskou silou USA, přírodními zdroji Ruska, ani lidským potenciálem Číny. Jediné co máme je sebeúcta a jistota o spravedlivosti vlastní věci. Jestliže o ně přijdeme, nezbude nám už vůbec nic.

 157. Svatopluk Beran říká:

  Pro pana Simona je přidán i originál v angličtině, z doufám důvěryhodného media a to International Herald Tribune. Sám jsem se fyzicky tohoto prohlášení generála Oberinga nezůčstnil, ale snad bude toto významné veřejnoprávní medium pro pana Simona dostatečné.

  Spojené státy tlačí na český Parlament, aby schválil základnu raketové obrany

  2.11.2008

  Praha, 31.října (Xinhua) – Ředitel Agentury pro raketovou obranu Henry A. Obering III naléhal v pátek na český Parlament, aby schválil zařízení americké raketové obrany na českém území. Řekl, že odmítnutí by bylo velkým zklamáním pro Spojené státy a NATO.

  Generálporučík Obering sdělil, že ztroskotání plánu by bylo „vážnou překážkou“a že Spojené státy by stále chtěly vybudovat svůj globální raketový štít a mají v rukou plán B.

  Dolní komora českého Parlamentu ve středu začala diskutovat o smlouvě o zařízení raketové obrany nedaleko Prahy.

  Česká vláda souhlasila s dohodou, smlouva musí ale být schválena oběma komorami Parlamentu. Hlasování v dolní komoře je očekáváno brzo.

  US has plan B if Czechs refuse missile defense
  The Associated PressPublished: November 1, 2000

  PRAGUE, Czech Republic: A U.S. official said Friday that a refusal by the Czech Parliament to approve a U.S. missile defense installation on Czech territory would be a serious setback.

  But Lt. Gen. Henry A. Obering III, the head of the U.S. Missile Defense Agency, said the U.S. would still build its global missile shield — and has a plan B in hand.

  „There’s an urgency to getting the schedule on,“ Obering said.

  The Czech Parliament’s lower chamber on Wednesday began debating an agreement to allow the United States to build a radar base near Prague as part of a missile shield the U.S. says would counter threats from Iran.

  The Czech government agreed to the deal but the agreement also must be approved by both houses of Parliament. The vote in the lower house is expected to be close

 158. Svatopluk Beran říká:

  Defense News: Reformujte Pentagon, říkají poradci

  Hodnocení zbraňových systémů už nesmějí provádět úředníci

  Karel Dolejší

  KD│ Poradní orgán Defense Business Board (DBB) doporučil příštímu americkému prezidentovi, aby požadavky na nákup nových zbraní nadále neformulovaly aparáty jednotlivých druhů vojsk, ale samotní velitelé bojových jednotek. Nová administrativa by měla také rychle reformovat panel Pentagonu, který hodnotí nové zbraňové systémy. Je třeba změnit jeho složení a propojit ho s akvizičním procesem (procesem nákupu výzbroje), tvrdí výbor DBB.

  A příští ministr obrany by měl uplatňovat mnohem praktičtější přístup k nákupu zbraní.

  Tak znějí tři hlavní doporučení obsažená v celkem 18 zprávách prezentovaných ministru obrany Gatesovi a jeho náměstkovi 23. října.

  „Přístup business as usual už nepřichází v úvahu,“ napsal výbor ve shrnutí svých zpráv. „ Stávající a budoucí fiskální prostředí, s nímž se ministerstvo musí vyrovnat, vyžaduje smělou akci.“

  Studie „Decision Making in a Fiscally Constrained Environment“ dále uvádí:

  „Vše ukazuje na to, že ministerstvo vstupuje do dlouhé periody fiskálních omezení v obtížném ekonomickém prostředí s rostoucími deficity a kompetitivními tlaky na rozpočet. Akce spojené s krizí na Wall Street tlak vystupňují.“

  V minulosti se ministr o nákup výzbroje osobně nestaral, ale přenechával jej náměstkům. To by se teď mělo změnit. Jen za posledních sedm let byl oproti původním plánům výzbrojních programů zaznamenán nárůst nákladů o celých 328 miliard dolarů.

  Pro pana Simona originál v angličtině zde.

  http://www.defensenews.com/story.php?i=3788678

 159. Svatopluk Beran říká:

  I prostitut by měl znát svoji cenu

  Jan Keller

  Generál Henry Obering přivezl do Prahy 600 000 dolarů , což je v přepočtu zhruba 12 milionů Kč, na posílení české vědy. Jde o první splátku, která byla Česku slíbena za to, že na svém území kousek od Prahy nechá zbudovat cizí vojenskou posádku a cizí vojenskou technologii. Podle všeho pro generála Oberinga představuje nějaké potvrzení smlouvy českým parlamentem jen nepodstatnou drobnost, která v dávno uzavřeném byznysu nehraje větší roli. Zajímavá je i výše sumy.

  Nedávno odstoupivší generální ředitel jedné ze dvou velkých zkrachovalých amerických hypotečních bank působí nyní ve funkci poradce nového generálního ředitele. Finančně byl postižen, měsíčně nyní pobírá již pouhý jeden milion dolarů. Suma 12 milionů korun byla předána tři dny poté, co zbytečná hodinová vojenská přehlídka spolykala 15 milionů korun. Stačilo odpustit si hodinu pořadového kroku a nemuseli jsme se nechat vydržovat. Prostitut, který nezná svoji cenu, nemůže v tržním prostředí nikdy uspět.

 160. svatopluk Beran říká:

  Ještě něco pro pana Simona jako důkaz.

  V Ý Z V A

  Občanského sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE
  k odmítnutí ratifikace smlouvy o umístění základny PRO USA na území ČR
  a smlouvy ČR-USA SOFA.

  Občanské sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE dlouhodobě odmítá existenci jakékoliv cizí vojenské základny na území ČR, stejně tak jako časově neomezený pobyt cizích vojenských jednotek se zvláštními výsadami na území ČR. Tím více to platí o radarové základně PRO USA, která v podstatě bude destabilizovat politicko-vojenskou situaci nejen v Evropě, velkou měrou ohrozí již tak nepevnou strategickou rovnováhu a vyprovokuje nové horečné kolo zbrojení s nepředvídatelnými důsledky. Vláda České republiky ve své zaslepenosti, servilnosti vůči mocnému příteli, ale nekompetentnosti v otázkách zajištění bezpečnosti svého, byť malého, ale strategicky důležitého státu se dává na dobrodružnou cestu nebezpečí a obrovských rizik pro vlastní stát a jeho občany.

  Vláda České republiky dlouhodobě zcela ignoruje názory a stanoviska svých občanů, vyjadřované v peticích, prohlášeních, stanoviscích, MEMORANDECH i jiným způsobem, občanskými sdruženími, profesními kluby a profesními organizacemi, ale i masovými demonstracemi, které jednak odmítají existenci jakékoliv vojenské základny na území ČR a pobyt jakýkoliv cizích vojsk na území ČR a jednak požadují v této otázce oprávněně referendum, protože se jedná o otázku, která na několik generací ovlivní negativně všestranný vývoj České republiky a jejich občanů. Vláda České republiky zcela ignoruje i okolnost, že k těmto spontánním protestům proti základně PRO USA a rozmístění vojsk USA na území ČR se připojuje také intelektuální obec – umělci, vědci, a další. Ignoruje skutečnost, že v podstatě převážná část občanů ČR / stále téměř 70 %/ nesouhlasí s postupem vlády a požaduje jiné řešení. Vláda svým postojem tuto převážnou část občanů staví do role nerovnoprávných občanů. Toto se týká i poslanců Parlamentu české republiky.

  Občanské sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE prostudovalo obě smlouvy a Právní analýzu uvedených smluv, kterou má sdružení k dispozici. V řadě případů byly tyto smlouvy v jednotlivých článcích v rozporu. Na základě tohoto studia sdružení konstatuje:

  – Smlouvy o umístění základny PRO USA a o právním postavení ozbrojených sil USA na území ČR, (smlouva ČR – USA SOFA ) byly vládou ČR uzavřeny proti vůli převážné části občanů a proti jejich zájmům;
  – Právní analýza poukazuje na rozpory mezi některými články obou smluv a smlouvy NATO-SOFA;
  – Obě smlouvy potvrzují v jednotlivých článcích podřízenost ČR Spojeným státům včetně primárního použití práva USA před právem ČR včetně výkonu jurisdikce;
  – Obě smlouvy staví ČR do nerovnoprávného, závislého postavení, do pozice podřízenosti a USA do role protektora. ( Platí to např.o čl. X smlouvy o radaru a výhradním velení a řízení protiraketové obrany Spojenými státy. ČR nemá sebemenší možnost ovlivnit výhradní právo USA rozhodnout o nasazení systému protiraketové obrany USA a tím i o zavlečení ČR do ozbrojeného konfliktu;
  – V obou smlouvách se projevuje ve formulacích jednotlivých ustanovení možnost dvojího výkladu, zejména ve prospěch USA;
  – Některé články smluv ( např. čl.VII odst.1 smlouvy o radaru a čl.III odst.2 smlouvy ČR-USA SOFA) umožňují USA „ podle vlastního uvážení udržovat, vybavovat a provozovat objekty a infrastrukturu protiraketové obrany“,čímž by se nepochybně měnil charakter a význam radarové základny ( včetně možnosti navyšování personálu,výstavbě a rozšiřování nových zařízení);
  – V řadě článků, týkajících se vízové oblasti, cel, zbraní a střeliva, daní, vozidel atd. se projevuje přílišná servilita a vstřícnost ČR vůči USA, ochota k neodůvodněným úlevám až po zrušení povinností ukládaných zákony ČR;
  – Existence základny je pro ČR vážným bezpečnostním rizikem. Připouští to i čl.II Smlouvy.
  Formulace o „ odhodlání USA zajistit bezpečnost ČR ( II odst. 3 a 4) jsou vágní a USA k ničemu nezavazují. Bezpečnost ČR nemůže být i s ohledem na členství ČR v NATO a EU, záležitostí „ odhodlání USA“ na bázi dvoustranného ujednání. ČR se nemůže stavět do postavení vazala jehož bezpečnost „ jsou odhodlány“ zajišťovat USA.

  Občanské sdružení VOJÁCI PROTI VÁLCE
  na základě uvedených skutečností, zastává názor, že přijetí obou smluv a jejich naplnění, tj. umístění základny pro USA a pobyt příslušníků jejich ozbrojených sil na území ČR vytvoří – proti vůli občanů – pro ČR nebývalé bezpečnostní riziko a ohrozí jejich životy, zdraví a majetek. Sdílí rovněž pochybnosti, vyjádřené řadou odpůrců základny, zda obě smlouvy jsou v souladu s Ústavou ČR. Proto by bylo plně na místě jejich posouzení Ústavním soudem ČR.

  V Y Z Ý V Á

  Poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bez rozdílu politického a náboženského přesvědčení odmítnout ratifikaci obou smluv předložených vládou České republiky Poslanecké sněmovně ke schválení a prokázat vůli respektovat přání převážné části občanů České republiky. Vyzývá poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, aby k rozhodování o této pro ČR a její občany životně důležité otázce přistupovali bez ideologických předsudků, v souladu se svým svědomím a s vědomím, že rozhodují o osudu ČR a jejích občanů na časově neomezenou dobu, že rozhodují o mírovém nebo konfliktním životě nejen občanů ČR, ale do značné míry i celé Evropy.
  Na základě svých profesních znalostí a zkušeností, ale i historických zkušeností, připomínáme s plnou odpovědností Poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a občanům ČR, že souhlas se základnou PRO USA a pobytem jednotek USA na území ČR podle smlouvy ČR – USA SOFA bude tou nejhorší zahraničně –politickou volbou od vzniku ČR.

  V Praze 24. října 2008

  Tato VÝZVA bude předána poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, mediím s celorepublikovou působností, organizacím a sdružením v ČR vystupujícím na obranu míru, sekretariátu Světové rady míru a jejím členským organizacím, Evropskému mírovému fóru a jeho členským organizacím a Evropskému parlamentu.

  Poslanec Evropského parlamentu
  Prof.ing. Bohumil SVOBODA DrSC. plk.v.z.Ing. Vladimír REMEK – kosmonaut

  genpor.v.v. Oskar MAREK plk.v.v. Jiří BUREŠ plk.v.v. Ing. Bohumil NOVÁK
  člen rady VPV os. předseda VPV os. člen rady VPV os.

 161. svatopluk Beran říká:

  Ještě jeden, teď už ale usměvější článek, který reaguje na čtvrteční výplod pravicového dopisovatele MF Dnes, pana Stigerwalda. Pokud si někdo občas přečte jeho nesmyslné výlevy, musí se skutečně podivit, kam je až schopen vytvořit pravicový demokratický novinář.

  Zabraňme ruskému radaru v Brdech

  Prostý lid tápe, je zmaten, neví. Pro takové případy má naštěstí novináře: ti netápou, nejsou zmateni a vědí. Jako komentátor Mladé fronty Dnes. Ten zrovna ve čtvrtek národu konečně vysvětlil to, co se nepodařilo vládnímu zmocněnci pro radar panu Tomáši Klvaňovi. Kdo si přečetl jeho komentář, už netápe, není zmaten a ví.

  Dosud jsme to netušili, teď máme jasno. Stojíme totiž před volbou. Buď Západ, nebo Východ. Buď demokracie, nebo samoděržaví. Buď budeme mít v Brdech radar americký, čili demokratický, nebo ruský, čili samoděržavný.

  Kdyby nedej bože naši poslanci a senátoři hlasovali v souladu s vůlí až 70 procent tápajícího, zmateného a nevědoucího národa, uvrhnou nás tím do područí Moskvy. Tak to vyplývá z čtvrtečního komentáře Mladé fronty Dnes.

  Medvěděv s Putinem a moskevská generalita už totiž netrpělivě vyčkávají, jak to u nás s radarem dopadne. Na kozáckých koních a s tasenými šavlemi čekají, až nezodpovědná opozice v parlamentu s několika ještě nezodpovědnějšími koaličníky či koaličnicemi odhlasují „ne“ demokratickému radaru.

  A pak zavelí a s mohutným „uráááá“ přitáhnou do Brd se svým radarem, samoděržavným. Dřív tu měli atomovky, teď sem instalují radar. Nás se na nic nebudou ptát. Houbeles se budou ohlížet na to, že Česko je už delší dobu součástí NATO i Evropské unie.

  Jako banální prkotina jim bude připadat fakt, že mezi jejich (Kaliningradskou oblastí) a českým územím leží přinejmenším Polsko, jinak dokonce Ukrajina a Slovensko. Když v Kremlu ucítí příležitost, jistě sem k nám už nějak dostanou, aby v Brdech postavili místo amerického radar svůj.

  To ovšem musíme mít podle komentátora MfD na paměti. Optikou této reálné hrozby je nutné nazírat na vlastenecké úsilí těch zodpovědných politiků, kteří chtějí nastartovaného Medvěděva, Putina, jejich kozácké koně, šavle a samoděržavný radar předběhnout umístěním radaru amerického, demokratického. Uff, tak teď už konečně víme, jak to je, kdo a co nám hrozí.

  Mimochodem, když přijedete do maďarských termálních lázní Harkány deset kilometrů od chorvatských hranic, na kopci kousek od nich už jeden radar stojí. Průvodce jisté české cestovky, který je v Harkánech už skoro jako doma, to občas komentuje s úsměvem:

  „Když začala válka v Jugoslávii, Američani sem radar instalovali, aby monitorovali situaci na bojištích. Válka skončila – Američani zůstali.“ Ještěže tak! Jinak už by na tom kopci určitě stál radar ruský. Samoděržavný.

 162. svatopluk Beran říká:

  Předpotopní radar

  3.11.2008 – Jan Keller

  Příspěvek Jana Kellera pro víkendovou konferenci o PRO.

  Po téměř dvou létech vytáčení, vyložených nepravd a zástupných argumentů se konečně dozvídáme, že americký radar má u nás stát kvůli Rusku. Bude nás chránit, aniž by přitom Rusko jakkoliv ohrožoval.

  Po vojenské stránce se Rusko nemá čeho obávat. Je přece kdykoliv schopno svými jadernými hlavicemi přeorat celý prostor mezi Řípem, Prahou a Plzní, to vše zhruba do deseti minut od vydání rozkazu. Po této stránce tedy můžeme být naprosto klidní a můžeme i se svými dětmi usínat v pohodě.

  Radar je zde kvůli něčemu jinému. Až bude postaven, všimne si Rusko, že patříme do americké sféry vlivu a už nám dá konečně pokoj. Nedovolilo by si atakovat zemi, na které stojí jinak zcela neškodné americké vojenské zařízení.

  Bezpečnostní experti i bezpečnostní laici, kteří nás o tomhle přesvědčují, žijí hluboko ve dvacátém století. Ustrnuli ve světe, kde jedině noha vojáka rozhodovala o suverenitě či závislosti země. Když k nám vkročí voják americký, nebude tady ten ruský.

  Až tito staromódní experti a příliš nadšení laici vyhlédnou ze svých zákopů, zjistí, že dnes žijeme v jiném světě. V poměrech globalizované ekonomiky jsou země drženy v závislosti hrozbou odmítnutí investic, nákupem jejich dluhopisů, přerušením strategických hospodářských vazeb. Pouze ty státy, které kontrolují velké zásoby strategických surovin, mohou se obávat okupace. Naposledy jsme to viděli v případě Iráku.

  Ve svobodné tržní ekonomice si může Rusko od Korejců odkoupit naše strategické výrobní kapacity, od Němců odkoupit náš tisk, od Rakušanů naše pojišťovny, od Jihoafričanů naše pivovary. Nechá nám tady jenom ten radar, abychom dále ze svých daní platili jeho provoz a jeho ochranu.

  O radaru v Tichomoří se ví, že je po technické stránce zastaralý a problematický, jako ostatně celý plán hvězdných válek. Bude muset být modernizován a získat nové parametry, zcela jiné, než s jakými pracovali naši hygienici, kteří ho označili za neškodný. Předpotopnost radaru však nespočívá jen v jeho parametrech. Celý se opírá o předpotopní způsob uvažování bezpečnostních expertů, které kdysi naučili, že stačí, aby si hodný pejsek poznačil zvednutou nožičkou své území a zlý pejsek mu na ně nevkročí

 163. Svatopluk Beran říká:

  Americká raketová obrana nebude pod NATO
  5.11.2008 – Milan Vašíček

  Plk. Doc. Ing. Milan Vašíček, CSc. vyučoval na Vojenské akademii, resp. Univerzitě obrany v Brně. Je autorem studie „Operační účinnost systému protiraketové obrany GMD“ (ATM 8/2008). Doc. Vašíček nemohl vystoupit na konferenci „Protiraketová obrana USA v Evropě“ (1.-2.11. na FF UK), zaslal nám ale své stanovisko k projednávané problematice.

  • • •

  Ze systémové analýzy současného stavu projektu protiraketové obrany GMD je zřejmé, že je k současné prezentaci slangově řečeno „vyhnán prášky“, tj. politickými důvody. Provedené zkoušky odpovídají etapě, kdy se ověřuje vlastní princip a zda je koncepce životaschopná. Od doposud provedených testů nelze ani více očekávat než to, že přijatá koncepce může splňovat s přiměřenou mírou spolehlivosti na ní kladená očekávání. Od této fáze k bojovému zařazení zbraňového systému do výzbroje vždy ještě uplyne velmi dlouhý čas. Čím je projekt sofistikovanější, tím je toto období delší.

  Ze své zkušenosti z vývoje zbraňových systémů jsem si natvrdo ověřil, že žádný zbraňový projekt, ať již klasický, tím spíše raketový, nikdy neproběhl v plánovaných termínech a nákladech. To platí pro všechny armády a země. Navíc úmrtnost projektů činí 50 i více procent, zpravidla z nemožnosti prakticky realizovat zadání dostupnými technologiemi či nárůstem nákladů nad ekonomické možnosti. Obvykle vývoj do realizace zavedení trvá minimálně 2 až 3x déle a několikanásobně nákladněji než se na počátku plánovalo. Část jde na vrub vývojářů či vývojových podniků z hlediska lobbování u vlád či zákonodárců (nalákání na nízkou cenu s vědomím, že když to již „sežralo tolik peněz“, tak nezbývá vládě či zákonodárcům nic jiného než do toho vrazit další peníze, aby nebyla z projektu ostuda). Převážná část však vyplývá z toho, že použití sofistikovanějších technologií přináší problémy, které se prvotně nečekaly a jen jejich úspěšným vyřešením, zpravidla náročným na čas, lze projekt dovést zdárně do konce. Poslední příklad v malém u armády ČR: modernizace tanku T-72 (systém řízení palby), proces zavádění kolového OT – Pandur.

  Čím je systém sofistikovanější a technologicky dokonalejší a náročnější, délka od zadání projektu k jeho realizaci pro bojové použití narůstá. A to je případ GMD. Ač hardwérově jsou základní podsystémy samy o sobě vyřešeny, klíčovým problémem bude úspěšně vyřešit řídící systém jak po stránce HW, tak SW (software), a komunikaci mezi základními podsystémy GMD: prostředky družicového průzkumu (resp. i představitelný radar pro pásmo X v předsunuté dislokaci raketové základny nepřítele), radar XBR pro střední fázi letu útočící balistické rakety (ČR) a protiraketová baterie (Polsko) s antiraketami GBI (Ground Based Interceptor) a pozemní středisko řízení protiraketové palby (USA).

  Řídící systém, ať již při dálkovém navádění či při samonavedení mnohonásobných prostředků ničení, musí navádět antirakety na dráze s přesností řádově 0,1 m při přesnosti načasování pohybu v rozsahu 0,1.10-3 sekundy, protože se řídí, sledují a navádějí proti sobě tělesa metrového rozměru, pohybující se vzájemně vůči sobě rychlostí až 8000 m.s-1. Tomu musí odpovídat jak přesnost měření senzorů a řízení pohybu antirakety výkonnými elementy řídících pohyb antirakety, tak algoritmus SW k výpočtu ovládacích pohybů. Jejich otestování si vyžádá vysoké náklady a zejména čas, aby bylo věrohodně prokázáno, že GMD má potřebnou přesnost a spolehlivost ve funkci. Bude třeba provést alespoň 15 až 20 úspěšných po sobě jdoucích testů za modelování zcela věrohodné bojové scény. Tuto fázi vývoje nelze urychlit bez negativních následků.

  Náročným úkolem bude přivést systém GMD technicky i personálně to takového pohotovostního stavu, že bude nejpozději do 10 minut od detekování odpálení balistické rakety družicovým průzkumem schopen odpálit antiraketu, spíše sadu antiraket. To znamená za tu dobu prověřit funkčnost celého systému a jeho podsystémů, zejména pak připravit raketové motory k odpálení, uvést do chodu inerciální a senzorové systémy a otestovat je, prognózovat dráhu balistické rakety a podle toho nastavit a naprogramovat počáteční fázi letu antirakety. Že to bude náročný úkol vyplývá z toho, že doba přípravy zatím provedených bojových testů systému GMD se počítá ne v minutách či hodinách, ale v týdnech. A již se stalo, že test byl v posledních okamžicích odvolán pro náhle se objevené závady či poruchy. Pokud se nedosáhne takového stavu bojové připravenosti, že GMD do 10 minut od detekování odpálení balistické rakety družicovým průzkumem bude schopen odpálit antiraketu, nelze GMD rozvinout do bojového použití.

  To si uvědomilo ministerstvo obrany USA a zadalo nezávislému vládnímu orgánu Institute for Defense Analyses vypracování studie „Study on the Mission, Roles, and Structure of the Missile Defense Agency (MDA)“. Závěr studie lze ze strany ČR vyložit tak, že pokud nebude ověřena spolehlivost funkce celého systému protiraketové obrany GMD alespoň v prototypové fázi, není důvod jeho instalace jako celku, tím i radaru XBR v ČR.

  Z hlediska samotného radaru XBR, který by měl být instalován v ČR, půjde o to, že bude muset zřejmě projít dalším zdokonalením, aby vyhověl požadavkům na přesnost navádění antiraket na útočící balistickou raketu, a to jak jeho HW, tak zejména SW. Je na místě si položit otázku, zda nebude muset být pro GBD použit zcela jiný radar než ten, který by byl instalován v ČR.

  Do doby, než systém GMD bude plně funkční, to nebude spíše než za 6 až 8 let, tak radar XBR může být použit nanejvýš jako prostředek pro sběr elektronických informací.

  Že by USA včlenily systém protiraketové obrany GMD do struktur NATO, nelze vůbec předpokládat. Nejen z hlediska udržení si vojenské nadřazenosti, ale z důvodů utajení svých technologických znalostí, na které vynaložily své prostředky. Zde jde i o zabránění úniku informací o GMD, který by mohl logicky ohrozit jeho účinnost. Proto se o GMD nebudou USA chtít s nikým dělit, což musí být bráno jako normální chování.

  Evropské státy NATO nebudou nikdy schopny svůj systém protiraketové obrany GMD vyvinout. Především jde o disponibilní finanční prostředky, které by bylo třeba vynaložit na GMD a koordinaci vývoje a výroby. To evropské státy NATO nebudou mít nikdy k dispozici v potřebné výši. Je to dáno roztříštěností výzbrojování jednotlivých armád NATO v Evropě. Každá evropská armáda má např. svůj vlastní typ tanku, OT či PL komplet. Na zavedení každého z nich, tj. náklady na vývoj, testování a technickou přípravu výrovy, musely být vynaloženy vždy stejné náklady. Takže Evropa na ně tak mnohonásobně vynakládá více peněz než USA či Rusko při podstatně menších počtech. Tím USA i Rusko mohou mít k dispozici dostatečné prostředky na rozvíjení GMD, zatímco je Evropa rozmrhává svým individualistickým přístupem k vyzbrojování.

  V této etapě GMD jeho neúspěchy v testech vykládat jen negativně by vedlo neprávem k jeho zpochybnění se všemi zápornými dopady nejen technickými, ale zejména zahraničně politickými, v případě ČR vnitřně politickými.

  Nelze totiž vůbec vyloučit, že možná v budoucnu bude svět skutečně potřebovat GMD, protože proliferace technologických znalostí o balistických raketách s hlavicemi ZHN se bude šířit a počet „darebáckých“ států bude narůstat. Nelze vyloučit ani to, že současně spřátelené státy se mohou najednou změnit v „darebácké“ státy. Nejhorší scénář by byl ten, že teroristické skupiny pod vlajkou nejrůznějších ideologií se násilně zmocní balistických raket, prolomí pomocí hackerů bezpečnostní kódy a budou schopny je odpálit.

  Jedinou zárukou, že bude zaveden skutečně spolehlivý systém protiraketové obrany proti možným teroristickým útokům balistickými raketami, by byl vývoj GMD společnými silami technologicky nejpokročilejších zemí v oblasti balistických raket a protiraketových systémů, tj. USA a Ruska.

  Činit závazná rozhodnutí k rozmístění GMD, co se týče ČR tak radaru XBR, v této etapě je ukvapené jak z hlediska vojensko technického, tak i politického

 164. Svatopluk Beran říká:

  Zubová a Jakubková píšou Obamovi: zastavte radar

  Poslankyně Strany zelených Olga Zubová a Věra Jakubková ve čtvrtek poslaly blahopřejný dopis Baracku Obamovi u příležitosti jeho zvolení prezidentem USA. Vyjádřily v něm naději, že přehodnotí americký záměr výstavby radarové základny na území ČR.

  6. 11. 2008 13:41 – PRAHA
  Poslankyně, pro něž se vžilo označení „zelené rebelky“, v úvodu dopisu blahopřejí Obamovi ke zvolení. „Naše přání není nikterak formální a pramení z radosti, kterou máme z toho, jak se voliči USA rozhodli, a z toho, že ve Vás vidíme velkou naději,“ uvádí poslankyně.

  „Pro Českou republiku svitla dnem Vašeho zvolení naděje třem čtvrtinám obyvatelstva, které opakovaně v průzkumech veřejného mínění vyjadřují nesouhlas se zamýšlenou bilaterární dohodou o umístění radarové stanice na našem území, jež má být v blízké budoucnosti ratifikována českým Parlamentem,“ jdou následně k věci Zubová s Jakubkovou.

  „Dovolujeme si tlumočit Vám jejich obavy s přesvědčením, že právě Vy budete zárukou upřednostnění mírových řešení, demokratického dialogu a zhodnotíte situaci tak, aby nedocházelo ke zbytečným eskalacím napětí,“ uzavírají poslankyně svůj otevřený dopis.

  Obě poslankyně v rámci SZ často vystupují proti plánu vybudovat v Brdech americkou radarovou základnu. Předseda strany Martin Bursík přitom dlouhodobě vystupuje spíše na podporu radaru.

  Podle říjnového průzkumu CVVM s umístěním amerického radaru protiraketové obrany v České republice nesouhlasí dvě třetiny lidí. Naopak pro vybudování základny se vyslovila asi čtvrtina dotázaných.

 165. Svatopluk Beran říká:

  Barack Obama mezi koštětem a hadicí

  Karel Dolejší

  Jednou ze zásad informační války je cílená distribuce informace. Kam taková praxe vede lze ukázat na klasické metafoře slona předváděného lidem se zavázanýma očima. Jeden nahmatá oháňku a dospěje k názoru, že má před sebou koště; druhý stojí u nohy a domnívá se, že jde o sloup; třetí zkoumá chobot a má za to, že drží hadici. Dnes se takovým slonem stal prezidentský kandidát Barack Obama. České publikum má uvěřit, že by byl v zásadě stejným jestřábem jako John McCain, kdežto američtí voliči jsou naopak strašeni, že Obama zanechá jejich zemi zcela bezbrannou.

  Server Investor’s Bussiness Daily není určen českému čtenáři, ale americkému voliči-manažerovi. Proto samozřejmě velmi nahlas informoval o Obamově vystoupení ve Výboru pro priority (Caucus for Priorities) zřízeném nestranickou neziskovou organizací amerických byznysmenů s názvem Business Leaders for Sensible Priorities. Obama podle IBD obhajoval záměr zveřejněný již předtím členem Sněmovny reprezentantů za stát Massachussetts Barneyem Frankem – totiž seškrtat výdaje Pentagonu o 25% a ušetřené prostředky investovat do sociálních programů.

  Obama, Frank a Demokraté by v případě vítězství „překovali naše meče v šeky sociálního zabezpečení a vydali by Ameriku napospas jejím smrtelným nepřátelům“, horlí redakce IBD. Kterou olivovou ratolestí prý Obama USA zachrání, až irácké (!) rakety Šaháb ponesou jaderné hlavice?

  „Omezím investice do systémů protiraketové obrany, které se neosvědčily,“ cituje IBD svatokrádežná slova Baracka Obamy během prezentace ve Výboru pro priority. „Nezačnu zbrojit ve vesmíru. Zpomalím náš vývoj bojových systémů budoucnosti. Zřídím nezávislý výbor pro obranné priority, který zajistí, že Quadrennial [Defense] Review (strategická zpráva zveřejňovaná jednou za čtyři roky Pentagonem – KD) nebude zneužívána k ospravedlňování nadbytečných obranných výdajů.“

  Co všechno Obama podle IBD škrtne? Údajně zruší projekty nových bojových letounů F-35 a F/A-22, rozpustí dvě perutě U.S. Air Force, jednu bojovou skupinu námořnictva soustředěnou kolem letadlové lodě (aircraft carrier group). Nepostaví útočnou ponorku třídy Virginia a futuristický torpédoborec DDG 1000 třídy Zumwalt. A tak dále, a tak dále. Bububu.

  Ve skutečnosti se asi Obamovi ani zdaleka nepodaří připravit Pentagon o čtvrtinu jeho rozpočtu, ba ani zrušit všechny projekty, které IBD tak pečlivě vypočítává. Přinejmenším ty programy, jejichž vývoj byl již dokončen a jakžtakž fungují, se mu zřejmě zcela zrušit nepodaří. Mnozí experti by si jistě vsadili i na velmi kritizovaný letoun F/A-22, protože letectvo by jinak brzy nemělo vůbec na čem létat.

  Něco jiného může být ovšem systém protiraketové obrany NMD/GMD, který byl po léta na politickou objednávku vyvíjen „spirálně“ a zaveden do výzbroje v podobě špatně fungujícího prototypu.

  Slon by tedy mohl vypadat asi takto: Pokud by byl Obama zvolen, sotva se mu podaří Spojené státy odzbrojit, jak tvrdí americkým manažerům server IBD; na druhé straně však není pravda ani to, co nám opakovaně tvrdí česká média – totiž, že mezi oběma prezidentskými kandidáty jsou jen nepodstatné rozdíly, pokud jde o protiraketovou obranu. Na seznamu programů, v nichž chce Obama škrtat, je právě protiraketová obrana naprostou jedničkou.

  A to je skutečně dobrý důvod, proč „netlačit“ na projednávání radarových smluv zrovna v době, kdy nejhorší bezpečnostní riziko pro Českou republiku představuje světová finanční a ekonomická krize.

 166. Svatopluk Beran říká:

  Pokud bude mít někdo zájem může si poslechnout část našimi medii neprezentované diskuze v našem parlamenu. Je mi jasné, že dočasný první radní města Jihlavy pan Vovsík, je hluchý a slepý k těmto faktům a skutečnostem.

  http://www.youtube.com/watch?v=atqtfwFOxO4

 167. Svatopluk Beran říká:

  Národní raketová obrana USA – obrana nebo útok?
  Jan Tamáš
  O systému NMD – „National Missile Defense“ Spojených států amerických toho bylo řečeno již mnoho. Mnoho slov, mnoho pravd, objevila se ale také řada otazníků. Podívejme se teď společně na některé z nich.

  Zaměřme se nejprve na samotný název tohoto systému. Často slýcháme námi placené zaměstnance ve vládě – ať už jde o ministryni obrany, ministra zahraničních věcí, vicepremiéra pro evropské záležitosti, nebo i samotného premiéra – jak o tomto systému hovoří jako o „protiraketové obraně“. Kdo ale umí alespoň trochu anglicky, ví, že správný překlad názvu tohoto systému je RAKETOVÁ obrana, nikoliv PROTIRAKETOVÁ. I když by se někomu mohlo zdát, že se jedná o zanedbatelný rozdíl, jde o rozdíl zásadní.

  Zatímco tabákovým lobbistou a vládou propagovaný výraz „protiraketová obrana“ klade důraz na to, že tento systém má chránit proti raketám, jeho skutečný název „raketová obrana“ mluví pouze o tom, že jde o rakety, které mají být vystřeleny na obranu. Jde tedy nikoliv o obranu před raketami, ale o obranu raketami. Před čím mají tyto rakety údajně chránit, název systému neříká.

  Jak už jsem zmínil, plný název zní „National missile defense“. Přesto však mnozí čeští proradaroví zastánci z řad politiků, novinářů, vojáků i vědců tvrdí, že údajně došlo k „NATOizaci“ celého projektu. Jedním z takových lidí je například předseda Strany zelených pan Bursík, který nehledě na program Strany zelených tento systém otevřeně podporuje a bez zaváhání zrazuje ideály strany, jíž předsedá. Kdo jen trochu sledoval poslední Summit NATO v Bukurešti, ví, že žádné začlenění tohoto systému do NATO neproběhlo, že se i nadále jedná o iniciativu jediné země: Spojených států. I nadále tedy platí, že jde o systém čistě národní, který s námi, ani s Evropskou unií, ani s NATO nemá nic společného.

  Jak je tedy vidět, je u nás pokřivován skutečný význam dvou ze tří slov tvořících název tohoto sytému. A co slovo poslední a v celém názvu nejdůležitější, tedy „obrana“? Abychom nalezli odpověď, pokusme si položit následující otázku: „Pokud by byl tento systém útočný, mohly by ho představitelé USA nazvat pravým jménem – tedy „Národní raketový útok“ a následně požádat Kanadu, Dánsko, Českou republiku, Polsko, Japonsko, Maďarsko či jakoukoliv jinou zemi a usilovat o umístění prvků tohoto systému na jejich území? A pokud by tak učinili, měli by šanci na úspěch? Odpověď je jistě každému jasná. I v případě, že by byl tento systém určen k útoku, byl by nutně nazýván jako systém čistě obranný – jen tak by totiž bylo možné prosadit jeho financování a následné rozšíření po USA a později i za hranice.

  Tento systém spadá do kompetence Agentury pro raketovou obranu a ta zase pod ministerstvo obrany USA. Pro úplnost jen připomenu, že to, čemu se dnes říká ministerstvo obrany USA, se až do roku 1947 jmenovalo ministerstvo války. I tady ale politici brzy pochopili, že s tímto názvem ministerstvo v dobách míru nepřežije – proto bylo nutné název změnit. Názvy se mění, cíle ale zůstávají stejné.

  Abychom se však dozvěděli, jaký je skutečný účel tohoto systému a nestavěli na pouhých domněnkách, podívejme se, co se píše v oficiálních dokumentech americké vlády. V dokumentu Vize pro rok 2020 vypracovaném Velitelstvím vesmírných sil (Space Command) při ministerstvu obrany USA v roce 1996 se na třetí stránce (a později znovu na stranách 8 a 9) uvádí jasná definice cíle vesmírného velení: „Vesmírné velitelství USA – dominance vesmírnému rozměru vojenských operací k ochraně zájmů a investic USA.“ Není tedy o čem pochybovat – jde o ochranu zájmů a investic USA ve světě.

  Hrubá verze překladu do češtiny ZDE

  Originál ZDE

  Kdo by měl náhodou pochybnosti, zda systém Národní raketové obrany USA spadá do této vize, najde jasnou odpověď na straně 11, kde se píše o takzvaném „Globálním zapojení“ (Global Engagement). Zde se píše: „Globální zapojení je aplikací přesné síly z, do a skrz vesmír. Velení vesmírných sil (USSPACECOM) bude mít v následujících letech značně rozšířenou roli aktivního válečníka jakožto bojové velitelství zodpovědné za Národní raketovou obranu (NMD) a nasazení vesmírné síly. Globální zapojení kombinuje globální sledování s potenciálem schopnosti vesmírného globálního přesně-cíleného úderu.“ Jak se lze tedy dočíst zde i v dalším textu, radar v Brdech má být součástí systému, jehož jednou z hlavních funkcí je schopnost přesně cíleného úderu kdekoliv na světě.

  Tato skutečnost není nikterak překvapivá, jde totiž o systém, který už v roce 1983 vešel díky Ronaldu Reaganovi ve známost jako „Star Wars“ – Hvězdné války. I v tomto případě se sice nepohodlný název systému časem změnil, ale koncept zůstal zachován. A tak díky němu dnes existují vojenské satelity, laserová děla ABL umístěná na letadlech Boeing 747, radary a antirakety v různých částech světa a mnoho dalších komponent tohoto systému. To vše jako součást vojenské infrastruktury budované a sloužící k ochraně národních zájmů a investic USA.

  Velitelství vesmírných sil USA přešlo v říjnu 2002 přímo pod kontrolu STRATCOMu – Strategického velení USA. To je jasným důkazem, že kontrola vesmíru má u amerických vojenských plánovačů vysokou prioritu. To koneckonců dokazují i další oficiální dokumenty vlády USA. V roce 2006 přijal prezident Bush novou Národní vesmírnou politiku, a v ní se hned v bodu 2 píše: „Spojené státy jsou oddány průzkumu a využívání vnějšího vesmíru všemi národy k mírovým účelům a pro dobro celého lidstva.“ Proti této větě samozřejmě nelze nic namítat. Ovšem hned následující věta vnáší jasno: „V souladu s tímto principem, „mírové účely“ umožňují Spojeným státům obranné a zpravodajské aktivity při sledování národních zájmů.“ Jak tedy z této oficiální vládní doktríny USA vidět, pokud to budou národními zájmy USA vyžadovat, je možno použít jakýchkoli prostředků a přesto to bude v souladu s „mírovými účely“. Na základě této doktríny se USA deklarují za „vlastníka vesmíru“ a vyhrazují si právo zabránit v přístupu do vesmíru komukoliv, kdo bude „nepřátelsky nakloněn národním zájmům USA“. Jen pro dokreslení: tento dokument, který zásadně mění přístup USA k využití vesmíru byl Bílým domem zveřejněn v pátek, 6.10.2006 ve tři hodiny odpoledne, následován prodlouženým víkendem, neboť v pondělí 9.10. byl státní svátek. Nemusím asi zdůrazňovat, že tou dobou již bylo po uzávěrce většiny deníků a většina Washingtonských politiků i novinářů už byla na cestě domů. Tahle epizoda myslím výborně dokazuje, že stejně pokoutně, jak schvaluje zásadní dokumenty naše vláda, dělá to i stávající vláda americká. Snad nemusím nikomu připomínat ono výjezdní zasedání naší vlády v Teplicích, na kterém byly bez předešlého zařazení na program schváleny hned dva kontroverzní body najednou – smlouva o radaru a uznání nezávislosti Kosova.

  Jak je tedy vidět z dokumentu Vize pro rok 2020, z dalších dokumentů i ze slov samotných představitelů Pentagonu, tento systém není obranný, ale jde o útočný systém, jehož cílem je získat kontrolu nad vesmírem a tím tedy i nad Zemí. Cílem takové kontroly je pak chránit americké národní zájmy a investice.

  Pokud by snad stále ještě někdo pochyboval, zda je systém ochranný či útočný, budiž mu předložen důkaz nejjasnější: samotné použití tohoto systému. Ačkoliv o této zprávě česká média téměř neinformovala, systém Národní raketové obrany USA byl letošního 20.února nasazen v reálné situaci. Ale – světe div se – nebylo to k sestřelení nebezpečné mezikontinentální rakety odpálené darebáckým státem na Spojené státy. Tento systém byl použit k sestřelení špionážního satelitu. Tedy to, co je prezentováno jako obrana, bylo použito k útoku! Tentokrát se jednalo o satelit Spojených států, ale je jasné, že stejně tak může být tento systém kdykoli použit k sestřelení satelitu nepřátelského. V horší variantě může být použit v kombinaci s prvním úderem – jako pojistka proti odvetnému úderu napadené země.

  Tato vojenská operace sestřelení satelitu byla řízena Agenturou pro raketovou obranu (MDA), jejíž ředitel Henry Obering tak často navštěvuje právě naši zemi. Nikoliv snad proto, že by se mu tady tolik líbilo, ale proto, aby zde prosadil umístění prvků tohoto vojenského systému. Naposledy zde byl lobbovat 31.října – tedy před pouhými dvěma týdny – kdy podepsal s prvním náměstkem ministerstva obrany Martinem Bartákem rámcovou smlouvu o strategické spolupráci USA a ČR v oblasti raketové obrany. To poté, co vláda tuto smlouvu schválila začátkem října za absolutního mlčení médií.

  Při této návštěvě s sebou Henry Obering nezapomněl přivézt úplatek ve výši 600 tisíc dolarů. Média mluvila o 600 000 dolarech pro českou vědu, co ale již nezmiňovala, byla skutečnost, že tyto peníze budou použity na samotný vývoj tohoto nebezpečného zbrojního systému. Nikoliv tedy na vědecký výzkum, na kterém mají zájem čeští vědci, ale na zbraně pro americkou vládu! Navíc jde vlastně jen o pouhý outsourcing ze strany amerických zbrojařských společnosti, neboli přesunutí vývoje zbrojní zakázky do levnější země. Společnosti vyvíjející tyto smrtonosné zbraně zvýší zisky a navíc je tento tah prezentován jako přínos české vědě – z pohledu zájmů americké vlády i tamních zbrojovek tedy ideální kombinace. Pevně věřím, že čeští vědci budou dostatečně inteligentní a prokouknou tuhle past a odmítnou se na tomto vojenském výzkumu podílet. Stejně tak věřím, že toto podplácení militarizaci-odmítajících Čechů narazí na stejný neúspěch, jako vládní proradarová kampaň v loňském roce a že se Češi nedají zlomit stejně, jako se nedali zlomit dvacetiletou přítomností ruských vojsk. Udělejme vše pro to, aby sem tentokrát cizí vojáci ani nevkročili – dostávat je pryč je vždy mnohem těžší!

  Naše volba je tedy jasná: Budeme se účastnit tohoto vojenského plánu o ovládnutí vesmíru a světa, anebo tento projekt odmítneme, tak jako to udělala v roce 2005 Kanada?

  Minulý týden zvolili američtí občané změnu. Barack Obama přináší naději nejen pro Američany, ale i pro zbytek světa, že s agresivní rozpínavou zahraniční politikou USA je konec. Zda bude však tato naděje naplněna, nebo zda zůstane pouhým snem, který se týden po týdnu začne rozplývat, až pod tlakem vojenskoprůmyslového komplexu úplně zmizí, teprve uvidíme. Přeji však novému americkému prezidentovi, aby se mu podařilo odolat tlaku silných finančních zájmů a touze po dalších tučných ziscích na úkor životů Iráčanů, Afghánců a mnohých dalších. Aby jeho povolební slib „nového amerického vůdcovství“ nebyl jen dalším ze slibů vrcholových politiků, kterých jsme slyšeli již tak mnoho, ale které zůstávají jen prázdnými slovy.

  Pouhý den po Obamově zvolení dal ve svém projevu Ruský prezident Dmitrij Medveděv jasně najevo, že Rusko chápe skutečný účel nově plánovaných vojenských základen USA ve střední Evropě a cítí se jím ohroženo. Z jeho slov jde mráz po zádech a jsou jasným důkazem, že tento plán Spojených států nás vrhá doprostřed velmi nebezpečné konfrontace.

  Nyní je tedy na našem parlamentu, aby následoval Kanadu a Maďarsko a tento nebezpečný útočný systém jasně odmítnul. Tím nás zbaví rizika, že se ocitneme ve středu nového lokálního, nebo dokonce globálního konfliktu.

  My budeme rozhodování parlamentu sledovat velmi pozorně a velmi zblízka a nedopustíme, aby vůle většiny obyvatel naší země byla ignorována, i kdybychom měli použít občanskou neposlušnost.

 168. Svatopluk Beran říká:

  Smažete i tuto wwweb stránku?

  http://aktualne.centrum.cz/video/?id=225784

 169. Svatopluk Beran říká:

  Velitelství vesmírných sil USA: Vize pro rok 2020

  Pracovní verze překladu oficiálního dokumentu Velitelství vesmírných sil Spojených států, který jasně říká, že systém Národní raketové obrany, jehož součástí má být radar v Brdech, není obranný, ale útočný systém, jehož cílem je získat kontrolu nad vesmírem a tím tedy i nad Zemí. Cílem takové kontroly je pak chránit americké národní zájmy a investice.

  Velitelství vesmírných sil USA: Vize pro rok 2020 – pracovní překlad (PDF)

  V dokumentu Vize pro rok 2020 (originál je ke stažení zde) vypracovaném Velitelstvím vesmírných sil (Space Command) při ministerstvu obrany USA v roce 1996 se na třetí stránce (a později znovu na stranách 8 a 9) uvádí jasná definice cíle vesmírného velení: „Vesmírné velitelství USA – dominance vesmírnému rozměru vojenských operací k ochraně zájmů a investic USA.“ Není tedy o čem pochybovat – jde o ochranu zájmů a investic USA ve světě.

  Kdo by měl náhodou pochybnosti, zda systém Národní raketové obrany USA spadá do této vize, najde jasnou odpověď na straně 11, kde se píše o takzvaném „Globálním zapojení“ (Global Engagement). Zde se píše: „Globální zapojení je aplikací přesné síly z, do a skrz vesmír. Velení vesmírných sil (USSPACECOM) bude mít v následujících letech značně rozšířenou roli aktivního válečníka jakožto bojové velitelství zodpovědné za Národní raketovou obranu (NMD) a nasazení vesmírné síly. Globální zapojení kombinuje globální sledování s potenciálem schopnosti vesmírného globálního přesně-cíleného úderu.“ Jak se lze tedy dočíst zde i v dalším textu, radar v Brdech má být součástí systému, jehož jednou z hlavních funkcí je schopnost přesně cíleného úderu kdekoliv na světě.

  Tato skutečnost není nikterak překvapivá, jde totiž o systém, který už v roce 1983 vešel díky Ronaldu Reaganovi ve známost jako „Star Wars“ – Hvězdné války. I v tomto případě se sice nepohodlný název systému časem změnil, ale koncept zůstal zachován. A tak díky němu dnes existují vojenské satelity, laserová děla ABL umístěná na letadlech Boeing 747 (více informací zde), radary a antirakety v různých částech světa a mnoho dalších komponent tohoto systému. To vše jako součást vojenské infrastruktury budované a sloužící k ochraně národních zájmů a investic USA.

  Velitelství vesmírných sil USA: Vize pro rok 2020 – pracovní překlad

  1565 kB, PDF, 16.11.2008

 170. Svatopluk Beran říká:

  Dost dobře jsem nepochopil proč probíhá na těchto stránkách cenzůra jinak běžných webových stránek, které se snažím předložit jako konkrétní vizuální důkaz skutečností, které proběhly a které jsou běžně dostupné na internetu a které naše hlavní obrazová a televizní media, zřejmě po masíraci nynější vlády ODS nedovolí prezentovat. Takto probíhá tisková demokracie pod vládou ODS. Podobně zneužívali české tiskové agentury komunisti. Nynější vláda sice nenásilné akce policejně netrestá, pouze monitoruje, ale nedovolí jejich pravdivé zveřejnění. Již po několikáté zde prezentji…… Pokud se chce někdo dozvědět všechny pravdivé skutečnosti o projevech lidí nepřejících si vojenskou základnu USA v naší zemi musí hledat, tak jako za totality, v cizích zahraničních mediích. I toto je postoj pana radního Vovsíka na balkóně krajského úřadu. Jsem proti komunistům – ovšem používání jejich metod naší stranou je naprosto v pořádku.

 171. Jiří Simon říká:

  Pane Berane, když u odkazu vymažete „http://“ tak Vám to určitě projde!! Ikdyž se obávám, to co jsem cpete je zbytečné! Sledujete příliš často americké filmy, idyž co jávím tak každá fantasmagorie kterou natočil zdánlivě poblbly, se časem okázalo jako reálné!! Kdoby čekal před 30 lety bezdrátový telefon, že??

 172. Jiří Simon říká:

  Pane Berane, když u odkazu vymažete „http“ tak Vám to určitě projde!! Ikdyž se obávám, to co jsem cpete je zbytečné! Sledujete příliš často americké filmy, idyž co jávím tak každá fantasmagorie kterou natočil zdánlivě poblbly, se časem okázalo jako reálné!! Kdoby čekal před 30 lety bezdrátový telefon, že??

 173. Jiří Simon říká:

  Dále jsem přesvědčen, kdyby panu šéfredaktorovi JL, někdo něco zakazoval či nařizoval!! Tak vezme bič a vyženěno z Jihlavy. Jen jestli nejste přepracovaný????? Tak že ještě jednou, dávejte odkazy začínající www a zamyslete se proč nechce admin na sevru ht…..

 174. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone jedná se o záběry z poslanecké sněmovny a z konkrétních událostí včerejšího dne v Praze, takže asi těžko americké fantasmagorie. Skusím to tedy bez toho http.

  U vlády je nyní ODS a pan Vovsík je velice agilním členem této strana a proto nese plnou zodpovědnost za to co tato strana provádí na politické a demokratické scéně naší země. Nevěřím tomu že nese zodpovědnost na výbuch v Hradci Králové. Nechte se prosím vyšetřit pane Simone.

  http://www.youtube.com/watch?v=atqtfwFOxO4

  aktualne.centrum.cz/video/?id=225784

 175. Svatopluk Beran říká:

  Moc a moc se omlouvám adminovi, jednalo se o mojí nevědomost v používání obrazových materiálů.
  Tím děkuji i vám pane Simone za radu.

 176. Jiří Simon říká:

  Tak Vám to vyšlo,že??? Mezitím jste stihl napadnou ODS, JL, pana Vovsíka!! Co s toho máte?? Prodloužený víkend byl pěkný a Vy sháníte samé „sračky“!!! Pan Vovsík má právo zrovna tak jako Vy vyjádřit svůj názor!! To co Vy zde střádáte včetně obvinění je spíše na léčení???

 177. Svatopluk Beran říká:

  Projev Petra Uhla na demonstraci 17.11.2008

  20.11.2008

  Projev Petra Uhla na demonstraci 17.11.2008 na Národní třídě v Praze. Petr Uhl je novinář a bývalý politik, přední člen Charty 77 a Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS), jeden z nejdéle vězněných politických vězňů normalizačního režimu.

  Vážené občanky a vážení občané!

  oslovuji Vás stejně jako před devatenácti lety. Tehdy jste změnili poměry v této zemi. Součástí oné změny bylo i postupné uskutečňování požadavků Charty 77 a Nezávislého mírového sdružení a dalších iniciativ v tehdejším Československu, Polsku i NDR – aby se odstranilo mocenské dělení světa na dvě části, aby se rozpustilo jak NATO, tak Varšavská smlouva. Ještě v roce 1990 o to usilovalo Občanské fórum i československá vláda.

  Bipolární svět postupně padl. Byl ale bohužel nahrazen jednopolárním, v němž hraje vedoucí úlohu vojenský a průmyslový komplex USA. S odchodem Bushe a jeho vlády se však západní Evropa stává sebevědomější a začíná se stavět proti vybudování amerického radaru v Brdech a americké raketové základny v Polsku. Nadějí je také Barack Obama, ale musí mu to někdo sdělit. A to můžeme jen my, občané – u nás, v Evropě a všude na světě –, kteří nechceme americkou nadvládu ve světě, ani studenou válku, ani radar, ani rakety Iskander v Kaliningradu. V odporu proti radaru, zbrojení a válkám nesmíme polevit.

 178. Svatopluk Beran říká:

  Hledáme svědky extempore Kateřiny Jacques na Národní třídě 17.11.2008

  20.11.2008

  V době demonstrace Iniciativy Ne základnám 17.11.2008 měla být na Národní třídě přítomna i poslankyně Strany zelených Kateřina Jacques spolu s neúspěšným kandidátem do Senátu Michaelem Kocábem. Oba údajně nesli americkou vlajku a pokřikovali na účastníky protestní akce, mimo jiné i „Táhněte do Ruska“. Vyplývá to alespoň z redakčního článku serveru Aktuálně.cz » (ke konci)

  Prosíme všechny, kteří by tyto informace mohli potvrdit, aby se přihlásili na mail mluvčích Iniciativy. Uvítáme nejen osobní svědectví, ale především případný audiovizuální záznam, za který jsme připraveni se i finančně odměnit.

  Pokud je to totiž pravda, Kateřina Jacques i Michael Kocáb dokonale předvedli, jak jsou netolerantní k odlišným názorům, v případě poslankyně Jacques dokonce názorům těch, kteří se jí skládají na plat. Ba co víc, předvedli neuvěřitelně předpojatý a omezený způsob myšlení, podle kterého každý kdo odmítá americký radar, musí být nutně rusofil či snad apologet minulého režimu. Jacques ani Kocáb vážně nevědí, že Iniciativu Ne základnám podporuje hned několik významných bývalých disidentů? Opravdu si nevšimli, že kritika americké raketové obrany zaznívá i ze samotných Spojených států!? Poslali by do Ruska 70% českého národa, většinu voličů i členů Strany zelených!? Petra Uhla, Theodora Postola, či nově třeba Sarkozyho či Berlusconiho?!?
  Inkriminovaný článek Aktuálně.cz – archivovaný webový soubor

 179. Svatopluk Beran říká:

  FOTO, VIDEO: Evropský poslanec Giulietto Chiesa je pro vytvoření evropské bezpečnostní rady, kde bude i RuskoRožmitál/ Nezávislý poslanec Evropského parlamentu, Ital Giulietto Chiesa si vyslechl od starostů z podbrdských obcí názory na americký radar, který by mohl stát v Brdech. Sešel se s nimi v pondělí v Rožmitále pod Třemšínem před mezinárodní konferencí v rámci kampaně Evropa pro mír.

  Karel Hutr
  10.11.2008 17:01

  „Naší snahou je, aby Spojené státy změnily přístup k rozšiřování ve věci protiraketového deštníku a uvědomily si, že smlouvy mezi Polskem, Českem a USA jsou proti zájmům Evropy,“ řekl v úvodu setkání Jan Tamáš z hnutí Nenásilí.

  Giulietto Chiesa jeho slova potvrdil: „Chci slyšet názory v místě a pak je tlumočit v Bruselu. Velká část národa radar nechce, přesto vás vaše vláda nechce slyšet. Není možné, aby Varšava rozhodovala o bezpečnosti v Římě,“ řekl Chiesa s tím, že europoslanci nejsou informováni zrovna tak, jako obyvatelé Česka a dodal, že nejedná za svoji osobu, ale má mandát osmnácti dalších europoslanců, kteří v rozšiřování obranného deštníku spatřují obrovské nebezpečí.

  „Rozšiřování deštníku představuje systém starého vidění světa,“ tvrdí poslanec. Nevěří tomu, že by Americe ležela až tolik v žaludku ochrana Evropy. “Amerika při jednáních obešla Evropu, ale i NATO a uzavírá bilaterální dohody s Českou republikou a Polskem. NATO i Amerika nás dlouho chránili. To se nedá popřít, na druhé straně víme, že svoboda nebyla zadarmo,“ dodal s tím, že nyní tu stojí Evropa a ta má svůj hlas a názor na svoji bezpečnost.

  Rozšiřování protiraketového deštníku podle Giulietta Chiesy bezpečnostní situaci nejenom v Evropě, ale v celém světě výrazně zhorší.

  Zástupci z Ligy starostů proti radaru spolu s europoslancem a zástupci hnutí Nenásilí dokonce v pondělí v Rožmitále zformulovali dopis nově zvolenému americkému prezidentovi Baracku Obamovi. Vyzývají ho, aby Spojené státy budování radaru a postavení raket v Evropě přehodnotily. Všichni se shodli na tom, že žádné bezpečí radar v Česku a rakety v Polsku nepřinesou, ba naopak, že se z Evropy můře stát válečná zóna.

  Na jednání byla i poslankyně českého parlamentu Anna Čurdová, která byla vždy také proti vysílání českých vojáků do zahraničních misí. Na to reagoval rožmitálský starosta Josef Vondrášek s tím, že je také podivné, proč vysílání vojáků do misí nepodléhá schvalování europoslanců. „Můžeme dokonce pochybovat o tom, že radar v Brdech má být určen jen pro obranu,“ naznačila Anna Čurdová.

  Názor Giulietta Chiesy na případné umístění radaru v Brdech je nekompromisní i v případě, kdyby se stal součástí struktur NATO. „Jsem zásadně proti radaru, i kdyby byl součástí aliance, i když smyslu NATO rozumím. Bezpečnost v Evropě by ale měla posuzovat jakási evropská rada bezpečnosti. A její součástí musí být i Rusko. Rada by měla hodnotit bezpečnostní problémy konkrétního regionu. Ne ty staré dvacet let, ale ty současné. Není už možné řešit bezpečnost jednoho tak, aby byla ohrožena bezpečnost toho druhého,“ dodal poslanec.

  Nezávislý poslanec Evropského parlamentu Giulietto Chiesa působil mnoho let jako novinář a spisovatel. Je velkým odborníkem na mezinárodní vztahy a osobně se zná s mnoha vlivnými lidmi po celém světě, včetně našeho prezidenta Klause nebo Gorbačova s nímž konzultoval vytvoření výše zmíněné bezpečnostní rady. Chiesa je také autorem televizního dokumentu Zero: an investigation into 9/11, kterým upozorňuje na nesrovnalosti v oficiálním vysvětlení útoků z 11. září 2001

 180. Svatopluk Beran říká:

  Sarkozy zpochybnil smysl raketové obrany

  27.11.2008

  Francouzský prezident Nicolas Sarkozy zpochybnil před časem smysl americké raketové obrany v Česku a v Polsku. Vyzval Spojené státy i Rusko, aby zanechaly plánů instalovat v Evropě nové rakety. Okamžitě se ozval Alexander Vondra, jenž Sarkozymu vyčetl, že s ním svůj postoj nekonzultoval (jako kdyby vláda v Praze konzultovala Evropskou unii, když už nekonzultuje vlastní občany).

  Místopředsedovi pro evropské (!) záležitosti rovněž vadilo, že prý Sarkozy nemá mandát vyjadřovat se k radaru. Vondra pak svou stížnost napsal dokonce do deníku Le Monde. Bylo by proto zajímavé dozvědět se, jaký mandát mají čeští ministři a kdo jim jej dal. Jak mohou říkat, že radar poslouží obraně Evropy a přitom odmítat připustit Brusel k rozhodování o této věci?

  A aby toho nebylo málo, zaútočil nečekaně i Václav Havel, jenž neváhal Sarkozyho přirovnat k Daladierovi (!). Současně přidal i nepokrytě osobní invektivu: francouzský prezident prý rychleji mluví než myslí…

  Co vlastně české politiky tolik popudilo? Místo obligátního malování íránské hrozby Sarkozy si dovolil říct, že „Rozmístění systému raketové obrany nepřinese nic evropské bezpečnosti … (pouze) zkomplikuje věci

  Pro pana Simona.

  Categories
  U.S. news
  World news

  Sarkozy: U.S. missile shield won’t help security
  U.S., Russia at odds over Washington’s plan for Eastern Europe
  French President Nicolas Sarkozy, left, and Russian President Dmitry Medvedev walk in the street during the EU-Russia summit in Nice on Friday, Nov. 14.

  updated 3:15 p.m. ET Nov. 14, 2008
  NICE, France – French President Nicolas Sarkozy undercut the American rationale for a U.S. missile shield in Eastern Europe on Friday by saying that the system would do nothing to improve European security.

  Sarkozy’s comments were the strongest to date by an American ally against the missile-defense plans, which have infuriated Russia despite the Bush administration’s insistence that they’re aimed at protecting Europe from Iran.

  „Deployment of a missile defense system would bring nothing to security in Europe … it would complicate things, and would make them move backward,“ Sarkozy said after a summit with Russian President Dmitry Medvedev. Medvedev smiled and pointed his finger at Sarkozy in approval after the comments from the French president.

 181. Svatopluk Beran říká:

  Berlusconi: raketový štít USA je provokací

  27.11.2008

  Italský ministr zahraničních věcí Franco Frattini vyzval nedávno Spojené státy, aby přehodnotily svůj postoj k zamýšlené raketové obraně ve střední Evropě.

  Otevřeně kritická slova pak přišla z úst premiéra Silvia Berlusconiho, jenž americký projekt odsoudil jako protiruskou provokaci.

  „Buďme upřímní: domníváme se, že se Rusko provokuje plánem umístit rakety v Polsku a v České republice,“ řekl Berlusconi během návštěvy v tureckém Izmiru.

  Pro pana Simona

  Berlusconi Calls U.S. Missile Shield a `Provocation‘ to Russia
  Email | Print | A A A

  By Flavia Krause-Jackson

  Nov. 13 (Bloomberg) — U.S. plans to deploy a missile- defense shield in Europe are a „provocation“ to Russia, Italian Prime Minister Silvio Berlusconi said.

  „Let’s be straight: we believe there have been provocations toward Russia with the plan to place missiles in Poland and the Czech Republic,“ he said during a joint news conference today in Izmir, Turkey, with Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdogan.

  Barack Obama’s office said on Nov. 8 the U.S. president- elect had made „no commitment“ to the planned missile-defense sites in Poland and the Czech Republic. Russia has warned that the proposed shield, which the U.S. says is necessary to protect against attack by „rogue states“ such as Iran, would threaten its security and wants Obama to reconsider the plans.

  Russian President Dmitry Medvedev said his threat last week to deploy short-range Iskander missiles in Kaliningrad, a Russian region wedged between Poland and Lithuania, was a „proportionate“ response to the „unilateral“ U.S. missile- shield project promoted by President George W. Bush.

  The dispute has contributed to a post-Cold War low in U.S.- Russian ties. Berlusconi said yesterday that U.S. recognition of Kosovo’s independence and support for Georgia’s bid to join the North Atlantic Treaty Organization are also „provocations.“

  „Obama’s reflection on the missile bases in Europe is important because clearly there already has been Russia’s response,“ Italian Foreign Minister Franco Frattini said in a Bloomberg Television interview on Nov. 11. „We cannot do without Russia. We cannot conceive of a new Cold War. We have to imagine, like Obama said, a security framework that can offer guarantees for all of us.“

  Italy takes over the Group of Eight presidency next year and Berlusconi, who is heading it for the third time, has said he wants to act as a mediator between the U.S. and Russia and dilute tensions.

 182. Svatopluk Beran říká:

  Seznam senátorů, kteří se tak jako ti komunističtí pohlaváři v 68 roce minulého století, nyní opět podepsali pod pozvání a dočasné umístění vojsk cizí velmoci, tentokráte velmoci zaoceánské.

  Milan Bureš (buresm@senat.cz) ODS
  Pavel Čáslava (caslavap@senat.cz) ODS
  Pavel Eybert (eybert@taborsko.cz) ODS
  Daniela Filipiová (filipiovad@senat.cz) ODS
  Tomáš Grulich (grulicht@senat.cz) ODS
  Jan Hálek (halekj@senat.cz) ODS
  Zdeněk Janalík (janalikz@senat.cz) ODS
  Liana Janáčková (janackoval@senat.cz) ODS
  Tomáš Jirsa (jirsat@senat.cz) ODS
  Vítězslav Jonáš (info@vitezslav-jonas.cz) ODS
  Tomáš Julínek (julinekt@senat.cz) ODS
  Tomáš Kladívko ODS
  Jaroslav Kubera ODS
  Jiří Liška (liskajiri@seznam.cz) ODS
  Bedřich Moldan (moldanb@senat.cz) ODS
  Jan Nádvorník (rathausova@p15.mepnet.cz) ODS
  Jiří Nedoma (nedomaj@senat.cz) ODS
  Jiří Oberfalzer (oberfalzerj@senat.cz) ODS
  Petr Pakosta (tereza.sejkorova@valley.cz) ODS
  Alena Palečková ODS
  Jiří Pospíšil ODS
  Luděk Sefzig (asistent@sefzig.cz) ODS
  Vlastimil Sehnal (sehnalv@senat.cz) ODS
  Zdeněk Schwarz ODS
  Přemysl Sobotka (sobotkap@senat.cz) ODS
  Jiří Stříteský (striteskyj@senat.cz) ODS
  Pavel Sušický (senator@susicky-ul.cz) ODS
  Richard Svoboda (solc@rsvoboda.cz) ODS
  Karel Šebek (sebekk@senat.cz) ODS
  Miroslav Škaloud ODS
  Jiří Šneberger (sneberger@mmp.plzen-city.cz) ODS
  Tomáš Töpfer (topfert@senat.cz) ODS
  Alena Venhodová (venhodovaa@senat.cz) ODS
  Václav Vlček (vlcekv@senat.cz) ODS
  Alexandr Vondra (vondraa@senat.cz) ODS
  Jiří Žák (zakj@senat.cz) ODS

  Jiří Čunek (okvsetin@volny.cz) KDU-ČSL
  Václav Jehlička (jehlickav@senat.cz) KDU-ČSL
  Adolf Jílek (jileka@senat.cz) KDU-ČSL
  Václav Koukal KDU-ČSL
  Ludmila Müllerová (ludmila@mullerova.cz) KDU-ČSL
  Petr Pithart (obvod@pithart.cz) KDU-ČSL
  Rostislav Slavotínek (rslavotinek@volny.cz) KDU-ČSL

  Jan Horník (kancelar-kv@senat.cz) Klub otevřené demokracie
  Jana Juřenčáková (jurencakovaj@senat.cz) Klub otevřené demokracie
  Soňa Paukrtová Klub otevřené demokracie
  Igor Petrov Klub otevřené demokracie
  Karel Schwarzenberg (schwarzenbergk@senat.cz) Klub otevřené demokracie
  Jaromír Štětina (stetinaj@senat.cz) Klub otevřené demokracie

 183. Svatopluk Beran říká:

  Berlín – Německý spolkový prezident Horst Köhler v souvislosti s polemikou kolem rozmístění amerického protiraketového deštníku v Evropě varoval před novou spirálou horečného zbrojení. Hlavním tématem mezinárodní politiky se naopak musí stát odzbrojení, řekl podle agentury DPA Köhler, který navštívil bývalé jaderné bunkry v Bad Neuenahr-Ahrweiler v německé spolkové zemi Porýní-Falc.

  Systém protiraketové obrany chtějí ve střední Evropě umístit Spojené státy. V České republice zamýšlejí postavit radar a v Polsku silo s deseti protiraketami. Protiraketový „deštník“ má být podle USA obranou proti nevypočitatelným státům jako Írán nebo Severní Korea. Rusko ale americké plány považuje za hrozbu pro sebe a hrozí, že jako odvetu rozmístí své rakety v kaliningradské enklávě nedaleko hranic s NATO, aby neutralizovalo americký protiraketový štít.

  Prezident Köhler se zároveň zmínil o jaderném zbrojení. „Musíme usilovat o to, aby jaderné zbraně nebyly nikdy nasazeny do boje,“ zdůraznil. Atomový kryt z doby studené války má být dnes výstrahou a má vést k naprostému odsouzení jaderných zbraní v současnosti, dodal.

  Atomový kryt pro vládu byl postaven v letech 1960-1972 asi 30 kilometrů jižně od tehdejšího západoněmeckéoh hlavního města Bonnu. Při případném jaderném útoku měl poskytnout ochranu spolkové vládě a spolkovému prezidentu a asi 3000 úředníkům. Köhler s chotí Evou Luisou jsou na oficiální návštěvě Porýní-Falce do úterka.

 184. Svatopluk Beran říká:

  Německý exkancléř: Radar je provokace
  1.12.2008 – Helmut Schmidt, Deník

  Bývalý německý kancléř Helmut Schmidt zkritizoval americký plán na rozmístění prvků raketové obrany ve střední Evropě: „Pokud jde o prezidenta George Bushe juniora, jiný americký prezident by si tuhle strategickou extravaganci a provokaci Ruska pravděpodobně nikdy nevybral,“ prohlásil v rozhovoru pro Tachovský deník.

  Citované vyjádření je o to závažnější, že pochází od člověka, jenž za jiných okolností kdysi sám souhlasil s instalací amerických raket v Německu. Tehdy však eskalovala tzv. druhá studená válka a kontroverzní Pershingy byly reakcí na sovětské střely SS-20.

  Od té doby se mezinárodní situace velmi změnila. Spojeným státům – které Schmidt nesčetněkrát navštívil a podle všeho i obdivoval – hrozí dnes „krize důvěry“; odcházející administrativu neváhá exkancléř označit za „imperialisty“ a záměr (evropského pilíře) raketového štítu jako „nesmysl“.

 185. Jiří Simon říká:

  Pane Berane!? Pokuste se na ty věci podívat ještě jinak? Radar v Česku, v případě jakékoli nehody či poruch!!! Nemá, ani se nemůže počítat s tím, že by být spolehlivou součástí, to co Vy se snažíte šířit? Říkám Vám to ve zkratkách, nenechte si tím zbytečně otravovat život!! Prostě smiřte se s tím, že v dnešní době je ve vzduch přiliž moc materiálu a bude ho přivívat!! Přehled je nutný.

 186. Jiří Simon říká:

  Tak že pan BERAN!! Ne jen zde rozdává zahraniční rozumy, a přitom se chová jako HULVÁT!!!!! Jeho babička dostává 9tísíc důchodu v 90ti letech!! A k to mu, musí vydržovat rodinu Beranovu!! Že vám není HANBA pane BERANE!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 187. Svatopluk Beran říká:

  JE ČESKÝ VICEPREMIÉR VONDRA AMERICKÝM AGENTEM?

  Jan Tamáš

  Ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2007 ZDE se oddíl 1.3 věnuje kontrarozvědné činnosti, tedy popisu činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území. Pozorný čtenář si nemůže nevšimnout, že se tento oddíl věnuje jedné jediné zemi: Ruské federaci. Jakoby snad na českém území operovali zpravodajci jediné země světa – absurdní představa.

  Člověk nemusí být zrovna expert na zpravodajskou činnost, aby si uvědomil, že obzvlášť teď, tedy v době strategického jednání o umístění trvalé vojenské základny USA na našem území, zde budou působit zpravodajci minimálně ještě jedné země: USA. O těch ale zpráva BIS mlčí. Stejně tak jako o zpravodajcích francouzských, čínských, anglických, německých či dalších. Proč? Je to snad tím, že byla dělána na politickou zakázku a jejím cílem nebylo objektivně informovat o činnosti BIS, ale vystrašit lidi starým osvědčeným strašákem – Ruskem? Ve snaze zlomit odpor většiny Čechů, Moravanů a Slezanů proti trvalému pobytu amerických vojsk na našem území?

  Odpověď přichází z míst, kde by ji čekal asi málokdo: z české vlády. V uplynulých zhruba dvou letech se ke mně opakovaně dostala informace, která mě v počátku šokovala. Říkala, že vicepremiér naší vlády Alexandr Vondra je americkým agentem. Zdálo se mi to natolik absurdní, že jsem této zprávě nevěnoval žádnou pozornost. S postupem času se ale množily zdroje, odkud se ke mně zpráva dostávala, a někteří lidé dokonce mluvili tak, že „to přece ví každý“. Může na tom být něco pravdy? Kdo je vlastně Alexandr Vondra?

  Na svých stránkách kromě své základní biografie mimo jiné uvádí, že v roce 1999 obdržel medaili od National Endowment for Democracy (NED). Musí být na tuto medaili patřičně hrdý, je uvedená hned na prvním místě v jeho sekci „Ocenění a vyznamenání“. A co že je tato National Endowment for Democracy, neboli Národní nadace pro demokracii?

  Jeden ze zakladatelů NED Allen Weinstein k její činnosti uvádí: „Mnoho z toho, co my [NED] dnes děláme, dělala před 25 lety tajně CIA“ (Blum, Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower, 2000, str. 180). To je možná nejvýstižnější shrnutí. Obšírněji je pak činnost NED popsána přímo na webových stránkách organizace:

  „Po druhé světové válce, čelíc hrozbám našich demokratických spojenců a bez jakéhokoli mechanizmu poskytování politické pomoci, se zákonodárci Spojených států uchýlili k utajeným způsobům, tajně vysílajíc poradce, vybavení a finance na podporu novin a politických stran, které byly v Evropě v ohrožení. Když bylo na konci 60. let odhaleno, že některé americké privátní dobrovolnické organizace byly skrytě financovány prostřednictvím CIA, aby vedly boj myšlenek na mezinárodních fórech, dospěla vláda prezidenta Johnsona k rozhodnutí, že takovéto financování by mělo přestat, a doporučila ustanovení ‘veřejno soukromého mechanizmu‘ k financování zahraničních aktivit otevřeně.“ ZDE

  V otevřené encyklopedii Wikipedia je dostatek příkladů, jak takové financování zahraničních skupin a politických stran prostřednictvím NED probíhá. Obecně lze říci, že NED podporuje takové politické strany a kandidáty, kteří jsou nakloněni zájmům USA v dané zemi či regionu. Konkrétně to jsou často kandidáti se silnými vazbami na vojenskou oblast a tací, kteří podporují práva amerických společností investovat v daných zemí s minimálními omezeními. NED nepodporuje kandidáty, kteří se staví proti investicím amerických společností nebo ty, kdo slibují omezení práv investic těchto společností.

  Český vicepremiér má ale na svém kontě víc „trofejí“. Další z nich je například členství v Trilaterální komisi (2005-2006). Tato soukromá organizace, jejíž vliv daleko přesahuje vliv mnoha národních vlád, včetně té české, a jejíž členové jsou nikoliv demokraticky voleni, ale jmenováni, je často považována za skupinu, jejímž cílem je vytvoření jedné světové vlády. Není zřejmě náhodou, že dnes v Trilaterální komisi místo Alexandra Vondry zasedá český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg ZDE

  . Kolik Čechů zná tyto zásadní informace? Kde jsou nezávislá média, aby na tyto skutečnosti poukázala? Jak to, že žádný novinář se pana Vondry na tyto skutečnosti neptá a nepožaduje vysvětlení?

  Alexandr Vondra také spoluzakládal (spolu s dalším bývalým velvyslancem v USA – Michaelem Žantovským) PASS – Program of Atlantic Security Studies, takzvaný think-tank, jehož cílem je „identifikovat a analyzovat otázky a problémy zahraniční politiky a bezpečnosti v oblasti transatlantických vztahů a pomoci navrhnout praktická řešení a způsoby čelení těmto problémům“ ZDE. Pod hlavičkou PASS organizoval současný český vicepremiér spolu s dalšími jeho členy konference, jejichž témata odpovídala širšímu zaměření PASS „na obecné perspektivy Atlantické vazby samotné. Současné Euro-Americké otázky a budoucnost NATO a budoucnost společné evropské bezpečnostní a obranné politiky jsou analyzovány směřujíce ke komplementárním a synergickým řešením, která by posílila transatlantickou vazbu“. Po ořezání všech zbytečných slov kolem zůstává jasno: cílem PASS bylo posilování „transatlantické“ vazby a vytváření takové evropské zahraniční a bezpečnostní politiky, která by tuto vazbu posílila (a nikoliv naopak). (Program PASS byl sice v roce 2005 ukončen, byl však okamžitě nahrazen institutem Prague Security Studies Institute. Jména se mění, cíle zůstávají stejné.)

  Je zjevné, že tato „transatlantická“ vazba bude tím silnější, čím silnější bude závislost Evropy na USA. A naopak, čím nezávislejší bude Evropa na USA, tím slabší bude tato vazba. Ona vicepremiérem tak opěvovaná „vazba“ totiž není ničím jiným než poutem, kterým je EU připoutána k USA. Jak jinak si lze vysvětlit skutečnost, že Česká vláda prosazuje umístění americké vojenské základny v Brdech zcela bez diskuze na půdě Evropské unie?

  Čí zájmy tedy hájí český vicepremiér? Zájmy občanů České republiky? Nebo zájmy mezinárodních polotajných uskupení s neznámými cíli, často však přímo napojenými na vysoké politické, vojenské a finanční činitele USA? Je tedy snad opravdu pravda, že pracuje nikoliv pro českou vládu, ale že že jeho skutečným zaměstnavatelem je prostřednictvím krycích organizací přímo americká CIA? Jeho chování (stejně tak jako chování jeho „kolegy“ Schwarzenberga) v otázce umístění americké vojenské základny v ČR tomu nasvědčuje.

  Stávající česká vláda dělá z České republiky trojského koně v Evropské unii, neboť prosazuje něco, proti čemu se dnes již otevřeně postavili prezident Francie, premiér Itálie, vrcholní představitelé Německa, Rakouska, Španělska a řady dalších evropských zemí.

  V tomto světle se již nedivím, že výroční zpráva BIS nehovoří o působení CIA na území České republiky.

  A jak se k celé této záležitosti postaví členové ODS na víkendovém kongresu? Dopustí, aby jejich strana i nadále poškozovala zájmy České republiky a zájmy Evropské unie ve prospěch „transatlantické vazby“? Ponechají i nadále svou stranu v rukou, které již dokázaly, že „to nedokážou“? Dopustí, aby ODS odpadla na smetiště dějin a byla nahrazena jinou, odvážnější a sebevědomější stranou, v jejímž čele nebudou působit lidé, kteří se chovají jako agenti cizích mocností?

  Jan Tamáš

 188. Svatopluk Beran říká:

  Německý exministr zahraničí varuje před závody ve zbrojení a odmítá bilaterální dohody o raketové obraně

  5.12.2008 – Hans-Dietrich Genscher

  V souvislosti s americkými plány ve střední Evropě varoval před novými závody ve zbrojení i první ministr zahraničních věcí sjednoceného Německa Hans-Dietrich Genscher.

  Jako člen několika různých vlád, zastával tento dlouholetý německý politik rovněž úřad ministra vnitra. Působil také ve vysokých funkcích v NATO a v Západoevropské unii (zvláštní evropské bezpečnostní společenství).

  Genscher podporoval československý disent, sám ostatně přispěl k přijetí důležitého Helsinského závěrečného aktu v roce 1975.

  Proslavilo jej i to, že se spolu s dalšími osobnostmi nabídl jako náhradní rukojmí palestinským teroristům, kteří během Olympijských her v Mnichově násilně zadrželi skupinu izraelských sportovců.

  Co si tedy myslí tento muž o počínání české a polské vlády? Více viz pořad Monitor televizní stanice WDR (WestDeutscher Rundfunk):

  Hovoříme s ministrem zahraničí sjednoceného Německa. Podpisy pod sjednocovacími smlouvami začala bezprecedentní fáze uvolňování a odzbrojování. Tisíce jaderných hlavic zmizely jak na Východě, tak i na Západě. Dnes vidí Hans-Dietrich Genscher své životní dílo v nebezpečí.

  Hans-Dietrich Genscher, bývalý spolkový ministr zahraničí: „Tento raketový štít může vést k novému závodu ve zbrojení. Na jedné straně se takový raketový deštník dotýká strategické stability. A na straně druhé tu mají být rozmístěny také další rakety – Patriot, přijdou tam, do Polska, i další zbrojní materiály. Považuji to za velmi nebezpečný vývoj.“

  (jak vyplývá z citovaného článku, v Polsku by mělo být více než tisíc amerických vojáků)

  Zdroj: Schmidt, Markus / Orth, Andreas. Kalter Frieden – Der US-Raketenschild und seine Folgen. WDR, Monitor č. 582, 04.09.2008

  Již před rokem se Genscher vyjádřil proti jakýmkoliv bilaterálním dohodám o takto závažných celoevropských záležitostech:

  „Není možné opomenout, že v žádném případě nejde jen o vztah k Rusku. Jde o sebepochopení Evropské unie a NATO a o soudržnost obou organizací, jestliže se rozhoduje o tak závažných otázkách jako je umístění systémů raketové obrany. To nelze rozhodovat dvoustranně mezi jednotlivými členskými státy. Je to záležitost celé Aliance a také Evropské unie. Nějaká koalice ochotných s účastníky mimo Alianci v nedávné minulosti již tak příliš narušila vnitřní soudržnost.“

  Zdroj: Genscher, Hans-Dietrich. „Für globale Partnerschaft!“ Tagesspiegel, 13.02.2007
  (dostupné on-line na osobní webové stránce Hans-Dietrich Genschera)

 189. Svatopluk Beran říká:

  Šéf MAAE: Obama jedná rozumně, že chce mluvit s Íránem

  5.12.2008

  Praha – Podle republikána Johna McCaina je záměr Baracka Obamy jednat s Íránem bez předchozích podmínek znakem slabosti.

  Podle Muhammada Baradeje je to naopak znak síly podporující mezinárodní bezpečnost, která by měla být založena na demontáži všech jaderných zbraní.

  Generální ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) to prohlásil při setkání s veřejností na půdě pražského Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy (CERGE).

  Mluvit s nepřáteli, ne přáteli

  „Nastupující prezident Obama říká přesně to, co říkám já,“ prohlásil Baradej. „Že musíme (Spojené státy – pozn. red.) zredukovat náš jaderný arsenál společně s Rusy…že musíme mít smlouvu, která zakáže produkci jaderného materiálu na výrobu zbraní a že potřebujeme jednat s našimi protivníky – ať už to bude Severní Korea, nebo Írán – bez předchozích podmínek.“

  Podle Baradeje je zcela zásadní, aby spolu političtí konkurenti mluvili, jinak se z nebezpečné situace nedostaneme a ohrozíme tak budoucnost světa.

  „Nepotřebuji mluvit se svými přáteli, potřebuji mluvit se svými nepřáteli. Není to znak slabosti, ale síly. Musím pochopit, co jsou zač,“ řekl v Praze Baradej. „Musíme stát a mluvit spolu.“

  Generální ředitel agentury OSN, zodpovědné za kontrolu šíření jaderných zbraní, se domnívá, že vstřícný přístup Obamovy administrativy by mohl také podnítit Írán, aby s MAAE spolupracoval ochotněji.

  Podle šéfa MAAE Írán problém obohacování uranu uspokojivě ozřejmil, zbývá mu však vysvětlit, proč v minulosti pracoval na programech, které se mohly týkat výzkumu souvisejícího s vývojem jaderných zbraní. A právě zde by prý mohl pozitivní přístup USA pomoci.

  „Pokud zde bude přímý dialog mezi USA a Íránem, bude Írán pravděpodobněji k agentuře vstřícnější,“ odpověděl na dotaz deníku Aktuálně.cz. „Myslím si, že se nyní technicky nacházíme v určitém patu a doufám, že otevření politického dialogu by mohlo Írán podnítit k osvětlení dalších otázek.“

  Skoncovat s bombami

  Spojené státy i některé další západní země podezřívají Teherán, že se snaží vyrobit jadernou zbraň. Íránský režim namítá, že postupuje v souladu se Smlouvou o nešíření jaderných zbraní (NPT) a že je jeho program určen pouze pro mírové účely.

  Problém Severní Koreje, která v rozporu s NPT jadernou zbraň sestrojila, a režimů, které jsou podezřívány z práce na nelegálním nukleárním programu jako Írán a Sýrie, je však v očích šéfa MAAE pouze doplňkem k „přebudování kolektivního systému bezpečnosti“, který je nyní založen na vlastnictví jaderných zbraní omezeným počtem států.

  „Dvacet let po konci studené války máme stále 27 tisíc jaderných hlavic a musíme se zeptat proč,“ prohlásil Baradej s tím, že tyto zbraně mohou být spuštěny pouhou lidskou nebo počítačovou chybou.

  Vláda jaderné zbraně coby garance kolektivní bezpečnosti i moci prý musí skončit a svět by měl pracovat na zničení všech nukleárních pum.

  Podívejte na Kissingera…

  „Jaderné zbraně jsou stále v mysli veřejnosti i vlád spojeny s mocí… Tento systém není udržitelný. Ostatní (státy, které nyní jaderné zbraně nemají – pozn. red.) je dříve či později dohoní.“

  Podle Baradeje není možné dále žít v řádu, který hrozí, že „se jeden den probudíme a zjistíme, že polovina naší civilizace zmizela.“

  „Potřebujeme vytvořit systém, který není založen na jaderných zbraních,“ řekl odvolávaje se i na loňskou výzvu bývalých amerických ministrů Henryho Kissingera, George Shultze, Williama Perryho a bývalého senátora Sama Nunna, kteří rovněž vyzvali k demontáži všech nukleárních hlavic.

  „Je to zvonění budíku, které říká, že se musíme na věci podívat jinak.“

 190. Svatopluk Beran říká:

  Independent: Obama má šanci skoncovat s fantazií tzv. Hvězdných válek

  6.12.2008

  Spojené státy vydaly 160 miliard dolarů – na zvýšení hrozby vůči sobě i nám všem.

  Reagan začínal ztrácet schopnost rozlišovat realitu a filmy: opakovaně tvrdil, že byl přítomen při osvobození Osvětimi, avšak ve skutečnosti o tom jen hrál v Hollywoodu. Po druhé světové válce bylo provedeno několik studií, které se pokoušely stroj na likvidaci přilétajících střel vynalézt. Všechny dospěly k názoru, že je to „nemožné“. Nicméně, Reagan se roku 1983 rozhodl, že bude požadovat od amerických vědců, aby tento projekt uskutečnili.

  Jak vysvětluje historička Frances Fitzgerald, držitelka Pullitzerovy ceny: „Většina vědců a odborníků na obranu, pozvaných do Bílého domu, vyjádřila absolutní nedůvěřivost. Obranný deštník pro Spojené státy byl zjevně nemožný. Avšak když vědci poukazovali na to, že věda není magie a že americká technologie nedokáže všechno, byli obviněni z nedostatku vlastenectví.“

  Že to bylo celé na vodě, Reaganův tým neodradilo. Muž, kterého jmenovali do čela tohoto projektu, James Abrahamson, oznámil: „Myslím si, že v této zemi je technicky možné všechno. Jsme opravdu národ, který dokáže dělat zázraky.“

  Teď konečně nastala možnost, že toto šílenství skončí. Poté, co v úterý s Obamou mluvil polský prezident Lech Kaczynski, uvedl, že teď vůbec není jisté, že se projekt protiraketové obrany uskuteční.

  Toto je příběh o tom, jak si jeden muž, který trpěl Alzheimerovou chorobu, vymyslel fyzikálně neuskutečnitelnou fantazii, založenou na jednom B-movie, v němž kdysi hrál – a příběh o tom, jak Spojené státy vydaly 160 miliard dolarů ve snaze tento sen uskutečnit, píše v deníku Independent Johann Hari.

  Celý článek na Britských listech:

  http://www.blisty.cz/2008/11/14/art43796.html

 191. Jiří Simon říká:

  To jsou zase žvásty!!!! Pane Berane, jestli usilujete o poradce Ministra zahraničí?? Tak se zajímejte i o vlivy které způsobují stávající dění ve světě!! I když, při Vaší závislosti na informacích s netu, to nebude asi stačit?? Dělá vám to hodně dobře, že tímto způsobem obtěžujete obyvatelstvo na Vysočině????????????

 192. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simone na rozdíl od vás který sice stejně tak jako já serfuje po internetu, jsem já navštívil, ať už jako turista a nebo i jako zaměstnanec rúzné země a i světadíly. Takže jsem měl možnost komunikovat z běžnými lidmi. V americe jsem pracoval s mexičany, samozřejmě vedle američanů, chodil do školy s kubánci, brazilci, bulhary, gvatemalci, rusy, mexičany. V Libyi jsem vedle libyjců, což je v podstě směsice arabů, černochů, berberů, pracoval se sýrijci, maročany, občany Čadu, pákistánci a thajci. Na východě Turecka jsem měl možnost komunikovat s Kurdy, o něco níže v Jordánsku s jordánci. Dovoluji si tvrdit, že jsem měl možnost prožít, oproti vám lepší i složitější chvilky z lidmi mnoha národností a to jak už v jejich domovině tak i v cizím prostředí než bylo mé či jejich. Dovoluji si zde odpřísáhnout, že z těch běžných lidí a to ať byli odkaďkoliv, nešla vůči mě žádná zášť, nenávist, politické či nebonáboženské odsouzení. Možná proto, že jsem na jejich názory a idee nikdy neútočil. Ta smečka na hoře v kterémkoliv státě čeká jen na lidi vašeho typu, nezlobte se na mě, ale na hlupáky kteří si myslí že jen oni jsou ti nejlepší a kteří nemají ochotu a ani schopnost komunikovat a pochopit odlišný názor. Kterým je jednoduché nabulíkovat jak ti ostatní jsou špatní. To že špatní jsou nyní hlavně pro to že jim vykrádáte jejich zem už vás, a tu vaši vládnoucí smečku nezajímá.

 193. Jiří Simon říká:

  No, a nakonec jste zůstal v Jihlavě a chcete napravit celý svět! Hledáte viníky. Co hledáte?? Vy už je máte!!! Já Vám váš názor neberu, jestli se ovšem ve vašem případě dá ještě mluvit o názoru.

 194. Daňový soumar říká:

  Větší hrozba než nějaký srandovní radar je toto
  http://www.youtube.com/watch?v=P1MRiSIHhkg
  Stránám a aktivistům brojcím proti radaru to ovšem ani trochu nevadí.

 195. Svatopluk Beran říká:

  Tady jsem doma a doma nechci žádnou cizí armádu.

 196. Jiří Simon říká:

  Tady jsem doma a nechci tu cizí armádu.

 197. Jiří Simon říká:

  OPRAVA!!!!!!!!!!!!!!

  Tady jsem doma a chci tu cizí armádu.

 198. Svatopluk Beran říká:

  Stejně tak se vyjadřovalo i tvrdé jádro KSČM v srpnu 68, oproti většině tehdejších našich obyvatel. TAKŽE PANE SIMONE – DALŠÍ VLASTIZRÁDCE. Jdnou je to z leva, jednou je to z prava. Hodnota těchto lidí je naprosto stejná.

 199. Svatopluk Beran říká:

  Další úspěšný test. Opravdu?

  MDA opět nerealisticky simulovala raketový útok.

  Karel Dolejší

  Americká agentura pro protiraketovou obranu (MDA) v pátek provedla další testů systému NMD/GMD, jehož komponenty by měly být rozmístěny v Evropě. Poprvé od roku 2002 při tom měla cílová raketa použít sadu protiopatření ztěžující zachycení a identifikaci cíle, což se ovšem nakonec nestalo. Test byl přesto označen za úspěšný, protože těleso EKV dokázalo rozlišit cílový objekt od posledního stupně nosné rakety a zničilo jej. Úspěch? Možná. Jenomže MDA tvrdí, že simulovala možný útok z KLDR nebo Íránu, a to rozhodně není pravda.

  Jako obvykle, i tentokrát se předem vědělo, kdy k testu dojde a jaká bude trajektorie cílové rakety; je ovšem zbytečné dodávat, že případný protivník by sotva oznámil, že raketa přiletí mezi polednem a 16. hodinou kalifornského času z ostrova Kodiak. Letová vzdálenost byla navíc poměrně malá, takže rychlost hlavice na oběžné dráze dosahovala hodnoty asi o 40 procent nižší než v případě útoku mezikontinentální raketou – senzory letící antirakety měly tedy k dispozici mnohem delší reakční časy než v v případě pokusu o sestřel mezikontinentální rakety. Kromě toho byla pochopitelně použita stávající antiraketa, nikoliv dvoustupňový nosič s nižší rychlostí plánovaný pro polskou základnu – ten totiž dosud nefunguje. Proto test nic nedokázal ani ve vztahu k otázce, která zajímá obyvatel ČR nejvíce, totiž zda by se systém byl schopen sám ubránit útoku balistickou raketou středního doletu.

  A do třetice, nakonec nedošlo k použití elektronických protiopatření ani klamných cílů. To ale znamená, že zde je vůbec těžké vyhodnotit funkčnost systému, protože opět nebyla ověřena; kromě toho o podobě možných protiopatření a klamných cílů použitých případným protivníkem se toho ví zdaleka nejméně. Existuje přitom řada technických možností, jak taková opatření provést – například použít klasické hliníkové pásky (chaff) k rušení signálu naváděcího radaru, zdůraznit vyzařování klamných cílů v infračerveném spektru, v němž senzor tělesa EKV pracuje, nebo naopak potlačit vyzařování pravé hlavice, dosáhnout kolísání IČ signálu klamného cíle, případně též maskovat pravou hlavici tak, aby se nedala od klamných cílů jednoduše rozlišit. Společným jmenovatelem všech těchto opatření je, že finančně vyjdou řádově levněji než pořízení samotné balistické rakety – a tu lze zase postavit mnohem levněji než americký protiraketový systém.

  Měli bychom tedy páteční test chápat jako to, čím doopravdy je – totiž jako pokus MDA zachránit se před racionalizačními opatřeními v oblasti rozpočtové, vývojové a akviziční politiky Pentagonu, která přijdou krátce po nástupu Baracka Obamy do prezidentské funkce.

  4. 12. 2008, UCS, Wright, D.: Missile Defense Test Will Not Prove System Will Work in Real World ZDE

  5.12.2008, Market Watch, Boeing-led Missile Defense Team Intercepts Target in Most Complex Test to Date ZDE
  5.12.2008, DefenseLink News, Baker, F.W.: Military Launches Most Complex Missile Defense Test to

 200. Svatopluk Beran říká:

  Spojené státy by mohly kvůli současné hospodářské krizi na čas odložit své plány na výstavbu radarové části své protiraketové základny na území Česka. Podle agentury APA to v neděli novinářům v Bruselu řekl ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg.

  Podle agentury DPA Schwarzenberg v této souvislosti kritizoval odmítavý postoj Ruska vůči americkým plánům vystavět ve střední Evropě protiraketovou základnu.

  Schwarzenberg je v Bruselu kvůli dnešnímu jednání ministrů zahraničí a evropských věcí, kteří se mají zabývat přípravami nadcházejícího summitu unie.

  „Umím si představit jisté přesunutí projektu (základny),“ citovala Schwarzenberga APA. Česko prý s tím nemá žádné problémy. „Naši povinnost coby spojenci jsme splnili,“ dodal ministr.

  USA chtějí vystavět protiraketový štít v ČR a Polsku jako ochranu proti možné hrozbě z nepřátelsky naladěných států, jako je Írán či Severní Korea.

  Nově zvolený americký prezident Barack Obama protiraketový systém v zásadě podporuje, nicméně dal najevo, že mu dá definitivní zelenou, až se ukáže, že je efektivní a že právě tato technologie dokáže Spojené státy a jejich spojence skutečně ochránit. USA navíc nyní procházejí největší hospodářskou krizí za posledních 70 let, takže Obama se nyní soustředí na vyvedení americké ekonomiky z recese.

  Proti vojenským plánům USA ve střední Evropě má velké výhrady Rusko. Právě postoj Moskvy podle agentury DPA Schwarzenberg v neděli ostře kritizoval. Podle šéfa české diplomacie si Rusové pořád představují, že mohou mluvit do vývoje v zemích, co jednou náležely do Varšavského paktu. „A to je stanovisko, které nemůžeme akceptovat,“ řekl Schwarzenberg.

  Představitelé NATO na nedávném dvoudenním zasedání šéfů diplomacií členských zemí v Bruselu dali najevo, že aliance považuje uzavření dohod mezi Českem, Polskem a USA o možném umístění americké protiraketové základny na území obou středoevropských států za důležitý krok. Česko to považuje za výrazný posun. Je tím prý potvrzeno, že zvažovaná základna bude začleněna do budoucí protiraketové architektury aliance.

  ČTK, 8.12.2008

 201. Jiří Simon říká:

  Tak já to začínám chápat Pane Berane!! Pozdě , ale přece, Vy jste FANATIK a fantasta!!!! S tím slovíčkem vlastizrádce zacházejte opatrně, zjevně mu nerozumíte. Obrana naší vlasti je promne priorita, a obrana která nemá vliv na vnitřní dlouhodobé politické dění ještě větší!!!! Vaše přesvědčení mi připomíná, Německou mládež v třicátých letech a taky tu českou po roce 1948. ABY JTE SE STOHO RADARU NEZBLÁZNIL!!!! Stejně zde bude, vyhraje většinové hlasováni VLASTENCů!! A zaplať pánbůh, že lidi vašeho typu to nemůžou ovlivnit!!! Pouze můžou otravovat lidi kolem sebe.

 202. Svatopluk Beran říká:

  Ano pane Simon,máte pravdu, už aby jsme tu měli referendum všech občanů. A dále, aby byli před řádnými soudy posouzeny aktivity všich napomáhačů instalace další americké vojenské základny v Evropě, tentokrát v naší zemi. Nevjímaje členy vlády i ostatních stran, kteří se snažili a dále i snaží za peníze amerických zbrojařských koncernů, prosadit tuto páku tržní ekonomiky Spojených Států u nás. Je potřeba aby jsme se vyvarovali předešlých chyb a aby opět nedošlo k promlčení aktivit vládních nomenglatůr, které se neslučují s potřebami našich občanů, tak jako za vlády komunistů v srpnu 1968. Viz. výše předložený článek o panu Vondrovi, ze 4.12. 2008

 203. Jiří Simon říká:

  Ano, a taky by mohlo být referendum na daně? Přeháníte když přirovnáváte rok 1968 a invazi na věčné časy, s tím co se děje dnes, tak srovnáváte nesrovnatelné! Jestli si to neuvědomujete? Tak bych Vám rád připomněl že jste dost často, na Amerických serverech, ani to nevíte!! Smiřte se s tím, že v dnešní době převládá globalizace, nakonec Vám stejně nic jiného nezbude.

 204. Jiří Simon říká:

  Myslím že je poznat kdy či v jakou dobu chodí pan Beran do práce!! Jedno se mu nedá upřít, když pracuje tak je na JL KLID!

 205. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simon, můžete mi napsat některé tyto adresy?

 206. Jiří Simon říká:

  Nejde snad ani o adresy, to jste třeba zde na JL, v domnění že je spojení mezi Vámi a redakcí, a ono to není s cela pravda. Například: Když si otevřete v jakékoli stránce zdrojoví kód, tak tam uvidíte jisté načítaní potřebných elementů které se stahují z jiného serveru, atd. .. to bych Vám musel vysvětlovat na jakém principu pracuje internet. Já vím že mě řeknete že jde o blbost, maličkost, ale to jen pro vysvětlení jak jsem to myslel.

 207. Svatopluk Beran říká:

  V pohodě, chápu, škoda. Možná že mě čtou i v centru CIA, oni tam ti emerický kluci musí zkoumat každého. A nebo jste mi možná jen zafandil.

 208. Svatopluk Beran říká:

  Ještě jedna malá akce proběhla vedle konference ODS tuto nedeěli. Tato akce ač se nezdá vypovídá o pochopení demokracie, tak jak si ji ODS představuje v naší zemi poměrně hodně.

  http://www.nenasili.cz/cs/videa

 209. Svatopluk Beran říká:

  Ještě něco k fungování radaru u nás v Brdech s propojení na válečné lodě Spojených Států.

  http://www.emag.cz/xbrgbr-radar-oko-protiraketove-obrany-nmd/

 210. Svatopluk Beran říká:

  Americký vědec: Informace o radaru jsou v ČR záměrně zkreslené

  11.12.2008 – ČTK

  Na konci listopadu přijel do Česka na pozvání Greenpeace světoznámý expert na raketovou obranu z prestižní americké univerzity Massachusetts Institute of Technology.

  Theodore Postol vystoupil na veřejném semináři v Poslanecké sněmovně a na uzavřeném zasedání poslaneckého klubu Strany zelených. Setkal se i s hejtmankou Plzeňského kraje Miladou Emmerovou (ČSSD).

  Postol zopakoval, že plánované americké rakety v Polsku by byly schopné zachytit ruské mezikontinentální balistické střely. Stejně tak dokáží sestřelovat družice ve vesmíru. Radar v Česku naopak nemá tak velký dosah, jak tvrdí Pentagon a česká vláda. Veřejnosti i zákonodárcům jsou tedy záměrně předkládány nepravdivé informace.

  Kromě ČTK referovala o Postolově návštěvě i televize ČT 24, avšak žádná zpráva nevyšla na mainstreamových serverech iDNES.cz a lidovky.cz (narozdíl třeba od iHNed.cz).

 211. Svatopluk Beran říká:

  Center for American Progress: Zastavte rozmisťování protiraketové obrany v Evropě

  Karel Dolejší

  Washingtonský thinktank Center for American Progress, v jehož čele stojí personální šéf Obamova přechodného týmu John Podesta, vydal sedmdesátistránkovou studii nazvanou Building a Military for the 21st Century. Publikace podobně jako řada jiných z poslední doby – ať už vznikly uvnitř administrativy nebo mimo ni – konstatuje enormní nárůst obranných výdajů v Bushově éře, nemožnost zbrojit ve všech oblastech současně, potřebu stanovit jasné strategické priority a racionalizovat výdaje.

  Doporučované alternativní strategické orientace vycházejí z aktuálních nebo predikovaných výzev a jsou orientovány přednostně buď na nepravidelný protipovstalecký boj nebo na konvenční konflikt. V obou případech zůstává v celkové koncepci dalšího rozvoje amerických ozbrojených sil pro program protiraketové obrany poměrně málo místa.

  Sumární doporučení ohledně protiraketové obrany, která CAP adresuje Obamově administrativě, vypadají následovně:

  1. Ukončit nevyzkoušené programy protiraketové obrany. Programy protiraketové obrany jako je nevyzkoušený Airborne Laser, Kinetic Energy Interceptor, Space Tracking and Surveillance System a Multiple Kill Vehicle by měly být ukončeny. Vzhledem k nejistotě ohledně účinnosti existujících, méně technicky náročných systémů, jako jsou GMD nebo THAAD, je nemoudré financovat pokročilejší systémy protiraketové obrany, zatímco ty současné jsou pouze zčásti úspěšné. MDA musí prokázat, že její existující systémy fungují tak, jak bylo inzerováno, než se pustí do dalších.

  Zastavit rozmisťování systému GMD, dokud se neosvědčí při realistických operačních testech. To také znamená zastavení výstavby protiraketových základen v Polsku a České republice. Americká armáda by neprovozovala letadlo, které nelétá, nebo loď, která nepluje, a neměla by tedy ani rozmisťovat systém protiraketové obrany, jenž neprokázal náležitou funkčnost.

  Pokračovat v práci na méně riskantních systémech protiraketové obrany. Systémy Aegis, Patriot PAC-3 a THAAD by měly být dále vyvíjeny. Všechny tyto systémy chrání americké síly v poli před realističtějšími hrozbami operačních balistických raket (theater ballistic missiles), zatímco Aegis byl vyvinut také proti raketám delšího doletu. Systémy by měly být vyvíjeny a vylepšovány tak, aby poskytly co nejméně nákladné (most cost-effective) prostředky protiraketové obrany.

  Zrušením nevyzkoušených systémů a odložením dalšího rozmisťování systému GMD je možno v příštích čtyřech letech ušetřit celkem 13,15 miliardy dolarů. Další úspory zhruba 25 miliard může být dosaženo úplným zrušením protiraketové obrany

  Originál v angličtině pro pana Simona, Vovsíka, Vondru, pana knížete a další ne nepodobé lumpům s těmi komunistickými z osumašedesátého roku. Kteří mají rádi nad sebou nějakou velmoc, bez níž totiž nemají svůj vlastní mozek a morálku, někdo jim musí dát tu jedinou správnou vizi, aby si pak mohli v této malé kotlině uprostřed Evropy, dělat sami podle sebe co chtějí a to i proti vůli ostatních lidí, protože jenom oni sami vědí správně co občané musí chtít a potřebovat.

  http://www.americanprogress.org/issues/2008/12/pdf/military_priorities.pdf

 212. Svatopluk Beran říká:

  Jedna z věcí na které byla a dopusud stále je navázána výstavba první vojenské základny USA na našem území. Je mi jasné, že pan Novotný, pan Vovsík, celá ODS i pan Simon z tohoto činu nastupujícího presidenta Spojených Států Obamy nemají žídnou radost, jelikož tímto krokem učinily Spojené Státy první krok k navrácení světové stability a možnosti rozumné dohody o neválčení. Obdivovatelé bývalého presidenta Spojených Států Busche, v podstatě uchylové, kteří viděli pro sebe budoucí svět, pouze jako pro ně jedinou valčící mašinerii teď budou muset malinko svěsit hrušku.

  19.12.2008

  Obama uzavře tábor v zálivu Guantánamo

  Americký ministr obrany Robert Gates nařídil přípravu plánů na likvidaci vězeňského tábora v zálivu Guantánamo, konstatoval Pentagon. Pracovní tým bude zkoumat, jak přestěhovat vězně z tábora někam jinam tak, aby to neohrožovalo americký lid, konstatoval mluvčí.

  V kontroverzním táboře je stále vězněno asi 250 osob. Nový americký prezident Barack Obama se vyjádřil, že likvidace tohoto tábora „odpovědným způsobem“ je jednou z jeho nejvyšších priorit. Obama plánuje tábor uzavřít do dvou let.

  Pro pana Simona originál v angličtině zde.

  Guantanamo closure plan ordered

  Barack Obama says he wants to move quickly on Guantanamo Bay
  US Defense Secretary Robert Gates has ordered plans to be drafted for the closure of the Guantanamo Bay detention centre, the Pentagon says.

  A team was looking at moving inmates from the facility in a way that continued to protect the American people, a spokesman said.

  About 250 detainees remain in the controversial Cuba camp.

  US President-elect Barack Obama says closing the camp „in a responsible way“ is one of his top priorities.

  Mr Obama, who takes office on 20 January, said earlier this week he aimed to close the facility within two years.

  Pentagon spokesman Geoff Morrell said Mr Gates – who is to retain his position in the new administration – had wanted to be prepared in case Mr Obama wished to tackle the issue „early in his tenure“.

  „He has asked his team for a proposal on how to shut it down, what will be required specifically to close it and move the detainees from that facility, and at the same time protect the American people from dangerous terrorists,“ he said.

  New legal process

  The Guantanamo Bay prison opened shortly after the attacks of 11 September 2001. Hundreds of men suspected of links to terrorism or al-Qaeda were held without trial as „unlawful enemy combatants“.

  Many are now challenging their detention in civilian courts, after a ruling in June by the US Supreme Court.

  Some officials have warned that closing the camp would be an extremely complicated process.

  Those still detained there include men alleged to have planned the 9/11 attacks.

  How and where they would be detained or tried in the future simply is not clear, reports the BBC’s Adam Brookes from Washington.

  The incoming president, the Department of Justice and perhaps Congress will need to build a whole new legal process for handling the remaining Guantanamo detainees, our correspondent says.

 213. Jiří Simon říká:

  Pane Berane, použil jste mé jméno tak si poslechněte můj názor! Jednak v tom anglickém textu máte 3 závažné gramatické chyby, asi jste špatně kopíroval. Co považuji za důležitější? Vy opakovaně lidem pletete hlavu, již poněkolikáté tu tvrdíte, myslím na JL, že se kapitalizmus buduje! To si ovšem pletete ze socializmem! jelikož kapitalizmus se pořád vyvíjí a to již dost dlouho, zdaleka se otázce radaru nevěnuji, tak jako Vy a přitom vím že bez vesmíru nemá radar v česku smysl? Možná že bude dobrý i na nějaký ten meteorit který na nás časem poletí. Podle vašeho věku, předpokládám že si ještě z vojny pomatujete co znamená vojenské tajemství? Tvrdit to co zde předvádíte Vy bych si nikdy nedovolil, a už vůbec, to spojovat ze svými odpůrci. Očekávám od Vás, kdy začnete počítat MRTVÉ i s pravěku lidského chovaní.

 214. Capisto říká:

  Simone, jak Vy můžete vědět, že p. Beran má v anglicky psaném textu chyby, když ani neumíte pořádně česky???…..:D:D:D:D:D

 215. Jiří Simon říká:

  Pravdou je, já jsem až ten poslední který by měl o gramatice poučovat! V tom to případě jsem pochybil!! I když stačí si to hodit do překladače.

 216. Capisto říká:

  Tak by jste si měl příště odpustt někoho kárat za něco, co vy naprosto nezvládáte….

 217. Jiří Simon říká:

  Ano, polepším, se. Kéž kdyby to udělal i pan BERAN!! Ta jeho demagogie je vážně příšerně lživá!!!!!!!!!!!!!

 218. Capisto říká:

  Ale ta vaše demagogie je v jiných věcech úplně stejná……Takže si nemáte co vyčítat….

 219. Jiří Simon říká:

  Ještě že jsme tu aspoň my dva Capisto! Jinak sledovanost těch Beranových pitomostí je na nule. Já se snažím popisovat věci jak je vidím! Nechci si nic namalovat, natož dělat ty podivné, či zvrácené kombinace co zde provádí pan Beran! Je pravdou že v letošním roce, Simon versus Beran Jihlavské listy značně zamořili.

 220. Capisto říká:

  Myslím, že sledování těch vašich pitomostí je také na bodu mrazu….

 221. Jiří Simon říká:

  Mýlíš se Capisto, ostatně jako ve více věcech! Top list, mluví JASNĚ!!

 222. Jiří Simon říká:

  Jo, Capisto! Když ti lezu na nervy, tak proč mé příspěvky čteš???? Já na Berana reaguji především proto, abych jeho lži alespoň zkorigoval!!

 223. Capisto říká:

  Musím se těm vašim příspěvkům vetšinou jenom zasmát….jinak Vy jste opravdu a upřímně blb na n-tou…:D
  Cpj zdar..:D

 224. Jiří Simon říká:

  Myslím že to Cpj jako zkratka s malým písmenem, je vystižné!! Jinak si o mě myli co chceš, jsem rád, že zatím jde o úsměvné záležitosti.

 225. Svatopluk Beran říká:

  Pane Simon, žádné anglické články nepíši. Psát plynule v angličtině bych nezvládl. Pokud jsou někde nějaké gramatické chyby, jsou to chyby novinářů. To si však ale nemyslím, spíš bych viděl, že vám překladač vyhodnotil podobná slova, která se v písmenech liší.

  Že bych psal něco ve smyslu, že se kapitalismus buduje – o tom nevím. Možná, že vy jste si to tak vyfabuloval. Můj názor na tuto otázku je takový, že svět lidí nyní prochází jedním z mnoha svých období. Od pravěku- prvobytně pospolná společnost, starověku – starověká společnost (otrokářství), středověku – feudální společnost a prozatím novověku – kapitalistická společnost.
  Jsem silně přesvědčen, že nyní, v novověku – kapitalismu – je nutné vraždění a omezování svobody lidí z důvodu osobního nekontrolovaného zisku. A to zejména úmyslným vytváření konfliktů a nesvárů mezi národy a lidmi jakékoliv rasy či vyznání.

  Takovou hloupost, že by zamýšlený radar u nás mohl být potřebný i na nějaký ten meteorit, jsem doposud neslyšel a mohu říci, že jste mě docela pobavil.

  Nevím jestli znáte dialog mezi panem Werichem a panem Horníčkem o relativitě a tím pádem i o novověku ve středověku a středověku v dnešním novověku? Znamená váš názor v závěru vašeho článku to, že počet mrtvých, které měl na svědomí boj mezi pokusem komunistů zlidštit počátky kapitalismu, by měl být v příštím novověku zlehčován a nebrán v úvahu jako varující.

  Za celou dobu jste vy a ani pan Vovsík jedenkráte nezujali kritický postoj k válkám, které bez mandátu OSN rozpoutaly Spojené Státy za vedení neokonzervativní vlády George Busche. Ani jednou k mučení neviných lidí, a k odnímíní práva každého člověka na řádný soud, které v rozporu s Ženevskými konvencemi prováděly Spojené Státy. Velice silně doufám, že se v budoucnu za vedení Obamy vrátí Spojené Státy do rozumných hranic demokratické společnosti a stanou se opět pro mnoho lidí na celém světě, tou zemí, která by mohla být jejich, ne sice jediným možným cílem, ale především nositelem nejnovějších, při tom ale stále ještě morálních hodnot pro život většiny lidí. Ne však zemí, která se rozhodla ovládnout sama pro sebe hospodářsky celý svět a určovat komukoliv co je a co není ta správná svoboda. Jestli to tak bude, se samozřejmě teprve uvidí.

 226. Svatopluk Beran říká:

  OPRAVA

  Jsem silně přesvědčen, že nyní, v novověku – kapitalismu – NENÍ nutné vraždění a omezování svobody lidí z důvodu osobního nekontrolovaného zisku.

 227. Jiří Simon říká:

  Opět mě Váš příspěvek přijde jako naivní!! Za pana Vovsíka mluvit nemohu, a dle to jak na Vás reaguje, tak si myslím že jeho názor znám! Za sebe Vám mohu říct, nejsem v této oblasti nijak vzdělaný, nemám potřebu se k tomu jakkoli vyjadřovat! Mě záleží no tom, jaké podmínky pro život jsou v Jihlavě, a to především. Když se dívám kolem sebe, tak proti tomu BORDELU co vidím v Jihlavě, je v okolním světě RÁJ!!!!!!!!!!!!

 228. Svatopluk Beran říká:

  Analýza nevýhod smlouvy SOFa

  21.12.2008 – Občanské sdružení Neradaru.cz

  Analýza nevýhod a nezákonných ustanovení „Dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o právním postavení ozbrojených sil Spojených států přítomných na území České republiky,“ neboli smlouvy SOFA sjednané na dobu neurčitou a podepsané 19. září 2008 v Londýně ministryní obrany ČR Vlastou Parkanovou (KDU-ČSL) a americkým ministrem obrany Robertem Gatesem (dlouholetý pracovník CIA a později koordinátor tajných služeb USA)

  Analýzu zveřejnili její zadavatelé z občanského sdružení Neradaru.cz na tiskové konferenci 11. prosince 2008 v Poslanecké sněmovně ČR konané pod záštitou poslankyně Anny Čurdové (ČSSD) za účasti mluvčích iniciativy Ne základnám a předsedy zahraničního výboru sněmovny Jana Hamáčka (ČSSD).

  Ve stejný den obdrželi analýzu i poslanci všech parlamentních stran.

  Z Analýzy vybíráme:

  (…)

  Kromě výše uvedených problémů a nejasností nastoluje dohoda USA SOFA problémy a nejasnosti zcela nové. Tato nová problematická ustanovení je možno rozdělit do 5 okruhů:

  1) absence vymezení některých důležitých pojmů – vojenský orgán Spojených států, oblast společného zájmu, radarová stanice, příslušné české orgány,

  2) umožnění pohybu vojáků, dalších osob a vojenské techniky mimo radarovou stanici,

  3) nekontrolovatelný dovoz a vývoz zboží,

  4) narušení rovnosti před zákonem,

  5) daňová osvobození a další ustanovení, která jsou v rozporu s našimi zákony a v důsledku smluvené nerovnosti práv našich a cizích občanů vedou k porušení čl. 1 Listiny základních práv a svobod (dále LZPS).

  Ad 1)

  V dohodě nejsou vymezeny některé pojmy, které jsou však pro její správnou aplikaci nezbytné. Není tak vymezen pojem „vojenský orgán Spojených států“ – viz. např. článek V. dohody, přičemž právě jemu jsou svěřeny některé důležité pravomoci. Nedefinovány zůstávají také pojmy „oblast společného zájmu“ (jejíž mír a bezpečnost má být dle preambule dohody posilována), „radarová stanice“, „příslušný český orgán“ (např. čl. XIX odst.1, 3, čl. V odst. 6).

  (…)

  Ad 2)

  V dohodě je obsaženo/skryto několik ustanovení, která ve svém důsledku značně rozšiřují možnosti umístění a pohybu osob (a to i ozbrojených) a vojenské techniky mimo území radarové stanice.

  (…) (…)

  Ad 3)

  Z hlediska dovozu zboží pro americkou armádu se jeví problematickým zejména čl. IX odst. 2 (…)

  (…)

  Ad 4)

  Samostatnou kapitolou je úprava trestní jurisdikce, jež je upravena čl. XVIII. – XXI. dohody USA SOFA, která poskytuje osobám pobývajícím v ČR v souvislosti s radarovou základnou možnost vyhýbat se případnému trestnímu řízení a která ve svém důsledku vede k narušení zásady rovnosti před zákonem. Je zde učiněna výjimka z celé hlavy IV Ústavy ČR a dále z čl. 1 a čl. 36 a 37 LZPS.

  (…)

  Ad 5)

  Je zde ještě dlouhá řada ustanovení, která jsou buď velmi nespravedlivá vůči občanům ČR, a v rozporu s veřejným zájmem, který má státní správa chránit. Jde např. o práva příslušníků ozbrojených sil, civilních zaměstnanců, závislých osob, dodavatelů a jejich zaměstnanců, kteří mají prakticky výhody, vyhrazené pouze diplomatům, aniž by byl jejich počet omezen. Nevztahuje se na ně dlouhá řada našich zákonů, zejména daňových, celních, o zbraních a střelivu a mnoha dalších.

 229. Svatopluk Beran říká:

  Jedna z mnoha dalších ukázek české žurnalistiky a televizního zpracování skutečností za nynější vlády ODS.

  Heuréka – nová superstudie o radaru?

  Jan Neoral

  V pondělí 22. prosince 2008, v hlavních večerních zprávách TV NOVA, nabídla hlasatelka Markéta Fialová titulek: „Potvrdí nová studie nezávadnost radaru v Brdech?“ Zaostřil jsem oční pozadí a našponoval oba ušní bubínky – nechtěl jsem přijít o novou informaci.

  Dozvěděl jsem se, že se chystá „unikátní studie o vlivu radaru na lidské zdraví“. Tuto studii údajně právě připravuje armáda ČR, která hodlá zdravotně sledovat asi 300 osob.

  Zaujalo mě to zejména z toho důvodu, že o něčem podobném jsme tu v širokém okolí letos vůbec neslyšeli, nikdo s námi o něčem podobném nejednal.

  Kdysi na jaře a v létě loňského roku se o tom zde vedly nějaké diskuze, ale občané podobné záměry velmi razantně odmítli – a to je vše.

  Po zprávách jsem si proto nahrál tuto pasáž a začal ji porovnávat se svým poměrně obsáhlým radarovým videoarchivem.

  Výsledek:

  Záběry rozhořčených občanů pocházejí z jejich besedy s tabákovým ředitelem a lobistou za radar Tomášem Klvaňou z léta 2007 (v Míšově), kde mu sekundoval statečně (byť amatérsky) herec a senátor Tomáš Töpfer.

  Prohlášení Petra Sýkory, důstojníka AČR, tiskového mluvčího MO ČR, bylo natočeno loni v létě při příležitosti zveřejnění oponentní analýzy profesora dr. ing Raidy a ing. Šebesty z VUT Brno, Fakulty elektrotechniky, kteří rozcupovali dnes již slavnou „nezávislou zprávu závislé komise o naprosté neškodnosti radaru v Brdech“. Pan tiskomluvčí Sýkora oznámil naprosto sebejistě, že radar nemá na zdraví obyvatel vůbec žádný vliv…

  Poté se objevil dnes již populární komik MUDr Peter Bednarčík v bílém plášti – zaměstnanec Fakulty vojenského (!) zdravotnictví.

  Člověk, který nás již loni v létě informoval nejen na nesčetných besedách, ale i na TV, že paprsek radaru „nemůže občany ohrozit, protože míří do nebe“…“a tam se takto šmrdlá sem a tam, takže aby byl pilot rogála ohrožen, musel by tam kmitat zároveň s ním sem a tam…“

  Vše, co bylo dosud v průběhu dvou let technicky o radaru řečeno, tomuto člověku zůstalo dokonale utajeno. Podle něj jde o neškodné „šmrdlání“ neškodného paprsku tam někde vysoko nahoře – a tak tomu bude navždy, i kdyby odborníci a vědci zvučných jmen evropští i světoví tvrdili cokoliv jiného.

  Pak se na obrazovce objevil pan Ladislav Straka, občan Trokavce, na svém dvoře. Promluvil proti radaru. Kůlnu na výrobu dřevěných palet dostavěl v létě 2007, právě uprostřed tohoto dvora. Jde tedy o záběry z jara 2007, jinak by tam stát nemohl.

  Poté jsem byl prezentován já. Řekl jsem z obrazovky, že nechceme býti pokusnými králíky – dle data mé archivní kopie záznamu jde o natáčení a větu z června 2007, měl jsem modrou košili s krátkým rukávem, kterou jsem v létě vyhodil. (Nějak jsem do ní dorostl – nebo se srazila?)

  TV NOVA vysvětlila pak prostřednictvím reportéra Jakuba Bystrzyckého, že tento se nyní podrobil témuž zdravotnímu vyšetření, jakému by se měly podrobovat i osoby pokusné – a ten řekl, že to nejenže bylo příjemné, ale ani to naprosto nebolelo…pro dokreslení jej ukázali i na vyšetřovacím stole.

  Bylo tam ještě několik obrazů z různých akcí. Prostě všehochuť.

  Za ty dva roky, co bojuji proti úmyslu vystavět nám v Brdech toto radarové monstrum, co bojuji proti vládním válečným fanatikům Topolánkovi, Vondrovi, Parkanové, Schwarzenbergerovi, Bursíkovi a ostatním, kteří to zde chtějí mermomocí vystavět – za ty dva roky jsem rovněž samozřejmě hovořil se stovkami novinářů. Přičichnul takříkajíc k jejich práci.

  Setkal jsem se s novináři, kteří se pídili po detailech, tyto si až k zbláznění ověřovali – a když něco napsali, bylo to pak neprůstřelné.

  Setkal jsem se s novináři, kteří seděli v rohu, cosi si občas napsali a nezeptali se nikdy nikoho na nic – i kdyby přijel Bush, nezvedli by zadek. Když něco napsali, byly to vesměs neuchopitelné podivnosti.

  Kam mám zařadit tuto relaci ve včerejších zprávách NOVY?

  Guláš z rok a půl starých záběrů, kde velmi cíleně a vemlouvavě několikrát zaznělo, že radar je naprosto neškodný. Kdo neví, že jde o staré záběry, „sežere to“.

  Hle, občané, nová unikátní studie!

  TV NOVA Vám ji přináší exkluzivně jako první!

  Blablabla…

  Nikdo o ničem podobném v Brdech neví.

  Naše vláda mele z posledního – že by už i NOVA?

 230. Svatopluk Beran říká:

  Guardian: Bush a jeho pomahači musejí být pohnáni k odpovědnosti

  Nemůžeme doufat, že bychom se vyhnuli chybám posledních osmi let, pokud je nebudeme plně analyzovat (z téhož důvodu potřebuje Británie plné vyšetřování irácké války), píše v deníku Guardian Jonathan Freedlander.

  Před čtrnácti dny vydal armádní výbor amerického Senátu dvojstranickou zprávu – jejím spoluautorem nebyl nikdo jiný než John McCain – o americkém užívání mučení proti osobám, vězněným ve válce proti terorismu. Zpráva naprosto odmítá představu, že hrůzy vězení v Abu Ghraib byly důsledkem jen „několika málo shnilých jablek“. Zpráva podrobně analyzuje forenzním způsobem historii memorand a instrukcí, které vedly přímo k tehdejšímu ministru obrany Donaldu Rumsfeldovi.

  Na zprávě se pracovalo plných osmnáct měsíců. Její součástí bylo 70 pohovorů. Většina té zprávy je tajná, ale i zveřejněné devětadvacetistránkové shrnutí je děsivým čtením. Dokazuje to, jak nejvyšší činitelé Bushovy vlády diskutovali o praxi, které se rovnala mučení, a hledali pro ni právní fíkový list. Používaly se techniky, vypracované v cvičebním programu Survival, Evasion, Resistance and Escape (SERE), jehož cílem bylo naučit elitní americké vojáky jak přežít v rukou nemilosrdných nepřátel. Techniky programu SERE byly částečně vypracovány podle brutálních metod, které používali Číňané proti americkým vojákům v korejské válce. Avšak Rumsfeld rozhodl, že se tyto techniky budou používat proti nepřátelům – a to se také dělo, v Guantánamo, v Abu Ghraib a jinde.

  Senátní zprátava cituje memoranda, která žádají o svolení používat „stresové pozice, využívání strachu vězňů (ze psů například), svlékání do naha, používání kápí, světelné a zvukové deprivace, a takzvaného používání „mokrého ručníku“ nebo „waterboarding“. Čteme tu o Mohamedu al Kahtanim, který byl mezitím propuštěn jako zcela nevinný, který byl „dlouhé týdny připravován o spánek, byl svlékán donaha, podrobován hlasité hudbě, donucen nosit psí obojek a dělat psí triky“. Souhlas pro toto mučení přicházel od nejvyšších politiků.

  A to neznamená Rumsfeld. První závěr této zprávy praví, že „7. února 2002 písemně rozhodl prezident George W. Bush, že obecný článek 3 Ženevských konvencí, který zaručoval minimální lidský standard chování pro vězně, neplatí pro vězně z al Kajdy a Talibanu“. Výsledkem bylo to, že Bush podle senátní zprávy „otevřel dveře“ používání technik, které Spojené státy kdysi označovaly za barbarské a nelidské.

  Za to by přece měl být Bush pohnán k odpovědnosti. Přesto to nikdo nevyžaduje. Dick Cheney dostal v televizi Fox News tuto otázku: „Jestliže se prezident rozhodne během války udělat něco na ochranu své země, je to legální?“ Odpověděl: „Ano.“

  To připomíná známý rozhovor Davida Frosta s Richardem Nixonem. Tehdy svržený prezident dostal otázku, zda jsou situace, kdy může prezident udělat něco nezákonného. Nixon odpověděl: „No, když to dělá prezident, to samo o sobě znamená, že to protizákonné není.“

  Není náhodné, píše Freedlander, že Cheney zahájil svou kariéru v Nixonově Bílém domě. Obdobně jako Nixon ignoruje americkou ústavu.

  Avšak Nixon byl vyhnán z politiky. Bude-li dovoleno, aby Bush a Cheney mohli pokojně odejít do ústraní, Amerika zaznamená selhání: selhání znovu prosadit základní princip americké republiky: právo a zákonnost.

  Proto musí být Bush pohnán k odpovědnosti. Pokud to nebudou chtít udělat američtí právníci a politikové, měli by to udělat prokurátoři jinde na světě.

  Podrobnosti v angličtině – hlavně pro pana Simona – zde.

  Seasonal forgiveness has a limit. Bush and his cronies must face a reckoningHeinous crimes are now synonymous with this US administration. If it isn’t held to account, what does that say about us?Comments (630)

  Jonathan Freedland The Guardian, Wednesday 24 December 2008 Article history’Tis the night before Christmas and the season of goodwill. The mood is forgiving. Our faces warm with mulled wine, our tummies full, we’re meant to slump in the armchair, look back on the year just gone and count our blessings – woozily agreeing to put our troubles behind us.

  As in families, so in the realm of public and international affairs. And this December that feels especially true. The „war on terror“ that dominated much of the decade seems to be heading towards a kind of conclusion. George Bush will leave office in a matter of weeks and British troops will leave Iraq a few months later. The first, defining phase of the conflict that began on 9/11 – the war of Bush, Tony Blair and Osama bin Laden – is about to slip from the present to the past tense. Bush and Blair will be gone, with only Bin Laden still in post. The urge to move on is palpable.

  You can sense it in the valedictory interviews Bush and Dick Cheney are conducting on their way out. They’re looking to the verdict of history now, Cheney telling the Washington Times last week: „I myself am personally persuaded that this president and this administration will look very good 20 or 30 years down the road.“ The once raging arguments of the current era are about to fade, the lead US protagonists heading off to their respective ranches in the west, the rights and wrongs of their decisions in office to be weighed not in the hot arena of politics, but in the cool seminar rooms of the academy.

  Not so fast.

  Yes, the new year would get off to a more soothing start if we could all agree to draw a line and move on. But it would be wrong. First, because we cannot hope to avoid repeating the errors of the last eight years unless they are subject to a full accounting. (It is for that reason Britain needs its own full, unconstrained inquiry into the Iraq war.) Second, because a crucial principle, one that goes to the very heart of the American creed, is at stake. And third, because this is not solely about the judgment of history. It may be about the judgment of the courts – specifically those charged with punishing war crimes.

  Less than a fortnight ago, in the news graveyard of a Friday afternoon, the armed services committee of the US Senate released a bipartisan report – with none other than John McCain as its co-author – into the American use of torture against those held in the war on terror. It dismissed entirely the notion that the horrors of Abu Ghraib could be put down to „a few bad apples“. Instead it laid bare, in forensic detail, the trail of memos and instructions that led directly to the then defence secretary, Donald Rumsfeld.

  The report was the fruit of 18 months of work, involving some 70 interviews. Most of it is classified, but even the 29-page published summary makes horrifying reading. It shows how the most senior figures in the Bush administration discussed, and sought legal fig leaves for, practices that plainly amounted to torture. They were techniques devised in a training programme known as Survival, Evasion, Resistance and Escape or SERE, that aimed to teach elite American soldiers how to endure torture should they fall into the hands of pitiless enemies. The SERE techniques were partly modelled on the brutal methods used by the Chinese against US prisoners during the Korean war. Yet Rumsfeld ruled that these same techniques should be „reverse engineered“, so that Americans would learn not how to endure them – but how to inflict them. Which they then did, at Guantánamo, Abu Ghraib and beyond.

  The Senate report cites the memorandums requesting permission to use „stress positions, exploitation of detainee fears (such as fear of dogs), removal of clothing, hooding, deprivation of light and sound, and the so-called wet towel treatment or the waterboard“. We read of Mohamed al Kahtani – against whom all charges were dropped earlier this year – who was „deprived of adequate sleep for weeks on end, stripped naked, subjected to loud music, and made to wear a leash and perform dog tricks“. Approval for this kind of torture, hidden under the euphemism of „enhanced interrogation“, was sought from and granted at the highest level.

  And that doesn’t mean Rumsfeld. The report’s first conclusion is that, on „7 February 2002, President George W Bush made a written determination that Common Article 3 of the Geneva conventions, which would have afforded minimum standards for humane treatment, did not apply to al-Qaida or Taliban detainees“. The result, it says, is that Bush „opened the door“ to the use of a raft of techniques that the US had once branded barbaric and beyond the realm of human decency.

  For this Bush should surely be held to account. And yet there is no sign that he will, and precious little agitation that he should. A still smiling Cheney denies the Bush administration did anything wrong. Note this breathtaking exchange with Fox News at the weekend. He was asked: „If the president during war decides to do something to protect the country, is it legal?“ Cheney’s answer: „General proposition, I’d say yes.“

  It takes a few seconds for the full horror of that remark to sink in. And then you remember where you last heard something like it. It was the now immortalised interview between David Frost and Richard Nixon. The disgraced ex-president was asked whether there were certain situations where the president can do something illegal, if he deems it in the national interest. Nixon’s reply: „Well, when the president does it, that means that it is not illegal.“

  It is no coincidence that Cheney began his career in the Nixon White House. He has the same Nixonian disregard for the US constitution, the same belief that executive power is absolute and unlimited – that those who wield it are above the law, domestic and international. It is the logic of dictatorship.

  But Nixon was forced from office, his vision of an unrestrained presidency rejected. If Bush and Cheney are allowed to retire quietly, America will have failed to reassert that bedrock principle of the republic: the rule of law.

  This is why there must be a reckoning. Bush will do all he can to avoid it: and it is wholly possible that one of his last acts as president will be to cover himself, his vice-president and all his henchmen with a blanket pardon. Even if that does not happen, Barack Obama is unlikely to want to spend precious capital pursuing his predecessor for war crimes.

  But other prosecutors elsewhere in the world should weigh their responsibilities. In the end, it was a lone Spanish magistrate, not a Chilean court, who ensured the arrest of Augusto Pinochet. A pleasing, if uncharitable, thought this Christmas, is that Rumsfeld, Cheney and Bush will hesitate before making plans to travel abroad in 2009. Or indeed at any time – ever again.

  freedland@guardian.co.uk

 231. Svatopluk Beran říká:

  Zase to nevyšlo, ale proč to nezkoušet i v ČR? Konzervativní ODS má ráda války, jelikož ty jsou podle jejich neokonzervativních spojenců ze Spojených Států, super business a jistý profit.

  http://www.novinky.cz/clanek/154845-video-japonsko-americky-stit-u-havaje-selhal.html

 232. Svatopluk Beran říká:

  Zahranicni.iHNed.cz 15. 12. 2008 22:07
  Obamův tým váhá, zda dát do Polska rakety

  Poláci ještě nemají smlouvu o pobytu cizích vojsk a údajně chtějí ještě z USA „vymáčknout“ další prostředky na modernizaci své armády, což by mohl být pro Obamovu administrativu argument, jak se zatím spokojit jen s radarem v Česku.

  WASHINGTON, PRAHA 15. 12. 2008 (HN)
  reklama Nastupující administrativa amerického prezidenta Baracka Obamy zkoumá, jak oddělit projekt radaru v Česku v rámci protiraketové obrany od základy v Polsku.

  Vyplývá to z některých prohlášení politiků Demokratické strany a z nepřímých indicií, jako jsou větší škrty na polskou základnu v rozpočtu. Ale také z prohlášení kongresmanky Ellen Tauscherové, která má u demokratů protiraketovou obranu na starosti.

  Hůř to vypadá se základnou v Polsku
  Tauscherová v úterý přicestuje do Varšavy a ve středu do Prahy. Obě vlády investovaly do amerických základen hodně politického kapitálu a napjatě čekají na to, jak se Obama postaví k budování nákladného protiraketového systému v časech hospodářské krize.

  Přečtěte si takéPentagon by mohl odložit stavbu radaru, připustil Schwarzenberg

  Brdští starostové si budou stěžovat na radar v Bruselu

  Američané do Česka posílají první peníze za radar

  Hůř to zatím vypadá se základnou v Polsku. „Systém proti střelám s dlouhou dráhou letu nedosáhl ani minimální odstrašovací věrohodnosti,“ řekla před cestou Tauscherová. „Nejsem prostě ochotna vyhloubit v Polsku díry a dát do nich rakety, které zatím nebyly vůbec testovány.“

  Poláci ještě nemají ukončeno jednání o smlouvě o pobytu cizích vojsk a podle polských diplomatických zdrojů chtějí ještě z USA „vymáčknout“ další prostředky na modernizaci své armády. I to by proto mohl být pro Obamovu administrativu argument, jak se zatím spokojit jen s radarem v Česku. Radar navíc může fungovat samostatně, s jinými vojenskými systémy USA nebo v rámci NATO.

 233. Svatopluk Beran říká:

  Američanka oceněná Havlem proti radaru

  29.12.2008 – Paulette Will, The Prague Post

  „Nechte americké dolary doma,“ hlásá název nedávného komentáře z renomovaného anglicky psaného českého týdeníku The Prague Post. Autorkou článku je Američanka Paulette Will, která v roce 1999 obdržela od Václava Havla Českou Prezidentskou medaili.

  Nyní se staví odmítavě k plánovanému evropskému pilíři systému raketové obrany. Stěžuje si, že na červnové záplavy bylo Washingtonem vyčleněno mnohonásobně méně peněz než na projekt amerického radaru v Česku: „Je naprosto neospravedlnitelné financovat nevyzkoušené raketové technologie a radarové základny v cizích zemích, když americké cesty, mosty, přehrady, protipovodňové hráze a tunely zoufale potřebují opravit.“

  Autorka rovněž kritizuje způsob prosazování tohoto kontroverzního vojenského záměru: „Jedna z největších ironií je, zda občanům bylo opravdu umožněno se k otázce vyjádřit.“ A dodává: „Vzhledem k tomu všemu, česko-americká demokracie 21. století, tak jak ji praktikuje Condoleezza Rice, Karel Schwarzenberg, Mirek Topolánek a další čeští politici, podkopala principy demokratických hodnot v obou zemích.“

  Will nepřímo zpochybňuje i účel raketové obrany deklarovaný vládou George W. Bushe: „Ta samá administrativa … nedávno zrušila sankce proti Severní Koreji. Není to jeden z těch darebáckých států, proti kterým měl plánovaný systém raketové obrany chránit Spojené státy a Evropu?“

  Nejostřejší slova však směřuje na adresu Karla Schwarzenberga a jeho nedemokratického jednání:

  „Vláda zákona, transparentnost vlády, civilní kontrola armády a svoboda tisku byly všechno principy, kterým byly vznikající demokracie ve střední Evropě opakovaně vyučovány jako předpoklady pro členství v NATO. Zajímalo by mě, jestli se nějakým z těchto principů trápil Schwarzenberg, když v červnu navštívil uzavřenou konferenci Bilderberg Group (neformální setkání světových vysoce postavených osob) v Chantilly ve státě Virginia, kde se setkal s Riceovou, aby domluvil na červenec podpis radarové smlouvy v České republice. Tajné schůzky na privátních konferencích za účelem schválení smluv sjednaných bez veřejného přezkoumání nevěstí mnoho dobrého pro současnou českou vládu, a jistě nejsou dobrým znamením pro další americkou republikánskou administrativu.“

  V závěru článku vyjadřuje autorka naději, že český parlament ne-schválí radarové smlouvy.

  Origiál v angličtině na této adrese

  http://www.praguepost.com/articles/2008/07/09/keep-u-s-dollars-at-home.php

 234. Svatoplik Beran říká:

  800 Američanů žádá Obamu zrušit štít
  5.1.2009 – Bruce K. Gagnon

  Vážený pane prezidente Obamo,

  my, níže podepsaní, členové a podporovatelé organizace Global Network (Globální síť proti zbraním a jaderné energii ve vesmíru), Vám gratulujeme ke zvolení presidentem USA. Chceme Vám být po všech stránkách nápomocni k šíření světového míru tak, aby naše národní zdroje mohly být využity pro obrovské potřeby, které máme zde doma, jako je zdravotní péče, školství, vytváření pracovních příležitostí, řešení klimatických změn a další.

  Výslovně se na Vás obracíme s naléhavou žádostí, abyste odmítl plán Bushovy administrativy rozmístit antirakety “protiraketové obrany” v Polsku a radarový systém Hvězdných válek v České republice. Jsme si vědomi, že je Vám známo hluboké znepokojení Ruska, že je ve skutečnosti cílem tohoto rozmístění, přes ujišťování Pentagonu že je zaměřeno pouze na Írán.

  Respektovaní američtí vědci George Lewis a Ted Postol tyto navrhované instalace nedávno zkoumali a napsali článek “Pošetilost protiraketové obrany v Evropě,“ který byl otištěn v časopise the Bulletin of the Atomic Scientists z května/června 2008. Ve své studii Lewis a Postol uvádějí: “Navzdory opačným tvrzením Agentury pro protiraketovou obranu a představitelů Ministerstva zahraničí USA, antirakety které chce Washington rozmístit v Polsku jsou dostatečně rychlé aby zachytily ruské ICBM (mezikontinentální) rakety vystřelené z lokalit západně od Uralu směrem na kontinentální Spojené státy. Poloha antiraketových základen v Polsku je pro tento účel ideální.”

  Rusko samozřejmě reagovalo upozorněním, že pokud opravdu dojde k rozmístění těchto amerických zbraní ve střední Evropě, bude nuceno zmodernizovat svou vlastní útočnou nukleární kapacitu. Obyvatelé Polska a České republiky se ve velkém počtu staví proti tomu, aby jejich země byly využity coby vojenské základny USA a jak je nám známo, nedávno Vám psalo přes 30 starostů českých měst v blízkosti navrhované americké radarové základny s naléhavou žádostí o zrušení tohoto plánu.

  Rozšíření vojenských operací USA do blízkosti ruských hranic jen napomůže vzniku nové Studené války a novému závodu ve zbrojení, jenž by se nakonec rozšířil po celé Evropě a dále. Doufáme, že se místo toho vynasnažíte učinit hlavními prioritami jaderné odzbrojení a smlouvu o zákazu zbraní ve vesmíru (PAROS).

  Nedomníváme se navíc, že by jakýkoliv prezident měl uzákoňovat dohody či smlouvy o základnách (takové jako tyto dohody s Polskem a Českou republikou) bez souhlasu Senátu, který je požadován ústavou.

  Zůstáváme v očekávání Vaší odpovědi jakým způsobem hodláte s touto důležitou otázkou naložit. Přejeme Vám vše dobré a děkujeme za pozornost kterou věnujete záležitosti, která nás vážně znepokojuje. Slibujeme Vám, že z vývoje událostí nespustíme oči.

  V míru,

  Bruce K. Gagnon
  Koordinátor
  Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space
  http://www.space4peace.org

 235. Svatoplik Beran říká:

  800 Američanů žádá Obamu zrušit štít
  5.1.2009 – Bruce K. Gagnon

  Vážený pane prezidente Obamo,

  my, níže podepsaní, členové a podporovatelé organizace Global Network (Globální síť proti zbraním a jaderné energii ve vesmíru), Vám gratulujeme ke zvolení presidentem USA. Chceme Vám být po všech stránkách nápomocni k šíření světového míru tak, aby naše národní zdroje mohly být využity pro obrovské potřeby, které máme zde doma, jako je zdravotní péče, školství, vytváření pracovních příležitostí, řešení klimatických změn a další.

  Výslovně se na Vás obracíme s naléhavou žádostí, abyste odmítl plán Bushovy administrativy rozmístit antirakety “protiraketové obrany” v Polsku a radarový systém Hvězdných válek v České republice. Jsme si vědomi, že je Vám známo hluboké znepokojení Ruska, že je ve skutečnosti cílem tohoto rozmístění, přes ujišťování Pentagonu že je zaměřeno pouze na Írán.

  Respektovaní američtí vědci George Lewis a Ted Postol tyto navrhované instalace nedávno zkoumali a napsali článek “Pošetilost protiraketové obrany v Evropě,“ který byl otištěn v časopise the Bulletin of the Atomic Scientists z května/června 2008. Ve své studii Lewis a Postol uvádějí: “Navzdory opačným tvrzením Agentury pro protiraketovou obranu a představitelů Ministerstva zahraničí USA, antirakety které chce Washington rozmístit v Polsku jsou dostatečně rychlé aby zachytily ruské ICBM (mezikontinentální) rakety vystřelené z lokalit západně od Uralu směrem na kontinentální Spojené státy. Poloha antiraketových základen v Polsku je pro tento účel ideální.”

  Rusko samozřejmě reagovalo upozorněním, že pokud opravdu dojde k rozmístění těchto amerických zbraní ve střední Evropě, bude nuceno zmodernizovat svou vlastní útočnou nukleární kapacitu. Obyvatelé Polska a České republiky se ve velkém počtu staví proti tomu, aby jejich země byly využity coby vojenské základny USA a jak je nám známo, nedávno Vám psalo přes 30 starostů českých měst v blízkosti navrhované americké radarové základny s naléhavou žádostí o zrušení tohoto plánu.

  Rozšíření vojenských operací USA do blízkosti ruských hranic jen napomůže vzniku nové Studené války a novému závodu ve zbrojení, jenž by se nakonec rozšířil po celé Evropě a dále. Doufáme, že se místo toho vynasnažíte učinit hlavními prioritami jaderné odzbrojení a smlouvu o zákazu zbraní ve vesmíru (PAROS).

  Nedomníváme se navíc, že by jakýkoliv prezident měl uzákoňovat dohody či smlouvy o základnách (takové jako tyto dohody s Polskem a Českou republikou) bez souhlasu Senátu, který je požadován ústavou.

  Zůstáváme v očekávání Vaší odpovědi jakým způsobem hodláte s touto důležitou otázkou naložit. Přejeme Vám vše dobré a děkujeme za pozornost kterou věnujete záležitosti, která nás vážně znepokojuje. Slibujeme Vám, že z vývoje událostí nespustíme oči.

  V míru,

  Bruce K. Gagnon
  Koordinátor
  Global Network Against Weapons & Nuclear Power in Space
  http://www.space4peace.org

  Anglický originál dopisu s kompletním seznamem signatářů zde »

 236. Svatoplik Beran říká:

  České vládě to v Bruselu s radarem osladíme.

  Slogan šestatřiceti starostů českých obcí.

  http://www.nenasili.cz/cs/2748_video-starostove-a-hnuti-nenasili-to-chteji-s-radarem-vlade-osladit

 237. Svatopluk Beran říká:

  Bývalí němečtí státníci: Americký protiraketový systém ohrožuje dosavadní stabilitu
  13.1.2009 – E. Bahr, H.-D. Genscher, H. Schmidt, R. von Weizsäcker

  Čtveřice bývalých vrcholných německých představitelů vydala společné prohlášení, jenž mimo jiné odmítá plánované rozmístění částí amerického protiraketového systému ve střední Evropě.

  Autory výzvy jsou politici ze všech významných německých stran, konkrétně Helmut Schmidt (na fotce), sociální demokrat a kancléř v letech 1974-1982, dále Richard von Weizsäcker, křesťanský demokrat a spolkový prezident v období 1984-1994, Egon Bahr, tvůrce slavné východní politiky („Ostpolitik“) a konečně Hans-Dietrich Genscher, člen Strany svobodných demokratů a ministr zahraničních věcí západního i sjednoceného Německa.

  Heslem tohoto století je spolupráce. Žádný globální problém – ať už jde o otázku životního prostředí a ochrany klimatu, zajišťování energetických potřeb rostoucí světové populace či vypořádání se s finanční krizí – nemůže být vyřešen konfrontací či použitím vojenské síly. Spojené státy americké mají zvláštní a nezbytnou zodpovědnost.

  Bezvýhradně podporujeme výzvu pánů Kissingera, Schultze, Perryho a Nunna ke zvratu v politice jaderných zbraní a to nikoli pouze v jejich zemi. Toto se vztahuje zejména na následující návrhy:

  Smlouva o redukci a omezení strategických zbraní (The Strategic Arms Reduction Treaty, START) vyprší tento rok. Její prodloužení je nejnaléhavějším bodem jednání pro Washington a Moskvu.

  Smlouva ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty) musí být obnovena. Vesmír smí být používán jen pro mírové účely.

  Spolupráce v zájmu sdílené bezpečnosti umožnila prezidentům George H. W. Bushovi a Gorbačovovi eliminovat vzájemnou hrozbu představovanou nukleárními raketami středního doletu na konci Studené války a v roce 1990 podniknout dosud největší výkon v konvenčním odzbrojení. Po více jak osmnáct let od té doby, stalo se základem stability v Evropě to, co dnes nazýváme Smlouvou o konvenčních ozbrojených silách v Evropě. (…)

  Tato stabilita byla silná a dostatečně spolehlivá, aby vydržela sjednocení Německa a konec Varšavského paktu, aby přežila rozpad Sovětského svazu a umožnila pobaltským státům získat znovu jejich suverenitu a aby obstála před rozšířením NATO a Evropské unie a realitami světa na začátku roku 2009.

  Tato uspořádání by byla poprvé ohrožena americkým přáním instalovat raketový a radarový systém na extra-teritoriálních základnách v Polsku a v České republice, na východní hranici NATO.

  Bezpečnosti a stability na severní polokouli může být dosaženo jedině prostřednictvím stálé a spolehlivé spolupráce mezi Amerikou, Ruskem, Evropou a Čínou.

  Jsme rovněž toho názoru, že všechny zbývající americké jaderné hlavice by měly být staženy z území Německa.

  Celý článek: Bahr, Egon / Genscher, Hans-Dietrich / Schmidt, Helmut / von Weizsäcker, Richard. Toward a nuclear-free world: a German view. International Herald Tribune, 09.01.2009

 238. Svatopluk Beran říká:

  Nebezpeční vědci aneb kurs tvůrčího lhaní

  Ivan Větvička

  Vzdělaní lidé nejsou čestnější než ti, kteří ve škole odseděli méně let, umějí ale lépe lhát. Vzdělanec se vyhýbá tomu, aby vyslovil jednoznačnou nepravdu, raději zamlčí nepohodlná fakta a to tak, aby si posluchač sám v hlavě vytvořil falešný obraz. Když oběť lest odhalí, může proklínat svoji důvěřivost, ale ,,akademika“ jen těžko dostane na pranýř.

  Říct jen něco
  Český rozhlas v pořadu Meteor odvysílal 29. 11. 08 příspěvek otištěný i v Lidových novinách s názvem ,,Letadla se domluví sama.“ Výzkumníci z katedry kybernetiky Českého vysokého učení technického (ČVUT) vyvinuli systém, který letadlům umožní, aby si mezi sebou povídala. Nepotřebují k tomu lidi ani řídící věž. Podle Michala Pěchoučka z téže katedry se tak má ,,koordinovat civilní provoz s bezpilotními letouny.“ Jenomže ve skutečnosti to není tak mírumilovný projekt, jak vyplynulo v Meteoru. Vladimír Mařík, vedoucí katedry kybernetiky, v článku ,,Pentagon překvapíme“ (Euro, 21.4.08) prozradil víc: ,,Systém AgentFly slouží k řízení letového provozu bezpilotních letadel za těžkých podmínek. Představte si stovky letadel v omezeném prostoru a bouřce…“ Co by ale dělal roj stovek bezpilotních letadel v civilním provozu? To vypadá jako nálet. ČVUT už prodalo licenci britské zbrojovce BAE Systems. Katedra kybernetiky začala spolupracovat s Výzkumnou laboratoří amerického letectva (AFRL) ihned po vstupu ČR do NATO, později se přidalo i námořnictvo a pozemní vojsko. Proč docent Pěchouček v Meteoru neagitoval jako v týdeníku Euro (16.6.08): ,,Čím více lákat mladé bystré mozky, než atraktivními výzkumnými tématy pro americké letectvo a námořnictvo?“ Asi se bál, že by ho z populárně vědeckého pořadu vystřihli.

  Mlčet
  Během vzrušené debaty, která se u nás vede o umístění amerického radaru, není slyšet technickou inteligenci. Proč? Odpověď poskytlo prohlášení Michala Pěchoučka pro novináře: ,,Celkem 119 českých vědeckých a průmyslových institucí figuruje na seznamu firem, které by v budoucnu mohly profitovat na americkém systému raketové obrany.“ V soupisu je i Akademie věd a významné univerzity. Podporu vědy Američané slíbili české vládě za souhlas s kontroverzním plánem postavit u nás radar. Docent Pěchouček patří do skupiny odborníků hodnotících české organizace, o jejichž služby by mohla mít zájem americká Agentura pro raketovou obranu (MDA). A tak se technici těší na dolary a do raketové obrany nešťourají. Nezbývá tedy, než si rýpnout do vykutálených výzkumníků. K tomu dobře poslouží argumenty a otázky, které čtenáři Britských listů znají ze starších článků. Česká vláda například zveřejnila technické parametry radaru. Jeho odpůrci vyrukovali s jinými hodnotami, a když v Praze v listopadu přednášel Theodore Postol, profesor vědy, techniky a národní bezpečnostní politiky na Massachusetts Instute of Technology (MIT), představil svoje ,,radarová čísla,“ která jsou v rozporu s vládními i ,,protiradarovými“ údaji. Všichni pravdu mít nemohou. A naši vědci mlčí.

  Profesor Postol varuje: ,,Radary americké raketové obrany nedokáží bezpečně rozpoznat útočící jadernou hlavici od klamných cílů, které může nepřátelská balistická raketa ve vesmíru vypustit, aby snížila pravděpodobnost sestřelení skutečné nálože.“ Možná je to tak lepší, protože Theodore Postol říká: ,,Je možné hlavici postavit tak, aby při střetu s interceptorem došlo k atomovému výbuchu.“ Co když se to stane nad Evropou? Čeští vědci mlčí. Americká raketová ,,obrana“ dokáže podle Postola ničivě zaútočit na družice: ,,Pro interceptory to je snadný cíl. Lze sestřelovat satelity vzdálené až desetitisíce kilometrů od Země.“ Rusko zdědilo protidružicové zbraně po SSSR. Čína sestřelila vlastní satelit v roce 2007. Vzniklo asi 35 000 úlomků větších než 1 cm. I takový střípek může prorazit plášť mezinárodní vesmírné stanice ISS. Nyní tyto trosky ohrožují přes 700 družic i lodě s lidskou posádkou. Kdyby si velmoci rozstřílely družice, vznikne spousta tříště, která nedovolí cesty do kosmu a v okolí Země bude strašit až sto tisíc let. Čeští vědci však mlčí.

  Zrádci
  Loajalita naší inteligence stála Američany v roce 2008 pouhých 12 milionů korun. (LN 31.10., Euro 1.12.) Pro srovnání: provoz středně velkého gymnázia si ročně žádá asi 18 milionů. Michal Pěchouček v týdeníku Euro a na webu ČVUT přesto horlí: ,,Jde o otevření dveří těm, kdo ještě nespolupracují a při tom mají velký potenciál.“ Miliardy z našich daní, které vysoké školy a výzkumné instituce každoročně polykají, jsou zapomenuty. Našel se mezi našimi vědci alespoň jeden, který by zareagoval jako bezejmenný výzkumník v románu Kolíbka od Kurta Vonneguta na svržení atomové pumy na Hirošimu?: ,,Potom přišel další chlap, že dává vejpověď z laboratoře; ať prej dělá vědec na čem chce, nabeton se z toho nakonec vyklube ňáká zbraň, povídal.“ Nenechte si v populárně vědeckých pořadech a článcích namluvit něco jiného, je znepokojivé, jak málo si tento Američan v románech vymýšlel. Kurt Vonnegut za druhé světové války bojoval v Evropě a padl do německého zajetí, kde přežil rozbombardování Drážďan v roce 1945. V USA vystudoval biochemii, strojní inženýrství a antropologii. O vědcích a smyslu válčení věděl své.

 239. Svatopluk Beran říká:

  Co asi poradil politruk ODS v Jihlavě, první náměstek primátora pan Vovsík, panu primátorovi Vymazalovy?

  Špatné je nevědět – ale tragické je nechtít vědět!

  Jan Neoral

  „Liga starostů proti radaru“, občanské hnutí „NEnásilí“ a hnutí kampaně „Evropa pro mír“ rozeslali v minulých dnech na 6 000 starostů v ČR elektronicky dopis, v němž je informují o šestiměsíční kampani, kterou tato hnutí hodlají od ledna 2009 rozvinout spolu s občany proti záměru umístit do ČR americký radar – a vyzývají v dopise starosty i k vyjádření názoru. Informují je mj. i o cestě 40 brdských starostů 18. února 2009 do evropského parlamentu, kde starostové budou mít na pozvání evropských poslanců možnost hovořit ve veřejném slyšení o odporu veřejnosti proti radaru v ČR.

  K tomu: “ Independent: Obama má šanci skoncovat s fantazií tzv. „Hvězdných válek“

  Na tento dopis přišla i tato odezva:

  Vážení kolegové, starostové.

  Vaši iniciativu považuji za zcela neodpovědnou, dokonce nebezpečnou. Jsem žena, mám děti a mám velmi ráda tuto zemi. Vzhledem k naší geografické poloze, velikosti, historii a dění ve světě je naprosto nezbytné zajistit bezpečnost ČR, která bez spolehlivých spojenců není možná. Z historie poslední 100 let se jasně ukazuje, že vhodný, jediný možný, spolehlivý a účinný spojenec pro naši a celoevropskou ochranu je především USA. Proto velmi podporuji výstavbu americké radarové základy na našem území, dokonce bych ještě raději přivítala základnu raketovou.

  Jistě budete argumentovat tím, že bych se asi chovala jinak, kdyby měla podobná základna vzniknou za humny Přezletice. Rozhodně bych se chovala jinak. Snažila bych se přesvědčovat naše občany o potřebnosti této stavby pro celou naši zemi a myslím, že bych dokonce byla na svou obec pyšná. Zcela pragmaticky, vaše obce jistě nepřijdou zkrátka, pokud vím, chystají se nemalé investice do vaší infrastruktury.

  Bylo by také dobré, zapřemýšlet na tím, nestáváte-li se tímto svým postojem nástrojem někoho, komu jde o vše možné, rozhodně ne o dobro této země.

  S pozdravem Veronika Vrecionová, starosta, Přezletice

  Komentář:
  Vážená paní starostko,

  domnívám se, že Vaše nadšení pro americký radar, který byste ráda uvítala na území České republiky (a navíc k němu umístila i raketovou základnu), je příkladem toho, jak bez zlého úmyslu, bez militantního přístupu, může občan dojít k závěru, že radar a deset antiraket je zlaté tele, které nás všechny ochrání.

  Před raketami, které neexistují, před nebezpečím, které charakterizovali v průběhu uplynulých dvou let politici, horující pro tento radar, mnohdy velmi rozdílně.

  Jednou to byly rakety z Íránu, pak ze severní Koreje (dnes už je zase severní Korea kamarád). Pak od teroristických skupin, které střely ukradnou, nebo koupí. Premiér ČR v listopadu 2007 na kongresu ODS zase uvedl, že radar má sloužit proti „plíživé politické hegemonii Ruska“, to že je tím hlavním důvodem. Další naši politici uvádějí, že radar nás ochrání před světovým terorismem.

  Kdo ještě dnes věří, že systém je schopen ochránit jakkoliv území ČR před hypotetickou raketou například z Íránu, kdo věří, že systém ochrání tuto republiku před útoky teroristů, pak během uplynulých dvou let nic nečetl, neposlouchal, nesledoval – nebo prostě jen nechtěl.

  Dvě třetiny občanů této země jsou podle průzkumů prokazatelně proti vojenské radarové základně v této zemi, tři čtvrtiny občanů o ní požadují referendum. Takové množství lidí že by se stalo dobrovolně „nástrojem někoho, komu jde o vše možné, rozhodně ne o dobro této země“? Tomu snad nevěříte ani Vy sama, vážená paní starostko?

  Jak nazvat podle Vás pak někoho, kdo radar prosazuje za peníze?

  Příklad za všechny:

  Vláda zjednala ředitele tabákové firmy Tomáše Klvaňu, a poté PR agenturu – a podle vlastního přiznání ji to stálo na dvacet milionů korun. Aby prosadila radar. Aby občany přesvědčila. Patnácti brdským obcím slíbila 1,25 miliardy korun na vylepšení jejich zanedbaného regionu. Ač tvrdila opak, samozřejmě šlo o „držení ústní dutiny“ a nerebelování ze strany brdských starostů proti radaru v jejich lesích.

  (Starostové se podplatit nenechali a s radarem souhlas nevyslovili. Jak v desítkách místních referend a anket občané jasně prokázali, Brdy a celé okolí jsou jednoznačně proti radaru.)

  Jelikož placení prodavači „oázy bezpečnosti pod radarem“ a ostatní poskokové neuspěli, vláda přestala komunikovat s občany a samosprávou zcela.

  Je zajímavé číst, jak jedním dechem horujete za bezpečnost ČR – a druhým nabádáte, abychom si uvědomili, že máme být pragmatičtí – naše „vesnice nepřijdou zkrátka, chystají se nemalé investice do naší infrastruktury – pokud vím“, říkáte.

  Nevíte, paní starostko. Samozřejmě že nevíte, že ona miliarda a čtvrt byla jen „velká bouda“, sousto pro média v ten čas, kdy bylo před podpisy smluv ministry obrany a zahraničí. Kdy bylo třeba postavit ostatní obce v ČR proti těm rebelům v Brdech – aby jim onu miliardu začali závidět.

  Starostové brdských vesnic si ale už dnes mohli číst v oficiálním zápise, že bohužel byly podmínky pro získání dotací vládou nastaveny tak, že není možné složitou byrokracii překonat, menší obce na peníze nedosáhnou a že je nutno – po dvou létech (!) – s tím něco udělat. Takže opravdu bouda – samozřejmě s tím nikdo nic „neudělá“. Politici mají dnes jiné, existenční starosti.

  A právě tak je velkou boudou i celý antiraketový systém. Jde o systém, z něhož profituje finančně pár amerických zbrojních firem, pár politiků – počítám v to i bývalého jednatele americké firmy Widko Worldwide, pana Alexandra Vondru, nynějšího vicepremiéra ČR.

  Tomu bych měl například věřit, že chce moje dobro a dobro této země – a nic, ale naprosto nic jiného? To by přece musel chtít s občany této země komunikovat – a ne na ně na besedách, například v brdské vesnici Borovno, v květnu 2008, arogantně křičet – a vysmívat se hloupě vědcům a odborníkům (pplk. v.v. ing. Hlobilovi, pplk. v.v. ing. Kauckému, Dr. Pokornému), kteří se tam snažili odborně v diskuzi argumentovat fakty.

  Vážení odborníci a politici zvučných světových jmen protestují proti tomuto nesmyslnému antiraketovému systému ve středu hustě obydlené Evropy. Přidávají se další politici evropští.

  Nechci je znovu vyjmenovávat – jen se Vás, vážená paní starostko, chci zeptat, jak oproti těmto jménům s odborností a politickou rozvahou současnou i minulou „zvučí“ jména amatérů jako Topolánek, Vondra, Parkanová, Bursík, Barták, Pojar, agent Pekárek, Klvaňa a další – prostě těch, kteří nám radar potřebují za každou cenu prodat. Někteří za peníze, za mzdu, jiní za prebendy, za udržení se při moci.

  Tomu Vy říkáte „zajištění bezpečnosti ČR“? Já to nazývám veřejným ohrožováním občanů této země – a také občanů Evropy.

  Závěrem bych rád poslední větu z Vašeho dopisu upravil zpět pro Vás:

  Vážená paní starostko, bylo by dobré, zapřemýšlet nad tím, nestáváte-li se tímto svým postojem nástrojem našich militantních a krátkozrakých politiků, kterým podle mého názoru jde o jakýkoliv jejich prospěch, jen ne o dobro této země.

  S úctou a pozdravem

  Jan Neoral, starosta Trokavce

 240. Svatopluk Beran říká:

  Velvyslanec USA zpovídal české novináře.

  Dnes již bývalý americký velvyslanec Richard Graber ve své funkci radarového emisara skutečně nelenil. Když zrovna nevyzvídal situaci uvnitř ČSSD, zval si k sobě na „neformální schůzky“ (údajně nezávislé) novináře z českých masmédií…

  Americký velvyslanec v Česku Richard Graber si zve komentátory českých deníků na soukromé neformální konzultace kvůli jejich názorům na uvažovanou výstavbu amerického radaru v českých Brdech. A čeští novináři na tyto konzultace chodí, aniž by zveřejnili ve svých médiích, že na tyto „konzultace“ byli pozváni. Aniž by zveřejnili obsah svých rozhovorů, nejlépe i se zvukovým záznamem. Aniž by tyto konzultace s velvyslancem cizí země mimo prostor oficiálních tiskových konferencí označili za eticky nepřípustné ovlivňování.“

  Přiznání pochází z pera komentátora Miloše Čermáka publikujícího především v Lidových novinách:

  „Byl jsem před několika týdny společně s dalšími dvěma komentátory pozván na neformální schůzku s americkým velvyslancem. Trvala asi hodinu a byla věnována právě debatě kolem radaru. Byv dotázán na osobní názor…“

  Zdroj: Čermák, Miloš. Radarem proti mihuli. Lidové noviny, 17. května 2008

  Velvyslanec USA se vměšoval do české politiky
  21.1.2009 – Novinky.cz

  U příležitosti odchodu dnes již bývalého amerického velvyslance v Česku Richarda Grabera stojí za připomenutí jeden z jeho nejtroufalejších kroků.

  Pracovníci ambasády USA se v srpnu minulého roku pokusili získat důvěrné informace z prostředí nejsilnější české opoziční strany, která mimo jiné odmítá podpořit plánovaný radar v Brdech.

  Dále viz Americká ambasáda zjišťuje, jak silná je pozice Paroubka v ČSSD. Novinky.cz, 25.8.2008

  Iniciativa Ne základnám se rozloučila s lobistou za radar a též velvyslancem USA. Ten ve svém úřadě vehementně bojoval za prosazení plánovaného radaru v Brdech.

  Graberův odlet zpět do USA jsme oslavili jako symbol definitivního konce zdiskreditované Bushovy administrativy, jejíž prodlouženou rukou byl i pan ambasador.

  Naopak vítáme nově nastupujícího prezidenta Obamu, s nímž jsou celosvětově spojeny velké naděje. I my bychom si přáli, aby byl skutečnou změnou a tedy opakem dosavadní americké politiky. Oceňujeme proto jeho úmysl přehodnotit plánovanou výstavbu radaru a antiraket ve střední Evropě. Doufáme, že ve Washingtonu tento zbytečný, nebezpečný a kontraproduktivní zbraňový systém odmítnou nakonec sami, když toho není schopna servilní česká vláda.

  Akce se podle očekávání zúčastnili i vzácní hosté – Condoleezza Riceová, Vlasta Parkanová a Alexandr Vondra (viz druhé foto) – takže došlo i na pohoštění, šampaňské a tanec při hudbě (foto čtyři), jakož i kontakt s pracovníkem ambasády, jemuž byly s díkem vráceny obě smlouvy o radaru, v červených deskách uložené

 241. Svatopluk Beran říká:

  Čína: Raketový systém hrozbou pro stabilitu i odzbrojení

  23.1.2009 – China Daily

  Rozmístění globálního systému raketové obrany je hrozbou pro jaderné odzbrojení, řekli čínští vojenští představitelé a experti po vydání poslední čínské „bílé knihy“ o obranné strategii Pekingu (jde o tzv. „bílou knihu o obraně“ oficiálně nazvanou „Čínská národní obrana v roce 2008“ – pozn. Ne základnám).

  Země vyjádřila velké znepokojení nad hrozbou, kterou představuje takovýto systém raketové obrany pro světovou i regionální bezpečnost, jak tvrdí poslední (bílá) kniha, která je považována za první odpověď čínské vlády na Spojenými státy iniciovaný raketový systém.

  Americké rozmisťování systému raketové obrany nepřináší žádný užitek celosvětovému hnutí za jaderné odzbrojení, které Čína podporuje, řekl Teng Jianqun, zastupující generální tajemník Čínské asociace kontroly zbraní a odzbrojení.

  „Čína je proti globálnímu systému raketové obrany, který není dobrý pro stabilitu v regionu,“ řekl včera (deníku) China Daily Hu Changming, mluvčí čínského ministerstva obrany.

  Poslední čínská bílá kniha o obraně říká, že dvě země vlastnící současně největší arzenály jaderných zbraní nesou „zvláštní a primární zodpovědnost“ za jaderné odzbrojení.

  „Pokud by bylo mezinárodní společenství ochotné odzbrojit jadernou zbraň, Čína zcela podpoří tento krok,“ řekl Zhai.

  Celý článek: Anti-nuke efforts face barrier. China Daily, 21.01.2009

 242. Svatopluk Beran říká:

  Jsem silně přesvěden, že dnešním vystoupením Zbigenwa Brzezinského, který se jasně vyjádřil ke skutečnému účelu radaru v čechách v dnešním pořadu Otázky Václava Morabce, kde jasně řekl že Spojeným Státům nejde o konkrétní zavedení Evropy a už vůbec ne Česka do vesmírného obraného štítu. A že se jednalo pouze o úzkou skupinu lidí kolem presidenta Busche, který po dobu své vlády vytvářel lživými prostředky potřebné podmínky pro tuto vizi neokonzervativních pravičáků. Jasně dal najevo, že se jednalo hlavně o žádost naši a polské vlády o tento projekt. Tím jasně signalizoval aukázal na to, že to byla hlavně strana našeho PRVNÍHO TAJEMNÍKA STAROSTY JIHLAVY, PANA VOVSÍKA – strana ODS – zastoupená panem Topolánkem, panem Vondrou, panem Langerem, kteří chtěli přesně ve stylu KOMUNISTŮ – Bilaka – Indry a dalších zavést naší republiku pod vojenskou kontrolu cizí velmoci. Doufám že nástupem Obamy a vůbec rozumnějším přístupem nového amerického govermentu, se úloha Spojených Států ve světě opět vrátí na tu úrovně, v kterou většina našich lidí za bývalého režimu věřila. Dobře si pamatujme, kteří občané k nám pozvali sověty v 68 roce. Dobře si pamatujme ty občany, kteří se podvodným jednáním, účelovým lhaním a cenzůrou ve zdělovacích prostředcích, se snažili o totéž co komunisti v 68 roce. Ne pane Vovsíku nepodaří se vám a vaší straně napomoci zavedení jediné zemi na světě, jako zemi vládnoucí a určující co je a co není pro tuto planetu vhodné a potřebné. Je dobře že se našly ve Spojených Státech žijí lidé kteří nemyslí jenom jako vy a vám podobní, ale že tam žijí i lidé kteří mají touhu a odvahu zapojit celý svět do řízení a to na rovnoceném principu zodpovědnosti všech, za naší planetu. Doufám, že toto je můj poslední příspěvek k tomuto tématu. Nevěřím totiž tomu a to na podkladě, že pokud nebyli vedeni k zodpovědnosti a nebyli potrestáni ti čelní komunisté kteří se podíleli na pozvánce sovětů k nám, že nebudou v budoucnu hnáni k zodpovědnosti a ani potrestáni za vlastizradu, ti čelní politikové naší nynější vlády, kteří se snažili o podobné svinstvo nyní.

 243. Y.varuje říká:

  Tak to vypadá, že 4.2.2009 skončila další zhruba 20-letá etapa našich dějin. Před 20 lety to KSČ zabalila jen proto, že už neměla oporu z Moskvy. 4.2.2009 Kateřina Jacques a Ondřej Liška hlasovali a dokonce se pokusili předložit návrh o odložení smluv vzhledem k postoji nové administrativy. Dost zoufalý pokus opustit potápějící se loď. Nejsmutnější na tom je, že se opět ukázalo, že nám vládnou lidé, kteří jdou proti většině obyvatelstva a jedině změna venku je rozhodí. Pokud pan Novotný svůj text myslel upřímně, prokázal přinejmenším velmi špatný přehled. Důkazů o tom, že zbrojní lobby za G. Bushem napáchala obrovské škody po celém světě, bylo dost, stačilo sledovat cokoliv mimo český mainstream.
  Snažme se, ať za nás v příští podobné situaci zas nerozhoduje nepřátelská kolaborantská elita.

 244. Svatopluk beran říká:

  http://www.nenasili.cz/cs/3617_video-rozhovor-s-architektem-richardem-gagem-o-dukazech-rizene-demolice-wtc-11-zari-2001

  VIDEO: Rozhovor s architektem Richardem Gagem o důkazech řízené demolice WTC 11. září 2001
  4.6.2009
  Richard Gage na KMPH FOX TV (české titulky)

  Oficiální vysvětlení útoků na World Trade Center z 11. září 2001 vyvolává stále větší pochybnosti. Již mnoho let existuje iniciativa 700 architektů, kteří volají po novém a důkladném vyšetření těchto událost. Nedávno se objevily nové důkazy, které podpořily teorii, že pád budov vyvolala řízená demolice.

  Navzdory mediálnímu embargu na tohle téma se podařilo téměř nemožné – kalifornská lokální televize KMPH FOX, součást Murdochovy „Fox Broadcasting Company“, odvysílala rozhovor s architektem Richadrem Gagem, ústřední postavou hnutí architektů a inženýrů za pravdu o 11. září (Architects & Engineers for 9/11 Truth).

  Toto zajímavé video jsme pro vás přeložili do češtiny. Za pomoc s časováním titulků děkujeme Sectorovi z 911 Blogu, kde najdete další zajímavé informace k tématu.

  Přepis rozhovoru
  Je architektem se zkušenostmi s ocelovými konstrukcemi, nyní objíždí zemi s kontroverzní zprávou o 11. září. Richard Gage nastíní, proč si přeje důslednější vyšetřování pádů budov WTC. Děkujeme, že jste přišel.

  Není zač, jsem rád, že jsem tady.

  Nejdříve něco o vašem profesním pozadí.

  Jsem architekt s 20letou praxí, člen Amerického institutu architektů, po tuto dobu se věnuji ocelovým a hnivzdorným konstrukcím.

  Ptáme se proto, aby bylo jasné, že nejste „jen tak někdo“ s šílenými nápady, ale máte odborný rozhled. Co je oficiálním důvodem pádu budov WTC?

  Bylo nám řečeno, že letadla vrazila do věží, nastala exploze, požár a za hodinu a půl – v případě severní věže – se konstrukce zřítila, protože její struktura byla oslabena požárem. Problém je, že kolaps neprovázely žádné větší postupné deformace a že nikdy dříve v historii nebyl požár příčinou pádu ocelové vysokopodlažní budovy. Naopak máme bohužel důkazy z Dvojčat a ze třetího mrakodrapu, který se tam zřítil – o němž většina lidí ani neví – prokazující 10 klíčových znaků řízené demolice. V případě budovy WTC 7, ta se po prvních 30 metrů řítila do svého půdorysu rychlostí volného pádu. Padá, jak můžete vidět, symetricky, bez obtíží volným pádem prvních 30 metrů, po dobu 2,5 sekundy. To je podivné, je zde 40 000 tun oceli, navržené tak, aby odporovala takovému pádu.

  47 patrová budova?

  Ano, tohle se stalo s budovou WTC 7, vzdálenou na délku hřiště od Dvojčat.

  Nalevo ukazujeme, co se stalo, napravo je ukázka řízené demolice.

  Přímé srovnání.

  Můžeme vidět téměř volný pád, zrychlení volného pádu, skrz 40 000 tun konstrukční oceli, to je podezřelé. Takže je zde 700 architektů a inženýrů, požadujících
  nové vyšetřování, právě kvůli těmto důkazům a také těm z WTC. To je velmi silné. Téměř každý architekt, kterému ukážeme tyto informace, se s námi shodne na tom, že šlo o řízené demolice. Pokud se tedy uvolí podívat se na tyto důkazy. Protože připustit, že mohlo jít o řízenou demolici je neblahé pro naši zemi. Jelikož někdo další kromě Al Kajdy do toho musel být zapleten – vždyť šlo o tři z nejlépe střežených budov po Pentagonu.

  Kdyby to byla řízená demolice, nezbyly by důkazy na zemi, zbytky výbušnin v suti?

  Jistě, bylo nalezeny kaluže roztaveného železa, několik tun – co tam dělaly? Viděli to svědci, inženýři, tavení oceli je také zdokumentováno FEMA. Příčinou pádu budov měl být běžný požár společně s důsledky nárazu letadla. Letecké palivo ani požár v kanceláři neprodukují roztavené železo nebo ocel, ta se taví až při teplotě 1650 °C. Ale my tu máme oheň o teplotě 900 °C , co tedy roztavilo tu ocel? Ložiska sama obsahují stopy zvláštní přísady – termitu – hi-tech technologie, která se používá k řezání oceli.

  To jste našli?

  Ano, ve vrstvě prachu, který pokryl Manhattan, byly nalezeny jeho stopy, miliardy částeček původně roztaveného železa, celkem to dělá několik tun. Jak se to stalo? Tavené železo je produktem termitové reakce a to bylo rozptýleno všude v prachu.

  Vám bylo dovoleno sbírat a zkoumat vzorky?

  Existuje mnoho vzorků, mnozí mají tento prach, čtyři vzorky byly poslány fyziku Stevenu Jonesovi, který dříve působil na Brigham Young University, a byly v nich nalezeny nejen tyto částice, které našli i jiní – USGS, R. J. Lee – když dělali toxikologické studie. Jsou tu stopy po železu, hliníku, fluorinu, manganu,
  po velmi neobvyklých prvcích, které můžou souviset jen s termitem a jsou zde i malé částice nevzníceného termitu. Jde o Hi-Tech termit – „nano-termit“. Ten není k dostání v jeskyni v Afganistanu, je produkován v sofistikovaných laboratořích pracujících pro ministerstvo obrany.

  Máme tu nepřítele, na něhož se ukázalo se prstem, že to byla práce Al Kajdy, Bin Ladena, alespoň co se týče letadel, která narazila do WTC a Pentagonu. Není možné, že by to byli oni, kdo položil rozbušky do budov předtím, než do nich poslali letadla?

  Tak, musíme se ptát, kdo měl přístup do těchto budov. Měla Al Kajda přístup do těchto vysoce zabezpečených budov? Pravděpodobně ne. Měla přístup k sofistikovanému nano-termitu, s částečkami tisíckrát jemnějšími než lidský vlas? Pravděpodobně ne. Někdo další musí být vyšetřován, a proto je zde 700 architektů a inženýrů požadujících důkladné vyšetření. My nemáme komplexní teorii o tom, jak se to stalo, kdo to udělal a proč. Pouze předkládáme fakta, jako včera večer v auditoriu pomníku veteránů, a žádáme důkladné vyšetřování, které zjistí, kdo, proč a jak.

  Jen se zeptám, jsem občan X a chci něco položit do jedné z těch budov: Kam bych to zanesl? Jak by to bylo velké? Bylo by to tak viditelné, aby mě viděla ostraha, nebo se mi to vejde to zubní plomby?

  Je tu řeč o několika tunách nano-termitu i běžného termitu, člověk by musel mít zvláštní přístup přes ostrahu. Proto firma, která ostrahu WTC zajišťovala, by měla být důkladně vyšetřena. Jde o firmy Securicom, Stratisec. Někdo by měl zjistit, kdo je ve vedení těchto společností, objevují se tam některé zajímavé osoby. K umístění výbušnin by také bylo třeba mít krytí, řekněme modernizaci výtahů, která opravdu probíhala 9 měsíců před 11. zářím. Po celém WTC se pohybovali dělníci, kteří měli přístup k výtahové šachtě, která je přímo vázaná na nosné jádro a nosníky.

  Nesnažíte se vyděsit zemi, ale člověk si nemůže pomoct a trochu ho mrazí.

  Přesně tak.

  Samozřejmě bychom si s vámi o tom rádi povídali mnohem déle, ale dochází nám čas. Více informací najdete na našich stránkách http://www.kmph.com. Díky za Váš čas.

  Bylo mi ctí.

  Je hodně o čem přemýšlet.

 245. Svatopluk Beran říká:

  Italové se bouří proti další americké základně

  9.7.2009 – cfp

  V sobotu 4. července se několik tisíc Italů sešlo ve Vicenze na demonstraci proti plánované stavbě nové obří americké vojenské základny na okraji města. Nová základna má být jednou z největších amerických základen v Evropě – má mít rozlohu 6 000 metrů čtverečních a má stát 500 milionů dolarů. Vicenza je přitom už teď sídlem americké letecké základny, na níž je umístěno 3 000 vojáků 173. letecké brigády. Italská vláda už výstavbu nové základny schválila. Nijak jí přitom nevadilo, že 95 % obyvatel Vicenzy se v místním referendu vyslovilo proti. Vůdce odporu proti základně byl zvolen za člena místní správy. Místní aktivisté a členové parlamentu navštívili 23. dubna 2009 Washington, aby proti základně protestovali a vystoupili před sněmovním podvýborem pro záležitosti vojenských staveb a veteránů. Evropská média toto téma ignorovala.

  Před měsícem pronikli demonstranti na ohrazené staveniště a umístili tam vlajky a transparenty. Na konci června uvítaly americké vojáky potloukající se po Vicenze nápisy vyzývající je, aby šli domů. Americký novinář David Swanson v článku z 2. července píše: „Koncem 80. let jsem ve Vicenze žil a byl jsem tehdy srdečně uvítán jako Američan a jako přítel. Vojenská přítomnost byla už tehdy značná, od té doby však nebetyčně vzrostla, zatímco názory Italů na cíle, jimž americká armáda slouží, prodělaly velkou změnu. Americká armáda už neosvobozuje Itálii od nacismu, ale posílá vojáky vést útočné války na Blízkém východě; ti se vracejí duševně narušení, se sebevražednými sklony, náchylní k opíjení a způsobují potíže. V dubnu členka kongresu USA Loretta Sanchezová navštívila nedaleké Benátky, kde řekla Italům, že by měli novou základnu přijmout a že ji Spojené státy potřebují, aby mohli snadněji zaútočit na Afriku.“ Iniciativa „No Dal Molin“ (Dal Molin je staré letiště, na jehož místě má nová základna stát) zaslala v nedávných dnech list americkému prezidentu Baracku Obamovi. Obama totiž ve svém projevu 4. listopadu v Chicagu mluvil o „vládě lidí, lidmi a pro lidi … Budu vám naslouchat, zvláště když nebudete souhlasit.“ Iniciativa proto Obamu vyzvala, aby při příležitosti summitu G8 navštívil Vicenzu, kde jsou americká zařízení od roku 1955. V listu se dále mj. uvádí:

  „Po tři roky ženy i muži, mladí i staří, bohatí i chudí lidé společně pracovali na obraně města a budoucnosti naší země pro příští generace. My stejně jako vy jsme začali na změně pracovat ve svém okolí. Nemá to nic společného s antiamerika­nismem, jak je naše hnutí často označováno. Naše pochybnosti jsou založeny na faktech a my se proto na vás obracíme s několika otázkami:
  Bylo by ve Spojených státech možné vybudovat základnu bez konzultace s místním obyvatelstvem a proti jeho vůli, kdyby se v referendu 95 procenty hlasů vyslovilo proti?
  Bylo by ve Spojených státech možné vybudovat vojenskou základnu nad nejdůležitějším vodním zdrojem kontinentu (ten ve Vicenze je považován za jeden z nejdůležitějších tady v Evropě) životně důležitým pro obyvatelstvo a vytvořit tak vážné riziko kontaminace a porušení existujících zákonů? Právě to se ve Vicenze děje.

  Vicenza, město, které vždy mělo silnou touhu po míru, se má stát sídlem jedné z nejdůležitějších základen USA v Evropě, sídlem velitelství Africomu a integrální součástí preventivní války vyhlášené a prováděné Bushovou administrativou, která do této chvíle nedosáhla žádného úspěchu. Jakým právem nám to vnucujete?
  Pokud slova napsaná v Deklaraci nezávislosti Spojených států mají skutečnou cenu a pokud vy, tak jako my věříte v hodnoty demokracie, úcty, legitimity a otevřenosti, pak byste měl vědět, že všechny tyto hodnoty jsou ve Vicenze popírány.“
  Současně iniciativa „No Dal Molin“ pozvala lidi z celé Itálie a světa, aby oslavili 4. červenec ve Vicenze a „vyhlásili naši nezávislost na americké armádě a osvobození země od přítomnosti nové válečné základny“:
  „4. červenec je svátek, jímž obyvatelé Spojených států oslavují svou vlastní nezávislost. Letos bude také dnem, v němž obyvatelé Vicenzy a s nimi všichni, kdo podporují mír a obranu společného blaha, vyhlásí svou vlastní nezávislost na vojenské porobě.“
  Na plánované demonstraci se sešlo několik tisíc Italů. Pokusili se přejít most vedoucí k americké základně na starém letišti Dal Molin, byli však zastaveni policií, která proti nim použila slzný plyn. Demonstranti odpověděli házením petard, lahví a kamení, byli však zatlačeni zpět. Podle policie bylo při zákroku zraněno šest jejích příslušníků. Později bylo demonstrantům povoleno pokračovat v pochodu, jehož další část proběhla v klidu.

  Protest byl prvním z řady akcí namířených jak proti plánům na rozšíření americké vojenské základny, tak proti summitu G8, jenž proběhne 8.-10. července za předsednictví Itálie ve středoitalské L‘Aquille. S podobnými protesty se řetězově počítá v řadě dalších italských měst.

  Článek na Czech Free Press

 246. Svatopluk Beran říká:

  Právě probíhá boj o vypsání referenda v New York City o požadavku nového a nezávislého vyšetřování událostí 11. září.

  K vypsání tohoto referenda je potřeba 30 000 podpisů občanů New York City, Přestože organizace NY CAN (New York Coalition for Accountability Now) zaslala 52 000 takových podpisů, tajemník New York City petici zamítl s tím, že pouze 26 000 podpisů bylo relevantních. Právě probíhá odvolání u nejvyššího soudu New Yorku proti tomuto zamítnutí. Pokud si myslíte, že osvětlení událostí 11. září je zásadní pro směrování událostí nejen v Americe, ale i jinde na světě, podpořte tuto iniciativu.

  Tento článek není psán primárně jako kritika oficiálního stanoviska kolapsu tří budov Světového obchodního centra. Vědeckých a na důkazech založených kritikách na toto téma existuje již celá řada, pro příklad uvádím iniciativu Architekti a inženýři pro pravdu o 11. září (Architects & Engineers for 9/11 Truth ), kterou podepsalo již 750 architektů a inženýrů. Přesto, pro toho, komu v dnešní době nezbývá času na další brouzdání po internetu krátce shrnuji zřejmé argumenty týkající se kolapsu budovy 7 Světového obchodního centra. Tato 47-mi podlažní budova nebyla zasažena letadlem, přesto se 11. září v 17:20, jak dokumentuje výše uvedený obrázek, zřítila za 6.5 sekund se zrychlením rovným zrychlení volného pádu. Toto zřícení probíhalo symetricky a do vlastního půdorysu, tedy proti největšímu odporu ocelové konstrukce, která je standardně dimenzována na mnohonásobek váhy budovy. Budova se zřítila, ačkoliv byla zasažena jen několika malými ohni, které, i kdyby byly velké, tak svou teplotou dosahují jen poloviny teploty tání ocele. Takový kolaps vyžaduje přesné (na zlomky vteřiny) a synchronní odstranění 80 ocelových sloupů konstrukce. Toto není možné docílit žádným náhodným procesem jako pár ohni, na toto je zapotřebí mnoho dní tvrdé práce demoličních specialistů. Podobnými argumenty lze okomentovat také pád první a druhé budovy obchodního centra.

  Je zřejmé, že každé úsilí podobné snahám Newyorčanů o vypsání referenda jde proti proudu obrovského tlaku mainstreamových medií, které pracují, jak již jsme si bohužel museli zvyknout, pod taktovkou mocenských elit. Proto musím ze srdce poděkovat Britským listům, které svým otevřeným a nezávislým informačním prostorem dávají naději, že demokracii není úplně odzvoněno. Zároveň bych rád apeloval na čtenáře Britských listů, kteří s mým poděkováním souhlasí, aby je pravidelně finančně podporovali. V současné době přispívá ~ 0.1% čtenářů. Odpusťme si měsíčně dvě piva či krabičku cigaret a podpořme ekvivalentní finanční částkou Britské listy. V budoucnu se nám to vrátí nejen v podobě štíhlé figury či zdravějších plící.

 247. Svatopluk Beran říká:

  Jeden z mnoha dalších důkazů o co vlastně panu Buschovi, panu Topolánkovi, panu Vondrovi, panu Langerovi, panu Vovsíkovi, panu Vystrčilovi a vůbec celé ODS, plus mnoha dalším lidem toužícím po vojensky kontrolovaném hospodářství jiných zemí stále jde a to na úkor většinové části slušných lidí nejen v naší republice.

  Radar nebude, signalizují nové výroky Baracka Obamy

  Americký prezident Barack Obama při svém pondělním projevu před válečnými veterány v Phoenixu odmítl utrácet peníze za drahé obranné projekty. Žádný sice nejmenoval, ale je jasné, že se jednalo o projekty americké agentury pro protiraketovou obranu MDA. Právě ta má garantovány speciální způsoby financování projektů, které Obama tvrdě kritizoval. MDA je garantem protiraketového deštníku v Evropě, jehož součástí by měl být i radar v Brdech a sila v Polsku.

  FOTO: ČTK/AP
  Dnes 11:44 – Phoenix
  (Aktualizováno: 11:59 )

  Obama, kterého citoval web listu The Boston Globe, sice nejmenoval žádný konkrétní vojenský program, ale napadl „neobhajitelné smlouvy bez stanovených nákladů, které přicházejí daňové poplatníky na miliardy a při nichž se obohacují jen dodavatelé“. Kritizoval speciální zájmy a exotické projekty, které se oproti plánům opozdily a náklady na ně překročily o miliardy rozpočet.

  Právě takto jsou však definovány projekty amerického úřadu pro protiraketovou obranu MDA, jejichž součástí má být i radar v Brdech. MDA nemá stanovený u jednotlivých projektů cíl, aby se vyvíjené zbraně mohly průběžně měnit podle proměn hrozeb. Navíc vývoj antiraket GBI, jaké mají být v Polsku, vázne a testy nebyly prováděny v operačních výškách, což si vyžádalo navýšení nákladů.

  Jazykové vzdělání místo sofistikovaných nepotřebných zbraní
  Obama také napadal zákonodárce, kteří se snaží zachránit některé projekty a zaštiťují se tím, že „chrání pracovní místa výrobou věcí, které nejsou potřeba“. Jednalo se o útok na pokus dál vyrábět nákladný stíhací letoun F-22 Raptor, který podle něj odpovídá potřebám studené války.

  Zaútočil i na lobbisty, kteří prosazují zbraně, jež ani armáda nechce. V tomto případě se jednalo o trysková transportní letadla, o něž Pentagon neprojevil zájem, a o nové motory pro vyvíjený stíhací letoun F-35. Vývoj těchto motorů je podle vojenských velitelů mrháním prostředky, přesto jsou peníze na tyto projekty v rozpočtu. V rozpočtu je i nová flotila prezidentských helikoptér.

  Americký prezident zažertoval i na téma supermoderní helikoptéry, konstruované pro jeho evakuacii v případě jaderného útoku: „Mělo to kromě jiného místo, kde jsem si mohl v době útoku uvařit. Něco vám řeknu. V případu nukleárního útoku na Spojené státy bych se po něčem k snědku sháněl až na posledním místě,“ řekl Obama za aplausu a smíchu přítomných veteránů. I tento projekt Pentagon nedávno zastavil.

  Obama uvedl i vizi současné armády. Podle něj 21. století potřebuje hbité, dobře vyzbrojené bojové síly, které ovládají více jazyků. „Protože v 21. století se vojenská síla nepoměřuje jen zbraněmi, které mají naše jednotky, ale také jazyky, jimiž hovoří a tím, jak rozumí různým kulturám.“

  O byla to i jasná narážka na problémy Američanů v Iráku a v Afghánistánu. Obama přitom obhajoval kritizované vyslání posil do Afghánistánu s tím, že to bylo nevyhnutelné, protože právě v této zemi měli základnu teroristé z al-Kajdy , kteří zaútočili 11. září 2001 na USA.

  Veteránům americký prezident slíbil, že jim i v recesi zůstane zajištěna zdravotní péče a nebudou připraveni o výhody.

  Alex Švamberk, Novinky

 248. Libor Furbacher říká:

  Kdyz se podivame tady kdo je tak aktivne proti radaru ,tak kazdemu soudnemu a logicky myslicimu cloveku musi byt jasne ze radar je velmi dobra vec.A az Obama zjisti ,ze jezdit po svete a dvakrat denne se omlouvat nikam nevede tak bude s radarem pokracovat,doufejme ze nebude pozde.

  http://zpravy.idnes.cz/vyhosteni-rusti-agenti-podryvali-verejne-mineni-kvuli-radaru-pbe-/domaci.asp?c=A090819_102637_domaci_jw

  http://zpravy.idnes.cz/iniciativu-ne-zakladnam-financuje-tajemny-sponzor-podnikajici-v-rusku-13f-/domaci.asp?c=A080511_210833_domaci_zra

 249. Svatopluk Beran říká:

  ODS dnes stejně proradná, jak komunisté z 68 roku. Topolánek stejný jako Husák, Vondra stejný jako Indra.

  Jde to i jinak než nastěhovat k nám vojska cizích velmocí. V šedesátém osmém roce se o to zasloužili komunisti spolu s generálním tajemníkem Sovětského Svazu a až teprve komunista Gorbačov to dokázal změnit. Nyní se to málem podařilo ODS a nakoupeného Topolánka, Vondry, Langera i celého Jihlavského vedení ODS. Naštěstí, co jeden bývalý opilec a zároveň pouze soudem uznaný president USA rozpoutal, tak druhý – jasnou většinou amerických občanů zvolený president, ukončil. Nezapomeňme na ty kteří dokážou i v dnešní době zradit svou zem a upsat jí cizí velmoci.

  Český institut propagující radar sponzorují USA

  Necelé dva měsíce před volbami sáhla masmédia znovu ke spekulacím o financování Iniciativy Ne základnám. Jako „důkaz“ jsou veřejnosti předkládány nekonkrétní náznaky poradce předsedy ODS, bývalého rozvědčíka Andora Šándora.

  Ti samí novináři přitom vesele ignorují snadno doložitelná fakta o zajímavém sponzorském zázemí organizací, které v Česku propagují americký radar, ale třeba i válku v Iráku. Nejlepším příkladem je relativně vlivný Občanský institut (OI), jehož ředitel Roman Joch dostává pravidelně značný prostor v médiích všeho druhu. Joch osobně rozeslal na počátku roku 2009 dopis, v němž žádal o peníze, neboť mu podle vlastních slov začaly vysychat nejmenované americké zdroje. Citujme:
  „Finanční krize v USA výrazně negativně poznamenala naše pravidelné americké dárce. Spoléhat na podporu z USA v roce 2009 nemůžeme vůbec anebo jen ve velmi omezené míře. A přitom Občanský institut ze tří pětin až dvou třetin závisel právě na podpoře z USA.“

  Občanský institut pomáhala financovat přímo americká ambasáda v Praze, jak se lze dočíst v zářijovém Bulletinu OI č. 205 z roku 2008 (str. 11).

  V červenci 2008 poslal na účet OI blíže nespecifikovanou částku také Alexandr Vondra (ODS), jeden z největších radarových lobbistů v české kotlině (viz Bulletin OI č. 203, str. 15).

  Dále, jak uvádí výroční zpráva OI za rok 2000, sponzoroval Jochův institut i známý americký zbrojařský gigant Lockheed Martin.

  Totéž lze vyčíst i z Výroční zprávy za rok 1999, tehdy ale navíc přispěla i firma Boeing, rovněž zainteresovaná na amerických vojenských kontraktech, včetně programu raketové obrany.

  Výroční zpráva OI za rok 1998 vyjmenovává mezi dárci rovněž neokonzervativní think-tank American Enterprise Institute (AEI), jenž je personálně provázán s Bushovou administrativou.

  Jiný zdroj financí OI představovala v minulosti americká organizace Freedom House, jejímž ředitelem byl v nedávné době bývalý šéf CIA James Woolsey, mimochodem jeden z členů jestřábího Projektu pro nové americké století (PNAC) usilujícího o faktickou americkou světovládu.

  Pojar: Štít USA bude kombinací mobilních a fixních prvků

  Případný mobilní protiraketový štít USA neohrožuje americké plány postavit v Česku radar, protože systém americké protiraketové ochrany má být kombinací pevných a mobilních prvků, uvedl dnes první náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar. Podobný názor měl také bývalý vicepremiér Alexandr Vondra (ODS). Oba to řekli na dotaz ČTK v reakci na oznámení, že americký výrobce letecké techniky Boeing představil návrh na vybudování mobilního štítu, který by dle potřeby byl letecky přemísťován na konkrétní základny NATO.

  „Celý systém bude vždy fungovat na kombinaci fixních a mobilních prvků (včetně mnoha radarů), které se budou vzájemně doplňovat – jinak to ani nejde,“ uvedl Pojar, hlavní vyjednavač smluv s USA o radaru. Není to nic nového, mobilní zařízení s protiraketami by fungovalo spolu se stacionárním radarem, dodal Vondra.

  Podle agentury Reuters by mobilní zařízení mohlo pozměnit dosavadní plány na systém protiraketové obrany, který chtějí Američané umístit do Česka a Polska.

  Americké velvyslanectví dnes ČTK sdělilo, že Washington nyní analyzuje finanční a operační účinnosti navrženého protiraketového systému ve střední Evropě, analýza by měla být dokončena v následujících měsících. „Čekáme, až bude přezkoumání hotové, abychom mohli stanovit nejvhodnější cestu, jak pokračovat,“ zdůraznil mluvčí John Vance.

  České ministerstvo obrany se vyjádřit k tomu, zda nabídka mobilního systému ovlivní postoj USA k vybudování základen ve střední Evropě, nechtělo. „Je třeba vyčkat dalších informaci,“ tlumočil ČTK vyjádření ministra Martina Bartáka mluvčí resortu Andrej Čírtek.

  Nově představený mobilní štít by mezi základnami NATO přepravovaly nákladní letouny Boeing C-17. Podle plánů by protiraketové zařízení mohlo být použito do 24 hodin na kterémkoli z vytyčených míst. Po příletu na základnu by bylo rychle vztyčeno na zhruba dvacetimetrovém vlečném přívěsu. Systém by poskytl ochranu USA a evropským zemím, uvedl výrobce Boeing.

  Mobilní protiraketový štít podle Reuters souvisí se snahou americké vlády zmírnit obavy Ruska, že systém zamýšlený v Česku a Polsku je namířený proti němu. Podle plánů administrativy bývalého prezidenta USA George Bushe měla v rámci protiraketového štítu vyrůst v Polsku základna s raketami a v Česku radar. Po nástupu nového amerického prezidenta Baracka Obamy není úplně jasné, zda Američané zařízení v Česku a Polsku opravdu postaví. Ani Česko ale dosud neřeklo konečný verdikt, vyjednané radarové smlouvy totiž dosud neschválil parlament.

  Severoatlantická aliance nyní pracuje na plánech vlastní protiraketové architektury. Zvažované varianty počítají s plánovaným americkým radarem v ČR a protiraketami v Polsku. K tomuto systému, který by však nepokryl celou Evropu, by se pak měly přidávat další doplňkové systémy, o nichž se nyní diskutuje.

  ČTK, 20.8.2009

 250. Svatopluk Beran říká:

  http://www.blisty.cz/2009/8/20/art48506.html

  Blábolení pana Šándora
  Jakub Rolčík

  Předseda ODS a bývalý premiér Mirek Topolánek prokazatelně lže. Přistižen při lži byl dokonce i ve sněmovně volených zástupců lidu České republiky, kde tvrdil, že byl vyloučen z bývalého komunistického vojenského gymnázia, a to prý „z politických důvodů“. Toto tvrzení je zvláště absurdní, neboť by šlo o vyloučení v první půli normalizačních 70. let, kdy by mladému Topolánkovi zcela znemožnilo vystudovat VUT v Brně.

  Většina českých novinářů stále nepokrytěji straní pravici, proto je Topolánkovy lži, jakož i nejrůznější protimluvy a nesplněné předvolební sliby ODS (např. „Smlouva s občany České republiky“) nezajímají. Českou mediální scénu tak charakterizuje absurdní atmosféra, kdy Mirek Topolánek a další příznivci „pravicových reforem“ a vojenské základny cizí velmoci na českém území mohou tvrdit cokoli, aniž by svá tvrzení museli dokládat nebo je obhájit v demokratické diskusi.

  Ku příkladu Ondřej Neff přišel v minulosti s obviněním, že za odporem 70% české veřejnosti proti americkému radaru jsou „ruské a arabské peníze“, což ale nebyl schopen doložit relevantními argumenty.

  I když výroky amerického prezidenta Baracka Obamy naznačují, že z budování raketové obrany v Evropě sejde, v České republice se její příznivci opět snaží diskreditovat nesouhlas s americkou vojenskou základnou vytvářením dojmu, že jde o výsledek podvratné činnosti Ruské federace. Bez důkazu se pak tvrdí, že právě proto byli z České republiky vyhoštěni dva ruští diplomaté. Abnormálně deformovaná česká mediální scéna umožňuje, aby se toto tvrzení podpořilo neuvěřitelně hloupou argumentací: „Podle mého názoru přešli Rusové ze sbírání informací na aktivní ovlivňování chodu naší země. To už je něco, co nemůžeme připustit,“ cituje MF Dnes bývalého náčelníka vojenské zpravodajské služby Andora Šándora.

  Jakže, chce se zvolat kriticky myslícímu čtenáři. To Rusové začali aktivně ovlivňovat veřejné mínění právě teď, kdy je stále pravděpodobnější, že sami Američané zamýšlený radar přes skuhrání některých českých politiků „uloží k ledu“?

  Andor Šándor se dále snaží naznačit, že Rusy je placena i iniciativa Ne základnám. Citujme ještě jednou MF Dnes:

  Už dříve se objevily zprávy, že například iniciativu Ne základnám financují ruské peníze. Iniciativa to rozhodně popřela. Ale je otázka, zda by o nějaké podpoře vůbec věděla. Rusové „nejsou tak hloupí, aby hlavní protagonisté toho daného občanského sdružení věděli, že jsou na ně napojení,“ citovaly Lidové noviny Andora Šándora. „Dělá se to svým způsobem kultivovaně. A tak, aby ti, kteří hlásají to, co oni chtějí, nevěděli, že to mají od nich. (…) Nebudou posílat na konto Ne základnám peníze z účtu ruské ambasády,“ dodal v LN Šándor.

  Jaká jsou fakta?

  Na stránkách iniciativy Ne základnám je odkaz na transparentní účet vedený u Raiffeisenbank. Aktuálně je na něm necelých 56 000 Kč. Včera, 19. srpna 2009, byl na uvedené stránce k disposici výpis od 11. května 2009 do 19. srpna 2009, tedy za poslední tři měsíce. Zběžným prozkoumáním lze zjistit následující:

  Za prvé. Výpis obsahuje 169 položek, z nichž deset je debetních (s poznámkami typu „samolepky, platba za web, regiony – cesty, banner Blisty“ apod). Výběr za uvedené období činil asi 22 tisíc Kč. Součet kreditních položek činí asi 40 tisíc Kč.

  Za druhé. Asi 50 položek činí příspěvky v průměrné výši kolem 250 Kč (typicky 100, 250 nebo 500 Kč). Vyšší částky byly tyto: 1000 Kč (sedmkrát), 1500 Kč (jednou), 6000 Kč (jednou), 7000 Kč (jednou) a 10000 Kč (jednou). Poslední tři (nejvyšší) částky přibyly na účtu jako poslední, tedy 19. srpna; nejsou u nich uvedena jména poskytovatelů, jen pobočky a poznámky „radar tady nebude!“ a „Topol má smůlu“. Že by právě toto byly příspěvky z ruských fondů? Buď jak buď, pokud by důvodem vyhoštění ruských diplomatů byla skrytá finanční podpora iniciativy v minulosti (tak, aby o ní členové iniciativy nevěděli), znamenalo by to, že byla poskytována po velmi malých částkách a lidmi, kteří často uvedli v poznámce své jméno. Částka iniciativě takto poskytnutá v průběhu tří měsíců (bez položek ze dne, kdy byla zveřejněna zpráva o vyhoštění) by činila pouhých 17 tisíc Kč! Jak velký (či spíše malý) inzerát se z toho dá zaplatit? Že by takto vypadal pokus o ovlivnění veřejnosti?

  Za třetí. Nejvyšší počet kreditních položek činí částka 0,01 Kč, tedy jeden haléř. Vložení této částky se opakovalo 101 krát. Poplatek za provedení operace činí 7 Kč, což znamená, že iniciativa přišla péčí neznámého „dárce“ přibližně o 700 Kč. Poznámky provázející uvedené vklady se opakují: „STOP RUSKÉMU IMPERIALISMU!“ a „ANO OBRANNÝM PROSTŘEDKŮM!“. Že by američtí „rozvědčíci“?

  (Pozn. red. Pracovníci Raffeisenbanky ujistili Britské listy, že pokud přichozí částka činí méně než poplatek za příchozí platbu, poplatek se neúčtuje. ZDE. Tak to bylo vždy v případě Britských listů.)

  Z uvedeného je zřejmé, že iniciativa Ne základnám – přes nesouhlas většiny české veřejnosti – disponuje jen zanedbatelnými finančními prostředky, což nakonec potvrzuje amatérský a svépomocný způsob její činnosti zaměřené proti vybudování amerického radaru v České republice. Podpora poskytovaná Rusy „hlavním protagonistům toho daného občanského sdružení“ tak, aby „ti, kteří hlásají to, co oni [Rusové] chtějí, nevěděli, že to mají od nich,“ je ze všeho nejvíc zbožným přáním pana Šándora. A snahou zdiskreditovat nesouhlas občanů České republiky, který se přes vynaložení 15 milionů Kč z peněz daňových poplatníků pohybuje i nadále mezi 65 a 70 procenty.

 251. Svatopluk Beran říká:

  Osud radaru vážně ohrožen, nikoli ale zpečetěn

  Americký list The New York Times (NYT) informoval nedávno o zvažovaných alternativách k protiraketovému štítu ve východní Evropě. Ten jak známo odmítá Moskva, radost z něj však nemá ani Německo (nemluvě o Rakousku a Slovensku), což se už ale v českých denících – na rozdíl od článku v NYT – obvykle nezmiňuje.

  Pro Spojené státy představují kontroverzní základny v Česku a Polsku vedle zahraničně-politických komplikací také nezanedbatelné finanční břemeno (dokonce větší, než se původně předpokládalo). A prezident Obama před časem znovu zdůraznil svou nechuť investovat do nákladných vojenských projektů
  s nejistými výsledky.

  Radar a antirakety by tak nakonec mohly vyrůst na Balkáně nebo v Turecku, odkud lze ostatně lépe čelit hlavnímu nebezpečí z Íránu, tj. raketám krátkého doletu. Jiné řešení nabízí mobilní protiraketový systém vyvíjený společností Boeing. Zdá se tedy, že Pentagon přestal počítat se základnami ve střední Evropě, jak naznačil i polský tisk.

  Přehnaný optimismus ale není na místě. Na obou stranách Atlantiku stále působí množství vlivných osob usilujících o instalaci radaru v Brdech. Příkladem budiž zástupce šéfa Sboru náčelníků štábů ozbrojených sil USA, generál James Cartwright. Zapomenout nesmíme ani tuzemské signatáře „podivného dopisu Obamovi“ – Karla Schwarzenberga (TOP 09), Alexandra Vondru (ODS) a Václava Havla propagujícího Stranu zelených.

  O radaru tedy nerozhodne jen Obama, Boeing, či Turecko, ale do značné míry právě i český volič.

 252. Daňový soumar říká:

  Pane Beran nejlepší by bylo, kdybyste si vzal vašeho guru Jyrku Potroubka, sbalili se,štandopéde mazali do Ruska a už se nevraceli. To by tady bylo krásně kdyby tady nebyly ty …

 253. Svatopluk Beran říká:

  I přes toto vaše doporučení DS se domnívám, že je rozumnější jednat s co nejširším záběrem zemí a lidí celého světa, než někomu doporučovat vystěhování z jeho domoviny. (Jen tak mimochodem se iniciály vašeho niku kryjí s iniciály Dělnické strany. Nedivím se tedy že problémy a řešení z lidmi kteří se s vámi myšlenkově a kulturně neztotožňují, by jste nejraději řešil vystěhováním, deportací a stavěním zdí či ostnatých drátů. Věřte tomu, že to už tady jednou bylo a neosvědčilo se to).

 254. Svatopluk Beran říká:

  Omluví se masmédia Iniciativě?
  10.9.2009 – Iniciativa Ne základnám

  Ještě včera masmédia sugerovala spojitost mezi vyhoštěním ruských diplomatů a činností Iniciativy
  Ne základnám. Nyní se ze stejných zdrojů dovídáme,
  že údajné špiony nezajímal radar, ale česká energetická bezpečnost.

  Jenže pomluva Iniciativy (kolikátá už v pořadí?) mezitím zapustila kořeny.
  O jejím nepřímém dementi se již tak hlučně neinformuje. Podali jsme proto podněty k Etické komisi Syndikátu novinářů ČR. Jinou obranu nemáme.
  Zároveň vyzýváme laskavého čtenáře, aby sám posoudil, jak protichůdná
  tvrzení je schopen vypustit „nejserióznější“ tuzemský deník:

  “… vyhoštění Rusové ovlivňovali přes neziskové organizace veřejné mínění tak, aby se postavilo proti radaru.“

  iDNES.cz 19. srpna 2009

  “Ve zpravodajských operacích, které řídili, šlo především o zemní plyn
  a atomové elektrárny.“

  iDNES.cz 7. září 2009

 255. Svatopluk Beran říká:

  Doufejme a přejme si že americká MISSE pana Topolánka – Vondry – Vovsíka a mnohých dalších vlastizrádců z minulé vládní koalice skončila. A že další cizí, v minulosti to byla ruská, tentokrát americká vojenská základna, v naší svobodné zemi nemá co pohledávat. Přejme si též, aby již žádná budoucí vládní garnitura neusilovala o podoru své vládní moci, cizími vojenskými složkami.

 256. Daňový soumar říká:

  Beran přečtěte si tohle. (jestli to váš rudý mozek pobere)
  http://zpravy.idnes.cz/misto-zbranemi-chresti-penezi-bude-cesko-opet-patrit-moskve-plv-/zahranicni.asp?c=A090918_081519_zahranicni_ipl

 257. Daňový soumar říká:

  Koukám že sem nesmím dávat odkazy, tak alespoň takto. Nevím jestli to Beranův rudý mozek pobere.

  Říká se tomu trochu otřepaně „nová studená válka“. Jde v ní stejně jako v té staré o Rusko, střední Evropu a Západ, neválčí se zbraněmi, nýbrž penězi. Tento termín rozšířil britský komentátor prestižního týdeníku The Economist Edward Lucas, který si myslí, že svobodný svět jednou doplatí na to, jak Rusko podceňuje.

  V knize, která se stala v Americe bestsellerem, se píše i o Česku. Lucas ho řadí k zemím, proti kterým Rusko zatím nepůjde tanky, ale bude se ho snažit ovládnout hospodářsky.

  Ke stejnému závěru dospěly i místní tajné služby. V nedávné zprávě zveřejnily, že tu Rusové navyšují počty svých špionů a hledají spojence mezi českými politiky, aby mohli ovládnout strategické podniky a infrastrukturu. „Zpravodajci pod diplomatickým krytím mají trvalý zájem o kontakty s poslanci a jejich asistenty,“ dodává Jan Šubert, mluvčí BIS.
  Lukoil – Šlouf – Dalík..

  Podle neoficiálních informací začínají takové vztahy docela nenápadně na recepcích ruské ambasády či na opulentních večírcích spřízněných podnikatelů a končí tím, že se čeští politici stávají de facto a často nevědomky agenty ruského vlivu.

  Pravidelným účastníkem podobných akcí je například expremiér Miloš Zeman, velký zastánce Rusů. Ti si dokázali naklonit i jeho nástupce v čele ČSSD Jiřího Paroubka, který nedávno navštívil Vladimira Putina a sliboval mu, že radar nedopustí.

  Další významnou „ruskou spojkou“ je Zemanův exporadce Miroslav Šlouf, jehož společnost Slávia Consulting radí významným ruským firmám včetně ambiciózního ropného kolosu Lukoil, který má v Česku velké plány.

  Lukoil například sponzoroval ruské vydání knihy Václava Klause Modrá, nikoli zelená planeta a právě přes Šloufa měl přístup i k jinak rusofobnímu expremiérovi Mirku Topolánkovi. Navázal blízké vztahy s jeho přítelem Markem Dalíkem.
  Za Topolánkovy vlády se Lukoil bez výběrového řízení stal dodavatelem benzinu na letiště Ruzyně. Nyní usiluje o podíl v České rafinérské.
  Proč bychom se Lukoilu měli bát? „Problém je v tom, že Lukoil může hrát podle trochu jiných pravidel. Občas poslouchá toho, koho poslouchat musí,“ vysvětloval před časem velvyslanec pro energetickou bezpečnost Václav Bartuška.

  Jak Rusové dokážou potrestat země, které jsou na nich energeticky závislé, bylo vidět počátkem letošního roku, kdy uprostřed zimy zastavily Ukrajině dodávky plynu.
  Ruská kamufláž
  Lukoil není jedinou ruskou společností, která se v Česku nenápadně zabydluje. Rusové měli zájem o ČSA a strategické letiště Ruzyně. Od příštího roku začnou také dodávat do Temelína jaderné palivo a tento týden se ruská státní společnost Atomstrojexport přihlásila do tendru na dostavbu Temelína.
  Ne vždy se však dá jednoznačně vyčíst, za jakou společností Rusové stojí. MF DNES například několik týdnů pátrala po tom, komu vlastně patří záhadná firma CEEI, která v Česku staví mezisklad jaderného paliva, na němž závisí výroba elektřiny v temelínské elektrárně. Nakonec zjistila, že ve vedení mateřské společnosti figuruje ruský konzul v Lichtenštejnsku.

 258. Svatopluk Beran říká:

  DS, při zadávání odkazu odstraňte z odkazu HTTP, tak aby odkaz začínal www. To mi radil už pan Simon, když jsem si stěžovsal, že mě zprávce stránek omezuje.

  Podstata zbytku vašeho článku mi není neznámá. Ovšem na rozdíl od vás, neřadím tento problém do roviny rozdílných pohledů KAPITALISMUS versus SOCIALISMU a případné napadení jeden druhého vojenskou silou. Nýbrž do problému národních a nadnárodních firem daných světových velmocí. Tudíž na typický boj kapitalistických a imperiálních mocností o světové trhy. Nemám vůbec žádný problém s volnou soutěží mezi jednotlici nebo firmami, kterékoliv země. Ať už je to, když vezmu podle počtu obyvatelstva Čína, Indie, USA, Rusko, Brazílie a další a další. Mám však velký problém a bytostně nesouhlasím s pdporou tajných služeb kterékoliv země či snad dokonce vojenským zásahem v hospodářské soutěži a tím i eskalaci militarismu v kterékoliv zemi. Jsem proti zahraniční politice, která vede velmoci k tomu, aby svoji soutěž provozovaly s co největšími náklady na armády a jejich výzbroj a jsem tedy proto, aby se začalo jednat o odzbrojení místo výroby a instalace nových zbraní a nových základen. Nepřeji si, aby naše země a celý svět byla přeplně vojáky a jejich vybavením – raketami, antiraketami a antiantiraketami, radary, antiradary a antiantiradary či podobnými vymoženostmi, zajišťujícími zřejmě podle vás i na začátku třetího tisíciletí mír. Rovnováha – tehdy nestejných politických systémů – byla založená a smluvně ratifikována na nebudování obraných raketových systémů, což dělalo obě strany zranitelné, i v případě pokud by jedna napadla druhou jako první. Nyní kdy skončila politická soutěž, se Spojené Státy jednostraně rozhodly z této smlouvy vystoupit a vybudovat si pro svůj vlastní hospodářský nátlak a zisk s celé planty jednostranou výhodu. Jako zámiku si našly terorismus. Který je jistě problémem, ale ne takovým aby odsoudil a vyloučil ostatní země z celosvětové hospodářské soutěže. A to možností zasáhnout svého hospodářského protivníka a přitom nebýt díky štítu zranitelný. To zcela odporuje volné soutěži. Již jsem zde několikrát uvedl, jak si Spojené Státy ústy svých presidentů a zákonů upřednostňují a budují toto světové, v poslední době i kosmické privilegium, na úkor druhých. V podstatě začly velice již záhy a to po vyhrané válce nad Španělským inpériem na konci 18 století. Jako první zem to odnesla Kuba, a jak víme trpí tím dodnes. Vláda presidenta Tafta určila pro Spojené Státy jasnou strategii. Na počátku 19 století se HOSPODÁŘSKÉ zájmy USA přestávají isolovat jenom na americkou pevninu, ale jejich polem působnosti se stává postupně celý svět. Pokud se nemá radikálně změnit tento kurs po kterém se Spojené Státy vydaly, musí jej hájit i VOJENSKY. Nedělám si vůbec žádné iluze o Rusku je mi jasné, že své hospodářské cíle kapitalismu bude prosazovat stejně jako USA či jiné velmoce.

  Rád také podotk, že vaše vyjádření o tom jak Rusové dokáží potrestat země které jsou na nich energeticky závislé je zcela zavádějící a dodnes se nestalo. Jak jistě víte, vašimi slovy Rusové, mími slovy ruské plynařské společnosti dál dodávaly plyn do Evropy severní cestou přes nestabilní Bělorusko. Neměli totiž sebemenší zájem krátit své zisky. Problém byl v Ukrajině a místních plynařských transitních společností, mafiální cestou napojených na na Juščenka a Timošenkovou. Tito dva politici mezi sebou bojovali a bujují o ovládnutí tohoto místního buzinessu. Žádný Topolánek nic u Putina nemohl vyřídit, když problém byl na Ukrajině. Nebýt zásahu paní Merklové, která jasně naznačila Juščenkovi i Timošenkové, že pokud nepřestanou s vykrádáním tranzitního plynu patřícímu Evropě, budou mít jejich mafijánstí kolegové ve vedení tamních společností problémy v jiných svých hospodářských aktivitách nic by se nevyřešilo. Takže ne RUSKO, ne PUTIN ale problémy se ziskem v ukrajinských tranzitních společnostech, byly problémem pozastavení dodávky plynu Evropě přes tuto zemi. Jak jsem již předeslal, severnější plynovod přes Bělorusko jel na plný možný výkon jak do západnějších zemí Evropy tak i k nám. A ještě jedna poznámka. Před rokem 89, kdy proudil plyn přes tehdejší SSSR a ČSSR na západ, a i když byly vzájemné vztahy mezi zcela odlišnými politickými soustavami mnohokrát na bodě mrazu a hrozila i možnost další světové války, nikdy se nestalo, že by tehdejší Sovětský Svaz přerušil nebo omezil energetické dodávky na západ. Smlouvy nikdy nebyly porušeny nebo omezeny. To až nyní, kdy jde o boj mezi dvěma soukromníky, si ten jeden nenechá vykrádání líbit a poškozije tím i další spotřebytele. Ne socialistické Rusko, které již neexistuje, nýbrž kapitelistický boj o zisk přivedl Evropu do nesnází.

 259. Svatopluk Beran říká:

  Malá oprava. Je pravdou, že jeden čas bývalý Sovětský Svaz přestal dodávat ropu Rumunsku a tím ho hospodářsky omezova asi tři měsíce. To bylo někdy kolem roku 1980. Rumunsko k vůli tomu uzavřelo hranice s Bulharskem a Maďarskem, čímž znemožňilo průjezd tehdejších německým, českým, polským a maďarským turistů k moři do Bulharska. Přes Rumunsko mohl tenkrát projet pouze ten kdo se rumunským pohraničníkům prokázal, že má u sebe na čerpání pohonných hmot v Rumunsku 20 západních marek, nebo stejný ekvivalent v dolarech. Naše vláda pak umožnila dočasně průjezd českým turistů do Bulharska a zpět přes Jugoslávii, než se problém vyřešil. Pochopitelně tím nastala možnost emigrace na západ, z čehož byli tehdejší vládní představitelé doslova vyděšení.

 260. Svatopluk Beran říká:

  24.9.2009

  Poučení z krizového vývoje, který skončil vítězstvím.

  Vzestup a pád Ne základnám. Ale díky i za to.

  Luděk Toman

  Pesimistické zhodnocení výsledků činnosti protiradarového hnutí Ne základnám Janem Čulíkem má jistě především motivační význam. Chápu ho především jako dvě položené otázky. Na adresu aktivistů Ne základnám: Vybojovali byste si zrušení radaru, i kdyby v Bílém domě neseděl ideologicky nezatížený Obama, ale třeba nějaký třetí či čtvrtý Bush? A na adresu českého národa: Proč jste tak nemožní, že když tři čtvrtiny z vás radar v Brdech odmítají, vláda i média si i dnes, a nejen v Česku, nad Obamovým rozhodnutím dovolí hlasitě brečet?

  Čulíkovo hodnocení bylo odvozené z titulků mezinárodních médií, která hlásala, že Česká republika je z Obamova rozhodnutí zrušit radar v Brdech „zklamána“. Ta média si ale v podstatě mohou psát co chtějí – kdo z Američanů si může na vlastní oči zkontrolovat, co se u nás děje? Tak jako si to píší i média vycházející v Česku, aniž s tím kdokoliv z českých občanů může cokoliv dělat. V jiných zemích je to snad jinak? Možná ten kontrast jen není tak propastný.

  Přesto je jistě čas činnost a působení Ne základnám nějak reflektovat. Co přineslo, co nepřineslo, co mohlo a co nemohlo přinést?

  Na prvním místě je třeba říci, že aktivistům tohoto hnutí patří dík každého Čecha, protože hnutí zachraňovalo naši čest. V očích moci i nás samotných jsme jeho zásluhou nebyli jen bezmocným, manipulovatelným stádem, které kývne a k tomu snad ještě radostně zamručí na každou nehoráznost havlů a vondrů.

  Význam hnutí, zvláště v kontextu s českou neschopností se nějak účinně angažovat pro správnou (kolektivní) věc, není možné přehlížet a dokonce bych se nerozpakoval jeho roli označit za hrdinskou. Největším nepřítelem aktivistů nebyli ani američtí politici či agenti na monitorování veřejného mínění, ani prohnilí a k Američanům devótní Češi, kteří sedí na mocenských postech ( i když ti už byli oproti Američanům mnohem obtížnější), ale především lhostejnost veřejnosti (ne celé!), byť třeba, a to je třeba vidět také, to byla spíše neschopnost tuto veřejnost nějak do celé věci aktivně zapojit, než její lhostejnost ve věci samotné.

  Většina českých občanů v průzkumech veřejného mínění radar tvrdohlavě odmítala, což je možné chápat jednak jako morální podporu Ne základnám, ale současně by možná tento postoj bez existence hnutí veřejnost neudržela a pod náporem proradarové, a je třeba říci i mimořádně sprosté propagandy by rezignovala a její, byť jen myšlenkový a morální odpor by zkolaboval. V naší minulostí se to stalo mnohokrát.

  Z činnosti a působení hnutí ale můžeme vyvodit i řadu poznatků, i těch nepříliš povzbudivých.

  Předně se ukázalo, že politici a jejich média – nebo spíš média a jejich politici? – jsou mnohem sprostší, než jsme tomu byli kdy vůbec schopni věřit. Myslím, že ani iniciátoři hnutí to na samém počátku nečekali. Drzost prohlásit odpůrce radaru za „ruské agenty“ v zemi, která většinu svého novodobého národního bytí strávila v podřízenosti jiným států a dokonce s přítomností nezvaných cizích vojáků, myslím šokovala všechny – a současné narýsovala i přesnou a nepřestupitelnou dělicí čáru mezi občany (národ) a moc.

  Jenže z té čáry nakonec vyvodila logický důsledek jen ta moc: S antiradaristy se nebavit, nediskutovat, zavrhnout, zapomenout, pošpinit. Nejjednodušší, a přesto nejúčinnější způsob, ke kterému sahá každý uzurpátor v násilím podmaněné zemi.

  Antiradaristé ale jako by hozenou rukavici odmítali vidět. Dál posílali petice moci, která je samotné delegitimizovala, čímž se ve skutečnosti delegitimizovala sama, dál zůstávali „aktivisty“ čekajícími na to, až se snad najdou politici, kteří jejich aktivity nějak splní. Takový zázrak se nestal.

  Postoj moci v otázce radaru ukázal se vší průzračností, jakým prázdným heslem je v Česku slovo demokracie. Jeho skutečným a jediným významem bylo poskytnout ideologickou a morální legitimitu lidem nahrnuvším se na významná místa ve státě po roce 1989. K názorům lidí, a řekl bych že ještě v mnohem zásadnějších otázkách, než je americký radar, jakkoli samotná přítomnost cizích vojsk v zemi je bodem naprosto neuralgickým, ovšem po celou dobu svého účinkování zůstávali zcela hluší.

  To obnažení pravdy až na kost a demytizace někdejších posvátných krav a zlatých telat samo o sobě bylo bezesporu pozitivní. Jenže nebyl, a dosud není, nikdo, kdo by se k této situaci postavil čelem.

  A právě to je jedno z těch nepříliš optimistických zjištění. Českému národu totálně chybí vůdci. A čím je národ bez vůdců? Zdůrazňuji národ, třebaže to slovo v útrobách hnutí rozhodně nepatřilo k nejfrekventovanějším a možná, že většina k levici a nejrůznějším odrůdám internacionalismu tíhnoucím aktivistů jej dokonce považovala za nepřístojné. A právě o to jde: Jaké mezinárodní sítě dovedou cokoliv zařídit a prosadit, když na lokální a konkrétní úrovni ve skutečnosti jde především o to, jak ta či ona pospolitost na danou situaci reaguje jako celek?

  Vlastně bylo pro současný stav v České republice velmi příznačné, že organizování „hlasu lidu“ ve věci tak hluboce související s národní hrdostí se ujali levičáci. A pro stav ducha společnosti stejně tak bylo příznačné, že velká část skutečných českých nacionalistů k otázce radaru zůstávala zcela vlažná, a nejen to: na celé protiradarové hnutí, v němž dominovaly levicově smýšlející osoby, hleděla s krajní podezíravostí.

  Jsme tedy národem hluboce rozervaným, ideologické propasti mezi námi nevymaže vůbec nic.

  Chabou až nulovou reakci (postupem času se to ale začalo měnit) českých pravicových nacionalistů k otázce radaru považuji za naprosto ostudnou. Ta se v podstatě ani moc nelišila od „vlastenectví“ Saši Vondry, kterým se sice pochlubil v novinách, ale které svými skutky v úřadu ministra zahraničí zkarikoval. Pravděpodobně i další proradaroví politici a vojáci, jako byla bývalá ministryně obrany „zpěvačka“ Parkanová či náčelník generálního štábu Šedivý, to subjektivně činili z obav o „národní zájmy“. Ti přece oni, „pomazaní“, znají lépe než hloupý lid – tak hloupý, že je samotné dokonce sám zvolil.

  Národní zájmy politická garnitura prostě vidí v co nejtěsnějším přimknutí k USA, tak jako jiní „vlastenci“ před nimi, za protektorátu, ji viděli ve vzývání vůdce německé říše, a ti pozdější zase v říši rudé.

  Ovšem ona neschopnost říci ne Američanům na radar se odvíjela i od stále na povrch probublávající paranoi, která škrtí veřejný prostor, a která se nejvýraznější zviditelnila v Cibulkově výroku „ Americký radar je nejlepší kladivo na komunisty u nás i v cizině.“

  Podobný styl myšlení nejspíš kvete i v hlavách zákonodárců z řad pravicových stran, což vysvětluje hladkost, se kterou se jindy verbálně hlasití ochránci „národních zájmů“ s přítomnosti cizích vojáků obsluhující zařízení primárně určené k zajištění bezpečnosti cizí země ( k níž už docela dlouho máme vztah vazala s protektorem) nejen smířili, nýbrž se ho přímo domáhali. Je tedy jasné, že proti podobnému zmatení myslí a ideologickému šílenství lze skutečné argumenty postavit jen stěží.

  A je současně i dalším konkrétním poučením: V Čechách se mocní v zájmu udržení svých pozic a vyřízení ideologických protivníků stále raději uchylují k zahraniční vojákům, než aby hledali s občany jiných názorových proudů nějaké porozumění či alespoň dialog nebo maličký náznak dialogu.

  Hnutí Ne základnám ale zažívalo i své skvělé chvilky. Ty samozřejmě pozorovatelům z daleka mohly lehce neuniknout. Vzpomínám na zimu 2006, kdy se lidé sjížděli do brdských Jinců a atmosféra čímsi podstatným připomínala jak vystoupení „antisocialistických sil“ před listopadem 1989, tak i onen listopad: Společnost se probouzela z ospalé tuposti. Bylo to poprvé od listopadu 1989, co se lidé ve větší míře začali znovu občansky angažovat. Lidé – žádní aktivisté, ale „obyčejní (ve skutečnosti neobyčejní) Češi a Češky podepisovali petice za referendum a v očích jim svítila naděje na změnu. Tu povzbuzovalo zjištění, že „v tom nejsou sami.“ Petici ne základnám tehdy podepsalo již něco okolo 40 tisíc lidí, petici mladých komunistů už skoro 100 tisíc. Zdálo se, že se tvoří zárodky velkého občanského hnutí, které zamíchá kartami nechutné české politiky. Jenže již tehdy se začaly projevovat zárodky něčeho, co svědčilo o tom, že česká společnost se k této možnosti dosud nepřiblížila. Že na ni prostě nemá. Vůdci Ne základnám na svých akcích podávali lidem jen svou petici (za referendum), a když se lidé domáhali té radikálnější, z dílny mladých komunistů, která vůbec odmítala americkou základnu na našem území, měli smůlu. Neschopnost nalézt přijatelné modus vivendi mezi humanisty a komunisty, které by využilo síly obou skupin k prosazení společného zájmu, se nikdy nepodařilo.

  Mladí komunisté na akce Ne základnám vytrvale docházeli s rudými prapory pomalovanými žlutými srpy a kladivy, jakoby chtěli udělat radost proradarovým médiím hlásajícím, že proti základně jsou výhradně bolševici, sympatizanti islámských teroristů a ruští agenti. Vůdci Ne základnám, mezi nimiž tehdy měli hlavní slovo humanisté, zase na koordinačních schůzkách hnutí občas se objevivším zástupců KSČM dávali nepokrytě najevo, že nejsou vítáni.

  Euforie z nabalování nových lidí brzy začala vyprchávat. Lidé poznali, že nejsou sami, ale stále více se dostavovalo i zjištění, že i když v odporu proti radaru nejsou sami, nedokáží udělat nic, čím zvrátit proradarový postoj moci. Mezi občany a mocí zůstávala vysoká a tlustá čínská zeď. Požadavek na demisi vlády tehdy připadal většině příliš radikální.

  Začaly se projevovat všechny slabosti českého politického myšlení. Mnozí stále věřili, že rozhodnutí vlády pro radar a to, že na akce pořádané hnutím nedocházejí statisíce ani desetitisíce, ale jen tisíce lidí, je způsobeno především „nedostatkem informací“. Drahocenný čas se ztrácel v bezpočtu „odborných“ argumentů, kdy občané laici v sobě začali objevovat talent vojenských stratégů, kteří plán na umístění radaru v Brdech skvěle „rozdrtili pádnými argumenty.“ To ale bylo asi tak všechno. Moc zůstávala k požadavku na vypsání referenda hluchá a naopak svoji proradarovou rétoriku ještě přitvrdila. A veřejnost se stále neprobouzela.

  Nebyl nikdo, kdo by ji probudil a kdo by byl schopen ji nějak mobilizovat. Vytýkat ale mlaďochům a mlaďoškám, kteří tehdy stáli v čele hnutí a jejichž věk se leckdy jen lehce přehoupl přes dvacítku, že se neujali role národních vůdců a že na ni nejspíš ani neaspirovali, nelze. Vše se dělo v tom známém oparu romantického levicového přesvědčení, že když se všichni dobří lidé na celém světě dají dohromady a chytnou se za ruce, zlá moc se jich lekne a uteče – a všude na celé Zemi se rozlije klid a mír a věčné štěstí.

  O nezadržitelném úpadku svědčila i stále nerovnoměrnější věková struktura aktivistů. Koncentrovala se s jen velmi malými výjimkami do dvou množin: účastníci okolo dvaceti let a účastníci okolo šedesátky. Střední generaci se v Česku typicky nedostává ani idealismu, ani trpělivosti, a tak válka proti mocnému proradarovému hnutí disponujícímu finanční, informační a materiální převahou nakonec spočívala především na bedrech několika zapálených vysokoškoláků a důchodců.

  Vrchol činnosti hnutí, ovšem současně předzvěst pádu, přišel v květnu 2008. Jan Tamáš a Jan Bednář tehdy vyhlásili hladovku, kterou chtěli moc přimět k dialogu. Obama tehdy ještě nebyl americkým prezidentem a čeští bushovci, což byla v podstatě jednotná fronta českých pravicových politiků a všech médií, neprojevovali ani náznak ochoty poslouchat. Čin riskovat v zájmu vyšší věci a společné věci vlastní život, v českých podmínkách tak vzácný, ovšem narazil na nepochopení bohužel právě u těch, u nichž by se dalo předpokládat, že jej podpoří. Většina tehdejších vůdců Ne základnám se od hladovky distancovala (alespoň ne veřejně).

  Českým mozkům tento čin připadal příliš radikální, snad i extremistický. Některé možná pobouřilo, že hladovkáři si své rozhodnutí nenechali odhlasovat a schválit „většinou“. Jiní v tom možná viděli nemístný „exhibicionismus“.

  Distancování se od hladovky bylo o to ostudnější, že média v té době proti oběma klukům zahájila sprostou kampaň obviňující je z vydírání a nechutně spekulující s jejich smrtí. Na první tiskové konferenci Tamáše s Bednářem nás v publiku sedělo jen pár a také jen pár novinářů. Začal nezadržitelný pohyb k rozkolu v hnutí, který později vyústil ve vznik dalšího uskupení proti radaru, které se nazvalo Nenásilí.

  Myslím ovšem, že právě po vyhlášení hladovky mocní v této zemi skutečně znervózněli, což potvrzoval i nebývale hysterický tón médií. Ignorovat petice občanů je jedna věc, mít na svědomí dva mladé životy věc úplně jiná. Přerušení hladovky následované „řetězovou“ hladovkou, kdy se do světel reflektorů vetřely i známé politické figury, proradaristé přijali s viditelnou úlevou. Václav Klaus mohl zavtipkovat, že taková krátkodobá dieta některým konkurenčním politikům může jedině prospět.

  Na celém příběhu Ne základnám bylo nakonec nejsmutnější nikoli to ignorantství moci a médií, ale ta vzájemná neschopnost spolu mluvit. To je ovšem rys celé české společnosti. Na prezidentské vlajce na pražském hradě tedy stále vlaje pomyslná vlajka „Nemluvím spolu“, a ne „Pravda vítězí“.

  Ale i přes všechny nezdary myslím existence hnutí Ne základnám patřila k tomu nejlepšímu, co se v polistopadové éře na české politické a občanské scéně urodilo. Bude-li někdo psát dějiny demokracie v Česku po roce 1989, měl by zapomenout na všechny parlamentní politické strany a na všechny volby jako povětšinou jen formálních uskupení a procedury, které s nějakým „hlasem lidu“ nemají nic společného.

  Na příběh hnutí Ne základnám by se ovšem v žádném případě zapomenout nemělo. Jistě, nebylo ideální. A nejspíš mohlo dosáhnout mnohem víc, než dosáhlo. Především donutit českou vládu k anulování dohod o radaru z důvodů respektu k názorům českých občanů, a ne, jak to nakonec dopadlo, odtroubením jeho instalace z důvodu rozhodnutí zaoceánského protektora, což byl typicky švejkovský konec

  Nicméně přes všechno toto bylo moc dobré, že vůbec bylo.

 261. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran ,
  to je krasnej idealistickej,levicackej nesmysl,kde jste to vystoural?Takze jste vyhrali?Diky vasemu novemu clenu Obamovi.Jestli tohle hnuti by bylo to nejlepsi ,co se v Cesku od sametu stalo ,tak to teda muzeme opravdu zabalit.

  Pokud je nekdo nepoucitelny,Tak si mysli ze Rusko ,nas ucitel a radce,je nase nejlepsi a jedina nadeje.Odtud jsou ty stoupenci duchodci a mladi a stari komuniste.
  Pokud je nekdo najivni tak si mysli ze my nikoho nepotrebujeme , nechmatejte nam na nasi suverenitu my si to vyresime.
  A,ze tu nejni zadna demokracie.
  Ono uz si zadnej nepomatuje,jak to bylo kdyz ta demokracie opravdu nebyla.Zajimalo by me kolik techto lidi by podepsalo petici proti ruskemu radaru za komunistu.A nebo za odchod nemeckych vojsk za okupace.
  My cesi se vzdycky pereme za veci kdyz se to muze,a nic se neriskuje ,ale jak je to zakazany ,a museli bychom neco obetova tak hned prejdeme na jine mysleni a mame nase prislovy,,Hlavou zed neprorazis a Koho chleba jis toho pisen zpivej,kterych se drzime.Takze si ty nasi demokracie vazme ,a nepodkopavejme ji ,a snazme se ji zabezpecit,jakkoli si myslime ,ze je nedokonala ,abychom zase nemuseli pouzit ty nase prislovi…….Pamatujete.???????
  http://www.youtube.com/watch?v=E9NcAzWoDGs&feature=related

 262. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher doufám, že idealismus není v demokracii zakázaný. Ještě zdaleka jsme v zájmu skutečné demokracie nevyhráli a už vůbec nezabránili zneužívání masmédií k řízenému ohlupování lidí a překrucování dějin či proběhlých daných skutečností, jinak též řečeno, zatím se nám nepodařilo nynější peseudodemokracii nahradit za skutečnou demokracii. Jsme rádi, že skončily totalitní režimy. Americká demokracie ční skutečně vysoko nad okolním světem a zasádním dílem napomohla ke kladným skutečnostem v naší zemi i jinde. Je to však stále jen pseudodemokracie, pokud vezmeme v úvahu skutečnou – podstatu – či jak je teď moderní říkat – materii -, demokracie. Vám vyhovuje se zastavit na věčné časy na této úrovni a jednoduchou proklamací – že podkopáváme dosaženou úroveň demokracie, se snažíte zabetonovat nadvládu menšiny těch nejbohatších nad ostatními lidmi. My bychom rádi využili nynější demokracie ke skutečnému demokratickému posunutí všech obyvatel této planety na rovnocenou hodnotu a poukázali na proběhlých historických událostech bez lží, vymýšlení, překrucování, manipulování s fakty, či vědomém zatajování, že nynější demokracie ještě stále není to nejlepší, co je a bude vhodné pro kteréhokoliv obyvatele téhle planety. Ještě jednou a třeba ještě tisíckrát vám řeknu, že americká demokracie je lepší než jakékoliv totalitní řízení státu, je lepší než bývalí britský kolonialismus, než jakákoliv monarchie či církevní zřízení, není to však ani zdaleka konečné dogma. A to hlavně proto, že ke svému prosazení se nestydí používat stejných prostředků jako kterékolkiv předešle řečené systémy. To je – válek, vraždění, mučení, překrucování faktů, znásilňování lidské svobody či zneužívání nezákoných a nemorálních finančních operací. Míra použití je menší, zdaleka však nejsou vyloučeny a odsunuty na smetiště , coby nepotřebné. Vaše proklamace – buďme rádi co máme – to je skutečné maximum pro věčnost, nevypovídá podle mne o vašem skutečně svobodném myšlení.

 263. Svatopluk Beran říká:

  Ještě to neskončilo.
  .
  http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/180434-usa-zacaly-s-cr-jednat-o-nove-verzi-stitu.html
  .
  .
  Něco málo z historie.
  .
  Kdo je prvním iniciátorem? Bývalý poslanec ODS.
  .
  http://www.payne.cz/old/nmd/dopis.htm
  .
  .
  O co tu jde?
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=yQvx_6atOYQ
  .
  .
  Jak se to děje.
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=UVfNLZmFAPY
  .
  .
  Co asi je a co není pravda o skutečné účinosti.
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=8nOshiBH5Ls
  .
  .
  Jen malý vzorek toho co v Českých mediích neuvidíte.
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=3hKD0fH_1Fg

  http://www.youtube.com/watch?v=4xTgW2nRuco

  http://www.youtube.com/watch?v=2qmBAjCSRs0

 264. Libor Furbacher říká:

  Kdo bude branit nasi svobodu,kdyz ne americani?Myslite ,ze my sami bychom to dokazali.?Podivejte se na tuhle zpravu a tohle to jsou specialni oddily,tak si jiste umite predstavit jak by to asi vypadalo ,kdyby nas nekdo napadl v patek pred dlouhym weekendem.A taky branit se by mohlo byt nebezpecne a nepohodlne.

  http://zpravy.idnes.cz/cesi-opustili-v-afghanistanu-brity-primo-v-boji-f5t-/domaci.asp?c=A090421_213919_domaci_dp

 265. Libor Furbacher říká:

  Kdo bude branit nasi svobodu,kdyz ne americani?Myslite ,ze my sami bychom to dokazali.?Podivejte se na tuhle zpravu a tohle to jsou specialni oddily,tak si jiste umite predstavit jak by to asi vypadalo ,kdyby nas nekdo napadl v patek pred dlouhym weekendem.A taky branit se by mohlo byt nebezpecne a nepohodlne.
  http://www.zpravy.idnes.cz/cesi-opustili-v-afghanistanu-brity-primo-v-boji-f5t-/domaci.asp?c=A090421_213919_domaci_dp

 266. Svatopluk Beran říká:

  Naše armáda je na to aby nás bránila doma a ne aby vrždila a okupovala v zájmu USA cizí území. V Afganistánu šlo a jde pouze o to, dělat zázemí americké armádě, která hlídá tranzitní plynovod americké společnosti Unicol. Tato texaská ropná společnost uzavřela v době kdy byl Bush guvernérem Texasu tranzitní smlouvu na plyn z Kaspického moře a to původně s vládou Talibanu – pro kterého vybudovala a vycvičila AL-Kajdu proti ruským okupantům, CIA. Jenže jak Taliban, tak i AL-Kajda se později americkým tranzitním společnostem vymkl z rukou. Možná požadovali za tranzit víc než bylo dohodnuto, to nevím. To bylo před rokem 2000, kdy nynější prsident Afganistánu Karzájí, teprve dělal ropného poradce a to již pro jednou zmiňovanou společnost Unicol, přímo ve Spojených Státech a byl osobním přítelem Buschovi rodiny. V prvé řadě je potřeba se podívat do obchodních smluv, které mají různé americké firmy po celém světě a potom už je spousta válek vedených Spojenými Státy lehce vysvětlitelných.

  Německo, Francie a Spojené království chtějí pryč z Afghánistánu
  1.10.2009 – Pressenza IPA

  Tři členské země NATO chtějí naléhavě probrat detailní plán ústupu z Afghánistánu poté, co poslední útoky proti dvěma tankerům na začátku září měly na svědomí smrt civilistů na Východě. Konference o dohodě plánu bude probíhat mezi zástupci jednotlivých zemí.

  —-
  S cílem zaměřit se na budoucnost Afghánistánu, svolali německá kancléřka Angela Merkelová a britský předseda vlády Gordon Brown konferenci na nejvyšší úrovni poté, co bude znám výsledek současných prezidentských voleb.

  Je nadějné, že se v následujících dnech spolu s francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym budou snažit sestavit detailní pětiletý plán, který umožní afghánské vládě přijmout administrativní a bezpečnostní odpovědnost, zatímco zároveň postupně opustí od mezinárodních pomocných misí.

  Merkelová potvrdila, že se výsledky konference mohou odrazit v další afghánské smlouvě.

  Aby se tohoto dosáhlo, hledají tyto tři státy podporu u OSN, stejně tak chtějí spoluúčast NATO a vlády Spojených států.

  Přestože žádné datum ani místo konference není dosud známo, Merkelová poznamenala, že tyto tři státy již pracují na tom, aby zajistily, že se bude konat, s pocitem naléhavosti po nedávných útocích, do nichž byly na Západě zapleteny a v současné době jsou předmětem vyšetřování smrti civilistů.

  Pressenza IPA

  Humanistická strana požaduje stažení španělských vojenských jednotek z Afgánistánu
  2.10.2009 – Pressenza IPA

  Španělští humanisté vyjadřují smutek nad ztrátou lidských životů a požadují stažení zahraničních vojenských jednotek z Afghánistánu. „Všechny zahraniční vojenské jednotky, včetně těch španělských, představují okupační síly a měly by se okamžitě stáhnout. Požadujeme, aby vláda bez prodlení vydala toto nařízení,” prohlásil Pau Segado, generální tajemník Humanistické strany.

  Pau Segado, generální tajemník Humanistické strany (HS) ve Španělsku, a Nacho Martinez, tajemník HS pro vztahy mezi institucemi, na nedávné tiskové konferenci vyjádřili postoj své strany k závažným událostem, ke kterým nedávno došlo v Afghánistánu, kde 13 lidí přišlo o život v konfrontaci s vojenskými jednotkami ze Španělska, stejně jako několik dní předtím bombardování způsobilo téměř 100 úmrtí.

  Zatímco ostatní strany diskutují, kdo v kongresu je zodpovědný za tento konflikt, Pau Segado prohlašuje: „Pokaždé, když slepé násilí zničí lidský život, humanisté truchlí. Tato úmrtí, přímý následek působení zahraničních jednotek v Afghánistánu, se nikdy neměla stát. Všechny z těchto zahraničních jednotek, včetně těch španělských, představují okupační síly a měly by se z Afghánistánu okamžitě stáhnout. Požadujeme, aby vláda bez prodlení vydala toto nařízení.”

  Nacho Martinez v reakci na další otázku potvrdil: „Vláda musí velice podrobně vysvětlit, co se stalo v Sabkazu. Je zvláštní, jak jsou tato úmrtí ospravedlňována s tím, že šlo o pouhé udržování obyčejných zločinců na uzdě. Zůstává nepochopitelné, proč by tito „gangsteři”, a to navzdory jejich neschopnosti uškodit svým cílům, měli být vystaveno tak tvrdému trestu a proč museli být pod útokem přes šest hodin.

  Martinez také uvedl: „NATO a další země, které mají vojáky v Afghánistánu, za to nesou zodpovědnost. Ne pouze za těchto 100 úmrtí, ale také za dalších 1000 úmrtí civilistů a množství lidí, kteří jsou označováni jako povstalci za tím účelem, aby jim mohlo být odepřeno jejich právo na život. Toto není síla udržující mír, ale spíše zabíjecí stroj. A mezitím se přidávají další polínka do ohně. Afgánci umírají hlady, jsou oběťmi korupce a klamu svých vládnoucích orgánů a úředníků. Co Afgánci potřebují, je mezinárodní ekonomická pomoc, investice do zdravotnictví, vzdělání a infrastruktury a diplomatická asistence k tomu, aby konfliktní politické frakce započaly veřejnou diskuzi za účelem nalezení řešení, jak ukončit svoje vzájemné konflikty.

  Pau Segado na závěr konference uvedl: „Tyto akce definitivně dávají v potaz morální postavení vlády a především premiéra. Jestliže nyní naše vojenské jednotky ustoupí, můžeme uznat, že ačkoliv následky dosud provedených akcí jsou neodčinitelné, všechno byla závažná chyba. Jestliže naopak budou vojenské jednotky v Afghánistánu udrženy a rozšířeny, přinášejíce riziko dalších úmrtí, budeme nuceni konstatovat, že se ve skutečnosti na úřadě vlády nic nezměnilo od té doby, co bývalý premiér Aznar spolupracoval na masakru v Iráku,“ vyjádřil Segado své obavy, týkající se vládního prohlášení, oznamujícího možné rozmístění dalších vojenských jednotek v Afghánistánu.

  Pressenza IPA

 267. Libor Furbacher říká:

  Takze rikate ,ze nase armada je proto aby nas branila doma.?A uz se to nekdy taky stalo?Ale pisnicky mame pekny.Ty nas u piva dojmou az k placi.

  http://www.youtube.com/watch?v=hvTedKpswe4&NR=1

 268. Svatopluk Beran říká:

  Tak to aspon deklaruje naše ústava o našich ozbrojených složkách. Nic o misích a vraždění k podpoře jiných armád a obchodních společností na cizích územích se tam nepraví.

 269. Svatopluk Beran říká:

  Ještě něco málo o ODS a vyslékání se z použitých kabátů. Kdo si pamatuje například článek pana Strejčka, jihlavského europoslance za ODS, v Jihlavských Listech směřovaný k naší bezpečnosti a radaru uvědomí si jak to skalní členové této partaje doopravdy myslí z občany naší republiky a jaké metody a vylhané konstrukce používala a i nadále z chutí po neomezené moci používat bude.

  Malé radarové ohlédnutí do budoucnosti

  Jan Neoral

  Záměr Topolánkovy vlády nainstalovat do naší malé republiky americké radarové monstrum nevyšel.

  Vše bylo už řečeno. Kdo byl účasten, ten ví, jak to probíhalo. Koho to nezajímalo tehdy, toho to nezajímá ani dnes.

  Tři roky jsem si uschovával výstřižky z tisku, nahrávky z televizních zpráv, diskuzí, komentářů, archivoval DVD s nahrávkami zahraničních redakcí, které mi je na rozdíl od našich médií ochotně poskytovaly.

  Shromáždil jsem mnoho konfrontačních vyjádření našich politiků z nedávné minulosti a dneška – a je to velmi pozoruhodné čtení. Radar sice skončil, ale neskončila snaha těchto lidí znovu nás bez ostychu ohlupovat a slibovat. Čekají nás – snad na jaře – volby do parlamentu. A tak se politici zase úporně snaží. Z nesčetných bilboardů a všech možných médií se opět starostlivě zubí ve snaze přesvědčit nás, že teď už definitivně a skutečně mají řešení, že jen oni jsou ti praví – a pokud jim na to zase skočíme a zvolíme je, učiní nás tentokrát už opravdu šťastnými.

  Zase se cpou do první řady. Jako bychom byli všichni hlupáci, neschopní si něco pamatovat. (Zejména jejich sliby a činy za poslední tři roky).

  Připomeňme si znovu některá jména:

  Topolánek, Vondra, Parkanová, Schwarzenberg, Bursík, Cyril Svoboda, Přemysl Sobotka, Vidím, Barták, Benda, Tluchoř, Pojar. Samozřejmě je jich možno jmenovat mnohem více – ale už je únavné o nich psát, a lidé je dobře znají a zejména znají jejich dřívější servilní nadšení pro radar.

  Je zajímavou hříčkou času, že první místní referendum proti radaru se konalo v Trokavci dne 17. března roku 2007. A 17. března roku 2009 stáhl bývalý premiér Topolánek obě již podepsané smlouvy o radaru z jednání v parlamentu. (Neměl totiž už dostatek hlasů, potřebných k ratifikaci obou smluv – a hrozilo tedy nebezpečí, že obě budou smeteny jednou provždy ze stolu).

  A dne 17. září 2009 prezident Obama oznámil, že USA přehodnocují svůj radarový záměr.

  A bylo by ještě zajímavější, kdyby volby do příštího parlamentu České republiky proběhly například 17. května 2010 a všichni ti politici, kteří tak jasně a neskrývaně v průběhu posledních tří let pohrdali svými občany a hráli tu podivnou lobbistickou radarovou hru, odtáhli konečně do háje.

  Teď se dávají slyšet, že USA zklamaly a zradily své spojence. Že oni do radaru vložili mnoho ze své politické kariéry (v překladu to znamená, že doufali, že je USA podrží ve vládních funkcích i proti vlastním občanům – prostě šplh s přírazem, známe to z tělocviku). Je úsměvné číst, jak například poslanec Jan Vidím křičí rozhořčeně z lavice českého parlamentu, že prezident Obama je zbabělec – protože ten se rozhodl neprovokovat zbraňovým systémem, který je k ničemu, a místo toho se snaží o jednání, mezinárodní dobrou vůli, spolupráci, nebo kompromis s Ruskem. O jednání, na jehož konci by mohlo být daleko víc, než čeho by se dosáhlo tím zastaralým radarem v Brdech.

  Ještě úsměvnější je vztekání se senátorského klubu, že „takhle, pane Obamo, takhle tedy ne“! Úsměvné – to není to správné slovo – protože sice úsměvné to je, ale současně mi přitom běží mráz po zádech nad hloupou, protože právě proto nebezpečnou militantností a stranickým fanatizmem českých politických myší. Je to pištění myší, které za zdí slyší našlapovat kocoura a přes patnáctku cihlu mu vyhrožují, že si zavolají na pomoc sousedovic foxteriéra..

  Tři roky občanská hnutí, Liga starostů proti radaru, řada vědců a politiků našich i zahraničních oponovali vládě a radarovým nadšencům, že radar není funkční, nemá v ČR význam, není účinný, je nesmyslným monstrem, jako systém je zastaralý – a hlavně – ve výsledku půjde proti evropské bezpečnosti, bude provokací.

  Přehlíželi nás, vysmívali se nám.

  Dnes říká sama Amerika ústy svého prezidenta, že radar nemá podle posledních analýz v Evropě opodstatnění, není plně funkční k účelu k jakému měl být postaven, není schopen eliminovat více útočících raket současně, není spolehlivý, je jako systém překonaný. Má být tedy jednoduše nahrazen jinými zbraňovými systémy, zřejmě mobilnějšími a účinnějšími.

  „Pevná radarová základna, která byla původně plánována pro Českou republiku, by byla mnohem hůře adaptovatelná než letecké senzory a senzory v kosmu a na souši, které plánujeme využít nyní,“ říká ministr USA Gates dnes.

  „Vyčůraní Čecháčci“, říká exprezident Havel o protiradarově smýšlejících občanech dnes.

  I dnes, kdy USA udělaly čáru za tím nesmyslem, bývalí vládní politici už zase vědí lépe než prezident Obama a jeho analytici, co jak je.

  Občané české republiky samozřejmě prezidenta Obamu nepřinutili, aby se vzdal radaru v Brdech. Ale zasloužili se určitou měrou o to, že Topolánek byl stále méně a méně schopen najít v parlamentu potřebný počet hlasů pro ratifikaci obou radarových smluv. Je totiž docela možné, že pokud by poslanci necítili tak silný odpor, radar by už dříve schválili a nikdo nemůže říci, zda by se v Brdech už nebetonovalo – možná dokonce ještě za vlády prezidenta Bushe.

  To není tak podstatné. Nejdůležitější je fakt, že lidé se přestávají, zatím jen pomalu a ne dostatečně důrazně, bát zvůle Moci. Že už vědí, že nesmějí slepě věřit politikům, když ti přicházejí (a zaplaťpánbůh také odcházejí) s podivnými a podezřelými záměry a vemlouvají se, že je to jen a jen k našemu dobru. Že vědí, že jejich odpor proti čemukoliv nedobrému v záměrech politiků doma může být posílen detailní medializací doma i venku, tedy „vývozem problému“ mediálně do zahraničí.

  Jsem velmi rád, že radar v té nesmyslné, stacionární a pevně zabetonované formě v brdských lesích nebude. Vím, že i lidé z okolních obcí mají radost z tohoto výsledku.

  I když musím říci, že jsem se i tady setkal před pár dny s názorem, „že starosta Trokavce zabil vesnici, protože ji připravil o radarové peníze“.

  Naštěstí, ač to novinářům bylo řečeno jedním popíjejícím štamgastem v trokavecké hospodě, nešlo o trokaveckého občana – takže dobré jméno vesnice, která proslula prvním místním referendem proti radaru, nedošlo úhony.

  Přesně s takovými reakcemi lidí totiž počítal kdysi bývalý premiér Topolánek ve svém slibu brdským obcím. Počítal, že taková suma je dokáže ohromit a ve výsledku jejich odpor proti radaru i zlomit. Že ten slib nebyl nikdy míněn vážně – a že jsem měl pravdu, když jsem celou dobu veřejně říkal premiéru Topolánkovi, že lže a peníze do Brd že dát ve skutečnosti nikdy nehodlá, je dnes už jasné.

  Říkal jsem ty tři roky, že se těším, až radar a Topolánkova vláda skončí – a já budu zase moci v klidu vychutnávat zbytek života, cestovat s přítelkyní po Evropě, mít čas i na svá hobby. Dočkal jsem se. Tři roky jsem mohl své názory k radaru a k našim politikům na stránkách BL zveřejňovat – proto bych chtěl tady také dnes něco zavolat. Tak hlasitě, aby mě všichni rozumní lidé slyšeli:

  Lidi, nebuďte hlupáci!

  Blíží se volby. A zase nás chtějí různými sliby a hesly oblbovat ti samí, kteří nám říkali, že nemáme právo rozhodovat a dělat referenda o cizí základně, že ničemu nerozumíme. Ti, kteří si myslí, že máme jedinou šanci – jednou za čtyři roky je bez remcání zvolit.

  Někteří na to jdou i velmi rafinovaně: to se dělá tak, že se najde někdo ještě jakžtakž důvěryhodný (nejlépe třeba nějaký kníže), posadí se do auta nově založené strany na místo řidiče, a ze zadního sedadla mu ten vzadu prostrčí své ruce pod pažemi a uchopí volant. A celá kára jede zase tam, kam chce ten vzadu. A zase jsou u volantu ti samí, jen s jiným autem.

  Podobnost není čistě náhodná, hovořím o TOP 09. Smutné ovšem je, že jim na ten špek skočili i někteří starostové, kteří z chodníku vidí jen toho knížete v roli řidiče. Nebo ty starosty na chodníku přesvědčili k podpoře dvou bývalých proradarových propagátorů ti starostové, kteří doufají v rezervaci míst uvnitř toho auta.

  Celá tři léta, po něž jsem se stavěl na odpor proti radaru v Brdech, jsem si nebral servítky. A nehodlám si je brát ani dnes. Varuji starosty, kteří se zbláznili do spolupráce s TOP 09:

  Vy si opravdu tak málo pamatujete? Vy si vážně myslíte, že oni s vámi, obcemi, vesničkami, chtějí spolupracovat? Nesmysl. Oni totiž jen potřebují někoho, kdo je v tom autě roztlačí – pak už pojedou sami…

  Naše jediná šance je v možnosti rozhodovat sami o sobě, nenechat se zase utáhnout na vařené nudli – a nazývat věci i „provařené“ politiky správnými jmény a podle toho se rozhodnout. A z té první řady je prostě ve volbách vypráskat.

  Kde lidé mlčí, když se děje něco špatného, je v ohrožení svoboda i demokracie. A cena za naše mlčení může být daleko vyšší, než je dnes.

  (Autor je starostou obce Trokavec)

 270. Svatopluk Beran říká:

  Co nám zřejmě nabídne místo americké vojenské základny americký viceprezident Joe Biden, kterého můžeme čekat v pátek?

  Podle doměnky Karla Dolejšího, to bude mimo jiné i možnost a čest pro naše piloty, bombardovat kterákoliv hliněná obydlí po celém světě. Tak teď už jen budem čekat na naše mladé novináře jakými úžasnými články se připojí k propagaci násilí, když budou ve jménu mírových myšlenek Karla Čapka propagovat násilí a agresi našich občanů po celém světě.

  Co se týče bojových letounů americké výroby, které by měly být nabídnuty po vypršení pronájmu švédských JAS-39 Gripen: Modernizované F-15 jsou pro miniaturní české letectvo v každém případě přílišným soustem. Výkonné letouny vyvinuté kdysi jako protiváha sovětských MiGů-25 mají značné provozní náklady, které si redukovaný rozpočet AČR sotva bude moci dovolit. Zbývají tedy menší F-16, jeden z prvních strojů čtvrté poválečné generace (navržen v roce 1974 podle zásad koncipovaných Johnem Boydem). Proti odkoupení Gripenů po vypršení pronájmu se argumentuje neúplnou kompatibilitou se systémy NATO, která údajně neumožňuje nasazení v zahraničních misích. To může být pravda; pak to ale znamená, že nasazení Gripenů je vlastně omezeno na obranu evropského válčiště, zatímco odkoupení plně standardizovaných F-16 by znamenalo možnost, že se české letouny objeví na obloze například v Afghánistánu. Vojenský analytik William Lind však vzhledem ke kontraproduktivním dopadům nasazení letectva NATO v této zemi – zejména k „vedlejším škodám“ mezi civilním obyvatelstvem – hovoří posměšně o „talibánském letectvu“, a opatření přijatá nedávno velitelem intervenčních sil generálem McChrystalem potvrzují, že na tomto hodnocení je značný kus pravdy. Nuže: Po minulých zkušenostech s českou porevoluční politickou třídou není nejmenší důvod se domnívat, že bude mít v příštích letech dost prozíravosti a charakteru, aby odmítla podíl na podobných nesmyslných zvěrstvech, jako jsou třeba afghánské nálety. Jediný způsob, jak jí v tom zabránit, tedy představuje stav, kdy ani technicky nebude možné, aby „naši hoši“ bombami statečně ničili hliněné vesnice v jakési vzdálené zemi. Co se mě týče, jsem tedy jednoznačně pro to, aby ČR po vypršení pronájmů odkoupila Gripeny za zbytkovou cenu.

  Jedno ale každopádně Bidenově návštěvě upřít nelze: Totiž poměrně jasný vzkaz českým „atlantistům“. Pakliže tito lidé skutečně tak strádají obavami o českou bezpečnost, jak sami tvrdí, nebudou moci nadále souběžně prosazovat snižování nákladů na Armádu ČR i jejích stavů a zároveň slibovat, že zajistí, aby nás místo toho ochránili Američané. Každému bude nyní jasné, že místo investic Washingtonu do české bezpečnosti již připadají v úvahu jedině české investice. A tak to také má být.
  .
  .
  Ne základnám: Usilujeme o setkání s Joem Bidenem

  tisková zpráva

  V pátek 23. října navštíví Prahu viceprezident USA Joe Biden. Kromě představitelů státu, vlády a opozičních politiků, se má setkat se zástupci významných společenských iniciativ. Iniciativa Ne základnám proto oslovila Velvyslanectví USA v Praze a nyní jedná o době a podobě setkání.¨

  Domníváme se, že je velmi důležité, aby na setkání s Joe Bidenem byli i zástupci občanské opozice, která přes tři roky odmítala nesmyslný projekt radarové základny v Brdech. Dnes se hovoří o jiném, mnohem nebezpečnějším a stejně nesmyslném projektu mobilních antiraket. I tento projekt je třeba odmítnout a sdělit viceprezidentovi USA, že pokud se rozhodnou tento projekt na území ČR prosazovat, setkají se znovu se silnou nevolí. Iniciativa Ne základnám je připravena opět vystoupit v plné síle a znovu organizovat účinné protesty proti takovémuto plánu.

 271. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran sledujete taky zpravy z Vychodu?
  V Rusku maji deti od noveho skolniho roku v knihach dejepisu Stalina uz zase jako hrdinu ,ne jako nejvetsiho vraha v dejinach.A o nedavnych volbach v Rusku,dokonoce sam Gorbacev rekl ,ze to je vysmech demokracii.
  Nejni to trosku napovidajici kazdemu soudnemu cloveku?

 272. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher Stalin byl veliký diktátor a vrah, já bych ho zcela jistě neglorifikoval jako hrdinu. I když například Winstonem Churchillem byl vedle zatracování jako vůdce obdivován. Největší vrah v dějinách byl podle vás Stalin v dějinách celosvětových nebo jenom ruských? Pokud chcete tvrdit že celosvětových, předložím vám historické skutečnosti o kterých zřejmě nevíte. Též bych se nedivil tomu, že bylo do určité míry příznivci Putina, s volbami manipulováno. Přesto se nedomnívám, že by to mělo mít vliv na přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk v naší zemi, vyjma vojsk Evropské Unie a to ještě jenom při vojenských cvičeních. Pokud se chcete bavit o přítomnosti vojenských kontingentů z důvodů zmanipulovaných voleb v konkrétních státech? Vojska kterých zemí by jste nasadit do Spojených Států po zmanipulovaných volbách na Floridě, při první volbě presidenta Busche? Jistě jako většina zasvěcených lidí víte, že rozhodl o jeho těsné výhře, až soud. President Bush vyhrál jenom proto, že desetitisícům voličů Floridy nebylo přiznáno jejich nejzákladnější občanské právo a to právo volit a byly vyškrtnuty jak již potají z voličských seznamů tak i nepochopitelnými zásahy státní moci z důvodů, které jsou v běžných demokratických zemích zcela nepochopitelné. Jak jistě víte, následky vlády presidenta Busche zavedly svět do pseudo teroristických válek v zemích s důležitých na energetické komoditamy a to buď přímo s teroristy, které vyškolily, vyzbrojily a finančně drželi při životě samy Spojené Státy, nebo s civilisty. Tyto války vedly ke statisícům mrtvých a mučených ke ztrátě občanských svobod v mnoha zemích světa, hlavně pak ve Spojených Státech samotných. Domníváte se, že kdyby zasáhly po zmanipulování voleb na Floridě zahraniční velmoci, že by to světu nějak pomohlo?

 273. Svatopluk Beran říká:

  Zdá se že Spojené Státy pokračují s pokusy jak umístit své vojenská zařízení na území naší republiky i mimo jak více osmset svých stávajících základen, umístěných jinde po celého světa.Tři čtvrtiny českých občanů se v minulých třech jasně vyjádřili k těmto snahám administrativy presidenta Busche a vlády ODS. Jelikož naše media neuvádí veřejná prohlášení neparlamentních stran a snaží se skutečnou demokracii bojkotovat, dovolím si dvě prohlášení, která byla mediím nabídnuta od těchto iniciativ a strany, zde předložit aby i ostatní občané se mohli seznámit s jinými názory než názory stávajících dvou nejsilnějších politických stran.
  .
  .
  Prohlášení Humanistické strany.

  Stanovisko Humanistické strany k návštěvě viceprezidenta USA Bidena v ČR.
  .
  HS i nadále spojuje s nástupem nové administrativy USA naději na zásadní obrat v americké zahraniční politice směrem k řešení zásadních problémů dnešního světa cestou diplomacie a jednání na co nejširším základě.

  V tomto kontextu HS usiluje o nový začátek v česko-amerických vztazích (reset), které by měly být položeny na rovnoprávný a suverénní základ. Upuštění od výstavby radarové základny USA v ČR, která neměla věcné oprávnění ani podporu většiny českých občanů, je v této souvislosti zásadní krok správným směrem.

  Proto jakékoli další úvahy o umístění jiných prvků protiraketové obrany USA nebo dalších vojenských zařízení v ČR, byť údajně v rámci NATO, HS považuje za nepřijatelné pokračování konfrontační politiky předchozích administrativ USA a ČR jinými prostředky. HS je v duchu svého programu zásadně proti umisťování vojenských základen a zařízení cizích států na území států jiných.

  Očekáváme zásadní debatu o budoucím bezpečnostním uspořádání v Evropě, definici hrozeb a způsobu reakce na ně.

  HS proto věří, že návštěva viceprezidenta USA Bidena přispěje k tomu, že česko‑americké vztahy již nikdy nebudou zatíženy otázkou umístění vojenských zařízení nebo základen USA na území ČR, jakož i prodejem zbraní a vojenského materiálu amerických firem do ČR.

  HS vyzývá českou politickou reprezentaci, aby vyjádřila jasnou podporu zahraničně‑politickému programu prezidenta Obamy, týkajícího se řešení globálních problémů světa tak, jak jej formuloval ve svých projevech v Praze v dubnu 2009 a na Valném shromáždění OSN v září tohoto roku.

  Humanistická Strana
  .
  .
  Zdělení iniciativy Ne základnám.
  .
  Místo radaru rakety? Iniciativa Ne základnám zve všechny odpůrce, kteří nesouhlasí s plánem na umístění nových vojenských zařízení USA n a územé ČR, aby se zúčastnili happeningu, který se bude konat 23.10.2009 v Praze.
  .
  Chceme upozornit viceprezidenta Joa Bidena na skutečnost, že 70% občanů ČR tu radar nechtělo, nechceme tu žádnou cizí vojenskou základnu, velitelství, žádné rakety s jadernými či bez jaderných hlavic. Naše současná vláda nemá k projednávání o umístění jakéhokoliv systému v naší republice žádný politický mandát, nenaplňuje vůli voličů. Dostatečně velikými písmeny sdělíme, jak je možné nahlížet na svět, požádáme viceprezidenta o respektování názoru občanů ČR.
  .
  Vláda premiéra Fischera nemá vůbec žádný mandát k jednání. Místo superradaru v Brdech přijde zřejmě s ještě horší nabídkou. Jde o rozmístění nové generace nejmodernějších raket, které mohou být stejně útočné jako obranné, a o umístění regionálního velitelství takzvané protiraketové obrany Evropy, které by ve skutečnosti mělo být velitelstvím příštích kosmických válek.

  Jde opět – přes různé zastírací manévry v médiích – o jednostranný projekt USA, který má být vnucen nepříliš ochotné Evropě. Česká republika a Polsko mají opět sehrát úlohu trojského koně, který Evropu rozštěpí a oslabí.

  Je to projekt, který ohrozí Česko a Evropu ještě víc než radar v Brdech a původně plánované antirakety v Polsku. Protože nové rakety na českém území mají být mobilní a operovat rozptýleně, v případě skutečného konfliktu vyvolají místo bodového útoku na radar plošný útok. Bezpečnostní situace Česka se tedy dál zhorší.

  Spojené státy zdůvodňují nový projekt – stejně jako předchozí – údajnou hrozbou Íránu. Toto tvrzení je zřejmý podvod. Objektivní srovnání raketové výzbroje, jaderného potenciálu, vojenských výdajů a hospodářské výkonnosti zveřejňované uznávanými mezinárodními agenturami ukazují, že Írán je a zůstane vojensky nepoměrně slabší, než jeho sousedé vlastnící jaderné zbraně – Izrael, Pákistán, Indie, o Rusku, Spojených státech a dalších západních zemích nemluvě. Posilování raketových vojsk Íránu a jeho případné snahy o získání jaderné zbraně jsou reakcí na neustálé hrozby vojenského útoku Spojených států a Izraele na Írán. Pominou-li tyto hrozby, bude možné řešit situaci i bez masivní militarizace Evropy..

  Evropa ani Česko nemá důvod vidět v Íránu – stejně jako v Rusku – nepřítele. Problémy dodávek ropy a plynu lze uspokojivě řešit jedině jednáním a vytvářením solidních, rovnoprávných obchodních vztahů. A také postupným snižováním závislosti našich ekonomik na neobnovitelných zdrojích energie. Jakékoli pokusy řešit globální energetické problémy útokem Západu na země, v nichž se nacházejí tenčící se zdroje zejména ropy a plynu, může vyústit jedině v globální konflikt, v němž budou všichni těžce postiženi a nic se nevyřeší.

  Současná česká vláda premiéra Jana Fischera nemá žádný mandát k jednání o návrzích o novém raketoradarovém zbrojení, s nimiž podle všeho přijde viceprezident Biden. Přesto neustále a bez ohledu na různá dementi přicházejí i z oficiálních zdrojů USA zprávy, že nějaká jednání s představiteli České republiky v této věci probíhají. Vzniká otázka, zdali má premiér Fischer dostatečnou kontrolu nad činností ministerstev obrany a zahraničí. Vzniká otázka, co vlastně za zády parlamentu a občanů České republiky dělají např. ministr obrany Martin Barták nebo náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar.

  Občanská iniciativa Ne základnám považuje za nutné poukázat ještě před návštěvou viceprezidenta Bidena na tyto znepokojivé skutečnosti. Tak, jak se česká veřejnost a občanská společnost dokázala postavit ve své většině proti radaru v Brdech, musí se dnes ve vlastním zájmu stejně energicky postavit proti novým hrozbám závodů ve zbrojení a destabilizaci křehké světové rovnováhy sil. Řekněme jasně viceprezidentovi Bidenovi, že na půdě České republiky nechceme žádné nové rakety USA ani velitelství kosmických válek. Řekněme jasně premiéru Fischerovi, že od občanů a parlamentu nemá žádný mandát k jednání o tomto projektu a že takové jednání by bylo hrubým útokem na demokracii.

  Občanská iniciativa Ne základnám

  Zdá se že Spojené Státy pokračují s pokusy jak umístit své vojenská zařízení na území naší republiky i mimo jak více osmset svých stávajících základen, umístěných jinde po celého světa.Tři čtvrtiny českých občanů se v minulých třech jasně vyjádřili k těmto snahám administrativy presidenta Busche a vlády ODS. Jelikož naše media neuvádí veřejná prohlášení neparlamentních stran a snaží se skutečnou demokracii bojkotovat, dovolím si dvě prohlášení, která byla mediím nabídnuta od těchto iniciativ a strany, zde předložit aby i ostatní občané se mohli seznámit s jinými názory než názory stávajících dvou nejsilnějších politických stran.
  .
  .
  Prohlášení Humanistické strany.

  Stanovisko Humanistické strany k návštěvě viceprezidenta USA Bidena v ČR.
  .
  HS i nadále spojuje s nástupem nové administrativy USA naději na zásadní obrat v americké zahraniční politice směrem k řešení zásadních problémů dnešního světa cestou diplomacie a jednání na co nejširším základě.

  V tomto kontextu HS usiluje o nový začátek v česko-amerických vztazích (reset), které by měly být položeny na rovnoprávný a suverénní základ. Upuštění od výstavby radarové základny USA v ČR, která neměla věcné oprávnění ani podporu většiny českých občanů, je v této souvislosti zásadní krok správným směrem.

  Proto jakékoli další úvahy o umístění jiných prvků protiraketové obrany USA nebo dalších vojenských zařízení v ČR, byť údajně v rámci NATO, HS považuje za nepřijatelné pokračování konfrontační politiky předchozích administrativ USA a ČR jinými prostředky. HS je v duchu svého programu zásadně proti umisťování vojenských základen a zařízení cizích států na území států jiných.

  Očekáváme zásadní debatu o budoucím bezpečnostním uspořádání v Evropě, definici hrozeb a způsobu reakce na ně.

  HS proto věří, že návštěva viceprezidenta USA Bidena přispěje k tomu, že česko‑americké vztahy již nikdy nebudou zatíženy otázkou umístění vojenských zařízení nebo základen USA na území ČR, jakož i prodejem zbraní a vojenského materiálu amerických firem do ČR.

  HS vyzývá českou politickou reprezentaci, aby vyjádřila jasnou podporu zahraničně‑politickému programu prezidenta Obamy, týkajícího se řešení globálních problémů světa tak, jak jej formuloval ve svých projevech v Praze v dubnu 2009 a na Valném shromáždění OSN v září tohoto roku.

  Humanistická Strana
  .
  .
  Zdělení iniciativy Ne základnám.
  .
  Místo radaru rakety? Iniciativa Ne základnám zve všechny odpůrce, kteří nesouhlasí s plánem na umístění nových vojenských zařízení USA n a územé ČR, aby se zúčastnili happeningu, který se bude konat 23.10.2009 v Praze.
  .
  Chceme upozornit viceprezidenta Joa Bidena na skutečnost, že 70% občanů ČR tu radar nechtělo, nechceme tu žádnou cizí vojenskou základnu, velitelství, žádné rakety s jadernými či bez jaderných hlavic. Naše současná vláda nemá k projednávání o umístění jakéhokoliv systému v naší republice žádný politický mandát, nenaplňuje vůli voličů. Dostatečně velikými písmeny sdělíme, jak je možné nahlížet na svět, požádáme viceprezidenta o respektování názoru občanů ČR.
  .
  Vláda premiéra Fischera nemá vůbec žádný mandát k jednání. Místo superradaru v Brdech přijde zřejmě s ještě horší nabídkou. Jde o rozmístění nové generace nejmodernějších raket, které mohou být stejně útočné jako obranné, a o umístění regionálního velitelství takzvané protiraketové obrany Evropy, které by ve skutečnosti mělo být velitelstvím příštích kosmických válek.

  Jde opět – přes různé zastírací manévry v médiích – o jednostranný projekt USA, který má být vnucen nepříliš ochotné Evropě. Česká republika a Polsko mají opět sehrát úlohu trojského koně, který Evropu rozštěpí a oslabí.

  Je to projekt, který ohrozí Česko a Evropu ještě víc než radar v Brdech a původně plánované antirakety v Polsku. Protože nové rakety na českém území mají být mobilní a operovat rozptýleně, v případě skutečného konfliktu vyvolají místo bodového útoku na radar plošný útok. Bezpečnostní situace Česka se tedy dál zhorší.

  Spojené státy zdůvodňují nový projekt – stejně jako předchozí – údajnou hrozbou Íránu. Toto tvrzení je zřejmý podvod. Objektivní srovnání raketové výzbroje, jaderného potenciálu, vojenských výdajů a hospodářské výkonnosti zveřejňované uznávanými mezinárodními agenturami ukazují, že Írán je a zůstane vojensky nepoměrně slabší, než jeho sousedé vlastnící jaderné zbraně – Izrael, Pákistán, Indie, o Rusku, Spojených státech a dalších západních zemích nemluvě. Posilování raketových vojsk Íránu a jeho případné snahy o získání jaderné zbraně jsou reakcí na neustálé hrozby vojenského útoku Spojených států a Izraele na Írán. Pominou-li tyto hrozby, bude možné řešit situaci i bez masivní militarizace Evropy..

  Evropa ani Česko nemá důvod vidět v Íránu – stejně jako v Rusku – nepřítele. Problémy dodávek ropy a plynu lze uspokojivě řešit jedině jednáním a vytvářením solidních, rovnoprávných obchodních vztahů. A také postupným snižováním závislosti našich ekonomik na neobnovitelných zdrojích energie. Jakékoli pokusy řešit globální energetické problémy útokem Západu na země, v nichž se nacházejí tenčící se zdroje zejména ropy a plynu, může vyústit jedině v globální konflikt, v němž budou všichni těžce postiženi a nic se nevyřeší.

  Současná česká vláda premiéra Jana Fischera nemá žádný mandát k jednání o návrzích o novém raketoradarovém zbrojení, s nimiž podle všeho přijde viceprezident Biden. Přesto neustále a bez ohledu na různá dementi přicházejí i z oficiálních zdrojů USA zprávy, že nějaká jednání s představiteli České republiky v této věci probíhají. Vzniká otázka, zdali má premiér Fischer dostatečnou kontrolu nad činností ministerstev obrany a zahraničí. Vzniká otázka, co vlastně za zády parlamentu a občanů České republiky dělají např. ministr obrany Martin Barták nebo náměstek ministra zahraničí Tomáš Pojar.

  Občanská iniciativa Ne základnám považuje za nutné poukázat ještě před návštěvou viceprezidenta Bidena na tyto znepokojivé skutečnosti. Tak, jak se česká veřejnost a občanská společnost dokázala postavit ve své většině proti radaru v Brdech, musí se dnes ve vlastním zájmu stejně energicky postavit proti novým hrozbám závodů ve zbrojení a destabilizaci křehké světové rovnováhy sil. Řekněme jasně viceprezidentovi Bidenovi, že na půdě České republiky nechceme žádné nové rakety USA ani velitelství kosmických válek. Řekněme jasně premiéru Fischerovi, že od občanů a parlamentu nemá žádný mandát k jednání o tomto projektu a že takové jednání by bylo hrubým útokem na demokracii.

  Občanská iniciativa Ne základnám

 274. Libor Furbacher říká:

  Jejej to je zase pismenek,ale proc to nedava smysl?Kdyz teda Iran a Rusko nejsou nebezpecny ,proc se bojime ,podle vasich slov,[vlastne slov vasich mentoru],plosneho napadeni a nebo bodoveho napadeni?Mimochodem,dano velikosti nasi zeme,kazde napadeni je plosne.
  Navrhoval bych ,ve jmenu snizeni napeti ve svete ,zrusit nasi armadu ,a preskolit ji na uvitaci gardu ,abychom nikoho neprovokovali.A potom uz budeme zit spokojene az do smrti.

 275. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher, žádná nová zbraň není poslední. Každá nová dokonalejší zbraň je za půl roku zbraní překonanou dokonalejší zbraní protivníka. Tím se dostáváme do nekonečné spirály vysávání daňových poplatníků na obou stranách. V podstatě po již skončených ideových rozdílech půjde o kapitalistický souboj národních a nadnárodních zbrojařských firem, ve všech hlavních ekonomických gigantech, které se mezi sebou budou potají domlouvat, kdo je zrovna na tahu vytáhnout z vlastních občanů další peníze. Jedině postupné odzbrojování může vrátit nebo omezit daně – (nyní již pouze papírové prostředky směny, bez hodnoty komoditní, na jejímž podkladě původně, nejčastěji v podobě zlatých a stříbrných mincích, tyto prostředky směny vznikly) – daňovým poplatníkům na jejich plnohodnotný život a zdraví na této planetě. Stará písnička mocných ve všech zemích světa a to rozdmýchání národnostních, rasových nebo náboženských nepokojů mezi občany, musí být zatavena. Měl jsem za to, že Barakem Obamou bude tato cesta započata. Stále ještě doufám, že to tak doopravdy myslel. Pokud ne, naši dnešní politici nejsou jediní kteří mohou vládnout a dělat si právo na vedení této země. Díky odstranění vlády jedné strany, nahrazenou dnešní, i když stále nedokonalou demokracií, můžou občané využit svá práva a legální cestou voleb znemožnili vedení naší republiky těmi politiky, kteří chtějí jak tyto vojenské závody, tak i vládu pouze jedné strany. V obou případech totiž na to doplácí většina občanů, kterékoliv země.

 276. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher toto je moje odpověď na váš článek směřovaný na mne, ze dne 2.10. 2009

  2. 10. 2009 v 13:29
  Kdo bude branit nasi svobodu,kdyz ne americani?Myslite ,ze my sami bychom to dokazali.?Podivejte se na tuhle zpravu a tohle to jsou specialni oddily,tak si jiste umite predstavit jak by to asi vypadalo ,kdyby nas nekdo napadl v patek pred dlouhym weekendem.A taky branit se by mohlo byt nebezpecne a nepohodlne.
  http://www.zpravy.idnes.cz/cesi-opustili-v-afghanistanu-brity-primo-v-boji-f5t-/domaci.asp?c=A090421_213919_domaci_dp
  .
  .
  .
  Již jednou jsem vám zde sdělil, že v Afganistanu naši vojáci bojují a umírají hlavně pro Spojené Státy a Texaskou ropnou společnost Unocal. Tato ropná spolčnost sepsala kontrakt na vybudování tranzitního plynovodu přes Afganistan, v Hustonu roku 1997 s tehdejší Talibanskou vládou, kterou vybudovali, vyzbrojili a financovali Spojené Státy, přesněji CIA. Toto podpora a vybudování Talibanu potažmo, Al Kaidy stála americké daňové poplatníky 3 miliardy dolarů. V době kdy byl Georgie Bush guvernérem Texasu, podepsali nejvyšší zástupci tehdejší Talibanské vlády smlouvu s firmou Unical, pod záštitou guvernéra Busche. V ten samý den vyhrála kontrakt na těžbu plynu z Kaspického moře firma Haliburton, v jejímž čele stál Dick Cheney. Tento plynovod začíná na březích Kaspického moře v Turkmenistánu, vede přes Afganistan do Pákistánu, kde je nakládán na tankery, které odváží tento zkapalněný plyn do USA. S této transakce dále profitoval Cenneth Flay spolumajitel firmy Enron, která byla základním a největším finančním kamenem Buschovy presidentské kampaně. Viz – http://www.news.bbc.co.uk/2/hi/world/west_asia/36735.stm -. Talibanská vláda navštívila i ministerstvo zahraničí USA při této své cestě. Po vpádu Spojených Států do Afganistanu se stal presidentem Afganistanu Hamíd Karzáí. Kdo to byl vlastně do té doby? Poradce firmy Unical. Dále byl jako zástupce pro Spojené státy v Afganistanu určen Buschovou vládou Zalmaj Khalilzad. Kdo to byl do té doby. Poradce firmy Unikal. Tak pro to tam umírají vojáci Spojených Států, proto tam umírají naši vojáci, proto tam umírají vojáci NATO. Původně byl Taliban a Al Kajda stvořeny vládou USA přes CIA a špionážní síť Pákistánu, Paštunské oblasti. Za tuto pomoc od Pákistánu pro USA, bylo USA tolerováno budování Pákistánského jaderného vojenského potenciálu Severní Koreu, jenž Pákistán potřeboval proti tehdy jaderně vyzbrojené Indii. Proto byly staženy na jedno místo do pákistánských teroristických výcvikových táborů islámští mudžahedýni ze 70 zemí. Vycvičeni a vyzbrojeni, byli posíláni přes hraniční území Paštunů do Afganistanu pomáhat a bojovat proti sovětským jednotkám. Tato pomoc stála americké daňové poplatníky 3 miliardy dolarů a vedla prakticky k vojenské prohře SSSR a zkolabování tehdejší sovětské ekonomiky. Obrodné procesy u východních satelitů tehdejší SSSR byly jen vedlejší produkty skutečných záměrů a potřeb vlády USA. Jelikož nynější obyvatelé Afganistanu si chtějí žít po těchto válkách po svém, což ale narušuje chod ropných společností USA, došlo následně k 11 září a dodnes objektivně nevysvětlenému napadení USA pomocí – v uvozovkách civilních dopravních letadel Spojených Států.

  Toto je nejednodušší verze sdělení toho proč umírají naši vojáci mimo naši zem. Samozřejmě že díky zahraničním kontrarozvědkám a pokusům o maximální nezveřejňování údajů či úmyslným vytvářením mediálních údajů a zpráv klamných nebo zavádějících, je podvědomí občanů o těchto skutečnostech, zavedeno zcela jinam. Navrhuji nahlédnout třeba na tyto stránky.

  http://www.translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&tl=cs&u=http%3A%2F%2Fcenturean2.wordpress.com%2F2009%2F08%2F05%2Fafghanistan-a-war-for-gas-and-oil-pipelines-2%2F

  http://www.centurean2.wordpress.com/2009/08/26/207th-british-soldier-killed-in-unicols-pipeline-war-secret-benefit-axed_-3000-off-soldiers-shame-on-uk-government/

 277. Svatopluk Beran říká:

  Opravy – jedná s vždy o stejnou firmu Unocal – uvádím ji asi čtyřikrát a většinou špatně.

  Jelikož první odkaz na začátku článku se nezobrazí, vložte do vyhledávač Google následující větu. – Taleban to Texas for pipeline talks – mělo by se to vztahovat ke středě, třetího prosince, 1997.

 278. Svatopluk Beran říká:

  RADAR JE ZÁSTUPNÝM PROBLÉMEM.

  Štít a obrana jako nekonečný zdroj zisků pro omezenou skupinu lidí a zároveň smrt občanů nám vzdálených zemích.

  TOTO JE PLAGIÁT

  Kdo je hrozbou?

  29.10.2009 – Přeložil: Rudolf Převrátil

  Lockheed Martin dostal zakázku za 1 miliardu USD na obranu Aegis proti balistickým raketám
  MOORESTOWN, New Jersey, 26.10.2009 – Agentura pro protiraketovou obran (Missile Defense Agency, MDA) Ministerstva obrany USA zadala společnosti Lockheed Martin zakázku v hodnotě 1 miliardy USD na další vývoj a zdokonalování zbraňového systému Aegis pro obranu proti balistickým raketám (BMD).

  Podle této zakázky bude divize společnosti Lockheed Martin pro pozemní a námořní BMD sídlící v Moorestownu konstruovat, vyvíjet, integrovat, testovat, dodávat a instalovat další systémy Aegis pro námořní síly USA a jejich spojenců.

  „Tato zakázka znamená jednak pokračování prudkého vývoje protiraketového systému Aegis jako odpovědi na rostoucí hrozby globální bezpečnosti, jednak zvýšení počtu lodí s kapacitou BMD nasazených na moři tím, že BMD Aegis bude integrována do modernizačního programu systému Aegis,“ vysvětlil Orlando Carvalho, viceprezident společnosti Lockheed Martin a generální manažer divize dokončujících prací. „Tím se dál zvýší celosvětová poptávka po systémech Aegis BMD, zejména vzhledem k nedávné změně politiky administrativy pokud jde o evropskou protiraketovou obranu.“

  V současnosti je systémem Aegis BMD vybaveno celkem 21 válečných plavidel – 19 v námořnictvu USA a 2 v japonských námořních silách sebeobrany -, které mají certifikovanou schopnost zasáhnout proti balistickým raketám a provádět dlouhodobé dohlížecí a sledovací mise. USA v současnosti upravují pro systém Aegis BMD další dvě lodě ze základen na východním pobřeží USA.

  Zbraňový systém Aegis je první světový systém námořní obrany, který současně tvoří námořní složku Systému USA pro obranu proti balistickýn raketám (the U.S. Ballistic Missile Defense System, BMDS). Jeho precizní radar SPY-1 a integrovaný systém velení a řízení hladce navádí interceptor a dodává jeho raketě informace o trajektorii cíle, které jsou zapotřebí pro definitivní zacílení. Byla prokázána jeho schopnost zjišťovat, sledovat a napadat cíle sahající od křižujících střel letících těsně nad hladinou až po balistické rakety v kosmickém prostoru. Zbaňový systém Aegis BMD je také integrován s BMDS. Přijímá data o sledovaných cílech od jiných prvků BMDS a předává jim vlastní informace ze sledování.

  Celkem 92 lodí vybavených systémy Aegis, které jsou v současnosti nasazeny do služby po celé zeměkouli, už má za sebou víc než 950 let zkušeností z námořních operací a odpálilo už v testech a reálných operacích přes 3 500 raket. Vedle USA je Aegis upřednostňovaným zbraňovým systémem pro Austrálii, Japonsko, Norsko, Jižní Koreu a Španělsko.

  Lockheed Martin je světovým lídrem v systémové integraci a vývoji systémů a technologií protivzdušné a protiraketové obrany, včetně prvního operačně způsobilého systému protiraketové obrany na světě ničícího cíle nárazem, Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3). Má také značné zkušenosti v oblasti interceptorových systémů, ničících zařízení, bojového velení, řízení a komunikace, přesné zaměřovací a sledovací optiky, stejně jako v oblasti radarů a dalších senzorů umožňjících zpracování signálů a slučování dat. Společnost významně příspívá ke skoro všem důležitým systémům protiraketové obrany USA a je partnerem v několika globálních projektech protiraketové obrany.

  Společnost Lockheed Martin se sídlem v Bethesda, Maryland, je globální bezpečnostní společností zaměstnávající po celém světě asi 140 000 lidí. Zabývá se především výzkumem, konstruováním, vývojem, výrobou, integrováním a údržbou pokročilých technologických systémů, produktů a služeb. Korporace vykázala v roce 2008 objem prodeje celkem 42,7 miliard USD.

  Media Contact: Kathy Baier 856-722-3006; 609-472-7954; Kathleen.m.baier@lmco.com

  Převzato: http://www.globalsecurity.org/space/library/news/2009/space-091026-lockheed-
  martin01.htm

 279. Svatopluk Beran říká:

  Do Prahy v tichosti míří Američané s náplastí za radar
  09:20 | Dnes

  Autor: repro Aktuálně.cz
  Praha – Necelé dva týdny poté, co Prahu navštívil americký viceprezident Joe Biden, míří z Washingtonu do Česka další dvě americké delegace.

  Zatímco Biden přijel vysvětlovat zmařený pokus postavit v Brdech americkou radarovou základnu a ujistit Čechy, že budou součástí nového protiraketového deštníku, delegace přijíždějí mluvit o konkrétních plánech.

  Už v pátek budou čeští experti jednat se zástupci High Level Defense Group (skupina pro vojenskou spolupráci na vysoké úrovni). Delegaci vede náměstek ministra obrany USA pro mezinárodní bezpečnost Alexander Vershbow. Přibližně dva týdny poté Prahu navštíví se svými lidmi náměstkyně ministryně zahraničí USA pro otázky kontroly zbraní a mezinárodní bezpečnosti Ellen Tauscherová.

  České velitelství NATO? Zatím ticho
  Tématem schůzky bude podle informací Aktuálně.cz možné umístění velitelství nového systému protiraketové obrany v České republice a taky možné umístění raket v Česku.

  O tom, že by mohlo být velitelství právě na našem území, informovala americká média, citovala přímo Tauscherovou. Obamova administrativa poté tyto zprávy dementovala.

  „Kolem velitelství se utvořila řada mýtů, zatím taková nabídka pro Českou republiku neexistuje,“ řekl Aktuálně.cz poslanec a šéf zahraničního výboru Jan Hamáček, který mluvil s Joe Bidenem osobně.

  Politici tak dostanou 16. listopadu příležitost se Ellen Tauscherové zeptat osobně, zda nabídku velitelství NATO v Česku myslela vážně.

  Další blamáž už ne
  Politici z ODS i ČSSD mimo záznam připouštějí, že Američané budou chtít s Čechy jednat taky o novém plánu protiraketové obrany. Minimálně po nich chtějí zatím neoficiání záruky, že s takovým plánem budou nejsilnější strany souhlasit, ať už ve volbách zvítězí ODS či ČSSD.

  Systém mobilních raket by totiž mohl začít fungovat nejdřív kolem roku 2015. Američané se nicméně podle informací českých politiků snaží předejít blamáži podobné té s radarem, na nějž měly obě politické strany rozdílný pohled, přestože první jednání o jeho vzniku vedli sociální demoktraté.

  Taky proto jsou zatím informace o těchto citlivých jednáních jen kusé. Zástupci ODS a ČSSD ovšem připouštějí, že skutečně hledají shodu.

  „Bylo by dobré nezaujímat zásadní politická stanoviska před tím, než budeme vědět, jak ta spolupráce bude konkrétně vypadat,“ vysvětlil jeden z vyjednávajích politiků, proč na oficiální otázky nikdo nechce odpovídat. „Máme přímo zákaz o tom mluvit s médii,“ uvedl jiný.

 280. Svatopluk Beran říká:

  Je velice pravděpodobné, že Obamova a Fišerova vláda se snaží zatáhnout ČR pod jednostranný vliv americké vojenské i hospodářské politiky chytřeji, než minulá vláda USA pod vedením Busche a bývalé vlády ODS pod vedením Mirka Topolánka. Na podkladě již jednou podepsané smlouvy SOFA vytvoří u nás nevratné vědecké a hospodářsko vojenské propojení, z kterého již nepůjde vycouvat, jelikož to nedovolí tržní mechanismy nastartované těmito smlouvami a dohodami. Dnešní vláda pana Fišera, která nebyla zvolena z parlamentní vůle lidu, v parlamentních volbách, nemá žádné morální právo rozšiřovat a domlouvat jakékoliv jednostranné hospodářské i vědecké smlouvy na vojenské bázi se Spojenými Státy. Pokud k nim dojde, jako že se již tak zřejmě stalo a nebo se tak právě děje, těžko která síla dokáže v budoucnosti zastavit či dokonce zvrátit tyto nechutné podvody několika jednotlivců. Je to zrada na občanech tohoto státu. Nynější pseudodemokracie slouží pouze úzké skupině nejvlivnějších podnikatelů, vůbec se neptá občanů na to co si přejí a nehledí na to co jim určuje nynější demokratický systém. Ještě jednou opakuji, že tato vláda nemá žádné právo dané občany v parlamentních volbách, v systému nynější zastupitelské demokracie této země, k takto závažným rozhodnutím a změnám, pro které budeme muset nejen hlouběji sahat do kapsy, abychom byli schopni zaplatit daně, potřebné k těmto mocenským hrátkám. Též zvětší hloubku a rozdíl možnosti slušného života mezi občany movitějšími a slabšími. Ani naše, ani evropská a ani například americká ústava nemluví o způsobu vedení kapitalismu, nýbrž jen a jen o systému, který je nejvhodnější pro blaho člověka. Že to určitě nebude socialismus nebo komunismus si troufám říci jak já tak i většina z nás, o tom není pochyb. Že totální kapitalismus je na začátku třetího tisíciletí též nepoužitelný, jelikož vede jen k válkám, vraždění a chudobě na jedné straně v protikladu nezměrnému bohatství jednotlivců na straně druhé, je též neoddiskutovatelnou skutečností. Sociálně tržní prostředí, při dobré vůli jak pravice tak i levice by mohlo být podle mne tou cestou, kam bychom se mohli pokusit směřovat. Tajné jednostranné, vojenské, hospodářské a vědecké smlouvy či dohody mezi vládami, z nichž jedna nemá občanskou legitimitu z voleb, jsou v demokratické společnosti absolutně nepřijatelné a zradou na svobodě občanů.

 281. Svatopluk Beran říká:

  „Česko je připraveno“ – k čemu? Prohlášení k plánům nových vojenských základen

  V roce 2009 si připomínáme osmdesáté výročí začátku Velké světové hospodářské krize, sedmdesáté výročí zničení zbytku našeho demokratického meziválečného státu a vítězství fašismu ve střední Evropě, šedesáté výročí první justiční vraždy po komunistickém převratu – popravy Heliodora Píky, čtyřicáté výročí definitivního konce Pražského jara a dvacáté výročí Listopadu 1989.

  Ano, prožíváme už dvacátý rok éry pravdy a lásky. Rok plně rozvinuté finanční a hospodářské krize, jejíž nejhlubší kořeny tkví v krizi morální. Také rok prosazování nesrozumitelné Lisabonské smlouvy o Evropské unii a rok pádu vlády Mirka Topolánka, vzniklé pochybným způsobem. Rok zabití stovek civilistů v pásmu Gazy izraelskou armádou. Rok nástupu prvního amerického prezidenta jiné než bílé barvy pleti, jeho velmi významného pražského projevu, zrušení plánu na umístění radarové základny USA v České republice a vzápětí oznámení nového vojenského plánu. Rok prvního Světového pochodu za mír a nenásilí a další rok nesmírných a nesmyslných vojenských výdajů za situace, kdy šestina lidstva trpí hladem.

  Žijeme ve světě plném nespravedlnosti a utrpení. Příběhy mocenské svévole, podvodů, krutostí zpúsobených vojáky a ozbrojenci se odehrávají téměř denně. Pojmy jako svoboda a demokracie jsou na mnoha místech zdiskreditovány, staly se jen frázemi, zakrývajícími poměry korupce, nadřazenosti a nerovnosti.

  Žijeme však také ve světě touhy po pravdě, dobru, kráse, lidskosti, reálné svobodě a demokracii, ve světě naděje. Takovému světu chceme po našich historických zkušenostech pomáhat. Nechceme, aby se stále opakovala stará arogance a staré chyby. Vítáme proto všechny pozitivní změny, k nimž došlo v letošním roce, a přejeme si, aby znamenaly trvalý obrat, který bude i naším přičiněním sílit.

  Blahopřejeme tedy prezidentu USA Baracku Obamovi k získání Nobelovy ceny míru a podporujeme ho v jeho snaze o řešení zásadních problémů dnešního světa cestou diplomacie a jednání na co nejširším základě. Plně ho podporujeme také v jeho snahách o zahájení jaderného odzbrojení. Chceme nový začátek i v česko-amerických vztazích, které musí být vztahy rovnoprávných partnerů. Upuštění od výstavby americké radarové základny u nás, která neměla věcné oprávnění ani podporu většiny českých občanů, je zásadní a správný krok, upozorňujeme však vládu USA, že také nejnovější úvahy o umístění prvků protiraketové obrany na českém území musí respektovat základní požadavky na dodržování principů svobody a demokracie. Jde zejména o následující:

  1. ani u nás, ani v zemích Evropské unie a NATO nedošlo k široké demokratické diskusi o nezbytnosti nových vojenských základen jakéhékoli druhu, které by měly rozšířit nemalý počet základen již existujících. Jako důvod je uváděn především Írán, většina Čechů se však nedomnívá, že by Írán někdy chtěl zaútočit na Evropskou unii či NATO. S Íránem je nutné standardním způsobem jednat. Zároveň je však mnoho Čechů přesvědčeno o tom, že hlavním důvodem napětí v blízkovýchodní a středovýchodní oblasti je dlouhodobý a nekončící spor mezi Izraelem a jeho arabskými, respektive muslimskými sousedy. Spravedlivé řešení tohoto chronického problému je pro svět nesmírně důležité a je rozhodující zkouškou pro zodpovědné politiky.

  2. podobně jako v době prosazování americké radarové základny v Brdech platí i nyní, že česká politická reprezentace nemá od občanů vymezený demokratický mandát k tomu, aby jednala se Spojenými státy o českém zapojení do nové verze protiraketové obrany. Poslední volby do poslanecké sněmovny u nás proběhly v roce 2006 a s tématem umístění amerických či aliančních vojenských základen na našem území v nich nevystoupila žádná politická strana. Současná vláda Jana Fischera je vládou s omezenými úkoly a vznikla původně proto, aby překlenula období mezi pádem dřívější trojkoaliční vlády a volbami, které měly být předčasné. Jan Fischer tudíž při setkání s Joe Bidenem nezastupoval české občany a nebyl oprávněn říci, že Česko je připraveno podílet se na novém americkém systému protiraketového štítu.

  3. demokratický mandát získává parlament a vláda obvykle v nemanipulovaných volbách, avšak vzhledem k vysoké závažnosti rozhodování o základnách budeme nadále požadovat referendum. Jeho možnost je založena českou ústavou, vinou určitých politických kruhů však zatím zůstává nevyužita. Naprosto nepřijímáme antidemokratický názor, že občané o takových věcech nemají co rozhodovat. Opak je pravdou. Chceme se rozhodně zasazovat o to, aby politika typu „o občanech bez občanů, o nás bez nás“ byla stále více nepřijatelná.

  V této souvislosti upozorňujeme, že skupina kolem Václava Havla a dalších nereprezentuje názor většiny české veřejnosti a nemůže se vydávat za její mluvčí, jakkoli se mnohá domácí i zahraniční média snaží vyvolávat tento nepravdivý dojem.

  4. Pokud by přijetí základny bylo ve výše uvedeném smyslu někdy oprávněné a možné, pak pouze v rámci společného rozhodnutí a rovnoprávného vztahu mezi zeměmi a národy, partnery a spojenci. Nemohlo by jít o základnu americkou.

  Budování nových vojenských základen jakéhokoli druhu však rozhodně není tím, co si přejeme a co je v zájmu Čechů a naprosté většiny obyvatel této planety. Naopak, kromě odstranění základen jaderných zbraní je nutné přikročit ke konvenčnímu odzbrojování, k vyklizení cizích vojenských základen na území států, k přijetí zásady neútočení a k všeobecnému odsouzení každé jiné než obranné války jako zločinu. Je načase, aby lidstvo vystoupilo ze své prehistorie a začalo se místo vojenských projektů zabývat mírovými projekty prospívajícími člověku.

  Mgr., Ing. Vladimír Nindel, člen Humanistické strany

 282. neznalý říká:

  co to tady pořád plácáte? Jste Vy vůbec normální? Psát si sám se sebou, to je na chocholouška…

 283. Svatopluk Beran říká:

  Otázka radaru jako zástupného problému neskončila. Přítomnost cizích vojsk, v tomto případě přítomnost amerických vojáků na na našem území, pro kterou byl tento radar zástupným problémem stále trvá. Rád bych tímto poukázal těm, kteří tyto blogy sledují na to, jak politicky jednoduší a lživý byli ti co tento radar prosazovali, jaké lživé argumenty používali a jaká je asi jejich skutečná schopnost sloužit lidem tohoto státu, z funkcí do kterých byli zvoleni. Nemluvím o těch kteří se vyjadřovali v tom smyslu že je jim to jedno a nechci ani odsuzovat tímto názory těch kteří v žádných funkcích nejsou a byl to jen jejich občanský názor. Ti na které bych rád poukázel, je především pan Vovsík a pan Novotný.

 284. Svatopluk Beran říká:

  Díky inetrnetu je možné se dostat i k takovýmto informacím. Vyšetřovací komise k 11 září 2001 již má mnohé informace, jen ještě bude chvilku trvat než se všechny dostanou mezi občany.

  http://www.youtube.com/watch?v=VuWdXjPi7Q0&feature=player_embedded

 285. Svatopluk Beran říká:

  Rád bych ještě k předešlému článku poskytl malé dovysvětlení. TRANSPONDÉR je zařízení v každém komerčním letadle, které je používáno nad Spojenými Státy, které má za úkol být neustále v pohotovosti a hlásit tím svoji polohu vůči americkým vojenským ochraným centrům, které pak případný zbloudilý letoun musí upozornit, že bude sestřelen pokud nezmění kurs. Pentagon je hlídán jak vojensými stihačkami, tak i kruhovou raketovou obranou, napojenou na tento zabezpečovací systém. Pokud u kteréhokoliv letadla dojde k odpojení tohoto zařízení či jeho poškození, a toto zařízení je následně nefunkční, je poviností jak stihacích letců, tak ale hlavně raketové obrany bez jakéhokoliv pardonu, toto letadlo sestřelit. Nesmí se stát, aby jakékoliv letadlo doletělo bez zábran až k Pentagonu. Pokud k tomu dojde, musel někdo rozkazem odvolat nařízení o okamžitém sestřelení jakéhokoliv letadla, které nevědomě překročilo bezpečnostní zonu kolem Pentagonu. Jak každý kdo se o tuto problematiku zajímá tak jistě ví, že neexistuje jediný filmový či fotografický dokument, zaznamenající přiblížení letadla, k této největší, nejhlídanější a nejzabezpečenější budově světa.

 286. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran ,ano Pentagon je nyni velmi strezeny,ale jak jiste vite pred utokem v roce 2001 tomu tak nebylo.Kdyz jsem tam byl se podivat ,tak to byla jako kazda jina americka federalni budova.Byla v nem dokonce zastavka podzemni drahy a kdo mel zajem ,tak kazdou hodinu byla prohlidka .Zadne kamery ,zadne detektory zeleza atd.Tak se nedivte ,ze nic nejni nafilmovano.Vy to ale jiste dobre vite ,protoze jste tam zil a jste zcestovali,a jenom nas tak zkousite jak jsme moc blby.protoze si nemyslim ze by jste nam vedomne lhal.

 287. Daňový soumar říká:

  Pan Beran je podle mě rozvědčíkem východních služeb :)). Nasvědčuje tomu jeho rétorika i to , že je mu úplně šumafuk jak se tady roztahuje ruská mafie. Jak zde vraždí rusky mluvící občané naše civilisty. Ukažte mi soudruhu Berane jednu americkou mafii, která zde působí a ukažte mi prosím jednoho američana, který tady někoho zabil. To vám ale zřejmě vůbec nevadí že ? Stejně tak jako vám nevadí co dělalo a dělá rusko v Čečně a na Kavkaze.Váš primitivní antia-amerikanizmus je k smíchu. Vadí Vám radar v Brdech, ale Vary plné rusáků s ruskými nápisy na obchodech jsou Vám celkem šumafuk. Až si tito ctihodní občané zase vzpomenou zde vybudovat základnu, tak jim dozajista rád poskytnete zdarma svoji zahrádku co ?

 288. neznalý říká:

  чудесно написанное 😀

 289. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher nezlobte se na mě, ale takto naivní snad ani nemůžete být.

  Přibližně od přelomu 60. a 70. let byl pro prostor, jenž spravuje NORAD, vypracován operační postup, podle kterého se řeší situace po nahlášení únosu letadla. Při vychýlení jakéhokoli komerčního letu z dané trasy (co do směru i výšky), ztráty radiové komunikace nebo vypnutí palubního vysílače nebo jiné skutečnosti naznačující nestandardní chování, je s tímto letounem navázáno spojení z nejbližší kontroly leteckého provozu. Letecký dispečer si vyžádá identifikaci daného letounu, zeptá se na důvod vychýlení z kurzu a nasměruje letoun na správnou dráhu. V případě, že toho není schopen, informuje FAA (Federal Aviation Administration), která během několika málo minut (typicky do 10 minut) dá pokyn k vyslání stíhacích letounů z nejbližší letecké základny.[9] Poté, co stíhací pilot dané letadlo dostihne, pokusí se navázat radiovou komunikaci s druhým pilotem. V případě neúspěchu zaujme pozici před letounem a provede manévr, kterým pilotovi sděluje, aby ho následoval. V případě neuposlechnutí je stíhací pilot oprávněn k agresivnějšímu donucení si pozornosti a poslechnutí jeho pokynů, včetně varovných výstřelů před letoun. Teprve v krajním případě, kdy letadlo na žádné takové podněty nereaguje a současně hrozí větší zkáza než smrt všech cestujících, je stíhací pilot (většinou po konzultaci s jeho nadřízenými z NORADu nebo vyšší instance) oprávněn unesené letadlo sestřelit.
  Tři měsíce před útokem, 1. června 2001, je tento operační postup zrušen a schváleno nařízení, podle kterého musí být pro iniciování pronásledování uneseného letadla být dán souhlas ministrem obrany (toho času Donaldem Rumsfeldem).[10]
  V době krátce po nárazu v 9:37 až do cca 10:30 byl Donald Rumsfeld před východní stěnou Pentagonu a pomáhal odklízet trosky.[11][12] Nejen, že v tu dobu byl poslední ze čtyř unesených letů byl stále ve vzduchu, ale Rumsfeld coby nejvyšší představitel obrany Spojených států amerických (na jehož nezastupitelném schválení záviselo zahájení stíhání unesených letadel) dělal to, co mohl zastoupit kdokoli z již zasahujících požárníků a neřešil v koordinaci s velitelstvím ozbrojených sil Spojených států, jak se s nastalou situací vyrovnat na úrovni, vyplývající z titulu a pravomocí ministra obrany. Přitom, je zdokumentováno, že v 9:44 a 9:47 se jej NORAD snažil telefonicky kontaktovat a jeho asistenti jej nebyli schopni sehnat.[13]
  Den po útoku na Pentagon je toto nařízení zrušeno a opět obnoven před ním platící operační postup.[14]

  Více o konspirační teori útoku na Pentagon, je na této webové stránce.

  http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Konspira%C4%8Dn%C3%AD_teorie_o_%C3%BAtoku_na_Pentagon#Standardn.C3.AD_opera.C4.8Dn.C3.AD_postup_p.C5.99i_.C3.BAnosu_letadla

  Na tomto dokumentu se podívejte na 12 až 30 minutu. To je o útoku na Pentagon.

  http://www.video.google.com/videoplay?docid=4912645040692509228#docid=2856557841553891683

  Na tomto dokumentu se podívejte od 29 minuty, opět se jedná o útok na Pentagon. Od 43 minuty je to o leteckém a raketovém systému obrany Pentagonu před 11 zářím. Celý tento systém byl v činnosti již dlouhou dobu před rokem 2001.

  http://www.video.google.com/videoplay?docid=4912645040692509228#

  Nic vám nenutím, jen si to dobře prohlédněte. Závěr či případné pochybnosti, či vaše stoprocentní důvěra ve vládu presidenta Bushe je jen otázkou vaší inteligence.

 290. Svatopluk Beran říká:

  Daňový Soumare co ti mám na to odpovědět. Meleš stále dokola stejné lži a výmysly. Americká mafie v podání tajné služby CIA, za pomci bývalého ministra ODS Langera u nás funguje na plné pecky. Stalo se několikrát, ža na odstavných ranvejích našich letišť byla zaregistrována letadla CIA která převážela a mučila unesené občany jiných zemí. O našich občanech jsou povině předávána americkým tajným službám důvěrné informace. Domníváš se že se tak děje i ve spolupráci s ruskou tajnou službou? Domníváš se že naše letiště slouží tajným ruským službám k zadržování a mučení lidí? Pokud sepíšeš nějakou petici proti nedovolené agresi rusů v Čečně nebo kdekoliv jinde na světě, kde vrždí, mučí, a rozdmýchávají státní převraty pomocí tajných služeb jako američané, velice rád se pod tuto petici podepíšu a budeš ji moci i mým jménem poslat k vládním představitelům Ruska. Pokud se u nás chová některá skupina cizích obyvatel mimo naše zákony a to i včetně Rusů v Karlových Varech, tak se mi to nelíbí a požaduji stejně jako ty, jejich přísné potrestání. Pokud nějcí cizinci u nás kupují za levno náš majetek, tak se mi to taky jako tobě nelíbí, máme tu však kapitalismus a ten to v rámci svobody byznisu, umožňuje. Šťastnej z toho nejsem, ale musím to respektovat. Pokud k nám chce někdo nastěhovat svoje vojáky, nesouhlasím s tím. Zatím jsem nic o ruských základnách neslyšel. Poslední zpráva o něčm podobném byla od ODS, která byla ochotna přistoupit na stáže ruských vojáků na případné americké základně u nás. Pakliže dojde k tomu, že by zde měla existovat ruská základna, budu velice rád když se k protestu proti této základně přidáš k nám i ty. Chápeš už konečně, jak seš trapnej s těma svejma přihlouplejma řečma? Nechci u nás žádnou cizí vojenskou základnu a nejraději bych, abychom po vzoru i několika jiných evropských zemí byli neutrální a vystoupili z NATO. Drtivá většina našich občanů si v roce 89 vůbec nepředstavovala, že bychom do tohoto vojenského uskupení měli vstoupit a bylo velikánským podrazem na české občany, že se neudělalo referendum o takto důležíté volbě.

 291. Daňový soumar říká:

  Soudruhu Berane,
  předně byste se měl podívat do wikipedie na definici mafie. Potom mi můžete prosím odpovědět která americká mafie u nás působí ? Pletete si dojmy s pojmy. Moc by mě zajímalo kde jsem já lhal.

 292. Svatopluk Beran říká:

  Nacisto Daňový Soumare.

  Pan Beran je podle mě rozvědčíkem východních služeb :)).

  Až si tito ctihodní občané zase vzpomenou zde vybudovat základnu, tak jim dozajista rád poskytnete zdarma svoji zahrádku co ?

 293. Daňový soumar říká:

  Berane, Berane
  tohle :)) znamená v e-korespondeci, že se směju a že je to v nadsázce rouzuměj ? Ale jak vidět, tak potrefená husa kejhá ;). V tom prvním příspěvku jsem ještě měl dovětek, že mě určitě nazvete fašistou nebo modrým mozkem. Pak jsem ho smazal. Jak vidno moc jsem se nespletl. Nazval jste mě nacistou. Kdybyste ale věděl o čem píšete, tak byste mě označil jako „Volksgenosse“ tedy soukmenovcem ;). Nicméně můžete neustále dokola opisovat a kopírovat texty i myšlenky vašich guru, ale učence a moudrého člověka to z Vás neudělá.

 294. Svatopluk Beran říká:

  Za tu dobu co si vyměňujeme názory na těchto stránkách každý, i ten méně chytrý člověk, který čte tyto zprávy ví dopředu, že pokud vy mne napadnete svou stupidní retorikou o soudruzích či komunistech já vám vaši jednoduchost ukážu na opačném případě. Nejde mi o to vás urážet, ale co s vámi, když začneta a hodláte to používat po celou dobu kdy se zde písemě vyjadřujete. Na odhalení že jste věděl co vám odpovím jste nemusel nasazovat svou inteligenci, na to by přišlo i malé děcko. Inteligenci si schovte na krácení daní, pokud vás daně v kapitalismu obtěžují . Pokud jste si toho nevšiml, nejde mi o to abych vypadal chytře. Opět každý kdo čte moje osobní výtvory, lehce pozná že ani gramatika ani sloh nejsou mojí silnou stránkou. Pokud přetiskuji kompletní celé zprávy jde mi o to abych dokázal konkrétními důkazy o čem jsem se vyjádřil a v co věřím. Což zde nikdo nedělá, každý sice napíše svůj – svého guru názor – ještě jsem tu od vás například nečetl nic co by netvrdil před vámi kterýkoliv jiný pravicový politik Od vás jsem dosud žádnou vaší originální myšlenku ještě nezaznamenal. Pokud potřebujete napsat nějaké konkrétní mafiánské praktiky CIA v konkrétních případech, které používá ve své činnosti jako jsou například vraždy, uplácení, finanční podpora nejvyšších státních úředníků cizích zemí pro prosazení největších amerických korporací v cizích zemích, můhu vám je zde napsat. Nebudu na vaši žádost nic přetiskovat a základní údaje vám napíši svými slovy. Pokud jistě víte a nebo možná spíš nevíte, CIA vznikla za prasidenta Trumena. A její jediný význam mělo být sledování a zjišťování dat, byl li bývalý Sovětský Svaz schopen, ochoten vést válku a popřípadě kdy, kde a jak se pokusí napadnout Spojené Státy. FBI totiž totálně v případě Pearl Harboru během druhé světové války, zklamalo. To co následně z této organizace vzniklo za přímé podpory americké vlády, nic jiného než státní mafie není. Například, teprve až president Ford vládním výnosem, veřejně a před celým americkým národem zakázal CIA vraždy státníků a nejvyšších představitelů jiných zemí, kteří Spojeným Státům a nadnárodním hospodářským společnostem Spojených Států, znemožňovali vykrádání svých zemí.

 295. Libor Furbacher říká:

  Ta americka cia je hrozna,vzdyt oni skoro dostali papeze ,vlastne ne to jsem si to popletl to byli jiny pismenka neco jako KGB.Ale to nevadi, vy pane Beran to budete vedet presne ,vy nam o ton neco napicete.

 296. Svatopluk Beran říká:

  Až nám sem bude Vatikán nebo Rusko cpát svoje vojáky, zbraně a naši vědu i výzkumné ústavy bude pro své vojenské záliby zneužívat, tak určitě.

 297. Daňový soumar říká:

  :). Tak teď jste mi to s. Berane teda nandal. Vaše intelektuální převaha mě přímo děsí :). Nevím proč (asi jsem moc starej a ještě si něco pamatuji), ale nějak mě ty vaše výplody připomínají rétoriku Rudého práva v hluboké totalitě. Ale konečně jsem prozřel. Jó ti vrazi Wall streetu to jsou ale ostří mafiánští bosi :). A co teprve CIA a FBI to je metla lidstva :). Nebejt jich mohl by být ráj na zemi. To vám teda povím.

 298. Svatopluk Beran říká:

  Celkem slušně by se na téhle planetě dalo žít, kdyby tu nebyly osobypodobně nenapapané jako vy, nebo všichni z celého světa podobní těm z Wall Streetu a vůbec všechni kteří jsou přesvědčeni že svět se točí jenom pro ně. Pak by tu totiž nemusely ani vznikat myšlenky podobné bolševickým a tím by pozbyli naprostý význam i státní teroristé ze CIA nebo KGB.

 299. Svatopluk Beran říká:

  A ještě k tomu vašemu stáří, vy si tak akorát můžete pamatovat druhou světovou válku a socialismus u nás. Na zbytek už potřebujete skutečné historické dokumenty, pokud chcete hovořit o problémech lidstva a jeho vývoje. Tam jsem ale přesvědčen, že budete mít, tak jako například pan radní Vovsík, veliké mezery a nebo vám hlava padá stále na pravé rameno, tak jako šéfovi největší vlakové loupeže ve Velké Britanii.

 300. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran ,to je proste ten cas ktery jsme prozily v socialistickem raji delniku a rolniku,o kterem se monentalne bavime.A to je co si pamatujeme.A na to hned tak zadnej slusnej clovek nezapomene.Na to nejni potreba mit doktorat z historie,a uz vubec ne z Vokovicke Sorbony. Z tohoto pohledu se nedivim ze na lidech co nejsou rudy vydite mezery ve vzdelani,tim samozrejme myslite partajniho. A ze se vam nelibi bankeri z Wall Street ,to me nijak neprekvapuje,vdyt to bylo stranou narizeny a nenavideli to i ti komunisti co vubec nevedeli co to Wall Street je .A co takove socialisticke bankovnictvi to bylo daleko lidumilnejsi, kdyz stat nemel penize ,tak udelal menu ,lidi prisli o uspory, a zase bylo co rozdavat vyvolenym. Moc peknej system ,ale jedine pro ty co umeli jak osel hlavou kyvat.

 301. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher prakticky nemám nic proti tomu co zde říkáte. U Wall Streeatu už to ale dávno není o tom, že to bylo stranou nařízený, teď už si můžeme sehnat informace jak to tam funguje a jak v podstatě byl nynější systém směny a nabývání peněz nastartován americkými bankéři a americkým kongresem na začátku dvacátého století. No a tady se nedá říct nic jiného, než že měli komunisti pravdu, tedy ne proto že to říkali ti KOMUNISTI, – kteři v padesátých letech u nás poravili nebo mučili, či jinak znemožňovali životy některým našim občanům, ale proto že to tak bylo a neustále je. Proto se domnívám že nesmí tak jak v Rusku, ve Spojených Státech, či jiných zemích a to vyvražďováním celých ras nebo i celých národů a to ať už z ideologie nebo pro zisk, řešit politické a hospodářské potřeby té které země nebo regiony. Je nutné, aby ze života na této planetě měla užitek většina obyvatel. Proto je potřeba spousta věcí změnit. A to bez válčení a zabíjení. Nic víc nic míň.

 302. Libor Furbacher říká:

  Kazdy kdo chce mit uzitek ,ten uzitek muze mit ,ale musi pro to neco udelat ,ne jenom se vezt,jak vy to doporucujete ve svem socialistickem liberalnim trendu.Zarivy priklad je Copenhagen.Na investovani takovych penez ,zpomaleni vyvoje,atd se mela od zacatku vest zasvecena debata a ne jenom poslouchat zblaznenou levici,ktera chce nacpat penize do rozvojovych zemi za kazdou cenu.A vedci a politici co v to neveri a maji dukazy o opposite, jsou sikanovani.No snad k teto debate dojde nyni.

 303. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher tak jak je nastaven finanční kapitál americkou bankovní doménou počínaje rokem 1905 nemůže mít prospěch většina, nýbrž pouze omezený počet lidí. Ano, a to teď musí jít, aby měli z poctivé práce prováděné v jaké koliv pozici prospěch všichni, bez zabíjení, mučení a stěhování ze svých území. Doménou v posledních 60 letech této politice znásilňování jiných národou hrajou prim právě Spojené Státy. Většina lidí na světě nyní věří Baraku Obamovi, že s touto doktrínou konečně pohne.

 304. Libor Furbacher říká:

  Jaderne zbrane nejsou problem ,ale jaderne zbrane ve spatnych rukou jsou problem.Uz jste zapomel ze USA atomovy arsenal zabranil Sovetskemu Rusku rozprostrit Leninuv blahobyt po celem svete?Je zajimave ,ze nekricite na Iran .Vy levicacky snilkove spolehate na to ze Obama nema clue o zahranicni politice a je posedlej se omlouvat za vsecho a vsem.Ale chvatejte, protoze utery 6-teho listopadu 2012 se blizi.

 305. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher znáte mapu světa, přesněji Asie a znáte a máte přehled o ropných zásobách tamtéž? Co si myslíte, má každý právo na svou obranu a na svůj majetek? Nebo to je výsada jen některých? Takže – Irán – je uprostřed zemí jenž vlastní atomové zbraně. Irán též též vlastní jedny z nejbohatších ropných i plynových zásob a odmítl je prodávat pouze za dolary. Zleva má Izrael, která potají za pomoci převážně Francie a tolerance USA vybudovala atomový vojenský arzenál. Nad sebou má Rusko s jeho atomovým potenciálem. Napravo pak Pákistán, jenž si vybudoval atomový vojenský arzenál za pomoci Severní Koree a tolerance USA. Dále je napravo Indie, která si vybudovala atomový arzenál za pomoci tehdejšího Sovětského Svazu. A nesmíme zapomenout ani nablízkou Čínu jenž též disponuje atomovými zbraněmi. No a na závěr ze spodu Iránu jsou připraveny americké atomové ponorky a v blízkosti hranic neustále přelétají americké bombardéry se atomovou výzbrojí.

  Zcela jistě nepochybujete o tom, že má každý právo na svou obranu, zvláště pak vlastní li strategické suroviny, kterých se mnohým nedostává. Má smůlu, že je přesně uprostřed těchto nedočkavců, kteří vlastní to co Irán nemá a že vlastní to co čeho ti okolo mají nedostatek. Pokud některý stát ohrožuje stabilitu světa možností zneužití atomové zbraně tak je to Pákistán. Pokud znáte historii Iránu, pak velice dobře víte že to byly po dvakráte Spojené Státy, které zinscenovali pomocí CIA převraty v Iránu a nastolily režimy, které by umožnily USA užívat výhodně tamní surovinových zdrojů. Pokud já vím, Irán dosud ani jednou nedestabilizoval vnitřní uspořádání USA. A doposud nikdy nesestřelili plně obsazené civilní letadlo. Což jistě víte že se Američanům podařilo. Tak jak je u USA zvykem, nikdy se za tento incident politicky neomluvily, i když je skutečností, že po tlaku celého světa a vynesení jasných důkazů o tom že to byly právě Spojené Státy, odškodnily Spojené Státy rodiny těchto neviných obětí Dále pokud vím byly to právě Spojené Státy, které jako jediné použily dvakrát atomovou zbraň. A to v obou dvou případech výlučně na civilní obyvatelstvo. Jednorázově tak zabily nebo do konce života znemožnili statisíce lidí. Podobně likvidačním způsobem chtělo vést válku Hitlerovské Německo. V místech dopadu atomových bomb se totiž nevyskytovaly žádné významné vojenské lokace. Útok podobným způsobem na civilní, nechráněné obyvatelstvo v husté zástavbě je barbarství nejvyššího řádu. Válka již byla vyhraná a i jen blokádou Japonska, by došlo k jeho znemožnění. Takto barbarsky vyvraždit civilního obyvatelstvo, není daleko od holokaustu který prováděli němeci na Židech, genocidy turků na Arménech, genocidy americké vlády na indiánech, hladomoru rusů na Ukrajincích, či likvidace civilního obyvatelstva Vietnamu pomocí bojových plynů, letectvem Spojených Států. Nevím co bude 6 listopadu 2012, vím však zcela jistě, že jestli je nějaký velký broblém ve světě, tak je to hospodářský terorismus Spojených Států podorovaný nejdrarší armádou světa a že z toho může být veliký problém. Obama má velkou snahu zmírnit agresi Spojených států vůči celému světu. Doufejme, že se mu to podaří.

 306. Svatopluk Beran říká:

  Toto je plagiát.

  Rád bych tímto plagiátem pouze naznačil jak je pan Furbacher a vůbec většina našich obyvatel neustále dezinformována o skutečně probíhající situaci ve světě a i o historických faktech na sebe navazujících či se prolínajících.

  Neprůstřelná hradba hanebného mlčení

  Média ad usum delphini?

  Karel Dolejší

  Během návštěvy Normana Finkelsteina v Praze jsem čekal leccos: Hysterickou antikampaň, obviňování ze spojenectví s nácky, žonglování povinnou úctou k obětem koncentráků, jež nedovoluje pronésti kritického slova ani za tisíc let. Že se však kromě podivně vedeného rozhovoru pro televizi v mainstreamových médiích neobjeví doslova vůbec, ale vůbec nic, to mě opravdu nenapadlo. A přece jsem nakonec svým způsobem za výsledek rád: Ukazuje totiž každému, kdo chce ještě vidět, názorně a nad veškerou pochybnost, že hlavní proud českých médií už vůbec neslouží informování veřejnosti o podstatných událostech – ale k tomu, aby manipuloval a bavil skandály celebrit, zatímco fakticky odřezává od reálného světa.

  Zopakujme si několik triviálních faktů: Mainstreamová média několik let systematicky ignorovala zprávy, že USA s českými představiteli jednají o umístění protiraketového systému na území ČR; od března 2008 pak pro změnu nechtěla ani slyšet o tom, že Barack Obama po případném vítězství ve volbách evropskou část protiraketového „deštníku“ zruší; a nyní se zase tváří, jakoby Norman Finkelstein – člověk, jehož rodiče prošli nacistickými koncentračními tábory – na českém území nikdy nebyl a o situaci na palestinských územích a rapidně se zhoršující mezinárodní izolaci Izraele zde nehovořil. Zpráva dne zní: Dnes se nic nestalo…

  Po dlouhé době musím opět jednoznačně říci: Je mi hanba za to, že jsem občanem poslušně panáčkujícího loutkového státu, který se od jisté doby soustavně hrbí před mocnými tohoto světa, zatímco před utrpením jejich obětí si pokrytecky zakrývá oči. Že to dělají figurky obsazující kapesní státní úřady, kde se z veřejných peněz přihazuje do stranických pokladen a soukromých šrajtoflí, zatímco většině vládních rezortů schází jakákoliv dlouhodobá koncepce, s tím by se snad ještě dalo nějak přechodně smířit. Jestliže však i média kolem vytvářejí svět, do nějž některé informace klíčové důležitosti vůbec neproniknou, zatímco se zprávou dne stává poprsí Ivety Bartošové, naše uzavírání do imaginárního pseudokosmu drbů a skandálů už zašlo opravdu nebezpečně daleko.

  Aktuální stav české společnosti je ve skutečnosti vlastně horší než za minulého režimu. V době před listopadem 1989 oficiálním médiím prakticky nikdo nevěřil a lidé byli zvyklí hledat pravdu pozorně mezi řádky. O tuto schopnost postupně přicházeli – a navíc se zdá, že už je snad ani neuráží, do jaké míry jsou zpravodajstvím doslova zbavováni posledních zbytků zdravého rozumu. Kromě toho tam, kde na klíčových tématech spočívá dusné a olověné mlčení, nelze už mezi řádky, jež nebyly napsány, přečíst vůbec nic.

  Kdepak držkou v zemi, Karle Kryle. Dnes ryjeme v něčem mnohem horším – a abychom nepříjemnému faktu nemuseli čelit, necháme se ještě rádi přesvědčovat, že jde o kaviár…

 307. Svatopluk Beran říká:

  I toto je plagiát. S přímým tématem radaru nemá asi nic společného, ovšem domnívám se, že dokresluje to jak a kam mělo vést naší společnost osvobození od fundamentálních komunistů. Z louže pod okap. Dostáváme se totiž do fundamentálního područí peněz a pokud pouze o to šlo našim osvoboditelům, tak to jsme pěkně naletěli. Jsem a budu rád že už tu nejsou padesátá či sedumdesátá léta, nenechme se však zavést jenom do vidiny potištěných virtuálních papírků. Touha po ekonomické svobodě člověka by se nikdy neměla změnit na pouhou diskriminaci, zneužívání a nadřazování se nad ostatní národy světa.

  Sobectví na sto procent

  Mezinárodní studenti dokumentaristiky z Edinburgh College of Art natáčení pod vedením tamější studentky Dominiky Švecové krátký vědecký film o převratném vynálezu v oboru nanotechnologie, dokončovaném na katedrách elektroniky a parazitologie Glasgow University, který s využitím principů manipulace tekutin prostřednictvím magnetických vln v nanotechnologickém měřítku (je to technologie tzv. „lab on the chip“) umožní rychlou a levnou diagnózu malárií nakažené krve.

  Na malárii každoročně umírá v Africe přes milion dětí, zejména do věku pěti let, kdy ještě nemají vyvinutou imunitu. Malárie v Africe existuje dosud hlavně proto, že se africké země navzájem nedokážou dohodnout na koordinovaném postupu na likvidaci tohoto parazita tak, jak se to před časem radikálně provedlo v Evropě. Vnějši svět jim v tom nepomůže. Že umírají miliony dětí, nikoho moc nezajímá.

  Pomáhal jsem studentům v úterý udělat rozhovory s dvěma vědeckými pracovníky z Afriky, jeden byl z Tanzánie, druhý z Keni. Ptal jsem se jich, proč by se měl svět vůbec o nějaké umírající děti v Africe zajímat. Od obou jsem dostal pozoruhodnou odpověď.

  Oba mluvili – už to zjevně měli naučené – o ekonomických a globalizačních aspektech. Argumentovali, že pro Západ je malárie v Africe ekonomicky nesmírně nevýhodná, protože snižuje výnosy multinacionálních firem. Jejich globalizační argument zněl, že dnes se hodně cestuje a do Afriky také jezdí Evropané, a malárii zvládnout je tedy nutné proto, aby ji při svých návštěvách do Afriky Evropané nedostávali. Byl to čistě imperialistický argument, a bylo smutné být svědkem toho, že ho musejí opakovat i tito Afričané.

  Zeptal jsem se posléze britské vedoucí tohoto laboratorního parazitologického výzkumu, zda tedy morální argument, že nás přece nemůže nechat chladným, že na malárii umírají miliony dětí, už neplatí. „Morální argumenty nikoho nezajímají,“ vysvětlila. „Na základě morálních argumentů nedostanete peníze na výzkum. Musejí to být ekonomické argumenty.“

  Dodala, že její laboratoř už v současnosti nemá možnost získat financování svého výzkumu od britských vládních grantových agentur – finance získávají ze zahraničí – , protože britská vláda požaduje, aby prováděný vědecký výzkum přinášel prospěch výlučně britskému obyvatelstvu.

  V jakém fašismu to žijeme?

 308. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran vzpamatujte se ,proc by se vyhazovali penize aby se vynalezlo neco co je uz vynalezeny.Hlavne musite presvedcit ty africky rodice,aby ty uz vynalezene leky davali svym detem a neposlouchali samana ktery rika opak.

 309. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacer zjískáváte první výrazné body. Co s vaší přdešlou odpovědí těžko říct. Možná že jste si nevšiml, že řeč byla o imperiální morálce zisku, coby jediné možnosti lidské pomoci potřebným.

  Teď ta gloriola pro vás.

  V Praze byla otevřena kancelář amerického námořního výzkumu.
  .
  Regionální kancelář amerického Úřadu pro námořní výzkum (Office of Naval Research) zaměřená na vývoj špičkových technologií byla v pátek slavnostně otevřena v Praze s působností pro střední a východní Evropu.
  .
  Kancelář ONR sídlí na ambasádě a tvoří ji dva vědečtí a dva administrativní pracovníci.
  .
  „Praha je přirozené místo pro ustavení našeho úřadu na evropském kontinentu,“ řekl na otázku Práva viceadmirál Harry Harris, velitel 6. flotily – námořních sil USA pro Evropu.
  .
  .
  Nechceš radar? Budeš nevýznamější mořskou křižovatkou v Evropy. Ale vždyť mi nemáme moře. Co na to že nemáte moře? Nechceš – musíš. Teď to tady budeme organizovat mi. Dobře se podívejte na pana Fišera a Bartáka, na následné fotce Novinky CZ, ty úsměvy a to životní štěstí. Jeden noční telefonát do paneláku – nejdražší obrněná auta a můžeme válčit po celém světě. Co na tom že k vůli tomu, že nechceme vést války jsme jedny arogantní blbce už před pár lety odsunuli a prakticky zastavili naší zbrojní výrobu. Ty sladký a ohlupující řeči přikulujícího občana Havla o nemožnosti krize, o ukončení naší vojenské socialistické agrese, ty kecy o tom, že se žádný občan nemusí obávat, že by neměl na zdravotní ošetření. JO, jo. Jo, jo.
  .
  Tak se nám sem přece jenom, pomaloučku – polehoučku, nenápadně z poza bučku, ta vojenská americká sarančata dostala. Uvidíme jak rychle jim půjde rozmnožování na naší nedotčené půdě. Zatím jsou pro jistotu jenom na ambasádě USA, to aby nebyla tolik na očích. Jsem pro zavést tipovací soutěž za jak dlouho nás zamoří, tak jako bývalý VELKÝ BRATR. Vypadá to na vznik pátého odboje. Jestli pak i ten bude následně, po několika letech žádat o finanční odškodnění?
  .
  http://www.novinky.cz/domaci/193371-v-praze-byla-otevrena-kancelar-americkeho-namorniho-vyzkumu.html
  .
  .
  Dobře si všichni, hlavně ti mladší všiměte, za co šli studenti a občané v 89 roce do ulic. Šlo o odstranění totalitních nespravedlností a lží komunistům, kterým mnoho lidí v 48 roce hloupě uvěřilo. Nešlo o nekonečné štěstí a blahobyt v kapitalismu pro pár vyvolených, jak se nám to snaží vnutit dnešní pravicová garnitura. Šlo o zlepšení životních podmínek a zdraví pro pro každého kdo chce pracovat. Jak veký je rozdíl v tom, čím se podařilo tehdešího Václava Havla spolu s Občanským Forem oblbnout nespokojené občany a v tom co se děje kolem nás dnes.

  Prejav Václava Havla v listopadu 1989 na Letenskej pláni pro stádo důvěřivých hlupáků.
  .
  “Komunisté vás budou strašit nezaměstnaností, není to pravda, ničeho se nebojte. Dvacet let tvrdila oficiální propaganda, že jsem nepřítelem socialismu, že chci v naší zemi obnovit kapitalismus, že jsem ve službách imperialismu, od něhož přijímám tučné výslužky, že chci být majitelem různých podniků… Byly to všechno lži, jak se záhy přesvědčíte, protože tu brzy začnou vycházet knihy, z nichž bude zřejmé, kdo jsem a co si myslím. Slibuji vám, že funkci prezidenta vezmu na jedno volební období, ale pak bych se chtěl věnovat práci dramatika. Také vám slibuji na svou čest, pokud se za mého volebního období nezlepší životní úroveň v ČSFR, sám odstoupím z funkce. V budoucnu se podle mého mínění musí prezidentský úřad vymezit. Prezident nemůže mít tak velké pravomoci, jaké má dnes. Pro mě není rozhodující s jakým slovem jsou sociální jistoty spojovány, ale to, jaké jsou. Já si představuji, že by měly být daleko větší, než jaké poskytovalo to, co mnozí nazývají
  socialismem. Možná se ptáte, o jaké republice sním. Odpovím vám: O republice lidské, která slouží člověku, a proto má naději, že i člověk poslouží jí. Za svůj třetí úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení dětí, starých lidí, žen, nemocných, těžce pracujících, příslušníků národních menšin a vůbec všech občanů, kteří jsou na tom z jakýchkoliv důvodů hůře než ostatní.
  Žádné lepší potraviny či nemocnice nesmí být výsadou mocných, ale musí být nabídnuty těm, kteří je nejvíce potřebují. Připravujeme koncept důkladné ekonomické reformy, která nepřinese sociální stresy, nezaměstnanost, inflaci a jiné problémy, jak se někteří z vás obávají. Svádět všechno na předchozí vládce nemůžeme jen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit naši povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle jednat… Všichni chceme republiku, která bude starostlivě pečovat o to, aby zmizely všechny ponižující přehrady mezi různými spo−
  lečenskými vrstvami, republiku, v níž se nebudeme dělit na otroky a pány. Toužím po takové republice víc než kdo jiný. Náš stát by už nikdy neměl být přívažkem či chudým příbuz−
  ným kohokoliv jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout. Jsou lidé, kteří kalí vodu a panikaří, že se bude zdražovat. Dávejte si na ně pozor! Ptáte se s údivem, jestli bude
  inflace, jestli bude zdražování? Mnohokrát a jasně tato vláda řekla ve svém programovémprohlášení, včetně dalších dokumentů a ministři na svých tiskových konferencích, že jejich úsilím je, aby přechod od neekonomiky k ekonomice byl pokojný, bez sociálních aspektů, bez návaznosti nezaměstnanosti, bez jakýchkoliv sociálních krizí nebo podobně. Jestli se sem tam pohne cena cigaret nebo něčeho, to v téhle chvíli nevím, zatím je snaha, aby se nehýbalo nic, alespoň
  v nejbližších měsících. Žádné gigantické zdražování nebo dokonce nezaměstnanost, jak to panikáři systematicky šíří, nic takového nepřipravujeme. Již nikdy do žádného paktu nepůjdeme!
  Podle mého mínění nesmí náš stát šetřit na investicích do školství a kultury… Také náš mnohokrát deklarovaný úmysl provést reformu tak, aby nevedla k velkým otřesům, velké inflaci, nebo dokonce ke ztrátě základních sociálních jistot, musí naši ekonomové přijmout prostě jako úkol, který jim byl
  zadán. Zde neplatí žádné NEJDE TO.“
  Václav Havel
  v listopadu 1989 na Letenské pláni

 310. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran to byl cas kdy nam byla dana svoboda,To je takova rovnice .Cim vice svobody mate ,tim vice se kazdy musi postarat sam o sebe.Vam to samozreme ani neprijde ,protoze to co pisete to je presesne to jak psalo rude pravo a to by jste si nijak nepohorsil,ale co mi ostatni?Menil by jste za stado s pasakem a zverolekarem ,samozrejme vse zadarmo a bez starosti.

 311. Svatopluk Beran říká:

  Svoboda toho, abych mohl sám vyniknout a přitom nezabil a nenacpal druhého do bláta je naprosto v pořádku. Vaše svoboda, která umožňuje vraždit pro vlastní hospodářský prospěch nemůže skončit jinak než opětovaným vražděním a následně nastavením vlastních pravidel napadeného proti hospodářskému agresorovi. Váš stejný již dvě staletí neměnící se myšlenkový postup imperiální svobody přináší nové a nové agresory a nové a nové agresvní obrany. Nevím proč se potom divíte že vznikaly komunistické systémy, které se začly bránit stejnými principy, jako již sto let útočil a vraždil kapitalistický systém. Vysvětlete mi proč si neustéle stěžujete na vraždění komunistů, když sto let před tím přišli s vražděním kapitalisti? Pokud chcete být s pasáka zvěrolékařem a nebudete k tomu muset nikoho zabít, pak je to supr a máte o de mne pný prostor. Pokud budete zvěrolékařem pouze tehdy, když budete muset zabít kamaráda pasáka, pak věřte tomu, že to nemusíte přežít vy. Jenom stále nechápu proč si neustále stěžujete, že se od vás pasák nechce nechat zabít a vymýšlí co udělat – třeba vás i odstranit, když ví že vy se své touhy stát se zvěrolékařem nechcete vzdát. To se pak taky může začít preventivně jistit proti všem co se chtějí stát zvěrolékaři. Podle mne záleží na dohodě mezi oběma. Vycházet se však musí od neambiciozního pasáka. Ten nikoho na životě neomezuje a požaduje jednoduchou podmínku – najdi si takovou cestu jak se stát zvěrolékařem aniž by jsi usiloval o můj život a mé zneužívání. Pokud to neumíš je to tvůj problém a ne můj. Ty holt musíš dál zůstat pasákem. Rozdíl mezi námi dvěma je takový, že vy klidně zavraždíte a nebo si vraždu objednáte, jen aby jste mohl být zítra zvěrolékařem. Já si budu hledat jinou cestu, i když bude delší a to takovou, abych vás nemusel při tom zlikvidovat. Pokud vy si to ale namíříte ze svého domova do mého k vůli svému urychlenému zvěrolékařskému postupu, je také možné, že už z mého domu nevyjdete. Nebudu mít jinou možnost, než si to s vámi vyřídit hned první den, jinak mi totiž budete kolem domu čmuchat kvůli své nenažranosti každou noc. A to bych pak už do konce života nemohl ve dne v klidu pracovat a v noci se vyspat.

 312. Libor Furbacher říká:

  Dekuji za vysvetleni,ale pasak a zverolekar byla alegorie na nas predesly komunisticky rezim se zdravotni peci zadarmo,takze nevim.

 313. Daňový soumar říká:

  Pohled na Islám
  Toto je nejlepší výklad situace, v jaké se nachází muslimský terorizmus, který jsem kdy četl. Jeho odkazy na minulost jsou přesné a jasné. Není dlouhý, je snadno pochopitelný a stojí za přečtení. Jeho autorem je údajně Dr. Emanuel Tanay, známý a vysoce uznávaný psychiatr. Muž, jehož rodina patřila před druhou světovou válkou k německé aristokracii, vlastnil řadu průmyslových podniků a nemovitostí. Když byl tázán, kolik Němců bylo skutečnými nacisty, odpověděl způsobem, který může být určující pro náš postoj k fanatizmu.
  „Velmi málo lidí bylo skutečnými nacisty,“ pravil, „ale mnoho dalších se radovalo z návratu německé hrdosti a další byli příliš zaneprázdněni, než aby je to zajímalo. Byl jsem jedním z těch, kdo pokládali nacisty za bandu bláznů. Takže většina se prostě stáhla a umožnila tím, aby se to vše stalo. Pak, dříve než jsme to zjistili, nás měli v hrsti, ztratili jsme kontrolu a nastal konec světa. Má rodina ztratila všechno. Já sám jsem skončil v koncentračním táboře a Spojenci rozbili mé továrny.“
  Znovu a znovu nám „experti“ a „mluvící hlavy“ opakují, že Islám je náboženství pokoje a že velká většina muslimů si přece přeje jedině žít v míru. I když toto laické ujišťování může být pravdivé, nemá pražádný význam. Je to bezcenné šidítko, které nám má umožnit, abychom se cítili lépe a aby se poněkud zmenšil (psychický) účinek fanatického řádění ve světě ve jménu Islámu.
  JE SKUTEČNOSTÍ, ŽE V SOUČASNÉ FÁZI DĚJIN VLÁDNOU ISLÁMEM FANATICI
  Jsou to fanatici, kdo jsou na pochodu. Jsou to fanatici, kdo vedou každou z 50 válek, které zuří ve světě. Jsou to fanatici, kdo systematicky masakrují křesťany či příslušníky domorodých kmenů v Africe a postupně utápějí kontinent v přívalu Islámu. Jsou to fanatici, kdo spouštějí exploze bomb, usekávají hlavy, vraždí nebo zabíjejí z důvodů cti. Jsou to fanatici, kdo přebírají mešitu po mešitě. Jsou to fanatici, kdo se zápalem šíří kamenování a věšení obětí znásilnění a homosexuály. Jsou to fanatici, kdo učí mladé zabíjet a stát se sebevražednými bombovými zabijáky.
  Obtížně měřitelnou skutečností je, že mírumilovná většina, „mlčící většina“, je vyděšena a je vyřazena.
  Komunistické Rusko sestávalo z Rusů, kteří chtěli pouze žít v míru, a přesto komunistické Rusko bylo odpovědno za vraždu asi 20 milionů lidí. Mírumilovná většina byla irelevantní.
  Ohromná populace Číny byla rovněž mírumilovná, ale čínským komunistům se podařilo zabít ohromujících 70 milionů lidí.
  Průměrný Japonec před druhou světovou válkou rozhodně nebyl sadistickým válečným štváčem. Přesto si Japonsko vražděním a krveprolitím razilo cestu Jihovýchodní Asií v orgii zabíjení, které zahrnovalo systematické vraždy 12 milionů čínských civilistů; většinou byli zabiti šavlí, lopatou a bajonetem.
  Kdo by mohl zapomenout Rwandu, která se zhroutila v krvavém zabíjení. Není snad možno tvrdit, že většina Rwanďanů byli mírumilovní lidé?
  Poučení z historie jsou často neuvěřitelně jednoduchá a lapidární, ale přes všechny naše schopnosti logického myšlení často přehlédneme nejzákladnější a zcela nekomplikované závěry: svým mlčením se mírumilovní muslimové stali zcela irelevantními. Mírumilovní muslimové se stanou našimi nepřáteli, jestliže nepozvednou hlas, protože se stejně jako můj přítel z Německa jednoho dne probudí a zjistí, že se stali vlastnictvím fanatiků a že nastal konec světa.
  Mírumilovní Němci, Japonci, Číňané, Rusové, Rwanďané, Srbové, Afgánci, Iráčané, Palestinci, Somálci, Nigerijci, Alžířané a mnozí další zemřeli, protože mírumilovná většina nepromluvila, až pak bylo pozdě.
  Pro nás, kteří to vše sledujeme, aniž bychom se angažovali, platí, že musíme dávat pozor na jedinou skupinu, která se počítá: na fanatiky, kteří ohrožují náš způsob života.

 314. Svatopluk Beran říká:

  Soumare, je pro mne p¨říjemným zjištěním, že od tebe čtu příspěvek ve které jsi schopný si uvědomit že v každém národu, rase, náboženství či politickém přesvědčení, jsou lidé slušní i hajzli. Jen bych doporučil tobě i původnímu pisateli onoho příspěvku si přečíst a nastudovat něco o historii tohoto islámského fundamentalismu. Kdo a proč se podílel na jeho vzniku, kdo a proč ho podporoval, kdo a proč ho financoval. Jistě jsi si všiml, že nynější útoky teroristů v Moskevském metru se časově shodují s podepsání smlouvy mezi Spojenými Státy a Ruskem, o snížení jaderných zbraní. K podepsání smlouvy jsou vytvořeny veškeré předpoklady, pouze se Rusku stále nelíbí jednorázové a předčasné odstoupení Spojených Států od smlouvy, která znemožňoval budování obraných štítů. Což zajišťovalo že při jakékoliv početní převaze v atomových zbraní té které strany, či užití těchto zbraní jako první, kterékoliv straně přežití. Jak jinak ukázat Rusku – které se dává dohromady s Brazílií, Indií a Čínou, že je potřeba tento štít vybudovat, než teroristickými útoky právě u nich. Ruská letadla se nedají použít, protože Rusové nemají zásadní problém s Irákem a Iránem a dosud nejsou tak vychytralí, aby si provedli sami tento útok společně s některými separatisty, tak jak se to stalo ve Spojených Státech. Zcela jistě je hodně národnostních menšin, kterým Rusové ublížili, tak proč chytře nevyužít této nasranosti a neposkytnout finanční dotace na správných místech? Po první světové válce si vítězné strany Dohody – přesněji jejich nejsilnější petrolejářské koncerny rozdělily Islámský Sultanát na pět menších států z ohledem na tenkrát zjištěné zásoby ropy a to zcela bez ohledu na na etnické hranice. Dovoluji si jen připomenout, že se jedná o Irák, Irán, Sýrie, Turecko a Palestinu – nyní stát Izrael, dodnes bez vyznačených hranic a schválené ústavy, plus zbylá území bývalého regiony Palestina. Jak jistě víte jedná se o území blízkého a středního východu, která byly a doposud jsou nevětšími zásobárnami ropy a plynu. Další si již zcela jistě při své inteligenci a vědomostech o tom, kdy který z těchto států za pomoci loutkových vlád spolupracoval se Spojenými Státy, či odmítl za levno rozdávat ropu na západ, stal po ukončení studené války, obviňovaným z nového typu terorismu. Do té doby byl znám pouze terorismus španělský, irský a těsně po ukončení druhé světové války též židovský v regionu Palestina.

 315. Svatopluk Beran říká:

  Pokus o dovysvětlení k následující větě z minulého příspěvku, která možná nedávala tak úplně smysl.

  Což zajišťovalo, že při jakékoliv početní převaze v atomových zbraní té které strany, či užití těchto zbraní jako první, kterékoliv straně přežití.
  .
  .
  Nemožnost vybudovat si obraný štít na podkladě dohody mezi USA a tehdejším SSSR zaručovalo, že ať by kterákoliv strana shromáždila jakékoliv množství atomových zbraní, nebo pokud by zaútočila jako první, nikdy by neměla tato strana jistotu přežití, protože odvetné akce napadené země by byly ještě dostatečně zdrcující pro útočníka. Od této smlouvy po ukončení studené války Spojené Státy jednostraně odstoupily. Situace ještě před jedním rokem vypadala tak, že Spojené Státy narozdíl od většiny vlastníků atomových zbraní si samozvaně určily možnost použití atomových zbraní jako první v případném konvenčním konfliktu a při vybudování obraného štítu by se tak tímto stávaly prakticky nedotknutelné. Jak prozatím reagovalo Rusko je známé. V minulém roce vystoupilo z paktu jaderných zemí, které se rozhodly nepoužít jaderné zbraně jako první a přidalo se tím k Izraeli a Spojeným Státům. Tím pádem nezbývá Spojeným Státům nic jiného než se pokoušet začlenit i Rusko do strategie obraného štítu. Způsob jak ho k tomu donutí už může být z pohledu USA – potažmo nejsilnějších zbrojařských koncernů USA a možné že už i některých evropských, různý.

 316. Svatopluk Beran říká:

  Pokud budou mít někteří přispěvatelé tohoto blogu a samozřejmě nejen oni chuť i čas, mohou se v některém z následujících měsíců osobně zůčastnit sledování filmu Český mír, v některém z Jihlavských kin. Jsem přesvědčen, že tento film racionálně dokreslí i tento blog. Dokument je dílem dvou češkých režisérů, Víta Klusáka (1980) a Filipa Remundy (1973), kteří již představili a to nejen českým divákům před několika lety svůj první známější dokument, s názvem Český sen. I tentokrát má jít o nadhledový až komický pohled na střet dvou rozporuplných názorů. Pokud je mi známo, budou tam i záběry z Jihlavského náměstí, kde bude mít svůj prostor i pan Jirous.
  .
  Toto je podle mne velice zdařilá rezenze a zároveň i pozvánka na tento film.
  .
  Předpremiéra filmu „ČESKÝ MÍR“ proběhla v Trokavci.
  .
  28.4.2010 – Jan Brukner
  .
  RECENZE A VIDEOREPORTÁŽ
  .
  Nový český film, který nese přízvisko „dokumentární komedie“, bude toto jaro zcela jistě snímán optikou drobnohledu a nepochybně se nevyhne nejedné živé diskuzi. Nejen kvůli svému kontrastnímu obsazení, kde proti sobě či spolu stojí malé i velké role a mnohdy tak kouzelně vyznívá absurdita momentu. Především tak kvůli setrvačnosti emocí a stálé živosti problematiky možné existence americké vojenské instalace na českém území.

  Na několik let se ústřední téma filmu stalo objektem, plnícím titulní stránky tisku. Stalo se roznětkou spouštějící zkoumání špičkových odborníků. Stalo se výzvou pro vznik a semknutí obyvatelstva v občanské iniciativy a nebo dokonce inspirací pro tvorbu oslavných či zavrhujících písní. Radar: obří bílá to koule uprostřed lesů, ve které někteří viděli výtečnou a jedlou pýchavku a mnozí pak, v řezu argumentů, v něm rozpoznali prašivého pestřce s černým jádrem.

  Po více jak pěti letech, kdy se toto téma nejprve opatrně očuchávalo, aby se pak více než tři roky probíralo, obracelo, vážilo a měřilo ze všech stran jako téma výsostně důležité, veřejné a politické, přichází filmová pointa. Dva čeští režiséři Vít Klusák (1980) a Filip Remunda (1973) s filmem, kterým se snaží tuto barvitou změť obrazů, událostí a informací spojit do dokumentárního celku a převyprávět tak celý příběh znovu. Pro poučení. Pro pobavení. Pro připomenutí naší děravé paměti.

  Jak může dopadnout takovýto dokumentární pokus a to i s oním příslibem komediální zábavy?

  Že si filmaři nevybrali úkol snadný, je již zřejmé z úctyhodných 124 hodin (!) zdrojového filmového záznamu, který předcházel střihu samotného filmu. Filmový štáb navštívil přes 150 lokací, přičemž ve filmu, který nese pro některé kontroverzní, pro jiné inspirativní název Český mír, vystupovalo nespočetné množství lidí.

  V sobotu 17.4. proběhla předpremiéra, na kterou se přišlo podívat přibližně dvě stě lidí. Pro uvedení filmu si autoři vybrali místo asi nejvíce příznačné. Vesničku Trokavec, nedaleko ústředního místa dění – „kóty 718“ v brdských lesích, kde to všechno vlastně začalo (a také skončilo?). Vesničku, o které psali i v New Yorku.

  Ale vraťme se na začátek…

  Projekci uvedl trokavecký starosta Jan Neoral, který zrekapituloval dění v protiradarovém boji a apeloval na připomínání oněch událostí a trvající pozornost občanů v dalších krocích politiků. Režiséři a celý tým tvůrců poděkovali tamějším obyvatelům za ochotu spolupráce při tvorbě filmu i možnosti projekce předpremiéry právě v Trokavci.

  Sami tvůrci uvedli, že jejich záměrem bylo se dostat do určité polohy nestrannosti. Hledání úhlu pohledu vede diváka v prvním zdání k pocitu dvou pólů filmu – duality. Rozdělení je realizováno určením hlavních postav filmu, které tvoří průvodce skrze oba názorové a zájmové tábory. Jako symbol politické zvůle a propagandy byl zvýrazněn Tomáš Klvaňa, tabákový byznysmen ve státních službách.

  Na opačné straně stojí jeden z iniciátorů protiradarového hnutí a zástupců obyvatel Brdska – výrazná postava starosty Trokavce, Jan Neoral.

  Film je doslova nabit spoustou situací, u kterých se musí člověk od srdce zasmát. Mnohdy je to takřka absolutními a nesmiřitelnými kontrasty názorových střetů a neskutečností situací. Smích se však chvílemi střídá se zaraženým pohledem na všechnu tu energii, vkládanou zúčastněnými do „kauzy radar“. S urputností a vážností v obličejích informují o nesouhlasu či nebezpečí základny. Technické a vojenskostrategické argumenty střídají otázky geopolitické. V druhém pohledu pak okázalé výrazy politiků a propagandistů, snažící se rodičovským způsobem učit občany pasivní přitakávané zodpovědnosti. A k tomu všemu za peníze poučovaných. Tak jako by se jednalo o „kurz správného občanství“ a kárání zlobivého dítěte.

  Dokument se snaží chronologicky vyprávět události po vzoru postupného skládání dominových kostek. Gradace a zesilování tématu je tu velmi znatelné a účinně tak umocňuje očekávání diváka. Na pozadí diskuzí, malých a velkých bojů občanů, odborníků a aktivistů kolem americké protiraketové obrany Brdech jsou tímto způsobem poměrně detailně vylíčeny všechny velké a podstatné události prvních dvou let, kdy se téma stalo tématem mainstreamovými, politickým. Počínaje prvními zmínkami ve sdělovacích prostředcích, přes první protesty a demonstrace, uzavřená jednání v USA, podepsání smluv. Pak přichází dlouhá pauza a náhle zrušení RADARU. Zrušení dalšího falešného českého snu.

  Z faktického hlediska tu chybí přibližně rok různých aktivit občanské iniciativy: non-stop petiční stoly, okolnosti a očekávání pádu české vlády a samotné „konzervování smluv“ o radaru. V neposlední řadě také asymetrické, tragikomické zákroky proti demonstrantům při návštěvě Baracka Obamy v Praze, kde proti kordonům těžkooděnců stály rodiny s dětmi a nafukovacími balónky. Zpráva o zrušení prvku raketového systému USA v Evropě samotným americkým prezidentem Barackem Obamou tak přichází ve filmu šmahem. Uměle vytvořený dojem dějového zvratu však vytváří lepší scénáristickou důraznost, která má ukázat náhlost změny situace, tak jak ji skutečně někteří neinformovaní lidé vnímali. Vypadá tak ještě více nečekaně a tak i velmi zajímavě. Další možností tohoto kroku může být i fakt, že se prostě nepodařilo do filmu vtěsnat více informací, aniž by byl divák zmaten okolnostmi, ok kterých nevěděl a mnohdy ani vědět nemohl.

  Tvůrci však nadále zůstávají lidmi a poloha nestrannosti v tomto dokumentu byla něčím nadmíru obtížným. Byla balancováním na velmi posunuté hraně. Pokud se podíváme na samotná fakta a dokument, jednalo se o jakousi past. Již s ohledem na názorové zastoupení obyvatel České republiky, kde došlo k velmi jasnému většinovému postoji PROTI instalaci amerického radaru. To se projevovalo i v mohutných protestech, nebývalých petičních akcích či vzácném semknutí názorově naprosto rozdílných lidí. Je jasné, že snahou o vyváženost by se dokumentaristé snažili vytvářet rovnováhu polarit tam, kde neexistovala. Nastalá svízelná situace tvůrců filmu vyžadovala zachránce – či chte-li hrdinu, který ještě „hraje za jinou stranu“.

  V hledání pozice nestrannosti došli tvůrci do fáze, kdy si uvědomili, že hlavní postava či hrdina příběhu je celou dobu obklopoval. Němý svědek, s nímž nikdo nevedl rozhovor a na nic se ho ani nikdo neptal. Buď pozoroval a nebo si hleděl svého a ani nepostřehl, že se něco odehrává. Stmelující prvek je něco, co filmu dává jakýsi nádech poetičnosti. „Les“ tiše sleduje klidné chvíle, kdy „lidé hledají houby“, turisté utíkají z velkoměsta, aby je hned obklopila řvava uprostřed přírody cvičících vojáků, hluk střelby myslivců a dusot aktivistů, prchajících před vojenskými hlídkami.

  Vstup třetího hrdiny na scénu, nebo spíše dodatečné uvědomění si hlavního hrdiny, se odrazilo na konečné kompaktní stylizaci. Ze shlédnutí filmu je jasné, že s elementem „Lesa“ jako hrdiny nebylo od začátku sběru materiálu počítáno. Jak se režiséři sami přiznali – „vzniklo to až ve střižně“.

  Ve filmu se tak objevuje spousta zajímavých doplňujících obrazů a ilustrací „Lesa“, které se snaží onu třetí postavu co nejlépe vizualizovat. Pokud by s existencí postavy „Lesa“ počítali tvůrci předem, mohl být pohled kamer a samotná atmosféra „lesní optiky“ ještě více tajemnější a stylizačně podmanivější. Mnozí diváci dnes mohou mít pocit, že se jedná o doplňující záběry, které ve filmu jsou jako vata. Výplňový materiál. Tvůrcům ale tento nedostatek nelze zcela zazlívat, protože vývoj událostí se s postupem času měnil a nástup třetího a hlavního hrdiny přišel až později.

  Příběh „Lesa“ je však mistrný způsob, jak vybruslit z oné pasti nevyrovnaných dualit a osobně nemohu než tvůrce pochválit, protože tím film získává skutečný přesah…

  Tarkovského film Stalker by také přes obdobné dialogy poutníků Strugackého Pikniku u cesty o smyslu života, existence světa a role míru a vzájemného respektu mezi jednotlivci i národy byl bez přírody mrtvé „Zóny“ jen ubohou mudrující konverzačkou. Mystika místa a nikdy nekonkretizované tajemství „Zóny“ dodává průvodci poutníků Stalkerovi, stejně jako nyní v případě filmu Klusáka a Remundy další, etický a environmentální rozměr.

  Přes všechnu směšnost či absurdnost momentů a střetávání se protagonistů v protinázorech, navzájem se podporujících postav či exhibice egoistických evokátorů, provolávající svá životní dogmata, i přes vší úsměvnost absurdních mikropříběhů filmem prolíná otisk lidské opravdovosti. Opravdovosti, kterou bylo možno vidět především u obyčejných lidí. Jak činných aktivistů, tak podporovatelů i odpůrců. Všichni tito lidé mají něco společného – svou vlastní zkušenost, ktrou poměřují činy státníků i generálů, snahy politiků a lobbistů.

  Uvidíme, jakým způsobem bude uvedena filmová premiéra v Praze. Dorazí-li snad i jeden z ústředních hrdinů, najatý obhájce radaru Klvaňa? Necháme se překvapit.

  Zcela jistě film stojí za shlédnutí. Troufám si tvrdit, že se jedná o český dokument, který nemá obdoby. To, jakým způsobem se již budete nebo nebude u filmu bavit a do jaké míry vyzní pro vás komediálně, záleží už jen na ás. S jakou polarizací a především mírou odstupu budete film přijímat. Minimálně ve filmu uvidíte mnoho zajímavých záběrů, dozvíte se pár zajímavých informací a oživíte diskuzi stále aktuálního tématu vojenských základen ve světě. Exportu války.

  Tvůrcům filmu a i nám všem přeji, aby nikdy nebylo třeba doplňovat duo filmů „Český sen“ a „Český mír“ o přírůstek „Česká válka“.

  videa:

  http://www.youtube.com/watch?v=OtdOsKsh8so&feature=player_embedded

  http://www.youtube.com/watch?v=WGxklmrOUkw&feature=player_embedded

 317. Svatopluk Beran říká:

  Odkazy moc nefungují. Pokudmá někdo zájem se podívat na krátké upoutávky, stačí do vyhledávače naťukak třeba – Český mir Trokavec – a nějaké možnosti se již objeví.

 318. Svatopluk Beran říká:

  Obama zklamal. Obama stejně jako předešlí američtí presidenti v touze po komoditách a ovládnutí světa podporuje a vytváří nová nebezpečná ohniska válek po celé planetě přičemž za pomoci vlastizrádců z malých zemí vytváří z těchto zemí lidské štíty pro případnou odvetu, za svojí celosvětovou agresi.

  Budou mít občané v této zatím ještě demokratické zemi, opět sílu právním způsobem svrhnout vládu, nebo se projeví většinovější sobeckost v touze po bohatství a z nezájmu na počtu nevinných civilních obětí v zemích kde vede hospodářsko imperiální válku vláda USA?

  Další budoucí finanční tunel na české daňové poplatníky, plus vytvoření liského štítu.

  Česko bude součástí protiraketové obrany USA.

  Spojené státy potvrdily, že Česko bude součástí projektu protiraketové obrany v Evropě. Pentagon požádal Kongres o prostředky na zřízení „centra předběžného varování“ v Česku.

  Dnes 7:36 – Praha

  Podle pátečních Hospodářských novin by centrum mohlo vzniknout ještě letos, jakmile Kongres uvolní požadovanou částku 2,2 miliónu dolarů (asi 42 miliónů korun).

  „Americká strana navrhuje, že by v Česku mohlo vzniknout zařízení se senzory, které by poskytovaly systém včasné výstrahy,“ řekl deníku premiér Petr Nečas (ODS). Předpokládá se, že financování pilotní fáze bude věcí USA, pak už je to znovu otázkou dalších jednání, dodal.

  Zástupci Pentagonu byli už v květnu v ČR na obhlídce možných pracovišť.

  Podle zdrojů z českého ministerstva zahraničí by mělo jít o dvě kanceláře s počítačovým a dalším technickým vybavením, kde by se scházela data o nepřátelských raketách. Zařízení by mohli obsluhovat Češi.

  List píše, že Obamova administrativa s žádostí o finance čekala až na výsledek parlamentních voleb v Česku.

  Spojené státy původně plánovaly umístit v ČR stacionární radar a v Polsku sila s antiraketami. S oběma zeměmi podepsaly i příslušné smlouvy. Nový prezident Barack Obama ale od záměrů svého předchůdce George W. Bushe loni upustil. Namísto toho představil plán mobilnějšího a flexibilnějšího systému, do něhož mají být aktivněji zapojeni evropští spojenci.

 319. Svatopluk Beran říká:

  Reakce Humanistické Strany na záměr vlád USA a ČR zapojit ČR do systému raketové obrany USA

  Před třemi lety několik hodin po získání důvěry oznámila Topolánkova vláda záměr
  vlády USA umístit na českém území prvky protiraketové obrany a poté udělala vše,
  aby se tento dvoustranný projekt pokusila protlačit navzdory názoru většiny
  české veřejnosti a parlamentní opozice.

  Dnes, tři roky poté, jsme ve stejné situaci, ve stejných kulisách. Opět se nám
  za nejasných okolností ze strany USA „nabízí“ jakési „Centrum včasného
  varování“, premiér Nečas cosi koktá o „administrativním zařízení“, neví, zda u
  toho bude americká obsluha, prý to bude dvoustranný projekt, který se pak stane
  součástí protiraketové obrany NATO. Vrcholem mlžení je Nečasovo tvrzení, že věc
  nebude vyžadovat nového smluvního ujednání mezi ČR a USA!

  Je neuvěřitelným cynismem, že tato vláda, která ještě ani nezískala důvěru
  českého Parlamentu, opakovaně hraje roli trojského koně bezpečnostním zájmům
  jiné země. Ať už existuje tajná úmluva mezi touto českou garniturou a americkou
  administrativou nebo je vláda opět stavěna před hotovou věc a pouze ve své
  proamerické servilitě sráží podpatky, není až tak podstatné.
  Zásadní je to, že opět reálně hrozí pokus tohoto politického establishmentu
  „propašovat“ na české území cizí vojenskou přítomnost při pošlapání všech
  demokratických schvalovacích procedur včetně té nejdůležitější – souhlasu občanů
  této země.

  Hlavním smyslem celého projektu je zjevně vojenská přítomnost USA v ČR, nikoliv
  obrana před reálnou hrozbou. USA by totiž zmiňované „kanceláře“ mohly daleko
  snadněji, rychleji a levněji umístit na kterékoliv jiné ze svých desítek
  stávajících vojenských základen rozmístěných po Evropě. Skutečnost, že si pro
  tento projekt vybraly právě ČR je jasným důkazem, že jde o prosazování svých
  vojenských, politických i hospodářských zájmů na úkor zájmů občanů této země a
  bez jejich souhlasu.

  O Humanistické straně
  Humanistická strana byla založena v roce 1996 a pod názvem Humanistická aliance
  působila na místní i celostátní úrovni až do roku 2005. Spolupracuje s
  Humanistickými stranami v desítkách zemí světa a v ČR se účastní voleb na všech
  úrovních. Hlavními návrhy HS jsou přímá demokracie, dodržování lidských práv
  všech obyvatel ČR včetně práva na zdraví, vzdělání a práci a prosazování
  nenásilí jako způsobu řešení všech konfliktů.

 320. Svatopluk Beran říká:

  30.7. 2010

  Tisková zpráva Iniciativy Ne základnám

  *Další základna, kterou nikdo nechce*

  Iniciativa Ne základnám zásadně protestuje proti krokům
  současné vlády, která chce umožnit vybudování nového cizího
  vojenského zařízení na území České republiky. Tento projekt,
  který je odůvodňován stejně, jako byl odmítnutý radar,
  poztrácí jakýkoli smysl. Írán nemá kapacity ani zájem na Evropu
  útočit. Stejně tak nesmyslné je argumentovat „ruskou hrozbou“,
  zvláště když se Moskva a Washington na tomto zařízení shodli.

  Toto zařízení má být vybudováno bez souhlasu Parlamentu ČR či
  dokonce na základě smluv k předešlému zařízení, které
  odmítalo bez referenda přijmout 70% občanů. V této souvislosti
  bude zajímavý postoj strany Věci veřejné, jejíž předseda Radek
  John se vyslovil pro referendum o radarové základně.

  Tato vláda opět ignoruje názor očanů-voličů. Ačkoli se
  premiér Nečas vyjádřil, že se o zapojení ČR, i po zrušení
  plánu na vybudování radarové základny, dále jednalo,
  neinformovala o tom před volbami žádná z koaličních stran.

  Na zařízení se má finančně podílet i Česká republika.
  Zatímco vláda tzv. rozpočtové odpovědnosti škrtá a mluví ústy
  svých ministrů o „brutálních“ opatřeních, nevylučuje
  možnost vyčlenit prostředky na provoz cizího vojenského
  zařízení. Tím jasně ukazuje své priority.

  Systém má údajně sloužit k shromažďování dat. V době
  globálních komunikačních sítí však není důvod umisťovat
  takovéto zařízení na území cizích států. Zdůrazňujeme, že
  se opět jedná pouze o bilaterální projekt mezi USA a Českou
  republikou.

  Již jednou dokázal občanský odpor zabránit výstavbě cizí
  vojenského zařízení na našem území. Šéf poradců premiéra
  Nečase, Martin Říman, to v nedávném rozhovoru označil za trauma
  Topolánkovi vlády.

  Iniciativa Ne základnám bude v souvislosti s realizací tohoto
  projektu připravovat protestní akce.

  Iniciativa Ne základnám vznikla v červenci 2006 a v současné
  době ji podporuje na šest desítek organizací. Cílem iniciativy je
  nenásilnou formou bojovat proti umístění základny systému

  Národní raketové obrany Spojených států na území ČR.
  Iniciativa průběžně publikuje informace týkající se tohoto
  tématu na webových stránkách http://www.NeZakladnam.cz.

  Tiskový mluvčí: Jan Májíček

 321. Svatopluk Beran říká:

  .
  Nenechme ze sebe dělat blbce. Jednou už to na nás zkušela Topolánkova ODS s Vondrou a tehdy zelenýn Schwanzerbergm. Nynější Nečasova ODS s tím samím ministrem Vondrou a přebarveným knížetem Schwanzerbergem opět touží po jidášském groši. Jaký je asi rozdíl mezi Vondrou z ODS nyní a Indrou z KSČ v šedesátém osmém roce? Zřejmě pouze v tom, že Vondra je ještě ke všemu jmenuje Saša. Baculatost je oba dva řadí mezi upocené papaláše a prodej vlasti cizím armádám jim tiskne nálepku vlastizrádců.

  Toto je plagiát.

  Kdo a proti komu vystřelí rakety středního nebo krátkého doletu?

  Zahraničně politická argumentace expertů i ČSSD stavěla na nesmyslnosti a nebezpečnosti obrany proti Rusku. Dalším argumentem, převážně ekologů a humanistů, bylo „nebýt cíl“ prvního útoku. Obecným axiomem všech rozumných občanů byla společná evropská zahraniční politika „všech azimutů“ – zejména s ohledem na… energetickou bezpečnost. 70% obyvatel bylo dosud proti radaru/raketám, vedeno hesly, že „žádná raketa není mírová“ – což například tvrdil Václav Havel v devadesátých letech minulého století. A teď chce česká vláda na českém území postavit americký CENTCOM – velitelství celého tohohle geopolitického nesmyslu?

  A to vše pod záminkou, že „nový systém“ „bude v budoucnu součástí NATO“ a bude zaměřen proti raketám krátkého a středního doletu (theatre missile defence)? A kdo ty rakety na Evropu vystřelí? Francie? Bulharsko? Slovensko? Polsko?

  Taktické balistické střely – rakety krátkého doletu mají podle klasifikace mazimální dolet 1000 km (SRBM, Short Range Ballistic Missiles) a taktické rakety středního doletu mají dolet 1000 až 2500 km, (MRBM, Medium Range Ballistic Missiles). Dolet 3000–5500 km, který už Obamův „nový systém“ detekovat nebude, mají střely, označované jako IRBM (Intermediate Range Ballistic Missiles).

  Státy Evropy na vzdálenost 2500 km mohou teoreticky ohrožovat Libye (která do Evropy dodává ropu), Egypt (kam jezdí mnozí na dovolenou) či Sýrie, Izrael (se kterým máme zvláštní vztahy), Írán, Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie (kamarád USA), Ukrajina, Rusko (které je součástí bezpečnostní Rady NATO-Rusko) či státy SNS, disponující raketami Scud, které mají bezpečnostní dohody s Ruskem.

  Mezi SRBM patří ruské 9K79/SS-21 Scarab/Točka (-B 120 km, -C 185 km) a 9K720/SS-26 Stone/Iskander (-M 400-500 km, -E 280 km) , SS-1 Scud-B, Scud-C, Scud-D (od 300 do 700 km), íránské Šaháb-1 (kopie Scud) Šaháb-2 (700 km) a Fateh-110 (250 km), turecké J-600T Yıldırım I (150 km), J-600T Yıldırım II (300 km); indické Prithvi-1, Prithvi-2, Prithvi-3 (od 150 do 750 km) a jejich námořní verze Dhanush, nadzvuková Shaurya (750 – 1900 km) a Agni-1 (700 – 800 km) , pákistánské Hatf-1, Shaheen-1, Abdali (200 km) a Ghaznavi (290 km), čínské B-611, DF-11/M-11 (350 km), DF-15 (600 km), CSS-6, CSS-7 a CSS-8; jihokorejské Hyunmoo-1 (180 do 250 km), Hyunmoo-2 (300-500 km); izraelské Jericho I (500 km)

  Z doby studené války pak známe francouzské rakety Pluton (120 km) a Hades (480 km). Nejrozšířenější jsou rakety Scud, kterými disponují dvě desítky zemí a SS-21 Točka, kterými disponuje Ázerbajdžán, Bělorusko, Bulharsko, Írán, Kazachstán, Libye, Severní Korea, Rusko, Ukrajina, Sýrie a Jemen.

  MRBM/IRBM jsou čínské DF-21 (1,800 km); indické Agni II (2,000–3,000 km); pákistánské Ghauri-I (1,500 km), Ghauri-II (2,300 km), a Shaheen-II (2,500 km); Izrael disponuje raketami Jericho II (1,300 km); Severní Korea teoreticky disponuje raketami Rodong-1 (1,300 km) a Rodong-2 (2,000 km) . „Zlý“ Írán vlastní rakety Šaháb-3 (1500 km), Šaháb-3ER (1800 km) a teoreticky i rakety, nazvané Sadžíl (2,000 km) o jejichž existenci existují důvodné pochybnosti. Rusko v této ketegorii disponovalo v době studené války raketami R-5 Poběda/SS-3 Shyster (1,200 km, zlikvidovány 1967) a R-12 Dvina/SS-4 Sandal (2,100 km), které způsobily kubánskou raketovou krizi v roce 1962 . Zničeny jsou od května 1990 na základě smlouvy INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty 1987). A pak už zbývají pouze americké rakety PGM-19 Jupiter (2,410 km , zlikvidovány 1963) a MGM-31 Pershing (1,770 km, zlikvidovány 1986)… Proti těm se snad bránit nebudeme.

 322. Svatopluk Beran říká:

  Lež o dvou věžích
  .
  http://www.steiden.blog.idnes.cz/c/150181/Lez-o-dvou-vezich.html
  .
  Střežit je nutno jen malá tajemství. Velká tajemství bude střežit sama veřejnost tím, že jim odmítne věřit. (Marshall McLuhan)
  .
  Poučme se z historie
  .
  Z požáru Říšského sněmu obvinila goebbelsovská propaganda komunisty. Nacisté potřebovali záminku, aby se mohli vypořádat s konkurenčním systémem,který je zjevně neohrožoval,jenž však potřebovali brzy napadnout. Nejlepší cestou, jak zmanipulovat veřejné mínění, byla inscenace dechberoucího divadla, útoku na symbol německé státnosti. Představa, že tento čin zorganizovala sama nacistická mašinérie, byla pro vlastenecké cítění nemyslitelná. Veřejnost živená pocitem ohrožení bez výhrad přijala verzi, kterou státní moc nabídla.
  .
  Stejně postupovali komunisté. Totalitní moc vytvořila fikci protistátního spiknutí organizovaného ze zahraničí. které údajně usilovalo o násilné svržení nejspravedlivějšího společenského uspořádání.
  .
  Statisíce lidí ochotně podepisovalo rezoluce žádající smrt pro zrádce. Sama zmanipulovaná veřejnost vytvořila zeď mezi realitou a lží.
  .
  Vytvoří -li inscenátor – nejlépe státní moc, dostatečně šokující představení které překročí míru uvěřitelnosti, veřejnost sama zabrání identifikaci pravého viníka. V instinktivní sebezáchovné emocionální reakci obklopí veškeré racionální pochybnosti hradbou iracionální důvěry v oficiální verzi.
  .
  Opak by znamenal připustit, že se státní moc vymkla veřejné kontrole, a že tedy všechny jistoty, na nichž dané společenské uspořádání spočívá, jsou jenom fikce. Odhalení se tak stává prakticky nemožné, i kdyby bylo jasné, že událost tak jak byla prezentována se prostě nemohla odehrát.
  .
  Každý kdo se opováží tvrdit, že se jedná o podvod, je označen nálepkou bláznů či popíračů, byť svá tvrzení může podložit racionálními fakty. Na rozdíl od oficiální verze.
  .
  ,,Události z 11. září 2001, tak jak nám byli prezentovány a zafixovány, se prostě nemohli stát“.

  Když pomineme všechna racionální fakta o průběhu události, jenž si může každý čtenář snadno vyhledat, jasnou odpověď nám dávají důsledky následující po 11. září.
  .
  Pokud by byla pravdivá oficiální verze, pak by se Amerika poníženě uzavřela světu a zabývala se přebudováním svého aparátu tajných služeb a nedostižné US armády, jenž 11. září roku 2001 katastrofálně selhali při zajištění ,,národní bezpečnosti“, co by důvodu pro všemožná omezení,opatření, zvyšující se výdaje na zbrojení a vojenskou přítomnost v každém koutku zeměkoule.
  .
  Stal se totiž pravý opak. Všechny následující události a opatření, mají nepopiratelné znaky útoku,
  a to především na svobodu a životy prostých občanů nejen v samotných státech amerických.
  .
  Který systém či společenské zřízení je dnes konkurencí, díky níž bylo nutné zinscenovat tak nelidskou záminku? Ten, který vlastní velké množství surovinových zdrojů a jiné smýšlení, jež se nedalo zničit materialismem. Jiné smýšlení než je žádoucí je největší konkurencí všech minulých i budoucích parazitů lidstva bažících po moci,nejlépe absolutní a neomezené.
  .
  Probíráme se odtajněnými archivy a shledáváme, jak to tehdy vlastně bylo skutečně.
  .
  Mnoho událostí bylo zinscenováno vlastně primitivně, lidé tomu věřili a vědomě spolupracovali, navzdory absurditě celé věci. Nám by se přeci nic takového přihodit nemohlo. ???
  .
  A jedenácté září ?
  .
  Bylo výjimečné oproti minulým útokům pod falešnou vlajkou, nebo se opakuje stále stejný osvědčený scénář? Necháme se opět klamat a nahnat na další nesmyslná jatka pro zájmy několika psychopatů s neukojitelnou chamtivostí,postrádajících jakékoli zbytky morálky a empatií?¨
  .
  Zodpovězte si samy vážení čtenáři několik nezodpovězených otázek:
  .
  V čí prospěch se to všechno událo?
  .
  Má vůbec nějaký význam pídit se za pravdou?
  .
  Ovlivnilo jedenácté září naše životy nebo jste přesvědčeni, že se nás nikterak nedotkli?
  .
  Jde o uzavřenou kapitolu naši minulosti, nebo o počátek a odůvodnění něčeho většího?
  .
  Přimhouří budoucí generace shovívavě oči nad naši naivitou a důvěřivostí v post demokratický systém, nebo nás budou nenávidět za naši pasivitu a mlčení,díky důsledkům, které se díky těmto událostem rýsují pro jejich budoucnost?
  .
  Přijde Vám zodpovězení těchto otázek nepodstatné? Nebo vás dokonce obtěžují?
  .
  Pak mám pro vás na závěr jednu opravdu lehounkou:
  .
  Vzpomenete si, kde vás zastihla 11. září zpráva o útoku na newyorská dvojčata a co jste v tu chvíli dělali a pociťovali? – Velmi jednoduché, že se nepletu? Kde se vzala ta úžasná kolektivní paměť?
  .
  Kdo potřebuje abychom na tento den dlouho, nejlépe nikdy nezapomněli?
  .
  Pokud není k dispozici aktuální nepřítel, musí být stvořen, třeba jen virtuálně, nejlépe v přímém přenosu. Jinak by byl totiž na světě mír, z čehož neplynou žádné mocenské zisky.
  .
  Z pochopitelných sebeobranných důvodů není pro nikoho jednoduché připustit si skutečnost, že jej vlády a média podvádějí. To by znamenalo ztrátu zaběhnutých jistot a smyslu žití v současném, tzv. demokratickém zřízení. Tímto je paralyzována možnost odhalení velkých podvodů a manipulací.
  .
  Čím větších, tím nepravděpodobnějších. Neexistuje riziko náhodného odhalení, díky pochopitelnému strachu z nebezpečí úplné změny paradigmatu a ohrožení sporných a pochybných jistot.
  .
  Proto ani poznání a zveřejnění zásadních informací nic nemění na ideové podstatě a praktických důsledcích celé události.
  .
  Stejně tak, jak rychle jsme kolektivně a to proti své vůli, přijali tuto lež za nepopiratelný fakt,
  musíme dokázat překonat svoji emocionální obranou bariéru, a to nejlépe také kolektivně,
  abychom zabránili realizaci dalších událostí podobného charakteru, nepochybně větších důsledků
  než měli události ze dne 11. září roku 2001.
  .
  NECHÁME SE DÁL KLAMAT ???
  .
  Použitá literatura: Smrt ve středu (velký dík patří autorovi – p. Petru Hájkovi)
  .
  Video:
  .
  Doktrína šoku:
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=o7fQdXS58dM&feature=player_embedded
  .
  Přítomnost nanotermitu v troskách WTC vědecky prokázána:
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=TNBAMAgM3OA&eurl=http%3A%2F%2Fwww%2Etvina%2Esk%2F&feature=player_embedded
  .
  Související články:
  .
  TERORISMUS – http://www.svetylko.blog.cz/1004/terorismus
  .
  Bývalí představitelé CIA: Ano, falšovali jsme videa s bin Ladinem a Sadámem Hussajnem
  .
  svetylko.blog.cz/1005/byvali-predstavitele-cia-ano-falsovali-jsme-videa-s-bin-ladinem-a-sadamem-hussajnem
  .
  Inkvizice 21. Století
  .
  http://www.blogy.nenasili.cz/cs/cendasj/181_par-polinek-na-ohynek-3—inkvizice-21-stoleti
  .
  Aktuálně:
  .
  SOUDNÍ PROCES TÝKAJÍCÍ SE AMERICKÉHO SEZNAMU PLÁNOVANÝCH POPRAV BEZ PROCESU …a další
  .
  Zde: http://www.akt-info.wgz.cz/
  .
  Dokážeme překonat bariéru strachu z nejistoty, nebo přijmeme totalitní jistotu – Nového světového řádu?
  .
  http://www.nwoo.org/911/

 323. Svatopluk Beran říká:

  Pochod Prahou za pravdu o 9/11

  Bohužel je mezi námi ještě mnoho konspiračních teoretiků, kteří stále propagují největší konspirační teorii v dějinách, podle níž měly být 11. září 2001 teroristy z Al-Kajdy uneseny 4 letadla…které narazily do budovy Pentagonu a komplexu WTC…a způsobily pád budov WTC 1, 2 a 7… Ti se neptají, jak může letadlo o rozpětí křídel 38 metrů způsobit v budově (Pentagonu) po nárazů díru o průměru asi 5 metrů….či proč že to vůbec spadla budova WTC č. 7 (rychlostí volného pádu!), do které žádné letadlo nenarazilo…a která se nacházela na vzdálenost fotbalového stadionu od WTC 1 a 2…

  MY SE VŠAK PTÁME!!!

  Každý rok probíhají ve velkých světových městech včetně New Yorku (sledujte youtube) na výročí útoků demonstrace, manifestace a průvody, které se stále zvětšují. Motto všech je stejné: We have many questions. WE WANT TRUTH!!!

  V sobotu 11. září v 11:09 startuje na Václaváku mega akce, která si tyhle otázky také hodlá pokládat. Proslovy, koncerty, pochod. Více zde:
  http://www.nwoo.org/911/

  Petice proti cenzuře v České televizi o 11. září 2001

  Od útoku na WTC a Pentagon dne 11. září 2001 brzy uplyne již 9 let. Za tuto dobu vyšlo najevo nepřehlédnutelně velké množství informací, které prokazují, že oficiální verze o teroristických útocích z 11/9/2001 v USA není pravdivá. Svědectví pochází z mnoha zdrojů, které zahrnují odborníky (piloty, architekty, demoliční experty, vědce), nezávislé vyšetřovatele, přímé svědky událostí a dokonce i členy vyšetřovací komise a vlády USA.
  Bylo již natočeno mnoho závažných filmových dokumentů a sepsáno množství fundovaných knih.
  Statistiky vypovídají o tom, že některé dokumenty shlédly přes internet s velkým zájmem stamiliony lidí. To co se stalo, má přímou souvislost se současnou politickou situací ve světě. K hnutí 911ForTruth, které založili někteří pozůstalí po obětech, se přidaly již tisíce odborníků, ale i mnozí politici. V USA sílí snahy občanů o nové vyšetření události.

  Rozpory a dezinformace se týkají především těchto faktů:

  Vědecké důkazy o příčinách a průběhu pádu budov WTC
  Manévr letadla, které narazilo do Pentagonu a způsob poškození Pentagonu
  Překážky ve vyšetřování ze strany vládních složek
  Reakce vojenských a zpravodajských složek USA
  Úloha tajných služeb dalších zemí
  Financování útoku
  Osoby a korporace, které měly prospěch z útoků z 11/9/2001
  Změny legislativy USA v neprospěch ústavních práv a svobod
  Ilegalita následných válek v Afghánistánu a Iráku

  Soustavné dlouhodobé zamlčování všech těchto informací vypovídá o tom, že se nejedná pouze o opomenutí či neschopnost odpovědných činitelů České televize, ale že se jedná pravděpodobně o záměr.

  Vzhledem k tomu, že se jedná o informace s mimořádně závažnými globálně – politickými důsledky, tak takovýmto jednáním Česká televize porušuje Zákon o České televizi, konkrétně paragraf 2, kde je doslova o České televizi psáno: “Jejím posláním je poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů“

  My, podepsaní, tímto žádáme,

  – aby Česká televize, jakožto státní instituce placená z poplatků občanů České republiky, odpovědná Parlamentu a tedy občanům ČR, ukončila cenzuru informací týkajících se teroristických útoků z 11. září 2001 ve Spojených státech amerických, které nesouhlasí s oficiální verzí oznámenou vládou Spojených států amerických, včetně dalších uvedených souvislostí týkajících se tohoto útoku.

  – aby na toto téma odvysílala otevřené debaty v přímém přenosu, ve kterých by zaznělo příslušné – tj. velké množství fakt zpochybňujících a doplňujících oficiální verzi

  – aby politické představitele České republiky i ze zahraničí v rozhovorech konfrontovala s nejzásadnějšími nedostatky v oficiální verzi a s globálně-politickými důsledky, které z těchto nedostatků vyplývají

  – aby přinesla dostatečné informace o masových hnutích, která existují v prvé řadě ve Spojených státech amerických a která se dožadují opakovaného nezávislého vyšetřování teroristických útoků z 11/9/2001

  – aby odvysílala dostačující množství dokumentů, které uvádějí rozpory v oficiální verzi. jedná se mimo jiné o tyto dokumenty:

  911: Press for Truth
  Zero: An investigation into 9/11
  911 Mysteries Part 1: Demolitions
  Loose Change
  Architekt Richard Gage – analýza kolapsu tří budov WTC
  911 and the BBC
  Terror Storm
  Pilots for 911 Truth
  Steven Jones: Zvedání mlhy
  a mnoho dalších

  Podepsat papírovou verzi bude možné na jakémkoliv našem promítání, program zde:
  http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=pozvanka-na-promitani-kveten-2010&cisloclanku=2010050001

  a samozřejmě na shromáždění 11. září 2010 v Praze:
  http://www.nwoo.org/911/
  http://www.facebook.com/event.php?eid=369271559233

  Podpisy budou předány 11.9.2010 příslušným zástupcům České televize.
  Pokud tento krok nepomůže, jsme připraveni k dalším a razantnějším postupům.

 324. Svatopluk Beran říká:

  Centrum včasného varování je opět jenom žumpa na daňové poplatníky, stejně tak jako bývalý radar. Tentokrát však budou platit jen ti čeští občané a občané Spojených Států, nýbrž i všichni evropané.
  . Iniciativa Ne základnám
  .
  Ve dnech 19. – 21. listopadu se v Lisabonu uskutečnil kontra-summitu k zasedání NATO, které zde přijalo svou novou strategickou koncepci (NSK). Proti politice NATO a její nové politice demonstrovalo v ulicích Lisabonu na 20 000 lidí.
  .
  NSK potvrdila předem předpokládané převzetí protiraketové obrany NATO Spojenými státy, které umožní členským státům Severoatlantické aliance se do této obrany zapojit. Takto budovaný systém se má stát páteřní sítí NATO.
  .
  Iniciativa Ne základnám odmítá zapojení České republiky do tohoto systému a to z těchto důvodů:
  .
  1) Česká republika není nijak vázána svým členstvím v NATO sedo tohoto systému zapojit
  2) Summit NATO nedokázal definovat hrozby, před kterými by měl
  protiraketový systém členské státy chránit. Místo Íránu je zmiňováno neurčitých 30 zemí.
  3) Tento systém je finančně vysoce náročný a v době všeobecných škrtů by měly být kráceny především výdaje na tak nevěrohodné projekty jako je protiraketová obrana. S přihlédnutím k neexistující hrozbě je budovaný
  systém pouze obří zakázkou pro zbrojařské firmy, kterou zaplatí daňový poplatník.

  Kontra-summitu se za Iniciativu Ne základnám účastnil její mluvčí Jan Májíček, který k NSK řekl: „Přijetím NSK se do jisté míry mění povaha Severoatlantické aliance. NATO si nyní vymiňuje, tak jako samotné Spojené Státy, zasáhnout kdekoli na světě, pokud tam budou ohroženy zájmy jeho členských států. Je to posun k jasně útočnému vojenskému uskupení, které nemá oporu ve washingtonské smlouvě, o níž se celá NSK opírána a zdůvodňována. Stejně tak v další oblasti, jako jsou protiraketová obrana, nebo Afghánistán, NATO nepřekvapilo a dál prosazuje politiku, která odsává neuvěřitelné množství prostředků členských států na straně jedné a produkuje destabilizaci mezinárodních vztahů a smrt na straně druhé.“ Wikileaks dostatečně jasně dnes ukazuje kdo a pod čím vedením se snaží destabilizovat svět. Je nutné zastavit zbrojařské nadnárodní koncerny, kterým po ukončení studené války měly klesnout zisky a tak si pouze pod vedením Buschovy administrativy vygenerovaly na podkladě podvodů, lží a polopravd nepřítele pro svou imperiálně hospodářskou politiku.

 325. Svatopluk Beran říká:

  oprava – platit nejen čeští

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I