Projednání budoucích dětských hřišť

V roce 2010 plánuje město Jihlava završit 3. etapou výstavbu centrálních dětských hřišť v Jihlavě. Mělo by vzniknout posledních 5 hřišť určených dětem od 4 do 14 let. Koncem léta 2010 by tak měla vyrůst nová hřiště v lokalitě Staré Plovárny (nad bývalou klavírkou), v Sasově, v areálu ZŠ Kolárova, na sídlišti U Hřbitova a v dolní části sídliště Březinky.

Po zkušenostech s budováním hřišť v minulých letech, kdy se občas ozývaly kritické hlasy zejména starších spoluobčanů, kteří se obávali, že dětská hřiště budou rušit jejich klid, jsme se rozhodli výstavbu hřišť v místech, kde bezprostředně navazují na bytovou zástavbu projednat přímo s obyvateli, jichž se výstavba dotýká. Jednalo se lokalitu sídlišť U Hřbitova a Březinky.

Ve všech dotčených domech byly vyvěšeny pozvánky k veřejnému projednání i s vysvětlující mapkou. Ve čtvrtek 10.12.2009 v odpoledních hodinách jsem se spolu se zástupci ORM a ÚÚP sešel s těmi občany, kteří o to projevili zájem (musím konstatovat, že velký zájem nebyl). Obě dvě veřejná projednání skončila tak, že nikdo z přítomných občanů neměl výhradu k umístění dětských hřišť, v obou lokalitách občané projevili zájem o oplocení pískoviště, na Březinkách byly tlumočeny názory maminek, které by více preferovaly rozmístění drobnějších herních prvků po prostoru , než vytvoření jedné velké prolézačky.

Nyní zadáme vypracování projektové dokumentace. Ta bude zpřístupněna obyvatelům na internetu a budou ji moci ještě připomínkovat. Koncem léta či začátkem podzimu 2010 by tak měla být síť dětských hřišť v Jihlavě dokončena.

4 Responses to “Projednání budoucích dětských hřišť”

  1. Dominik Debef napsal:

    Já jsem četl kdysi, že bude i hřiště na Srázné, tam vzadu je jakési staré. Na Srázné nahoře je Beseda s 80 byty a asi 10 paneláků s odhadem 150 byty, tam se rekonstruovat teda nebude???

  2. Dominik Debef napsal:

    Dobrá zpráva, hned tam zajdeme!!

    Díky.

Leave a Reply