MEMENTO STB

MEMENTO  STB 

Navrhuji, aby na budovu STB – Stavoprojektu – Magistrátu – byla u vstupu z Hluboké ulice umístěna plastika, která připomene utrpení a smrt politických vězňů.  

Na komorní sochařský reliéf, aby byla vypsána soutěž. Mohlo by na něm stát třeba “ČEŠI -ČECHŮM“,  nebo MEMENTO STB,  nebo něco vhodnějšího.  Poblíže osadit plaketu, kde by byla stručně  uvedena historická fakta. /jak připomíná XXX chce to stručně, na pomník faráře Toufara jsem navrhl: „ecce Homo“./

————————————————————————-

 Včera  ve 20:00 byl na ČT 2 uveden dokument: Ta naše povaha česká.Hradišťské memento. Bude časy bolševické hrůzovlády připomínat další památník? 

Jihlavské memento: „ČEŠI ČECHŮM“ by odpovídalo tomu, co chtěli autoři dokumentu říci. Podrobnější souvislosti s budovou lze najít ve dvou článcích, které vyšly v JL: 21. 11. 2009 Kdo první oznamoval listopadové události a 8. 12. 2009. Ad. . . Není co oslavovat. Pokud někdo naznačí zájem, popíšu „story“ budovy,  od „Mauzolea hrůzy“,  s pohledem na vysoký žulový  sokl k  dnešnímu vzhledu.   

Dne 13. 4. 2010. jsem byl přijat panem primátorem,   závěr textu, který jsem mu při této příležitost předal:„K rukám paní náměstkyně, která se stará o sochařská sympózia jsem poslal foto modelu – návrhu na pomník Jana Palacha od starosty Přibyslavi, autora sochy matky s dítětem na Březinkách. Jeho pískovcová socha před PVT odešla neznámo kam. Mohla se přemístit na Březinky. Rád jsem přijal pozvánku pana primátora na přijetí PhDr. F. Hoffmanna na radnici. Hoffmann mne upozornil v rámci rekonstrukce Sklípku na jeho bohatou minulost a legendy, které ho doprovázejí. Dokonce poradil a ovlivnil podobu sgrafita v mázhauzu. Čtyřlístek prezentoval stěžejní historické události města Jihlavy. Je pryč, nikoho to nezajímá. Od sametové revoluce uplynulo 20 let. V JL jsem v těchto souvislostech upozornil na podíl studentů, nejenom tedy Palacha,  kteří mohou být právem hrdi na to,  jak pohnuli svědomím národa. Také jsem upozornil na hrůzy, které se odehrály v prostorách magistrátu v Hluboké ulici. Nedalo by se uvažovat o plaketě, nebo plochém reliéfu, který by návštěvníka upamatoval.“ 

Svoji snahu dokumentuji dopisy:  Vážená paní Podrázská,  2. 2. 2007.  jsem poslal šéfredaktoru Jihlavských listů následující dopis. Sádrovou plastiku, jejíž fotku přikládám,   vysokou snad 40 cm, jsem tehdy Romanovi vrátil. Nevíte prosím kde je, nebo kdo ji má. Od Palachovy smrti uplynulo 40 let. Zajisté, že z realizace nejspíše  nic nebude. Přesto o ní dost přemýšlím, zdála se mi velice zdařilá. S pozdravem: Zdeněk  Gryc 

Šéfredaktoru JL Vážený pane doktore,  

. . . . „Zaujal mne však článek dole : Osobnosti našich obcí a zmínka o faráři Toufarovi. To,  co se s ním stalo,  nesmí být zapomenuto! Hned po sametové revoluci přemýšlel Akad. soch.  Roman Podrázský, starosta v Přibyslavi, jak uctít jeho památku. Za totality jsem inicioval jeho sochařské práce na Březinkách. Hnedle po sametové revoluci jsem R.  Podrázského požádal o návrh na Palachův pomník v Jihlavě.  Přesto, že jsem považoval návrh za zvláště zdařilý, tak se mi ho nepodařilo uplatnit.  Chtěl jsem ho tehdy umístit před gymnáziem. /Na nynější podobě pomníku se později Podrázský podílel./ Krátce na to  se na mne Podrázský obrátil jako na spoluautora se žádostí o spolupráci na Toufarově pomníku v Čihošti. Výsledkem je socha – pomník, který stojí u vchodu do kostela. Je doplněn pomníkovou deskou s portrétem a daty pana faráře. Tehdy jsem návrh ovlivnil zejména v tom smyslu, že jsem prosadil,  aby na pomníku bylo pouhé zvolání ECCE HOMO. Pomníková deska a symbolický hrob pak doplňuje vzpomínku na faráře Toufara. Pro zajímavost přikládám několik snímků z té doby. 1/návrh Podrázského na pomník Jana Palacha v Jihlavě2/foto autora  R. Podrázského z doby jednání o návrhu na pomník faráře Toufara, který byl vysekán na jeho zahradě v Dobré u Přibyslavi. 3/  socha-plastika věnovaná památce faráře Toufara4/ pomníková deska s jeho podobiznou,  umístěná vedle plastiky.  

S pozdravem: Zdeněk Gryc            Jihlava 2. 2. 2007.  

Leave a Reply