Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

CO BY SE VLASTNĚ MĚLO UDĚLAT

Zdeněk Gryc | Pátek, 23. 4. 2010 v 14:41

Motto:
Chvála našim úředníkům
Když by vedení města nic neudělalo, přijde okamžitá kritika – pro nečinnost. Když vedení města rozhodne, přijde okamžitá kritika – pro nesprávnou činnost.
Ještě jsem tu nečetl, že by někdo navrhoval CO by se vlastně mělo udělat.
Ka | 2010-04-21 19:28:08 | Reagovat
————————————-

„CO BY SE VLASTNĚ MĚLO UDĚLAT“?

Udělat dobrý územní plán s jasným rozvržením organizací ploch.
Vyznačit obytné zóny a plně v nich respektovat životní prostředí.
Tedy dle možnosti nevtahovat do nich dopravu.
Vyčlenit průmyslové zóny a stanovit ochranná pásma a reservní plochy.
Markety a jejich parkoviště umístit u příjezdových cest do města, jak je to vidno u našich zahraničních sousedů.
Hlavně pak nepřipustit účelové vsuvky a INTERVENCE !!!
VŽDYŤ JE TO TAK JEDNODUCHÉ,
NA MARKETY A JEJICH OBROVSKÁ PARKOVIŠTĚ, NYNÍ AKTUÁLNĚ 200+350 AUT,
Z MĚSTA VYJÍŽDĚT, NE DO NĚHO VJÍŽDĚT!!!
Také se snažit přemýšlet a znát veškeré vazby.Urbanista Jiří Jirmus to uměl,  ÚP jsme ctili,  než jsme něco začali,tak jsme k němu zašli,vyložil nám souvislosti, nakreslil nám ochranná pásma, upozornil na infrastrukturu. Ve Stavoprojektu byla Umělecko-technická rada.
Každý projekt se zde předkládal v konceptu. Jeden z architektů byl pověřen zpracovat oponenturu. Ostatní vyjádřili své náhledy na radě. Nakonec byl sepsán zápis, který ukládal autoru úpravy. Myslím,že vždy byly na prospěch návrhu. Je to tak složité? Po odchodu ze Stavoprojektu jsem upozornil  na to, aby tato dokumentace, byla pro paměť města zachována. Zajímavé by to  bylo třeba u divadla.
Návrh na projekt projednat v konceptu se všemi institucemi,aktivně,ne jim posílat hotový projekt k vyjádření.
BILBORDY NEDĚLAT PRO VOLIČE, ALE PRO OBČANA.
ZDE HO VIZUÁLNĚ INFORMOVAT, CO MAGISTRÁT ZA PODPORY JÍM ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ HODLÁ V DANÉ LOKALITĚ REALIZOVAT.
Náměstek Vovsík se ve své argumentaci odvolává na zvyklosti v EU.
Tam je zvykem informovat občana o závažných záměrech, které se ho týkají tímto způsobem a zejména zavčas! 

Je  povinností magistrátu a zastupitelů  občanu sloužit, ne ho obcházet!

Na jednáních argumentovat v zájmu občana té které lokality, ne podnikatelského záměru, který  má na prosazení široký aparát!
INFORMOVAT OBČANA  A NASLOUCHAT MU PATŘÍ K TÉ PRAVÉ DEMOKRACII….
TAKY  TAM PATŘÍ JÍT K VOLBÁM S CÍLEM VYSTŘÍDAT PARTU O KTERÉ VÍM CO UŽ UDĚLALA  A NE SE NECHAT NACHYTAT SLIBY NA BILBORDECH !
TO JE JASNÁ ODPOVĚĎ NA TO – CO BY SE MĚLO UDĚLAT !!!

– nebo ne? Zdeněk Gryc

5 komentářů k článku “CO BY SE VLASTNĚ MĚLO UDĚLAT”

 1. Svatopluk Beran říká:

  Viděl bych to hodně podobně. Problém v naší republice je podle mne v tom, že naše dnešní pravice žije myšlením o nastolení svobody jednotlivce z dob sedmnáctého a osumnáctého století. V té době o všem rozhodovali a veškerý majetek měli převážně vládnoucí monarchové, církev, šlechta i někteří bankéři. Touha po svobodě a možnosti tvorby zisku nebyla umožněna z pdstaty feudalismu všem. Proto ta ohromná snaha tehdy schopných a silných lidí po umožnění projevu a finančním ocenění svých vlastních kvalit, bez ohledu na rodokmen. Nejdále se v touze o osvobození od církve a monarchistických vládců a šlechty dostali ve Spojených Státech, přičemž přínos listiny práv a svobod byl úžasným pokrokem v před, za který je celý svět Spojeným Státům vděčný. Doba však šla díky průmyslové revoluci rychle na západní polokouli v před. Vedle zanikajících věhlasných rodokmenů a církve, na podstatě svobody a rovnosti vyrostla opět nová společnost mocných rodokmenů. Ne však z jinou touhou než ti předešlí. Reakcí mnohých obyvatel na nadvládu nové movité šlechty, byla řada pokusů lidí o vyrovnanější podíl na zisku společně tvořených hodnot. Tyto reakce končili i takovým způsobem pro nové monarchy, jako to činili oni sami pro svůj zisk. Viz. socialismus v Rusku, Číně či v tzv. Východním bloku. Po ekonomickém vítěztví kapitalismu nad socialismem, však i nadále nynější nejsilnější politický systém neumožňuje a už vůbec nezaručuje spravedlivější dělení společně vytvořených hodnot. Jistý druh svobody ano, ale vyrovnanější bohatství tvořené všemi ne. Pouze několik procent lidí na světě vlastní přes osmdesát procent celkového světového profitu a na zbylých skoro devadesát procent občanů této planety zbývá jenom něco kolem dvaceti procent bohatství. Naše česká pravice nechce stát pozadu a vymýšlí nástroje jak tento rozdíl u nás ještě zvětšit. Jistě si všichni dobře pamatujeme servilnost a vlezdořiťství ODS k bývalému presidentu Buschovi a jeho osmileté vládě, která přinesla nejen navýšení celosvětového terorismu, dvě války, ale i hospodářskou krizi, kterou v naší zemi vláda pana Topolánka a finance vedené panem Kalouskem ještě chytře umocňovaly. Pomocí masmédií a jistě dobrých ale přitom politicky přihlouplých herců, ať se na mě slečna Issová a pan Mádl, nezlobí, vymílá strašením o možnosti komunistického návratu a jeho zadlužování, mladým lidem mozky.
  Co tím chci říci? Jak může jít dnešním pravicovým stranám o občany, když jejich hlavní politickou náplní ze sedmnáctého století o pojetí svobod není samotný řadový občan, ale pouze svoboda zisku a přednostně nadějný, chytrý a bezcharakterní průmyslník či bankéř. Podle mne si přikrádají všichni nahoře, ovšem ODS si na to pro jistotu ještě dělá zákony a většina lidí jim to až do teď, na podkladě strašení o možnosti návratu jedné strany a lhaní o skutečně proběhlích událostech u nás ale i ve světě baští.

 2. Zdeněk Gryc říká:

  „CO BY SE VLASTNĚ MĚLO UDĚLAT“?

  /Oba vstupní názory jsou brány poněkud z nadhledu, tedy z „ptačí perspektivy“. Raději bych přešel na zem a díval se z „žabí perspektivy“. /
  ———————————-

  Pane Vovsíku, páni radní, nemáte to jednoduché – vést Jihlavu k dalšímu rozvoji.
  Ka | 2010-04-21 19:28:08 | Reagovat
  Když pan Ka bere „jméno pana náměstka, doufám že nikoli nadarmo“, tak to trochu zavání autobiografií.
  Ka:„Ještě jsem tu nečetl, že by někdo navrhoval CO by se vlastně mělo udělat“? Tak panu Ka radím, především se podepsat!
  ————————————-
  Tedy přímo uváděného pana Vovsíka bych moc prosil, aby si udělal malou procházku do podchodu na Okružní. Podíval se na podchod a přilehlé prostory, odpadky, které brzo zakryje zeleň místních keřů. Opravdu, ale opravdu, to zde mají děti dobré. V Prátru by museli za strašidelnou dráhu platiti, tady to mají každý den, už spousta let, zadarmo !!!
  „Co by se vlastně mělo udělat“?
  Nejlépe o těchto prázdninách opravit stěny podchodu, vymalovat ho odolným, omyvatelným nátěrem, nějakou světlou, dle možnosti veselou barvou a instalovat zde nové fortelné veřejné osvětlení. Odstranit odpadky, sanovat zeleň.
  Přimlouval bych se, co nejuctivěji u pánů sprejerů, aby pokud neudrží ruce u těla, tak si stěny dobře rozvrhli, nepřekrývali své piktogramy. Bral bych to jako Stréét-kumšt, třeba jako galerii pro děti, kteří by pak v „anketě“ mohli vybrat nejzdařilejší dílo.
  Na hřišti, Na dolině jsou dobré lezecké stěnky. Zde ve školním předprostoru by mělo být účko pro skejtysty. Cyklostezka, zejména k večeru, vyhovuje i bruslařům. /Terminologii nechť mi prominou. /

  ZÁVĚR – BĚHEM PRÁZDNIN UDĚLAT CYKLOSTEZKU – SYSTÉM PÍSTOV – PŘES HRÁZ RYBNÍČKA KE ŠKOLE A ŠIKMOU VĚTEV DOPRAVA KE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ.
  NOVÁ HŘIŠTĚ JSOU MOC PĚKNÁ, ALE I DRAHÁ. INVESTUJME NĚCO DO ŠKOLNÍ DOCHÁZKY. „OPRAVDU, ALE OPRAVDU“. . . JAK ŘÍKÁ PREZIDENT KLAUS, NELZE UŽ LÉTA ZANEDBÁVAT DENNÍ CESTU STOVEK DĚTÍ DO ŠKOLY.
  ——————
  Stokrát jsem „všudemožně“ napsal:
  1. Zdeněk Gryc říká:
  14. 4. 2010 v 10:52
  OK, tedy stručně:
  Přednostně udržovat stávající intravilán v pořádku:
  1/Předprostor areálu před školami na Březinkách, přístupové chodníky park a rybníček.

  TO JE JASNÁ ODPOVĚĎ NA TO – CO BY SE MĚLO UDĚLAT !!!
  nebo ne? Zdeněk Gryc

 3. Daňový soumar říká:

  Možná Vás pane Gryc překvapím, ale když jsem se zeptal syna kolik dětí je v jejich třídě z Březinek, tak jsem zjistil, že je to necelá třetina. Dvě třetiny (včetně mého syna) do školy dojíždí. Za takových deset až patnáct let budou Březinky sídlištěm, kde budou mít naprostou převahu důchodci (to je ostatně problém všech hromadných výstaveb bydlení). Možná by to chtělo se podívat na věc optikou důchodce, který se bude snažit dostat k nejbližší zastávce MHD nebo do obchodu.

 4. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený a milý Daňový soumare,
  Zajisté, že máte pravdu. Život je potřeba chránit zejména na začátku a ke konci, to snad netřeba rozvádět. Celá léta jsem se snažil, aby sídliště poskytlo bezpečí a klid, právě těmto dvěma „věkům“. V těchto věcech bylo také postupováno podle výzkumných materiálů VÚVA. Podle jejich výzkumů byl rozdíl například v tom, že děti ze 4 podl. výstavby se dostaly častěji do lesoparku sídliště, než jejich kolegáčci z 8 podlažních bodových domů. Velký problém byly finance, ve 4 podl. domech se z nedostatku peněz, ve snaze neomezovat počty bytů, nedělaly výtahy, byly však provedeny štoly s tím, že až se socializmus „sfetí“, tak se tam nainstalují. Nemám přehled jak to vypadá dneska. To je ale základ, jak se dostane bezbariérově invalida z bytu. Koho to zajímá ? Propojení za 11. miliónů se prosadilo.
  DNESKA NIKDO NEVÍ,ŽE KDYŽ SE NAVRHOVALO SÍDLIŠTĚ BYL VELKÝ HLAD PO BYTECH.
  BYL JSEM U ČETNÝCH JEDNÁNÍ,KDY SOUDRUZI ŘÍKALI,MUSÍME ZA KAŽDOU CENU POSTAVIT CO NEJVÍCE BYTŮ.PRO OBČANA JE PRIORITOU BYT.ZA NÁKUPEM ,NEBO PARKOVÁNÍM PODLE TÉTO MATEMATIKY PRIORITY BYTU LECCOS OŽELÍ!
  Pan XXX mi napsal, že moc kecám, má pravdu.
  Tak raději odkazuji na: brezinky.atlasweb.cz
  Obr.8 ukazuje návaznost chodců na zastávku MHD.
  Obr. 10 urbanistický interiér socialistického náměstí,kdy šlo udržet čistotu a pořádek.
  Běžte se tam podívat dneska,v tomto stavu se ani nedá čistit. Zítra probíhá před naším domem blokové čistění. Chodníky do školního areálu nebyly nikdy adekvátním způsobem vyčištěny, jejich provizoria to ani nedovolovala. Proto volám po něčem jako je cyklostezka, která umožní mechaniku čistění!!!
  Obr. 24 a 25 ukazují schemata bezpečné procházky nejenom invalidy do ozdravného lesoparku, který má odpolední sluníčko.
  Obr. 26. důchodce s francouzskou holí, myslíte, že ten pán má auto? Jak se zhodnotil 11. miliony jeho občanský status?
  NEVÍM JAKÉ BYLO PROCENTO INVALIDŮ V DOBĚ VÝSTAVBY SÍDLIŠTĚ,
  NYNÍ MÁM DOJEM, ŽE JE JICH HODNĚ A JAK ŘÍKÁTE, MĚLA BY SE TÉTO MLČÍCÍ POPULACI VĚMOVAT POZORNOST A INVESTICE!! VĚŘTE VÍC SE PRO CHODCE ASI UDĚLAT NEDALO.
  Obr. 26 ilustruje co bylo a už není.
  Léta píšu do JL. Panu primátorovi jsem také napsal roku 2005:

  Věc: sídliště Březinovy sady. Odpověď na podání z 6. srpna 2005.
  Vyřízené dne 20. 10. 2005. Ing. Zemanem pod Č. j. ORM/05/2637

  Vážený pane primátore,
  Děkuji za odpověď na mé podání z 6. srpna 2005. adresované do Vašich rukou…. .
  . . . . . . nebrat v potaz podněty občanů. S tím jistě souhlasím. Nyní ale jde o to, kterým vyhovíte a kterým ne. Zda těm motoristickým, viz. Jihlavské listy 14. června 05.
  /Co když někdo podá podobný rozklad a podnět pro zprůjezdnění jihlavského náměstí?/ Nebo vyhovíte naopak požadavku či petici občanů, kteří se, pokud vím, také ozvali./ Viz. článek:“Lidé protestují proti propojení ulic na Březinkách“ v Jihlavských listech 13. 5. 05. / Ti si na klid okolo svých panelových domů zvykli, narušíte jim ho? Zvítězí ti co šetří na benzinu, nebo ti, kteří chtějí bydlet v klidu. . . . .

  Dne 6. 4. 2010. jsem napsal panu primátorovi otevřený dopis. Dne 13. 4. 2010, jsem byl jím velmi vstřícně přijat. Při této příležitosti jsem mu předal text.

  Věc: náměty na investice, které zasluhují v Jihlavě pozornost a nápravu.
  ————————————
  Z něj vyjímám:
  SÍDLIŠTĚ JE NUTNO POSUZOVAT , PODLE NEJMENŠÍHO SOUČINITELE, TEDY ABY VYHOVOVALO „ NEJPRVE „ BEZPEČÍ DÍTĚTE A POHODĚ INVALIDY.
  Zdeněk Gryc

 5. Zdeněk Gryc říká:

  „CO BY SE VLASTNĚ MĚLO UDĚLAT“?
  /Je neděle, pohled, tentokrát z perspektivy věčnosti, nikoli 30. tisíc let. /

  Desatero přikázání Božích – Dnešním jazykem:

  3. Budeš zachovávat den odpočinku!
  Nemusíš se uštvat k smrti prací, neustálým strachem, že něco někde zmeškáš.
  Já tě chci vést světlem svého Ducha: Drž se mne a budeš žít zdravě.
  /Abeceda víry na internetu/
  ——————————————————————————————
  Chvála našim úředníkům
  Když by vedení města nic neudělalo, přijde okamžitá kritika – pro nečinnost. Když vedení města rozhodne, přijde okamžitá kritika – pro nesprávnou činnost. Ještě jsem tu nečetl, že by někdo navrhoval CO by se vlastně mělo udělat. Jejich návrh tak, aby byli spokojeni všichni. Že by už v tichosti mezi sebou vybírali peníze na odkup pozemku pro sebe, aby investici „pohřbili“ a koukali se příštích 30 tisíc let na zarůstající planinu? Prima, pak je to jejich rozhodnutí. Ale ne moje. Pane Vovsíku, páni radní, nemáte to jednoduché – vést Jihlavu k dalšímu rozvoji.
  Ka | 2010-04-21 19:28:08 |
  —————————————
  Navrhuji, aby se na pozemcích za nemocnicích postavil kostel, propojený s areálem nemocnice pěkným sadem, skoro takovým, jako byl v areálu staré nemocnice. Mnozí pacienti, zejména ti starší, by jistě uvítali kdyby mohli jít v neděli jít na mši do bezbariérového, příjemně temperovaného kostelíka. Nebo se během procházky v nemocničním parku se zastavit v kostele. Využít jeho ticha a kontemplativního prostoru. Střízlivou, čistou architekturu, která už z dálky ukáže na jeho poslání. V zemi našich sousedů se podobné kostelní kaple staví i u dálnic, jednoduše, pěkně, třeba jako ta u vjezdu do tunelů v Taurách u Flachau Winklu.
  Docela rád bych byl v soutěžní komisi. Mám „velké“ zkušenosti, s „malou“ kapličkou, jako autor „kapličky-márničky se zvoničkou“ na hřbitově Na Kalvárii. Za „soc-real“ to byl dost výkon. Chudáka, Ing. Jiřího Vondráka, na ONV za to pěkně spr. . .
  Výsledek podpisové akce za kostel v sousedství nemocnice by nejspíše vyzněl v jeho prospěch. Chrámu konzumu už je v Jihlavě dosti !!!

  TO JE JASNÁ ODPOVĚĎ NA TO – CO BY SE MĚLO UDĚLAT !!!
  nebo ne? Zdeněk Gryc

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I