Paradoxy.

Město a zastupitelstvo upřednostnilo výstavbu druhé haly pro zimní sporty před rekonstrukcí. Poptávka po „ledu“ je velká. V Jihlavě je 11 amatérských družstev hrajících okresní přebor. Hala se nestaví pro „profesionální“ sportovce, bude sloužit veřejnosti. Řešení situace kolem ledové plochy bylo i důležitou otázkou komunální politiky. Vlastní investicí dvacet sedm milionů korun získá město sportovní komplex pro zimní sporty. Z investice města ve výši 203 mil. Kč je pro přiznání dotace uznatelných 190 mil. Kč, tzn., že dotace je 176 mil. Kč. Město získá tolik potřebný sportovní komplex, ledovou plochou a fitness v hodnotě 203 mil., za vlastní investici 14 mil. Kč ( povinný podíl)+ neuznatelné náklady ve výši 13 mil. Kč. Město navýší svůj majetek o 203 mil., za podmínek vložení 27 mil. Kč. Z hlediska businessu výborná investice. Územní rozhodnutí bylo vydáno pro stavbu čtyř podlaží. Když se dělal prováděcí projekt, na všech pracovních výborech, kterých jsem se zúčastnil, se věnovala pozornost potřebám občanů v ulici Tyršova. Dávali jsme si záležet, abychom co nejvíce brali zřetel na okolní občany. Z tohoto důvodu byl nejdříve projekt redukován tak, aby nezastínil domy v ulici Tyršova. Následně byl redukován počet pater garáží, aby nedošlo k nárůstu provozu na ulici Tyršova. Vzniklé parkoviště má mít přibližně stejnou kapacitu jako současné parkoviště, které tam dnes je v provozu. Z estetického hlediska má vzniknout zástavba, která danou oblast určitě pozvedne. Pohled z oken protilehlých domů je dnes smutný. Betonová plocha se starými, popraskanými mantinely. Ošklivá plocha. Budoucnost. Prosklená, hezká hala se zelenou střechou. Je zapotřebí využít plochy uvnitř měst, které jsou na výstavbu určené a připravené. Samozřejmě každá výstavba ve městě nějakým způsobem zatíží obyvatelstvo. V tomto případě jsem přesvědčen, že zatíží obyvatelstvo jen po dobu výstavby. Následně dojde ke zlepšení dané oblasti, jak z hlediska estetického, tak funkčního. O stavební povolení bylo zažádáno na projekt, který byl oproti územnímu rozhodnutí redukován. Snaha města, o co největší ohled na potřeby obyvatel, poté paradoxně ovlivnila zpoždění projektu. K potřebám občanů se přihlíželo při všech společných jednáních s nimi, ale bohužel požadavky na technické řešení stavby ze strany občanů neměly trvalý charakter a několikrát se v průběhu vzájemných jednání změnily, takže dříve dohodnutá a připravená řešení nebyla následně ze strany občanů akceptována. Navíc je třeba si uvědomit, že nelze bohužel vyhovět všem a ve všech ohledech a splnit každý požadavek jednotlivce dotčeného výstavbou haly pro veřejnost.Přál bych si, aby krajské město dostalo ledovou plochu brzy. Poptávka po ledové ploše roste. Bedřich Ščerban

2 Responses to “Paradoxy.”

  1. Daňový soumar napsal:

    Chválabohu, že to někdo zastavil a chvála bohu, že se to snad nikdy nepostaví. Na příkladu tribuny FC vysocina je vidět k čemu takové dotace jsou. Pokud nutně potřebujete sponzory nevyrábějte si je přes stavební zakázky. Zkuste to přes solární energie.

  2. Venca napsal:

    Říkáte,že je potřeba využít plochy uvnitř města? Tak zkuste Prior,tam se vám kousek ledu taky vejde a patra to má taky.

Leave a Reply