Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

Mgr. RADEK VOVSÍK jednička ODS

Zdeněk Gryc | Středa, 6. 10. 2010 v 11:12

Mgr. RADEK VOVSÍK JEDNIČKA ODS

Je to možné, s takovým renomé?
Vážení občané, nejenom  Březinek, zamyslete se a hlavně běžte k volbám.
Zdeněk Gryc

38 komentářů k článku “Mgr. RADEK VOVSÍK jednička ODS”

 1. bagr říká:

  Vy jste asi trochu mimo, ne?

 2. Daňový soumar říká:

  :). Dokážete si připustit, že jste stejně ješitný a zaslepený jako ti jež kritizujete ?

 3. Pepa říká:

  Pane Gryci,

  pan Vovsík je na koandidátkách sice uvedený, ale není možné mu dát hlas, protože byl z kandidátek vyřazen. Jenže kandidátní listiny byly vytištěny ještě před jeho rezignací. Pokud se podíváte na oficiální volební seznamy na http://www.volby.cz, tak tam již pan Vovsík nefiguruje. Takže Váš příspěvek je opravdu mimo.

 4. Janderka říká:

  Panu Grycovi se nelze divit, hodnotí holou realitu, že Vovsík je v oficiálních seznamech lídrem ODS. Teď aby se v tom čert vyznal, co to vlastně v ODS na voliče ušili.

 5. Jan Tesař (místopředseda ODS Jihlava) říká:

  Vážený pane Gryci, občané, voliči, Radek Vovsík již opravdu není lídrem kandidátky ODS Jihlava.
  Kandidátní listina byla vytištěna ovšem ještě před jeho rezignací a proto je uveden stále na prvním místě. Hlas mu již ovšem dát nelzee.
  Pokusím se stručně vysvětlit jak můžete hlasovat. Dalo by se říci že každý volič má 37 hlasů stejně jako je zastupitelů v Jihlavě. Může buď zaškrtnout pouze stranu nebo může zaškrtnout stranu a škrtat i v jiných stranách. Tyto hlasy se však odečtou zaškrtnuté straně od spodu kandidátky. Také má volič možnost škrtat napříč stranami. Vždy platí, že maximální počet hlasů je 37!
  V případě ODS je to tak, že pokud volič zaškrtne celou stranu tak mu ještě jeden hlas zbývá, protože hlas pro Radka Vovsíka je neplatný a kandidátka ODS má tedy pouze 36 kandidátů.
  Doufám, že jsem to napsal dostatečně srozumitelně.. :-).
  Přeji Vám hezký den a správnou volbu.

 6. ANO říká:

  Není pravda, že volební lístky byly vytištěny až po rezignaci Radka Vovsíka, tiskly se až dlouho poté a dokonce ODS dostala náhled volebního lístku ke kontrole, jestli je v pořádku, ale očividně schválně neupozornila registrační úřad na to, že Vovsík už tam nemá být napsán jako lídr. Já tuto taktiku ODS nechápu, nechápu, co tím sleduje, nechce se mi věřit, že by to bylo z jejich lajdáctví… ale je to jak říkám.

 7. ANO říká:

  Abych to upřesnil – Vovsík odešel oficiálně z funkce náměstka 16. srpna 2010 a z kandidátky odešel 2. září 2010. ale strany dostali ve velkém předstihu, konkrétně 8. září 2010 náhledy vytištěných volebních lístků, aby je zkontrolovali a do 10. září 2010 opravili. Takže ODS ani 8 dní po odstoupení Vovsíka z kandidátky tuto kandidátku neopravila, ač k tomu byla vyzvána registračním úřadem. To nemůže být snad ani lajdáctví, ale opravdu nějaký skrytý záměr – taktika.

 8. ANO říká:

  Takže panu Gycovi se nelze divit, není na vině on, ale ODS !

 9. Jan Tesař (místopředseda ODS Jihlava) říká:

  Pane Gryci, veškeré potřebné informace včetně toho jak volit Vám sdělí volební komise. Od toho tam ti lidé sedí. Nebojte se tedy zeptat. Co se týká bývalého kandidáta R.Vovsíka uvedeného ve volebním listu, mělo by být upozornění v každé volební místnosti vyvěšeno a nebo by měl být každý volič komisí upozorněn ústně.

 10. bagr říká:

  Jestliže se volič nezajímá o veřejné dění a neinformuje se o událostech kolem sebe, tak je hlupákem, jehož volba bude vždy špatná.
  Můžu váš postoj chápat takto: „Nevím nic o politice a nezajímám se o dostupné informace, ale mám pocit, že za to mohou ostatní?“
  Jestliže zpochybňujete kompetentnost důchodců z Lesnova, proč je dobrý, aby šli tihle lidi volit? To není uvědomělá volba. Lidi, co nejsou vzdělaní a informovaní by volit neměli. Je to pro ně ztráta a stejně tak i pro společnost.

 11. Janderka říká:

  Zvláštní je i to, že je Vovsík stále zastupitelem města Jihlavy za ODS, tzn. vykonává veřejnou politickou funkci, do které byl a je stále delegován svou ODS. Tato veřejná politická pozice je v rozporu s prohlášením dnes již usvědčeného lháře Vovsíka, že se vzdává všech politických funkcí a zůstává pouze řadovým členem ODS bez funkcí. ODS v Jihlavě tak přirozeně vyvolává pocit pachání úmyslného podvodu na občanech a voličích, když něco jiného veřejně prohlašuje (Vovsík opouští všechny funkce a zůstává pouze řadovým členem ODS) a něco jiného fakticky koná (Vovsík je stále členem nejvyššího orgánu samosprávy města Jihlavy). Pane Vymazale, dobrou vizitku to nedělá ani Vám v pozici primátora, že Vy nakonec zase stojíte o to být pouhou loutkou řízenou prolhaným Vovsíkem?

 12. ANO říká:

  A Vovsík je dál i předsedou Sociální komise Rady města Jihlavy… Bohužel, právě tady udělal největší škody na konkrétních životech lidí…

 13. nechápající říká:

  Můžete mi vysvětlit, jaký může mít strana zájem na tom, aby měla na prvním místě člověka, který nemůže být zvolen? Jestli se alespoň trochu orientujete v politice, tak byste věděl, že říkáte strašný kraviny.

 14. nechápající říká:

  Navíc mi přijde zábavné, jak někdo omlouvá svoji nechápajícnost tím, že na něj jako na voliče někdo ušil komplot. Ha ha ha. Přeji příjemný zbytek života v králičí noře blbosti.

 15. ANO říká:

  To nemusí být komplot na voliče, to může být msta nebo naschvál uvnitř ODS adresovaný jedné ze dvou frakcí v ODS…

 16. Jihlavák říká:

  Hrubost pana nechápajícího je podobná primitivní agresivitě Vovsíka.

 17. Merkantilista říká:

  No sice to vypadá , že p.Gryc nedával pozor, ale evidentně jde o kouzlo nechtěného.Pokud se ODS podaří uhrát nějaký solidní volební výsledek, tak se vsadím,že je Vovsík zpátky a ani nebude vybalovat. Zajímala by mě odpověď leaderů ODS na otázku, mohou-li zaručit , že se Vovsík nevrátí ani oknem ani komínem.Nastal by frkot nebo nenastal ?

 18. JUDr. Dagmar Zápotočná, předsedkyně nevládní neziskové organizace APLA-Vysočina o.s. říká:

  Omlouvám se za obsáhlost a opakování již dříve zveřejněné některé části textu, ale občané mají právo být seznámeni s nespokojeností fungování veřejných činitelů. Radek Vovsík se dopouštěl a dopouští nepřijatelného jednání, nad kterým zůstává rozum stát. Z těch čerstvějších je možno stručně uvést propadák s rekonstrukcí zimáku a inovací v MHD, nedostatečně řešenou tržnicí, zhoršeným životním prostředím po propojení Březinek, nebezpečností hřiště na Horním Kosově a zbytečnou investicí do opravy a následné demolice hřiště na Březinkách. Nezvládal ani svého 3 a 5letého syna při obtěžování cestujících v MHD směrem Březinky a při obtěžování diváků a personálu HZS (pan Vovsík ví o co jde, věc s ním byla projednána a v případě zájmu je možno poskytnout jeho vyjádření, které nevybočuje ze standardu jeho chování).
  Několik příkladů o pracovních postupech pana Vovsíka v minulosti:
  1.Vovsík a integrace – zastupitel Vovsík se prezentuje jako odborník na integraci postižených dětí a svoji odbornost dovozuje ze své praxe vychovatele v „pasťáku“. Následně takto „odborně“ vybaven za každou cenu prosazuje řešení, které v konečném důsledku nenávratně poškodí oprávněné zájmy dětí s postižením (rozšíření speciální školy) na řadu generací. O své pravdě Vovsík nezapochybuje ani tehdy, když jeho řešení není souladné s platnou právní úpravou (když pominu Listinu práv dítěte, kterou je ČR vázána, školský zákon upřednostňuje od roku 2005 začleňování dětí s postižením do běžných škol; Jihlava je jediné mně známé město v ČR, které rozšířilo speciální školu, jejíž kapacita nebyla využita; důsledkem tohoto „sociálního inženýrství“ z dílny pana Vovsíka bude segregace dětí s postižením a jejich praktické doživotní vyloučení ze života většinové společnosti). Tyto informace měl Vovsík k dispozici. Žádost o vedení veřejné a odborné diskuse odmítnul, zřejmě věděl proč
  2.Vovsík a Szabó – čtenář si vzpomene na „úspěchy“ pana Vovsíka při ostudném vyjednávání o prodeji podílu města ve fotbalovém klubu FC Vysočina
  3.Vovsík a IPRM – vybrané projektové záměry do IPRM pro spolufinancování z EU byly předloženy zastupitelstvu dne 15.4.2008, kde se však teprve schvalovala výběrová a hodnotící kritéria těchto již vybraných projektů. Zastupitelé zde byli Vovsíkem opakovaně výhružně varováni, že v tuto chvíli musí být IPRM včetně zařazených projektových záměrů schválen, jinak se ohrozí čerpání z EU (přitom bylo možno se schvalováním IPRM vyčkat a návrhy řádně projednat a předložit třeba do červnového zastupitelstva). Na netransparentnost procesu nakládání s projektovými záměry spočívající v tom, že jednotlivé projektové záměry nebyly poskytnuty veřejnosti k seznámení a k jejich posouzení nebyla přizvána ani odborná veřejnost, byl Vovsík během března a dubna 2008 upozorněn. Namísto korektního prověření uváděných výhrad a sjednání nápravy jen gaunersky „kopal“ do subjektů upozorňujících na nepravosti.
  4.Vovsík a zastupitelská demokracie – některé indicie nasvědčují tomu, že to byl pan Vovsík, kdo inicioval provedení veřejnoprávní kontroly u neziskové organizace APLA-Vysočina jako reakci na nesouhlas její statutární zástupkyně Dr. Zápotočné s jeho experimenty z oblasti sociálního inženýrství (rozšíření speciální školy jako opatření pro integraci). Pokud by se prokázalo, že byl iniciátorem Vovsík, mohlo by se jednat z jeho strany o zneužití pravomoci veřejného činitele. Provedením kontroly byla pověřena Ing. Svítilová, která zřejmě jednala na objednávku. Sice nebyla schopna vysvětlit, v čem APLA pochybila, nicméně do zastupitelstva šel od Vovsíka návrh na uložení povinnosti vrátit část dotace s penále, což by bylo pro neziskovou organizaci likvidační. Zastupitelé byli upozorněni na zmanipulování kontroly. APLA poskytla všem zastupitelům listinné důkazy prokazující, že z její strany byla beze zbytku dohoda o poskytnutí dotace dodržena. Po hlasování zastupitelů, kteří návrh Vovsíka na uložení odvodu a penále nepodpořili (pro návrh hlasovali pouze Vovsík, Vymazal, Janderka, Féherová, Augusta a Sedlák), prosazoval Vovsík myšlenku, že zastupitelé musí hlasovat pro uložení odvodu, neboť jsou vázáni závěry kontroly provedené Ing. Svítilovou. Naštěstí ani tato vpravdě „revoluční“ myšlenka, popírající principy zastupitelské demokracie obecně a postavení zastupitelstva jako nejvyššího orgánu obce zvláště, neprošla.
  5.Vovsík a výherní automaty – město mělo zájem o pozemky pro vedení vodovodu a vlastníkům těchto pozemků nabízelo směnit jejich pozemky za jiné pozemky města. Proti této směně, která by městu umožnila získat pozemky pro stavbu nového vodovodu, Vovsík důrazně vystoupil na zastupitelstvu, když o stejný pozemek, který navrhovalo město ke směně za pozemek pro vedení vodovodu, projevili zájem provozovatelé herny ve Zlaté hvězdě Roubíčkovi. Vovsík, dávno známý jako podporovatel heren v centru města Jihlavy, tak preferuje parkoviště pro hernu před vybudováním vodovodu financovaného převážně z dotací EU.
  6.Vovsík a vodovod – pan Vovsík neváhá ohrozit možnost čerpání evropských dotací na výstavbu nového vodovodu (dotace má být poskytnuta v řádu stovek milionů Kč); nejprve se pokusí zvrátit navrhovanou směnu pozemků prostřednictvím paní Roubíčkové a argumentem, že paní Roubíčková odkoupí jiný pozemek, přes který bude možno vodovod vést. Na další zastupitelstvo Vovsík přivede Ing. Tomance, kterého prezentuje jako člověka, který zná řešení, jak obejít pozemek manželů Kozubíkových, taktéž potřebný pro vedení vodovodu. Ing. Tomanec byl v minulosti seznámen s výsledkem jednání, na kterém sami manželé Kozubíkovi navrhovali, aby vodovod byl veden mimo jejich pozemek, ale bohužel se nenašla jiná cesta. Ing. Tomanec velmi dobře ví, že z technických důvodů (spádové poměry) není možné jiné řešení, než vést vodovod přes pozemky manželů Kozubíkových.
  7.Vovsík a školská komise – zrušení Školské komise při Radě města Jihlavy byla velkou chybou a další projev ignorace pana Vovsíka, dotýkající se bohužel významné oblasti vzdělávání a nedostatečné kapacity mateřských škol. Předsedou školské komise měl být uznávaný odborník ze školství, což pan Vovsík evidentně není. Navíc oblast školství ani nebyla v jeho gesci, zodpovídá za ní paní náměstkyně Wagnerová, proto je nepochopitelné, že se do vedení školské komise sám nechal ustanovit. Totéž se týká i Sociální komise při Radě města Jihlavy, kterou odpovědná náměstkyně Wagnerová přenechala k rozdělování dalšího balíku městských peněz Vovsíkovi.
  Je nepochopitelné, kde všude toužil být a také byl pan Vovsík zaangažován. Uvedený výčet „zásluh“ pana Vovsíka je příkladmý, v žádném případě není vyčerpávající. Vovsík a lidé, kteří jej prosazují nebo trpí na politické scéně by si měli uvědomit, že veřejná správa je služba a jako taková podléhá v zastupitelské demokracii kontrole voliči. Považuji za politováníhodné, pokud Vovsík, namísto korektních informací požadovaných občany, reaguje osobními invektivami, podněty zvenčí v tom lepším případě vrchnostensky ignoruje, v tom horším případě iniciátory slovně napadá a neváhá zneužít svého postavení pro prosazení svých pochybných cílů a záměrů.

 19. Nevše mblbcům říká:

  ptal jsem se věštkyně, kdo je nechápající. Věštkyně po nahlédnutí do kávové sedliny pravila: nechápající je malý, tlustý, téměř holohlavý, alkoholik, s kriminální minulostí, jezdí rád MHD, ulhaný, žere veverky.“

  Já říkám: nechápající vypadá jako Vovsík, lže jako Vovsík, cestuje jako Vovsík, pije jako Vovsík, nechápající asi bude Vovsík. Jen o těch veverkách jsem to nevěděl.

 20. Pamětník říká:

  Pane Ďásku, sliby neplníte stejně jako Vovsík (v jeho případě se jedná o slib zastupitele, že bude hájit věci věřejné v souladu se zákony a dobrými mravy), když jste písemně přislíbil již se nevměšovat do komunálních záležitostí, o kterých nemáte přehled, a jež se chlapa z Luk nedotýkají. Svůj příspěvek jste takto sám znehodnotil .

 21. XXXXXX říká:

  No, milej VLKu pamětníku, ty seš snad ještě větší mantinel než Voves – přečti si občas po sobě to co napíšeš, abys tady nevypadal za slaboproudýho 🙂

  P.S. A buď používej jenom jeden nick, nebo si aspoň vypni na počítači tracker (ty takovej inteligent to jistě dokáže) – když si totiž vytáhneš mirror-source stránek blogů a diskusí ke článkům z jihlavskejch listů, tak je krásně podle IP adres vidět, pod jakejma různejma přezdívkama tady píšeš. Však se můžeš podívat sám na http://www.hicos.cz/monitor, kde už je o tobě všechno…

 22. XXXXXX říká:

  No, milej VLKu pamětníku, ty seš snad ještě větší mantinel než Voves – přečti si občas po sobě to co napíšeš, abys tady nevypadal za slaboproudýho 🙂

  P.S. A buď používej jenom jeden nick, nebo si aspoň vypni na počítači tracker (ty takovej inteligent to jistě dokáže) – když si totiž vytáhneš mirror-source stránek blogů a diskusí ke článkům z jihlavskejch listů, tak je krásně podle IP adres vidět, pod jakejma různejma přezdívkama tady píšeš. Však se můžeš podívat sám na http://www.hicos.cz/monitor kde už je o tobě všechno…

 23. Tomáš Ďásek říká:

  Pamětníku, promiňte, ale nějak vám nerozumím – zkuste kdyžtak vysvětlit „vměšování“ a také citovat můj inkriminovaný „příslib“ – moje paměť (a jak koukám, tak i moje chápání) je opravdu zřejmě velice krátká…

  XXXXXX – ten váš odkaz mi nějak nefunguje ?

 24. Jihlavák říká:

  Otázka pana Ďáska :“Takže kdo si ještě kopne do ležícího těla ?“ je značně diskutabilní. Ono se asi vůbec nejedná o ležící tělo, i když by si to situace okolo pana Vovsíka zasluhovala. Jde stále o zastupitele za ODS v zastupitelstvu Statutárního města Jihalavy a jedničku na kandidátce téže strany. Nesnižujme prosím význam postavení zastupitele v nejvyšším orgánu města.

 25. Pamětník říká:

  moc se mi do toho nechtělo, ale nakonec jsem to našel pane Ďásku:
  „tak pane Ďásku, Vy s tím sebeponižováním asi nepřestanete,
  tak se nám přestaňte montovat do jihlavských poměrů a požadavků, že politik za 60 tisíc bude odvádět pořádnou práci, nikoliv zvěrstva ala Vovsík nebo trapné exhibice ala Wagnerová.Nejste Vy nakonec kluk z Luk?
  spořádaný občan z Jihlavy | 2010-08-11 00:13:25 | Reagovat
  Máš pravdu, spořádaný občane – hloupý vesničan TĎ už sem opravdu nic psát nebude (a k další reakci ho nevyprovokuješ). Ovšem tvoje chyba – budeš se nudit, protože tady nebudeš mít co číst a hlavně na co polodementně reagovat, leda na stejně nenávistné a zaslepené jedovaté sliny 🙂
  Tomáš Ďásek | 2010-08-11 04:42:32 | Reagovat“

 26. Jihlavák říká:

  Ďásku, je to jasné, podle klasika: „NEŽIVÍŠ (nepřispíváš do pokladny v Jihlavě), TAK NEPŘEPÍNEJ (nehodnoť věci, kterým nerozumíš a Tebe se netýkají)“ 8:)))
  poznámka: bez žluči, nenávistných zaslepených jedovatých slin a dalších emotivních přívlastků vypovídajících o duševní nevyváženosti autora, který tyto přívlastky používá – bývají to často umělci, herci, lidé závislí na návykových látkách a pod.

 27. Tomáš Ďásek říká:

  Milý Spořádaný Pamětníku, moc dobře víte, že se jednalo o reakci na jedno KONKRÉTNÍ vlákno v diskusi nad jedním článkem ve fóru JL, tak nechápu proč jej v této souvislosti vytrháváte z kontextu. Blog JL je něco naprosto jiného. Z Vaší jedovaté zaujatosti proti různým lidem (včetně mě) cítím, že musíte být velice osamocený a zakomplexovaný člověk. Pokud Vám nesedí způsoby těch, kteří Vám vládnou – či dokonce Vás ovládají, máte jednoduchou možnost. Pokuste se to nějak změnit. I když – chápu, že taková věc chce poněkud silnější identitu, než je pouhý „spořádaný občan“. Kdyby totiž byli na světě jenom samí „spořádaní občané“, tak příští měsíc budeme radostně slavit výročí VŘSR…

  Přeji Vám krásné ráno a trochu méně žluče. Koukněte se z okna a vyražte třeba někam na vycházku. Pročistí se Vám hlava a dnes koneckonců bude jeden z posledních letošních hezkých dnů !

 28. Jihlavák říká:

  Tak přeci pane Ďásku, Vy budete asi velký poeta, proto si dovolím ještě jednou upozornit na obsah poznámky v mém předchozím příspěvku 8:))).
  Ano je opravdu krásně, ještě je hodně hub tak snad je nezničil přízemní mrazík:)

 29. Tomáš Ďásek říká:

  Jihlaváku, je to jasné, slovy klasika: „NEVÍŠ, tak NEMEL“. Jenom kdybys přispíval do jihlavské pokladny tolik co já… Víš houby co dělám, kde je registrovaná moje firma a kam jdou daně, které řádně a v nemalé výši platí. Zkus si někdy nastudovat pravidla přerozdělování daní v ČR.

  Ovšem umělec se závislostí na návykových látkách… No, přiznám se, že jsi se trefil. Když se ráno prohlížím před zrcadlem (jako správný narcis a egoista tak činím zhruba tři čtvrtě hodiny každý den), často si říkám, že jsem opravdu až nápadně velice podobný Jimu Morissonovi.

  Nadále prosím, pokud budete cítit potřebu mne na tomto blogu, který je ZDARMA VOLNĚ PŘÍSTUPNÝ všem a tudíž sem může psát KAŽDÝ KDY A CO CHCE, nějakým způsobem vychovávat, čiňte tak prosím pod svým pravým jménem a ne pod ustrašenými nicky, které jsou z mého pohledu maximálně na úrovni podpisů pod anonymní dopisy žádající trest smrti pro doktorku Horákovou, vy ctihodní a spořádaní Jihlaváci – opravdu se mi těžko diskutuje s virtuálními neznámými nulami 🙂

  Hezký den.

 30. maria pilkova říká:

  Neznám pana Vovsíka, ale to co jsem se dozvěděla v předešlých reakcích o sytému fungování demokracie v Jihlavě je otřesným příkladem porušování principů demokracie.Kladla jsem si otázku, proč se v Jihlavě přijímají předražené a často nepotřebné projekty, když o tom rozhoduje celé zastupitelstvo? Mail Judr. Zápotočné mi odpověděl. I když jsem ekonomka, sleduji ráda historii, protože historie je matka moudrosti, všechno již tady bylo a často právě tam moudrý člověk hledá odpověd. Moje nejčastější otázka, na kterou stále hledám odpověd´,a i proto již asi 3 roky sleduji televizní seriál o 2 světové válce a Hitlerovi je : proč 2 psychopati Hitler a Stalin, získali takovou moc nad životem a smrtí milionů obyvatel ? Protože jim do dovolili občané-nejdřív z neznalosti, nezájmu a pak ze strachu o svůj vlastní život. A i proto se Miloš Zeman a s ním naše strana rozhodla vstoupit na politickou scénu- chceme zajistit rozšíření místních referend a konečně prosadit přijetí zákona o Obecném referendu, kterému pořád úspěšně brání ODS, TOP9 a ted´i Věci veřejné. Proč je pro mně záhadou. Čeho se bojí ? Že budou rozhodovat občané ? Ale to je základní princip demokracie a oni se ho bojí a vyhýbají se mu jak čert svěcené vodě. Ale bez něho se musíme bát my- všichni. Co když se zas z nějakého doupetě vynoří nějaký psychopat, který bude rozhodovat ne jenom o majetku jak je ted´ zvykem ,ale opět o našich životech ?

 31. ANO říká:

  Nezlobte se, ale jak můžete dělat lídra strany do zastupitelstva Jihlavy a zároveň neznát Vovsíka? Víte, jak se vůbec jmenuje město, ve ktetrém kandidujete?

 32. maria pilkova říká:

  Pane Ano
  myslela jsem tím, že neznám pana Vovsíka osobně a jeho jednání jenom z ohlasů jiných a tím chci říct, že ho proto ani neposuzuji. Posuzuji způsob jednání v zastupitelstvu.A ten se mi nelíbí podle toho co jsem zjistila a měl by se změnit.Ale o tom musí rozhodnout voliči
  A jinak prominte, ale já jsem do SPOZ vstoupila v první řadě, že věřím tomu co chce Miloš Zeman
  a proto, abych mohla pomoct svými znalostmi a nemyslím si, že k tomu potřebuji znát každého současného zastupitele a kdy co udělal a řekl.
  V tomto městě žiji 28 let a znám ho poměrně dobře , chodím denně pěšky na rozdíl od ostatních a po všech koutech Jihlavy., takže vím i kde jsou zničené chodníky, kde je jaký starý plot a pod. A historii Jihlavy znám líp než rodilí Jihlaváci, jak jsem zjistila u svých kolegů v práci..A o co jde Vám jsem nepochopila. Když se Vám nelíbí kdo kandiduje, tak jste měl také kandidovat. Ono spousta lidí je náramně chytrá a má pusu plnou řeči, ale když dojde tzv. na lámání chleba a na to aby se něčeho účastnili tak zalezou někam a jsou zticha. Jenom anonymní řeči vest nestačí.

 33. ANO říká:

  Jsem rád, že znáte alespoň všechny staré ploty v Jihlavě.

 34. XXXXX říká:

  Podle mě může Voves nejspíš i za hladomor v Čadu a kobylky v Sudánu. Ale asi v tom nebude sám žejo. Někdo musel ty jeho nápady schvalovat, takže nechápu o čem je tahle debata.

 35. XXXXX říká:

  Tomáši!!!! Co to máš s těma anonymama!!!! Přeci jsi sám řekl, že se sem každý může podepsat jako Václav Klaus a nic to nemění na tom, že je to Jirka Vopršálků!!!!! Honem se oprav!!!!

  Já chápu, že tě nasral negramotnej idiot, ale tohle nejsi ty, ty kluku ušatá!!!

 36. Tomáš Ďásek říká:

  No trochu opravit to musím – já neměl samozřejmě na mysli všechny ty „X“ka, „Daňové Soumary“, a podobné zavedené firmy. To je úplně v pořádku – tam je člověku opravdu úplně jedno, jestli je to Jirka Vopršálků, nebo Anča Sedláčková – ale vede diskusi s někým, koho dlouhodobě několik let „zná“ a ví kam ho zařadit a co od něj čekat.

  Mě vadí tyhlety vícenásobné identity – člověk co se jednou podepíše „Občan“, podruhé „Nespokojený Občan“, pak zas „Pamětník“ a podobně, kterému je všechno jasné, všude byl a všechno zná, na všechno nadává a přitom ani z jedný z jeho sedmi hlav nic kloudnýho nevypadne. S takovým přispivatelem se těžko vede nějaká diskuse.

  Já taky s oblibou kecám do všeho a minimálně z poloviny případů určitě blbě – ale od toho tady ten blog je. Do politiky se nehrnu a nikomu se nesnažím organizovat život. Ovšem když už do něčeho kecám, tak pod JEDNÍM jménem.

 37. úžasné říká:

  maria pilkova: „…chodím denně pěšky na rozdíl od ostatních…“
  Tak to je výborné, to budete určitě vědět mnoho o městské hromadné dopravě nebo o nedostatku parkovacích míst.
  Ale to není zas tak důležité. Nejdůležitější je, že se nepovyšujete nad ostatní.

 38. xmolly říká:

  Tak máme po komunálních volbách. Opět se ukázalo, že lidé jsou ovce, neboť jim je jedno kdo vládne na radnici. Takže to vypadá, že jsou všichni náramně spokojený, že jim nevadí MHD, machinace okolo pozemků atd. atd. Takže lidi, jestli uvidím , že tady někdo opět nadává, jak to v Jihlavě stojí za h..no. tak si za to můžeme sami.:o(
  A přitom stačilo málo, vzpomenout si co je to za lidi na těch kandidátkách, co udělali pro Jihlavu atd. Ale ono je snažší si říct, stejně to vyhraje ODS, ČSSD, TOP tak dám někomu z nich, že jsou tam zalezlí lidi, co už pořádně neví co je práce asi nikomu nevadí. Stačilo jen trochu se zajímat, přečíst si kandidátky a taky jít k volbám, protože účast v Jihlavě je fakt nízká.
  To je tak asi všechno, jsem zvědav jak dlouho si nechají jihlaváci s…át na hlavu, než jim dojde, že musí přijít zásadní změna!!!!

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I