Blog Jihlavských listů

Ivo Strejček
52- Od roku 2004 poslanec Evropského parlamentu za ODS. Narozen 11. ledna 1962 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně. V letech 1996/97 byl tiskovým mluvčím předsedy vlády Václava Klause a vlády ČR. Od roku 1998 do roku 2010 byl členem Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou. V Evropském parlamentu působí v hospodářském a měnovém výboru a jako náhradník v zemědělském výboru. Je členem delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Čínou. Je ženatý a má dvě děti.

Český nemocniční lékař a jeho pacient v roce 2011

Ivo Strejček | Pondělí, 24. 1. 2011 v 10:00

Jak daleko až jsou ochotni dojít lékaři, kteří se připojili k výzvě LOK „Děkujeme, odcházíme“? Čeho mohou reálně dosáhnout a co si (nechtěně) způsobili? A co pacient?

Pár čísel

Stojí za to se na chvíli probrat pár čísly svědčícími o tom, že český systém zdravotní péče snese porovnání s okolním světem. Současně tyto statistiky vypovídají, že se do systému pumpuje stále více prostředků, což je třeba reformami modernizovat.

Vláda ČR vydávala v roce 2009 do zdravotnictví 7,89 % HDP. Je to podíl, který odpovídá ekonomické síle země. Výdaje do zdravotního systému ČR vrostly mezi lety 2000-2009 o 95 %. Zdravotnický sektor ČR se v těchto letech rozrostl o 30 %. Kdyby tedy dnes skutečně odešlo všech 3.500 lékařů, poklesl by jejich celkový počet na úroveň roku 2000. Výpovědi podalo „pouze“ 18,6 % všech lékařů.

Počet lůžek akutní péče je v ČR vysoko nad průměrem EU. Zatímco u nás je to 505,7 lůžek na 100 tis. obyvatel, průměr v EU je 397,5 a ve Švýcarsku dokonce pouhých 330 (zdroj: Eurostat).

Průměrný plat lékaře v privátní nemocnici byl v roce 2009 47 266,- Kč, ve státních nemocnicích 48 723,- Kč (zdroj: MZ ČR). Proč odcházejí lékaři ze státních nemocnic a vlna výpovědí se vůbec nedotkla privátních zařízení, ač tam mají nižší průměrné platy?

Kraje? Já nic, já muzikant!

Kraje zřizují a provozují 34,6 % všech zdravotnických zařízení v ČR. To je důležité připomenout proto, že zdrcující počet podaných výpovědí byl realizován v kraji provozovanými nemocnicemi.

ČSSD založila v roce 2008 svůj volební triumf na boji proti regulačním poplatkům. Volby drtivě vyhrála a svůj slib plnila – poplatky platila za pacienty ve svých zařízeních (často spornými formami a protiústavními postupy) tak masivně, až za to krajští hejtmani utratili 500 milionů korun.
Kdyby byly ony finanční prostředky věnovány na zvýšení mezd lékařů a ostatního personálu v krajských nemocnicích, třeba by dnes právě v těchto zařízeních nebyly takové problémy.

Za špatný vtip proto považuji stanovisko Asociace krajů ČR, která se chce (ústy Michala Haška) stát „prostředníkem ve vyjednávání mezi vládou a lékaři“. Zloděj křičí – chyťte zloděje!

Do zahraničí nebo do Prahy?

Masivní odchod lékařů do zahraničí se asi konat nebude. Znamená to nejen kvalitní jazykovou průpravu (což u lékařů nevylučuji), ale znamená to zejména stěhování. Co s rodinou? S sebou, nebo nechat tady? Jak to bude fungovat? Budou děti chodit do tamních škol a jak se se změnou prostředí vyrovnají? Co na to partner?
Pravděpodobnější tedy je, že více než do zahraničí lékaři z okresních nemocnic pošilhávají po výpověďmi uvolněných místech v metropolích. I to by vysvětlovalo tak drtivou vlnu výpovědí například na Vysočině.

Lékaři poškozují sami sebe

Škoda, že protestem části nemocničních lékařů poškozují lékaři sami sebe.
Tím, že podali výpovědi, zvyšují míru vlastní nejistoty. Ano, mohou být oprávněně nespokojeni se svou současnou mzdou, ale riskují daleko víc.
Kde mají jistotu, že je ředitelé nemocnic (pokud své výpovědi stáhnou) přijmou zpět? Nevyužijí právě ředitelé ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví unikátní příležitost, kterou si navodili lékaři sami, a neprovedou redukci přemrštěně rozsáhlé sítě zdravotní péče?

Dokonce i středočeský hejtman a bijec vlády za každou cenu Rath oznámil, že ne všichni lékaři budou přijati zpět.
Lékaři si, prostřednictvím zbytečně bojovného postupu pár odborářů, navíc nechali sejmout aureolu výjimečné a nedotknutelné společenské skupiny. Troufám si tvrdit, že sami sobě způsobili situaci, kdy se s nimi mnozí pacienti (a zejména jejich rodiny) nebudou po tom všem moc párat.

A co pacient?

Kam v tom všem zmizel pacient? Proč má být poctivý plátce zdravotního pojištění a daní současným průběhem nejvíce ohrožen?
I přesto, že řadu argumentů lékařů lze pochopit a diskutovat o způsobech řešení, zvolený způsob, ve kterém se nemocný stává rukojmím nemístného nátlaku, považuji za zbabělý a slabošský.

13 komentářů k článku “Český nemocniční lékař a jeho pacient v roce 2011”

 1. Marek Řezáč říká:

  Vážený pane, už mě unavuje poslouchat, jak si lékaři berou jako pacienty rukojmí. A s tabulkovými průměrnými platy se klidně ohánějte, ale realita je bohužel někde jinde. Jsem řidič autobusu a podle tabulek je moje průměrná mzda něco přes 20tis, ale reálná se pohybuje trochu jinde. Všem státním zaměstnancům jste ubrali o deste procent, ale učitelé ne, to je první nespravedlnost a ministři, poslanci, senátoři si vzali pět. Co nejvíc berou a mají menší zodpovědnost, ti si vzali nejméně. V tomto státě je momentálně rukojmí obyčejný poctiví pracující člověk, kterého se vaše šetření dotklo nejvíce. Copak já, který ihned po škole šel pracovat můžu za to, jak jste Vy hospodařili s daněmi, které odváděli rodiče a pak i já? Po pádu komunistů jste rozprodali většinu majetku, státní dluh nebyl moc vysoký, za vše se odvádí daně a ne nízké, platí se mýtné a kde ty peníze jsou? Nikde to není vidět, jen zvedáte daně, škrtáte a tomu říkáte úspory. Ale co nevýhodné zakázky, předražené stavby, zbytečné nákupy různých věcí, média jsou toho plná. A pak Romy, kteří nepracují, nadělají si kupu dětí a jsou v pohodě, těch se to nedotkne, běda, kdyby jste jim něco sebrali, hned by se oháněli, že jste rasisti a EU by se za ně postavila. Necítím se jako rukojmí lékařů, ale cítím se jako rukojmí v tomto státě, který umí jen brát, ale běda, když pak člověk ne vlastní vinou přijde o práci a potřebuje po státě pomoc. Pak se jen otočíte zády, ale být Róm, tak mě zasypou dávkami. A zrovna Vy si můžete stěžovat, zameťte si u sebe, pak osočujte druhé, kteří bojují za své platy a lepší podmínky. Běda, jakmile by vám někdo měl vzít peníze či výhody, to ihned nestíháte ani projednat, je mi z toho na nic, hlavně, že máte své korýtko, kde si všichni chrochtáte. S takovou politikou jděte…

 2. Aireno říká:

  Strejčku, plivat kolem sebe můžeš jak chceš, ale to nic nezmění na tom, že jako člen ODS jsi součástí týmu, který to z velké části zavinil !!!

 3. Svatopluk Beran říká:

  Pan Ivo Strejček, tak jak je u něj a ODS vůbec zvykem předkládá neůplná a vytrhaná fakta z historických kontextů. Jeden ze základních prvků demokratických zemích a bylo to ve zdravotnictví i v bývalé ČSSR, je solidarita mezi občany, podložená historicky vysokou sociální morálkou obyvatel Evropy, kteří prošli nejen krvavým obdobím 2 světové války a následnou touhou umožnit v budoucnu všem občanům potřebnou zdravotní péči, která je nutná ke kvalitnímu životu. To co zde však zavedla v posledních letech ODS a její strejcové, především oba svatí ,, Tomášové,, má se solidaritou společného hodně málo. Vezměme pro příklad solidaritu u nás podle našich ,,svatých Tomášů,, v porovnání se skutečností vytvořenou odborníky v Německu. Určená ochranná hranice poplatků 5000Kč, je totiž v porovnání s Německem sociálně nespravedlivá. Pro toho, kdo má příjem 500 000 Kč je to jedno procento z příjmu, pro toho kdo má příjem jen 100 000 Kč je to už 5 procent z příjmu a platí tedy pětkrát tolik. Aby k této nespravedlnosti nedošlo, mají to v Německu stanoveno pevně v procentech. Jsou to pro každého 2 procenta z ročního příjmu a pro chronicky nemocné to je 1 procento. Tak by to mělo být nastaveno i u hranice poplatků. Pokud je to jinak, je to stejně nespravedlivé, jako by se stanovila daň ze mzdy pro všechny stejnou sumou. Je to zajímavé jak ODS, TOP a vůbec pravice, pokud se jim to hodí, tak je pro ně rovnostářský komunistický přístup naprostou samozřejmostí. Další drzostí a protiústavním krokem je zavedení trestu odnětí platu ve výši tří dnů pro každého nově onemocnělého. To totiž nemůže být paušálně zakotveno v zákoně. Je protiústavní trestat vedle viníků i poctivé. Dokázat vinu a trestat viníky může jen soud, ne nějaký paušální zákon. Podobných zhovadilostí, které zavedli ,,svatí Tomášové,, a na kterých tratila naše republika miliardy ve zdravotnictví za poslední čtyři roky je spousta. Jako jeden z převratných pilířů nové reformy zdravotnictví například navrhuje pan Hegr to, co za ČSSD bylo aplikováno, bylo funkční a co oba ,,svatí Tomášové,, v zájmu jejich zdravotnické reformy, potažmo v zájmu soukromích investorů, odbourali. Jedná se o kontrolu nákupu zdravotního materiálu i přístrojů. Jak již víme byly zbytečně utraceny miliardy. Domnívá se zde někdo, že pan Heger řekl – Vracíme se k již jednou používaným metodám hlídání investic v minulosti, ty Julínkovské plánovitě ožebračovali zdravotní systém. Ne, nic takového neřekl. On pro většinu lidí, kteří nemají čas, chuť a ani paměť sledovat vše co historicky proběhlo přišel podle něj a dnešní vlády s geniální myšlenkou, kterou naše povětšinou pravicová media vůbec nehodlají podrobit kontrole a komentářům. Pan Julínek – PRAVICE – přišel tedy s reformou. Co však tato reforma provedla s naším zdravotnictvím? Ještě dnes slouží pouze k miliardovým příjmům pro podnikatele, lobisty a farmaceutické firmy, namísto toho aby dostali doktoři i sestry takové platové ohodnocení, kterým naše společnost dá jasně najevo váhu ohodnocení toho, jak je důležité pro každého z nás naše vlastní zdraví a kvalita života. Kde je politická zodpovědnost ODS, když například reformátor ,,zloděj bakalář Marek Šnajdr,, dál řádí na ministerstvu zdravotnictví?

  Porovnejme si údaje předkládané pane Strejčkem se skutečnostmi, o kterých on už neuvádí, tak jako neuváděl kompletní skutečnosti ve svých propagacích první americké vojenské základny v naší zemi.

  Pan Strejček říká
  Průměrný plat lékaře v privátní nemocnici byl v roce 2009 47 266,– Kč, ve státních nemocnicích 48 723,– Kč (zdroj: MZ ČR). Proč odcházejí lékaři ze státních nemocnic a vlna výpovědí se vůbec nedotkla privátních zařízení, ač tam mají nižší průměrné platy?

  Pokud mluví pan Strejček o průměrném platu doktorů, neuvádí že je to plat i s nařízenými přesčasy. Pokud by pan Strejček chtěl přistupovat ve svých pravdách na elementární úrovni, musel by udávat výši platu doktorů za běžné hodiny, které jsou dány ročním objemem pracovní doby každého občana naší republiky. Ta však nemůže být dodržena, protože tržní systém zaváděný do našeho zdravotnictví vyhnal velké procento zdravotníků mimo naši republiku a těm co zůstali v nemocnicích a u lůžek nezbývá, než na úkor rodiny zajišťovat ochranu zdraví nás všech. Že se nepřidali doktoři v privátních nemocnicích je zcela jednoduché. Tak jako lidé v socialismu se báli komunistů, tak nyní se tito zdravotníci bojí vystoupit se svými požadavky proti svým zaměstnavatelům. Nebo sumu peněz v jejich přímu, kterou uvádíte, mají za menší objem odpracovaných hodin, než doktoři v státním sektoru.

  Pan Strejček říká
  ČSSD založila v roce 2008 svůj volební triumf na boji proti regulačním poplatkům. Volby drtivě vyhrála a svůj slib plnila – poplatky platila za pacienty ve svých zařízeních (často spornými formami a protiústavními postupy) tak masivně, až za to krajští hejtmani utratili 500 milionů korun. Kdyby byly ony finanční prostředky věnovány na zvýšení mezd lékařů a ostatního personálu v krajských nemocnicích, třeba by dnes právě v těchto zařízeních nebyly takové problémy.

  Již víše jsem předeslal co je solidarita v Německu a jakou solidaritu k nám zavedli strejci z ODS. Pan Strejček mluví o tom, že ,,TŘEBA,, by dnes 500 000 milionů řešilo potřebu
  3 miliard na platy doktorů a problémy. Každý průměrný elementární mozek vidí že půl miliardy nejsou 3 miliardy. Ovšem roční ztráta 20 až 30 miliard ve zdravotnictví každý rok od zavedení reforem ODS lehce pokrývá nejen spravedlivý požadavek doktorů, řešila by i situaci sester a celého pomocného zdravotního personálu. Pravdou je však , že by se nenapásli lobisti, Strejčkové, Julínkové, Šnajdrové a vůbec ostatní na ně připojení zloději.

  Pan Strejček říká
  Kam v tom všem zmizel pacient? Proč má být poctivý plátce zdravotního pojištění a daní současným průběhem nejvíce ohrožen? I přesto, že řadu argumentů lékařů lze pochopit a diskutovat o způsobech řešení, zvolený způsob, ve kterém se nemocný stává rukojmím nemístného nátlaku, považuji za zbabělý a slabošský.

  Zodpovědnost za zdravotní zajištění občanů i celého národa nese podle ústavy vláda naší republiky. Pokud si vláda bere pacienta jako rukojmí pro svobodné navyšování zisků pro své kamarády, není to jen zbabělé a slabošské, ale na začátku třetího tisíciletí je to i na soudní proces a několik let ve vazby. Pouze politická zodpovědnost, v tomto případě nezodpovědnost, podložená imunitou poslanců, vlády a presidenta, zajišťuje těmto občanů v demokracii beztrestnost možnost se občanům jen vysmívat.

  A na závěr lehké pousmání při odhalení lháře Nečase. http://www.youtube.com/watch?v=8jR22gbigUs&feature=related

 4. petr říká:

  Lehké pousmání je mimo mísu. Zdravonictví je, pane Berane, zadarmo i při zmíněných poplatcích.

 5. Svatopluk Beran říká:

  Admine můžu vědět proč byly mé příspěvky staženy?

 6. Svatopluk Beran říká:

  Omluva admine, chyba byla u mne.

 7. Svatopluk Beran říká:

  Admine hraješ se mnou nějakou veselou hru. Neobjevil se můj příspěvek a pak tu náhle byl. Omluvil jsem se a domníval že chyba byla u mne. Odpověděl jsem Petrovi a příspěvek tu opět není. Tak teda nevím? Objeví se opět náhle, či už je ztracen.

 8. Svatopluk Beran říká:

  Odepíšu tedy Petrovi krátce. Odmítl jsem zaplatit třicetikorunový poplatek, který je zcela v rozporu s materií článku č31 naší ústavy ohledně systému placení a poskytování zdravotního ošetření v ČR A TO na podkladě zákonného zdravotního pojištění. Byla mi několikrát odmítnuta zdravotní péče bez zaplacení poplatku s poukázáním, že pokud nezaplatím bude mi v budoucnu zabaven exekutorem můj majetek. Za tento hanebný a vyděračský postup, při pro mne nutné zdravotní péči neobviňuji doktory, nýbrž mafiánské praktiky prolhané a zlodějské vlády ODS, která si z naší ústavy dělá prodejnou děvku.

 9. Svatopluk Beran říká:

  Kdo si uvědomuje proč a za co lékaři vtěchto měsících SKUTEČNĚ bojují a to nejen proti STREJCŮM , může se podepsat pod petici na této webové stránce, kterou již podepsali mnozí naši přední umělci, doktoři i obyčejní lidé. Poslední čísla jsou již nad číslem 14 tisíc signatářů.

  http://www.sos-zdravotnictvi.cz/?s=home

  na této stránce jsou pak vypsány oprávněné důvody bez výmyslů a nesmyslů STREJCŮ.

  http://www.tribune.cz/clanek/20896-kde-lezi-penize-na-platy-zdravotniku-bez-nutnosti-navysovat-statni-rozpocet

 10. Svatopluk Beran říká:

  Zde je konkrétní odpověď lékaře, panu europoslanci ODS Strejčkovi. Lži a zavádějící informace tohoto člověka s několika set tisícovým platem europoslance z našich daní. Jaká je asi skutečná úroveň práce pana Strejčka, coby českého vyslance v EU si již může každý srovnat sám.

  V následujícím textu se pokusím vysvětlit, kde leží dostatek prostředků pro navýšení platů, a to nejen lékařů, ale všech zdravotníků. A není k tomu třeba ani zatížit státní rozpočet, ani čekat dva roky na to, jak dopadne návrh předkládané a nepochybně potřebné zdravotní reformy (kolikátý už za posledních dvacet let?).

  Nejprve trocha čísel a faktografie: Česká republika vynaložila v roce 2008 na zdravotnictví 7,1%svého hrubého domácího produktu (HDP). Ve srovnání s vyspělými zeměmi to není rozhodně nejvíce: tam se podíl HDP pohyboval mezi 8,4 % (Finsko) a 11,2%(Francie).

  Záměrně pomíjím některé další, významné odlišnosti, jako že například velikost HDP přepočtená na jednoho obyvatele je ve vyspělých zemích zřetelně vyšší

  Závěr č. 1: Prostě jsme se rozhodli, že na zdravotnictví budeme dávat méně než ve vyspělých zemích světa, a to lze ještě považovat za legitimní

  Paradox č. 1: Jak je ovšem možné, že když dáváme na zdravotnictví o 38%méně než Francouzi, že úroveň naší zdravotní péče není o 38 procent horší? V novorozenecké úmrtnosti jsme na tom dokonce o 20 % lépe než Francie a o 42%lépe než Velká Británie. Abychom pochopili, proč české zdravotnictví s podprůměrnými vstupy dělá stále ještě slušnou medicínu na srovnatelné evropské úrovni, musíme rozkrýt strukturu financování celého sektoru.

  Postačí nám k tomu čísla z oficiálního dokumentu – Zdravotnické ročenky ČR. Celkové výdaje na české zdravotnictví v roce 2009 dosáhly hodnoty 286 miliard Kč.

  Z této celkové sumy jsme spotřebovali na platy 246 tisíc pracovníků v resortu zdravotnictví 79 miliard korun (tj. 27%z celého rozpočtu). Výdaje na léky dosáhly 80 miliard korun (28 %) a výdaje na zdravotnický materiál překročily 22 miliard Kč (8 % z rozpočtu zdravotnictví). A zde se dostáváme k jádru věci. Je nutno dát tato čísla do kontextu s rozdělením nákladů zdravotnických systémů jiných, řekněme vyspělých zemí. Pro porovnání zvolím Velkou Británii, jejíž procento výdajů na zdravotní péči je mezi vyspělými zeměmi rovněž podprůměrné (8,5 % HDP), a kromě toho jsem v Británii také tři roky jako lékař pracoval.

  Tedy pro srovnání: ve Velké Británii jde na platy zdravotníků téměř 60 % rozpočtu, naopak náklady na léky nepřesahují 20%rozpočtu

  Závěr č. 2: Zatímco výdaje na platy zdravotníků v ČR ani nedosahují výdajů na léky, ve Velké Británii jsou výdaje na platy třikrát vyšší než na léky.

  Paradox č. 2: Znamená to snad, že průměrný Čech spotřebuje třikrát více léků než průměrný Brit?

  Nikoliv, znamená to pouze, že materiálové náklady českého zdravotnictví jsou nadhodnocené a mzdové náklady výrazně podhodnocené. Jeden konkrétní příklad za všechny: podle čísel nedávno zveřejněných v otevřeném dopisu kolegů z Fakultní nemocnice Motol ministrovi zdravotnictví jsou například celkové průměrné náklady na komplexní operační léčbu dítěte s vrozenou srdeční vadou u nás a v Německu prakticky stejné (cca 390 tisíc Kč). Zásadní je však rozdíl v poměru mzdových a materiálových nákladů. Zatímco v Německu jde na mzdy 70 % z této částky, u nás je to 40 %. Naopak materiálové náklady jsou v tomto konkrétním případě v ČR dvakrát vyšší než v Německu (60%: 30 %).

  Závěr č. 3: Z uvedeného vyplývá, že každý český zdravotník přispívá na léky, zdravotnický materiál a drahou přístrojovou techniku nemalou částí svého platu

  Paradox č. 3: Proč jsou tedy u nás materiálové náklady tak nadhodnocené? Jak je možné, že materiál na srdeční operaci stojí u nás skoro dvojnásobek co v sousedním „drahém“ Německu?

  Příčin je více. K těm zásadním bohužel patří zainteresovanost vlivných skupin, které o předražené léky a materiál usilují, protože se tak otvírá prostor k tučným maržím a korupci. Státní instituce ale i zdravotní pojišťovny za celých dvacet let nedostaly racionální lékovou a především cenovou politiku uspokojivě pod kontrolu.

  Závěr č. 4: Z českého zdravotnictví díky předraženým materiálovým vstupům potencovaným korupčními tlaky nevratně mizí miliardy korun.

  Paradox č. 4: Když ministr zdravotnictví představoval na tiskové konferenci návrh reformy zdravotnictví, označil korupci ve zdravotnictví za okrajový problém. Hovoříme-li o korupci ve zdravotnictví, nejedná se pochopitelně o obálky vkládané do kapes bílých plášťů lékařů nebo sester. Problém leží úplně jinde. České zdravotnictví je nastaveno tak, aby materiálové náklady byly (a to i ve srovnání s vyspělými zeměmi) významně nadhodnocené. Jinými slovy, aby uspokojily finanční nároky všech zprostředkovatelů, překupníků, dodavatelů, úředníků a dalších „třetích“ (i politických?) stran.

  Na rozdíl od pana ministra se nedomnívám, že korupce je okrajovým problémem. Korupce naopak vertikálně proniká všemi vrstvami české společnosti.

  Začíná u tisícikoruny, za kterou si můžete v Českém Těšíně koupit hlas v komunálních volbách, nebo třeba na úřadech, které vydávají „prominentní“ poznávací značky pouze na auta významných podnikatelů či politiků (nebo jste snad někdy viděli značku 2S2 2222 na ojeté felicii?). Postoupíme-li výše, zjistíme, že provize pár politiků a jejich vlivných přátel za prodej privatizované Mostecké uhelné společnosti může činit 170 milionů korun nebo že z ministerstva životního prostředí mělo směřovat půl miliardy „vyčištěných“ korun za předraženou čističku odpadních vod na účet politické strany.

  Z korupčního ledovce však bohužel stále vidíme jen pověstnou špičku. Vraťme se ale zpět k platům zdravotníků. Průměrný tarifní plat českého nemocničního lékaře je 23 431 Kč, tzn. je o padesátikorunu nižší než průměrná mzda ve státě – 23 488 Kč. Abychom dostali oněch běžně udávaných 48 723 korun hrubého, musíme připočítat všechny nadtarifní složky, které tvoří mj. odměna za přesčasovou práci a které představují 52 % (!) celého platu. Zdůrazňuji, že uvádět průměrný plat lékaře ve výši přes 48 tisíc korun je hrubě zavádějící, protože k takovému platu musíte odpracovat navíc třeba 150 – 200 přesčasových hodin (v noci, o víkendech a svátcích).

  U zdravotních sester je situace stejně neuspokojivá: průměrný tarifní plat činí 16 390 Kč hrubého (tedy méně než 70 procent celostátního průměru), po započítání všech nadtarifních složek včetně přesčasů je to 26 261 korun hrubého.

  Pokud vás zajímá „evropské“ srovnání, uvedu jeden příklad za všechny, a to svůj vlastní. V současnosti pobírám za plný úvazek ve fakultní nemocnici plat ve výši 28 650 Kč hrubého. Během svého pracovního působení v nemocnici ve Velké Británii jsem jako lékař – konzultant pobíral plat více než pětkrát vyšší (obojí dle platných tarifních tabulek). Mám 18 let praxe v oboru a jsem profesorem Karlovy Univerzity v oboru radiologie.

  Závěrem nelze než konstatovat, že všichni zdravotníci jsou v českém zdravotnictví dlouhodobě podhodnoceni. Hlavní příčinou je umělé a především neúměrné nadhodnocení cen materiálových vstupů, které vysává ze společného rozpočtu miliardy, které bylo možné již v minulosti použít na vyšší platy lékařů, sester, laborantů, asistentů, terapeutů a dalších.

  A to bez ohledu na zdar či nezdar navrhované zdravotní reformy, která může (ale také nemusí) přinést ovoce nejdříve za dva roky. Přerušit ony patologické finanční vazby a normalizovat poměry mezi cenou lidských a materiálových zdrojů však vyžaduje především politickou vůli. A té senámstále nedostává. Smyslem akce Děkujeme, odcházíme je kromě jiného poukázat na závažnou diskrepanci a korupci v celém systému. Je to poslední možný, byť poněkud zoufalý pokus lékařů o nápravu věcí.

  České zdravotnictví si dokáže i s výrazně poddimenzovanými vstupy stále ještě udržovat evropskou úroveň. S odstupem a při zhodnocení svých zahraničních zkušeností mohu s jistotou tvrdit, že to je možné pouze díky schopnostem a mimořádné obětavosti českých zdravotníků, kteří tak výrazně poddimenzovanému systému udržují po léta šanci na přežití. Jak dlouho ještě?

  Hradecký deník, Prof. MUDr. Jan Žižka, Ph.D., Radiologická klinika FN a LF UK v Hradci Králové

 11. Dominik říká:

  Pane Berane, tady nesedí žádný člověk, který na Vás čekal 😉 Pořítař občas zlobí každého 🙂

  Souhlasím s panem Strejčkem

 12. Svatopluk Beran říká:

  To je vaše elementární schopnost člověka, který není sto rozeznat lži a proč jsou ,,klíčovány,,. Pokud však touto základní schopností vládnete, je samozřejmě již jenom vaše věc podpora vládní zlodějny ODS, a to jak minulé tak i této, při vytváření ekonomických nástrojů vykrádajících často na podkladě lží a sily v parlamentu (vzniklé policejním vměšováním či záměrným překrucování faktů před volbami), či soudní mafie zlodějské zákony, které přímo vybízejí okrádat a rozkrádat již podruhé to, o co již komunisté jednou připravili konkrétní občany naší země. Komunisté však na rozdíl od převážně nynější pravice, aspoň část přetavili do státního majetku. Dokonce i zvedli objem množství nám vráceného zlata od tripartitni komise v 82 roce, narozdíl od pana Kaluse a bankovní rady, kteří zlato o váze asi 40tun a převážně jeho numismatickou část, slušně řečeno rozptýlili. Jeden z argumentů tripartitní komise, která nechťela náš státní zlatý poklad ČSSR vrátit byl ten, že zde neexistuje svoboda a proto by byl zlatý poklad, na který se skládali generace občanů, komunisty znehodnocen. Opět jen s ironií a smutkem mohu konstatovat, že ke znehodnocení občanských osobních zlatých darů státu, tvořících základní groo naše zlatého pokladu skutečně došlo, ne však díky esesákům, spojencům či komunistům, nýbrž hlavními představiteli rozpadajícího OF, pod vedením Václav Klause..

  No a ten člověk tam někde skutečně sedí – jak jste se vyjádřil – již občas do debaty vstoupil a případný dotaz nebo pochybení vysvětlil. To jen vy buď vědomně uvádíte nepravdu – lžete – a nebo o tom že to takto funguje ještě nevíte. Obojí dvojí celkem přesně koresponduje životní postoje a životní práci pana Strejčka, s kterým zřejmě z důvodů ideových a možná i geografických, věren zůstáváte. Dovolím si narozdíl od slečny Havránkové, která osoby schovávající se za nik považuje za slabochy, vám vyjádření o vaší úrovni ve schovávání se za nik nepředhazovat. 🙂

 13. maria pilkova říká:

  Diskuse kolem této problematiky je nutná. Já osobně podporuji lékaře v jejich požadavcích. Také jejich vystoupení chápu v širších souvislostech- konečně se někdo rozhodl řící vládnoucí garnituře -ne , nebude se s námi jednat jako se stádem nesveprávních občanů. Dvacet let se jim slibuje, jako i ostatním občanům a mezitím se hezky a tichounce peníze ze státního rozpočtu, a teda z naších daní rozplývají někde v nedohlednu na účtech několika mazaných a mafiánsky propojených struktur. Každý den vyplouvá na povrch další a horší aféra- viz. Ministerstvo životního prostředí, ted´pan Vondra a oni sázají na tzv. holubičí povahu českého národa, který si dá všechno líbit a počítají, že všechno zapadne se západem slunce, protože zítra se budou řešit jiné problémy. Svět je v pohybu- Francie, Anglie, Tunisko, Egypt- jenom nevědomí a slepí nechtějí chápat, že se něco podstatného začalo dít a to v celosvětovém měřítku. Asi míra trpělivosti začíná přetékat , a mohlo být všechno jinak. Nebýt odvěké nenásytnosti.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I