Zprávy ze Senátu: Ministerstvo dopravy a jeho Zelená kniha

Čtvrtá schůze Senátu se konala 26. a 27.ledna 2011. Kromě jiného jsme projednávali i bod číslo 51 s názvem „Sdělení Komise týkající se rozvoje jednotného evropského železničního prostoru“. V rámci projednávání tohoto bodu pan ministr Vít Bárta krátce pohovořil o tzv. „Superstrategii“. Superstrategie Ministerstva dopravy je zkrácený název pro materiál „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje České republiky do roku 2025“. Zjednodušeně lze napsat, že v této Superstrategii je navrženo proč, za kolik a jaké státní silnice mají být do roku 2025 postaveny nebo opraveny. Superstrategie se tedy nezabývá krajskými a místními komunikacemi.V současné době Ministerstvo dopravy prezentuje tuto Superstrategii v podobě tzv. Zelené knihy Superstrategie neboli „Superstrategie – green paper“ na svých webových stránkách http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/ . Zvláště doporučuji ke zhlédnutí soubor s názvem „VLADA 6 Příloha04a Silniční a vodní síť“.Občas mám problémy s „europojmy“, jako je například zelená kniha (green paper), bílá kniha (white paper) a podobně. Pro připomenutí si dovolím tedy uvést, že v EU je účelem zelených knih (green paper) soustředit co nejvíce návrhů na realizaci plánovaného záměru a předložit je veřejnosti za účelem vyvolání diskuse. Po zelených knihách následují bílé knihy, které již obsahují konkrétní návrhy pro přijetí opatření ve specifických oblastech politiky.Pokud se podíváme na zveřejněnou Zelenou knihu Superstrategie, potom zjistíme, že obsahuje:

 • Ÿ  odhady možných finančních zdrojů nezbytných pro efektivní zajištění realizace nejdůležitějších dopravních staveb;
 • Ÿ  přehled konkrétních realizovaných dopravních staveb na dalších 15 let (do roku 2025);
 • Ÿ  posouzení proveditelnosti dlouhodobého samofinancování nových částí silniční sítě.

Zelená kniha Superstrategie se také zmiňuje o tom, že seznam staveb bude v rámci dopracování dále posuzován a diskutován. Strategie má být vypracována do podoby Bílé knihy Superstrategie a dále využita při zpracování Dopravních sektorových strategií, 2. fáze, což je dokument nezbytný pro schválení kofinancování z prostředků EU pro období 2014 – 2020. Nejzazším termínem je konec roku 2012.Když se na Zelenou knihu Superstrategie podíváme z pohledu kraje Vysočina, tak bohužel zjistíme, že se jedná o pohled velmi tristní. Pokud nepočítáme s pomocí privátních investorů plánovanou rekonstrukci dálnice D1, potom Zelená kniha Superstrategie plánuje, že stát do roku 2025 realizuje na celém území kraje Vysočina pouze další dvě stavby. První plánovanou stavbou je mimoúrovňová křižovatka Pávov na silnici I/38 a druhou rekonstrukce silnice I/34 v části Božejov – Pelhřimov.Přiznávám, že důvodům tohoto téměř totálního vyčlenění kraje Vysočina, a s ním sousedících oblastí, již z prvního (tedy nejširšího) návrhu státních dopravních investic do roku 2025 opravdu nerozumím.Po prostudování Metodiky multikriteriálního hodnocení staveb (viz opět http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/, soubor „VLADA 6 Příloha06 MCA“) jsem dospěl k jednoznačnému závěru. Zelenou knihu Superstrategie je nutné zásadním způsobem připomínkovat ze strany co možná největšího počtu subjektů z našeho kraje, s cílem dosáhnout jejího doplnění.Osobně jsem požádal pana ministra Bártu, aby při návštěvě kraje Vysočina věnoval část svého času debatě o neutěšené situaci na silnici I/38 (tzv. císařská cesta) a zejména také téměř havarijnímu stavu silnice I/23 (Náměšť, Třebíč, Telč) na území kraje Vysočina.Na závěr si dovolím opět vyzvat zejména Ty z Vás, kteří se o dopravu zajímáte, k vyjádření svého názoru na Zelenou knihu Superstrategie. Pište své diskusní příspěvky nebo své připomínky zasílejte přímo na Ministerstvo dopravy. Můžete je zasílat i na moji e-mailovou adresu milos@vystrcil.cz . Neslibuji, že vždy odpovíme. Určitě ale budeme provádět sumarizaci a budeme se snažit v dalších jednáních o potřebnosti dopravních staveb na Vysočině všech námětů a poznatků využít.

6 Responses to “Zprávy ze Senátu: Ministerstvo dopravy a jeho Zelená kniha”

 1. Aireno napsal:

  Nechcete si ty svoje chvalozprávy psát někam jinam? Hodně lidem už je z toho špatně!

 2. Tomáš Ďásek napsal:

  Proč by je měl psát jinam ? Vy tady snad platíte nějaké vstupné ? Já osobně jsem v hodně věcech odlišného smýšlení od pana Vystrčila, ale blog je od toho, aby zde každý mohl prezentovat svoje názory. Ztotožňovat se s nimi nikdo nemusí. A číst je – to už vůbec ne 🙂

  Nemám potřebu se autora tohoto blogu zastávat. Ale je pravdou, že narozdní od jiných politiků, kteří začnou svými příspěvky plnit blogy a stránky novin vždy tak měsíc před volbami a pak zase jako když utne, bývalý Hejtman prezentuje veřejnosti svoje názory pravidelně a trvale. A určitě by nemusel. Toho si zase já vážím – a znovu opakuji, že nejsem zrovna jeho vášnivý obdivovatel…

 3. Pavel napsal:

  To Aireno……zajdi si k lékaři a nestěžuj si tady….

 4. aireno napsal:

  Ale proč je Vystrčil celý rok vystrčený v médiích? Protože tam nikoho jiného nepustí… cenzoři !!! Potřebují ukazovat jen tohodle, případně Strejčka – skvělé hochy z ODS zachraňující vesmír.

 5. Pavel napsal:

  To aireno – A proč sem vůbec lezeš? Pan senátor pracuje a tu práci také prezentuje. Můžeš to udělat také. Pokud by ti nedělalo problém čtení prostého textu, tak pan Vystrčil dokonce žádá čtenáře o názory. A ty tady jen hloupě plácáš. Zaskoč si na bolševické Halo noviny….tam totiž prostor k diskuzi není…..Možná by také neškodilo se zeptat starostů, který hejtman pro Vysočinu dělal víc……..ale to už bude nad tvoje schopnosti…

 6. Petr Klukan napsal:

  Pro aireno: Blog je nejen pro politiky bez rozdílu politické strany, ke které inklinují. Cenzuru JIhlavské listy samozřejmě nedělají.

Leave a Reply