Ještě jednou o slučování

Ještě jednou o slučování

Kraj Vysočina, stejně jako ostatní kraje v České republice, se připravuje na pokles počtu žáků na středních školách. Hodlá mu čelit slučováním některých středních škol. Větší školy mohou udržet kvalitu snadněji než školy malé. A také se ušetří.

K těmto krokům má kraj jako zřizovatel středních škol plné právo. Reakce na tyto záměry je však v tuto chvíli zbytečně dramatická. Především je celý proces teprve na začátku. Před několika dny deklarovali představitelé kraje Vysočina, že se všemi zainteresovanými se bude jednat a bude se hledat nejlepší řešení.

V celém procesu se by se ale nemnělo zapomínat i na jiná kriteria, než jsou ta ekonomická.  Slučovat by se měly školy se stejným oborovým základem, jinak jsou slova o zachování či zvýšení kvality zbytečná. Města či obce, ve kterých má ke slučování dojít, by měla zachovat některé obory, o které momentálně není velký zájem, které jsou však důležité z hlediska dalšího rozvoje dané oblasti. Zde citelně chybí koncepce rozvoje vzdělávání v celé republice. Toto kriterium mnohde souvisí s tradicí výuky některých oborů. Právě tradice  je zárukou kvality a dobrých materiálních podmínek pro konkrétní obory. Svoje specifika mají některé okrajové části kraje, kde by zrušení oboru vedlo k odlivu zájmu do vzdálených center sousedního kraje.

Úloha ministerstva školství spočívá v tomto případě především v koordinaci  krajských záměrů. V jedné věci je však role ministerstva zásadní. Má li být celý proces slučování středních škol úspěšný, musí proběhnout ve všech krajích a za srovnatelných podmínek. Musí jít o proces, ve kterém nikdo nevydělá na úkor toho druhého.

A co lze poradit školám, kterých se má slučování týkat? Postupujte aktivně a sami ve spolupráci s radnicemi hledejte řešení, ze kterého bude mít prospěch nejen vaše škola, ale také obec či město a v konečném dopadu takové řešení prospěje celé republice.

Ladislav Jirků, poslanec PSP ČR za TOP09

One Response to “Ještě jednou o slučování”

  1. aireno napsal:

    Co my s tím můžeme? Nic, tak nedělejte, jakože do toho můžeme mluvit, když nemůžeme. Jaký sajrajt nám upečete v Parlementu, tajkový ho musíme jíst. Slučování škol je samozřejmě nesmysl.

Leave a Reply