Blog Jihlavských listů

Miloš Vystrčil
24- Narozen v roce 1960 v Dačicích, od narození žije v Telči. Na podzim roku 2010 zvolen senátorem obvodu 52 - Jihlava. Od roku 2020 je předsedou českého Senátu. www.vystrcil.cz

Zprávy ze Senátu: Senátní komise jednala o stavebních úřadech a pobočkách České pošty

Miloš Vystrčil | Středa, 23. 2. 2011 v 19:49

 Zprávy ze Senátu: Senátní komise jednala o stavebních úřadech a pobočkách České pošty

 

V úterý 22. února zasedala Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova.

Z mého pohledu se komise zabývala zejména dvěma problémy, jejichž řešení poměrně značnou část obcí v mém senátním obvodu (okres Jihlava, Dačicko, Slavonicko) určitě zajímají.

 

Stavební úřady na menších obcích by se rušit neměly

Komise nejdříve vyslechla náměstka ministra pro místní rozvoj Miroslava Kalouse a přijala po rozpravě následující usnesení:

 

 • Komise vzala na vědomí informaci náměstka ministra pro místní rozvoj pana Miroslava Kalouse o novele stavebního zákona, která nepředpokládá v paragrafovém znění rušení stavebních úřadů.
 • Komise požádala Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o informování o případných návrzích změn.

 

Česká pošta by měla projednávat s obcemi své záměry s dostatečným předstihem

Komise vyslechla zástupce petičního výboru „Nelikvidujte venkov“ pana Petra Pakostu, náměstka ministra vnitra pro ekonomiku a provoz pana Jiřího France, vrchního ředitele pro poštovní provoz a logistiku České pošty, s.p. pana Petra Zatloukala a po rozpravě přijala následující usnesení:

 

 • Komise vzala na vědomí text petice „Nelikvidujte venkov“.
 • Komise vzala na vědomí vystoupení zástupců České pošty, s.p. o potřebě transformace České pošty, s.p.
 • Komise požádala generální ředitelství České pošty, s.p., aby s důrazem na citlivý a individuální přístup v případě rušení či transformace poboček České pošty, s.p. tento záměr projednalo s předstihem nejméně šesti měsíců se zástupci příslušných samospráv.

 

Osobně jsem o problematice dalšího osudu stavebních úřadů na menších obcích i možném rušení poboček České pošty jednal se starostkami a starosty již poměrně velkého počtu obcí. Zatímco fungování stavebních úřadů není dle prohlášení náměstka ministra pro místní rozvoj Miroslava Kalouse ohroženo, osud zejména malých poboček České pošty je už delší dobu nejasný. Z tohoto důvodu budu o záměrech České pošty jednat osobně s jejím vrchním ředitelem divize provozu a logistiky Petrem Zatloukalem na začátku března.

19 komentářů k článku “Zprávy ze Senátu: Senátní komise jednala o stavebních úřadech a pobočkách České pošty”

 1. Svatopluk Beran říká:

  Dobrý den pane Vystrčile.

  Z vašeho článku mi není jasné pro co jste vy osobně. Pro ponechání pošt na venkově nebo proti? Děkuji předem za odpověď. Pokud bych se mohl ještě zeptat na váš pohled, ohledně pošt. Měla by podle vás být Pošta jako taková – SLUŽBA SPOLEČNOSTI – svým občanům, nebo spíš předmět obchodovatelnosti a následně plynoucího zisku jedincům? Pokud budete hlasovat jako zástupce Vysočiny a tím i za mě, rád bych byl pro zachování poštovních úřadů, k co nejširší a nejdostupnější škále našich občanů po celé naší republice. Děkuji.

 2. aireno říká:

  Kolik let ještě bude ten rybník v Telči vypuštěný?

 3. Svatopluk Beran říká:

  Dobrý den a děkuji za vaši ,,upřímnou,, odpověď. Odpovím vám pane senátore vaším neoliberálním jazkem, ale z opačného gardu.

  Nynější váš i světový neoliberální kapitalismus v pohledu na potřeby občanů české spolenosti lze přirovnat ke stále rychleji se točící centrifuze. Čím rychleji se točí, tím více bohatství se soustřeďuje v jejím středu a tím méně zbývá na jejím okraji. Jinými slovy: přestože světové bohatství neustále roste, užitek z něj má stále menší a menší skupina lidí.

  Stejně jako nyní po revoltě v Egyptě i v ČR existuje úzká vrstva bohatých a převážná většina Čechů „bojuje“ o svůj denní chléb. Téměř 70% pracujících v ČR nedosáhne ani na průměrnou mzdu!

  Tak to ale nyní je a je to právě tento váš typ nynějšího neoliberálního bankovního kapitalismu který hledí jen na potřeby úzké skupiny lidí a vědomě destruuje poválečnou touhu Evropy po lepší solidární společnosti občanů tohoto kontinentu. Uvědom me si například, že na Kajmanských ostrovech v současné době sídlí přibližně 400 finančních institucí (bank a pojišťoven) a 10 000 hedgeových fondů, což je, mimochodem, jejich největší koncentrace na světě. Jen hedgeové fondy zde spravují majetek v řádu 2,5 biliónu USD. V době hospodářské krize se dostaly Kajmanské ostrovy do hledáčku nejen našich politiků ale pak z něj byly potichu vymazány. Kapitalismus si přece svoji dojnou krávu „nezařízne“.

  Na Kajmanských ostrovech a dalších daňových rájích (zejména Kypr, Holandsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko) sídlí řádově 11 300 českých firem, což v příjmech státního rozpočtu představuje odhadovaný výpadek ve výši 80 až 100 mld. Kč ročně! Pokud by se jakékoliv české vládě podařilo zajistit dohodu s vládami Kajmanských, Bahamských a dalších karibských ostrovů o nahlášení českých firem a občanů, kteří si tam „ulili“ peníze, ti rychle přesunou svá sídla například do Hongkongu, či jinam do Asie a Afriky. Pokud bude kapitalismus převážne neoliberálním kapitalismem, není žádná šance na celosvětovou regulaci finančních trhů a institucí, na vznik celosvětové finanční policie a soudů, které by tyto podvody odhalovaly, stíhaly a jejich pachatele poslaly „do tepláků“.

  Člověk je geneticky vybaven na boj o své přežití. Nedosáhne-li dnes 70% Čechů ani na základní plat a hrozí-li jim další zvýšení DPH, čímž se zdraží řada výrobků a služeb a to včetně bydlení, budou-li nadále stoupat platby u lékaře a na léky, zavede-li se školné, pak z těch 70% lidí, nejméně polovina spadne na, či pod hranici chudoby. Pád do chudoby pak neznamená nic jiného – než boj o holé přežití!

 4. Pavel říká:

  Berane, nech se léčit, není problém vyhledat, že pouze kopíruješ z BL, to ti IQ opravdu víc nedovoluje?

 5. dzery říká:

  Jo Blicí listy tam je pravda.

 6. maria pilkova říká:

  Milý Pavle, dzery a podobně. Bylo by dobré, kdyby jste jednou vyjádřili nějaký svůj názor i když s podporou textů z Britských listů, pak si Vás může někdo i vážit. Jde o to diskutovat, aby se zjistil stav myšlení této společnosti . Na podporu slov pana Berana výtah z události na Slovensku:
  Slovenská vláda chce rozdávat lidem v hmotné nouzi těstoviny a mouku. jedná se o 195 tis. lidí a s rodinami 345 tis. co je 7 % obyvatel Slovenska. Zprávy z období 1. hospodářské krize ? Ne ,zpráva z unora 2011
  A vedle toho si přečtěte informace předkládané p. Beranem o neskutečném bohatství , které bylo přesunuto od nás i ze Slovenska do dańových rájů a přemýšlet. Ještě se pak budete vysmívat někomu kdo pochopil dřív než ostatní odkud fouká vítr?

 7. Pavel říká:

  Soudružko Pilková, kritizoval jsem kopírování z BL bez udání zdroje…..a vy Beranovi nepíšete nic o jeho vlastním názoru? Opravdu podivné měřítko…..Ano, budu se vysmívat, že Beran může kopírovat a jiní by měli vyjádřit svůj názor. Odkud fouká vítr?

 8. Svatopluk Beran říká:

  1. Pane Pavle musím vás zklamat, ale úplně vlastní myšlenky tady nemá nikdo. Ani pan senátor Vystrčil. On pouze tak jako já argumentuje pouze tím, co už někdo vymyslel. Domníváte se tedy, že také jemu jeho nízké IQ víc nedovoluje. Pan Vystrčil pouze překopíroval ve své odpovědi mě, myšlenky někoho jiného, pro které potom už jen zvedne a nebo nezvedne v senátě ruku, zmáčkne a nebo nezmáčkne v senátu tlačítko. Tak jako on si musil věci přečíst a naučit se je, načež je následně prezentuje studentům nebo zde na blogách, tak podobně to dělám i já a naprostá většina ostatních, mimo třeba Alberta Einstejna, Izáka Newtona či Seneky. Jsem přesvědčen, pokud tu má někdo snížené IQ, tak to budete vy, protože si nejste schopen tuto situaci uvědomit a prezentujete zde, pravda SVOJI smyšlenku, avšak naprosto STUPIDNÍ. Jen tak pro malý příklad, odpověď pana Vystrčila mě, která zní – V některých případech se dají poštovní služby například ve spolupráci s obcemi nebo obchodníky spojit s poskytováním dalších služeb. Důležitá je i dostupnost sousední pošty a samozřejmě provozní náklady. – byla již použita bývalými úředníky pana bývalého ministra vnitra Ivana Langera v bývalé Topolánkově vládě. V neposlední řadě byly též části této ,,chytré,, odpovědi pana senátora Vytrčila mně, prezentovány již několikrát na různých internetových serverech, ovšem nejsou od něj nýbrž je jen papouškuje, například po panu Pakostovi. Na této adrese – http://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=767 – ve druhém odstavci najdete tu část odpovědi pana Vystrčila ke mě, kde pan Vystrčil hovoří o dostupnosti obcí a ekonomické efektivnosti. Domníváte se, že tím že pan Vystrčil překopíroval slova pana Pakosty, tak že má pan Vystrčil také snížené IQ? Z této adresy – http://www.phist.webpark.cz/contract/po309.pdf – je třeba překopírována odpověď pana Vystrčila mně o spolupráci s obchodníky a obcemi. Domníváte se, že se jedná i v tomto případě o nízké IQ pana Vysrčila, použitím cizího nápadu? Já to vidím spíš na malé IQ vaše, v pokusu o to mě zdiskreditovat, místo toho jste ale pouze poukázal na svojí hloupost. Jestli jste si dobře všiml, tak pan Vystrčil mi neodověděl na mou otázku – jesti bude prosazovat – POŠTOVNÍ SLUŽBY – jakožto služby občanům i když možná prodělečné, nebo bude prosazovat POŠTOVNÍ SLUŽBY jako předmět obchodovatelnosti a možnosti zisku pro jednotlivce i když se vlastně jedná o nezbytnou potřebu společnosti komunikovat mezi jednotlivými složkami či občany společnosti, které jsou zcela nezbytné v životnosti moderní společnosti. Pan Vystrčil, tak jak je u něj běžným zvykem, aby si to nikde nerozhodil a vypadal tak jako pan bezchybný a akceptovatelný pro všechny, zvolil pro něj a vlastně pro většinu nekonzervativních politiků pouze překopírovanou odpověď, bez přímého kontextu k otázce.

 9. Svatopluk Beran říká:

  Doufám Pavle, že výše prezentovaná odpověď je dostatečným důkazem o tom že vedle toho že si ,,občas,, něco přečtu a pokud se s tím ztotožním, dokážu svými vlastními slovy a myšlenkovými postupy obhájit svoji vizi. Je pravdou, že slohově a češtinsky – gramaticky správně se mi to mnohokrát i nepovede. V tomto případě,
  bychom snad i o nižší úrovni mé prezentace mohli mluvit. Ovšem v protikladu jsem si dosud nevšiml žádného vašeho delšího článku napsaného z patra. Takže až se několikrát předvedete, a já to zde jíž činím přes čtyři roky, dovolím si i já posoudit vaše schopnosti.

 10. maria pilkova říká:

  Milý Pavel si pořád libuje v tom, že pokud někdo poukazuje na sociální probémy a důsledky tak ho nazývá soudruhem.Slovo soudruh pochází z francouzštiny, kterou já používám a znamená přítel, takže pokud mě označujete za přítelkyni mě to neuráží. Nevím z jakého jste prostředí, ale dopřála bych Vám jenom to, aby jste si asi tak rok hledal zaměstnání, chodil od podniku k podniku, a pak se vám možná trošinku otevřou oči. Já bych všem, co se nedokážou vžít do postavení těch na druhé straně řeky -te méně úspěšné dopřála jendou zažít, aby se probudili do nového dne, v novém horším postavení -bez přátel, bez rodiny , která je může podržet a bez prostředků Zkrátka takovou výměnu jako v pohádce z princezny – služebnou. Já vždy, když jedu do Prahy a potkávám bezdomovce, nemůžu posoudit z jakého důvodu, tak si říkám sama sobě– tak a ted´si představ, že si v Praze, máš v kapse 5 kč, nemáš kde bydlet, je zima a všichni se od tebe odvracejí, co uděláš a jak se budeš cítít. Veřte ,že hrozně-to je takové cvičení-doporučují všem nechápavým a netečným lidem v momentálně dobrém postavení, které se ovšem může kdykoliv změnit kamaráde Pavle.

 11. Vembloud říká:

  Pouze na okraj – slovo „soudruh“ rozhodně z francouzštiny nepochází. Je ryze slovanského původu. Etymologicky vzniklo podobně jako slovo „soulož“. Ale to je jen takové upřesnění.

 12. maria pilkova říká:

  Asi jsem se přesně nevyjádřila, samozřejmě že sou-druh je složenina 2 naších slovanských slov, druh- přítel
  a něco jako a společně. Já se jazykem nazabývám, myslela jsem tím, že ve fran. je tím vyjádřen pojem přítel-kamarád , ale na tom až tak nezáleží.

 13. Pavel říká:

  Opravdu….tady záleží na tom měřit každému stejným metrem. Nějak mi asi unikla vaše kritika beranových ,,kopírek,, ten vlastně obhajujete….zvláštní…ve stejném příspěvku voláte po ,,vlastním názoru,, tak to vidím na přítele kamaráda.

 14. maria pilkova říká:

  Milý Pavle já se k názorům pana Berana nevyjádřuji nebo souhlasně, protože s tím většinou souhlasím co on píše.A Vaše názory vlastně vůbec neznám , vy vždy řeknete jenom kritizujíci větu vůči každému, ale co si myslíte a o co Vám jde se nedá vůbec poznat. Navíc jsme se zase tady všichni odklonili od tématu. Měli by jsme se vždy vyjádřovat ke konkrétnímu článku. Tak máte ted´možnost vyjádřit se k tomu , co píše p. Vystrčil, aby to byla tá dobrá tečka na závěr diskuse.

 15. Pavel říká:

  Takže:

  ,,Milý Pavle, dzery a podobně. Bylo by dobré, kdyby jste jednou vyjádřili nějaký svůj názor i když s podporou textů z Britských listů, pak si Vás může někdo i vážit. ,, Stále nechápete, že Beran pouze kopíruje a vy tady kritizujete jiné? Je to opravdu tak složité? Ale pokud souhlasíte s kopírkama z BL, není co dodat. Končím.

 16. Svatopluk Beran říká:

  Pavle posílám vám opět něco překopírovaného z Britských Listů. Snad vám to nebude vadit, že nemluvím já sám o tom co se dělo a nadále i děje a že za mě mluví F.R.Čech.

  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=CtzQDantj6A#at=195

  Jinak vám také mohu na těchto blozích zveřejnit svou diskuzi s panem Vystrčilem z dubna 2007, na tehdy jeho osobních stránkách, které nechal pro jistotu zničit, kde on sám coby tehdejší hejtmanem kraje Vysočina, na podkladě v nezdolnou víru v parlamentní demokracii a skutečnost, že každý občan naší republiky je natolik zodpovědný za zvolení svých poslanců či senátorů, že následně si již mohou pslanci a senátoři krást – přihrávat kšefty – jak se jim zachce a plná odpovědnost padá jen a pouze na občana volitele, chová stejně jako nyní.
  Tím chci jenom říci, že pan senátor namísto toho aby v uvozovkách ,,zákonem umožněné rozkrádání chamtivými jednotlivci eliminoval, tak na něm nadále neokonzervativním programem ODS, participuje.

 17. Svatopluk Beran říká:

  Ještě jednu část článku z BL pro Pavla, která ukazuje na proradnost pana Vystrčila, celé ODS a vůbec této koaliční vlády, z nichž ani jedna strana volby nevyhrála, chovají se však jakoby oni byli ti jediní kteří rozhodnou jak mi musíme žít. V případě pana Vystrčila se sice jedná pouze o podporu snížené dostupnosti České Pošty občanům v méně přístupných místech naší republiky, z poukázáním na minimální či žádnou ziskovost z komunuikace občanů mezi sebou či státními úřady. Pan Vystrčil je však pevný základ strany ODS a celé nynější vlády občanské a fiskální destrukce.
  .
  Když před několika týdny přidal jeden z autorů BL pro pobavení ke svému textu odkaz na záznam nějakého ideového či kongresového projevu jednoho tehdejšího pražského starosty (a dnešního ministra ŽP), který v něm s intonací V. Klause sděloval, že kapitalismus v podání programových priorit ODS je možná krutý, ale zaručeně svobodný, napadlo mě, že tento nadějný kopfrkingl české politiky se určitě dopustil slovosledné chyby. Chtěl totiž říct (jinak to celé nedává smysl), že nejlepší možný svět v očích ODS je možná svobodný, ale v každém případě krutý.

  Neexistuje totiž proti stávajícím zbytkům českého superúsporného sociálního státu žádný relevantní argument, než ten, že životní podmínky nevlastníků kapitálu jsou ještě pořád málo kruté. Z pohledu „zaměstnavatelů“ a hospodářské komory je naprosto účelné vytvářet a pěstovat chudobu, protože lidé pak přijmou jakékoli pracovní podmínky majíce před očima dostatek živých obrazů ještě nuznější existence, než jsou oni sami. Z pohledu pravicově volící pracující chudiny je krutost, dopadající na ještě ubožejší, důležitou vzpruhou a útěchou, dovolující jim lépe snášet vlastní osud netvůrčího, nenaplňujícího a mnohdy ponižovaného života pod soukromým a deregulovaným zaměstnavatelem.
  .
  A teď přesně co pana Chalupa na sjezdu ODS všem občanům ČR vzkázal a jak on bude budovat českou společnost.

  http://www.youtube.com/watch?v=PmYlb5JeZq8

 18. Svatopluk Beran říká:

  No a na závěr projevu a vytýčení té zprávné cesty ODS, panem Chalupou a panem Vystrčilem malá vzpomínka na Karla Kryla a DEMOKRACII. Nikde není totiž napsáno že neokonzervatismus a neoliberální kapitalismus zvlášť, je jediné správné světové ekonomické uspořádání. Ani v americké ústavě, v její právní části jurizdikce se nic nehovoří o tom, že právě kapitalismus a už vůbec ne neoliberální kapitalizmus je jediný možný a správný světový ekonomický systém. Píše se tam – My lid – dokonalejší spojení – podpora obecného blaha. Není tam žádná zmíňka o volném trhu o maximalizaci zisků. Z celé americké ústavy vyplívá jen a jenom slovo DEMOKRACIE.
  Takže Demokracie v podání Karla Kryla.
  http://www.youtube.com/watch?v=biKdHbwaljs&NR=1

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I