Záleží na politicích, jak moc nás Fukušima zasáhne

Je skličující sledovat to, co se děje v Japonsku. Přírodní katastrofa, která nemá v japonské historii obdoby, připravila o život tisíce lidí. Zdevastovala část pobřeží a nemilosrdně zasáhla část japonského průmyslu. Nespravedlivě je tragédie obyčejných lidí překryta vystrašeným sledováním událostí v tsunami poškozené jaderné elektrárně Fukušima.

To, že jaderná elektrárna Fukušima vůbec odolala drtivému nárazu vodní hradby, je nejen zázrakem ale důkazem, jak robustně bylo celé zařízení konstruováno. Celý příběh Fukušimy, jakkoliv bolestivý a varovný, více než na zranitelnost a nebezpečnost jaderné energetiky ukazuje na důmysl lidského génia, který je schopen spoutat jadernou energii a ovládat ji.
Škoda, že si toto málo uvědomují někteří světoví politikové. Za bezprecedentní lze považovat bezprostřední vystoupení německé kancléřky Merkelové, která oznámila svůj záměr nejprve na tři měsíce odstavit a poté z provozu zcela vyřadit šest jaderných elektráren v Německu.

Jde o rozhodnutí politicky chybné, ekonomicky katastrofální. Energeticky náročné německé ekonomice bude podvázán přívod životně důležitého kyslíku – elektrické energie.

To samozřejmě neznamená, že elektřina z trhu zmizí. Bude jí „pouze“ ještě větší nedostatek, než je tomu nyní. Pokud se pozorněji podíváme na energetickou mapu střední Evropy, zjistíme, že poslední zemí, která vyrábí více elektřiny, než sama spotřebuje, je Česká republika. Všechny ostatní sousední země elektřinu nakupují.

Tento stav není, zcela pochopitelně, trvalý, protože i nároky českého průmyslu včetně koncových spotřebitelů na konzumaci elektřiny rostou. Odborníci odhadují, že už v roce 2015-2018 bychom mohli spotřebovávat tolik elektřiny, kolik jsme jí sami z našich současných zdrojů schopni vyrobit.

Vypne-li Německo část svých jaderných zdrojů, bude muset elektřinu nakoupit jinde. Elektrická energie bude vzácnější. Míru vzácnosti na trhu vyjadřuje cena. Elektřina se bude prodávat za výrazně vyšší ceny. To ovlivní nejen výši našich měsíčních plateb za elektřinu, ale také ceny všech produktů a služeb. Výrobci logicky zvýšení cen elektrické energie promítnou do cen svých výrobků či služeb.

U Fukušimy se tak, obrazně řečeno, rozhoduje o světové hospodářské prosperitě, evropském hospodářském růstu a sociální stabilitě. Převáží-li hysterické a alarmistické reakce politiků nad racionálními úvahami, nemusí to s budoucím hospodářským růstem dopadnout dobře.

Pokud k tomu všemu připočteme vzrůstající neklid v arabském světě, který ovládá zdrcující většinu ropných nalezišť, může se celá energetická strategie v blahobytu si hovících evropských států brzy zhroutit.

Česká republika zajišťuje 33 % své výroby elektrické energie z jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně. Více než 50 % české výroby elektřiny je produkováno parními elektrárnami. Vodní, sluneční a větrné zdroje se podílejí na celkové produkci zanedbatelnou měrou. Pokud bychom podlehli „merkelovskému“ zděšení a odmítli pro budoucnost jadernou energetiku jako významný zdroj čisté a laciné energie, museli bychom počítat s dramatickým nárůstem cen elektřiny, zboží a služeb včetně nuceného snížení spotřeby.
To, oč mi dnes jde, je připomenout banální pravdu: zmatečná politická rozhodnutí, která se týkají jaderných elektráren, mohou vrhnout český i evropský průmysl o desítky let zpátky. Se všemi sociálními důsledky.

Věřím, že současná česká vláda si je toho vědoma. Že korektně, ale nesmlouvavě vzkáže našim sousedům, že si o budoucí prosperitě budeme rozhodovat sami. Věřím, že okamžitě spustí trpělivou, srozumitelnou, ale přesvědčivou kampaň pro české občany s cílem vysvětlit jim, že výstavba dalšího bloku v Temelíně je vážným rozhodnutím o našem budoucím blahobytu.

Snad to ve Fukušimě dopadne dobře. Pro tamní obyvatele i pro nás.

56 Responses to “Záleží na politicích, jak moc nás Fukušima zasáhne”

 1. aireno napsal:

  Žádné rozšiřování Temelína !!! Bezpečnost, lidské životy a zdraví je důležitější, než ten vámi opěvovaný blahobyt. Ten blahobyt Vám toiž bude k ničemu, až dojde k nějaké katastrofě.

 2. Svatopluk Beran napsal:

  Já naopak jsem pro Temelín. Riskují ale občané, tak také JENOM občané z něj musí mít užitek, za provozní cenu elektrárny. Žádné soukromé nebo polosoukromé firmy či burza z elektřinou. Velice dobré úřednické platy vedoucím pracovníkům, inženýrům i všem ostatním pracujícím v tomto energetickém zdroji moderního lidského pohonu. Ale žádní manažeři a jejich vysoké platy, zisky a roční odměny. Je dostatek jiných manažerských míst v moderní svobodné době kdekoliv u nás, v Evropě nebo ve světě. Jistě jste také pro pane Strejček.

 3. Svatopluk Beran napsal:

  A dodávám ještě slovy pana Strýčka – Snad to ve Fukušimě dopadne dobře. Pro tamní obyvatele i pro nás. – Ano, ano snad to DOPADNE DOBŘE, už jí totiž znárodňují.

 4. Tomáš Vovsík napsal:

  Podle slov premiéra Nečase u nás žádné omezení atomové energie nehrozí a naše firmy (respektive ČEZ) budou moci alespoň profitovat na vývozu elektřiny do zahraničí. Němci si sami odstaví jaderné elektrárny, ale budou dovážet elektřinu z produkce ostatních států včetně té z jaderných elektráren – vtipné. Předpokládám ale, že cena za elektřinu na českém trhu už stejně neklesne. Protože cena se zvyšuje, když je důvod ke zvýšení, ale nesnižuje, když je důvod ke snížení 🙂

 5. Svatopluk Beran napsal:

  Pan Strejček nám v nadpisu svého článku zděluje, že záleží na POLITICÍCH. Já se ptám pana Strejčka a to článkem pana Prokopa – jakou legitimitu má naše vláda pro občany kteří podporovali vítěznou stranu ve volbách, když oni vládnoucí POLITICI a jejich strany s prohranými volbními programy, nám sem nyní zavádí svým neoliberálním kapitalismem jednu prasá… vedle druhé …..rny? Uvědomuji si že malinko odbočuji od tématu jádra, jsem ale přesvědčen že na skryté jádro názvu článku touto svou opdovědí reaguji.

  Moje nalomená psychika

  Luděk Prokop

  Od samotného rána jsem podrobován informacím, které se vymykají mému chápání natolik, že si připadám žít v nějakém absurdním blázinci.

  Nejprve na liště televizní obrazovky jde psaný text o tom, že exministr Drobil, (po průšvihu dosazený za ideového šéfa ODS), zvažuje podat trestní oznámení na pana Michálka. Přitom do aprílu chybí ještě dva dny.

  Z paměti vyskočí aféra ProMoPro, s více než šestinásobným překročením ceny odhadované za poskytnuté služby. Vybavuje se rozhořčené halasení proti Vondrovi, zodpovědnému za záležitost ProMoPro. Vybavují se razantní požadavky koaličních partnerů na odstoupení Vondry z ministerské funkce. Ty jsou obratem změněny v požadavky méně razantní. Nekompromisní požadavky na rezignaci Vondry se mění v zásadní požadavek, aby alespoň nebyl účastníkem jednání devítky. A to vzápětí rovněž jde tak nějak do ztracena.

  Bez nadsázky pro tuto vládu těžce skandální vyjádření premiéra vlády o tom, že při použití standardů uplatňovaných vůči ministrovi Vondrovi, že by mnohý z koaličních ministrů nemohl obstát a nemohl být ministrem, probíhá takřka bez povšimnutí. A to všechno je jen něco málo, namátkou.

  Právě jsem mimoděk vstřebal informaci o tom, že sledovat ve vazbě Otakara Tomka, podezřelého z vraždy Aničky, a sice sledovat takovou měrou, aby bylo možné zabránit jeho pokusu o výkon sebevraždy, vězeňská služba nemohla a nesměla. Takové sledování by prý odporovalo jak listině základních práv a svobod, tak úmluvám, k nimž se ČR připojila.

  Tak teď nevím, jestli ač duševně zdravého, náhodou a omylem mě fakt nezavřeli do nějakého blázince, obrovského rozlohou, anebo jestli nejsem totální magor žijící na svobodě.

 6. Svatopluk Beran napsal:

  Uvědomuji si že zřejmě opět kazím téma tohoto blogu. Nemohu si ale pomoci, snad budou někteří tolerantní a dokáží vstřebat můj předpoklad. Jsem přesvědčen, že pan Vondra je agentem jedné z globálních velmocí nasazený do naší vlády, přesně tak jak byl například před rokem 1989 byl nasazený jinou velmocí do tehdejší naší vlády, pan Indra. A tudíž je nevyhoditelný a my po pár letech pouze zjistíme, že jsme sice dobře zásobni zbraňovými komplexy bez prostředníků, ovšem pouze těmi nejlepšími americkými a ve skutečnosti svou sofistikovaností držšími než skutečně potřebujeme. Proč se tak domnívám. Pan Vondra nikdy nebyl ODEesák, přišel totiž z disentu a okruhu Václava Havla. Do ODS vstoupil pouze kvůli radaru a vzniku první americké vojenské základny u nás. V ODS nemá téměř žádné své podpůrné křídlo, protože tam svou podstatou vůbec nepatří. Jeho životopis lze najít na jeho internetových stránkách.
  http://www.alexandrvondra.cz/kdojsem.php
  .
  Ve výroční zprávě Bezpečnostní informační služby (BIS) za rok 2007 (viz http://www.bis.cz/n/2008-09-25-vyrocni-zprava-2007.html ) se oddíl 1.3 věnuje kontrarozvědné činnosti, tedy popisu činnosti cizích zpravodajských služeb na našem území. Pozorný čtenář si nemůže nevšimnout, že se tento oddíl věnuje jedné jediné zemi: Ruské federaci. Jakoby snad na českém území operovali zpravodajci jediné země světa – absurdní představa.

  Člověk nemusí být zrovna expert na zpravodajskou činnost, aby si uvědomil, že obzvlášť teď, tedy v době strategického jednání o umístění trvalé vojenské základny USA na našem území, zde budou působit zpravodajci minimálně ještě jedné země: USA. O těch ale zpráva BIS mlčí. Stejně tak jako o zpravodajcích francouzských, čínských, anglických, německých či dalších. Proč? Je to snad tím, že byla dělána na politickou zakázku a jejím cílem nebylo objektivně informovat o činnosti BIS, ale vystrašit lidi starým osvědčeným strašákem – Ruskem? Ve snaze zlomit odpor většiny Čechů, Moravanů a Slezanů proti trvalému pobytu amerických vojsk na našem území?

  Odpověď přichází z míst, kde by ji čekal asi málokdo: z české vlády.
  V uplynulých zhruba dvou letech se ke mně opakovaně dostala informace, která mě v počátku šokovala. Říkala, že vicepremiér naší vlády Alexandr Vondra je americkým agentem. Zdálo se mi to natolik absurdní, že jsem této zprávě nevěnoval žádnou pozornost. S postupem času se ale množily zdroje, odkud se ke mně zpráva dostávala, a někteří lidé dokonce mluvili tak, že „to přece ví každý“. Může na tom být něco pravdy? Kdo je vlastně Alexandr Vondra?

  Na svých stránkách (viz http://www.alexandrvondra.cz/kdojsem.php) kromě své základní biografie mimo jiné uvádí, že v roce 1999 obdržel medaili od National Endowment for Democracy (NED). Musí být na tuto medaili patřičně hrdý, je uvedená hned na prvním místě v jeho sekci „Ocenění a vyznamenání“. A co že je tato National Endowment for Democracy, neboli Národní nadace pro demokracii?

  Jeden ze zakladatelů NED Allen Weinstein k její činnosti uvádí: „Mnoho z toho, co my [NED] dnes děláme, dělala před 25 lety tajně CIA“ (Blum, Rogue State: A Guide to the World’s Only Superpower, 2000, str. 180). To je možná nejvýstižnější shrnutí. Obšírněji je pak činnost NED popsána přímo na webových stránkách organizace:

  „Po druhé světové válce, čelíc hrozbám našich demokratických spojenců a bez jakéhokoli mechanizmu poskytování politické pomoci, se zákonodárci Spojených států uchýlili k utajeným způsobům, tajně vysílajíc poradce, vybavení a finance na podporu novin a politických stran, které byly v Evropě v ohrožení. Když bylo na konci 60. let odhaleno, že některé americké privátní dobrovolnické organizace byly skrytě financovány prostřednictvím CIA, aby vedly boj myšlenek na mezinárodních fórech, dospěla vláda prezidenta Johnsona k rozhodnutí, že takovéto financování by mělo přestat, a doporučila ustanovení ‘veřejno soukromého mechanizmu‘ k financování zahraničních aktivit otevřeně.“ (/www.ned.org/about/nedhistory.html#origins)

  V otevřené encyklopedii Wikipedia je dostatek příkladů, jak takové financování zahraničních skupin a politických stran prostřednictvím NED probíhá (www.en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy). Obecně lze říci, že NED podporuje takové politické strany a kandidáty, kteří jsou nakloněni zájmům USA v dané zemi či regionu. Konkrétně to jsou často kandidáti se silnými vazbami na vojenskou oblast a tací, kteří podporují práva amerických společností investovat v daných zemí s minimálními omezeními. NED nepodporuje kandidáty, kteří se staví proti investicím amerických společností nebo ty, kdo slibují omezení práv investic těchto společností.

  Český vicepremiér má ale na svém kontě víc „trofejí“. Další z nich je například členství v Trilaterální komisi (2005-2006). Tato soukromá organizace, jejíž vliv daleko přesahuje vliv mnoha národních vlád, včetně té české, a jejíž členové jsou nikoliv demokraticky voleni, ale jmenováni, je často považována za skupinu, jejímž cílem je vytvoření jedné světové vlády. Není zřejmě náhodou, že dnes v Trilaterální komisi místo Alexandra Vondry zasedá český ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg (viz http://www.en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Commission).
  Kolik Čechů zná tyto zásadní informace? Kde jsou nezávislá média, aby na tyto skutečnosti poukázala? Jak to, že žádný novinář se pana Vondry na tyto skutečnosti neptá a nepožaduje vysvětlení?

  Alexandr Vondra také spoluzakládal (spolu s dalším bývalým velvyslancem v USA – Michaelem Žantovským) PASS – Program of Atlantic Security Studies, takzvaný think-tank, jehož cílem je „identifikovat a analyzovat otázky a problémy zahraniční politiky a bezpečnosti v oblasti transatlantických vztahů a pomoci navrhnout praktická řešení a způsoby čelení těmto problémům“ (viz http://www.alexandrvondra.cz/media/PassFactsheet2005.pdf). Pod hlavičkou PASS organizoval současný český vicepremiér spolu s dalšími jeho členy konference, jejichž témata odpovídala širšímu zaměření PASS „na obecné perspektivy Atlantické vazby samotné. Současné Euro-Americké otázky a budoucnost NATO a budoucnost společné evropské bezpečnostní a obranné politiky jsou analyzovány směřujíce ke komplementárním a synergickým řešením, která by posílila transatlantickou vazbu“. Po ořezání všech zbytečných slov kolem zůstává jasno: cílem PASS bylo posilování „transatlantické“ vazby a vytváření takové evropské zahraniční a bezpečnostní politiky, která by tuto vazbu posílila (a nikoliv naopak). (Program PASS byl sice v roce 2005 ukončen, byl však okamžitě nahrazen institutem Prague Security Studies Institute. Jména se mění, cíle zůstávají stejné.)

  Je zjevné, že tato „transatlantická“ vazba bude tím silnější, čím silnější bude závislost Evropy na USA. A naopak, čím nezávislejší bude Evropa na USA, tím slabší bude tato vazba. Ona vicepremiérem tak opěvovaná „vazba“ totiž není ničím jiným než poutem, kterým je EU připoutána k USA. Jak jinak si lze vysvětlit skutečnost, že Česká vláda prosazuje umístění americké vojenské základny v Brdech zcela bez diskuze na půdě Evropské unie?

  Čí zájmy tedy hájí český vicepremiér? Zájmy občanů České republiky? Nebo zájmy mezinárodních polotajných uskupení s neznámými cíli, často však přímo napojenými na vysoké politické, vojenské a finanční činitele USA? Je tedy snad opravdu pravda, že pracuje nikoliv pro českou vládu, ale že že jeho skutečným zaměstnavatelem je prostřednictvím krycích organizací přímo americká CIA? Jeho chování (stejně tak jako chování jeho „kolegy“ Schwarzenberga) v otázce umístění americké vojenské základny v ČR tomu nasvědčuje.

  Od roku 2008 se hodně změnilo. Radar tu sice nemáme, ale na podkladě části původní radarové dohody, tu nyní budujeme za polotajného jednání pana Vondry během úřednické vlády pana Fišera a stálého utajování i nyní během Nečasovy koaliční vlády, operační a náváděcí centrum pro americké řízené střely a vojenské operační centrum pro námořní síly Spojených Států, dislokované ve střední Evropě.

 7. Svatopluk Beran napsal:

  Prostřední a to nejdelší část článku jsem nesepsal já. To již ale jistě každý kdo se občas podívá na tyto blogy pozná, dle mého slohu a případných gramatických chyb. Použil jsem článek pana Tamáše z roku 2008, předsedy Humanistické strany.

 8. franta napsal:

  mám dost…..každý blog kde přispívá p.Beran dopadne vždy stejně…

 9. Jan napsal:

  Beranovi blogy patří spíš na Kopeček.

 10. Vašek napsal:

  Pane Strejcku,
  vy jste opravdu expert na vsechno, opravdu se divim, ze vy se divate na to, jak cely svet to resi – a ne cely svet na vas (jak to je v pripade naseho „genia“ pana prezidenta)…

 11. Libor Furbacher napsal:

  Pane Beran ,co jste to tam zase citoval?Zda se mi ze to je nejak od subjectu.A mimochodem vas vzor, pan Tamas ,nejak nedostava moc pozitivni odezvu v blogach.
  http://josefhavranek.blog.idnes.cz/c/37504/Tamas-nejen-s-jidlem-roste-chut.html

 12. Libor Furbacher napsal:

  Pane Beran ,co jste to tam zase citoval?Zda se mi ze to je nejak od subjectu.A mimochodem vas vzor, pan Tamas ,nejak nedostava moc pozitivni odezvu v blogach.
  josefhavranek.blog.idnes.cz/c/37504/Tamas-nejen-s-jidlem-roste-chut.html

 13. franta napsal:

  ten Tamáš je ale pěknej vůl, podle jeho výplodů… ten snad žije někde mimo realitu, má teorie srovnatelné s velkým třeskem..:D viz. zde: http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/jan-tamas.php?itemid=5093 raketová a protiraketová obrana, neumí ani přeložit slova z anglického jazyka….http://translate.google.cz

 14. Svatopluk Beran napsal:

  Určitě máte pravdu pane Furbacher v tom že je to tak trochu mimo problém atomových elektráren. Není to ale mimo pozadí toho, co sleduje eroposlanec za ODS pan Strejček, svými duchaplnými zděleními říci.
  .
  Nahlédl jsem též na blog pana Havránka a i jeho osobní prezentaci, která zní
  .
  O všem, co mne oslovuje a mám pocit, že k tomu mám co dodat.Nemám ctižádost psát pro blbce. Diskusi se pravidelně nevěnuju, ale ani ji nevypínám. Idioty toleruju, ale už mě někdy unavuje se s nimi kočkovat… Varování: Některé gramatické prohřešky jsou úmyslné! Ty neúmyslné ovšem převažují…
  .
  Chápu že jeho prezentace je pro váš pohled na svět inspirující. Názor pana Havránka, zřejmě demokrata, že nemíní psát pro blbce, který například v podobě pana Tamáše dokázal v naší malé republice aktivovat většinu obyvatelstva tak, že překazili záměr nejvýznamějších amerických zbrojařských koncernů PARAZITOVAT v budoucnu na českých daňových poplatnících, je spíš závistivý pohled jednoduchého b…e.
  .
  Pokud se vám bude zdát, že názor pan Tamáše, ohledně vyhraných a zmanipulovaných prvních presidentských volbách Jiřího Busche je nepodložený, doporučuji knihu Davida Boise pod názvem Ve službách spravedlnosti. Tato kniha a její závěry jednoho z nejpreztižnějších amerických právníků, která vedle kauzy USA – Microsoftu, pojednává též o soudním pozadí souboje Busche a Gora o vítězství v presidentských volbách, dělá z pana Havránka oběť vlastní prezentace o idiotech.

 15. Svatopluk Beran napsal:

  Pokud pochybujete pane Furbacher o posledním odstavci mého článku ze dne 31.3.
  .
  Od roku 2008 se hodně změnilo. Radar tu sice nemáme, ale na podkladě části původní radarové dohody, tu nyní budujeme za polotajného jednání pana Vondry během úřednické vlády pana Fišera a stálého utajování i nyní během Nečasovy koaliční vlády, operační a náváděcí centrum pro americké řízené střely a vojenské operační centrum pro námořní síly Spojených Států, dislokované ve střední Evropě.
  .
  Doporučuji si přečíst tento článek
  .
  Czechs in talks to host missile command center
  High-level meetings under way as part of Obama administration plans, official says

  Posted: February 10, 2010

  By Benjamin Cunningham – Staff Writer | Comments (98) | Post comment

  The missile-defense plan of the Obama administration shifts emphasis from long-range to short-range missiles.
  A high-level defense policy expert with ties to Washington, D.C. said the Czech Republic is in discussions with the Obama administration to host a command center for the United States‘ altered missile-defense plan.

  The official, who requested anonymity because discussions are ongoing, said, „The Czech Republic is not out of the picture.“

  „There are strategic dialogues going on between the United States and the Czech Republic,“ said Jiří Beneš, a Foreign Affairs Ministry spokesman. „No concrete proposal has been mentioned yet.“

  In recent days, the Obama administration’s altered missile-defense plans have begun to take shape as Romanian President Traian Basescu announced Feb. 4 that his country will host missiles. In September 2009, U.S. President Barack Obama scrapped the Bush administration’s plan that called for interceptor missiles based in Poland and a radar base in Brdy, southwest of Prague.

  A scaled-back successor plan called for Mediterranean Sea-based radars to monitor potential projectiles launched by Iran, and shorter-range missiles to be deployed in an undisclosed southeast European country, which now appears to be Romania. Among Obama’s rationale for changing course was the untested nature of technologies proposed by the Bush administration. The Obama administration argues that the short-range missiles are already proven technology.

  On Feb. 1, a U.S. test of the missile-defense system failed in the South Pacific, with the radar element to blame. The test was meant to mimic a missile launched from Iran and included a missile launched from Kwajalein on the Marshall Islands, and an interceptor from Vandenberg Air Force Base in California. Both of those technologies proved effective.

  „The Sea-Based X-band radar did not perform as expected,“ the Missile Defense Agency said on its Web site. Officials will investigate the cause, the agency added.

  This was the first-ever simulation of a long-range Iranian attack.

  „If Obama needed more evidence to back his shift, the failed test gives it to him,“ said Tomáš Valášek, director of foreign policy and defense with the London-based Centre for European Reform.

  All these developments come among reports that Iran continues to move forward with its own weapons programs. The Pentagon’s Ballistic Missile Defense Review said Feb. 8 that Tehran has developed ballistic missiles capable of striking targets from the Middle East to Eastern Europe. On Feb. 9, Iran moved forward with processing higher-purity uranium that could be used for a weapons program.

  The Czech Republic has appeared to be sidelined from missile-defense developments in recent weeks, especially as Poland announced Jan. 21 it will receive American Patriot missiles and deploy them near the border with the Russian enclave of Kaliningrad.

  „That was a payback for withdrawing the missile-defense plans,“ Valášek said.

  But the possibility of a command center based in the Czech Republic is in its „early stages,“ the defense policy official said. Prime Minister Jan Fischer is slated to visit Washington D.C. as he returns from attending the Winter Olympics‘ Opening Ceremonies in Vancouver.

  Russia, which was a staunch critic of the Bush administration policy, has taken a softer stance toward the Obama administration’s plans, though there have been mixed signals as Prime Minister Vladimir Putin said in December that a missile defense system could upset the post-Cold War balance of power.

  „Romania is still not in the same geopolitical position as the Czech Republic or Poland,“ said Nikola Hýnek, a fellow with the Prague Institute of International Relations.

  „The biggest thing for the Russians is that this is not going to be the same type of installation as the Bush plan. The Obama administration has kept Russia involved in back-channel discussions.“

  Russia has been slow to respond to the announcement that missiles will be deployed in Romania, and Basescu targeted Moscow when making his announcement Feb. 4.

  „Romania will not host a system directed against Russia, but against other threats,“ he said.

  Aleksandr A. Khramchikhin, assistant director of the Institute of Political and Military Analysis in Moscow, told the Web site Gzt.ru that the Kremlin has long suggested Bulgaria or Romania as alternative missile-defense sites.
  .
  a dále i tento
  .
  V Praze byla otevřena kancelář amerického námořního výzkumu
  Regionální kancelář amerického Úřadu pro námořní výzkum (Office of Naval Research) zaměřená na vývoj špičkových technologií byla v pátek slavnostně otevřena v Praze s působností pro střední a východní Evropu.

  Zvětšit obrázek
  Premiér Jan Fischer a ministr obrany Martin Barták s viceadmirálem Harrym Harrisem, velitelem 6. flotily námořních sil USA pro Evropu.

  FOTO: Jan Handrejch, Právo

  pátek 26. února 2010, 19:22 – Praha

  „Je to zatím vrchol naší spolupráce v této oblasti,“ řekl premiér Jan Fischer. Upozornil, že před dokončením je už také samostatná dohoda s USA o aplikovaném výzkumu a sdílení bezpečnostních technologií.

  „Praha je přirozené místo pro ustavení našeho úřadu na evropském kontinentu,“ řekl na otázku Práva viceadmirál Harry Harris, velitel 6. flotily – námořních sil USA pro Evropu.

  David Maynard ze zahraniční sekce ONR upřesnil, že americká strana si bude vybírat partnery a financovat projekty od tisíců po milióny dolarů. „Omezení pro výzkum nejsou žádná,“ řekl. Na otázku Práva upřesnil, že vědci a partnerské instituce budou moci výsledky své práce chránit autorskými právy a své poznatky publikovat v odborném tisku. Zda už na české straně jsou vytipovaná vědecká a vývojová pracoviště neupřesnil.

  Kancelář ONR sídlí na ambasádě a tvoří ji dva vědečtí a dva administrativní pracovníci.

  Praha se stala pátým regionálním ústředím ONR vedle Londýna, Tokia, Singapuru a Santiaga de Chile a Austrálie. Sídlo ONR je ve virginském Arlingotnu a zaměstnává kolem 1 400 expertů. Síť poboček má v USA a v 70 zemích, je v kontaktu s 1035 vzdělávacími centry a více než 900 průmyslovými partnery.

  V široké škále svého zaměření se mimo jiné soustředí na vývoj senzorů, elektroniky, materiálů, námořní meteorologie a oceánské akustiky.
  .
  No a kým je Alexandr Vondra posledních dvacet let? – je samozřejmě více institucí kterými tento VLASTIZRÁDCE Čeké Republiky, tak jako například pan Indra, Vasil či Bilak v sedumdesátých letech prošeli. Prezentuji pouze ty které ukazují na jeho skutečný záměr, účelově směřovaný již v jeho předlistopadovém disentu
  .
  RNDr. Alexandr Vondra * 17. 8. 1961

  Ministr obrany ČR, senátor PČR (ODS). Po absolvování studia geografie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy pracoval v Náprstkově muzeu. V roce 1987 se stal signatářem a později i mluvčím Charty 77. V listopadu 1989 byl jedním ze zakladatelů Občanského fóra. Mezi lety 1990-1992 působil jako zahraničně-politický poradce prezidenta Václava Havla. Následně zastával pozici prvního náměstka ministra zahraničních věcí ČR. V letech 1997-2001 byl velvyslancem České republiky v USA. Po návratu z USA se krátce vrátil na ministerstvo zahraničních věcí ČR. V dalších letech přednášel na New York Univerzity v Praze, stal se prezidentem České euroatlantické rady a jako expert na mezinárodní vztahy působil v několika dalších organizacích. V roce 2006 se stal ministrem zahraničí v „první“ Topolánkově vládě. Ve stejném roce byl zvolen senátorem za ODS. V letech 2007-2009 byl místopředsedou vlády pro evropské záležitosti.

  STRUKTUROVANÝ ŽIVOTOPIS
  1989 – 1992 poradce prezidenta Václava Havla pro otázky zahraniční politiky
  .
  1992 Kancelář prezidenta republiky – ředitel sekce zahraniční politiky
  Ministerstvo mezinárodních vztahů ČR – první náměstek ministra
  .
  1993 – 1997 Ministerstvo zahraničních věcí ČR – první náměstek ministra
  .
  1997 – 2001 mimořádný a poté zplnomocněný velvyslanec České republiky v USA
  .
  2001 – 2002 vládní zmocněnec pro přípravu summitu NATO v Praze
  .
  2002 – 2003 Ministerstvo zahraničí ČR – náměstek ministra
  .
  2003 – 2004 externí odborný asistent „The German Marshall Fund of the U.S.“
  .
  2004 – 2006 mezinárodní firma Dutko Worldwide – jednatel a konzultant
  New York University v Praze – přednášející, euro-americké vztahy
  .
  2004 – „Prague Security Studies Institute“ – spoluzakladatel
  Česká euroatlantická rada (nevládní organizace propagující začleňování ČR do euroatlantických struktur) – prezident
  .
  2005 – 2006 Trilaterální komise – zástupce ČR
  Dutko Worldwide Prague s.r.o. – jednatel
  .
  2006 – 2007 – ministr zahraničních věcí ČR
  .
  2006 – člen ODS
  .
  Funkční období: 2006 –
  Výbor pro záležitosti Evropské unie – místopředseda
  .
  2007 – 2009 místopředseda vlády pro evropské záležitosti
  .
  2010 – Vláda ČR – ministr obrany ČR

 16. Venca napsal:

  Co kdyby se Merkelová podívala na nějaké filmy a fotky z druhé světové.Třeba by pak zrušila wehrmacht,vlastně bundeswehr. No ne,vážně doufám,že taková blbost u nás nikoho nenapadne.Podle tohoto vzoru by se pak dalo rušit snad všechno.
  Pane Ďásku,já bych byl radši,kdyby naše elektrárny zásobily domácí trh a ne za levno vyvážely ven a my to tady pak museli platit.

 17. Venca napsal:

  Ježíš,pardon…to psal jiný Tomáš….sypu si popel na hlavu

 18. Fejinka napsal:

  A nyní z jiného soudku, mě a čím dále více lidí „zasahuje“ změna nesmyslného měnění letního a zimního času, které některé státy začínají rušit, protože zjistily, že to nic nepřináší, akorát to odnesou mnozí lidé, hlavně brzké vstávání malých dětí. Dávám vám to za téma prosazení v evropském parlamentu a „zasadit“ se o zrušení tohoto nesmyslu. Díky.

 19. XXXXX napsal:

  Berane ty seš fakt vylízanej magor, ničím se nelišíš od vylízanýho magora Vondry, podejte si ruce a vopruzujte lidi dál. Udělej malej pokus. Založ si svůj blog a zkus napsat něco k diskusi, podle toho kolik lidí bude diskutovat poznáš jak moc vysoká úroveň tvých myšlenek je. Dám vocas do ohně na to, že se nikdo takovej nenajde.

 20. Volič napsal:

  Beran for prezident! Nebo na kopečku!

 21. Svatopluk Beran napsal:

  xxxxx – snad jsi to přežil. V televizi nedávno ukazoval jak občané prezentovali své emoce přes polštářovou bitvu. Ty žádné domluvené srocení lidu nepotřebuješ absolvovat, tobě stačí nahlédnout na jihlavské blogy a Beran ti už emoční duchaplnou slovní úlitbu z tvé šedé mozkové kůry nastartuje. To chce klid, věřím že ty to zvládneš. Co kdybys ty udělal malej pokus sám se sebou? Co myslíš půjde to? Taky jsi naznačil, ža to s tebou a tvým způsobem vyjadřování takhle dál nejde. A tak jako já, to nezvládáš. Co myslíš, je v nás nějakej rozdíl ve zvládnutí sebe sama? Typnu si teď tvoji odpověď – Berane ty mě můžeš tak akorát vy…… můj …as. Mýlím se? Nemyslím konkrétní slova ale princip užití tvé slovní zásoby.

 22. Staník napsal:

  Člověče Berane, nemyslím si, že když se občas vypustí nějaký to píííp slovíčko, že by to bylo na škodu věci. Mně naopak je styl 5xka velice blízkej, protože to píše jadrně, tak jak to cejtí a je v tom logika a švejkovskej humor, taky píše k věci a s nadhledem a je vidět že mu to pálí (na rozdíl od tvýho ctrl C a ctrl V). Důležitej je obsah a ne forma. Nechci tady vypadat jako nějakej přitakávač, ale díky bohu, že jsou tady ještě lidi jako 5xko, kteří píšou srozumitelně i pro nás lidový masy. Prostě mně se jeho glosování líbí a ty tvý kopírovaný srance jsem ještě nikdy nedočetl do konce, protože jsou většinou dlouhý, o hovně a mimo téma. A navíc se nedomnívám,že Britský listy jsou nějaká studnice moudrosti. Tak se nezlob.

 23. Svatopluk Beran napsal:

  Staníku, člověče, já se na vás vůbec nezlobím. Je to jen a jenom vaše a xxxxx věc, že on občas vypustí nějaké to pííp slovíčko, přičemž vám je tento způsob projevu vyůstění jeho osobní studnice moudrostí blízký a to i na těchto jihlavských blozích. Mě se to stává v osobním životě taky a někdy mám velký broblém udržet se i zde. Já jej za to neplísním, nejsem z toho urážení a vulgarit nadšenej jako vy, ale beru ho tak, že každej jsme nějakej. Někdo se neobejde při prezentování svého názoru bez urážení a vulgarit, někdo se snaží svůj pohled prezentovat a následně dokázat i proběhlou danou skutečností. Zřejmě jste špatně vyhodnotil moji odpověď panu xxxxx. Na některém blogu jsem se vyjádřil ve smyslu, že pokusím zkrátit své příspěvky a on zcela nezávisle se na jiném blogu vyjádřil, že jeho vulgární prezentace není ten nejlepší projev vlastního názoru. Tudíž pokud on mě odkázal na můj příslib, já jej odkázal na jeho příslib. Nic víc – nic míň. Pokud si přečtete moje veškeré příspěvky zpětně zjistíte, že odkazy které jsem používal, nejsou jen na Britské Listy, nýbrž i na jiný tisk, knihy nevyjímaje, či mé osobní zážitky a to nejen z naší republiky. Měl jsem totiž příležitost žít a pracovat i v jiných zemích a to naprosto společensky i kulturně zcela odlišných. Či projet na svých i měsčních turistických cestách pod širákem země severní Afriky, Blízkého východu a ameriky. Pracoval jsem pět let jak v Libyi tak i Spojených Státech. Domnívám se, že na podkladě těchto svých osobních cest a prožitků mám více otevřený obzor, než většinová populace českých občanů. Uvědomuji si ale velice dobře, že můj vlastní pohled ne svět (moje pravda), je ta jediná správná. Proto tady diskutuji a předkládám své pohledy a osobní vize či prožitky. Je mi též jasné, že jenom ty nestačí a tak užívám i ctrl C a ctrl V, či odkazy na knihy, časopisy a magazíny.

 24. Svatopluk Beran napsal:

  OPRAVA

  V mé předposlední větě – Uvědomuji si ale velice dobře, že můj vlastní pohled ne svět (moje pravda), JE ta jediná správná. – je samozřejmě chyba. Správně má tato věta znít – Uvědomuji si ale velice dobře, že můj vlastní pohled ne svět (moje pravda), NENÍ ta jediná správná. – jinak tato věta nedává z hlediska myšlenky logiku. Větu jsem původně stavěl jinak.

 25. Jan. napsal:

  Koukám,že přísloví o Šalamounově houvně se potvrzuje.

 26. Svatopluk Beran napsal:

  Jan. a ty jsi nějaký pánbů, který hloubkou svého příspěvku a váhou své preztiže u občanů navrhl, rozhodl a potvrdil? Jak tobě tedy chutná denní konzumace tohoto sekretu?

 27. XXXXX napsal:

  Beránku já to zkusím ještě jednou a naposled ikdyž to nejspíš nemá cenu, NIKDO TO NEČTE, tak už to kurva pochop!!! Piš jasně a stručně, já se taky občas rozjedu, ale nevidím jedinej důvod, proč bych měl kopírovat litánie kdoví odkud. Na internet si dneska každej blb nacintá co ho napadne, dá tomu jakž takž seriozní formu a tisíc mentálů to začne vydávat za tu jedinou pravdu. Jestli si myslíš, že sáhodlouhý dokazování je k něčemu dobrý, tak jo, ale ne tady. Naštěstí ale existujou ještě lidi, co se dokážou zamyslet. Pravda každej na základě nějakých svých životních zkušeností a postojů, ale vlastní kebulí, závěr pak nemusí být tou pravou pravdou, ale obvykle se jí blíží. Takže píšu co si myslím a fertig. A že se to neslučuje s mravným vyjadřováním na to seru. V parlamentu a ve vládě máme kýbl šmejdů co se okřikují, když někdo použije „jakoby“ neslušný výraz, hovoří jako pravá inteligence národa ale ve skutečnosti je to banda prolhanejch zlodějskejch křivejch šmejdů, co je patří naházet do jeleního příkopu. Takže to, jak kdo mluví, ještě nic neříká o tom kdo mluví.

 28. Svatopluk Beran napsal:

  XXXXX oba dva jsme si vědomi že se nezměníme. Oba dva víme a zřejmě i většina čtenářů zde, co je to nyní ve vedení naší země za bandu a jaké křivárny se tam dějí. Avšak na rozdíl od tebe, já tvrdím že je to celé systémově připravované. Tak jak se postupem času víc a víc v minulosti vynořovala podstata reálného socialismu, tak nyní více a více vychází každému na zřetel že kapitalismus ve své neoliberální vizi, kterou u nás začlo budovat OF přes ODS a Klause a nyní i TOP 09 za pomoci menších stran na jedno použití, jako byli ODA, Zelení či Wéwéčka je neúnosný pro stát a celou společnost vůbec. Nastupuje totiž kapitalismus ve své neoliberální – SKUTEČNĚ REÁLNÉ – podobě. Vyní to opět nebude z mé hlavy – media a PR agentury vůbec neukazují jak je tato nynější forma neoliberálního kapitalismu hrabivá, lhostejná a nelidská. Ani sebemíň nenaznačují, že pro svůj efektivní chod směřovaný pouze na malé procento elitních občanů této planety, se kapitalistická neoliberální hrabivost neobejde bez různých forem maskování své podstaty. REÁLNÝ kapitalismus je poznamenán toutéž rozpolceností, kterou trpěl REÁLNÝ socialismus, rozpolceností mezi oficiální kulturou, v jejímž rámci je kapitelistické podnikání prezentováno jako sociálně ohleduplné a zodpovědné na straně JEDNÉ, a všeobecně rozšířeným podvědomím, že korporace jsou ve skutečnosti amorální a bezohledné, na straně druhé.
  .
  Já nejsem proti tomu, aby chytřejší a pracovitější občané měli za svou činnost víc než ti méně chytří a méně pracovití. Já nejsem pro nerovnosti za zásluhy, já jsem proti nesouměřitelnosti, kterou nese neoliberální kapitalimus prosazovaný našimi pravicovými vládami. Domnívám se že máme oba stejný cíl, ovšem ty a většina z vás zde podle mne předkládáte svými krátšími poznámkami užší pohled na to co se v naší zemi a potažmo i ve světě děje. No a já se snažím poukázat delšími články a ctrl C a ctrl V, že problém se rodí a vzniká někde úplně jinde. Už jsem to tu psal několikrát, nemám střední školu a natož vysokou, mím cílem není dělat chytráka, pouze se pokouším ukázat konkrétně na širší záběr daného problému. Proto jsem se opět neudržel a ukázal tak ze široka na Alexandra Vondru, který je u nás vedle knížete Schwanzerberga tím, kdo hlídá a organizuje celý chod naší republíky pře americkou vládu, pro pár elitních občanů zeměkoule. Demokracie kterou jsme získali hlavně zásluhou čiností špionážních segmentů vlády Spojených Států, však v žádném případě pro nás neznamená, že musíme též v jejich zájmu podporovat jejich prasárny a neoliberální kapitalismus po celém světě. Demokracii máme pro sebe, aby sloužila nášim občanům a všeobecnému prospěchu naší země a společnosti, aspoň tak jsem to v 89 roce pochopil já a nemíňím svůj názor měnit pod jakýmkoliv spřáteleným tlakem.
  Prezentuj se klidně vulgárně, je to tvůj projev. V mnohém máš pravdu, v mnohém jsi podle mého názoru vedle. Tak je to ale normální, protože minimálně tak to funguje určitě i naopak. Já dokud mi admin nebude mé příspěvky mazat, budu používat to co sám uznám za vhodné, s tím že se budu snažit délku příspěvků omezit. Ovšem určitě mi to nevyjde pokaždé.
  A ještě jednu poznámku. Mám i zpětné reakce občanů, kteří případné moje delší pasáže hodnotí kladně a nemají s nimi žádný problém, pouze se na blogách nevyjádří.

 29. Svatopluk Beran napsal:

  Opět chyba, doufám že jediná ve smyslu toho co jsem chtěl vyjádřit, gramatických tam bude určitě dost.

  Namísto – Já NEjsem pro nerovnosti za zásluhy, – patří samozřejmě – Já jsem pro nerovnosti za zásluhy,

 30. franta napsal:

  Prosím admina o zablokování pana Svatopluka Berana, který svými nesmysly mimo téma zahlcuje blog, ve kterém by se dalo tak nádherně diskutovat.

  Pro pana Berana: Zajímalo by mne, kdo kladně hodnotí ty vaše stále opakující se články, které cpete do všech témat na blogu (USA,ODS,VV…).

 31. Svatopluk Beran napsal:

  Pane franto bylo by dobré si uvědomit že již nežijete před 25 roky a že již nesedíte v úzkém kruhu straníků, kteří zakazují a určují kdo může a nebo nemůže a jak, hodnotit hospodářskou a politickou situaci v zemi. Též už nemůžete ze svého vládnoucího stranického hlediska požadovat informace o sympatizantech kohokoliv z nás. Je rok 2011, ne rok 1985. Nějak jste se zapomněl v dobách vlád jedné strany. Nejen díky vám si víc a víc uvědomuji jak v mnohých lidech přetrvává bývalý komunistický a fašistický pohled na občanská práva a hodnoty, které smí a nebo nesmí občan zastávat.

 32. franta napsal:

  Pane Beran, komunisty a fašisty fakt nemusím, tak mě k ním nepřirovnávejte. Měl by jste být soudný a přestat zahlcovat obsah blogu jiným tématem.
  Podle mého názoru by zde psalo mnohem více lidí, ale vy je solidně odrazujete svými výlevy rozumu, či opisu.

 33. Staník napsal:

  Víš Berane, dal jsem si teď schválně čas u kafe a cigárka a podrobně jsem pročetl ty tvoje kopírovaný moudra a citace. Pominu-li ten fakt, že jsem u toho trpěl jak zvíře, můžu ti k tomu jen říct, že ty tvý plky vůbec nesouvisí s tématem blogu a jako vždy jsi totálně rozesral celou diskuzi. Zkus si prosím přečíst článek pana Strejčka, abys vůbec věděl na co reaguješ. Mně osobně nevadíš, seš neškodnej zaslepenej revolucionář, ale co mně sere je to tvý jednostranný omílání jednoho tématu. Chápu, že tě sere Amerika, že tě sere radar a máš rád islamistický fundamentalisty, ale jak píše trochu vejš 5Xko, ty tvý kydy už každej zná a nikdo je nečte a začínáš mi připomínat jednoho člověka, kterej tady na blogu byl schopnej i do článku o jednocení cukrovky vložit dvě stránky o Cityparku. Prostě zkráceně, tématem je jaderná energie, tak kupříkladu napiš, že se bojíš Dukovan a Metelína, že ti nepřipadá bezpečná a že tě sere a nepiš tam celej životopis prolhanýho mentála Vondry. Tímhle fakt bráníš dalším lidem reagovat, protože úplně rozhodíš téma a na konci blogu už se tím pádem řeší třebas prodej banánů v Mexiku. Určitě jsi pochopil co jsem tímto chtěl říct. Díky.

 34. tomáš napsal:

  5X, franto a Staniku mohu s vámi jen souhlasit.

 35. Svatopluk Beran napsal:

  Staníku, franto i jiní co mě doopravdy ale doopravdy nemusíte, proč nedebatujete mezi sebou o jádru a atomovejch elektrárnách. Já jsem reagoval hned jako druhej, ale žádných vašich konkrétních příspěvků k věci jsem si doposud nevšiml. Nevěřím tomu že jsem buď já a nebo admin některé z vašich názorů na dané téma umožnil zničit či že bych vám mohl na dálku telepaticky škodit. Nic jste nevyplodili. K předkládaným tématům jsem se vždy vyjádřil. Ale vadím mi, pokud je článek prezentován z stejného důvodu jako když se za vády jedné strany psalo o dožínkách či postavené škole či fabrice a nikdo nesměl poukázat na to jaký marasmus je uměle skrýván za těmito rádoby příspěvky a co vše se tím úmyslně zakrývá. Všichni dobře víme, že je tady od začátku něco špatně. Že slova svoboda a demokracie, za kterými jsme všichni viděli rovnější a smysluplnější život každého z nás po roce 89, neskutečně pokřivují a zneužívají pouze pro osobní prospěch pár jedinců na úkor zbytku ostatních. Chováte se stejně jak v dobách vlád diktátu. Je tu připouštěno se pouze bavit o tom jestli je dobré stavět dálnici z Berlína do Mnichova v roce 1935, či jestli je nejlepší postavit ocelárny přímo u uhelných dolů nebo přímo na překladiště železné rudy. Nikdo z vás však ani nejmenším nereaguje na to proč se o tom patřičný přispivatel rozhodl napsat a co vše je za jeho rádoby tématem. Kdo je ten kdo jej předkládá, o co jeho okolí usiluje a co se jim již podařilo prosadit za zákony, které umožňují rozkrást zničit a vytunelovat nové sociální (neplést si se socialistickým) splečnosti, které byly nastartovány po druhé světové válce, jak v západní tak i východní Evropě a jaké další tunely v budoucnu na všechny občany chystají. Rozumím tomu že se vám to nehodí a nechcete to slyšet. Socialistický realismus vám tak jako mě překážel a je dobře že už nás nemůže ovládat. Mě, však narozdíl od vás neoslovuje ani tento kapitalistický realismus, v neoliberálním podání Klause, ODS, TOP09, či dalších poskoků a tak na něj poukazuji. Chápu že se vám to nehodí tak jak se nehodilo komunistům, když někdo poukázat na jejich hříchy a tak raději žádnou diskuzi nepřipustili. Už jsi pochopil co tím chci říci?

 36. Staník napsal:

  Berane nic jsi nepochopil a můj čas je celkem drahej než abych tady s tebou diskutoval. Přesto ti řeknu ještě jedno, připadáš mi jak jehovista držící v ruce Strážnou věž, kterej mele s nepřítomným pohledem v očích ty svý litanie pořád dokola a nezajímá ho jestli ho někdo poslouchá či ne (jehovisti prosím nereagujte jedná se pouze o příměr). Přečti si zpětně svý příspěvky na všech blozích, kde jsi reagoval a nezapomeň se podívat nahoru na původní téma blogu než ses do toho vložil ty, umělče. V každým druhým odstavci odporný kapitalisti z USA, nenávistný blitky na Klause a pravicový politiky, radar odkazy na články většinou úplně mimo téma, samý neoliberální, reálě kapitalistický zrůdy a srovnávání nesrovnatelnýho……prostě když ty něco nenávidíš, neznamená to automaticky, že to budu nenávidět i já nebo další čtenáři. Uvědom si, že tady děláš z lidí akorát blbce, protože i ostatní se zajímají co se zde děje, čtou noviny, sledují televizi internet a jsou schopni si udělat vlastní názor. Zřiď si svůj blog a pokud někdo bude mít kufr na to, aby to četl, tak si tam s ním můžeš diskutovat do alelujá. Ale neprzni seriozní diskuze, když vlastně nemáš žádnej názor, jen papouškuješ co si přečteš v Blicích listech. Dyť si tady píšeš i sám se sebou a ani nevnímáš to, že lidi vlastně sereš. Prostě se jen domnívám, že by sis měl jít hrát na Che Guevaru někam jinam

 37. Jan. napsal:

  Skoro v každém městě se najde nějakej prudič Beran kterej nedá pokoj.Snad ignorování ho odradí.

 38. Svatopluk Beran napsal:

  Staníku tebe není těžké pochopit, něco tak jednoduchého a slaboduchého se málokdy potká. Pokud je tvůj čas drahý měli si tvoji soukmenovci sehnat někoho lacinějšího a nebo jim ty svoje výplody proti mě piš prostě gratis. Jseš už tady za těch pět let minimálně desátej, kterej ja na mě nasazenej, aby mě provokoval. Teď jsem dokonce podle tebe, nově najatého pisálka, i Jehovista. Takže jak asi zní celý můj titul, udělený jihlavskou pravicí? Něco jako – Jehovistický, fundamentálně islamistický bolševik Che Guevara. No to by snad dokázal vymyslet jen komsomolec Jasánek. Doposud jsem si nevšiml že by jsi ty, franta či Jan, něco jen málo ušmudlali k článku pana Strejčka. Zřejmě si při své dokonalosti neuvědomuješ, že názor každého z nás už někdo vymyslel a každý z nás se pouze přiklání či prezentuje myšlenku někoho jiného, s kterou se každý z nás pouze ztotožňuje. Ani ty, franta nebo Jan jste dosud nic nového nevymysleli, tak jako ani já ne. Pokud ano, nepoužívali by tě soukmenovci na blití na těchto stránkách, nýbrž by jsi seděl někde v akademii, nebo ve vědeckém ústavě či ve vládě a něco organizoval nebo vymýšlel. Takže sraž paty, napiš něco k článku pana Strejčka a zůstavej v klídku. Pokud se ti zdá že jsem nespravedlivý ke Spojeným Státům, můžeme se klidně bavit o tom co mají oni ve své zemi dobře zařízeného nebo pěkného k vidění. Byl jsem tam pět let, jak již jsem psal a je toho spousta čím se mohou chlubit a co nikdo jiný nemá. To ovšem nic nemění na tom, že je to momentálně nejvíce vraždící demokratická země na světě, která navíc vykrádá a plundruje suroviny jiných zemí po celé zeměkouli, jenž jako sarančata zaplavuje svými vojenskými základnami tyto hospodářsky vydírané země, aby je mohla dokonale vysát. Pokud se ti bude zdát, že tu przním touto svojí odpovědí tobě, tvoji seriozní diskuzi o atomových elektrárnách, tak je to pravda, pouze jsem ale použil tvůj způsob myšlení a napadání druhého. A věř mi, není to nic složitého psát na tvé jednoduché úrovni.

 39. staník napsal:

  Teď jsi Berane ukázal, že seš opravdu retard a že to, na co odpovídáš ani nečteš. S lidma jako ty nemá cenu diskutovat – příměr s jehovistou byl opravdu z mé strany trefný. Nicméně rád bych napsal svůj názor na téma blogu, kdyby pod ním nebylo povícero nicneříkajících sáhodlouhých slintů mimo téma, který tu plodí jeden psychopat a grafoman rozesírající tímto každý blog (už se opakuju, ale ty seš maličko hloupoučkej, proto ještě jednou). Je mi jedno jestli seš bolševik, přestárlej komsomolec nebo chodíš s Bin Ládinem na kafe (apropo sudruh Jasaněk byl svazák Berane, Komunistíčeskij sojuz moloďěže byl v Sovětským svazu – což bys měl vědět), ale vadí mi to (stejně jako 99% lidem tady), jakým způsobem to tady przníš. Přečti si (už jsem ti to i psal) některé další blogy kam přispíváš a pak možná pochopíš, proč lidi místo k tématu píšou pamflety proti Beranovi. Přečti si i svůj poslední příspěvek zde. Líp by to nenapsal ani agent Minařík. Ale v jednom máš pravdu, nasadila mně na tebe FBI, CIA, Spolek příznivců americkýho radaru v Brdech a Klukan mi za to platí měsíční paušál a mám vypsanou cílovou prémii, když tě odsud zcela dostanu……..Seš prostě normální blbec Berane a je mi tě i trochu líto. Buď s pánembohem, seru na dopisování s tebou o hovně, ale kvůli ostatním čtenářům a potenciálním přispěvatelům bych byl rád abys o sobě přemýšlel. A odpovídat nemusíš…….

 40. Svatopluk Beran napsal:

  Staníku přeju ti hodně zdaru na soukmenovských blozích bez oponentů. Budeš se muset ale vrátit minimálně o dvacet až šedesát let spátky do třetí říše nebo reálného socialismu. Tvůj plodný rozhovor o plné žumpě tvých vlastních h…n, ve tvé vlastní hlavě, který si tu semnou na blozích pana Strejčka předvedl, namísto tvého zasvěceného příspěvku k atomovým elektrárnám, je zřetelný pro všechny. Odpovídat určitě také nemusíš on se místo tebe najde jinej. Bude vás teď zase přehršle po rozpadu vlády rozpočtové zodpovědnosti, která mohla vzniknout pouze na podkladě lží a podvodů na neinformovaných voličích. Pan Langer již opět určitě pracuje na nějaké kulišárně, jak udělat z lidí v dalších přicházejících předčasných volbách, (které s pravidelností během pravicových vlád přicházejí a kteří poslouchají a sledují jen naše televizní stanice a jejich pravicové analitiky politických událostí či čtou pouze pravicově zaměřené reportéry, kteří jediní jsou vybíráni a placeni našimi hlavními deníky), blbce kteří opět dají hlas straně s kterou bytostně nesouhlasí, aby je opět okrádala a to i s jejich vlastním souhlasem. Hloupost lidí je skutečně neomezená a ty a tobě podobní s ní umíte skutečně dobře pracovat.

 41. staník napsal:

  Dostal si mně Berane, uznávám, že jsem prohrál – prostě si mně utloukl argumentama cha, chá… tudíž mi ještě odpověz na 3 otázky :
  1. Kolik jsi toho napsal k tématu na tomto blogu ???
  2. Proč poté co jsi sem nakopíroval hafo spamu už lidi přestali diskutovat a začali se do tebe navážet???
  3. Na čem (resp. na kom) končí diskuze na ostatních blozích.
  Odpověz stručně a jasně k jádru otázky, bez použití slov jako Langer, USA, reálný socialismus, fašismus, radar atd. Ukaž, že nemáš v hlavě ty hovna jako já a že umíš dát odpovědi na pár jednoduchých otázek. Pokud čtu tady blogy a udělám si lehkou nezávislou analýzu tak mi můžeš i vysvětlit proč více než 80 % lidí (a to sem ti přidal, domnívám se že skoro všichni diskutující) si myslí že seš slušně řečeno „divnej“ ???
  Příznivce nemáš, jak jsem si projel namátkou pár blogů, vždy ti někdo přitakává než si přečte vícero těch tvých mouder. Vyplývá z toho i to že 50 % lidí tě má za levicovýho teroristu, dalších 30 % za blázna a 20 % by ti nakopalo nejradši prdel. Přeber si to jak chceš a teď se ukaž hombre……3 jednoduchý dotazy.

 42. kolemjdoucí napsal:

  Pan Beran je naprosto shodný se Simonem. Ten cpal do každé diskuze City Park.
  A jak pak dopadl.

 43. Svatopluk Beran napsal:

  Staníku nemám problém s diskuzí. Za prvé. Nedomnívám se že by to však mělo být na tomto blogu, nechám ale rohodnutí na tobě, s tím že se zaručíš za to, že kdokoliv po tobě vystoupí a odsoudí mě za tento rozhovor s tebou na tomto blogu, vezmeš hloupost tohoto navrhovaného rozhovoru na sebe. Za druhé mě o tento rozhovor požádej slušnější formou – třeba pane Berane pojďte se bez jakéhokoliv urážení promluvit o tom či o tom, s tím že já Staník nebudu užívat žádné urážky a zlechčování vašich názorů což samozřejmě já Staník, požaduji i od vás – . A za třetí, i já vám smím následně položit otázky a vy mi na ně v dohodnutých pravidlech odpovíte. Pokud přistoupíte na tato, podle mne jednoduchá pravidla, můžeme po 24 hodině začít diskuzi až přijdu z práce. Navím, čím se vy živíte, já však jsem zaměstnán v našem největším strojírenském podniku a pracuji v tak zvaném směnném modelu 20S, který umožňuje zaměstnanci mít v jednom celém roce pouze 13 volných víkendů z 54, jinak všechny ostatní soboty a neděle děláme. Takže až se po úžasné včerejší sobotní a dnešní nedělní odpolední směně vrátím, najdu si na vás určitě čas. Pokud budete znát někoho kdo v tomto směnném modelu stojí například u pásu, zeptejte se ho kdy má čas a nebo možnost se vidět se svými dětmi, rodiči, prarodiči, manželkami, přáteli, vnoučaty, či čas na své koníčky, tedy normální lidský život. Již předem děkuji za odpověď ve smyslu – ať je rád že má nějakou práci, zřejmě když dělá u pásu tak je špatným manažerem svého života a jsou i tisíce takových kteří nemají ani tuto užasnou výhodu uživit své blízké v této době. No a to je tak asi základ onoho kapitalistického realismu, podloženého dluhy z virtuálních peněz a očekávání že celý tento finanční podvod nezhroutí, o kterém já mluvím.

 44. staník napsal:

  Teď si snad všichni udělali obrázek o tom, co jsi zač. Neodpověděl jsi ani na jednu otázku,v dalším jsi se snažil odvést pozornost úplně jinam (fakt mně nezajímá co děláš, ale dle tvých příspěvků jsem si myslel, že jsi revolucionář na volné noze a ne udřenej úderník z Bosche) a závěrem opět politická masáž ve formě „kapitalistického realismu, podloženého dluhy z v irtuálních peněz“….a blá,blá. A pokud se tak lituješ, tak běž pracovat jinam, ale to už není otázka virtuálních peněz, ale konkrétních, že ano. Stejně mi není jasné jak revolucionář a antifašista jako ty může dělat ve firmě, která je symbolem kapitalismu po celým světě, za obou válek se angažovala ve zbrojním průmyslu (i dnes)…… Kluku, udělej si jasno a přeju ti příjemnou pracovní neděli. Tvá odpověď vypovídá hodně o tom co seš za člověka…… a závěrem, nežádal jsem tě o rozhovor, ale o odpověď na tři blbý otázky.

 45. staník napsal:

  P.S. Tímto považuji naši vzájemnou diskuzi Berane za ukončenou.

 46. Svatopluk Beran napsal:

  Dostatečně jasně jsem pochopil tvůj pouze jednostraně uchpitelný přístup jediného spravedlivého v demokratické diskuzi. Děkuji za ti za tento tvůj osobní a vyvážený přístup. Obraz společnosti v které nyní žijeme je totiž (a které jsi ty i několik zde dalších typickými představiteleli) zcela falešný, a to falešný přesně tak jako byl ten socialistický. Protože po roce 1989 byla z našeho jazyka úmyslně vytlačena jako nebezpečná levicová slova, bez nichž nelze současné společnosti vůbec porozumět, jsou to například – sociální spravedlnost, odcizení, alternativa. To jsem pochopitelně nevymyslel sám, i když se s nimi plně ztotožňuji, nýbrž nějaký Marek Fišer, který tato slova a tyto myšlenky přednáší na svých filozofických přednáškách na City Literary Institutu v Londýně a vyučuje v Centre for Culture Studies and Music Culture na University of East London a v Goldsmiths. Pokud budeš mít zájem můžeš se víc zahloubat o svém nynějším pohledu na to co se kolem tebe děje v jeho knize Kapitalistický realismus aneb proč je dnes snažší si představit konec světa než konec kapitalismu. Doufám že stále platí tvé nejposlednější rozhodnutí – P.S. Tímto považuji naši vzájemnou diskuzi Berane za ukončenou.

 47. kolemjdoucí napsal:

  My všichni jsme úplní blbci a pravda je jenom jedna – pana Berana. Tak to bylo, je a bude. S tím nikdo nic nezmůže, tak už to všichni konečně pochopte.

 48. XXXXX napsal:

  Vidíš to Berane a to všechno jen kvůli tvýmu blbýmu kopírování. K tvému oblíbenému Ctrv+c a Ctrl+v si přidej Ctrl+a a Delete. Všem nám to tady udělá nesmírnou radost.

 49. Svatopluk Beran napsal:

  Já vím. To je hrozné. Já jsem hrozný. Vždycky jsem všechno v životě zkazil a teď i vám to tady kazím. Tak krásně jste tu mohli nezávisle diskutovat. Jsem vostuda. Veliká. 🙂 Já se chci snažit, ale pak mě to popadne, to fakt asi bude nějaká úchylka ze socialismu. Dvacet let a pořád to není lepší. A přitom už by to mělo být všechno v pořádku, vždyť doba je tak úžasná. Je dobře, že jste tu vy neúchylní a srovnaní. I pan prsident už zná jak se Chile protokolárně přebírá darované pero, jen já jsem pořád někde pozadu. 🙂

 50. XXXXX napsal:

  No vidíš, a to je tvůj problém, chytíš se píčoviny a blekotáš o ní furt dokola. Že si Véna vzal propisku je pro mě píčovina, navíc bych si jí vzal taky. Véna totiž spáchal, jiné podstatně větší zločiny. Těch sis ale nevšiml.

 51. Svatopluk Beran napsal:

  xxxxx jsi jako ostatní. Mám ti překopírovat všechno co jsem na těchto stránkách o Klausovi napsal? Věříš mi nebo ti to mám dokázat, aby jsi mi nakonec bez toho aniž by jsi se omluvil, přiblble a vulgárně odepsal, že to sem nepatří.

 52. Svatopluk Beran napsal:

  Klausovo chování je i naší hanbou

  xxxxx Že si Véna vzal propisku je pro mě píčovina, navíc bych si jí vzal taky.

  Lidé po celé Evropě a na všech kontinentech se před televizními obrazovkami baví scénou, kdy prezident České republiky se během své návštěvy v Chile zmocňuje protokolárního pera velice nestandardním způsobem. Chová se, jako by si ho chtěl nepozorovaně přivlastnit. To vše přímo za bílého dne a před kamerami, které v detailu vykreslují jeho privatizační mimiku.
  Mluvčí kanceláře prezidenta v reakci na tuto světovou aféru prohlašuje, že pan prezident dostal protokolární pero darem. Pokud bychom tomu uvěřili, nezbylo by nám, než žasnout, jak zvláštním a bytostně neceremoniálním způsobem se prezident naší země naučil přebírat slavnostní dary.
  .
  Pokud bychom skutečně této verzi uvěřili, jen stěží zodpovíme následující dvě otázky:
  .
  1) Proč byla prezidentu České republiky slavnostně darována obyčejná propiska? (O „obyčejné propisce“ mluvil sám Klaus při přebírání čestného doktorátu na brněnské technice.) Znamená to snad, že jsme v Chile vnímáni jako stát, pro jehož náčelníky jsou dobré i skleněné korálky?
  .
  2) Václav Klaus při stejné příležitosti (převzetí čestného doktorátu!) prohlásil, že už ani neví, ve které kapse kterého z jeho obleků propiska skončila. To by byl naopak hodně urážlivý postoj vůči zemi, která našeho prezidenta obdarovala.
  .
  Václav Klaus by si měl vybrat. Buďto propiska nebyla darem a on si ji opravdu mistrovsky nenápadně přivlastnil, anebo darem byla, a v tom případě ukázal, že se neumí chovat podle protokolu a dary přátelské země prostě zahazuje.
  .
  Určité vodítko při řešení tohoto dilematu nám může poskytnout vyjádření paní Paoly Elbietové z tiskového oddělení chilského prezidentského paláce La Moneda, které otiskl server Novinky:
  .
  „Protokolární pero bylo uměleckým výrobkem z dílny chilských šperkařů.“
  .
  Rytinami zdobené pero bylo vyrobeno z polodrahokamu lapis lazuli, typického výraznou modrou barvou. Na otázku, co se s takovým perem obvykle po podpisu smlouvy dělá, reagovala Elbietová mlčením.
  .
  Pokud nechceme, aby hanba za toto nevysvětlitelné jednání padla i na ty, které Václav Klaus ve světě „reprezentuje“, měli bychom požadovat, aby dar v některé z kapes svých obleků našel a s omluvou za opravdu hluboké nedorozumění ho vrátil.

 53. Kajazz napsal:

  Mm,myslím,že staník a xxxxx jsou primitivové:-)

 54. Staník napsal:

  Díky hombre, přečetl jsem si pár tvých výplodů, tudíž mne zjevně tvá dedukce nemrzí…..buď sbohem :)))

 55. Svatopluk Beran napsal:

  Ve finále jsme se dozvěděli že to ani nebylo pero, kterým by tento presidentský kleptoman podepsal nebp měl podepsat nějakou mezistátní dohodu. Podpis totiž prováděl ministr zahraničí Schwanzerberg a ne Klaus. Takže náš tunelářský presidentský hrdina skutečně kradl, na pero měl totiž podle českého protokolu, a to neznáme co říká Chilský protokol, pouze kníže Schwanzerberg.

 56. ondřej napsal:

  no co ja sem zjistil ze života to že zaleži na každym zvlašt jak se rozhodne jestly pro dobro či zlo to ovlivni naši současnou budoucnost,nemam moc vdělani ani mi neni přes třicet ale to co vim to je realita ne to co tady proživame.to jsou jem pocity!!! a emoce!!!! nic vic !!!! tak se na tím skuste zamislet????

Leave a Reply