Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Vyvracanie ateistických téz – evolúcia

Ján Lauko | Neděle, 10. 7. 2011 v 15:52

   Evolučná teória patrí k jedným zo základných pilierov, o ktoré sa opiera ateistický svetonázor a materialistický pohľad na svet. Je však paradoxné, že práve hlboké pochopenie podstaty evolučného procesu potvrdzuje existenciu Vyššej Inteligencie, ktorou bol tento proces riadený.

   Materialistický pohľad na evolúciu totiž predpokladá, že ide o vývoj od najjednoduchších foriem života až k tým najzložitejším a to prostredníctvom slepého a náhodného výberu. Celé si to môžeme pripodobniť ku nepripravenému žiakovi, ktorý rieši test. Na každú otázku v teste je daných desať odpovedí – desať možností. No a keďže žiak je nepripravený, krúžkuje svoje odpovede iba systémom náhodného výberu.

   Presne takýmto spôsobom si teda materialisti a ateisti predstavujú i evolučný proces. Podľa nich aj príroda postupovala práve takýmto spôsobom čo znamená, že ak sa vývoj nachádzal na určitom nižšom stupni, iba čisto slepým a náhodným výberom sa hľadali ďalšie vývojové možnosti, pričom napokon úplne náhodne, prostredníctvom pokusov a omylov sa takáto možnosť napokon našla a vývoj mohol postúpiť o krôčik dopredu.

   Takáto je teda podstata materialistickej predstavy evolučného vývoja, ktorá predpokladá, že vedomie sa vyvíjalo spolu s vývojom hmoty a to sériou náhodných pokusov, omylov a náhodne nachádzaných riešení.

   Takáto úvahy však majú jeden háčik! Už dávnejšie som totiž čítal istú vedeckú teóriu dokazujúcu, že ak zoberieme do úvahy celkový čas vývoja života na našej planéte od jeho prazákladných počiatočných foriem až ku človeku súčasného typu, toto obdobie je jednoducho príliš krátke na to, aby ho príroda stihla uskutočniť prostredníctvom slepého výberu čisto náhodných možností. Ak by sa to totiž dialo práve takýmto spôsobom, evolučný vývoj na zemi by musel byť omnoho, omnoho dlhší, než v skutočnosti reálne bol.

   Z tohto faktu teda vyplýva, že príroda sa vo svojom vývoji od najjednoduchších foriem k najdokonalejším vôbec nesprávala ako nepripravený žiak, náhodným spôsobom krúžkujúci odpovede v teste. Evolúcia v skutočnosti prebiehala úplne inak! Správala sa ako žiak, ktorý sa na test dobre pripravil a preto už dopredu pozná správne odpovede. Jednotlivé kroky v evolučnom procese na našej planéte boli uskutočňované VEDOME! S plným vedomím toho, ktorá vývojová možnosť je správna!

   Evolučný proces bol preto procesom vedomým a nie náhodným! Jedine ak zoberieme do úvahy túto skutočnosť je totiž možné vtesnať evolučný vývoj na našej planéte do toho vymedzeného časového obdobia, v ktorom podľa vedeckých poznatkov v skutočnosti prebehol. Iba ak pripustíme túto možnosť môže všetko súhlasiť. Inak nie!

  Inak, čiže tak, ako sú o tom presvedčení materialisti a ateisti, to znamená prostredníctvom čisto náhodného výberu by tento vývoj nebolo možné v danom čase stihnúť.

   Skutočné, hlboké pochopenie podstaty evolučného procesu je teda potvrdením existencie Stvoriteľa. Potvrdením existencie Vyššieho Princípu, ktorý posúval vývoj na našej planéte vedomým spôsobom. Evolučný proces je teda príbehom dobre pripraveného žiaka, ktorý s prehľadom zakrúžkovával správne odpovede v teste a práve preto, že a nemýlil a nepochyboval mohol stihnúť tento test úspešne vypracovať v presne stanovenom čase, ktorý bol naň určený.

http://kusvetlu.blog.cz/  v spolupráci s J.L.

2 komentářů k článku “Vyvracanie ateistických téz – evolúcia”

 1. Tomáš Vovsík říká:

  Když o evoluci vůbec nic nevíte, tak o ní prosím Vás nepište.

 2. Tomáš Vovsík říká:

  Dokonce i dřívější svrchovaná autorita nejpočetnější křesťanské církve Jan Pavel II. řekl v roce 1996, že evoluci už nelze považovat za pouhou teorii.
  Teď si zde uveďme něco, co řekl kněz George Coyne, dřívější šéf Vatikánské observatoře:
  „Křesťanské Písmo vzniklo v období cca 2000 př.n.l. a 200 n.l. Moderní vědou rozumíme Galilea, Newtona nebo Einsteina. Jak by pro všechno na světě mohla být v Písmu nějaká věda? To nejde, jsou to dvě různá historická období. Písmo nekáže vědu. Nedokážu akceptovat doslovný význam Bible natož fundamentalismus. Je to jako mor. Prohlašovat za vědu to, co jí není.“ (z rozhovoru v dokumentu Religulous)
  Coyone tedy mluví o historicko-kritickém pohledu na Bibli, který poprvé vyjádřil už filozof Baruch Spinoza (přesto věřící člověk). Historicko-kritický pohled na Bibli znamená, že si čtenář musí být vědom kontextu, v kterém byly jednotlivé části napsány.
  Pokud se například budeme spoléhat pouze na Bibli, tak po sečtení všech pokolení od Adama a Evy do současnosti vychází existence lidstva na cca 5000 let (v tuto dobu už se ale rozvíjely starověké civilizace, cca před 4500 lety byla postavena Cheopsova pyramida).

  Ale teď k evoluci. Píšete, že podle evolucionistů byla evoluce řízena náhodně a tím pádem se nemohla dostat během tak krátké doby (i když mně několik miliard let málo nepřijde) k současnému stavu. Jenže dnes většinové vědecké poznání netvrdí, že by evoluce byla řízena náhodnými pokusy, jak vy naprosto mylně píšete. Darwin (agnostik – tedy opět nikoliv ateista!) předpokládal, že v přírodě přežívá ten jedinec/druh, který k tomu má nejpříhodnější podmínky. Neodarwinisté to pak rozpracovali tím způsobem, že přisoudili podstatu změn mutacím. Vaše metafora s žákem je tedy pouze manipulativní a nepravdivá. Pro srozumění, jak evoluce probíhala, použiju pro změnu „svůj“ názorný příklad:
  Díky mutaci mohly mít některé „pražirafy“ delší krky než ostatní. V období sucha pak jedinci s delším krkem snáze přežili, protože dosáhli na vrcholky stromů, ze kterých mohli jíst listy. Tato východa se pak v nepatrných změnách měnila pro další a další generace, až z toho vznikla dnešní žirafa tak, jak ji známe. Ano, změny v dědičných vlastností jsou náhodné, ale vy to úplně nesmyslně převracíte na náhodnost evoluce. Ta náhodná není, řídí se jasnou logikou. Výhodné vlastnosti umožňují přežití.

  Kromě toho, že o problematiku deformujete a manipulujete ji, máte také problém v pojmologii. Evolucionista nemusí být ateista. Darwin byl agnostik. To znamená, že vnímal existenci boha jako neprokázatelnou, ale zároveň nevyvratitelnou. Agnostik tedy není ani ateista, ani teista! Krom toho rozumové poznání světa uznávají například i deisté (bůh pouze jako prvotní hybatel).

  Jestli mi je něco opravdu proti srsti, tak to je jakékoliv náboženské učení, které se snaží pouze na základě víry popírat mnohonásobně potvrzené vědecké poznatky o světě. Věda prostor pro víru nechává (např. vznik bytí), bylo by hezké, kdyby víra nezpochybňovala vědu. Jak už jsem podotknul, v římskokatolické církvi se naštěstí o evoluci diskutuje již dost pokrokovým způsobem.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I