Blog Jihlavských listů

Petr Klukan
12- Narozen 2. 4. 1961 v Jihlavě, je absolventem Přírodovědecké fakulty UJEP Brno. Od roku 1993 je šéfredaktorem Jihlavských listů. Mezi jeho největší záliby patří fotografování.

Výstraha

Petr Klukan | Pátek, 26. 8. 2011 v 13:58

Když se blíží uragán, vydávají meteorologové výstrahu. To význam má.

Nyní je vedro, možná kvůli tomu, že je léto. Jak zaznělo v rádiu, meteorologové proto vydali výstrahu před horkem. Výstrahy před bouřkami vydávají také často, zvláště když je období bouřek. Až přijde zima, jistojistě vydají výstrahu před mrazem. Aby lidé věděli.

Možná se jedná o společenskou poptávku po výstrahách – abychom nebyli překvapeni, že v létě je teplo, v zimě chladno, protože když nás na to nikdo neupozorní, mohli bychom pocítit újmu a dožadovat se satisfakce. Nejlépe právní cestou.

Proto lze poměrně brzy očekávat vydávání výstrahy na tmu, která neočekávaně přichází po každém dnu. Co kdyby se našel nějaký koumák, který by meteorology zažaloval, že ho na blížící se noc neupozornili, a on si nabil nos?

63 komentářů k článku “Výstraha”

 1. Vladimír říká:

  Článek jako řemen !!! Zatracená okurková sezóna. Těšme se na lepší zítřky.

 2. Jirka říká:

  Nic zásadního neřeší, ale taky mi ty výstrahy připadnou blbý.

 3. discovery říká:

  Výstrahy jsou nutné pro zemědělce. Jejich největším nepřítelem jsou : jaro, léto, podzim a zima.
  Jak by pak plánovali dotace ?

 4. Koumák říká:

  Pobavil jste, pane Klukane:-)
  Jak říkáte, poptávka po výstrahách roste. Podle mě zejména proto, že lidé se stále víc chovají jako stádo bez vlastního úsudku a hlavně zodpovědnosti za sebe sama a svá rozhodnutí.

  Už dnes z médií slyší co si mají myslet, jaký názor je ten „správný“, co je dobré a co je zlé, zkrátka jednostranné a tendenční zpravodajství je dnes téměř všude. Ani Jiskra ve které jste šéfredaktorem není vyjímkou! Proto mi takovýhle článek zrovna od Vás přijde přinejmenším pokrytecký.

  Naše společnost poznamenaná komunismem prostě nezvládá svobodu která jí víceméně spadla po sametu do klína. Není proto divu, že svoboda lidí je neustále osekávána a omezována chytráky kteří se zaklínají „obecným blahem, ochranou veřejnosti a kdečeho“. Lidem – stádu to dává falešný pocit, že nemusí nic dělat a někdo druhý je ochrání, o nic se nebudou muset starat a vůbec všechno !!! se !!! udělá samo.

  Proto ta poptávka po výstrahách, nesmyslné soudy pro věci, které by rozumný člověk předpokládal.

 5. Jan říká:

  Souhlasím plně s názorem Koumáka.Šéfredaktor Klukan se podivuje na nepochopitelnými zprávami a informacemi našimi médii.Jak mají být lidé objektivně a pravdivě informováni o společenském dění u nás i ve světě,když jim naši novináři předkládají zprávy typu v létě bude teplo,v zimě zima.Otázkou zůstává jestli se jedná o záměrný úmysl, nebo profesionální úpadek práce novináře nebo obojí.Prof.Jan Keller konstatoval nedávno informovanost lidí našemi médii takto:
  Vím, kdo se rozvedl, ale o Islandu nic
  Podle něj ovšem nejde o českou specialitu. „To se tady hrne horem dolem, a to není česká specialita, to je dnešní mediální svět: Hvězdičky třetí čtvrté kategorie se zase rozvedly, zase vdaly, zase dostaly rakovinu, zase byly zázračně vyléčeny…. To je tady pořád. Ale to, co se děje na Islandu, by mohlo být z politického, politologického a sociálního hlediska velice významné a přitom tomu prakticky v médiích není věnována vůbec žádná pozornost. To je věc, která mě na tom ze všeho nejvíc zaráží,“ popsal informační ticho kolem Islandu Keller.
  Na dotaz, jaký obraz z dostupných informací o Islandu získal, krátce shrnul své vědomosti. „No, po obsahové stránce došlo k tomu, že v předlužené zemi to došlo tak daleko, že se proti tomu zvedl veliký odpor. Lidé se zbavili nenásilnou cestou parlamentu a dosáhli toho, že politici a bankéři, kteří patrně v tom zadlužení hráli nějakou roli, byli postaveni před nezávislý soud,“ vzpomíná Keller s tím, že je vypracovávána nová ústava, která dalším politikům znemožní v této cestě pokračovat.

 6. Petr klukan říká:

  Koumákovi,
  stalo se už klišé tvrdit o mnohých novinách, že mají tendenční zpravodajství. Je-li to zpravodajství, mělo by obsahovat názory zúčastněných stran bez názorového vstupu redaktora. Pokud to tak není, je to špatné zpravodajství nebo to není zpravodajství, ale publicistika, kde je to možné.
  Záleží také na tom, zda píšete kraťas o změně počasí nebo o názorové změně politika. Tvrdím, že ve většině článků v Jihlavských listech a všech zásadních se tendenčního zpravodajství nedopouštíme. Můj článek o výstrahách, který na první pohled může působit „okurkově“, tudíž není dle mého názoru pokrytecký.

 7. kdosizdavu říká:

  Hmmm, já bych si taky dovolil Vás zastat, pane Klukane…ale z úplně jiného důvodu, ten Koumákův komentář je přece pitomost, tahle část se snad jmenuje blog od toho, aby si člověk mohl napsat „cokoli“ řekněme, v rámci nějakých slušných mravů. Podivení nad tím, kolik výstrah se dnes neustále vydává přece není něčím co by do blogu nepatřilo…

  @Koumák: běž se už konečně dát vycpat a vystavit v muzeu:-)

 8. Joe říká:

  Trefná myšlenka.
  Hlavně aby v tej záplavě běžných výstrah pak nezapadla nějaká skutečně zásadní…

 9. Koumák říká:

  Já si sice myslím, že Jiskra je rozšířená verze Novin jihlavské radnice s obrovskou nechutí „řešit“ kauzy které jsou proti srsti pánům radním.

  S Vaším názorem tedy nesouhlasím, ale respektuji ho.

 10. Petr klukan říká:

  Koumákovi. Na toto téma jsem psal už také hodně. Nevím, jaké kauzy máte na mysli. Vůbec se žádným nebráníme, ale pokud chceme něco napsat, musíme mít nějaké podklady, vyjádření lidí, kteří jsou ochotni promluvit atd. Nestačí, že se říká, že ten a ten „krade“. Ani byste nevěřil, kolik tipů i tak malé noviny, jakými Jihlavské listy jsou, musíme „prověřovat“. Velmi často se tipy ukáží jako nesmyslné nebo bez důkazů. Kdybychom ale postupovali bez jakýchkoliv podkladů, označili byste JL právem za bulvár. Pošlete mi prosím na můj e-mail nebo i sem nějaké tipy na kauzy, budeme se jimi seriozně věnovat – a možná v nich skutečně kauzy objevíme.

 11. Jan říká:

  Vážený pane šefredaktore?
  Velice trefně jse na začátku konstatoval profesionální úroveň novinářů v některých médiích na téma VÝSTRAHA.Vy sám jako šefredaktor okresních i krajských novin stavíte JL do role více profesionálnější a pro čtenáře JL daleko více zajímavější, které pod vaším vedením JL jsou.Na určité výtky o větší iniciativě práce novináře JL o pravdivém dění ve městě,zejména se to týká práce vedení radnice a některých pochybných podnikatelských zájmů propojených na místní politické vedení města i kraje se zde odvoláváte především na iniciativu řadových občanů a čtenářů JL, aby Vás osobně o těchto věcech v redakci nejprve informovali a vy potom jako novinář vše zvážíte.Nemělo by to být raději naopak?Vy sám i ostatní redaktoří JL by měli být ve své práci předevší daleko více aktivnější a pracovitější a pak se odvolávat na podněty a názory čtenářů a občanů města i kraje.K tomu je předevšim potřeba kus osobní odvahy,profesionální zdatnost a především podpora majitele a vedení novin.Vy sám dobře víte, že tyto kritéria bohužel JL nespňují.Většina regionálních i celostátních novin má podobnou úroveň.Proto máme zpravodajství celostátní i regionální ve většině našich médiích (pokud nepočítám bulvár) takové jaké je.

 12. Tomáš Vovsík říká:

  Objektivita je nedosažitelný ideál. Jediné, co je možné, je snažit se objektivitě podle určitých kritérií přiblížit. V McQuailovi (Úvod do teorie masové komunikace) jsou uvedena například Westerstahlova kritéria objektivity – FAKTIČNOST (pravdivost, relevance, informativnost) a NESTRANNOST (vyváženost a neutralita).
  Po zamyšlení se nad jednotlivými body je zřejmé, že objektivní nemůže být opravdu nic. Myslím si ale, že Jihlavské listy jsou z hlediska svého zaměření a vztahu ke své cílové skupině čtenářů dostatečně objektivní.

  Co se týče mediálních textů, je opravdu třeba rozlišovat publicistiku od zpravodajství. Publicistická oblast to zřetelně odlišuje. Pokud chceme opravdu „nejčistší“ textový vzorec dílčí oblasti zpravodajské, tak připadá v úvahu jenom zpráva v základní podobě (odpověď na otázky kdo?, co?, kdy?, kde?). Případně rozšiřující otázky jak? a proč? (čímž už se ale zase trochu ztrácí objektivita). Kažodpádně zpravodajství objektivní být má.
  Naopak publicistika být objektivní nemusí a není to ani jejím smyslem. V publicistice může autor přesvědčovat, získávat, uvádět svůj subjektivní názor…

  Jan: Pan Keller nebere v potaz nabídku a poptávku. Kdo by psal o Islandu, když by si tyto informace skoro nikdo nekupoval. Blesk je nejčtenějším deníkem zkrátka proto, že ho nejvíc lidí rádo čte. Naštěstí žijeme v době, kdy si i informace o Islandu můžeme z mnoha dalších zdrojů získat – pokud samozřejmě chceme.

 13. Jan říká:

  Pane Tomáší,Váš osobní názor co je a není více pro lidi čtěnější a zajímavější Vám brát nebudu.Rozhodně se více klaním k názoru, že určité informační zaměření většiny našěmi médii je velice účelové a má své důvody.Rozhodně bych většinu českého národa nepovažoval za primitivní a hloupou,která se nejvíce zajímá o bulvární zprávy a nedokáže posoudit co je pravdivé a objektivní.Takové uvažování se špičkám a přívržencům bývalého režimu před rokem 1989 velice vymstilo.

 14. Petr klukan říká:

  Janovi. Těžko k vašemu obecnému textu něco říci. Vždy může být každý novinář iniciativnější, chytřejší a snaživější. Spousta „kauz“, o kterých se mezi lidmi mluví kauzami nejsou, a v novinách je vždy vidět jen část práce novináře, protože se samozřejmě i sám pídí, ale v průběhu pídění=zjišťování věcí zjistí, že to je jinak a že kauza kauzou není, nebo nesežene potřebné důkazy, aby to vůbec mohl zveřejnit. Zdá se mi, že o novinářské práci víte hodně málo, což není výtka, ale konstatování.

 15. kdosizdavu říká:

  Janovi. Kdo tedy ten bulvár prosím čte, když dle Vašeho příspěvku nikdo není tak primitivní aby se jím zabýval? To máte všude stejné, všichni tvrdí jak nečtou Blesk a nedívají se na zprávy TV Nova…kde se tedy jejich diváci/čtenáři berou?

 16. Tomáš Vovsík říká:

  Jan: Není to názor vycucaný z prstu, jak jsem podotknul s odkazem na čtenost.

  Blesk – 1 379 000 čtenářů
  MF DNES – 834 000 čtenářů
  Hospodářské noviny – 195 000 čtenářů

  Schválně jsem vybral konkrétně tato periodika. Je zde patrné, že čím větší míra serióznosti, tím menší čtenost.
  Mimochodem, nikde jsem nenapsal, že ten, kdo čte bulvár, je hloupý. Někteří lidé k životu nepotřebují analýzu ekonomické a politické situace na Islandu. A proč by to mělo být špatně? Říkám, krásné je, že si každý může vybrat.

 17. Jan říká:

  Nepopírám že nejčtěnšími novinami dnes není bulvární Blesk a televizní zpravodajství Novy apod.To neznamená, že by většinově celý český národ byl takto jednoduchý a neměl zájem skutečně demokraticky a svobodně více ovlivňovat celospolečenské dění u nás.Milouš Jakeš na Červeném hrádečku v roce 1988 ve svém známém projevu smutně konstatoval, že se lidé více zajímají o pěstování bojlerů než o politické dění v rámci socialismu u nás a v listopadu 89 bylo celé vedení KSČ i mnozí další v šoku o zájem lidí o politické dění,které odstartovaly předtím události v SSSR,Polsku,Maďarsku a v NDR.Naše bývalá poplatná režimní média se událostem ve zmiňovaných zemích zabývala také pouze okrajově a informačně účelově, protože se táké někteří domívali, že lidé více zajímá pěstování bojlerů,chaty a chalupy a někteří měli strach aby si lidé nevzali z událostí okolních bývalých socialistických zemí vzor.Profesionálně a nezávisle dělat práci novináře rozhodně nebylo v žádné době nic jednoduchého a i to je potřeba si poctivě přiznat.

 18. Petr Svoboda říká:

  Jo, Jane, máte úplnou pravdu. Já doma taky pěstuju bojler. Krmím ho 360 voltama a je sviňa pěkně nenažranej.

  Ale dokud z něj teče teplá voda, a dokud je v ledničce kus buřta, může mi celej váš island políbit panimandu.

 19. Jan říká:

  Pane Svoboda,bez ohledu na Vaší uspokojivou sociální a ekonomickou situaci si myslím, že o skutečném stavu společnosti toho také moc zřejmě nevíte.Václav Věrtelář v Haló novinách nedávno velice přesně a na různých faktech tuto situaci popsal:
  Víme, co vlastně občané chtějí?
  Šetření a průzkumy veřejného mínění se dělají na všechno možné. Na preference politických stran, na oblíbenost politiků.
  To převládá. V minulých dnech jsme se dokonce dozvěděli, že většině občanů se nelíbí pravicové asociální reformy a devíti z deseti občanů se nelíbí současná vláda. Tedy víme především, co se občanům líbí a co nelíbí. Víme však konkrétně, jaké jsou největší životní problémy občanů, jaké jsou priority jejich snažení, jak si konkrétně představují řešení základních ekonomických a sociálních problémů? Konkrétně a spolehlivě to nevíme. Na tyto otázky neodpovídají ani programy, zejména volební, politických stran – koaličních a opozičních. Většinou reagují na politiku svých soupeřů, kritizují ji. Mají i sliby, co chtějí zlepšit. Většinou jim však chybí konkrétní způsob řešení, pořadí naléhavosti a celková, komplexní představa o uspořádání společnosti v daném volebním období. Představy o vzdálené budoucnosti, třeba přitažlivé, společnost nezaujmou, ta žije především dneškem.
  Životních problémů je mnoho, »zakopneme« o ně na každém kroku. Nemají však stejnou důležitost.
  V současné době se pozornost všech politických stran zaměřila na prosazení známých asociálních reforem. Penzijní, zdravotní, sociální, daňové a školské. Koaliční strany jsou pro (i ony mají však různé názory), opoziční jsou proti. Je to však klíč k řešení základních ekonomických a sociálních problémů? Není a dokazují to i výroky představitelů vlády. Například nedávno ministr financí Kalousek k obhajobě návrhu penzijní reformy pronesl: »Všichni máme boty, nikdo z nás nemá hlad, absolutní většina z nás má dovolenou, chodíme do restaurací, kouříme a pijeme. Představa, že nenajdeme dvě procenta z platu, abyste si je přidal na zabezpečení svého stáří, je argument, který nemohu vzít«. Pan ministr nemá pravdu, protože v rámci reforem nejde pouze o uvedená dvě procenta z platu. Jde i o zvýšení cen v důsledku zvýšení DPH, což prý také souvisí s penzijní reformou. Jde o výrazné zvýšení spoluúčasti občanů ve zdravotnictví, školné, zvýšení dalších cen. Například elektřiny o 30 procent – jak to prohlásil Petr Nečas (v důsledku zastavení jaderných elektráren v Německu) atd. To je nutno všechno spočítat a zjistíte, že většina občanů na to nemá.
  Nedávné šetření společnosti Ipsos Tambor ukázalo, že 54 procent domácností již v současné době má problémy ušetřit měsíčně významnější částky. Většinu příjmů totiž spotřebují na běžné nákupy a výdaje. Pětina občanů neušetří měsíčně vůbec nic, část z nich řeší financování domácností přechodnými půjčkami. Třetina občanů ušetří měsíčně částku do 1000 Kč. Je zcela jasné, že po zavedení všech reforem by se tato situace podstatně zhoršila, protože není naděje ani na zvyšování platů. Spíše naopak.
  S uvedeným nedostatkem příjmů domácností souvisí vysoká, rekordní nezaměstnanost, která svou úrovní (více než 700 tisíc lidí bez práce), tj. míra nezaměstnanosti kolem 15 procent, vysoce ovlivňuje finanční možnosti domácností. Například pouze polovina rodin s dětmi do 15 let má oba rodiče zaměstnané.
  Navíc si musíme uvědomit, že u nás jsou příjmy velmi nízké (pro většinu občanů). Více než dvě třetiny mají mzdy pod celostátním průměrem. Diference je nepřiměřeně vysoká. Rozdíly mezi minimální mzdou a nejvyššími mzdami (platy) jsou stonásobné a k průměrným mzdám asi čtyřicetinásobné i více.
  Z toho všeho mám závěr: základním problémem současnosti v české společnosti je rekordní nezaměstnanost a nízké mzdy a jejich neúnosně vysoké rozdíly (mezi minimálními a nejvyššími). Neplní se tak dvě základní ústavní práva: právo na práci a spravedlivou odměnu za práci. Bez postupného řešení těchto dvou základních problémů nelze uspokojivě řešit ani ostatní problémy, včetně problémů s navrhovanými reformami.

 20. Robert N. říká:

  Jste přesvědčen, že Haló noviny ( nejrudější plátek mezi tištěnými médii ) je to pravé ořechové pro hledání pravdy. Průzkumy mínění jsou většinou na zadání určité politické garnitury. Prosím o vysvětlení co je to „většina“ ,jak se tento výsledek projeví u voleb a jaký společný koaliční potenciál budou mít tyto dvě vítezné levicové strany.

 21. Robert N. říká:

  „Rekordní nezaměstnanost“ komentovaná Haló novinami ( za povšimnutí stojí období vlád ČSSD, ODS a současné koalice ).

  Uchazeči a volná místa (od 1.7. 2004)
  v celé ČR

  Období Uchazeči Volná místa Míra nezam.
  07/2011 485 584 38 898 8,2 %
  06/2011 478 775 38 416 8,1 %
  05/2011 489 956 37 649 8,2 %
  04/2011 513 842 36 053 8,6 %
  03/2011 547 762 33 931 9,2 %
  02/2011 566 896 32 164 9,6 %
  01/2011 571 863 31 393 9,7 %
  12/2010 561 551 30 803 9,6 %
  11/2010 506 640 32 337 8,6 %
  10/2010 495 161 33 651 8,5 %
  09/2010 500 481 35 100 8,5 %
  08/2010 501 494 36 567 8,6 %
  07/2010 505 284 33 479 8,7 %
  06/2010 500 500 32 927 8,5 %
  05/2010 514 779 33 105 8,7 %
  04/2010 540 128 32 913 9,2 %
  03/2010 572 824 33 137 9,7 %
  02/2010 583 135 32 120 9,9 %
  01/2010 574 226 31 557 9,8 %
  12/2009 539 136 30 927 9,2 %
  11/2009 508 909 32 924 8,6 %
  10/2009 498 760 35 803 8,5 %
  09/2009 500 812 38 844 8,6 %
  08/2009 493 751 41 297 8,5 %
  07/2009 485 319 41 763 8,4 %
  06/2009 463 555 43 402 8,0 %
  05/2009 457 561 48 254 7,9 %
  04/2009 456 726 50 517 7,9 %
  03/2009 448 912 55 412 7,7 %
  02/2009 428 848 64 881 7,4 %
  01/2009 398 061 68 494 6,8 %
  12/2008 352 250 91 189 6,0 %
  11/2008 320 299 111 307 5,3 %
  10/2008 311 705 130 124 5,2 %
  09/2008 314 558 139 557 5,3 %
  08/2008 312 333 150 907 5,3 %
  07/2008 310 058 150 240 5,3 %
  06/2008 297 880 151 881 5,0 %
  05/2008 302 507 151 344 5,0 %
  04/2008 316 118 152 267 5,2 %
  03/2008 336 297 151 311 5,6 %
  02/2008 355 033 150 328 5,9 %
  01/2008 364 544 145 921 6,1 %
  12/2007 354 878 141 343 6,0 %
  11/2007 341 438 141 371 5,6 %
  10/2007 348 842 143 571 5,8 %
  09/2007 364 978 137 528 6,2 %
  08/2007 372 759 133 492 6,4 %
  07/2007 376 608 124 034 6,4 %
  06/2007 370 791 123 334 6,3 %
  05/2007 382 599 119 552 6,4 %
  04/2007 402 932 113 958 6,8 %
  03/2007 430 474 107 763 7,3 %
  02/2007 454 737 104 910 7,7 %
  01/2007 465 458 97 961 7,9 %
  12/2006 448 545 93 489 7,7 %
  11/2006 432 573 99 064 7,3 %
  10/2006 439 788 101 228 7,4 %
  09/2006 454 180 97 582 7,8 %
  08/2006 458 729 94 265 7,9 %
  07/2006 458 270 88 269 7,9 %
  06/2006 451 106 86 001 7,7 %
  05/2006 463 042 80 914 7,9 %
  04/2006 486 163 74 128 8,3 %
  03/2006 514 759 70 485 8,8 %
  02/2006 528 154 66 498 9,1 %
  01/2006 531 235 59 408 9,2 %
  12/2005 510 416 52 162 8,9 %
  11/2005 490 779 52 994 8,4 %
  10/2005 491 878 55 121 8,5 %
  09/2005 503 396 55 801 8,8 %
  08/2005 505 254 59 285 8,9 %
  07/2005 500 325 56 790 8,8 %
  06/2005 489 744 56 994 8,6 %
  05/2005 494 576 57 250 8,6 %
  04/2005 512 557 55 864 8,9 %
  03/2005 540 456 55 941 9,4 %
  02/2005 555 046 56 068 9,6 %
  01/2005 561 662 54 217 9,8 %
  12/2004 541 762 52 850 9,5 %
  11/2004 517 726 50 340 8,9 %
  10/2004 517 812 52 895 8,9 %
  09/2004 530 239 51 206 9,1 %
  08/2004 536 012 52 622 9,3 %
  07/2004 532 128 48 670 9,2 %

 22. discovery říká:

  Dodržujte pitný režim !

 23. Svatopluk Beran říká:

  Je docela možné že už ani žádnou kauzu nebudete muset pane Klukane v Jihlavských Listech řešit.

  Toto je moje VÝSTRAHA PŘED ČTYŘLETOU ŽIVOTNOSTÍ PROTIKORUPČNÍ VLÁDY.

  Oznámení korupce má být protizákonné.

  31. 8. 2011 | Ekologický právní servis

  Česká republika kvůli korupci přichází ročně o desítky, možná stovky miliard. Úředník, který bude chtít nahlásit korupční jednání, však bude muset porušit zákon.

  Vláda dnes schválila věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy, ve kterém znemožňuje legální cestou nahlásit korupci.

  Podle budoucího zákona by musel úředník nahlásit korupčnický pokyn tomu, kdo jej vydal. Byl by navíc vázán povinností zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvěděl při výkonu zaměstnání a v souvislosti s ním.

  Podle zákona by se měl úředník také zdržet jednání, které by závažným způsobem narušilo důvěryhodnost územního samosprávného celku.

  „Korupce je způsobilá narušit důvěryhodnost úřadu takřka vždy, tudíž úředník, který by se s informací o korupčním jednání obrátil například na média, by z toho mohl mít nepříjemnosti,“ upozorňuje právník EPS Martin Fadrný.

  Podle právníků návrh zákona ztěžuje boj proti korupci, který současná vláda přijala jako jednu ze svých priorit.

  „Hlavním problémem návrhu je z našeho pohledu skutečnost, že nechrání tzv. whistleblowery, ale naopak vystavuje člověka, který ohlásil korupci, zbytečným problémům,“ dodává Fadrný.

  S odkazem na dnes projednávaný návrh chce vláda znovu odložit účinnost stávajícího (neúčinného) zákona o úřednících a v prosinci 2011 předložit návrh paragrafového znění úplně nového zákona.

  Čerpáno z EPS – Ekologický právní servis (EPS) je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, snažící se hájit práva občanů a životního prostředí právní cestou.

  http://www.eps.cz/cz2296397tz/tiskove-zpravy/

 24. Svatopluk Beran říká:

  A ještě jedna VÝSTRAHA před zbytečně dlouhou životností protikorupční vlády.

  Nečas pozdržel reformu státního zastupitelství.

  Měla to být průlomová a všemi vítaná novela, která by státním zástupcům přinesla mnohem větší nezávislost, jistotu a omezila korupci. A také dala jasná pravidla pro jmenování a odvolání šéfů zastupitelství či omezila jejich funkční období.
  Už v březnu letošního roku návrh představil veřejnosti ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil (ODS) s tím, že by změna mohla začít platit ještě letos v září. Jenže realita je úplně jiná a vypadá to, že novela skončí na delší dobu v lepším případě v šuplíku, v tom horším v koši.
  Na novelu se ptal i Zeman. Na důvody, proč na úpravu padá už tři měsíce v budově Strakovy akademie prach, se kromě Práva vyptával i Zeman. „Už před časem jsem se na to ptal pana ministra a ten mi sdělil, že to premiér z jednání vlády stáhl,“ řekl Právu Zeman. Byl tím překvapen i proto, že už po jeho jmenování se dohodl s Pospíšilem a Nečasem, že se nejdříve rychle připraví a schválí právě novela o funkčních obdobích žalobců a teprve pak se dokončí velká komplexní novela zákona o státním zastupitelství. „Jenže potom jsem někde potkal pana premiéra a ten mi řekl, že se rozhodl, že ty změny půjdou všechny spolu v jednom velkém zákoně, a že tedy ta dílčí se zatím řešit nebude. Možná je to i určitý signál, jak dalece se to teda myslí se státním zastupitelstvím,“ doplnil Zeman.

  http://www.novinky.cz/domaci/243141-necas-pozdrzel-reformu-statniho-zastupitelstvi.html

 25. Svatopluk Beran říká:

  Pro pana Roberta N. předkládám na konci tohoto příspěvku již jednou uvedený komentář k poměru nezaměstnaných a růsti HDP. Mimo jiné bych též rád uvedl že skutečný počet našich občanů kteří nemají nyní práci je již k 800 tisícům. Každý měsíc totiž vypadne průměrně z evidence státního úřadu práce 20 000 občanů, pro které tato zem není schopena najít adekvátní zaměstnání na začátku třetího tisíciletí a tito již následně nejsou uváděni v celkovém počtu nezaměstnaných na úřadech práce.

  Novými nezaměstnanými a postupem času i bezdomovci se též mohou stát v nynější době i občané s dosaženým středoškolským nebo vysokoškolským vzděláním. Viz.příklad z Velké Britanie a dopad tamních vládních škrtů na vzrůstající počet bezdomovců. Jeden z tamních kanálů vysílal reportáž o tom jak vzniká nový středostavovský typ bezdomovce. Jednalo o člena britské vojenské ponorky a reakcí reportérky bylo trpké konstatování o naprosté absurdnosti této skutečnosti. Takové to konstatování a zhodnocení situace, se ovšem v naší TV 24, třeba od pana Borka či slečny komentátorky Kružíkové, ale i ostatních, stoprocentně nedočkáte.

  http://www.channel4.com/news/the-new-and-unexpected-breed-of-britains-homeless

  Pro upřesnění vývoje zaměstnanosti a výšky HDP mezi lety 1995 až 2005, doporučuji tuto stránku. Nejlépe je to vidět na tabulce 2 a grafu jedna.

  http://www.eaue.de/Best/BEST-Prag-KOTYNKOVA-Paper.PDF

  Ono uvádět počet zaměstnaných nebo nezaměstnaných je složitější, než se většina z nás domnívá. Pokles počtu zaměstnaných byl v letech 1995 – 2005 byl kompenzován nárůstem počtu nezaměstnaných, což ve svém důsledku znamenalo, že počet ekonomicky aktivního obyvatelstva se v absolutním vyjádření udržel v nezměněné výši. Při rostoucím počtu obyvatel v produktivním věku však došlo k poklesu míry ekonomické aktivity obyvatelstva. Pokles míry zaměstnanosti v sobě odráží pokles počtu zaměstnaných, na straně jedné a nárůst počtu obyvatel v produktivním věku, na straně druhé. Vývoj absolutního počtu obyvatel, počtu zaměstnaných, nezaměstnaných a ekonomicky aktivního obyvatelstva v letech 1993 – 2005 viz tab. è. 3.

 26. Robert N. říká:

  Uvedená tabulka je oficiální statistika ministerstva práce a soc.věcí ( že by až tak zkreslené informace odcházely z tohoto úřadu ? Haló noviny uvádějí údaj o více jak 40% ). Takže nějaké teorie uvedené v Haló novinách jsou zavádějící a tendenční. Zároveň je nutné si uvědomit, že x% lidí nikdy nebude pracovat a nadále bude zneužívat sociální systém.

 27. Svatopluk Beran říká:

  Údaje odcházející z ministerstva pana Drápka jsou počty občanů vedených na úřadech práce. Není to celkový údaj o počtu všech občanů kteří v naší zemi nemají práci, mnozí již byli z úřadu práce vyřazeni a jsou i nadále vyřazováni protože jim úřad práce žádnou práci nedokáže sehnat za daný zákoný čas. Pak se na ně již vztahují pouze různé sociální podpory, ale jako občané kteří nemají práci již nejsou uváděni. Počet občanů vedených na úřadě práce se snižuje jak o ty kteří práci dostali tak i o ty kterým již proběhla doba evidence a žádnou práci nesehnali. Jde o typické vládní matení a ohlupování občanů ohledně toho kolik občanů chtějících pracovat nemůže práci sehnat. Ve vašem případě je vidět že se to daří.

 28. Jan říká:

  Pro Roberta,podle mého není vůbec důležité jestli je nějáký deník do ruda,modra nebo černa.Podstatné je, jesli jsou úvaděná fakta v denících pravdivá a odráží skutečný stav naší společnosti.Většina z nás chodí běžně do práce,pokud ji mají, stýká se s nejširšími okruhem lidí a máme své rodiny a příbůzné.Na těchto základech i osobních zkušeností dokážeme nejlépe posoudit jaké různé pracovní,ekonomické a sociální problémy dnes lidé mají a jak o nich pravdivě a objektivně naše média dokáží informovat.Nejsme pouze národem úspěšných podnikatelů,dobře placených manažérů, politiků a lobistických mafiánů.

 29. discovery říká:

  KDYŽ JSEM SI TOHLE VŠE PŘEČETL, TAK VÍM, ŽE OD ZÍTŘKA NÁS JIŽ ČEKÁ JEN SKVĚLÁ BUDOUCNOST.

 30. Vlasta Řádek říká:

  Pane Jane obráceně. Myslíte, že můžeme být národem špatně placených a neúspěšných podnikatelů, špatně placených manažerů, politiků a to vše pod řízením jedné levicové strany ?

 31. Jan říká:

  Pro Vlastu,Vývoj příjmů u nás
  Podle posledních údajů výdaje domácností začínají převyšovat příjmy u stále většího podílu domácností ČR. Je to proto, že nominální příjmy většiny nerostou, a když, tak málo a u mnohých i klesají. Stagnuje nebo klesá jejich reálná úroveň (vzhledem k inflaci). Největší položku ve výdajích domácností tvoří potraviny (v průměru třetinu). Od roku 2006 jejich ceny vzrostly o 13,5 procenta (od minulého roku). Největší zvýšení výdajů tvoří náklady na bydlení. Za poslední čtyři roky vzrostly v průměru o 84 %. Ve výdajích domácností, zejména důchodců, tvoří 50 a často i více procent výdajů. Pouze za jeden (minulý) rok vzrostly rodinám s minimálními příjmy a s dětmi nezbytné výdaje o 24 %
  Jednou z hlavních příčin uvedeného vývoje jsou prohlubující se propastné rozdíly mezi vysokými a nízkými příjmy. Ústavně proklamované právo na spravedlivou odměnu za práci se u nás ignoruje. Celkově jsou průměrné mzdy nízké a jsme tak v postavení polokoloniální země ve vztahu k západním, ekonomicky silným zemím Evropské unie. Diferenciace mezd je obrovská. Minimální mzda (8000 Kč) měsíčně se již pět let nevalorizovala. Nejvyšší mzdy jsou 100 i vícekrát vyšší.
  V souvislosti s tím se v poslední době stále více hovoří o nadměrných platech a odměnách ministerských úředníků i poslanců a senátorů.
  Vysoké příjmy mají například náměstci na ministerstvu vnitra. V minulém roce jeden náměstek s měsíčním platem 83 tisíc korun obdržel měsíčně ještě 180 tisíc Kč, tedy celkově 263 tisíc. Takových příkladů je spousta.
  Pozitivním příkladem v tomto směru nejsou ani poslanci. Jen každý pátý se v minulém roce věnoval naplno poslancování. Nejčastěji si přivydělávají jako starostové, zastupitelé, v dozorčích a správních radách i jako podnikatelé. Pět poslanců si loni zainvestovalo do fotovoltaických elektráren. To vše přináší desítky tisíc až miliony.
  Daleko lépe jsou na tom europoslanci. Ti mají základní plat 186 tisíc měsíčně, placenou dopravu, 7200 Kč denní příspěvek za »úřadování« v orgánech EP. Měsíční příspěvek na kancelář 102 tisíc Kč a na personál 426 tisíc Kč. Z toho se již něco dá uspořit.
  U nás neexistují žádná pravidla na diferenciaci příjmů. Není tedy ani definováno, co to je spravedlivá odměna za práci. Na rozdíl od některých západních států nemáme u nás ani progresivní zdanění příjmů (více za vysoké). Co si kdo troufne, to má. Tedy stejně, jak je tomu s nejasným proklamováním »přiměřeného zisku«, nebo určením, co je lichva. Bez vyřešení těchto problémů se však nedají dořešit základní problémy sociálních práv občanů

 32. Vlasta Řádek říká:

  Prosím vysvětlení – definici „spravedlivá odměna za práci“. Co má respektovat a jakou měrou má být stanovena zákonem. Když o ní píšete, tak ji definujte.

 33. Svatopluk Beran říká:

  Pane Řádek co myslíte? Jak ještě dlouho vydrží nynější světový finanční systém a prosperita světové ekonomiky vůbec, organizovaná a řízená manažery neoliberálního Tacherovsko-Reganovského bankovního modelu, v posledních třiceti let? Jedná se přeci o kapitalistický světový finanční a ekonomický model, který je od začátku postaven na půjčkách, vysoké výrobě, vysoké spotřebě i vysoké kupní síle obyvatel. Především silné střední vrstvy obyvatel, která vznikla po kolapsu tradiční feudální společnosti, na podkladě industriální revoluce severní části západní polokoule, v posledních dvoustech letech. Na nic je vám zdůvodní myšlenky definice spravedlivé odměny za práci zaměstnanců, když výše platu zaměstnanců, nebude schopná udržet kapitalistický systém vysoké spotřeby a výroby při životě. Podle mne je váš pokus o rádoby filozofickou otázku o zákoném určení spravedlivé výše platu hloupý a možná až stupidní, z hlediska funkčnosti a životnosti kapitalistického systému? Z logiky věci musí přece zisky a odměny bankéřů, podnikatelů a manažerů být relativně tak nízké, aby relativně vysoké platy zaměstnanců a tím jejich koupěschopnost ve společnosti konzumu, mohly udržovat neustálou vysokou výrobu a vysokou spotřebu této výroby, ve stálém koloběhu. Jakákoliv chamtivost nejvyšších organizátorů kapitalistického systému, který je ze své podstaty založen pouze na vysoké spotřebě, povede k jeho kolapsu a následně válce, pokud již tato není cílem.

 34. Jan říká:

  Pane Vlasto,pan Beran vám odpověděl i za mě, velice přesně a výstižně.Více nebo jinak bych vám odpovědět nemohl.

 35. Vlasta Řádek říká:

  Pane Jane, já jsem položil otázku Vám, jelikož vy jste napsal „Není tedy ani definováno, co to je spravedlivá odměna za práci“. Zkuste to ze své hlavy a ne ze strany „revolucináře“ pana Berana, který nám tady předkládá teorie ( ještě jsem nečetl jeho konkretní hodnotově vyjádřenou myšlenku, mimo stupidních a hloupých „plagiátů“ z levicově zaměřených médií ).

 36. Svatopluk Beran říká:

  Pane Řádek, Washingtonský konsenzus není teorie to je skutečnost a praxe. Mexická krize 94-95, transformace východního bloku v devadesátých letech, Asijská krize 97-98, Brazilská krize, Argentinská krize i nynější hospodářská světová krize, která vzešla z americké hypoteční krize nejsou teorie, to vše jsou neoliberální praxe. Pokud vám chybí informace, určitě za to nemohou bývalý fašisté nebo komunisté, ale vaše nynější krajně pravicová zaslepenost, ne nepodobná zaslepenosti zmiňovaných.

 37. Jan říká:

  Pane Vlasto,i já bych se jednou rád dozvěděl od naší vládních představitelů(pravicové nebo levicové) a poslanců, co to je spravedlivá odměna za práci která je i ústavně daná a co si konkrétně pod tím pojmem mají lidé představit.Rozhodně si nemyslím, že je spravedlivá odměna za práci v dnešních zejména nákladech na bydlení a potraviny a další životně důležité finanční náklady(poplatky ve zdravotnictví školné a další). například hrubá mzda 8000-13000kč.Tyto měsíční mzdy velmi těžko mohou pokrýt zejména u mladých rodin s dětmi veškeré měsíční životní náklady.Většina lidí má i podle posledních různých šetření mzdy v rozmezí 10000-15000 hrubého.Nebo vy si myslíte že jsou tyto mzdy jsou v pořádku a většina lidí s podprůměrnými mzdami,je jich více jak 60 procent v pohodě s nimi pokryje všechny své životně důležité finanční náklady?Já ne.

 38. Svatopluk Beran říká:

  Je skutečností pane Řádek že množství vašich vlastních, neotřelých a zcela nových pravicových myšlenek, jsou blogy Jihlavských Listů doslova prošpikovány. Klobouk dolů před vaší neomezenou inteligencí. Zveřejněte je, nestyďte se za ně. Nebuďte tak skromný a poodkryjte svoji genialitu, ať se dá žasnout.

 39. Jan říká:

  Pane Vlasto,dodatečně.Rozpor s ústavními zákony
  Součástí ústavního pořádku ČR je Listina základních práv a svobod. V článku 26. Listiny základních práv a svobod se prohlašuje: »Každý má právo získávat prostředky pro své životní potřeby prací.« Současný stav mzdové situace u nás to neumožňuje. Stále větší počet občanů nemá dostatek prostředků na základní životní potřeby, zejména bydlení a stravování. Tam totiž náklady nejvíce rostou a mzdy a důchody pro většinu stagnují nebo klesají.
  V článku 28. Listiny základních práv a svobod se prohlašuje: »Zaměstnanci mají právo na spravedlivou odměnu za práci a na uspokojivé pracovní podmínky.« Je současná mzdová situace u nás, rostoucí diferenciace v odměňování atd., výrazem spravedlivé odměny za práci? To se snad nikdo tvrdit neodváží. Skutečností však je, že touto otázkou se ani teoreticky nikdo u nás nezabývá. Co si konkrétně představit pod pojmem »spravedlivá odměna za práci«? Jaké jsou přípustné rozdíly? Může si někdo zasloužit až milionové měsíční příjmy za práci? Co by to musel vykonat ve srovnání s poctivě pracujícím dělníkem, který si vydělá 15 až 18 tisíc měsíčně?
  Řešení se dá najít. Především je třeba spravedlivě rozdělit mzdové prostředky. Zvýšit úroveň minimální mzdy a omezit nezaslouženě vysoké příjmy. A samozřejmě dohodnout se na společensky únosných relacích platů a mezd mezi jednotlivými profesemi a druhy prací. Není to jednoduchá věc, ale je s tím nutno už konečně začít.

 40. Tomáš říká:

  Nejlepší myšlenky jsou podle Berana levicové!!! Bravo!!!!!

 41. Vlasta Řádek říká:

  Berane, právě jste se projevil jako typický krajně levicový volič ( viz. projevy levicových demonstrantů ) – hulvát a poměrně nízkým IQ neschopný pochopit realitu. Já vás neurážel, já komentoval vaše plagiáty z levicových médií.

 42. Vlasta Řádek říká:

  Pane Jane, sám přiznáváte, že definovat spravedlivou odměnu za práci není tak jednoduché. Co by měla obsahovat ? Vzdělání, osobní schopnosti a možnosti, chuť pracovat, loajalitu, barvu očí a já nevím co ještě vše jiného ? Souhlasím s tím a lidem to přeji aby se průměrná mzda zvedla. Ale kdo a v jakém sektoru hospodásřtví bere jakou mzdu ? Bankovní sektor, státní sektor, energetika, IT a jiné sofistikované obory jsou na tom lidé určitě dobře. Ale tam kde je mnoho manuální práce v menších firmách je to horší, ale tento sektor „mele“ konkurence. No a v obchodě je to podobné a to proto, že laťku nastavili nadnárodní řetězce, které mzdu zdevalvovali na současnou úrověň a zároveň k tomu zde ještě neplatí daně ( politika ČSSD ). Ona si firma musí nejdříve vydělat a potom rozdělovat.

 43. Vlasta Řádek říká:

  V tom vašem závěru je cítit návrat k centrálnímu řízení hospodářství. To tady již bylo no jak to dopadlo. Je zajímavé, že v Evropě se politika začíná přesouvat z levicového pohledu na stranu středopravicového a v té nic o čem píšete vy nic takového není.

 44. Jan říká:

  Pane Vlasto,s neviditelnou rukou trhu,která podle některých pravicových ekonomů vše vyřeší a není potřeba žádných zásahů a regulí státu,máme za posledních dvacet let každý své osobní zkušenosti.Finanční a ekonomická krize která vypukla v roce 2008 a postihla nejvíce neoliberální ekonomiky států severní ameriky a evropy je zdárným příkladem jaké dopady na ekonomiku a sociální stabilitu zemí tato politika pravicových i levicových vlád u nás i v jiných zemí přivedla.Nejsem žádný jasnovidec a ani geniální myslitel,vím jenom jedno,že neoliberální forma kapitalismu kterou zahájil bývalí americký prezident R.Regan na začátku osumdesátých let minulého století v USA a byla později aplikovaná i u nás Václavem Klausem a dalšími není pro většinu lidí v evropě i ve světě nadále možná.Jaký možný jiný lepší finanční a ekonomický systém ho nahradí,je v současné době ve velké diskuzi ekonomů a politiků v Evropě i v Severní americe.

 45. Jan říká:

  Kapitalistický hospodářský systém je od dob Ronalda Reagana, kdy se spustila deregulace trhů a všeho, stále více globální a stále více nestabilní. »Trhy« obchodují se vším. Velmi přesně to v článku »Co je v kořenech současné krize« (Právo 15. 8. t.r.) formuluje politolog Jiří Pehe: »V tomto globalizovaném lichvářském systému mohou být paradoxně dobrým byznysem i hrozby státních bankrotů, které zdražují půjčované peníze. Mnohým přitom ale uniká, že na prahu bankrotu se tak postupně ocitá celý systém globálního kapitalismu, který, jak se ukazuje, je tak žravý, že bez dostatečné regulace začne požírat sám sebe.«
  Politici, odborníci, ale i normální občané si tuto situaci začínají pomalu uvědomovat a již přestávají věřit, že kapitalismus je vrcholem rozvoje společnosti a zajišťuje trvalý POKROK a RŮST. Jiří Pehe konstatuje, že obavy jsou oprávněné, kapitalismus nezajišťuje trvalý blahobyt v budoucnosti. Píše: »Neviditelná ruka trhu ponechaná sama sobě do jisté míry vytunelovala už i budoucnost. I proto se západním světem šíří atmosféra úzkosti.«
  Koaliční vláda českých pravicových stran vedená Petrem Nečasem uvedené nebezpečí neeviduje. Naopak, činí vše pro to, aby se proces stagnace české ekonomiky pod úrovní před krizí postupně přetvářel v nový, ještě větší propad ekonomiky i životní úrovně sociálně slabší většiny obyvatelstva. Vláda, ale bohužel i opozice, nemají konkrétní představu o tom, jakou chceme společnost v nejbližších 5 až 10 letech, a koncepci a program činů, pomocí kterých chceme takové společnosti dosáhnout.

 46. Vlasta Řádek říká:

  Pane Jane, silně levicový pohled. Stačí se jenom rozhlédnout kolem sebe, omezit konzum a přemýšlet. Škoda, že si nebudeme moci zkonzultovat vaše levicové řešení za pár let. Vsadím se , že nebudete mít pravdu. Ale nebudu vás přesvědčovat, jelikož váš levicový pohled není korigovám pohledem širším, nezávislým.

 47. Jan říká:

  Pane Vlasto,zkuste někdy vytvořit svůj nebo i jiný názor či myšlenku, podepřenou i odbornými známými fakty o tom, jak je pro většinu lidí u nás i ve světě současný kapitalistický systém skvělí a zajišťující pro všechny trvalý pokrok a růst.Ani s p.Beranem a ani se mnou, jste nebyl dopusud schopen na toto téma vést jakoukoliv věcnou diskuzi.Po bolševicku velmi jednoduše překádrujete některé diskutující za nebezpečné levicové rebely a tím podle vás veškerá věcná diskuze začíná i končí.

 48. M.Pilkova říká:

  Je dobré ,že si takto vyměnují lidé názory, protože situace to vyžaduje. Ale pořád nemůžu pochopit pane Vlasta, proč někomu podsouvate nějaké levicové názory. Myslím, že už by se měli všichni probrat se snů o levicovém nebo pravicovém řešení nějaké situace. Lidí zajímá zda mají práci, zda mají kde bydlet a můžou slušně žít za slušně odvedenou práci. A levicovost a pravicovost s tím nemá nic společné. Stačí uplatnovat zdravý selský rozum tak , jak to dělal např. Baťa – když mu zaměstnanci přinášeli zisk a příjem, tak nechal vydělat i je. To dnes neplatí .Ale pokud jste si mohl všimnout nejbohatší v Evropě už dostávají strach – viz. žádost milionářů ve Francii a v Německu , aby platlili vyšší daně. Jednoduše z lidského hlediska je rozdělení příjmů nespravedlivé- musí zohlednovat vzdělání, praxi , náročnost fyzickou nebo psychickou , to samozřejmě vytváří určitý rozdíl v ohodnocení, ale všichni by měli znát míru a neznají. Jak mi právě včera řekl můj přítel profesor práva ve Francii – zlaté tele, to je co dnes každého zajíma, bohužel je ve světě víc těch telat, než toho zlata.

 49. Vlasta Řádek říká:

  Paní Pilková, jsem ochoten přijmou mix levicovopravicové politiky a myslím, že si dovedu vyhodnotit tu rozumnou míru nastavení ekonomiky. Ale to co zde předvádí pan Beran a pan Jan je levicová demagogie nejhrubšího zrna. Nechci hájit boháče, vím že vždy není vše „košér“, ale zase na druhou stranu kolika lidem tito dali živobytí i když asi ne vždy takové jaké by si zasloužili. A ten váš příměr zlatého telete dnes platí skoro pro všechny a ne jenom pro boháče. Žijeme v konzumu na který všichni nemůžou mít a přesto se tak nechovají.

 50. Jan říká:

  Pane Vlasto,ukažte konkrétně kdy jsem se dopustil v diskuzi s vámi, která byla jinak úplně zbytečná nějáké levicové demagogie.S panem Beranem jsme pouze konstatovali stav a příčiny současného globálního kapitalismu a opírali se o odborná známá fakta,která se běžně zveřejňují i v pravicově orientovaných médií u nás i ve světě.Paní Pilková to zde vystihla velmi přesně,nejde zde přece o nějáké levicové nebo pravicové řešení,lidi především zajímá zda mají práci,kde bydlet, slušné žit za dobře a poctivě odvedenou práci a v případě ztráty zaměstnání, nemoci a stáři neskončit na ulici.Na tom není pane Vlasto nic levicového a ani pravicového,to by mělo být pro všechny politiky v demokratické zemi prvořadé a zásadní.Vám i dalším podobným konzumní lákadla nikdo brát nechce.Klidně a nerušeně hledejte to zlaté tele dál.

 51. Jan říká:

  Opět jsme se tak trochu odtrhli od původního tématu diskuze který zde nastínil šefredaktor JL p.Klukan.
  Přesto že někteří čtenáři i diskutující mají své osobní politické i ideové výhrady k internetovým britským listů,kde opravdu převládá většina autorů článků do levicového intelektuálního spektra ,vyšel dnes v BL. velice přesný a trefný článek o objektivitě a nezávislosti novinářů.Autor článku je Ivo Bubeník,název článku je Plesl,novinář oligarchie.www.blisty.cz.

 52. Tomáš Vovsík říká:

  Ten článek je dost ubohý…

 53. Jan říká:

  Tomáš jako skalní přívrženec současné pravicové vlády(podle posledních šetření asi 20 procent lidí tuto vládu podporuje) nemohl jiným způsobem zareagovat.

 54. Tomáš Vovsík říká:

  Nikde jsem nenapsal, že tuto vládu podporuji. Asi jste nadán mně neznámými extrapolačními schopnostmi. Článek je hrozný sám o sobě bez ohledu na svůj ideologický kontext.
  Autor téměř vůbec nepodkládá svá tvrzení argumenty. Jsou to jen takové výkřiky do tmy. Jakmile něco není podpořeno argumenty, nemá to váhu. Abych pro Vás uvedl konkrétní příklady:

  Rozhodně nejlepší je tato úvaha „Jestliže však novinář Plesl na dotaz diváka souhlasil, že 80% veřejnosti opovrhuje vládou, a později na další dotaz sdělí, že je příznivcem dnešních reforem, nejde mi to dohromady. Kdo se tedy mýlí? 6-7 milionů obyvatel nebo novinář Plesl, nebo vláda?“ To je například manipulační technika jak vyšitá. Autor automaticky předpokládá, že většinový názor je ze své podstaty správný (přitom je spoustu názorů, že to tak být nemusí – viz například Mill – politická moudrost souvisí se vzděláním, nebo Tocqueville – tyranie většiny…). Autor dává na stejnou úroveň odborníka vs. veřejné mínění. V závěru svého článku se navíc sám popírá – „Veřejnost zhodnotila odpovědi Jaroslava Plesla celkem shovívavě. 40% pro, 60 proti.“ Nějak to nesedí s tím, jak host zklamal diváky. 40% jich nezklamal.

  Další úseky nepodložené argumenty:

  „k vládě, která svými reformními triky bezostyšně nahrává bohatým.“ (chybí argument, v čem nahrává bohatým?)

  „A ač v něj diváci vkládali asi velké naděje jak to vládě natře“ (Jak si může být autor jist, že k novináři takhle diváci apriori přistupovali? Dělal snad autor nějaký průzkum? Proč by mělo být jediným správným jednáním novináře „nattřít to“ vládě?

  „Troufnu si řici, že to je naprosto stejná situace jako za vlády KSČ.“ (K tomu snad nemusím ani nic psát, falešná analogie jak poleno. Věří snad autor, že u nás nefunguje svobodná výměna názorů? Že jsou některé názory represivně potlačovány jako za totality?)

  Další manipulativní přirovnání: „Plesl mluvil přesně jako dřívější komunističtí novináři.“

  „Hlavně, že jede reforma škrtů, která většinu obyvatel dále ožebračuje“ (argument?)

  atd.

  Ještě bych se pozastavil nad odporem k vydavateli HN Zdeňku Bakalovi. Shodou okolností jsem byl letos na festivalu v Trutnově, jehož byl hlavním a jediným mecenášem.

  P.S.: Je jedno, s jakým účelem je článek napsaný, ale pokud je špatně napsaný, tak je k ničemu.

 55. Vlasta Řádek říká:

  Včerejší vystoupení soudruha mladého komunisty a poslance za KSČM s.Dolejše v pořadu M.Jílkové by mělo konečně lidem otevřít oči. Zde platí na 100% “ lidé bděte“ !

 56. Jan říká:

  Pane Tomáší,nemusíte z článkem BL samozřejmě souhlasit ale za prvé:Co je pochopitelného na uvažování novináře Plesla?Příklad:na dotaz diváka souhlasil, že 80% veřejnosti opovrhuje vládou, a později na další dotaz sdělí, že je příznivcem dnešních reforem.Logicky to něják zdůvodněte.Já tomu také nerozumím.Za druhé:“k vládě, která svými reformními triky bezostyšně nahrává bohatým.” (chybí argument, v čem nahrává bohatým?)Pane Tomáši argumentů i faktů se dá najít mnoho a jsou všeobecně známé.Za třetí:Další manipulativní přirovnání: “Plesl mluvil přesně jako dřívější komunističtí novináři.A nemluvil snad?Za čtvrté:“Hlavně, že jede reforma škrtů, která většinu obyvatel dále ožebračuje.Chybí argument.Pane Tomáši asi jste obklopen pouze těmi úspěšními(Bakala,Kelner a spol.)Za páté:Doložte nám pane Tomáši argumenty a fakty, že vámi ctění miliardáři přišli ke svému bohatství poctivou a záslužnou cestou.

 57. Jan říká:

  Pane Vlasto,lidem to už oči otevírá a nemusí ani nikdo z KSČM v televizi vystupovat.

 58. Tomáš Vovsík říká:

  Já jsem se nebavil o tom, jestli s článkem souhlasím, nebo ne. Já jsem se bavil o tom, že je špatně napsaný. Pokud někdo neumí věcně argumentovat, tak jeho názory nepřijímám. Stejně tak na vaši argumentaci „argumentů i faktů se dá najít mnoho a jsou všeobecně známé“ se nedá vůbec nic říct.

 59. Jan říká:

  Jeden příkladný fakt:Zvýšení DPH pravicovou koaliční vládou Petra Nečase.
  Vláda Petra Nečase přiznává, že cílem extrémní změny daně z přidané hodnoty je zalátat díru na důchodovém účtu po chystaném zavedení tzv. dobrovolného opt-outu. Tyto peníze z daní tedy nepřímo skončí na účtech těch bohatších, kteří se rozhodnou pro soukromé spoření na stáří.
  Reformu pro bohaté mají tedy zaplatit peníze od chudých. Má tento krok vůbec nějaký národohospodářský smysl ? Zvýšení spodní sazby DPH z 10% na konečných 17,5% je spojeno se zdražením . Ministerstvo financí zvýšení cen odhaduje v průměru jen o 1,2 %, ale zdražení se týká hlavně sociálně citlivých položek (opatrný odhad růstu životních nákladů důchodců je 4%). Z peněženek nám to všem vytáhne více jak 20 mld korun. Je absurdní, pokud takto mají i dnešní chudí dotovat budoucí důchody těm bohatým.
  Z hlediska státního rozpočtu to bude dokonce ztrátová operace. Kromě následného snížení základní sazby z 20% na 17,5% (výpadek cca 20 mld korun) se má sociální citlivost změn nepřímo kompenzovat daňovým zvýhodněním na dítě (úlevou 150,- Kč měsíčně), což není moc, ale přinese to výpadek v inkasu daně z příjmu fyzických osob 4 mld korun. Pokud se vládaještě rozhodne kompenzovat zdražení důchodcům mimořádnou valorizací důchodů, vzrostou veřejné výdaje o dalších 4-6 mld korun. A to nekalkuluji již pozapomenutý slib zvýšení životního minima jako základu pro výpočet sociálních dávek.
  Nedoplatí jenom občan. Daň z přidané hodnoty je sdílená daň a vláda se rozhodla že část zvýšení výnosu DPH náležící obcím a krajům odčerpá zákonem o rozpočtovém určení daní. Pokud ale propočty očekávaného navýšení inkasa nevyjdou (lidé budou po zdražení méně nakupovat, nebo budou nakupovat v zahraničí), se snížením zákonného podílu na této sdílené dani mohou dostat i méně. A nezapomínejme, že veřejná správa také zaplatí vyšší DPH (zejm. ve veřejné dopravě, za teplo, zřizované organizace atp.) – u krajů to bude o více jak 1 miliardu korun, v sektoru obce půjde v souhrnu minimálně o stamiliony
  Vláda argumentuje vznik jednotné sazby DPH tím, že více sazeb je přežitek. Většina zemí EU ale má dvě nebo tří sazby a to proto, že to má sociální funkci. V některých zemí je dokonce na nejcitlivější komodity sazba nulová. Podle vlády se údajně spotřební koše bohatých a chudých domácností zas tak moc neliší. To je ale falešný argument – pro chudé rodiny mají výdaje na zdraví, stravování, bydlení v struktuře životních nákladů daleko větší váhu.
  Neobstojí ani argument, že rozlišování více sazeb zvyšuje riziko chyby při správě daní a tedy vyšší daňové úniky. Přeci více sazeb existuje po desítky let a nejmohutnější úniky v oblasti DPH s tím rozhodně nesouvisí. Vládě, která si říká vláda podnikatelů, by měli lidé věřit, že si umí spočítat, co slibuje. V létě 2009 sliboval ministr Kalousek že konsolidace financí dosáhne jen zefektivněním výdajů a přišel tzv. janotův balíček, který zvedl sazby DPH o 1%. Následně prohlašoval ministr Janota, že řeči o dalším zvyšování daní jsou pomluva. a politici dnešní vlády šly do voleb s tím, že nebudou zvyšovat daně A přišlo dnešní rekordní zvýšení sazeb DPH.

 60. Svatopluk Beran říká:

  Řádku, ještě jednou. Ukažte své vysoké pravicové IQ a zhodnoť objektivně důvod katastrofického občanského a státního zadlužení a dokonce i možného bankrotu dosud nejsilnější ekonomiky světa. Já si sebemíň neuvědomuji a ani jsem nikde nečetl, že by byť jen na chvilinku, vedla tuto zem levice. Prosím, vysvětle te mi, proč územní federace, která byla po 2SV jediným ekonomickým hegemonem této planety a podařilo se jí díky této 2SV smést imperiální Velkou Britanii z prvého místa a následně pak znemožnit Německo i Rusko, je nyní po padesáti letech na pokraji bankrotu? Prosím o váš nadhled nad věcí, jinak si zde totiž každý uvědomí vaší omezenost korigovat svůj pohled ve větší šíri a nezávisle. Nestyďte se, pravicový náhled na svět je v demokracii stejně tak právní jako levicový. Já pokud mám vědomosti, tak ve Spojených Státech nikdy nexistovalo CENTRÁLNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. Jak je to tedy možné? Kde udělali soudruzi chybu? Jste si Řádku skutečně jistý, že životaschopnost kapitalistického systému, pod vedením neoliberálního kapitálu a jeho politických i finančních kverulantů, je skutečně možná? Já jsem a již jsem to zde prezentoval několikrát, pro tržní systém a následné sociální zajištění všech občanů vyplývající z růstu HDP zainteresovaných zemí v modelu, který byl nastaven po druhé světové válce v západní Evropě, či o kterém snil a psal i americký president F.D. Roosevelt před svou smrtí. Pokud se vám jeho vize o spravedlivé budoucnosti ameriky pro všechny její občany bez rozdílů rasy a vyznání, spolu s vizemi poválečných západních zemí zdájí krajně levicové, pak budˇ o nich nic nevíte, což by nemuselo úroveň vašeho IQ nijak snižovat a stačilo by si jen doplnit vědomosti o historických skutečnostech. Nebo je vaše možné, vysoké IQ jiného typu. Třeba hudebního, neboť měřitelných druhů inteligence je jak jistě víte více a vám zřejmě nevědomky všechna splývají v jedno.

 61. Řádek říká:

  Berane, vy se těmi svými slátaninami snad ukájíte. Zkuste si udělat test na IQ vy a pak nám ho prozraďte. Já s tím nemám problém.

 62. Svatopluk Beran říká:

  Pane Řádku pokuste se mi vysvětlit proč neoliberální typ kapitalismu krachuje. Proč země která měla všechny karty po druhé 2SV na své straně, stahuje nyní zbytek světa do finančního kolapsu, když bývalý hlavní soupeř díky nejen svému typu ekonomiky na celé čáře prohrál. Důvody proč tomu tak zřejmě je, jsem tu já a nebo třeba Jan prezentovali oba již několikrát. Nejsou z naší hlavy, kromě pár zanedbatelných drobností, ale i vy nemusíte používat své vlastní nápady a klidně zveřejněte pravicový pohled na propadání a zadlužování ekonomicky vyspělých zemí, úbytku střední střídy v těchto zemích, nárustu chudoby v těchto zemích, v protikladu k nesouměřitelného zvětšování bohatství několika výmečných v těchto a i méně vyspělých až zaostalých zemí. Nebo nastiňte nějaké své vlastní doměnky proč tomu tak je. Já jsem přesvědčen že pan Keller, paní Švihlíková pan Pick, pan Patta i mnozí další, problém zadlužování silných ekonomik objasňují celkem obstojně a věrohodně. Výši svého IQ můžete, avšak nemusíte zveřeňovat, hlavně zde prezentujte nějakou svou vlastní úvahu, která bude obsahovat vaše myšlenky spolu z odkazy na ty opravdu zkušené pravicové politiky či jejich objasňující vysvětlení, například jak to dělá celkem schopně i pan Tomáš Vovsík. Každý jistě rád ohodnotí vaše inteligenční schopnosti. Typický závěr vašeho článku nám však napovídá, že problém se zveřejněním svého fundovaného příspěvku a tím poodhalení vašeho IQ, asi máte. Jeho výšku a typ nemohu nikde ve vašem příspěvku vyčíst, pokud ho ovšem admin nescenzůroval. 🙂 Můžete použít třeba i vlastní pravicový názor, jak ho tu například uvedl před několika lety pan Radek Vovsík svým ospravedlňujícím postojem k válce v Iráku kdy napsal, že on nebude přeci čekat na příděl benzínu z našich Hodonínských vrtů, když v Iráku je ho dostatek a Irák je zcela zbytečně přeplněn pouze nebzpečnými
  islámskými fundamentalisty, vyzbrojenými chemickými a atomovými zbraněmi.

 63. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran ,statni zadluzeni nejni nikdy chybou Kapitalistickeho systemu.Protoze jak sam rikate ,je to nejhorsi system pro delnika a nikomu neda nic zadarmo.Tim padem se nemusi zadluzovat,protoze nemusi nikomu nic platit a nikdo nema na nic narok a na vsechno si musi vydelat sam a byt sobestacny.
  Problem ,ale nastane kdyz se do nej zacnou loudit socialisticke vymozenosti,ktere pomalu ale jiste ten kapitalismus pretvareji a pomalu ale jiste to uz je jenom kapitalismus jmenem.A kazda zapadni zeme ma urcity druh a stadiu toho pokrokoveho kapitalismu.Nejdal je momentalne Recko.USA ma uz taky svuj share a Obama dela co muze aby to jeste uspisil.Pane Beran jsou to socialisticke vymozenosti ,ktere se vladam vymnknuly z ruky,to je ten duvod momentalni situace.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I