Blog Jihlavských listů

Archív: Říjen 2011

Velká psí reforma 2012

Josef Drbal | Sobota, 29. 10. 2011 v 16:00

Velká psí reforma 2012

Jihlavští občané označili problém psích exkrementů jako jeden z nejpalčivějších, které je trápí. Město Jihlava proto neprodleně připravilo novou vyhlášku „O místním poplatku ze psů“, která by měla zajistit čisté krajské město se spokojenými pejskaři. Nová jihlavská vyhláška dokonce byla oceněna prestižním titulem „Rozumný počin roku“, který každoročně vyhlašuje občanské sdružení LEDRP.

Na otázky odpovídal spoluautor vyhlášky pan Jonatán Kadrnožka.

Blahopřeji k ocenění Vaší práce, vysvětlíte čtenářům v čem tkví její kouzlo?

Děkuji, ceny si moc vážím a doufám, že nezůstane jediná. Zásadní změna tkví v narovnání vztahu pejskař-město. Dřív nezodpovědní majitelé nesbírali výkaly svých miláčků a ostatní lidé v tom pak šlapali – to je potřeba změnit.

Vlastně jsme se jen drželi toho, že město má sloužit občanům a ne naopak.

Zruší tedy město poplatky ze psů, nebo je naopak zvýší?

Revoluční počin je možnost majitele psa, zvolit si, zda poplatek zaplatí, nebo nezaplatí. Pokud ano, předplatí si tím od města Jihlavy úklid exkrementů, o který se tak bude starat městská policie společně se SMJ.

Pokud poplatek nezaplatí, bude po svém psovi uklízet sám, na což dohlédnou strážníci a strážnice naší obecní policie.

 

Jak ale zjistíte, kdo platí a kdo ne?

Velmi jednoduše. Každý kdo zaplatí, obdrží zvolené množství značek, kterými identifikuje dotyčný exkrement. Dále si samozřejmě může dokoupit libovolné množství značek pro nepříliš pevná hovínka. Strážnící a zaměstnanci SMJ budou při sběru exkrementů vizuelně porovnávat velikost hromádky s uvedenou rasou a kontrolovat, zda se nejedná např. o padělanou značku.

Jaké budou sankce pro nezodpovědné pejskaře?

Navrhujeme řešit první přestupek domluvou a teprve pokud bude zřejmé, že nešlo o nevinné opomenutí, budou moct strážníci přistiženého prasáka pokutovat částkou 100 Kč za každých 10 g neodklizeného exkrementu. Strážníci samozřejmě důkaz zajistí, zváží a archivují po dobu jednoho roku.

Město tak přijde o značnou sumu, přibližně o tři miliony korun. Z čeho se bude hradit například městský útulek?

Město o nic nepřijde, jen vybranými penězi poslouží skutečně těm, kteří je zaplatili. Současný stav, kdy slušní pejskaři platili službu těm neslušným, aniž by za to cokoliv dostali, je vskutku absurdní. Město tak doslova pejskaře okrádalo a ještě se hloupě schovávalo za tabulku, kde se výše poplatku vztahovala k bydlišti majitele. Jaký vliv na slušnost má jestli bydlíte v rodinném domku, nebo v paneláku? Když ten bobek uklidíte, je to jedno. V případě, že se někomu zaběhne pejsek, je přeci v pořádku, aby jeho majitel městu uhradil náklady na jeho odchyt a péči, než si ho opět vyzvedne. Kdo se o svého psa stará, nemá důvod dávat peníze někomu, kdo to nedělá, tak jak to bylo doposud.

Jaká bude tedy výše poplatku podle nových pravidel?

Pečlivě jsme kalkulovali skutečné náklady na úklid a likvidaci psích exkrementů a došli jsme k jednoznačnému přesvědčení, že platit by se mělo podle fyzikálních vlastností předmětného výkalu. Zejména tedy velikosti a konzistence.

Samozřejmě nikdo nebude na ulici převažovat, kolik které hovínko váží. To určíme průměrem. Zde je pro ukázku vybráno několik nejrozšířenějších plemen a cena za jejich úklid. Cena za lomítkem je za úklid v případě, že pejsek neměl pevná hovínka.

Yorkšírský teriér: 1kč/3kč

Bígl: 2kč/3kč

Německý ovčák: 3kč/4kč

Rhodézský ridgeback: 4kč/5kč

Bernardýn: 5kč/8kč

To je vskutku nezvyklé řešení, zaznamenal jste již nějaké námitky?

Ano, museli jsme řešit stížnost členů kynologických klubů, kteří se dosud těšili 50% slevě oproti všem ostatním. Musím dodat, že po pečlivém přezkoumání chovných psů, a nebyla to lehká práce, jsme došli k překvapivému závěru, že i chovní psi dělají hovínka. Není proto důvod, aby jejich majitelům polovinu poplatku dopláceli všichni ostatní. Pořád totiž můžou po svých psech uklízet a neplatit nic. Místní chovatelé však mají zřejmě silné vazby na magistrát, a tak jsme, na přání samotného pana primátora, museli do vyhlášky zapracovat i možnost 50% slevy pro psy členů kynologických klubů.

Osobně to vnímám jako pokřivení jinak férové vyhlášky, jak se sami můžete přesvědčit v obrazové příloze, design tzv. „slevového aplikátoru pro chovné psy“ jsme zvolili s maximální ohleduplností. Aplikátor musí mít pes zaveden po celou dobu vycházky.

Od poplatku jsou i nadále v plné výši osvobozeni majitelé psů asistenčních a vodících. Domníváme se, že přesně zde je ona pomyslná hranice solidarity, na co by se měli všichni skládat a na co už ne.

Děkuji pane Kadrnožka za rozhovor a přeji hodně zdaru při další práci.

Nová vyhláška začne platit od 1.1. 2012. Značky budou ještě doplněny o ochranné známky o jejichž designu se nyní jedná. V plném znění bude vyvěšena na úřední desce.

Obrazová příloha:
Značka pro tuhá hovínka:

 

Značka pro tekutá hovínka:

Aplikátor pro chovné psy:

Pomníky a pomníčky

Josef Novotný | Úterý, 25. 10. 2011 v 12:29

Myslím si, že máme během posledních dnů v Jihlavě možnost vidět zvláštní jev. Dvě aktivity, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale při bližším pohledu jde o jedno a to samé. Hhezky to koresponduje s tím, co ve větší či menší míře zažívá naše společnost už od roku 89.

Právě v těchto dnech nám při troše fantazie zmizí veskrze nechutná budova „obchodního domu“  Prior. Zásluhou organizátorů mezinárodního festivalu dokumentárních filmů se můžeme podívat na jihlavské náměstí, aniž by nám kazila výhled stavba, která znehodnotila půlku velikého náměstí. Netuším, nad čím při projektování téhle nechutné stavby komunističtí projektanti přemýšleli. Troufnu si ale tvrdit, že nad tím, jestli se na náměstí bude hodit to rozhodně nebylo. Tak se stalo, že si funkcionáři pro sebe a svoje blouznící voliče postavili pomník, který už jen tak někdo neodstraní.

Ku příležitosti nadcházejícího státního svátku bude v parku u Dukly odhalena socha TGM, za kterou vděčíme Spolku pro navrácení sochy TGM do Jihlavy, o.s.  Spolek, který v podstatě sochu vrací na místo, kde kdysi stála. Socha původní na svém místě nestála dlouho. Trvalo to asi 13 let. Komunisté a jejich pacholci nejprve odstranili výtvarníka Jaroslava Šlesingra a po nějakém čase (tajně v noci) také sochu, kterou rozbitou naházeli do lomu.  

Když to dáme dohromady a zjednodušíme, tak vlastně jeden „pomníček“ zahalujeme a druhý odhalujeme. No zvláštní. Zvláštní je i to, jakým problémem je pro naši společnost zbavit se toho zápachu, který tu zasmrádá z časů komunistů. Raději ten puch zakrýváme, než abych se společně dohodli na tom, že už s touto černou minulostí nechceme mít nic společného, aby už konečně někteří z nás přestali volit stranu, která tu napáchala tolik zla.  Naštěstí jsou tu i spolky, které se snaží koukat jinak a vyzdvihnout ty světlejší stránky naší minulosti. Bohužel je jich pomálu a tak, až skončí MFDF a Prior se nám ukáže zas ve své plné „kráse“, budeme tu mít dva „pomníčky“ které nám budou ještě dlouho připomínat to, jak se dokážeme vyrovnávat s naši minulostí.     

Kam s nimi?

Ladislav Jirků | v 11:19

Od doby, kdy Jan Neruda napsal známý fejeton Kam s ním, uplynulo  hodně přes sto let. Problém kam s odpady ale přežívá a zdá se, že zbavit se každodenních zbytků našich činností s stává problémem celosvětovým. Není divu, vždyť po každém z nás zůstane za rok více jak 300 kg odpadů. A to jsme na tom ještě lépe, než je evropský průměr, který činí asi 500 kg na osobu a rok.

Odpady jsme začali třídit, recyklovat a vůbec podnikáme řadu dalších kroků, které mají zajistit, že co nejméně z nich budeme ukládat na skládky. To všechno stojí stále více peněz a tak jako rostou náklady na odpady by měly růst také poplatky, které občané za komunální odpad platí. Pět set korun za osobu ročně (tato částka se nezměnila devět let) již dávno nestačí a  tak se v mnoha obcích za svoz a likvidaci komunálního odpadu doplácí na tuto činnost statisícové až milionové částky.

Novela zákona o odpadech by měla umožnit, aby si obce mohly tuto částku navýšit až na 1000 Kč. Stejně jako dosud by se poplatek skládal ze dvou částí, roční poplatek za osobu by zůstal na stejné výši – 250 korun. Druhá část poplatku za svoz netříděného komunálního odpadu se má zvýšit až na 750 korun. Celkovou částku upraví vyhláškou vedení obce. Obec tedy rozhodne, zda a do jaké míry využije možnosti na zvýšení tohoto poplatku.

PaedDr. Ladislav Jirků, poslanec PS PČR za TOP 09

Důležitý vzkaz

Petr Klukan | Pátek, 21. 10. 2011 v 10:10

Už jen pár dnů a v Jihlavě přibyde nová socha. Vlastně ne až tak nová. Půjde o repliku slavné sochy T. G. Masaryka od Jaroslava Šlezingera, který v padesátých letech skončil v komunistickém žaláři. Soše se nevedlo lépe. Komunisté ji rozbili, protože nepotřebovali připomínat našeho prvního prezidenta, který na rozdíl od nich ctil demokracii.

Rok 1989 vše změnil. Sochy demokratů se mohou vrátit na svá místa, sochy masovrahů byly odstraněny. Možná je škoda, že aspoň jedna nezůstala. Ne pro jejich oslavu, ale jako dokument doby a memento budoucím generacím.

V devadesátých letech se o uctění památky sochaře Šlezingera – mukla diskutovalo. S touto myšlenkou nepřišel nikdo jiný než jihlavský předseda politických vězňů Antonín Štěpánek. Byla by poctou kopie sochy T.G.M.? ptali se.

Šlezingerovi spoluvězni a muklové, kteří měli hlavní slovo, naznali, že znovuvysochaný T.G.M. vždy zůstane jen a jen kopií. A protože chtěli připomenout nejen tragický osud sochaře a jeho sochy, ale i celého národa, bylo rozhodnuto před gymnáziem umístit smírčí kámen. Aby se nezapomnělo. Být tam socha, nikdo by prý za pár let ani netušil, že sochař i jeho dílo byli zlikvidováni.

O deset let později sdružení občanů kolem Marie Bohuňovské oživilo myšlenku kopie sochy T.G.M. Je-li to přání občanů, proč ne? V počátku iniciativy však nastal problém s umístěním sochy. Kam s ní, když před školou v místě, kde stála, ční jakýsi kámen, který mnohým nic neříká? Je příliš tajuplný? Chvílemi emociálně vypjatá diskuze se naštěstí časem zklidnila a místo se našlo v parku o pár desítek metrů dál.

Pro některé kompromis, pro jiné ústupek, pro další nesmysl. Tím kompromisem nebo ústupkem, chcete-li, však říkáme něco velmi důležitého: že už nebudeme odstraňovat významné památníky kvůli druhým.

(Des-)informace.

Klaus Mike Hübner | Úterý, 18. 10. 2011 v 22:46

Vážený pane šéfredaktore,

Z článku „Město rozšíří místa v MŠ“ (http://jihlavske-listy.cz/clanek9478-mesto-rozsiri-mista-v-ms.html) mám velmi špatný pocit. Nejen, že nám neříká nic, co bychom předtím nevěděli, ale hlavně nám zamlčuje řadu věci, o kterých si myslím, že mají být čtenáři informovaní.

Rád bych se dozvěděl:

a)  Proč článek zcela ignoruje předání petice „Za navýšení počtu míst v mateřských školách“?

b) Proč článek neříká, že finanční prostředky na roky 2012 a 2013 (jmenovitě školky RESSLOVA a NAD PLOVÁRNOU) zastupitelstvo ještě neodsouhlasilo.

c) Proč nejsou alespoň naznačeny velmi sporné výroky pana primátora („Před desítkami let nebyly vůbec mateřské školy, svět byl také světem“ – „Jesle jsou nadstandard“)

d) Nebylo tam v žádném případě více než padesát lidí.  Z řad zúčastněných občanů i rodičů zazněla poměrně emotivní kritika a ne pouze jednotlivě. Proč je tedy uvedeno, že se zúčastnila „necelá stovka rodičů“? Proč není žádná zmínka o emotivním průběhu diskuze?

e) Proč Váš redaktor – lm – právě o příspěvcích občanů nepíše? Je jejich kritika špatná? Nepravdivá? Nedůležitá? Nepřejete si, aby vznikl dojem, že vedení města v této otázce nemá všechno pod kontrolu? Pokud ano, proč je to tak?

f) Proč článek, který se objevil na webu teprve v neděli večer a který popisuje akci, kde bylo údajně skoro sto lidí, už v úterý ráno z hlavní stránky zmizel? Místo něj je tam 12 článků (z čehož 5 ze sportu a 5 z oblasti kultura a zábava)
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I