Sněmovnou prošel návrh nového občanského zákoníku

znamená návrat k původním hodnotám a lepší právní ochranu občanů. Po nedávném schválení 1. čtení návrhu státního rozpočtu na příští rok prošel sněmovnou ve 3.čtení ve středu úspěšně další a možná nejdůležitější z  bodů – návrh nového občanského zákoníku. 

Pro přijetí rozsáhlého kodexu obsahujícího více než 3000 paragrafů hlasovalo 92 ze 154 přihlášených poslanců. Kromě toho, že se jedná o nejrozsáhlejší legislativní dílo v novodobé české historii, tak se také jedná o zákon, který nejvíce ovlivňuje lidský život každého z nás. Platit začne od roku 2014. Schválení na půdě parlamentu znamená úspěšné zúročení dlouholeté práce mnoha expertů v čele s profesorem Karlem Eliášem, u jehož zrodu stál v roce 2000 tehdejší ministr spravedlnosti Otakar Motejl.

Všechny postkomunistické země přijaly nebo přijímají nové občanské zákoníky a naše země byla pozadu, protože měla doposud verzi z roku 1964. Čekání se ale vyplatilo. Návrh zákoníku byl pečlivě připravován a věcná debata probíhala přes 10 let a setkávaly se expertní skupiny s tvůrci zákoníku. Ústavněprávní výbor probral nespočet nejrůznějších názorů a připomínek za účasti expertů a odborníků z různých oblastí než vydal své usnesení.

Vyspělé moderní evropské právo v praxi ukazuje, že je třeba provést změny. Bylo třeba přijmout zodpovědnost rozhodovat o velmi důležitém zákonu, který se projednává jednou za desítky let a ovlivňuje každodenní život víc než kterékoliv jiné zákony. Vše je upraveno civilním lidským právem, aniž bychom si to uvědomovali. Náš nový občanský zákoník bude, alespoň jsem o tom přesvědčena, lépe chránit práva občanů. Vrací například do vyspělosti osobnostní práva, jako to mají okolní státy. Je v něm ukotveno mj. i rodinné právo, které má být součástí civilního práva a směřuje k posílení principů demokratického státu. Jedná se o historický posun, nejrozsáhlejší úpravy za posledních 20 až 30 let.

Jsem proto velmi ráda, že jsem mohla v rámci odborné diskuze sama aktivně přispět k nové právní formulaci v díle zaměřeném na cestovní kanceláře. Těm se nelíbila původně navržená formulace Náhrada za ztrátu radosti z dovolené, která byla nahrazena zpřesňujícím, výstižnějším a méně zavádějícím termínem Náhrada újmy za narušení dovolené.

Obrátily se na mě obě tuzemské asociace cestovních kanceláří – ACK a AČCKA, že by se rády zapojily do přepracování tohoto oddílu, neboť mají velmi mnoho osobních zkušeností podložených stížnostmi klientů. Šlo jim zejména o ochranu spotřebitele, tedy aby se klienti  domohli svého práva. Přitom ale také jde o to, aby nebyly podávány stížnosti, které zahltí soudy například jen díky tomu, že jim během zájezdu po celou dobu pršelo. Nový občanský zákoník navíc klienty ochrání i v případě tzv. klamavé reklamy, což je nesmírně důležité. Klienti cestovních kanceláří tak budou mít větší šanci získat kompenzace za nemajetkové újmy na zájezdech, jako například horší ubytování, jídlo nebo špatné služby delegáta.

Potěšilo mě poděkování prezidia AČCKA, kterého se mi za zprostředkování setkání zástupců asociací na půdě parlamentu, dostalo a jsem ráda, že přeformulování pojmu „ztráta radosti ze zájezdu“ přestavuje přijatelný kompromis a úspěch při vzájemném jednání.

Občanský zákoník v nové podobě znamená návrat ke standardům evropské kontinentální právní kultury a tuzemských právních tradic, které byly po státním převratu v roce 1948 odmítnuty. Je to definitivní rozchod s totalitárním pojetím funkce občanského práva jako nástroje řízení společnosti.

Nová úprava občanského práva přinese větší svobodu jednotlivce při utváření vlastního právního postavení. Výrazně více respektuje vůli člověka. Zákoník umožní, aby se lidé v soukromoprávních situacích chovali přirozeně a zařídili se tak, jak skutečně chtějí. Na druhou stranu poskytuje rozumnou míru ochrany, protože počítá s přirozenou nerovností stran, a proto s určitou ochranou těch, kteří jsou v té či oné situaci slabší stranou.

6 Responses to “Sněmovnou prošel návrh nového občanského zákoníku”

 1. kdosizdavu napsal:

  No nevím, přijde vám, že například to, že nájemník může byt dále podnajímat i bez souhlasu majitele jako pokrok? Mě tedy ne…a těch sporných paragrafů je tam víc…norma se zrodila opět jako uspěchaný paskvil a podle toho to bude vypadat…

 2. Svatopluk Beran napsal:

  Je naprostou zhovadilostí, že nalezená věc, kterou jsem já před tím vlastnil a kterou mi někdo ukradl, už nebude patřit mě, nýbrž tomu kdo ji v dobré víře od zloděje koupil. Mě možná, v tom lepším případě, bude náležet náhrada za mou vlastní věc. Ovšem pouze pokud bude zloděj dopaden, odsouzen a bude schopen mi ztrátu uhradit. Jak dnes pan Pospíšil v Hyde parku prohlásil, je to běžná věc v evropském právu. Možná že je to věc běžná v evropském právu, pan Pospíšil by ale mohl použít někdy i svoji vlastní šedou mozkovou kůru. Otázka například může znít, stoupne počet krádeží na objednávku a nebo klesne. Kterýkoliv objednavatel krádeže nyní nabyl jistotu, že již nikdy nebude muset vrátit na objednávku ukradenou a věc. To je nepřekonatelné. Ať žije blbost nejen evropská, ale i blbost pan Pospíšila. Ještě tak akorát zbývá jako třešnička na dortu pro ty výmečné v budoucnu zprůchodnit a právně zlegalizovat podnikatelský a obchodní záměr, který by v dobré víře umožňoval s nalezenými věcmi obchodovat. To už bude ale zřejmě komunismus. Všechno totiž bude v dobré víře všech.

 3. Svatopluk Beran napsal:

  Bengo, musíš odstranit z odkazu HTTP. Odkaz musí začínat pouze www.

 4. discovery napsal:

  Paní Jano Fišerová,
  Je zřejmé , že z výše uvedených důvodů si v ničem nezadáte s „chytrou“ kongresmankou USA – Palinovou.

 5. discovery napsal:

  Pro redakci J.L. – OPRAVTE SI HODINY, ukazují letní čas !

 6. vašek napsal:

  Jen by mne zajímalo který „dobrák“ navrhl pozměňovací návrh: „§ 552
  Písemnou formu sepsanou notářským zápisem nebo advokátním sepisem vyžaduje právní jednání, kterým se zřizuje nebo převádí věcné právo k nemovité věci, jakož i právní jednání, kterým se takové právo mění nebo ruší.“, který na štěstí neprošel?!

Leave a Reply