Komu letos věřit?

Před pár dny začal rok, který je již předem ocejchován za rizikový, nejistý, kritický. Máme těmto předpovědím věřit? Ano i ne. Vždyť z rok starých odhadů nezůstal kámen na kameni.

Dnes se všichni shodují jen v tom, že nikdo nic s určitostí neví, ale zároveň se předbíhají v temnotě scénářů nadcházejících týdnů. Komu tedy věřit? Bankéřům, politikům, novinářům nebo snad věštcům a kartářkám? Myslím, že nejvíc sami sobě. Na nás totiž záleží, jakých dvanáct měsíců prožijeme.

První lednový den byl výjimečný ještě v jiném ohledu, než je výčet změn a obav. Obraz lodi obložené květinami, která zvolna plula po Labi směrem k Ústí, byl archetypem loučení se zemřelým. Zesnulý Václav Havel ani v těžkých dobách neustupoval ze zásad a principů, kterým věřil. Naopak, důvěřoval jim a zasazoval se za ně bez vidiny výhod či zisku.

Právě tento odkaz považuji za inspirativní v roce, o kterém je nyní těžké dopředu cokoli napsat. To, co jsme v dobrých časech měli za smysluplné a užitečné, bychom v těch nejistých neměli opouštět. O tom, zda nový rok bude rokem dobrým, totiž nerozhodnou jen vnější okolnosti, ale podstatnou měrou my sami. Nepodléhejme „blbé náladě“, která se může snadno šířit.

137 Responses to “Komu letos věřit?”

 1. Vladimír napsal:

  Pan Hovorka víceméně provokuje, viz: „Zesnulý Václav Havel ani v těžkých dobách neustupoval ze zásad a principů, kterým věřil. Naopak, důvěřoval jim a zasazoval se za ně bez vidiny výhod či zisku“.
  Hodnotit roli Václava Havla v období i po nástupu ranného kapitalismu u nás slovem „ispirativní“ je nanejvýš sarkastické. Společnost, přesněji řečeno někteří její demokraticky zvolení představitelé, si svobodu, o kterou Václav Havel usiloval, vyložila po svém. Výsledek je, že se země dostala do fáze dlouhodobé krize. A to nejen ekonomické, ale i morální. Pokud si Václav Havel položil otázku: „Kam ta naše země dospěla“, musel mít především i on dlouhodobý pocit viny z toho, co vlastně bylo pod jeho dlouhodobým dohledem nastartováno.

 2. Vladimír napsal:

  Oprava části textu “ …přesněji řečeno, někteří její demokraticky zvolení představitelé si svobodu, o kterou Václav Havel usiloval, vyložili po svém. Omlouvám se.

 3. Kamatla napsal:

  Havel pokazil co mohl, nezlobte se na mě, ale je to tak. Měl zůstat psát ty svoje hry pro úzký okruh marihuanových diváků, ale jako prezident zklamal na celé čáře…

 4. XXXXX napsal:

  Vladimír: velmi trefné

 5. Svatopluk Beran napsal:

  Plný souhlas s Vladimírem. Pana Hovorku jsem bral a doposud stále beru jako velice pracovitého člověka. Vybudoval v Jihlavě zajímavou a vysoce prestižní věc. Právě díky jeho týmu, který vybírá filmové dokumenty může řadový občan ve své mysli nastolovat pochybnosti a přemýšlet o chování nynějšího postmoderního světa. Velice se proto divím tomu, že napsal to co napsal. Kdo jiný, než ředitel dokumentárních filmů by měl podrobovat ve své hlavě dění kolem sebe hlubší analíze. Doufejme že se zněj nestane na podstatě kreditu – vybudovaním JIhlavského dokumentárního festivalu – poplatná osoba, zneužitelná tak jako se stal Václav Havel. Věřit v nynější době stranám že nekradou, když krádeže a špinavé peníze bylo posvěceny i dnešním naším presidentem, jde těžko – http://www.youtube.com/watch?v=V_7jWPSJgvk – Rozdíl je v tom k čemu která strana chce používat virtuálních prostředků směny. Jedni k podpoře investic do ekonomiky z které pak těží většina. Bohatí jsou hodně bohatí ale nevlastní všechno, přičemž ostatní občané na této planetě svou prací a spotřebou udržují stálý koloběh ekonomiky, peněz a jistot všech. Ti druzí k podpoře investic do ekonomiky, které přináší okamžité horentní zisky pouze jim samotným v co nejkratším čase, bez ohledu na nutné udržování dlouhodobého pravidelného chodu tržní ekonomiky a tím i kvalitní úrovně života všech. Rychle nabyté zisky pak přes svou chamtivost tito výmeční nevkládají do příštího rozvoje a investic, nýbrž například přes hedgeové fondy riskantně vkládají do kasínového kapitalismu, který ze své podstaty destruuje a zevnitř rozkládá tržní systém.

 6. Milan napsal:

  Berane, strany nekradou, kradou lidé v těchto stranách, rovněž lidé bez stranické příslušnoati, firmy, bohatí, chudí a každý svou měrou. Jelikož se někdy dostanu při čtení na konec vašich sáhodlouných teoretických příspěvků ( mimochodem stále stejných dokolečka dokola a stále a stále ), chtěl bych vás požádát o něco konkretního jak to udělat, aby si byli všichni rovni, aby se nekradlo, aby byli lidéna sebe ohleduplní. Takže pište dále ale o konkretních řešení

 7. M.Pilková napsal:

  Někdy se mi zdá, že už se nedá věřit vůbec nikomu. Včera jsem četla článek o nějakém 2 letém dítěti z Anglie, které agresívně napadá děti v jeslích až do krvi. Co na to říct? Jenom to dokazuje dedičnou dispozici některých lidí ke zlobě, nenávisti , podvodům atd. nakonec , dá se to vypozorovat už na pískovišti- rozdílnost charakterů. Bohužel dospělí jedinci lidského rodu dokážou , ojedinělým způsobem v přírodě ,maskovat svůj skutečný charakter a zdá se, že právě takoví jedinci se dostávají do vedení a ovlivňují chod dejin a životy milionů lidí. Tak z toho je jenom jediné východisko- mobilizace těch spravedlivých. Spíše než komu věřit ,bych se zeptala čemu věřit a když člověk čte Starý zákon ,tak zjistí, že to je dobrá studnice moudrých poučení, rad a východisek a také varování pro všechny. Ono by neuškodilo hlavně politikům a dalším hrdinům, kteří se domnívají, že dostali svrchované právo jednat proti vůli a právu všech ostatních, začíst se do některých řádků Bible a zjistit, že nejsou a nikdy nebudou všemohoucí a podle toho se i chovat.

 8. Vladimír napsal:

  Vážená paní Pilková, to co píšete, je pravdou. Nicméně, existuje tvrdá realita. Na současné politické scéně se pohybují někteří psychicky nemocní lidé. Svoji politickou i faktickou moc uplatňují bez jakéhokoliv pocitu špatného svědomí. Nemají vůbec žádné morální zábrany a využívají důvěřivosti a naivity lidí. Těmto lidem nepomůže žádná rada, ani ta Vaše, aby si četli Bibli. To, že myslí především na svůj prospěch, je věc jedna, ovšem to, že negativně ovlivňují morálku ve společnosti, to je daleko horší. Jediná možnost, jak je zbavit moci, je, slepě jim nevěřit a nevolit je.

 9. discovery napsal:

  Za to vše nemůže Havel ale my „ovčané“ !!!

 10. Jan napsal:

  Celý obsach komentáře Marka Hovorky je velmi nekonkrétní a velmi jednoduše charakterizována osoba Václava Havla.
  V.H.byl jistě významná osobnost československého disidentu v 70-80 let.Svoji popularitu a důvěru široké veřejnosti získal až v listopadových událostech roku 89.Jako tehdy nějvětší morální záruka svobodných a demokratických poměrů v zemi byl koncem roku 89 zvolen za prezidenta Československé a později i České republiky.
  Jako prezident však svoji popularitu začal postupně mezi veřejností hodně ztrácet.Jeho některé výroky a postoje na domácí i zahraniční politické scéně,přiváděli řadu jeho dnes již bývalích příznivců do rozpaků.I když se pokusil v průběhu 90-let z pozice významného ústavního činitele tehdy odvážně pojmenovat situaci ve společnosti.Blbá nálada,mafiánský kapitalismus nebyly přímo jeho výtvorem,měl nadále větší popularitu ve světě než doma.
  V.H.byl především velmi rozpoluplná osobnost a souhlasím s názorem,že na jeho podrobnější a objektivní zhodnocení bude potřeba delší časový odstup.Pro Marka Hovorku je již dnes V.H.velký myslitel a tvůrce skutečných morálních hodnot,které v dnešní nejisté době nemá svého nástupce. M.H.však zapoměl poznamenat,které konkrétní myšlenky a postoje měl u V.H. vlastně na mysli?
  V.H.patřil bohužel mezi ty,kteří jsou také přímo či nepřímo zodpovědný za současný stav nejistoty,kterého se městský zastupitel za T0P.09 M.H.právem obává.
  M.H. nezbývá nic jiného než věřit,že politická strana T0P 09 s kterou sdílí stejné hodnoty,vyvedou společně s ODS a VV tuto zemi a všechny občany do stavu jistoty.

 11. Marek Hovorka napsal:

  Děkuji za Vaše komentáře. V nejmenším jsem nechtěl charakterizovat přínos V. H. pro českou společnost, takových článků bylo v posledních týdnech napsáno tolik, že jen jejich přečtení by zabralo několik dnů.

  Můj cíl byl mnohem skromnější: poukázat na to, že i v dobách nejistých, rozhoduje každý sám za sebe, nikoli jen někdo nad námi – o nás bez nás. A v tom je mi V. H. podobně jako někteří další inspirací.

  Zároveň jsem poukazoval na to, že naše společnost stojí na kalkulováním s okamžitým ziskem či poměřuje naše rozhodnutí okažitou výhodností. A na V. H. a dalších si vážím právě jejich odhodlání, že má smysl dělat konkrétní rozhodnutí i (a právě) s vědomím jejich krátkodobé nevýhodnosti – mám na mysli sérii prohlášení, dopisů a textů od poloviny sedmdesátých let dál, včetně Charty 77.

  Ale znovu opakuji, můj text není o Václavu Havlovi, ale o rozhodování každého z nás. A právě tato naše rozhodnutí určí, jaký rok budeme mít.

 12. Vladimír napsal:

  Pří vší úctě k panu Hovorkovi a jeho pojetí ideálně svobodného člověka se jeho závěry a doporučení nepotkávajíí s realitou současné společnosti. Svobodně rozhodovat může jedinec pouze v omezené míře, to jest např. o svém životě (zda žít či nežít), zda bude členem nějakého seskupení, případně v jakém pořadí bude spotřebovávat (konzumovat) hmotné či nehmotné požitky. Životní úroveň obyvatel země je ovšem především závislá na jeho příjmech. Není tedy pravda, že si např. zaměstnanci státní správy, samospráv, děti, důchodci, ženy na mateřské dovolené mohou určovat, jaký rok budou mít. O nich rozhodují politici, o jejich klesající životní úrovni pak pomocí zvyšování daní. A jsou to právě politici na všech úrovních, kteří nespravují svěřené veřejné finance s péčí dobrého hospodáře. Výsledkem je bující klientelismus, obrovská korupce, nerespektování zákonitostí fungování kapitalismu. I pan Hovorka si bude muset udělat bilanci toho, co dokázal pro občany města, o jehož osudu spolurozhoduje. Odraz jeho úsilí se nepochybně projeví v dalších volbách.

 13. Tomáš napsal:

  Já bych byl pro, aby se ke slovu k různým společenským tématům dostala odborná veřejnost, která má co říct, ale není absolutně vůbec vyslyšena.

 14. Jan napsal:

  Marek Hovorka se snažil konkrétně více vysvětlit jakých hodnot si u Václava Havla nejvíce vážil a jaké hodnoty by nám dnes měly být inspirací.Pokud M.H. myslí hodnoty obsažené v ustavujícím prohlášení Charty 77 před 35-lety,plně s M.H. tyto hodnoty já i mnozí další také sdílíme.
  V ustavujícím prohlášení Charty 77 prohlášení mimo jiné stojí, že „vyrůstá ze zázemí solidarity a přátelství lidí, kteří sdílejí starost o osud ideálů, s nimiž spojili a spojují svůj život i práci,“ svedla k intenzivní spolupráci pestrou škálu mužů a žen s různými osudy i ideovými preferencemi. Charta nechtěla být politickou alternativou, spíše měla za cíl vytvářet občanský tlak na politickou moc. Odtud také úvahy Václava Havla o nepolitické politice. Charta 77 byla koncertem osobní statečnosti, nasazení, nelhostejnosti. Když to šlo tenkrát, proč by nešlo něco podobného i dnes? A to i přes mediální blokádu.
  Lukáš Jelínek dnes v deníku Referendum (Charta krok ke svobodě) například uvádí:
  Občanská společnost, prostor mezi státem a trhem (nebo mimo ně?), má pochopitelně význam zcela nezastupitelný. Spoléhat na to, že poměry dokáže kultivovat a napravovat neviditelná ruka trhu nebo stát protkaný klientelistickými vazbami mezi politikou a byznysem, by bylo krajně naivní. A pokud se občanské společnosti nedostane zastání zleva, sotva bude mít příležitost v adekvátní podobě se v krizové éře Evropy i českého státu realizovat. A to přitom Charta 77 byla nejdéle fungujícím občanským uskupením ve východním bloku.
  Je sympatické vědět, že i zástupcům dnešních občanských iniciativ dochází, že roztříštěnost sil je cestou do horoucích pekel. V úterý přinesly Parlamentní listy informaci, že autoři Holešovské výzvy (jednoho z mnoha provolání reflektujících neutěšené poměry v ČR) Václav Princ, Ludvík Adámek a Slávek Popelka chystají na 28. ledna celostátní konferenci, na níž by zástupci různých iniciativ a sdružení projednali, jak postupovat, aby byl „korupční režim svržen, a tím se otevřela cesta k zahájení pozitivních změn“. Koordinace je nezbytná a její potřeba narůstá se zvyšujícím se počtem skupin nespokojenců, které se ubírají podobným směrem, ale každá zvlášť.
  Pokud M.H.myslí tyto hodnoty a občanskou statečnost v současné době úpřimě vážně,nedokáži úplně pochopit jeho politickou angažovanost v TOP 09.

 15. VladimírV napsal:

  Na obranu pana Hovorky chci říci, že jeho politické angažování se ve straně TOP 09, ač tato strana nemá mnoho společného s myšlenkami společnosti svobodných lidí, bylo prozřetelným krokem, jak legálně prosazovat své názory bez toho, že by zůstal „bezzubým štěkajícím hafanem“ v řadách opozice. Dříve se tomu se tomu říkalo prospěchářství, kdy lidé mnohdy bez přesvědčení vstupovali do KSČ, dnes je to jeden z běžných způsobů, jak realizovat své ambice. A dodávám, že na úrovni města jde přece jenom, naštěstí, o mírnější pojetí hájení stranického dresu. K tomu, zdali to překračuje mez normálu morálky, se nevyjadřuji.

 16. Daňový soumar napsal:

  Rozhodně nevěřit Jouklovi !!! Lhář na entou. Ke kmotrovským značkám taky vždy přijde jen tak náhodou. jak tristní rozdíl mezi Vovsíkem a Jouklem. Co na to ten s myšlením na levé straně, pan soudruh Beran ?

 17. Svatopluk Beran napsal:

  Nejen pro Daňového soumara k zamyšlení.
  Nový zákoník práce platný od 1.1.2011, nám v & 43 – PŘELOŽENÍ – v odstavci 1 říká:

  Přeložit zaměstnance k výkonu práce do jiného místa, než bylo sjednáno v pracovní smlouvě, je možné pouze s jeho souhlasem a v rámci zaměstnavatele, pokud to nezbytně vyžaduje jeho provozní potřeba.

  a v odstavci 2 dodává:
  Pracovní úkoly přeloženému zaměstnaci ukládá, jeho práci organizuje, řídí a kontroluje a pokyny mu k tomuúčelu dává příslušný vedoucí zaměstnanec organizační složky ( útvaru), na jejíž pracoviště byl zaměstnanec přeložen.

  Nyní se podívejme jak tento paragraf vyšperkoval v novele zákoníku pan ministr Dráb, pardon abych neurazil Drábek, z vlády rozpočtové zodpovědnosti a to ve zcela nově pojatém & 43 s inovovaným názvem – DOČASNÉ PŘIDĚLENÍ:

  Dosavadní právní úprava neumožňovala zaměstnavateli, aby dočasně přidělil svého zaměstnance k jinému zaměstnavatelovi, protože dočasné přidělení mohly provádět pouze agentury práce. Nyní však byl původní paragraf 43 pod původním názvem PŘELOŽENÍ, přejmenován a přepracován na možnost – DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ ZAMĚSTNANCE – mezi dva navzájem zcela nezávislé zaměstnavatele.

  Od 1.1. 2012 je umožněno dočasné přidělení mezi zaměstnavateli na základě projevené vůle všech zůčastněných subjektů ( zaměstnavatele který dočasně zaměstnance přidělil, zaměstnavatele ke kterému byl zaměstnanec přidělen a samotného zaměstnance)

  Podmínky přiděleného zaměstnance nesmí být horší než pracovní podmínky srovnatelných zaměstnanců uživatele.

  PODMÍNKY DOČASNÉHO PŘIDĚLENÍ
  1) Za dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavatelovi nesmí být poskytována úplata, to neplatí pokud jde o úhradu nákladů, které zaměstnavatel přidělenému zaměstnanci poskytl.

  2) Zaměstnavatel budemoci dočasně přidělit zaměstnance až po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru.

  3) Po dobu dobu dočasného přidělení ukládá zaměstnanci pracovní úkoly, řídí a kontroluje jeho práci zaměstnavatel, k němuž byl zaměstnanec přidělen. Tento zaměstnavatel rovněž zajišťuje přidělenému zaměstnanci PŘÍZNIVÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY a bezpečnost a ochranu zdraví při výkonu práce. Nesmí však vůči přidělenému zaměstnanci činit jménem zaměstnavatele, který zaměstnace dočasně přidělil, právní úkony.

  4) Mzdu nebo plat, popřípadě náhradu cestovních výdajů zaměstnaci poskytuje zaměstnavatel,který zaměstnance dočasně přidělil, přičemž zákon nyvylučuje dohodu o tom, že výše uvedené náležitosti bude poskytovat zaměstnavatel, ke kterému je zaměstnanec přidělen.

  5) Zaměstnavatelé mohou rovněž uzavřít dohodu o tzv. refundaci poskytnutého plnění.

  Co myslíte všichni, jak asi bude vypadat příští novela tohoto paragrafu Zákoníku Práce, v dalším roce nebo rocích úřadování této či jiné pravicové vlády ROZPOČTOVÉ ZODPOVĚDNOSTI?

  Pokud má někdo chuť, může popřemýšlet a napsat, jak by se dalo ještě zaměstnance – nevolníka – přitlačit ke zdi.

  Teď ale vážněji, kdopak se nám to podepsal v posledních čtyřiceti letech pod morální a finanční krizi západní civilizace? Jsou to určitě naši romové, či muslimové a levice celého světa?

 18. Svatopluk Beran napsal:

  Ještě jeden vzkaz fašistovi, Daňovému soumarovi. To co tvrdím je to, že polistopadová pravice pod vedením Václava Klause z ODS a nyní i nové strany TOP09, vytváří zákony legalizující rozkrádání státního majetku či ožebračování a ekonomické vydírání slabších či méně schopných občanů. ( matky z dětmi, nemocní, důchodci, postižení atd.) Slovy pana Vystrčila se však mají takovéto složité situace řešit pouze charitou, na kterou se mají naši občané skládat po ulicích při dobročinných sbírkách. To že nutnost takovéto občanské pouliční charity sám svým přesvědčením a postoji uvádí v život, jej již sebeméně, tak jako zřejmě i vás, nezajímá.

 19. Svatopluk Beran napsal:

  Pro Milana. Děkuji za upřesnění, že strany nekradou a že kradou pouze konkrétní lidé. To jsem skutečně vůbec netušil. Podle vaší argumentace, že každý krade svou měrou mi připadá, že nejste schopen rozeznat trestní zodpovědnost mezi třeba krádeží kalhot a odkloněných stovek milionů na nákup Slávie Praha. Ohledně zlodějny, ohleduplnosti či například udávání se domnívám, že je v každém člověku zagenerován kod, který rodina a prostředí buď umocňuje, nebo potlačuje. Vemte si třeba bývalého radního pana Vovsíka. Klidně lhal do televizních kamer všem občanům ČR, klidně zneužil svého postavení jihlavského radního a poslal na zákonem legální petiční stánek NE ZÁKLADNÁM městskou policii a jeho skutečnou výši podílu při výstavbě City Parku nám zřejmě napoví teprve čas, i když své naznačil již jeho irinický úsměv v televizním pořadu o panu Simonovi. Takže podle mne genetický kod, rodina a prostředí ve které se dotyčný pohybuje a cítí nejlépe.

 20. VladimírV napsal:

  Vážený pane Hovorko. Bez ironie, děkuji Vám za zhodnocení Vašeho působení v jihlavském zastupiteltvu. Dodávám, že každá zkušenost, i ta, že momentálně nemůžete zásadním způsobem ovlivňovat politiku města, je pro Vaši budoucnost dobrá. Přinejmenším v tom, že se vyvarujete chyb, kterých se dopouštějí současní hybatelé dění ve městě. Je tady jeden rizikový moment, a to je opojenost vlastní mocí, zkrátka člověk by měl zůstat alespoň trochu věrný postojům a ideálům, se kterými do politiky šel. Zároveň musí ctít něco, čemu se říká „kategorický imperativ“, tedy mez, za kterou se nedá za žádných okolností jít. To je záležitost, která mimo jiné ovlivňuje důvěru voličů ve své volené zástupce. Voličům důvěru v politiky nikdo nařídit nemůže, tu lze jenom získat nebo ztratit. Na vysvětlenou k větší polemice s Vámi dodávám, že jsem Vás volil . Přeji Vám mnoho zdaru.

 21. Tomáš napsal:

  Obávám se, že se jedná o systémovou záležitost. Když si člověk uvědomí, kdo má hlavní slovo v záležitostech důležitých společenských témat, tak to jsou často lidé nekompetentní, zatímco odborníci prostor k vyjádření nemají. A přitom si myslím, že by bylo nejlepší, kdyby ekonomiku víc analyzovali ekonomové, politiku politologové, společnost sociologové, historii historikové, umění uměnovědní odborníci atd. Nenapadá mě však žádná možnost, jak tohoto stavu dosáhnout – po tom prostě musí být poptávka, samo se to nezmění.

 22. Daňový soumar napsal:

  Pane Beran kde jste vzal že já jsem fašista. Zkuste si vaše myšlenkové teze porovnat s fašistickými tezemi. A uvidíte kdo je větší fašista :)))). Já jen ukázal jak se zachoval vámi tolik kritizovaný Vovsík a jak se zachoval pro vás nedotknutelný Joukl. Nic víc. Nic míň.

 23. Milan napsal:

  Berane, krádež je vždy krádeží ať se jedná o kalhoty, nebo o milióny. Akorát je jinak ohodnocená, ale podstata je stejná – obrat druhého. Nevím zda jste chtěl být „in“, ale ty peníze „odkláněl“ někdo úplně jiný. A že ten Vovsík vám nedá spát. Z něj už musíte mít pupínky. Něco navrhnu. Když jste tak schopný všechno pojmenovat, na vše mít stále stejnou odrhovačku, víte jak vše řešit, zkuste to v politice, stačí zatím na té regionální. No a pak uvidíme jak to s vašimi názory a řešeními je.

 24. Jan napsal:

  Více k původnímu tématu.
  Souhlasím v podstatě s názorem Vladimíra.Chápu i Marka Hovorku, že bez změny Ústav ( Především z ní vyškrtnout větu, že základem politického systému je soutěž politických stran. Základem politického systému by měla být přímá demokracie, kdy by kandidáti měli být vybíráni svými voliči a jim i přímo odpovědni. Tato klíčová změna Ústavy by mohla dopomoci kandidátům občanských iniciativ získat řídící místa ve společnosti a ti by tak, na oplátku, mohli reálně chránit zájmy svých voličů.Bez této změny se politiké dění na celostátní i komunální úrovni pochopitelně ovlivňovat nedá.
  Vít Klíma v(BL) charakterizoval smysl zmíněné změny Ústavy: jedním z hlavních důvodů je současná hospodářská krize. Potřebujeme malý, pružný decentralizovaný stát, který by snadněji absorboval politické i ekonomické šoky přicházející zvnějšku.
  Pokud Marek Hovorka myslí skutečné občanskou společnost vážně s prvky přímé demokracie,bude mít možnost s námi podobně uvažujícími i jako městský zastupitel za TOP 09 tuto Ústavní změnu již letos podpořit.
  Téma obsahu komentáře M.H.(Komu letos věřit?) bude letos opravdu zásadní.

 25. Svatopluk Beran napsal:

  Plně souhlasím s Tomášem o odbornících ve vedení naší země a o nutné změně v naší ústavě ohledně změny z parlamentní demokracie na demokracii přímou a o zrušení ústavného článku, který pouze politickým stranám umožňuje pomocí voleb soutěžit o řízení naší země, jak uvádí Jan. K tomu všemu je ale též nezbytná potřeba skutečně vyvážených a pravdivých informací směřujících na běžné občany a vysoce kvalitní školství, které by bylo schopno naučit mladého občana, ať již budoucího straníka či nestraníka vlastním pohledům na dění kolem sebe, též za pomoci osobního hledání informací. To co jsme totiž dostávali za vlády jedné strany a co nám povětšinou zdělují naše hlavní media i dnes, je pouhopouhá novinářská špína.

  Daňový soumare, domníval jsem se že jsme si to již dávno vyříkali a ty opět po třech letech zaůtočíš. Bude to tak s tebou pořád dokola? Nebude rozumnější vzájemné nesympatie zde neventilovat? Kdo je Joukl jsem nevěděl, dokud jsem si dneska nenaťukal jeho jméno do vyhledávače, pro mne to nebyla a stále není žádná důležitá osobnost. Pokud má nějaký problém z městskými financemi poukazuj na to, jedině tak je to správně. Je mi jedno z které kdo je strany, pokud krade. Tvrdím ale že zákony na jejichž podkladě se v této zemi krade nebo se neoprávněně odkloňují naše daně připravuje v převážné míře pravice a cestu pro to otevřel rádoby profesor, pan Klaus. Jeho kauza s ukradnutým čilským protokolárním perem, se kterým podepisovl mezinárodní smlouvu dest minut před jeho zcizením kníže Schwarzenberg, ukázala celému světu úroveň našeho švejkovského presidenta a vůbec celé naší pravice. O tom, že si rád někdy přihrábne i kdejaký levičák vůbec nepochybuji, to jsem tu psal již mnohokrát. Stále ale tvrdím, že pro většinu občanů je lepší vláda levice, které ctí poctivý tržní systém, než neokonzervativní pravice. Klidně selektuj a ukazuj na levicové zloděje, já s tím nemám žádný problém, oni totiž škodí jak tobě tak i mě.

  Milane krádež je samozřejmě vždycky krádež, pouze by mněli být ti co odklánějí miliony nebo miliardy, třeba bývalý ministr dopravy Aleš Řebíček, zavření na doživotí. (www.cs.wikipedia.org/wiki/Ale%C5%A1_%C5%98eb%C3%AD%C4%8Dek) Pokud vezmu v úvahu že si přišel v ministerské křesle na fince na nákup Slavie, přičemž za oblek v hodnotě vyšší než je 5 tisíc, který někdo ukradne, dostane tento člověk hypoteticky jeden měsíc na tvrdo, měl by zloděj podobný panu Řebíčlkovi, nebo například jihlavskému generálnímu řiditeli ICOMU Kratochvílovi, dostat v přímé úměře doživotí a to nemluvím o morální devastaci občanů země, protože naši hlavní představitelé či podnikatelé, by stoprocentně měli vystupovat v porovnání s běžným zlodějem, jako mravní jistoty. Milane dále být tebou, tak odstoupení pana Vovsíka bych neviděl až tak úplně růžově. Odstoupil totiž teprve na drtivý nátlak všech českých medií. Jsem přesvědčen, že městských zastupitelů na úrovni kterou vykonával pan Vovsík jsou v naší republice stovky. Podobným problém, za který byl pan Vovsík naháněn jsem přesvědčen že disponuje skoro každý z nich a to ať je zástupcem kterékoliv strany nebo uskupení. Pouze on však byl přes celý týden silně pranýřován. Podle mne to nemohl být pouhý běžný redaktorský záměr. Pan Vovsík byl podle mne, před tehdejšími parlamentními volbami naháněn svou vlastní stranou, která se ho snažila zlikvidovat za každou cenu a media pro to byla zaplacena. Byl pro svojí stranu zřejmě někým silně nevhodným, v době předvolební kampaně ODS s plnou pravicovou síťovkou pana Nečase.

 26. Svatopluk Beran napsal:

  Pokud by někdo měl zájem tak v kině Dukla bude 17.1. 2011 v 19.30 promítán zajímavý dokument o dnešním životě v naší zemi. Pohled bude spíše levicový, ale i tak se domnívám, že zde zveřejněné informace mohou být důležité i pro občany z pravicového spektra.

  Závod ke dnu

  Dokument Rok:2011Země:ČeskoRežie:Vít JanečekDélka:82 min.

  Snímek diskutuje na konkrétních příkladech otázky nezaměstnanosti, odborů, práce či lidské mobility. Filosof Václav Bělohradský, sociolog Jan Keller, ekonomka Ilona Švihlíková, rozvojový expert Tomáš Tožička a několik zaměstnanců, odborářů i nezaměstnaných reflektují tato témata v dnešní situaci České republiky a na pozadí různorodého spektra lidského podnikání – od textilu, skla, automobilů či sirek až po nadnárodní IT byznys. OP Prostějov, sirkárna Solo Sušice, moravská sklárna, kterou zachránily odbory, Hyundai Nošovice a lidé mezitím…
  Termíny promítání filmu:
  17.01. Úterý 19:30 (E) 60 Kč

 27. Daňový soumar napsal:

  Já jen zopakuji co jsem před lety řekl. Berane jste nemocný člověk a měl byste se léčit. Možná je to ve vašich očích fašistický výrok. Nicméně s někým se dá diskutovat a někdo si vede monolog. Přeberte si to jak chcete :).

 28. Jan napsal:

  Svatopluk Beran popsal několik známých příkladů korupce a zneužívání funkcí některými našimi veřejnými činiteli bez ohledu na stranickou orientaci.Je třeba se především zlobit na současný stávající systém který zmíněné nepravosti vytváří.
  Nemocný není podle daňového soumara S.B. ale tato země, která je našimi médii účelově ideová a nadále převládá spíše mafiánský kapitalismus s asociálními prvky než skutečné tržním hospodářstvím se sociálně citlivou politikou. Současný systém demokracie nemá již také oprávněně valnou důvěru mezi veřejností.Jak z toho ven,je pochopitelně věcí názorů jak odborné tak i laické veřejnosti.
  S.B.děkuji za sdělení o promítání zajímavého dokumentu.

 29. bengo napsal:

  Jedná se o podobné případy a tresty naprosto rozdílné! Kde to žijeme?

 30. bengo napsal:

  oprava: http://www.blisty.cz/art/46580.html (Čtyři žháři z Vítkova si odsedí 20 a 22 let)

 31. bengo napsal:

  oprava: http://www.blisty.cz/art/46580.html (Čtyři žháři z Vítkova si odsedí 20 a 22 let)

 32. Svatopluk Beran napsal:

  Tak jako Jan, já i mnozí další ukazujeme na to jak je tato naše společnost nemocná a kdo a co za tím u nás ale i ve světě vězí. Pokud má někdo zájem může si přečíst v poměrně dlouhém blogu z roku 2007, který tehdá inicioval pan Vovsík pod názvem – Demokracie a svoboda je dar -, moji reakci na tento jeho příspěvek. Myšlenkově jsem se nijak od té doby nezměnil, akorát jsem zřejmě malinko předběhl ve svých postojích dnešní skutečný stav naší společnosti, přičemž čas ve svém důsledku ukázal mé oprávněné obavy. Pro DS jsem jsem byl za zveřejnění skutečností, postojů a názorů vhodný akorát na blázinec, pan Vovsík, protože to nebylo to co on chtěl slyšet, dokonce odmítl diskutovat vůbec.
  .
  http://www.jihlavske-listy.cz/blog/2007/12/10/demokracie-a-svoboda-je-dar/

 33. Svatopluk Beran napsal:

  Pro benga. Blog není sice tímto směrem zaměřený, ale můj pohled na tuto problematiku a i bengovy odkazy ukazují, jak je problém složitý. Výrok Ostravského soudu vzhledem k romskému mladíkovi, pokud je přesně skutečností co je v článku popsáno, je velice zarážející až nepochopitelný. Rád bych ale bengovi připomněl, že od konce devadesátých let bylo v naší zemi rasově ubito nebo zabito přes třicet romů o zbytých se moc nemluví. V Jihlavském muzeu o tom byla dokonce i výstava, která přesně popisovala co a jakým způsobem se v těchto třiceti případech zabití stalo. Po zásazích neznámých pachatelů na tuto výstavu, však byla tato výstava ukončena a při mém pátrání po tom kam zmizela, mi bylo doporučeno pracovnicí muzea abych se o ní nezajímal, že bych na to mohl doplatit. Možná by bylo dobré ji najít a opět zveřejnit. Ještě taková moje malá úvaha. Při eskalci romských problémů letošního roku ve šluknovském výběžku, hrál hlavní roli v majoritní většině pan Kohout. Jak jistě všichni dobře víme, pan Kohout byl předčasně propuštěn za své poměrně známé delikty a hned se velice inspirativně zapojil do protiromské problematiky. Po ukončení těchto excesů byl opětovně vsazen do vězení. Moje otázka zní – proč byl vlastně propuštěn – mělo být jeho předčasné propuštění vykoupeno nějakým způsobem vhodným pro dnešní vládnoucí kruhy.Třeba pro odvedení pozornosti našich občanů od skutečných problémů této země? Již předem děkuji za doporučení od některých čtenářů, na lékařské vyšetření. Mohu vás ale ubezpečit že se tam zatím nechystám a raději si počkám několik let na skutečné vyhodnocení celého tohoto Kohoutova dočasného propuštění.

 34. Svatopluk Beran napsal:

  Oprava.. Nepochopitelným jsem měl na mysli odvolací výrok Pražského vrchního soudu. Ne výrok ostravského soudu.uz

 35. bengo napsal:

  Svatopluk Beran říká: „Pro benga. Blog není sice tímto směrem zaměřený“ , ale právě je. Komu teda letos věřit, při řešení toho problému.
  Vy si myslíte, že napadení cikánama je zveřejňováno? Lidé se bojí něco ohlásit, jelikož se bojí odvety, ale z cikána je ještě mediální hvězda, když se ozve a dotyčný je ve většině exeplárně potrestán! Měřme stejným metrem prosím!!!

 36. Venca napsal:

  Stačí se podívat,jaký divadlo se dělo kolem funusu toho cikánskýho kriminálníka a jeho fotr se ještě dožaduje na vládě,aby to pořádně vyšetřila,že není možný,aby se střílely děti.

 37. bengo napsal:

  Cikáni jsou ještě mediální hvězdy, když někoho přepadnou a on jednoho z nich zastřelí a druhého postřelí!
  Ale počkáme si na došetření případu, pak se uvidí.

 38. Daňový soumar napsal:

  Pane Beran, tak jediné co se potvrdilo, že Paroubek není pedofil ale nadějný a nadaný spisovatel že jo ? :)))) I Když on to taky možná bude nějaký podvod. :))))

 39. bengo napsal:

  Dovolím si vložit e-mail, který se šíří po Čechách (smekám před statečností autorky):

  Několik málo slov k Varnsdorfu, Novému Boru a Šluknovu.
  Zaráží mě, kolik lidí dělá, že se jich tento problém netýká a vrcholem všeho je, když někdo dokáže normální původní obyvatele odsuzovat za to, že již nevědí kudy dál a zoufalými pokojnými protesty chtějí na problém, který se týká úplně všech obyvatel naší republiky, upozornit.
  Ve Šluknovském výběžku se nedělo nic mimořádného, co se týká severu Čech (jen krádeže, loupeže, bordel, rasistické útoky na původní obyvatelstvo) a nikdo se o to nezajímal, až dokud procikánské cenzuře neutekla rádoby senzacechtivá zpráva o „mačetovém masakru“. Samozřejmě, že o cikánech v původní zprávě nepadlo ani slovo, ale každý pochopil, o co vlastně šlo. Češi nikdy nebyli a ani nejsou žádní rasisté (viz třeba vztah k rákosníkům).
  Nikdo ale nemá rád příživníky a parazity.Naopak, každý rád pomůže potřebným (viz. solidarita třeba při povodních).Pokud ale máme trvale živit někoho, kdo nepracuje, dělá bordel, krade a má se lépe než ten, kdo ho živí, pak je asi opravdu „něco shnilého ve státě českém“.
  A pokud se tento příživník odvděčuje tím, že své živitele přepadá, okrádá, uráží a zesměšňuje za podpory vlády, justice a médií, pak zákonitě každého soudného člověka tento stav musí jednou přestat bavit!!!!
  No a tak jsme se nakonec všichni stali „rasisty“.
  „Rasisty“ jsme proto, že chceme, aby zákony platily pro všechny stejně? Aby menšina nebyla protěžována na úkor většiny? A když nasraní, cikány terorizovaní obyvatelé vyjdou do ulic, tak je za výsměchu a křepčení „nepřizpůsobivé menšiny“ zmasakrují ozbrojené složky, které si tito řádní občané platí proto, aby je chránily?

  A cikáni? – množí se jak králíci a na sever Čech se brzy nevejdou….
  Nebude to dlouho trvat a brzy budete mít nové, nepřizpůsobivé sousedy i vy, kterých se dění ve Šluknovském výběžku momentálně netýká. Pak bude pozdě litovat, že se vás „Varnsdorf“ netýkal. Pamatujte, že ve „Varnsdorfu se bojuje i za Prahu!!!“

  P.S.: Kdo nežil v Chomutově, Mostě, Litvínově, Teplicích, Ústí a teď i „Šluknovu“, tak o cikánech nic neví. Že u vás na vesnici, žijí Horváthovi a jsou slušní, pracují a jsou čistotní? Tak to nejsou cikáni!!!
  A vy o cikánech stále nic nevíte! Až půjdete po chodníku a banda malejch černejch smradů vám veřejně ve dne a na hlavní ulici bude dlažební kostkou rozbíjet přední sklo vašeho nového auta a vy budete dělat, že to není vaše, protože se budete bát, že vás obstoupí a některý z těch smradů vám zezadu píchne do zad kudlu, protože „to je jeho naturel“ a mladistvé není možné potrestat!!!!
  Až se budete bát vybrat peníze z bankomatu, protože budete vědět,že je cikáni hlídají a budou vás sledovat až do míst, kde vás oberou a budete rádi, že jste to přežili, pak možná pochopíte, co to jsou naši menšinoví spoluobčané.
  Vyjádřete prosím podporu Varnsdorfu. Pošlete prosím dál tento e-mail, aby se lidé dozvěděli, co se ve Varnsdorfu děje a něvěřili lžím v novinách a lžím z úst vládních představitelů.
  Vrcholem je proslov policejního rady Kubiceho a neuvěřitelný a skandální proslov Klause. Policejní rada Kubice a jeho pražské gestapo chránilo cikány a masakrovalo Varnsdorfáky.

  Bc. Budínová Michaela
  Krajský úřad Ústeckého kraje
  Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
  tel.: 475 657 267 fax: 475 657 616
  e-mail:
  budinova.m@kr-ustecky.cz

 40. VladimírV napsal:

  Na otázku, komu letos věřit, spíš čemu, už máme částečnou odpověď. Ta je, že pan šéfredaktor Klukan zarámoval diskusi k článkům z dílny redakce JL do povinnosti zvané „registrace přispěvatelů“. Proč nevyužít svoje postavení, i když se většina diskuzních příspěvků týkala polemiky mezi diskutujícími. Ano, byly příspěvky, které šly za rámec slušného vyjadřování se, ale nebyly něčím, co by si soudný člověk nepřebral. Ve výsledku pak byly veskrze bezzubé. Mnohým z nás diskutujících se příliš nechce podrobněji odkrývat svoji identitu, osobně si nemyslím, že lze 100% věřit zaměstnancům redakce. Republikou se šíří stále větší vlna nespokojenosti s nastolenými pořádky, diskuzní fóra jsou jedním z prostředků, jak říci bez obalu svůj názor. Ano, pane Klukane, jsme ve Vašich rukou a máme dokonce svobodnou vůli, přestat reagovat na články Vaší redakce nebo odkrýt svoji totožnost dát se tak do „rukou božích“. Tento nápad byste měl za popěvku“ „byl hrozný tenhle stát, v němž musel jsi se dívat, jak zakázali psát a zakázali zpívat“ doporučit i serveru Parlamentní listy. A co Vy na to, pane Hovorko, se svým pojetím svobodné společnosti?

 41. ada napsal:

  ad bengo???..tak na tu pani leda tak podat zalobu za nabadani k nenavsti vuci skupine!!Jaka odvaha? dopis plny nenavisti, rozporu a protireceni….
  A Svoboda? Opravdu, at se kazdy clovek zamysli sam nad sebou, v cem ma moznost svobody? Jsou to pouze iluze, kterymi nam mocensky struktury prostrednictvim medii (kdo je asi plati ze?) podsouvaji „lepsi zitrky“. Pritom v tom fofru (naroky, ktere na nas spolecnost vynaklada-napr.levna pracovni sila do umoru) nejsme schopni videt oklestovani nasich prav a svobod. Priskrcujici procesy pak jeste opevuji, jak je to pro dobro obcanu – viz.napr. kamerovy system (opravdu zde je kvuli minimalizaci kriminality? kam jsou vetsinou nastaveny, aby hlidaly, vime vsichni-obycejny obcan a jeho bezpeci to neni). A takto bychom mohli pokracovat stale dal a dal….Slovo svoboda se stava opet pojmem z encyklopedii a my budeme snit, ze jednou ji take zazijem.

 42. Fejinka napsal:

  Přátelé, všiml jsem si, že diskuse na webových stránkách JL k uveřejněným článkům je téměř nulová? Jestli toto mělo být cílem vedení JL, tak se to povedlo. Chtěl jsem se zaregistrovat, ale nějak se mi to nepovedlo, přestože jsem dostal e-mail, že jsem zaregistrován. Tak nevím kde je chyba. Asi něco dělám špatně.

 43. M.PILKOVA napsal:

  Paní nebo pan ado-proč si myslíte, že paní nabáda k rasizmu a nenávisti? Pravděpodobně jenom vyjadřuje svůj vlastní názor na skutečnost. Já neuznávám žádný rasizmus a pokud je někdo slušný a pracuje, pokud může a má k tomu příležitost, tak může bydlet i v chatrči a mít jakoukoliv barvu. Problém nás bílých spočívá v tom, že se na jiné menšiny nedíváme stejným pohledem jako na svoji komunitu , pořád bud´pocitujeme nějakou vinu a pak ty z jiné komunity bezdůvodně hýčkame a ospravedlnujeme, nebo jiná skupina je zase nenávidí. Oboje je špatně.At už konečně každý pochopí, že je občanem České republiky a dodržuje určité normy. A ohledně Romu- já jsem s nimi vyrůstala, měla jsem k životu a k učení stejné, nebo ještě horší podmínky než oni, a proto nemůžu najít pro ty co nevystudovali např. se mnou, žádnou omluvu-mohli , ale nechtěli .
  Poslední zážitek z Jihlavy- minulý týden jsem cestovala trolejem na Březinky a sedla jsem si před 2 mladé Romy, protože já na rozdíl od jiných je považuji za rovnocenné a nesedám si dál od nich. Ale jeden z nich mi začal bezdůvodně šahat do vlasů a dělal to celou cestou. Neodešla jsem z toho místa, protože jak jsem řekla, já se jich ani nebojím, ani nemíním před nimi utíkat. Jenom jsem ho upozornila, že se to nedělá, ale i tak pokračoval. Myslíte, že to bylo příjemné ?
  Pak se mi když vystupoval- omluvil. Ale kdyby byl někdo jiný na mém místě- jak by to skončilo ? asi hádkou.
  Jednoduše to jejich chování, i když ne všech , je jiné a oni musí pochopit, že žijí v určité společnosti a musí ji respektovat a ne opačně.A že naší politici v tomto směru strkají hlavu do písku jako pštrosi je každému jasné.Všichni jsme lidé- občané určitého státu a je jedno jaké národnosti ,barvy a náboženství, ale pokud nějaká skupina nedodržuje pravidlá a zákony, tak se to má řešit a ne od toho utíkat. A to co se děje na severu Čech už překročilo únosnou míru pro všechny obyvatele dané oblasti a možná ani není složité řešit danou situaci, jenom to chce společně přemýšlet, dřív než bude pozdě .

 44. bengo napsal:

  „A ohledně Romu- já jsem s nimi vyrůstala, měla jsem k životu a k učení stejné, nebo ještě horší podmínky než oni, a proto nemůžu najít pro ty co nevystudovali např. se mnou, žádnou omluvu-mohli , ale nechtěli .“ Hezky napsáno p.Pilková!!! Pár procent jich chce, ale to je zanedbatelné číslo, oproti těm co štvou většinu národa!

 45. ada napsal:

  Pani Pilkova, ja jsem nenapsala, ze pani vyzyva k rasismu…..ctete prosim pozorne a sve interpretace nevkladejte do mych ust!
  Vadi mi ta kategorizace, i vy sama ji zde pouzivate ve sve zkusenosti z trolejbusu…..k tomuto tematu se nehodlam vyjadrovat, kazdy den zjistuji, jak je lidska hloupost nekonecna a nemam rada diskusi pres monitory, radeji mam kontakt face to face.

  Nekdo v diskusi (nevim, zda u tohoto clanku) vzpominal na vystavu o holocaustu. Informace pro JL zrejme NENI ATRAKTIVNI a NEMA TO PRIBEH (bulvar no), tak vystava se do Jihlavy vraci:

  Výstava: Myslíte si, že je to za námi?

  Výstava u příležitosti Mezinárodního dne obětí holocaustu
  „MYSLÍTE SI, ŽE JE TO ZA NÁMI?“

  10. 1. – 4. 2. 2012
  Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
  (Komenského 10, 586 01 Jihlava)

 46. bengo napsal:

  For ada: život je přeci o prožitých zkušenostech a je dobře, že se s nimi lidé svěřují. Aspoň pak celý národ ví, co jsou cikáni zač !!!

 47. Svatopluk Beran napsal:

  Pro benga. Nijak nezpochybňuji kriminální čin spáchaný čtyřmi Romy, který musí být a já věřím že bude po právu potrestán. Dalo by se sice mluvit, co všechno dotyčnému incidentu předcházelo, to však samotný odvetný čin sebemíň neomlouvá . Budeme věřit tomu že článek který nám sem představil bengo je od skutečné paní ze školského úřadu v Ústeckém kraji. Forma kterou jsou ovšem určité slovní vazby napsány odpovídá však maximálně mojí úrovni slovní zásoby a vyjadřování, než úředníka pracujícího a zaobýrajícího se vzděláváním mládeže v našem ve školství. Domnívám se že se jedná o typický pamflet kterých kolují po internetu desítky. Paní Budínová například píše o masakru policie na obyvatelích Šluknovského výběžku. Dám k posouzení zdejším čtenářům zdali se skutečně jednalo masakr obyvatel Rumburku spáchaný naší policií, či zda šlo zúčastněným obyvatelům Rumburku o pouhopouhou odvetu ve stylu pogromů na židovské obyvatelstvo.

  http://www.youtube.com/watch?v=b6Gs0DhuuJQ&feature=player_embedded#!

  Dále je zajímavou shodou okolností, kdy jsem psal 8.1.2012 o protinacistické výstavě před třemi lety v jihlavském muzeu a ona se ta samá objeví nyní o dva dny později v Jihlavské galerii. Bengovi a všem ostatním, kteří mají sníženou schopnost rozlišovat mezi lidskou kriminalitou a rasovým násilím doporučuji tuto výstavu, na které je popsán každý smrtelný případ ubitých Romů následné tresty. Ani v jednom případě se nejednalo o sebeobranu někoho z majoritní většiny, nýbrž o připravené lynčování končící smrtí některého z Romů či Romek.

  For bengo: život je přeci o prožitých zkušenostech a je dobře, že se s nimi lidé svěřují. Aspoň pak celý národ ví, co jsou někteří bílí zač !!!

  Dobré je také nahlédnout do těchto stránek a nastudovat si něco o bílém sociálním Darvinismu, – http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika – , který zažíval svůj největší rozlet ve třicátých letech ve Spojených Státech, o který měl zájem i Winston Churchil a z kterého následně čerpal i Adolf Hitler ve svém rasové knize Mein kampf.

 48. M.PILKOVA napsal:

  Jak je vidět ani diskutující se vzájemně nechápou, nebo nedokážeme uplně přesně vyjádřit své názory. A pak chceme, aby se chápali miliony lidí. Mně se nejvíc líbí způsob soužití např. ve Francii nebo ve Španělsku. Snád se k tomu také dopracujeme, to je jediné co si můžeme všichni přát.

 49. Venca napsal:

  ada-Kde konkrétně ta paní nabádá k nenávisti?To,že na rovinu vyjádří své pocity a zkušenosti,je snad podle vás protizákonné?
  S.Beran-Víte,já už si nějak zvyk,že vaše názory jsou tak trochu jiné,ale s tím pogromem jste to už opravdu přestřelil.
  Pro vás dva výše jmenované,ale i vlastně pro nás ostatní,platí ta první věta P.S. z mailu.

 50. Svatopluk Beran napsal:

  Pane Venco dovedete si představit jak by to dopadlo pokud by tam nebyla policie? Uvědomujete si že dojde k trestnému činu a obyvatelstvo se sebere a jde si to vyřídit samo z rasově shodnými občany, jako je pachatel? Kolik masakrů se děje ve světě, viz Norsko a seberali se občané a šli si to vyřídit třeba s rodiči pachatele? Ještě v roce 1913 byl v například v USA odsouzen černý sluha mentálně postižený, za vraždu staré paní u které sloužil. Je možné že vraždu provedl, je možné že nikoliv. Byl však odsouzen v jednohodinovém procesu jako jediný možný vrah, i když přímé důkazy nebyly žádné. Okamžitě po opuštění soudní budovy byl vyvlečen davem amerických bílých občanů, pověšen za nohu přes strom, podním byl založen oheň do kterého byl neustále spouštěn a následně vytahován. Vše se dělo ta přítomnosti asi 15tisícového bílého hučícího davu, podobnému tomu jako je ten na videozáznamu z České Republiky roku 2011. V závěru před smrtí byly ještě tomuto mentálně postiženému člověku uříznuty za živa genitálie. Zjistěte si někde co je to davové šílenství. Dnes se již takovéto pogromy a lynčování ve Státech nebo i v Evropě nedějí i když postřílených nebo zmasakrovaných jsou i desítky. Jestli vám ten český dav valící se ulicemi, přes plot a vykřikující něco o plynu a sterilizaci, či z podia o lopatách a vydlích připadal normální, tak mě teda ne. Celá ta situace je absurdní a nepochopitelná. Ani jedna z českých televizí nenašla odvahu a neukázala tyto záběry a tím pádem ani neodsoudila počínání zmanipulovaného davu panem Kohoutem a některými dalšími. Já na záčátku maila od paní Budínové z odboru školství čtu něco o pokojném protestu, který byl podle konce článku, zmasakrován policií. Taková lživá dezinformace skutečností je podle vás statečností pisatelky? Já tomu říkám řízené a záměrné rozeštvávání občanů ještě kakýchž takýchž finančních přímů proti těm ještě ubožejších. A česká neoliberální pravice, dovede velice dobře kalkulovat z rasovou nesnášenlivostí a jednoduchostí některých našich občanů. A to jak těch na nižším tak i těch na nejnižším stupni ekonomického žebříčku.

 51. bengo napsal:

  Žalobkyně: Střelec v Tanvaldu nevraždil, bránil se silnému útoku http://www.novinky.cz/krimi/256106-zalobkyne-strelec-v-tanvaldu-nevrazdil-branil-se-silnemu-utoku.html
  Když se ptali cikána v nemocnici, tak říkal já nic o na nás bezdůvodně zaútočil. Pche…klasika, my nic za všechno mohou oni!!

 52. bengo napsal:

  Žalobkyně: Střelec v Tanvaldu nevraždil, bránil se silnému útoku http://www.novinky.cz/krimi/256106-zalobkyne-strelec-v-tanvaldu-nevrazdil-branil-se-silnemu-utoku.html
  Když se ptali cikána v nemocnici, tak říkal já nic o na nás bezdůvodně zaútočil. Pche…klasika, my nic za všechno mohou oni!!

 53. bengo napsal:

  Teďka by se měli všichni ti „rómští aktivisti apod.“ omluvit a zaplatit tučné odškodnění za pomluvy….

 54. bengo napsal:

  A dalši…. co nám to ti chudáci jenom dělají….www.novinky.cz/domaci/256136-novorocni-utok-romu-ve-varnsdorfu-mel-rasovy-motiv.html

 55. Libor Furbacher napsal:

  Pro pane VladimiraV.
  Pokud se vam libily diskuze tak jak se drive objevovali pod clanky,tak “obdivuji “ Vas taste.Nejenom ze to bylo pouze napadani a urazeni bez substance,[na tento sport jsme mistri ,pokud se citime 100% jisti naprostou anonymitou]
  Ale hlavni problem bylo kradeni nicku.Kazdy mohl pod vasim jmenem napsat jakykoliv nesmysl a vase jedine ospravedlneni mohlo byt pouze “ja nejsem ten “so and so“,ja jsem ten skutecnej “so and so“.A to uz bylo neco cim se nemohl zadny soudny clovek prebrat,to byl identity theft .
  A pokud nekdo chce rict“ bez obalu “JEHO“ nazor “,tak mu v tom nikdo nebrani.Ale chtel bych pripomenout ,ze pokud ten nazor nepodepise tak to neni“ JEHO“ nazor “,ale nazor anonymni.

 56. bengo napsal:

  Zemřel kriminálník při páchání násilí, takový člověk společnosti chybět nebude a je jedno jestli byl bílý, žlutý nebo černý. Jeho přbuzní spíš než předvádění scén při jeho pohřbu, měli věnovat úsilí výchově. Hlavní viník jeho smrti je jeho otec Tatár starší, který se tak hrozně chtěl mstít, za to jak ho vychoval…

 57. Jan napsal:

  Venca a bengo se snaží oprávněně hledat viníky současných problému ve společnosti.Uznávám, že problematické chování některých cikánských skupin obyvatelstva je součástí oprávněné kritiky majoritní většiny občanů.Hlavní viník odpovědný za celkový neutěšený stav ve společnosti,oprávněně kritizován většinou občanů, je úplně jinde než nahází Venca s bengem a mnozí podobní.
  Svatopluk Beran zde již správně argumentoval, že rasová nenávist skutečné problémy ve společnosti neřeší.K veřejnému mínění o vládě pevné ruky se sociálním a rasovým vyloučením dopomáhá účelově naše veřejnoprávní i komerční televize.Příklad posledních dní:9.1.t.r. Praha – Pražská policie od rána vyjížděla k figurínám oběšenců, které byly rozsmístěny na různých místech hlavního města. K akci se přihlásila neznámá iniciativa PRAK, podle níž jde o vyjádření nesouhlasu s „vládou peněz“, která prý vede mnoho lidí k zoufalým činům. Policistům při sundavání asistovali hasiči. Akce nebyla hlášena na magistrátu, organizátorům tak hrozí pokuta za přestupek. Policistům se zatím nepodařilo někoho z autorů odhalit.
  „Cílem je upozornit na konkrétní dopady nastavení současné společnosti, k čemu vede ekonomický tlak. Další akce se možná pokusí nastínit, jak je možné se takovému tlaku bránit,“ napsal PRAK v e-mailové odpovědi na otázky ČTK. Organizátoři akce nechtějí prozrazovat svá jména, protože prý nejsou důležitá.
  Policisté již řadu figurín sundali. Pomohl jim k tomu i seznam, který PRAK rozeslal médiím, když je informoval o zahájení akce. První figurínou, kterou obyvatelé Prahy policistům nahlásili, byl oběšenec na letenském kyvadle. Podruhé policisté vyjeli ke stanici metra Vltavská, kde visela figurína na otočném billboardu.
  Hlavní zpravodajské události jak u veřejnoprávní tak u komerční televize se o celé věci vůbec nezmínili.
  Každou prkotinu nebo shromáždění například padesáti příznivců dělnické strany hned dopodrobna zveřejní.
  Televize má velký manipulační vliv na veřejné mínění.Zjednodušené uvažování benga a Venci je především dílem televize.

 58. bengo napsal:

  “ Svatopluk Beran zde již správně argumentoval, že rasová nenávist skutečné problémy ve společnosti neřeší „. To si to snad máme nechat líbit, jak se k nám chovají? Máme se je snad snažit vychovat, když absolutně nemají zájem? To tedy skutečně ne !!! Zachoval by jsem se úplně stejně jak pán v Tanvaldu, kdyby mě napadli cikáni a nejen oni, kdokoliv !!!

 59. Venca napsal:

  No vidíte,pane berane,a kdyby tam ta policie takhle zasahovala pořád,možná by nikdo do ulic nevycházel.
  Jane,pokud je tu někdo jednoduchý,jste to vy.Nějak sem si nevšiml,že bych někde hledal viníka neutěšeného stavu společnosti.Pouze tu byly zmíněny konkrétní případy,pro někoho možná nepříjemné.Co se týče televize,závidím vám,že máte v ústavu tolik času ji sledovat,já se k ní dostanu maximálně tak na pár hodin o víkendu.Já a ani moje rodina ze sociálních dávek totiž nežijeme.Jinak se taky začínám přiklánět k názoru,že S.B. a Jan jsou jedna osoba,ale pro jistotu odpovídám oběma.Pozdravujte v ústavu.

 60. jan napsal:

  Venca i bengo může být podle logiky Vency také jedna osoba.Názory a uvažování obou zmiňovaných diskutujících je zde také velmi podobné.
  Reaguji již opravdu naposledy.Svatopluka Berana osobně neznám.Máme podobné názory na celospolečenské dění u nás doma i ve světě a čerpáme podobné informační zdroje.Souhlasím ve většině i s názory Vladimíra V,pí Pilkové i Fejinka.
  Pro Vencu i benga je zřejmě jediný a zásadní problém společnosti soužití rómů a majoritní většiny.S.B. já i mnozí jiný víme,že zmiňovaný problém je pouze jeden z mnoha které tíží většinu slušných a poctivých občanů naší země.Příčiny a řešení celospolečenských problémů vidíme na rozdíl od Vency i benga úplně jinak.

 61. bengo napsal:

  Jane, ale tyto problémy naše obyvatele tíží “ skoro “ nejvíce.

 62. Venca napsal:

  Bengo něco nadhodil,já na to reagoval.Jane,vy si stěžujete,že média,a asi i politici,se snaží odvádět pozornost,ale vy zde děláte to samé.Ale máte pravdu,že naši cigánští spoluobčané se začnou stávat čím dál větším celospolečenským problémem.Obzvlášť s nástupem nových reforem,kdy cigán,který v životě nedělal,si dál bude užívat svých sociálních dávek a člověk,který po x letech třeba i ne vlastní vinou přijde o práci se bude jak nějaký kriminálník hlásit na poště a dělat veřejně prospěšné práe.

 63. bengo napsal:

  Tedka jste to krasne vystihl !

 64. Jan napsal:

  bengo,hodně jsme opět odbočili z původního tématu diskuze.Co nejvíce ale tíží obyvatelé ČR nejlépe vystihla Holešovická výzva kde se v úvodu mimo jiné uvádí:
  Narůstá zadlužení, mnoha lidem už příjem nestačí ani na zaplacení základních životních potřeb jako je bydlení, elektřina, kvalitní jídlo. Exekutoři a vymahači dluhů se pohybují daleko za hranicí dobrých mravů,často i za hranicí zákona. Politici kradou už ne po milionech, ale po stovkách milionů či
  miliardách.
  Policie je paralyzovaná, mnozí soudci a státní zástupci kryjí korupční aféry i další trestnou činnost politiků a s nimi propojených podnikatelů. Většina národa je natolik znechucena panujícími poměry a vyčerpána zápasem o holou existenci, že už nemá dostatek energie, času ani chuti se vzepřít, lidé čekají, že to za ně udělá někdo jiný.
  Situace začíná být kritická, je nejvyšší čas aby v naší zemi byly zahájeny změny k lepšímu. V ČR působí několik desítek, možná i stovek protivládních iniciativ a sdružení. Jednotlivě žádné z nich nemá sílu k prosazení svých záměrů a dosažení obratu k lepšímu v naší zemi.
  Organizátoři takzvané Holešovské výzvy jsou sami překvapeni, kolik lidí se k nim denně přidává. Úspěch, jaký se svými snahami zaznamenávají, totiž předčil jejich očekávání. Na jejich stranu se přidávají i nejprve zdrženlivá sdružení a iniciativy. Počet jejich příznivců přesáhl sto tisíc.
  „Padáme únavou, opravdu máme hodně práce, vyřizujeme dotazy, lidé se nám hlásí po desítkách s podporou alespoň v emailech. I na ně musíme odpovídat. O víkendu budeme jednat v Praze o konkrétních věcech, jak zapojovat i další iniciativy. Jejich pohled na nás se totiž v posledních dnech výrazně změnil – k lepšímu,“ sdělil jeden z aktérů zmiňované výzvy, Slávek Popelka ParlamentnímListům.cz.
  Jisté je, že důkazem o tom, že jeho slova nejsou ani v nejmenším nijak nadnesená, je to, že před zveřejněním informace o tom, že Holešovská výzva existuje, navštěvovalo jejich internetové stránky denně dvě stě, čtyři sta lidí. Nyní jejich sčítač ukazuje přes sto tisíc návštěvníků.
  A tak zatímco si ještě před několika dny organizátoři této akce stěžovali na to, že mají potíže přesvědčit i jiné iniciativy a občanská hnutí proto, aby se k nim připojila, nyní se situace zásadně obrací. “Nepokládali nás za partnery, teď už je to jinak. Do pátku tohoto týdne se k nám připojilo už 15 různých sdružení. Dobrým znamením pro nás je i to, že lidé v různých věkových kategoriích od důchodců až po studenty, přicházejí sami s nápady, jak pomoci. Nejčastěji jde o šíření Holešovské výzvy. Například v Nymburku nechali naši fanoušci vytisknout pět set letáků, které chtějí rozvěsit po městě, i v jiných městech jde až o tisíce letáků, jež dobrovolníci umísťují všude, kde to jde. Zdá se, že se lidé konečně probouzejí,“ řekl dále Slávek Popelka.(Použitý zdroj,Parlamentní listy)
  Marie Pilková to zde vystihla ve svém komentáři taky dobře když konstatovala:
  Jak je vidět ani diskutující se vzájemně nechápou, nebo nedokážeme uplně přesně vyjádřit své názory.
  I já se možná nedokáži ve svém komentáři úplně dobře vyjádřit.Venca zde správně konstatuje,že úváděné vládní reformy budou mít negativní vliv na život většiny občanů a cigánského etnika se nespravedlivě zvýhodněné sociálními dávkami nic zlého nedotkne.
  Podstatu a příčiny současných různých celospolečenských problému je ale třeba hledat v stávajícím systému, který zmiňované tíživé a různě nespravedlivé věci pro většinu občanů umožňuje.
  Holešovická výzva je jedna zmožných cest občanského tlaku na odstoupení neoliberální pravicové vlády která současný zkorumpovaný a nespravedlivý společenský systém pro většinu občanů bez rozdílu nadále svými kroky vytváří.
  Pokud Venca i bengo patří mezi příznivce strany p.Vandase je veškerá smysluplná diskuze zbytečná.Ty svoje řešení stávajících problému ve společnosti dávno mají.

 65. XXXXX napsal:

  Smysluplně diskutovat o cikánech opravdu nejde. Na ty kluky hodný neplatí nic, krom nabitý pistole. Upozorňuju tě milý Jane, že s Vandasem nemám nic společnýho.

 66. bengo napsal:

  Taky by jsem chtěl pana Jana upozornit, že s Vandasem nemám nic společného. XXXXX ta pistole má něco do sebe

 67. Svatopluk Beran napsal:

  Vidím že se přidal k bengovi a Václavovi i xxxxx. Chtěl bych tedy poukázal na to, že mezi námi bílými rasismus nyní jen kvete a že romská otázka v dnešní době pomocí užitečného i….. bega a dalších podobných, má za úkol odvézt především veřejnost od stamiliardových rozkrádaček vládních stran, protože dřívější rasové excesy ze strany bílých vůči Romům, žádné masové pochody neiniciovali. Začnu případem který se udál nejblíže Jihlavy a to 13.5. 1995 ve Žďáře nad Sázavou. V jedné ze ždárských hospod se sešla skupina naziskinhedů, kteří zde popíjeli a pod vlivem alkoholu se začali hecovat, zda jsou schopni provést protiromskou akci. Jeden z nich si následně došel domů pro baseballovou pálku a po návratu vyzval ostatní ,, Jdeme na cikány!”. Původně měli namířeno do místní čtvrti obývané Romy, nakonec se rozhodli k útoku na dům maďarského Roma, Tibora Berkiho, který se nacházel při cestě.

  Kolem jedenácté hodiny večer vnikli čtyři útočníci do domu. Baseballovou pálkou a nalezenou sekerou začali demolovat nábytek a vnitřní vybavení. Třiačtyřicetiletý Tibor Berki se snažil bránit, načež ho jeden z útočníků opakovaně udeřil pálkou do hlavy. Po vražedném útoku se pachatelé opět odebrali na pivo.

  Tibor berki přibližně po pěti hodinách zemřel v nemocnici na krvácení do mozku . V době útoku byla v domě přítomna I jeho manželka a jejich pět dětí ve věku od sedmi do sedmnácti let.

  Tři útočníci byli následně dopadeni. 21 letý Zdeněk Podrázský z Havíčkobrodska byl obviněn z trestných činů, vraždy, porušování domovní svobody a násilí proti skupině obyvatel a jednotlivci. 17letý Martin Komár a Jan Nevole ze Žďárska z porušování domovní svobody a z násilí proti skupině a jednotlivci. 17letý Jan Vosmech se sám po několika dnech přihlásil na policii.

  13,12.1995 byl Zdeňek Podrázský odsouzen u Krajského soudu v Brně k 12letům vězení. Martin Komár k 18 měsícům, Jan Nevole k šesti a Jan Vosmech ke dvěma měsícům odnětí svobody, oba posledně jmenovaní podmíněně na jeden rok. Soud NESHLEDAL V JEDNÁNÍ PACHATELŮ RASOVÝ MOTIV A SOUDCE V ODŮVODNĚNÍ DOKONVCE UVEDL, ŽE PACHATELÉ NEMOHLI RODINU BERKIOVÝCH NAPADNOUT PRO JEJICH RASU A NÁRODNOST, PROTOŽE ROMOVÉ JSOU STEJNÉ INDOEVROPSKÉ RASY JAKO ONI. Na základě odvolání 23.5. 1996 Vrchní soud v Olomouci rasový motiv útoku uznal a zpřísnil Podrázskému trest o jeden rok a Komárovi o dva měsíce.

 68. Svatopluk Beran napsal:

  Pro Vencu. Pan ministr Drábek – například obecně prospěšné práce a další asociální hlouposti – nevymyslel on sám a jen pro nás. Veškeré tyto ekonomické nástroje obšlehl od vlády Margaret Tacherové a Rolanda Regana a dalších nastupujících neoliberálních vlád v auroatlantických zemích. Jedná se o řízené narušování sociální tolerance schopnějších s méně schopnými. Tato netolerance vedla totiž ve třicátých letech k celosvětové hospodářské krizi a následně utvrdila a podpořila vznik diktatur. Západní vítězné mocnosti nechtěli aby k něčemu podobnému došlo a tak začali vytvářet podmínky pro sociální smír v tržním prostředí. Tuto cestu však výše jmenovaní politici opustili a přistoupili opět k modelu, který převádí přes fiskální ekonomiku vytvořené bohatství na co nejmenší počet občanů – bankéřů, investorů apd., přičemž z většiny občanů dělají pouze dlužníky, kteří namísto boje se zloději miliard, bojují s ještě ubožejšími občany, aspoň o to málo co všehoschopným miliardářům odpadne od tlamy. Již jsem zde jednou psal, že nás Romové stojí ročně 4miliardy na sociálních dávkách a 9miliard na daních které neodvedou státu, protože především díky neoliberalizmu není práce. Dohromady to tedy dělá 13miliard. Přitom špatnou fiskální politikou od začátku pravicové vlády v roce 2006 se každý rok nevybralo na daních přes 60 miliard a přes 100 miliard se každý rok ztratí ve výběrových řízeních a různých podvodech. Přitom se za vlády Klause ztratilo kolem 1 bilionu Kč a dvě třetiny českého zlatého pokladu. Nějakou tu desítku miliard lze klidně připsat i ČSSD a dalším stranám. Dejme tomu že by nás Romové nestáli ročně oněch 13miliard, ať už z důvodu že by nebyli problémoví, nebo by v naší zemi vůbec nikdy nežili. Domníváš se že bychom neměli ty bilionové dluhy a stamiliardové rozkrádačky? Vzpamatuj se? To co tu ty, bengo, xxxxx a někteří další v naší zemi prosazujete je obyčejný rasismus, protože na to jít protestovat proti vládě nemáte odvahu a tohle je pro vás snažší cesta.

 69. Daňový soumar napsal:

  A co kdyš někdo prosazuje komunismus ? Jaký je rozdíl mezi komunistou,bolševikem,rasistou a nacistou. Všichni jsou stejní, jen každý bojuje za tu svou jinou čistou pravdu. A propó proč se Beran nerozepíšete na aderesu pana Joukla ? To vás moc nezajímá co ? A když, tak ho budtete jen omlouvat a vysvětlovat co ? Vidíte ten diametrální rozdíl mezi ním a p. Vovsíkem popřípadě p. Vystrčilem, kteří na vás působí jako rudý prapor na býka ? Uvědomujete si jak jednostranně vidíte svět ?

 70. Jan napsal:

  Souhlasím s názorem a argumenty Svatopluka Berana.Dokáži chápat oprávněnou nespokojenost Venci,benga,xxxxx, vůči chování některých skupin rómů a jejich určitého zvýhodňování sociálními dávkami.
  Za tyto zmíněné problémy které V,b i xxxxx na stavu společnosti nejvíce vadí,zodpovídá současná pravicová vláda se svoji parlamentní většinou koaličních poslanců, ne rómové.
  S.B.správně argumentoval,že zmíněných 13 miliard ušetřených ročně na rómy současné ekonomické v systému, kde jinak dochází řádově k ročním miliardovým tunelům v korupci a odlivů zisků nadnárodních firem nic podstatného pro většinu občanů stejně nic neřeší.
  Mimo odstranění této zkorumpované a neschopné vlády řešit skutečné problémy ve prospěch většiny všech občanů této země,je třeba se zbavit ideové představy,že neviditelná ruka trhu vše vyřeší.NEVYŘEŠÍ! A denně jsme toho přímými svědky.
  Pokud jde Vencovi i bengovi skutečně o celkově spravedlivý systém pro všechny budou mít jistě letos i příští rok hodně příležitostí.Milému XXXXX nezbývá zatím nic jiného, než doufat,že se mu podaří dostat k nějákému arsenálu zbraní a pak se podle jeho názoru věci teprve pohnou k lepšímu.

 71. Milan napsal:

  Již dříve jsem vyzval S.B. a nyní vyzývám i pana Jana k návrhu konkretních řešení a NE jenom tlachání a omýlání stále stejných tézí. Jejich svět se skutečně stal jednobarevný a levicově zidelizovaný. On ten svět tak skutečně nefunguje a to nechci omlouvat všechny ty rozkrádačky, násilí a různé jiné nepravosti páchané všemi vrstvami a sociálními skupinami obyvatelstva. Ono se říká, že papír snese všechno, ale realizace je už daleko horší. Tuto pravdu využivají tito dva moudří občané ke svým úvahám.

 72. XXXXX napsal:

  Chlapi podsouváte mi něco, co jsem neřekl, ale zároveň uznávám, že jsem se ne zcela srozumitelně vyjádřil. Smysluplnou diskusi se ZLODĚJEM A LUMPEM jakékoli barvy kůže a náboženského vyznání obzvláště s našimi rómskými spoluobčany povedou moje devítky v případě ohrožení mé osoby, osob bezbranných a mých hmotných statků. Je pravdou, že mi přes pozemky nevedou vysokonapěťové kabely a tak nemohu spoléhat na prudkou inteligenci přičmoudlých zkodějů kovů a tudíž se musím spoléhat na to, že jim postačí trocha olova z mých oblíbených hraček. Jinými slovy, kdo se objeví na plotě, ten ji schytá ať je to ten nebo ten. Jestli se a teď něco pro Berana, nedokáže naše vláda postarat o naše bezpečí, pak se musíme starat sami. A já budu, bude-li to třeba. Nikoho nepobízím, nikoho neagituji, mluvím sám za sebe. Vy si dělejte co chcete. Ovšem povstávat proti jakékoli vládě v této zemi nebudu. Nedělám si iluze, kteří kradou více. Myšleno modří a oranžoví. Ani jedni mi však nikdy nezcizili jízdní kolo nevyplundrovali králíkárnu a nepokoušeli se mě s břitvou v ruce pozvat na přátelskou besídku. Osobně nevidím smysl povstávat proti politickému stavu, protože tam vždy vstanou noví bojovníci. Konkrétně v tuto chvíli bleděmodří, ti se zatím vyvedli opravdu skvěle. S tím co se děje v politice já stejně nic neudělám, ale bezpečně s tím kdo leze ke mě na dvůr. Takže asi tak k rasizmu u nás doma.

 73. XXXXX napsal:

  Jo a abych to doplnil a Beranovi znemožnil další povyk na téma ukradnou-li politici méně zbude v rozpočtu více, doplňuji, že paniky okolo DPH a jiných daní a zdražení se neúčastním. Zdražuje se a zatím si dokážu logicky dovodit proč tomu tak je. Taky mi nevadí, že odvedu státu ročně o tisícovku navíc, přestože v této chvíli nedosáhnu na průměrnou mzdu, odvádím jich už tolik, ta další rozhodně v mých financích nebude osudová. Jestli pro někoho ano, pak musí povstat, ale já to vidím tak, žě si desetkrát za rok odpustím hospodu a jistě to přežiju. A v mých pětačtyřiceti jsem už dosáhl na vše co k životu potřebuji a věřím, že pokud by se lidé soustředili na důležité věci, než nářek, závist a pláč také by dosáhli.

 74. Jan napsal:

  Podle názoru XXXXX žádná vláda není schopna vytvořit bezpečné a důstojné životní podmínky pro většinu řadových občanů.Každý si svojou osobní bezpečnost a existenční soběstačnost musí zajistit sám.Je to také určitý názor který není úplně ojedinělý a vyvracet to nikomu nemíním.
  Milan se oprávněně ptá na konkrétní reálná řešení současných problému.Se S.B. a dalšími řadovými občany se můžeme pouze na základě svých osobních sociálních a jiných zkušeností za posledních více jak dvacet let názorově přiklánět k různým řešením.Mohou to být politické strany,odbory nebo dnes velmi aktivní občanské iniciativy.
  Mně osobně nejvíce zaujala v současné době Holešovická výzva.Mimo konstatování skutečného stavu naší společnosti se předkládá konkrétní řešení změn k lepšímu.(www.holesovská vyzva.zacit.cz).Jestli jsou požadavky a řešení představitelů Holešovické výzvy za široké podpory občanů(stávky protesty) reálně možné prosadit, Milanovi přesně dnes nedokáži osobně odpovědět.Vše bude záviset především na dalším ekonomickém a sociálním vývoji ve společnosti a v okolních zemí EU.
  Úvodní téma Marka Hovorky,Komu letos věřit,bude opravdu pro většinu občanů velmi aktuální

 75. Milan napsal:

  Jane, žádná Holešovická výzva nic neřeší a sní spojené protesty, stávky a jiné protivládní aktivity rovněž ne .Vše je o morálce, svědomí a chování nás všech a o snížení konzumu. Žiju na co mám, nezávidím a snažím se. Dokud se v lidech toto nezmění, můžete stávkovat, protestovat a ani socialisti nic v případě jejich vládnutí nic nezmění. Kola dějin svět nekompromisně válcují v pravidelnýc periodách

 76. Svatopluk Beran napsal:

  Myslím že rozumím tomu co chce říci xxxxx. Ovšem domnívám se, že na takovém principu nemůže společnost existovat. Jako jedinec, jako robinson, již nikdo dávno nežije a svět se skládá a mohutní na tom že jedni spolupracují či navazují na myšlenky a práci druhých. Relativně každý něco umí – tzv. dělba práce a ta následně tržním prostředím v násobcích zvětšuje bohatství této planety. Toto tržní prostředí však musí mít svoje nezpochybnitelná pravidla, která nesmí mít možnost měnit pouhý jedinec nebo nějaká výmečná skupina občanů. Základní problém pro budoucnost je v centrálních bankách, především však v tajném vlastnictví likvidity polosoukromého FEDu, který nemá možnost vnitřně auditovat ani samotná vláda Spojených Států. Souběžně se vznikem Fedu byla nastolena i militantní doktrína expandujících hospodářských zájmů Spojených Států. S ideemi a slovy – že na velkovýrobu vybudované hospodářství Spojených Států nutně potřebuje velkospotřebu, která si vyžaduje surovinové základny, které by byly též odbytištěm hotových výrobků. Americké hospodářské zájmy se nesmí isolovat jen na americkou pevninu, neboť jejich polem působnosti se musí stát celý svět. Jsou li tyto zájmy příliš nebezpečně ohroženy, Spojení Státy, nemají li radikálně změnit linii po které kráčejí, musí být připraveny ji hájit i vojensky. Svět je o sto let dál a podobné vojenské vize kterékoliv země na podporu svých hospodářských zájmů, působí na této planetě zhoubně a iniciují pouhopouhá vojenská řešení problémů. Svět již není omezen vzdálenostmi a rychle se srovnává ve vývoji. Není již nadbytek surovin, jako na začátku 20století a způsob neoliberálníh tržního hospodaření, postavený na jedinci a jeho svobodného práva na jakoukoliv výši zisku za jakýchkoliv a to i nemorálních podmínek, pouze drancuje a ničí tuto planetu.
  Já nejsem ekonom ani politik, dokážu ale jako samozřejmě i mnoho dalších vytušit, že je něco blbě. Proto hledám v knihách možné návrhy, ke kterým mám svým myšlením nejbíže. Rozjetý vlak plně nahromaděný virtuálních peněz, kterým hodnotu májí dát teprve až budoucí nápady a práce a který dluhy drtí celý svět, bude těžké už jenom zastavit. Natož nasměrovat přijatelným směrem. Nyní je potřeba ztáhnout z tendru jeho strojvůdce a vůbec všechny kteří pracují na jeho nekontrolované jizdě po slepé koleji. Je potřeba najít ekonomické nástroje na oddlužení států i občanů. V minulosti, to proběhlo již mnohokrát. Je potřeba překonat nerovnováhu mezi kapitálem, prací a přírodou. To vyžaduje v prvé řadě překonání dominance největších nadnárodních společností v ekonomice i politice. Tato dominance je totiž překážkou uplatnění soutěžního trhu, i demokracie. Je potřeba zastavit extrémní deregulaci trhů, v prvé řadě finančních. Je potřeba veřejná případně i vlastnická kontrola monopolů a několika stovek největších nadnárodních společností a to včetně bank. Druhým předpokladem je společenské vyjednávání mezi prací a kapitálem. To je zřejmě jedinou možností postupného překonávání extrémní polarizace příjmů. Taková společnost by měla být společností svobody nejen jednotlivce, ale i svobody solidární společnosti, svobody nejen politické, ale i osvobození od bídy, národnostního a rasového útlaku, válek a ekonomického sebezničení. Úvaha není odemne, nýbrž od pana Milana Picka, bohužel dnes již zemřelého a je v podstatě velice shodná s názory a vizemi amerického presidenta Frenklina D. Roosevelta, které přednesl v roce 1943 ve své zprávě o stavu Unie. Tuto zprávu o stavu Unie nepřednášel pro svou nemoc na Kapitolu – nýbrž nemocen – ji četl z Bílého domu a vysílala se rozhlasem. F.D.R. pozval ke konci svého projevu do své pracovny i filmové pracovníky, aby natočili jednu část projevu ve které navrhl Druhou listinu práv a svobod, jenž měla být začleněna do ústavy a na níž měly být vybudovány JISTOY a prosperita občanů Spojených Států, bez rozdílu ras, vyznání a postavení. Možná že kdyby F.D.R. předčasně nezemřel a podařilo by se Spojeným Státům tuto druhou listinu práv a svobod uvést v život, nemuseli jsme dnes řešit celosvětové hospodářské a finanční krize v daných obludných rozměrech.

  Tato druhá listina práv a svobod měla mít ukotveny následující jistoty a skutečně se měla týkat Spojených Států, věřte nebo nevěřte. Až po jejím přečtení si člověk uvědomí, že by touto listinou tenkrát vznikající východní blok i komunisté byli odkázáni zcela mimo hru. Je smutným paradoxem, že tak jako u nás za vlády jedné strany, tak i ve Spojených Státech byly tyto myšlenky a tato část projevu amerického presidenta F.D.R., nastoupující americkou poválečnou vládou zcenzůrovány a dodnes o nich nemá převážná většina obyvatel Spojených Států ani potuchy.

  Článek 1 – Každý má PRÁVO na užitečnou a odměněnou práci – PRÁVO vydělat si dost na zajištění jídla, oblečení a odpočinku.

  Článek 2 – To samé pro každého farmáře.

  Článek. 3 – PRÁVO každého podnikatele obchodovat v atmosféře svobody –svobody od neférové konkurence doma i v zahraničí.

  Článek 4 – PRÁVO každé rodiny na slušný domov.

  Článek 5 – PRÁVO na odpovídající zdravotní péči a příležitost dosáhnout a udržet si své zdraví.

  Článek 6 – PRÁVO na odpovídající ochranu před ekonomickými obavami ve stáří, nemoci a v nezaměstnanosti.

  Článek 7 – PRÁVO na dobré vzdělání.

  Pan president Roosevelt též přednesl vizi čtyř svobod na podzim 1940 na kongresu sboru senátorů a poslanců. Tyto svobody byly jak už jsem napsal čtyři. Svoboda slova a projevu, svoboda vyznávat boha svým způsobem, svoboda vysvobození z nouze a čtvrtá svoboda obsahovala osvobození od strachu, což v překladu do praktické řeči znamenalo. Světové odzbrojení na takovou míru a v takovém rozsahu, aby žádný národ nebyl s to napadnout zbraněmi svého souseda, nikde na světě.

 77. Svatopluk Beran napsal:

  Milane nemyslím to zle, ale to si snad děláš srandu. Ty jsi přesvědčen že tímto změníš chování několika tisícovek nadlidí, kteří se zde na této planetě snaží vytvářet nástroje na její ovládnutí a řízení? Z tebe úplně mluví církevní hodnostář. Nic nezměníš, nad tebou je přeci pánbůh cyklů, poctivě pracuj a v pokoji zemři, cykly tu totiž určuje někdo jiný, než ty pozemský červe. Takhle snad ne? Pokud nezmění nic Holešovská výzva, tak bude další výzva.

 78. Milan napsal:

  A potom další a potom ještě další která nic nezmění. Já věřím v to, že se časem lidé změní a hmotné statky je nebudou už zajímat. I když dokud budou peníze, tak to bude velmi těžké. Vy revolucionáři změníte svět jen politicky, ale ne ekonomicky. Nrznám revoluci, která ekonomicky nastavila vývoj země správným směrem. A doufám, že nevytáhnete KLDR, Bolivii, Kubu a jim podobné země, kde je „ráj na zemi“. Signálem, že ani levicová politika nic nezmění je současné chování odborů a vyjádření jejich guru Zavadila, že letos nelze očekávat odborářské nepokoje ( snad konenčně pochopil, že jiné cesty k lepšímu žití nevedeou než ty, které jsou nastavovány v celé Evropě ).

 79. Libor Furbacher napsal:

  Pane Beran ,problem je ze vy socialiste neznate ,a nebo nechcete znat ,rozdil mezi “ right “ a “ entitlement“.Na co ma clovek pravo ,jeste neznamena ze na to ma narok,aby mu to nekdo jiny dodal.

 80. Daňový soumar napsal:

  Pane Beran to jste mě pobavil s těmi právy pro druhou část ústavy. Ještě tam měli přidat, že každý má právo na manžela-ku či gayové a lesby na partnerku. Každý má právo nebýt nemocný, kuřáci mají právo na cigarety.
  Jako první právo bych ale dal právo mít to v hlavě v pořádku. Co právo to by měla být povinnost !!!! :)))

 81. Jan napsal:

  Pane Furbacher i Milane,vy jste také zřejmě vůbec nepochopili úvodní téma Marka Hovorky „Komu letos věřit.“
  M.H. podle jeho vyjádření v diskuzi čtenářů JL věří řešení současné nejisté době větším fungováním občanské společnosti. která by měla vrátit důvěru veřejnosti v demokracii.Václav Havel od založení Charty 77 až do současnosti považoval správně pro dobré fungování demokracie občanskou společnost jako nepostradatelnou.Současná liberální demokracie prožívá u nás i v evropě krizi.Důvěra většiny občanů v demokracii je dnes u nás nebezpečně nízká.Má to samozřejmě svou podstatu a příčiny.Politolog Jiří Pehe dnes v deníku Referendum ve svém článku“Vláda silné ruky“ uvádí některé konkrétní důvody a příčiny důvěry krize demokracie u nás i ve světě.
  Pane Furbacher i Milane,zde dnes přece vůbec nejde o to, která vláda(pravicová nebo levicová) bude sedět ve Strakovce.Ale o obnovení důvěry a smyslu demokracie.Současné politické strany(parlamentní i neparlamentní) nejsou toho bohužel schopni.Aktivita občanské společnosti viz Holešovická výzva je jedna z možných cest, jak důvěru a smysl v demokracii u občanů znovu obnovit.
  Mohu pochopit i vaší názorovou výtku,že kapitlismu se v době globálního kapitalismu více daří bez demokracie.Příklad Čína.
  Já ale raději volim variantu více demokracie než kapitalismu.Tržní hospodářství bylo už před kapitalismem a bude i po něm.

 82. Svatopluk Beran napsal:

  Daňový Soumare je možné že já jsem vás s navrhovanou druhou částí americké ústavy pobavil. Rád bych vás ale upozornil, :-)) ,že toto prohlášení vyslovil Franklin D. Roosevelt, 32 president Spojených Států, člověk který svou promyšlenou, téměř dvanáctiletou politickou angažovaností v čele Spojených Států, přivedl Spojené Státy na nejvyšší místo hospodářského světového hegemona. Podle mne tedy, žádný nýmand. Ovšem podle vás zřejmě nějaký dement, který vás supr pobavil, protože jako první měl dát právo nebo spíš povinost mít to v hlavě v pořádku. No, asi si mněl ještě nějakou dobu počkat na vás jako poradce. :-))). Panu Furbacherovi i Daňovému soumarovi, bych ještě rád předeslal, že mezi slovem jehož význam, tedy pojmem, vyjadřuje sociální přístup společnosti k různým druhům a stavům řešení a řízení společnosti a mezi slovem jehož význam, tedy pojem, vyjadřuje socialistické řešení a řízení společnosti je VELIKÝ ROZDÍL. POZOR NEPLÉST SI TO.

 83. Svatopluk Beran napsal:

  Použito z B.L.

  Pro Milana. Tisk a televize informace o petičním slyšení potlačily.

  Vystoupení mluvčí SPaS a AZ doc.Ilony Švihlíkové, mluvčího Evropské levicové platformy ČSSD MUDr I.Davida a moje na veřejném petičním slyšení v PS dne 12.ledna. Navíc ještě přikládám odkaz na videový záznam na vystoupení Ilony Švihlíkové a ostatních z nás. Přestože bylo přítomno několik novinářů a i ČT, tak informace o tomto slyšení vyšla jen v Haló novinách.

  http://www.youtube.com/watch?v=HDDfA3P-S6Y

  K petici za nové volby 12. 1. 2012
  Ivan David
  Předneseno v Poslanecké sněmovně dne 12.1. 2012. Česká televize ani český denní tisk s výjimkou Haló novin o vystoupení neinformovaly, ač reportéři byli přítomni. Proč ne?
  Vážená paní předsedkyně, Vážení přítomní,
  před přerušením tohoto projednávání petice za nové volby jsem se nedostal ke slovu, pouze jsem stačil poznamenat, že mi nepřítomnost ministrů nevadí.
  Ministři této vlády jsou zvlášť otrlí, jinak by v této vládě nemohli být, takže je jakákoliv naše argumentace je nemůže o čemkoli přesvědčit.
  Více než dvanáct tisíc podpisů pod peticí a ještě zřetelněji průzkumy veřejného mínění vyjadřují obraz této vlády v očích veřejnosti.
  Kritizovat ministry nemá praktický smysl, protože oni svoji práci dělají dobře. Oni se nachali najmout těmi, kdo dnes vlastní tuto zemi, aby zorganizovali rychlou dražbu všeho, co má ještě nějakou cenu, aby zajistili neomezené zisky také z dříve veřejných služeb, aby zprivatizovali veřejné fondy. Opravdu to dělají dobře. Rychleji to nejde.
  Pokud naprostá většina občanů věří, že vláda usiluje o jejich dobro, jenom se jí to nedaří, protože jí to opozice kazí, tak náprava není možná.
  Bohužel samotný pád této vlády nic nevyřeší. Strany praktikující neoliberální politiku mají stále zásobu talentů do nových vlád.
  Ani samotné vítězství opozice nebude to stačit na pozitivní obrat. Vítězná strana by musela opustit neoliberální principy deregulace, odstranění kontroly a tím i znemožnění nápravy. Jestliže by vítězná dnes opoziční strana zůstala u pouhého mírnění nejkřiklavějších zvěrstev spáchaných na společnosti, pak se nic podstatného nezmění.
  Nestačí mít nové ministry a novou vládu, potřebujeme novou politiku.
  A ono ani není třeba nic překvapivého vymýšlet. Chce to důsledně demokratické řízení společnosti. To není slučitelné s deregulací.
  Současné neoliberální vlády udělaly z demokracie jen formální proceduru, a to jen na dobu, pokud propagandou zblblí občané budou neoliberalismus podporovat. Protože si neoliberálové budou chtíl vládu za každou cenu ponechat, nastolí krok za krokem diktaturu tak, jak to dělá Orbán v Maďarsku.
  Pokud mám kritizovat současného ministra zdravotnictví Leoše Hegera, musím na úvod říci, že na rozdíl od jeho předchůdce zdravotnictví rozumí. Zní to jako pochvala, ale jde hlavně o to, že když ministr Heger podporuje další komercionalizaci, která snižuje dostupnost zdravotních služeb, tak samozřejmě ví, jaké do bude mít důsledky. Není to omyl nebo chyba, je to zločin.
  Když například chce takzvaně „umožnit připlatit si za operaci špičkovým operatérem“ a tvrdí, že to pro ostatní nemocné nebude mít žádné důsledky, zcela jistě vědomě říká nepravdu. Špičkový operatér se bude zabývat banální operací milionáře, zatímco riziková operace bude svěřena méně zkušenému.
  Když rozhodl, že se má snížit počet lékařů v nemocnicích a jejich práci mají převzít zdravotní sestry, určitě nevěří tomu, že zdravotní sestry jsou stejně kvalifikované. Nejde o to, že v některých oborech by to částečně bylo možné. Hlavní ale je, že pro budoucí privátní vlastníky klesnou náklady a stoupnou zisky.
  Naproti tomu snížení nákladů na léky by bylo možné, ale nějakou zvláštní náhodou se nedaří a nedaří.
  Stát podle „reformních“ záměrů nezíská kompetence, vše zůstane na libovůli zdravotních pojišťoven zjevně připravovaných k privatizaci.
  Přístup k péči má být stále více regulován platbami. Kdo je nebude schopen zaplatit, bude mít mnohem horší péči. Když nezaplatí pár stokorun, udělají z něj exekutoři bezdomovce.
  Ministr Heger samozřejmě ví, že praktičtí lékaři nebudou ochotně posílat pacienty ke specialistům, protože by přišli o peníze. Péče specialisty tak bude jen pro zámožné.
  Ministr Heger také hodlá šetřit na léčebnách dlouhodobě nemocných a údajně „očekává přelití pacientů do domácností“. Jako odborník musí vědět, že to nebude fungovat, protože lidé v LDN až na výjimky nejsou schopni vystačit s občasnými návštěvami pečovatelek a sester soukromých agentur. Ušetří se za léčebny pro dlouhodobě nemocné a soukromé agentury budou mít kšeft.
  Zrušení deseti tisíc lůžek podle plánů pojišťoven, které nejsou nikomu zodpovědné, navýší zisky pojišťoven, až budou zprivatizovány.
  Nemocnice nemají spolupracovat, mají si konkurovat.
  V univerzitních nemocnicích mají prý ředitele jmenovat správní rady a tím se prý odpolitizují. A správní rady bude jmenovat kdo a podle čeho a zodpovídat se budou komu? Mají tam zasedat a rozhodovat zástupci státu a krajů- no to bude skutečně odpolitizováno…
  Převedení nemocnic Na Bulovce a Thomayerovy nemocnice na hlavní město je zřejmě také odpolitizování. Povšimněme si jak hlavní město zachází se svými podniky! Mají politické vedení a jsou tunelovány. Věříme tvrzení ministra? Jsme hlupáci?
  Tak bych mohl jmenovat dále. Ministr Heger je dobrý ministr. Ovšem pro soukromé firmy- a proti občanům.
  Tato vláda škodí, ale záměna Leoše Hegera za Tomáše Julínka, Borise Šťastného, Milana Cabrnocha, Miroslava Ouzkého nebo někoho jiného, to by nebylo řešením.
  Nesmí jít o změnu figur, ale o změnu politiky ve prospěch občanů a ne akciových společností.
  Pokud by se reformy po volbách měly odehrávat v kulisách neoliberalismu, rozklad společnosti to neodvrátí, ale jenom pozdrží. Byla by to jenom další promarněná šance.

 84. Svatopluk Beran napsal:

  Ještě jednu drobnou připomínku Milanovi. Jsem přesvědčen že neznáš hospodářské dějiny Kuby ani Bolívie. Za tím co se děje na Kubě, nesou největší zodpovědnost Spojené Státy, které tam od roku 1898 v rozporu z Pařížskou mírovou smlouvou, znemožňují a komplikují život Kubáncům. Neznám žádnou zem v Karibské oblasti, která ať už hospodářsky spolupracuje se Spojenými Státy či nikoliv, by byla zemí v pohodě. Všechny jsou v prvé řadě surovinově drancovány a řízeně udržovány v nestabilitě To samé se týká celé Jižní Ameriky. Doporučuji k přečtení knihu ZADNÍ DVOREK AMERIKY aneb USA a Latinská Amerika od Monroeovy doktríny po válku s terorem. Napsala ji Gracie Livingstonová. Je přeložené do češtiny a byla vydaná v roce 2009 v nakladatelství Grimus. Krátký obsah – Spojené státy americké zasahují do záležitostí Latinské Ameriky již téměř dvě století. Svými intervencemi na obranu bohatých a mocných, podkopávaly demokratizaci a brzdily hospodářský rozvoj těchto zemí. Tato kniha vypráví dějiny těchto intervencí. – Profesor politologie, se specializací na Latinskou Ameriku a bývalý ředitel Ústavu pro americká studia na Londýnské universitě James Dunkerley recenzuje tuto knihu takto. Podnětná studie Grace Livingstoneové ukazuje,proč se musí politika Spojených Států vůči Latinské Americe naléhavě a podstatně změnit. Tato kniha plná výstižných informací a psaná se zaujetím a smyslem pro detail, se dotýká klíčových otázek v dlouhodobě nerovnoprávném a nespravedlivém vztahu. Čtenáři, kteří se s tímto tématem setkávají poprvé, ocení přehlednou syntézu široké škály použité literatury a ti, kdo o meziamerických vztazích vědí více, zde naleznou množství cenných materiálů a pojednání k vývoji v posledních letech. – Doporučuji, nemusíš se ale ztotožnit. Reálné informace nejsouale nikdy k zahození.

 85. Libor Furbacher napsal:

  Pro pana Berana.
  cituji sebe:
  Pane Beran ,problem je ze vy socialiste neznate ,a nebo nechcete znat ,rozdil mezi ” right ” a ” entitlement”.Na co ma clovek pravo ,jeste neznamena ze na to ma narok,aby mu to nekdo jiny dodal.
  cituji Vas:
  Panu Furbacherovi i Daňovému soumarovi, bych ještě rád předeslal, že mezi slovem jehož význam, tedy pojmem, vyjadřuje sociální přístup společnosti k různým druhům a stavům řešení a řízení společnosti a mezi slovem jehož význam, tedy pojem, vyjadřuje socialistické řešení a řízení společnosti je VELIKÝ ROZDÍL. POZOR NEPLÉST SI TO.
  Vase odpoved je vskutku “Jakesovska“lahudka.Rozdil je to opravdu velky.Ale vime jaky?[Tajemka je posledni veta meho citatu]

 86. jan napsal:

  Ivan David zformuloval ve svém vystoupení(12.1.2012 v PS) celkovou situaci ve společnosti velmi přesně.
  Pane Furbacher, v této zemi se vůbec nejedná o žádné dilema mezi zodpovědnou pravicí a nezodpovědně populisticky rozhazovačnou levicí.Tato země je bohužel jenom sprostě rozkrádána na úkor většiny občanů a neschopná vláda neumí řešit stávající ekonomické a sociální problémy spojené s ekonomickou a finanční krizí.Chcete-li jinak,vláda nevládne a pouze se privatizují zbytky veřejných služeb.Ivan David například správně konstatuje: Ani samotné vítězství opozice nebude to stačit na pozitivní obrat. Vítězná strana by musela opustit neoliberální principy deregulace, odstranění kontroly a tím i znemožnění nápravy. Jestliže by vítězná dnes opoziční strana zůstala u pouhého mírnění nejkřiklavějších zvěrstev spáchaných na společnosti, pak se nic podstatného nezmění.
  Nestačí mít nové ministry a novou vládu, potřebujeme novou politiku.
  A ono ani není třeba nic překvapivého vymýšlet. Chce to důsledně demokratické řízení společnosti. To není slučitelné s deregulací.
  Váš optimismus nebo vaše přesvedčení pane Furbacher,že pouze prováděmá deregulace naší společnost vyvede z krize (samozřejmě pár jedinců na zmíněné deregulaci jistě vydělá) většina veřejnosti bohužel nesdílí.

 87. Libor Furbacher napsal:

  Pane Jane nebojte se jeste si te regulace uzijete az Vas bude hlava bolet.Ten evropsky preregulovany trh vas vyleci.
  Ale Vas vlastne ne. Jak Vas znam z vasich prispevku,tak az nebudete mit maslo jako v Norsku ,tak to nebude proto ze je strasne moc regulaci a narizeni a planovani ,aby nebyl nekdo zkracenej a nebo nekdo nevydelal vic ,zkratka socialismus.
  Ale budete spilat na ty kapitalisti co to nepusti na trch aby zvedly ceny.

 88. Milan napsal:

  Pane Berane, historie Kuby je silně ovlivněna jejich revolucí, která je od světa izolovala vytvořila skanzen komunismu. No a Chavez v Bolivii toto vše kopíruje. Nevím zda zrovna tyto dvě země jsou nositelkami vámi proklamované demokracie.

 89. Jan napsal:

  Pane Furbacher!Já o voze a vy o koze.S Milanem rádi podsouváte svým názorovým oponentům úplně něco jiného a tím se snažíte svoji názorovou polemiku pro sebe ulehčit.Máme jistě každý své názory na podstatu a příčiny současné finanční a ekonomické krize.Podobnou krizi kapitalismus již zažil ve třicatých letech minulého století a snad dobře víte, jaké důsledky tato krize později přinesla.
  Já osobně bych uvítal více systém skandinávského modelu sociálního státu i z možností nedostatku koupi másla ve vašem zmiňovaném Norsku.Jak dobře víte, skandinávské země jsou orientované řadu let na sociálně tržní hospodářství a nejméně zasažené světovou ekonomickou a finanční krizí.Státy s neoliberálními vládami(pravicové i levicové) která jsou podle vás nadále tím nejlepším možným řešením krize jsou tyto ekonomiky státu nejvíce zasaženy.Patří mezi ně i ČR.
  Sociální pnutí vyvolávanéné ve společnosti ekonomickou krizí(vysoká míra nezaměstnanosti,snižování mezd,zvýšení daní) v návaznosti s privatizací zisků veřejných služeb,na kterém je existenčně závislá větší část občanů(například sociální a zdravotní reforma) vás nechává klidným.Neřešením a prohlubováním stavu krize neoliberálními vládami a arogáncí současné vlády o řešení stávajíci krize vést demokratický dialog toto sociální napětí prohlubuje. Podle mého názoru, se stále více přibližujem do stavu možných krvavých revolucí a různých diktatůr na které oprávněně upozorňuje celá řada našich i světových politologů i sociologů.(Protesty a stávky u nás i ve světě různých občanských hnutí a odborů)
  Pane Furbacher, já se více přikláním k řešení stabilnějších ekonomicko-sociálních poměrů s funkční demokracií s možností vámi zmiňovaného ojedinělého nedostatku másla v obchodech.Norsko je známo regulovanými rozdíly vyši mezd a minimální mírou korupce.Možná i proto vidíte spíše skandinávský model za problematický.Porovnejte pro objektivitu například výši mezd a sociálního zabezpečení obyčejných norů a jejich kupní síly v porovnání z čechy.
  Jeden diskutující čtenář v blogu JL kdysi na adresu diskutujících čtenářů zastávající pouze kladné názory na současné poměry správně poznamenal, že by se mohli na kritiku diskutujících autorů současných poměrů alespoň zamyslet.
  Pro Milana pouze dodávám,že jeho zmiňovaný komunismus nebyl u nás a ani nikde ve světě realizován.
  Zatím se nejlépe v evropě osvědčil model skandinávský.Pan Furbacher jistě najde mnoho zajímavých argumentů,že se mýlím.

 90. Milan napsal:

  Kuba jeho myšlenky úspěšně realizuje k velké radosti svého lidu.

 91. Svatopluk Beran napsal:

  Pane Milane, neznáte historii a o kubánské si dovolím konstatovat, že nevíte vůbec nic. Spojené státy od roku 1898 v rozporu z Pařížskou mírovou smlouvou po ukončení Španělského impéria, třikrát vstoupily na území Kubu, aby zde pomocí vojenské síly dosadily své zástupce, kteří podporovali ekonomické zájmy velkých amerických firem. Jedna z největších z nich byla například United Fruits Comapany, dnes Chiquita Brands International Inc. V těchto společnostech mněli vždy mnozí američtí kongresmeni či vládní představitelé své akcie nebo i přímé osobní zastoupení. Nejposlednějším podporovaným a tolerovaným kubánským diktátorem Spojenými Státy, byl Fulgencia Batista, prosazujícím imperiální a ekonomické zájmy USA. Během pěti, šesti let prováděl na občanech Kuby zvěrstva, odhaduje se že bylo umučeno a zabito přes 20 tisíc občanů dožadujících se demokratických změn. Tehdejší vládě USA nezbylo než tolerovat další převrat, tentokrát Fidela Castra. Castro nebyl žádný komunista, sám sebe viděl jako nacionalistu, který pokračoval v boji za nezávislost Kuby ve šlépějích Josého Martího. To znamenalo plnou nezávislost Kuby, jako osvobozeného ostrova, od cizích nadnárodních společností a to i s vlastní samosprávu. Za José Martího to byl boj proti Španělskému Impériu a jeho surovinovému drancování Kuby, za Castra osvobození od hospodářského vysávání Spojenými Státy. Po prvním obsazení Kuby vojsky Spojenými Státy v roce 1898, museli totiž Kubánci podepsat nerovnou hospodářskou smlouvu, ve které se zavazovali, že budou obchodovat pouze se Spojenými Státy a v případě že by tomu tak nebylo, mají v budoucnu Spojené Státy právo si opětovnou změnu prosadit vojenskou intervencí. Tedy žádná rovná smlouva JÁ PÁN – TY PÁN. Po Castrově převratu vlastnili například Spojené Státy na Kubě 90% telekomunikací, 50% železnic, 40% cukrovarnického průmyslu a to nemluvím o tom, že veškeré technologie měly být jen americké. Tehdejší president Spojených Států Eisenhower šel raději hrát golf, než aby se setkal s Castrem, který přijel na jednání. Znervózněl teprve tehdy když po veřejné procesu a popravě několika stovek nejtvrdších Batistových důstojníků, převzal Castro i gigant International Telephone – Telegraf, doposud vlastněný Spojenými státy. Následovala kubánská pozemková reforma, po které prezident Eisenhower rozhodl o násilném odstranění Fidela Castra. CIA tedy připravila několik sabotážních akcí v cukrovarnickém průmyslu a dalších odvětvích. To vše probíhalo ještě před tím, než Castro uzavřel spojenectví s SSSR. Prvotní kontakt s SSSR byl navázán předběžnou smlouvou na prodej půl milionu tun cukru v červenci 1959. Kubánci byli rádi, že mohli snížit svou ekonomickou závislost na USA. Dnes se tomu říká diverzifikace, tedy rozložení možných problémů na více subjektů. V únoru pak byla smlouva prodloužena na pět let, s odběrem 1 milionu tun cukru ročně. Na to v březnu americká letadla bombardoval havanský přístav, přičemž bylo zabito kolem sta lidí. V březnu 1960 dorazila na Kubu první zásilka sovětské ropy, kterou odmítli rafinérky Shell, Texaco a Standart Oil zpracovat. Kubánská vláda proto jejich majetek zkonfiskovala. V červenci 1960 odmítli Spojené Státy platit za cukr světové ceny, protože do té doby ho odebíraly za zvýhodněné ceny. V reakci na to Castro oznámil znárodnění rozsáhlého amerického majetku. Načež americká vláda vyhlásila embargo na dovoz i vývoz z Kuby, čímž vehnala Kubu do náruče SSSR na sto procent. V dubnu 1961 se kubánští agenti CIA pokusili o násilný převrat v zátoce Sviní, kterému dva dni před tím, předcházelo bombardování Kuby americkými letadly. Teprve po tomto nevydařeném a pro Spojené Státy typickém násilném vojenském převratu, definoval Castro kubánskou revoluci jako socialistickou, přičemž Komunistická strana Kuby byla založena až v roce 1965. O Karibské krizi v říjnu 1962 již toho mnozí vědí poměrně hodně. Ovšem málo kdo ví, že pokusu o tajný přesun sovětských raket na Kubu do 150 km blízkosti Spojených Států, předcházela instalace raket Spojených Států na hranicích Turecka se Sovětským Svazem. Pro ukončení této Karibské krize se Spojené Státy zavázaly že stáhnou své již instalované rakety z území Turecka a že v budoucnu nenapadnou území Kuby. SSSR se zavázal že vrátí lodě z dodávkami vojenských raketových komponentů a že odstraní to co je rozpracováno na Kubě. Toto je velice krátké nastínění problémů, jak se dostala Kuba do osidel socialismu a kdo se na tom především podílel. Prosím, než příště budete vytvářet rádoby zasvěcený pohled, podívejte se pravdivě a objektivně do historie. Podobně se tu již snažil chytračit ve svém blogu i jeden bývalý pan radní. Ukažte mi která Karibská země, jenž spolupracuje se Spojenými Státy a to prosím žádná z nich není zatížená embargem Spojených států, je na tom lépe než Kuba.

 92. Svatopluk Beran napsal:

  Přidám ještě něco z před několika lety odtajněných materiálů CIA o sabotážích směřovaných proti Kubě. Dodávám že Kuba ani jednou nevyhrožovala Spojeným Státům sabotážemi nebo teroristickými akcemi i když sama byla nesčíslněkrát od Spojených Států terorizována, o hospodářské blokádě obra trpaslíkem ani nemluvě.

  Operace NorthwoodsZ Wikipedie, otevřené encyklopedie

  Přísně tajné memorandum Operace NorthwoodsOperace Northwoods je název tajného dokumentu, který vytvořil americký generální štáb USA v roce 1962. Dokument obsahoval návrh vojenské operace, iniciované armádou Spojených států. 13. března 1962 jej ministru obrany Robertu McNamarovi předložil předseda sboru náčelníků štábů, Lyman Lemnitzer. McNamara tento návrh ovšem zamítl. Plán viděl i prezident John F. Kennedy,[1], osobně ho zamítl a navíc zbavil Lemnitzera velení. Operace Northwoods nebyla nikdy realizována. Po čtyřiceti letech byly její plány odtajněny.

  Tento plán patří mezi tzv. false flag psy-op – psychologické operace, jejichž cílem je manipulace veřejného mínění vlivem nějakého neočekávaného nebo např. traumatizujícího podnětu. Účelem akcí, které Operace Northwoods plánovala, bylo získat všeobecnou podporu americké veřejnosti pro vojenskou invazi na Kubu. Uvedené prostředky zahrnovaly i fingované teroristické akce na území USA proti vlastním obyvatelům, počítající s až stovkami obětí.

  Obsah

  Dokument navrhoval použití teroristických útoků v okolí základny Guantánamo Bay, jako záminku pro vojenskou intervenci proti Kubě. Plán zahrnoval:

  Rozšířit zvěsti o tom, že Kuba používá konspirační rádio.
  Zinscenovat útok uvnitř základny za pomoci spřátelených Kubánců.
  Vyvolání nepokojů u hlavní brány.
  Vyhodit do vzduchu munici a založit ohně.
  Provést sabotáže na letadlech a lodích.
  Zaútočit na základnu pomocí minometů.
  Potopit loď a provést pohřeb domnělých obětí.
  Připravit teroristické útoky v Miami, Floridě a Washingtonu D.C..
  A konečně, zničení dálkově řízeného letadla nad kubánskými vodami.
  Cestující budou federální agenti převlečení za vysokoškoláky na dovolené.
  Na letecké základně v Eglinu bude zhotoven duplikát letadla, včetně barvy a registrace, ve skutečnosti patřící CIA. Duplikát bude nahrazen původním letadlem a osazen cestujícími. Původní letadlo se změní na dálkově ovládané.
  Obě se setkají na jih od Floridy. Letadlo s pasažéry přistane v Eglinu, kde je vyloží a navrátí se mu původní status.
  Dálkově ovládané letadlo převezme původní letový plán a nad kubánskými vodami vyšle signál „MAYDAY“, ještě předtím, než ho na dálku odpálí.

  http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Operace_Northwoods

  http://www.en.wikipedia.org/wiki/Luis_Posada_Carriles

  http://www.blisty.cz/art/55077.html

 93. Svatopluk Beran napsal:

  Pokud nechápete v češtině pane Furbacher rozdíl mezi socilním myšlením či cítěním a socialistickým zřízením nedá se nic dělat. Je skutečně možné že rozdíl nechápete a proto jste se také z Evropy vystěhoval. V anglickém slovníku jsem našel tato slovíčka zastupující v Evropě pojem – sociální. – Sociable – dobro, podpora, nebo sociální činnost – welfare work, narozdíl od socialistického režimu – socialist system. Uvědomuji si že ve vašem novém domově se na tohle ale nehraje. Vy si svoje dobro, svůj krutý kapitalismus zajistíte válkou, sedmisty vojenskými základnami po celém světě a iniciováním humanitárního vraždění po celém světě. Popravdě řečeno jsem si vůbec nevšiml, že by například v Iráku bota amerického demokratického vojáka něco vyřešila, kromě milionu mrtvých, sirotků, bezdomovců a emigrace střední třídy mimo vlastní území. No a Afganistán? Před rokem 2001 ekonomická a vojenská podpora Talibanu proti Rusku, a proti demokracii či právům žen. Po roce 2001 válka proti Talibanu z důvodu výstavby potřebného plynovodu a zjískání levných komodit a za nastolení demokratických práv muslimů, žen nevyjímaje. Od roku 2011 opět spolupráce s Talibanem z důvodu výstavby plynovodu a zisku levných komodit, demokratická práva muslimů i žen již nehrají podstatnou roli. Výsledek – vytvoření největšího výrobce a distributora opia na celé této planetě. O založení a finančním i vojenském výcviku Al – Kajdy americkou CIA ani nemluvě. Nyní též nově a vlastně poprvé od založení Spojených Států, také právo presidenta nechat usmrtit svého občana a to bez práva na dostatečně spravedlivý soud.To vše je skutečně nanejvýš záviděníhodné i když zcela v rozporu z americkou ústavou a deklarací práv a svobod, díky níž je také váš dnešní typ demokracie monopolů a nadnárodních společností, vnucován celému světu.

 94. Libor Furbacher napsal:

  Pane Beran dekuji za pouceni o ruznem tom socialnim mysleni a citeni,v te nasi Evrope,tez tam snad patri socialni zarizeni ,ktere je citit stejne dobre jako ty socialni vydobytky na ktere se stale vypucuji nove penize.Hlavne na jihu evropy tam uz to voni skoro socialisticky.

 95. Milan napsal:

  Pane Berane, ten váš exkurz do historie Kuby jsem četl a vývoj na Kubě znám, což nemusím prezentovat stejnou formou jako vy ( stejně je to opsáno ). Nejsem ani překvapen vaši přízní k těmto autoritatvním režimům, ale překvapuje mne, že jste ochoten žít v zemi, kde není podle vás demokracie, kde je vše špatně, kde jsou potlačována práva jedinců a etnických menšin a v plné míře bují kapitalistický systém vykořisťování lidí a nežijete v těchto zemích plných „demokracie“, sociálního cítění a spravedlivosti.

 96. bengo napsal:

  Přesně tak Milane, taky nechápu proč tu p. Beran tedy žije, když se mu tu skoro všechno nelíbí. Naši cikáni se stěhují, že se tu k nim chováme zle, tak by mohl i p. Beran ne?

 97. Jan napsal:

  Příběh o rozmařilých státech a šetřivých trzích je neoliberální pohádka. Politické elity západních demokracií jsou se vším všudy produkty hospodářského systému, v němž musí neustále vytvářet podmínky, a to za každou cenu, tedy i s pomocí dluhů, pro ekonomický růst, což je v konečných důsledcích růst kapitalistického hospodářství.
  Všechno, co státy financují s pomocí státních dluhů, tedy s pomocí půjček od soukromého sektoru, se vrací zpět „trhu“. Ať se půjčené peníze takříkajíc projídají, nebo jdou do investic, jsou nakonec zase jen palivem pro „trh“.
  Navíc se z obchodu s dluhy – státními, firemními, bankovními i soukromými – stal průmysl sám o sobě. Finanční trhy coby instituce, které hledají nejvhodnější podmínky pro alokaci a zhodnocení kapitálu, už dávno neobchodují jen s „nadhodnotou“ vytvořenou akumulací kapitálu, ale ve stále větší míře obchodují s dluhy. Státní dluhopisy jsou nejdůležitější částí tohoto byznysu.
  Představme si hypotetickou situaci, v níž by se naplnilo volání neoliberálů po odpovědném, tedy nedeficitním hospodaření. Představme si tedy, že by všechny státy zavedly opatření, která by vyústila ve vyrovnané rozpočty, a že by si po splacení minulých dluhů přestaly na trzích úplně půjčovat peníze.
  Představme si zároveň, že by své dluhy splatili všichni jednotlivci, a že bychom se vrátili k předosvícenské víře, že dluh = morální provinění před Bohem. Zhroutil by se nejen světový obchod se státními dluhopisy, ale i s hypotékami a spotřebitelskými úvěry. Což znamená, že by se rychle zhroutila většina bank. A nad propastí by se ocitnul celý kapitalistický systém.(Jiří Pehe „Kapitalismus bez dluhů je ryba bez vody.“deník Referendum)
  Milanovi bych dopuručoval přečtení komentáře :Adam Votruba(deník Referendum:“ Důstojné rozloučení s postkomunismem.“na konci komentáře A.V.například správně konstatuje:Hlavně bych však chtěl vyzvat k tomu, abychom neřešili současné problémy prizmatem čtyřicet let starých traumat. Myslím, že na důstojné rozloučení s poskomunismem je docela vhodný čas. Argumenty typu: „To chcete, aby se vrátil komunismus?“ nám při řešení současných problémů nepomohou. Stejně jako společenské problémy šedesátých let nevyřešila věta: „To chcete, aby se vrátil kapitalismus a nezaměstnanost?“
  Ve vší úctě bych rád řekl všem antikomunistům: „Starý pane, chápu, že jste zažil ruské tanky v šedesátém osmém, ale co takhle pomýšlet na politický důchod? Budete mít čas na psaní vzpomínek. My nechceme nosit džíny, protože komunisté jimi opovrhovali. Nechceme poslouchat rokenrol, protože ho komunisté zakazovali. Chceme ho poslouchat tehdy, pokud se nám líbí. Jestli si chcete organizovat svůj život podle toho, co na to komunisté, jen si poslužte. My ale chceme, aby nosil džíny ten, komu se líbí džíny. A komu se líbí rádiovka, ať si nosí rádiovku. Kdo chce kritizovat sociální nespravedlnosti kapitalismu, ať si je kritizuje. Dělali to tak i vaši dědové, pane. A kdo chce, ať si volí agrárníky, tedy pardon, pravici. My nepovažujeme za projev svobody vybírat si to, co komunisti zakazovali. Pro nás je svoboda vybírat si to, co se líbí nám. Ne pane, to není žádná tlustá čára za minulostí, zločiny jsou zločiny. Nechť jsou odsouzeny a potrestány, ale my žijeme dnes!“

 98. Libor Furbacher napsal:

  Pane Jane s tim pujcovanim penez je to asi takhle a mozna ze to pochopite v teto zjednodusene forme.
  Hypoteticky; vy vydelate kazdy rok 300 000 korun .Po zaplaceni hypoteky ,jidla ,inkasa,pojistek,skolneho na deti ,proste van nic nezbyde.Rodina zacne skemrat ,ze by chtely na dovolenou do Recka,za dvacet ticic na osobu to neni tak moc,tak si pujcite 80 000 a hura na dovolenou.Pristi rok prece nemuzete byt bez dovoleny a deti potrebujou vetsi kapesny.Tak si pujcite 100 000.A nejednou za par let se divite ze Vam uz nikdo nechce pujcit,a nebo jedine pod tou podminkou ze musite prestat jezdit na dluh na dovolenou.A rodina se strasne moc rozcily ,jak ze je to mozne ze Vam nekdo chce diktovat co vy muzete delat a co ne.A muzete se rozcilovat jak chcete a vysvetlovat ze jste ty penize dali do obehu tak jako tak.c5
  Pujcovani nikdy nevymizi i kdyz bude balanced budget.Zalezi jak ty pujcene penize pouzijete.Jestli na Hypoteku a nebo na dovolenou.

 99. Jan napsal:

  Pane Furbacher,z konkrétním příkladem a jeho závěry, který zde uvádíte souhlasím.Je třeba se ale podívat na celý příklad vámi zmiňovaného problému osobních půjček i z jiného pohledu. Raději pro lepší vyjádření formulace použiji plagiát.Roman Sikora(DR)“Co všechno jsme zapoměli“ správně zde například uvádí: I dnes se opět ukazuje zásadní rozpor ryzího kapitalismu. Že ke svému skvělému fungování a akumulaci zisků nemnohými potřebuje stále méně stále hůře placených lidí, po nichž ovšem požaduje, aby spotřebovávali stále více jím produkovaných výrobků. Nelogičnost tohoto rozporu je na první pohled patrná. Zatímco v rukou stále menšího počtu lidí se hromadí obrovské prostředky, které nemají šanci utratit, v rukou větší části lidstva, tyto prostředky, které by jinak ráda utrácela, chybí.
  Bajky neoliberálních ekonomů ztrácejících zbytky věrohodnosti, že naše dnešní krize je produktem zcela novým, že je krizí finanční anebo dokonce dluhovou, jsou komické. Dokazují jen jejich nekompetentnost, ale umožňují jim zdůvodnit, proč všichni tito tzv. odborníci byli krizí tak dokonale zaskočeni. Zhruba od 80. let minulého století navzdory zvyšující se produktivitě totiž platy zaměstnanců na západě stagnují, nebo zvolna klesají, nemluvě o rostoucí mase chronicky nezaměstnaných, zatímco platy elit letí astronomicky nahoru. Tato skutečnost vedla samozřejmě ke snížení poptávky po zboží všeho druhu, až nějaký chytrák vymyslel, že by se ohromné množství nevyužitého bohatství v rukou elit a korporací mohlo zaměstnancům namísto navyšování jejich mezd půjčovat, což splní hned tři úkoly. Zachová bohatství v rukou elit, opět nastartuje poptávku a učiní zaměstnance ještě závislejšími na zaměstnavatelích.
  Pane Furbacher,S.B. já a samozřejmě i mnozí další řadový občané můžeme třeba obětovat pro svoji osobní informovanost více času na dohledávání různých příčin a odborných faktů diskutovaných problému naší společnosti.Je úplně jedno jakým způsobem informační zdroje kdo získává.Sociální a profesní postavení i životní zkušenosti mohou hrát také samozřejmě důležitou roli v politické nebo ideové orientaci.Politická,ekonomická,sociální i historická fakta jsou ale pouze jedna.

 100. Milan napsal:

  Jeden chytrý ekonom Tomáš Sedláček, ročenkou prestižní americké univerzity Yale zařazen před sedmi lety mezi pět nejperspektivnějších mladých ekonomů, napsal : „….. zadlužení není geniální recept. Když si vezmete milionovou půjčku, jen blázen o vás řekne že jste o milion bohatší. Udělá-li to stát, bere se to tak. Bez ekonomického růstu by kolabovala demokracie a proto je nutné nastavit systém tak, aby spoň nějaký čas demokracie přežila bez růstu. Jinak se musíme udlužit k smrti“. Takže levice se svoji startegiií zvyšování výdajů nás donutí se udlužit k smrti.

 101. Libor Furbacher napsal:

  Pane Jane moje prirovnani o rodinnych financich se vztahuje jak na rodinu ,tak na korporace,ve kterych vy vidite ten velky problem.Ale hlavne na stat.
  Vzpamatujte se!Pokud korporace nevydela at uz z jakeho duvodu,tak je zodpovedna svym drzitelum akcii ,kteri ji naridi to napravit ,bud snizenim stavu zamestnancu ,zastaveni bonusu managmentu atd.A to i tim ze si treba nevemou dividenty.
  Pokud korporace vydela obrovske penize, tak nejvetsi cast skonci v kapsach drzitelu akcii[To muzete byt i Vy pokud se nebojite investovat]
  Ale problem je stat,ve kterem by tyto kontroly mely pracovat take tak.A volic by mel byt ten „drzitel akcii“ktery to koriguje.Ale bohuzel uz je to moc velke na normalniho cloveka a pokud zacnete mluvit v miliardach tak je hodne lidi ztraceno,a kazdej vidi jenom tech svych 300 000.
  Reknete uniim ze se museji snizit platy statnim zamestnancum protoze se letos tolik nevydelalo ,tak bude rebelie.No a tak socialisticka vlada si lepsi pujci ,a uz je to jako v rodine stou dovolenou.A navrsuje se to vice kazdym rokem az to dospeje do Recke obludnosti.
  Konzervativni strana vyhraje jenom kdyz uz je hodne spatne a to jeste musi mit na pul socialistickou platform.Lidi se musi naucit postarat sami o sebe a ne “dojit „stat a cekat na ty vsechny“ Naroky“.A stat by mel se starat jen o ty nejzakladnejsi veci a ne se snazit kontrolovat lidi vsade a ve vsem a hlavne ne “prerozdelovat bohatstvi“.
  Musim Vam to napsat takhle polopaticky a zjednodusene .Ale esence ,ze pokud budeme zit nad pomery a zadna strana nebude mit odvahu to rict volicum a lidi budou blabolit nesmysli o 99 procentech ,tak jako Vy,tak se pripravme na dalsi Recka.

 102. Jan napsal:

  Pane Furbacher,já s vašimi některými uváděnými skutečnosti přece souhlasím.Na celém systému dluhů jak občanům,firmám i států se dá hodně vydělat.Jiří Pehe správně konstatuje,že se s dluhy se stal průmysl sám osobě.Vy i jiný neoliberální komentáři tvrdíte, že finanční a ekonomickou krirzi nejvíce zavinili nezodpovědné levicové vlády které umožnily předlužení státu a občanů.Já se přikláním k jiným argumentům, kteří viní za současný stav dluhové krize především neoliberální systém kapitalismu.Především největší vinu nesou vlastníci a akcionáři bank se svojí spekulativní vidinou nadměrných zisků které přivedly celý finanční a ekonomický systém do krize.Vlády bez ohledu stranické příslušnosti jsou nuceny v době ztráty nadměrných zisků bank na úkor jiných potřebných zaležitostí státu a reálné ekonomiky vše neustále finančně bankám kompenzují.Současné vlády u nás i jinde, pravicové nebo levicové, se již dávno nezodpovídají svým voličům ale především představitelům a vlastníkům nadnárodních bank a jejich zájmy především obhajují.I zde je hlavní příčina dnešní krize liberální demokracie v evropě.
  Pane Furbacher,pokud profitujete osobně ze zoučasné dluhové krize,vůbec se vašim argumentům a postojům nedivím.Pokud ne,je my vás upřimě líto.

 103. Milan napsal:

  Vážený pane Jane, za celý ten problém finanční, ekonomické, dluhové či jinak nazývané krize může nenasytný konzum nás všech. Že se vlastníci a akcionáři bank chovají tak jak se chovají je přirozené, protože to je jejich byznys. Kdyby dělný lid nechtěl a tak trochu přemýšlel nad svými schopnostmi a možnostmi jak se s případným dluhem/půjčkou do budoucna vyrovnat, tak si půjčovat nebude. Takže vlády řeší následky, ne příčiny.

 104. Jan napsal:

  Vážený pane Milane,jistě i s vámi se dokáži na některých vašich argumentech schodnou.Někteří lidé opravdu přizbůsobily své životní požadavky konzumnímu způsobu života než zdravému rozumu.Uznáte ale, že pro spousty dnešních mladých rodin dostat se k samostatnému bydlení je bez hypotéky velký problém.Podle statistických údajů asi 60 % dnešních lidí nedosahuje průměrné celostátní mzdy(asi něco kolem 24 000 kč hrubého).Větší část výdajů u této zmiňované sociální skupiny obyvatel tvoří základní životní potřeby jako je bydlení,energie,potraviny a doprava které se i přes miliardové zisky velkých firem jako je ČEZ,RWE neustále zdražují.Různé zaváděné poplatky u lékaře,školné a jiné výdaje,přivádí dnes spoustu rodin a ostatních do neřešitelné finanční i existenční situace z které vychází i dnes různé sociální napětí ve společnosti.To nepočítám nezaměstnané(přesné číslo se pohybuje delší dobu kolem 700 000).Na každé volné pracovní místo se dnes hlásí řádově několik desítek nezaměstnaných.Podpora v nezaměstnanosti je v porovnání s ostatními státy EU jedna z nejnižších a nejkratších a tvoří asi 1% rozpočtu ČR.Dnes si řada lidí půjčuje penize na dorovnání základních životních potřeb a při ztrátě zaměstnání nebo podnikatelské činosti se dostává tímto do řádění rukou exekutorů.
  I taková je reality současné dnešní společnosti. Současná neoliberální pravicová vláda pane Milane neřeší bohužel ani následky a ani příčiny současné krize s negativními dopady ve společnosti.Ale jak již správně p.Furbacher poznamenal i na krizi muže určitá úzká skupina vyvolených zákonitě dobře vydělat.Není potřeba k tomu žádná nezodpovědná vidina konzumního života řadových občanů.Na hledání skutečného viníka současných celospolečenských problémů máme jistě každý z nás jiné argumenty a názory.

 105. Jan napsal:

  Pár údajů o zneužívání sociálních dávek v ČR.V pondělí 24. října 2011 se uskutečnila konference Iniciativy ProAlt a Pražské školy alternativ k tématu tzv. zneužívání sociálních dávek.

  Konferenci zahájila předsedkyně Českého helsinského výboru Anna Šabatová, která dlouhodobě působí v oblasti obhajoby lidských práv. Upozornila, že v České republice neexistuje dostatek relevantních výzkumů k danému tématu a teze o zneužívání sociálních dávek jsou uplatňovány především jako zdůvodnění omezování sociálních systémů a to i u dávek, které zneužít nelze, jako je porodné či pohřebné. Anna Šabatová uvedla, že existují i takové situace, kdy se lidé stydí a bojí o dávku, na kterou by měli nárok, požádat. Jednou ze situací, kterou je podle ní možné z právního hlediska považovat za zneužití, je neoprávněná práce při pobírání dávek hmotné nouze. Z morálního hlediska je však hodnocení takové situace problematičtější a domnívá se, že to je zcela pochopitelná snaha zvýšit takovou prací vlastní příjem. Navíc lidé, kteří jsou v podobné situaci, často nemohou dlouhodobě práci nalézt. Anna Šabatová také upozornila na to, že v současné ČR se nevytváří sociální politika jako celek a na podobu koncepce sociálních dávek a dalších opatření mají vliv jen ministerstva bez účasti širší odborné veřejnosti.

  Sociolog Ondřej Lánský ve svém příspěvku zpochybnil ekonomické důvody, které podle Nečasovy vlády vedou k omezování sociálního systému. Ve svém příspěvku se podrobně věnoval procentuálnímu vyčíslení podílu sociálních dávek na státním rozpočtu: výdaje na dávky, které jsou velmi často označovány za zneužívané jako příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení, o kterých rozhodují pověřené obecní úřady, celkově tvoří cca 0,4 % státního rozpočtu. Dávky státní sociální podpory, jako přídavek na dítě, porodné, dávky pěstounské péče, tvoří 3,5 % státního rozpočtu. Celkové státní výdaje na tzv. sociální dávky tvoří přibližně 9 % státního rozpočtu, přičemž kvalifikovaný odhad jejich zneužívání se pohybuje kolem 0,35 %.

  Ondřej Lánský na závěr svého příspěvku uvedl, že vzhledem k nízkým částkám, které lze posoudit jako neoprávněné čerpání sociálních dávek, je zneužíváno spíše samotné téma než sociální dávky. Upozornil také na širší souvislosti nevyvážených státních rozpočtů a na to, že je nutné se zaměřovat nejen na výdajovou ale také na příjmovou stránku rozpočtu: „Jak již upozornilo několik ekonomických expertů, Česká republika má velmi zvláštní daňovou soustavu, která je světově ojedinělá: čím jste bohatší, tím platíte menší procento daní. Ve skutečnosti by problémy státního rozpočtu vyřešilo spíše zavedení daňové progrese než kriminalizace chudoby. V makroekonomickém pohledu jsou navíc zneužité sociální dávky méně nebezpečné než velké objemy peněz, které si mezi sebou rozdělují korupčníci. Malé objemy zneužívaných sociálních dávek jsou totiž stejně využívány k domácí spotřebě a pohánějí tak motor české ekonomiky, zatímco velké korupční balíky jsou většinou vyvedeny do daňových rájů a z domácí ekonomiky bez jakéhokoli přínosu odchází.“

 106. Milan napsal:

  Pane Jane, dovolte mi jednu otázku a žádost vaše řešení : kde vzít peníze na ufinancování všeho toho co jste pojmenoval jako negativní stav současné doby.Ňepoužijte ovšem omšelé „kdyby se nekradlo“ což je sice pravda a je to jedním ze sdrojů snížení dluhu ale celý vámi citovaný problém to neřeší. Takže ještě jednou : kde vzít potřebný obnos financí na řešení sociálních problémů. Těším se na vaše řešení.

 107. Svatopluk Beran napsal:

  Vážený pane Milane, vaše naivita o tom, jak je svět peněz nastaven podle dělného lidu, který není schopen si uvědomit svoje finanční možnosti a slova o jeho nenasytném konzumu jsou skutečně legrační. Kapitalistický systém je přeci vědomně vystaven na konzumu a dluhu. Bez konzumu a dluhu by nebyl kapitalismustický model světa možný. Bez virtuálních peněz – virtuálního dluhu umožněného centrálními bankami přes komerční banky, by nikdy nebyly investice na vybudování kapitalismu. Pokud by nyní hypoteticky všichni občané, podnikatelé a státy splatili svůj dluh bankám, kapitalistický finanční systém by se zhroutil. Zmizely by téměř veškeré peníze, protože téměř veškeré peníze a to jak jak fyzické tak i účetní jsou vytvořeny jedině nabýdnutým dluhem. Myšlenka rozumného dluhu není špatná, protože na zemi přibívá lidí i nápadů. Zdaleka ne všechno může být kryto zlatem a komoditami přičemž kapitalistický finanční systém to ani důsledně nevyžaduje. Špatné však je to jak s tím vším ti, kteří to celé řídí a organizují zacházejí. Devadesát procent veškerých finančních prostředků světa je založeno na přibližně deseti procentech takzvané likvidity. To je jediná skutečná finanční hodnota, kterou centrální banky mají a která slouží jako desetiprocentní část celého ostatního fiktivního jmění toho kterého státu či nadnárodních bankovních společností. Pouze bankéři či finančníci mají možnost nabízet a pracovat s likviditou na jejímž podkladě jsou pak nabízeny spodním patrům nepodložené prostředky směny na rozvoj a žití. Není to tedy tak, že si lůza všechno diktuje – jak se zmiňujete vy -, nýbrž tak že bankéři vymýšlejí a organizují co se bude nebo nebude tvořit, na co se budou nebo nebudou tisknout fyzické nebo vytvářet účetní peníze, v obojím případě dluhy. Někdy je tvorba dluhů vhodná a dobrá, zároveň s ní však rok co rok, nyní již čtvrté desetiletí, vytváří bankéři za pomoci demokraticky zvolených vlád finanční špínu, která důležité tržní prostředí devalvuje a ničí. Kdyby se dělný lid rozhodl že skončí s konzumem, kapitalistický finanční systém by se zhroutil. Co je na tom k nepochopení? Přečtěte si nějaké knížky o penězích, o práci bankéřů a jim podřízených vlád, které a kteří tyto finanční aspekty zneužívají. Třeba od britského historika Nialla Fergusona – Vzestup peněz, nebo od amerických politických ekonomů Freda Magdoffa a Johna Bellamy Fostera – Velká finanční krize – příčiny a následky, nebo od vrchního experta České národní banky Prof. Ing. Josefa Jílka, CSc – Peníze a měnová politika. Z těchto knih, těchto vysokoškolských ekonomických profesorů je pohled na svět finančních toků malinko odlišný od toho vašeho naivně jednoduchého. Podobně zde nastínil pan Furbacher, jak si sami akcionáři rozhodují o tom co bude nebo nebude z jejich vlastními investicemi do akcií. Takový jednoduchý, ale přitom typický příklad jak to v businessu chodí a co si asi mohou dovolit akcionáři a co chytrý investor, je v americké lavestory Pretty Woman. Ve finále pouze zamilovanost rozhodla o tom, že bohatý finančník nedorazil fabriku, čímž se mohl obšťastnit jednoduchými a rychlými penězmi. To vše pouze pro své potěšení a rychlé zbohatnutí, na které by si vedle svých investic musel též půjčil – tedy nechat vytvořit další účetní peníze. Jak by asi pan Furbacher řekl, byla by to jeho svobodná volba. Ovšem nebylo by to o svobodě akcionářů, nýbrž o svobodě jediného chytrého, lživého investora a majitelů bank, která by vůbec pravomocně nezajišťovala jistotu vytvořené přidané hodnoty k nově vytvořeným prostředkům směny. Případný pád velké banky a odměny jejím zdiskreditovaným bankéřům zaplatí stejně běžní daňový poplatníci vytištěním dalších nových prostředků směny.

 108. Libor Furbacher napsal:

  Pane Beran,co to je ta vase“ financni likvidita“,tak jak ji vysvetlujete to je neco hrozne moc zazracnyho a drahocenyho?
  Kdyz vyrazite do banky abyste si vybral nejake penize ,tak vam kazde slecna u prepazky je vyda .A ty penize co jste dostal to byla malinka cast bakovni“ financial liquidity“,nepotrebujete k tomu nikoho z toho “jednoho procenta vydriduchu “aby tam asistoval.

 109. Jan napsal:

  Pane Milane,pouze systémovou změnou se dá řešit také vážné sociálních problémy.Kdo,kdy a jak systémovou změnu dokáže provést,vám dnes přesně nikdo neřekne.Ptáte se proč a jaká systémová změna?
  Vážné celospolečenské problémy nedokáže současná pravicová vláda řešit a svými korupčním vládnutím a privatizací zisků veřejných služeb na úkor většiny občanů, situaci ve společnosti více přiostřuje. Vládní nebo opoziční politické strany nemají již žádnou oprávněnou důvěrů většiny občanů.Již jsem se zde několikrát zmiňoval o určitých navrzích občanských iniciativ a hnutí. Na základě široké veřejné podpory(stávky,demonstrace,protesty) lze požadovat změnu ústavy která by měla pomoci k řešení skutečných krizových problému ve společnosti.
  Základem politického systému by měla být přímá demokracie, kdy by kandidáti měli být vybíráni svými voliči a jim i přímo odpovědni. Tato klíčová změna Ústavy by mohla dopomoci kandidátům občanských iniciativ získat řídící místa ve společnosti a ti by tak, na oplátku, mohli reálně chránit zájmy svých voličů.Zde je základ k systémové změně a nastolení široké odborné diskuze o situaci ve společnosti a řešení závažných ekonomických,daňových a socíálních témat..O ekonomických a sociálních reformách by se například mělo hlasovat ve všelidovém referendu.Možnost vyhlášení referenda je také prvkem přímé demokracie.
  Co dělat? Připravovat občanskou a demokratickou revoluci!
  Nadechněme se, postavme se, braňme se!
  Petr Kužvart, Josef Mrázek, František Krejča, Fratišek Postupa, Jan Prokeš, Štěpán Steiger celý obsah provolání z 10.1.2012 lze najít v Britských listech.
  V sobotu 28.1.t.r. se v pražském Hloubětíně se uskuteční dlouho plánovaná Celostátní konference iniciativ, které podporují Holešovskou výzvu. Iniciátoři Holešovské výzvy například uvádí:Jedině když se iniciativy spojí, bude korupční režim svržen…
  „Proto jsme se rozhodli nabídnout těmto hnutím, iniciativám, sdružením možnost setkání na celostátní konferenci, kde by jejich zástupci projednali, jak postupovat, aby tento korupční režim byl svržen, a tím se otevřela cesta k zahájení pozitivních změn,“ doplňuje ho další z aktivistů, předseda politického hnutí Občané 2011, Ludvík Adámek.
  A právě k naplnění těchto plánů a cílů byla už v prosinci naplánována na 28. ledna zmiňovaná Celostátní konference občanských iniciativ a odborů. Ta by se měla zabývat současnou politickou situací v zemi.
  „Odmítáme však jakoukoli anarchii a anonymní výzvy. Konference by měla vyhodnotit stávající nálady ve společnosti a poptávku po změně. Uvědomujeme si, že nemáme právo mluvit jménem občanů ČR. Vyzýváme proto občanské iniciativy a hnutí k předložení seriozních odborných posudků stávajícího stavu ve všech hlavních oblastech činnosti státu,“ řekl ještě Adámek.
  Pane Milane, jedná ze zatím samozřejmě o možných různých návrzích a systémových změn jak řešit problémy které nejvíce tíží většinu veřejnosti. Vše může mít samozřejmě i jiný vývoj. Změnou politického systému na přímou demokracii mohou být jedině řešeny problémy ve prospěch většiny občanů a důvěru v demokratické instituce. Silná občanská společnost může jedině rozhodnout o dalším lepším vývoji.Občanských aktivit a různých odborných návrhů řešení se nabízí pro oprávněně silně nespokojenou větší část naší veřejnosti již dnes, více jak dost.

 110. Milan napsal:

  Vážený apne Berane čtěte – opakuji :
  Jeden chytrý ekonom Tomáš Sedláček, ročenkou prestižní americké univerzity Yale zařazen před sedmi lety mezi pět nejperspektivnějších mladých ekonomů, napsal : “….. zadlužení není geniální recept. Když si vezmete milionovou půjčku, jen blázen o vás řekne že jste o milion bohatší. Udělá-li to stát, bere se to tak. Bez ekonomického růstu by kolabovala demokracie a proto je nutné nastavit systém tak, aby spoň nějaký čas demokracie přežila bez růstu. Jinak se musíme udlužit k smrti”. Takže levice se svoji startegiií zvyšování výdajů nás donutí se udlužit k smrti.
  No a nevěřte všemu co se napíše. Kdyby to mělo všechna tak jednoduchá řešení jak je prezentujete vy, tak by vše zachránily tisky nových emisí bankovek.

  Pro pan Jana: Uvidíte jak vypadá přímá demokracie při volbě prezidenta – to bude fraška a už se těším jak se pobavím. A to jde jenom o „figurku“ která nemá zase tolik práv v rámci systému. A jste přesvědčen že přímá demokracie – referenda o poměrně složitých a do budoucna problémových rozhodnutí je schopen průměrný volič ( čtenář Blesku, Aha a podobný deníků ) vyhodnotit jako správnou volbu, nebo podlehne polpulismu ( v lepším případě párku a pivu ) ? Zároveň jste přesvědčen o tom, že výjdou z občanských iniciativ formou přímé demokracie „jiní“ než ti zvolení ve svobodných volbách ( zastupitelská demokracie ) ?

 111. Jan napsal:

  Pane Milane, hlavně že vy patříte mezi ty správně vyvolené,kteří dokáží néjlepe posoudit jak>>řešit

 112. Milan napsal:

  Pane Jane proč nepřiznáte, že většina lidí nedokáže zvládnout odborná témata související s volbami?Cožpak není zřejmé, že populisté ze všech strana a hnutí ovládají dav ? Jelikož si nehraju na chytrého jako pane Beran a vy, tak proto jsem zastáncem zastupitelské demokracie

 113. Svatopluk Beran napsal:

  Pane Milane pokud si zde nehrajete na chytrého, jako podle vášeho příspěvku já nebo Jan, dáváte tedy vy, jakožto hloupý raději přednost zastupitelské demokracii? Kdy si raději zvolíte někoho kdo vás podvede a pak se na to budete jen čtyři roky přihlouple dívat. Není lepší moci reagovat okamžitě než jako trumbera čtyři roky čekat? Jestli v tomhle vidíte chytrost, já teda ne.

  Ale k věci. Pana Sedláčka znám také. Je to takový novější typ mladého, nadaného, pravicového ekonoma a budoucího následníka Klause. Podle uděleného ocenění vidím, že dokonce i podobný sběratel ekonomických preferencí jako náš vynálezce tunnelingu pana Klaus. Nic proti panu Sedláčkovi. Je to určitě chytrý a nadaný pravicový ekonom. Dokonce se zůčastnil i protivládní pražské demonstrace pořádané Pro Altem 17.listopadu na Václavském náměstí, kam přijel na elektrickém byciklu a shodou okolností se postavil do řady vedle mne. Nejednalo se mu samozřejmě o podporu demonstrace a tak na můj dotaz proč vlastně přijel, když přeci hájí pouze pravicovou ekonomiku odpověděl, že si přijel poslechnout naživo argumenty světově známého levicového sociologa Slavoje Žižega. Tedy získat informace a argumentaci opozice hned z první ruky.
  Jsem přesvědčen, že nemusím být odborníkem na ekonomiku jako pan Sedláček, a i tak je zcela jasné, že nejsem milionářem pokud jsem si milion půjčil. Naopak je mi zcela jasné že když milion půjčím, tak milionářem jsem. Stejná logika. Ovšem podle vás jeden z vícero důvodů na zisk ekonomického prestižního ocenění. Pan Sedláček za další podle vás uvádí něco o zadlužování levice a následném udlužení se k smrti. Pokud by pan Klaus neměl 1 bilion Kč, které byly vygenerovány komunisty na každém občanu naší republiky po dobu čtyřiceti let jejich vlády, tak by si musel tento 1 bilion Kč, který převedl nejen pouze na pětset českých rodin, ale i do zahraničí, také někde půjčit. Z pětiset milionů, které jako dluh udělaly vlády ČSSD, bylo třista milionů vystaveno daňovým poplatníkům jako dluh, kterým konsolidační úřad a následně i banka, likvidovaly škody z privatizace po Klausovi. Za zbylý vytvořený dluh, to je 200 bilionů rozjala levice ekonomiku tak, jak se Klausovi vůbec nesnilo. Najděte si prosím než budete příště zveřejňovat své argumenty grafy o tom, jak od roku 1945 stoupaly reálné přímy zaměstnanců a podnikatelů vzhledem k růstu HDP v Evropě a co se s těmito reálným přímy stalo po zásahu do ekonomiky Margaret Tacherovou po roce 1970. Od té doby se totiž reálné přímy zaměstnanců zvedly o pouhé 1 až 2%, zatím co reálné přímy manažerů, bankéřů či podnikatelů vyletěly o desítky procent. To samé ve Spojených Státech po nástupu Regana. Bodejť by se nesnížily daňové přímy do státních kas, když po statisících byly zaměstnanci propouštěni, a jejich platy převáděny na zisky podnikatelů, kterým se daně z těchto zisků naopak snižovaly.Tím pádem nejenže stát přicházel o daňové platby do státní kasy, nýbrž se zvětšoval stejným nárůstem po statisících počet osob závislých na podpoře v nezaměstnanosti a sociálních dávkách. Ještě tedy jednou o co šlo. Přenos výplat propuštěných zaměstnaců ve zisky podnikatelů, investorů, bankéřů a manažerů. Jejich následné horentní zisky byly například vkládány do bank, načež následně občanům nabízeny jako půjčky, aby se udržela pro kapitalismus důležitá spotřeba, která již však není hrazena z výdělků zaměstnaců, nýbrž z půjček. A tak se to celé víc a víc kumuluje a kumuluje, přičemž se také podniky a výroba přesouvjí na místa kde jsou lacinější pracovní náklady, jako byla v posledních třiceti letech Čína, Indie a pod. Tím se jen opět dál a dál prohlubuje neschopnost západní ekonomiky. Ovšem 1% občanů neůměrně bohatne až získá 50% veškerého vytvořeného bohatství ve světě. To už není žádné konkurenční tržní prostředí, to je chamtivost několika všehoschopných. Za poslední dva roky se v Číně zvedl plat zaměstnanců přibližně 4x. Co si myslíte že se asi bude dít ze strany bankéřů a investorů. Část výroby se začne nyní stěhovat do severní Afriky. Tam teď bude nejlacinější pracovní síla a nenasycený trh. A kam potom, za dalších dvacet třicet let? No přece Latinská amerika. I tam bude potřeba zavést demokracii. Že tam bude i nejlacinější pracovní síla, je již jen zhoda okolností. Co to bude znamenat pro Evropu a západní svět? Ještě větší zisky pro pár jedinců a ještě větší chudobu pro většinu. Copak nám z toho asi potom vyleze, nový diktátoři? Nové války? Tohle všechno již tu bylo. No hlavně že pan Sedláček a vy víte jak se levice uzadlužuje k smrti.

 114. bengo napsal:

  Berane a vy jste nejchytřejší!!!! no já padám !!!!

 115. Svatopluk Beran napsal:

  Pane Furbacher, pan Jílek ve své knize Peníze a mněnová politika na straně 118 v kapitole o likviditě a rezervních požadavcích, píše – Z historických a technických důvodů ještě existují v některých zemích rezervní požadavky, (rezervní požadavky byly původně zavedeny v mnoha zemích jako obezřetnostní opatření, které mělo zajistit, aby banky byly dostatečně likvidní, tj. aby byly schopny okamžitě pokrýt neočekávané výběry vkladů). Spočívají v tom, že každá obchodní banka je povina udržovat na svém rezervním účtu (clearingovém účtu) u centrální banky takové denní zůstatky (to je likviditu), aby jejich průměr za určité období (tzv. udržovací období), byl roven či vyšší než stanovený rezervní požadavek pro dané udržovací období. Výše rezervních požadavků je dána součinem rezervního poměru (stanoveného centrální bankou), a objemu závazků obchodních bank podléhajících rezervám. Rezervní požadavky se postupně v jednotlivých zemích snižují či dokonce mizí. V některých zemích již ani neexistují (např. Kanada, Dánsko, Mexiko, Švédsko). LIKVIDITOU se tedy obecně rozumí zůstatky na mezibankovních účtech. Zejména se takto označují zůstatky obchodních bank na rezervních účtech (clearingových účtech), u centrální banky. Pro tuto likviditu se používá zvláštní pojem – REZERVY BANK – Likvidita je předmětem mezibankovního trhu.

  V USA se likvidita na rezervních účtech Fedu nazývá federálními prostředky (federal funds), mezibankovní trh je trhem federálních prostředků ( federal funds market), jednodení úroková míra na trhu se nazývá úroková míra federálních prostředků (overnight federal funds rate), v USA se obvykle půjčuje na jeden den, to znamená že se likvidita vrací zpět na začátku příštího praovního dne. V USA tyto prostředky obvykle půjčují malé místní banky velkým bankám.

  Od stránky 39, kapitoly – Tvorba a zánik peněz – se píše a vysvětluje na grafech princip vzniku a zániku peněz.

  Odpověď na otázku kdy vznikají a zanikají peníze je jednoduchá. Peníze vznikají okamžikem připsání peněz na účet klienta po poskytnutí úvěru bankou, jako účetní peníze. Podobně peníze zanikají okamžikem odepsání peněz z účtu klienta po splacení úvěru bance. Úvěrové peníze jsou peníze endogení(vymyšlené). Teprve poté co vzniknou účetní peníze je možné je vyměnit za oběživo. Oběživo emituje centrální banka. Banky mohou poskytovat úvěry podle svého uvážení teoreticky v neomezeném rozsahu. Úvěrová expanze může pokračovat teoreticky do nekonečna. Při každém poskytnutí úvěru se zvyšují aktiva a závazky bank o hodnotu úvěru. O stejnou hodnotu se zvyšují aktiva a závazky podnikatelů. Banky poskytují úvěry z důvodu maximalizace svých zisků.

  Samozřejmě je celý finanční systém velice složitý, nepřehledný a pro každého z nás laiků těžko vstřebatelný. Nejzákladnější princip je však výše dán a popsán. Na podkladě výše likvidity – to je množství již vytvořených, skutečných hodnot – se peníze vymýšlejí a teprve až budoucími nápady a prací jim vzniká a nebo nevzniká hodnota.

  V knize pana Jílka je toho o principu fungování bank a celého finančního systému přes 700 stránek, takže nejlépe bude když si ji seženete a na to co vás zajímá se konkrétně sám podíváte.

 116. Svatopluk Beran napsal:

  Bengo většina z toho není odemne, nýbrž vyčtená od vzdělanějších lidí než jsem já.

 117. Milan napsal:

  Pane Berane musím se omluvit. Doteďka jsem nevěděl, že většina národa je ekonomicky vzdělána, vyzná se v makroekonomických souvislostech, chápe mezinárodní politické vztahy a souvislosti a tím může rozhodovat formou přímé demokracii o budoucnosti národa. Vaše představa o demokracii je přímo děsivá – permanentní revoluce. Děkuji – NE. V případě že tomu bude jinak a vyhraje vaše revoluční pojetí, tak bych vás chtěl vidět ve vládě ( jelikož vy znáte řešení na vše ) a těšil bych se
  jak budou republiku čekat lepší zítřky.
  Ještě zareaguji na váš komentář sanace bank za vlády ČSSD. Dobře si pamatuji, že v době „krize“ bank ČSSD vyřvávala, že toto „stříbro“ nebude privatizovat a ponechá ho státu. No a jak to dopadlo je zřejmé.

 118. jan napsal:

  Pane Milane,pokusím se znovu reagovat na některé vaše argumenty.
  Vaše osobní hodnocení voličů a celková situace ve společnosti je velmi povrchní.Většinu řadových občanů považujete za neodpovědné jedince s jejich nadměrně vysokými životními standarty a politicky negramotné se správně rozhodovat o věcech veřejných.Jistě že se někteří takový vámi zmiňovaný jedinci také najdou.Ale paušalizovat takovým hodnocením většinu občanů je od vás silná káva.Čtení Blesku,Aha a dalších podobných deníků může jistě účelově pozornost obracet jiným směrem ale jako argument,že tím není většina z nich schopna se správně rozhodovat o věcech veřejných nemá žádný věcný podklad.
  Máte pravdu,že současný systém zastupitelské demokracie z nich dělá pouze ovčany než občany.
  Přímá demokracie není podle vašich představ žádné hledání svatých a nezkorumpovatelných politiků ale jediná učiná kontrola zvolených zastupitelů s možností jejich odvolání voliči po celé funkční období.Zvolení kandidáti budou především pod tlakem svých voličů a nikoliv stranických a jiných zájmů.
  O závažných hospodářských a sociálních věcech by měla vždy předcházet široká odborná diskuze s vyhlášením referenda.Výsledkek referenda by musela každá zvolená vláda respektovet.Tento způsob přímé demokracie, může zajistit možnost všemi občany ovlivňovat neustále politické dění.
  V roce 1989 vůle většiny národa na systémovou změnu a vznik občanské společnosti nevadila.A to byla převážnán většina odkojena normalizačními sdělovacími prostředky.Dnes se takové systémové návrhy řešení demokracie na řešení krize zřejmě do krámu některým pochopitelně moc nehodí.
  Podle sociologických průzkumů má u nás současný systém zastupitelské demokracie oprávněně nízkou důvěru většiny.Na základě těchto zjištění a řešení současných krizových jevů ve společnosti předkládají různé občanské iniciativy a „Výzvy“ řešení krize na systém přímé demokracie.
  V kapitalismu bez demokratických regulí musí zákonitě vždy probíhat tvrdý konkurenční boj a maximalizace zisků všemi možnými způsoby(korupce,finanční,daňové spekulace, omezování zaměstnaneckých práv apod.) je zákonitě nejvyší možnou hodnotou.Konzumním lákadlům kapitalismu je vystavena celá společnost.Luxusní hodinky,auto nebo dovolená láká stejně dobře chudáka,miliardáře,politika,soudce i kněze.
  Pane Milane, jak by jste si tu vaši zmiňovanou morální očistu společnosti představoval a kdo by ji mohl a jak uskutečnil? Papež,biskup nebo anděl z nebe?Problém morálních hodnot je v nastaveném systému společnosti kterým většina lidí je obklopena a vystavena.Možná život v klášteře dokáže těmto tlakům odolávat.
  Pokud navrhované systémové změny občanskými iniciativami podporované některými politiky a odborníky silně osloví veřejnost která skončí s pasivním přístupem, mohou radikálně demokratickou změnu po vzoru islaňďanů také uskutečnit.Nebo podle představ Milana zůstanou nadále pasivní a budou nadále trpět jako dosud arogantní chování pochybné politické a finanční elity a nechat si nadále vše líbit.

 119. Šáša Crusty napsal:

  Hm…A kdo teda jako by měl toho prezidenta dělat ? Mě z těch učebnicovejch slátanin naslintanejch tady nahoře vychází jediný. Evangelium podle Jana – BERAN NA HRAD !!!

 120. Milhaus napsal:

  Na hrade uz beran je.

 121. Daňový soumar napsal:

  Tahle definice mě dostala :))).
  Komunismus neni vůbec žádná protiváha tržní ekonomiky, nýbrž je tržní ekonomikou plně vysvětlitelnej a jaksi v ní zahrnutej. Holt existuje poptávka po věcech, který patřej někomu jinýmu, a na ní reaguje ideologická nabídka.

 122. Milan napsal:

  Pane Jane ještě mi dovolte takovou malou repliku na ekonomickou vzdělanost lidí. Jak mohou lidé rozhodovat o makroekonomických souvislostech státu a jeho chování, když roste zadluženost českých domácností skoro geometrickou řadou a nyní dosahuje výše již hodně přes milirdu. Vsadím, že tito lidé dají v případě přímé demokracie na populismus.

 123. Svatopluk Beran napsal:

  Otázka pro Milana. V jakém systému demokracie vznikla zadluženost občanů a států? V přímé demokraci nebo v nepřímé demokracii? Pokud předložíte otázku, pokuste se aspoň chvilku uvažovat, zdali sám sobě nerozporujete, či nepředkládáte nesmysly? Pokud ovšem nejsou vaše reakce na těchto stránkách úmyslně cílené k destabilizaci občanského myšlení.

  Jakoby žurnalista Přemysl Janýr, který byl vyloučen ze studíí žurnalistiky v roce 1973 a jenž byl signatářem Charty 77 a člen VONSu a který byl po odjezdu s rodinou do Vídně, kde pokračoval ve studiu publicistiky na Vídeňské univerzitě, za což byl v roce 1979 zbaven čsl. občanství počítal s tím, že se budou mnozí pravicový oponenti, rádoby vychytrými zdůvodněními snažit znevažovat demokracii přímou, sepsal toto svou úvahu o přímé demokracii a referendu což podložil o proti vámi historickými skutečnostmi.

  Následuje plagiát.

  Celostátní referendum se postupně stává centrální nadějí změny politických poměrů a dodejme hned, že nejen v ČR. Řada občanských iniciativ jej má jako základní či jeden ze základních požadavků, namátkou Demokracie, Hnutí za přímou demokracii, Ne základnám, Odhodlaní, Podněty.cz, ProAlt, ProReferendum, Spravedlivé obecné referendum či Vyměnili jsme politiky. Podobně jako předválečná Ústava z roku 1920 jej předpokládá i současná Ústava v čl. 2 odst. 2 a v čl. 10a odst. 2, Listina základních práv a sbobod v čl. 21 odst. 1 i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech v čl. 25 pís. a. A podobně jako v předválečné republice, v následných dvaceti letech k němu nebyl přes celou řadu návrhů přijat prováděcí zákon. Zatím poslední návrh předložila ČSSD 26. října 2011 a nejpozději po nových volbách lze očekávat, že by po devadesáti letech mohl být konečně přijat. K jeho diskusi je tedy za pět minut dvanáct.

  Celostátní referendum se postupně stává centrální nadějí změny politických poměrů a dodejme hned, že nejen v ČR. Řada občanských iniciativ jej má jako základní či jeden ze základních požadavků, namátkou Demokracie, Hnutí za přímou demokracii, Ne základnám, Odhodlaní, Podněty.cz, ProAlt, ProReferendum, Spravedlivé obecné referendum či Vyměnili jsme politiky. Podobně jako předválečná Ústava z roku 1920 jej předpokládá i současná Ústava v čl. 2 odst. 2 a v čl. 10a odst. 2, Listina základních práv a sbobod v čl. 21 odst. 1 i Mezinárodní pakt o občanských a politických právech v čl. 25 pís. a. A podobně jako v předválečné republice, v následných dvaceti letech k němu nebyl přes celou řadu návrhů přijat prováděcí zákon. Zatím poslední návrh předložila ČSSD 26. října 2011 a nejpozději po nových volbách lze očekávat, že by po devadesáti letech mohl být konečně přijat. K jeho diskusi je tedy za pět minut dvanáct.

  Referendum je rozhodnutí všech občanů či všech obyvatel v otázkách zákonodárných nebo výkonných a tedy nástroj přímé demokracie. Překrývá se s pojmem plebiscit. Často se mezi nimi rozlišuje podle iniciativy, neboli způsobu, jakým je rozhodovací proces vyvolán: plebiscit vypisují ústavní orgány (prezident, vláda, parlament), referendum může vyvolat kdokoliv. V USA se ovšem oba výrazy používají v právě opačném významu, takže je lze považovat za víceméně synonymní.

  Referendum má v různé podobě většina evropských zemí, USA i řada mimoevropských zemí. Míra otevřenosti do jisté míry vypovídá o historické tradici: nejrozšířenější a nejotevřenější bývají v zemích, které vznikaly zdola, z iniciativy svých obyvatel (Švýcarsko, USA), zatímco země s vrchnostenskou tradicí jako ČR jej nemají vůbec anebo, snad s výjimkou Itálie či Islandu, zpravidla znají pouze plebiscit či referendum omezují nejrůznějšími restrikcemi jako přípustnost témat, minimální účast nebo dodatečné schválení parlamentem.

  Mandatorní (obligatorní, povinné) referendum se zpravidla vypisuje o otázce změny či přijetí nové ústavy, případně o v dalších otázkách jako odvolání hlavy státu, převedení pravomocí na nadnárodní orgány, ratifikace mezinárodních smluv, vyhlášení války apod. Fakultativní referendum se vypisuje ad hoc na základě iniciativy ústavních orgánů nebo občanů. Dalším znakem je jeho legislativní závaznost či konzultativnost.

  V českém diskursu je referendum zpravidla chápáno technokraticky jako jeden z nástrojů politického rozhodování. Například František Kučera si ve své SWOT analýze všímá následujících aspektů: Silné stránky: demokratická a liberální tradice, poměrně vysoká vzdělanost. Slabé stránky: prakticky nulové zkušenosti, počáteční skepticismus. Příležitosti: větší zapojení občanů, zodpovědnost za vlastní rozhodnutí, racionalizace volební kampaně, částečné vytěsnění lobby, častější hlasování, menší personifikace politické diskuse. Hrozby: manipulace, propaganda, zneužitelnost aktuálních událostí, nákladnost.

  V Anatomii jednoho referenda jsem rozebíral průběh rakouského referenda o atomové energetice v roce 1978 a vyvozoval z něho poznatky, které se s Kučerovou analýzou zčásti překrývají a zčásti jí odporují. Co však je rozhodující, referendum či přímá demokracie obecně vycházejí ze zcela odlišných společenských paradigmat, než autoritativní formy vlády včetně autoritativní zastupitelské demokracie. Popis institutu referenda jako technologického rozhodovacího nástroje říká buď že neplní svou funkci, anebo přehlíží jeho nejpodstatnější aspekty.

  Prvním z nich je zásadní otázka legitimity moci. Uvedu několik příkladů z naší nejmladší historie: privatizace a zavedení neoliberálního kapitalismu, rozdělení Československa, americký radar, zdravotní a důchodové reformy. Ve všech byla vůle většiny obyvatel opačná, než záměry jejich zastupitelů (či ještě spíše záměry cizí) a ve všech případech prosadili svou zastupitelé (včetně radaru, že se nakonec nekonal nebylo z jejich rozhodnutí). Tím, že jste si nás zvolili jste nám na jedno legislativní období přenechali neomezenou moc, vysvětlují nám své vlastní chápání legitimity.

  Avšak Ústava v článku 2 odst. 1, jako ostatně ve všech demokratických zemích, výslovně stanoví, že lid je zdrojem veškeré státní moci. Svévolné jednání mocenských orgánů proti jeho vůli je tedy evidentním popřením ústavní legitimity a zneužitím moci. Exemplárním příkladem je rozdělení Československa: tehdy platný ústavní zákon č. 327/91 výslovně stanovil, že o návrhu na vystoupení České republiky nebo Slovenské republiky z České a Slovenské Federativní Republiky lze rozhodnout jen referendem.

  Stojí za připomenutí, že svévole hrstky jedinců odhodlaných se v zájmu uchopení či udržení moci spojit s cizí mocí a rozhodovat o osudech země proti jejím občanům není specifikem současného establishmentu, ale v novodobých českých dějinách spíše pravidlem.

  Začíná Masarykem, Benešem a Štefánikem, kteří se ve spolupráci s Francií, Anglií a USA zasadili o rozbití Rakousko-Uherska, Benešem osobně, který v součinnosti s Francií a Anglií intrikoval proti územní integritě Československa za odstoupení Sudet, Benešem a exilovou vládou, kteří ve spojení se Stalinem převedli zemi do sovětského bloku, zavedli socialistické zřízení a teror, vyhnali německou menšinu a odstoupili Podkarpatskou Ukrajinu, přes Gottwalda a KSČ, kteří ve spojení se Stalinem zrušili parlamentní demokracii a zavedli diktaturu proletariátu, skupinku kolem Biľaka, která podněcovala Brežněva k vojenskému zásahu proti spoluobčanům, až po skupinku kolem Havla, která ve spojení s americkými neocons zatáhla zemi do zločinných mezinárodních seskupení a agresí, Klause, který ji ve spojení s domácími i cizími kapitálově silnými vrstvami rozbil a vnutil jí neoliberální kapitalistický režim a opět Klause, který se ji vytrvale snaží odtrhnout od Evropské unie, ke které se rozhodnutím svých občanů připojila.

  Účinné obraně občanů proti intrikám jejich zastupitelů brání i to, že neexistuje prostředek, jakým by mohli svou vůli – například před Ústavním soudem – prokázat. Výzkumy veřejného mínění se liší podle metodologie, jsou manipulovatelné, nezobrazují uvážený názor, nýbrž momentální náladu, ale především se dají beztrestně ignorovat. Institut referenda tímto prostředkem pro mezní situace je. I když, jak jsme viděli v roce 1992, sám o sobě nikoli dostatečným. To, co k němu chybělo byla povědomí o jeho možnosti a vůle a odhodlání si ho vynutit.

  Tím se dostáváme k dalšímu aspektu referenda a přímé demokracie, k jejich působení na politickou kulturu. S každým dalším prosazeným svévolným rozhodnutím, s každým dalším ustátým korupčním skandálem, s každou další ukradenou miliardou jsou na jedné straně dále ubezpečováni členové establishmentu o své nekontrolovatelnosti, nezávislosti na právním řádu a beztrestnosti a na druhé straně občané o své bezmoci, bezvýznamnosti a vydanosti na pospas. Tato spirála ovšem nemůže stoupat do nekonečna. Narůstající frustrace, rozklad hodnot, společenského řádu a identity v nějakém okamžiku nezbytně končí rozpadem společenských vazeb a soudržnosti, nepokoji, revolucemi, občanskými válkami.

  Fungující referendum a další nástroje přímé demokracie působí proti tomuto trendu. Kladou meze jak všemohoucnosti establishmentu, tak i bezmoci občanů. Čtenáři, kteří mají možnost srovnání se možná pozastavili nad mírou sebevědomí a identifikace se svou zemí například u Švýcarů. Rozdílům v subjektivním pocitu odpovídají rozdíly v kontinuitě státního útvaru, stabilitě politického zřízení, hospodářské prosperitě, mezinárodní prestiži, úspornosti a efektivnosti státní správy či míře korupce. Švýcarští občané se samozřejmě od českých neliší jinou genetickou výbavou, ale pouze opačným chápáním vztahu mezi občanem a politickými institucemi. Švýcarský systém se původně měl stát předlohou pro uspořádání nově vznikajícího Československa. Nestal, naneštěstí pro ně. Modely vzniklé zdola, z iniciativy občanů, lze ztěží implantovat na státy vzniklé shora, svévolí jedinců. Ty musí za poznání tvrdě zaplatit.

  Někdejší poslanec Daniel Kroupa v r. 1996 varoval před otvíráním dveří vládě lůzy. Měl nepochybně na mysli lůzu občanskou, nikoli lůzu politickou, která si dveře k vládě vykopla sama. Jeho a řada podobných výroků, které nám sdělují, že prostý lid není – na rozdíl od jejich autorů – kvalifikován rozhodovat o svých vlastních záležitostech, stojí za zamyšlení. Pomiňme nyní rovinu historických úvah o vrchnostenské tradici, rovinu psychopatologických úvah o panické hrůze z vlastní bezvýznamnosti i politologickou rovinu pravolevých schémat a soustřeďme se na vzorce, ze kterých se rodí a na důsledky, které pro praktické fungování společenského systému mají.

  Daniel Kroupa a s ním celá řada dalších se míjejí se dvěma základními předpoklady, na kterých je fungující demokratický společenský řád založen: s předpokladem rovnosti občanů a s předpokladem, že lid je zdrojem veškeré státní moci. Jsou přesvědčeni, že o věcech společných musí rozhodovat jacísi odborníci, jakási blíže nespecifikovaná kvalifikovaná elita, k níž z jakýchsi blíže nespecifikovaných důvodů počítají samozřejmě i sami sebe.

  Jako katastrofické scénáře rizika nezpůsobilosti občanů rozhodovat o svých vlastních záležitostech obvykle uvádějí například zrušení demokratických a humanitárních principů a ochrany menšin, zavedení trestu smrti, zrušení armády či daní, vypovězení mezinárodních smluv. Jejich nevyslovovaným předpokladem je, že normy, které tomu brání pocházejí od nějaké vyšší autority, než je pouhá moc lidu a že existují nějací odborníci, kteří je musí před tímto lidem ochraňovat. Jsou odtržené od reality hned ve dvou směrech. Jednak nic nebrání zvolení politických stran, které by takové cíle v programu měly. Hitler, Gottwald, G. W. Bush i Klaus byli zvoleni v demokratických volbách. A za druhé, v minulosti to byli právě svévolní odborníci, kdo zrušil demokratické a humanitární principy, ochranu menšin, vypověděl mezinárodní smlouvy. Horší katastrofy, než jaké dosud napáchali naši političtí odborníci od občanů zaručeně nehrozí.

  Od tohoto základního antidemokratického přesvědčení se odvíjejí novodobé české dějiny ve svých dvacetiletých periodách, na jejichž konci se moci zmocní vždy nová elita odborníků, udělá za tou předchozí tlustou červenou čáru a začne si, bez ohledu na občany a následky, stát zařizovat podle svých potřeb vždy znovu od nuly.

  Institut referenda může ke společenské a státní stabilitě významně přispět. Konkrétně zhmotňuje abstraktní ústavní principy rovnosti občanů a lidu jako zdroje moci. Přenáší utváření hodnotových norem z elitárních ideologických skupinek na celospolečenskou diskusi a konzervuje tak jejich kontinuitu při jejich průběžné revizi. A konečně, předchází nárůstu společenského napětí, vedoucímu k radikálním výměnám elit a činí radikální zvraty ztěží možné.

  To není filipika proti odborníkům jako takovým. Ty potřebujeme, co nejlepší. V každém okamžiku od nich chceme znát stav, vyhlídky a rizika, chceme vědět jaké máme možnosti a jaké následky které rozhodnutí obnáší. Zároveň si ale musíme být vědomi, že odborník je zpravidla profesionál, že není nestranný, ale ve svém oboru závislý a že doporučení, která nám dává – a často i fakta, která nám předkládá – jsou zatíženy profesními zájmy, které se nemusí krýt s našimi. Rozhodovat musíme nakonec sami. To je věcí hodnotových preferencí a na hodnoty žádní odborníci neexistují. Hodnoty jsou výsledkem konsensu.

  V široké diskusi o hodnotových preferencích spočívá vlastní podstata referenda. Technokratické vidění rozhodovacího prostředku přehlíží, že referendové hlasování je až zakončením obsáhlého procesu. Začíná uvědoměním si nějakého naléhavého problému skupinou iniciátorů a vyžaduje od nich jeho precizní formulaci. Fáze shromažďování podpory pro vyvolání referenda prokáže, zda jej jako naléhavý vnímají i ostatní. Potvrdí-li to, stává se problém oficiálně předmětem celospolečenské diskuse, která se diametrálně liší od volebních kampaní svou konkrétností, věcností a argumentativností, délkou a hloubkou a ve které občané nejsou pasivními objekty billboardové propagandy, ale aktivními účastníky, kteří si důsledky svého rozhodnutí ponesou. A jejich rozhodnutí je konečnou a nezpochybnitelnou autoritou, která určuje hodnotové priority pro další dlouhé období.

  Podívejme se nyní z této perspektivy na návrh ústavního zákona o celostátním referendu, předložený ČSSD 26. října 2011. Za tuto iniciativu patří ČSSD zcela nesporně velký dík. Nicméně není oním chybějícím základním článkem v hierarchii legitimity lid – ústava – parlament – vláda, ale v mnoha ohledech spíše polovičatým ústupkem mocenských struktur narůstající nespokojenosti občanů, zpoplatnitelným v příští volební kampani.

  Mandatorní schvalování ústavy a jejích změn coby nejelementárnější funkci referenda nalezneme i v zemích, kde jsou jeho funkce jinak spíše omezené. Předložený návrh však nejenže mandatorní referendum vůbec nepředpokládá, ale ústavní tématiku z rozhodování občanů dokonce výslovně vyjímá: V celostátním referendu mohou občané České republiky rozhodnout … o návrhu zákona, kromě zákona ústavního. Tím je ovšem celý princip legitimity lidu jako zdroje veškeré státní moci postaven na hlavu – parlamentní strany zjevně stojí nad ním a legitimují samy sebe v tradici Beneše a jeho dekretů.

  Další mandatorní témata jako odvolání hlavy státu (zejména při jeho přímé volbě), převedení pravomocí na nadnárodní orgány, ratifikace mezinárodních smluv či vyhlášení války bývají upravována různě, ale není právě logické, aby bez zákona o obecném referendu bylo referendum pro vstup do EU mandatorní, zatímco se ním by bylo již jen fakultativní.

  Princip parlamentních stran jako zdroje veškeré státní moci sledují i navrhovaná omezení přípustných otázek, které nesmí směřovat ke změně podstatných náležitostí demokratického právního státu (kterépak to jsou a dle čí úvahy?), jakož ani … k rozhodnutí, které by znamenalo úpravu daňových, poplatkových nebo jiných platebních povinností … ani k ustanovování jednotlivých osob do funkcí a k jejich odvolávání z funkcí. Srozumitelněji by se daly opsat tak, že lid je zdrojem veškeré státní moci, ale nesmí nám sahat na prachy a na funkce. Kde se tahle arogance bere? Jsou to jejich peníze? Že se zastupitelé do funkcí volí a nikoli ustanovují je jasné, ale znamená to snad, že tím okamžikem jejich odpovědnost voličům skončila?

  Stejný princip vyjadřuje i další ustanovení: Zákon schválený v referendu může být změněn nebo zrušen nejdříve v následujícím volebním období Poslanecké sněmovny a to … zákonem, k jehož přijetí je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Odporuje nejen čl. 2 odst. 1 Ústavy, ale i předchozímu odstavci stejného článku, který říká, že rozhodnutí přijatá v referendu jsou závazná pro všechny orgány i osoby. Navíc vnucuje (stejně jako ustanovení o jeho opakování) referendu zcela cizí element periodicity volebních období. Nehledě na opět převrácený princip legitimity (referendum schvaluje ústavu a ta určuje volební období, nikoli naopak) je uchování stability a kontinuity společnosti a státu nezávisle na turbulencích a peripetiích volebních a vládních period právě jednou z jeho nejdůležitějších funkcí.

  Přímá demokracie, v podobě referenda, by měla být formou výjimečnou, doplňkovou k zastupitelské demokracii … Nelze očekávat, že by referendum bylo vyhlašováno častěji než jednou během čtyřletého volebního období Poslanecké sněmovny, pokud bude vůbec vyhlášeno, říká důvodová zpráva a již tento předpoklad, není-li alibisticky adresován oponentům, je pochybný.

  Protipólem je švýcarská praxe, ve které občané rozhodují čtyřikrát ročně hned několik komunálních, kantonálních a spolkových referend a určují tak základní orientaci politiky průběžně. To ovšem předpokládá jinou tradici a zkušenost. V českých podmínkách by bylo optimální, kdyby nedlouho po přijetí zákona uspělo nějaké referendum z iniciativy občanů, například o důchodové reformě, aby se na obou stranách utvořilo povědomí, že zde takový použitelný a účinný nástroj vůbec existuje. Poté lze očekávat řadu dalších iniciativ a optimální by opět bylo, kdyby se z nich realizovala jen část, aby si obě strany ověřily také jeho náročnost a výjimečnost. Dlouhodobě by však měl být sledován cíl jeho postupně se zvyšující frekvence a postupného přenosu rozhodování od partajních elit směrem k občanům.

  Bez zkušeností je ovšem obtížné takové výchozí parametry nastavit. Předloha předpokládá iniciativu ve formě společné petice nejméně 200 000 oprávněných občanů. Mechanické přebírání prohibitivních limitů ze zemí, kde je referendum spíše institucí moci je ovšem v tradici české apatičnosti a skepse k celé politice poněkud ošemetné. Petici Několik vět, která v závěru minulého režimu nepochybně vyjadřovala postoj velké části obyvatel a byla často interpretována jako masová, podepsalo 40 000 občanů (z 15 milionů). I když uvážíme, že to bylo vnímáno jako jisté riziko, za navrhovaných podmínek by v minulém režimu iniciativa za referendum o občanských právech nejspíše neprošla. Komunisté se referenda obávali zbytečně.

  Stav, kdy je iniciativa sice uzákoněna, ale přes všechna k ní se upínající očekávání zůstává občanům nedostupná je nejhorší možný s důsledkem dalšího prohloubení pocitů zklamání, frustrace, bezmoci. Za referenční hodnoty by proto bylo vhodnější vzít švýcarské, kde je k iniciativě zapotřebí 50 000 podpisů a k iniciativě za revizi ústavy 100 000 podpisů.

  Prohibitivní je však zejména podmínka platnosti výsledku referenda, jestliže se pro ně v hlasování vyslovil takový počet oprávněných občanů, který tvoří alespoň jednu třetinu z celkového počtu občanů, kteří byli oprávněni v referendu hlasovat, a zároveň jde o nadpoloviční většinu oprávněných občanů, kteří se zúčastnili hlasování. Znamená to povinnou volební účast mezi 33% voličů, pokud budou všichni hlasovat stejně a 67%, pokud bude poměr hlasů vyrovnaný. Poslanci sami byli za takové účasti zvoleni naposledy v roce 1998. Pro zavádění odlišné úpravy pro parlamentní volby a referendové hlasování existuje sotva jiné vysvětlení, než že je to prostředek jak referendum legislativně odblokovat. Slovenské zkušenosti ukazují, že navýsost účinný.

  Otázkou je rovněž lhůta k diskusi. Návrh stanoví, aby se konalo nejdříve devadesát dnů a nejpozději sto dvacet dnů ode dne, kdy prezident republiky referendum vyhlásil. Uvážíme-li, že veřejná diskuse je jeho nejpodstatnější částí, je horní hranice příliš nízká. Než se vypotřebuje prvoplánová propaganda, zkonsolidují okruhy a argumenty zastánců i odpůrců, ujasní struktura problému, jeho souvislosti, důsledky přijetí a zamítnutí, než se širší okruh občanů v komplexnější problematice zorientuje tak, aby mohl zaujmout uvážený názor, než se zpracují argumenty vedoucí k revizi počátečního postoje – to všechno trvá dlouhé měsíce. Lhůta až rok je podle mého názoru přiměřenější. V návrhu také chybí kdo ji stanoví (prezident podle vlastní úvahy?). Bylo by rovněž ku prospěchu zavázat veřejnoprávní sdělovací prostředky, aby v této době pořádaly vyvážené konfrontace zastánců a odpůrců.

  Měl-li bych své pochybnosti a námitky k předloženému návrhu zákona shrnout do pozměňovacího návrhu, pak by obsahoval následující body:

  Čl. 1 odst. 1: V celostátním referendu rozhodují občané České republiky

  ■o revizi Ústavy a ústavních zákonů České republiky,
  ■o odvolání hlavy státu,
  ■o změně státních hranic,
  ■o vyhlášení válečného stavu, vyslání ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky, pobytu ozbrojených sil jiných států na území České republiky, účasti České republiky v obranných systémech mezinárodní organizace,
  ■o ratifikaci mezinárodní smlouvy, kterou jsou některé pravomoci orgánů České republiky přeneseny na mezinárodní organizaci nebo instituci.
  Čl. 1 odst. 2: V celostátním referendu mohou občané České republiky rozhodnout o dalších zásadních věcech vnitřní nebo zahraniční politiky státu, pokud zamýšlený cíl referenda

  ■není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky,
  ■není v rozporu se závazky, které pro Českou republiku vyplývají z mezinárodního práva,
  ■nezasahuje do výkonu soudní moci.
  Čl. 3 odst. 1 [Návrh na vyhlášení referenda jsou oprávněni podat] pís. c): petiční výbor, zastupující nejméně 200 000 oprávněných občanů pokud jde o rozhodnutí ve věci podle čl. 1 odst. 1, anebo nejméně 100 000 oprávněných občanů pokud jde o rozhodnutí ve věci podle čl. 1 odst. 2.

  Čl. 5 odst. 1: prezident republiky vyhlásí referendum … tak, aby se dle návrhu žadatele konalo nejdříve devadesát dnů a nejpozději jeden rok ode dne, kdy jej vyhlásil.

  Čl. 5 odst. 4: Veřejnoprávní média poskytnou v době mezi vyhlášením referenda a hlasováním vyvážený prostor pro zastánce i odpůrce jeho zamýšleného cíle a pro jejich vzájemnou konfrontaci.

  Čl. 6 odst. 1 (minimální účast) a odst. 6 (opakování až v dalším volebním období) vypustit.

  Čl. 8 odst. 3: Zákon schválený v referendu může být změněn nebo zrušen pouze referendem.

  Zda tyto pozměňovací návrhy dojdou ohlasu pochybuji, ale doufejme alespoň, že neprojde vyloučení zdroje veškeré státní moci z rozhodování o ústavních zákonech. Jen tak si totiž zákon o celostátním referendu, bude-li to považovat za potřebné, může lid změnit sám.

 124. bengo napsal:

  ach jo….

 125. Jan napsal:

  bengo nad argumenty Milana mohl jenom správně zareagovat ach jo….
  I já o podobné reakci na argumenty Milana zvavažoval.
  Pane Milane, Svatopluk Beran vám uvedl některá fakta o současné zastupitelské demokracii s konkrétními technickými návrhy fungování přímoé demokracie.Jistě vám uvedený informační zdroj byl plně dostačující.
  Protože vy jste člověk hodně tázavý je třeba vás zahrnout již předem co nejširším zdrojem informací a odpovědí na vaše zvídavé dotazy.
  Pane Milane, vy o globálním kasínovém kapitalismu a jeho negativními sociálními a ekonomickými dopady na středně a nízko příjmové části společnosti vůbec nic nevíte.Pravé viníky a skutečné příčiny dluhové krize vidět raději také nechcete.Pouze vše jednoduše paušalizujete a hodnotíte.Již jednou jsem vám zde psal,že vámi uváděně argumenty nejsou nčím odborně podloženy.O současné napjaté situaci ve společnosti zřejmě také nic nevíte nebo lépe řečeno nemusíte možná vědět.
  Vaše uvažováni je hodně podobné bývalému poslanci D.Kroupovi a jemu názorově blízkých.Možná by jste také raději bral nějakou formu pravicové diktatůry která by tu lůzou dole více umravnila.
  Populismus má největší naději uspět v současném systému zastupitelské demokracie s korupční a neschopnou vládou P.Nečase než v demokracii přímé.Z laciného populismu by mohl vzejít nějáký ten >>osvícení

 126. jan napsal:

  Pokusím se dokončit svůj komentář na adresu Milana.
  Pro Milana z populismu nějáký vzešlí >>osvícený

 127. Daňový soumar napsal:

  Tady je to jako na sjezdů bláznů. :)) Host vyhazuje číšníka :)). Jednou si nás lůza všechny koupí :)).

 128. bengo napsal:

  Ne Jane, ale nad sáhodlouhým textem p. Berana, který zřejmě opět nikdo nečte.

 129. Milan napsal:

  Berane, to byla dřina vytvořit tak dlouhý z něčeho opsaný blábol. Já ho nečtu, jelikož tam nic nového nenajdu a předpokládá, že je tam opět sáhodlouze rozvedené opodstatnění vašeho revoluční myšlení.

 130. Jan napsal:

  Pane Milane,vy se zde také moc nenadřete.Svatopluk Beran na rodíl od vás a vám podobným, otevřeně předkládá své občanské postoje a jemu názorově blízkých argumentů a možných řešení celospolečenských problémů.Vy zde pouze velmi opatrně a raději pohodlně otevřeně své názory moc nesdělujete.Proto je zákonitě vaše chytře zvolená pozice diskutujícího mnohem snaší. Demokracie je pro vás a vám názorově podobným opravdu nejhorší ze všech možných systémů. Jste přesvědčeni, že dává přílišnou moc do rukou, podle vás nezodpovědné, nekvalifikované a snadno manipulovatelné většiny. Demokracie se vám proto jeví jako systém, v němž se k moci dostávají populističtí demagogové, kteří důvěřivému davu naslibují vše, co si přeje, aby pak veskutečnosti vládli jen ve svůj vlastní prospěch. Podle vás je nejlepšíta správa obce, která prosazuje obecné dobro, a ta je možná jen jako vláda moudrých a morálně kvalitních jedinců. Nejlépe však toho nejlepšího z nich. Jako nejlepší se ovšem musí tento vyvolený jedinec vybrat sám, neboť za takového se považuje každý z nich. Ano, i takto lze chápat demokracii. Tento názor, demokracie já a mnozí další odmítáme, můžeme ho nazvat „modelem obecného dobra“.Tento váš elitářský postoj, který je mezi českou, humanitně vzdělanou inteligencí poměrně rozšířený. Vzhledemk tomu, že v humanitních vědách přece jen ještě přetrvává duch starého Rakouska s jeho sňatkem trůnu a oltáře, s jeho stavovskou pýchou a uctíváním moci vyvolených, není se čemu divit. I občanská společnost či nepolitická politika, o níž tak mnozí rádi hovoří, se v jejich ústech mění jen v morálními frázemi maskované výtahy k moci, které mají tu výhodu, že umožňují „charismatickým“ osobnostem dobýt mocenské posty, aniž by se musely zatěžovat přemýšlením o životě a skutečných potřebách běžných občanů a nutností získat jejich hlasy ve volbách. Opravdové občanské společnosti, tj. samostatných a aktivních občanů, se tito elitářští pánové a dámy přímo děsí.

 131. Jan napsal:

  Pro Milana uvádím některá fakta a argumenty, které jeho jeho argumenty proti přímé demokracii vyvrací.
  Je pravda, že čtyřicet let komunismu znamenalo pro nás značné zpoždění za politickým vývojem v západní Evropě. To ale přece v žádném případě nemůže mít za následek to, že bychom toto zpoždění nesrovnali a že už se navěky budeme opožďovat o oněch čtyřicet let. Zkušenost Západní Evropy ukazuje, že systém politických stran se dostává do krize (viz Rakousko – Haider, Itálie – Berlusconi, diskuse o budoucím vývoji v EU – irské referendum zamítající dohodu z Nice pro její nedemokratičnost a demokraticky nekontrolovanou militarizaci EU), a my bychom měli opakovat jejich chyby? Podle průzkumů veřejného mínění v SRN a Nizozemí si 70 % až 80 % občanů přeje přímou účast na rozhodování
  i příjímání konkrétních zákonů.
  O tom, zda-li jsou občané „zralí“ pro takové rozhodování, nemohou nikdy rozhodovat stávající mocenské elity. To bychom ještě neměli ani všeobecné volební právo. Důkazem takové zralosti je usilování samotných občanů. Občané jsou zralí na nějaké právo tehdy, když je požadují a když jsou ochotni za jeho získání také bojovat, ať již jde o všeobecné volební právo nebo právo na iniciativu a referendum.
  Otázka: To si opravdu představujete, že nějaká dojička bude rozhodovat o tom, jestli má být postaven Temelín
  Odpověď: Když si pozvete opraváře televize, budete hlasovat, jakou součástku má vyměnit?
  Když si pozveme opraváře, opravdu mu neradíme, co má konkrétně dělat. Zveme si jej přece proto, že tomu nerozumíme. Ale zveme si jej! Naše přání je, abychom se mohli opět dívat na televizi. V případě poruchy tedy voláme specialisty, odborníka a zadáváme mu cíl jeho snažení, pro jehož dosažení využívá svou odbornost. Cíl jsme ovšem zadali my, a to je podstata demokracie vůbec, nikoliv jen přímé.
  Obdobně rozhodnutí o spuštění či zastavení Temelína není rozhodnutím odborným, ale politickým. To znamená, že je rozhodnutím o tom, čí zájmy budou prosazeny. Zjednodušeně řečeno: budou uspokojeny zájmy těch, kteří na spuštění Temelína vydělají, nebo těch, kteří na něm prodělají, např.tak, že budou muset snášet bezpečnostní rizika s tím spojená? Není žádná věda, která by mohla tento spor rozhodnout. Proto máme parlament s volenými zástupci, zvolenými i tou dojičkou. Tedy i ona zde rozhoduje.
  Ostatně je velice zajímavé, že autor tohoto dotazu zmiňuje právě dojičku; proč ne popeláře, kominíka, zedníka atd.? Jakmile se takto zeptáme na právo dojičky rozhodovat, ptáme se ve skutečnosti na práva všech občanů, neboť i univerzitní profesor je v mnoha oborech takovou nekvalifikovanou „dojičkou“. Jakmile si tedy položíme tuto otázku, ukážese nám, že se jedná o pokus manipulovat mužské čtenáře tak, aby souhlasili s potlačením svých vlastních práv.
  Ovšem přímá demokracie nepopírá význam odborníků, jako to ostatně nečiní žádná demokracie. Právě k tomu, aby občané svých cílů skutečně dosáhli, potřebují odbornou pomoc. Odborné znalosti tak plní v dějinách stále tutéž funkci – slouží lidem k dosahování jejich cílů, nebo aby jim ukázaly, že tato cesta je slepá, tato příliš nákladná, toto tvrzení mylné. Jde jen o to, kdo tyto znalosti využívá a v čí prospěch.
  (Použitý zdroj:Hnutí za přímou demokracii).

Leave a Reply