Blog Jihlavských listů

Archív: Květen 2012

Spadla klec?

Štěpán Komárek | Úterý, 15. 5. 2012 v 21:12

Největší zpravodajskou událostí dnešního dne je bezesporu zatčení středočeského hejtmana Davida Ratha s krabicí napěchovanou penězi v ruce protikorupční policií. Pokud se vše z čeho je obviněn prokáže, tak zavolám hurá, konečně se chytila alespoň středně velká ryba. O něm však psát nechci. Zaujala mě jiná věc na tomto případu. Spolu s ním byl ve stejné aféře zatčen i Petr Kott. Bývalý poslanec za ODS a průkopník stále častěji využívané politické disciplíny. Totiž přeběhlictví. Svého času ve sněmovně přeběhl k vládnímu táboru a umožnil fungování vlády. To bylo v dobách, kdy přeběhlictví bylo vzácnějším jevem než dnes. Další volební období se již začalo rozjíždět ve větším a současná vláda přes slib premiéra Nečase, že se o přeběhlíky v žádném případě opírat nebude, jich  má k dispozici nepočítaně. Aby Petr Kott nebyl průkopníkem i nadále, můžeme jen doufat.

O střetech zájmů a zastupiteli zvoleném za Havíření

Jan Tesař | Úterý, 1. 5. 2012 v 14:50

Střety zájmů v komisích… 

Členové kulturní komise, kteří sami pořádají kulturní akce s grantovou podporou, působí na občana přirozeně podezíravého nedůvěryhodně. Z tohoto důvodu by podle mého názoru tuto funkci buď neměli zastávat, a nebo by neměli žádat o granty. Možná takové členství v komisi není přímo ve střetu zájmů, ale je to rozhodně ve střetu s politickou etikou (tak jak ji vnímám já). Nutno dodat, že se podezíravému občanovi s ohledem na trpké zkušenosti nelze divit.

Zákon § 83, odst. 2) novely, který říká:
Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují tomu, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu, nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánů obce, který má danou záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce.

Projednávání takovéhoto střetu zájmů by tedy mělo být dohledatelné v zápisech ze zasedání komisí.

Pan Kolář byl prý zvolen především za Havíření…

Hleď občane, jak si tvou důvěru vykládá tebou zvolený „nezávislý“ zastupitel. Ale jak má chudák pan zastupitel Kolář vědět, kdo ho vlastně zvolil, a co je tedy přáním jeho voličů? Vodítkem by mohl být volební program uskupení Krásná Jihlava, za kterou kandidoval. Případně se může řídit univerzálním řešením, kterým si mnoho nepřátel neudělá a pravděpodobně mu zajistí znovuzvolení…Inu čiňte tedy tři kroky doleva, jeden vzad, čtyři vpřed a doprava stačí jeden.

Pozor ale při svém konání na slib, který jste složil:

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I