Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

134 miliard Kč chtějí ODS + TOP 09 darovat církvím

Zdeněk Gryc | Pátek, 10. 8. 2012 v 9:26

Billboard „134 miliard Kč chtějí ODS  +  TOP 09 darovat církvím“, je  ukázkou, kam až to může dovést předvolební kampaň strany,  mezi jejíž čelné představitele po léta patřily „upřímné“ obličeje Grosse a Ratha. Uvítal bych billboard s „upřímným“ pohledem Ferdy  mravence, který  uklízí v  interiéru strany. Trochu pokání by mohlo být vkusnější.

CÍRKEVNÍ ARCHITEKTURA,  ČISTÁ A PĚKNÁ BY NAŠIM MĚSTŮM PROSPĚLA VÍCE, NEŽ SI UMÍME PŘEDSTAVIT.

Doporučuji malý výlet do Želivského kláštera, kde působil vězeň a opat Vít Tajovský. Podívat se do míst, kde žili „Babičtí vrahové“. Do Čihoště, kam Roman Podrázský, starosta Přibyslavi „vysochal“ sochu faráře Toufara. Do Moravce na les prostých, křížů internovaných kněží a sester, které Podrázský uctil sochou Krista.  Nakonec pak do Přibyslavi,  komorního městečka,  obohaceného církevní architekturou o jejíž zachování v současnosti jde.

Zdeněk Gryc

39 komentářů k článku “134 miliard Kč chtějí ODS + TOP 09 darovat církvím”

 1. VladimírV říká:

  Obsahu článku pana Gryce tak trochu nerozumím. Dávat do protikladu názor socanů, potažmo velké části společnosti na morálnost a rozsah navrhovaných církevních restitucí s krásou církevní architektury nemá prostě žádnou logiku. Je to stejné, jako kdyby se začalo bránit oprávněné kritice na adresu některých zbohatlíků, kteří své majetky nabyli zločinným způsobem, poukazem na to, že mají přece své krásné vily a drahá auta, čehož by si společnost měla vážit.

 2. staník říká:

  Vážený pane Gryci, rád si přečtu vaše postřehy, co se týče architektury – jsou většinou zajímavé. Nechápu, ale co jste myslel tímhle sloupkem, který nemá hlavu ani patu. Souhlasím s vámi, že církev zanechala světu mnohé architektonické skvosty (které však vytvořil někdo jiný) , ale taky mnoho jiného, spíše negativního. Jsem zásadně proti církevním restitucím v jakékoli podobě. A v dnešní době, kdy je značný odliv věřících a církev má i hodně průserů a nejen u nás, ještě více. Podívejte se kolik lidí v mladém a středním věku dnes zajde do kostela. Díky štědré podpoře státu se podařilo mnohé církevní památky zachránit. A pokud restituce, tak v tom případě i absolutní odluka církve od státu, čímž se namane otázka: Z čeho bude církev posléze fungovat (výplata kněží,udržování polností, historických objektů atd) ??? A až za pár let všechno pro….ají, tak opět přijdou s brekem ke státu a budou zase škemrat o pomoc. A k těm vašim jménům, příkladům…..klidně bychom se mohli pobavit o minimálně desítkách církevních hodnostářů, kteří v rámci vědeckého ateismu a dialektickému materialismu spolupracovali s komunistickým režimem navzdory svému křesťanskému přesvědčení, a co křížový výpravy, čarodějnické procesy,církevní inkvizice, násilné vnucování víry (Amerika,Afrika, Asie apod.) atd…….. ale do toho se nemá cenu pouštět. Samozřejmě další věcí je to, že se mi taktéž nelíbí volební kampaň v tomto duchu. Na druhé straně to ukazuje na předvolební etiku jednotlivých stran a občan si alespoň udělá obrázek sám. V závěru se domnívám, že kdybyste si odpustil ten politický podtext, byla by to skvělá pozvánka po našich památkách a sedl bych na kolo a zajel do Želiva na čumendu a mrknul se jak vaří pivo:-) Zkuste si svůj článek ještě jednou přečíst, popřemýšlet nad jeho logikou a vypovídající hodnotou a já se těším na vaše další příspěvky z oblasti architektury, kde jste jako doma.

 3. Jan P. říká:

  Zdeněk Gryc ve svém komentáři 134 miliard Kč chtějí ODS + TOP 09 darovat církvím nerespektuje základní demokratická pravidla.Neobjektivně hodnotí a přehliží veškeré politické a občanské dění kolem vládou navrhovaných církevních restitucí.

  1,Nerespektuje většinový nesouhlas společnosti vládou navrhované církevní restituce.Jaké jsou důvody proč většina našich občanů nesouhlasí vládou navrhovanými restitucemi Z.G. nezajímá.O e-mailové kampani proti církevním restitucím, která byla spuštěna na stránkách Hnutí za přímou demokracii se raději nezmiňuje

  2,neobjektivně sdílí názor na kampaň ČSSD proti církevním restitucím.Názory řady různých poctivých kněží a duchovních na zmiňované restituce možná Z.G ani nezná ?

  Ivan Štampach(Ivan Odilo Štampach (* 18. února 1946 Praha) je český religionista a teolog, jeden ze zakladatelů Křesťansko-sociální platformy ČSSD a vysokoškolský pedagog. Od roku 2000 působí na Univerzitě Pardubice jako docent na katedře religionistiky.
  Roku 1983 byl Ivan Štampach tajně vysvěcen na římskokatolického kněze a vstoupil do dominikánského řádu, kde přijal jméno Odilo. Roku 1999 se stal duchovním starokatolické církve, čímž z hlediska římskokatolické církve upadl do exkomunikace. V současné době se nadále hlásí ke křesťanství, nepůsobí však však v žádné církvi.[zdroj?]

  Tomáš Tožička je technik, teolog a odborník na rozvojovou problematiku. Do roku 1989 pracoval v dělnických profesích, po té vystudoval teologii v Praze a Atlantě. Zakládal a řídil střediska sociálních služeb na Mostecku (pro bezdomovce a nezaměstnané) a v Praze. Byl členem Ekumenického týmu Světové rady církví při OSN v New Yorku se zaměřením na témata financování rozvoje a oddlužení chudých zemí. Je jedním z koordinátorů kampaně Česko proti chudobě.

  I.Š.a T.T. v DR npř. správně uvádí:
  Představitelé náboženské minority v české společnosti vůčihledně a vulgárně lžou, když nesouhlas sociální demokracie s podobou narovnání mezi církvemi a státem přirovnávají k propagandě totalitních režimů naší minulosti. Je zjevné, že sociální demokracie uznává potřebu zmírnění majetkových křivd způsobených církvím minulým režimem a počítá s nějakou podobou narovnání. Odmítá nehospodárnou, na neseriózních údajích založenou nyní projednávanou podobu zákona. Církevní papaláši zřejmě připouštějí jedinou podobu opoziční reakce na pravicový návrh zákona, totiž totální podřízení a nepodmíněný souhlas.
  Představitelé náboženských směrů se hněvají na sociální demokraty, že odmítají, aby vláda vzala peníze potřebným občanům a darovala je církvím. Sociální demokraté tradičně stojí na straně neprivilegovaných občanů a jejich politických, občanských a sociálních práv. Že by tím sociální demokraté církve činili z církví spoluviníky při krádeži, to ze stanoviska sociální demokracie přímo nevyplývá. Ale že by církve nesměly být obviněny z podílu na krádeži, pokud na uplácení ze strany vládní koalice přistoupí? Mají snad imunitu už i církve? Nedopustily se snad nesčetněkrát v dějinách krutého a podlého jednání? Je v liberální demokracii povoleno kritizovat vše kromě církví?

  Křesťanské církve a židovské obce reprezentují ušlechtilou nauku. A jejich členové včetně duchovních svému vedení tuto nauku připomínají. Pokud někdo vytkne církvím, že chtějí profitovat z miliard ukradených asociální mocí v době krize penzistům, postiženým, nezaměstnaným, sociálně vyčleněným, studentům a mladým absolventům škol a dalším občanům, nesmí mu v tom být bráněno. Církve nejsou před občanským nesouhlasem chráněny. A občané by přivítali, kdyby se pokusily plnit to, co mají vepsáno do svého programu.
  Čemu vděčíme církvím za posledních dvacet let? Čemu vděčíme církvím za posledních čtyřicet, šedesát, osmdesát let? Je to něco tak závažného, aby to stálo za 100 miliard, za 50 miliard, a stálo to vůbec za něco? Taková úvaha až příliš připomíná rozhovor Hospodina s Lotem ve městě Sodoma, kde marně hledali deset spravedlivých, aby Sodoma mohla být zachráněna. A protože je nenašli, Sodoma byla zničena.

  Nevím, kde bychom dnes mezi nejvyššími funkcionáři církví oněch deset spravedlivých hledali. Spravedlnosti mají sice plná ústa, ale jen pokud jde o majetky, kterých se mohou domoci. Pokud jde o spravedlnost v biblickém smyslu slova – tedy jako péči o sociálně slabé a vyloučené, o nemocné a osamělé – hledali bychom ji ve vedení většiny církví marně.

  Je zajímavé, jak rychlé jsou výroky církve proti jejím kritikům a pokud se mají zastávat mocných. Připomeňme si, jak páter Duka označil odboráře za lůzu. Pane Bože – prolétne křesťanovi hlavou střelhbitá modlitba. Nemá ten Tejc nakonec pravdu, když říká, že by Duka nejraději získal zpátky moc upalovat?

  Zajímavé je, když pak tento pán srovnává protirestituční kampaň s „neblahými antisemitskými a antiklerikálními plakáty ‚třetí říše‘, na rudo přetřenými gottwaldovskými ideology.“ Nejen že plete páté přes deváté, ale hlavně nějak zapomíná na antisemitské kampaně své vlastní organizace. Především na dobu, kdy Katolické listy s podporou vedení českých katolíků podněcovaly antisemitskou propagandu v Hilsnerově aféře. Když se do procesu zapojil T.G. Masaryk, Katolické listy o něm napsaly: „Hanobením rukopisů začal a nyní dospěl až na ochránce vraha.“ Jak se ukázalo, Hilsner vraždu nespáchal, ale antisemitismus z katolické církve nevymizel a oficiální organizace jako např. Jezuité až do roku 1946 nepřijímaly kandidáty „kteří pocházeli z židovské rasy, ledaže jejich otec, děd a praděd prokazatelně patřili ke katolické církvi“.
  Mluvím samozřejmě o vedoucích představitelích církví i jejich charitativních institucí. Vystoupit veřejně a postavit se za marginalizované můžeme očekávat ještě tak od poctivých duchovních – kterých není málo! A rovněž tak najdeme mnoho věřících, kteří svou víru berou jako poslání a ne jako nedělní (nebo sobotní) pokrytecké předvádění své „staré dobré víry“. V roce 2009, ve výzkumu agentury STEM, 30 % dotazovaných, kteří se pokládají za římské katolíky, uvedlo, že církve považuje za neužitečné organizace. To mělo být pro církve alarmující, ale nebylo. Jak říkal Masaryk: „Hus, před ním už Štítný, vyšli z nápravy mravů; v nich jsem našel, co mne už jako chlapce tísnilo, když jsem pozoroval divný život kněží.“ Ovšem místo pomoci a podpory sledujeme už dvacet let tahanice o majetky!

  Jak pravil jeden entuziastický kazatel: „Představte si, že by Ježíš horoval v parlamentu za navracení majetku.“ A já dodávám – dělal by to v době, kdy krize dopadá na stovky tisíc obyvatel této země, na desítky tisíc nezaměstnaných, potýkajících se s ponižováním ze strany úřadů? V době, kdy lidé bez domova umírají na ulicích zimou?

  Ano, křesťanské církve, tedy spíše jejich charitativní odnože s většinou nevěřících zaměstnanců, stejně jako jiné organizace, poskytují i sociální či jiné služby. Za ty ovšem, a tak je to správné, dostávají zaplaceno. Je to málo a stejně jako v případě všech, kteří dělají dobrou sociální práci, by to mělo podstatně více. A kdyby postavy jako Duka , Daníček a Ruml vystupovaly častěji proti korupci a nepoctivosti, kdyby podporovaly odborné týmy hledající nová řešení – jak to dělají církve jinde – nemuseli jsme skončit se zkorumpovanou vládou řízenou bandou lumpen-podnikatelů z daňových rájů. A na ty služby by bylo!

  Ovšem takhle to vypadá, že církevní představitelé se do politiky dovedou zapojit, jen když je ovládne šílenství zlaté horečky spojené s vidinou obrovských majetků a spekulací s nimi.

 4. Čuzek říká:

  To jsou všechno zbytečný kecy. Češi prostě neradi něco vrací. Jako dobře, nějaká morální satisfakce – řekněme omluva, památníček…to jo. Ale někomu něco vracet ??? Podívejte se, jak se národ stavěl k vracení majetku po Baťovi. To byl hnedka u všech kolaborant a kapitalista nejhrubšího zrna.

  Ono je to vlastně skvělé. MY jsme nic neukradli. Kdepak, to zlí komunisti. My za to nemůžeme. Ale vracet to nebudeme, jednou už je to naše, tak jakýpak copak… že ano ? :)-

 5. Zítek říká:

  To Čuzek…..napsal jste to velice trefně……..a že kryptokomunisté z čssd řvou proti navracení ukradeného? To mě nepřekvapuje………..hrají to právě na nízké pudy užitečných idiotů, jak říkal Lenin svým ,,ovcím,, a je tristní, že zloději hlasují o tom, jestli ukradené má být vráceno…..

 6. Venca říká:

  ona by církev nejdřív musela dokázat,že jí byl majetek skutečně ukraden a hlavně taky doložit,jak k němu přišla.A to bych strašně rád viděl 🙂 Asi by spíš pak musela vracet ona.

 7. Standa říká:

  Venco, pokud byste to rád viděl, tak se spojte třeba s někým, kdo jedná za církve s vládou. Budete se divit, ale oni to skutečně doloženo a zdokladováno mají. Váš příspěvek – nezlobte se na mě – je jenom další ukázka české malosti a vysvětlení, jak tady mohl komunismus tak dlouho v pohodě fungovat…

  U Dobronína „vlastenci“ PO VÁLCE odpravili pár germánů. Jak se k tomu staví veřejnost ? „To není pravda, to by češi nikdy neudělali !“. Pak se ukáže, že to asi pravda byla. A co veřejnost ? „No co, tak dobře, ale to mají za Lidice a za Osvětim“.

  Tohle je úplně stejné. Veřejnost – „Proč by měla církev DOSTAT DAREM 130 miliard z NAŠEHO ???“. Ale ono to není naše, my jsme jim to kdysi sebrali. Veřejnost – „Dobře, ale ono to stejně nebylo jejich !“ Bylo, sami si to postavili a po staletí udržovali. Veřejnost – „no to je sice pravda, ale oni taky nejsou bez viny. Upalovali čarodějnice.“

  Proboha, kde to žijeme.

 8. Jan P. říká:

  Standa říká: Venco, pokud byste to rád viděl, tak se spojte třeba s někým, kdo jedná za církve s vládou. Budete se divit, ale oni to skutečně doloženo a zdokladováno mají.

  A kdo stanovil tuto částku? Ona sama!
  Kdo to stanovil? Katolická církev, která byla a je nepřítelem demokracie. Jak před několika lety napsal významný katolický teolog Hans Küng, Vatikán je vždy mocichtivý.

  Argumenty Standy o správnosti dohodnuté částce mezi vládou,která má důvěru 20% občanů a zástupce za církve má mít důvěru a podporu většiny občanů!?

  Standa zde uvedl příklad jednání některých našich občanů po skončení 2.světové válce „vlastenců“ u Dobronína.Jeho uváděné příklady některých poválečních extrémních případů srovnává se současným oprávněným nesouhlasem většiny společnosti vládou navrhovanými církevními restitucem.Toto srovnávání mi připadá jako scestné.

  Uvedu zde jiný příklad.Komunistické straně byl po roce 1989 zabaven rozsáhlý majetek s odůvodněním, že jej získala v době své totalitní vlády.

  Ale co byla katolická církev po celý středověk? Jak zdůraznil francouzský historik Jean Delumeau, církev po celou dobu své totalitní vlády šířila strach a děs, s jejichž pomocí ovládala lid. Katolická církev ve středověku byla tím, čím byla komunistická strana po čtyřicet let své diktátorské vlády.

  Slyšeli jsme, že co bylo ukradeno, má být vráceno.

  Ale my se ptáme: Kdo je okradený a kdo je zloděj?! Za staletí útlaku a pronásledování jinověrců je dlužníkem tohoto národa katolická církev. Osud Jana Husa je toho symbolem. V žádném případě tomu není naopak. Tento národ církvi nic nedluží.

  Ať je církvím vráceno to, co jim skutečně náleží. Ale tato vláda ze své samotné korupční podstaty není schopna takového spravedlivého vyrovnání.

 9. Jan P říká:

  Čužek zde správně konstatoval:
  To jsou všechno zbytečný kecy.Je třeba se vrátit k některým důležitým faktům.

  Jan Bouček.
  Jak zaznělo ve vysílání Událostí a komentářů dne 7.2.2012 z úst tajemníka biskupské konference Tomáše Holuba majetek si katolická církev v r.2007 ocenila sama!!!! toto ocenění převzalo Ministerstvo kultury ČR, které převzalo a formálně ověřilo.Není proto divu,že v dokumentu ministerstva z června 2008 pod názvem,,Ověření materiálu předloženého církevní komisí“ tento orgán zcela přejímá výpočty církevního návrhu,který pochází z počítače asistentky ekonoma Pražského arcibiskupství p.Anežky Churáňové. Dne 7.6.2012 v pořadu paní M.Jílkové ,,Máte slovo“kterého jsem se zúčastnil jsem položil přítomnému exministru MUDr.Besserovi dotaz jak je možné,že výpočty a všechny údaje kolem těchto restitucí jsou shodné s předloženým návrhem požadavků církve. Tento odpověděl:Pokud je vše v pořádku musí být vždy výsledek stejný. Tento názor nesdílím neboť se nezakládá na pravdě nejenom co do množství,ale i co do výše přiznávaných náhrad. V návrhu tzv.zákona o církevních restitucích jsou oceněny pozemky takto: lesní pozemky 27,74 Kč/m2 zemědělská půda 44,50 Kč/m2 Tyto ceny zpochybňuje sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů ředitel ing.Kučera dle jejich přepočtu činí cena lesní půdy 10,22Kč/m2 Jediná tuzemská realitní společnost Farmy. cz na zemědělské nemovitosti majitel Jan Urban potvrzuje,že cena zemědělské půdy 44,50Kč/m2 je nadhodnocená cena půdy se pohybuje mezi 7-15 Kč/m2 ve vyjímečných případech 20Kč/m2 Nadhodnocení činí 53 mld.korun V restitucích všech ostatních restituentů dle předpisu z r.1990(zákon č.316/1990Sb)se bral stav ocenění ke dni odnětí,kdežto u církve dle stavu současného(majetek byl zhodnocen,hájovny,mnohé budovy atd. V tomto zákoně byl stanoven strop restituent mohl dostat maximálně 250 Kč/m2 zatím co církve mohou získat i několik tisíc za m2 za pozemky v Praze.Lze tedy očekávat oprávněné žaloby ostatních restituentů. Církev požaduje náhradu i za pozemky,které zmizely pod hladinami všech přehrad,či pod silnicemi a podobně.Tyto pozemky byly zabrány ve veřejném zájmu tak jako všem ostatním.Nikdo neobdržel žádné finanční vyrovnání tedy nevidím důvod proč by měla obdržet náhradu církev.Pokud bude vyplacena náhrada církvi poté budou následovat oprávněné žaloby na náhradu ze strany všech takto postižených tedy nejenom fyzických osob,ale všech obcí,spolků, sdružení atd. poté bude zcela určitě žádat o náhradu za zatopené pozemky kolem hradu Orlík i předseda TOP 09 K.Schwarzenberk a jeho rodina. Proto je z jeho strany takový zájem o přijetí zákona v této podobě. Osobně spatřuji v jeho jednání střet zájmů a pokud by pan ministr zahraničí byl slušný, měl by se sám z jednání a hlasování vyloučit. Nelze se nezmínit o nálezu auditní firmy Ernst Yong (který mimochodem stál 98 000 Kč) tato firma uvádí,že z předloženého kontrolního vzorku zjistila,že pouze 41% požadavků souhlasí a 59% požadavků nemá úplnou dokumentaci,či nemá žádnou dokumentaci. Auditoři měli dále výhrady k ocenění lesní půdy,radí pro přesnější ocenění využít metodiku vypracovanou Výzkumným ústavem lesního Hospodářství. Církevní lesy jsme schopni přesně ocenit prohlašuje znalec Jiří Matějíček,,máme program,který umí ocenit jakýkoliv lesní pozemek stačí do něho vložit jen potřebná data“Církev by měla tedy předložit potřebné doklady. Seznam majetku však církev považuje za interní záležitost a nechce jej vydávat jak prohlašuje na svém webu Česká biskupská konference. Nyní bych se vyjádřil k lesním pozemkům církev požaduje 181 326 ha Tento požadavek ministerstvo kultury jak uvedl pan exministr Besser překontrolovalo a neshledalo závad a požadavek odsouhlasilo a bez výhrad 181 326 ha lesních pozemků začlenilo do zákona.

  Nyní jaká je pravda :

  Církev přihlásila do pozemková reformy v roce 1919 celkem 178 000 ha lesů včetně lesů patřícím farnostem. V knize vydané v roce 1995 pod názvem,,Katolická církev a pozemková reforma“ na str.337 je otištěn dokument č.133 ze dne 26.února 1948 s názvem,,Přehled církevního pozemkového majetku v Čechách a na Moravě,včetně břemen váznoucích na majetku podrobené revizi vypracovaný Pražským arcibiskupstvím v souvislosti s revizí první pozemkové reformy“V tomto dokumentu se uvádí že před první pozemkovou reformou bylo v Čechách a na Moravě 50 000 ha půdy zemědělské a 150 000 ha lesů a drobné zemědělské a lesní půdy farní 10 000 ha Celkem 210 000 ha. Současný požadavek církve odsouhlasená exministrem Jiřím Besserem je 261 633 ha tedy o 51 633 ha více!!! V období prvních roků pozemkové reformy od r.1919 do r.1931 bylo církvi odebráno 47 000 ha lesa.Neboť jak lze dohledat v soupisu lesních pozemků,který byl v roce 1931 dělán vlastnila či obhospodařovala církev 131 000 ha lesů, které přihlásila do tohoto prováděného soupisu.Nástupem války se pozemková reforma zastavila.Po válce se znovu reforma rozbíhala,docházelo i ke konfiskaci majetků.Jako soukromá osoba mám omezený přístup k informacím přesto mohu uvést následující:Konfiskace majetku církvi proběhlo na základě dekretu presidenta Edvarda Beneše č.32/45 ust.3 odst.1 Tento dekret odsouhlasilo prozatímní demokratické parlamentní shromáždění dne 26.3.1946 tedy dekret se stal zákonem. Následně byl uveden v platnost zákon o konfiskaci a vyvlastnění majetku některých osob č.16 ze dne 19.6.1945 podepsáni předseda vlády Zdeněk Fierlinger

  ostatní: p.Zemínová,Dr.Uhlíř,Dr.Horáková,Dr.Klecanda,Dr.Hobza,Přeučil,ing.Dr.Jež a další.
  (zdroj:Jan Bouček ers.blog.cz)

 10. Rezek říká:

  Sakra Jane Berane, ty se odkopáváš čím dál víc. Ježiši, ty smrdíš komančem až je z toho člověku na blití. Ty jeden přímej demokrate. Přestaň si laskavě konečně brát do tlamy mě a plno dalších, který označuješ za „nespokojenou většinu národa“. Já osobně su třeba nespokojenej. Ale s tebou, s tebou nechci mít naprosto nic společnýho. Otravuješ vzduch a meleš nesmysly, který ani nejsou ze tvý hlavy. A a ni z ní bejt nemůžou. Tam totiž bohužel není absolutně nic. Ty máš ty ignorante v mozku jediný dvě buňky. Jedna se jmenuje CTRL C a druhá CTRL V.

 11. Venca říká:

  Stando,kvůli mě tady komunisti nevládli.Jak se církev chovala,nám už historie ukázala a nic se nezměnilo.Stále prahnou po majetku a moci,ikdyž to asi není v souladu s tím,co kážou.A komunisti určitě nebyli první,kdo se její vliv snažil omezit.

 12. Jan P říká:

  Rezku!NIKDY jsem ZDE neuváděl své názory a argumenty,které sdílí a nebo MUSÍ sdílet zákonitě také ostatní.Míru celkové (ne)spokojenosti lidí s politickým,ekonomickým a sociální děním jsem odvozoval a nadále odvozuji za 1,od soc.průzkůmů a šetření.2,od různých názorů a nálad lidí na svém pracovišti,rodina,známí atd.Uznávám,že 20%lidí v zemi je se současnými poměry převážně spokojených.Mezi ty spokojené patřiš samozřejmě i ty.

  Demokracie je o diskuzi a možnosti prosazování zájmů VŠEMI lidmi. Toto pojetí demokracie je pro tebe zřejmě nevyhovující a nepochopitelné.Nejsi ve svém myšlení a uvažování sám.
  Své názory a tvrzení někdy zde v diskuzi dokládám fakty,argumenty a názory jiných s kterými jako běžný řadový občan sdílím podobné myšlení a hodnoty(CTRL C ,CTRL V).

  Souhlasit s názory jiných nemusíš.Nikdo to po tobě nežádá.Názorově jim demokraticky a svobodně oponovat můžeš také.

 13. Zítek říká:

  ,,kopírák,, se asi pohybuje prostě v jiné společnosti…závistivci, remcalové, nepřející, to mu tedy nezávidím……musí to být stresující. A ještě nemít vlastní myšlenku….

 14. jojo říká:

  Příspěvek byl pro urážlivé výroky smazán. Admin.

 15. Zítek říká:

  Pro nacionalistu a bolševika JOJO…….to co jste napsal je ubohé a zavání to trestným činem. Z takových lidí se mi opravdu zvedá kufr…..jste nenávistný ubožák a primitiv.

 16. Jan P. říká:

  Milý Zítku!

  Na řadu věcí mi stačí můj vlastní rozum.Církevní restituce včetně vládou předkládaná zdravotní,důchodová a daňová referoma je prachsprostá zlodějna a nespravedlnost páchaná na zájmu úzké skupiny lidí v zemi.Uznávám,že na církevních restitucích mohou dobře profitovat některé zájmové skupiny.Ty samozřejmě církevní restituce obhajovat musí.Možná,že i ty sám zde vydíš určitou osobní příležitost.

  Jojo zde správně argumetuje tím,že vládou navrhované církevní restituce jsou mimo jiné nespravedlivé vůči jiný restituentům.Nikdo zde může namítat,že vláda Nečase má k provádění svých reforem a církevních restitucí mandát vzešlí z voleb.O jejich současném opravdovém demokratickém a ústavním mandátu bych,ale upřímě pochyboval.

  Zdeněk Gryc ve svém komentáři 134 miliard Kč chtějí ODS + TOP 09 darovat církvím pouze sdílí názory a argumenty,které před ním již řekli kardinál Duka a další přívrženci církevních restitucí.“Kopíráky“ Z.G. samozřejmě NEVADÍ.Ty přece církevní restituce SCHVALUJÍ.

  Osobně ty sám jsi v diskuzním bogu JL nikdy žádný svůj názor nepředvedl.Mimo dvou tří vět, kterými pouze osobně útočíš na své názorové odpůrce.Je to pro tebe pochopitelně mnohem snažší.Na zveřejnění tvého vlastního názoru nebo názor který sdílíš nemáš zřejmě dost odvahy.Přitom nemusíš zde uvádět ani své skutečné iniciály.

  Na to, co nechci(politické dění v zemi,moje ekonomické a sociální zájmy) mi můj vlastní rozum stačí.Co tedy chtít a jak toho lze dosáhnout na to, jako běžný řadový občan potřebuji znát řadu různých informací.
  Ty jsi jistě geniální myslitel.Tvých názorů a argumentů využívá Nečas,Kalousek,Duka,novináři a komentátoři mainstreamových médií.Nebo je to naopak?

  Zítku,Rezku a názorově jemu podobní.V diskuzním blogu JL názorovou převahu svých zájmů možná máte.Ale v celé společnosti rozhodně NE.

 17. Zítek říká:

  Opravdu Honzíku nechci být váš milý…….ale díky za návrh…a s tím vlastním názorem to od vás opravdu sedí…Já ho mám: Ukradené se má vrátit a zloděj by o tom neměl rozhodovat……a ani psát nebo kopírovat !!!

 18. Jan P. říká:

  Sláva.

  Konečně Zítek dvěma věty dokázal zde poprvé zveřejnit „SVŮJ ORIGINÁLNÍ NÁZOR.“
  Ukradené se má vrátit a zloděj by o tom neměl rozhodovat.Tento „jeho vlastní“ argument již Zítek blíže nespecifikoval. Kdo je okradený a kdo je zloděj?Fakty a většinovým názorem občanů(pro kardinála Duku je to stejně lůza)se geniální Zítek zdržovat nemíní.

 19. Rezek říká:

  To P. za jménem Jan může znamenat jenom jedno. Ačkoliv v souvislosti s ním je to urážka ženského orgánu.

  Podívej se, co tvoji bolševičtí soukmenovci dokázali s částí nakradenýho majetku církve udělat – z klášterů sklady hnojiv a muničáky. Část věcí stát opravil, ale podívej se, kolik toho chátrá. Církev se o to určitě postará líp. Jasně že církev vždycky hromadila majetek. Ale uměla se o něj postarat a vážila si ho. Tady se pořád podobní demagogové jako ty snaží vzbudit dojem, že se prostě otevře státní kasa, vybere se z ní 130 miliard hotově a donese se to do vatikánu. Co vlastně ta částka ve skutečnosti znamená, o tom už se nemluví. A k čemu jsou ty idiote té „nespokojené většině společnosti“ třeba ty pozemky, co se mají vracet ? Když jsou už dvacet let stejně zablokované a nesmí se s nima nic dělat ?

  Je to stejný jako s tím Baťou, co tu kdosi psal. A nebo se židama. Taky je všichni litovali a odsuzovali hákoše za to, co jim udělali… Ale když se jich těch pár co přežili po válce vrátilo, tak byli rádi, když mohli emigrovat. Tlustí čecháčci co zabrali jejich byty a vily jim samozřejmě nic vracet nechtěli ani náhodou. A bohužel to bylo i v naší úžasné jihlavě. Co mi často vyprávěl dědek, co se tady dělo po válce a po únoru, kdy se vyřizovaly osobní účty a kdy se „vlastenci“ chovali hůř než fašouni, z toho by jeden blil. A asi se koukám nic nezměnilo.

  No, ale jen tak dál – ztrapňuješ se milý Jane Berane čím dál víc. Soudný čtenář si udělá obrázek sám…

 20. Rezek říká:

  Jo a raděj prosím přece jenom dál kopíruj. Jakmile totiž začneš psát něco „svým rozumem“, tak je to zajedno nepochopitelná slátanina a za druhé je to na reparát z pravopisu. „Dvěma věty“, nebo „Vydíš“ a podobné gramatické perly – to je opravdu výkon hodný velkého osvíceného myslitele…

 21. Zítek říká:

  Honzíku, zeptejte se té ,,své většiny,, jestli chce platit daně………

 22. Jan P. říká:

  Rezku alias Zítku!

  Zbytečně ti ujíždí nervy.Motáš zde pátý přes devátý.Stále platný Benešovy dekrety ti zřejmě nic neříkají?Já a většina lidí souhlasí s majetkovým vyrovnáním církví.Nesouhlasí,ale s církevními restitucemi tak,jak je pochybně navrhuje vláda.
  Nikdo dělá překlepy na klávesnici a je líný si svůj text překontrolovat.Jiný zase káže vodu a pije víno.Co je lepší? Obojí stojí za hov…

  Můžeš být,ale klidný.Vláda těsnou většinou vládních poslanců svůj návrch zákona o církevních restitucích stejně schválí.Současné protestní akce opozičních pol. stran a občanské veřejnosti dále plánované na září vládu neodradí.Musela by leda celá skončit ve Vltavě.To se bohužel nestane.

  Na své si jistě také rád potom pochopitelně příjdeš.Ty IDIOTI dole tvoji „spravedlnost“ zaplatí.
  Jejich těžce vydělané peníze ti vadit nebudou.Jejich názory dnes,ale ano.Zalepit jim držky, jak za totality nebo v době středověku by bylo pro tebe tím nejlepším řešením.

 23. Zítek říká:

  Za A – nejsem Rezek ….za B – hrubka a překlep je rozdíl………za C – užírejte se a kopírujte….

 24. Jan P. říká:

  KDO A PROČ SE MUSÍ NEJVÍCE UŽÍRAT?

  Kopírování názorů a faktů,kterými npř. zde diskutující dokládá svá tvrzení(uvedením i zdroje)nevidím nic nemorálního.Právě naopak.Pravopisné chyby a překlepy diskutujících jsou v porovnání s vyjadřováním vůči svým názorovým oponentům v podání npř.Zítek-Rezek (Pro nacionalistu a bolševika JOJO,A k čemu jsou ty idiote,neTo P. za jménem Jan může znamenat jenom jedno. Ačkoliv v souvislosti s ním je to urážka ženského orgánu) jsou v kulturní a demokratické diskuzi podstatně více nepřijatelné.
  Nejvyší český představitel katolické církve se vyjadřuje vůči bližnímu svému taky „křesťansky“zajímavě.Jak se říká,jaký pán takový kmán.

  Proč tedy taková histerie,zbytečné sprosté urážky a hulváctví zmiňovaných „křesťanů.“
  Vládou navrhované církevní restituce nemusí být nakonec zákonodárci schváleny.
  Proč?
  Politolog Jiří Pehe v DR npř. argumentuje:
  Více než 80 procent lidí zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi odmítá, přinejmenším v jeho současné podobě. Pokud církve nakonec oněch 134 miliard získají, mnoho lidí bude chtít svůj politický postoj k tomuto převálcování menšiny většinou, doprovázeného agresivní rétorikou církví, vyjádřit hlasem pro levici.
  Pokud Dukovo spojenectví s Nečasovou vládou i Klausem je především strategie, jak dosáhnout majetkového vyrovnání, církev měla využít svého práva mlčet. Zákon bude poté, co ho schválila Poslanecká sněmovna, odmítnut Senátem. Ve Sněmovně pak bude vláda potřebovat 101 hlasů k přehlasování senátního veta.
  Pokud byl útok Duky a dalších církevních představitelů na ČSSD snahou vytvořit na pravici tlak, aby oněch 101 hlasů našla, jde o velmi riskantní strategii. Může se totiž snadno stát, že někteří pravicoví poslanci se hlasování pro zákon zaleknou, budou-li vidět, že většina společnosti s útokem ČSSD na církevní restituce sympatizuje i poté, co církve vytáhly do boje s tak silnou artilerií, jako je obviňování ČSSD z totalitních metod. Už první anketa na stránkách serveru ČTK ukazuje, že více než 60 procent respondentů nesouhlasí s církevní kritikou ČSSD.

  I kdyby zákon nakonec prošel, je jisté, že po vítězství levice nebude mít katolická církev v čele s Dukou v nejvyšších patrech moci silného spojence. Je dokonce možné tvrdit, že Duka tím, že se chová v čele církve jako šéf pravicové politické strany, si už dokázal z levice udělat nepřítele.

  Tyto všechny zmiňované skutečnosti a rizika si lidé typu Zítek-Rezek i bez politologa Jiřího Peheho také uvědomují.Z vidiny možných profitujících miliard, jakým netransparentním způsobem došla vláda i církve k obří částce 134 miliard, to vše v době vážné ekonomické krize,nemusí lidé jako je Zítek-Rezek nakonec nic mít.

  Za pravopisné chyby a překlepy se všem čtenářům a diskutujícím mimo Zítka-Rezka omlouvám.

 25. Čuzek říká:

  Dejte si tam ještě jednu pomlčku. Zítek-Rezek-Čuzek. I já si myslím, že jste zaslepený a svým způsobem nemocný člověk.

  Víte, každý má jinou optiku vidění. Sestřenice mého táty byla řádová sestra. Sloužila v nemocnici v Opavě a byla šťastná. Měla bohužel trochu smůlu, že patřila k církvi, která se už nevešla do komunistických tabulek a tak ji jednoduše rozprášili. Prakticky ze dne na den šla dělat do keramičky, kde každé ráno v kolektivu údernic brigády socialistické práce poslouchala barvité líčení toho, jak to které spolupracovnici noc před tím manžel dělal a podobně. Vždycky říkala, že jenom díky tomu že z hleliska jejího přesvědčení a víry by to bylo nepřijatelné, si nesáhla na život. Vydržela tam deset let, než se poměry trošičku uvolnily a jí dovolili si udělat – dnešní terminologiií řečeno – „rekvalifikaci“ a dostat se zpátky do zdravotnictví jako ošetřovatelka. Nikdy v životě nikomu neublížila a chtěla akorát pomáhat lidem. Byla taky součástí CÍRKVE a vykreslovat ji jako chamtivou obludu s nataženou rukou je zatraceně hnusné. Já osobně kostelníky a umodlence rozhodně mít nemusím. Ale myslím si, že každá křivda by měla být napravená – a to klidně desetinásobně. Když byste se na to podíval optikou té mojí pratety, třeba byste to viděl taky trochu jinak. Vy jeden transparentní způsobe.

 26. Zítek říká:

  To Čuzek……
  smutný příběh, a takových byly tisíce…..Já bych to nazval jako jeden zajímavý seriál o té strašné době, kdy čeští komunisté popravovali svoje spoluobčany. To, co tady někteří pisatelé předvádějí, to bych nazval – Ztracená duše národa

 27. Jan P. říká:

  Čužku!

  Podle vašeho uvažování musí být 80% občanů v zemi asi nemocných.Převážná většina těchto vámi nemocných občanů včetně mě si práce, kterou vykonávala vaše teta ve prospěch starých a nemocných váží.Bohužel církve a věříci se neskládají pouze z lidí,kteří mají myšlení a chování npř. vaší věřící tety.Tak i mezi politiky,podnikateli a nevěřícími se najdou lidé různí.

  Nemocný jste vy.Vaše nemoc spočívá v tom,že nechápete,že každý máme právo na své přesvědčení a názor, nepopíráme-li práva jiných občanů či skupiny osob, jež se zakládají na Listině základních lidských práv a svobod.Tato „nemoc“ postihuje také Zítka-Rezka.Proto vaše spojeni Zítek-Rezek-Čuzek.

  V úterý bylo zveřejněno prohlášení Křesťané proti zákonu o církevním majetku. Jeho signatáři reagují na současnou diskusi o vládním návrhu zákona o majetkovém vyrovnání státu s církvemi.
  V prohlášení se mimo jiné uvádí:Jeho autoři a signatáři se domnívají, že církve nemohou žít z minulosti, v níž katolická církev navíc plnila ve společnosti značně jinou úlohu než plní dnes, kdy se ke křesťanství hlásí jen menšina obyvatel České republiky. „Nejprve hledejte království Boží a jeho spravedlnost a vše ostatní vám bude přidáno,“ připomínají mimo jiné slova Matoušova evangelia.

  „Nesouhlasíme s tím, že církve se navrácením majetku ve spojení s odškodněním podle vládního návrhu dostanou do privilegovaného postavení oproti jiným právnickým osobám. To podle nás odporuje samotnému smyslu církví a staví na hlavu Kristovo učení. Jako následovníci Ježíše Krista máme nést kříž, třeba snášet i křivdu, a ne se domáhat starých privilegií,“ uvedli autoři prohlášení.

  Mezi prvními signatáři je několik desítek křesťanů z různých církví, různých politických názorů a různých profesí. Z duchovních podpořili prohlášení například olomoucká biskupka CČSH Jana Šilerová a několik farářů a teologů. Mezi signatáři je kupříkladu i literární historik Martin C. Putna, psycholog Jeroným Klimeš či religionista Ivan Štampach.

  Vaše teta by toto prohlášení také jistě podepsala.

 28. Zítek říká:

  Už to tady někdo napsal…..ten ,,kopírák,, je marný……je to člověk, který by se pro socík, jeho myšlenky a zločiny rozkrájel……ten někdo s tím demagogem přestal diskutovat a asi dobře udělal.

 29. Jan říká:

  Po několikáté říkám,ignorovat a ono ho to omrzí.

 30. Jiří říká:

  Jane P. – i za okupace se našla skupina církevních hodnostářů kteří kolaborovali.

 31. fotrák říká:

  Pane Jane P.,
  ve Vašich příspěvcích jsem nahlédl člověka vysoké inteligence, vzdělaného, sečtělého, smířlivě slušného. Vznikla by škoda společenská, pokud by Váš vklad do veřejnoprávního života byl omezen pouze na reakce k tématům JL, byť a protože toto periodikum dokáže zprostředkovat informace mnohým.
  Jsem jen občan (ovčanem nikdy nebudu) hledající cestu ze současného nástupu dekadence, pojďme se sdružovat. Jelikož jiný kontakt touto cestou asi není možný, sejděmež se spolu v pátek 17.00 u desky Karla Kryla na DKT. Pokud Vám to nebude vyhovovat, zkuste na tomto místě zanechat vzkaz. Předpokládám, že nebudeme sami, ale se poznáme. Jiný návrh touto cestou vítám. Zdraví Vás Fotrák

 32. fotrák říká:

  opravuji čas na 18:00 !! děkuji Fotrák

 33. Jan P. říká:

  fotrák:Děkuji Vám za vaše hodnocení.Do diskuzního blogu JL jsem začal psát tak trochu z nudy.Chtěl jsem zejména názorově podpořit vložené komentáře diskutujícího Svatopluka Berana.S.B. osobně jinak neznám. Sdílím s nim pouze podobné myšlení a celospolečenské hodnoty.Již několikrát jsem si říkal,že bude nejlepší,když diskuzní blog úplně opustím.Děti mám již dospělé,ale přesto pro člověka který má pouze střední vzdělání bez maturity k vytvoření smysluplného obsahu komentáře dá práci a zabere čas.I ty „kopíráky“ které musí člověk vyhledat a správně je ve svém příspěvku vložit.Myslím si,že se najde celá řada stejně dobrých nebo lepších diskutujících na vyváženost různých názorů v diskuzním blogu JL reprezentující širokou občanskou společnost.Bohužel diskuze se nezúčastní.
  Ani já nechci být pouze ovčanem.Rád se s Vámi mohu osobně sejít.Tento týden bohužel nemohu.Příští týden v pátek ve stejný čas a místě mi bude vyhovovat lépe. Jan P.

 34. Zítek říká:

  Tak to dopadne, když někdo nepochopí ironii…. .-)

 35. Rezek říká:

  Sváťo !!! Nechoď tam, je to bouda ! Daj ti přes držku a ODSáci z radnice vás nechaj rozprášit měšťákama !

 36. Svatopluk Beran říká:

  Pro pana Zítka k jeho replice kdy pan Zítek říká: 13. 8. 2012 v 19:28 – Honzíku, zeptejte se té ,,své většiny,, jestli chce platit daně………

  Superboháči se vyhnuli placení nejméně 21 biliónů dolarů na daních
  Nejbohatší lidé na světě se k roku 2010 vyhnuli zaplacení nejméně 21 biliónů dolarů na daních. Uvedl to ve své zprávě bývalý šéfekonom konsultační firmy McKinsey James Henry, který využil mimo jiné údajů z mezinárodních finančních organizací. Podle něj ale skutečný rozsah daňového úniku, jaký umožnily daňové ráje, činí 32 biliónů. O zprávě informovala britská BBC.
  http://www.novinky.cz/ekonomika/273831-superbohaci-se-vyhnuli-placeni-nejmene-21-bilionu-dolaru-na-danich.html

  Další zajímavý článek o neplacení daní je na této adrese. Tam vám odpoví pan Daniel Dočekal proč neplatí daně vaše menšina.
  http://www.lupa.cz/clanky/google-neplati-dane-to-zase-budou-mit-media-tyden-o-cem-psat/

 37. Svatopluk Beran říká:

  Pro pana Zítka k jeho replice kdy pan Zítek říká: 13. 8. 2012 v 19:28 – Honzíku, zeptejte se té ,,své většiny,, jestli chce platit daně………

  Superboháči se vyhnuli placení nejméně 21 biliónů dolarů na daních
  Nejbohatší lidé na světě se k roku 2010 vyhnuli zaplacení nejméně 21 biliónů dolarů na daních. Uvedl to ve své zprávě bývalý šéfekonom konsultační firmy McKinsey James Henry, který využil mimo jiné údajů z mezinárodních finančních organizací. Podle něj ale skutečný rozsah daňového úniku, jaký umožnily daňové ráje, činí 32 biliónů. O zprávě informovala britská BBC.
  http://www.novinky.cz/ekonomika/273831-superbohaci-se-vyhnuli-placeni-nejmene-21-bilionu-dolaru-na-danich.html

  Další zajímavý článek o neplacení daní je na této adrese. Tam vám odpoví pan Daniel Dočekal proč neplatí daně vaše menšina.
  http://www.lupa.cz/clanky/google-neplati-dane-to-zase-budou-mit-media-tyden-o-cem-psat/

 38. Svatopluk Beran říká:

  Pro pana Rezka i Zítka. To že se našel menší počet lidí v různých náboženských uskupeních, kteří obětavě sloužili chudých lidem na podkladě soucitu v učení Krista je nepopiratelná a musí u každého slušného člověka vzbudit obdiv a úctu. Sama podstata církve je však a to ať chcete nebo nechcete krvavá ve své touze po zisku a majetku pozemském. Zcela v rozporu s původním učením Krista, což jsou historicky dokazatelné skutečnosti. Proto vzhledem k vaší replice – Podívej se, co tvoji bolševičtí soukmenovci dokázali s částí nakradenýho majetku církve udělat – z klášterů sklady hnojiv a muničáky. Část věcí stát opravil, ale podívej se, kolik toho chátrá. CÍRKEV SE O TO URČITĚ POSTARÁ LÍP.
  Doporučuji shlédnout například film Agora natočený režizérem Alejandro Amenábrem který ukazije zničení alexandrijské knihovny v roce 391 n.l. křesťany a chlív plný zvířat který po sobě tito noví bohové zanechali pro naši budoucnost, nelítostným ničením moudrosti tehdejších civilizací. Ještě před zhlédnutím filmu můžete nahlédnout na tyto stránky, které vám dopředu objasní něco více o dvou kladných i záporných hrdinech historického filmu, který nám umožňuje nahlédnout do období, kdy se tehdejší svět skutečně navždy změnil. http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Cyril_Alexandrijsk%C3%BD a http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Hypatia_z_Alexandrie

  Drobný úryvek z řádění katolické církve v minulosti může například odhalit mnohým film Miloše Formana, Goyovy přízraky.

  I já podporuji heslo – co bylo ukradeno musí být vráceno – a to se týká i církví které přišly k majetkům většinou během válečných konfliktů jako dar panovníků, za držení lidí ve slepém strachu z pekla a smažení se v pekelných kotlích, pokud nebudou tvrdě a zodpovědně pracovat či válčit pro blaho církve a panovníka, v jejich krátkém pozemském životě. Prý po pozemském světě existuje buď ďáblovo peklo, nebo nebeský ráj. Byla tu také církví vymyšlená lumpárna a to možnost vykoupit se za fyzického života komoditními odpustky. To vše byly hlavní přímy z kterých církve profitovaly. Tedy nic chvályhodného. Nejsilněji působil strach z posmrtného života. Až do patnáctého století nevěděli nic tehdejší poddaní co je doopravdy napsáno v bibli a co jim je předkládáno z kazatelen. Většina majetku církve nepochází z práce nebo vědeckého myšlení, nýbrž z virtuální hry o dalším nekonečném životě po strádání na tomto světě a následné fyzické smrti. Ano – CO BYLO PROMYŠLENOU MANIPULACÍ A ZNÁSILŇOVÁNÍM NEVĚDOMÍ ČLOVĚKA PO DOBU MINIMÁLNĚ JEDNOHO TISÍCE LET CÍRKVEMI LIDEM UKRADENO, MUSÍ BÝT VRÁCENO.

  Jinak hlavním důvodem dnešních vládních církevních restitucí není napravit křivdy, které byly nejen komunisty spáchány na poctivých členech různých církví, nýbrž vytvořit další neoliberální ekonomický nástroj, tentokrát za pomoci náboženského kléru kšeftujícího z nesmrtelností duše. Nejen tímto ekonomickým nástrojem bude bude pak příští generace držena v dluzích a tím nucena svobodně svou prací ve dne v noci, o sobotách a nedělích, vytvářet hodnotu předtištěným bankovkám.

 39. Zítek říká:

  A nechápavý Svatopluk alias kopírák se opět projevuje……..přeji příjemnou zábavu….

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I