Blog Jihlavských listů

Ivo Strejček
52- Od roku 2004 poslanec Evropského parlamentu za ODS. Narozen 11. ledna 1962 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně. V letech 1996/97 byl tiskovým mluvčím předsedy vlády Václava Klause a vlády ČR. Od roku 1998 do roku 2010 byl členem Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou. V Evropském parlamentu působí v hospodářském a měnovém výboru a jako náhradník v zemědělském výboru. Je členem delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Čínou. Je ženatý a má dvě děti.

Poosmnácté

Ivo Strejček | Čtvrtek, 15. 11. 2012 v 11:01

V roce 2011 vynaložila Evropská unie celkem 129,4 miliardy eur a v úterý, 6.listopadu 2012, byla na internetových stránkách Evropského účetního dvora vyvěšena

Zpráva této instituce, která daňové poplatníky informuje o tom, jak úspěšně si unie s rozdělováním těchto peněz v roce 2011 počínala *1.

A žádné povzbudivé čtení to není. Již osmnáct let v řadě nejvyšší kontrolní instance v EU nepřiznala evropskému rozpočtu absolutorium.
Poosmnácté v řadě ve své Zprávě identifikuje vážná porušení finanční disciplíny zejména v oblasti plateb, kde „odhadovaná míra chyb činila v roce 3,9% evropského rozpočtu“ (zkuste si rychle přepočítat, kolik jsou přibližně 4% ze 130 mld. eur. Pěkná sumička, že?) A podstatné je, že oproti roku 2010 se v roce 2011 míra chyb dokonce zvýšila!

Největší část evropského rozpočtu tvoří finanční přímá podpora a podpora trhu v zemědělství (43,8 mld. eur ze 129,4 mld. eur celkového rozpočtu). Právě v této části, jako obvykle každý rok, našli auditoři Evropského účetního dvora závažná pochybení. Ze všech operací, které podléhaly kontrole, bylo plných 39% shledáno chybnými.
A zpráva uvádí příklad: jednomu zemědělci v nejmenované členském státě EU (Zpráva tuto zemi neuvádí) byla přiznána dotace na chov 150 ovcí. Při kontrole však onen zemědělec neměl ovci ani jednu.

A dále, při kontrolách ve dvou členských státech (Itálii a Španělsku) Účetní dvůr zjistil četné případy, kdy pozemky vedené jako „trvalé pastviny“ a které byly evidovány jako pozemky na 100% způsobilé, byly pokryty hustým lesem, křovinami či skalisky.
Ještě hůř dopadla kapitola Rozvoj venkova, životní prostředí, rybolov a ochrana zdraví.

Plných 57% (!!!) kontrolovaných operací bylo zatíženo chybou. I zde není nouze o popis nejkřiklavějších podvodů.
V rámci kontroly (opět v Itálii) auditoři prověřovali poskytnutou dotaci na výstavbu „dvoupatrové budovy v zemědělském podniku, která měla zahrnovat laboratoř pro zpracování ovoce a skladovací prostor a terasu pro sušení ovoce“. Platební agentura (kterých je i v Čechách jako máku) přiznala k vybudování takové stavby částku 0,2 mil. eur. Kontroloři ovšem zjistili, že „budova má převážně znaky soukromého obydlí a nikoli zemědělské budovy“.

Ale pozor, je tu další děsivý příklad. Dle dohody s Mauritánskou islámskou republikou mohou plavidla EU lovit v jejích vodách výměnou za finanční příspěvek EU. „Odlov nebyl dostatečně přesně monitorován a úlovky byly vyšší, než se předpokládalo. EU tak musela zaplati Mauritánii navíc 1,9 mil. eur“.
Není překvapením, že i platby do regionální politiky dopadly mizerně. Tady bylo ze všech auditovaných operací zatíženo „nějakou“ chybou plných 59% finančních operací.

A tak to jde pořád dokola. Chyby v podpoře zaměstnanosti a sociálních věcech, podvody ve financování vědy a výzkumu. Problémy v poskytování finanční pomoci ve správních a „jiných“ výdajích (což jsou výdaje na provoz orgánů a institucí EU, financování „lidských zdrojů“ evropských institucí, výdaje na budovy, vybavení, energie a informační technologie).
Poosmnácté v řadě, tedy osmnáct let po sobě, se Evropský účetní dvůr odmítnul podepsat pod závěrečný účet předcházejícího roku.

Co by se asi stalo se soukromou firmou, kdyby poosmnácté v řadě auditoři či úředníci finančního úřadu shledali vážná provinění ve vedení účetnictví, nesrovnalosti ve výdajích či dokonce zjevné podvody?
Existovala by taková firma ještě? A nebyli by její majitelé již dávno – a oprávněně – ve vězení za podvody?
Česká média dnes a denně přinášejí informace o korupci a podvodech. To je správné a správnější především vždy, když jsou takové informace podpořeny rozhodnou akcí státního zastupitelství a policie. Dnes a denně podléháme představě, že Češi jsou zloději a podvodníci nejhoršího ražení.

A hle! Poosmnácté v řadě je dobré si připomenout, že v tom ani trochu nejsme sami. To není omluva, to je popis dotacemi prošpikovaného prostředí, ve kterém na evropském kontinentě žijeme.

*1 Celý text Zprávy Evropského účetního dvora lze dohledat na www.eca.europa.eu.

41 komentářů k článku “Poosmnácté”

 1. Josef Drbal říká:

  Dobré no… A co Vy tam jako v tom EP děláte? Zajímalo by mě jak jste třeba během posledních 12-ti měsíců hlasoval. Bude to Váš čistý štít, nebo ostuda? Pochlubte se…

 2. Libor Furbacher říká:

  Pekne a vecne napsane pane Strejcek.Cim vetsi je to zvire centralniho planovani a socialistickeho prerozdelovani bohatstvi ,tim vetsi je red tape ,korupce a penize ,ktere by se dali pouzit ,treba na snizeni dani pro male podniky,ktere hlavne vytvareji nejvice pracovnich prilezitosti,tak jsou rozkradeny “lidmi okolo“se spravnymi konekcemi.
  Ale pan Jan a pan Beran nam jiste reknou ze za to muzou nenazrany kapitalisti.

 3. Hübner říká:

  Mě napadá spíše porovnání ke školákovi, který obdržel v písemce čtyřku a doma prohlásí, že jeho soused měl pětku… s kapitalismem to málo má co společného, moc ale s nenažranosti některých lidi

 4. Jan P. říká:

  Co nám,ale europoslanec I. Strejček(ODS) podstatného dále neuvedl ?

  Účetní dvůr v Lucemburku, který funguje jako jakýsi nejvyšší kontrolní úřad Evropské unie.
  Podle jeho zjištění neumí či nechce naše ministerstvo financí kontrolovat využívání evropských peněz.
  Přitom u evropských peněz je velká motivace všechno to hlídat, jednak aby náš stát dostal další evropské peníze, jednak evropské kontrolní instituce jsou nezávislé na našich politicích a různé podvody nepůjde jenom tak zamést pod koberec. Přesto naše ministerstvo financí dopadlo velmi špatně. Cituji z úvodu článku deníku Insider:
  „Účetní dvůr se sídlem v Lucemburku obvykle ve svých zprávách nejmenuje země, které se dopustily prohřešků proti rozpočtovým pravidlům. Česko se stalo výjimkou už podruhé.
  Loni lucemburští auditoři oznámili, že přes polovinu chyb při rozdělování evropských dotací má na svědomí italská, španělská a česká exekutiva. Tentokrát byla evropská veřejnost informována, že při hlídání veřejných peněz dokonale selhalo jen zdejší ministerstvo financí.
  Dovedete si představit, jak jsou spravovány peníze českých daňových poplatníků, když u evropských peněz to dopadlo tak hrozně?
  Pane europoslanče,kdo je tedy za to zodpovědný?
  To je také jeden z důvodů proč měla Nečasova pravicová koaliční vláda dávno skončit.

  Europoslanec I.Strejček a L.Furbacher se zde spolu názorově schodují ,že za zmiňovaný šlendrián a korupci při využívání evropských peněz může „socialistické“přerozdělování v EU.Na jakém základě oba pánové ke svým tvrzením,ale přišli ?
  Věrohodnější argumenty a tvrzení přináší spíše tento:
  Euroskeptici z řad konzervativců a (neo)liberálů právě kvůli regulacím a snahou o jakési řízení ekonomiky osočují EU z inklinování k socializmu. Jenže tady docházíme k prvnímu momentu, kdy pravicoví ideologové buďto neví o čem v zápalu boje mluví, anebo svoje stoupence záměrně mystifikují. Musí totiž moc dobře vědět, že snaha o řízení ekonomiky v socialistickém systému (kdy jsou všechna, nebo přinejmenším klíčová ekonomická odvětví, spravovaná státem) a v (neo)liberálním systému EU, má zcela odlišný společenský podtext.
  Ve státním sektoru (a není teď důležité, jak moc rozsáhlém) skutečně socialistického zřízení totiž odpadá motiv konkurence a samoúčelného shromažďování zisku, jakožto primární motory systému liberálního. Stát si vlastní hospodářský potenciál může regulovat a řídit, ale sám si také nese náklady na jejich provoz, i zodpovědnost za případné chyby způsobené regulacemi. Nikdo konkrétní tedy nemůže být regulacemi poškozen. V socialistickém zřízení je nemožné, aby regulace byly zneužity k účelům lobbyizmu, protože protěžovat jeden státní podnik na úkor druhého státního podniku postrádá smysl.
  Naproti tomu, v jinak liberálním prostředí EU, jsou regulace především výplodem lobbyismu a protekcionalismu soukromých korporací. Poukazování na negativní dopad regulací na ekonomiku i společnost je tedy záležitost dost relativní. Jejich dopad je totiž negativní především pro to, že regulace jsou prvek socialistické ekonomiky (která je s liberálně kapitalistickou neslučitelná) implantovaný do ekonomiky (i společnosti), kde hraje prim soukromý sektor. Takto vzniklý hybrid umožnil ekonomicky nejsilnějším privátním subjektům, které vygeneroval předchozí konkurenční boj a ,,ruka trhu“, pomocí oněch regulací jen trvale zajistit jejich pozice a pro budoucno již předem eliminovat z konkurenčního boje pomalejší a slabší konkurenty.
  Regulace, jakožto prvek socialistické ekonomiky, tedy v případě EU, skutečně přinesly deformaci stávající neoliberální ekonomiky. Ovšem zmíněná deformace se stále pohybuje ve striktních mantinelech kapitalistického systému a ve své podstatě jej ještě umocnila. Vytvoření korporátní elity, která si uzurpací politického vlivu a za pomoci regulací pojistila svoji pozici a omezila vliv konkurence, v žádném případě neznamená, že EU směřuje k socializmu.
  Jak je možné, že v parlamentu ,,socialistické“ EU mají od roku 1979, (od kdy se volby do europarlamentu konají) permanentní většinu pravicové partaje konzervativců, liberálů a křesťanských demokratů..? A ptát se můžeme dál. Co je socialistického na řízené likvidaci modelu sociálního státu, k níž právě v Evropě dochází na nátlak Bruselu, ruku v ruce s MMF a ECB? Co je socialistického na požadavku striktní privatizace posledních zbytků toho, co bylo do teď ve vlastnictví jednotlivých států? Co je socialistického na horečných přípravách Bruselu ještě větší centralizace a koncentrace moci v rukou hrstky unijních oligarchů, když idea socializmu tkví v přesném opaku, ve směřování k většímu podílu každého jednotlivce na řízení společnosti? A vůbec, položme si zde základní otázku, na kterou když si odpovíme, tak si zároveň odpovíme i na otázku jestli je EU institucí se socialistickým zřízením. Co je totiž hlavní myšlenkou, která dělá socializmus socializmem? Co je jeho podstatou, která jej na první pohled odlišuje od všech verzí kapitalistických zřízení?

  Pane Hübner,proč si to nepřiznat.S kapitalismem to má hodně společného.

 5. Berka říká:

  človíčku, lehněte už na hadr.

 6. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane

  musim se opravdu pousmat na vase definice kapitalismu a socialismu v poslednim vasem paragrafu.

  Brusel opousti to co jeste zbylo z kapitalismu milovimi kroky.To je ta centralizace a narizeni a planovani vseho.Na vse musi byt povoleni a naridi ti co muzes delat a co ne .Chces pestovat tulipanu,jo to nemuzes ,to je holandska ty pestuj cibuli.Chces prodavat halusky,to jsi se snad zbaznil to delaji slovaci.

  Tomu se pane Jane nerika svobodne podnikani.Kam se podela konkurence?To je proste socialistickej ksindl ,kterej tam u vas se snazej prodat jako evropsky kapitalismus.

  A vase definice socialismu“ ve směřování k většímu podílu každého jednotlivce na řízení společnosti“ je ten nejvetsi nesmysl ktery jsem slysel od padu komousu.

  Socialismus je nanny state ,ktery z vas udela clena stada bez idividuality.

  Prace ve statni tovarne,ktera nema konkurenci a ma monopol na trh je vcelku sen kazdeho clena stada.Silne labour union vam zaridi pohadkovy plat,dlouhou dovolenou,rocni placene nemocenske dny i kdyz nejste nemocny,zvedani platu podle seniority,nezalezi jak spatne delate a nebo jak levej jste.Extra prispivani na duchod ,trinacty plat,ctrnacty plat a job na dozivoti.Samozrejme odbory vam to vse zaridi,jen je musite poslouchat a platit jim ,pokud se jim postavite a nebo nezaplatite tak ztratite praci,takova socialisticka mafie.[Zajimal jste se nekdy kolik ma plat takovy predseda?]

  Oni za vas vse vyjednaji se statnimi uredniky ,kterych ty penize nejsou ,TY JSOU JAK VIME STATNI,A ZE STATNIHO KREV NETECE,tak naco se hadat tak se jim to prizna.Ale jak bychom meli vsichni vedet by now“ Socialismus praceje do te doby ,nez mu dojdou penize jinych lidi.“

  Ted jenom zalezi jak je ten stat silnej financne a kolik ma takovych statnich podniku.Podle toho mate reckou a nebo nemeckou ekonomiku.Ukazte mi pane utopisto jednu prosperujici zemi,ktera ma celou statni ekonomiku.Posledni kdo to tak mel,byl nas Velky ucitel a radce a my do 89,ale mi se asi nikdy nepoucime ,ze ano?

  Je samozrejme tezke si priznat ze jsme to vsecno “prozrali“a zili nad pomery a na pujcene penize.Vemi brzo se budou muset snizit statni vydaje a platy across the board o deset nebo i vic procent .A prosim nechodte na mne s tim ,ze vezmete penize bohatejm a milliardarum a oni za to zaplati.Podivejte se co jsou rocni vydaje na statni spravu v USA a o Evropske Unii ani nemluvim, O jak dlouho by jste ty miliardarske penize utraceli?Mesic ,rok ,dva?A in the process by jste zabili husu ktera klade zlate vejce.Pak by jste se konecne dockal vaseho rudeho snu o tom jak lide vyjdou do ulic ,ale tentokrat by jste kradli jeden druhemu protoze bohaty uz nebudou.

 7. jojo říká:

  Pane Strejček prosimich za koho je v této srandavládě ministr zemědělství Bendl? Vyvozte si nejdřív vlastní hnůj a pak plácejte do cizího ano!! Nebo nevíte jak to letos vypadá z dotacemi z EU pro naše farmáře ? Jaký je v tom bordel ? A ten krásný systém, že prý Unie dá 80%,ČR 20 % ,ale hned si těch 20 % vezme na daních. Až VY něco pro zemědělce uděláte ,tak si pak blábolte. Zatím s tím da..nem Kalouskovým vymýšlíte jenom DPH z bankovních operací,přenesené daňové povinnosti a podobné zhovadilosti.Takže začněte zametat u sebe jo ?

 8. Jan P. říká:

  Pane Furbacher!

  Vy jste zřejmě asi nečetl argumenty a fakta v mém příspěvku,které vaši tezi o „socialistické“ Evropě značně vyvrací.
  Ať nalistujeme heslo ,,socializmus“ v kterémkoliv naučném slovníku, či na internetu, tak se dozvíme, že pointou tohoto ekonomicko-společenského zřízení je jeho specifický vztah k vlastnictví strategických výrobních prostředků, zdrojů a institucí (bankovního sektoru), které mají klíčový význam pro fungování celé společnosti. Účelem tohoto ,,společenského“ vlastnictví není samoúčelné generování zisku do kapes jednotlivců, ale formou rozšiřování výdobytků sociálního státu umožnit participovat na zisku co nejširší části společnosti. A kdeže se tak v ,,socialistické“ EU děje? Nikde.

  Vy sám dobře víte nejlépe ,že globální kapitalismus je systém nerovností, ve kterém chudí chudnou a bohatí bohatnou. Stamiliony hladoví a umírají na snadno léčitelné nemoci, zatímco je technologicky možný důstojný život pro všechny. Systém upírá drtivé většině možnost rozvíjet své tvůrčí schopnosti a degraduje ji na úroveň stroje. Lidé jsou nuceni pracovat déle a na více úvazků, zatímco nezaměstnanost stále roste a uvrhuje další masy do chudoby a nejistoty. V kapitalismu vznikají války o suroviny a trhy, jsou drancovány přírodní zdroje, likvidována kulturní rozmanitost. Ačkoli jsou veškeré hodnoty tvořeny lidskou prací, kontrolu nad jejich distribucí má kapitál. Kapitalismus spočívá v honbě za ziskem na úkor lidských potřeb. Je to iracionální a absurdní systém.

  Nikdy jsme nebyl a nejsem příznivcem režimu bývalého východního bloku v ČSSR, SSSR, ale také v Číně, na Kubě atd. Sdílím názory a celospolečenské hodnoty Mezinárodních socialistů(sdružení revolučně socialistických organizací), že bývalé režimy východního bloku,ale také v Číně,na Kubě považují za tzv. státněkapitalistické režimy

  Jako alternativu ke kapitalismu Mezinárodní socialisté nabízí systém, který nazývají socialismem zdola. Jedná se o systém samosprávných rad, jež rozhodují o politických i ekonomických otázkách. Demokracie zde není omezena na hlasování jednou za čtyři roky, ale proniká dennodenně všemi oblastmi života společnosti. To umožňuje začít vytvářet společnost bez nezaměstnanosti, bez chudoby, bez útlaku.

  Pane Furbacher, vaše přesvědčení o jediné možné správné neoliberální kapitalistické společnosti, vám rozhodně vyvracet nebudu.Respektujte alespoň všechna fakta i přesvědčení druhých o jiné alternativě k současnému kapitalismu.

  Zatím se vaše argumenty a hodnocení zde v diskuzi bohužel hodně podobají bolševické propagandě a demagogii.

 9. Zítek říká:

  Jejda….bolševikovi Janovi alias Sváťovi vadí bolševická propaganda? Vy jste člověče na Chocholouška…nehledě na to, že jsem tam žádnou podobu jak píšete opravdu nenašel….

 10. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane to jsou fakta,to nejni vycteno z nejakej utopickych knih.Toto je realita.Zrovna ted se stalo pred par dny odbory,predvoj to svobodneho delnika,dohnaly do bankrotu spolecnost jenom proto ze nepristoupila na jejich podminky o odmenach a platech .Vysledek je 18500[ano je to osmnact tisic pet set] lidi bez prace a 33 fabrik zavreno.Jenom proto ze odbory chtely diktovat ,ridit neco do ceho nedali ani cent a cemu nerozumi.To je ta vase vlada zespodu.
  Nejni lepsi nedostat pridano a mit mene vyhod ,kdyz jsou though times,nez ztratit praci.Takze toto muzou nenazrane odbory udelat velke spolecnosti.
  A ted pane Jane co by se stalo kdyby ta spolecnost byla statni ?Proste by se jim pridalo a pujcily by se na to penize.No a hodne takovych statnich spolecnosti a uz tu mate Resko jak vysity.Pane Jane to je realita,ne demagogie.
  Pokud mate zajem si precist ten clanek tak je to zde.
  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2233968/The-day-Twinkie-died-Hostess-shut-lay-18-500-workers.html

 11. Jan P. říká:

  Pane Furbacher!

  Nemá žádný smysl se zde vzájemně přesvědčovat, jestli k současnému kapitalismus (ne)existuje jiná alternativa.

  V 19.stol.byly vize a požadavky socialistů a liberálů ve společnosti některými taky posuzovány, jako utopistické.Npř.jejich požadavky na všeobecné hlasovací právo,svoboda projevu,náboženské vyznání,osmihodinová pracovní doba a ostatní sociální a lidská práva.Pro tehdejší kapitalisty a vládnoucí mocenské elity byly vize a požadavky socialistů a liberálů nebezpečné(policejní a mocenská perzekuce a šikana).Některé tyto „utopistické“ představy a oprávněné požadavky ve světě i u nás během posledních 150-let si museli lidé těžce vybojovat.Masové stávky,demonstrace a následná realizace některých demokratických a sociálních práv zejména po 1.a 2.svět.válce.Dnes jsou některá tato vybojovaná práva našimi předky i námi samotnými (17.11.89) v zájmu kapitálu a stranických elit omezována a různě zpochybňována.

  Pro méně chápající jako je npř. Zítek.Měl jsem na mysli PRAVICOVOU bolševickou propagandu.
  Od roku 2006 podnes (až na období Fischerova kabinetu) vládne této zemi pravice, jednají její zástupci z ODS, TOP09 a Věcí veřejných, jako by se politické kultuře a dialogu učili od komunistů.
  V BL Jakub Rolčík „Naši pravicoví bolševici:“ podle mého správně konstatuje:
  Znělo by jistě hloupě (a neodpovídalo by realitě), kdybychom jednání zmíněných pravicových politiků označovali jako jednání komunistické; mnohem výstižnější bude, popíšeme-li je jako jednání bolševické. Jeho typickými rysy, jichž jsme zvláště v posledních měsících svědky, jsou: Rigidní lpění na ideologii; neschopnost rozpoznávat, popisovat a hodnotit skutečnost a jakékoli širší souvislosti; faktické odmítání dialogu s názorovými oponenty; neznalost a ignorování problémů a zájmů obyvatel-voličů; manipulace, propaganda a lež; a co nejpodstatnější: Zarputilá snaha vnutit většině vůli menšiny.
  Někteří zde v diskuzi se našim pravicovým politikům snaží vyrovnat.

 12. Jiří říká:

  Jane P. alias Svaťo Berane zase oblíbené BL – čtete něco jiného? A k tomu prvnímu odstavci – chápete vůbec historický a technický vývoj ? A zkuste se vyjádřit k uvedenému linku od Libora Furbachera a ne si stále vést tu svoji levicově sociální rétoriku.

 13. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher děláte si srandu?
  Pokud mi stačí moje slabá angličtina, tak já v té zprávě čtu že vedení této firmy bylo po desetiletí bandou finančních a provozních korupčníků, jejichž řídící schopnost dovedla tuto firmu minimálně do dvou bankrotů, poklesu prodeje a ztrátu trhu. Přičemž se poslední investoři z Wall Streetu, jenž se dostali lacino k finančnímu portfoliu této firmy, pokoušeli udělat ze zaměstnaců obyčejné otroky. Určitě je dobře že jste s těmito svými pohledy na obchodování a práci vycestoval z Evropy. Vůbec mě nepřekvapuje že se vám v Evropě nelíbilo. Tento článek dokazuje totiž pravý opak než vy prezentujete. Jde o to, že už i ve Spojených Státech se obyčejní lidé přestávají bát vyděrčů jako jste vy a to i při možné ztrátě zaměstnání.

  Můžete mi prosím zaslat nějakou ekonomickou rozvahu této společnosti za posledních deset – dvacet let, která by ukazovala na to jak se zaměstnanci pod tlakem odborů poflakovali v práci, ničili tak tuto firmu a přitom si tím podřezávali možnost spravedlivého výdělku. Nebo naopak, jak majitelé a vedení této firmy dřeli od rána do večera aniž by si mohli vůbec něco koupit nebo něco užít?

  Ano, i to je Amerika z vašeho pohledu a vaše myšlení. Neschopní manažeři dovedou firmu několikrát ke krachu, ale chyba je v zaměstnancích, že nechtějí makat víc než dvanáct hodin denně.

  Nebo ta vaše jednoduchá představa o fungování bank v dnešní době, že bankéři pučují peníze které vy si uložíte.

 14. Svatopluk Beran říká:

  http://www.bbc.co.uk/czech/lupasvet/370.shtml

  Kolik chcete pane Furbacher zaslat linků o korupci a rozkradení amerických bank, pojišťovacích společností či velkých firem, které následně zasáhly globalizovaný svět? Tyto podvody nebo finanční bubliny nevytvořili odboráři či obyčejní američtí občané, nýbrž američané z nejlepším obchodním kreditem? Co jste to udělali ze státem, který byl po druhé světové válce největším vývozcem nejkvalitnějších a nejkvantitativnějších technologií a nyní by bez mezinárodního dovozu zkolaboval? Co jste to udělali ze státem který byl po 2SV finančním světovým věřitelem a nyní je dlužníkem čínských komunistů a občanů japonského souostroví? Kam jste přivedli svou zem, která by při ztrátě dolaru coby světového platidla, stejně jen jištěného arabskou a venezuelskou ropou bez dostatečných vlastních surovinových zásob, ztratila energetickou bezpečnost, kterou držíte pouze vojenským dozorem ze svých osmi set vojenských základen rozmístěných po celém světě? Co například poslední největší podvod na americké burze. Že by zase nějací odboráři? Že by už i bankéři a investoři na Wall Street založili odbory? 🙂

 15. Jan P. říká:

  Jiří alias Zítku:Správně jste uvedl,že má rétorika je levicově sociální.Jako levicově smýšlející liberál mi musí být snad logicky názorově bližší články npř.v BL.Čtení a poslech médií zejména její pravicové části, což je v České republice většina rád přenechám vám.Nepopírám,že jinak nesleduji zpravodajství Čt 24,MF Dnes,Hospodář.noviny,Lidové noviny a Právo.
  Historický a technický vývoj chápu stejně dobře, jako vy.Na rozdíl od vás nezapomínám,ale na důležitá fakta politického a sociálního vývoje.
  Panu Furbachrovi jsem odpověděl myslím zde v diskuzi na vše.Fakta a argumenty,které jsem zde uváděl,že EU nemá se socialismem nic společného.Pan Furbacher odpověděl způsobem pravicového bolševismu,který je i vám hodně blízký.
  Nejvyšší vaší „hodnotou“ je mantra ekonomického růstu, které jsou podřízeny všechny ostatní. Ekonomický kalkul, účetní přepočítávání společenských vztahů a procesů pouze na peníze vytlačil a stále vytlačuje z našeho života jakákoliv jiné hodnoty a ideje. „Náboženství růstu“, coby logický produkt ekonomizujícího přístupu ke světu učiní ze společnosti a lidí pouhé konzumenty.
  Lidé pak přicházejí o přirozenou odpovědnost za svůj domov, krajinu, vlast, za vzájemné vztahy. Průmyslové plundrování krajiny a přírodních zdrojů je ospravedlňováno potřebou dalšího růstu. Lidé jsou tím vlastně programově postupně odcizováni svému domovu, svým kořenům, tradici a přirozenému zakotvení v řádu světa, sami sobě! Společnost, v níž jsou nejvyššími hodnotami peníze, zisk, sobectví, absence pokory, pouze osobní prospěch, oslabuje u občanů společenské vazby, jako jsou smysl pro rodinu, vzájemná soudržnost, smysl pro obec a stát. Tím se ovšem také oslabuje demokratický systém.
  Socialistické ideje,které sdílím musí být pro vaše myšlení a hodnoty samozřejmě utopistické a směšné.
  Rozumím tomu,že z předešlé diskuze „Listina hanby“zda považujete současnou pravicovou koaliční vládu P.Nečase opírající se o hlasy nikým nevolenou ve volbách politickou stranu LIDEM a hlas nepravomocně odsouzeného poslance za demokraticky legitimní ? Jste moji otázce na vás raději neodpověděl.

 16. Jiří říká:

  Berane, já zaky mám chabou angličtinu, ale nikde jsem nezaregistrival, že důvodem je vámi uvedené tak já v té zprávě čtu že vedení této firmy bylo po desetiletí bandou finančních a provozních korupčníků, jejichž řídící schopnost dovedla tuto firmu minimálně do dvou bankrotů, poklesu prodeje a ztrátu trhu – prosím vysvětlení. Nebo vy tu firmu znáte osobně za vašeho pobytu v USA ? Zároveň vám nevěřím ( ale je fakt, že máte odpověď a řešení na vše a vždy ), že jste schopen rozklíčovat důvody krachu z nějaké ekonomické rozvahy. Na to se vsadím že nemáte.

 17. Jiří říká:

  Jane P. – podle vašeho by muselo opustit parlament třetina poslanců co změnila stranu, jsou nepravomocně osouzeni a ztratili morální kredit. Zkuste se zamyslet kolik a v jakých stranách jsou ( byli ) a nyní rozhodují.

 18. Jan říká:

  Jiří:Nejčistším řešením současné politické situace v zemi by byly předčasné parlamentní volby.Výsledek voleb by dnes nejlépe ukázal skutečné vyjádření vůle lidu.Vláda svůj legitimní demokratický mandát svého vládnutí už dávno ztratila.Váš argument,že vláda má právo vládnout.Protože npř. někteří poslanci z řad opozice změnili také během svého funkčního období politickou stranu nebo jsou nepravomocně odsouzení.Tento váš argument v demokratické společnosti těžko obstojí.

  Vy se řídíte,ale více heslem,že sebezkorumpovanější kapitalistická vláda nám zaručuje svobodu, zatímco sebelepší socialistická vláda nás uvrhne do pekel.

 19. Jiří říká:

  Ale Jane, co zase vymýšlíte za blbosti. Vláda má stále v parlamentu většinu i za podpory problémových poslanců, ale stejní jsou i na druhé straně – levicové. Jste přesvědčen, že kdyby to bylo obráceně, že spravedlivá a čestná levice by to vše uskutečnila podle vašeho vyjádření. Jste politický naivka.

 20. Svatopluk Beran říká:

  Odstavce pro Jirku, které podle mne hovoří o tom, že pokud mi stačí moje slabá angličtina, tak já v té zprávě čtu že vedení této firmy bylo po desetiletí bandou finančních a provozních korupčníků, jejichž řídící schopnost dovedla tuto firmu minimálně do dvou bankrotů, poklesu prodeje a ztrátu trhu. Přičemž se poslední investoři z Wall Streetu, jenž se dostali lacino k finančnímu portfoliu této firmy, pokoušeli udělat ze zaměstnaců obyčejné otroky.

  Smith, 50, said the 10- to 12-hour shifts were tough. ‚I gave it my all here,‘ she lamented to the Sun-Times. ‚It’s hard on your body. It breaks you down.‘

  ‚The crisis facing Hostess Brands is the result of nearly a decade of financial and operational mismanagement that resulted in two bankruptcies, mountains of debt, declining sales and lost market share,‘ the union said in a statement.

  ‚The Wall Street investors who took over the company after the last bankruptcy attempted to resolve the mess by attacking the company’s most valuable asset – its workers.‘

  Je potřeba však přiznat i to, že ve Spojených státech je rozšířeno a právně umožněno družstevní podnikání. Mám dokument, který mimo jiné pojednává též o jedné pekárně v Californii. Jejím majitelem je pár desítek zaměstnaců a mají ji v družstevním vlastnictví. Ředitel nebere o mnoho víc než zaměstnananec na pásu a plat dělníka na pásu je 65 000 dolarů ročně. Nemají problém z odbytem ani pracovním nasazením zaměstnaců přes noc či o sobotách a nedělích. Na otázku proč si ředitel nevezme víc peněz a zaměstnacům neubere on jen z úsměvem odpovídá. Kolik vlastně potřebujete aut pro svůj život? ZŘEJMĚ SVŮJ ŽIVOT NEVIDÍ JEN V HROMADĚNÍ MAJETKU. I takoví studenti ekonomie a obchodních škol žijí ve Spojených Státech a i takové možnosti alternativního podnikání nabízejí Spojené Státy. Těžko říci zdali by se u nás po zavedení právních norem pro družstevní podnikání našli chytří studenti, pro které by jenom peníze a majetek neznamenali žívotní cíl?

  Jinak pane Jiří co bych nepochopil z ekonomocké rozvahy já sám, nechal bych si vyhodnotit od někoho chytřejšího a studovaného. Nedělá mi to žádný problém. Vždyť i náš nejlepší chemik a fyzik mají desítky poradců, bez kterých by byli obyčejné nuly.

 21. Svatopluk Beran říká:

  Jirko podle mne je zásadní rozdíl mezi levicí a pravicí v tom, jaké ekonomické nástroje pro chod našeho státu vytváří vláda pravice nebo levice. Já tvrdím že pravice vytváří takové ekonomické nástroje, které legitimním způsobem umožňují vykrádání tohoto státu, čehož členové pravice na sto procent využívají. Najdou se však i mezi levicí takoví, kteří se chodí bez bázně a hany k pravicovým korytům napást. Zásadní rozdíl je však v tom, kdo pro tato koryta a lekážní odpady vytváří zákonou normu. Až většina našich občanů pochopí že svobodu slova a cestování jim už nikdy nevezme ani levice ani pravice, pak si teprve většinová část občanů uvědomí, že je pravice jako vládnoucí strana zcela zbytečná a kontraproduktivní. Pevně věřím tomu, že silná opoziční pravice však bude důležitým státotvorným prvkem na hlídání případného rozmařilého levicového vládnutí. Přímá demokracie pak stoprocentně znemožní případný pokus komunistů pokud by se dostali do vlády, o opětovném nastolení vlády jedné strany. Mě samotnému by jako ministři zdravotnictví a školství vůbec nevadili. Navrhoval bych ale, že by se museli dobrovolně zavázat, že minimálně padesát let nebudou usilovat o některé ze silových ministerstev. To je o ministerství vnitra a obrany.

 22. Jiří říká:

  Berane, vypadá to že se vám budu muset omluvit po poslechu včererejšíhi Hyde parku se socialistickým ekonomem Janem Mládkem . ČSSD za nic historicky nemůže, vše dělali pro blaho lidí a v budoucnu nám budou díky jejich politice padat pečení holubi do pusy. Už se těším. Nyní se mám dobře, ale to co mne čeká po vítezství levice ( ČSSD podporované komunisty, či spolupracující ve vládě ) překoná to současné dobro. No a konečně jste se projevil – komunisti ve vládě by mi nevadili. Dále nemá cenu s vámi diskutovat. Zkuste si přečíst ne dnešním idnesu o anglickém leteckém maršálu Janouškovi jak se k němu ti vaši slavní komunisti zachovali. Hrdinu kterého uznával celý svět komunisti pokořili s takovou trapností, že mi je z nich na bl.tí. A to jak z těch minulých, tak z těch současných. Ale to vy nepochopíte ve své levicové zaslepenosti.

 23. Libor Furbacher říká:

  Dobry den pane Beran .
  Je pekne videt ze umite komunikovat i z vlastni hlavy a nejenom opisovat nekoho jineho socialisticka moudra.Tim nechci rict ze by to bylo logictejsi,ale je to srozumitelnejsi nez knizni marxismus -leninismus.A hlavne kratsi.
  Je videt ,ze vam vase anglictina staci na to precist jak situaci vysveluji odbory,ale na to jak to skutecne je,na to uz ne.
  Tak vam pomohu ,ta firma Hostess byla zalozena v roce 1930.Jela bez problemu az do te doby kdy zacala ekomie v USA stagnovat,a prodej klesl .Dostali se do financnich problemu a v roce 2004 vyhlasili chapter 11.
  2009 Byli koupeny zase soukromnikem a i odbory byli u jednani .Ekonimika se ale nezlepsila a bylo nutne udelat dalsi opatreni ,snizit platy o osm procent.A ted dobre poslouchejte !DELNICI Z HOSTESS ZAVODU HLASOVALI PRO TOTO SNIZENI!!!.Ale protoze jsou clenove velkeho odborarskeho bratrstva,tak byli prehlasovani a vysledek je ze se to vse zavira .
  Mate pravdu v tom ,ze se mi v Evrope nelibilo,a to hlavne v te stredni a to uz v dobe kdy se vam tam jeste strasne libilo.Nemusite me zase obvinovat ze vseho co se tady deje , ono nas je na tom severoamerickem kontinente vic a pak taky je tady Obama.Ale abychom neodbocovali.
  Kdyz nekdo dela 10 nebo 12 hodin tak ma narok na prescasovy plat a nikdo ho nemuze nutit to delat pokud nechce ,na to je zakon i zde za oceanem .Surprise!!
  Jsem moc rad ze jste priznal ,ze je mozne mit zde podnik kde jsou vsichni podilniky.Jak uz jsem o tom psal pred par mesici nebo tak nejak.Vzpominate si?Kazdej do toho vlozi penize a maka se.
  A jestlipak vite kdo je nejvetsi odpurce tohoto usporadani. Drzte se ,no prece vase odbory!!!Protoze jako podilnik se svymi penezi v podniku budete myslet co udelat nejlepsi pro podnik ,tedy pro sebe a svuj podil a ne pro union..Mimochodem uz jste si zjistil kolik ty odborasti vedouci berou?
  To ten vas vedouci z pekarny se muze jit schovat.

 24. Libor Furbacher říká:

  Pane Beran mozna ze jeste porad nemuzete najit ty odborarsky platy vedoucich.Tady jeden priklad a po Americe je takovych unii moc a moc.Tyto odbory maji 59 000 zamestnancu a plat odborarskeho vudce je se vsim vsudy 600 000 dollar rocne.Jeste tam ma zamestnane svoje pribuzenstvo ,ktere bere …….ale anyway ,prectete si to v linku.
  http://www.google.ca/#q=salaries+of+labour+union&hl=en&tbo=d&ei=S1S3UPq4GbCWyAHGv4CQCA&sqi=2&start=10&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_cp.r_qf.&fp=d74e08ea70650bbd&bpcl=38897761&biw=1024&bih=631

 25. Libor Furbacher říká:

  Sorry ,toto je ten spravny link ,ten prvni je vseobecny.

  http://www.mcclatchydc.com/2012/05/13/148607/hefty-salaries-perks-for-union.html

 26. Svatopluk Beran říká:

  Pane Furbacher pokud si dobře pamatuji tak někteří američtí odboráři v minulosti dokonce spolupracovali i s mafií. To je ale problém váš přesněji vedení amerických odborů. Já z odkazu ve vašem prvním příspěvku jsem vyčetl že vedení firmy svou nezodpovědností zbankrotovalo a že akce odborářů byla až reakcí na pokus Wall Streetu zaškrtit lidi úplně, na podkladě vzniklé hypotéční krize. V podstatě po přečtení článku s vámi souhlasím že předáci amerických odborů berou velké peníze za málo práce. Nepamatuji si že bych v poslední době slyšel něco o tom že americké odbory dostaly do ulic, na rozdíl od těch evropských, statisíce pracujících občanů. Jako například v Itálii, Francii, Anglii, Portugalsku Španělsku nebo Řecku. I v Česku se však nedaří skloubit odbory Kovo, učitelské, policejní, zdravotní, železničářské jiné. Je to veliká škoda, protože to co si dovoluje naše neoliberální vláda v zájmu nadnárodních především amerických bankovních domů, je až do nebe volající. Myslím si, že do Česka moc nejezdíte a například BL určitě nečtete, takže znáte situaci u nás pouze z oficiálních medií a ta mají sdělovací úroveň blízkou té, která byla u nás za vlády jedné strany. V podstatě jediní kdo dokázali trochu hnout z naší vládou byli železničáři a kdo se vyloženě nebáli při své demonstraci policie byli policisté a to s hasiči v roce 2010. Pravdou ale je, že se tehdy policisté mající službu v podstatě vytratili z ulic, protože do svých spolupracovníků by nešli. Pokud se jedná o české odboráře v pdniku kde dělám tak placení jsou dva a mají v podstatě to co já a to jsou naše odbory druhé nejsilnější v českém kovoprůmyslu. No a hlavní bosové českých odborů mohou mít tak třikrát víc než já, s čímž nemám vůbec žádný problém. Jsem ale přesvědčen že by měli přitvrdit více. Mají to však těžší než ti na západě a to z jednoduchého důvodu. Zatím co v západní Evropě mají odbory velkou sílu, která není historicky poškozená tamní komunistickou stranou, tak u nás dokáže pravice ještě chytře na podkladě bývalého propojení českých odborů s komunisty, manipulovat s pracujícími. Bývalá Topolánkova ale i nynější vláda však svým neokonzervativním typem vládnutí nutí občany k přemýšlení a to není pro českou pravici vůbec příznivé.

  Teď se ještě vrátím k naší původní debatě. Vy naprosto přehlížíte že prvotní problém vznikl ze strany manažerů firmi a vyzdvihujete pouze reakci odborů na až v pořadí druhé manažerské firemní selhání, které sice vzniklo na podkladě krize, kterou však vůbec nezpůsobili americké odbory, nýbrž americký bankovní systém, který se snaží organizovaným způsobem zadlužit každého na celém světě, jenž by pak na něj neustále, přes americký dolar coby světovou měnu, pracoval. Nyní bude následovat plagiát jednoho z vašich amerických kolegů, ovšem z druhé strany spektra, než jak svět vidíte vy. Tento plagiát potvrzuje, spíš ještě upřesňuje to co já se snažím zde již několik let zveřejňovat. Tento plagiát budiž též výstrahou před zvolením pana Fišera nebo Dlouhého českým presidentem. Bankovní korporace Goldman Sachs by potom totiž dokázala sáhnout i do české republiky. Již jsem tu jednou uváděl že pan Dlouhý je poradce Goldman Sachs pro východní Evropu. Pan Fišer je pak bankéřem (nebudeme nyní brát v úvahu jeho vztah k určitému národnímu etniku) a hlavním manažerem Evropské centrální banky a to sekce pro rozvoj Evropy, kam nastoupil hned jak vytvořil jeden z nášich největších rozpočtových schodků. Podléhá totiž svému řiditeli a nadřízenému jímž je pan Dragi, který je znám coby bývalý manažer Goldman Sachs a nyní ředitel Evropské centrální banky, jenž se před jejím vedením nejvýznamněji podílel na organizování finančního rozkladu Evropské Unie a to přes připravení a organizování skrytého řeckého dluhu. PROSÍM VŠECHNY ČTENÁŘE TOHOTO PŘÍSPĚVKU – DOBŘE SI ROZMYSLETE DÁT PRESIDENTSKÉ HLASY JANU FIŠEROVI NEBO PANU DLOUHÉMU

  Globální státní převrat banky Goldman Sachs

  neboli proč je na pováženou mít prezidentem republiky bankéře

  Známý internetový deník Truthout zveřejnil článek Thoma Hartmanna a Sama Sackse o patrně nejvlivnější finanční korporaci světa, americké globální investičně bankovní společnosti Goldman Sachs. GS působí také v České republice, jejím „poradcem se zodpovědností za oblast střední a východní Evropy“ (viz česká Wikipedie) je prezidentský kandidát Vladimír Dlouhý.
  Když lidé v Řecku viděli, jak byl jejich demokraticky zvolený předseda vlády Jorgos Papandreu donucen v listopadu 2011 k odchodu z úřadu a nahrazen nevoleným konzervativním technokratem Lukasem Papademosem, většina z nich si nebyla vědoma širších souvislostí.
  Podobně žila většina z nás v USA v nevědomosti, když roku 2008 naši volení představitelé schválili na návrh Bushova ministra financí Henryho Paulsena největší finanční výkupné pro Wall Street v našich dějinách, přestože se telefonní ústředny v Kapitolu hroutily pod náporem voličů požadujících odmítnutí této sanace.
  Když teď ovšem oznámila Bank of England, klíčový hráč v současné krizi eurozóny, že jejím novým šéfem bude někdejší investiční bankéř Mark Carney, nemůžeme si už dovolit ignorovat, co se děje v celosvětovém měřítku.
  Postupně a pokradmu uskutečňuje Goldman Sachs globální státní převrat.
  Lukase Papademose v Řecku, Henryho Paulsena ve Spojených státech a Marka Careyho ve Spojeném království navzájem spojuje jedna věc, a tou je Goldman Sachs. Všichni byli předtím bankéři a vedoucími pracovníky u tohoto obra z Wall Street, všichni se dostali do významných mocenských pozic, všichni hráli po globálním finančním propadu let 2007-2008 ze stejných karet a zajistili, aby Goldman Sachs prošel bouří bez úhony a navíc ještě pořádně vydělal.
  Ale to zůstáváme jen na povrchu.
  Když teď Evropa upadá do ekonomické krize vyvolané úspornými opatřeními, lidé Goldmana Sachse vedou k kontinent do propasti. Jak uvádí britský deník The Independent, konzervativní technokraté, kteří v letech 2007-2008 řídili nebo řídí fiskální politiku v Řecku, Německu, Itálii, Belgii, Francii a teď ve Spojeném království, se všichni přihrnuli od Goldmana Sachse. Sám Mario Draghi, šéf Evropské centrální banky, byl generálním ředitelem divize Goldman Sachs International.
  A když zde ve Spojených státech ministr financí a dřívější generální ředitel Goldmanů Henry Paulsen udělal roku 2008 co měl a zajistil Goldmanům sanaci za mnoho miliard dolarů, v nové Obamově administrativě ho nahradil Tim Geithner, který s Goldmany velmi úzce spolupracoval jako šéf Federálního rezervního úřadu v New Yorku a zajistil, aby Goldmanové dostali přes 14 miliard dolarů ze sanace zkrachovaného pojišťovacího giganta AIG.
  To, co se tady děje, sahá víc než deset let do minulosti.
  Roku 2001 Goldman Sachs tajně pomohl Řecku skrýt miliardy dolarů pomocí složitých finančních nástrojů jako jsou kreditní defaultní swapy. To především umožnilo Řecku splnit základní podmínky pro vstup do eurozóny. Tím se ale také vytvořila dluhová bublina, která později praskla a způsobila současnou ekonomickou krizi, v níž se utápí celý kontinent. Ovšem vždy předvídavý Goldman se proti této dluhové bublině pojistil tím, že si vsadil proti řeckým dluhopisům v očekávání, že se časem znehodnotí.
  Je ironické, že člověkem, který šéfoval Řecké centrální bance právě tehdy, když se uzavíral tento obchod s Goldmanem, byl – prosím bubny – Lukas Papademos.
  Zde ve Spojených státech dělal Goldman podobné obchody, při nichž maskoval skutečnou hodnotu aktiv, prodával tyto bezcenné investice zákazníkům a přitom sázel na to, že se po čase zhroutí. Nejsmutněji proslulým příkladem takového obchodu je australský ohrazovací fond (hedge fund) „Timberwolf“, po jehož krachu si banksteři Goldmana Sachse posílali chlubivé e-maily „hochu, ten Timberwolf, to byl ale podfuk“.
  Takové chování Goldmanů pomáhalo nafukovat realitní bublinu ve Spojených státech, až praskla. Rázová vlna pak přeletěla Atlantik, dopadla na Evropu a způsobila, že obchod se skrytím řeckého dluhu, který uzavřeli Goldmanové před lety v Athénách, se obrátil proti Řecku a dál prohloubil krizi.
  Všechny tyto šprýmy by měly způsobit také zánik Goldmanů, ale ti díky svým odchovancům v klíčových politických funkcích na obou stranách Atlantiku nejen přežili, ale dokonce vzkvétali.
  Jak shrnují internetové noviny DailyKos, „podle normálního scénáře se zemi pomůže zatajit problém a prodat její dluh předtím, než se z problému stane bublina, která po čase s rachotem praskne… Goldman Sachs pak umístí „svého člověka“ do postavení, v němž může řídit sanaci tak, aby Goldman dostal své peníze zpět a ještě něco navíc, přičemž se vykuchá ekonomika země.“
  Po léta nás různí paranoici vystupující často jako „experti“ ve Foxově takzvaném zpravodajství varují před celosvětovou vládou. Nejnovější hrozbou je podle nich Agenda 21 a vytvoření celosvětového úřadu v sovětském stylu, který zkonfiskuje všechno soukromé, přerozdělí bohatství rozvojovým zemím a donutí nás všechny, abychom žili podle nových globálních zákonů, jež obětují naši národní suverenitu. Podle nich se máme bát totalitních vlád a ne nadnárodních korporací.
  Když se ale podíváte na věc střízlivě, zjistíte, že už byla ustavena jakási celosvětová vláda, v mnohem subtilnější podobě prostřednictvím vzestupu Goldmana Sachse a jejich kolegů z wallstreetské elity.
  Když se díváme, co se ve světě děje, vyvstane před námi spousta otázek. Mnohé z nich ale lze zodpovědět, jakmile si uvědomíme, že odchovanci Goldmana Sachse uskutečnili globální státní převrat.
  Proč mají snášet pracující lidé v Řecku, Portugalsku, Španělsku a Itálii úsporná opatření, proč se po nich chce, aby obětovali své důchody, mzdy a pracovní místa, když je po pěti letech jasné, že tato politika jen dál ztěžuje splacení jejich státních dluhů?
  Protože Goldman Sachs vysává z těchto zemí poslední zbytky národního bohatství, aby se odškodnil za veškeré neúspěšné investice, které provedl před havárií.
  Proč se ve Spojených státech tisíce lidí, kterým byly zabaveny domy, uchylují k sebevraždám, domácímu násilí nebo dokonce masovým vraždám, když může s tímto proléváním krve a bídou skoncovat jednoduché řešení spočívající v přepsání hypoték, jak to udělal za Velké deprese Franklin Delano Roosevelt?
  Protože by přepsání hypoték donutilo banky jako Goldman Sachs, aby snesly nějaký úder. A protože díky hře, kterou samy stvořily, ve skutečnosti na zabavování domů vydělávají.
  Proč bez ohledu na hory důkazů nebyli banksteři od Goldmana Sachse a dalších institucí na Wall Street posláni za mříže pro okrádání zákazníků, manipulování úrokovou mírou LIBOR a nezákonné vyhazování tisíců Američanů z jejich domovů pomocí skandálně vnucovaných smluv?
  Protože máme justici s dvojím metrem, která mocné jako Goldman Sachs je plácne přes zápěstí, když ukradnou 50 miliard dolarů, ale pošle do vězení lidi jako vy a já za to, že ukradli nanuka.
  V čem je smysl toho, že byl Wall Street zachráněn a Main Street – ulice obyčejných lidí – šla do výprodeje?
  V tomto havarovaném světě, kde agenti Goldmana Sachse pronikli na nejrůznější klíčové mocenské posty, musíme od základu změnit způsob, jakým chápeme globální ekonomiku a podívat se, jaký vliv na tuto globální ekonomiku vlastně mají naše demokratické instituce.
  Nemáme už ekonomiku, jejímž úkolem by bylo prospívat pracujícím lidem po celém světě; máme ekonomiku vykořisťující pracující lidi kvůli ziskům Goldmana Sachse. Makléř Alesio Rastani řekl britské BBC letos v září před nástupem Lukase Papademose do úřadu řeckého premiéra: „Nám ve skutečnosti nejde o to, aby byla ekonomika v pořádku, aby se situace srovnala, naše práce je vydělat na tom peníze… Osobně jsem o tomto okamžiku snil celé tři roky. Každý večer, když jdu spát, sním o další recesi.“ A dodal: „Když se trh hroutí… když víte, co dělat, když máte správný plán, můžete na tom vydělat spoustu peněz.“
  Jak jsme viděli v posledních deseti letech, Goldman Sachs ví přesně, co má dělat. Má správný plán, který si ničím nezadá s globálním státním převratem.
  Jak řekl Rastani naplno BBC: „Teď není čas na iluze, že se s tím dokážou vypořádat vlády. Vlády nevládnou světem. Světem vládne Goldman Sachs.“

  http://www.blisty.cz/art/66321.html

 27. Jiří říká:

  Berane vy jste se zbláznil !!!! A co platy českých odborářských bosů ? A znáte platy odborářů ve vašem Boschi ?

 28. Svatopluk Beran říká:

  Pane Jiří zřejmě jste nečetl zodpovědně celý článek. Je to tam napsané.

  Pokud se jedná o české odboráře v pdniku kde dělám tak placení jsou dva a mají v podstatě to co já a to jsou naše odbory druhé nejsilnější v českém kovoprůmyslu. No a hlavní bosové českých odborů mohou mít tak třikrát víc než já, s čímž nemám vůbec žádný problém.

 29. Jiří říká:

  Tak to na tom jste dobře a u těch vašich českých bosů jste tak trochu opomněl jejich „legálně“ nabytý majetek a další placené aktivity. Ale to vám jak je vidět nevadí.

 30. Svatopluk Beran říká:

  Mě víc vadí rozkoplé dveře k rozkradení státního majetku, který vyždímali komunisti z každého občana za 40 let svého i neblahého působení. Zařizoval to vědomě Klaus, přes OF a jeho následníka ODS a nyní i TOP09. Minimálně přes bilion Kč v hajzlu, následně nutnost oddlužení bank a zadlužení pro rozjezd ekonomiky. Vše v prospěch nadnárodních finančních společností. Teď ještě ta úlitba církvím, která jestli kdy měla vůbec nějaké majetky, tak je dostala z lidí lhaním, slibováním a vražděním ve válkách či za tvrdou práci nevolníků podvodem, že existuje posmrtný svět na obláčcích, jinak se usmaží ve vařícím pekelném oleji ďábla. Určitě by nebylo na škodu zřídit i vědecký ústav na výzkum církevních zločinů proti lidskosti.

 31. Rezek říká:

  Ústav…ano, ústav, máte pravdu. To mě napadá, když to čtu…

 32. Svatopluk Beran říká:

  Pane Rezek také mě napadá že ten kdo vymyslel a odhlasoval ústav zřejmě do něj sám patří…. Díky za nápovědu.

 33. Jiří říká:

  Berane – Jane P. – ano, církev se dopustila mnoha zločinů, ale dvacáté století to byla doba fašismu a komunistických ideíí které se s obdobím křesťanství – církevní historií mohou rovnat, a kdy si tyto dva režimy můžou podat ruku. Možná by stát měl zaplatit církvy ještě za ty zničené a zdevastované majetky a ne je vracet ve stavu v jaké jsou. To se podařilo našemu lidově-dělnickému zřízení perfektně. Komunismus = fašismus ( nejsou snad obě ideologie zrůdné a zakázané ? ).

 34. Svatopluk Beran říká:

  Pane Jiří zákon o kterém mluvíte byl vyroben na zakázku. Není to v lidských dějinách nic nového. Po každém převratu nebo změně, nový systém dokonale vykradl ten starý a nastavil zákony které umožňovaly legální rozkradení dřívějších fiskálních hodnot s pokusem znehodnotit i celý princip a výsledky systému bývalého. Komuninsmus u nás nikkdy nebyl, to jste dokonale zmaten, měl by jste si projít znovu základní školu. U nás byl socialismus, který v prvních letech užil i prvky pronásledování opozice stejně tak jako demokratické země Anglie, Francie, Belgie či USA v zemích které kolonizovali. Ve své knize Main Kampf Hitler uved, že zavede do Evropy to, co imperiální země běžně používají pro svou vládu v koloniích, či USA proti domorodým obyvatelům a občanům černé pleti. To je rasismus, založený na tak zvaném vědním oboru eugenika. – Tento vědní obor před Hitlerovou šílenou aplikací, slavil největší úspěchy v Anglii a USA. Jeho stoupencem byl například i pozdější superdemokrat Churchil. http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika – Takže ano, některé prvky vlády jedné strany byly shodné s fašismem a demokratickým kolonialismem ve – FORMĚ -, nikoliv však v – OBSAHU – to je v rasismu. Prosím, začněte se vzdělávat. Přímo na vás je vidět jaký zásah do vašeho vědomí a vědění zřejmě provedli bývalí komunisté a dál provádí dnešní rádobi demokrati v čele z ODS. Cenzura nežádoucích poznatků o tom jak svět doopravdy fungoval a funguje pokračuje téměř zhodně jako za vlády jedné strany. Buď zůstanete doživotně vědomostně zaslepencem a nechá te si nakukat kde co, nebo na sobě budete pracovat, to už je ale vaše věc.

 35. Svatopluk Beran říká:

  Na vaší reakci je dále viditelně znát že jste bez vědomostí. Církev nikdy nepracovala, proto ani nemohla nikdy žádné hodnoty ze své práce vytvořit. Veškeré majetky získala pouze virtuální hrou z lidmi o posmrtném životě a ve válkách. Dokonce ve svém prvním tisíciletí přivedla Evropu doby vědomostního temna a po celou dobu své působnosti se chovala jako totalitní stát. Domníváte se že člověk mohl tehdy říci že žádný bůh neexistuje a že nebude takové hlouposti poslouchat? Copak by se asi stalo s takovým člověkem? Odpovězte sui sám, jestli na to máte odvahu.Dále nechala církev zničit veškeré řecké a východní nauky a vědomosti ve jménu jediného boha. Nebýt arabských medres – universit – které přebírali řecké a východní znalosti bez ostychu a dokonce vyučovaly psaní a čtení každého svého občana zdarma, v první tisícovce let vládnutí církve v Evropě, těžko by v Evropě nevznikl moderní svět, to za prvé. A za druhé. Církvi byli majetky odebrány již v Tereziánské době a byly ji ponechány pouze ve zprávě. Důvodem byla buržoazní průmyslová revoluce, které osobní majetky církví svazovaly ruce. No, proč by to co sebral císař církvi před dvěstě lety neměli zaplatit vaše děti, že?

 36. Svatopluk Beran říká:

  těžko by v Evropě – nevznikl – moderní svět, to za prvé
  chyba
  těžko by v Evropě – vznikl – moderní svět, to za prvé

 37. Jiří říká:

  Pane Berane, trochu odbočím, když někdo něso spravuje, tak to má ve správě. Možná jste chtěl někomu dát zprávu – já vám nevím. To je základka. vědomosti a rozumy tady rozdáváte jako na VŠ ale něco tomu chybí. Ale prosím neomlouvejte to.

 38. Jiří říká:

  Berane nikde jsem se nedočetl že by Churlil naplňoval vaše …… „Jeho stoupencem byl například i pozdější superdemokrat Churchil. http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Eugenika. Možná jste zase splácal vše dohromady – důkazy ?

 39. Jan P. říká:

  Pane Furbacher!
  Jako trvale asi žijící v USA jste zde čtenářům a diskutujícím neuvedl nebo možná záměrně zatajil všechna důležitá fakta např. o tlaku na americké odbory se kterými vy jistě jinak souhlasíte.

  E-republika „Korporátní fašismus překresluje mapu USA“ uvádí fakta a údaje o současném skutečném postavení odborů chránící práva zaměstnanců v USA než nám zde Čechoameričan L.F. (ne)uvedl.

  Miliardáři a šéfové bank nyní přesvědčují republikánské vlády v USA (tj. jejich klienty, kterým pomohli svými financemi k moci), aby zlomily vyjednávací moc odborových svazů. Nový útok na práva odborů směřuje k ekonomickém oslabení jejich role. Útok je veden prostřednictvím zákonů zavádějících právo na tzv. „svobodu práce“.

 40. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane mate ty vase dohady o me nejake popletene ,ale o to ani nejde.
  Co se tyce tech odboru mate asi na mysli zakon “Right to work“.Pravo pracovat.Coz v zaklade dava zpet pravo delnikovy delat ve fabrice kde jsou odbory i kdyz nejni jejich clenem ,a nesmi ho odbory nutit platit prispevky.
  Samozrejme odbory jsou z toho nepricetny,protoze penizky uz se tak moc nepohrnou.
  To je ten cely Vas milliardarsky utok na odbory.

 41. Jan P. říká:

  Pane Furbacher zapoměl jste zde uvést jaké skutečné důsledky pro americké odbory a samotné zaměstnance zákon “Right to work“ má.Výsledkem je oslabení celostátní síly odborových svazů, které nebudou mít dostatek prostředků na placení kvalifikovaných odborníků, analýz, lobbingu atd., aby prosadili nutné změny v zákonech nebo se bránily proti nemravným zákonům přijatým na jejich účet.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I