SOUBOR HLASOVACÍCH LÍSTKŮ K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY.

SOBOTA 29. PROSINCE 2012.

VE SCHRÁNCE:

SOUBOR HLASOVACÍCH LÍSTKŮ K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY.

V MF DNES:

Sobotní rozhovor s Jiřím Stránským:

„Na hrad podporuji Schwarzenberga. U něho bezpečně vím, že nebude krást.I ekonomové by si měli vzít příklad z šlechty, která zvelebuje své statky ne pro sebe , ale pro příští generace. Tak je to po staletí, Schwarzenberg to má v sobě“.

V ČT 1 21:15 :

Králova řeč. Koprodukční film VB (2010). O panovníkovi, který našel svůj hlas a vstoupil do dějin.
Zobrazuje život budoucího krále v době předcházející jeho korunovaci a na začátku druhé světové války, kdy Velká Británie potřebuje silného panovníka, jenž by byl oporou lidu.

———————–

 

Potřebujeme prezidenta – slušného člověka se selským rozumem, třeba i s vadou v řeči, který by na rozdíl od užvaněných a podlézavých politiků měl charakter a autoritu.

Zdeněk Gryc

22 Responses to “SOUBOR HLASOVACÍCH LÍSTKŮ K VOLBĚ PREZIDENTA REPUBLIKY.”

 1. Svatopluk Beran napsal:

  Pan Schwanzerberg je jedna z několika osob který skutečně nepotřebuje krást. Je totiž jedním z výmečných osobností té které země, jež slouží oddaně nadnárodním finančním uskupením. Pan Schwanzerberg, pan Fišer, pan Dlouhý, pan Vondra jsou něco jako byli u nás za vlády jedné starny Indra, Kolder, Bilak a další.- Obyčejní vlastizrádci a morálně prodejné děvky –

  http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Schwarzenberg

  Kontakty v zájmových uskupeníchVe dnech 5.–8.června 2008 se zúčastnil v Chantilly ve Virginii v USA zasedání tzv. klubu Bilderberg (anglicky Bilderberg Group). Byl proto interpelován poslanci z KSČM a ČSSD, kteří po něm požadovali vysvětlení důvodu a financování jeho účasti.V roce 2012 potvrdil, že byl na konferenci Bilderberg pozván celkem dvakrát, ale upozornil, že pouze jako soukromá osoba. (V té době byl Karel Schwanzerberg ministrem zahraničí ČR, bylo před podepsáním dohody o zřízení první americké vojenské základny v ČR a nikdo z vlády ani poslanců nevěděl že byl náš ministr zahraničí pozván na tuto konferenci a že se jí vůbec zůčastnil. Skutečnost vyšla najevo až po jeho návratu) Uvedl pak že se jedná o klasickou konferenci ve formátu přednášek významných odborníků ve svých oborech.Také se účastnil zasedání Trilaterální komise.

  Bilderberg je jedna z nadnárodní skupina nejvyšších světových finančníků, generálů, ministrů a bankéřů, která se schází na vlastní podnět a při které diskutují a navrhují ekonomické či vojenských nástroje, které by měly naplňovat předpoklady o jejich budoucích vizích světa.

  http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Bilderberg

  Trilaterární komise byla založena v roce 1973 z podnětu Davida Rockefellerav době ropné krize a předchozelo jí zavření zlatého okna ze strany Spojených Států. Finančníkům Spojených Států došlo že končí období jejich ekonomické suverenity vzniklé na podkladě výsledku 2SV a dohodli se s tehdejšími nastupujícími ekonomickými tygry Japonskem a Německem o rozdělení a řízení svých národních priorit ve světě.

  http://www.cs.wikipedia.org/wiki/Trilater%C3%A1ln%C3%AD_komise

 2. VladimírV napsal:

  Vážený pane Gryci. Nominace pana Schwarzenberga na funkci prezidenta by byla přijatelná, kdyby kromě kladných vlastností, které nepochybně má, byl i tělesně silným politikem. Při vší úctě, on je ve věku, který potřebnou sílu nepředpokládá. Naše země potřebuje prezidenta, který musí být nadán nejen životními zkušenostmi a dborou morálkou, ale i intelektem a razancí, která dokáže umravnit politickou elitu do té míry, že dojde ke shodě v zásadních otázkách života v naší republice. Jinými slovy, účinně bránit tomu, aby se do vysokých vládních funkcí dostali lidé typu např. Bohuslava Sobotky. Tedy lidé, kteří kromě politické kariéry nemají vůbec žádné zkušenosti z praktického života. Za těmi se totiž vyvážejí na výsluní největší zloději. Takový kandidát je v nominaci uchazečů o post prezidenta bohužel jen jeden. Mějte šťastný rok 2013.

 3. Jan P. napsal:

  Proč je“kníže“ Karel Schwarzenberg pro některé ten správný kadidát na funkci prezidenta ?

  Současný nástup Karla Schwarzenberga do prezidentské volby a podpora různých umělců a intelektuálů nicméně ukazuje, že kult „knížete“ má přece jen tužší kořínek a možná i hlubší důvody.
  Ondřej Slačálek v DR píše:Kult Karla Schwarzenberga vypovídá ledacos o jeho nositelích – o jejich obdivu k ničím nepodmíněné nerovnosti, sentimentu vůči rakousko-uherským pořádkům, infantilitě.
  Ne, že by těmito důvody byly Schwarzenbergovy schopnosti (žádné, krom trousení přisprostlých bonmotů neprokázal) nebo snad pevnost v názorech. Jako každý kult ani tento nevypovídá o svém objektu, ale spíš o těch, kteří se v něm vidí jako v zrcadle. Čím to, že v zemi, v níž je již od roku 1918 protizákonné používat šlechtické tituly, je najednou „kníže“ tolik cool?

  Dobře to vyjádřil režisér Menzel, když řekl otevřeně, že Karel Schwarzenberg je šlechtic, zatímco ostatní kandidáti jsou „potomci nevolníků“ (tak jako skoro všichni my ostatní). Je to výrok na hranicích rasismu, ten přece posuzuje lidi podle toho, čí jsou potomci. Je to ale také výrok, který dobře ukazuje, co je na Schwarzenbergovi tak přitažlivé.

  Právě antikomunismus se ostatně stoupenci Karla Schwarzenberga rozhodli použít jako svůj hlavní argument, v duchu osvědčeného polistopadového receptu: když selže všechno ostatní, postraš návratem komunistů. To ale vyvolává otázky: Chcete politiku minulosti? Dobře, bavme se o minulosti rodu Schwarzenbergů. Ne snad o jednotlivých postavách (kandidát na prezidenta nemůže být nijak odpovědný třeba za některé podivné politické postoje svého otce), ale celkově o podstatě šlechtictví, k němuž se Schwarzenberg opakovaně a hrdě hlásí.

  Jak vlastně vznikal majetek, který „kníže“ restituoval, a z nějž jeho rod čerpal svou moc? Především vynucováním práce za situace rozdělení na pány a poddané, na lidi různé kategorie. Nebyl takový režim „zločinný a zavrženíhodný“ právě tak, jako diktatura KSČ? Snad jen s tím rozdílem, že komunistická strana se za zločiny KSČ omluvila. Karel Schwarzenberg se k tradici svého rodu hrdě hlásí.

  Již před asi dvěma týdny jsem si všiml plákátů, které „zdobí“ mnoho tramvajových a autobusových zastávek a i některé vozy tramvají MHD v Praze. Je na nich portrét Karla Schwarzenberga a níže uveden slogan „Stojím o hlasy čestných a slušných lidí.“Já bych se rád zamyslel nad tím, o čí hlasy stojí další prezidentský kandidát – Karel Schwarzenberg, píše BL Petr Stanislav.

  V souvislosti s „církevními restitucemi“ (dnes již víme, jak vše dopadlo) a následným zapojením se kardinála Duky, který přispěl svou „troškou do mlýna“ prohlášením, že „…jen lůza se tvrdošíjně staví proti „církevním restitucím“ a signatářům nejrůznějších peticí, které „restituce“ odmítají, upřímně nerozumím…“ Kandidát Schwarzenberg jako věrný člen ŘKC a TOP09 neváhal a přispěchal s podporou kardinála Duky. Dodejme jen, že slovo „lůza“ je Dukovým oblíbeným výrazem, kterým rozhodně nešetří, pokud hodnotí jakýkoli protikatolický postoj.

  O čí hlasy stojí Schwarzenberg? Stojí i o hlasy odpůrců „církevních restitucí“, stojí i o hlasy signatářů petic odmítajících „církevní restituce.“vzhledem ke skutečnosti, že se proti „církevním restitucím“ postavilo kolem 80% obyvatel ČR a tudíž stejný počet obyvatel spadá pod označení „lůza“, nevím, zda na Schwarzenberga zbyde ve volbách alespoň těch 20%.

 4. Svatopluk Beran napsal:

  Ještě pro pana Jiřího a pana Zídka. Ve filmu o Forestu Gampovi tento hrdina ještě coby malý kluk pronesl… PRO HLOUPÉHO KAŽDÝ HLOUPÝ… Vaše nízká informovanost o možnostech a způsobech jakými jsou řízeny a zneužívány vlády států zapojených do neoliberálního tržního systému pomocí prostředků směny, je skutečně alarmující. Je to však vaše jednoduchost v pohledu na to jak, kým a proč k tomuto organizování světa dochází. S některými pohledy pana Vladimíra souhlasím, ale tvrdit že fiskální světová kontinuita probíhá na podkladě přírodní evoluce bez organizovaných a řízených pokusů konkrétních občanů světa, je zcela mimo skutečnost. Prosím neberte to jako urážku. Je mi jasné že já to se svými možnostmi, vědomostmi a schopnostmi nezměním. Jde mi ale o to předkládat občanům takové informace, které budou dokazovat právě pravý opak a to, že to není nekonkrétní příroda která dala prostředkům směny smysl jejich potřeby v obchodování a tržním systému, nýbrž konkrétní lidé, kteří se si je v rámci své moci a prestiže formují ke své vlastní chamtivé potřebě. A tato chamtivost může také všechny zničit. Dále uvádím pár odkazů v češtině které poukazují na to o čem píšu.

  Nedaří se mi vložit linky.

 5. Jiří napsal:

  Berane, jaké štěstí nás to potkalo že se „Nedaří se mi vložit linky“ :-).

 6. Zítek napsal:

  Kopíráku, pokud je někdo Zítek, tak normální člověk píše : Pro pana Zítka…..ne Zídka…..je to složité? Chápu, nemáte to kde kopírovat, ale neděláte bolševikům dobrou reklamu…..

 7. Ar napsal:

  Zítku dobrý…

 8. Jan P. napsal:

  Zdeněk Gryc dehonestuje komentář Svatopluka Berana,že na základě faktu kolem osob prezidentských kandidátů,které zde S.B. uvedl se stal metodický řad „vlastizrádců“.
  Pro Z.G. fakta a argumenty uváděná S.B. nejsou pro jeho hodnocení důvěryhodnosti kandidátů na funkci prezidenta vůbec důležitá..
  Stejně tak pro S.B. a řadu nás ostatních (i přes míru uváděné podpory soc.průzkumy mezi občany) působí kandidát na prezidenta Jan Fischer svoji minulostí a současností oprávněně nedůvěryhodně a bezbarvě.
  Přemýšlejme, zvažujme, co od stávajících prezidentských kandidátů očekáváme – a podle toho s naším hlasem naložme. Jedná se tu přece hlavně o nás.

 9. Jiří napsal:

  Jane P. a myslíte, že Beran něco uzná a má vždy nejlepší řešen. Docela by mne zajímalo koho on bude volit ( jestli ovšem najde odvahu svobodně volit svého kandidáta formou je ho stále omýlané příme demokracie ).

 10. Jan P. napsal:

  Většina z kandidujících osob na úřad prezidenta má podporu z řad různých umělců a intelektuálů.
  Zmiňovanou podporu mají mimo jiné také např. Jiří Dienstbier,Táňa Fischerová,Miloš Zeman a Zuzana Roithová.
  Pro levicově smýšlející občany-voliče přichází podle mého věrohodnými kandidáty (prosazování přímé demokracie,boj proti korupci, obhajoba občanských a sociálních práv občanů) na funkci prezidenta pouze dva.Jiří Dienstbier (kandidát ČSSD) a Táňa Fischerová(Klíčové hnutí).

  Průzkumy soc.šetření úspěšnosti na možném zvolení kandidátů na funkci prezidenta a různá podpora z řad umělců a intelektuálu na mém rozhodování volby není rozhodně podstatná.
  Já svého kandidáta na funkci prezidenta na rozdíl od názoru pravicově-„konzervativně“ smýšlejícího občana Zdeňka Gryce a jiných budu volit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

 11. Rezek napsal:

  Pavel Nový…to jako hráznej Palyza ? Bolek Polívka…to jako ten nespolehlivej opilec ? Jaroslav Hutka…to jako ten zakomplexovanej ublíženej neuměl ? Ivan Mládek…to jako ten jeden z předních tvůrců komunistické estrádní zábavy ?

  A všichni takoví antikomunisti…hm… To jsou pro knížete opravdu super reference…

  A mimochodem, Schwarzenberg…to jako ten bratříček Kalouska ? To jako ten co dělal tehdá tu frašku s Čunkovým auditem a nijak mu nevadilo s ním sedět ve vládě ?

  Safra safra,národe.To je ale krátká paměť…

 12. Rezek napsal:

  Na všem je nejsmutnější to, že nejlepší morální profil z těch všech filutů má nakonec ten Miloš. Aspoň si nehraje na antikomunistu.

 13. Rezek napsal:

  Jak Vy znáte Menšíka, já znám zase osobně Polívku. Nespolehlivý člověk, který nepřijde na představení, nebo přijde opilý, uráží diváky, placení dluhů považuje za nevhodné umělce jeho formátu a žije z toho, že on je přece velký Bolek, miláček národa – to jsou také jedny z jeho tváří. Něco jako Landovský. Ale ten aspoň za komára opravdu trochu trpěl – narozdíl od Polívky. Svěrák, Polívka, Nový, Mládek – ti všichni za komunistů aktivně vystupovali v televizi, rozhlase atd. A když se podepisovala v národním slavná Anticharta, tak tam určitě taky neseděli, žeano.

  Prostě jak říkám – kamením by měl házet jenom ten, kdo má svědomí i ruce čistý. To je vše.

  Prostě problémem nás zaprděných čecháčků je krátká paměť. Když dědek Klausů před deseti lety lezl na hrad, tak mu vyčítali, že neudělal amnestii – že by se to slušelo. No a teď když konečně táhne od válu a amnestii udělá, tak je to najednou zase špatně. John, Bárta, Peake a spol. byli ještě nedávno spasitelé národa, kteří vymetou všechnu špínu v parlamentu, zredukujou výbory, svoje poslanecké náhrady budou dávat na charitu a postarají se o to, aby žádná zlodějina nebyla zametená pod koberec… A Nečas, Topolánek, Kalousek…ti se k vládě dostali jak ? Samopalama ? Nebo jsme si je tam snad nakonec sami zvolili ? Už se nepamatujeme, žejo…

  Cara a bič na tenhle národ, nic jinýho nepomůže.

 14. Jan P. napsal:

  Mimo poslední větu jako řešení souhlasím s argumenty diskutujícího Rezka míra (ne)věrohodnosti některých veřejně známých osob na podporu prezidentského kandidáta Karla Schwarzenberga .

  Vážený pane Grici. Máte bezpochyby svobodné právo veřejně sdělit svůj názor a své přesvědčení jako každý jiný občan.Já vaše právo na názor respektuji.
  Váš pohled na Karla Schwarzenberga já a řada jiných na základě různých faktu a skutečností hodnotíme K.S. jinak.
  K.S.je předsedou strany TOP 09 a ministrem nejhorší vlády v živé paměti. Ani on není kandidátem, který by měl předpoklady společnost sjednotit.
  Jan Patočka(šéfredaktor Deníku Referendum) mimo jiné DR správně píše:Aktuální definice politika Karla Schwarzenberga je tato: je předsedou koaliční strany TOP 09 a členem nejhorší vlády v živé paměti. Kdyby z ní býval z vlastní vůle odešel – a příležitostí k tomu byly přehršle – dnes by zajisté v prezidentské volbě, navzdory všem tak jako tak platným legitimním výhradám, patřil mezi přitažlivé možnosti pro leckterého neutrála.
  Řadu podstatných předpokladů k výkonu funkce prezidenta má. Jenomže příslušnost k vládě Petra Nečase by ho v očích každého soudného člověka měla z úvah vylučovat. Vzhledem k vývoji české společnosti, jejž na podzim dost výmluvně ilustroval výsledek krajských a senátních voleb, snad ani nemá kudy do druhého kola volby proklouznout.
  Pokud jde o celkový charakter Nečasovy vlády, pak věřit ještě dnes, že se při jejích poklescích jedná o opakovaná selhání lidského faktoru, a nikoli o debakl určité metody, je stejně pošetilé jako bylo v osmdesátých letech věřit v možnou reformu sovětského modelu socialismu. To, co nám tu před očima v tragikomických záškubech kolabuje, je rovněž jeden konkrétní politický model: česká tržní demokracie. Amnestovat lze mnohé jeho typické protagonisty, systém sám už jistě ne.
  Vláda Petra Nečase sama sebe ověsila cedulkou „protikorupční“, což dnes zní jak hodně laciný vtip ze satirického pořadu. Budoucí historik ji patrně popíše jinak: jako vládu brutálně asociální, barbarsky antiekologickou, a ve svém pohrdání vůlí občanů i elementárními procedurami veřejné správy taktéž jako vládu vyloženě protidemokratickou.
  Jako poslední jakž takž respektovaný člen stávající vlády, Karel Schwarzenberg vždy ochotně a rozšafně vysvětlí, že „jinak to nejde“; tu vyloží, že u armádních zakázek prostě bývá „vývar“, tu zase, že občas je prostě nutné podlehnout vydírání a neposlušným poslancům rozdat „trafiky“.

  Možná o tom ani on sám neví, rozhodně se chová, jako by to nevěděl, ale Karel Schwarzenberg je v této vládě předsedou jedné z koaličních stran. Ministři Drábek a Besser či ministryně Hanáková to všechno byli či jsou především Schwarzenbergovi, nikoli Nečasovi ministři.
  Nejde ale jen o velký díl jeho spoluodpovědnosti za charakter vlády jako celku. Karel Schwarzenberg závažně selhává i ve správě svého vlastního resortu. Ve věci našeho postavení v Evropské unii ustoupil Klausovi s Nečasem, takže nese osobní odpovědnost za to, že se ocitáme v izolaci. Je rovněž podepsán pod tím, že jsme se ve světě ocitli v sousedství nejkomičtějších amerických satelitů.
  Jeho slabost a nekompetence vedla k hrubé a přitom nepromyšlené devastaci českého zahraničního zastoupení včetně likvidace odvěkých opěrných bodů, v nichž jsme měli ambasády nepřetržitě od vzniku Československa. A všechno to vandalské ničení diplomacie přitom ani nepřineslo kloudný ekonomický užitek, jímž se zdůvodňovalo.

  To jsou některé oprávněné důvody proč je pro řadu různě smýšlejících občanů K.S.nedůvěryhodná osoba na funkci prezidenta.Podpora českomoravského pravicového liberálního salónu a prorežimních umělců (v dobách reálného socialismu) těžko mohou na této skutečnosti něco zásadního změnit.
  Opravdu bychom rádi věděli, jak si to všichni vzácní lidé, kteří podepsali výzvu za zvolení Karla Schwarzenberga, představují. Kdyby se nakrásně Schwarzenberg stal prezidentem, proč by měl být v novém úřadě lepším, než jakým je ministrem zahraničních věcí? Proč by lidé, jimž svěří důležité posty, měli být kompetentnější, nežli byli Besser, Drábek či Hanáková? Anebo úplně nejnemilosrdnější otázka: je-li dnes maskotem Kalouskovi, komu by byl maskotem na Hradě?

 15. Jan P. napsal:

  Omluva ve jménu.Správně pane Gryci.

Leave a Reply