Senátorská velezrada

„Věrné nazývají zrádci a zrádce věrnými,“ prohlásil kdysi Ferdinand Peroutka na vlnách Svobodné Evropy. Jak nadčasové, jak příznačné pro soudobou českou realitu!
Svérázný příspěvek 38 senátorů, kteří žádají Ústavní soud, aby přezkoumal jejich pocity o tom, že se odcházející prezident Václav Klaus dopustil velezrady, snad ani nelze jinak vykládat.

Přestože má pojem velezrada své přesné právní vymezení, má obsah, kterému rozumí každý prostý občan. Dopustit se velezrady, říká nám selský rozum, znamená dopustit se něčeho strašného. Něčeho, co souvisí s pokusem změnit režim, snahou zbourat demokratické uspořádání země, vyjednávat s cizáky o otevření hraničních závor ve prospěch zahraniční moci. Čin velezrady je cosi nikdy neodpustitelného, patřícího za okraj společnosti či rovnou na šibenici.

Vážně si tak pan prezident Václav Klaus počínal? Skutečně mu šlo o destrukci demokratického uspořádání České republiky? Byl to on, kdo pracoval na ztrátě suverenity naší země? A lze brát zarputilou (médii vyvolanou a podněcovanou) kritiku obsahu amnestie vyhlášené panem prezidentem jako vážně míněný důvod k tak ohavnému obvinění odcházejícího prezidenta?

Touha části českých senátorských exhibicionistů položit rovnítko mezi Václava Klause a velezradu je politická i primitivně lidsky nízká. Je vedena záští k myšlenkovému světu prezidenta. Je výrazem nenávisti k prezidentem tvrdohlavě obhajované soutěži politických stran a blahodárnosti parlamentní demokracie. Je po léta skrývanou nesnášenlivostí, smíchanou s traumatizující neschopností vést kultivovanou a svobodnou debatu s tímto člověkem. Je výrazem strachu „co udělá Klaus“, až přestane být prezidentem.

Jak snadné je na něho útočit jako na vlastizrádce, jak obtížné je v debatě s ním obhájit své názory. Však by se poté mohlo lehce ukázat, že právě tito „vymítači vlastizrádců“ žádné uchopitelné či smysluplné názory možná ani nemají.

Vyčítají panu prezidentovi, že nepřipojil svůj podpis k dodatku tzv. Lisabonské smlouvy o přistoupení ČR k novému záchrannému fondu eurozóny (tzv. Evropskému stabilizačnímu mechanismu). Je škoda, že nedodávají, jak má tento fond fungovat. Je škoda, že popravdě lidem neřeknou, že onen „fond“ je pouze hledáním těch, kteří zaplatí dluhy jiných.

Je takové zdráhání prezidenta podepsat pro Českou republiku dlouhodobě dramaticky nevýhodný (a drahý) akt činem vlastizrádným?

Obviňují pana prezidenta, že otálí s podpisem dodatku tzv. Evropské sociální charty. Četli ji vůbec? Zamysleli se nad tím, jaké další kornatění české ekonomiky může přinést „nová“ generace sociálních práv?

Je takový postoj v rozporu se zájmy obyčejných lidí v této zemi?

Trápilo se oněch 38 senátorů tím, jak na zemi s „prezidentem velezrádcem“ bude pohlížet vnější svět?

Pouze letmý průchod nejvýznamnějšími světovými informačními zdroji nám nabídne představu o tom, k jakému mezinárodnímu poškození České republiky došlo.

Zprávy vykreslují snahu části českých senátorů postavit prezidenta před soud za jeho toleranci či dokonce schvalování korupce, uplácení, daňových podvodů a „kreativity“ v účetních výkazech firem.

Jistěže se mnohým v „evropském“ zahraničí hodí tlouci Václava Klause jakoukoliv holí, ale roztroubit o nás do světa zprávu, že jsme zemí prolezlou skrz naskrz korupcí je nejen lživé, je to poškozující tuto zem. I tenhle „zářez“ si může oněch 38 senátorů připsat do svého politického životopisu.

Odchod prezidenta Klause, přesvědčeného obhájce svobody, je symbolicky provázen výronem nesnášenlivého fanatismu i obyčejnou přízemní pomstychtivostí. Jako by za Klausovým světem svobodných idejí a volné soutěže jejich obhajoby padala zvláštní opona.

Jak rád bych se mýlil!

24 Responses to “Senátorská velezrada”

 1. VladimírV napsal:

  Tomu říkám láska až za hrob. Pan europoslanec by si měl položit otázku, co vlastně stojí za nefunkční volnou soutěží a „svobodným“ pochodem většiny národa do lůna chudoby. Ano, je to megazlodějina a korupce podporovaná z nejvyšších míst. Prezidentem Klausem nijak nekritizovaná a dokonce i amnestovaná. Jaké štěstí má pan Klaus, že si zde dosud hrajeme na demokracii. Jinak by se použila místo žaloby pro velezradu jiná, účinnější metoda pro vyrovnání si účtů s ním. Shrnuto, Václav Klaus si sám může za to, jak dopadl, ostudné klima zde navodil, s ostudou odchází. A pokud padne za jeho odchodem zvláštní opona, pak doudám, že to bude především přítrž tomu, co dosud devastovalo dění v našem státě.

 2. Radek napsal:

  A vladimíre, Klaus může i za to že dnes tak trochu chumelilo. Jste všichni „spravdliví“ směšní.

 3. navaho napsal:

  Pane europoslanče měl byste spíše vysvětlit, proč amnestií Václava Klause byli poškozeni tisíce lidí věřících v právní stát. Amnestii považuji za totální výsměch bezmocným slušným lidem.

 4. Zítek napsal:

  To Radek…dobře jste to napsal, okopávat kotníky to je tady národním sportem. Ta žaloba je krásná ukázka stupidity ……

 5. VladimírV napsal:

  Radku, pan Klaus může pouze za to, co sám způsobil. Přestože udělal spoustu dobrých věcí, dostál dokonale své povaze a názorům. Zahrál si se svými pravomocemi a neomylností vysokou hru a u národa to zkrátka prohrál. Ke všemu, za abolici velkých zločinců se ani neomluvil. Naopak, on a jeho spolupracovníci se snažili vnutit lidem správnost i tohoto rozhodnutí.

 6. Jan P. napsal:

  Konstrukce činu velezrady, z níž je Václav Klaus obviněn Senátem, je mnohem složitější.
  Senát neměl jinou možnost, jak reagovat, pokud se domnívá, že se hlava státu dopouští porušování ústavy a zákonů.Senátoři uvádějí jako důvody žaloby, například že Václav Klaus nepodepsal mezinárodní smlouvy, nejmenoval soudce a ani svůj krok nezdůvodnil, i když mu to nařídil soud, jsou minimálně porušením prezidentského slibu, v němž hlava státu při inauguraci slibuje, že bude zachovávat ústavu a zákony a úřad bude zastávat v zájmu všeho lidu. Bylo by dobře, kdyby se Ústavní soud k takovému jednání vyjádřil.

  Lidé, kteří vystupují na podporu Klause, nikdy neuvádějí argumenty, proč může takové věci dělat, ale útočí slovy, že se někdo chce zviditelnit, nebo že někdo chce Václava Klause očernit, pošpinit, nebo že senátoři dělají ostudu v zahraničí. Jako kdyby k té ostudě v zahraničí nepřispěl Václav Klaus sám. Nejen amnestií, ale i způsobem svého chování.
  Kontroverzní kroky Václava Klause, které senátoři neuvedli mezi pět nejvážnějších v ústavní žalobě proti prezidentovi. Třeba situaci po volbách v roce 2006, kdy prezident téměř sedm měsíců nejmenoval premiéra, nebo když na návrh premiéra Petra Nečase odmítl odvolat ministra školství Josefa Dobeše.
  Podle textu ústavy není jasné, za jak dlouho může prezident jmenovat premiéra, jednou to nechal téměř sedm měsíců, podruhé ho jmenoval do čtrnácti dnů.Prezident, který nenese odpovědnost za vládnutí, se nemůže chovat jako absolutní monarcha. Kdo nenese odpovědnost, nemůže rozhodovat.

  Novoroční vyhlášení amnestie bylo posledním hřebíčkem do rakve.Přispělo k obrovskému naštvání lidí. Nejde jen o to, kdo a jak byl propuštěn, nebo o to, že se zhoršuje postavení obětí trestných činů, protože budou mít menší šanci dostat zpátky své majetky. Ale pro mnoho lidí je klíčová otázka spravedlnosti. Klausovi se podařilo vytvořit pocit, že elementární principy spravedlnosti tady neexistují.Byla tu velká mobilizace lidí, aktivně podepisovali petice, vyzývali senátory, aby nějak reagovali.
  Nejvyšší ústavní činitel se nemůže chovat jako monarcha, který stojí nad ústavou a zákony.

 7. Anellus napsal:

  Peroutkův citát, vztažen na něho samého se stává lží. Peroutka byl jednoznačně zrádce vlastní země a lidu. Jako vedoucí rozhlasového vysílání Svobodné Evropy byl agentem a gážistou CIA a asi i BND. Na tom nic nezmění ani uznání jeho novinářských kvalit. V každé zemi na světě totiž platí, že kdokoliv slouží v cizím žoldu jako naverbovaný agent jiného státu, je zrádce. A podle toho se s ním nakládá, pokud je dopaden. Peroutkovi se podařilo spravedlnosti uniknout, bohužel.

 8. Zítek napsal:

  Jane Berane, nebyl problém dohledat, že opět kopírujete…tentokrát z Parlamentních listů citaci komunistky Vladimíry Dvořákové. Jste nenapravitelný kopírák až chmaták.

 9. Berka napsal:

  pane strejčku, kdybyste to raději celé přešel mlčením a snažil se raději na celou tu svinskou záležitost s amnestií zapomenout…

  to co tady tak plamenně Jasánkovsky píšete…já nevím, ale moje babka tomu říkala „po s rat se a ještě se v tom vyválet“.

  Z mého pohledu byla amnestie prasárna, ale bohužel legální – prezident využil svého práva, ať už jeho pohnutky byly jakékoliv. Nemá cenu se v tom šťourat.

 10. Radek napsal:

  VladimíreV – a není to vše tak trochu problém naši justice, úplatnosti soudců a jejich heschopnosti dostat obžalované ke spravedlivému soudu. Ať mi neříkají, že za 8-12 let nejsou schopni dostat obžalovaného k soudu. Takže jak je ta manstie takto pojatá to průšvih pro poškozené ( nevím zda by se ovšem domohli za ty roky svého ), tak alespoň poukázala na problémy naši justice.

 11. Berka napsal:

  Abych dokončil co jsem chtěl – strejčkův postoj (a vlastně postoj většiny diskutujících) je ukázkou typického českého „pangejtismu“ – prostě buď Losna, nebo Mažňák, Sparta nebo Sávie, Zeman nebo Schwarzenberg. Buď je Klaus bezskurpulózní velezrádné hovado a kriminálník, nebo naopak křišťálově čistý a ukázkově charakterní bůh. Nic mezi tím se nepřipouští.

  Podle mě je to všemi mastmi mazanej egoistickej lišák, kterej si jde tvrdě za svým a který má patent na rozum – ale je inteligentnější než celá vláda dohromady a díky tomu, že si nenechá dělat na hlavu nikdy a od nikoho, dokázal mimo jiné například to, že nás EU začala (byť asi se skřípěním zubů) brát jako rovnocenného partnera.

  Ať ho zhodnotí čas. Nechme tomu aspoň deset let. Hlavně po něm prosím nepojmenovávejme letiště nebo tak něco – jak je naším pangejtovským zvykem…

 12. VladimírV napsal:

  Pro Radka. Nemám s policií nic společného. O jedné z těch omilostněných kauz však vím trochu více (daňový únik cca 2,6 mld). Doprovodné spisy měly cca půl milionu stran, žalovaná strana dělala vše možné pro své vyvinění, např. žádala o prokázání doby zcizení každého kg ( z celkem 108 tis. tun). A když se to dostalo konečně před soud, pan Klaus svým „gestem milosrdenství“ práci vyšetřovatelů smázl. Dál už bez komentáře.

 13. Jan P. napsal:

  Zítku!
  Text mého příspěvku v diskuzi vycházel na základě veřejně známých faktů včetně samotného chování bývalého prezidenta Václava Klause.
  Na této skutečnosti komentáře a vyjádření (politologů, ústavních právníků,politiků,novinářů) nic nemění.
  Při svém širokém přehledu informací, která přináší všechna naše média(tisková a internetová) bys měl dobře znát ,že politoložka prof.Dvořáková není členem žádně politické strany.
  Ty sám zde pouze kopíruješ záměrné lži a demagogii svých oblíbených politiků a komentátorů.
  Řada čtenářů diskuzního blogu JL jistě zná z médií názory a postoje např.senátora Kubery(ODS),ministra financí Kalouska(TOP O9),Romana Jocha ,které jsou tvým argumentům a stylu diskuze s ostatními nápadně podobná.

 14. navaho napsal:

  Radku, propustit zločince a zastavit soudní řízení aby se tím poukázalo na neschopnost a korupci soudců a policie mi připadá značně zvrácené a nechutné. Zejména u prezidenta, bývalého předsedy vlády a ODS, který měl za dvacet let mnoho jiných možností jak řešit problémy justice.

 15. Radek napsal:

  Jane P. – senátor a primátor Teplic Kubera by měl sloužit příkladem všem těm sociálně demokratickým krajským vedením. No a Joch není taky daleko od správného pojmenování problémů, ale to se levičákům moc nelíbí.

 16. Zítek napsal:

  Jane Berane, je tedy skvělé, že jste se do posledního písmenka ,,trefil,, do slov soudružky Dvořákové….určitě náhoda…taková soudružská. Díky za vtip.

 17. Pavel Ž. napsal:

  Vážený pane Strejčku,
  jestliže nějaký čin silně rozbouří hladinu veřejného mínění, slušně řečeno „zvedne ze židle“ přes půl národa, zmobilizuje velkou část senátorů k tomu, aby podali žalobu na prezidenta republiky za velezradu, což samo o sobě je dost ojedinělý čin, tak si laskavě sedněte někde do kouta a začněte uvažovat o tom, proč k tomu asi tak mohlo dojít. Z Vašeho článku v JL z 12.3.2013 čiší pouze zaslepenost. Pokud se pod něco tak radikálního podepíše 38 senátorů ze 100, asi bude dost těžko možné se zdravým rozumem více než třetinu tohoto shromáždění nazvat skupinou exhibicionistů. Nicméně po přečtení toho, že jste úzce spolupracoval s panem Klausem a dokonce byl jeho mluvčím, už se obsahu Vašeho článku vůbec nedivím a řadím si Vás k dalším zaslepeným Klausovým spolupracovníkům, jako je například pan Ladislav Lakl, který jako vedoucí kanceláře, který měl na starost styk s veřejností, je schopen se jako správný hulvát vyjádřit o odpůrcích prezidentské amnestie, že jsou to příslušníci bučícího stáda (moji korespondenci na toto téma má redakce JL k dispozici). Při Vašem vzdělání si zkuste přeložit do jadrnější češtiny, kdo asi tak může být příslušníkem bučícího stáda. To je opravdu hodně vysoká úroveň …
  Nechci se pitvat v tom, co pan Václav Klaus udělal či neudělal, ale už jenom jeho povýšené chování k národu, soudu, poslancům a dlaším, kdy jako volený představitel národa placený z našich daní odmítl zdůvodnit před sněmovnou důvody, které ho vedly zejména k druhému článku amnestie, hovoří o něčem nezdravém, co by do politiky vůbec nemělo patřit. Zastávám jednoznačný názor, že kdokoli zvolený či jmenovaný jako představitel nějakého úřadu, státního orgánu a podobně placený z našich daní odmítne zdůvodnit či vysvětlit nějaké svoje rozhodnutí, mělo by být toto samo o sobě považováno za závažný trestný čin. Buď mám čisté svědomí a mohu vysvětlit své rozhodnutí, nebo asi něco tajím. Jako volený politik mám povinnost se za svá rozhodnutí zodpovídat svým voličům. A v případě zejména druhého článku amnestie jsem přesvědčený, že se ještě budeme časem divit, co vše se za tím skrývá. Že však pan Klaus svým činem podkopal už tak dost slabou důvěru občanů v aspoň elementární spravedlnost, nakopal znovu do zadní části těla ty, kteří byli okradeni různými gaunery třeba o celoživotní úspory, o tom není třeba diskutovat.
  Jinak se ještě krátce vrátím k Vašemu článku. Studoval jsem ještě před sametovou revolucí a tak nějak si nemohu pomoct, ale když si čtu Váš odstavec „Touha části českých senátorských …“, tak na mne dýchne rétorika pisatelů, kteří plamenně psali podobné nesmysly, jako například „Poučení z krizového vývoje …“.

 18. Berka napsal:

  Mě hlavně udivuje jedna věc. Klausovi „obhájci“ mají plnou hubu toho, že prezident využil svého zákonného práva a udělil amnestii. Je to pravda. A stejně tak senát využil svého zákonného práva a navrhl tuto obžalobu. Na hrubý pytel, hrubší záplata. Obojí je stejná hovadina, ale obojí je podle zákona.

  Žvásty o mezinárodní ostudě jsou úplně mimo. V Itálii či Izraeli jsou podobné věci na denním pořádku, v Americe nedávno chtěli taky odvolat prezidenta. A to za nepoměrně menší věc – která koneckonců nikomu nijak neublížila 🙂

  Hodně se mi ale líbí pasáž :

  …ale roztroubit o nás do světa zprávu, že jsme zemí prolezlou skrz naskrz korupcí je nejen lživé, je to poškozující tuto zem…

  To opravdu milej pane Strejčku nemyslíte vážně, že ne. Takovou věc jaksi není potřeba troubit, to je totiž všeobecně známý fakt.

  Nazdar.

 19. Leoš napsal:

  Když se na světě objeví opravdový génius, pozná se podle toho znamení, že se všichni hlupci proti němu spolčí.

  Jonathan Swift

 20. VladimírV napsal:

  Pro Leoše: … a všichni ti chytří mu lezou do jeho geniální zadnice.

 21. Svatopluk Beran napsal:

  Václav Klaus, aniž by jakokoliv bojoval proti vládě jedné strany před rokem 1989, vědomně a cíleně řídil novou ekonomiku tak aby ztratila státní a ekonomický potenciál vygenerovaný za čtyřicet let z každého občana bývalé ČSSR, tehdejšími vládami. Vědomně a cíleně po celou svou politikou dobu pomocí své ODS a svých soukmenovců – přes svou genialitu a bez jakéhokoliv občanského odporu proti komunismu – vedl občany a tuto zem k zadlužení a rozvrácení občanské morálky či vzájemné tolerance. Možná že přesně takhle to neříká zákon o vlastizradě a velezradě. Naštěstí to však většina občanů tak cítí. Takže nebude li jeho snaha o finanční rouzklad této země posouzena jako vědomá vlastizrada, která by ho mohla odvést do tepláků vedle těch největších kriminálních zlodějů, je stejně v mysli většiny našich občanů již odsouzen. Tady nejde o nějaké okopávání kotníků genia, tady jde o neoddiskutovatelné zničení amorálnosti jednání jedince v demokratické době, kterou se mnozí snaží zneužít v prospěch několika výmečných.

 22. Radek napsal:

  Berane ten Klaus vám nedá spát, musíte být v jádru nešťastný člověk. Ty vaše slovní zvratky uplatňujte až rozhodne ústavní soud, zatím si tady jenom prskáte na své tričko.

 23. Svatopluk Beran napsal:

  Na rozdíl od vás Radku nepapouškuji pouze co je již známo, nebo tvrdě tlačeno pofidérně ustavenými pravicovými vládami. Jdu pod svým jménem a se svými pohledy na trh s argumenty (čehož jsou někteří zdejší pravicoví přispěvatelé s omezenými argumenty a bez udání identity, schopni podprahově zneužívat k dehonestatci mé i mých nejbližších), které ještě nejsou převážné většině občanů díky této vládě a převážné většině našich médií vůbec známy. Pokud se podívám zpátky, tak za těch sedm až osm let, kdy zde zveřejňuji své názory, se ve valné většině mé příspěvky v následné době ukázaly reálné a skutečné v protikladu jiným přispěvatelům, kteří jsou nebo byli narozdíl odemne profesionální politici, či zastupitelé žijící z daní.

 24. Radek napsal:

  Berane jste přesvědčen že to co kopírujete a následně tady prezentujete není známé pro mnoho lidí ? Ale rozdíl je v tom, že vám to dělá dobře ( dá se to napsat i jinak ). To že se tady prezentujete pod svým jménem je jenom vaše věc. A že ostatní se zde prezentují pod nicky není nic nezákoného a tento diskusní blog to povoluje. I to je demokracie kterou určitě vy jako ten nejspravidlivější demokrat určitě chápete a tolerujete.

Leave a Reply