Blog Jihlavských listů

Ivo Strejček
52- Od roku 2004 poslanec Evropského parlamentu za ODS. Narozen 11. ledna 1962 v Novém Městě na Moravě. Vystudoval Pedagogickou fakultu UJEP v Brně. V letech 1996/97 byl tiskovým mluvčím předsedy vlády Václava Klause a vlády ČR. Od roku 1998 do roku 2010 byl členem Zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou. V Evropském parlamentu působí v hospodářském a měnovém výboru a jako náhradník v zemědělském výboru. Je členem delegace Evropského parlamentu pro spolupráci s Čínou. Je ženatý a má dvě děti.

Federální Evropská unie hospodářský růst nepřinese

Ivo Strejček | Úterý, 10. 9. 2013 v 9:46

Vážený pane M.,

poslal jste mi dotaz, ve kterém se mě ptáte na důvody, proč jsem proti budoucímu federálnímu uspořádání Evropské unie, které – podle Vašeho názoru – by přispělo k ekonomickému rozvoji kontinentu.

Děkuji Vám za něj, neboť toto téma považuji za zásadní, zdaleka svým významem a důsledky překračující běžné politické třenice.

Nemyslím si, že ekonomický propad, růst nezaměstnanosti a snižující se míra blahobytu jsou zapříčiněny absencí centrálního plánování z Bruselu.

Ekonomické zaostávání za rychle rostoucími centry světa způsobuje strnulost přeregulovaného prostředí v Evropské unii a extrémně drahý (proto selhávající) model evropského sociálního státu.

Thomas Hobbes kdysi poznamenal, že „svoboda člověka a jeho jednání spočívají v nedostatečnosti zákonů“. Neměl tím na mysli nízkou kvalitu zákonů, myslel tím obecnější fakt – přemíra zákonů naše životy a rozhodování komplikují a zpomalují.

Podstatnou příčinou ekonomického zaostávání EU za zbytkem světa je naše utkvělá touha vše svázat, kontrolovat a harmonizovat.

Běžný život je naštěstí naopak jiný. Konkurence je založena na rozdílnosti. Dynamika vývoje je vždy určována soupeřením mezi odlišnostmi a soubojem variant.
Federalizace Evropské unie znamená násilné sjednocování různorodostí, což nutně vyústí v další zaostávání.

Federalizace, tedy koncentrace moci do jednoho centra, bude znamenat růst byrokratických nákladů. Již dnes se státy EU potýkají s vážnými finančními problémy a je sporné, zda budou schopny federální bruselskou administrativu hradit. Ta si ovšem jistě najde své vlastní finanční zdroje a prostřednictvím tzv. evropských daní (které zarámují již tak bohatou škálu daní národních) doplní svůj evropský rozpočet.

Více daní ovšem znamená méně peněz do životadárného systému podnikatelských aktivit. Ovšem pozor, práci lidem nedává Evropa. Tu dávají firmy a vyšší zdanění je zpomalí nebo zničí.

Evropská federální byrokracie zvýší náklady na svoji obsluhu, přičemž efektivita ovlivňování států na periferii bude vyžadovat další růst byrokracie v provinciích. Jednou z příčin zániku Římské říše byla právě tato skutečnost.

Pokus federalizovat EU je skokový postup, ne vývojový. Ideovým východiskem je víra v nedotknutelnost jednotné evropské měny a z toho plynoucí neschopnost zvládnout dílčí krizi  (Řecko). Federalisté se domnívají, že jednotná vláda v Bruselu, s jedním evropským ministrem financí a jedním evropským rozpočtem si direktivně s problematickými situacemi poradí.

To je ale v prostředí, ve kterém neexistuje jednotný evropský národ, tedy ve kterém neexistuje jednotné veřejné mínění, iluzorní. Zprávy z řeckých ulic (a nejen z nich) jsou důkazem, že i lidé v těžce zkoušených zemích si nedají nic přikazovat od zahraničních autorit.

Obávám se, že pokus skokově, bez vědomí voličů, federalizovat EU povede k posilování ekonomického nacionalismu, k nežádoucímu růstu podpory radikálních politických proudů a v důsledku k růstu ekonomické nejistoty, sociálního chaosu a strádání.

Tlačit na federální politickou pilu znamená ohrozit zdravou myšlenku evropské ekonomické integrace.

Menší, hbitější, národní a svobodně spolupracující subjekty mají větší šanci než dohody neschopná, a proto pomalá evropská federace.

3 komentářů k článku “Federální Evropská unie hospodářský růst nepřinese”

 1. VladimírV říká:

  Článek nepřináší žádnou přidanou hodnotu. Ztotožňovat federální uspořádání států se zvýšenou byrokracií je laciné. Teze pana Strejčka bohužel platí, pokud nahlédneme na strukturu administrativy současné EU. I on by se měl váhou svého slova zasazovat o to, aby se aparát Unie ztenčoval. Zřejmě mu na druhé straně není proti mysli, jaký plat pobírá a jemu, jakož i jiným vůbec nevadí, jakou práci odvádí. Svět je jedno velké tržiště a jenom silné celky mohou uspět proti konkurenci z JV Asie, USA a Jižní Ameriky . Samostatný státeček, jako je ČR, pokud k tomu přispěli jeho představení (V. Havel), zařízla konkurence jako podsvinče.

 2. Svatopluk Beran říká:

  Něco jako EU ano. Určitě však ne jako nenasytného konzumenta daní běžných občanů dnešní EU, které jsou coby nepřiměřené zisky převáděny do nadnárodních monopolů, namísto prospěchu těch, kteří svým umem či prací odvedené daně generují.
  Strejček svým pohledem pouze momentální špatnou situaci v EU zneužívá. Nikdo sám nemůže obstát proti světovým hegemonům, tak jak uvádí Vladimír. Strejček podprahově napsaným článkem nemyslí na většinového evropského občana, ale na to že potřebný vysoký zisk nabude tím, že coby obyčejný český outsider se přidá k některému z mimoevropských světových vládců na úkor občanů Evropy.

 3. Jakub Jermář říká:

  Prosím, přečtěte si Evropské listy federalistů. Federalizace není koncentrace moci do jednoho centra. Ve federaci naopak existuje více mocenských center – federální celek, který má jen taxativně vyjmenované kompetence (obrana, diplomacie, federální fiskální politika a několik málo dalších) a potom státy, které mají všechny ostatní kompetence, včetně svých vlastních fiskálních politik. Tyto dvě úrovně nejsou v hierarchii, ale existují vedle sebe, takže státy si v rámci svých kompetencí dělají co chtějí a federální celek zrovna tak. Nekonkurují si. To je jen jeden z podstatných rozdílů, kterými se klasická federace liší od konfederace jako je např. EU.

  Federální ministr financí a rozpočet se týkají jen federální fiskální politiky. Státy mají pochopitelně své vlastní rozpočty, ministry financí a daňové systémy. Rozpočet federální vlády je tvořen příjmy z federální daně, o kterou se ale sníží daně státní, protože není potřeba vybírat tolik peněz např. na obranu.

  Politické národy vznikají spolu s jejich ústavami. Tzn. evropský politický národ vznikne spolu s přijetím federální ústavy občany. Federace nevyžaduje, aby si všichni mysleli totéž, naopak podporuje diverzitu a zdravou konkurenci mezi státy.

  Píšete: „Menší, hbitější, národní a svobodně spolupracující subjekty mají větší šanci než dohody neschopná, a proto pomalá evropská federace.“ To nemůžete myslet vážně. Přitom jsou to právě hlavy států, které činí rozhodování v dnešní konfederální EU neefektivní – detailněji viz Listy federalistů. Na vině je intergovernmentalismus, nikoliv federalismus (ten v EU prakticky neexistuje). Srovnejte efektivitu rozhodování v EU (což je konfederace) a v klasické federaci jako USA nebo Švýcarsko.

  Viz:
  http://jermar.blog.idnes.cz
  http://europeanfederalistpapers.eu
  https://www.facebook.com/EuropeanFederalistPapers

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I