Jednejme s rozumem.

V různých zemích včetně ČR jsou různé organizace, orgány státní správy, občanská sdružení a podobně, které mají právo se vyjadřovat k různým záměrům, projektům a podobně. Ne vždy se však dá říct, že jejich vyjádření vytvořily bytosti obdarované rozumem. Samozřejmě se mohou objevit vyjádření či stanoviska ovlivněná vlastními sobeckými zájmy, ale také vyjádření či stanoviska, která hraničí s lidským rozumem.

Příkladem mohou být různá stanoviska, která upřednostní například ochranu určitého jednotlivého exempláře před realizací projektu, který je jednoznačně prospěšný v mnoha směrech. Nebo naopak někdo trvá na nesmyslném požadavku na ochranu něčeho, co je přinejmenším silně diskutabilní, přičemž tímto způsobí naprosto nedozírnou škodu.

Zářným příkladem (ze zahraničí) může být požár pro nás nepředstavitelného rozsahu, jehož příčinou bylo právě jedno takové nesmyslné rozhodnutí.

V jistém státě měl být opraven silniční most. Dlužno dodat, že v dané oblasti je v létě skutečně sucho, takže obvykle v srpnu již je veškerá běžná travní vegetace takřka úplně suchá a požár vyvolá už „jen pouhé pomyšlení na sirku“. Firma, která měla opravit daný most, chtěla okolí mostu vyčistit od tohoto suchého travního porostu. Bohužel tamní ochránci přírody vydali zamítavé stanovisko, protože vedle silnice vede železnice a za ní je koryto řeky a likvidace suchého travního porostu by údajně mohla ovlivnit biotop blízké řeky.

Stavební firma tedy prováděla opravu mostu, aniž by došlo k odstranění suché trávy v blízkém okolí. A došlo k obávanému – při svářecích pracech odlétla jiskra a travní porost pod mostem chytil a díky silnému větru během prvních 4 hodin se čelo vzniklého požáru dostalo 4 km daleko a přitom shořelo asi 20 domů, v dané oblasti převážně dřevěných. Musely být evakuovány tisíce lidí, požár nakonec hasilo asi 5 dnů snad 800 hasičů se speciální technikou včetně speciálních hasících letadel DC10. Bilance požáru – vyhořela oblast 80 km2, shořelo asi 50 domů či usedlostí, finanční náklady neznám.

Od loňského požáru se v dané oblasti žádný ochránce přírody neobevil, protože by ho asi místní ukamenovali.

Přeji tedy všem, kteří mnohdy rozhodují o ochraně přírody, o stavbách dálnic, přehrad či se vyjadřují k jiným podobným akcím, aby rozhodovali nejen podle zákonů, v souladu s jejich pověřením či posláním, ale také vždy se zdravým rozumem. Aby pak třeba kvůli ochraně jednoho druhu brouků nebyl obětován celý les.

Leave a Reply