MYSLÍM

Poděkování
Vážený pane Gryci,
netušil jsem, že jsem během 4 let svého náměstkování ve Vás zanechal tak hlubokou stopu. Váš komentář je sice trochu mimo obsah příspěvku, ale já jsem rád, že i s odstupem několika let na mne stále myslíte. Přeji krásné dny.
Radek Vovsík | 2013-11-29 21:53:41 | Reagovat

ANO, STÁLE MYSLÍM
na vizi Březinek, kterou jsem uveřejnil dne 21. Března 1967. v Jiskře.
Myslím, že toto soc-real. sídliště navržené v kontextu s možnostmi doby a režimu, fungovalo ve svých možnostech v poklidu v intencích šedivé doby. Policie celkem dokázala, udržet ve čtyřech pruzích dopravní pořádek.
Myslím, že realizací velkoprodejny Lídla, s velkým parkovištěm nastal velký přesun zájmu za jeho lacinějším zbožím. Jak psal Váš kolega náměstek Kodet, důchodci k němu přes dopravní tepnu sídliště, přebíhají z posledních sil. Sídliště bylo nepředvídatelně dopravně zatíženo tímto obchodním magnetem a dopravní průtok naopak zúžen. Původní obrubníky byly zvednuty. Pro řidiče trolejbusů, sanitky a hasiče to omezuje rychlost zásahu. Odborné stanovisko k tomuto řešení publikoval v JL dopravní inženýr Brzák.
Myslím, že prostory obchodního náměstí, humanisticky a funkcionalisticky, otevřené do sídliště byly nahraženy hernami, sázkovými kanceláři a zastavárnami. Že tam byla vpuštěna doprava, která náměstí technicky devastovala. Že zejména herny zavlekly v noci do tohoto prostoru nežádoucí živly. Dopravní značkou byl povolen noční vjezd do náměstí. Těžce tak byl po léta narušen „původní socialistický“ klid a bezpečnost obyvatel.
Myslím, že jak napsal Ing. Kodet, nahradit 4 dopravní pruhy 2 a tím řešit závodění řidičů souvisí s problémem, které ukončil Vaši kariéru náměstka primátora. Také to svědčí o předpokladu náměstka, o bezmocnosti policie.
Myslím, že fígl s anketou, který začal účelovým svoláním schůze obyvatel na Čarodějnice, a skončil Vaším požadavkem na opakované, ne-demokraticky zdůvodněné, hlasování by se neměl opakovat. Bylo to pro magistrát organizačně a finančně náročné. Záběr na celou Jihlavu, nikoli pouze na zájmovou oblast nebyl zcela férový.
Myslím, že první občanská petice pana Štefka se neměla na magistrátu „ztratit“.
Myslím, že občanská iniciativa, prezentovaná podpisy ZDE BYDLÍCÍCH OBYVATEL, měla být respektována.
Myslím, že se neměla vykácet zeleň lesoparku a krásné borovice u parkoviště centra.
Myslím, že se vynaložilo mnoho peněz, zejména na horní propojení. Myslím, že to horní propojení, v řádech milionů, proběhlo bez výběrového řízení. Myslím, že jsem registroval při korespondenci s odborem životního jakési rozpaky, při specifikování a povolování kácení této krásné vzrostlé zeleně. Strana zelených se moc neukázala, kácení zeleně nezabránila, možná, že i někteří hlasovali pro.
Myslím, že nebyly respektovány názory učitelek, zejména názor ředitelky zvláštní školy s invalidními dětmi na vozíčcích, prezentovaný i v JL v souvislosti se zasazením stromu primátorem v areálu školy.
Myslím, že obyvatelům byl znemožněn bezbariérový vstup do lesoparku. Děti, maminky s kočárky, penzisté, pejskaři. Myslím, že učitelky, nejen musí opatřit děti bezpečnostními vestičkami, související překročováním komunikace s motorovou dopravou, když tam vedou děti, ale musí se postavit do silnice, zůstat stát a ohlídat, od prvního dítěte do posledního, což se pochopitelně při návratu opakuje. Na dopravně segregovaném chodníku by to nebylo nutné.
Myslím, že se tam zvýšil hluk a výfukové plyny, obyvatelé si natolik zvykli, že i dopravní značka, která to řešila, byla odstraněna, obdobně jako nyní u Hobby centra. Myslím, že realitní kancelář zvedá cenu bytu, u klidné koncové neprůjezdné komunikace, jak často stojí v inzerátech.
Myslím, že jediným vážným oponentem těchto snah je žák autora původního dopravního řešení ved. Katedry dopravních staveb VÚT Brno, Profesora Vladimíra Veselého. Ing. Šlechtický.
Myslím, že to je jediný zastupitel, který vzal v potaz žádost, kterou jsem zastupitelstvu jeho prostřednictvím nedávno podal. Viz korespondence na magistrátu v souvislosti se sochou „mateřství“ v areálu Vašeho působiště. Myslím, že naše názory na to, co se dělo po léta na Březinkách, jsou shodné. Myslím, že jeho názory prosazované na zastupitelstvu jsou nejen zaznamenány, ale i publikovány v JL.
Myslím, že už je léta předsedou KSČ v Jihlavě. Myslím, že se to neblaze projeví pro Vaši stranu v komunálních volbách. V politickém kontextu tím nejsem potěšen.
Myslím, že jste snad již pochopil z naší minulé korespondence, že nejste ten, kterému bych s potěšením podal ruku.
Zdeněk Gryc

2 Responses to “MYSLÍM”

  1. Pavlík napsal:

    Máte pravdu pane Gryci, že když srovnám sídliště Březinky před rokem 1989 a dnes, tak dnešní stav je krok do pravěku… Na tomhle sídlišti se po revoluci – hlavně v posledních deseti letech – vyřádili političtí devianti v rouše ODS, KDU-ČSL a ČSSD natolik, že cena bytů je dnes i na Horním Kosově vyšší než na kdysi elitních Březinkách. Na Březionkách už se nedá žít, tady se dá už jen přežívat…

  2. Radek napsal:

    Ono možná kdyby nebylo postaveno bývalé nákupní středisko tak megalomansky, taky by to tam nevypadalo jako nyní. Kdyby tam nebyly bary, hospody a herny tak to tam zeje prázdnotou. A to současný stav neobhajuji, jenom komentuji skutečnost. A za větší problém považuji dopravní situaci když končí směna v Boschi, Automotivu a Motorpalu kdy velká část zaměstnanců těchto firem odjíždí domů tímto sídlištěm a ne nějakou „spojovačku“ kde projede „pár“ aut.

Leave a Reply