Blog Jihlavských listů

Archív: Únor 2015

Že prý propaganda

Josef Drbal | Středa, 25. 2. 2015 v 22:40

4. února jsem se ze zasedání rady ČT dozvěděl, že:“ČT má skutečně určený úhel pohledu“ (na dění na Ukrajině) zřejmě  na základě doporučení Evropské komise, která povoluje veřejnoprávním médiím fungovat z poplatků pouze tehdy, pokud prosazují a dívají se na věci z úhlu pohledu tradic evropského humanismu a kritického myšlení.

No a dneska jsem na té stejné ČT zahlédl konec Horizontu ČT24, kde jsem se prozměnu dozvěděl, že znevěrohodňování našich médií, vytváření pocitů, že neinformují objektivně, že nám lžou a informují jednostranně – to vše je prý dílem ruské propagandy!

To by se vážně jeden poblil.

Zase ten Kronospan…

Josef Drbal | Úterý, 24. 2. 2015 v 7:58

Jihlavský Kronospan,

pro jedny znečišťovatel ovzduší č.1, pro druhé sponzor. Není to tak dávno, co nás za Jihlavské listy Pavel Bajer oblažil článkem, kterak největším znečišťovatelem v kraji jsou ta záhadná „lokální topeniště“ a doprava, zatímIMG_20150224_061136co o  Kronospanu pro jistotu nepadlo ani slovo.

Rád bych tedy připomněl, že ta slavná měření nemají nějakej jeden budík s rafičkou, která by ukazovala míru znečištění, ale měří se několik druhů znečištění. Polétavý prach, aldehydy (formaldehyd a spol.), aromatické uhlovodíky a další a další dobroty – tedy pokud chcete opravdu zjistit jak se věci mají. Pokud chcete studii podle Vašich představ, tak prostě budete už od začátku měřit jen to co se Vám hodí. Třeba polétavý prach a oxidy dusíku. Pak už jen stačí vybrat si tu správnou škodlivinu, pro článek na objednávku, který chceme napsat. Když chceme například, aby Kronospan vypadal, že vlastně vůbec nic nevypouští, no tak si vybereme třeba polétavý prach, mezi něj a znečištění položíme rozvnítko a v článku pak budeme směle tvrdit, že průmyslové podniky jsou menší znečišťovatelé (11%), než lokální topeniště (50%) a doprava(40%). A vlastně ani nebudeme lhát, vždyť ta čísla v té studii opravdu někde jsou(101% pana Bajera tam ale vážně není).  Sice vypovídají jen o té části znečištění která se nám zrovna hodí do krámu, ale co na tom. Stejně si nikdo nedá práci aby tu studii četl a polopravdy vyvracel…

A tak když jsem dnes cestou do práce viděl, že v Kronospanu jim už zase něco hoří, chvilku jsem se kochal a čekal jeslti se to nerozhoří víc. To bych si vzal dovolenou, postavil si skládací křesílko na kopeček k Průmyslové ulici, otevřel bych si lahváče a splnil si tajný sen nás, kteří bydlíme blízko Kronospanu.

To co sejeme, budeme sklízet!

Ján Lauko | Pondělí, 23. 2. 2015 v 12:55

Ve světě kolem nás existují objektivní přírodní zákony, jejichž účinkům je podroben každý z nás. Co si však mnoho lidí nepřipouští a nedoceňuje je skutečnost, že stejně objektivnímu a důslednému dění je podrobeno i lidské nitro, to znamená naše cítění, myšlení, ale i naše řeč a jednání. Všechno toto podléhá velkému, jednotnému a zákonitému působení.

Pouze člověk sám se musí namáhat, aby tyto zákonitosti pochopil a přizpůsobil se jim, protože pokud to neudělá, jedině jemu samému to způsobí bolest a škodu.

Například pouze lidé samotní museli vlastním pozorováním přírody zjistit, kdy je třeba zasévat, aby mohli sklidit úrodu. Pokud by nezaseli v pravý čas, pokud by to ať již z neznalosti nebo lhostejnosti ignorovali, nic by se jim samozřejmě neurodilo a oni by museli trpět hladem, nebo dokonce zemřít.

Poznání a přizpůsobení se důslednému přírodnímu dění přináší tedy lidem prospěch a naopak jeho neznalost a ignorování jim musí přinést škodu a strádání.

No a tento jednoduchý princip fungování uvedených přírodních zákonů třeba pouze zobecnit na celkové působení Zákonů universa, kterým není podroben jenom náš vnější fyzický svět, ale stejně bezvýhradně i náš vnitřní život, čili naše myšlení, cítění, jakož i všechny vnější projevy naší osobnosti a to řeč a viditelné činy.

Pokud se tedy učíme poznávat Zákony univerza a v pozitivním smyslu přizpůsobujeme jejich účinkům své cítění, myšlení řeč i jednání, musí nám to přinést pouze štěstí, spokojenost, radost a mír.

Pokud ale tyto Zákony ignorujeme, byť jen v našem cítění nebo myšlení, ale třeba i v naší řeči a jednání, musí nám to přinést zlo, utrpení, bídu a konečně, pokud se v tom nezměníme, dokonce i záhubu.

Měli bychom si být proto vědomými toho, že nic k nám nepřichází náhodně. Svévolnost osudu neexistuje! To, co jsme nuceni v současnosti prožívat je pouze nevyhnutelným důsledkem příčin, které jsme kvalitou svého myšlení a cítění, jakož i své řeči a jednání vložili do soukolí Zákonů univerza. No a právě na základě nejpodstatnějšího a nejdůležitějšího z nich, a sice Zákona zpětného účinku se k nám vrací přesně to, co jsme do stvoření vložili. Pokud to bylo dobré, vrací se nám dobro. Pokud to bylo špatné, vrací se nám zlo. Jaká byla tedy setba našich myšlenek, citů, slov a činů, přesně takového druhu bude i naše žeň. Je to spravedlivé až do těch nejmenších detailů.

Pokud se podíváme na jednotlivé lidské osudy i na tragické události globálního, celosvětového významu, pokud se podíváme na vše, co k nám přichází a teprve přijde mějme odvahu si uvědomit, že to všechno je jen sklizní toho, co jsme seli. Mějme odvahu přiznat si své chyby a najděme si čas, abychom pochopili, v čem jsme jednali špatně a nesprávně. A konečně vzbuďme v sobě sílu k tomu, abychom se změnily. Abychom zásadním způsobem změnili charakter svého cítění, myšlení, slovního projevu a jednání tak, aby k nám v budoucnu už nic špatného nemuselo přijít.

Pokud se totiž my lidé jako jednotlivci a nakonec i lidstvo jako celek neodvrátil od svých nesprávných cest, pokud nezačneme jednat v zohlednění neomylně působícího Zákona zpětného účinku, nebudou moci tito jednotlivci ani celé lidstvo očekávat nic dobrého. Budou totiž moci vždy očekávat jedině žeň své vlastní setby.

Měli bychom proto už jednou konečně poznat nutnost našeho podřízení se Zákonům univerza, aby naše žeň mohla být vždy jen dobrá a aby k tomu, co je jako výstraha uvedené v posledních statích Bible nemuselo zde na zemi nikdy dojít.

Nebo alespoň, aby tyto Biblí avizované události, pokud k nim pro lidskou nevoli respektovat Zákony univerza přece jen nakonec dojde, nemuseli mít pro nás až tak tragické a zničující důsledky. Naší včasnou proměnou k lepšímu můžeme totiž zlomit jejich hrot.

http://kusvetlu.blog.cz/ v spolupráci s J.L.

Malý hokejista

Petr Klukan | Úterý, 17. 2. 2015 v 14:43

Vyhození z týmu musí být pro desetiletého kluka obrovská rána. A pro něho nepochopitelná. Vždyť nic neudělal! Otec malého hokejisty v tom vidí mstu za svou „angažovanost“ a myslí si, že si vedení mládežnického spolku Dukly bere děti jako rukojmí… Jiní rodiče poukazují na dlouhodobou konfliktnost zmíněného táty.

A sama Dukla tvrdí: Je-li rodič tak strašně nespokojený, ať jde jinam. To má logiku, i když vyhozený hokejista to beztak nemůže pochopit. Jenže místo aby se mu rodič snažil dopad rozhodnutí spolku co nejvíce zmírnit, vyhrotil situaci příchodem na trénink. Bylo v jeho zájmu ocitnout se tváří v tvář situaci, kdy před kamarády nesmí na led? Není to citové vydírání, které má obměkčit vedení mládežnického klubu?

Dukla udělala něco, na co má právo, ať se to líbí, nebo ne. Stejně, jako když táta Duklu žaloval. Ve sporu otec x Dukla teď ale nejde o pravdu. Jde o to, aby kluk na bruslích byl ušetřen dospěláckých sporů. Není jeho ochrana především zodpovědností rodiče?

Superchytrý krok

Petr Klukan | Pátek, 6. 2. 2015 v 15:24

Prezident Miloš Zeman u příležitosti výročí osvobození Osvětimi řekl, že Ferdinand Peroutka napsal článek „Hitler je gentleman“. Naznačil tak, že tento novinář a intelektuál byl fascinován nacismem.

Do prezidenta se obul historik Zídek, že žádný takový článek nelze dohledat, a nazval Zemana superlhářem. Další prezidentovu údajnou Peroutkovu citaci sice našel, tu však napsal někdo jiný. Také Sdružení F. Peroutky žádá omluvu.

Prezidentská kancelář řekla, že nehodlá nic vysvětlovat, a basta. Pak začala hledat. Dosud marně.

Historik Zídek se mýlí, když říká, že nás ohrožuje hradní superdebilita. Naopak, jednalo se o další superchytrý krok Miloše Zemana. Chtěl vyvolat reakci a občany podnítit, aby se s dílem Peroutky seznámili sami. A až je celé pročtou, prohlásí, že jen debilní novináři nepochopili jeho záměr, kte-rak se jal vzdělat svůj milý lid.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I