Blog Jihlavských listů

Archív: Květen 2015

Nepravdy zaznívající z jihlavského magistrátu

Pavel Paulát | Středa, 13. 5. 2015 v 0:01

…tentokrát o letišti v Henčově, kde úzká skupina lidí se snaží za každou cenu prosadit svého „koníčka“ za peníze nás všech…

MF DNES 26.1.:

„Jelikož nemáme letiště, z něhož by mohlo startovat letadlo s hasičskými prvky, muselo vzlétnout z Prahy. A to jsou dvě hodiny zdržení,“ připomíná Výborný.

ČR nevlastní žádné letadlo určené k hašení lesních požárů, které by ke svým vzletům a přistáním potřebovalo zpevněnou vzletovou a přistávací dráhu.

Leteckou hasičskou službu v ČR zajišťují:

a)      Policie ČR – využívá vrtulníky 412 HP a EPEC 135 a Bö 105 s bambivaky, vrtulník samozřejmě žádnou dráhu nepotřebuje.

b)      Armáda ČR – využívá vrtulníky W-3A Sokol s bambivaky, ani tento vrtulník samozřejmě žádnou dráhu nepotřebuje.

c)       Soukromí provozovatelé – využívají letouny Antonov An-2PZL M-18 Dromader a Z-37T/137T Čmelák/Turbo Čmelák. Všechno jsou to typy, které odstartujíz poloviční travnaté dráhy, než jakou v současné době disponuje jihlavské letiště.

i.      Na jihlavském letišti po několik minulých sezón právě taková letecká hasičská stanice soukromého provozovatele (plzeňská firma Surmet) úspěšně působila, prováděla hlídkování a zásahy při hašení.

ii.      Ukázka hašení požárů z letounů An-2 a Čmelák patří mezi pravidelné ukázky na Horáckých leteckých dnech, pořádaných Aeroklubem Jihlava.

Jihlavský deník 24.3.:

„Podle primátora je Jihlava jediné krajské město, které nemá zpevněnou dráhu.“

Kromě Jihlavy nedisponují zpevněnou dráhou pro provoz větších letadel další 4 krajská města –  Ústí nad Labem, Liberec, Zlín a Olomouc. A jsou to dokonce města, jež mají bez mála dvakrát větší počet obyvatel, než kolik má Jihlava.

Nejvyšší představitelé našeho města, konkrétně náměstci primátora Vymazal a Výborný, lžou téměř v přímém přenosu a vůbec je nenapadne, že si tyto jejich veřejné výroky lze snadno ověřit.

Tyto fakta uveřejňuji na popud toho, kdy jsem se dočetl v dnešních Jihlavských listech na druhé stránce krátkou, nenápadnou zprávičku o tom, že snad v Diodu se bude konat již pozítří právě k tomuto tématu „kulatý stůl“. Asi právě na poslední chvíli proto, aby se tato investice města i kraje obešla bez nějaké výraznější medializace a odporu občanů k tomuto nesmyslnému utrácení peněz nás všech.

Já osobně se bohužel nemohu zúčastnit tohoto setkání právě proto, že toto bylo zveřejněno na poslední chvíli a budu mimo Jihlavu, takže apeluji na všechny občany na tomto setkání, aby se nenechaly „opít rohlíkem“ našimi komunálními politiky o tom, jak je tato investice z veřejného rozpočtu nevyhnutelná.

Další fakta – zpočátku 30 milionů, potom 60 milionů napůl s Krajem Vysočina, který to má jako investici bez dalších nákladů a konečně město Jihlava jako nejbohatší z nejbohatších zaplatí druhou půlku investic 30 milionů a hlavně každým rokem provoz – tedy režii celého letiště, což budou další miliony a miliony z městské kasy. Tvrzení města, že letiště po investici pronajmou soukromému subjektu je nesmysl, protože z hlediska ekonomiky letiště v Henčově by to byla ekonomická sebevražda.

No a vůbec poslední zpráva z úterních Jihlavských listů – ještě není ani prodiskutováno, natož schváleno a už jsme na sto milionech investic do letiště našeho provinčního městečka…

 

 

Proč jsou životy mnoha lidí bezúčelné?

Ján Lauko | Pondělí, 11. 5. 2015 v 17:41

Život mnoha lidí této země se míjí svému skutečnému účelu. Je nesmyslným, protože postrádá pravý smysl. Je to smutné, ale žel mnozí lidé aniž by o tom vůbec věděli, promarňují vlastní život, ačkoli paradoxně oni sami jsou přesvědčeni o opaku.

Tuto kontroverzní skutečnost si zkusme přiblížit na základě následujícího přirovnání:

Jíme jednoznačně pouze proto, abychom žili. Dostatek jídla představuje jeden z nejhlavnějších předpokladů pro život, ale i přes jeho nezbytnost není jedení pravým účelem našeho bytí. Je jen prostředkem k účelu, protože jíme, abychom žili, ale nežijeme, abychom jedli.

Nicméně žel, přece jen existují lidé, pro které se právě jedení stalo ústředním motivem, ne-li dokonce jádrem a podstatou celé jejich existence. Dobré jídlo a jeho dostatečné množství pro ně mnohdy představuje to největší životní potěšení. O podobných lidech se ale nedá říct nic jiného, ​než jen to, že se minuly pravému účelu vlastního života, protože prostředek k účelu zaměnili za účel samotný.

No a žel, existuje mnoho lidí na této zemi, jednajících stejným způsobem ve vztahu k vlastní hmotné existenci. Naše fyzická existence v hmotném světě totiž není samotným účelem našeho bytí, ale pouze prostředkem k účelu.

Neboť skutečným účelem našeho života a celé naší existence nemá být hmotný a materiální život samotný, ale něco jiného. Něco vyššího! Hledání něčeho Vyššího!

Čeho? Přece hledání Světla! Hledání Boha! Toto je hluboký smysl a skutečný účel pozemského bytí!

Smyslem a účelem života každého z nás je tedy usilovat se co nejvíce přiblížit ke zdroji a východisku všeho – ke Stvořiteli. Neboť my lidé jsme kdysi dávno vyšly z jeho rukou jako neuvědomělé jiskřičky vědomí, které mají prostřednictvím své touhy po opětovném návratu, prostřednictvím své touhy po Stvořiteli, po jeho Světle, po poznání jeho Vůle a jeho Zákonů postupně sílit ve svém sebeuvědomění. A nakonec se jako plně sebauvedomelé bytosti navrátit zpět do jeho blízkosti. Jde zde tedy o vývoj, který máme uskutečnit v hmotném stvoření. A právě v něm, v uskutečnění a naplnění vlastního duchovního vývoje spočívá vznešený účel a vysoký smysl fyzické existence každého z nás.

Touha po Světle, po Stvořiteli, čili po nejvyšším a nejvznešenějším, co vůbec existuje má totiž schopnost zvedat a povznášet celý náš život. Má schopnost dělat jej lepším. Vyvolává a způsobuje náš vnitřní, osobnostní růst, který má zároveň ten nejpozitivnější vliv na naši čistě hmotnou existenci a na naše reálné hmotné poměry.

Neboť člověk, usilující o to nejvyšší Dobro se nevyhnutelně sám stává lepším. A člověk, který se stává lepším má nevyhnutelně stále lepší a pozitivnější vliv na vše, s čím přichází do styku. A tedy i na své čistě hmotné okolí.

Tragédie lidstva však spočívá ve skutečnosti, že lidé nenaplňují pravý účel vlastního bytí a že si prostředek k účelu, kterým je hmotné bytí, zaměnili za účel samotný. Že podobně jako ti, kteří nejedí aby žili, ale žijí aby jedli, nehledají prostřednictvím své vlastní hmotné existence Stvořitele, ale svou hmotnou existenci považují za ten jediný a hlavní účel všeho.

Tito lidé tedy prostřednictvím vlastního fyzického bytí nehledají Boha, protože jejich jediným „božstvem“ se jim stala jejich současná, osobní hmotná existence. Tím ale zaměnili prostředek za účel, na základě čeho se jejich život stává nesmyslným, protože se míjí pravému smyslu a účelu. A protože duševní obzor takových lidí nepřesahuje dokonce ani jen v cítění a myšlení hranice hmotného, ​​nemá je co táhnout nahoru a posouvat osobnostně výše. Proto se neustále pohybují pouze v hranicích hmotného, ​​jako v začarovaném a bludném kruhu.

Z tohoto důvodu lidé uvízli v osidlech bezvýchodného existencionalismu a osobního egoismu. Neboť pokud je mým jediným božstvem mé vlastní já, čili moje vlastní hmotné bytí, nemůže z toho povstat nic jiného, ​​než nezdravý individualismus a přehnaný egoismus, snažící se vždy a všude prosazovat především zájmy vlastního já. Zájmy vlastního já, které pro dotyčného člověka v jeho hmotně zúženém pohledu představuje celé jeho bytí a celý jeho vesmír.

Tím ale vznikají spory, hádky, nedorozumění, sváry, napětí, násilí a války. Mezi lidmi totiž není žádného obecně sjednocujícího činitele, protože každý hájí především své vlastní zájmy. Malí „bohové“, za kterých se lidé na zemi považují přicházejí, a budou vždy při prosazování vlastních zájmů přicházet do sporů a konfliktů s jinými malými „bohy“. Takto to na zemi vždy chodilo a dosud chodí.

Jaké by to ale bylo jiné a mohlo být jiné, kdyby lidé znali a naplňovali skutečný účel vlastního života? Kdyby usilovali ke Světlu? Kdyby usilovali k Bohu, který je tím nejvyšším Dobrem, jaké existuje? Kdyby usilovali o poznání jeho Vůle a jeho Zákonů? Kdyby pochopili, že ne oni jsou „bohy“ a „pány“, ale naopak, oni sami mají usilovat co nejvíce se přiblížit k poznání Vůle skutečného Boha a Pána? Kdyby pochopili, že právě hledání a naplňování jeho Vůle představuje skutečný účel celého jejich bytí? Kdyby pochopili, že při naplňování tohoto skutečného účelu bytí jim nemohou být ostatní lidé nikdy žádnými nepřáteli ale naopak přáteli a pomocníky, s nimiž je spojuje jeden velký, stejný a společný cíl?

Ano, pravda je taková, že lidstvo se bude bez pravé snahy o přiblížení se k Bohu navždy utápět ve svých sporech, ve svém nepřátelství a nevraživosti, pramenících z mylného zbožštění vlastní hmotné existence. Avšak jedině v touze po Světle, po Bohu, po poznání jeho Vůle, jeho Zákonů a po jejich naplňování, jedině v tomto se nachází velký a sjednocující činitel, který musí všechny lidi vždy jen spojovat.

Pokud to nepochopíme, budeme si vždy nepřáteli nebo konkurenty. A pokud budeme neustále setrvávat v tomto našem nepochopení a z něho vyplývajíciho nepřátelství, nakonec sami sebe zničíme.

Neboť ten, kdo nekráčí k Bohu a k jeho Světlu, může kráčet už jen jediným možným směrem. Směrem úplně opačným! Směrem k záhubě, sebezničení a zatracení! Směrem k temnu!

PS. Pokud bylo v textu mluvené o víře v Boha, neznamená to, že tato víra musí být nutně ztotožňována s členstvím v nějaké církvi. Člověk může být v církvi, ale nemusí, protože pravá cesta k Nejvyššímu je cestou plnění jeho Vůle a jeho Zákonů. To je to nejpodstatnější, přičemž to, zda jsme či nejsme v nějaké církvi je vedlejší.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I