láskyplný pohled taky – „ČTENÁŘ“ e

Senioři dnešní doby
Nevím, proč mladá generace narozená v demokracii neustále nadává a stěžuje si na generaci starší. Senioři jsou součástí naší společnosti, to nezměníme a nepochybuji o tom, že velká část seniorů je díky vysokým cenám a nízkým důchodům velmi vzdálená průměrným příjmům, nevidím tedy argument, že senior tráví svůj čas jenom nakupováním za pádný. Vedle těchto skupin ,, klasických“ seniorů se nám v posledních letech rozrostla skupina relativně mladých seniorů, kteří se čím dál více vymykají tradičnímu pojetí seniora jako roztomilé stařenky nebo stařečka, kteří žijí ve svém světě vzpomínek.

Autor: Aleš Urban, student SVOŠS Jihlava

Poslední příspěvek „ČTENÁŘE“ k meritu  uvedeného  článku:
„Lze jen souhlasit.
Osamělost musí být velice skličující a není divu, snaží-li se někdo, většinou je to z takových příspěvků přímo cítit, upoutat pozornost. A jak správně píšete, i ten zoufalec musí počítat s tím, že dostane za vyučenou. A ne začít okamžitě vyskakovat jako čertík z krabičky, případně Balkánská řeznice Madléna, když před ní někdo pronese něco o ukradeném Kosovu, ječet na blogu něco o fašistech, otravovat lidi svou zneuznaností a 70 let starými vykopávkami. Vím, že staří lidé jsou ješitní, nedůtkliví a svou pravdu považují za jedinou, klanějí se modlám bez ohledu na to, že se jednalo o lidi naprosto bezcharakterní (viz ostuda národa známá jako Venca Lahev). Je skutečně třeba brát na takové staříky ohled, jenže každá tolerance má své meze. Hezký den.“
čtenář | 2015-06-04 12:10:49 | Reagovat

Leave a Reply