23. SVĚTOVÉ JAMBOREE (JAPONSKO 2015) ZAČÍNÁ DNES

23rd World Scout Jamboree … 28. července – 8. srpna 2015
První světové skautské jamboree se uskutečnilo v roce 1920 ve Velké Británii. Od té doby se každé čtyři roky potkávají tisíce skautek a skautů, aby vždy na jiném místě zažili dva týdny plné aktivit a dobrodružství. Hlavním smyslem jamboree je poznávání lidí různých národností, kultur, jazyků a náboženství. Pro skauty je to příležitost, jak poznat spoustu nových přátel, zdokonalit se v angličtině či jiném jazyce a poznat skauting z globálního hlediska.
Zároveň skauti ukazují celému světu naplnění základních myšlenek skautingu – přátelství bez rozdílu pohlaví, národnosti, jazyka nebo vyznání. Na světovém jamboree se skauti nejenom seznamují a hrají hry, ale také se hravou formou vzdělávají ve věcech globálních problémů (odpad, diskriminace, lidská práva) a zároveň prezentují svou zemi. Setkání je určené mladým lidem ve věku 14–17 let.
Skauting nemá malé ambice – mění totiž svět. Celosvětové skautské motto „Creating a Better World“ nejsou jen náhodná slova za sebou. Skauting mění svět skrze děti, které pomáhá vychovávat a učí je samostatnosti. U toho, kdo někdy skautským hnutím prošel, je tato „stopa“ znát.

Většina Odbojářů proti nacismu a komunismu byli Skauti a Sokolové. Měla by jim být i v současnosti věnována pozornost nejen ve sdělovacích prostředcích. TGM byl Sokol, Václav Havel Skaut.
Naši politici by si měli uvědomit co cvičitelé a vedoucí dělají prakticky zdarma pro výchovu mladé generace a podpořit je i finančně.
Je chybou žurnalistiky, že jejich činnost na rozdíl od fotbalu a hokeje není atraktivní , mnohdy však skandální a „sázky-chtivá“.
Zdeněk Gryc

13 Responses to “23. SVĚTOVÉ JAMBOREE (JAPONSKO 2015) ZAČÍNÁ DNES”

 1. berka napsal:

  Většina odbojářů proti nacismu a komunismu byli Skautové a Sokolové.

  Ovšem největšími odbojáři byli architekti !

 2. Svatopluk Beran napsal:

  Nacismus tu určitě byl. O tom že by zde byl někdy komunismus já nic historicky nevím. Zřejmě máte pane Gryc rozdílné informace. Že byly ve východním sektoru Evropy po určitou dobu vytvářeny podmínky pro vybudování komunismu přes socialistickou společnost stejným způsobem likvidace občanů jako to provádí kapitalismus, je již zcela nesporné. Tyto podmínky však nevznikly nijak jinak, než imperiální kapitalistickou politikou světových velmocí. Tedy vražděním lidí po celém světě v milionových počtech pro lepší ekonomiku a prosperitu té které velmoci, což završily dvě světové imperiální války vzniklé v Evropě, možná až stomilionovým počtem obětí. 2SV válku pak završili Američané třemi po sobě jdoucími válečnými zločiny právě na Japoncích, kdy 3 krát po sobě v krátkých intervalech nechali svými vojsky jednorázově upálili i vypařit z této planety 3 krát 100 tisíc japonských civilních občanů. Pokud si nejsme schopni kriticky přiznat metody budování ekonomické prosperity světa těmito našimi metodami, je podle mne jakýkoliv skauting, pionýr, náboženství či sokol, jen chytře nastavená fata morgána pro oblbnutí nevědoucích sloužící zabránění prozření. Že toto naše vzájemné vraždění, nese své ekonomické ovoce pro přeživší (samozřejmě jak pro které), je nesporné. Pro mě je to však těžce přijatelná cesta. Skauting v Japonsku a Obama slibující vyrovnané partnerství africké UNII. Již teď je mi těch Afričanů líto. Neříkali snad před 89 podobní zástupci Spojených Států o podobných podmínkách i nám východním Evropanům. A výsledek. Zadlužená východní i západní Evropa, zadlužená Amerika ani ne jednomu procentu občanů této planety. Vzkvétající nadnárodní ekonomické společnosti a korporace řídící i takovou velmoc jako je právě USA, – hospodářská smlouva TIPP -, či Německo které půjčují tištěné peníze na zbrojení a krytí úroků z úroků za což inkasují ekonomickou moc nad těmito státy. – ŘECKO-. GOOD BLES INVESTORS a nad Afrikou teď raději zavři oči, protože tam se teď bude dít to co tam již jednou USA v 80 letech 20století provedly, po takticky chytře vedené Jomkipurské válce na Blízkém východě, mezi Izraelem a Arabskými státy. Já prostě nevěřím že tito skauti jsou vychováváni k jejich osobní svobodě. A pokud byl Havel skaut, tak to potěš koště nad tím co tu po něm za naštvanost mezi lidmi zůstalo. Lil nám do hlavy akorát stejný klíny jak ten Obama včera Afričanům.

 3. Jan P. napsal:

  Vážený pane architekte,díky za téma: Světová skautská organizace.
  Neměl jsem bohužel tu možnost za svých dětských a mladých let, kdy byl u nás skaut-junák zakázán být jeho členem.Znám dětskou a mládežnickou organizaci Skaut-Junák pouze z uchovaných časopisů a knih,které jsem v té době jako dítě tehdy se zájmem a rád četl a z vyprávění pamětníků.
  Souhlasím s vámi,že mládežnická organizace Skaut má i v dnešní konzumní společnosti dětem a mládeži stále co nabídnout.
  Nicméně souhlasím s názory předešlých diskuzních příspěvků,že většina odbojářů proti totalitě nepocházela pouze z bývalých členů Sokola a Skauta.
  Minulá oficiální propaganda nekomunistický odboj proti fašistické okupaci na veřejnosti zamlčovala nebo marginalizovala.Ta současná se chová podobně,ne-li hůře.Postoje českých komunistů v odboji také ukazují, že nebyli jen „Stalinovými chapadly“, jak se dnes tvrdí. Byli to lidé, kteří se rozhodovali v duchu ideálů, kterým věřili. Lidé, kteří často dokázali postavit zájem společnosti výše než svůj vlastní život a výše než rozkazy z Moskvy. O tom všem se ale taktně mlčí. Dnes tolik vyzdvihované násilí rudoarmějců, které jde ruku v ruce se zavíráním očí nad podobnými zločiny u spojeneckých vojáků, není ničím jiným než obrácenou verzí propagandy, která tu byla před Listopadem.
  Diskutující S.Beran správně upozornil na to,že žádný komunismus v Československu a v bývalém východním blogu a někde jinde na světě nikdy nebyl.Řada světoých a českých levicových a marxistických filozofů a aktivistů považuje bývalé ,,socialistické“ státy východního
  blogu včetně Číny,Kuby a S.Koreje za státněkapitalistické.
  Obětí totality po roce 1948 u nás byla také celá řada levicových intelektuálů,politiků a přesvědčivých marxistů,který stranicko-byrokratický sovětský model socialismu před únorem i po únoru 48 se nebála veřejně kritizovat.Např.popravená Milada Horáková byla celým svým aktivním politickým životem přesvědčivou socialistkou a hlásila se k humanistickým a demokratickým hodnotám Masarykovy předmnichovské republiky. Svět není černobílý.

 4. XXXXX napsal:

  berka: 🙂

 5. Zdeněk Gryc napsal:

  Např.popravená Milada Horáková byla celým svým aktivním politickým životem přesvědčivou socialistkou a hlásila se k humanistickým a demokratickým hodnotám Masarykovy předmnichovské republiky.
  —————————
  Zdeněk Gryc také

 6. berka napsal:

  Co Zdeněk Gryc také ? Že byl celým svým aktivním politickým životem přesvědčivým socialistou ? To už snad tady všichni vědí ne ? Musel být přesvědčivým socialistou, když tak vehementně pomáhal ten socialismus budovat.

 7. Zdeněk Gryc napsal:

  1. berka říká:
  Středa, 29. 7. 2015 v 23:01
  Co Zdeněk Gryc také ? Že byl celým svým aktivním politickým životem přesvědčivým socialistou ? To už snad tady všichni vědí ne ? Musel být přesvědčivým socialistou, když tak vehementně pomáhal ten socialismus budovat.
  —————————————————-
  Pane Berka,
  Že jsem stokrát horší, než Albert Spér už bylo v JL uvedeno.
  Takže jak jsem pře-špatný už vím.
  Držme se ale konkrétně meritu věci, Skautingu, jako „čtenář“:
  —————————————————–
  Pane architekte, než začnete číst, raději si vezměte nějaké sedativum.

  Nedávno jsem někde četl zajímavou definici skautingu, cituji:
  „Skaut je dítě, oblečené jako kretén, pod vedením kreténa, oblečeného jako dítě.“ Jak jsem dostal, tak prodávám, nemyslím tím nikoho osobně.
  čtenář | 2015-07-29 09:30:06 | Reagovat

 8. VladimírV napsal:

  Myšlenka skautingu byla ve své době bezesporu dobrá. Ale tak jako sebevzácnější rostlina, zasazená do špatné půdy nebo do nepatřičného podnebního pásma, tak i dobrá myšlenka prosazovaná lidmi, kteří si často na skautské tábory jezdili spíše léčit svůj mindrák, spíše škodila.
  Jako příklad skautské výchovy uvedu příběh své, tehdy 9 leté dcery, která byla na junáckém táboře. Byla vedena ke skautské samostatnosti tím způsobem, že bez dohledu vedoucí měla sekat dříví na oheň. Přesekla si šlachu na ruce, čímž skončil nejen její zájem o tuto bohulibou činnost, ale i o housle, na které nemohla dále hrát.
  Při pohledu na ty „svíčkové báby“, které děti na táboře tehdy vedly, jsem se tomu ani nedivil.

 9. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane Vladimíre,

  děkuji vám za Váš komentář, zvláště proto, že je konkrétní a vedený slušnými slovy, dokonce i s trochu poezie o květince,
  tedy na rozdíl od prvého komentáře k článku redaktorky Brabencové:

  Skautský vedoucí: Svět je jiný, tak se i my musíme přizpůsobit.

  Od roku 1952 jsem byl cvičitelem Všeobecné průpravy ve Spartaku MEZ Židenice Brno.
  Zde a pod touto hlavičkou, byl provozován s mládeží Skauting i Sokol.
  Pečlivý dohled STB, je dokumentován v archivu Kanice u Brna. Kolegové byli občas pozváni k výslechu.

  Dopady to mělo mnohdy dost fatální. Jmenuji osobnost Aleše Racka, osud, který se dá dohledat v souvislosti s velkou akcí STB SKAUT na internetu.
  Nadaný adept architektury, malíř Zdeněk Dvořák, se kterým jsem seděl v lavici a kterého později vystřídal Josef Opatřil, byli ze studia vyloučeni. Mnozí byli z výslechů znechuceni a raději v roce 1968 emigrovali, jako Milan P.
  Mám plný šuplík legitimací cvičitele Turistiky i Všeobecné průpravy o plavání nemluvě.

  Úrazu Vaší dcerky opravdu lituji. Měl jsem štěstí, že k podobnému úrazu v našem oddílu nedošlo.
  Naše činnost v týdnu, byla podobně jako u sokolů v Třebíči, vedených architektem Herzánem, dosti bohatá.
  Hodně rodin, ba i pokrokového smýšlení, mělo zájem o přijetí svých dětí. Sokol i skaut byl v té segregován. Úterý a čtvrtek tělocvična. Sobota schůzka v klubovně. V neděli výlet. Myslím, že by jste měl přečíst předmětný článek celý.
  Zajisté že nevím a nikdo nereagoval na můj komentář, jestli ještě někdo ví, co to je podání levé ruky se zkříženými malíčky.
  K tomu dodávám, kolik „dorostenců“ v Jihlavě umí udělat na hrazdě sklopku, nebo přemet?

  Myslím, že je opravdu škoda, že nacisté a komunisté nezakázali skauty s důvodem „pia fraus“, jak zde bylo vysvětleno.

  PREVENTIVNÍ OCHRANA ZDRAVÍ ČESKÝCH DĚTÍ.
  ONO TOTIŽ NENÍ DOBRÉ, KDYŽ NĚKDO, OD POČÍTAČE, VYRAZÍ JEDNOU ZA ROK DO LESA NA TÁBOR.
  Na vše existují metodické řady, od plavání až po lyžování. V našem oddílu se rozhodně nebraly na tábor děti, které za sebou neměly celoroční oddílové aktivity.

  Dobrovolná práci cvičitelů v Sokole a Skautu. Pane, kolik jihlavských dětí vděčí cvičitelům-odchovancům Oldřicha Háje za bezpečnost při koupání, nehledě na eleganci, když holčička plave správně a tedy krásně, nožičky na prsa.
  Opakuji z blogu: „Naši politici by si měli uvědomit co cvičitelé a vedoucí dělají prakticky zdarma, pro výchovu mladé generace a podpořit předmětné a jim podobné organizace i finančně.“
  Je chybou žurnalistiky, že jejich činnost na rozdíl od fotbalu a hokeje není atraktivní, mnohdy však skandální a „sázky-chtivá“.
  V tisku probíhají aféry, jak „nevolnicky“ a nákladně, fungují některé sporty. Nehledě na možnou výchovu k „segregovanému elitářství“.

  Je obdivuhodné, tedy nejen od redaktorky Brabencové, ale i od ostatních redaktorů, JL že v současnosti věnují články k problematice táboření.Jsem rád, když na základě mého momentního dojmu, publikují, zajisté podivné foto lesního muže, poutníka se symboly sv. Kryštofa. Jen ty bosé nohy, výraz to pokory se tam z pochopitelných důvodů nevešly.

  Ano, pokora a slušnost k názoru druhých, nám nejenom v JL, chybí.

  Z jedné vody na čisto: Zdeněk Gryc

 10. Zdeněk Gryc napsal:

  PS a BEZ KOMENTÁŘE

  Psala se léta okolo-stojící roku 1968. Na Šiškově mlýně, nyní golfový resort, byli skauti z Jihlavy.
  Hochy vedl bratr Včela. Děvčata Alena Polášková. Vidím bratra Včelu, jak klečí na zemi a zazdívá proluku mezi stájemi. Dřevo řezali ruční pilou, jak se u skautů většinou slušelo.

  Přišla bratrské vojska. Skauti byli na Šiškově mlýně vystřídáni Svazáky.
  V krematoriu byl pohřeb zaměstnance Stavoprojektu. Před ním byl pohřeb hocha-svazáka.
  Ti měli na mlýně cirkulárku, on při řezání uklouzl, padl na ni tak nešťastně, že mu prořízla hrudník.

  Zdeněk Gryc

 11. VladimírV napsal:

  Vážený pane Gryci,
  každá aktivita, která prospívá společnosti, zejména posilování sociáoních vazeb, je dobrá.
  Vím, je to “ mimo mísu“, ale při této příležitosti by bylo kvůli vyváženosti „hrdinů minulé doby“ zmínit dnes zprofanované Akce Z. Můžete namítnout, co vše se za tím skrývalo, ale je nepochybné, že se na druhé straně zadarmo vybudovala díla značných hodnot (zejména na obcích). A co je důležité, lidi se při společné práci dali neformálně dohromady, což je dnes spíše výjimkou. Že to bylo doprovázeno všudypřítomnými hesly a závazky, to bylo pro oči a uši vladnoucí třídy povinné klišé, přičemž, a to mi prosím nevyvracejte, většině aktérů akcí byl tento ideologický rozměr dobrovolnické činnosti šumafuk.
  Položme si otázku: Komu patří dílo, které občané vytvořili za minulého režimu v rámci Akcí Z?
  Některé stavby zmizely, jiné byly tzv. zprivatizovány. Asi jsem málo informovaný, ale neslyšel jsem po revoluci jediné slovo díků za to, že si někdo přisvojil majetek, který vznikl dobrovolnou prací. Vlastně, i v tomto případě se ukázal atribut revolucí, i tady se především „likvidovalo“.

 12. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane Vladimíre,

  dost nechápu,jde o aktuální blog o SKAUTINGU A JAMBORÉÉ,
  které se koná právě a zrovna i dnes. Aktuální je vždy po 4 letech.

  ZG…otevřte prosím blog na Vaše nové téma.
  Věřím,že nemáte důvod
  dostávat se do debaty „po straně a za oponou“ jako přítel, který se na Vás odvolává.

 13. VladimírV napsal:

  Vážený pane Gryci,
  Vím, je to “ mimo mísu“, ale při této příležitosti by bylo kvůli vyváženosti „hrdinů minulé doby“ zmínit dnes zprofanované Akce Z.

  Ne, nechci otevírat nový blog na téma Akce Z, ale chci poukázat na souměřitelné „hrdinství“ minulé doby.
  A propós, jak skauting, tak i mnou zmíněné Akce Z, jak se zdá, jsou zašlou dávnou slávou. Jestli je to dobře nebo špatně? Zkrátka je to tak.

Leave a Reply