Zámek jménem Dukla

Franz Kafka popsal ve své knize Zámek, pozoruhodném pochmurném díle, mimo jiné i beznaděj hlavní postavy zeměměřiče při srážce s byrokratickým hierarchickým systémem zámku a podzámčí. Složitá a propletená soustava kastelánů, podkastelánů, tajemníků, jejich poskoků nedávala absolutně šanci dosáhnout byť jen malého postupu vpřed – vždy se narazilo na pevnou hráz předpisů, vyhlášek, vazeb, zatemňování a přitom každý ze soukolí systému měl přesvědčení  že to je takto správně, že to ani jinak nemůže být….

Takhle nějak jsem si připadal, když jsem se na začátku letošního roku začal ptát, jak je to vlastně s ekonomikou městské obchodní společnosti   HC Dukla Jihlava s.r.o. Ve zprávě auditora k účetní uzávěrce k 30.4.2014, veřejně přístupné na internetu, se praví :

„… upozorňujeme, že společnost …vykázala v účetní závěrce k 30.4.2014 záporný vlastní kapitál ve výši 4.145 tis Kč. Tato skutečnost svědčí o tom, že existuje významná (materiální) nejistota, která by mohla zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat a že společnost proto nemusí být schopna v rámci běžného podnikání ….dostát svým závazkům. Povinností jednatele je tedy…svolat valnou hromadu a navrhnout jí zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření….“

Postupně jsem se tedy zeptal jednatele, primátora, příslušného náměstka, předsedy kontrolního výboru a členů dozorčí rady jak byl tento stav řešen. Odpovědi nebyly vůbec žádné nebo mlžící, nic konkrétního neříkající, odkazující zase dál a jinam…. Už to trvá 8 měsíců a podnětů bylo celkem 27…Na jasnou a srozumitelnou otázku neodpověděl jasně a srozumitelně nikdo. Paralela s Kafkovým Zámkem se přímo nabízí.

Historie nepřinesla našemu jinak krásnému městu ve svém architektonickém vývoji zámek. Přesto tu jeden pomyslný máme. Generace hráčů a trenérů vytvořily skvělou a krásnou obchodní značku DUKLA JIHLAVA, svými úspěchy v hokeji (kterému u nás rozumí úplně každý) daleko přesahující město, region i naši zemi. Stejně jako u řady krásných zámků. A nezáleží na tom, že to bylo za předchozího režimu, s podporou armády a branců. Ty úspěchy a tradice tady jsou, nikdo je nevezme.

Jenomže co se stane se zámkem, když ho dostane do majetku špatný majitel ? Neudržuje ho a chátrá, propadá se. No a přesně to už se děje s naší Duklou poslední čtvrtstoletí.

Současný majitel, tedy město  (tedy vlastně my všichni)  nedělá nic jiného než že bezmyšlenkovitě uvolňuje další a další peníze (naše společné peníze), beze směru, bez cíle, bez koncepce, bez naděje a nesmyslně čeká na investora. V dnešní době.

A všem to takto vyhovuje, protože tak je to správně  – vládnoucí garnitura dává přece lidu své hry, jednatel se svým základním platem 54 tisíc měsíčně + odměny se také nemusí moc snažit, protože za své výsledky v šedi druhé ligy, nezájem o legendy, hrozivou ekonomiku a skomírající mládež, která už léta nikoho do nějaké pořádné ligy nevyprodukovala, je ještě chválen….

Dnes začíná další hokejová sezona. Popřejme naší Dukle záchranu. Nikoliv v soutěži ale záchranu tohoto pomyslného zámku, této ikony Vysočiny. Protože tohle vše,  co je teď,  je jenom agonie. Pojďme začít. A hledat. Všichni společně. Co třeba něco jako DFC Bohemians? Nebo spojit rekonstrukci Horáckého zimního stadionu se změnou majetkových poměrů v této společnosti?  Prostě začít odvracet nevyhnutelný konec… Copak někde v Čechách, v Evropě, ve světě existuje fungující sportovní klub solidní úrovně v jakémkoliv sportu, který vlastní město?

2 Responses to “Zámek jménem Dukla”

 1. VladimírV napsal:

  „Nejen prací je člověk živ“. To platilo, platí a platit bude. Jihlava měla dobách minulých to štěstí, že v ní zakotvil armádní klub, kdy především dílem disciplíny a bezproblémového financování dosáhla Dukla historicky největšího počtu titulů mistra ligy. Stala se líhní reprezentantů, byly slavná i v zahraničí. To s sebou přineslo i velký zájem diváků, a to nejen z Vysočiny.

  Časy se změnily, armáda vyklidila Jihlavu, výše peněz do fungování klubu byla ve srovnání s ostatními celky menší, Dukla začala prodávat hráče a výsledek se samozřejmě dostavil. Politická reprezentace města, která těží z věhlasu Dukly a která se bláhově domnívá, že toto samo o sobě postačí, si tento bonbónek vzala spolu s chátrajícím stadionem pod svá křídla. A zřídila městskou společnost, která vysává obecní kasu. Bez toho, aby efektivně lákala sponzory z řad podnikatelů na spolufinancování nejen klubu., ale i obnovu stadionu.

  Přiznejme si, stav, kdy do toho vedení Dukly, potažmo politikům v jejích správních orgánech nikdo nemluví, jim zcela vyhovuje. Mají svoje prebendy, zároveň mají svůj politický program a těží ze zájmu fandů Dukly. Břemeno rekonstrukce stadionu, potažmo vize o výstavbě nového předhazují občanům jako ohlodanou kost, čímž pochopitelně část lidí štvou.

  Příklady z některých sousedních města naznačují, kam až to může dojít. Chceme se opravdu zbavit Dukly jako jednoho ze symbolů města, jen proto, že si jihlavští politici nechtějí nechat ukousnout ze svého sousta?

 2. Miroslav Tomanec napsal:

  Tak vyřešeno pro další období v přímém přenosu na dnešním zastupitelstvu. Pani předsedkyně dozorčí rady Mgr. Prokešová s hrdostí ohlásila za loňskou sezónu zisk 1,4 mil a zbytek záporného jmění se zalepí další dotací 2,5 mil z kapes nás všech. Zastupitelé hlasují hlavně s vědomím nepohněvat si možnou základnu voličů z řad fans Dukly, podstata – koncepce – budoucnost žádná, jako obvykle. Pan předsedající a primátor v jedné osobě si neodpustí jako obvykle postěžovat že tyto problémy nadělali pánové Padělkové a Zachrlové, zasedačkou koluje kuloárni informace že naopak se současným jednatelem Ščerbanem je taková spokojenost, že už mu zvýšili plat na 70 tis. a jedeme dál! Za rok nashle!

Leave a Reply