Blog Jihlavských listů

Archív: Září 2015

FUNKCE A STYL

Zdeněk Gryc | Čtvrtek, 10. 9. 2015 v 21:19

Výstava – Funkce a styl: jihlavská moderní architektura
Od 9. 9. do 31. 10. můžete v Domě Gustava Mahlera navštívit výstavu Funkce a styl: jihlavská moderní architektura, mapující jihlavskou architekturu od konce 19. století po současnost. Výstavu připravilo statutární město Jihlava ve spolupráci se Státním okresním archivem v Jihlavě a Muzeem Vysočiny Jihlava.
——————————————-
Výtvarné umění, architektura, ba i medicína jsou zrcadlem doby, v architektuře, ve stylu zvanému funkcionalismus.
Lze to ilustrovat na díle a osudu čtyř osobností evropského formátu.
V poslední době vyšly čtyři publikace s navzájem propojenými osobnostmi.
Do středu publikací lze umístit:
OTAKAR TEYSCHL archiv města Brna 2012 Jindřich Chatrný + kol.
Která ukazuje pana Profesora Teyschla jako středobod osobností:
Profesor Teyschel zadal: Antonínu Procházkovi monumentální malbu: Prométheus přináší lidem oheň, realizovanou v aule právnické fakulty v Brně, pod kterou mnozí z nás promovali.
Panu Profesoru Bedřichu Rozehnalovi zadal areál Dětské nemocnice v Brně.
PUBLIKACE: 111 let Psychiatrické nemocnice Jihlava 2013 na str. 20-23 ukazuje pozoruhodnou spolupráci, architektů Bedřicha Rozehnala a Bohuslava Fuchse na předmětném areálu v Jihlavě.

Peripetie, které prodělal Procházkův Prometheus od instalace po ukrytí v koksu a restaurování, ilustruje praktiky nacismu, stejně jako komunismu.
Na str. 37 jsou publikované kádrové výhrady z 8. 7. 1948. proti Profesoru Teyschlovi, zakladateli moderní pediatrie. Jeho poslední žáci přišli v roce 1958 na dětské odd. v Jihlavě.
V roce 1960 je veden zinscenovaný proces nejen proti profesoru Fuchsovi. Rozehnal je v něm odsouzen na 4 roky žaláře.
Architektura a její protagonisté jsou zrcadlem doby. Málokdo je schopen, se „prokousat“ uvedenými díly, v těchto, zjednodušeně uvedených souvislostech.
Leč právě jednotlivé události a osudy těchto prominentů dají možnost pochopit, dobu a její architekturu. Vize Alberta Speera, nejsou daleko od monumentu Lomonosovy univerzity.
Realistické umění nacistů je ve své naturalistické strohosti, agitkou příbuznou socialistickému realismu.
Podrobnosti lze najít v těchto publikacích:
————————————————————–
ORBIS PICTUS BOHUSLAVA FUCHSE archiv města Brna 2012 Jindřich Chatrný + kol. str. 56-60 etc.
BRNĚNSKÝ PROMÉTEUS archiv města Brna 2013 Jindřich Chatrný + kol.
OTAKAR TEYSCHL archiv města Brna 2012 Jindřich Chatrný + kol.
111 let Psychiatrické nemocnice Jihlava 2013 str. 20-23
Zdeněk Gryc

Zámek jménem Dukla

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Středa, 9. 9. 2015 v 6:47

Franz Kafka popsal ve své knize Zámek, pozoruhodném pochmurném díle, mimo jiné i beznaděj hlavní postavy zeměměřiče při srážce s byrokratickým hierarchickým systémem zámku a podzámčí. Složitá a propletená soustava kastelánů, podkastelánů, tajemníků, jejich poskoků nedávala absolutně šanci dosáhnout byť jen malého postupu vpřed – vždy se narazilo na pevnou hráz předpisů, vyhlášek, vazeb, zatemňování a přitom každý ze soukolí systému měl přesvědčení  že to je takto správně, že to ani jinak nemůže být….

Takhle nějak jsem si připadal, když jsem se na začátku letošního roku začal ptát, jak je to vlastně s ekonomikou městské obchodní společnosti   HC Dukla Jihlava s.r.o. Ve zprávě auditora k účetní uzávěrce k 30.4.2014, veřejně přístupné na internetu, se praví :

„… upozorňujeme, že společnost …vykázala v účetní závěrce k 30.4.2014 záporný vlastní kapitál ve výši 4.145 tis Kč. Tato skutečnost svědčí o tom, že existuje významná (materiální) nejistota, která by mohla zásadním způsobem zpochybnit schopnost společnosti nepřetržitě trvat a že společnost proto nemusí být schopna v rámci běžného podnikání ….dostát svým závazkům. Povinností jednatele je tedy…svolat valnou hromadu a navrhnout jí zrušení společnosti nebo přijetí jiného vhodného opatření….“

Postupně jsem se tedy zeptal jednatele, primátora, příslušného náměstka, předsedy kontrolního výboru a členů dozorčí rady jak byl tento stav řešen. Odpovědi nebyly vůbec žádné nebo mlžící, nic konkrétního neříkající, odkazující zase dál a jinam…. Už to trvá 8 měsíců a podnětů bylo celkem 27…Na jasnou a srozumitelnou otázku neodpověděl jasně a srozumitelně nikdo. Paralela s Kafkovým Zámkem se přímo nabízí.

Historie nepřinesla našemu jinak krásnému městu ve svém architektonickém vývoji zámek. Přesto tu jeden pomyslný máme. Generace hráčů a trenérů vytvořily skvělou a krásnou obchodní značku DUKLA JIHLAVA, svými úspěchy v hokeji (kterému u nás rozumí úplně každý) daleko přesahující město, region i naši zemi. Stejně jako u řady krásných zámků. A nezáleží na tom, že to bylo za předchozího režimu, s podporou armády a branců. Ty úspěchy a tradice tady jsou, nikdo je nevezme.

Jenomže co se stane se zámkem, když ho dostane do majetku špatný majitel ? Neudržuje ho a chátrá, propadá se. No a přesně to už se děje s naší Duklou poslední čtvrtstoletí.

Současný majitel, tedy město  (tedy vlastně my všichni)  nedělá nic jiného než že bezmyšlenkovitě uvolňuje další a další peníze (naše společné peníze), beze směru, bez cíle, bez koncepce, bez naděje a nesmyslně čeká na investora. V dnešní době.

A všem to takto vyhovuje, protože tak je to správně  – vládnoucí garnitura dává přece lidu své hry, jednatel se svým základním platem 54 tisíc měsíčně + odměny se také nemusí moc snažit, protože za své výsledky v šedi druhé ligy, nezájem o legendy, hrozivou ekonomiku a skomírající mládež, která už léta nikoho do nějaké pořádné ligy nevyprodukovala, je ještě chválen….

Dnes začíná další hokejová sezona. Popřejme naší Dukle záchranu. Nikoliv v soutěži ale záchranu tohoto pomyslného zámku, této ikony Vysočiny. Protože tohle vše,  co je teď,  je jenom agonie. Pojďme začít. A hledat. Všichni společně. Co třeba něco jako DFC Bohemians? Nebo spojit rekonstrukci Horáckého zimního stadionu se změnou majetkových poměrů v této společnosti?  Prostě začít odvracet nevyhnutelný konec… Copak někde v Čechách, v Evropě, ve světě existuje fungující sportovní klub solidní úrovně v jakémkoliv sportu, který vlastní město?
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I