Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 2000

Zdeněk Gryc | Pondělí, 28. 12. 2015 v 12:54

VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 2000
Koncem roku, v čase vánočním, se sluší zamysliti, ba možno bilancovati. Sjet si život svůj i svých blízkých otočeným dalekohledem paměti.
A hle, vyvstane v paměti několik postav zlých, ale hlavně těch dobrých, kteří nějakým způsobem zapůsobili na běh života soukromého. Bývá to někdo z rodiny, nejspíše jeden z rodičů. Později v nás zanechá vzpomínky, nebo ovlivní naši životní dráhu některý z kantorů. V profesi už tak černobílé postavy nejsou, ale jistě vzpomeneme na lidi milé, moudré a statečné. Čím jsme starší, tím je jich více. Slalom posledního století našich dějin měl hodně peripetií. Málokdo ví, kdy byl založen Sokol a Skaut, jenž vytvářel osobnosti převážné části našeho odboje. Kolikrát naše dva -ismy společně zakázaly jejich činnost, čímž potvrdily svoji dějinnou srovnatelnost. Kolikpak hrdinů bylo perzekvováno, nebo popraveno? Obávám, se, že se to projevuje i na lhostejnosti politiků k právu a občanů k volbám. Velice si cením nynějšího presidenta, jehož erudice je také dána – na rozdíl od politiků – jeho žalářováním v totalitě.
Nedávno vyšla kniha Ivany Hutařové Povolání otce president republiky. Na straně 64 je vánoční projev tzv. sporné osobnosti, presidenta Emila Háchy. Člověka, jehož humor neodolal pokušení přeložit do češtiny knihu Jerome Klapky Jerome Tři muži ve člunu. Dovolil bych si bez souhlasu autorky ocitovat jeho projev po 61 letech.
Vědomí bratrské sounáležitosti, které jest dnes naším nejmocnějším společným majetkem, ukládá naší žijící generaci neúprosnou povinnost k celku. Musíme především míti na mysli stálý svůj závazek k těm bratřím a sestrám, kteří jsou potřební. Tato povinnost pramení netoliko z národního vědomí, ale i z hnutí citového. Dáváme i sami sobě velký dar, když zmírňujeme strádání a tíseň našich bratří a sester. Neznám krásnějšího výroku básnického, než je ten, že není nic lepšího pro lidskou duši, nežli učiniti, aby smutná duše byla méně smutná. Míti radost z radosti jiných je jedou z největších lidských radostí.
Vánoce byly odpradávna a zůstanou svátky dětí. O Vánocích myslíme vřeleji na osud svých maličkých než jindy. Více než jindy doléhá na nás otázka, co očekává naši přicházející generaci – bude její život lehčí, nebo těžší nežli život náš? Jest naší povinností učiniti vše, aby generace přicházející nepocítila v ničem újmu. Dětem od všeho první sousto, dětem nejbližší místo u našich srdcí!
V tyto dny, kdy zasedá s námi u stolu láska, nechť spínají se naše ruce k modlitbě, kterou se modlívalo ušlechtilé srdce jednoho z našich národních kněží: „Neopouštěj, Hospodine, národ ten, jehož krev je krví mou a jehož tlukot srdce je i mého srdce tlukotem, chraň jej střež a opatruj!“
Zdeněk Gryc, Jihlavské listy 12. prosince 2000.
—————————————————————
„Málokdo ví, kdy byl založen Sokol a Skaut, jenž vytvářel osobnosti převážné části našeho odboje.“
„Velice si cením nynějšího presidenta, jehož erudice je také dána – na rozdíl od politiků – jeho žalářováním v totalitě“.
Ani dnes, po 15 letech nevidím důvod, proč nezůstat věrný těmto třem ideálům – symbolům demokracie.
Ing. arch. Zdeněk Gryc Jihlava 28. 12. 2015.

7 komentářů k článku “VÁNOČNÍ ZAMYŠLENÍ 2000”

 1. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,
  s dovolením ponechám stranou Vámi zmíněné promluvy představitelů našeho státu. Zaujala mne Vaše definice třech ideálů jako symbolů demokracie. Skauting, potažmo junák mají své kořeny ve víře. A VH je především symbol osobní svobody. Demokracie je samozřejmě protipól totality. Ale znamená vládu lidu, což mi bez vsuvky o svobodě jejích nositelů nějak nejde dohromady. Na druhé straně pak sama svoboda jedince není ještě zárukou demokracie. Vezměte si třeba život opravdu svobodných Křováků. Ti nemají o demokracii ani potuchy a přesto se mi nezdá, že by byl jejich život méněcenný. Trochu zapomínáte na roli přírody jako matky všeho žití. Což mimochodem neopomíjejí ani exponenti skautingu.
  Pokud hovoříte o erudici VH získanou komunistickým žalářováním, co takhle osud jiného prezidenta, který strávil v komunistickém kriminálu daleko více času než VH? I jeho CV je velice zajímavé.

 2. Zdeněk Gryc říká:

  Myslíte Husáka odsouzeného na smrt?

  Kterého vystřídal na 5 let v kriminálu Václav Havel?

  Máte pravdu, jako vždy, že?

  Stejně jako u presidenta Svobody,

  Jeho osud byl publikován nejen v televizi.

  Byl slušný, takže jako jakousi jeho ex-post rehabilitaci, jsme jako dar jeho rodné vísce projektovali ve Stavoprojektu tamní školu.

  Bylo to podobné jako kulturák do Babic, kam jsem se v rámci jeho realizace dost najezdil.

  Hovor s místními, o tamních událostech = mlčení, byl tehdy monolog, na úrovni návštěvníka na místním hřbitovu.

  Páter Toufar, snaha o jeho řádný pohřeb je hanobena jako Hyenismus Vaším „přitakávačem“.

  Čeká na blahoslavení, oběti v Babicích jsou na tom podobně.

  Je naděje, že snad aspoň církev, ve které je naše dnešní možnost, dosáhne jejich alespoň symbolické rehabilitace jejich památky jako memento TOTALIT.

  ZLOBA POTOMKŮ TOTALITY SAHÁ I DNES HLUBOKO ZA HROBY JEJICH MUČEDNÍKŮ.

  Zdeněk Gryc

 3. Zdeněk Gryc říká:

  Vezměte si třeba život opravdu svobodných Křováků. Ti nemají o demokracii ani potuchy a přesto se mi nezdá, že by byl jejich život méněcenný.
  ———————————————————–

  FAKT MÁTE PRAVDU,

  LEČ MÍSTNÍ KŘOVÁK, NENÍ ANALFABET, JE TO TEDY ZDE ZÁ-KŘOVÁK = ZÁ-KEŘNÍK,
  V MÍSTNÍ NE-KŘOVÁCKÉ DEMOKRACII,

  KŘOVÁK V PRA-LESE = ZDE ANO-MYM.

  KTERÝ JE NA TOM, JAKO KŘOVÁK PODLE VÁS, VE SVOBODĚ STEJNĚ.

  JENOM-ŽE ON ŽIJE V AFRICE ALE MY V CZ.

  O TGM, HÁCHOVI, VÁCLAVU HAVLOVI, JAKOŽ I O DEMO-KRACII, TOHO TAK MOC NEVÍ, ŽE?

  KŘOVÁKY MÁ RÁD, S MÍSTNÍMI ZÁ-KŘOVÁKY JE TOMU NA-OPAK.

 4. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci. Být svobodný v totalitní společnosti může budˇ klinicky uznaný blázen nebo lidé typu VH. Představitelé obojího si žijí ve svém světě. A toto u většiny přetrvává i v prostředí svobodné společnosti.
  Mějte hezký den.

 5. Fejinka říká:

  Prezident Emil Hácha to neměl ve své době za protektorátu vůbec jednoduché. Myslím si, že to byl čestný člověk a jistě udělal pro mnoho ohrožených českých lidí hodně, určitě více než VH, jenže se o tom neví, respektive nepsalo a nepíše. Podle mne to je nedoceněný prezident, který byl pořád jednou nohou v kriminále.

 6. XXXXX říká:

  Já nevím, proč na toho pošahanýho magora furt reagujete. To nevidíte, že jakákoli diskuse je kyberšikan?
  Křováci nežijou v pralese. To jsou indiáni.
  Nemám pocit, že bych trpěl zlobou, spíš mám pocit že jeden kreslíř nevzhlednejch baráků je kokot.

 7. Zdeněk Gryc říká:

  Cílem tvůrců moderní ruské propagandy už není přesvědčovat o „své pravdě“, jako to činili jejich stalinští předchůdci.
  ——————————————————————
  Ale spíš dehonestovat, pošpinit názorové protivníky, nahlodat jejich pozice.
  —————————————————————–

  V Praze proběhla pozoruhodná demonstrace zaměřená „proti šíření protiruské propagandy“.
  Poslechněte si celý komentář
  Reagovala na program společnosti Člověk v tísni, která připravila pro školy výukové příručky, zabývající se právě metodami současné ruské propagandy. Poprask, jenž program vyvolal mezi tuzemskými putinovci, jen potvrzuje, jak případné a správně načasované jsou tyto středoškolské lekce z anatomie ruské lži.
  Podle redakce známého proruského webu Aeronet projekt Člověka v tísni vykazuje „charakter a všechny znaky tzv. akčního vzdělávacího plánu z první poloviny 50. let minulého století“. Tedy z doby, kdy u nás na plno jela centrálně řízená bolševická propaganda, na kterou dohlíželi moskevští poradci.
  To samozřejmě nelze srovnávat s výukovými lekcemi Člověka v tísni, které pedagogům pouze nabízí. A jen na nich záleží, zda a jak je využijí. Smyslem programu není vtloukat žákům do hlav jedinou správnou ideologii. Ale naučit je rozpoznávat nepravdivou informaci, neseriózní informační zdroje, rozvíjet kritické myšlení a mediální gramotnost.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I