Archive for Srpen, 2016

Ať nám cizí jazyky na Vysočině nejsou cizí

Středa, 31 srpna, 2016

Vedle důrazu kladeného na odborné střední vzdělávání, zejména ve vazbě na přípravu absolventů učňovských či technických oborů na trh práce, je jinou důležitou součástí vzdělávání i všeobecné střední školství. Tato školská zařízení, a především gymnázia,  připravující studenty na vysokoškolské studium v jiných než technických oborech a poskytující potřebný společenskovědní základ, si rovněž zasluhují podporu a rozvoj.

Podstatnou součástí vzdělání v nich – byť ne pouze v nich – je výuka nejen cizích jazyků, ale co do největší míry i učení přímo v cizích jazycích. Vhodné zapojování jazyků přímo do výuky usnadňuje studentům jejich praktické používání, rozšiřuje slovní zásobu mimo běžné školní osnovy a navíc rozvíjí i jazykovou obratnost a komunikační schopnosti. Vedle současných možností, jakou je třeba metoda CLIL, by podle mého soudu bylo přínosné uvažovat i o zřízení výuky v cizích jazycích pro celé středoškolské studium, a to ve vybraných třídách některých škol na Vysočině. Taková možnost by rozšířila nabídku výuky pro talentované studenty se zájmem o cizí jazyky, přičemž by svoje schopnosti mohli rozvíjet doma na Vysočině a nemuseli by za takovým vzděláním mířit za její hranice, jak se dnes děje. Výrazné zapojování rodilých mluvčích či kvalifikovaných českých učitelů, třeba i se zkušenostmi ze zahraničí, by mohlo být zajímavým oživením podobné výuky a motivací pro jejich studenty. Je samozřejmě také spojeno s odpovídající odměnou pro takové učitele. Domnívám se, že podobná nabídka tohoto typu vzdělávání na Vysočinu patří a neměla by být omezena jen na Prahu či jiná městská centra. A že i zvýšené náklady související s podobnou výukou se vyplatí a měly by být součástí krajských priorit.

Jiným způsobem, jak podpořit osvojování si znalostí cizích jazyků, by byla i větší podpora studentů při získávání jazykových certifikátů. Dnes je jejich úspěšné složení často otázkou nejen chuti či schopností studentů, ale i finančních možností jejich rodičů. Jsem toho názoru, že by motivační příspěvek na příklad z Fondu Vysočiny byl účinným a přitom vhodným nástrojem, jak podpořit mladé lidi v jejich cestě za vzděláním. Ostatně, jakkoliv platí, že určující je motivace každého jednotlivce, podobná „veřejná investice“ do zvyšování kvalifikace studentů se přeneseně vyplatí celému kraji a jeho rozvoji.

Není třeba zdůrazňovat, že vzdělání, a to jak odborné, technické, ale i všeobecné, je základním a nepřekročitelným předpokladem budoucnosti Vysočiny. A v ní to bez  „samozřejmého“ používání cizích jazyků příliš nepůjde.

 

Český soud a Ztohoven

Pondělí, 29 srpna, 2016

  

To, o čem se šeptalo dostává jasnější kontury. Tedy, kdo jde proti prezidentovi, je beztrestný?

Anebo přesněji ten, kdo udělá cokoli, ale s dostatečnou arogancí alespoň tvrdí, že to bylo namířeno proti prezidentově politice.  Ten může krást a ničit státní symboly.

To se dá těžko pochopit. Jenže v tomto případu jde nejen o krádež státního symbolu, ale i o ponížení České státnosti, zatím potvrzenou soudy. Takže, urazíte-li umýslně zrcátko auta, jste stíhán pro poškozování cizí věci. Krade-li v obchodě,  asi budete stíhán za krádež. Ale co když tím protestujete proti politice prezidenta České republiky? Asi budete beztrestný.

Rád bych viděl, jestli by si skupinka grázlů dovolila něco takového v Americe či kdekoli jinde na světě, a pokud by si to dovolila, s čím by odcházela od nějakého mimopražského soudu.

 

 

 

 

 

Surfaři na vlně strachu

Pondělí, 22 srpna, 2016

O přízeň voličů do letošních krajských voleb na Vysočině se uchází 21 subjektů. Je to víc než minule. Šest z nich, tedy skoro třetina, „pluje“ na uprchlické vlně, což odráží aktuální nálady společnosti.

Na jedné straně pozorujeme strach a občas i xenofobii, na druhé vidíme reálnou krizi vyvolanou masivní imigrací lidí z válečných konfliktů, z oblastí sucha i hladu, ale také lidí, kteří se chtějí mít tak dobře jako západní Evropané.

Na příčinách uprchlické krize, terorismu a vzniku Islámského státu mají svůj podíl vyspělé země a hrají se zde ekonomické a mocenské zájmy. Ovšem i my jsme součástí vyspělé Evropy, takže už nemůžeme být nestranní. I my se k tomu musíme postavit čelem.

Česká republika není pro tuto chvíli cílovou zemí, což nevylučuje možnost, že se to v brzké době změní. Kraj Vysočina má svoji konkrétní zkušenost s uprchlíky z iráckého Irbílu. Byly mezi nimi skutečné oběti, které potřebovaly pomoc a vážily si jí. Pak to ale byla i větší skupinka, která skončila v Německu a jejíž zájmy byly především ekonomického rázu.

Křesťanské je poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují. Moudré je zamezit příčinám a řešit konflikty tam, kde krize probíhají. Naším cílem by mělo být poučit se z minulosti, uzdravit její rány a snažit se zlepšit budoucnost. Ne vrátit se do minulosti formou strachu, pomsty, xenofobie a ideologie neslučitelné s židovsko-křesťanskými hodnotami, na kterých vyrostla naše civilizace a které bychom měli předat další generaci.

Ing. Jaromír Kalina, náměstek primátora Jihlavy

 

Biden vyjádřil soustrast rodinám Srbů pozabíjených bombardováním NATO

Pátek, 19 srpna, 2016

 

Konečně se Srbsko dočkalo vyjádření soustrasti obětem „humanitární bombardování“. Tak nechutný výraz bohužel vymyslil Čech – V. Havel (tehdejší president ČR).

Připomeňme, ze vojska NATO v roce 1999 bombardovala Srbsko bez mandátu OSN a zabila stovky civilistů včetně dětí. Akci NATO drtivá část světa odsoudila, naopak například Havel  či Albrightová a Clinton ji schvalovali.

Na uvedený zločin Evropa nemůže zapomenout, protože napadení Srbska bylo anulováním mezinárodního práva. Následky jsou patrné dodnes, a dá se říci, že bombardování evropského státu bez mandátu OSN bylo počátkem jakési mezinárodní právní nejistoty. Následný vznik umělého státu Kosovo, podnítil separatisty po celé Evropě – a následky netřeba připomínat.

(Jaksi mimochodem je v Kosovu umístěna velká americká základna, největší v Evropě.)

Pro českou veřejnost byl postoj části tehdejších politiků nestravitelný (Jugoslávie se jako jedna z mála zemí postavila proti napadení ČR v r. 1968) a vzniklo mnoho petic i odsuzujících akcí, o nichž se ale lidé z českých médii v podstatě nedozvěděli.

Podpora agrese proti Srbsku byl také jedním z činů, díky kterému Havel definitivně ztratil důvěru rozhodující části veřejnosti a za své vzal dlouho precizně vytvářený obraz humanisty.

Jeho další politické angažmá bylo již nedůvěryhodné a v podstatě jen udržované médii.

Mnoho lidí po celém světě, novinářů i organisací a politiků požaduje, aby aktéři agrese proti Srbsku byli postaveni před soud. Doufejme…

 

KORYTO

Sobota, 13 srpna, 2016

Tak konečně jsem se dočkal a ziskal slušné městské koryto! Po mnoha letech marného snažení jsem se stal jedním ze 37 „poslanců našeho městského parlamentu“, tedy zastupitelem. A to jistě není jen tak, každé 4 roky o to usiluje přes 4 stovky zájemců, tedy ani ne na každého desátého se dostane…Vedle tučných prebend – třeba permanentka na hokej nebo zapůjčení počítače zdarma-a královského platu – cca 2.000,-(slovy dvatisice) měsíčně – naprosto uznávám že pro některé z nás je to strašně moc za to co občas předvádime – mně nejvíc zajímá možnost spolurozhodovat o balíku městských peněz. Což není právě málo – město má rozpočet asi miliardu a podobná částka je i v obratu městských společnosti.

A hned první vážné hlasování mně přineslo tristní, smutné dilema. Návrh na dar 300tis. pro pozůstalé po mladém zaměstnanci magistrátu. Tragický příběh. Co dělat?

Na jednu stranu si říkám – to přeci musím podpořit, nechci nepomáhat, mám silné sociální cítění a těch zbytečných peněz co se všude jinde vyhazuje… Na druhé straně ale – to je přece systémově špatně, sociální nespravedlnost, nebezpečný precedens a ostatně proto jsem tam taky šel abych pomáhal zamezit něčemu co sám tak vehementně kritizuju….

Řešení, byť poněkud kostrbaté, nás napadlo v diskusi spřízněných duší, protože nejenom mně to velice trápilo. Podpořime to, ale zároveň vyhlásíme sbírku, především pro zastupitele, kteří to rozhodli – a vybrané peníze do výše těch 300tis. vrátíme zpátky do městského rozpočtu a co bude přes, tak věnujeme vdově. Věděli jsme, že nám za to lidi budou nadávat, že to špatně pochopí a že nebudou vidět důvod proč zrovna na tohle přispět, ale smysl to takto dávalo pro 18 zastupitelů, kteří to tímto způsobem přímo podpořili.Tedy těsná menšina.

A co vy-přidáte se? Je na to zřízený transparentní účet č. 399111/5500.Každý kdo přispěje jakoukoliv částkou se do něj může podívat o ověřit si třeba postoj svého oblíbeného zastupitele…
Hlavně však o tom chceme mluvit, psát, vysvětlovat své názory – založíme na to třeba samostatný fb profil kde jednotlivé zastupitele představíme a sdělíme jejich postoje. S hlavním cílem, abychom již nemuseli dělat tak těžká a citlivá rozhodnutí v tak pohnuté situaci, ale aby se hledaly jiná řešení, jak pomoci.

Takže asi takhle. I tímhle bych chtěl docílit, aby to koryto po mně, až ho jednou budu opouštět, nezůstalo holé, vyžrané, prázdné , ale naopak krásně šťavnaté, plné a rostoucí….