Blog Jihlavských listů

Archív: Srpen 2016

Ať nám cizí jazyky na Vysočině nejsou cizí

Zdeněk Geist | Středa, 31. 8. 2016 v 20:44

Vedle důrazu kladeného na odborné střední vzdělávání, zejména ve vazbě na přípravu absolventů učňovských či technických oborů na trh práce, je jinou důležitou součástí vzdělávání i všeobecné střední školství. Tato školská zařízení, a především gymnázia,  připravující studenty na vysokoškolské studium v jiných než technických oborech a poskytující potřebný společenskovědní základ, si rovněž zasluhují podporu a rozvoj.

Podstatnou součástí vzdělání v nich – byť ne pouze v nich – je výuka nejen cizích jazyků, ale co do největší míry i učení přímo v cizích jazycích. Vhodné zapojování jazyků přímo do výuky usnadňuje studentům jejich praktické používání, rozšiřuje slovní zásobu mimo běžné školní osnovy a navíc rozvíjí i jazykovou obratnost a komunikační schopnosti. Vedle současných možností, jakou je třeba metoda CLIL, by podle mého soudu bylo přínosné uvažovat i o zřízení výuky v cizích jazycích pro celé středoškolské studium, a to ve vybraných třídách některých škol na Vysočině. Taková možnost by rozšířila nabídku výuky pro talentované studenty se zájmem o cizí jazyky, přičemž by svoje schopnosti mohli rozvíjet doma na Vysočině a nemuseli by za takovým vzděláním mířit za její hranice, jak se dnes děje. Výrazné zapojování rodilých mluvčích či kvalifikovaných českých učitelů, třeba i se zkušenostmi ze zahraničí, by mohlo být zajímavým oživením podobné výuky a motivací pro jejich studenty. Je samozřejmě také spojeno s odpovídající odměnou pro takové učitele. Domnívám se, že podobná nabídka tohoto typu vzdělávání na Vysočinu patří a neměla by být omezena jen na Prahu či jiná městská centra. A že i zvýšené náklady související s podobnou výukou se vyplatí a měly by být součástí krajských priorit.

Jiným způsobem, jak podpořit osvojování si znalostí cizích jazyků, by byla i větší podpora studentů při získávání jazykových certifikátů. Dnes je jejich úspěšné složení často otázkou nejen chuti či schopností studentů, ale i finančních možností jejich rodičů. Jsem toho názoru, že by motivační příspěvek na příklad z Fondu Vysočiny byl účinným a přitom vhodným nástrojem, jak podpořit mladé lidi v jejich cestě za vzděláním. Ostatně, jakkoliv platí, že určující je motivace každého jednotlivce, podobná „veřejná investice“ do zvyšování kvalifikace studentů se přeneseně vyplatí celému kraji a jeho rozvoji.

Není třeba zdůrazňovat, že vzdělání, a to jak odborné, technické, ale i všeobecné, je základním a nepřekročitelným předpokladem budoucnosti Vysočiny. A v ní to bez  „samozřejmého“ používání cizích jazyků příliš nepůjde.

 

Český soud a Ztohoven

Jan Žižka | Pondělí, 29. 8. 2016 v 1:34

  

To, o čem se šeptalo dostává jasnější kontury. Tedy, kdo jde proti prezidentovi, je beztrestný?

Anebo přesněji ten, kdo udělá cokoli, ale s dostatečnou arogancí alespoň tvrdí, že to bylo namířeno proti prezidentově politice.  Ten může krást a ničit státní symboly.

To se dá těžko pochopit. Jenže v tomto případu jde nejen o krádež státního symbolu, ale i o ponížení České státnosti, zatím potvrzenou soudy. Takže, urazíte-li umýslně zrcátko auta, jste stíhán pro poškozování cizí věci. Krade-li v obchodě,  asi budete stíhán za krádež. Ale co když tím protestujete proti politice prezidenta České republiky? Asi budete beztrestný.

Rád bych viděl, jestli by si skupinka grázlů dovolila něco takového v Americe či kdekoli jinde na světě, a pokud by si to dovolila, s čím by odcházela od nějakého mimopražského soudu.

 

 

 

 

 

Surfaři na vlně strachu

Jaromír Kalina | Pondělí, 22. 8. 2016 v 9:48

O přízeň voličů do letošních krajských voleb na Vysočině se uchází 21 subjektů. Je to víc než minule. Šest z nich, tedy skoro třetina, „pluje“ na uprchlické vlně, což odráží aktuální nálady společnosti.

Na jedné straně pozorujeme strach a občas i xenofobii, na druhé vidíme reálnou krizi vyvolanou masivní imigrací lidí z válečných konfliktů, z oblastí sucha i hladu, ale také lidí, kteří se chtějí mít tak dobře jako západní Evropané.

Na příčinách uprchlické krize, terorismu a vzniku Islámského státu mají svůj podíl vyspělé země a hrají se zde ekonomické a mocenské zájmy. Ovšem i my jsme součástí vyspělé Evropy, takže už nemůžeme být nestranní. I my se k tomu musíme postavit čelem.

Česká republika není pro tuto chvíli cílovou zemí, což nevylučuje možnost, že se to v brzké době změní. Kraj Vysočina má svoji konkrétní zkušenost s uprchlíky z iráckého Irbílu. Byly mezi nimi skutečné oběti, které potřebovaly pomoc a vážily si jí. Pak to ale byla i větší skupinka, která skončila v Německu a jejíž zájmy byly především ekonomického rázu.

Křesťanské je poskytnout pomoc těm, kteří ji potřebují. Moudré je zamezit příčinám a řešit konflikty tam, kde krize probíhají. Naším cílem by mělo být poučit se z minulosti, uzdravit její rány a snažit se zlepšit budoucnost. Ne vrátit se do minulosti formou strachu, pomsty, xenofobie a ideologie neslučitelné s židovsko-křesťanskými hodnotami, na kterých vyrostla naše civilizace a které bychom měli předat další generaci.

Ing. Jaromír Kalina, náměstek primátora Jihlavy

 

Biden vyjádřil soustrast rodinám Srbů pozabíjených bombardováním NATO

Jan Žižka | Pátek, 19. 8. 2016 v 0:38

 

Konečně se Srbsko dočkalo vyjádření soustrasti obětem „humanitární bombardování“. Tak nechutný výraz bohužel vymyslil Čech – V. Havel (tehdejší president ČR).

Připomeňme, ze vojska NATO v roce 1999 bombardovala Srbsko bez mandátu OSN a zabila stovky civilistů včetně dětí. Akci NATO drtivá část světa odsoudila, naopak například Havel  či Albrightová a Clinton ji schvalovali.

Na uvedený zločin Evropa nemůže zapomenout, protože napadení Srbska bylo anulováním mezinárodního práva. Následky jsou patrné dodnes, a dá se říci, že bombardování evropského státu bez mandátu OSN bylo počátkem jakési mezinárodní právní nejistoty. Následný vznik umělého státu Kosovo, podnítil separatisty po celé Evropě – a následky netřeba připomínat.

(Jaksi mimochodem je v Kosovu umístěna velká americká základna, největší v Evropě.)

Pro českou veřejnost byl postoj části tehdejších politiků nestravitelný (Jugoslávie se jako jedna z mála zemí postavila proti napadení ČR v r. 1968) a vzniklo mnoho petic i odsuzujících akcí, o nichž se ale lidé z českých médii v podstatě nedozvěděli.

Podpora agrese proti Srbsku byl také jedním z činů, díky kterému Havel definitivně ztratil důvěru rozhodující části veřejnosti a za své vzal dlouho precizně vytvářený obraz humanisty.

Jeho další politické angažmá bylo již nedůvěryhodné a v podstatě jen udržované médii.

Mnoho lidí po celém světě, novinářů i organisací a politiků požaduje, aby aktéři agrese proti Srbsku byli postaveni před soud. Doufejme…

 

KORYTO

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Sobota, 13. 8. 2016 v 22:40

Tak konečně jsem se dočkal a ziskal slušné městské koryto! Po mnoha letech marného snažení jsem se stal jedním ze 37 „poslanců našeho městského parlamentu“, tedy zastupitelem. A to jistě není jen tak, každé 4 roky o to usiluje přes 4 stovky zájemců, tedy ani ne na každého desátého se dostane…Vedle tučných prebend – třeba permanentka na hokej nebo zapůjčení počítače zdarma-a královského platu – cca 2.000,-(slovy dvatisice) měsíčně – naprosto uznávám že pro některé z nás je to strašně moc za to co občas předvádime – mně nejvíc zajímá možnost spolurozhodovat o balíku městských peněz. Což není právě málo – město má rozpočet asi miliardu a podobná částka je i v obratu městských společnosti.

A hned první vážné hlasování mně přineslo tristní, smutné dilema. Návrh na dar 300tis. pro pozůstalé po mladém zaměstnanci magistrátu. Tragický příběh. Co dělat?

Na jednu stranu si říkám – to přeci musím podpořit, nechci nepomáhat, mám silné sociální cítění a těch zbytečných peněz co se všude jinde vyhazuje… Na druhé straně ale – to je přece systémově špatně, sociální nespravedlnost, nebezpečný precedens a ostatně proto jsem tam taky šel abych pomáhal zamezit něčemu co sám tak vehementně kritizuju….

Řešení, byť poněkud kostrbaté, nás napadlo v diskusi spřízněných duší, protože nejenom mně to velice trápilo. Podpořime to, ale zároveň vyhlásíme sbírku, především pro zastupitele, kteří to rozhodli – a vybrané peníze do výše těch 300tis. vrátíme zpátky do městského rozpočtu a co bude přes, tak věnujeme vdově. Věděli jsme, že nám za to lidi budou nadávat, že to špatně pochopí a že nebudou vidět důvod proč zrovna na tohle přispět, ale smysl to takto dávalo pro 18 zastupitelů, kteří to tímto způsobem přímo podpořili.Tedy těsná menšina.

A co vy-přidáte se? Je na to zřízený transparentní účet č. 399111/5500.Každý kdo přispěje jakoukoliv částkou se do něj může podívat o ověřit si třeba postoj svého oblíbeného zastupitele…
Hlavně však o tom chceme mluvit, psát, vysvětlovat své názory – založíme na to třeba samostatný fb profil kde jednotlivé zastupitele představíme a sdělíme jejich postoje. S hlavním cílem, abychom již nemuseli dělat tak těžká a citlivá rozhodnutí v tak pohnuté situaci, ale aby se hledaly jiná řešení, jak pomoci.

Takže asi takhle. I tímhle bych chtěl docílit, aby to koryto po mně, až ho jednou budu opouštět, nezůstalo holé, vyžrané, prázdné , ale naopak krásně šťavnaté, plné a rostoucí….
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I