Blog Jihlavských listů

Jaromír Kalina
143- Absolvoval Fakultu chemické technologie na VŠCHT v Praze. Působil jako výrobní ředitel a sládek Pivovaru Jihlava. Od r. 2014 do června 2019 náměstek primátora Jihlavy pro majetek a IT, v letech 2013-17 krajský předseda KDU-ČSL. Zastupitel města Jihlavy a Kraje Vysočina. Ženatý, čtyři děti, žije v Jihlavě. Přezdívka: Jack. Jeho pivovarnické hesla: "Dej Bůh štěstí!"

Avantgardní revolucionář Tomanec

Jaromír Kalina | Úterý, 2. 8. 2016 v 11:07

Dnešní doba je nejen neuvěřitelně rychlá. Vyznačuje se také značným zmatením jazyka a neschopností kriticky vnímat svět kolem sebe. To se samozřejmě týká i politiky, té možná navíc nejviditelněji.

A tak můžeme ve veřejném prostoru Jihlavy narazit i na myšlenkovou perlu tohoto znění: „U nás právě probíhá zásadní, i když zcela přirozený, střet mezi těmi, co logicky musí hájit své předchozí působení, a mezi těmi, kdo v duchu výzev dnešní doby usilují o systémové změny. Ta přirozenost spočívá i v tom, že tento kvas je patrný v celé společnosti, zástupci občanských iniciativ, jako je naše, získávají stále větší vliv a politické strany jsou postupně nuceny to brát na vědomí.“ Píše to ve svém představení v Novinách jihlavské radnice nový zastupitel města, bývalý příslušník ČSLA, dnes podnikatel a občanský aktivista p. Miroslav Tomanec (dále pan XY).

Povšimněme si slovníku pana XY. Používá spojení „zcela přirozený“, „výzva dnešní doby“, „předchozí působení“, „kvas ve společnosti“, „brát na vědomí“. Jsou jak vystřiženy z učebnice politické demagogie, neboť manipulativně předkládají jednoznačné soudy, o kterých se nediskutuje – je to přece přirozené, všichni cítíme ten kvas, oni to musí brát na vědomí…

Kdyby nešlo o citát z 21. století, co kdybychom občanské iniciativy nahradili pojmem „dělnická třída“ a zbytek rétoriky mírně pozměňme třeba slovníkem roku 1949? Pro transparentnost vyznačím mírné změny tučně. Zkusme si to: „U nás právě probíhá zásadní, i když zcela přirozený, střet mezi těmi, co logicky musí hájit své předchozí působení – představiteli buržoazních stran, a mezi těmi, kdo v duchu výzev dnešní doby usilují o systémové změny spravedlivější svět. Ta přirozenost spočívá i v tom, že tento kvas je patrný v celé společnosti, zástupci dělnické třídy, jako jsme my, získávají stále větší vliv a buržoazní politické strany jsou postupně nuceny to brát na vědomí.“

Samozřejmě nechci podezírat danou iniciativu ze snahy o třídní boj a nastolení diktatury. Stejně tak mám obrovský respekt před občanskou angažovaností, neboť nám je jí více než třeba. O tom nehovořím. Chci upozornit na jiné nebezpečí: možná hned na dva nebezpečné aspekty v textu pana XY.

Když hodnotil sovětský komunistický ideolog N. I. Bucharin demokratický systém vlády, konstatoval, že demokracii prosazuje buržoazie, když nemá strach – když ho má, prosazuje fašismus. Bucharin tak manipulativně říká, že demokracie je jednoznačně špatným systémem a propojuje ho s fašismem. Stejně tak pan XY směruje svoji demagogii proti systému politických stran, nad kterými podle něj září nové světlo občanských politických iniciativ, které jednoho dne převezme pokrokové veslo dějin. Jedná se mu o zpochybnění celého systému.

A druhý nebezpečný aspekt známe již z biblických příběhů – je jím pýcha. Přesvědčení, že my jsme z podstaty lepší než ostatní. Oni jsou „staří“ a my ti „noví“. Oni si chrání „staré pozice“ a my budujeme „lepší svět“, protože my jsme to „nové víno, které nelze nalít do starých měchů“. A v této pýše vidím nebezpečí pro celý demokratický systém.

Co říci na závěr? Jednoduchá teze. Chraňme si standardní demokracii a nebuďme pyšní. To by úplně stačilo. Dej Bůh štěstí.

Jaromír Kalina, náměstek primátora Jihlavy

18 komentářů k článku “Avantgardní revolucionář Tomanec”

 1. VladimírV říká:

  Vážený pane Kalino,

  víte, ona ta naše čeština není až tak rozkošatělá, že by měla pro podobné situace různá originální pojmenování. To, že se stranický systém přežil, je známé už z doby před revolucí, a je jedno, že to bylo v totalitní době. Nové strany, které se chlubí přídomkem „demokratické“ vytvářejí nikoliv totalitu sytému, nýbrž „neomylnost“ vládnoucích. Ono to ve výsledku přijde na stejno. Důsledkem toho je, že je voláno po skutečné občanské společnosti, kde by kvality jedince nebyly dány jeho stranickým dresem, ale jeho morálkou a nezištnou prací pro společnost.

  Doba se poněkud změnila, revolučnost byla výsadou nemajetných, a těch, kteří si chtěli splnit ve svém mládí své sny. Skladba „revolucionářů“ se během doby rovněž změnila, studenti jsou vedeni k individualismu, dělnická třída s úbytkem průmyslu pomalu vymizela, a tak zbývá masa aktivistů. Lidí, kteří se nechtějí spokojit s neduhy doby. Známkou toho, o co usilují, je vlastní podstata problémů, na které poukazují. A tom polemizujme, zdali je to pouze bezobsažná snaha se zviditelnit nebo jde o poukaz na skutečný neřešený problém.

  Věřte mi, že jako občanovi mi vůbec nejde o to, jaká byla minulost toho, kdo burcuje proti nešvárům, s výjimkou jeho případné deliktní činnosti, ale o to, že veřejně poukazuje na problémy, které by se měly řešit, a to dokonce s odpovědností politika.

  Vím, že v rámci stranické disciplíny je jakákoliv vážně myšlená sebereflexe neuskutečnitelná. Kompromisy se zkrátka dělat musí, zvláště když jde i o místo na výsluní. No a pokud jde o kroky, které nejsou v souladu s volebním programem strany, pak se nedivte, že stále sílí touha po alternativě přímé demokracie. A to bohužel nevyhnutelně. Zaštiťovat se demokratickým systéme je sice hezké, ale ona s tou demokracií jde ruku v ruce i svoboda, největší občanova deviza, poukázka k jeho angažovanosti.

  Zdraví Vladimír Havlíček

 2. berka říká:

  Tedy já za sebe musím říct, že pánové Tomanec i Kalina se alespoň přede mnou svými posledními příspěvky dost shazují a jejich „volební preference“ u starého Bernarda jsou aktuálně na nule – i když samozřejmě nepředpokládám, že by jim to jakkoliv vadilo.

  Ono tohleto stylizování se do role jediného spravedlivého a čistého se obvykle dost brzo vymstí…

 3. fotrák říká:

  Pane Vladimíre, smekám před Vaším nadhledem a formulační jistotou, já tenhle příspěvek četl během oběda a jen nutnost vrátit se rychle na pracoviště mi zabránila v přímočaré reakci.
  Však i příspěvek pana Berky mi konvenuje a měl by být ku prospěchu panu Tomancovi.

 4. Daňový Soumar říká:

  Já myslím, že potřebujeme více nových Burešů, kladných vizionářů, kteří mají ke všemu klíč a všemu rozumějí a umí vše pojmenovat správnými jmény.

 5. Jan P. říká:

  Vážený pane Kalino,jste součástí stranického establishmentu,která ŽIJE V BUBLINĚ.Začněte raději pátrat po příčině toho,proč liberální demokracie a tradiční konzervativní politické strany se nachází v krizi ? Teoriemi bývalých sovětských vládních ideologů bych se dnes nezabýval. Vážně nebezpečí pro demokracii dnes představuje autoritářský populismus,který je na vzestupu v mnoha zemích po celém světě.
  Co se týče komunální politiky v Jihlavě.Politické hnutí Forum Jihlava(FJ) je produkt neschopnosti a zbabělosti velké většiny zastupitelů řešit problémy denodenního života občanů ve městě.Cyklostezky a pořádané akce typu Svatý Martin jsou jistě fajn, ale problémy města neřeší.
  Nejsem naivní. FJ se chová pragmaticky.Pan Tomanec je takový hlavní mluvčí a ideolog tohoto hnutí. Na krizi důvěry mezi voličem a tradičními stranami se představitelé FJ snaží politicky a osobně vydělat.Ve skutečnosti nic nového a pokrokového pro město taky nepřináší .

 6. Zdeněk Gryc říká:

  ZAJÍMAVÉ:

  Kdyby nešlo o citát z 21. století, co kdybychom občanské iniciativy nahradili pojmem „dělnická třída“ a zbytek rétoriky mírně pozměňme třeba slovníkem roku 1949? Pro transparentnost vyznačím mírné změny tučně. Zkusme si to: „U nás právě probíhá zásadní, i když zcela přirozený, střet mezi těmi, co logicky musí hájit své předchozí působení – představiteli buržoazních stran, a mezi těmi, kdo v duchu výzev dnešní doby usilují o systémové změny spravedlivější svět. Ta přirozenost spočívá i v tom, že tento kvas je patrný v celé společnosti, zástupci dělnické třídy, jako jsme my, získávají stále větší vliv a buržoazní politické strany jsou postupně nuceny to brát na vědomí.“

  My a My.
  Tyto snahy lze často vidět v komentářích JL u zde a-ktivních a-ktivistů,
  a-nonymů, „čtenářů“ a „strejcovských přitakávačů“.

  Zdeněk Gryc

 7. Jan P. říká:

  Nezlobte se pane architekte prosím na mě,ale vaše teorie jsou značně mimo jakoukoliv realitu.
  Antropolog a publicista Tomáš Samek to vystihl přesně:Nechtěli jste třídu, budete mít národ.
  Vaši oblíbení komentátoři a elity, ke kterým máte důvěru pomohli stvořit reálnou hrozbu primitivního autoritářství,kterou reprezentují politici jako Zemana,Trump,Le Penová,Hofer,Johnson.
  Spolu s autorem textu žijete v geopolitickém zajetí a iracionálním strachu návratu státněsocialistické diktatury. Předpokládám,že oba jste věřící katolíci.Odpověď na problémy současného globálního světa hledejte u papeže Františka než u českých biskupů.Zkuste se na chvíli nad tím zamyslet.

 8. Miroslav Tomanec říká:

  JAROMÍRE ! TISICERÉ DÍKY …..
  za skvělou propagaci mých myšlenek a názorů. Několik lidí mně přispěchalo říct, že si díky tvému článku přečetli i Noviny jihlavské radnice, které už normálně nečtou, bo je to prý ztráta času – aby pochopili kontext a souvislosti.
  DEJ BŮH ŠTĚSTÍ.

 9. Moik říká:

  Vadí mi dvě věci:

  1. Pan Kalina využívá vesměs demokratickou rétoriku k hanění svého (podle jeho názoru) levicového/ komunistického protivníka. Tím sráží ostatní demokraticky smýšlející lidi a jejich výroky. Pan Kalina měl napsat, že pan Tomanec je bývalý příslušník ČSLA a že ho to štve.

  2. A jiní zase využívají komunistickou rétoriku – pan Tomanec, Babiš atd.:

  Pan Kalina možná chtěl poukázat přeneseně třeba na toto? Ministr financí Babiš využívá populistických hesel k vytvoření dojmu, že jeho odhad je pravdou, na které teprve začíná stavět další vlastní názory a rozhodnutí. (Klaus nechal podnikatele vše rozkrást, takže zatneme všem podnikatelům tipec, zavedeme EET.) Klaus nechal rozkrást = populistické heslo, zatneme tipec = vlastní nástroj, jak zlepšit pozice jiné skupiny firem/lidí. Nikdo z masy si nedovolí protestovat, protože Klaus přece tuto zemi rozkrad.

  Kdo má skutečný nadhled ví, že existuje ještě hlubší pohled. Té skupině říkejme inteligence. Není zcela jasné, jestli Klaus to či ono a také takovým lidem nevadí vystoupit proti většině tvrzením, že Klaus to zvládnul dobře. Navíc taková skupina lidí vidí smysl se šťourat v tom, zda zatnout tipec je dobrým rozhodnutím nebo špatným.

  Babiš není hlupák a tohoto efektu využívá samnozřejmě záměrně a cíleně – cílí bezvadně na největší skupinu lidí.

  Venkoncem je to předvolební šarvátka. Panu Tomancovi napříště radím se raději v diskuzi nevyjadřovat, vždycky to bude vypadat blbě – právě jako jeho odpověď.

 10. VladimírV říká:

  Dovolím si připodotknout.

  Jihlavská radnice, v tom její politici velmi dobře zvládají taktiku, jak se vypořádat s rebely z řad občanů.
  Nepřísluší mi kritizovat radnici jako celek, ale na rozdíl od většiny úředníků. kteří jsou schopni jednat v rámci kodexu úředníka, tato věc dělá poměrně velké potíže jejich nadřízeným. Ne všem, ale zejména těm, co mají svůj post „vysezený“. Tito jsou si především vědomi svých pravomocí a zejména důležitosti, být loajální vládnoucí politické garnituře na radnici.

  Občanovi se pak stane, že je i veřejně titulovaný jako nekompetentní, neinformovaný, končíce pak, že je zkrátka potížista.

  Samostatnou kapitolu pak tvoří nařčení ze zištného jednání, samozřejmě náležitě veřejně prezentované. Na to občané slyší.

  Ruku v ruce s tím je nálepkování typu bolševik, komunista, ekoterorista a podobné výlevy. I takovéto výpady mají své posluchače.

  V případě pana Tomance sahají jeho kritici z vedení radnice k dalšímu trumfu. Opakovaně, a čím dále, tím zřetelněji se pokoušejí zesměšnit jeho nadprůměrnou angažovanost v diskuzích v rámci zastupitelstva. Tím chtějí dosáhnout jednoho. Totiž, že jeho připomínky budou pouze folklórem, a plénum se jimi zabývat nebude.

  Souhlasím s panem Moikem a rovněž i já bych na podobné výpady koaličního partnera nereagoval. Tedy ne posměšně. Pan Kalina by měl spíše reagovat na jeho připomínky v rámci diskuze v plěnu zastupitelstva a tam mu vyvracet jeho kritiku a „nesvlékat ho donaha“ v blogu JL.

 11. berka říká:

  Pane Havlíčku, to víte – volby se blíží a pan Kalina by chtěl „Běhounkovat“. Nicméně jak říkám, pan Tomanec má u mě sice plus za to, že se snaží rozčeřit kalné zatuchlé jihlavské vody, ale bohužel zase dva mínusy za to, že se staví do role jediného neomylného a spravedlivého.

  Jinak ovšem to nálepkování jak píšete je přesné. A nejen v Jihlavě. Dneska jsem četl o Haškovi a jeho podivně utracených statisících utracených za prezentaci své osoby a za neexistující tiskovou mluvčí. A co on na to ? Že je to jen předvolební boj a snaha zdiskreditovat jeho osobu před volbami… O Babišovi a jeho střetu zájmů se zase rozepsal německý die Zeit. A co na to Bureš ? Prý je to snaha zdiskreditovat jeho osobu před volbami 🙂

  Zítra jdu večer na mariáš. Až mě manželka bude v jedenáct nadávat že jsem zase napitej a nasmraděnej, tak sice bude mít pravdu, ale já jí řeknu ať toho nechá, že se mě jenom snaží zdiskreditovat před volbama…

 12. VladimírV říká:

  Vážený pane Bernarde,
  ☺☺

 13. Jan P. říká:

  Slovní přestřelky v médiích mezi koaličními partnery nelze brát vážně.
  Souhlasím s panem Vladimírem V,že řada vyšších úředníků magistrátů nachází politické krytí. O arogantnosti a povýšeneckém chování vůči občanské společnosti nelze pochybovat.Vladimír V jako občanský aktivista za pořádaní místního referenda o spalovně jistě ví o čem mluví.
  Má pan Tomanec a hnutí Forum Jihlava jiná jména na vedoucí místa samosprávy,kteří jsou morálně a odborně zdatní a dokáží vést dialog s občanskou společností ?
  Pokud je mi známo,FJ v krajských volbách nekandiduje.Pan Kalina za KDU-ČSL ano.
  Panu Kalinovi chybí pro krajské volby témata a tak se mediálně zviditelňuje tím,že se vymezuje proti nejmenšímu koaličnímu spojenci.
  Pan Tomanec a FJ na rozdíl od tradičních konzervativních stran postrádá pevnou základnu voličů.Při nízké účasti je to klíčový moment. Nikdo si nemůže být jistý příštím výsledkem voleb a to zejména u hnutí typu FJ. Skvěle provedená mobilizace nespokojené části voličů s fungováním města se nemusí po angažmá ve staronové vládní koalici na podruhé povést.Panu Tomancovi a ostatním za FJ nezbývá nic jiného než předčasnou předvolební kampaň vést celé čtyři roky
  Je mi úplně jedno,jak v příštích komunálních volbách ve městě KDU-ČSL či FJ uspěje.Žádné výrazné osobnosti,které by měli moji důvěru zde moc nevidím.
  Kdo se směje naposledy, ten se směje nejlépe.Nechci předvídat. Naposledy se bude smát pan Kalina.

 14. Jan P. říká:

  Během letních dovolených a prázdnin nezbývá čas tolik sledovat média a sociální sítě.
  Náhodou jsem dnes narazil na facebooku Strany zelených ,že se startuje informační kampaň -Nenechme potopit Jihlavské referendum !
  Celou informační kampaň ,kterou aktivně podporuje SZ a aktivisté z řad občanské společnosti považuji za zajímavou a potřebnou.
  Pokud členové hnutí Forum Jihlava včele s Miroslavem Tomancem myslí vážně podporovat občanskou společnosti ve městě -informační kampaň za Jihlavské referendum rádi podpoří.To by potvrdilo tvrzení autora textu náměstka primátora Jaromíra Kaliny,že zastupitel za FJ Miroslav Tomanec je „avantgardní revolucionář.“ Možná mi mohlo něco uniknout.Zatím se potvrzuje to,že FJ o žádný vážný koaliční konflikt za kterým by stálo ohrožení zájmu establishmentu města nestojí. FJ umí počítat a pokud chtějí být za každou cenu součástí obskurní vládní koalice musí být opatrní. Konec politiky přátel starých pořádků ze strany FJ se nekoná. Politická strategie FJ je neměnná.Jinými slovy,budeme vládnout s kýmkoliv,pokud nám to volební výsledek dovolí.Nakonec takto uvažuje většina lídrů politických stran a hnutí,kteří sedí v zastupitelstvu.
  Slova politických lídrů mohou znít pro někoho avantgardně a odpudivě, ale ve finále vítězí pragmatický oportunismus. Tvrzení JK vůči MT je absorudní a dělá v podstatě MT radost.
  Obavy autora textu o „demokracii“ jsou zbytečný a může klidně spát. Žádný avantgardní či pokrokový převrat v komunální politice a fungování města v Jihlavě se zatím nekoná.

 15. VladimírV říká:

  Ano,

  je opravdu dobré zmínit blížící se první referendum v Jihlavě. Kromě vlastního problému, čímž je osud odpadového hospodářství v Jihlavě, půjde o potvrzení toho, jak to Jihlavané se svým městem myslí. Neboli, zda se budeme nadále pouze dívat a případně kritizovat počínání jihlavských politiků, kteří si nechtějí nechat vzít svou „neomylnost“ v kormidlování chodu města. Nebo zdali začne konečně platit, že „Hlas lidu, hlas Boží“.

  Jsem zvědavý na to, jak se kandidující subjekty ve finále vypořádají s nezvratnou skutečností, že referendum zkrátka bude. Dosavadní proklamace vládnoucí garnitury, která přece nemá nic proti referendu, ale to je podle ní předčasné, neaktuální, hloupé, vůbec nenaznačuje, že by to politici mysleli s míněním občanů vážně. A tak spoléhá na poslední trumf, že k referendu nepřijde potřebných 35% občanů Jihlavy. Jsem opravdu zvědavý, která z kandidujících stran si troufne zmínit ve svém volebním programu podporu referenda.

 16. neubauer říká:

  no když je někdo hloupý a neschopný, jde do politiky… a přeberte si to sami

 17. neubauer říká:

  Co kdybyste místo těchto nesmyslů dělali něco proto aby třeba bylo město čisté, alespoň jen to málo. Jihlava je snad jedno z nejšpinavějších měst v republice. SMJ, které jsou jen úložiště neschopáků s tím nic neudělá. Dvakrát za rok organizuje místo úklidu odtah aut a tím to končí. Městská policie s největší gumou ředitelem, když už zmiňujete bývalé příslušníky armády, také jen organizuje buzeraci. Primátorem je buď hodně hloupý cyklista nebo někdo, kdo se vůbec neprojevuje, asi na to nemá. S ANO to taky moc nevyhrajeme – jen další banda vyžírků. Jihlava se stává městem kde se brzo nebude dát žít. Kdo volí taková neschopná individua? No my, kdo jiný. Do Tomance nevidím, ale alespoň víří vody a z toho neschopáci panikaří.

 18. VladimírV říká:

  Pro pana Neubaera:
  Poněkud laciná kritika. Existuje objektivní hodnocení města, co se týká komfortu života občanů. Jihlava si nevede vůbec špatně.To není samozřejmě dáno výlučně politickým obsazením radnice, ale zároveň není jejich absolutní vinou, jak se v Jihlavě žije. 41 tisíc Jihlaváků, kteří mají právo volit, je hlavním strůjcem budoucího směrování života v Jihlavě. Problémem je, že k posledním obecním volbám jich přišla pouze třetina.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I