Úvaha o potřebě monopolní nadvlády západu nad světem

Začnu fakty, které jsem zmiňoval již vícekrát. Prostřednictvím nich lze totiž dokonale pochopit zvrácený způsob uvažování, na základě kterého považují USA a západní země nutnost vlastní světové hegemonie přímo za životně důležitou.

Prvním faktem je skutečnost, že pokud by všechny národy světa žili stejným životním stylem jako západ, potřebovali bychom k tomu energetické zdroje čtyř planet podobných Zemi.

Druhým faktem je skutečnost, že 20 procent populace nejbohatších států světa má na svědomí 80 procent světového znečištění.

No a tyto dva fakta v souhrnu znamenají, že naše planeta s její omezenými přírodními zdroji by prostě neunesla takovou úroveň blahobytu a spotřeby, jaká je dnes běžná na západě. A to tedy, v egoisticky zvráceném myšlení nejmocnějších mužů světa a za nimi stojících šedých eminencí značí, že taková úroveň blahobytu není pro všechny. Že je pouze pro vyvolené! Pouze pro takzvanou lepší část světa, která představuje 20 procent světové populace, ale přivlastňuje si 80 procent všech zdrojů naší planety.

Aby takové uspořádání světa a rozdělení jeho zdrojů zůstalo zachováno, ba dokonce aby se ještě více navyšovalo ve prospěch vyvolených je třeba zcela logicky něco podnikat. Filozofie je velmi jednoduchá: čím méně se bude dařit jiným, tím více se bude dařit nám. Neboť pokud by se dařilo i jiným  a ti by také prosperovaly, ujídali by tím přece z našeho vlastního koláče, na který máme právo pouze my.

Zkusme se nyní podívat přes optiku této filozofie na některé události světového dění. Najdeme v nich pochopení toho, proč se USA spolu se svým západními spojenci podíleli na množství převratů a revolucí v nejrůznějších koutech světa. Dělo se tak různými způsoby a to buď přímo, ale většinou nepřímo, s tichou finanční a materiální podporou.

Proto bylo odstraněno množství takzvaných diktátorů, ve většině případů lidí, kteří razili svou vlastní cestu a odmítali se podrobit zájmům USA a západu. Ba dokonce se věci děly i zcela opačně, jako například v Chile, kde byl svého času legitimně zvolen Salvador Allende. Protože však nechtěl jít po ruce USA, byl za jejich tichého souhlasu svržen krvavým pučem generála generála Pinocheta.

To jsou také důvody, pro které byl zlikvidován takzvaný diktátor Kadáfí a totálně zruinovaná Libye, jedna z nejvíce prosperujících afrických zemí. Proto také v současnosti brojí západní svět proti dalšímu takzvanému diktátorovi Asadovi a takzvaná umírněná opozice, finančně a materiálně podporována západem ničí dříve prosperující a nábožensky a etnicky snášenlivou Sýrii.

Ne, nikdo přece nesmí pro sebe drze odkrajujeme z koláče blahobytu a prosperity, který celý náleží pouze vyvoleným. Pouze oni smí držet ostatní národy v područí. Pouze oni je smějí ovládat a profitovat z jejich lidských, materiálních a přírodních zdrojů.

A opět pouze USA a západní mocnosti vyprovokovali a financovaly převrat na Ukrajině. Ten vyústil do občanské války. Nenávist fašistických elementů, otevřeně spolupracujících s Ukrajinskou vládou byla za tiché podpory západu obrácená proti ruské menšině.

Na Krymu bylo provedeno legitimní referendum, ve kterém jeho většinové ruské obyvatelstvo vyjádřilo souhlas s připojením k Rusku. Tím se vyhnulo osudu Luhanska a Doněcka, postižených občanskou válkou. Na Rusko však uvalilo světové společenství sankce za anexi Krymu.

Tímto takzvaným světovým společenstvím jsou opět pouze vyvolení, jejich vazalové a sluhové. A jejich cíl je stále stejný. Vyvolení přece nemohou potřebovat silné a prosperující Rusko, kterým se tato země postupně stávala pod vedením Putina.

Jinak Rusko představuje zcela osobitou kapitolu. Z pohledu vyvolených jde totiž o absolutní nespravedlnost a totální aroganci, spočívající v tom, že jeden národ zaujímá rozlohu šestiny planety, ukrývající v sobě obrovské přírodní bohatství. V této skutečnosti spočívá jedna z největších vin Ruska. A přitom jde ještě i o méněcennou rasu! O Slovany! Takový lidé přece nemají nejmenšího práva zabírat životní prostor a přírodní bohatství, zcela jednoznačně určeno pouze vyvoleným. V tomto tkví také podstata odvěké nenávisti západu vůči Rusku. A proto jakákoli záminka poškodit jej je pouze vítána.

Mimochodem, už Hitler uplatňoval zcela rozdílné kritéria vůči civilnímu obyvatelstvu, nacházejícímu se na západním a na východní frontě v Rusku. Zatímco na západě bylo civilní obyvatelstvo více méně nedotčené, v Rusku byl uplatňován princip spálené země, na jehož základě bylo například Bělorusku spálených přes 600 vesnic spolu s jejich obyvateli. Šlo totiž o méněcennou rasu, která zločinně zabírala životní prostor (Lebensraum), určený pouze vyvoleným.

Dnes je Rusko západní propagandou prohlašované za agresora a jeho ekonomika je poškozována burzovními machinacemi a hospodářskými sankcemi. A celé je to o to zákeřnější, že západ své skutečné pohnutky obratně ukrývá pod pláštíkem prosazování vysokých a vznešených ideálů humanismu, demokracie a lidských práv. A mnoho povrchních a mělkých lidí naivně skočilo na tuto jejich hru na humanismus a prosazování dobra, za kterou se ve skutečnosti skrývají zvráceně egoistické choutky vyvolených a samozvaných pánů světa.

A to, že je uplatňováním sankcí vůči Rusku zároveň poškozována i ekonomika Evropské unie přesně odpovídá logice vlčí smečky, v níž vítězí a profituje nejdravější a nejbezohlednější vlk, čili v našem případě USA. USA totiž dokonale vyhovuje jako oslabování Ruska, tak i Evropské unie, přičemž západní Evropa sama sebe degraduje pouze na jakéhosi poskoka zájmů USA, jdouce slepě proti zájmům vlastním.

Ale to je zase jen další rozměr neuvěřitelné lidské zvrácenosti, v níž politické elity západních zemí zaprodávají a zrazují vlastní národy. Možná opět právě proto, aby si na jejich úkor urvali co nejvíce pro sebe.

Celé toto velké světové dění, ve kterém se pod masku dobra skrývá lež a bezohlednost je neuvěřitelným koncertem lidské nízkosti. Koncertem obludného materialistického egoismu, ústícího do zvrácené snahy mít se stále lépe a lépe na úkor jiných.

Blahobyt na této zemi omezených možností není totiž pro všechny. Je pouze pro elitu! Ostatní jsou tu jen k tomu, aby sloužily elitě a jejím potřebám. Přesně tak, jak je tomu dnes ve východoevropských zemích, které se tomuto trendu slepě podrobily a z nichž se hrnou na západ gastarbetri, aby pokorně sloužily vyvoleným.

Jak je ale možné, že něco takto zvráceného vůbec funguje? Kde nastala chyba? Vždyť přece víme, že USA se kdysi při svém vzniku opíraly o křesťanské hodnoty a mnohé z jejich zakládajících osobností byly hluboce věřícími. Při vzniku USA je tedy možné evidentně vypozorovat přítomnost duchovního rozměru. Duchovností však není míněno konkrétní vyznání, ale elementární snaha člověka o spravedlnost, čestnost, lidskost, dobro a jeho zájem o věci vyšší a hmotu přesahující.

Žel, tento druh duchovnosti se pod vlivem racionalizace života, rozvoje průmyslu a nastupujícího materialismu začal pomalu vytrácet. No a výsledkem toho je současný bezduchý konzum a celoživotní orientace lidí pouze na věci hmotné.

Takovou ztrátu duchovnosti však nutně doprovází postupná ztráta smyslu pro spravedlnost, čest, lidskost a dobro, jakož i absolutní ztráta zájmu o věci hmotu přesahující. To má za následek stále větší bujení egoismu, sobectví, chamtivosti, bezohlednosti, lži, podvodu, přetvářky a mnoha jiných nezdravých jevů. No a žel, právě lidé takového typu patří dnes mezi elitu světa.

Nicméně celý systém ze všemi jeho zvrácenými hodnotami může fungovat pouze proto, že tyto hodnoty přijali za své miliardy lidí po celém světě. Všude vládne chamtivost, materialismus a bezohlednost. No a právě mistři těchto lidských chyb se staly vládci světa, přičemž jejich vláda velkého, obludného a bezohledného materialistického egoismu má svou pevnou oporu v egoismu a materialismu milionů lidí po celém světě. Z ní totiž vyrůstá.

Je to jako jedna obrovská pyramida, na jejímž vrcholu stojí hrstka těch, kteří všech ostatních utiskují. Tento pyramidální systém však může fungovat jedině proto, že lidé samotní tvoří jeho základnu a všechny jeho hierarchie odspodu až nahoru, přičemž všichni se řídí principem egoismu a materialismu, a uplatňují jej ve svém každodenním životě podle svých vlastních možností a schopností.

Náš svět, čili miliony obyčejných lidí tedy vytvořili a vyživují obludnou hierarchii egoistického materialismu, která je v podobě arogantních nároků vyvolených utlačuje. A utiskuje je v podstatě jen proto, že se oni sami stávají strůjci vlastního útlaku prostřednictvím osobního preferování těchto principů. V spravedlivých zákonech našeho univerza se totiž musí každému vrátit vždy to, co on sám zasévá. A v charakteru vnějších poměrů musí prožívat to, jaký on sám vnitřně je.

Pokud se tedy bude chtít náš svět tohoto útlaku zbavit, budou lidé muset začít od sebe samých. Musí se znovu navrátit k ctnostem pravé duchovnosti, čili ke snaze být spravedlivými, čistými, dobrými a lidskými. Ke snaze o pochopení a vnímání i věcí vyšších, než jsou jen ty hmotné. Jedině tímto způsobem je totiž možné začít s postupným zlepšováním současných poměrů, v nichž převládá lidská nízkost, ubohost, bezbřehý egoismus, tupý materialismus a to vše pokrytecky skrývané za vysoké a vznešené ideály.

Pokud se tedy jednoho dne zeptáš člověče, jak můžeš ty sám osobně přispět k tomu, aby bylo na zemi lépe věz, že začít třeba tebou samotným. Tvým vlastním životem, ve kterém začneš preferovat dobro, čest, spravedlnost a lidskost, a ve kterém se začneš zajímat i o věci vyšší, než hmotné. Třeba kupříkladu o to, jaký má vlastně ve skutečnosti tvůj život smysl.

A pochop také, že se musíš zároveň zbavit i vlastního egoismu a prázdného materialismu, kterým svou vlastní mírou přispíváš k vytváření obrovské pyramidy egoismu, na jejímž vrcholu trůní vyvolení, arogantně si přivlastňující nadvládu nad všemi ostatními, kteří jim mají sloužit.

A ty, jakož i všichni ostatní jim budete muset sloužit tak dlouho, a do té doby vás budou sdírat a nepovažovat za nic, pokud se osvobozením od svého vlastního egoistického materialismu nezbavíte jejich vlivu. Protože dokud tohoto nedosáhnete, budete muset neustále sklízet pouze to, co sami sejete.

41 Responses to “Úvaha o potřebě monopolní nadvlády západu nad světem”

 1. Jan P. napsal:

  Bylo by skvělé, kdyby lidé postupně přecházeli od hmotných zájmů k zájmům intelektuálním, uměleckým, duchovním… Třeba k tomu bude postupně docházet. Tím by byl kapitalismus postupně odrovnán.

 2. Fejinka napsal:

  Milý příteli, to by prvně museli Amíci zalézt za „Velkou louži“ a opustit svoje základny po světě. A že jich je a pořád jich mají málo. Jenom k nám jak se tlačí. Jenže to by tam muselo dojít k radikálním změnám. Svět by si oddechl.

 3. Libor Furbacher napsal:

  Pokud by jste tam napsal jeste neco o vrazdeni indianu tak bych si myslel ze jste to opsal od pana Berana.
  To Fejinka.-Mozna ze prave kvuly tem zakladnam uz nebyla svetova valka tak dlouho.

 4. VladimírV napsal:

  Pane Fürbachere.
  Americké základny určitě nezkrátily 2. světovou válku. Západní fronta byla otevřená až v roce 1944, kdy po bitvě u Stalingradu Sověti přešli do ofenzívy a hrozilo, že zaženou Němce až k břehům oceánu. Základny vnikly k udržení sfér vlivu. Proto zůstali i Rusové v Berlíně.

 5. Libor Furbacher napsal:

  Pane Vladimire tak jsem to nemyslel .Chtel jsem rici ze ,prave proto ze USA ma ted tyto zakladny ,tak proto nebyla svetova valka od 1945.

 6. Fejinka napsal:

  Vláďo, k tomu není co dodávat. Hodně dlouho je Stalin vyzýval k otevření tzv. druhé fronty. Raději tvrdě vydělávaly na zbrojním průmyslu a nechaly v tom Rusy krvácet jako žádný jiný národ.
  Nevím co mají dělat ty poslední americké základny v Kosovu, Rumunsku a snad i v Polsku (to si to snad přeje). Je otázka času, kdy se dostanou i k nám, ale toho snad nebude (zkoušejí to pořád). Zatím to předvádějí svými „dragounskými jízdami“. Vzpomínám si jak ten chytrák Šedivý vykládal v TV, že tyto poslední základny nás, Čecháčky, mají ochránit před Korejci a Iránem nebo Irákem, tady si nejsem jistý kterým.

 7. VladimírV napsal:

  Pane Fürbachere.

  světová válka zatím není proto, že se dosud nenašel žádný magor typu Hitlera, který by dokázal zúročit bídu a strádání obyvatel k tomu, aby ji rozpoutal. Na Ukrajině se k tomu schylovalo, zatím vítězí zdravý rozum. A k tomu i oprávněná obava, že by se válka dotkla i území USA, které na minulých válkách pouze profitovaly.

  Pepo,

  je jasné, proti komu měl být vybudovaný radar v Brdech. U nás po okupaci v roce 1968 stále ještě přetrvává odpor k jakémukoliv okupantství a proto ten odpor i přes enormní snahu některých přisluhovačů USA. Základny nejsou nic jiného než okupované území. Poláci mají být proč k Rusům ostražití. Proto na rozdíl od našeho zbabělého přístupu k okupaci byli vždy odhodlaní bránit vlast proti Rusům. Navíc jsou dobří obchodníci a z existence americké základny u nich by z toho dokázali hodně vytěžit.

 8. berka napsal:

  Ač nebývám zrovna velký přítel USA, tak bohužel s tou druhou frontou to není zas tak jednoduché, jak často mnozí buď z nedostatku znalostí – a nebo třeba i jednoduše ze zlého úmyslu – prezentují.

  To že USA otálely s otevřením druhé formty, aby zatím Stalin „vykrvácel“ není (skoro vůbec) pravda. USA potřebovaly podporu SSSR v boji proti Japonsku a tu mu sověti nemohli poskytnout, pokud museli většinu svých sil vázat na západě. Takže velké otálení nebylo v zájmu USA. Mnohem důležitější a taky mnohem prozaičtější je fakt, že připravit ono otevření druhé fronty nebylo vůbec jednoduché a byl to jeden z největších (a kdoví jestli dodnes ne přímo největší) logistických úkolů. Podívejte se někde na počty lidí a techniky, kterou bylo potřeba přepravit přes kanál do Francie. Nebylo možné prakticky udělat žádnou přípravu a například shodit zbraně na pevninu – protože celé území až k moři bylo pevně v rukou Němců. Všechno se tedy muselo vézt s sebou. V prvním sledu samozřejmě musela jít pěchota, aby připravila území pro vyloďování dalších „nákladních“ člunů. Tanky, auta, zbraně, palivo – to všechno se muselo přepravit po vodě. Navíc nejdřív se všechna technika musela přivézt do Británie, pokud možno co nejmaskovaněji. K čemu by bylo úspěšné vylodění pěchoty, kdyby neměli z čeho a čím střílet a postupovat dál. Je naprosto nemyslitelné, aby se takováhle operace připravila (navíc v přísném utajení !) během týdne, nebo měsíce. Představovalo to minimálně rok plánování, výroby, přípravy a realizace. To, že operace Overlord skončila (samozřejmě za cenu vysokých ztrát) jednoznačným úspěchem, je důsledek především pečlivého detailního naplánování celé akce.

  Různá tvrzení o to, že američané spustili invazi až v posledních chvílích války kdy už bylo rozhodnuto a že cesta do Plzně pro ně byla jenom procházka růžovým sadem s písní na rtech, jsou bohužel zcela účelové lži a v mnoha případech skutečně i komunistická propaganda. Samozřejmě že USA nepřipravily a nerealizovaly invazi nezištně a „zadarmo“ (již zmíněná potřeba pomoci proti Japonsku) – ale mezi námi upřímně, proč by taky měly ? Byla to evropská záležitost a Evropa si ji měla vyřešit sama ve třicátých letech – jenomže dala přednost zcela krátkozraké politice „nevměšování se“ – jako ostatně i sami američané v Tichomoří. Jak Evropa, tak USA na to doplatili.

  To, že po válce USA v Evropě zůstaly a začaly evropu (či její část) vnímat jako svoji sféru vlivu, je už zase jiná věc.

 9. Fejinka napsal:

  Ta cesta do Plzně po našem území to nebyla žádná válka a jejich činnost v Plzni rovněž, četl jsem hlášení četnického velitele z Plzně, kde popravdě říká jak si tady počínali. Nedělejme z nich geroje, proč k nim asi utíkali Němci. Asi věděli proč. Určitě to měli u nás daleko lehčí, než Rusové (jenom počet padlých hovoří za vše).

 10. Fejinka napsal:

  Jinak to bylo při válce s Japonci.

 11. berka napsal:

  Nedělejme z nich geroje…

  Tak fajn. Končím.

 12. Svatopluk Beran napsal:

  Pane Vladimire tak jsem to nemyslel .Chtel jsem rici ze ,prave proto ze USA ma ted tyto zakladny ,tak proto nebyla svetova valka od 1945.Dovolím si přidat názor.

  Americké základny nemají žádný vliv na to, jestli bude nebo nebude další světová válka. Slouží pouze, jak tu už někdo zmínil k udržení, podpoře a rozšiřování mocenského a hospodářského vlivu USA nad celým světem. Totální jaderná válka zničí všechny, proto USA užívá pouze tzv. OMEZENÉ neboli LOKÁLNÍ války. Má sice našlápnuto na první světový úder, ale to musí nejprve dovybudovat raketový obraný štít, proti případnému odvetnému útoku Ruska. ŽÁDNÝ ŠTÍT nedokáže dnes zachytit první útok kterékoliv z obou jaderných mocností. Štít, který postupně budují kolem Ruska Spojené Státy (a jehož část měla být i u nás), má sloužit na likvidaci zbytku odvetných útoků z Ruska, které by směřovali na Spojené Státy z míst, které se nepodařilo američanům zničit úderem prvním. Je to řečeno jednoduše, situace by byla samozřejmě složitější, ale taková je podstata a představa Pentagonu po zrušení smlouvy ABM. Smlouvy o omezení systémů protiraketové obrany z roku 1972, kterou Jirka Křoví mladší vypověděl v roce 2001. TEN KDO MÁ TOTIŽ OBRANNOU SCHOPNOST ZACHYTIT ODVETNÝ ÚDER, MŮŽE SI DOVOLIT ÚDER PRVNÍ. Takže až budou Rusáci mít finančně na to vybudovat obranný štít kolem USA a pokud ho začnou skutečně budovat, pak to teprve bude znamenat, že se na USA chystají. Do té doby jsou to jedinečné Spojené Státy ze svými lokálními válkami, budováním protiraketové obrany a barevnými či jarními revolucemi iniciovanými po celém světě, coby protagonista největšího darebáckého státu světa a spolu s NATO tvoří i osu dnes největšího světového zla. Prostě tak jak se z Jižní Evropy ohněm a mečem šířilo křesťanství, tak dnes Spojené Státy a my jako vazalská Evropa šíříme po světě americký typ demokracie. Národ, nenárod. Kultura, nekultura. Morálka, pochopení a láska mezi lidma, vyměněná za nekonečný zisk, pokrok, ekonomika, sobectví a nenávist.

 13. Libor Furbacher napsal:

  Pane Beran podle vasi logiky ,tedy jak to ze jeste nemame valku?
  Nejni to treba trosku jinak.Napadlo vas treba ze ten ktery podle vas muze zachytit druhy odvetny uder ,muze tez zachytit prvni a tim treba toho ruskeho agresora trosku odrazuje?Ze ta ruska moralka,pochopeni a laska mezi lidma je pekne drzena v sachu.

 14. Svatopluk Beran napsal:

  Ještě jednou pane Furbacher, jste neskutečný americký niva, který je vaší propagandou přesvědčen, že jste bohové. Zatím jsou rusové vás schopni v odvetě zlikvidovat. Ještě neexistuje a několik desítek let nebude existovat systém, který by byl schopen zadržet jak první Ruský tak i první Americký úder. Například jenom jako drobnost. V jedné raketě jsou desítky klamných hlavic i několik jaderných. Nyní má ekonomicky nejvyspělejší země světa, – Spojené Státy – rozdělaný obraný raketový systém, který bude po celém světě tak do dvaceti let kompletně rozmístněn, (tím aspoň Spojené Státy žijí) a bude schopen omezit na minimum odvetný jaderný úder ruský. Samozřejmě hloupé řeči že to je proti Iránu nebo KLDR platí tak akorát na vašeho myšlení. Šéfové Pentagonu jsou však oproti vám realisté a počítají s tím, že jejich první úder nemůže nikdy zničit úplně kompletní vojenskou infrastrukturu Ruska. To co plánují je systém, který má zajistit zminimalizování odvety Ruska, již zasaženého vaším prvním úderem. Smlouva ABM tolerovala takové množství jaderných sil, že by v případě rozpoutání války byla země zničená několikrát, prakticky nikdo by nepřežil, jelikož nebylo dovoleno budování obraného štítu. Důvodem bylo, aby se skončilo s nesmyslným navyšováním a nutnou drahou provozní údržbou nekonečné řady stoupajícího počtu inovací jaderných zbraní a ještě dražších obranných systémů. Tím bylo ve finále zajištěno, že nikdo nikdy ve svém vlastním zájmu nezačne. Chytráci z Ameriky však přišli na to, že mají na to vybudovat systém, zajišťující eliminaci odvetného úderu již zbytkových sil protivníka a proto by si mohli dovolit úder první. Je jistotou, že když někdo vyvine útočnou zbraň, druhý vymyslí štít a zdokonalí vlastní protizbraň. Což je vzájemný nekonečný ekonomický proces. Nastudujte si něco o tom. Ve finále to nyní Američané dotahují tak daleko, že vyvíjejí zbraně které nejsou jaderné, (a pravděpodobně už nejsou daleko od jejich praktické výroby), ale přitom mají stejnou účinnost jako jaderné. To znamená, že by po takovém povedeném prvním útoku a zničení zbytku odvety Ruska, mohli klidně v krátké době využívat celou Sibiř. Na co by Rusové na vás útočili, když by jste je dokázali vy v odvetě zničit? Přitom oni mají dostatek komodit pro svou jednoduchou životaschopnost. Vy jste si svoje zdroje svou vynikající technologickou schopností vyčerpali a mít je na svém území už nebudete v potřebném množství. Proto se jako pijavice přisáváte po celém světě. Chtělo by to trochu víc používat mozek k přemýšlení. Ještě jednou, co by měli rusové z prvního úderu, když by nedokázali zachytit odvetu? Zničili by vaše technologie i zemi nejen zamořením. Jak by je pak využívali a přitom vy by jste jim zajisté nebyli v odvetě vůbec nic dlužní. POKUD JSTE VŠAK STÁLE PŘESVĚDČEN, ŽE JSTE SCHOPNI S TÍM CO BUDUJETE ZACHYTIT PRVNÍ – ZCELA NELOGICKÝ RUSKÝ ÚDER -, TAK TU VAŠÍ OSOBNÍ LOGIKU A VĚDOMOSTI V DANÉ PROBLEMATICE POTĚŠ KOŠTĚ PANÍ UKLÍZEČKY

 15. berka napsal:

  Musím přiznat, že p. Beran má v podstatě celkem pravdu. Ani USA, ani sověti nedokážou 100% eliminovat první úder. Jadernou válku nelze srovnávat třeba s válkou v zálivu, kde systémy Patriot zlikvidovaly převážné množství nepřátelských střel. To totiž byly jednoduché střely krátkého doletu s poměrně snadno definovatelnými trajektoriemi a cíly. Je to něco jako bychom srovnávali staré německé V1 a V2. Zatímco V1 byl takový poměrně pomalý čmelák, který dokázal šikovný pilot RAF odchýlit z dráhy pošťouchnutím křídlem letadla (to nekecám, to se fakt občas „frajersky“ dělo), V2 byla nadzvuková střela, proti které tehdy nebyla žádná obrana a kdyby měl Hitler dnešní možnosti elektronické navigace, tak Londýn lehl popelem.

  Ovšem největším trumfem v držení obou mocností pro případ jaderného útoku je nejnebezpečnější zbraň dneška – jaderná ponorka. Narozdíl od stabilních raketových základen, které můžete poměrně snadno preventivně zničit, u ponorky s vlastním reaktorem nevíte dopředu, odkud udeří. Může být schovaná hluboko pod hladinou klidně měsíc bez vynoření a díky rozlehlosti oceánu ji žádný radar, sonar atd. nezachytí. Může se přiblížit nepozorovaně nechutně blízko až těsně k „nepřátelskému“ území. Když se vynoří, během několika minut (to přeháním, ale jde to opravdu rychle) otevře raketová sila, vystřelí rakety s jadernými náložemi a celkem v poklidu se zdekuje. Žádný systém protiraketové obrany dneška v takovém případě není schopen adekvátně zareagovat. Samozřejmě americkým matkám to říct nemůžete, protože by neměly klidné spaní a možná by se dokonce začaly provokativně ptát nad smysluplností některých výdajů na zbrojení.

 16. Libor Furbacher napsal:

  Pane Berka jo kdyby hitler mel a kdyby aglicani mely patriots ,tak by Londyn zustal nedotcenej.
  Americky matky uz zazaly klast otazky, a ne jenom matky.
  Proc amerika plati za evropu v NATO ,tedy financuje vasi obranu. Evropa plati next to nothing a jeste nadava.
  Tez se ptaji proc USA financuje z vetsiny OSN ktere je k nicemu a stalo se jenom protiamerickou bastou.

 17. berka napsal:

  Máte pravdu – systém Patriot by byl na rakety V2 velmi účinný. Však Saddámovy Scudy nejsou nic jiného, než sovětská R11, vycházející konstrukčně právě z německé V2ky…

  Při napadení jadernými raketami je zde ale mimo jiných omezení ještě další, poměrně nepříjemná věc. Raketa z Patriotu má omezenou účinnost – pokud se pamatuju dobře, tak je schopna zlikvidovat nepřátelskou střelu do nějakých 70 km. Pokud by zasažená termojaderná „atomovka“ vybuchla tak jak má, bylo by těch pár desítek kilometrů poměrně zcela zanedbatelných. Naštěstí si osobně myslím, že ve většině případů by k štěpné reakci nedošlo (i když co já vím, třeba je uvnitř nějaký „obranný“ systém, který fúzi aktivuje i při vnějším poškození) – ovšem i zamoření okolí tzv. špinavým spadem by bylo nepříjemné, byť samozřejmě ne tak fatální.

  Navíc vodíková puma může explodovat s extrémně ničivými následky v poměrně velmi velké výšce, kam laicky řečeno obranná raketa z Patriotu málem ani nedoletí…

  Píšu to sem jenom pro zajímavost. Jistě se shodneme všichni, že jaderné (a vlastně i všechny ostatní) zbraně jsou velikánské svinstvo, které lidstvo nikdy nemělo dostat do rukou.

 18. XXXXX napsal:

  Tak především Patriot v zálivu naprosto zklamal. A protože scud, nebo spíš alhusajn není nic jiného než dělová koule s motorem a její dráha se dá spočítat i na dělostřelecké kalkulačce, výsledky Patriotu v zálivu byly v podstatě katastrofické. Jen díky tomu, že technický stav alhuseinů byl takový jaký byl a polovina se jich zlámala už na vzestupné dráze, to nedopadlo se židama katastroficky. To jen tak na okraj ke kvalitě tohoto protivzdušného superprostředku. Jediné co jsem ochoten na jeho obranu přiznat je, že jeho určení není jako protiraketový nýbrž protiletadlový prostředek. Má tedy obrovský problém se zjištěním takovéhoto cíle kvůli jeho trajektorii. Ale stejně kdyby si ho nevzali do parády němci, a nedovedli ho k trochu slušnější funkčnosti, tak už je nejspíš někde na dně žumpy.

  Fírbachr: Já nestojím o tvoji platbu v Evropě. Vyserte se na nás, a 99% obyvatel týhle země to potěší. No dobře tak 95. My nepotřebujem vaši pomoc. Nás doposud nikdo neohrožoval, než jste se do toho vložili vy. Díky pomoci američanů a anglánů, máme v Evropě přelidněno barevnejma. To si nechte doma. řešte si svý problémy s hispáncema, a negrama a na nás se vyserte nikdo o to nestojí. Zatím jste nadělali víc škody jak užitku. A s financováním zbytečný OSN je to stejný. Proč to všechno financujete, když je to tak nevýhodný? Zrovna vy. Kapitalisti. Strýček Sam to má jednoduché, když má národ takovýchto blbců.

 19. XXXXX napsal:

  Firbachr čti, už to začíná. Teda ono to už běží dávno, ale poprvé na hilevel

  „Čtveřice fyziků zpochybnila 15 let po teroristických útocích oficiální výsledky vyšetřování pádu budov Světového obchodního střediska (WTC) v New Yorku. Respektovaný časopis Europhysics News Evropské fyzikální společnosti (EPS) otiskl jejich stať, ve které se věnovali pouze technickému rozboru zhroucení mrakodrapů. Poukázali na to, že důkazy ukazují spíš na řízenou demolici než na pád vyvolaný nárazem letadel a následným požárem.“

  že by s tou tvou amerikou doopravdy nebylo něco v pořádku?

 20. Libor Furbacher napsal:

  Je ta byla pekna o tom New Yorku,a pane xxxxx reknete nam jeste jednu evropskou ,treba o te Cervene Karkulce.

 21. XXXXX napsal:

  Zvláštní je, že si vždycky vybereš pro reakci naprosto nepodstatnou pízdovinu.
  O Karkulce ne, o volovi v emigraci bych jednu znal.

 22. Libor Furbacher napsal:

  Pane xxxxx ono je tezke si vybrat na kterou z tech vasich “ nepodstatnejch pizdovin“,jak je nazyvate,mam reagovat.

 23. Venca napsal:

  Proč by amíci necpali prachy do OSN? Jak jednoduše se dá pod záštitou týhle organizace začít válka na naprosto cizím území. Šetřete v tý vaší emerice,nic do tý blbý Evropy nedávejte a do Česka už vůbec ne. A abyste nebyli škodný tak vám na revanš dáme Merkelovou a spol a cigány a muslimy si můžete vzít úplně všechny. možná by se v bývalé Jugoslávii našly ještě nějaké bomby,tak je přibalíme. taková pozornost.

 24. Libor Furbacher napsal:

  Koukam pane Venco ze vam tam za tech dvacet sest odd let uz nejak otrnulo.Nic nechcete ,nic nepotrebujete a jeste rozdavate.
  Co treba ze by jste,pekne po cesku, navrhnul ze vratite ty dotace co vam ta Merkel za dvacet let dala,kdyz vam tak nesedi?
  A v te byvale jugoslavii kdyz budete hledat ty bomby ,tak mate vetsi sanci najit dalsi masove hroby .A tech hrobu by bylo daleko vic ,kdyby se ty bomby nepouzily.

 25. Svatopluk Beran napsal:

  Výtah z článku ze dne 30.10.2007, kdy vrchlila akce proti VYBUDOVÁNÍ PRVNÍ americké vojenské základny v ČR.

  Změna v možnosti reálného použití jaderných zbraní, paradoxně nastává až dnes, prakticky dvě dekády po zániku komunismu. Politické důvody otevřeně nejlépe vyjádřil Zbigniew Brzezinski:

  „Pokud se Rusko znovu stane samostatnou mocností, asertivně se snažící znovu získat kontrolu nad jihem (střední Ásie) anebo vytvoří alianci s Čínou či s ní bude spolupracovat, potom bude americká dominance Euroasie dramaticky ohrožena… Amerika proto musí být připravena použít všechny prostředky, aby nebyla vyloučena ze hry na nejdůležitější šachovnici…“

  Ti, kteří věří tomu, že USA „určitě nikdy nepoužijí jaderné zbraně jako první a zcela jistě o tom ani neuvažují“, jistě nevědí, že v současnosti odtajněné dokumenty Bílého domu z roku 1969 (mladší jsou ještě utajované), prokazují existenci celkem pěti plánů pro vedení nukleární války, z nichž tři (sic!) byly založeny na preventivním a překvapujícím jaderném úderu Spojených států proti SSSR.

  Zdroj: Peter C. W. Flory, Keith Payne, Pavel Podvig, Alexei Arbatov, Keir A. Lieber, and Daryl G. Press : Nuclear Exchange: Does Washington Really Have (or Want) Nuclear Primacy?, Foreign Affairs, September/October

  Celý příspěvek od Lukáše Rázla pak zde http://blisty.cz/art/36802.html

 26. Venca napsal:

  Hm,já myslel,že se ptají americké matky,kam jdou americké čerstvě vytištěné dolars. Dotace jsou hezká věc,ale určitě nejdou z kapsy Merkel a že vždycky je něco za něco,snad pochopí i emigrant. Hlavně že se vám podařilo vytvořit Kosovo.

 27. XXXXX napsal:

  Merkel nám dvacet let dotace nedávala. Dotace běží od vstupu do unie a jediný co způsobily je, že kurví prostému lidu ceny a život. A všechny ty dotace si hezky platíme zpět do unijní kasičky.
  Když seš blbej a nevíš, tak čti. Najdi si strukturu státního rozpočtu a dozvíš se víc. Jestli umíš číst.

  Venca. Vůbec se s tím kretém nebav, protože je to nesvéprávnej opičák s iq šimpanz -20. Podporuje humanitární bombardování kdekoli. Jediný co v Jugošce dokázali je vznik kosova, prolezlýho nezaměstnaností, drogama, korupcí, mafií, vývozem kosovskejch albánců všude kde je potřeba udělat bordel a americkejma zbraněma. To je vysledek bombardovací humanity. A hned jak všichni odtáhnou, začnou se podřezávat znova. Tak se ty tvý masový hroby jen posunou do budoucna. To je výsledek? To teda máš bejt na co pyšnej.

 28. Libor Furbacher napsal:

  No jo no ,My chudacci jsme na tom porad skodny.ze jo. Nevadi ze jsme vzaly dvakrat tolik nez co jsme daly.
  Mate pravdu kdyz clovek cte tak se dovi.Ale zalezi potom jestli to potom pouzije a nebo si porad mele svou.
  http://domaci.ihned.cz/c1-64328120-ceska-republika-ziskala-za-deset-let-clenstvi-v-eu-z-eurofondu-410-miliard-korun

 29. Venca napsal:

  Tak znovu. Co to má společnýho s americkýma matkama a vašima výdajema? Mimochodem,to jsou podobný matky,jako ty,co podávaly žalobu na Judas Priest nebo suší kočku v mikrovlnce,atd.?

 30. Libor Furbacher napsal:

  Aby to Venca pochopil.
  Pro pana xxxxx.
  No jo no ,My chudacci jsme na tom porad skodny.ze jo. Nevadi ze jsme vzaly dvakrat tolik nez co jsme daly.
  Mate pravdu kdyz clovek cte tak se dovi.Ale zalezi potom jestli to potom pouzije a nebo si porad mele svou.
  http://domaci.ihned.cz/c1-64328120-ceska-republika-ziskala-za-deset-let-clenstvi-v-eu-z-eurofondu-410-miliard-korun

 31. XXXXX napsal:

  Venca. Jo, to budou ony.
  Fírbachr: My chudáčci nejsme škodný. Nebo jsem to někde řekl?? Odpověz ty trubko. A v roce 2020 dotační období končí a pak už budem jenom platit. Čti líp.
  My tě nepotřebujem, zato ta americká chamraď potřebuje odbytiště. To je hlavní důvod opičí lásky k Evropanům. Dík a běž do prdele. I s Amerikou.

 32. VladimírV napsal:

  Pane Fürbachere,

  pokud jde o výši „investic“ EU do České republiky, máte pravdu. EU se ovšem nechová jako matka milosrdná. Drží se zásady „chléb a hry“, i do těchto oblastí jsou směřovány její dotace. S vidinou jejich návratnosti. To, že jsou u nás tyto prostředky vynakládány nehospodárně, je smutným faktem. V centrále EU jsou ovšem zatím bez zvláštního zřetele. Ono totiž promítání „evropských“ cen investic do našeho prostředí, kdy máme podstatně levnější cenu práce, zakládá prostor pro zlodějinu. Zlodějinu takového formátu, že je nabíledni uvažovat o smyslu evropských dotací. Deficit našich výdajů směrem k EU je něco, co nám nikdo neodpustí. Proto jsou myšlenky „úprku“ z její náruče zatím nesmyslné.

  Podmiňování výše dotací, či jejich omezení „neposlušností“ v přístupu k přijímání migrantů, je ovšem mimo mísu. To je útok naši svébytnost. EU je pokračovatele seskupení na obchodních základech, a toto je výslovně politická záležitost. Jak vidno, značně nepromyšlená.

  Pokud jde o plánovanou transatlantickou dohodu TTIP, cítí Amerika svoji příležitost, jak si Evropu obchodně zavázat. A já se ptám. jakou výhodu by to mělo pro naši zemi, kde se na naše výrobky v USA určitě „třesou“? Uznejte, že obchodní spojení s partnerem, který nám dodává suroviny a vezme téměř všechno, co vyrobíme, je výhodnější. Baťa prodával svoje boty Wehrmachtu, i za minulého režimu se prodávalo naše zboží (např. podvlíkačky z Pleasu v Lukách/Jihlavou) Bundeswehru.

 33. Libor Furbacher napsal:

  To xxxxx.
  Napsal jste tohle to nebo ne?
  quote “A všechny ty dotace si hezky platíme zpět do unijní kasičky.“ unquote.
  Ale vy je vsechny neplatite,platite horko tezko pulku.Tak se nerozcilujte.

 34. XXXXX napsal:

  Tak ještě jednou. „My chudáčci jsme škodný.“ to jsem napsal kde ty demente?
  Dočetl jsi si to o tom, že po roce dvacet už jen platíme? Nedočetl, neumí číst je to dement.
  Mě pořád nedochází jedna věc. Bavím se s kreténem, tak holt musím přejít na jeho level, aby pochopil co říkám a nemusí s tím souhlasit, to chápu. Bohužel tento šimpanz není schopen porozumnět psanému textu a tudíž jakákoli debata postrádá smysl.

 35. Libor Furbacher napsal:

  Pane xxxxx.
  To co vy tady predvadite to nazyvate debatou?To neni debating to je sproste browbeating!
  Samozrejmne ze to nema smysl.

 36. XXXXX napsal:

  nenapsal co? tys to napsal hňupe

 37. Jan P. napsal:

  Vážený pane Furbacher,obdivuji vaši trpělivost vést diskuzi na téma přínos členství v EU pro ČR nebo NATO a ČR.
  Přesto,že oba jsme politicky a ideově někde jinde- nedělá mi problém vás pochopit a dát některým vašim argumentům za pravdu.
  Možná jste to ještě nepochopil.Češi se hlásí k západu jen když se jim to hodí.Někdy jsou prozápadní,jindy zase nikoliv.
  Nevěřím na hodnou a zlou velmoc.Bylo by hodně zlehčující tvrdit,že za všechno špatné ve světě může zahraniční a bezpečnostní politika USA.
  Neokolonialismus má v současnosti mnoho podob: zabírání půdy, přírodních zdrojů a surovin, export zbraní, dohody o volném obchodu, války pod rouškou „humanitárních intervencí“ a v neposlední řadě i podpora diktátorů a autoritářských režimů. Důsledkem je smrt mnoha lidí, nejen na hranicích Evropy, ale i v zemích jejich původu. Evropská unie přitom v této hře hraje jednu z klíčových rolí.
  Češi si neradi přiznávají,že ČR je členem řady mezinárodních organizací,která politiku neokolonialismu ve světě provozují.
  Je potřeba si uvědomit i ten fakt,že bývalé Československo se po Listopadu dobrovolně stalo ekonomickou kolonii Západu a dnes je ČR a SR periférií (ekonomická,myšlenková)EU.
  Nemůžete se divit tomu,že velká část Čechů je dnes frustrovaná a cítí se být politickými elitami a establishmentem podvedena.

 38. XXXXX napsal:

  Tak se mi zdá, že nejen v americe mají problém porozumnět psanému textu. Já to už nebudu komentovat, ale děsí mě faleš a systémová lež ve které se potácí morálka, humanita a vděk někde na opačné straně jejich významu.

 39. Libor Furbacher napsal:

  To xxxxx.
  Mozna ze to vysoke IQ ,kterym se tak holedbate ,je vice prospesne na ctverecky,trojuhelnicky a kolecka a jejich formace nez na orientaci v obycejne diskuzi.

 40. XXXXX napsal:

  No to je přesně to co potřebuješ orientace. Bohužel neochota číst a zamyslet se, je u tebe velmi rozvinutá. Mě je úplně u prdele, jestli se mnou souhlasíš nebo ne, co mě prudí, jsou neznalosti a lži co tu bleješ. Ale to nevadí. Podle toho jak to tu čtu je toto jasné i většině přispivatelů. Tvůj nejzásadnější problém je, že se soustředíš na první věc se kterou nesouhlasíš a na tu jsi schopen jakž takž reagovat. Bohužel na každou další v příspěvku už nikoli. To je předzvěst nastupujícího Alzhaimra.
  A to je vše co k tobě ty negramoto mám. Fertig.

 41. XXXXX napsal:

  A pokud to tu má nějakýho admina tak ho prosím ať to celý smaže.
  Děkuji

Leave a Reply