Referendum: první otázka „spalovnu“ do budoucna vylučuje

Jihlavské referendum se týká otázky, zda na území města může někdy v budoucnu vyrůst zařízení, které by nějakým způsobem spalovalo odpad, jehož energie přeměněná v teplo by se dál využívala, třeba k vytápění sídliště.

Zastánci referenda zformulovali své požadavky do tří otázek a věří, že lidé k referendu přijdou a řeknou na všechny ANO (což bude znamenat, že město má udělat takové kroky, aby zde „spalovna“ nemohla stát).

Odpůrci referenda poukazují, že se o velké „spalovně“ již dávno nemluví, možná někdy v budoucnu by mohla vzniknout nějaká výrazně menší. A ukazují na plány Sdružení obcí Vysočiny, kterého je Jihlava členem, že se rozhoduje o přípravě překladiště odpadu, jenž se má odvážet do spalovny třeba v Brně.

Kdo má pravdu? Odpůrce „spalovny“ lze chápat – je to tlak na lepší třídění a jakási obrana před jakoukoliv možností znečištění. První otázka v referendu jakoukoli „spalovnu“ i do budoucna vylučuje. Není to ale chyba? Dle úsloví nikdy neříkej nikdy? Vždyť technologie jdou mílovými kroky kupředu a malé spalovny mohou být v budoucnu tím nejčistším, co vůbec lze v problematice odpadu vymyslet.

33 Responses to “Referendum: první otázka „spalovnu“ do budoucna vylučuje”

 1. Klaus Mike Hübner napsal:

  Dobrý den, pane šefredaktóre!
  Chápu Váš názor, je to snad vůbec jediný argument těch, kdo nechtějí zabránit tomu, aby někdy nějaká spalovna v Jihlavě spalovala…
  Takovou diskuzi bych si přál už od roku 2014. Schválně ji ale magistrát nevedl, mlčí, maximálně praví o tom, že je všechno nějaký nesmysl – a tady to bude pro mě zajímavý.
  Soudy na všech úrovni totiž přišly k závěru, že referendum nesmysl není a nařídili jeho konání! Od té doby si myslím, že už nikdo nemůže být odpůrce, protože tím zpochybňuje judikativu České republiky. Myslíte, že to je přípustný. Zákon definuje, co má platit, soud to potvrzuje, ale někoho, ať už primátor nebo ne, to naprosto nezajímá? Žijeme tedy v právním státě, nebo ne?
  Dám Vám příklad, jiná úroveň, ale podle stejného vzoru: Prezident se má vnučce Peroutka omluvit – je k tomu pravomocně odsouzen. Nehodlá to dělat. Lze tedy vůbec spoléhat na současnou demokracie, když vrchní politici nerespektují zákony?

  Postoj těch, co nechtějí zabránit spalovnám v budoucnu, by je měl vézt, aby dělali kampaň pro spalovnu. Proč to nedělají? Proč zvolí strategie přesvědčit lidé, aby k referendu vůbec nešli? Kdo tedy vyhazuje peníze z okna? Myslím si, že v budoucnosti se dozvím(e) odpovědi na tyto otázky.

 2. petr klukan napsal:

  Dobrý den pane Hübnere, ti „odpůrci“ jsou myšleni nadneseně, tedy, že si nepřejí referendum, které bude. Jedna strana využila možnosti dát žalobu, druhá možnosti se odvolávat. Pravomocný rozsudek však naplněn bude – takže v tomto případě v právním státě žijeme.
  V případě prezidenta a jeho neomluvy, což je samozřejmě hanebné a hrozné, v tom vidím i „vinu“ společnosti. Pokud má prezident i přes své chování dle průzkumů podporu poloviny občanů v ČR, není to už jen věc práva, ale i morálky společnosti. A netýká se to jen prezidenta, ale i lidí, kteří vědomě dlouhodobě lhali… Čím si jinak vysvětlit stálou podporu jihomoravského hejtmana Haška, prezidenta a jiných?
  Když to zkrátím: Zastánci referenda dělají dobře, když legálními prostředky „bojují“ za to, čemu věří. A je úplně jedno, zda s nimi souhlasím, či nikoliv.

 3. VladimírV napsal:

  Vážený pane šéfredaktore Klukane,

  oceňuji Vaši snahu vyslovit nestranný názor. Jen jej trochu doplním, případně poopravím.

  Ústava dává občanům právo vyjádřit svůj občanský postoj v referendu. Jinak řečeno, nikdo nemá právo bránit organizátorům referenda. Stal se však opak, kdy si jak vedení města, tak, a to je opravdu s podivem, i někteří magistrátní úředníci do tohoto úsilí permanentně torpédovali a bránili jeho realizaci v termínu obecních voleb před dvěma roky, což se jim nakonec povedlo. Svými výroky o jeho neaktuálnosti, nesmyslnosti, zištném politikaření organizátorů ovlivňují občany i nyní, pár dní před konáním referenda. A to i za situace,, kdy o opaku rozhodly soudy. Kdo jiný než úředníci magistrátu mají být reprezentanty dodržování práva?

  Jen malou vsuvku. Na rozdíl od prezidenta, který je vyjma vlastizrady dle Ústavy neodpovědný a soud ho tedy nemůže k omluvě odsoudit, je dodržování zákonů prvním a zároveň limitním předpokladem pro výkon povolání úředníků.

  Pokud mluvíte o zastáncích referenda, mějte prosím na paměti, že to nebylo nás pár aktivistů, ale cca 5.000 obyvatel Jihlavy, kteří svými podpisy podpořili jeho konání. A to je zřejmě více než dostal v posledních obecních volbách kterýkoliv ze zvolených zastupitelů, kteří urputně bránili jeho konání.

  Každá z odpovědí referenda má dvě alternativy ANO, NE. Myslíte si opravdu, že ignorování referenda je vizitkou nezávislosti novináře. Když už zde byl zmíněný prezident, ten nabádá lidi, aby šli k volbám. Donutit je samozřejmě nemůže, máme svobodu. Ale jak jinak má fungovat zdravá společnost, když její jedinci nejsou ochotni spolurozhodovat o věcech veřejných.

  Mějte hezký den. Vladimír Havlíček

 4. Daňový Soumar napsal:

  Odsoudit ho nemůže ? Vaše fascinace tím opilým lhářem mi vzhledem ke stylu vašeho vyjadřování vůbec nesedí. Zeman je stejný gentleman jako Hitler. Ten by taky žádnému židovskému politikovi na pohřeb nejel a radši by se účastnil školení u Stalina. A neříkejte mi, že Vám k tomu abyste byl jeho fanatickým obdivovatelem stačí to jakým způsobem se staví do čela odpůrců ‚islamizace‘. Stačila by lahev, patřičné všimné a bude k nim vstřícný jako k našim utlačovatelům z vekliké rusi. A že s nimi máme hmatatelně horší zkušenosti než s islámem. Na to můžete vzít jed.

 5. VladimírV napsal:

  Pane Daňový soumare.

  Reagoval jsem pouze na předchozí text a připodotkl postavení prezidenta, Že toho Zeman využívá, je zřejmé. není v jejich plejádě sám. Nejsem jeho obdivovatelem, natož fanatickým. Z toho, co nám bylo předloženo v prezidentských volbách, je objektivně posouzeno, nejpřijatelnějším. Že stojí v čele odpůrců kolonizace Evropy a chrání naše státní zájmy, to mi nevyvrátíte, je pro mne důležitější než jestli pije anebo se předvádí lacinými bonmoty. Že nejel na pohřeb Perézovi, přičemž je notoricky známé, že je přítel Izeaele, je zřejmě tím, že Peréz náhle umřel a návštěva byla naplánovaná.
  Podstatou mého příspěvku však bylo jemné šťouchnutí do pana šéfredaktora, aby jako osoba s určitým respektem nedával sice jen jemně, ale přesto najevo abštand od referenda. Není to fér.

 6. Venca napsal:

  Proč by to nebylo fér ??? Třeba pan šéfpisálek žádné refrendum osobně nechtěl a nechce.

  Těch „deset“ procent voličů co podepsalo petici si naopak bere za rukojmí zbylých devadesát a říká jim – pojďte k referendu…

 7. VladimírV napsal:

  Venco,

  mezi nechtít a „loajálně muset nechtít“ je podstatný rozdíl daný mírou osobní svobody.

  O tom, kdo je koho nebo čeho rukojmím, bych s dovolením trochu polemizoval. V případě neexistence nebo neúspěchu referenda budeme v otázce odpadů my všichni „rukojmími radnice.“. Oněch 35% Jihlaváků, kteří přišli k posledním obecním volbám, je dnes, protože máme zastupitelskou demokracii, odkázáno na moudrost ne celého zastupitelstva, ale těsně nadpoloviční radniční koalice, která je holt „tátou jihlavské svatby!. A které jsou názory občanů leckdy ukradené. Proto ta její averze vůči referendu, proto ten běs, co kdyby bylo platné. Po něm by mohlo přijít další, a ježíšmarja, sami zastupitelé by nakonec dojdou k tomu, že k věcem, které mají dopad do života občanů, vyhlásí referendum sami. Že by je za to občané rovněž dehonestoval, jak to činí oni, tomu nevěřím?

 8. petr klukan napsal:

  Dobrý den pane Havlíčku, nevím, z čeho jste usoudil mou neférovost. Referendum mi nevadí, hlasovat v něm nebudu, protože již nežiji v Jihlavě a kdybych v ní bydlel, tak bych si cestu k možné spalovně neuzavřel. Co je na tom nefér?

 9. VladimírV napsal:

  Dobrý den pane šéfredaktore Klukane,

  děkuji Vám za odpověď a zároveň se Vám omlouvám z mé neznalosti Vašeho bydliště.

  Podotýkám pouze tolik. Účast v referendu n e n í p r o t e s t e m proti spalovně. Otázky referenda jsou tři a každá otázka má odpověď ANO – NE. Beru případné námitky o nedostatečných znalostech pro posuzování existence spalovny v Jihlavě. Nevím – nevyjádřím se. Ovšem zároveň, a to sděluji opakovaně: 95% oslovených petentů si přálo zavedení účinného motivačního systému, který by eliminoval množství nevyužitelného odpadu. Nejsou samozřejmě sami.

  Je tedy fér, odepřít jim ignorováním referenda jejich požadavek?

  Přeji Vám hezký den. Vladimír Havlíček

 10. XXXXX napsal:

  Věc je ve skutečnosti postavená tak, že ti co nejvíc řvou a domáhají se svých práv, v tomto případě zelení teroristi spoléhají na mlčící většinu. To je těch 65% lidí co se jim vyserou na nějaký referendum o ničem, protože ono ve skutečnosti o ničem je. Třídit na sto procent se nedá, skládkovat se nesmí, tak jaká je jiná volba? Nakonec tu spalovna bude, referendum nereferendum. A jestli ne v Jihlavě no tak bude v Čížově, nebo na Čeřínku nebo v horní dolní prostě mimo dosah magorů. Jedinej rozdíl bude v tom, že to bude dražší a město k tomu nebude smět nic říct.
  A ještě k tomu třídění. Já zaplatím ročně za odpady tisícovku+-, přesně to nevím, je mi to jedno. takový to běžný třídění dělám, to je sklo, petky, papír, železo do konťáku, trávu a lupení do kouta na zahradě a stejně mám ve třech co čtrnáct dní plnou popelnici. Takže co mám třídit víc? Jestli mě budete motivovat tím, že mi stovku slevíte, tak mě akorát tak naserete a začnu to sypat všechno dohromady. A jestli si myslíte, že bude s popelářema jezdit zaměstnanec radnice a kontrolovat popelnice, tak tomu bych se vesele zasmál. Stejně jako tomu je s tím pálením bordelu a kontrolách kotlů.

 11. XXXXX napsal:

  Účast v referendu JE protestem proti spalovně, protože ti co jim je jasný, že je spalovny třeba, případně ti co jim spalovna nevadí ale nejsou její zásadní podporovatelé vám na něj pečou. No a ten motivační program jsem popsal výše. Odpady jsou neřešitelné. Rozhodně ne tak jak je popisujete. Leda by se ceny zvedly na destisobek. No ale vlastně za každý auto platím taky deset litrů a nic to se mnou nedělá. A to nejsem z horních deseti tisíc. Tak nevím.

 12. VladimírV napsal:

  Pro XXXXX.

  Je zajímavé, že pálení odpadů je až na samotném konci hierarchie nakládání s nimi. To nevymysleli žádní magoři, odpad je totiž cennou surovinou. Nejen technika, ale i zodpovědnost lidí za prostředí, ve kterém žijí, jde dopředu. Přestali např.kouřit v čekárnách u lékaře. Pozitivní motivace má stejný, ne -li lepší účinek než zákazy a pravomoci kontrolovat, čím kdo topí.

  Pokud jde o poplatky za odpad, je to věc názoru. Zkuste jít do hospody, poručit si rum a hospodský vám bude účtovat whisky. Nebude se přece zalamovat kvalitou vaší poptávky, on přece musí prosperovat. To samé dnes dělá město, když říká, že odpadové hospodářství musí být finančně soběstačné. I zbylý odpad bude řešitelný. Navíc jde o méně toxický odpad než ten ze spalovny. Vývoj jde dopředu a tak jako po porážce prasete dnes nezbyde pomalu nic, co by se nezužitkovalo, bude tomu stejně i s odpady.

 13. petr klukan napsal:

  Pane Havlíčku, tady si nerozumíme. V textu jsem přece nikoho nenabádal, aby k referendu nešel. Jedná se mi o první otázku- a chápu ji jako nejdůležitější – o „spalovně“. A tu vnímám jako protest proti spalovně. Proti dalším dvěma otázkám zhola nic nemám. A Jihlavské listy referendum neignorovaly – i viz úterní noviny, kde se vyjadřují jak pan Man, tak pan Bouda.

 14. XXXXX napsal:

  Jo o odpadu jako o cenné surovině naprosto nepolemizuji. Pokud za odpad považujeme zbytky z výroby, typicky kovy, dřevo, chemikálie ale i plasty pro recyklát jasně. Třeba vyhořelé palivové články supercennost do budoucna ano. Trochu hůř už nám pak vychází fotovoltaické články, s kterými jste v rámci záchrany světa zamořili pole, louky a peněženky nás ostatních, nicméně s obrovským obsahem křemíku a postupným zvládnutím technologie jeho vytěžení – jistě.
  To byl odpad. A teď odpadky, zbykty jídla, kosti mastné papíry, nedefinovatelné obaly všeho druhu, to je ta cennost? No pak je někdo blázen.
  Já nejsem ochoten skladovat tenhle bordel někde doma v jakékoli jakože přetříděné formě. A jestli někdo je, pak si ho rád prohlédnu a jeho příbytek taktéž.
  A ještě ta pozitivní motivace. Jsem naprosto pro. Tím spíš že jsem napravený kuřák vím cosi o motivaci. Přestože je škodlivost kouření na zdraví kuřáka a okolí dostatečně desítky let prokázána, a já s tím byl dopodrobna obeznámen, hulil jsem dvacet let jako fabrika. Zdraví nezdraví, motivace nemotivace. Až jsem se prokouřil k sedmi tisícům měsíčně, tak jsem to zahodil. Ale kdyby to nebylo sedm, ale třeba tři, vesele bych hulil dál, to mi nepřijde jako nějaká zásadní suma. Takže když motiv, tak finanční, na nějakou zodpovědnost za prostředí ti každej peče. Teda krom šílenejch ekoteroristů a také krom těch co to dělají s rozumem. Do této míry k tomu jsem ochoten přistoupit nic víc. Nepodřídím život tomu, že budu přemýšlet jestli špunt od piva do plastu, či směsi.

 15. Venca napsal:

  Nebudeš muset přemýšlet. Pivo taky zakážou.

 16. Libor Furbacher napsal:

  Libor Furbacher říká: Váš komentář čeká na schválení.
  Čtvrtek, 6. 10. 2016 v 14:37

  Jo panove se zelenejma si jeste uzijete .Oni proste chteji zachranit svet za kazdou cenu,[tu cenu budete platit Vy]nemaj zadnej komprehensive financni plan a uci se za pochodu.
  Prvne je to kompostovani.Kdyz zjisteji ze kompostovani se neda delat ve meste ve velkem ,protoze se vsechna zvirena tam zacne stahovat.Hlavne krysy.

  Pak na vas prijdou aby jste si nainstalovaly do kuchyne garburator .To rozseka kuchynsky odpad a splachnete to odpadnich vod.Zni to pekne ale za par let se to zakaze ,protoze se to usazuje a ucpava to mestkou kanalizaci a voda se tezko cisti.Coz stoji miliony.

  A tak porad dokola.Hlavne trvejte na tom at vam reknou co kolik jejich idea stoji,nez jim date hlas.
  Ps.Poslal jsem to uz jednou z odkazama ,ale neulozilo se to.

 17. VladimírV napsal:

  Vážený pane šéfredaktore Klukane,

  Dodávám. Jemně jsem Vám naznačil, že pokud Vy jako nesporná novinářská autorita, která má možnost ovlivňovat veřejné mínění, sdělí, že by k referendu nešel, má to větší dopad než názor kohokoliv z běžných občanů jako jsem například já.

  Otázky referenda mají stejnou váhu a proto se posuzují stejným způsobem. To je nezvratný fakt.

 18. Klaus Mike Hübner napsal:

  Zatím, pane Furbachere, jsem myslel, že Vám jde o slušnou a především věcnou debatu, ale když teď čtu, co tady „melete“, tak o to silně pochybuji…

 19. petr klukan napsal:

  Pane Havlíčku, teď už opravdu nevím, – já jsem někde napsal, že bych k referendu nešel?

 20. XXXXX napsal:

  No a zase. Klukan neřekl, že by nešel, řekl, že kdyby mohl, by volil spalovnu. Tak a jsme zas u toho o co vám zeleným maškarám jde. Demagogia a zase demagogie.
  Hýbner: Jedinej kdo tu mele jsi ty. Ty a ti dva tví spoluzelení.

 21. VladimírV napsal:

  Vážený pane šéfredaktore Klukane, určeno i pro pana XXXXX.

  Od lidí Vašeho postavení neočekávám, že by bez donucení přímo napsali: “ K referendu bych nešel.“. Vycházeje z Vašeho prohlášení, že byste cestu k existenci spalovny neuzavřel, spolu s tím, že tato otázka referenda je klíčová, a zároveň z textu Vašeho článku, kdy hovoříte o zastáncích a odpůrcích referenda nikolliv spalovny, vyšlo mi, omlouvám se, pokud se mýlím, že nejste zastáncem referenda. Pokud ne, prosím o Vašii odpověď na otázku: „Pokud byste byl občanem Jihlavy. zúčastnil byste se referenda o odpadech.?“ Kvůli možnému ovlivnění občanů netrvám na Vaší odpovědi do ukončení hlasování.

  Děkuji Vám. Zdraví Vladimír Havlíček

 22. XXXXX napsal:

  Co je to za blábol. Ježíš vždyť to tam jasně napsal. Nevím co nejasnýho na tom je. Teď vím proč vás zelený nesnáším.

 23. VladimírV napsal:

  Pene Fürbachere,

  zkuste opravdu věřit tomu, že nepatřím mezi Zelené a nehoním si politické triko za žádnou jinou politickou stranu.

  Nevím, zdali jste zastáncem silové politiky, a dokonce by mi ani nevadilo, když mají její představitelé svobodnými volbami potvrzený mandát většiny občanů. Ve městě, ve kterém jsem se narodil, které mám rád, si nepřeji, aby radniční koalice, která zastupuje menší část obyvatel Jihlavy, s poukazem na svoje výsadní práva daná zastupitelskou demokracií, usilovně bránila občanům v realizaci jejich Ústavou zaručených práv.

  I pro mne platí, že svoboda je poznaná nutnost, a „tu budu bránit, i kdybych měl zůstat sám“. To naštěstí nejsem. a za to jsem rád.☺

 24. Jan P. napsal:

  Vážený pane Kluklane,i šéfredaktor privátního regionálního deníku jako jsou Jihlavské listy ,které mají blízko k ODS má právo vyjádřit názor.Nejste jenom šéfredaktor JL ale i občan.

  Nejsem jediný,který si myslí,že ODS už dávno ze svého názvu měla vyškrtnout dvě slova :Občanská a demokratická.
  Abych nebyl pro vás zaujatým.O něčem podobným by klidně mohla uvažovat i naše největší levicová strana-ČSSD.Název sociálnědemokratická by klidně mohla vynechat.Jak u ODS tak ČSSD by to odpovídalo více realitě a mate to zbytečně voliče.

  Vím,že tato otázka nebude pro vás příjemná a nečekám na ní odpověď:
  Proč zpravodaj radnice(Placené daňovými poplatníky)NESLOUŽÍ OBČANŮM ?
  Nebo jste jiného názoru ?

  Nezisková organizace Oživení na jaře 2015 provedla obsahovou analýzu pěti set čísel radničních zpravodajů celkem stovky samospráv s cílem vyhodnotit rozsah cenzury a jejich zneužívání k politickým cílům.
  Studie neziskové organizace Oživení tvrdí:Místní politici mají až příliš velký vliv na tvorbu obsahu radničních zpravodajů, upozorňuje studie neziskové organizace Oživení. Výsledkem je jednostranné a neobjektivní informování o dění v samosprávách a potlačování alternativních názorů.
  Zkušenost běžných občanů a čtenářů radničního zpravodaje v Jihlavě je taková,že studii musí dát jednoznačně za pravdu.

 25. Venca napsal:

  Ježiši – tak když se to jmenuje Noviny Jihlavské Radnice, tak tam asi těžko budou karikatury primátora, ne ?
  Bože dobrej, to je jak u blbejch…

 26. VladimírV napsal:

  Venco,

  Radnice za peníze svých občanů provozuje tisk pro svoje potřeby. Ne, to není samozřejmě pravda.. Naštěstí 100% neslouží ke hlásání Slova Božího, nicméně významnou exkluzivitu má.
  Je ovšem odpovědností a svědomím každého z přispěvatelů, jak daleko má jeho příspěvek k pravdě.

 27. berka napsal:

  Něco jako Běhounkovy předvolební billboardy za peníze kraje – to taky nikomu nevadí…

 28. petr klukan napsal:

  Panu Havlíčkovi: Je to o kdyby, nejsem v té situaci, neboť tu nebydlím. Pokud bych šel, na první otázku bych odpověděl ne, na zbylé dvě ano.
  Panu Janu P.: To jsme odbočili ke zcela jinému tématu. Radniční noviny mají redakční radu, která rozhoduje, co bude v novinách.
  Máte pravdu, že řada radničních novin nevypadá, jak by měly vypadat dle zákona 305/2013. Zákon vznikl jako odpověď na zneužívání radničních novin vládnoucími stranami na radnicích. Na druhou stranu si ale řekněme, jak by radniční noviny měly vypadat? Volání po vyváženosti se může velmi lehce zvrtnout v snůšku protichůdných názorů členů zastupitelstev, ze kterých si občan jen těžko dokáže udělat objektivní názor. A mohli bychom se dostat do situace, kdy by radniční noviny vlastně vypadaly jako běžné noviny (vlastně mnohem hůře, neboť by v zájmu „objektivity“, neměl redaktor právo do toho zasahovat)- v nichž redaktoři pracují na tom, aby byly vyvážené a objektivní. Můj osobní názor je, že k tomu by radniční noviny neměly sloužit. Měly by suše vysvětlovat a konstatovat rozhodnutí zastupitelstva – to ale neznamená, že by velké „věci“ neměly konzultovat prostřednictvím novin s občany (zjišťovat jejich názory apod.).
  Ano, Jihlavské listy mají určitě blíž k pravicovému vidění světa než k levicovému. Všimněte si ale, že propagovaná ODS je inzercí. A podívejte se na články, které jsme psali o politických stranách. Myslím, že z nich je patrné, že ODS v minulosti ani v současnosti nešetříme, naopak jsme na ně možná přísnější, neboť jsme s ODS (kvůli naší ředitelce, která je členkou ODS) spojováni. Kandidátovi Geistovi z ODS jsme dokonce pozdrželi i článek, který je připraven k otištění (o spisovateli Ferdinandu von Saarovi), neboť to je před volbami nevhodné a neetické vůči ostatním kandidátům.
  „Běhounkovy“ billboardy byl velmi chytře provedený marketingový tah, k němuž asi nevědomky přispěla Krajská hospodářská komora a Agrární komora. To vnímám jako silně neetické.

 29. VladimírV napsal:

  Vážený pane šéfredaktore Klukane.

  Děkuji Vám za odpověď. Předpokládám, že Vámi uvedené slovo „kdyby“ nemá neurčitý význam v tom smyslu, že byste jako občan Jihlavy k referendu šel nebo nešel. Taková vyhýbavá odpověď je rozhodně nehodná člověka Vašeho formátu.

  Vaše přiznání k pravicovému vidění světa v JL mne nikterak netrápí. Ať kdo chce nebo ne, svět lidí je z podstaty takto postavený. Jeho běh je doprovázený soupeřením jedinců, seskupení, či států. Protiklady a jejich trvalý střet vedou k pokroku. Leckdy ovšem ke konfliktu, jak už to v přírodě chodí. Extrémní omezení svobody jedinců pak k totalitě, v lepším případě pak aroganci mocných (viz martyrium kolem jihlavského referenda). Obojí nemá nic společného se svobodnou společností, ve které žijeme.

  Zkusím věřit tomu, že je jakákoliv předvolební reklama byla plně hrazená tím, kdo ji poptával. A to včetně rozhovorů s vybranými kandidáty (vybranými jedinci).

  Přeji Vám klidný volební víkend. Vladimír Havlíček

 30. petr klukan napsal:

  Pane Havlíčku, proč vyhýbavá? Je pravdivá! Nebo pravdu nechcete? Před rozhodnutím jít k referendu nestojím, proto jsem nad tím hlouběji nepřemýšlel, jestli by mi stálo za to jít k referendu, když na tu první, pro mne zásadní otázku, odpovídám ne.
  Reklama je reklama, rozhovory nebyly placené, ale redakční. V Jihlavských listech narozdíl od některých jiných novin to zřetelně oddělujeme. Kandidáty (strany) jsme vybrali podle klíče, který jsme zveřejnili. Pravda, kandidátovi na senátora, panu Kučírkovi jsme prostor nedali. A jasně jsme to napsali a je z toho zřejmé proč. Myslím, že se chováme velmi transparentně.

 31. Jan P. napsal:

  Děkuji Vám pane Kluklane za odpověď.
  Nemyslím si,že tvorba obsahu radničních novin, aby svým zpravodajstvím a informacemi o dění ve městě se stal pro nejširší okruh čtenářů vyvážený a seriózní informační zdroj a nesklouzlo to k bulváru apod. není tak složitý.
  Bez politické vůle a kvalitní redakční rady- radničních novin se to rozhodně neobejde.Je politická vůle ? Dala by se sestavit kvalitní redakční rada ?
  Objednávka či oprávněný požadavek u veřejnosti,který si tuto veřejnou službu ze svých dání platí tu delší dobu máme.
  Radniční noviny nemohou v demokracii sloužit za peníze daňových poplatníků jako čistě stranická propagace vládnoucích politiků ve městě.Takové tištěné noviny, ať si financují jenom vládní politici,zastupitelé a členové jejich stran nebo volič,který jim dal ve volbách svůj hlas.

 32. Venca napsal:

  Hele prašivky zelený,kdo rozesílal ty sms,ať lidi jdou k referendu a hlavně JAK MAJÍ HLASOVAT!!!???

 33. Libor Furbacher napsal:

  Pane Hubner me jde vzdycky o slusnou a vecnou debatu.Pouze to vezme nekterym dost casu aby to pochopily.
  http://www.mestojablonec.cz/cs/zivotni-prostredi/odpady/dalsi-informace/kompost-u-vas-doma.html
  liberec.idnes.cz/jablonec-premnozili-se-potkani-vyhubte-je-fim-/liberec-zpravy.aspx?c=A170331_085929_liberec-zpravy_jape
  A vsimnete si toho zduvodneni.Mirna zima.Ale to nejdulezitejsi az na konec “naklady hradi majitele nemovitosti.

Leave a Reply