Blog Jihlavských listů

Miroslav Tomanec, Ing., MBA
129- Stavební inženýr, restauratér, vinárník a pivovarník na penzi. Dnes už jenom kavárník a bývalý koaliční zastupitel, aktivně se snažící ovlivňovat chod našeho krásného města.

REKONSTRUKCE ZIMÁKU? ROZHODNĚ ANO, ALE URČITĚ NÉ TAKTO! DÍL 3.

Miroslav Tomanec, Ing., MBA | Úterý, 18. 10. 2016 v 5:26

Nejprve je třeba pochválit a ocenit. Já vím, že to zní divně zrovna ode mne, ovšem fakt to tentokrát myslím velice upřímně a bez ironie. Protože projektanti Buchta s Žákem a jednatel Ščerban odvedli velmi dobrou práci, když nám včera poprvé předvedli, jak by nová extraligová aréna na místě našeho stařičkého zimáku reálně mohla vypadat. Dva roky velice intenzivně a pár let předtím okrajově se touto problematikou zabývám a zodpovědně prohlašuji, že tak dobrý materiál k věci tady ještě nikdy nebyl. Ovšem je zapotřebí si uvědomit, že reálná příprava této klíčové investice města tímto teprve právě začala. Je nutno v zárodku odmítnout názory, že se to už „připravuje“ víc než deset let. To je ten největší blud, ve kterém nesmíme žít, abychom se opravdu posunuli dál. Jelikož  kdyby něco takového, jako jsme viděli včera, bylo k dispozici před 10, 5 a nebo i před 2 léty- tedy na začátku tohoto funkčního období-byli bychom dneska už mnohem, mnohem dál. Protože tato současná studie musí teď projít oponenturami, velice pečlivým zvážením pro a proti, porovnáním s jinými variantami a jinými městy, důkladným posouzením všech dopadů. Ano – diskuse – a dlouhá a pořádná. Odpůrci tohoto názoru a netrpělivci mohou samozřejmě poprávu namítnout – takhle kecáte už spousty let, už něco konečně dělejte! Ať nám staďák takhle nepadá na hlavu ! Ale je třeba si uvědomit, že reálně diskutovat aby to mělo nějaké reálné východisko se dá nad něčím, co je opravdu reálné – a to je tady bohužel až dnes v práci těch tří výše jmenovaných. A to tu ty všechny roky opravdu vůbec nebylo !Je zapotřebí si tím za každou cenu projít, protože jinak  je rozhodování velice povrchní, neodborné a nezodpovědné. Předtím to byly opravdu jen plané řeči – co by, kdyby, bez podkladů, bez komparace a furt dokola.

Tady už  se dá opravdu něco dělat, ovšem musí se v tomto duchu velice intenzivně pokračovat. Ale. Ne tak, jak velice trefně poukázala vedoucí odboru rozvoje města paní Kottová, že 20.9.2016 , tedy  před měsícem, bylo nejvyšší autoritou města, to znamená zastupitelstvem, rozhodnuto že se toho všeho ujme operativní a akční řídící výbor a on do dneška ani není zřízený! Ne tak, že se bude s velkou intenzitou zpochybňovat  rozhodnutí o potřebě stejně důkladně pracovat i  na alternativách!  Ne tak, že si budeme pořád lhát do kapsy a považovat umístění a čas stavby zimáčku za správné řešení jak při každé příležitosti neopomene zdůraznit exprimátor Vymazal a ještě poukazováním na ten trnitý zrod demagogicky („…. a přece se to přes mnohé nepřející hlasy nakonec povedlo….“) oponovat  oprávněným obavám z aktivistů, kteří snadno můžou úplně vše zhatit. Ne tak, že tento pořád bohužel politicky silný přítel starých pořádků bude konstruktivní diskusi hasit hned v zárodku neomaleným umlčováním  zástupce opozice pana Mayera až do té míry, že ho z jednání doslova vyžene. Ne tak, že oba hlavní představitelé nejsilnější vládnoucí strany , tedy primátor a náměstek velice krátce po zahájení diskuse jednání opustí  kvůli něčemu důležitějšímu. Tím vším se totiž navozuje dojem, že už je „splníno“. Není ani omylem.

Protože teprve teď se mohu dobrat k tomu, co jsme to včera vlastně  viděli. Pouze zatím  prostorovou studii, kde se podařilo obdivuhodně projektantům narvat vše, co pan Ščerban chtěl, tedy extraligovou arénu pro 5.000 pouze sedících diváků se sociálním zázemím a příslušenstvím, 22 šaten, 5 sky boxů, 6 bufetů a jednu minirestauraci, kanceláře.  Hospoda Posilka se zbourá a bude tam cosi jako sklad a nad tím minitělocvična zhruba na stejném půdoryse. Absolutně chybí jakákoliv regenerace a rehabilitace s výjimkou sprch a masážních stolů, padnout  musí i VIP jak ho známe dnes, nebudou žádné komerční prostory které by mohly pomoci se sponzory, mizí nynější kotel – ten bude za brankou a na sezení, už je jasná smrt prvního velkého stromu a úbytek zeleně z parku na úkor zpevněných ploch….Na provizorní šatny sloužící zimáčku se už nebude přebudovávat současné nové podzemní parkoviště (přece jenom odvod splašků by byl dosti komplikovaný….) ale postaví se jako první 4 šatny u spojovacího krčku, které  se nějak budou moci během stavby využívat. A namísto odtěžení zmrzlé zeminy se tento problém vyřeší piloty. Spoustu otazníků zůstává, projektant se obává zejména absurdních tepelně technických předpisů, je třeba dotáhnout „boj“ s hasiči, hodně se zamyslet nad fasádami a především nad vlivem stavby na životní prostředí a organizací výstavby. To bude nikoliv oříšek, ale kokosový ořech.

Pro mne osobně je nade vše první náznak tolik potřebné komparace – zde s třineckou Werk arénou – při stejných nákladech, tedy 600 mil Kč , dostaneme  u nás stadion zhruba skoro o třetinu menší (v Třinci 140 tis m3, u nás 110 m3 obestavěného prostoru). Kdo tam byl tak mně možná dá za pravdu, že tak velikánsky ten prostor  v porovnání s našim fakt nepůsobí – ale to nejde objektivně posoudit jenom takhle od stolu, je zapotřebí opravdu srovnávat srovnatelné. A zabývat se otázkou v této souvislosti – budou tyto obrovské veřejné  prachy opravdu správně, účelně a nadčasově  vynaloženy ?  A tak teď hurá do Třince a nejenom tam, je třeba to co je teď nakresleno opravdu pečlivě posoudit a porovnat ( pokud by se chtěl někdo přidat, tak nějaké místo v autě ještě najdeme…).  Protože to, co se teď rozhodne  musí být fakt podložené – to není nic srovnatelného s minihrůzami typu pařeniště na náměstí, pásovinové stojany na kola, šílená šestka a terminál-neterminál, Český mlýn bez jakéhokoliv sociálního zázemi…. Tady jde fakt do tuhého.

22 komentářů k článku “REKONSTRUKCE ZIMÁKU? ROZHODNĚ ANO, ALE URČITĚ NÉ TAKTO! DÍL 3.”

 1. VladimírV říká:

  Vážený pane Tomanče,

  oceňuji Vaši snahu o podsvícení výdajově nejvyšší investice v Jihlavě, která je na pořadu dne. Při vší úctě, chybí mi jedna „maličkost“, a to je sestava investorů. Dodávám, že pokud to bude pouze město, tedy se nenajdou významní spoluinvestoři z řad soukromého sektoru, znamená to dvojí. Jednak, že město hodlá krmit svého otesánka samo, a to nemalými výdaji, a proto nevyvíjí efektivní snahu najít spolufinancování, druhak, že se do stavby investoři prostě nehrnou, protože jde o neefektivní záležitost. Takže žádný spěch, jde o peníze nás všech. Tady prostě musí stát za rozhodnutím nejen politická, ale i faktická odpovědnost těch, co dají projektu zelenou.

  Pokud pojedete do Třince, zajímejte se i o takovou „maličkost“, jakou je způsob financování tamního hokeje, a vůbec, i života občanů. Např. MHD. A posuzujte prosím srovnatelné . Děkuji.

  Zdraví Vladimír Havlíček

 2. blade říká:

  Když zimák, tak pro všechny občany Jihlavy a ne jen pro vyvolené!

 3. matlv říká:

  Uvedený blog pana Tomance je pokračováním jakoby fundovaného posouzení realizace (spíše nerealizace) přestavby HZS v moderní arénu. Zdánlivě moudré úvahy přecházejí v mentorování (česky poučování) všech, kteří již mají dost dlouhodobých tahanic kolem této akce. Ve skutečnosti se jedná o hledání všech možných i nemožných „blech“ pro opakované ovlivnění myslí zastupitelstva, že takto ne!
  Po zhlednutí zasedání posledního zastupitelstva k otázce přestavby HZS jsem nabyl dojmu, že trend prezentovaný především manžely Mayerovými a souznějící i s mnohými dalšími zastupiteli, je racionální a tudíž již nezvratný.
  V době, kdy se blíží termín bezpečné životnosti konstrukce střechy jsou takové dalekosáhlé rozbory již zcela mimo mísu a osobně věřím, že nenaruší pokrok v celé záležitosti nastolený v poslední době.
  I odhadovaná cena je dle mého názoru pro krajské město akceptovatelná.

  K předešlému komentáři jen sděluji, aby uvedený pán si zjistil jak to bylo s výstavbou nové arény v Liberci. Město celou výstavbu profinancovalo a splácí ročně 52 mil Kč. To je úroveň krajského města a jeho péče o kulturní a sportovní vyžití jeho obyvatel. A to Liberec ani náznakem není symbolem čsl. ne-li evropského hokeje jako je JIHLAVA.

 4. XXXXX říká:

  Naprostej souhlas. Ale osobně to vidím tak, že to město postaví a za pár let to pak „nezbude“ než pod cenou prodat nějakému obětavému spasiteli.

 5. Ar říká:

  Bych se nedivil kdyby se už nějaký obětavý spasitel rýsoval.

 6. Miroslav Tomanec říká:

  Vladimír Havlíček :v tom je právě ten zakopaný pes – jestliže předchozí a bohužel i současné vedení města již po dvě desetiletí velice účinně, byt latentně brání privatizaci Dukly a zůstáváme tak naprostou raritou mezi všemi 29 kluby naší země, tak nelze přece očekávat že jiná situace bude při přípravě takovéto investice! A seznam investorů, byť nedobrovolnych, je přece dostatečně známý :je jim seznam všech daňových poplatníků našeho města! Všude jinde se tyto stavby budují v kombinaci s komerčními plochami, ovšem je nutno objektivně přiznat, že tady se o ničem podobném mluvit nedá z prostorových důvodů – jak pravil jeden projektant – medvěda do zaječího kožíšku nenarveš. Takže chybí zde to základní a prvotní – jakékoliv motivy pro případné další spoluinvestory.

 7. VladimírV říká:

  Pro pana Tomance:

  Rezignace na zatraktivnění zimního stadionu pro soukromý sektor je výrazem kapitulace zdravého rozumu v řadách zastupitelů. Není pravda, že jde pouze o využití prostor stadionu. Existence klubú (nemyslím tím jen prvoligovou Duklu) a hlavně jejich úspěchy mohou být dobrým lákadlem pro zviditelnění firem. Jenže, tomu jak je známo z minula, bylo víceméně bráněno, resp. nebyla podporovaná takováto marketingová strategie. Proč asi?

  Řekl jste to správně, my všichni jsme spoluinvestoři existence Dukly. S tím, že máme pramálo možností k praktikám rázně říci své, protože tahle polévka se vaří na radnici.

 8. Miroslav Tomanec říká:

  Vladimír Mátl : Tři čtvrtiny svého dlouhého profesního života jsem strávil ve stavebnictví a byl jsem u přípravy několika velkých projektů. Mohu tedy srovnávat. Ovšem to, jak vedení města přistupovalo po nejméně 10 let k přípravě, či vlastně nepřípravě této složité investice , opravdu nemá obdoby. Ovšem dnes jsme již naštěstí zatím, reálná příprava právě začala. Už i teprve. Já nehledám žádné blechy na

 9. Miroslav Tomanec říká:

  něčem, co jsem viděl v pondělí poprvé. To chce opravdu delší čas. Já celou záležitost začínám veřejně posuzovat s vědomím zodpovědnosti jednoho ze 37, který bude muset v této záležitosti nakonec spolurozhodnout.
  A právě pan Mayer, další takový, o kterého se opíráte, přinesl na minulé jednání zastupitestva zcela převratný směr v pohledu na celou věc, když začal žádat za svůj zastupitelský klub aby se reálně a vážně začalo jednat o dalších alternativách. Obratnou manipulací přátel starých pořádků se však podařilo tento návrh rozmělnit do podoby, že umožňuje dnešní vágní výklad a to bylo také jednou z příčin jeho silné roztržky s panem Vymazalem, po které jednání opustil.
  Za srovnání s Libercem velice děkuji… Ano, souhlasím, je třeba si to neustále připomínat : Liberec – soukromý klub, silný privátní majitel s ambicemi vrcholícími loňským titulem. Jihlava – majitel komunál, jediný v republice, bez naděje na změnu odsouzen takto navždy ke druhé nejvyšší soutěži. Liberec – 100 tis obyvatel, rozpočet města 1,6 mld Kč, Jihlava – 50 tis obyvatel, rozpočet města 1,1 mld Kč. Liberec – hala jako součást sportovního areálu s 35 sportovišti a řadou komerčních možností, m.j hotel – a kompletní rehabilitací , Jihlava – velice stísněný prostor bez jakýchkoliv komerčních ploch a možnosti rozvoje. Liberec – 900 parkovacích míst přímo v areálu (!), Jihlava – několik desítek pod zimáčkem….A samozřejmě naopak Liberec – tradice a historie 0 ( dokonce jednu dobu béčko Dukly ), Jihlava – stále nejúspěšnější klub země. Ale z toho se nedá takto žít věčně. Vlak nám zcela ujel.

 10. VladimírV říká:

  Vážený pane Tomanče.

  S Libercem bych raději nesrovnával. Je to jedno z nejzadluženějších krajských měst, které se mimo jiné vycukalo na organizaci MS v lyžování. Rozprodalo svůj bytový fond a je na hraně krachu.

  Takže nevlastnictví hokejového klubu městem Liberec je mimo hru. Tak jak jihlavšté konšelé odhlasovali, že divize odpadového hospodářství SMJ musí být soběstačná, a podle toho nastavili i poplatky za odpady, mělo by město podobným způsobem přistupovat k problému zimního stadionu. Podporovat sport, to ano, ale uvážlivě a hlavně nezahnat Jihlavu do finančních problémů.

 11. matlv říká:

  Vážený pane inženýre Tomanče,
  já při svých oponenturách vůči vašim příspěvkům vycházím z jednoduchého faktu – na to vše co zde teď 2 roky před uzavřením HZS z důvodu statiky konstrukce střechy je již poněkud pozdě a nadbytečné.

  Pokud je mi známo, i když Duklu vlastní město, tak na profesionální A týmu již nepřispívá. Díky obětavosti jednatele B.Ščerbana se daří krok za krokem posunovat největší fenomén Jihlavy, tj. hokej, stále dopředu (jestli máte rád hokej všimněte si jak se letos daří mládeži Dukly). Dokáže naplnit rozpočet tak, že hokej v Jihlavě neskomírá, ba naopak výrazně sílí, i když bohužel návštěvy tomu neodpovídají. Nevím, ale zdá se, že patříte k těm, kteří Duklu vidí, bez jakéhokoli ohledu na to, co jihlavský hokej znamenal pro čsl. hokej jako symbol minulého režimu. Vaše stanoviska mi někdy připadají poněkud kverulantská, i když se nechci dotknout vaší stavařské erudice. Nevím jestli sport je vaše parketa, ale mám obavu, že vzestupu Dukly potažmo jihlavskému hokeji moc nepřejete.
  Nyní je čas pouze a jen táhnout všichni za jeden provaz a realizovat to co předložili architekti.
  Jen na okraj daňoví poplatníci financují silnice, aby nejezdili po prašných stezkách. Kulturní sportovní vyžití si určitě také rádi zaplatí, aby neseděli doma, jak někdy za dávných časů.
  Vaše soustavné připomínky k procesu přípravy stavby bych ponechal na novém moderním sytému FIDEC, jak navrhl pan Mayer a ztotožňuje se s tím i nám. primátora pan Výborný
  Srovnávat jednou skvělou arénu v Třinci , podruhé vypočítávat jak perfektně je řešena nová víceúčelová hala v Liberci je sice vyjádřením toho, co máte v názvu „ANO ALE TAKTO NE“. Jsme ale v Jihlavě, střecha dožívá, máme v prostoru HZS „zimáček“, v blízkosti u Billy vhodný prostor pro parkovací dům (viz např. v Ústí nad Labem v centru města) aj. Každé město má specifikum.
  Že nezbývá dle studie přestavby HZS možná vhodný prostor pro pěknou velkou restauraci. kterou by jste třeba rád provozoval (určitě ekonomicky lákavé v místě , kde se shromažďuje velký počet lidí), je asi fakt. Promiňte, to jen spekuluji, protože stále tápu proč teď, když se zdá, že přestavba HZS se dostala do reálného stádia, se tolik negativně angažujete, i když se snažíte to zastírat. Nechte to na přípravném řídícím výboru a na systému FIDEC, a zkuste se věnovat ještě více tomu, v čem v Jihlavě podnikáte. Bude to prospěšné pro obě strany.

 12. berka říká:

  No, podle mě se na zimáku sice občas shromáždí hodně lidí, ale po zbytek času je tam celkem mrtvo, případně jsou tam děti (navíc sportovci 🙂 ) – a ty velkou restauraci asi zase nějak extra moc neuživí. Takže tohle si myslím podsouvat p. Tomancovi není úplně správné. Já když nad tím přemýšlím, proč vlastně MUSÍ být stadion uprostřed města. Dnes, v dnešní době ? Kdo dneska jede autobusem nebo vlakem na hokej ? Většina lidí je buď místních (MHD) a nebo jezdí autama. Kdyby se udělal stadion někde hned za městem (škoda že třeba ty pořád plonkovní kasárna na Pístově jsou už opravdu moc daleko), bylo by tam dost místa pro komerční věci (obchody, co já vím, třeba autodráha, fitcentra, bowling…) a návštěvnost by byla třeba stejná, ne-li větší. A nebo co třeba zplanýrovat pětadvacítky (kasárna naproti Hlíně), udělat zimák tam (ačkoliv přiznám se vůbec nevím, jestli to v důsledku není ještě menší plocha než stávající HZS) a na místě stadionu co je teď udělat třeba parkoviště pro návštěvníky zápasů(a třeba i ten parkovací dům, který když užm tak by tam byl možná i šikovnější než u Billy) ? Park by zůstal jak je a nepadl by ani jeden strom. Samozřejmě je to třeba úplná hovadina – ale prostě mě přijde, že se žádné další varianty nezvažujou a nehledají, jenom se řeší jestli zimák ano nebo ne, tam kde je teď…

 13. Miroslav Tomanec říká:

  Pane Mátle, já už bych tady fakt nechtěl pitvat jak je to s financováním Dukly z městských prostředků – uvedu to zvlášť v některém z dalším příspěvků. To co píšete, tedy že město na profi hokej nepřispívá ani korunu je mantra, takto často příznivci starých pořádků používaná a která je úplně nesmyslná pro toho, kdo se na tuto problematiku chce podívat opravdu objektivně – stačí si prostě uvědomit naplno to, že všechny prostředky, tedy na mládež, na provoz zimáku i na áčko jsou soustředěné v jediných rukácha za současné politické konstelace je rozkrytí skutečného stavu zcela nereálné. A dát si při té příležitosti do souvislosti to kdo ten klub vlastně vlastní. Tedy erár. To je třeba opakovat furt dokola, protože to je to nejpodstatnější.
  Pana Ščerbana velice obdivuju, stejně jako vy. Je to první porevoluční jednatel, který v těchto podmínkách opravdu umí chodit…..
  FIDIC ( nikoliv FIDEC jak píšete) sem prosím netahejte – to je pouze technikálie, která s podstatou fakt nemá nic společného.Věřte, že už jsem se s tím mnohokráte setkal, není to nic nového ani moderního, je to prostě jenom technický postup s jiným přístupem, který nic neurychlí, jenom přenese zodpovědnost.
  Fanda jihlavského hokeje jsem velký, právě proto ho chci zachránit a velice mu přeji budoucnost, nikoliv tohle pomalé umírání a to se může pan Ščerban třeba roztrhat – nic jiného to v současných majetkových poměrech není a nebude. Nejsme totiž opravdu až tak výjimečně pro toto zapálené město a nemáme a naštěstí ani nikdy mít nebudeme 11 radních a 37 zastupitelů věrných fanoušků, kteří by kolektivně nahradili někoho jako je třeba námátkou v Brně Zábranský.V LIberci Syrovátko. V Třinci Chrenek. V Chomutově Veverka. V Boleslavi Slabý. V Plzni Straka.V jihlavském fotbale Vaculík. A ty prachy tam sypali jako oni. Takto – pokud se bude nadále účinně privatizaci bránit a hlasy jako váš tento stav hájit, tak Dukla pomalu umře. A tedy i díky Vám. A mně to bude velice líto. Protože ta doba, ke které vzhlížíte už je dávno pryč. Ve světě už je dávno vše jinak. Vládnou peníze. Bohužel.
  S tou restaurací jste mně velice rozesmál. Jednak byste to nemohl tvrdit, kdybyste znal zaměření našich podniků v centru, od kterého se neodchylujeme a jednak tato sféra je již jednou pro vždy vyhrazena pro jistého nejmenovaného rakouského podnikatele, který si tyto prostory dokáže koupit, protože na to prostě má, na rozdíl od nás A je to tak správně. Nezbývá než doufat, že i v hokeji peníze za tuto transakci jsou použity správně a ku prospěchu sportu. A jsme zase u toho. Ve fotbale, kde je stav s tímto občerstvením stejný, o tom nepochbuji, je tam totiž privátní majitel, který si to jistě dokáže pohlídat. A tady v hokeji zase nevím. Neprůhledný erár. K přesvědčení o čistotě jistě nepřispívá ani soudní spor, který vede předchozí provozovatelka občerstvení na HZS s HC Dukla s.r.o. protože musela právě kvůli tomuto novému provozovateli narychlo svoji živnost opustit, aniž byla pravděpodobně dodržena stávající smlouva….
  Se střechou je to pane Mátle, další velice nebezpečný mýtus. Že to není pravda a střecha ještě vydrží odhalil již dávno pan arch. Beke, koaliční radní a zastupitel za ODS, velký odborný odpůrce nynějšího postupu – bohužel však na prvním místě straník, držící nakonec při hlasování vždy především stranickou brázdu….A je především třeba vytvořit přesně takovýto tlak, aby se hodně spěchalo a další alternativy prostě nebyl čas. A proti tomu jsme tedy zcela zásadně.
  Mimochodem, k tomu co vymysleli „architekti“ jak píšete a jak by se mělo držet za jeden provaz, doslova tento další architekt veřejně uvedl v souvislosti s tím, že by se mohl stát členem řídícího výboru této akce :Studii jsem si prohlédl. Jako pedagog bych dal známku 4. Účastí v řídící skupině, která by měla za úkol realizovat stavbu dle navržené studie, bych popřel vše, co celý profesní život prosazuji….. Konec citace.Je k tomu třeba další komentář ?
  Celkově Vám musím, pane Mátle, velice poděkovat za tuto diskusi a těším se na Vaše další argumenty. Především mně opravdu hodně pomáháte v orientaci při rozhodování o tomto problému – a to píšu opravdu bez špetky ironie a i když už jsme názorově na zcela jiných pólech. Je vždy dobré podívat se na věc i jinými očima a zvážit všechny názory i hlediska. A já bych chtěl jediné – a to vynaložit veřejné peníze co nejúčelněji, nadčasově a tak, aby to naše město opravdu posunulo vpřed. Ale to vy jistě také. Nepochybuji, že v tomto bodě se opravdu shodneme….

 14. Miroslav Tomanec říká:

  Pane Havlíčku, a co tedy další referendum ? Zkušenosti již máte… a do obecních voleb by to přesně vyšlo….

 15. VladimírV říká:

  Pane Tomanče,

  doufám, že to byl pouze pokus o vtip. Ano, zkušenosti máme, a velké, zejména z toho, jak nemilosrdně dovedla radniční suita zatočit s občanskou aktivitou v Jihlavě. Zato Vy máte velkou příležitost, jak se zasazovat o to, aby referendum vyhlásilo zastupitelstvo. Do toho! Do toho!

 16. XXXXX říká:

  No to to dopadne.

 17. arthur říká:

  Pane Tomanče,
  jestli počítáte všechno tak, jako když 110 je o 1/3 menší vůčí 140, tak vám návštěva Třince moc nepomůže.
  Stejně tak tvrzení že jsme v bodě 0. Sám vám mohu přeposlat podklady které město prezentovalo zájemcům za posledních 15 let.
  1.Huňáčkova přestavba.
  2. tuším vylepšená variantas bouráním a kulatým hledištěm
  3. Žákova varianta
  4. Buchtovy návrhy
  5. Aktuální Žák + Buchta

  Stávající VIP je to co pohřbilo zimák. Ten měl být tam co je dnes hospoda a mohlo se ladit jen hlediště do Učka.
  Že tam v aktuálním návrhu chybí nějaký společný prostor pro VIP a ostaní osobnosti je bohužel pravda ale holt se někam musely vejít ještě kanceláře dukly.
  Nedostatek regenerace u šaten by se třeba mohlo nějak řešit přístavbou u šaten k pivovaru? V budoucnu.
  A ještě bych se rád zastavil u vlastnění klubu městem, zkusím to otočit… Zmiňujete sám Veverku z Chomutova, můžeme přidat i Karlovy Vary a tyto dva majitelé v podstatě vydíraly město aby jim daly peníze jinak prodejí licenci k extralize. Myslím že jediné týmy kterým město nedává žádné peníze budou jen v Praze.
  Jo a ještě si neodpustím, pokud ten co navrhl a postavil stojany s pásoviny jak sám píšete dal projektu 4, tak to jsem klidný…

 18. Miroslav Tomanec říká:

  Pane Arthure,
  *k variantám 1-5….no to jich už tedy bylo mnohem víc! Jenomže co se dosud vždycky stalo? Něco se za těžký peniz nakreslilo, trochu se o tom požvatlalo a bleskem se to odložilo, že jako není politická vůle a ať to rozhodnou ti další po nás… A tak to šlo po nejméně desítku let se stále stejným vedení města… Nikdy nebyl zájem hlouběji v tom pokračovat, poradit se s odborníky na jednotlivé oblasti, pečlivě zvážit všechny dopady… Aby pak vyústěním byla třebas fatální chyba s umístěním zimáčku… Já vím, po bitvě je každý generál, namitnete, ovšem podle mého názoru je nutné si ten rozhodovací proces pod tehdejším vedením bohužel málo kompetentního učitele připomínat aby se z něj vyvodilo poučení peo budoucnu
  *k prostoru obecně, VIP, umístění rehabilitace… Silně o tom pochybuji, co píšete. Ten pan Buchta, co má teď v projektování hlavní slovo, je podle mého názoru dosti fundovaný člověk, pár stadionů postavil a má zkušenosti. Tudíž není pražádných důvodů, aby to tam někam neumistil, třebas jako rezervu…. Naopak, z každého dalšího setkání s ním je stále zřejmejší, jaký to nešťastný kočkopes to hlavně díky tomu malému prostoru tady vzniká…
  *ke vztahu municipalit a vlastníků klubu – no to je přeci zcela pochopitelné, že bude docházet k takovým excesům jak popisujete! A ještě i dalším! Třeba Mountfield – když se budejovická radnice zamilovala do volejbalu… Ale to je přece soukromé podnikání, jakým profesionální sport bezesporu je! A já na druhé straně rozhodně nemám názor, že by se města měla vzdát podpory sportu a hokeje zvlášť… Jsme jen tři desítky let v nových ekonomických podmínkách, což je hrozně krátká doba, regiony přece nemohou být ještě tak silné, aby generovaly opravdu silné majitele (…. až na výjimky… Třinec, Litvínov..) nebo rozhodující zahraniční vlastníci tak uvedomělí, aby všestranně sport v regionu podporovali(… až na výjimky.. Boleslav) Proto to u nás nelze bez podpory měst. Nejsme přece v Severní Americe nebo západní Evropě, kde nyní, po staletích vývoje už jsou profesionální sportovní kluby samostatnými prosperujicimi fabrikami.. Ale já bych nechtěl ani, abychom se blížili k Rusku nebo v Číně, kde profesionální sport vlastní přímo establishment nebo oligarchie s ním propojená…

 19. Miroslav Tomanec říká:

  *s tím co píšete k autorovi pásovinových „stojanů na kola“ naprostý souhlas. Chtěl jsem tím, co jsem napsal a na co jste reagoval, hlavně podpořit ten svůj argument o obrovském nebezpečí uprednostneni toho stranického rozhodování na úkor odbornosti. Tak on je bytostně přesvědčen že to je takto odborně špatně (ať už je ta jeho odbornost jakákoli…), ale hlasovat bude stejně pro, tedy na prvním místě je stranik, teprve potom architekt a úplně nakonec občan…

 20. XXXXX říká:

  Tak podpoř Elitavers Akademy když už v tom zastupitelstvu tak usilovně šetříš peníze jihlaváků.

 21. Arthur říká:

  Něco k tomu vlastnictví klubů městem
  http://isport.blesk.cz/clanek/hokej-tipsport-extraliga/286940/chceme-klub-rekla-pardubicka-radnice-se-salfickym-i-caslavou.html

 22. Miroslav Tomanec říká:

  No tak to je teda pecka, co tam o Jihlavě říká Martinec, doslova je v článku :

  …Klubová legenda Vladimír Martinec, rovněž zastupitel, uvedl, že Dynamo podporu města jednoznačně potřebuje. „Měla by být, abychom se nedostali do situace jako v Kladně, Jihlavě nebo Českých Budějovicích. Tamní kluby spadly, protože neměly podporu města. A horko těžko se snaží dostat zpátky do extraligy…….

  Tak to jste tedy vedle jak ta jedle , pane Martinec. Město v Jihlavě klub zachránilo , když od něj dala armáda ruce pryč. Bez něj už by se tady hokej nehrál ani v té druhé lize. Potud v pořádku, ovšem co následovalo, že se to nezprivatizovalo jako třeba právě v těch Pardubicích , to už v pořádku není. Protože nemáte vůbec pravdu ani v té druhé větě, jelikož Jihlava se rozhodně do extraligy nesnaží dostat. To všechno je jenom jako.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I