Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Maska padá! Oficiální média ukázali svou pravou tvář!

Ján Lauko | Čtvrtek, 1. 12. 2016 v 13:32

Všechny renomované světové média, včetně našich se prezidentskými volbami v USA dostaly do krize. Do krize důvěryhodnosti! Každému, kdo má oči bylo totiž v plné nahotě ukázáno jejich neobjektivní jednání. Jejich absolutní odklon od reálné skutečnosti, kterou by měli objektivně zrcadlit.

Jak se ale ukázalo, média zrcadlí něco úplně jiného. Zrcadlí a vnucují veřejnosti názory těch, kteří je vlastní. A tomuto, v současnosti obecně preferovanému názorovému trendu intenzivně podléhají i naše oficiální média, včetně veřejnoprávních.

Absolutním vrcholem odtržení od reality a dokonalou ukázkou toho, jak je možné nakonec uvěřit vlastní lži je případ společnosti Topix Media, licenčně vydávající časopis Newsweek, která vytiskla s předstihem vydání, oslavující vítězství Hillary Clintonové. Pokud se jim jej nakonec podařilo stáhnout z distribučních sítí, stačilo se prodat 17 kusů, které se okamžitě staly sběratelskou raritou.

Americké prezidentské volby jasně ukázaly, že oficiální média nejen v USA, v EU, ale i u nás již dávno neznají něco takového, jako vyvážené zpravodajství. Že jsou ve skutečnosti pouze hlásnou troubou zájmů mocensky agresivní, globalistické oligarchie USA, úzce propojené se zbrojařskými firmami, kterých prezidentskou loutkou se měla stát Hillary Clintonová přesně tak, jak jí byl dosud Barack Obama. Tato globalistická elita, usilující o nadvládu nad světem tvrdou rukou má vinu na rozvrácení arabského světa, má prsty v rozbití Jugoslávie i v občanské válce na Ukrajině. A je to také právě tato globalistická elita, která se intenzivně snaží vyprovokovat válku z Ruskem.

Aby ale mohla klidně vykonávat své nemorálnosti, finančně a následně názorově ovládla téměř všechny oficiální média, které jí při jejích zvrhlých aktivitách cíleně vytvářejí pozitivní image.

Prostřednictvím médií, různých nadací a nevládních organizací, kterým také tečou peníze z téhož zdroje je ve světě vytvářena jakási jednotná, obecná názorová platforma toho, co je společensky, morálně i politicky žádoucí. Tento názor je médii prezentován jako jediný správný názor skutečného demokrata, občana a člověka.

K současným správným názorům, vytvořeným na objednávku mocných patří například odpor vůči Asadovi a podpora umírněné opozice, jednoznačný odpor vůči Rusku a Putinovi, podpora současné Ukrajinské vlády, podpora procesu imigrace v Evropě, podpora komunity LGBTI, podpora filozofie rovnosti pohlaví, podpora Hillary Clintonové, a tak dále, a tak dále.

Jedině tyto a jim podobné názory jsou těmi správnými a mezi pracovníky médií vládne v tomto směru určitý druh autocenzury. Píší a říkají jen to, co je žádoucí, protože v konečném důsledku si je možné jedině takovýmto způsobem zajistit přiměřený kariérní vzestup a s ním slušné finanční ohodnocení.

V současné mediální praxi tedy alespoň průměrně inteligentní člověk velmi dobře ví, co má psát a co říkat, přičemž cosi takového, jako vlastní názor, objektivita, vyváženost, nebo snad obyčejná lidská čestnost přístupu je něčím, co dnes v médiích nemá místo a co by každého méně inteligentního odvážlivce rychle o místo připravilo.

Velmi to připomíná známou Andersenovou pohádku o císařových nových šatech, kdy všichni jasně viděli, že císař je nahý, ale všichni jej svorně ujišťovali o tom, jaké má nádherné šaty.

V našem konkrétním případě současných médií téměř všichni vědí, nebo si přinejmenším mají možnost zjistit, jaké nemorálnosti se ve skutečnosti dějí, ale oni budou donekonečna stále omílat slova o demokracii, lidských právech, právech menšin, právech imigrantů, nebo o diktátorovi Putinovi. Pokud bychom tedy měli parafrázovat Andersenovou pohádku na dnešní poměry, všichni vidí, nebo alespoň tuší, že císař je vrah, zloděj a zvrhlík, ale všichni svorně křičí, jaký je demokrat a bojovník za lidská práva. A křičí to proto, aby se mu zalíbili a aby měli jeho prostřednictvím lehký a dobře zabezpečený život.

Vždy je třeba přece stát na správné straně, odkud proudí peníze, kariérní vzestup, společenské ocenění i hotové názory. Jednoduše řečeno, média jsou v současnosti propagandistickým nástrojem mocné globalistické elity, která prostřednictvím nich formuje a vtiskuje společenské vědomí do přesně ohraničeného rozmezí, stanoveného elitou. Vždyť nakonec již Hitler a Goebels věděli své o síle propagandy a své o ní věděli i komunisté. Dnes ji tu máme znovu v trochu modernějším hávu, ale stále efektivně si plnící svůj účel. A tím účelem je prezentování lži jako pravdy, zla jako dobra, nespravedlnosti jako spravedlnost, nemorálnosti jako morálky, nebo vraždění jako demokratizačního procesu.

Poučení je tedy velmi jednoduché: vše to podstatné a zásadní, co se v současnosti v médiích nachází je vždy jen tím, co si přeje globalistická elita, přičemž v bezvýznamných věcech lze psát i mluvit pravdu.

No a v prezidentských volbách v USA si tato elita přála vítězství své loutky Hillary Clintonové. Proto její kandidaturu preferovali americké sdělovací prostředky i hollywoodská smetánka. Proto byla také preferována všemi médii v Evropské unii. A proto bezprostředně po zvolení Trumpa zavládl obecný šok. Mediální služebníci mocných, z nichž mnozí sami uvěřili tomu, co říkali a psali nemohli pochopit, jak je možné, že taková rozsáhlá propaganda vyšla vniveč a spolu s ní i těžké miliony vložené do kampaně Hillary Clintonové.

Byly totiž naprosto slepí k tomu, že řadoví američtí občané již mají plné zuby arogance agresivní elity, která má ruce od krve a která věrná své tradici žene svět do další světové války. A i když Trump není pravděpodobně žádný anděl, každá jiná alternativa, než militantně globalistická se obyčejným Američanům jevila jako alternativou mnohem lepší. Proto se nedaly zmanipulovat médii, analytiky, ani utvářením společenského ovzduší v tom duchu, že člověk skutečně osobnostně a intelektuálně na výši může volit jedině Clintonovou.

Souhrnné poučení pro našeho běžného občana v souvislosti s mediální fraškou, která se udála během amerických prezidentských voleb je tedy následující:

Obyčejný člověk by si měl dávat velký pozor na to, co se v oficiálních médiích v zásadních věcech píše a říká, protože je to namířeno vždy proti němu a zaměřené vždy ve prospěch mocných. A přestože problémy běžných lidí jsou elitám zcela ukradené, všemožně a neustále je budou přesvědčovat o tom, jak se vše děje jen kvůli jejich vlastnímu dobru a vlastním zájmům.

Pokud vám tedy budou média říkat, že někdo je váš nepřítel nevěřte jim, protože to není váš nepřítel, ale nepřítel globalistických záměrů světové elity.

Pokud vám budou mluvit o potřebě ochrany vašeho území před cizí agresi tím, že ve vaší zemi rozmístí svá vojska a vybudují své základny nevěřte jim, protože právě tito vojáci a tyto základny se stanou cílem prvního odvetného úderu, jelikož rafinovaně bezohledným záměrem elity je, aby se tyto údery vybily především na evropském území.

Pokud vám budou říkat, že imigranti jsou přínosem pro Evropu nevěřte jim, protože jejich skutečným záměrem je rozvrátit evropské národy, dostat je do vnitřních konfliktů a takovým způsobem rozvrácené pohodlněji a efektivněji plně ovládnout.

Pokud budou neustále stavět do popředí agendu LGBTI, nebo gender ideologie buďte si jisti, že jejich záměry nejsou vůbec humánní tak, jak navenek prezentují. Právě naopak, jejich skutečným záměrem je silný destruktivní dopad na společnost, protože morálně a mravně zdegenerovaný člověk je prostřednictvím svých slabostí mnohem snadněji ovladatelný a manipulovatelný.

Nevěřte ani takzvaným osobnostem, které jsou dnes médii stavěny do popředí, nevěřte analytikům, nevěřte představitelům různých nadací a nevládních organizací, protože v současnosti se významného prostoru v médiích může dostat pouze lidem poplatným zájmům globalistické elity.

A paradoxně, dávejte si pozor i na skutečné dobro, které budou pro společnost opravdu reálně provádět různé, médii vyzdvihovány osobnosti, nebo nevládní organizace, protože v rozhodujících společenských momentech bude celý tento pozitivní společenský kredit zneužit k tomu, aby podpořil „správnou stranu“, čili aby převážil misky vah směrem k podpoře zájmů globalistů. Tímto způsobem bylo již totiž několikrát dobro zneužito k podpoře zla, až to budí dojem, že všechno dobro, které vykonávají pro společnost různé nadace, občanská sdružení a nevládní organizace, podporované granty se západu je děláno pouze za tímto jediným účelem.

Ano, každý den jsme vystaveni palbě nejrůznějších médií, ustavičně poslušně opakujících názory globalistické elity, které má takovýmto způsobem intenzivně manipulovaný člověk nakonec přijmout za své vlastní a stát se tak poslušnou ovcí, mající přesně takový názor, jaký má mít a jaký je žádoucí.

Pokud totiž kdysi měli otrokáři své otroky a ti jich bezvýhradně poslouchaly, v současnosti se tato dávno minulá hrubá vnější forma změnila na formu zotročení názorově duševního právě prostřednictvím médií, cíleně z lidí formujících unifikovanou masu, názorově a duševně poplatnou přáním elit.

Není to v podstatě nic jiného, ​​jako ona známá, široká cesta do záhuby. Cesta ubohé konzumní životní filozofie a přesně určené politické orientace, striktně vymezené širokým masám. Cesta do záhuby, kterou všechny oficiální média každodenně usilovně prošlapávají přesně v souladu se zájmy elity, která má s lidstvem své vlastní nekalé a otrokářské záměry. Na významných postech řízení společnosti i v médiích slouží elitě za dobré finanční ohodnocení tisíce jidášů a zrádců národa. Ba dokonce zcela zdarma jí slouží i mnoho naivních hlupáčků.

Správnou cestou je však jedině cesta úzká! Cesta pozorného a zejména svého vlastního zvažování všeho toho, co k nám prostřednictvím médií přichází. Cesta vlastního uvažování, vlastního myšlení a vlastních názorů, protože z výsady myslet každému člověku automaticky vyplývá povinnost zkoumat. Lidé už prostě nesmí bez uvažování a slepě přijímat hotové názory jiných jen proto, že se to tak říká v televizi, píše v novinách, nebo to tvrdí nějaká mediální známá osobnost.

Musíme se tedy naučit uvažovat sami a stále musíme mít na paměti fakt, že za současnými médii stojí lež. Neboť ačkoli momentálně v prezidentských volbách v USA dokázali obyčejní lidé obrovskou moc této lži zlomit, boj dobra se zlem bude nadále pokračovat, protože globalistická elita se rozhodne nehodlá vzdát svých záměrů a bude se je snažit ať již skrytě a nenápadně, nebo i zcela přímo neustále prosazovat.

Buďme proto bdělí! Mysleme! Zkoumejme! Zvažujme! Snažme se s odhodláním čelit lži zla tím, že se my sami upneme k dobru, aby naše dobro, o které se budeme všemožně snažit, aby naše čestnost, spravedlnost a lidskost, o které budeme ve svém životě usilovat mohli nakonec najít spojení s ušlechtilými a vznešenými silami Dobra. Neboť jedině ve spojení se silami Dobra dokážeme odolávat zlu. Jedině ve spojení se Světlem a Dobrem dokážeme nakonec porazit zlo, jehož absolutní vládu na zemi se snaží prosadit síly Zla. A právě těmto silám Zla slouží ve skutečnosti globální elita i současné média, elitě poplatné.

11 komentářů k článku “Maska padá! Oficiální média ukázali svou pravou tvář!”

 1. VladimírV říká:

  Kulitivovaně napsané.☺

 2. Fejinka říká:

  Nemám k tomu připomínek, jenomže ta naše masmédia se z toho , bohužel, nepoučila a nepoučí. Jedou ve starých kolejích a dělají z občanů blbce dál. Jenom ty sociální sítě jim to kazí a proto se hledají cesty, jak jim zavřít ústa všemi prostředky.

 3. blade říká:

  Naše čt … https://vlkovobloguje.files.wordpress.com/2016/05/vtip10.jpg

 4. Venca říká:

  A Fejinko, napsal jste třeba nějakou stížnost na radu pro rozhlasové a televizní vysílání ? Jste koncesionář, tak máte právo si stěžovat. Samozřejmě – řeknete že je to zbytečné a že by to k ničemu nebylo. To je pak ale těžké. Všichni vědí co a jak by mělo být, ale nikdo s tím nic nedělá – v hospodě se o tom ale aspoň dobře kecá 🙂

 5. Jan P. říká:

  Katolický novinář na vlně konspirační teorie(…)

  Zpravodajství a publicistika na veřejnoprávní ČT není jistě vyvážená a nestranná. Zpravodajství komerčních televizí je spíše černá kronika a bulvár.
  Nicméně i na ČT se občas objeví zajímavý rozhovor,komentář,nebo debata.
  Tuto středu na ČT2 v pořadu- Souvislosti Jana Pokorného na téma konspirační teorie zaplavuje svět fundovaně debatovali: Filosof Václav Bělohradský, teolog a publicista Jiří Silný, profesor FF UK Pavel Barša a novinář Jaroslav Fiala.

 6. Fejinka říká:

  A představte si Venco, že jim tam přeposílám takové ty zprávy, které nikdy ČT nikdy neodvysílala, přestože je natáčela ( třeba poslední bylo video o demonstraci pro Zemana na Hradě ze 17.11., který ČT kompletně natáčela, kde se občané vyjadřovali k Zemanovi a celkové situaci, nejlépe hovořil pan Černohorský přímo na kameru) a nejsou to žádné hoaxi a z ruské sociální sítě. Holé skutečnosti současné „demokracie“ v podání ČT1 a ČT24. Občas také něco pošlu Právu (pro pány Peheho a Mitrofanova).
  Škoda, že nestor našich novinářů, pan Petránek, má rovněž tabu pro televizi a tisk. To si říkáme, že jsme demokratický stát, h…o.

 7. blade říká:

  Na serveru iDnes.cz vedení administrace zrušilo blogovací účty nejprve Břetislavu Olšerovi, potom Ladislavu Kašukovi, dále Oldřichu Rambouskovi a nyní dokonce i Lucii Provazníkové. Všichni byli zablokování jen proto, že si dovolili vyjádřit podporu kapele Ortel, která v písni Mešita kritizuje politiku české vlády ohledně migrace. To je cenzura jako bič. Už je to tu zase. Zakázali psát, zakázali zpívat. Karel Kryl by se opravdu divil, jak havlistická fronta a globalizace zkřivila charakter republiky. A jak Tomáš Ortel při přebírání ceny uvedl, písničky Ortelu v rádiích neuslyšíte, protože český mediální mainstream, včetně rozhlasu, je žumpa. P.S.: Porovnejte si texty, které zpívá Ortel a jaké Banga!

 8. Venca říká:

  pan Petránek nemá tabu, pan Petránek má aktuálně bohužel zdravotní problémy. Ale příkladně ještě začátkem roku byl asi dvakrát v Dobrém ránu, nebo jak se ranní vysílání na ČT jmenuje.

  přeposílání zpráv je k ničemu. Musíte napsat stížnost nebo dotaz, podepsat se a poslat přes podatelnu. Ze zákona vám musí minimálně odpovědět. Když to udělá deset tisíc lidí, budou muset začít přemejšlet, nebo nabrat víc bab do sekretariátu.

 9. Jan P. říká:

  Dnes jsou nejvíce sledovaná tzv. nová média a internet.Tradiční média jsou pod obrovským tlakem všude ve světě. To neříkám jako omluvu,ale konstatuji jako fakt.Kdo žehrá na to,že někteří komentátoři(Olšer,Kašuka,Petránek) jsou na Babišových denících nebo na veřejnoprávních médiích cenzurováni není problém na internetu sledovat konspirační a dezinformační weby jako Parlamentní listy,Nová republika,Vlastenecké Noviny.Tam jim je dáván neomezený prostor.Každý máme o seriózním zpravodajství ovšem jiné představy.Že rasistickou hudební skupinu Ortel málo vysílá veřejnoprávní televize či rozhlas mi nevadí.Právě naopak.

  Základem je uznat, že volný trh prostě nemůže být dominantním organizátorem sdělovacích prostředků.
  Médiím se starým českým pojmem říká sdělovací prostředky.Jejich funkce v demokratické společnosti je nezastupitelná.Stížnosti a petice adresované Radě pro rozhlasové a televizní vysílání jsou k ničemu.
  Bez odvážné mediální reformy to nepůjde.Co pro to dělají česky politici,poslanci a senátoři ?
  Předvolební sliby např. pana Okamury o zrušení koncesionářských poplatků pro starobní důchodce znějí sice fajn,ale potřebné téma mediální reformy, to ve veřejném prostoru nenastavuje.
  O jakou mediální reformu se má jednat ? S velmi dobrým řešením podle mého názoru nedávno přišel šéfredaktor Deníku Referendum Jakub Patočka. Řešením jsou mediální nadace.
  Jak by měl stát vyčleněné miliardy investovat? Měl by zřídit zhruba tucet mediálních nadací, každou se základním jměním jedna až pět miliard, které budou reprezentovat rozličné ideové proudy ve společnosti. Tak může vzniknout třeba pět deníků, tři týdeníky, dvě rozhlasové stanice, dvě televize.
  Konkrétně: řekněme, že budeme chtít založit pět deníků, radikálně socialistický, sociálně-demokratický, křesťansko-demokratický, konzervativně-liberální a zelený. V každém z pěti případů najdeme devět až patnáct institucí, které budou jmenovat v třetinových dávkách členy správní rady. Třetina z nich může být zahraničních.

  Novinář Akuálně.cz Martin Fendrych,jak se bránit na faceboku tomu,že tam nikdo šíří polopravdy, lži a hoaxy výstižně odpovídá,je to lehké i těžké zároveň. Ověřovat si zdroj. Když informace pramení z proruského webu, těžko do ní mohu vložit svou důvěru.zásadní „přínos“ internetu obecně, jeho strašné riziko, že neověřuje pravost, nerozlišuje pravdu od lži, prostě to hrne, sype, tlačí lidem do hlav a je považován za jedinou „skutečně svobodnou“ zónu.
  Proti sobě potom stojí média, která podléhají zákonům, „oficiální“ tisk, vysílání, ale i některé weby, a pak Facebook a Google a Twitter a množství různých webových stránek, kde si každý dělá, co chce. Takto vzniklé miliardy „informací“ nelze kontrolovat. Kdežto informace klasických médií kontrole logicky podléhají, jsou editovány, hlídány, korigovány. To vše obvykle ve snaze, aby byly pravdivé (s rezervou u bulvárního tisku apod.).
  Zapojit kritické myšlení, znovu začít přemýšlet. Spoléhat se na ověřená, kontrolovaná, editovaná média (i ta chybují, ale většinou ne záměrně). Nenechat se blbnout a nestát jen o ty zprávy, které vyhovují mně, mým obavám, mým preferencím, mému libidu. Myslet. Hledat pravdu.

 10. blade říká:

  Zkuste tyhle alternativy: Česká nezávislá televize – ubunturadio.cz, Svobodný vysílač, Svobodné rádio.
  Jejich odkazy si vyguglete sami :-D.

 11. Fejinka říká:

  Petránek je dlouhodobě nemocný je fakt, ale to tabu má, sám to prohlásil.

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I