Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Zvolení Trumpa je příležitostí lidstva! Bude ji schopné využít?

Ján Lauko | Pondělí, 20. 2. 2017 v 16:20

Koncem roku 2016 svět balancoval téměř na pokraji vojenského konfliktu USA a Ruska, s tendencí jeho eskalace až do jaderné konfrontace. Atmosféra přímo hmatatelného napětí, s podtextem blízkého světového konfliktu mocností však povolila okamžitě po zvolení Trumpa prezidentem USA a v současnosti je možné pozorovat v tomto směru opravdu značné uvolnění.

To samozřejmě neznamená, že by bylo najednou všechno naprosto bezproblémové, ale minimálně o válce mocností se již jako o skoro hotové věci přestalo mluvit.

Zvolení Trumpa bylo značným šokem pro mocenskou elitu, spojenou s americkými zbrojařskými firmami. Její prezidentskou kandidátkou byla Hillary Clintonová. Byl to šok i pro všechny mediální, politické, mimovládní a mnohé další přisluhovače této elity, kteří za její peníze prosazují její agendu, bez ohledu na zájmy vlastních národů, které zrazují.

Elitě, její přisluhovačům, jakož i malým a velkým zrádcům národů to však tentokrát, i přes téměř stoprocentní ovládání velkých světových médií, i přes obrovské finanční prostředky, použité za účelem vítězství Hillary Clintonové přece jen nevyšlo

Obyčejní, prostí, pracující Američané totiž nepodlehli rozsáhlé mediální manipulaci, která se jich intenzivně snažila přesvědčit o tom, co je pro ně a pro Ameriku skutečně dobré. Obyčejní a prostí Američané již totiž začali mít plné zuby agresivní mocenské elity, která se z nadbytku peněz již zcela neumí vejít do vlastní kůže a cíleně žene svět do konvenční, nebo dokonce až jaderné konfrontace mocností.

Obyčejní a prostí Američané totiž pochopili, že právě oni by na to nejvíce doplatili, protože právě oni by se stali, jak se to říkalo v minulosti, onou „potravou pro děla“ a bezbranným cílem prvních odvetných úderů.

Obyčejní a prostí Američané pochopili, že jsou jen obyčejnými pěšáky ve velké rozehrané šachové partii mocných a bohatých tohoto světa. Obyčejnými pěšáky, kterých může být kvůli nejrůznějším geopolitickým a mocenským zájmům klidně a bez nejmenších výčitek svědomí obětovaných jakékoliv množství.

Vždyť nakonec plné právo na život má jen nejužší elita nejbohatších a nejmocnějších, zatímco všichni ostatní a všechno ostatní je tu jen k tomu, aby sloužilo jejich záměrům. A pokud se tyto záměry podaří uskutečnit, pak i tak bude přece nakonec počet všech těchto zbytečných lidí zregulovaný na „zlatou miliardu“ otroků elity, která jim milostivě dovolí živořit odměnou za to, že jí mohou sloužit.

To vše ztělesňovala prezidentská kandidátka Hillary Clintonová, přičemž ona sama byla jen poslušnou loutkou a poslušným nástrojem v bezohledných rukou elity.

Donald Trump, i navzdory všem jeho chybám představoval naopak vzpouru proti snahám arogantní mocenské elity. Představoval odpor obyčejných lidí, kteří vytvářejí skutečné hodnoty a budují Ameriku vůči elitě nejbohatších a nejmocnějších. Ti totiž mnohdy pouze spekulativně profitují z jejich práce a ve své zaslepené chamtivosti a touze po moci chtějí dohnat Ameriku i svět do nové velké války doufajíc, že ​​se na ní zase opět dobře nabalí tak, jak tomu bylo v podstatě dosud vždy ve všech posledních válkách.

Ať již je to jakkoli, ať si již byli běžní Američané všech těchto věcí plně vědomi, nebo je vnímali a vytušili jen podvědomě, každopádně se jim podařila velká věc. Podařilo se jim alespoň dočasně zvítězit nad chobotnicí moci a její propagandistickými mediálními lžemi.

A právě tímto přehlédnutím a probuzením se obyčejného amerického občana dostal svět šanci. Dostalo se mu uvolnění napětí a prostoru pro rozvíjení normálního a klidného života. Dostalo se mu toho, o co by s největší pravděpodobností přišel po zvolení Hillary Clintonové, která by v poslušném plnění příkazů elity pouze stupňovala napětí a hnala svět k sebe zničujícímu konfliktu.

Byl nám tedy všem darovaný čas. Tento čas však nesmí být promarněný. Tento čas musí být správně využit, protože destruktivní temnota, skrývající se za záměry nejbohatších a nejmocnějších našeho světa se se stoprocentní jistotou nevzdala svých záměrů.

Jak ale má svět správně využít darovaný čas?

Lidé by měli v první řadě pochopit, že tam, kam jsme se dostali na sklonku roku 2016, to jest na práh nové světové války, jsme se dostali právě prostřednictvím hodnot, které preferujeme a které obecně považujeme za důležité a prioritní.

Jaké jsou to „hodnoty“?

Peníze, majetky, kariéra, moc, postavení, sláva, užívání si a konzumní způsob života. Absolutní a bezvýhradné podřízení se těmto „hodnotám“ však  sebou nevyhnutelně přináší bezohlednost, chamtivost, podvod, lež, nečestnost, nespravedlnost, nemravnost a mnoho jiného. Neboť absolutní a bezvýhradná orientace na hodnoty nižšího druhu nemůže sebou přinášet nic jiného, než nízkost a zlo. Zlo, které se nabaluje jako lavina, aby nakonec dopadlo na svět v jeho nejhrůznější podobě, ve formě válečného šílenství.

Nikdo samozřejmě netvrdí, že mít peníze, majetek, určité postavení, atd. je špatné. Nikdo netvrdí, že je špatné užívat si radostí tohoto světa. Špatné však je, pokud jsou v hierarchii lidstva tyto hodnoty na prvním místě. Pokud již nad nimi, nebo alespoň vedle nich nic není a jedině oni jsou tím nejdůležitějším, o co lidé usilují.

Pokud totiž nepostavíme vysoko nad peníze, majetky, kariéru, moc, slávu, nebo užívání si čest, spravedlnost, lidskost, dobro, mravnost a ušlechtilost, ztratíme to nejpodstatnější, co z nás dělá lidi a prostřednictvím čeho bychom mohli zlidštit svůj přístup k penězům, majetkům, moci, k užívání si radostí života, nebo k čemukoliv jinému.

Jednoduše řečeno, pouze prostřednictvím ctností se člověk stává člověkem. Člověkem, schopným přistupovat ke všemu v životě správně.

Naopak, absence ctností bere lidem potřebný nadhled nad věcmi a oni se stávají jejich otroky. Otroky peněz, statků, moci, kariéry, slávy, nebo užívání si. Tím pádem se jim však tyto věci stávají prokletím místo požehnání, protože k jejich nabytí neváhají použít jakýchkoliv menších, nebo větších nemorálností. Neváhají se stát jedni druhým vlky.

Lidstvo bez ctností je lidstvem kráčejícím cestami zla. A toto zlo postupně přerůstá celou společností a sílí až do takové míry, že nakonec vyústí do podoby zničujícího vojenského konfliktu, jako jakéhosi vrcholného bodu koncentrace všeho zla.

Pokud náš svět dokázal prostřednictvím zvolení Donalda Trumpa odvrátit toto zlo, protože lidé konečně vědomě, nebo alespoň podvědomě pochopili, že „hodnoty“ kterými žijí a kterými nás ustavičně masírují média poplatné zájmům elity nebudou asi správné, pokud jsme přehlédnutím alespoň určité části obyvatelstva získali ještě šanci, musí být tato šance využita. Bezpodmínečně využita k nabytí výše zmíněných ctností, které postavíme vysoko nad všechny ostatní hodnoty, protože jedině tak budeme stát správně, čili v principech dobra a našim údělem nemůže být pak nic jiného, jako dobro.

Pokud ale lidé opět promrhají darovaný čas a nevyužijí jej k nabytí ctností, pokud budou i nadále bezvýhradně sloužit pouze penězům, majetkům, moci, kariéře, slávě, užívání si, konzumu, nebo jiným podobným „hodnotám“ ignorujíc a přehlížejíc ctnosti, zlo takovým způsobem jimi samými živené a podporované nakonec zhoustne natolik, že se znovu po nějaké době nevyhnutelně dostaneme na pokraj toho, o co zlu vždy v konečném důsledku jde. Na pokraj zkázy a pustošení jako vrcholného ideálu zla, zhmotněného do podoby sebe zničujícího vojenského konfliktu.

Až se tedy prostřednictvím našeho vlastního života bez ctností opět dostaneme k podobnému zlomovému momentu, jako koncem roku 2016, může se nám stát, že zlo, ztělesněné snahami světové elity bude schopné převážit misky vah na svou stranu a náš svět nedostane žádnou podobnou šanci, jakou dostal v současnosti zvolením Donalda Trumpa. Pak nakonec, v nezbytném řetězení událostí může dojít k tomu, že zhoubné důsledky naší vlastní nemorálnosti a našeho vlastního ignorování ctností nás všechny, nebo alespoň převážnou část jednoduše vymažou z povrchu zemského.

32 komentářů k článku “Zvolení Trumpa je příležitostí lidstva! Bude ji schopné využít?”

 1. Jan P. říká:

  Trump žádnou pozitivní alternativou vůči systému Spojených států není.

  Jakýkoliv optimismus či naději,které vkládá autor do nově zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa nesdílím.Trumpova administrativa navíc žádnou pozitivní změnu nepředstavuje.

  Šoková doktrína podle Trumpa od kanadské novinářky,spisovatelky a aktivistky Naomi Kleinové (publikovaného na webu Theintercept.com) připravme se na první nápor Trumpova katastrofického kapitalismu považuji za reálný:Už víme, že Trumpova administrativa chystá deregulaci trhů, válku se vším všudy proti „radikálnímu islámskému terorismu“, chce sejmout celou klimatologii a rozpoutat šílenství kolem fosilních paliv. Je to vize, u níž si můžeme být jisti, že způsobí hotové přívaly krizí a šoků: až tržní bubliny prasknou, přijdou ekonomické šoky; až se protrhne hráz válečné agrese ze zahraničí, přijdou zase šoky bezpečnostní; dále nastane ekologický šok způsobený další destabilizací klimatu; a své šoky zažije i průmysl, až naftová potrubí přetečou a ropné vrty se zhroutí, což se u nich stane snadno, zvlášť pokud jsou regulovány jen tak od oka.

  Při posuzování problematiky Trumpova zvolení je třeba zohlednit jeho širokou podporu kterou si získal napříč společenskými třídami nejen v USA ale po celém světě. Pokud by neměl tuto masovou podporu, nemohl by se ani stát prezidentem skrze polopřímý volební systém Spojených Států přestože si nezískal většinu hlasů. To co Trumpa do úřadu dosadilo bylo zejména jeho vítězství v informační válce a znechucení mnoha američanů politickým establishmentem jejich domoviny.Trump tedy byl a stále je mnohými američany vnímán jako alternativa k zahnívajícímu systému. Co se týče chudnoucí střední třídy a sociálního postavení pracujících.Pro americké pracující je přítěží, jelikož svou legitimizací nenávisti třídu amerických pracujících štěpí než aby jí spojoval. Pro Trumpa by bylo jeho stmelování americké pracující třídy masochismem, jelikož on sám je dolarovým miliardářem a jen hlupák si může myslet že svoje bohatství získal podporou pracujících američanů. Je tedy zřejmé že Trump kapitalistickou a imperialistickou povahu Spojených států nezmění, jelikož díky ní zbohatl. Pouze jí teď obohacuje o rasistickou, sexistickou, nacionalistickou a celkově nenávistnou rétoriku.

 2. XXXXX říká:

  Reflexu

 3. blade říká:

  Správná čtyřka

  http://img.cncenter.cz/img/3/article/2990772_zeman-trump-wilders-le-penova.jpg

 4. Zdeněk Sadecký říká:

  Pěkný článek, taky doufám, že může jít o začátek pozitivního posunu. Jen je otázka, co jedinec, a to i na postu amerického prezidenta dokáže, respektive co mu ti „mocní“ v pozadí umožní. Nerad bych, aby se opakovalo to, co s JFK. Hodnotit budeme ale moci až za několik let.

 5. Libor Furbacher říká:

  Pane Jane , shock therapy ale pro levicaky,

  poblazneni Gorovi nasledovnici ,co veri ze nam shori svet,bojovnici proti nafte,aktivisti co propaguji utratit miliardy a miliardy na vyrobu prebitecne slunecni eletriny,kdyz jeste nemame vynalezeno jak ji skladovat
  .A cele hordy socialnich inzenyru. Takovy lide jsou v soku.Nahle se zase lopata bude nazyvat lopatou,coz samozrejme levicakum moc nesedi.

  Pokud verite slecne Maomi ze nafta je regulovana “jen tak od oka “a pretece ,to je ta prekrasna progresivni rhetorika,podobna tomu co tu hlasal bohaty Holywood ze se premisti do Canady pokud Pan Trump vyhraje.Zatim ani jeden se neukazal .Jenom kdo se sem zene je stovky ilegalnich emigrantu bez dokumentu co ziji na cerno v americe.Ono je vse jinak nez nam to ti “progresivni“media malujou.

  Zahnivajici system, jak se vy vyjadrujete,tam byl .Ale asi ne tak jak si vy to predstavujete.

  Bylo to tech osm let obamy a jeho neuveritelne naivni politiky.At uz zahranicni a nebo domaci.Evropa se z nej mohla zblaznit jak jste milovali jeho mirumilovne omluvy a politiku, ted si tam sklizite urodu.

  Obycejnej american mel na to jinej pohled,mel dost tech liberalnich kecu a premistovani penez a platit za jine.Nezalezelo jak moc spiny na pana Trumpa democrati a levicaci hazely,lidi mu verily.A to co slibil v predvolebni kampani tak hned zacal plnit.A to je druhej sok pro socialisty.

  A aby jste se nemylil ,americani nejsou zavistivy jak je zvykem leckde,lidi fandeji uspesnym lidem.

 6. Venca říká:

  No XXXXX,ale amíci tu volbu dotáhli k dokonalosti. Takže kandidát s vyšším počtem hlasů nemusí být nutně vítěz.

 7. Libor Furbacher říká:

  Panove Mr. Trump byl zvolen podle stejnych zakonu a narizeni jako kazdy jiny president of USA.
  Jedinny problem je ze je republican.Pokud by vyhrala Hillary za stejnych podminek tak bude kazdy socialista vrnet jak rozumne je to zarizene.
  Socialisti maji radi demokraticke volbyi pouze do te doby co vyhravaji.Jak prohraji ,hned chteji pravidla zmenit a nechteji uznat viteze,protoze oni se citi ze jsou ti vyvoleni kteri vedi co lidi skutecne chteji,i kdyz pro ne nevolily.

 8. Jan P. říká:

  Trumpova revoluce? Zapomeňte

  Spojené státy dnes na Trumpův rozkaz zaútočily raketami na syrskou leteckou vojenskou základnu jako spíš symbolickou odvetu za chemický útok v Sýrii, při kterém zemřely desítky lidí.
  Trumpův krok těžko může být znakem zahraničněpolitické revoluce, kterou mnozí čekali. Taková víra byla od počátku naivní, a to už jen proto, že možná Trump sám je „jiný“. Ale s ním se ze dne na den nezměnila politická a vojenská elita USA a její roky budované vzorce myšlení. Zájmy USA a jejich politických elit také nikam nezmizely.

  Trump humanitárně bombarduje Sýrii. Havlovská kavárna jásá a odpouští mu proruské hříchy, zemanovská putyka je v kleštích a zmatkuje.

 9. Venca říká:

  Bohužel.

  Jinakjá si myslím, že Assad ty chemické zbraně kdysi levně koupil od Saddáma. V Iráku se totiž nakonec žádné nenašly, ale prej je přitom určitě měl…

 10. franta pulpytel říká:

  Pane Venco máte nějaké důkazy?

 11. Venca říká:

  Pro co ? Že se v Iráku nakonec po tak velkém humbuku nic nenašlo ? Důkazy by měli mít snad ti, co tvrdili že tam zbraně jsou, ne ?

 12. Jan P. říká:

  14.4. 2018
  Guardian: Trumpovy útoky proti Asadovi nejsou bez rizika, není to ale třetí světová válka

  A máme zde nové humanitární bombardování. Trump se změnil – z prokremelského hulváta je teď v očích havlistické pravice hrdinným obráncem míru a demokracie. Zemanovci naopak fňukají. Dva Putinové zkrátka právo na světovládu mít nemohou.

 13. Jan P. říká:

  zprávy.aktuálně.cz/zahraniční
  NATO schvaluje útok spojenců na Sýrii. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že všichni členové Severoatlantické aliance stojí za nočním útokem.

  Neboli mimo jiné Erdoganovo Turecko, Orbánovo Maďarsko, Kaczynského Polsko a Babišovo Česko.

 14. Berka říká:

  Mě osobně trochu udivuje, že po bombardování „objektů sloužících k výrobě a skladování chemických zbraní“ byly pouze dvě zraněné osoby. Jediná bomba shozená z vrtulníku prý měla za následek několik set při- a otrávených. A celý sklad rozmetaný do vzduchu neměl následky žádné.

  Trochu mi to bohužel zavání tím iráckým scénářem…

  Samozřejmě, Asad je typizovanej arabskej autoritářskej rapl jak Sadám, nebo Kadáfí. Ale nevidím jediný sebemenší strategický důvod, proč by proboha házel jeddnu jedinou chemickou zbraň na nějakej byzvýznamnej panelák ve městě, který za dva dny stejně jeho armáda pohodlně dobyla – když věděl, jak je svět na jeho případný chemický zbraně vysazenej. To přece absolutně nedává smysl.

 15. Svatopluk Beran říká:

  Zajímavá je též kniha jednoho z nejvýše postavených zbrojních inspektorů OSN v Iráku v letech 1991 až 1998 Scotta Rittera. Kniha pod názvem – Pravda o plánech Bílého domu na změnu íránského režimu – navazuje na již dřívější knihu Tajná zpráva o Iráku, ,,Iraq Confidentiel,, ve které Scott Ritter napadl tvrzení Buschovy administrativy o irázkých zbraních. Po válce se ukázalo že vše bylo tak jsk napsal ve své tajné zprávě pro Bílý dům. Scott Ritter byl před nástupem k zbrojním inspektorům OSN důstojníkem amerického námořnictva a poradcem generála Normana Schwarzkopfa pro balistické rakety v první válce v Zálivu. Bylo by dobré, kdyby zahraniční zpravodajství ČT24 aspoň občas použilo pro vyrovnané zpravodajství českým občanům informace takových to zpravodajců. Ale to by u nás nesměla být osobní autocenzura vybraných a předem politicky prověřených ,,NEJDŮVĚRYHODNĚJŠÍCH,, českých zpravodajů, pana Borka, Rosého a vůbec komplet všech domácích i zahraničních komentátorů.

 16. Honza54 říká:

  Pane Berane, to musíte být dost dobrý znalec světových jazyků, když dovedete sledovat a rozumět zahraničním zpravodajstvím (podotýkám těm správným a pravdivým) 🙂

 17. Svatopluk Beran říká:

  Na vysvětlenou tomu kdo obtížně chápe v češtině. Uveďte mi prosím, kde píšu o zpravodajství zahraničních medií, i když i tam jsem schopen něco málo pochopit. Běží jim tam stejně jako u nás na ČT24 jednoduché tištěné zpravodajství pod obrazem.

  Ale to by U NÁS nesměla být osobní autocenzura vybraných a předem politicky prověřených ,,nejdůvěryhodnějších,, ČESKÝCH ZPRAVODAJŮ, pana Borka, Rosého a vůbec komplet všech domácích i zahraničních komentátorů – (zde, pokud pan Honza nepochopil že mluvím očeských komentátrech, doplňuji pro pana Honzu 54), – ČT. 🙂

  Jinak jsem výše uváděl knihy přeložené z anglického originálu do češtiny.

 18. Jan P. říká:

  „Zvolení Trumpa bylo značným šokem pro mocenskou elitu, spojenou s americkými zbrojařskými firmami. Její prezidentskou kandidátkou byla Hillary Clintonová. Byl to šok i pro všechny mediální, politické, mimovládní a mnohé další přisluhovače této elity, kteří za její peníze prosazují její agendu, bez ohledu na zájmy vlastních národů, které zrazují “
  Napsal zhruba před rokem autor blogu Ján Lauko. Zastává autor na prezidenta USA(Zvolení Trumpa je příležitosti lidstva ! Bude jí schopné využit ?) stále stejný názor ? Nebo po Trumpovu útoku proti Sýrii zažívá spíše deziluzi a vystřízlivění ?
  ————————————————————————————————————————
  K panu Berkovi
  Dobrá logická úvaha.

  KOMENTÁŘ: Americký raketový útok na Sýrii mířil proti Íránu?
  armadninoviny.cz/komentář

 19. Svatopluk Beran říká:

  Berka říká:
  Neděle, 15. 4. 2018 v 20:14

  Trochu mi to bohužel zavání tím iráckým scénářem…

  A nejen Iráckým, jde totiž o běžný americký rituál nastrtování války ve stylu já nic, já zachraňuji svět. Nezachraňují svět, podřizují si jej pouze obrazu svému. Od roku 2001 například nastartování milionových migrací v arabském světě Blízkého a Středního Východu či severní Afriky při statisícových padlých a milionech zraněných, doživotně zmrzačených, znásilněných či sirotků.

  V roce 1773 skupina amerických osadníků NAMASKOVANÁ za indiány napadá v Bostnu anglické lodě a ničí na lodích v bednách uložený čaj. Následuje válka mezi osadníky a Anglií.

  V roce 1898 si američané ničí nejnovější křižník Main v Havanském přístavu, což jim dává právo okupovat již téměř osvobozenou Kubu domorodým obyvatelstvem, od Španělských kolonistů.

  V roce 1915 na luxusní parník Lusitane, který vezl přes 1 200 lidí naložili také zbraně na prodej do Evropy a dali tak němcům legální důvod torpedovat a potopit během dvaceti minut tuto loď se všemi civilními pasažery a tím legalizovat vstup USA do váky.

  V roce 1964 tzv Tokinský incident, který vedl ke kobercovému bombardování Severního Vietnamu a chemickému ničení vietnamské džungle. O co šlo? Vietnamské torpédové čluny prý napadly v mezinárodních vodách americký křižník. Prezident Lyndon Johnson v roce 1965 přiznal pochybení a že prý „pokud ví, tak námořnictvo střílelo pouze na velryby“ Falešný střet měl za následek schválení Rezoluce o Tonkinském zálivu, která se stala právním podkladem pro zapojení USA do nevyhlášené války proti Severnímu Vietnamu (Vietnamské demokratické republice) a zároveň dala americkému prezidentovi plnou moc asistovat kdekoliv v Jihovýchodní Asii v boji proti „komunistické agresi“.

  No a 11.září, kdy ňoumové, jenž dokázali pilotovat na hraně svého přežití čtyřmístnou Cesnu, najednou zvládli logisticky i pilotáží těžká osobní letadla a se dvěma se dokonce trefit v osmiset kilometrové rychlosti do dvou mrakodrapů. Dalším pak dokázali provést obrat v pádu, který se musí učit na bojových stíhacích letounech armádní piloti a přitom osobní civilní letadlo nepřelomit, následně proletět raketovou obranou Pentagonu, jenž byla prý náhodou vyřazena pro údržbu z provozu a zmizet stihačkám NORADu, které zrovna byly na pohotovosti někdy úplně jinde a nízkým letem trefit a nepřeletět nebo to nezapikovat před Pentagonem. Přitom někdo vypnul jako naschvál i veškeré soukromé a vojenské kamerové systémy kolem Pantagonu.

  No a tímhle vším pořád občany celého světa krmí jako němci Raistágem.

 20. Daňový soumar říká:

  Mě je na tom co se děje v Sýrii divná jedna věc. A tou je ta, že o tom, kde se můžou pohybovat vyšetřovatelé z OPCW rozhodují Rusové. Zároveň ruští generálové vydávají prohlášení o tom, kolik Syřané sestřelili západních raket. 🙂 Výše uvedené komentáře včetně havloidího spojení jsou víceméně stejné, jako propagandistické články v Rudém Právu z předlistopadové éry. Už tam chybí jen přirovnání k vrahům z Wall Streetu … Rusové jsou mazaní stejně jako ten náš násoska na hradě (zřejmě mají stejné PR managery) a v této politické válce ze všeho těží (hlavně u těch co rádi nemyslí) maximum. A to jak v jejich vnitrostání politice (prohlášení o urážce Putina) tak i v mezinárodní (vytváření obrazu o zlém západu).

 21. Berka říká:

  Soumare, nemyslím že by tady někdo pochyboval o „křišťálově čistých“ pohnutkách Ruska při bratrské pomoci Sýrii. Bohužel je to tady ale diametrálně odlišná situace třeba od Ukrajiny, kde jsou ruské jednotky bez skurpulí přítomny (a velmi aktivně operují) na cizím území.

  Ať se nám to líbí, nebo ne – Asad je doposud vládcem Sýrie a Rusko si na pomoc oficiálně pozval. Ruští vojáci jsou tudíž v té zemi „legálně“ a právě proto rozhodují a vydávají prohlášení.

  Samozřejmě – k nám v 68mém taky přijeli „na pozvání“. Jenže tehdy to bylo proti vůli vlády a prezidenta, takže se jednalo o hrubé zcela flagrantní porušení státní suverenity a mezinárodního práva. V Sýrii si prezident zelené pomocníky pozval. Až syrská opozice vytvoří nějakou sjednocenou stínovou vládu, za kterou bude stát většina obyvatelstva, může se stát partnerem pro jednání na mezinárodním poli – a třeba (byť mě to zní divně) si pozvat taky někoho na pomoc. Jenže k tomu zjevně nikdy nedojde. Syrská opozice nejen že je zcela roztříštěná, ale mnohdy spolu různé frakce dokonce přímo natvrdo bojují.

  Asad je bohužel jediným, kdo za současné situace dokáže tak nějak držet otěže v ruce. Jeho odstraněním v tomto čase nastane v Sýrii totální chaos – ještě daleko větší než je teď, stejně jako to bylo (a doposud je) v Iráku, nebo Libyi.

 22. Honza54 říká:

  Pane Berane, jestliže je ČT nedůvěryhodná, tak potom musíte porovnávat informace z jiných důvěryhodných zdrojů a ty jsou podle vás ty zahraniční / nezávislé a k tomu potřebujete jazykovou výbavu. Nebo se pletu ?

  Ještě k těm knihám, ty nereagují na současnou geopolitickou situaci, a ještě dodám, že existují i knihy, které hodnotí „historii“ jinak, ale ty vy nečtete.

 23. Jan P. říká:

  V novém dokumentu Fahrenheit 11/9 přirovnává Moore Trumpa k Hitlerovi. Film je prý výzvou Američanům k akci
  Americký režisér Michael Moore ve svém novém provokativním dokumentu Fahrenheit 11/9 přirovnává amerického prezidenta Donalda Trumpa k nacistickému vůdci Adolfu Hitlerovi, napsala agentura Reuters. Snímek měl ve čtvrtek světovou premiéru na filmovém festivalu v Torontu. Moore je velkým kritikem hlavy USA a už loni ohlásil, že o Trumpovi chystá výbušný film.
  7.9.2018/Hospodářské Noviny/ART

 24. Jan P říká:

  Výborně Petr Boháček

  “Těžko se ubránit dojmu, že Joe Biden je návratem k tomu, co v roce 2016 zplodilo Trumpa, a to politice cizí lidem, které jsou i lidé cizí.”
  27. 8. 2020|Komentář Petra Boháčka: Sjezdy demokratů a republikánů nepřinesly ani změny, ani vize|E15

 25. Jan P říká:

  Také se obávám, optimismus mi už pro tento rok došel. Bidena nebudou lidi volit proto, že by fandili Bidenovi, ale protože nechtějí Trumpa. A to nestačí, status quo totiž nevyhovuje nikomu. To samý Drahoš.
  30. 8. 2020|Dokumentarista Michael Moore, varuje, že „Trump znovu vyhraje prezidentské volby“|Britské listy

 26. Jan P říká:

  Asi si budu za idiota a primitiva,protože sdílím tweet U.S. senátor Bernie Sanders = nemít vlastní názor.
  „Mainstreamová média o tom nemluví. Kongres o tom nemluví. Trump o tom nemluví. Ale tři multi-miliardáři nyní vlastní více bohatství než spodní polovina naší společnosti. Tato úroveň nerovnosti je nemorální a neudržitelná.“

  Kdybych sdílel třeba tweet prezidenta U.S. Donald Trump nebo Joe Biden(kandidát na prezidenta Spojených států 2020 za Demokratickou stranu) budu považován za člověka s rozumným názorem, na který mám jako občan legitimní právo ?!

 27. blade říká:

  Fortuna – aktuální kurz na vítěze 🙂

  Donald Trump 2020, kurz 1.80, do 14.09., do 19:58.

  Joe Biden 2020, kurz 1,96, do 14.09., do 19:58.

 28. Jan P říká:

  Někdo sází na Bidena, někdo na Trumpa. Já sázím na ústavní krizi bez ohledu na to, kdo vyhraje.

  Hlavní projev člena rady Progresivní Internacionály Noama Chomského(Disident Západu) na zahajovacím summitu(18-22.září )Progresivní Internacionály.

  „….Bídná služba bohatým republikánské strany Trump-McConnell je pozoruhodná, dokonce i díky neoliberálním standardům povýšení chamtivosti. Jedním z příkladů jsou přední odborníci na daňovou politiku, ekonomové Emmanuel Saez a Gabriel Zucman. Ukazují, že v roce 2018, v návaznosti na daňový podvod, který byl jedním z legislativních úspěchů Trump-McConnell, „poprvé za posledních sto let miliardáři zaplatili méně [na daních] než oceláři, učitelé a důchodci“ mazání „století fiskální historie“. „V roce 2018, poprvé v moderní historii Spojených států, byl kapitál zdaněn méně než práce“ – skutečně působivé vítězství třídní války, v hegemonické doktríně nazývané „svoboda“…“

 29. Jan P říká:

  No samozřejmě, že se vrátí a s plnou parádou, možná si tentokrát s sebou vezme nějakýho kompetentního fašíka..
  https://www.seznamzpravy.cz/clanek/zahranicni-komentar-vrati-se-trump-196173?fbclid=IwAR3PJSBI9QAuq1o0rL4tAg5p-6yqjM9Sz7DrpXjGR2ljHugTQ8VCBkiquRQ#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&dop_req_id=1XqJOMxTfOm-202203302106&dop_id=196173&source=hp&seq_no=2&utm_campaign=abtest189_panel_sluzeb_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz

 30. Svatopluk Beran říká:

  Docela by mne zajímalo, jak to bude dál s Transatlantickým obchodním a investičním partnersrvím – TTIP -? ÚPLNĚ ZMIZELY Z EVROPSKÉHO MAINSTRIEMU O NÍ JAKÉKOLIV INFORMACE. Po zvolení Trumpa presidentem USA, upadlo vyjednávání této smlouvy do úplného zapomnění a že se o této smlouvě vedly veliké rozbroje, mezi Evropou a Spojenými Státy. Docela by mne zajímalo, zdali pak má tato smlouva nějakou tajnou vazbu na dnešní stav americkou obchodní válku z Ruskem a vlastně i Čínou, která buduje do Evropy novou hedvábnou stezku?

  https://cs.wikipedia.org/wiki/Transatlantick%C3%A9_obchodn%C3%AD_a_investi%C4%8Dn%C3%AD_partnerstv%C3%AD

 31. Jan P říká:

  A naše příští volby, to bude teprve masakr. Premiér Okamura, prezident Babiš. Pokud tedy nevyleze z kanálů ještě něco horšího.

 32. Jan P říká:

  Noam Chomsky – Zločiny amerických prezidentů
  https://www.youtube.com/watch?v=5BXtgq0Nhsc

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I