Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Existuje vyvyšování západu nad slovanské národy? Jednoznačně ano!

Ján Lauko | Čtvrtek, 23. 3. 2017 v 16:52

Víte o tom, že existuje plán elity nejbohatších a nejmocnějších našeho světa na zredukování lidstva na zlatou miliardu? A víte, jaká má být rasová a národnostní skladba této miliardy, která má sloužit elitě? Víte o tom, že její největší část mají tvořit především národy západního světa, přičemž mnohé slovanské národy mají být zcela vyhlazeny? Nebo z nich má být ponechán pouze nepatrný zlomek, určený k zajišťování základní obslužnosti území, které původně osídlovaly.

Pokud nevěříte, zadejte si do internetového vyhledávače název: „Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidaci Slovanů“. Jde o mimořádně zajímavý dokument, jehož charakter dokonale vystihuje tato malá ukázka:

„Ukrajinec si bude myslet, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svou svobodu. Bude si myslet, že nakonec dosáhl svobodu. No tehdy se dostane do úplné závislosti od nás. “

„V této válce hlupáků budou slovanští hlupáci oslabovat sebe, ale posilovat nás, organizátory vzájemných válek, přičemž v krvavých událostech nebudeme přímo účinkovat.“

Takové jsou tedy zákulisní praktiky elity západního světa, přičemž nadřazenost západu je již i dnes jasně patrná každému, kdo ji vnímat chce. Přesvědčivým důkazem toho, že jsme pro ně pouze lidmi druhé kategorie je třeba stará známá skutečnost rozdílné kvality potravin, které se ve stejném obalu, ve stejné váze a ve stejné ceně prodávají na západě a na východě Evropy.

Rozdílná je pouze kvalita! Lidem druhé kategorie musí totiž stačit i druhořadá! I odpad!

A to ani nemluvě o národech Afriky, či jiných méně rozvinutých zemích, jejichž obyvatelstvo je těmito nadlidmi považováno za bytosti třetí kategorie. Celkem otevřeně o nich totiž říkají, jako o třetím světě. Takto pěkně to mají všechno rozdělené.

Zmíněná, plánovaná cesta k našemu zotročení, ale i k zotročení jiných národů má však své fáze. První fází je zotročení ekonomické, které je  víceméně realitou.

Druhou fází je zotročení mentální a třetí zotročení totální, s možností libovolného rozhodování o životě a smrti a o bytí a nebytí.

V současnosti se v plném proudu pracuje na zotročení mentálním, jehož podstatu dokonale vystihl již Goethe slovy: „Není většího otroka jako ten, který si ve svém zotročení myslí, že je svobodný.“

Tyto Goethova slova se ve své zvrácené podobě staly hlavním principem mentálního podmanění si slovanských národů střední Evropy, ale samozřejmě nejen jich. Jeho podstata spočívá v tom, že loupežník, škůdce a podvodník vystupuje navenek jako zastánce lidských práv a demokracie. Jako nositel prosperity a světlé budoucnosti lidstva.

Pod maskou podobných, krásných ideálů a za aktivní spolupráce západu poplatných, jidášských médií je mezi jednotlivými národy cíleně vytvářen a udržován takovýto klamný obraz. Jsou jim zároveň neustále mediálně podsouvány správné myšlenky, správné názory, správný životní styl i správné hodnoty.

Je až neuvěřitelné, jak snadno jsme podlehli a stále podléháme tomuto vymývání mozků. Je až neuvěřitelné, jak snadno jsme se zřekli našeho původního, hodnotného a zdravého, a přijali jsme to povrchní, prázdné a nezdravé, co hodnoty pouze předstírá. Je neuvěřitelné, jak bezmyšlenkovitě a nekriticky se mnozí klaní všemu, co k nám přichází ze západu, i samotnému západu, ačkoli ten nás v podstatě nemá za nic.

Jsou mnozí, kteří zrazují vlastní národy čistě pragmaticky, tedy pro peníze. Jsou však také mnozí, kteří tak činí ve své naivitě čistě z vlastního přesvědčení. Z jejich řad pocházejí takzvaní užiteční hlupáci, kteří stojí na straně nepřátel národa, skrývajících se za masku jeho přátel.

A protože oficiální média dávají prostor jedině podobnému, prozápadnímu typu lidí, vypadá všechno úplně jinak, než ve skutečnosti je. Podvodníci, jidáši a jejich služebníci vypadají jako nositelé krásných ideálů a ti, kteří vnímají tuto pokryteckou lež a staví se proti ní jsou označováni za nacionalisty, konspirátory, rusofoby, xenofoby, islamofoby a ještě nevím jaké jiné foby.

A tak velká většina lidí žije v úplně naruby převrácené realitě, ve které je černé mediálně označováno jako bílé a bílé jako černé. Ve které je nepřítel národa označován jako jeho přítel a jeho přítel a zastánce jako jeho nepřítel. Je to skutečně stav, rovnající se absolutnímu mentálnímu vyšinutí, které je ale samozřejmě cílené.

To však, že nás naši takzvaní západní přátelé, byli schopni takovýmto způsobem oklamat je jen naše vina. Vždyť přece již v evangeliích se jasně píše: Dávejte si pozor na všechny, kteří k vám budou přicházet jako beránci, ale ve skutečnosti jsou to draví vlci.

My jsme však ve své slovanské, dobrosrdečné naivitě, ale i ve své povrchnosti myšlení prohlédli toto upozornění a naopak, naši nepřátelé si dali a stále dávají mimořádně záležet na tom, aby vypadali jako beránci. Jsou to však opravdu vlci, kteří chtějí trhat a roztrhat! A pokud se vám zdá toto tvrzení přehnaně radikální, vřele doporučuji studium výše zmíněného Houstonského a Harvardského projektu.

Je již opravdu načase pochopit, co se ve skutečnosti děje pod navenek líbivě prezentovaným povrchem. Je načase přehlédnout realitu našeho rafinovaného mentálního zotročení, které je prováděno tak inteligentně a sofistikovaně, že zotročení, přesně v duchu citovaných Goethova slov žijí v domnění, že jsou svobodní. A ve snaze hájit svou svobodu se přidávají na stranu otrokářů, napomáhajíc tím k vlastnímu zotročení.

Pokud toto lidé nepřehlédnou, budou muset zůstat v otrockém područí a v porobě. Budou muset zůstat pouze levnou pracovní silou a lidmi druhé kategorie, krmenými potravinami druhé kategorie, jejichž mladá generace bude odcházet dělat sluhy západnímu světu. A nakonec budou zotročeni totálně a naprosto, se všemi katastrofálními důsledky, které to sebou přinese.

Zvedněte proto z prachu svou hrdost bratři východní Slované! Zvedněte hlavu a přestaňte se poníženě poklonkovat všemu, co k vám přichází ze západu. A ačkoli je tam mnoho dobrého, i vy máte co nabídnout. Nejste totiž o nic horší, než oni.

Neboť i přesto, že jste tak nepochopitelně snadno propadli zvenčí přicházející nízkosti a balastu, ve vašem nitru a ve vaší duši se přece jen ještě skrývají vysoké hodnoty. Hodnoty ducha a pravé slovanské dobrosrdečnosti. Hodnoty dobra, mravnosti, lidskosti a skromnosti. Jsou tam, v hloubce vašich duší, jenom překryty dnešním konzumním balastem. Dejte jim v sobě vyrůst a rozkvést. Nechte je přerůst do svého každodenního života.

Buďte sví a autentičtí! Staňte se velkými velikostí své vlastní, slovanské podstaty a ne tím, že se budete snažit napodobovat velikost jiných, která pro vás i tak navždy zůstane vnitřně cizí.

Neboť čas Slovanů právě přichází, zatímco čas národů západu pomalu končí. Žel, z podvědomého vnímání této skutečnosti vzniká v mnoha z nich nepřejícnost a nenávist, která způsobuje, že jsou úmyslně házeny klacky pod nohy těm, kteří mají převzít štafetu dalšího vývoje civilizace. A to jsou Slované!

Staňme se proto co nejrychleji vnitřně i navenek hodnými toho, co se k nám jako nějaké určení přibližuje směrem z budoucnosti. Neboť čím tmavší je temnota noci současného úpadku ducha a všech vyšších a ušlechtilejších hodnot, tím blíže je svítání! A my bratři nedopusťme, aby nás toto nadcházející svítání zastihlo duchovně, morálně a mravně nepřipravené.

Neboť našimi největšími nepřáteli nejsou naši nepřátelé, skrývající se za masku přátel, ale především naše vlastní nectnosti. Náš vlastní, fatální nedostatek hrdosti, se kterým se poníženě skláníme před těmi, kteří toho nejsou vůbec hodni. Před těmi, kteří nás tím více nemají za nic, čím více se před nimi skláníme.

37 komentářů k článku “Existuje vyvyšování západu nad slovanské národy? Jednoznačně ano!”

 1. Zdeněk Gryc říká:

  Bratře v Kristu, pěkné. . . budou volby že?

  Byla, jak a kým a proč ovlivněna, nejenom exteritoriálně, volba Zemana a Trumpa ?
  Jak to proběhne nyní v CZ ?
  Že by to bylo jenom ne-dotované dílko nadšených ama-térů?

  PRAKTICKÁ UKÁZKA DNES:

  Článek JL: „Komunisty do voleb povede Pavel Kováčik“

  PROPAGANDA , u článku není komentář, u Lidovců 30 diskuze ukončena.
  Autor posledního anonymku „čtenář“ se předvolebně přejmenoval. Jak a kdo to organisuje?

  Lidovci: Lídrem do voleb je poslanec Vít Kaňkovský
  Aktuality : 16.03.2017 Komentáře (30)
  Diskuze u článku byla ukončena. Admin… Poslední komentář:
  ———————————————
  Nejlepší prostředek na žlučovité urážky a invektivy cholerického starce
  je naprosto ho ignorovat a považovat ho za tzv. informační šum.
  pozorovatel | 2017-03-18 09:36:16 | Reagovat

  ——————————————–
  Komu nejvíc vadí církev ukazují debaty o restitucích církevního majetku.
  Nikoli vlk v rouše beránčím, ale církevní aristokrat, kardinál Vlk bude mít zítra pohřeb

  Zdeněk Gryc

 2. Zdeněk Gryc říká:

  Vážený pane Lauko,

  Napíšete dlouhý sofistikovaný blog.
  Nikdo nic, ani ze zasloužilých anonymů.

  Vždyť pšouknoUt si anonymně je tak snadné,
  a pak se rozhlížet s tázacím pohledem, kdo jako?

  Dovolil bych si říci, že to co jste napsal,
  považuji za plíživý FAŠISMUS.
  Zdeněk Gryc

 3. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  zase nabíjíte. Pan Lauko je propagátorem víry v duchovno. To, že se zcela realisticky snaží popsat úlohu „světa Slovanů“ v očích západu jako něčeho méněcenného, je bohužel smutná pravda. Zároveň však věří v jeho rozkvět. Proč? No protože se ještě natolik neodpoutal od jiných hodnot než peněz, co bezohledně vládnou západním světem.

  Závěr, k propagaci „plíživého fašismu“ má jeho příspěvek skutečně daleko. Howgh.

  Vladimír Havlíček

 4. Jan P. říká:

  „Harvardský a Houstonský projekt – Plán na likvidaci Slovanů“ Máme této teorii konspirátorů věřit ?
  Čím šílenější je hypotéza a čím víc jde proti všemu, čemu dnešní „ovčan“ věří, tím lepší a věrohodnější spikleneckou teorii zakládá. Fakt, že noviny lžou a většinou píšou v něčím zájmu, je pro někoho dostatečným důvodem, aby to přijal za svou teorii.

  Komparativní historička Veronika Sušová-Salminen (Mgr. Veronika Sušová-Salminen, Ph.D. je povoláním historik. Vedle moderních dějin Ruska a Střední a Východní Evropy se zajímá také o současnou postkoloniální kritiku. Trvale žije ve Finsku)ve skvělém komentáři (Proč nepatříme na Západ)který nedávno publikoval analyticky a komentátorský web Argument fundovaně píše o tom , proč je mnohem přesnější si přiznat, že Západu patříme, než se ujišťovat o tom, že na Západ patříme.
  …Pohled na současná čísla ukazuje na to, že Česká republika není západní země: úrovní příjmů, celkovou kvalitou života, výdaji na vědu a školství a celou řadou dalších dat a kritérii. Poměrně tvrdou ranou pro všechny raziče hesla Patříme na Západ je pak číslo doma vytvořených zisků, které vesměs západní firmy vyvážejí z naší země… na Západ. A všechna tato data mají svoje, řekněme, hodnotová alter ega, která českou společnost pomáhají formovat.
  …Bez politiky z okraje směřující a hledající emancipaci prostě zůstaneme jenom chudí příbuzní. Protože dnes platí, že k tomu, abychom patřili na Západ, musíme přestat Západu patřit…

 5. Zdeněk Gryc říká:

  JÁN LAUKO. . . “ všeobecně platný a tedy nadregionální charakter“

  „Ukrajinec si bude myslet, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svou svobodu. Bude si myslet, že nakonec dosáhl svobodu. No tehdy se dostane do úplné závislosti od nás. “

  „V této válce hlupáků budou slovanští hlupáci oslabovat sebe, ale posilovat nás, organizátory vzájemných válek, přičemž v krvavých událostech nebudeme přímo účinkovat.“. . . . .
  . . . . . Rozdílná je pouze kvalita! Lidem druhé kategorie musí totiž stačit i druhořadá! I odpad!
  ———————————————————-
  Čech si nebude myslet nic. Ví že součástí první republiky byla Podkarpatská Ukrajina.
  Čech si nebude myslet nic. Ví že ve roce 1968 se mu dostalo s bratrské pomoci.
  Čech si nebude myslet nic. Ví co se stalo na Krymu.
  Čech si nebude myslet nic. Ví jak to začalo s tanky UFO na východě Ukrajiny.

  „A protože oficiální média dávají prostor jedině podobnému, prozápadnímu typu lidí, vypadá všechno úplně jinak, než ve skutečnosti je“

  . . . jakoby sentence pana Lauko, typu „čtenář“ + „pozorovatel“ z oka vypadla.

  Zachánci Slovanů = Putin + Lauko „Jednoznačně ano!“

  Neboť čím tmavší je temnota noci současného úpadku ducha a všech vyšších a ušlechtilejších hodnot, tím blíže je svítání! A my bratři nedopusťme, aby nás toto nadcházející svítání zastihlo duchovně, morálně a mravně nepřipravené.

  SVÍTÁNÍ ZAČÍNÁ NA VÝCHODĚ U PUTINŮ, UPADÁVÁNÍ SE ODEHRÁVÁ NA ZÁPADĚ.

  Proč a v čí zájmu vkládá pan Lauko do JL vkládal své morální apely dosud?
  Kam bude pokračovat rozeštvávání vemlouvavé rozeštvávání typu:
  Existuje vyvyšování západu nad slovanské národy? Jednoznačně ano!

  „Nejsem sice z tohoto regionu,
  ale moje FILOZO-FICKO-HUMAN-ISTICKÉ články,
  reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter

  Ján Lauko = ECCE HOMO

 6. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  dovolím si malinko polemizovat s Vaším hodnocením osoby pana Lauka. Jednoduše řečeno, nemáte pravdu. To, že poukazuje na nadřazenost západu, je bohužel smutná pravda a zároveň poukaz na farizejské projevy humanity s „méněcennými“ národy, jako zástěrky pro rozšíření jeho mocenských snah.

  V jednom máte pravdu, „hlupák válčí s hlupákem“, tedy plebs ve prospěch mocenských snah ukrajinské mafie jejich západních podporovatelů na straně jedné a ruského impéria na straně druhé. Nadřazenost duchovna, které je příznačné pro filozofii pana Lauka, kde nemá modla majetku a mamonu své místo, jasně generuje jeho pohled na „západní hodnoty“. Je fakt, že ideály demokracie a svobody jdou poněkud stranou, pokud jde o prosazování prosazování ekonomického vlivu.

  Pan Lauko jako svobodný člověk prostě vyřkl svůj názor, nikoho tím nerozeštvává, to mu prosím nepodsouvejte. Navíc, a to mi promiňte, svými příspěvky, držíce se svého filozofického názoru, se na rozdíl od Vás snaží rozvíjet svůj pohled na duchovní rozměr života. A rozhodně nikoho nemasíruje stále omílanými historkami ze života mučedníků totalitního režimu u nás.

  Mějte hezké jaro. Vladimír Havlíček

 7. Staník říká:

  Vážený pane Havlíčku obdivuji vaši trpělivost s tím zapšklým a zcela mimo realitu se pohybujícím architektem na vejminku. Napsal jste to velice hezky, ale asi jste zbytečně plýtval energií. Ten člověk se nepoučí a nikdy nepřijme opačný názor protože žije v těch svých bludech, kterým věří. Navíc píše oslavné ódy na faráře Toufara, kardinála Vlka, ohání se křesťanstvím a přitom v sobě nemá ani trochu pokory a sebereflexe. Palec nahoru.

 8. FL říká:

  pane Vladimíre, dovolím si citaci vašich slov a také s nimi naprosto souhlasím:

  ,,To, že poukazuje na nadřazenost západu, je bohužel smutná pravda …..“

 9. Venca říká:

  No bóže, to je v pohodě. My si to zas vykompenzujeme nad araby a afričany. Těm jsme nadřazení zase my 🙂

 10. VladimírV říká:

  Pro pana Vencu.

  Ano, ale mějme na paměti, že Arabové, kteří při vší úctě nemohou přinést evropské kultuře její další rozkvět, zde nemohou ani v nejmenším prosazovat skrze islám svoji nadřazenost.

 11. Venca říká:

  Když já bohužel v poslední době nenacházím JEDINÝ příklad nějakého vlastního rozkvětu evropské kultury.

  Spíš naopak. Jestli je součástí evropské kultury třeba BLESK, NOVA, BABIŠ, SOBOTKA, ZEMAN, DALÍK, ČUNEK, BAKALA…tak nějak fakt nevidím světlo na konci tunelu.

 12. VladimírV říká:

  Pane Venco,

  smutnou skutečností je, že se dění u nás a nebo třeba v Evropě posuzuje podle momentální úrovně příslušných politických špiček a medií. Kulturní hodnoty, mezi které patří nejen památky, ale umělecká tvorba, jazyk, úroveň vzdělání a úroveň sociálních služeb nelze naštěstí, pokud nedojde k revoluci nebo k válce, radikálně měnit či zničit.

  Jistou pojistkou je neexistence totalitního režimu v žádném z rozhodujících hráčů v rámci Evropy. Přesto je třeba velmi obezřetně přistupovat k otázce multikulturalismu, aby se z minority imigrantů nestala majorita. Evropa je tvořena jednotlivými státy a je výsostným právem občanů každého státu právo na sebeurčení. Já osobně věřím pudu sebezáchovy politiků, co ovlivňují dění v Evropě.

 13. Berka říká:

  „Kulturní hodnoty, mezi které patří nejen památky, ale umělecká tvorba, jazyk, úroveň vzdělání a úroveň sociálních služeb nelze naštěstí, pokud nedojde k revoluci nebo k válce, radikálně měnit či zničit.“

  S tím se dá určitě zcela a beze zbytku souhlasit.

  Už jen třeba ta úroveň sociálních služeb.

  Představte si, že třeba v takové Sýrii (což mě už tehdy v době mého pracovního pobytu velmi překvapilo) vůbec neznají domovy důchodců. Marně byste tam hledali nějaké zařízení, kam byste mohli odložit nemohoucího příbuzného.

  Pravda, tam to teda má trochu jiný důvod – péče o rodiče je totiž naprosto samozřejmá věc a považuje se dokonce za otázku jakési společenské cti. Je tam nemyslitelné, že by někdo, kdo má děti, umíral kdekoliv jinde, než doma v jejich péči.

  Určitě je to dáno i islámským způsobem rodinného stylu života, kdy otec – hlava rodiny má jediný rohodovací právo a zároveň právo veta a nikomu tam nepřijde na rozum proti tomu nějak protestovat, přičemž tato práva si uchovává až do konce života. Tedy žádná velká – nebo spíš nulová – demokracie v evropském pojetí.

  Nicméně pokud se zaměříme pouze na tu jedinou výše uvedenou věc, tak teď babo raď…Kdo je v těch sociálních službách tedy vlastně kulturnější a kdo jenom takříkajíc industrializovanější ?

 14. Zdeněk Gryc říká:

  1. Berka říká:
  Pátek, 31. 3. 2017 v 9:04
  Už jen třeba ta úroveň sociálních služeb.
  ———–
  U NÁS A V RUSKU !

 15. Zdeněk Gryc říká:

  1. VladimírV říká:
  Pátek, 31. 3. 2017 v 0:54
  Kulturní hodnoty, mezi které patří nejen
  památky,
  ale umělecká tvorba, jazyk, úroveň vzdělání a úroveň sociálních služeb nelze naštěstí, pokud nedojde k revoluci nebo k válce, radikálně měnit či zničit.
  ————————-
  Velký chrám Vasila Blaženého ve velké Moskvě?
  Malá socha sv. Jána na Březinkách a sloup panny Marie na Skalce v malé Jihlavě?

 16. VladimírV říká:

  Pane Bernarde,

  pokud si z kulturních hodnot vybereme pouze sociální péči, tedy generační sepětí rodin, máte samozřejmě pravdu. Islámská, potažmo i romská kultura je v tomto „dále“. Mezi bezdomovci opravdu, až na malé výjimky, budete těžko hledat cikána. Jenomže na problém je třeba nahlížet komplexně. Pak už „mimoevropské“ kultury poněkud kulhají (postavení žen, náboženská netolerance, pracovní návyky, nerespektování soukromí druhých). V extrémech pak terorismus jako prostředek prosazování svého náboženství. A to už není legrace. Islamizace Evropy zatím nedosáhla stádia, kdy vyznavači islámu budou tvořit většinu společnosti. Netolerance k jinověrcům podpořená sílou islámského etnika může skončit krvavými střety. Jsme tady v Evropě doma a rozhodně se nemíníme vývojově vracet o staletí zpět.

 17. Berka říká:

  To zcela určitě. Ač podle mnohých černobíle vidících lidí mám prý spíše „sluníčkářské“ smýšlení, už jsem tu kdysi psal, že sice jsem pro přijímání uprchílků a i určitých skupin ekonomických imigrantů, ale zásadně s tím, že od nich bude kategoricky vyžadováno dodržování našeho a evropského práva. Nechceš – běž a Jednou a dost. Nulová tolerance.

  Nicméně tady je právě to neštěstí, že i jinak velmi vzdělaní a rozumní lidé, kterých si vážím – jako třeba Vy, berou islám jako celek tak, jak je jednostranně vykreslován například naším milovaným panem prezidentem. Stejně jako v křesťanství jsou různé a velmi nesourodé proudy od liberálních až po krajně extremistické, stejně tak je to i u islámu. S plno věcmi se dá bohužel polemizovat a to ne nějak „virtuálně“, ale s pádnými a přesvědčivými důkazy. Už jen třeba to postavení žen ve společnosti. Samozřejmě, v některých – jinak velmi pokrokových a bohatých – zemích, jsou dodnes uplatňovány některé principy vyloženě středověce tmářské a mě i Vám zcela nepochopitelné (například zkuste v Emirátech místní ženu nechat řídt auto). Jenže islám nerovná se automaticky černý hábit od hlavy až k patě a ženská obřízka. Jak by si člověk potom mohl vysvětlit neoddiskutovatelný fakt, že třeba v Pákistánu, který má oficiální název Islámská Republika Pákistán, stála (dokonce dvakrát) v čele vlády několik let žena – Benázir Bhuttová (mimochodem absolventka Harvardu) ?

  Je třeba opravdu rozlišovat. Bohužel (tedy podle mého zcela subjektivního – několika lety osobní zkušeností podpořeného – pohledu) třeba mnohem více radikální a ortodoxní jsou zdánlivě „skoroevropští“ Turci, než vzdělaní a pracovití Syřané. Paušálním házením islámu do jednoho teroristického koše bohužel pouze potvrzujeme to, co tu psal Venca, že se všem arabům – byť třeba i jen podvědomě) cítíme nadřazeni. Pak se pan Lauko nemůže divit, že se zase někdo cítí nadřazenější nám.

  To jsem chtěl k tématu původního článku…

 18. VladimírV říká:

  Pane Bernarde,

  vážím si toho, že umíte diskutovat k věci. Nadto, jsem svobodný člověk a k utváření vlastního názoru nepotřebuji žádná oficiální stanoviska. Třeba i prezidentova. Ovšem zároveň se snažím, zřejmě jako i on, uvažovat racionálně. Co asi znamená masívní exodus Arabů do Evropy pro nás Evropany? Dnes už se skromně mlčí o válce v Sýrii jako důvodu migrace jejich obyvatelstva. Ta je už de facto v poslední fázi, dokonce i Assad přestává být satanem, kterého je třeba zničit. Ovšem proud uprchlíků neustává. Kdo a proč se tedy přesouvá do Evropy? Samozřejmě ti, kteří jdou za lepším životem. To bylo a bude. Co nám tito lidé přinesou? Že by právě oni efektivně zaplnili pracovní trh? Navíc, mnozí si s sebou nesou svoji ortodoxní víru v islám, kterou i v novém prostředí chtějí za každou cenu uplatnit. Tedy i za cenu teroru. A to už je na pováženou.

  Jsem pro uvážlivou imigrační politiku, kde musí hrát prvořadou roli naše státní zájmy, v tom i bezpečnostní problematika. Jediný, kdo by měl rozhodovat, koho z třetích zemí na naše území vpustíme, jsou imigrační úředníci. Žádné kvóty z EU, ať se to komu líbí nebo ne, nejsou prostě řešením.

  Už počátkem tisíciletí byla přítomnost Arabů ve Francii daleko větším problémem než cikánů u nás. Problém dnes eskaluje a může vést i k občanské válce. Že se tomu tak zatím neděje, je zásluhou prosperity Francie, do které máme opravdu daleko. Proto se nelze ani trochu divit tomu, že si většina občanů ten náš píseček nechce nechat někým rozhrabat. A to jak samotnými migranty, tak i evropskými mocnostmi, jak správně naznačil pan Lauko, které nás Slovany mají za méněcenné.

  Mějte hezký den. Vladimír Havlíček

 19. Zdeněk Gryc říká:

  Ruská propaganda je na míle vepředu

  Jihlavské listy Aktuality : 04.09.2015 Komentáře (26)

  Sabina Slonková:
  „Ano, nová média vnesla nový prvek v tom, že na internetu můžete získat jakoukoliv informaci. Myslím, že spousta lidí nedokáže rozlišit věrohodnost jednotlivých serverů. Informaci bere stejně hodnověrnou, jako když ji má z tradičního dlouhodobě prověřeného média. Takže kdokoliv cokoliv na internet umístí, spousta lidí má tendence dát v důvěryhodnosti rovnítko mezi v podstatě pofidérní zdroj a relevantní informací.“
  /Těch následných 26 komentářů je možno celkem aktuálně použít i u tohoto blogu/.

  Ján Lauko se v JL snažil vystupovat jako filozof a humanista, což se mu s ohledem na poklidné,
  nebo žádné komentáře, podařilo.

  „Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.“

  Existuje vyvyšování západu nad slovanské národy? Jednoznačně ano!

  „Víte o tom, že existuje plán elity nejbohatších a nejmocnějších našeho světa na zredukování lidstva na zlatou miliardu? A víte, jaká má být „rasová a národnostní“skladba této miliardy, která má sloužit elitě?“

  A víte, jaká má být rasová ? Hitler = Osvětin

  A víte, jaká má být národnostní ? Stalin = Katyn

  . . . „rozdílné kvality potravin, které se ve stejném obalu, ve stejné váze a ve stejné ceně prodávají na západě a na východě Evropy. Rozdílná je pouze kvalita!
  Lidem druhé kategorie musí totiž stačit i druhořadá! I odpad!“. . .

  Zajímavá argumentace. Kdo může zhodnotit kvalitu potravin v Rusku, u nás a v USA.

  Snad jedině, poněkud zneužít Lavoaiserův zákon o vstupu potravin a jejich výstupu,
  v rámci kvality života penzistů, tu i onde a matematiky v rámci délky života, tu i onde.
  Třeba v Rusku a USA.
  Délku života, tu i onde, si každý snadno najde ve Wikipedii.
  To jen tak stručně. Pokud by laskavý čtenář,
  nejen JL začal přemýšlet, systém Lauko: “ Jednoznačně ano!

  Tak se dá finanční náklad na reklamní agentury specializované na praní prádla a mozků,
  hodnotit v řádech milionů a miliard, které jsou do propagandy investovány.
  jak upozorňuje Slonková v článku:

  Ruská propaganda je na míle vepředu

  1/ v rámci volby presidenta v CZ v řádech milionů.
  2/ v rámci Putinovy „drang nach west“ v řádech miliard.
  ————————————–
  Pánové Vladimír V. a Berka si tak úplně nepovšimli otázky v nadpisu blogu,
  o západu a „nás Slovanech“, že?

 20. Venca říká:

  No, tebe se to fakt netejká. Ty nejsi Slovan, ty jsi normální tatar.

 21. Daňový soumar říká:

  Málokdo nás v nedávné historii ponižoval tak, jako „bratři“ slované z daleké rusi. Někdy si říkám, jestli to nedbude tím naším vlezdoprdelismem ….

 22. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  ano, propaganda dokázala protlačit velké změny ve světě. Ovšem, a to mne na Vás mrzí, poněkud Vám uniká, že existuje něco jako lidský úsudek, který si každý utváří žitím v určitém prostředí. Zřejmě dobře víte, že propaganda funguje spolehlivě tam, kde existuje nějaký velký problém, např. hlad, zlodějina, totalita. Ovšem, a v tom se asi shodneme, v dnešní době můžeme u nás bez skrupule říci, že míra podmínek pro bujení propagandy je velmi malá. To proto, že se lidé (tedy jejich většina na rozdíl od krize v 30. letech)mají dobře. A trápí je třeba ona zmiňovaná nadřazenost západu vůči Slovanům, kterou pociťují např. po siláckých výrocích z Bruselu.

  Mimochodem, jak zpětně hodnotíte ukrajinský majdan? Tedy počátek „revolty“, který se vyvinul do podoby občanské války. Jeden by málem naletěl na propagandou kázané dobro ukrajinských nacionalistů. A vidíte, stačil zdravý lidský úsudek a propaganda šířená z americké ambasády proti Zemanovi vyšuměla. Pokud se cítíte ohrožovaný ruskou propagandou, je mi Vás tak trochu líto. Ne, to není apríl, myslím to vážně.

  Zdravá Vladimír Havlíček

 23. Zdeněk Gryc říká:

  1. Venca říká:
  Pátek, 31. 3. 2017 v 20:01
  No, tebe se to fakt netejká. Ty nejsi Slovan, ty jsi normální tatar.

  Drahý Venco a pane Jáne Glauko,

  Milý Venco, jste prosím Václav, syn pan redaktora Milana Dvořáka?

  Dovoluji si Vám sdělit, že v mém obč. průkazu je státní občanství: ČESKÁ REPUBLIKA.

  Uctivě prosím, aby mé občanství nebylo zpochybňováno občanem,
  který se nemůže či nechce podepsat.

  NORMÁLNÍ TATAR, NEJSEM!
  To bych na tom byl moc špatně.
  Věřím, že mnoho čtenářů JL ví,
  kdo jsou to Krymští Tataři a kam je deportoval soudruh Stalin z jejich vlasti na Krymu.
  Věřím, že mnoho čtenářů JL ví,
  jak jsou nyní jejich národnostní a občanská práva respektována v jejich domovině,
  jak byly vyslyšeny jejich petice po brutální anexi
  /ve stylu bratrské pomoci v roce 1968 v CZ/,
  kterou demokratická část světa neuznala.

  Jsem Slovan! a jako takový se Vás, pane Jáne Lauko, budu opakovaně tázat,
  v souvislosti s Vaším kredo:

  „Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, „kde žije“

  Pane Jáne Glauko,

  kde žijete, na které universitě přednášíte, či v kterém kostele kážete.
  Já jsem bejval architekt, nyní už mám pořadí v Ji krematoriu.
  Jaké vy máte povolání, které Vám přináší prostředky na chléb Váš vezdejší.
  Do jakých serverů a pod jakými jmény, současně vkládáte své filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás, které mají všeobecně platný a tedy nadregionální charakter ?

  Nespěchejte, přemýšlejte, vyložte to nad-regionálně prosťáčkům z JL,
  budu pár dní mimo PC, ale fakt nezapomeňte, místním regionu to za prostor v JL dlužíte!

  Na odpověď pana Venci, který mi nemusí nutně tykat a pana Jána Glauko čeká:

  Ing. arch, Zdeněk Gryc Jihlava 31. 3. 2017.

 24. Zdeněk Gryc říká:

  1. VladimírV říká:
  Pátek, 31. 3. 2017 v 21:22
  Milý pane Gryci,
  ano, propaganda dokázala protlačit velké změny ve světě. Ovšem, a to mne na Vás mrzí, poněkud Vám uniká, že existuje něco jako lidský úsudek, který si každý utváří žitím v určitém prostředí.
  ——————————
  jako lidský úsudek, který si každý utváří žitím v určitém prostředí:

  Osvoborení v Tetčicích a Brně v roce 1945.

  Únor 1948

  Srpen 1968

  Akce chartistů a disidentů = sametová revoluce.

  Ihned pak vyjel do historického Heidenreichsteinu architekt Zdeněk Gryc,

  který za fyzickým horizontem turisty, noc, před dnem, kdy byla otevřena hranice do Itálie,
  čekal na vstup do přírody Alp,

  který Vás zdraví a děkuje za úroveň Vašich názorů a zejména za autorizaci,
  která jim dodává kvalitu.

 25. Zdeněk Gryc říká:

  PROSÍM PANA LAUKO,

  aby přečetl komentáře ke svém blogu a laskavě se odpověděl
  na mé soukromé dotazy v mém komentáři.

  V Tatrách jsme za totáče šli v jednom roce z východu na západ
  a v druhém roce obráceně a zdravili jsme haferářky:

  DOBRÝ DEN

  Ony odpovídaly krásným pozdravem:

  DAJ BOŽE

  Byla to dvě slova, ale měla hlubší smysl. . . je tomu se slovy pana Glauko podobné?

 26. Zdeněk Gryc říká:

  Daňový soumar říká:

  Zdeněk Gryc říká:
  „rád bych podal Soumarovi ruku“ ,

  a nemuselo by to být ani na vodáckém „Soumarském mostu“ na Vltavě.

 27. Zdeněk Gryc říká:

  Slovenský stát Jozefa Tisa,

  Spasit národ Slovenská, nebo rasu Slovanskou,

  před dekadencí a úpadkem, tedy Slovany před:
  „vyvyšování západu nad slovanské národy? Jednoznačně ano!“

  Klerofašismus:

  Klerofašismus je fašismus řízený klérem (duchovenstvem),
  nebo ideologický konstrukt kombinující prvky fašistické s katolickou náboženskou tradicí.
  Historie vzniku.

  Vznik pojmu klerofašismus (clerico-fascismo)
  je zřejmě spojen s počátkem dvacátých let 20. století v Itálii a frakcí katolické strany PPI
  (Partito Popolare Italiano, Italská strana lidová),
  která se rozhodla podpořit Benita Mussoliniho a jeho režim.
  Historik Walter Laquer vidí kořeny pojmu klerikální fašismus ještě starší,
  dokonce předcházející Mussoliniho Pochod na Řím (říjen 1922)
  u „skupiny katolických věřících v Severní Itálii,
  která obhajovala syntézu katolicismu a fašismu“.[2]
  Politolog Roger Griffin varuje před „hyperinflací klerofašismu“.
  Užití pojmu by podle něj mělo být striktně omezeno pro „podivné formy ideologií,
  které vznikají, když klerikové a profesionální teologové
  jsou buďto vtaženi do spolupráce se sekulární ideologií fašismu,
  nebo řidčeji, sami vytvářejí teologicky nepřijatelný koktejl,
  hluboce náboženských přesvědčení s fašistickým předsevzetím
  spasit národ nebo rasu před dekadencí a úpadkem“.

  Prolínání katolické a fašistické ideologie bylo poměrně rozšířené
  i v Československu třicátých let 20. století,
  přinejmenším na rovině publicistické.
  Je spojeno se jmény Jaroslava Durycha, Jana Scheinosta, Bohdana Chudoby, Rudolfa Iny Malého,
  ale také tehdejšího knížete Karla Schwarzenberga, píšícího pod jmény „Jindřich Středa“ a „Bojna“.
  V části případů šlo o vnímání fašismu jako „spásné“ třetí cesty mezi liberální demokracií a komunismem, která má zachránit katolickou civilizaci.[3]
  Klerofašistické režimy
  Označování konkrétních režimů za klerofašistické je problematické
  a je předmětem častých sporů. Jako příklady klerofašistických režimů se uvádějí

  Slovenský stát Jozefa Tisa,

  ustašovské Chorvatsko Ante Paveliće, vláda Engelberta Dollfusse v Rakousku,
  ale také Španělsko pod vládou Francisca Franca.
  Franco učinil tzv. národní katolicismus (nacionalcatolicismo) jedním z pilířů své ideologie,
  ale fašisté tvořili jen jednu část z jeho podporovatelů.

  Zajímavé, leč překopírované, že? Zdeněk Gryc

 28. Venca říká:

  Ano, směšný zarputilý starče, signatáři Charty a jediný spravedlivý morální etalone mezi stádem anonymních rudých ďáblů – jsem fakt zcela nepopiratelně synem redaktora Milana Dvořáka, který mne neuváženě počal ve svých pouhých dvanácti letech. Toho Milana Dvořáka, který byl nejdříve vaším kamarádíčkem, kumpánem a tiskovým impresáriem – než jste si oba ukrupli při invazi v 68 do kalhot a navzájem jste se nabonzovali StB.

  Toho Milana Dvořáka, který měl naštěstí dostatek soudnosti a zavčasu se raději spořádaně uchlastal, dřív než mu jako vám začal exponenciálně měknout mozek 🙂

 29. Zdeněk Gryc říká:

  Pane Václave Dvořáku

  Vážím si Vaší přímočarosti a zdravím:
  Zdeněk Gryc

 30. Zdeněk Gryc říká:

  PS.který mne neuváženě počal ve svých pouhých dvanácti letech? Zajímavé.

 31. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  nechci být vlezlý, ale přiřadit ideologii klerofašismu k osobě pana Lauka je přes čáru. Jeho upřednostňování duchovna, kde zároveň vyjádřil svůj pohled na dějinnou roli západu vůči Slovanům, nemá dle mého názoru nic společného s počínáním některých exponentů církve v 1. pol. 20. století.

  Nebo se snad chystáte k hrdinnému prohlášení, že církev ve své loajalitě byla vždy hotova kolaborovat s každou ideologii podle hesla:“Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“?. Tedy klerofašismus, klerokomunismus a klerokapitalismus.

  A co skupinová vina? Jsem vinen, protože jsem loajálně spolunažíval s komunistickým režimem (názor pana Fürbachera), vinen byl páter Toufar, protože byl katolík. Vzepřel se sice hrdinně režimu, ale jako představitel katolické církve, dějinami spjaté s fašismem. A konečně jsem vinen, protože nebojuji proti kapitalismu v jeho zlodějské modifikaci. To jsou bláboly, co? Aby nebyly, ponechte prosím na svobodné vůli pana Lauka, vyjádřit jeho názor na danou problematiku bez nepatřičných přídomků. Není o nic více nakažlivý než Vaše neúnavná a leckdy otravná adorace VH.

  Zdraví Vladimír Havlíček

 32. XXXXX říká:

  VladimírV: Dobrej, ale zcela zbytečnej pokus. S malířem socilismu to nic neudělá.

 33. Venca říká:

  Gryci Gryci, ty jsi fakt totální polodementní magor – nic ve zlým.

  Nedávno tady tuším BerKa roznesl na kopytech tu tvou slavnou teorii o tom, jak je zlej režisér Dvořák synem zlýho redaktora Dvořáka, protože by ho vzhledem k datům narození obou ten starej musel mít v deseti nebo dvanácti letech. Prostě naprosto nezpochybnitelná argumentace, stoprocentně vyvracející tvoji DEZINFORMACI (to slovo máš tak rád).

  A s tebou to udělalo co ? S tebou to neudělalo nic. Prostě máš dál svou pravdu a přes to nejede vlak. Nějaká argumentace je ti ukradená jak Dvořákovi Kosovo. To je super ukázka tvého totalitního naturelu. No co, nakonec tě jak vidno ti soudruzi přece jenom něco naučili, když si jim se svým skicákem tak snaživě celej život lezl do zadku 🙂

 34. Zdeněk Gryc říká:

  CUI BONO ?…

  Aj zábava musí byť ušľachtilá!
  | Pondělí, 14. 6. 2010 v 9:43
  Jednou z najvznešenejších a najvyšších hodnôt tohto univerza je Čistota. Všetko, čo ľudia vytvárajú a čo chcú, aby vôbec malo nejakú cenu, musí byť preto predchnuté Čistotou. Malo by sa ňou skvieť vnútro každého človeka. Čistým a ušľachtilým by malo byť naše cítenie, naše myslenie, ale aj naša reč i naše jednanie. Čistým a ušľachtilým by malo byť všetko, čo robíme a na čo len siahneme, teda i náš spôsob zábavy.
  ———————————————————–
  V politice existuje pojem “ UŽITEČNÝ IDIOT“,

  že by čtenáři JL v blogu JL, NA VINICI PÁNĚ… pana Jána Llauka?
  ———————————————————-

  Pán Lauko je velice zaujat přemýšlivými blogery Jihlavských listů, ví že se lecčehos chytnou a 7 let si zde vytváří image toho co o sobě uvádí, vedle svého úsměvu na foto.
  Je mezi blogery, kteří píší do JL naprosté UFO.
  Blogeři se nějak stručně představí a v kterém městě bydlí, co dělají a jaké mají záliby.
  Ján Lauko nic jenom úsměv a návod:

  Ako správne konať dobro?
  Ján Lauko | Středa, 1. 5. 2013 v 11:47
  Korunou konania skutočného dobra je nezištnosť! Toho je však schopných iba málo ľudí, lebo žiaľ väčšina tak činí predovšetkým so zištnými úmyslami.

  „Čistým a ušľachtilým by malo byť naše cítenie, naše myslenie, ale aj naša reč i naše jednanie“.

  Výborně pane Lauko,

  Dovolil jsem se Vás už zeptat:

  Pane Jáne Glauko,

  kde žijete, na které universitě přednášíte, či v kterém kostele kážete.
  Já jsem bejval architekt, nyní už mám pořadí v Ji krematoriu.
  Jaké vy máte povolání, které Vám přináší prostředky na chléb Váš vezdejší.
  Do jakých serverů a pod jakými jmény, současně vkládáte své filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás, které mají všeobecně platný a tedy nadregionální charakter ?

  Nespěchejte, přemýšlejte, vyložte to nad-regionálně prosťáčkům z JL, ale fakt nezapomeňte, místním regionu to za prostor v JL dlužíte!

  ČISTÉMU VŠE ČISTÉ, ŽE?

  V do JL jste vložil za ta léta spoustu blogů. Několik řádek pro Vás není jistě problém.
  Zdraví a předem děkuje už i za ty zajímavé vzkazy : Zdeněk Gryc

  „Ukrajinec si bude myslet, že bojuje proti Rusku, že bojuje za svou svobodu. Bude si myslet, že nakonec dosáhl svobodu. No tehdy se dostane do úplné závislosti od nás. “

  „V této válce hlupáků budou slovanští hlupáci oslabovat sebe, ale posilovat nás, organizátory vzájemných válek, přičemž v krvavých událostech nebudeme přímo účinkovat.“

 35. Zdeněk Gryc říká:

  1. VladimírV říká:
  Sobota, 1. 4. 2017 v 9:03
  Milý pane Gryci,

  nechci být vlezlý, ale přiřadit ideologii klerofašismu k osobě pana Lauka je přes čáru.

  Milý pane Havlíčku,

  nechci být vlezlý, ale přiřadit ideologii Hitler, Stalin, či Havel?
  osobě Václava Havla, je přes čáru.

 36. VladimírV říká:

  Milý pane Gryci,

  „nechci být vlezlý, ale přiřadit ideologii Hitler, Stalin, či Havel? osobě Václava Havla, je přes čáru.“
  To jste vzal kde? Děkuji za odpověď.

  Zdraví Vladimír Havlíček

 37. Zdeněk Gryc říká:

  ODPOVĚĎ ZDE:

  Pane Havlíčku, máte sice pravdu, ale vždy zapomenout nejde. Je možné zapomenout na takové, jako byli Hitler, Stalin, či Havel?

  I kdybychom rádi zapomněli, ono to prostě nejde. Snad další generace, dá-li Bůh dokáže, že pro ni budou stejně otravnou položkou dějepisu, jakou je dnes třeba Caligula či Nero. A jak doufám, na tvůrce dramatických paskvilů brzy nevzpomene ani ta nejobsáhlejší encyklopedie.
  A co se týče politických mrtvol, těch máme hafo, ale usilovně se tlačí do sdělovacích prostředků. namátkou lze jmenovat Kalouska.
  pozorovatel | 2017-04-01 15:24:18 | Reagovat
  ——————————–
  Ano,
  pane pozorovateli, souhlas. Nicméně, zemřelí óbr zločinci by měli být spíš předmětem historického zhodnocení jejich osob a role.

  Tím ovšem nevylučuji montáže jejich „projevů“ k aktuálním tématům.
  Osoba pana Kalouska je výjimačná jednak jeho intelektem, druhak pak jeho usilovnou touhou po moci. Netroufám si to tvrdit, ale stejně jako Rath patří do skupiny psychopatů se schopností manipulace. Proto je i vítaným hostem TV.
  VladimírV | 2017-04-01 15:58:01 | Reagovat

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I