O téměř neuvěřitelné podobnosti mezi socialismem a kapitalismem

Na současném kapitalismu středoevropského typu leží temný stín socialismu. Je totiž až fascinující, jak se historie opakuje. Neboť pokud jsme v minulosti byli vazaly východu, dnes jsme vazaly západu. Pokud jsme se v minulosti skláněli před diktátem Moskvy, dnes se skláníme před diktátem Bruselu. Pokud za minulého režimu bylo odsuzováno vše, co k nám přicházelo ze západu, dnes je odsuzováno vše, co k nám přichází z východu.

Ale jde to ještě dál! Pokud chtěl za socialismu někdo udělat kariéru, musel být nutně loajální s režimem. A žel, dnes je to podobné.

Vezměme si třeba oblast médií. Kariéru v nich mohou udělat pouze lidé poslušní neoliberální, prozápadní orientaci a Bruselskému diktátu.

Mladí redaktoři a novináři, kteří nezažili socialismus a poslušnost ideologii mohou být zcela klidní, protože vůbec o nic nepřišli. Neboť přesně to, co jenom v trochu jiné formě prožívají ve svém zaměstnání dnes je ve skutečnosti totéž.

Setrvat na svém postu může totiž jedině ten, kdo píše a mluví co má a co je pro systémově žádané. Ten, kdo chválí ty, kteří mají být chválení a haní ty, kteří mají být hanění. Ten, kdo se disciplinovaně vtěsná do sice nepojmenovaného, ale velmi jasně vymezeného rámce.

V obavě ztráty zaměstnání a s ní spojených existenčních problémech většina samozřejmě velmi rychle pochopí a poslušně se zařadí do oficiální linie, protože žít z něčeho třeba. Taková je reálná situace v médiích, které mají být jakýmsi základem svobody slova.

Ale podobnost dále pokračuje! Jestliže kdysi komunisté zavírali a mnohým jiným sankcím podrobovali lidí, kteří si dovolovali mít jiný názor, dnes je tomu velmi podobně. I dnes zde totiž máme názor většinový, mainstreamový a poplatný prozápadní, neo liberální linii.

Máme tu však i jiný názor a spolu s ním i úplně jiná fakta a skutečnosti, které jsou oficiálními médii popírány a odsouvány bokem, jakoby neexistovaly. Zpochybňují totiž jejich vlastní konstrukce a tím znejišťují masy, manipulované a ovládané mainstreamem. No a právě nositelé těchto alternativních faktů jsou zesměšňováni, vyhlašování za blázny, či za lidi pochybných a absolutně nedůvěryhodných.

A velmi paradoxně začíná nakonec docházet už také k tomu, že jako kdysi v dobách režimu východu bylo pro lidi osvěžením a příslibem všechno to, co přicházelo ze západu, dnes se stává pro mnohé osvěžujícím to, co přichází z východu.

Neboť lidé začínají mít pomalu plné zuby vší té sebe destruktivní Bruselské politiky, počínaje podporou válečných dobrodružství USA za vlády Obamu, schvalováním imigrace a demontáže národních států, přes prosazování nejrozličnějších úpadkových trendů, jako je gender ideologie, homosexuální partnerství, předčasná sexualizace nezletilých a podobně.

Ale ať se už mají věci jakkoliv, kde je naše vlastní svébytnost? Kde je naše vlastní samostatnost? Kde je naše vlastní nezávislost a svoboda? Vždyť jak se zdá, pro náš národ se toho až tak moc nezměnilo. Jho zůstává, pouze se mění jeho světová orientace z východu směrem na západ.

A pokud socialistický systém lhal a zaváděl, mnozí si v současnosti začínají uvědomovat, že toto zavádění a klamání nebylo aktuální pouze za socialismu, ale že je to paradoxně vlastností každého vládního systému jako takového.

A tedy i současného, který lidem podsouvá realitu tak, jak ji mají podle něj vnímat. A pokud byla realita v minulosti deformovaná ideologicky, v souladu s přáním moskevské elity, dnes je úplně stejně deformovaná prostřednictvím médií a různých nevládních organizací v souladu s přáním neo liberální světové elity nejbohatších a nejmocnějších západního světa.

Proč ale jsme stále nesvobodní? Proč se musíme neustále před někým sklánět? Jen proto, že jsme příliš malé národy? Nebo to má i jiné, mnohem hlubší příčiny?

Ano, jednoznačně to má i své hlubší příčiny, spočívající v neznalosti a ignorování určitých duchovních zákonitostí, co se následně promítá do reality naší vnější nesvobody. Neboť v podstatě kromě snahy o pozvednutí národa po stránce hmotné, čili v rámci hospodářství a ekonomiky se vůbec nebere zřetel na pozvednutí jeho úrovně duchovní, která je fatálně zanedbávána.

Avšak právě nevědomost o tomto nehmotném, skrytém a duchovním rozměru bytí způsobuje, že se stále nacházíme v područí a v útlaku! Že je tu stále někdo cizí, kdo nás manipuluje, zotročuje, vykořisťuje a upírá nám skutečnou svobodu.

Pochopení toho, jak přesně to funguje si přibližme na příkladu Krista, vcházejícího do Jeruzaléma, když ho nadšený dav vítal jako nového židovského krále. Mnozí židé totiž doufali, že se právě pod jeho vedením vzbouří proti Římu a nastolí svobodné, svrchované židovské království. Boží království svobody a míru na zemi!

Avšak Ježíš jim zdůrazňoval něco úplně jiného! Upozorňoval: boží království je ve vás! Těmito slovy naznačoval židům, ale i nám všem, že skutečné království nebeské a s ním spojená pravá svoboda mohou vzniknout pouze směrem zevnitř navenek. Nikdy ne pouze čistě vnějším, pozemským úsilím, ale vždy jen z toho vnitřního, skrytého a neviditelného, co je v nás směrem navenek k tomu zjevnému a reálnému.

Svobodu tedy není možné dosáhnout pouze vnějším bojem s okupanty, otrokáři, vykořisťovateli, či manipulátory. Cesta ke skutečné svobodě začíná jedině aktivací hodnot království nebeského v nás, v našem nitru. A toto, každým jednotlivým člověkem v sobě samém vnitřně uskutečněné království dobra, spravedlnosti, ušlechtilosti a cti nakonec postupně přeroste zevnitř směrem ven, do reality království nebeského na zemi, jehož jednou ze základních hodnot je také skutečná a pravá svoboda. Svoboda bez jakýchkoliv vykořisťovatelů, otrokářů a manipulátorů.

Pokud budeme prohlížet tyto skutečnosti, pokud budeme ignorovat Kristova slova, že království pokoje, míru a svobody začíná v první řadě v nás a v našem nitru, pokud nezačneme nikdy budovat jeho základy v podobě vlastní vnitřní snahy o dobro, čest, spravedlnost a ušlechtilost, budeme muset vždy zůstat nesvobodní a naše nesvoboda bude pouze měnit svůj šat, své vnější formy a svou světovou orientaci.

Člověče, pochop už přece konečně, že pokud chceš žít ve svobodě, musíš osvobodit nejdříve sám sebe od všech nectností, které zotročují tvé pravé lidství. Tvou skutečnou lidskou velikost! A právě pro tuto, tebou samým zapříčiněnou nesvobodu tvého vlastního ducha tě stíhá nesvoboda vnější, protože ten, kdo uvrhl do nesvobody nectností sebe sama si jednoduše nezaslouží žít ve svobodě.

Člověče, vnitřně se osvoboď! Zbav se chamtivosti, závisti, nečestnosti, bezohlednosti a egoismu. Zbav se vnitřní, myšlenkové a citové nečistoty, jako i mnoha jiných nectností a naplň své nitro dobrem, čistotou a spravedlností! Naplň jej vysokými a ušlechtilými hodnotami království nebeského, protože jedině tehdy k tobě může zavítat požehnání a prosperita království nebeského také v jeho hmotné a fyzické podobě. Jinak nikdy, protože, dokud tyto podmínky ty sám vnitřně nesplníš, budeš muset žít v nesvobodě a útlaku.

Závěr: Je samozřejmě třeba bojovat i proti všem vnějším projevům zla, či manipulace a nebýt v tomto směru pasivním. Ale pamatujme, že proti zlu a všem jeho negativním projevům musíme bojovat i ve svém vlastním nitru! Jinak nemůžeme nad ním nikdy zvítězit, protože uvnitř nás samotných bude mít stále svou oporu.

53 Responses to “O téměř neuvěřitelné podobnosti mezi socialismem a kapitalismem”

 1. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane Lauko,

  Blogeři, kteří píší v tuzemských Jihlavských listech jsou konkrétní občané.

  Mimo laskavě-medové povídačky a Váš obličej na fotce jste UFO. Napište něco o sobě.

  Zdeněk Gryc je toho názoru, jak Vám už vícekráte napsal,
  že by se pak ten Váš sugestivní DRANG NACH WEST DAL POCHOPIT.

  Pochopte prosím je to vážné, jde přece o boj s naší vlastní INTERNOU,
  bez které bychom fakt uvnitř nenašli tu správnou oporu.
  ——————————–
  „Závěr: Je samozřejmě třeba bojovat i proti všem vnějším projevům zla, či manipulace a nebýt v tomto směru pasivním. Ale pamatujme, že proti zlu a všem jeho negativním projevům musíme bojovat i ve svém vlastním nitru! Jinak nemůžeme nad ním nikdy zvítězit, protože uvnitř nás samotných bude mít stále svou oporu.“
  __________________
  Je samozřejmě třeba bojovat i proti všem vnějším projevům zla,
  či manipulace a nebýt v tomto směru pasivním. Dobrej fór že?

  Zkrátka „vyhrnout si rukávy“. Ale to už tady taky bylo, ne?

  Snad ještě dotaz pro orientaci, království nebeské, je v církvi PRAVO – SLAVNÉ
  a my podle shora uvedeného návodu máme směřovat spíše DO-LEVA.

 2. Zdeněk Gryc napsal:

  PS. „Snad ještě dotaz pro orientaci, království nebeské, je v církvi PRAVO – SLAVNÉ“.
  Se rozhodně netýká církve Pravoslavné u nás, či na Ukrajině. Jde pouze o Putinovu filiálku v Moskvě.

 3. Venca napsal:

  Architekte, vy jste vážně ten nejzakomplexovanější člověk kterýho znám.

  Pořád chcete po každým nacionále. Milej Lauko tady píše pod plným jménem a dokonce tu má ještě fotku. Stejně jako vy. Takže není o nic menší UFO než vy. Pořád si říkám, že víc se snad dospělej člověk ztrapnit nemůže. A vy mě každej druhej den přesvědčíte o opaku.

  No, jen tak dál, váš kumpán Míla Dvořák se v urně radostí tetelí, jakýho ze sebe bez cizí pomoci permanentně děláte vola…

 4. Zdeněk Gryc napsal:

  Venco,
  vnitřně se osvoboď!
  Zbav se chamtivosti, závisti, nečestnosti, bezohlednosti a egoismu. Zbav se vnitřní, myšlenkové a citové nečistoty, jako i mnoha jiných nectností a naplň své nitro dobrem, čistotou a spravedlností! Naplň jej vysokými a ušlechtilými hodnotami království nebeského, protože jedině tehdy k tobě může zavítat požehnání a prosperita království nebeského také v jeho hmotné a fyzické podobě.

  Jinak nikdy,

  protože, dokud tyto podmínky ty sám vnitřně nesplníš, budeš muset žít v nesvobodě a útlaku.

  „s SSSR na věčné časy a nikdy jinak“

  Že by se pan Lauko taky zapojil do soutěže XXXXX:
  Pomatenej ožrala, kterýmu z kolaborace s komunistama nezbylo v hlavě nic než kontrolcé, kontrolvé.

  Je fakt, že pokud vím, tak jsem s panem Lauko pod Královou Holou nepásl krávy.
  Jeho fotka a jméno je UFO.

  Slibuje nebe, jak to má lišáckej kazatel s peklem?

  Opakovaně jsem ho v minulých blocích žádal, aby vysvětlil v které církvi je, nebo v jakém manšaftu kope.

  Poslat do redakce JL mail a fotku krásné slečny nebo fotku „pana Lauko“ vyjde na stejno, jako „čtenář“+“pozorovatel“ a možná i „Strýček Nimra“

  ZADARMO ANI KUŘE NEHRABE !
  Proč pan Lauko už pár let setrvale poskytuje jihlavákům masáž mozku. . .

  „Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.“

 5. Venca napsal:

  Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře. Ty si přece na akademiky potrpíš, ne ? 🙂

 6. Zdeněk Gryc napsal:

  ANONYMNÍ POHROBCI REDAKTORA JISKRY, SOUDRUHA MILANA DVOŘÁKA, STÁLE V AKCI
  = OTÍRAT SI HUBU.
  To je prosím vedlejším Blogu

 7. Zdeněk Gryc napsal:

  Milý Venco,

  vysokoškolský profesor to asi nebude,
  mnohokrát jsem se ho na identitu ptal.

  možná, že je to:

  Bc. Ján Lauko
  Pracovisko: UKF – Centrum inf. a kom. technológií

  Telefón do zamestnania: +421 37 6408 115
  Mobilný telefon:
  Označenie kancelárie: DRC00160
  E-mail: jlauko@ukf.sk
  ————————————

  Napíši na jeho E-mail a dám v blogu vědět.

  sám jsem členem Bloku,

  kde je řada slovenských vysokoškolských profesorů se kterými se přátelsky stýkám.
  Nedávno jsem jim nabídl účast na soutěži o jihlavském náměstí.
  Možná, že to co publikovali JL o celostátní soutěži s tím souvisí.
  V těchto dnech jim jede přednášet do Bratislavy emeritní děkan a profesor Ivan Ruller o profesoru Rozehnalovi.
  25. 3. 2017 jsme mu s dcerou Rozehnala předali v jeho bytě pro tuto přednášku podklady.
  Je fakt, že slovenští profesoři jsou velmi přátelští a myslím, že rozdělení republiky moc nefandí.
  Co mi Bc. Ján Lauko odepíše na můj blog, tak zde dám vědět.
  Dost dobře nechápu při příslovečné slovenské zdvořilosti neodpověděl na mé opakované dotazy,
  které jsou vloženy do jeho předposledního blogu v Jl. Prosím podívejte se.
  Takže trpělivost, omluvit se mohu vždycky.

  S pozdravem Zdeněk Gryc

 8. FL napsal:

  Autor se asi cítí ofouknutý svěžím větrem z východu, ale neměl by zamlčovat, že za toho socialismu jsme žili za ostnatým drátem do kterého byl pouštěn elektrický proud za účelem usmrcení případného narušitele. Že vedoucí politická partaj ve státě dala dvacetiletým klukům do rukou ostře nabité samopaly s rozkazem zastřelit každého, kdo by chtěl opustit tento socialistický ,,ráj“ . Že se tady za politický názor na rozkaz z východu věšeli čeští spoluobčané. To by tady měl autor zmínit, tedy pokud chce být objektivní. A ne ofouknutý.

 9. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane,

  Bc. Ján Lauko
  Pracovisko: UKF – Centrum inf. a kom. technológií
  Telefón do zamestnania: +421 37 6408 115
  Mobilný telefon:
  Označenie kancelárie: DRC00160
  E-mail: jlauko@ukf.sk

  Jste prosím autorem tohoto blogu?
  dovolím si obdobný dotaz na Vaši E-mail adresu.

  Vaší „obratné“ reakce by si velmi cenil:
  Zdeněk Gryc

 10. XXXXX napsal:

  Ani se nedivím, že pitomci jako jsi ty neodpověděl. Ikdyž si tím dost dovolil. Ale on je vlastně UFOn. No tedy to je parádní vystoupení, to jestli čte někdo za hranicí okresu to kouká co za dementní důchodce tu taky můžem mít.
  Když už kopíruješ, tak alespoň dodržuj pády. Je smutné, že tobě takovému inteligentovi souvěrci profesora jeho dcery a dramatika musí napovídat pohrobek soudruha dvořáka.
  To se fakt nedá.

  Proč pan Lauko už pár let setrvale poskytuje jihlavákům masáž mozku. . .
  Třeba proto, že ho to baví. To se ale s tvojí masáží rovnat nedá.

 11. Zdeněk Gryc napsal:

  RADOSTNÉ TETELENÍ V URNĚ

  „No, jen tak dál, váš kumpán Míla Dvořák se v urně radostí tetelí, jakýho ze sebe bez cizí pomoci permanentně děláte vola…“

  Radostné tetelení v urně panu Milanu Dvořákovi přeji.
  Myslím, že po jeho proklamativním článku z února 1975 na základě kterého byl odstraněn jediný významný církevního artefaktu z Březinek si moc radosti v nebi pana Lauka neužil.

  Nejenom jeho synovi panu Václavu Dvořákovi, ale i mistru slova XXXXX,
  doporučuji nastudovat nabádavý text pana Lauka, žít podle něho na zemi i v nebi,
  ale zejména psát ve vší slušnosti v jeho intencích:

  „Člověče, Václave + XXXXXX, vnitřně se osvoboď! Zbav se chamtivosti, závisti, nečestnosti, bezohlednosti a egoismu. Zbav se vnitřní, myšlenkové a citové nečistoty, jako i mnoha jiných nectností a naplň své nitro dobrem, čistotou a spravedlností! Naplň jej vysokými a ušlechtilými hodnotami království nebeského, protože jedině tehdy k tobě může zavítat požehnání a prosperita království nebeského také v jeho hmotné a fyzické podobě. Jinak nikdy, protože, dokud tyto podmínky ty sám vnitřně nesplníš, budeš muset žít v nesvobodě a útlaku.“

  Dotaz panu Laukovi jsem již odeslal a mail dal na vědomí redakci JL.
  Práce jejich redaktorů si vážím a nesouhlasím, aby byla takto špiněna:

  „Vezměme si třeba oblast médií. Kariéru v nich mohou udělat pouze lidé poslušní neoliberální, prozápadní orientaci a Bruselskému diktátu.
  Mladí redaktoři a novináři, kteří nezažili socialismus a poslušnost ideologii mohou být zcela klidní, protože vůbec o nic nepřišli. Neboť přesně to, co jenom v trochu jiné formě prožívají ve svém zaměstnání dnes je ve skutečnosti totéž.
  Setrvat na svém postu může totiž jedině ten, kdo píše a mluví co má a co je pro systémově žádané. Ten, kdo chválí ty, kteří mají být chválení a haní ty, kteří mají být hanění. Ten, kdo se disciplinovaně vtěsná do sice nepojmenovaného, ale velmi jasně vymezeného rámce.
  V obavě ztráty zaměstnání a s ní spojených existenčních problémech většina samozřejmě velmi rychle pochopí a poslušně se zařadí do oficiální linie, protože žít z něčeho třeba. Taková je reálná situace v médiích, které mají být jakýmsi základem svobody slova. „

 12. XXXXX napsal:

  Ty piješ alkohol už od rána?

 13. Berka napsal:

  Mě přijde že permanentně. Zatím jsem nezaznamenal, že by měl alespoň jednu světlou chvilku.

  Jinak PROFESOR je třeba i Martin C. Putna

  Pokud chcete pán architekt mermomocí naivistu Lauka lustrovat, zkuste to přes svoje bývalé kamarády z StB, ti mají určitě lepší metody než Wikipédii.

  Jinak já se pořád v těch zlých Dvořácích nějak ztrácím. Jak to teda s nima je ? Máte nějaký důkaz že „náš“ Venca je synem „vašeho“ kumpána Dvořáka ? Víte tedy roky narození redaktora i režiséra a můžete je nám nehodným na tomto místě sdělit ?

  Děkuje Karel Bernard, UFO Mk.III

 14. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane Karle Bernarde,
  ———————————————-
  1. Staník říká:
  Sobota, 21. 1. 2017 v 16:49
  Navíc ten jeho neustále omílaný článek z Jiskry je všeobecný a vůbec nepíše konkrétně o Zdeňku Grycovi. Ten se ho akorát chytl za všechny ublížený architekty bejvalýho socialistickýho bloku
  Nakonec ty bys o tom měl vědít víc Venco bo to psal tvůj tatík

  (prosím pana architekta nereagovat anobrž reaguji na Vencu, s vámi již nehodlám diskutovat ani anonymně). Děkuji
  ————————————————————————————————
  z toho, co zde Staník napsal je to snad jasné, také že Václav Dvořák, jako autor podobných taškařic, nepadlo jablko daleko od stromu a už 5 let čeká:

  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . . stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák

  23. ŘÍJNA 2012 19:22, AKTUALIZOVÁNO 24. 10 8:05
  Albrightovou během pražské autogramiády vulgárně uráželi
  Létající plakáty a vulgární nadávky. To všechno doprovázelo úterní křest nové knížky bývalé americké ministryně zahraničí Madeleine Albrightové v pražském knihkupectví. Na místě musela asistovat policie.
  „Během autogramiády došlo k provokaci. Demonstranti se snažili vyvolat konflikt, Madeleine Albrightovou uráželi,“ popisuje Richard Klíčník z vydavatelství Argo. Proto pořadatelé nezvané hosty museli vykázat.

  Podle informací LN dorazila první skupinka demonstrantů k Albrightové s plakáty v rukou. Ty pak začali na bývalou ministryni zahraničí Spojených států házet házet a vzduchem létaly i vulgarity jako „ty svině“. Podle některých svědků souvisely urážky vůči Albrightové s jejím působením jako ministryně zahraničí USA v době balkánských válek, především pak konfliktu v Kosovu.
  S plakátem pak přišel i mladík se slečnou, která si všechno natáčela a podle organizátorů se snažila vyprovokovat další konflikt.
  Albrightová podepisovala svou novou knihu „Pražská zima“ v pražském Paláci knih Luxor. V knize česká rodačka vzpomíná na své dětské roky, prožité za 2. světové války.
  Na místo proto dorazila hlídka pražské policie, ale nijak už nezasahovala. „Na místě jsme ověřili, že k žádnému přestupku nedošlo,“ vysvětlil mluvčí sboru Jan Daněk.

  Útoky na bývalou americkou ministryni nejsou výjimečné. Když například v březnu roku 2000 navštívila brněnskou právnickou fakultu, dva anarchisté na ni házeli vajíčka. Žádné z nich ji přímo nezasáhlo, jen zašpinilo oděv.
  Zdroj: http://www.lidovky.cz/demonstranti-vynadali-madeleine-albrightove-pri-autogramiade-pbn-/zpravy-domov.aspx?c=A121023_192859_ln_domov_kim
  ————————————————————————————-
  Před delší dobou vložil do JL článek Václav Dvořák, kde dlouze popsal hrdinský čin, jak v rámci autogramiády knihy Albrightovou během pražské autogramiády ji předložili k podpisu plakáty a požadovali, aby je podepsala. Jde zřejmě o článek, kde se touto “ HRDINSKOU AKCÍ MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU NA ÚROVNI HAAGU“ pochlubil Václav Dvořák. Článek vložený do Jihlavských listů končí těmito slovy:
  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . . stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák

 15. XXXXX napsal:

  Berko ještě něco potřebuješ vysvětlit? Řekl bych že pro doložení duševního stavu milého architekta je to víc než dostačující.

 16. Zdeněk Gryc napsal:

  5. Venca říká:
  Čtvrtek, 27. 4. 2017 v 21:59
  Woe, zkus trochu hledat. Je to vysokoškolskej profesor na univerzitě v Nitře. Ty si přece na akademiky potrpíš, ne ?
  ———————————-
  Ano, proto jsem zastáncem kandidatury na presidenta, profesora Jiřího Drahoše

 17. Berka napsal:

  No a co Vladimír Franz ? Ten kandidoval minule a je to taky – dokonce velmi uznávaný – PROFESOR. Ten by se vám třeba za prezidenta nelíbil ?

 18. Zdeněk Gryc napsal:

  Děkuje Karel Bernard, UFO Mk.III

  děkuji za slušný dotaz a podpis.

  Zůstanu u Drahoše,

  vím co znamená mezinárodně uznávaná osobnost,
  elegantního vzhledu a vyjadřování,
  která má navíc kontakt s umělci,
  jako měl TGM a Václav Havel

  ZG

 19. Standa napsal:

  Vážený pane Lauko, obávám se, že vzhledem k svému věku jste žádný socialismus nezažil, takže o nějaké podobnosti můžete velmi těžko hovořit. Pokud někdo nechce psát v novinách tak, jak mu káže jeho chlebodárce, vůbec nic se nestane, možná bude lepší, když bude dělat něco užitečnějšího, alespoň vytvoří nějaké hodnoty, pokud tedy pracovat vůbec umí a nemá obě ruce levé.
  A na závěr vzkaz pro pana Gryce, občas by neuškodilo přestat neustále omílat to, že jste vyprojektoval Březinovy sady a svoje dlouhé úvahy po sobě nejdříve přečíst, než stisknete ono tlačítko odeslat, alespoň se dozvíte, zda to, co píšete, má hlavu a patu.

 20. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážený pane Standa,

  Myslím, že máte pravdu. Budu se snažit zlepšit i když jak jistě pochopíte velké reservy nemám.
  Tu fotku na blogu udělal někdy koncem století někdo z redaktorů JL,
  stejně jako ten text, který později moudře zkrátili.
  O Březinkách píši v souvislostech, abych poukázal, jak polepšili dopravní segregaci,
  jak náměstí zesmutnělo ztrátou výhledů a průhledů o tristních fasádách nemluvě.
  I jsem se zmínil, že centrum zajisté potřebovalo rekonstrukci jižního křídla a po stránce technické je udělána dobře. Mea culpa.

  Je fakt, že nějaká sexy sekretářka, placená Putinem, by to vyřešila optimálně.
  Často to namlátím přímo do rámečku v JL, kde jsou písmenka na můj zrak skoro jako na identifikaci zboží v sámošce.
  Je to jak píšete blbý, ale /ne/ smysl se dá snad pochopit.
  Na druhou stranu je příjemné občas odhalit chyby nějakého blbce, dost to zvyšuje nejenom Vaše sebevědomí:

  „Pořád si říkám, že víc se snad dospělej člověk ztrapnit nemůže. A vy mě každej druhej den přesvědčíte o opaku.
  No, jen tak dál, váš kumpán Míla Dvořák se v urně radostí tetelí, jakýho ze sebe bez cizí pomoci permanentně děláte vola…“

  Mám zdvořilý dotaz:

  1. Staník říká:
  Sobota, 21. 1. 2017 v 16:49

  Standa říká:
  Pátek, 28. 4. 2017 v 16:06

  „Standa“ je „Staník“? Nebo jde o 2 osoby? Ony i ty šachy se Zdeněk a Zdeněk jsou také ma-toucí, že?

 21. Zdeněk Gryc napsal:

  Jo, ještě poznámečka vidím G-ryc = nic, nečtu, natož abych se namáhal co-ment, že ?

 22. Zdeněk Gryc napsal:

  Vážení a zasloužilí com-ment-átoři Jihlavských listů,

  rozeštat tu-zemské jihlaváky se panu Lauko, který je možná vyrábí Wellnes v hotelu
  • JÁN LAUKO
  Sídlo podnikání: Slažany 115, Nitra, 951 71, Slovenská republika

  -59 %
  Zbývá 9 hodin
  Wellness pobyty > Západní Slovensko
  Bojnice s wellness pro seniory
  Hotel Regia 42× Na mapě
  5 910 Kč 2 399 Kč
  - 59 % 5 910 Kč
  2 399 Kč 6 dní (5 nocí) pro 1 osobu
  zbývá 994 z 1490
  Zobrazit Poslat známému+-
  ————————–
  v rámci oslav 1. Máje 2017 vše odpuštěno, nebo ne ?

  Stejně jsme si v rámci privatizace Václava Klauze H2O nakradli.
  ani zloděje neomilostnili, že,

  Takže vzhůru k lepším zítřkům, v naší rozdělené zemce, kde včera už bylo zejtra.

  I nadále Vás miluje, v 23:20, zatím ještě relativně střízlivý, bývalý Sokol + kolaborant:
  Zdeněk Gryc

 23. Staník napsal:

  Já jsem Staník architekte, Standa je zas jinej anonymní kverulat. Můžete bejt v úplným klidu 🙂 A na druhý straně si milej Kolombo myslím, že je to vlastně úplně jedno.

 24. Zdeněk Gryc napsal:

  Kamaráde, máte pravdu, děkuje a zdraví jeden z těch 2 Zdeněk

 25. Jan P. napsal:

  Ján Lauko v labyrintu populistického nacionalismu na straně globální revoluce konzervativců.

  Kdo přesně autor textu je ? Katolický či evangelický nebo pravoslavný kněz ?
  Nakonec tahle věc nemusí být pro čtenáře až tak důležitá. Články jsou spíše určeny věřícímu čtenáři a není jistě náhoda,že je autor zrovna publikuje v regionálních novinách,který vychází na Vysočině. Nejsem věřící a na tzv.reálný socialismus nostalgicky nevzpomínám.Křesťanské hodnoty a tradice mi nejsou cizí.

  Souhlasím s autorem,že se nacházíme v krizi.Kdo stojí za dnešní krizí a kde hledat její skutečné příčiny ? Tady se s ním už neshoduji.
  Takto podobně rétoricky laděných článků od různých autorů najdeme na internetových serverech i tištěných médií v současnosti spoustu.Populistický nacionalismus rovněž zaznívá od politického mainstreamu.
  Témata(Negativní dopady globalizace,fungování EU,válečné konflikty ve světě)v obsahu článku autora si jinak zaslouží pozornost a věcnou a zajímavou debatu
  Srovnávat liberální demokratické zřízení a státněsocialistickou diktaturu jak se autor o to snaží považuji za účelově zavádějící.Otázkou je:jestli neoliberalismus a liberální demokracie se nezačíná vylučovat.Faktem je,že liberální demokracie ztrácí důvěru většiny a její dosavadní lodivodi se dožadují demokratické aliance progresivních sil, aniž by nabízeli vlastní sebereflexi a aniž by byli ochotni upustit od základních paradigmat ekonomického liberalismu, v jejichž mantinelech je přitom závod ke dnu nevyhnutelný.
  Od mistrů davových nálad autor přebírá jednoduchá řešení.Trhy nám berou jistotu práce, Evropská unie nám bere národní suverenitu, feministky a sexuální menšiny nám berou tradiční rodinu.
  Nabízí svět, kde muži budou zase opravdovými muži a ženy ženami. Rodina bude zase základ státu a státy budou suverénní. Poctivá práce bude poctivou prací a slušní lidé se o ni nebudou muset bát.
  Má být pro nás nacionalismu programem a řešením ?
  Není sporu o tom,že postkomunistické státy jako ČR po roce 1989 vůči vyspělým západním zemím EU se nachází v ,,dobrovovlném“ koloniálním postavení(odliv zisků ze země,rozdíly v platech, sociálních právech,.kvalita dovážených potravin atd). Může to éře globálního kapitalismu vyřešit návrat k národním státům ? Nejsem na stráně kosmopolitních liberálů,který na globalizaci vydělávají.Nejsem ani příznivce populistického nacionalismus a konzervativních revolucionářů.
  Politický konflikt uvnitř západního světa se dnes zužuje na střet dvou sil. Jak přesvědčivě popsali na A2larm Anna Pospěch Durnová s Lukášem Likavčanem , není to konflikt elit proti lidu: Veřejné mínění nikdy nebylo pouhé zrcadlo prostého lidu, ale bylo vždy aktivně utvářeno soubojem elit.

  Nejsem jediný kdo si klade otázky: proč nám chybí alternativa k jedinému politickému konfliktu dneška mezi elitářským liberalismem a konzervativní kontrarevolucí.Lze ještě stavět levicovou politiku na sociálním státu?

 26. Zdeněk Gryc napsal:

  Ján Lauko v labyrintu populistického nacionalismu na straně globální revoluce konzervativců.
  —————————————————-
  Sedí nejspíše v kanceláři, recepci, nebo Wellnes v Nitře, Hotel Regia
  Wellness pobyty > Západní Slovensko

  Hotel Regia 42× Na mapě
  5 910 Kč 2 399 Kč
  - 59 % 5 910 Kč
  2 399 Kč 6 dní (5 nocí) pro 1 osobu
  zbývá 994 z 1490
  Zobrazit Poslat známému+-
  —————————
  Voda nadlehčuje nahoru, tedy směrem k nebi.

  V teplé vodě se o politice dobře debatuje.

  Ve studené je tomu naopak.

 27. Venca napsal:

  No, když jsme u té vody, tak někdo tady by si možná měl omévat přirození vlažnó vodó, protože je zjevně chabrus na nervy, jak říkával blahé paměti strýc Pepin.

 28. Zdeněk Gryc napsal:

  Možná že si Venca měl dát studený obklad na hlavičku, než začal bojovat s imperialismem, ne ?
  http://www.lidovky.cz/demonstranti-vynadali-madeleine-albrightove-pri-autogramiade-pbn-/zpravy-domov.aspx?c=A121023_192859_ln_domov_kim
  ————————————————————————————-
  Před delší dobou vložil do JL článek Václav Dvořák, kde dlouze popsal hrdinský čin, jak v rámci autogramiády knihy Albrightovou během pražské autogramiády ji předložili k podpisu plakáty a požadovali, aby je podepsala. Jde zřejmě o článek, kde se touto “ HRDINSKOU AKCÍ MEZINÁRODNÍHO VÝZNAMU NA ÚROVNI HAAGU“ pochlubil Václav Dvořák. Článek vložený do Jihlavských listů končí těmito slovy:
  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . . stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák

 29. XXXXX napsal:

  No jestli ona sama není svině jak na ni volali, tak minimálně slouží svinskýmu režimu, kterej nemá nic lepšího na práci než vyvážet demokracii do zaostalých zemí, kde ještě „nepochopili“ že je tam přijeli vraždit pro jejich blaho.
  Omývej architekte omývej.

 30. Berka napsal:

  Senzační odhalení – Ján Lauko je nemanželský syn Aloise Kavalce !

 31. XXXXX napsal:

  🙂

 32. Zdeněk Gryc napsal:

  DOBREJ FÓR, NEBO NÁBĚH NA REZAVÉ VIDLE

  „Jeden takový bývalý informátor StB napráskal na blogu pana Jána Lauka“
  —————————————————-
  Znáte toho muže? Loupil ve škole!
  Autor: David Kratochvíl
  Aktuality : 28.04.2017 OdhlásitNový komentář Komentáře (4)
  Komentáře
  ————————————————–
  Třeba ho někdo pozná.
  A s chutí na něj upozorní, což bude jen dobře, pokud ten nenechavec nebude o něco tmavší.
  Stejně ale práskači nevymřeli s koncem StB. Jeden takový bývalý informátor StB napráskal na blogu pana Jána Lauka včetně takových podrobností, jako kolik platí za hotel, co měl ráno k snídani a podobně. Bretschneiderové nikdy nevymřou.
  pozorovatel | 2017-04-29 12:56:02 | Reagovat
  ————————————————————
  BLBCI TAKÉ,

  KE VŠEMU SE PŘILEPÍ
  A NEPOCHOPÍ, ŽE ŠLO O IRONII NA ZMÍNKU O NOVINÁŘÍCH, NEBI A KRISTU, LEITMOTIVU V BLOGU PANA LAUKA,
  Račte blog přečíst, celý, včetně komentáře ZG z pátek, 28. 4. 2017.

  „Cesta ke skutečné svobodě začíná jedině aktivací hodnot království nebeského v nás, v našem nitru“.
  Prča je v tom, že když zejména senioři navštíví za inserovanou cenu a to rychle, aby stihli pořadí, na uvedené ceny
  Hotel Regia
  Dostane se jim návodu na život tu-zemský + po-smrtný, od ex-tra ex-terního blogaře Jihlavských listrů.
  Nejde tak ani o spolupráci s StB,
  jako to vyhledat hotel na internetu.
  „čtenář“ čte a „pozorovatel“, který nečte Blogy,
  se nechá inspirovat tímto ironickým komentářem
  a naběhne si na hodně rezavé vidle.
  Něco jako dneska asi chudák Sobotka.
  ——————————————————————-
  1. Zdeněk Gryc říká:
  Pátek, 28. 4. 2017 v 23:25
  Vážení a zasloužilí com-ment-átoři Jihlavských listů,
  rozeštat tu-zemské jihlaváky se panu Lauko,
  který možná vyrábí Wellnes v hotelu
  • JÁN LAUKO
  Sídlo podnikání: Slažany 115, Nitra, 951 71, Slovenská republika

  -59 %
  Zbývá 9 hodin
  Wellness pobyty > Západní Slovensko
  Bojnice s wellness pro seniory
  Hotel Regia 42× Na mapě
  5 910 Kč 2 399 Kč
  - 59 % 5 910 Kč
  2 399 Kč 6 dní (5 nocí) pro 1 osobu
  zbývá 994 z 1490
  Zobrazit Poslat známému+-
  ————————–
  v rámci oslav 1. Máje 2017 vše odpuštěno, nebo ne ?
  Stejně jsme si v rámci privatizace Václava Klause H2O nakradli.
  ani zloděje neomilostnili, že,
  Takže vzhůru k lepším zítřkům, v naší rozdělené zemce, kde včera už bylo zejtra.
  I nadále Vás miluje, v 23:20, zatím ještě relativně střízlivý, bývalý Sokol + kolaborant:
  Zdeněk Gryc

  Zdeněk | 2017-05-03 14:44:24 | Reagovat
  ————————————————
  Poznámka nejen pro „pozorovatel“, rychle překopírovat, než pan redaktor Kratochvíl vytuší čertovinu a komentáře laskavě smaže.
  Zdeněk | 2017-05-03 15:02:36 | Reagovat

 33. Venca napsal:

  Co máš proti Klausovi ? To je přece několikanásobnej PROFESOR !!! 🙂

 34. Zdeněk Gryc napsal:

  v rámci oslav 1. Máje 2017 vše odpuštěno, nebo ne ?

 35. Venca napsal:

  Co máš proti prvnímu máji ? Přečti si něco o Haymarketu, na wikipedii se přece (kupodivu) dostat dokážeš.

  Lepils do okna ruský praporky jako voteklej a počítám že v průvodech jsi radostně nosil obří mávátko s nápisem Stavoprojekt. A teď je z tebe největší disident a komunistobijec.

  Já vím, žere tě to, že i o blbým naivistovi Laukovi se dá na internetu něco najít. Ale o ARCHITEKTOVI Grycovi ? Čoveče, ať se snažím jak se snažím, vůbec, ale vůbec nic. Jenom pár odkazů na blog Jihlavskejch listů.

  Místo Tugenhadta po tobě zbude jenom ulice Antonína Zápotockýho na Březinkách a silážní jímka u Humpolce.

  Dost smutný, uznávám.

 36. Zdeněk Gryc napsal:

  Dost smutný, uznávám.
  ——————————
  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . . stejně jako moji kamarádi z našeho občanského sdružení Přátel Srbů na Kosovu, kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák
  ——————————
  byl bych zavázán za vložení celého tohoto Vašeho článku do JL

 37. Zdeněk Gryc napsal:

  1. XXXXX říká:
  Úterý, 2. 5. 2017 v 8:53
  No jestli ona sama není svině jak na ni volali, tak minimálně slouží svinskýmu režimu, kterej nemá nic lepšího na práci než vyvážet demokracii do zaostalých zemí, kde ještě „nepochopili“ že je tam přijeli vraždit pro jejich blaho.
  Omývej architekte omývej.

  Na mytí není nic špatného. Svinský režim ?

  PRAVDA XXXXX + VENC JE JEDNA A MÁJI “ V MÁJI“ i „pozorovatel“ alias „čtenář“
  V Jihlavě se vaří Ježek, v Plzni plzeňské. Pohledy z města se různí:

  Plzeň 1945 – Oficiální webová stránka projektu
  plzen1945.cz/
  … Slavností svobody (oslav osvobození Plzně a konce druhé světové války v Evropě) opět naleznete akce našeho projektu Plzeň 1945.

 38. Zdeněk Gryc napsal:

  Venca říká:
  Středa, 3. 5. 2017 v 22:38
  Dost smutný, uznávám.
  ————————————————-
  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . .
  kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák

  To tam byl i XXXXX ?

  „Upřímnou soustrast“, safra taky nerad čekám, takový leta, že ?

  Trapný a ti co „slouží svinskýmu režimu“ mrchy furt nic!
  Že by se na „7 statečných“ vykašlali ?

  PS. „Místo Tugenhadta po tobě zbude jenom ulice Antonína Zápotockýho na Březinkách a silážní jímka u Humpolce.“ Jo, abych nezapomněl, napište druhý seznam, co zbude po Vás!

 39. Venca napsal:

  jo hochu, to bohužel nijak neokecáš. Na to je tvůj clipboard malej…

 40. XXXXX napsal:

  Architekte to nemáš vnoučata nebo pravnoučata, že bys tu svou nezdolnou energii a revolucionářského ducha nalil alespoň do nich, když my jsme debilové co tě nechápou?

 41. Zdeněk Gryc napsal:

  název blogu pana Lauka:

  O téměř neuvěřitelné podobnosti mezi socialismem a kapitalismem:

  Jachtu za více než 11 miliard již brzy převezme majitel
  Půjde o jednu z největších a nejdražších superjacht, které se budou plavit po světových vodách. Její hodnota činí v přepočtu více než 11 miliard korun a v současné době probíhají již jen finální kontroly v Gibraltaru.
  zdroj: Reuters
  Dnes 9:01
  Nově vydané video z 1. května ukazuje hyperluxusní jachtu v gibraltarském přístavu, na jejíž převzetí se už těší jeden z nejbohatších lidí Ruska, miliardář Andrej Melnichenko.
  Loď nese název Sailing Yacht A a Melnichenkovi nahrazuje jeho předchozí luxusní loď, která se jmenovala Motor Yacht A. Jen pro představu – za tu tehdy zaplatil přibližně sedm a čtvrt miliardy korun.
  O konstrukci jachty se postarala německá společnost Nobiskrug a byla navržena Philippem Starckem. Osmipatrová loď měří na délku 143 metrů a váží přibližně 12 600 tun.
  V těchto souvislostech je zajímavé přemýšlet o sociálním státu,
  Ruském zdravotnictví,
  výrobě vodky a
  porovnat délku života v Rusku a USA.

 42. Zdeněk Gryc napsal:

  VODKOVÝ KRÁL
  EDINGBURG (mav)
  Ruský magnát Jurij Šefler (49), který vyrábí mj.
  slavnou vodku Stoličnaja,
  kupuje vyhlášené rybářské panství ve Skotsku. Podle Daily Mail za něj zaplatil790 milioů Kč, což z Tulman Estates činí nejdražší sportoviště celé Skotské vysočiny. Aby ne na lososy tam jezdili i králové.

 43. Venca napsal:

  Stoličnaja – to je ta co piješ od rána, co ? A nebo jim snad závidíš ? Nebo co to jako má co dělat s tématem článku ?

  Vážně Zděnku, to co předvádíš poslední dny už musí snad i tobě připadat trapný.

 44. Zdeněk Gryc napsal:

  TROCHA IGNORANCE BY NEŠKODILA

  Vážně to všimné, které předvádí Váš tandem poslední dny, už musí být snad i Vám oběma trapný.

  Bratře Václave i vy jsi měl tatínka. Od které denní doby pil a co ? Stoličnaju asi ne, že?

 45. Zdeněk Gryc napsal:

  název blogu pana Lauka:

  O téměř neuvěřitelné podobnosti mezi socialismem a kapitalismem:

  V ALKOHOLISMU POPULACE A VĚKU, KTERÉHO SE DOŽÍVÁ…

  to jako má co dělat s tématem článku !

 46. Venca napsal:

  Proč měl ? Já mám tatínka pořád. Pije Svijany, když jsou zrovna v akci. Jedno po obědě, jedno po večeři, když zrovna neřídí.

 47. Zdeněk Gryc napsal:

  TAK NA ZDRAVÍ

 48. Zdeněk Gryc napsal:

  1. Staník říká:
  Sobota, 21. 1. 2017 v 16:49
  Navíc ten jeho neustále omílaný článek z Jiskry je všeobecný a vůbec nepíše konkrétně o Zdeňku Grycovi. Ten se ho akorát chytl za všechny ublížený architekty bejvalýho socialistickýho bloku

  Nakonec ty bys o tom měl vědít víc Venco bo to psal tvůj tatík
  ————————————-
  zajímavá pletka ANONYMŮ

  Omílaný článek k únoru 1975 napsal Milan Dvořák, takže Venca není Václav Dvořák?

  Někdy ano, někdy ne. Hlavně lavírovat pod hladinou.
  Takže Domu politické výchovy Jihlava:

  „Dobrou noc a pevnou naději“ v občanskou a politickou úroveň naší reklamy na Becherovku na Hradu.
  S ukázkami mávání holí v dnešní telce.

  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní s obavou očekávám. . .
  kdy si pro nás – válečné zločince – z Haagu přijdou“
  Václav Dvořák

  „Milí čtenáři, nedivte se mi prosím, že nyní očekávám. . .
  Další komentář pana Lauka ve stylu:

  „Pochopení toho, jak přesně to funguje si přibližme na příkladu Krista, vcházejícího do Jeruzaléma, když ho nadšený dav vítal jako nového židovského krále. Mnozí židé totiž doufali, že se právě pod jeho vedením vzbouří proti Římu a nastolí svobodné, svrchované židovské království. Boží království svobody a míru na zemi!“
  Takže THE HAPPY ….

 49. Zdeněk Gryc napsal:

  co? no END

 50. Venca napsal:

  Že tys dneska zase zapomněl omejvat, co ? 🙂

 51. XXXXX napsal:

  Ale omejvá, jen si to popletl a omyl vodkou a ne vodou.

  Architekte tak co ti napsal UFO Lauko?

  Že tys nedal na mou dobře míněnou radu s vnoučaty.

 52. Zdeněk Gryc napsal:

  VODKOVÝ KRÁL
  EDINGBURG (mav)
  Ruský magnát Jurij Šefler (49), který vyrábí mj.
  slavnou vodku Stoličnaja,
  kupuje vyhlášené rybářské panství ve Skotsku. Podle Daily Mail za něj zaplatil790 milioů Kč, což z Tulman Estates činí nejdražší sportoviště celé Skotské vysočiny. Aby ne na lososy tam jezdili i králové.
  ———————————————
  Zdá se, že je nad možnosti zde přítomných siamských dvojčat, pochopit dvojsečnou zbraň,
  co je to profitovat na alkoholicích v rusku a tak si zajistit v rámci vlády policisty Putina
  beztresnej kšeft pro jeho oligarchii.
  Proč jeho děti nenesou jeho jméno a jeho milenka rodí jeho dítě v Lausagne a ne jako běžná ruska?
  Pracovníci Chirany při montáži techologie na poliklinice nejenom v Třešti Telči o poměrech v ruských nemocnicích dost povídali.

  VÁŽENÉ SOUDRUZI JE ROZDÍL MEZI SOCIALISMEM V PRAXI A SOCIÁLNÍ SLUŠNOSTÍ.

  Také, že mohu mít odlišný názor a nemusím hned psát návody na léčbu omýváním Stoličnaja.

  Trochu západní civilizace, by v písemném projevu neškodilo.

  I když ten komentář XXXXX k článku “KABARET na HRADĚ”
  1. XXXXX říká:
  Pátek, 5. 5. 2017 v 9:17

  Je inspirované umělecké dílo. U francouzských malířů to byl zhusta absint, ale výsledky jsou vidět na světových aukcích. Nepodceňujme jeho účast ve světových dějinách, ani v tu-zemsku Becherovku.

 53. Venca napsal:

  No čoveče, čmárale, profitovat na chlastu, to je vážně dost velkej prohřešek.

  Hele, když už teda takhle a když jsi nakousl třináctej pramen – vysvětlil bys prosím všem siamskejm dvojčatům jako to teda bylo s privatizací Becherovky a s tvým zbožňovaným a noblesním knížetem Schwarzenbergem ?

  Asi ne, viď. Následovat budou zase jenom obligátní tři příspěvky za sebou ve formě nakopírovanejch pindů odjinud.

Leave a Reply