Rozvoj Jihlavy zastaven !

Tento katastrofický závěr se pokoušelo vedení města sdělit zastupitelům na jejich posledním jednání.

Vychází při tom z dopisu předsedy SVAKu a starosty Telče Mgr. Romana Fabeše, ve kterém se doslova praví že “… SVAK si nepřeje a nesouhlasí…“ aby byla rekonstrukce ulic Telečská a Wolkerova provedena a zároveň si klade pro město zcela nesplnitelné podmínky, za kterých to Jihlavě laskavě „umožní“.

Vrcholí tím současný mnohaletý spor o jihlavský vodárenský majetek, se kterým nadále hospodaří SVAK a provozuje jej VAS proti vůli všech orgánů našeho města. Jednání, mediace, soudy – to vše vůbec k ničemu nevede, SVAK i VAS se umně podařilo propojit fyzické vydání majetku s nezákonnými požadavky na finanční vyrovnání nebo spíše nevyrovnání dlouhodobé „spolupráce“. Je to hrubé vydírání !  – říká vedení města. Zároveň s tím ale prakticky odmítá cokoliv dělat přestože obecně deklaruje něco zcela jiného…

Náměstek Vratislav Výborný bleskově, mimo jakákoliv pravidla, podsouvá zastupitelům ke schválení doslova ještě mokrý návrh, aby se rekonstrukce vodovodů, kanalizací a povrchů v ulicích Telečská a Wolkerova definitivně zastavila. Po hodinové diskusi jej pod tlakem naštěstí sám stahuje a de facto přiznává, že materiál vlastně projednáván být ani nemusel.

Nalézt alibi pro své zcela neúspěšné jednání se mu tedy nezdařilo. Zároveň však přednesl zastupitelům, jaké fatální následky může mít tento postoj SVAKu pro jakékoliv další  městské investice, pokud bude takto dále uplatňován – tedy že tato instituce by podle něj mohla takto účinně a bezdůvodně blokovat jakékoliv uzemní nebo stavební řízení, jenom aby dosáhla svého. Ale žádné řešení nenabízí – bojí se odpovědnosti.

Náměstek Jaromír Kalina jde ještě dál –  říká, že se nebude chovat tak sprostě jako starostové okolních obcí sdružených ve svazku, kteří takto blokují rozvoj krajského města.  A dál také nic.

Základním cílem  primátora  Rudolfa Chloupka v těchto problémech je „nenechat se zavřít“ – což by se podle něj mohlo stát zodpovědným, když by proti těmto praktikám a ve prospěch svých občanů opravdu něco razantního  podnikli.

Ovšem nikdo nedokáže nebo nechce říct, co konkrétně, komu a proč hrozí, když by se město pustilo do Telečské samo, i když SVAK nesouhlasí a takto vydírá. Na rozdíl od připravovaných akcí zde totiž stavební povolení město má, žádné vyjádření již není třeba a kraj je také ke spolupráci připraven.

Tak prostě skloníme hlavu a jedeme dál. Nějak už to do těch voleb vydržíme.

17 Responses to “Rozvoj Jihlavy zastaven !”

 1. Jan P. napsal:

  Korupce, ale hlavně nevědomost, popisuje privatizaci českého vodárenství ekonom a vodárenský expert Radek Novotný.Voda, infrastruktura a hospodaření s vodou jednoznačně nepatří do rukou soukromých subjektů, tvrdí Novotný.
  „V České republice bylo za posledních dvacet let zprivatizováno, já říkám vytunelováno spousta vodáren způsobem, o kterém už i soudy dnes rozhodují, že byl protiprávní. “
  Prioritou měst a obcí je podle Novotného obnovování infrastruktury a zásobování občanů vodou, případně čistota vody. „V okamžiku, kdy ale do systému pustíme soukromý zájem plus schopnost lobbingu, tak se z odvětví stane kšeft, a tam samozřejmě profituje jen jeden: soukromník, který vše ovládá.“ Expert současný stav označil za logický a v současnosti i legální, ale pro stát a občany nevýhodný. Také proto není dost prostředků na opravu vodárenské infrastruktury. „Je to tím, že mnoho peněz, které se od lidí vyberou, nekončí v obnově trubek, ale v zahraničí.“
  „To není o tom, že by starostové a zastupitelé byli všichni zlí,“ zhodnotil Novotný období, kdy se vodovodní a kanalizační sítě privatizovaly.
  Zastupitelé měli málo informací, byli také zmanipulovaní koncernovými lobbisty, kteří přesvědčili starosty, že přinesou obcím dotace a sníží cenu vody. Zastupitelé neměli argumenty, protože nebylo tehdy srovnání. Je to postaveno částečně na korupci, ale hlavně na nevědomosti.

 2. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Tak trochu nechápu obsah Vašeho příspěvku. SVAK Jihlavsko, se kterým město vede spory je seskupením obcí, není soukromoprávní subjekt ovládaný lobbisty. Tedy zřejmě nejde o Vámi popsaný jev ve společnosti. Jiná věc je, jakým způsobem se vede právní spor města se SVAKem.

 3. Jan P. napsal:

  Při správě obecného majetku a veřejných služeb se totiž ukazuje, že institucionální vlastník či privátní vlastník se mnohdy zase tak moc neliší. Stát a jeho instituce musí být především garantem toho, že veřejná služba je skutečně provozována k obecnému prospěchu a její nezávislá veřejná správa a kontrola je garantována.
  Ukazuje to, že veřejné vlastnictví, které je transparentní a subsidiární, dokáže radikálně zefektivnit veřejnou službu, zatímco privátní a institucionální vlastnictví prosazuje především zájmy svých protagonistů – v privátní sféře managerů (CEOs) – viz energetická společnost ENRON, ve státní a komunální sféře pak zájmy vedoucích úředníků a politiků – ČEZ je nejlepším příkladem.

  Vlastnický model, kdy obec vlastní vodovody a kanalizace a zároveň je stoprocentním vlastníkem provozní společnosti, funguje v pouhých dvou procentech obcí. Samostatně provozuje vodohospodářskou síť pouze jedno procento obcí. Osmnáct procent obcí přistoupilo na smíšený model.Vlastníci vodovodů a kanalizací podle průzkumu neshromažďují prostředky na obnovu a údržbu vodovodní sítě, ačkoli jim to zákon ukládá. Na vině jsou i často podhodnocené ceny vodného a stočného. Průzkum zahrnul přibližně třetinu vlastníků a provozovatelů vodohospodářské soustavy.

  Web Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO :Dobrovolný svazek měst a obcí Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO vznikl dne 27.7.1993 v rámci privatizace Jihomoravských vodovodů a kanalizací s.p. Brno.
  V průběhu existence svazku vstoupily do svazku další obce, některé zase využily daného práva a ze svazku vystoupily. K 1.1.2017 svazek sdružuje 24 měst, městysů a obcí.
  Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO vlastní objekty úpraven vod, vodovodní a kanalizační sítě, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, tj. veškerý infrastrukturní majetek potřebný k výrobě a distribuci pitné vody a k odvádění a čištění vod odpadních. Hodnota majetku sdruženého ve svazku v roce 2016 činila 2.422,2 mil. Kč.
  Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO je jedním ze společníků Svazu vodovodů a kanalizací měst a obcí s.r.o., který je jediným akcionářem tj. vlastníkem této provozní společnosti. Podíl jihlavského svazku v této společnosti činí přes 17%.
  Veškeré finanční prostředky, které svazek získává zejména z pronájmu svého sdruženého majetku,jsou důsledně používány pro plán financování obnovy a rozvoj vodohospodářské infrastruktury svých členských obcí. V maximální možné míře jsou využívány veškeré dotační tituly poskytované Krajem Vysočina, Českou republikou i Evropskou unií.

  Miroslav Mareš na webových stránkách občasník EU(13.7.2017) napsal: SVAK bere zisky, náklady chce po Jihlavě.
  Mezi vedením Svazu vodovodů a kanalizací dojde k vyjednávání o podmínkách součinnosti při opravě ulic Seifertova, Wolkerova a Telečská. Starostové členských obcí odhlasovali mandát pro vedení SVAKu, aby vyjednávalo o úhradě opravy vodovodů se Statutárním městem Jihlavou. Zákon o vodovodech a kanalizacích přitom hovoří naprosto jasně:
  „Opravy a údržbu vodovodních přípojek a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.“

  Ovšem od starostů členských obcí SVAKu zní naprosto odlišný argument:

  „Jsou to vodárenské přípojky občanů Jihlavy, tak ať to zaplatí město Jihlava!“

  U jednoho rodinného domu nebo činžovního domu jde o částku kolem osmdesáti tisíc korun. Zemní práce bagrem se budou dělat v hloubce několika metrů pod povrchem. Jakmile se na povrchu udělá nové silnice, nebude možné asi deset let zasáhnout do povrchu silnice z důvodu dotačních podmínek.

  Na ulicích Seifertova, Wolkerova a Telečská může jít odhadem o několik stovek vodárenských přípojek, které se musí znovunapojit na vyměněné potrubí ve vlastnictví Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Bezpodmínečně nutná je koordinace stavebních prací na vodovodu s opravou vozovky.

  Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko pobírá od Vodárenské a.s (provozovatel). nájemné jako vlastník kanalizace. Přestože Zákon o vodovodech a kanalizacích jasně stanovuje pravomoce a povinnosti, chystá se SVAK Jihlavsko i nadále pobírat zisky z provozování vodárenské kanalizace, přičemž náklady na údržbu má podle představ starostů členských obcí platit město Jihlava.

  Noviny mlčí

  Přibližně týden před konáním valné hromady informovalo vedení města Jihlavy místní noviny o problémech s přípravou rekonstrukce ulic Wolkerova a Telečská. Do regionálních novin se ale informace nedostaly

 4. VladimírV napsal:

  Pane Jane P.

  Děkuji Vám za částečné vysvětlení. Ovšem bez toho, co jste vlastně myslel v případě Jihlavy ve svém prvním příspěvku. To, co výše píšete, zaznělo na posledním jednání zastupitelů. S výsledkem, že město nebude v případě zmíněných tří ulic činit nic, až do verdiktu soudu či Kraje. Jednání je možné vysledovat na videozáznamech. Nechci spekulovat, ale z dosavadní zdrženlivosti části představených města mi dochází, že má někdo z nich pořádné máslo na hlavě. Proto se zřejmě opouští od razantnosti vůči vyděračským způsobům SVAK.

 5. Miroslav Tomanec napsal:

  Článek vyšel kupodivu v plném znění i v Novinách jihlavské radnice na str.24. A jsou tam i unikátní reakce oslovených členů vedení města.
  Náměstek Výborný i pan primátor Chloupek se alespoň pokušejí nějak k věci argumentovat, i když příliš prostoru nemají, jak je vidno. To náměstek Jaromír Kalina na věcnou podstatu problému již zcela rezignoval a namísto toho se pouští do veřejného obecného ponižování a zesměšňování názorového oponenta, kterému je de jure jako radní zodpovědný ze zákona. Zároveň řídí tuto svěřenou oblast dokonce tak, že odmítá dlouhodobě zastupiteli podat informace, o které je písemně požádán ! Podle zákona je tak povinován do 30 dnů a přestože konkrétní otázky k problematice obdržel v lednu, dodnes na ně neodpověděl, přestože byl na březnovém zastupitelstvu interpelován a výslovně slíbil přímo na jednání v zákonné lhůtě odpověď vyhotovit !
  Často je mně mými názorovými oponenty z úrovně vedení města podsouváno, že to se mi to dobře kritizuje, když právně nenesu žádnou zodpovědnost. Přijímám tedy hozenou rukavici a oficiálně podávám na magistrát žádost o udělení plné moci pro zastupování města ve věci této zakázky. Naprosto chápu vystresovanost vedení města, majícího stále v zádech úředníka, který dokázal jednoho z jejich bezúhonných kolegů dohnat před soud kvůli naprosté nicotnosti. Možná číhá dál. Chci tedy pomocí tímto způsobem a nabízím, že ta chymerická rizika převezmu na svojí osobu namísto nich.

  KONEC HLÁŠENÍ

 6. VladimírV napsal:

  Vážený pane Tomanče.

  Hezké gesto. Nicméně ani plná moc nezbaví příslušného potentáta města odpovědnosti za případný průšvih. To v případě, že se prokáže, že město investuje do majetku, který mu nepatří, a nejedná se o řešení havárie. Není mi známo, zdali záležitost spadá do majetkové podstaty města, tedy, je -li vedený v jeho účetnictví.

 7. Miroslav Tomanec napsal:

  Tak hezké gesto, říkáte pane Havlíčku? A co byste doporučoval vy, když vidíte jak současné vedení města plýtvá energií takovýmto hledáním jak to nejde, namísto aby se aspoň trochu zamýšlelo nad tím, proč se za 4 roky vůbec ale vůbec nic nepohnulo?A třebas trochu změnilo přístup, metody, strategii….
  Je vidět, že i vy jste převzal mýtus kterým se všichni zodpovědní na magistrátě ohánějí: „…přece nemůžeme sáhnout do cizího majetku, aniž by s tím majitel souhlasil…“. Opravdu pohádky, protože:

  1.to, že jde o majetek města, jasně řeší stanovy SVAKu,

  2.to,že jej SVAK neodůvodněně nechce „předat“, je právě ta protizákonnost,

  3.to, že by tento majetek, který je v havarijním stavu, město v zájmu svých občanů opravilo, přece nemůže být považováno za žádnou protiprávnost a škodu. Naopak, město ten majetek přece zhodnotí.

 8. VladimírV napsal:

  Vážený pane Tomanče,

  Stanovy SVAKu nejsou účetním dokladem. Zajímalo by mne, zdali je majetek stále vedený v účetnictví města. Z toho by se mělo vycházet.

  Pokud je to majetek města, který není nikterak limitovaný k hospodaření s ním (např. zapůjčený SVAKu), pak jde skutečně o protizákonné jednání představitelů SVAKu.

  Pokud jde skutečně o majetek města, pak o něj musí město pečovat s péčí dobrého hospodáře.

  Já opravdu nevím, kde je zakopaný pes (kteří z představitelů města jsou „rukojmími“ SVAKu), čehož SVAK využívá. Že se zastupitelé „nedohodli“ na veřejné debatě se zástupci SVAKu, ukazuje na to, že není zájem o odkrytí pozadí celé kauzy. To je zároveň odpověď, proč se dlouhé roky věc nepohnula ke konečnému řešení.

 9. Miroslav Tomanec, Ing., MBA napsal:

  Vážený pane Havlíčku,
  uznávám, že to je složitá problematika ve které se těžko orientujete i vy, o veřejný život se zajímající.Natož běžný občan, kterého zájem končí u ceny vody.
  Zraje ve mně rozhodnutí napsat k tomu polopatistický seriál.
  Vohospodářské majetky máme v podstatě tři a to privatizovaný, vložený a s právem hospodaření. Telečská se týká první skupiny, o které ve stanovách stojí, že po vystoupení obce že SVAKu se automaticky stává majetkem příslušné obce. Tady opravdu není co vést jakékoliv spory, nebo mít nějaké pochybnosti. To lze například u úpravny vody na Hosově, která byla pořízena společně….
  S tou veřejnou debatou mně překvapujete, to si nevzpomínám, že by se někdy něco takového někdy uskutečnilo a je to jedna z věcí, o kterou usiluju…Připomeňte mně to prosím.
  Já se moc ale v minulosti nechci patlat v minulosti a odkrývat kdo má jaké máslo na hlavě, mně zajímá současnost a budoucnost. A nejvíc mně štve ta hrozná pasivita celého současného vedení města v této oblasti.

 10. VladimírV napsal:

  Vážený pane Tomanče,

  cituji:
  „Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO v l a s t n í objekty úpraven vod, vodovodní a kanalizační sítě, čerpací stanice, čistírny odpadních vod, tj. veškerý infrastrukturní majetek potřebný k výrobě a distribuci pitné vody a k odvádění a čištění vod odpadních. Hodnota majetku sdruženého ve svazku v roce 2016 činila 2.422,2 mil. Kč.
  K zabezpečení realizace odborných vodohospodářských činností svazek uzavřel dne 11.7.1994 smlouvu o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací s VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ,a.s., která prostřednictvím divize Jihlava vykonává všechny dohodnuté potřebné činnosti. Po učiněné aktualizaci tato provozní smlouva odpovídá podmínkám přijatelnosti v rámci pravidel EU a splňuje požadavky na uplatnění nejlepších mezinárodních zkušeností, její platnost trvá do roku 2020.“.

  Z výše uvedeného je zřejmé vlastnictví. Proto ta opatrnost ze strany města v případě že se svazkem nedohodlo.

  Ano, veřejná debata se opravdu nikdy neuskutečnila, na posledním zasedání zastupitelstva padl takový návrh, zamítnuto. Dále je to jen o osobní roli a vztazích jednotlivých aktérů problémů.

 11. Miroslav Tomanec, Ing., MBA napsal:

  Ach jo, pane Havlíčku. Vy byste mohl dělat těm současným našim mocipánům advokáta.Vždyt vy argumentujete úplně přesně jako oni.Plýtvaní energie na hledání důvodů proč to nejde.Tohle je bezesporu hlavní problém našeho města a neposunul se za poslední tři roky ani o píď.A jeden z hlavních důvodu je naprostá nechuť našich představitelů něco opravdu řešit….A co potom takový zimák, parkování, letiště, centrum, obchvat,čistota města…..nic,nic,nic.

 12. VladimírV napsal:

  Vážený pane Tomanče.

  Nemůžete mi podsouvat zištný zájem na diskutovaném problému ani to, že bych stranil jak bývalé tak jsoucí politické reprezentaci města. Považuji se za reálně myslícího a jednajícího člověka a na problémy nahlížím z tohoto pohledu. Takže rozlišuji věci zásadní. mezi které samozřejmě patří i vodohospodářská problematika Jihlavy, kdy jsem přesvědčený, že budou vyřešeny. Věřím, že ku prospěchu nás občanů a třeba i způsobem „eile mit weile“. Slovutné advokáty najala původní městská suita a to jsou lidé, kteří ne, že by nevěděli, jak na to, ale cítí máslo na hlavě některých bývalých radních. A proto ona jejich „pečlivost“, která jim nahání příslušné palmare.

  Ruku na srdce, oba dobře víme, že městský rozpočet není bezedný, a proto, když by se nyní např. rozhodlo o urychlené rekonstrukci stadionu, půjdou ostatní výdaje stranou. Liga se bude hrát v odpovídajícím prostředí, to je hlavní, a nač tedy spěchat. To samé platí pro revitalizaci náměstí (Prior holt nepadne). O letišti nemluvě.

  Nás občany zajímá jedno. Aby se naše životní podmínky nezhoršovaly a město hospodařilo s našimi daněmi a poplatky uvážlivě. I proto vítám snahu o vydefinování požadavků a stanovení priorit údržby a rozvoje města. Jsem zároveň zastánce participativního podílu na výdajích městského rozpočtu. Město má přirozené lokality. Lidé v nich by si zcela určitě dokázali sami stanovit výdajové rámce , které se týkají jejich bydliště. A zastupitelé by jim měli dát jistotu termínu případné realizace jejich požadavků. Pak zcela jistě nebude platit Vámi vyřčené: „Nic, nic, nic.“.

 13. Miroslav Tomanec, Ing., MBA napsal:

  Vážený pane Havlíčku,
  vůbec nepochybuji že se to všechno jednou vyřeší jak píšete. Ale co ty stovky milionů, které mezitím občanům Jihlavy utečou, díky této liknavosti?
  Nemám ani nic proti tomu že se zimák odložil, ale proč se úplně všechno zastavilo? Proč se vůbec nehledají partneři, spoluinvestoři? Proč se nepracuje na nějaké nabídce? A co privatizace Dukly? Primátor Pardubic osobně jedná s Hadamczikem a náš podniká co ?
  Jsme jediné krajské a statutární město v zemi, které nemá žádnou komisi rozvoje ani nic podobného. Neexistuje žádná vize vývoje města, nový územní plán, který „musí “ být schváleny je naprostá katastrofa a chaos….v pořádku ?
  Podívejte na náš střed města, čtvrtstoletí se nic nezlepšilo, naopak čistota se ještě zhoršila…i to je vám jedno?

 14. VladimírV napsal:

  Vážen pane Tomanče,

  chápu Vaši netrpělivost. I na našem malém jihlavském dvorečku platí, že řešení problémů, které vezmou do svých rukou politici, Vás nevyjímaje, se odchýlí od zdravého selského rozumu. Ano, miliony utíkají, a nejen u zmíněné kauzy, ale koho jsou to miliony? Nás všech a je skutečně jen naší věcí, jak s tím naložíme, případně zdali se s tím smíříme. Všechno, co vyžaduje finance, je samozřejmě měřitelné. Taková malá inventura toho, co dokázali „vyprodukovat“ radniční politici by mohla posloužit při volbách.

  Zkusme se podívat na pozitivní rozhodnutí z poslední doby. Např. odmítnutí odprodeje pístovských kasáren pan Žižkovi, odsunutí vybudování letištní dráhy, konečně jasné, snad definitivní stanovisko náměstka primátora o nereálnosti odkupu Prioru a nakonec i dosud neodhlasovaná privatizace Dukly ve stylu „zprivatizujeme a dále budeme klubu fandit do doby než se definitivně položí“.

  Rozvoj města je dán jeho lukrativností . Tedy zájmem investorů z výrobní sféry, která Jihlavě přinese zájem o zaměstnání a bydlení v Jihlavě, tedy finance do rozpočtu města. Což je, jak sám uznáte, v kapitalismu poněkud tvrdý oříšek. Ano, územní plán kapitolu rozvoj průmyslu neobsahuje.

  Vaše hodnocení zhoršení situace ve středu města za poslední čtvrtstoletí nesdílím. Jediné, co mu nelze upřít je fakt, že jsme tak trochu všichni zestárli. Naopak, vzhled města a jeho čistota se zlepšila. Jak středu města, tak místa, kde bydlím. To mi skutečně jedno není. Ale to ani tak nezáleží na radnici, ale na každém z nás. Přijeďte se podívat dolů do Helenína. Stačí trochu lidské ochoty, a jde to i bez čekání na „pomoc“ z města.

 15. Miroslav Tomanec, Ing., MBA napsal:

  Nezlobte se pane Havlíčku, ale to co píšete jako pozitiva, to jsou většinou nepodstatné marginálie. Troufám si napsat, že o kasárnách i letišti by takhle rozhodla úplně každá politická reprezentace, to byly nepřipravené hlouposti, stejně jako například hospic. Se stanoviskem náměstka k Prioru se samozřejmě v žádném případě nesmíříme, už proto, že nikdo z vedení s majitelem už roky o ničem vážně nejednal….a privatizace Dukly nakonec odhlasována byla, i když vágně a s dlouhým termínem.
  Jihlava je pro investory jak z průmyslové, tak i bytové sféry velice lukrativní město predevsim vzhledem ke své poloze ale problémem je právě velký nedostatek připravených pozemků, na to se v předchozích letech úplně rezignovalo.A dále vodovodní tlakové poměry.
  Hodně cestuju a snažím se dívat kolem sebe a tak asi budu mít na čistotu města jiné nároky než vy, ale to se stává.
  Ano, jsou i pozitiva a je jich dost. Nový tajemník, hřiště v Helenině a opravená hřbitovní kaple. Víc si nějak nemohu vzpomenout…

 16. VladimírV napsal:

  Vážený pane Tomanče,

  trefil jste to přesně. Nerealizované akce byly opravdu „nepřipravené“. Přidal bych ještě obří spalovnu. Ale trochu bych to významově posunul jinam. Ti, co je prosazovali, byli n e p ř i p r a v e n í na odmítavý postoj občanů. To se dá očekávat i při případném záměru města koupit Prior. Pokud jde o jeho budovu, majitel samozřejmě uvítá jakoukoliv větší aktivitu ze strany města k jeho odkupu z důvodu zvýšení nabídkové ceny. Ceny, která je už dnes pro efekt dalšího nakládání s budovou, a tedy pro nás občany nepřijatelná.

  Samotná poloha města je jedním z předpokladů zájmu o investování. Ale co dál. Jihlava a okolí netrpí přebytkem nabídky pracovních míst, takže se s investicemi náročnými na lidský potencionál nedá počítat. Podpora rozvoje živností je pouhou předvolební rétorikou. Musíme se smířit s tím, že z Jihlavy zmizely textilky, tedy továrny náročné na potřebu pracovních sil, armáda, která vázala další množinu lidí. Ke všemu, konzervativní chování Jihlaváků celkem úspěšně brání přílivu těch, kteří by z velké většiny nebyli pro město přínosem. Což je víc než dobře, protože i to je klíčem k udržení čistoty, kvality života a bezpečnosti v Jihlavě.

  Jen pro Vaši informaci. Hřiště v Heleníně bude letos vybudované „pouhých“ 6 let poté, co město vyslyšelo můj návrh, aby bezplatně převzalo jeho neudržovaný pozemek od státu. Hřiště je příkladem toho, kdy si občané rozhodli o jeho osudu. Rovněž ne bez problémů, ale při respektu vedení města k požadavku většiny.

  Nebuďte ve výčtu pozitiv skromný. I náměstí (a to i Vaším přičiněním) se oživilo. Nejen co se týká akcí, ale že z něj zmizeli i ti nevítaní. Zoologická zahrada nadále dobře plní roli největší atrakce města. A je tady Dukla, která táhne divácký zájem prvoligovou účastí.

  Vyčítat někomu, že se dostatečně nestará o zájem soukromých investorů je samozřejmě na místě. Ale kde máte vy zastupitelé přímo napsané, že je to vaší povinností. I tady platí, že úspěch neodpouští. Případnou aktivitu některého z vás nepochybně skolí jeho političtí oponenti poukazem na zištný zájem. To je hlavní problém fungování politické reprezentace našeho města, Vámi pojmenovaný „nic neděláním“.

 17. Jan P. napsal:

  Změna musí přijít zdola

  Panu Tomancovi,nechci se plést do polemiky mezi Vámi a panem Vladimírem V.
  Mám takový dojem,že Vladimir V. posuzuje věci realističtěji a zná lépe potřeby občanů města.
  Na rozdíl od Vás si nemyslím,že ospravedlňuje vládnoucí garnituru a její laxní přístup k řešení problému města na život jejich občanů.
  Jako městský zastupitel jistě máte větší přehled o tom, jak funguje samospráva a procedurách v zastupitelstva než má běžný občan.Jak to nakonec vše interpretujete v novinách a na veřejnosti jako opoziční zastupitel je jiná věc.

  Souhlasím s Vámi,že se toho v Jihlavě za čtvrtstoletí ve středu města toho tolik nezměnilo a chybí koncepce rozvoje a nejen to…
  Nemůžu kvalifikovaně posoudit (ne)dostatek finančních prostředků města na investice, nebo kde se hospodaří neefektivně a jak k tomu zodpovědní politici a celá samospráva přistupuje.
  Rozvoj města bez investic se logicky realizovat nedá a řada stavebních a jiných firem by si mohla přijít na své.
  Investice města místní ekonomiku ale nezachrání.Bez podpory lokální ekonomiky a nové finanční a bankovní systémy to nepůjde.To je dlouhodobě velkou částí českých politiků opomíjené téma. Bez pomoci vlády a krajů za asistence odborníků na lokální ekonomiku a regionální rozvoj se to neobejde.

  Co se týče veřejných služeb, jak na vašem blogu zmiňujete- vodovodní sítě a jejich rozvoj.
  Je nutné přijmout strategické postupy a zákony na návrat infrastruktury veřejných služeb pod veřejnou kontrolu. Jinak se budeme neustále točit v bludném kruhu a řešit s tím spojené různé kauzy.V neoliberálním diskursu je nejlepší, aby veřejné služby zajišťovaly privátní společnosti. Tento koncept ovšem nikdy nefungoval, nefunguje a fungovat nemůže. Úkolem soukromých firem je zajišťovat zisk pro majitele, nikoli přispívat ke společnému blahu.Privátní vlastnictví a většinou i institucionální vlastnictví funguje při zacházení s tímto obecným majetkem spíše destruktivně.Psal jsem o tom v komentáři minule a existuje na to řada odborných studií a šetření.

  Rozvoj města:Začít problémy řešit se svými občany.Realizovat participativní části rozpočtu. O vítězném projektu nechat rozhodnout veřejnost prostřednictvím hlasování v anketě.
  Lidé dokáží o penězích rozhodovat lépe než egoističtí politici. Cílem je zlepšit nakládání s veřejnými financemi. V současné době panuje nepřehlednost a nejasnosti v uzavírání smluv. Mohou se ztrácet obrovské částky, které pak chybí jinde.
  Veřejnost nemusí být nijak organizovaná. „Participativní rozpočet je něco, co pomůže občany vtáhnout do aktivity a dát jim do ruky konkrétní nástroj. „Jde o to přispět k tomu, aby se lidé méně cítili jako oběti nebo diváci. Je to také velmi silný antikorupční nástroj,“Důležitým momentem je i nutnost otevřených dat, tedy zveřejňování nejen rozpočtových položek, ale také uzavřených smluv. To vše by údajně mohlo pomoci k podpoře lokální ekonomiky i místní společnosti.
  Odborník na regionální problematiku Tomáš Tožička prakticky popsal, jak proces funguje: „Městská správa organizuje setkání v obvodech, jsou k tomu využití místní komunitní pracovníci a aktivisté, pak se začne diskutovat o tom, co by bylo dobré v daném regionu změnit. Na to navazují oblastní setkání, kterých se účastní zástupci obvodů.“ To, že existují problémy se zapojováním občanů do veřejného života, Tožička nepopírá.
  „Říká se tomu někdy budování komunit. Musíme nějak přispět k tomu, aby se občané aktivizovali. Zcela určitě nelze postupovat tak, že někde pověsíte plakát. Zkušenosti říkají, že nejdůležitější je komunikovat s občany tváří v tvář. Dnes se tomu říká kontaktní kampaň. Neznamená to jen klasickou práci od dveří ke dveřím, ale také navštěvování spolků, pohostinských zařízení a komunikaci s lidmi,“ dodal s tím, že zatím takto rozhodují o penězích jen „osvícená“ města.

  Jisté je, že z progresivního plánu nebudou některé politické strany příliš nadšené. „Když chcete proces zavést, tak je potřeba souhlas zastupitelstva. Může existovat i hnutí, které s tímto tématem jde do voleb. Dočkáme se takového potřebného hnutí i v Jihlavě ?

Leave a Reply