Blog Jihlavských listů

Zdeněk Gryc
46- Architekt - důchodce - autor sídliště Březinovy sady, žák profesora Rozehnala, který si váží osobnosti PhDr. F. Hoffmanna a Václava Havla

Před 150 lety se narodila jedna z největších žen lidských dějin

Zdeněk Gryc | Úterý, 7. 11. 2017 v 13:26

Před 150 lety se narodila jedna z největších žen lidských dějin
Marie Curie-Skłodowská: „Ničeho na světě se není třeba bát, je jen nutné všemu porozumět.“

Celý život se věnovala výzkumu radioaktivity. Práce s radioaktivními látkami ale také byla jednou z příčin její smrti. Marie Curie-Sklodowská umírá 4. července 1934 v Savoy ve Francii na chorobu vyvolanou účinky radioaktivního záření.
Naše onkologická medicína je založena na jejích postulátech.
Wikipedie:
Masarykův onkologický ústav (MOÚ) v Brně je specializované onkologické centrum s nadregionální působností, jediné svého druhu v České republice.
V ústavu jsou soustředěny všechny medicínské obory pro zajištění komplexní onkologické péče, která zahrnuje prevenci, epidemiologii, diagnostiku, jednotlivé modality protinádorové léčby a rehabilitaci. Zaměřuje se na vědecko-výzkumnou činnost včetně základního výzkumu. Zajišťuje pre- i postgraduální výuku lékařů a zdravotníků a osvětovou činnost zaměřenou na širokou veřejnost.
Ročně je v ústavu hospitalizováno téměř 10 tisíc pacientů a v ambulancích ošetřeno na 200 tisíc lidí.
„Historie Masarykova onkologického ústavu spadá do druhé poloviny 20. let minulého století, kdy chirurg primář MUDr. Jaroslav Bakeš společně se svou matkou Lucií Bakešovou – etnografkou a sociální pracovnicí – založili spolek „Dům útěchy“ (21. června 1928).
Cílem této organizace bylo zlepšit péči o nemocné zhoubnými nádory a současně umožnit výzkumnou práci v tomto oboru medicíny. Prvořadým úkolem se proto stalo vybudování speciálního ústavu, ve kterém by byli nemocní rakovinou ošetřeni a léčeni a ve kterém by se velká pozornost věnovala badatelské práci.
Ústav s názvem Masarykova léčebna „Dům útěchy“, postavený architektem Bedřichem Rozehnalem, byl slavnostně otevřen 13. ledna 1935 a provoz zde byl zahájen o týden později – 21. ledna. Od té doby se ústav, který během let několikrát měnil svůj název i zřizovatele, zabývá výhradně léčbou solidních nádorů.“
Autor Masarykova onkologického ústavu v Brně a polyfunkční budovy ředitelství Psychiatrické léčebny v Jihlavě, Bedřich Rozehnal Marii Curie-Skłodowskou v rámci projekce onkologického ústavu navštívíl a konzultoval jeho řešení. Mnohokrát nám přednášel o projekci ústavu a neznámých, zde realizovaných specialitách, třeba propusti v kanalizaci, které měly zabránit úniku radioaktivity.
Výrazně se zapsal projektem a stavbou pavilonu léčby zhoubných nádorů – Domu útěchy na Žlutém kopci (1933–1935). Vznik vůbec první onkologické léčebny v republice osobně podpořil T. G. Masaryk. Podrobněji v článku:
http://www.brnozurnal.cz/rozhovory-vzpominky-medailonky/znamy-i-mene-znamy-bedrich-rozehnal/?

Jeden komentář k článku “Před 150 lety se narodila jedna z největších žen lidských dějin”

 1. Zdeněk Gryc říká:

  Nad Evropu se dostal radioaktivní oblak

  Radiační znečištění zasáhlo v posledních týdnech Evropu, uvedl francouzský Institut pro jadernou bezpečnost IRSN. Podle něj došlo k úniku radioaktivity koncem září v Rusku nebo v Kazachstánu. Zdraví obyvatel není ohroženo.
  Dnes 10:05 – Paříž
  (Aktualizováno: 10:34 )

  Místo úniku není známo
  Institut vyloučil, že by ruthenium uniklo při nehodě v reaktoru.
  Podle něj se dostalo do ovzduší z jaderného paliva na místě, kde se zpracovává,

  nebo z nemocnice, kde se provádí radioterapie.

  Ruthenium se užívá při radioterapii vzhledem ke krátkému poločasu rozpadu, který činí jeden rok.
  Zdůraznil, že pokud by k tak velkému úniku došlo ve Francii,
  vyžádalo by si to evakuaci obyvatel v okruhu několika kilometrů.
  ————————————–
  Toto je problém, který konzultoval profesor Rozehnal s Marii Curie-Skłodowskou,
  jak je zmíněno v článku předmětného blogu:
  „Autor Masarykova onkologického ústavu v Brně, Bedřich Rozehnal navštívil Marii Curie-Skłodowskou v Paříži a osobně s ní konzultoval, v rámci projekce onkologického ústavu, jeho unikátní řešení.
  Mnohokrát nám přednášel o projekci ústavu a dosud neznámých, zde realizovaných specialitách,
  v souvislosti bezpečnostními opatřeními s radioaktivním zde používaným materiálem.
  Jednalo se také o jištěné kanalisační propustě, které měly zabránit v případě neopatrnosti,
  nebo náhlé příhody, úniku radioaktivity. „

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I