A pak že debata nemá smysl.

Vedení města překvapilo zastupitele novým návrhem jednacího řádu, který hodně zásadním způsobem omezoval diskusi a argumentaci na veřejných  jednáních. A to nejen samotných zastupitelů, ale i veřejnosti, kterou odsouval úplně do pozadí a dal jí podstatně méně času ( 3 minuty!).  A především velice zúžoval prostor opozici, která má podstatně méně příležitosti ptát se, něco navrhovat, upravovat, natož se veřejně vyjádřit. Okamžitě zlidovělo označení „náhubek pro opozici“.

Rozproudila se zajímavá diskuse, kde se řešily ty nejpodstatnější věci ve smyslu zastupitelské demokracie, aktivity občanů a otevřenosti úřadu jako takového. Budiž předkladatelům návrhu ke cti, že pod tíhou těchto argumentů dokázali nakonec přiznat chybu stáhnutím návrhu a ponecháním stávajících zvyklosti beze změny.
Nezbývá než doufat, že natrvalo – jedná se opravdu o zcela zbytečné úsilí, které v konečném důsledku nepřinese žádný efekt. Protože – jak trefně poznamenal jeden z členů opozice – jednalo by se pouze o marnou a labilní berličku pro řídícího jednání, který nedokáže diskusi ukočírovat a musí si takto pomáhat odkazováním se na jakýsi byrokratický předpis….

Leave a Reply