Blog Jihlavských listů

Ján Lauko
38- Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

Nová světová válka! Kdo všechno ji bude mít na svědomí?

Ján Lauko | Čtvrtek, 9. 11. 2017 v 19:32

V dnešní době pravděpodobně málokdo sleduje ruské filmy o boji proti německému fašismu během druhé světové války. Filmy na toto téma vznikají v Rusku také v současnosti, a navzdory určitým věcem, které by se jim daly vytknout, protože nakonec každému filmu se dá něco vytknout, jsou obecně nositeli jednoho velmi hlubokého poselství.

Ukazují, jak obyčejní lidé, kteří doposud žili především ve smyslu nižšího dobra, zaměřeného na svůj vlastní prospěch, dokázali překonat sami sebe. V hraniční situaci se totiž stali schopni položit své vlastní životy, všechny své naděje a všechno své vlastní současné a budoucí potencionální dobro za dobro vyšší. Za dobro národa, který byl napaden dobyvateli. Za spravedlnost, lidskost a mír!

Neboť pokud odhlédneme od vysoké politiky a všech ostatních, zákulisních politických machinací, válka milionů obyčejných ruských vojáků proti rozpínavosti německého fašismu, který náhle vpadl do jejich vlasti byla válkou spravedlivou, protože byla válkou obrannou.

Ale také němečtí vojáci obětovali svůj život! Nicméně, ve válce dobyvačné a tedy nespravedlivé. Ve válce, způsobené nadměrně vystupňovaným, nacionálním egoismem, který si právem nadřazené rasy dělal nárok na nový životní prostor na úkor jiných, rasově méněcenných.

Vojenský konflikt mezi fašistickým Německem a tehdejším Sovětským svazem má tedy hlubší a dosud nerozpoznanou dimenzi. Ukazuje nám totiž, kam to až může dospět, pokud se zaměříme pouze na dobro vlastní, egoistické a tedy nízké. Pouze na dobro hmotní a materiální, a to třeba i na úkor jiných.

Ukazuje nám, že preferencí tohoto druhu „dobra“ pouze roste lidská bezohlednost, lidská chamtivost a lidská nemorálnost. Ukazuje nám, že to všechno musí nakonec vést ke konfliktům a válkám.

Ukazuje nám tedy, že maximální vystupňování  principu nízko stojícího dobra vždy zákonitě rozbíhá vojenskou mašinérii, která může být zastavena jedině tehdy, pokud se lidé stanou opět schopnými vyšvihnout se k dobru vyššímu. Když jsou lidé schopni obětovat své vlastní dobro a svůj život za dobro vyšší. Za dobro obecné! Když jsou lidé schopni umírat ve jménu spravedlnosti, cti, lidskosti a míru.

Neboť jedině ve vyzvednutí dobra celku, dobra obecného, dobra vysokých a ušlechtilých ctností, kterými je spravedlnost, čestnost, lidskost a morálka spočívá konstruktivní princip bytí. Princip, který dokáže zvítězit nad zlem a eliminovat jej! Princip dobra ducha, který kdyby byl lidmi trvale preferován v každodenním životě, naše civilizace by neznala konflikty a války, a žila by v harmonii.

Pokud ale lidé ve své nepochopitelné neschopnosti poučit se ustavičně preferují pouze ono nízko stojící dobro osobního, hmotného prospěchu, ve snaze o jeho nabývání začínají vždy stále více stupňovat svůj egoismus. A spolu s ním se stupňují ty nejhorší lidské vlastnosti, až to nakonec vše vyvrcholí v neštěstí válečného konfliktu, ve kterém se jedni snaží násilím dosáhnout „dobra“ a prospěchu na úkor jiných.

No a pak, pokud nemá být celý svět absolutně podmaněn, zotročen a zpustošen tímto typem „dobra“ a jeho přisluhovači, musí se lidé ve svém odporu vůči němu vždy opětovně hrdinsky vyšvihnout k dobru vyššímu. V mezní situaci agresivního vystupňování zvráceného principu nízko stojícího dobra musí být nejednou ochotni obětovat své vlastní životy za vysoké a vznešené principy, jakými je spravedlnost, čestnost, lidskost, morálka, nebo právo přežít lidsky důstojný život na zemi bez otrocké smyčky na krku. Pokud by ale lidé dokázali žít v takovémto vysokém mravním a morálním naladění natrvalo a vždy opět nově neklesali k uctívání nízkého, osobního dobra jako středobodu všeho, žádné války by nikdy být nemusely.

Když se ale i v naší současnosti zcela vážně hovoří o válce mocností a když se na ni intenzivně připravuje, je to jen a jen svědectvím toho, že v lidech naší moderní doby se opět začínají na maximální míru stupňovat všechny negativní vlastnosti, spojené s uctíváním a vyzdvihováním zmíněného, nízkého stupňe „dobra“.

A aby nebyl svět opět uvržen do zkázy válečného šílenství, musí lidé dneška v sobě dokázat mobilizovat princip vyššího dobra a všechny, s ním spojené vyšší a ušlechtilejší hodnoty. Neboť pokud to nedokážou teď, na úsvitu nové války, budou k tomu donuceni ve válečných hrůzách, které se na naší Zemi pravidelně opakují vždy z týchž důvodů.

Záleží na každém jednotlivci, zda se rozhodne dát svému životu vyšší rozměr. Rozměr ducha, rozměr dobra obecného, které je jediným skutečným dobrem, nebo mu dá jen nízký rozměr dobra čistě egoistického a materiálního. „Dobra“, které se nakonec vždy ukáže, jako to nejzhoubnější zlo!

Uvědomme si tedy, že není dobro, jako dobro! Uvědomme si, že existuje dobro vyšší, nás a naše vlastní, osobní zájmy přesahující a dobro nižší, zohledňující jedině naše vlastní, hmotné a materiální zájmy.

No a v závislosti na tom, k jakému druhu dobra se přikláníme, je nás samotných možné zařadit mezi lidi vysoko, nebo nízko stojících. A podle toho, kterých z nich je většina se utvářejí dějiny této civilizace.

Žel, dějiny naší civilizace jsou dějinami válek, vražd a neslýchaného utrpení, způsobeného jedněmi lidmi druhým. Toto je jasným svědectvím ubohé nízkosti takzvaného „dobra“, které preferujeme a které je pouze dobrem čistě materiálně egoistickým, bez vyššího, duchovně morálního rozměru. Bez ohledu na dobro obecné. Na dobro pro všechny bez rozdílu.

A proto každý, kdo takto nízko myslí a jedná je podporovatelem a strůjcem války, protože jím podporované, nízké a egoistické materiální „dobro“ ve svém nezbytném stupňování vždy dosud zákonitě vyústilo do konfliktních situací, do agresivity a válek.

Strůjcem míru a harmonického, udržitelného způsobu života na Zemi je jedině ten, kdo ve všem, co myslí a činí bere vždy v úvahu dobro vyšší. Dobro obecné! Dobro ducha, stojící na preferování vysokých a ušlechtilých ctností. Jen takovýto člověk je opravdu člověkem, který chce mír a proto si také mír zaslouží.

Kdo však uctívá zlo svým nízkým a egoistickým pojetím dobra, toto ním živené zlo bude nakonec muset tvrdě dopadnout na jeho vlastní hlavu, aby se v hrůzách a bolesti přece jen vyšvihl ke skutečnému, vyššímu dobru, které jej přesahuje a které je jediným pravým dobrem.

Nebo, když to nedokáže, bude muset v těchto hrůzách a bolestech zahynout. Zahynout nejen smrtí těla, ale také smrtí nenapravitelně hodnotově zvrhlé duše.

Konečný závěr: Člověče, žij čestně, spravedlivě, skromně a lidsky! Neboť pokud takovým nebudeš, tvá nečestnost, nespravedlnost, neskromnost a nelidskost tě nakonec dotlačí k tomu, že budeš muset s nasazením vlastního života bojovat za čest, spravedlnost a nejelementárnější lidskost na Zemi.

11 komentářů k článku “Nová světová válka! Kdo všechno ji bude mít na svědomí?”

 1. Zdeněk Gryc říká:

  „Konečný závěr: Člověče, žij čestně, spravedlivě, skromně a lidsky! Neboť pokud takovým nebudeš, tvá nečestnost, nespravedlnost, neskromnost a nelidskost tě nakonec dotlačí k tomu, že budeš muset s nasazením vlastního života bojovat za čest, spravedlnost a nejelementárnější lidskost na Zemi. “

  Takže, tak jak po 20 letech odešly tanky „Bratrské pomoci“ z tuzemska,
  by měly odejít tanky stejného exportéra z Ukrajiny.

  Že pane,
  „nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter.“

  DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKU ZAHÁJIL V EVROPĚ HITLER SE STALINEM

  Stalin oproti smlouvě Molotov Riebentrop chytře 14 dní počkal,
  až poláci vrhli svá vojska na život a na smrt na západ a pak napadli Polsko zákeřně ze zadu a obsadil východ.
  Zmasakrovali důstojníky a elitu země u Katinu.
  V Rusku je to i dnes „hanbaté téma“, že pane Lauko?

  Konečná závěr: Ne po žvastech, ale skutcích poznáte je. . .

  Právě skončil na telce pořad, který by si „Člověče“ pana Lauka měli 2x prohlédnout:
  Svět po Hitlerovi (2/2)
  Dnes21:05
  Vyhledat na Seznam.cz
  Dokument Fr. (2016). Druhá světová válka zdevastovala kontinent.
  Všichni chtěli zase normálně žít. Po silné vlně nacismu se ale na svět snesla jiná hrozba… (46 min)
  Pořad byl měl být vysílán ČT v časech po zprávách v 19h. Je závažný, reklamy na ZOOM ho dehonestují. O vystrkujícího hlavě Kájínka s nápisem Já Kájínek, místy v pořadu, nemluvě.
  Popravu civilistů na silnici u Prahy, natočená amatérsky 8mm kamerou střídá reklama na vysavač…
  Současnost ztratila cit a vkus !

 2. Zdeněk Gryc říká:

  Úvaha o páde výtvarného umenia
  Ján Lauko | Čtvrtek, 4. 2. 2010 v 12:10

  Umenie je jediným odvetvím ľudskej činnosti, ktorá sa dokázala zachvievať po dlhé stáročia v súlade so Zákonitosťami vo stvorení. Avšak v dobe vrcholiaceho temna na zemi, vyznačujúcej sa domýšľavou pýchou v neobmedzené schopnosti ľudského rozumu nakoniec padlo aj ono.
  V čom teda spočívalo tajomstvo veľkosti umenia a v čom zase príčina jeho pádu?

  Tajomstvo veľkosti umenia klmárov = pod-vodníků je v „prekabátění“
  Nejenom do češtiny, ale také do nacionalistického šovinismu.

  Čtvrtek 2. 4. 2010, a ještě dlouho rodným jazykem. . .

  Čtvrtek 9. 11. 2017 jinak
  Drž se ševče svého kopyta, svého jazyka u lidu své samostatné země !

  Víte drahý příteli, na které straně bojovali za 2.světové války,
  proti letcům RAF letci Slovenského státu?

  Byli dobří, zápaďáci se jich dost obávali.

 3. franta pulpytel říká:

  Pane Lauko běžte se léčít . Lenin říkal o takovych lidech ,že to jsou bud naivní snílkové nebo parchanti

 4. fotrák říká:

  Takže pan Lauko bojoval proti letcům RAF, protože jeho mateřštinou je slovenština. Pan Gryc nestavěl hnízdo komunistické vrchnosti, neboť jeho rodným jazykem je čeština. Které tvrzení je správné?

 5. Venca říká:

  🙂

 6. Zdeněk Gryc říká:

  Výzva: Život mezi Kremlem a děsy sovětského gulagu.
  Můj film by v Rusku neměl šanci, říká Nováková

  Ruska se už trochu bojím, je to nebezpečná země, tvrdí režisérka Nováková.

  Po letech příprav přichází rusistka a režisérka Marta Nováková s filmem 8 hlav šílenství. Snímek o básnířce Anně Barkovové, která strávila dvě desítky let v sovětských lágrech, je pro ni průřezem ruskými dějinami.
  Článek „Prohlašovali o ní, že bude větší než Puškin,“ vysvětluje režisérka Marta Nováková zájem o osud lesbické sovětské básnířky Anny Barkovové.
  Na filmu 8 hlav šílenství s Anetou Langerovou v hlavní roli Nováková strávila přes deset let života a je pro ni ilustrací historie Sovětského svazu.

  „To hlavní je obraz Ruska, Barkovová je průvodcem,“ říká.

  Původně zapálená revolucionářka Barkovová, která ve dvacátých letech minulého století pracovala v prominentním komunistickém deníku Pravda, pak strávila přes dvacet let v sovětských pracovních táborech.
  Zemřela na svobodě, ale v osamění.
  Nováková má momentálně zákaz vstupu do Ruska
  a ve videu nahoře také vysvětluje, proč by její film v této zemi do kin nikdy nepustili.

 7. Zdeněk Gryc říká:

  Nová světová válka! Kdo všechno ji bude mít na svědomí?

  Nejsem sice z tohoto regionu, ale moje filozoficko humanistické články, reflektující každodenní život kolem nás budou mít všeobecně platný a tedy nadregionální charakter. Budu se snažit, aby byly přínosné pro každého jednotlivce a to bez ohledu na to, kde žije.

  Pane Jáne Lauko,

  2. SVĚTOVOU VÁLKU NEPOCHYBNĚ ROZPOUTAL HITLER SE STALINEM NAPADENÍM POLSKA ?

  Německá operace Fall Weiss, invaze do Polska (též zářijová kampaň nebo zářijové tažení (německy Polenfeldzug, polsky Kampania wrześniowa či Wojna obronna 1939 roku); 1. září 1939 – 5. říjen 1939, od 17. zářípodpořena útokem Sovětského svazu) zahájila druhou světovou válku v Evropě. Nacistické Německo, Slovensko a Sovětský svaz během ní společně v jediném měsíci zlikvidovali Polsko. Západní spojenci, kteří v reakci na německou agresi vyhlásili Německu válku, nebyli ochotni ani schopni Polsku významněji pomoci a nedokázali ani využít faktu, že většina německých jednotek byla soustředěna v Polsku a na polských hranicích.[2]. Výsledkem bylo rozdělení polského území mezi Německo, Sovětský svaz, Litvu a Slovensko.

  Pane Jáne Lauko,

  jste schopen, či ochoten napsat jedinou větu, nalézt nepravdu či lež v dokumentu:

  Čechoslováci v gulagu (3/3)
  Dnes21:00

  Závěrečný díl dokumentární série sleduje marný boj mladého demokratického Československa s komunistickou ideologií implikovanou k nám ze SSSR. Režie M. Nováková Může demokratický režim zvítězit nad praktikami vyznavačů myšlenky, která otevřeně hlásá likvidaci jedněch v zájmu „spravedlnosti“ druhých? Závěrečný díl série Čechoslováci v gulagu sleduje marný boj mladého demokratického Československa s komunistickou ideologií implikovanou k nám ze SSSR.
  Vypráví příběh Františka Poláka, zpočátku zapáleného pro komunistickou myšlenku a jeho velmi bolestné vystřízlivění při setkání s drsnou realitou.
  ————————————————–
  Vypráví příběh redaktora Jiskry Milana Dvořáka, zpočátku zapáleného pro komunistickou myšlenku a jeho velmi bolestné vystřízlivění při setkání s drsnou realitou v srpnu 1968.

 8. Zdeněk Gryc říká:

  Pane Lauko,

  Víte, že Slovenský štát profitoval na Hitler – Stalin ?

  Výsledkem bylo rozdělení polského území mezi Německo, Sovětský svaz, Litvu

  a Slovensko.

 9. Zdeněk Gryc říká:

  Vaše filozoficko humanistické svědomí pane Lauko,
  tohle nebere?

  Polsko bylo rozhodnuto bránit se útoku a počkat na pomoc od západních spojenců. Evidentně nepočítalo s útokem ze strany Sovětského svazu. Německo mělo[zdroj?]postupovat podle vojenského plánu „Fall Weiss“ (případ Bílý), jenž využíval nevýhodného rozložení polského území.
  První finální koncept plánu předložil Hitlerovi tým generála Rundstedta 7. května 1938, finální verze plánu byla schválena o dva týdny později.
  Německé jednotky rozmístěné ve Východním Prusku a Slezsku měly vytvořit kleště a obchvátit polské jednotky. Sovětský svaz měl v plánu na sebe neupozorňovat a přidat se až později, což mělo omezit politické problémy a vojenské ztráty spojené s útokem (vzhledem k předchozí drtivé porážce v Rusko-polské válce měl Stalin k polské armádě značný respekt). Nečekaně rychlý postup Německa Sovětský svaz zaskočil a Stalin musel později s útokem spěchat.
  Svůj vpád odůvodňoval ochranou ruského, běloruského a ukrajinského obyvatelstva před německým záborem,
  ovšem prokázaným faktem je, že tam, kde to mělo význam, spolu sovětské a německé jednotky ochotně spolupracovaly a že útok byl s Německem předem domluven.

  Na východní Ukrajině je tomu nyní podobně, že?

  Co na to:
  Vaše filozoficko humanistické svědomí pane Lauko,

 10. XXXXX říká:

  Pane architekte. O jakých spojencích a jejich pomoci je řeč? O těch co se spojili a prodali nás? Jsou, či byly to nemlich stejný kurvy jak ti rusáci a němci.
  A s ukrajinou to nemá podobnýho vůbec nic, jen to že se na ně zase spojenci vysrali.
  Ale co je komu po nějakejch pastevcích co zamořujou Evropu línou a blbou chátrou tvářící se jako pracovní síla.

 11. Jan P. říká:

  Relativní prosperita může brzy skončit. Rozjíždějící se obchodní válka mezi Spojenými státy a EU hrozí spustit globální ekonomickou krizi. Ta by na Česko dopadla velmi tvrdě, říká ekonom Pavel Kysilka. Česko se podle něj musí urychleně začít chystat i na důsledky vlny nových technologií. „Je to příležitost, ale když k tomu budeme přistupovat jako dosud, budeme patřit mezi poražené země, se všemi neblahými ekonomickými i sociálními důsledky.“
  4.7.2018/Hospodářské Noviny/Skvělý rozhovor s ekonomem Pavlem Kysylkou

  „Osamocená Amerika dnes nepochybně představuje ještě větší hrozbu, než když vývozem demokracie nebo „válkou proti terorismu“ odváděla pozornost od zbrojního exportu a utahování šroubů. S tím, že Donald Trump opravdu rozdmýchá novou světovou válku, se to však stále má jako s Michalkovým kulovým bleskem. Může uhodit hned, nebo taky nikdy.“
  5.7.2018/A2larm/Historik Jan Hamerský:Udeří kulový blesk jménem Donald Trump?

Zanechte komentář

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2007 Parola s.r.o. - užití obsahu včetně převzetí článku bez písemného souhlasu Paroly spol s r. o. je zakázáno. edited by N.E.S.P.I