DNEŠNÍ VERNISÁŽ NA RADNICI

Dnes tedy v pondělí 20.11.2017 16:30, bude v Jihlavské radnici slavnostně uvítána publikace:

Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy. Velice oceňuji práci magistrátu, odbor správy realit, Bc. Ondřeje Stránského, který je už léta s osobním nasazením angažován ve snaze zmapovat a zachovat v plenéru galerii artefaktů, dokladů dějin Jihlavy.

To jsou artefakty – věci, je dobře že našli na radnici prostor také lidé:
„V gotické síni jihlavské radnice ožily příběhy našich sousedů“
Žáci deseti jihlavských škol v rámci projektu příběhy našich sousedů zpracovali pohnuté osudy čtrnácti pamětníků kruté doby komunistického režimu. V pondělí se v zaplněném gotickém sále jihlavské radnice konala prezentace celého projektu.
Více foto ve fotogalerii.
http://jihlavske-listy.cz/clanek17765-prezentace-skolniho-projektu-pribehy-nasich-sousedu.html

Obě totality ničily nejenom lidi, ale také skulptury, počínaje symboly demokracie, pomníky TGM a konče církevními artefakty.

V této souvislosti je dobře upozornit na publikaci s dobovými fotografiemi:
“ UTAJENÉ DĚJINY JIHLAVY 20. STOLETÍ“ od PhDr. Martina Herzána. Dokumentu o destruktivním přístupu, nejenom k církevním artefaktům.
Hon na ně  dokumentuje článek v Jiskře, orgánu OV KSČ, která vyšla v úterý 25. února 1975 k poctě vítězného Února 1948.

Dnešní vernisáž knihy:
„Drobné nemovité památky a jiné architektonické zajímavosti města Jihlavy“ je velice zajímavá s ohledem na zachování paměti národa.
Souvislosti se státním svátkem 17. listopadu, a zejména s jeho osvětou, se včera Jiřina Šiklová vyjádřila:
„Já bych řekla, že nejlepší je těm lidem vyprávět příběhy, pokud možno úplně konkrétní“.
Tedy nejenom o lidech, ale také artefaktech.

Leave a Reply