Archive for Prosinec, 2017

Vánoce ve městě.

Sobota, 23 prosince, 2017

Při své práci mám to potěšení potkat spoustu zajímavých lidí….

Odkudpak jste přijeli do našeho krásného královského města, navazují kontakt s dámou které pomáhám z kabátu, evidentně hlavou rodiny.
Až z Prahe, dostane se mně trochu odměřenějši odpovědi. Asi po právu, někdy je moje drzost opravdu nezměrná.
A co vás k nám přivádí? Nenechám se ale tentokrát odradit.
No přece vánoce, trhy….
K nám?? Z Prahy? Odsud všichni jezdí naopak tam nasát vánoční atmosféru….vydechnu překvapením.
Do Prahy? Zbláznil jste se? Vy chcete rachot, hlavu na hlavě, komerci na každém rohu ?….dorazí mně.
To už vážně vůbec nevíte o čem ten advent vlastně je? Klid, pohoda, atmosféra, očekáváni….A tady to máte tak nádherný, ty domy, prostor, kostely, strom, výzdoba…moc jsme si to užili…. drtí mně nelítostně a já vlastně nevím, jestli mám vlézt hanbou pod stůl, nebo být patriotsky hrdý.

Tak. Jsou ty městské Vánoce opravdu jenom ty stánky, nebo co ?

Za rok už možná v zastupitelstvu nebudu. Bude totiž po volbách. Ale slibuju spoluobčanům a sousedům, že udělám stejně všechno pro to, aby na advent 2018 bylo na rynku:
* kluziště
* pořádný betlém
* městské keramické hrnky na svařák.

Hezké vánoce úplně všem přeje
Miroslav Tomanec

Jak se na jihlavské radnici rozdávají miliony (Zimák….díl 9.)

Úterý, 19 prosince, 2017

Rada města 20. června 2017 rozhodla oslovit čtyři společnosti k předložení cenové nabídky na poskytování dalších odborných poradenských a konzultantských činností ve věci rekonstrukce Horáckého zimního stadionu (nekonečný příběh, stále jen poradenství a konzultace drahých cizích firem, namísto konkrétních kroků…)

Až po dlouhých 40 dnech od rozhodnutí rady (1. srpna) byly datovou schránkou rozeslány poptávky těmto čtyřem firmám. Termín na vypracování nabídky byl naopak nebývale krátký –  pouhých 8 dnů. To vše v době vrcholících dovolených.

Dvě z firem se také okamžitě omluvily z kapacitních důvodů. Třetí, která pro město podobnou práci za asi 500 tisíc Kč + DPH v nedávné minulosti už odvedla, otevřela datovou schránku až po uplynutí termínu. Dle vyjádření firmy nikdo z radnice nekomunikoval o možném pokračování spolupráce, o zájmu firmy vstoupit do výběrového řízení, nikdo se nedotazoval, proč firma nepodala nabídku.

Je běžné, že se pro ověření cen určitých služeb poptává několik firem, se kterými je nutno jejich účast v podobném procesu předjednat – především vzhledem ke kapacitním možnostem firem a termínům zpracování nabídek. Postup jihlavské radnice byl unikátní – poptat firmy, které vůbec nemají o zakázku zájem (dva ze čtyř případů), a vůbec na toto téma nekomunikovat se zbývající konkurenční firmou. Navíc s tou, která dosud podobné práce pro magistrát prováděla, a v situaci, kdy je zcela zřejmý a dohledatelný problém s doručením poptávky. To vede velice silně k domněnce, že tu byla snaha, aby zbyla pouze jedna jediná nabídka. V uzavřeném výběru, bez jakékoliv možnosti porovnání ceny na trhu, bez možnosti přístupu dalších možných dodavatelů.

V požadovaném osmidenním termínu tedy nabídku doručila jediná firma a to za cenu 1.497 tis + DPH (JEDEN MILION ČTYŘI STA DEVADESÁT SEDM TISÍC KORUN ČESKÝCH) v hodinové sazbě cca 800 Kč/ hod. Bez meškání, ještě ten den, zasedla výběrová komise složená ze tří náměstků primátora a dvou odborných úředníků – a ihned rozhodla. Po „náročném“ výběru „vybrala“ nejnižší a zároveň nejvyšší nabídku… Radnice by ve své historii jistě našla mnoho případů, kdy bylo právě za těchto okolností výběrové řízení zrušeno nebo vypsáno znovu.

Již dříve se podařilo prosadit účast opozičních zastupitelů v komisích různých výběrových řízení. To se běžně děje – zde však nic takového neproběhlo. Rozhodování o velmi vysoké částce veřejných peněz, zde proběhlo v tom nejužším možném kruhu důvěrně informovaných.

Přesně za 14 dnů od rozhodnutí výběrové komise, tedy 23.8. 2017, podepsal náměstek primátora smlouvu s „vybraným uchazečem“.

Celý proces vlastního výběru dodavatele od oslovení uchazečů po podpis smlouvy trval neuvěřitelně krátkých 23 dnů. Jen příprava výběrových řízení obvykle zabere spíše týdny, celý proces pak měsíce. Přitom termín, stanovený zastupitelstvem k zajištění těchto služeb byl až poslední prosinec 2017. Nebyl tudíž žádný důvod k tak časném uzavření výběru dodavatele.

Dne 1.12. 2017 obdrželi zastupitelé města v materiálech ke 24. zasedání první podklad vypracovaný vybranou firmou. To byla první a jediná příležitost zastupitelů zjistit po více než třech měsících od uzavření smlouvy, že taková spolupráce vůbec existuje. Veřejnosti pak byla tato skutečnost zcela skryta – příloha nebyla ve verzi uveřejněné na webu města připojena.  Na základě těchto materiálů údajně vzniká dodavateli nárok vystavit první fakturu ve výši 268 tis Kč + DPH.

Tato situace naprosto přesně vystihuje současný trend nynějšího vedení města – přesunout co největší množství činnosti běžně vykonávaných vlastními silami úřadů na soukromé společnosti, za vynaložení velkých externích nákladů a bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů.  

Naši spoluobčané, toho času zastupitelé, na svém jednání dne 11.12. 2017 odmítli vůbec jednat o nápravě této situace, byť s převahou jediného hlasu. Vládnoucí koalice tedy svůj neprůkazný a netransparentní postup nejtěsnějším možným způsobem uhájila. Nejednoho pozorovatele překvapilo úporné odmítání jakékoliv pochybení, okaté odvádění pozornosti, bagatelizace, překlápění problému do osobní roviny, hry na city, přejmenování popisu problému na kampaň, chtělo by se říct na účelovku… 

Domníváme, že tento proces porušuje všechny zásady efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládání veřejných prostředků, ale i obyčejného slušného chování. S takovým vynakládáním veřejných peněz zásadně nesouhlasíme a chceme celou záležitost nadále řešit.

Vedení města jsme se 12 dotazy zeptali na důvody tohoto postupu. Konkrétní odpovědi jsme za celý týden  dosud neobdrželi, naopak – zatím jsme zaznamenali jenom úporné obecné odmítání jakéhokoliv pochybení…..

Dnes je stříbrná neděle – 3. adventní neděle

Neděle, 17 prosince, 2017

Dnes je na radiožurnálu zpráva:
Dnešní adventní mše v Číhošti, je věnována památce faráře Josefa Toufara.
Začátky této pohnuté story začínají v Jihlavě:

„Přijeli jsme na náměstí a zajeli do uličky pod kostelem svatého Ignáce, kde sídlila vyšetřovna StB. A tak jsem se poprvé ocitl ve vyšetřovací vazbě.“

Nejpovolanějším svědkem, který popsal události té doby je:
Bohumil Vít Tajovský (3. 3. 1912 Klanečná – 11. 12. 1999 Želiv)

Co předcházelo vašemu zatčení?

„Někdy v červnu 1949, na svátek Nejsvětější Trojice, se na Křemešníku konala tradiční pouť, které jsem se měl zúčastnit spolu s biskupem Josefem Hlouchem. Měl jsem tam mít pontifikální mši svatou a pan biskup kázá¬ní. Pouť se konala vzápětí po vydání pastýřského listu, ve kterém biskupové odsoudili proticírkevní politiku státu. Když jsem šel ráno před odjezdem ze Želiva z modlitebního chóru na snídani, čekali na mě u vrátnice dva estébáci: „Pane opate, musíme vás nutně odvézt, potřebujeme s vámi mluvit.“ Namítl jsem, že mám mít na Křemešníku pouť. A oni tenkrát řekli větu, kterou jsem od nich později slyšel ještě mnohokrát: „To bude záležet na vás. Když budete pěkně mluvit, ještě vás tam sami dovezeme.“ Samozřejmě že k tomu nikdy nedošlo. Napřed mi řekli, že bude stačit, když pojedeme na obec¬ní úřad, který sídlil v jedné želivské vilce. Jeli jsme ko¬lem a já je upozorňoval: „Tady to je.“ Ale oni prohlásili: „Bude lepší, když pojedeme o kousek dál, protože toho bude potřeba probrat trochu víc.“ Vezli mě do Jihlavy, která byla v té době krajským městem. Přijeli jsme na náměstí a zajeli do uličky pod kostelem svatého Ignáce, kde sídlila vyšetřovna StB. A tak jsem se poprvé ocitl ve vyšetřovací vazbě.“

V ČÍHOŠTI JE PRVNÍ VELKÉ DÍLO INSPIROVANÉ SMRTÍ MUČEDNÍKA:

Byl to opat Vít Tajovský, který o svých zážitcích z té doby, hovořil s Akad. Soch. Romanem Podrázským, který hledal inspiraci pro sousoší věnované mučednické smrti faráře Toufara, realizované v Číhošti.
V ZAHRÁDCE JE DRUHÉ VELKÉ DÍLO INSPIROVANÉ SMRTÍ MUČEDNÍKA

Pozoruhodná jsou autorova slova:
„Je to moje poslední velká socha, už žádnou neudělám. Proto jsem rád, že právě tato poslední socha přijde sem,“ řekl Zoubek, který v dubnu oslaví jednadevadesáté narozeniny.
Sochu se rozhodl vytvořit po přečtení knihy Miloše Doležala o páteru Toufarovi, jež ho dojala.
Při vybírání místa se byl podívat i v Číhošti, ale tam už pomník je. Proto se rozhodl pro Zahrádku, kde navíc Toufar působil déle než v Číhošti.“
Veřejnosti bylo dílo zpřístupněno 25. února 2017.
Olbram Zoubek umřel 15. června téhož roku.

PS. Zoubek je autorem posmrtné masky Jana Palacha a Pomníku obětem komunismu na Petříně. V letech 1974 až 1991 restauroval jako režimu nepohodlný umělec, který nemohl sám vystavovat, sgrafita na zámku v Litomyšli.

O tom, jak a proč námi manipulují

Pondělí, 11 prosince, 2017

Abychom se mohli svobodně rozhodovat, musíme mít objektivní informace. Žel, realita je jiná! V reálném životě je vyvíjena snaha, abychom objektivní informace neměli. Snaha, abychom je měli zkreslené, jednostranné a neobjektivní, na základě čeho se budeme sice rozhodovat svobodně, ale silně ovlivněni záměrným informačním zkreslením reality.

Vládnoucí elita totiž vždy a v každé době potřebuje masy ovládat a manipulovat jimi podle svých vlastních potřeb. Skutečná moc má podle představ mocných vždy patřit pouze elitě, stojící na vrcholu společnosti.

A zatímco třeba v středověku držely vládnoucí elity obyvatelstvo v područí prostřednictvím absolutní nevědomosti a nevzdělanosti, dnes, v době informačních technologií se tak děje prostřednictvím manipulace s informacemi, které jsou záměrně neobjektivní a jednostranné.

Kdo si to ale neuvědomuje, ten se sice v rámci současné jakože demokracie rozhoduje relativně samostatně, ale na základě záměrně neobjektivních informací nesprávně. Nesprávně přesně v takovém smyslu, v jakém si přejí nejmocnější našeho světa.

Z většiny lidí se tím pádem stává pouze stádo ovcí, jejichž názory, myšlenky, postoje, pohled na život a hodnoty jsou ve skutečnosti výsledkem mediálně manipulujícího, sociálního inženýrství.

Skutečnost, že jde o existenci, člověka maximálně nedůstojnou, netřeba ani zdůrazňovat. Žel, velmi mnohým to však v jejich povrchnosti a plytkosti myšlení vyhovuje, protože tento princip manipulace počítá, ba je přímo postaven na lidstvu obecně vrozeném sklonu k povrchnosti, plytkosti a lenosti myšlení.

Pouze lidé, ochotni vynaložit určitou námahu, zaměřenou na to, aby se mohli stát osobnostmi, stojícími skutečně na výšce se mohou vysvobodit ze současného, mediální manipulací sociálně inženýrsky vytvářeného matrixu virtuální reality. Žel, jsou to jen jednotlivci, nebo malé skupiny. Většina je příliš přetížená prací a příliš líná samostatněji myslet, aby toho byla schopna.

Podívejme se nyní trochu blíže na charakter manipulace s informacemi:

Každá věc má dvě stránky. Stránku pozitivní, ale i negativní. Má své klady, ale i zápory. Má svůj líc, ale i rub. Z hlediska působení médií se o těchto skutečnostech ví a reálně by měly být zohledněny v takzvaném vyváženém zpravodajství. Ve vyváženém zprostředkování informací, které berou v úvahu jak jednu, tak i druhou stranu mince. Na základě takového druhu zpravodajství by pak lidé pochopitelně mohli bez jakéhokoliv ovlivňování formovat svůj vlastní, objektivní pohled na realitu, své vlastní názory i své vlastní postoje.

Cosi takového, jako objektivní zpravodajství však žel vůbec neexistuje, protože média na objednávku mocných, kteří je vlastní, šíří pouze typ informací čistě jednostranného druhu. A sice takové, jaké vyhovují záměrům a přáním těchto elit.

V konkrétní praxi to znamená, že jako dobro je prezentováno to, co představuje dobro pro elity. Jako správný názor je prezentován názor, plně poplatný přáním elity. Jako na nepřítele je poukazováno na každého, kdo se byť jen v nejmenším příčí záměrům elit, a tak dále, a tak dále.

Svobodné rozhodování lidí v jakýchkoliv zásadních věcech, nebo dokonce i v maličkostech je tedy již předem ovlivněno tímto typem informací, takže konečné rozhodnutí bude nakonec vždy víceméně takové, jaké si přeje elita. Výsledným produktem, jak již bylo zmíněno, je poslušná ovce, jejíž životní postoje, názory a filozofie jsou ji rafinovaně vnuceny elitou nejbohatších, aniž by to ona sama věděla.

Kdo však nechce být takto manipulován měl by brát v úvahu i jiný pohled, než mu nabízejí oficiální média. A ten může v současnosti získat prostřednictvím alternativních médií.

A až když porovná jedno i druhé, může si udělat určitý objektivní názor na věc. Může si vybudovat objektivní pohled na realitu. Jedině na základě takového přístupu se pak může stát samostatnou osobností, která vlastní určitý objektivní pohled na skutečnost. Osobností, která je pak schopna rozhodovat se samostatně a bez ovlivňování. Osobností, kterou nelze snadno manipulovat. Osobností, která se již nedá dotlačit tam, kam chtějí jiní.

A možná neuvěříte, ale výše zmíněný, manipulující trend není uplatňován pouze v oblasti běžných společenských, nebo politických informací, ale dokonce také v oblasti duchovního poznání. Příčina je totiž stále stejná a spočívá ve snaze ovládat lidi a manipulovat nimi. A opět samozřejmě tak, aby to vyhovovalo vládnoucím elitám v každé době a v každém století.

Celkem konkrétně se podívejme třeba na křesťanství, které se jako v minulosti, tak i v současnosti vždy pohybovalo v určité nesprávné, manipulující jednostrannosti.

Jak totiž víme, Bible se skládá ze Starého a Nového Zákona. Starý Zákon se nese v duchu přísné, až tvrdé spravedlnosti, zatímco Nový Zákon je poselstvím lásky. A tato spravedlnost a láska jsou dvěma stranami jedné a téže mince. Jsou rubem a lícem jediné velké, celistvé Pravdy, která je harmonickým souhrnem spravedlnosti a lásky.

Jinými slovy řečeno, to zdravé, správné, pravdivé, harmonické a ideální může vzniknout pouze za vzájemného spolu působení spravedlnosti a lásky. Spravedlnost bez lásky musí být totiž nezbytně krutou a tvrdou, avšak láska bez spravedlnosti musí být zase nutně slabošskou a změkčilou. A přesně tyto dva extrémy, z nichž každý je svým vlastním způsobem škodlivý jsou jasně čitelné v celé historii křesťanství. A to žel až do dnešní doby.

Ve středověku se totiž křesťanství v souladu záměry elit o ovládnutí mas a dosažení poslušnosti jednostranně orientovalo především na princip spravedlnosti. Třeba středověk a feudalismus téměř neznali lásku, ale pouze tvrdou přísnost a bič! To byla živná půda pro vznik inkvizice, pro vyvražďování pohanů, pro křižácké války a podobně. A tato jednostrannost orientace křesťanství pouze na spravedlnost, za účelem dosažení slepé poslušnosti mas má během dlouhé historie lidstva na svědomí velké množství utrpení i životů.

V současnosti, v kontrastu s minulostí se v křesťanství a tím pádem latentním způsobem také v celé společnosti hraje zase na jinou strunu. Protože otevřené násilí jako ve středověku již není možné, cíleně se využívá jednostrannost preferování principu lásky, kterému chybí spravedlnost. Lidem se stále mluví jen o lásce, nebo ve světském pojetí jen o humanismu, a proto se stávají povolnými, měkkými a slabošskými. A proto ve svém slabošství nakonec akceptují i věci, které by v nich museli za normálního stavu vzbudit oprávněný a spravedlivý hněv. No a netušená dalekosáhlost takového nezdravě jednostranného principu se projevuje v mnoha negativech současného společenského dění.

Třeba například v sluníčkářsky naivním přijímání uprchlíků, kteří se sem nepřicházejí přizpůsobit naší kultuře a již vůbec ne naší duchovnosti, ale naopak, přicházejí sem s úmyslem prosadit vlastní kulturu a vlastní duchovnost.

Dalším příkladem může být falešné, zdánlivě humanistické prosazování nejrozličnějších lidských úchylek jako společenské normy. Viz registrovaná partnerství, nebo zvrácená gender ideologie o možnosti volné zaměnitelnosti pohlaví.

Jako ve středověku, tak i v současnosti je tedy křesťanství zneužíváno na to, aby jednostrannou manipulací duchovních principů vytvořilo přáním elit povolnou masu, která bude pod pláštíkem lidskosti a humanismu akceptovat absolutně všechno. Jakoukoliv nemravnost, jakoukoliv zvrácenost, jakoukoliv agresi vůči jiným národům, jen ať je to líbivě skryté pláštíkem těch nejušlechtilejších, humanistických a demokratických ideálů.

Kdo se však chce stát skutečnou osobností, musí se vyvarovat každé jednostrannosti. Musí být ochoten zkoumat nejen líc, ale i rub každé věci a každého jevu, jakož i každé duchovní pravdy. Musí se prostě naučit být objektivním, aby mohl objektivně vnímat skutečnost a na základě toho se pak mohl objektivně rozhodovat.

Jedině pak mu jeho rozhodnutí přinesou užitek. Užitek osobnostní i duchovní!

Jedině takto může člověk růst po všech stránkách až k výšinám vlastního lidství. Toho člověčenství, jehož dosažení bylo na naší zemi vždy všemi možnými způsoby bráněno. Bráněno silami temna, elitami našeho světa a jejich velkým množstvím poskoků na všech úrovních řízení společnosti, kteří za jidášsky groš zrazují celé národy a dělají vše proto, aby se lidé nestali samostatnými a zralými osobnostmi, se kterými by již nebylo možné tak snadno a tak jednoduše manipulovat.

NEJVĚTŠÍ VE STŘEDNÍ EVROPĚ :

Čtvrtek, 7 prosince, 2017

DŘÍVE – STALINOVA SOCHA NA LETNÉ

NYNÍ – MEGA BILL BOARD

před plaveckým bazénem Evžene Rošického v Jihlavě