Jak se na jihlavské radnici rozdávají miliony (Zimák….díl 9.)

Rada města 20. června 2017 rozhodla oslovit čtyři společnosti k předložení cenové nabídky na poskytování dalších odborných poradenských a konzultantských činností ve věci rekonstrukce Horáckého zimního stadionu (nekonečný příběh, stále jen poradenství a konzultace drahých cizích firem, namísto konkrétních kroků…)

Až po dlouhých 40 dnech od rozhodnutí rady (1. srpna) byly datovou schránkou rozeslány poptávky těmto čtyřem firmám. Termín na vypracování nabídky byl naopak nebývale krátký –  pouhých 8 dnů. To vše v době vrcholících dovolených.

Dvě z firem se také okamžitě omluvily z kapacitních důvodů. Třetí, která pro město podobnou práci za asi 500 tisíc Kč + DPH v nedávné minulosti už odvedla, otevřela datovou schránku až po uplynutí termínu. Dle vyjádření firmy nikdo z radnice nekomunikoval o možném pokračování spolupráce, o zájmu firmy vstoupit do výběrového řízení, nikdo se nedotazoval, proč firma nepodala nabídku.

Je běžné, že se pro ověření cen určitých služeb poptává několik firem, se kterými je nutno jejich účast v podobném procesu předjednat – především vzhledem ke kapacitním možnostem firem a termínům zpracování nabídek. Postup jihlavské radnice byl unikátní – poptat firmy, které vůbec nemají o zakázku zájem (dva ze čtyř případů), a vůbec na toto téma nekomunikovat se zbývající konkurenční firmou. Navíc s tou, která dosud podobné práce pro magistrát prováděla, a v situaci, kdy je zcela zřejmý a dohledatelný problém s doručením poptávky. To vede velice silně k domněnce, že tu byla snaha, aby zbyla pouze jedna jediná nabídka. V uzavřeném výběru, bez jakékoliv možnosti porovnání ceny na trhu, bez možnosti přístupu dalších možných dodavatelů.

V požadovaném osmidenním termínu tedy nabídku doručila jediná firma a to za cenu 1.497 tis + DPH (JEDEN MILION ČTYŘI STA DEVADESÁT SEDM TISÍC KORUN ČESKÝCH) v hodinové sazbě cca 800 Kč/ hod. Bez meškání, ještě ten den, zasedla výběrová komise složená ze tří náměstků primátora a dvou odborných úředníků – a ihned rozhodla. Po „náročném“ výběru „vybrala“ nejnižší a zároveň nejvyšší nabídku… Radnice by ve své historii jistě našla mnoho případů, kdy bylo právě za těchto okolností výběrové řízení zrušeno nebo vypsáno znovu.

Již dříve se podařilo prosadit účast opozičních zastupitelů v komisích různých výběrových řízení. To se běžně děje – zde však nic takového neproběhlo. Rozhodování o velmi vysoké částce veřejných peněz, zde proběhlo v tom nejužším možném kruhu důvěrně informovaných.

Přesně za 14 dnů od rozhodnutí výběrové komise, tedy 23.8. 2017, podepsal náměstek primátora smlouvu s „vybraným uchazečem“.

Celý proces vlastního výběru dodavatele od oslovení uchazečů po podpis smlouvy trval neuvěřitelně krátkých 23 dnů. Jen příprava výběrových řízení obvykle zabere spíše týdny, celý proces pak měsíce. Přitom termín, stanovený zastupitelstvem k zajištění těchto služeb byl až poslední prosinec 2017. Nebyl tudíž žádný důvod k tak časném uzavření výběru dodavatele.

Dne 1.12. 2017 obdrželi zastupitelé města v materiálech ke 24. zasedání první podklad vypracovaný vybranou firmou. To byla první a jediná příležitost zastupitelů zjistit po více než třech měsících od uzavření smlouvy, že taková spolupráce vůbec existuje. Veřejnosti pak byla tato skutečnost zcela skryta – příloha nebyla ve verzi uveřejněné na webu města připojena.  Na základě těchto materiálů údajně vzniká dodavateli nárok vystavit první fakturu ve výši 268 tis Kč + DPH.

Tato situace naprosto přesně vystihuje současný trend nynějšího vedení města – přesunout co největší množství činnosti běžně vykonávaných vlastními silami úřadů na soukromé společnosti, za vynaložení velkých externích nákladů a bez jakýchkoliv kontrolních mechanismů.  

Naši spoluobčané, toho času zastupitelé, na svém jednání dne 11.12. 2017 odmítli vůbec jednat o nápravě této situace, byť s převahou jediného hlasu. Vládnoucí koalice tedy svůj neprůkazný a netransparentní postup nejtěsnějším možným způsobem uhájila. Nejednoho pozorovatele překvapilo úporné odmítání jakékoliv pochybení, okaté odvádění pozornosti, bagatelizace, překlápění problému do osobní roviny, hry na city, přejmenování popisu problému na kampaň, chtělo by se říct na účelovku… 

Domníváme, že tento proces porušuje všechny zásady efektivnosti, hospodárnosti, účelnosti vynakládání veřejných prostředků, ale i obyčejného slušného chování. S takovým vynakládáním veřejných peněz zásadně nesouhlasíme a chceme celou záležitost nadále řešit.

Vedení města jsme se 12 dotazy zeptali na důvody tohoto postupu. Konkrétní odpovědi jsme za celý týden  dosud neobdrželi, naopak – zatím jsme zaznamenali jenom úporné obecné odmítání jakéhokoliv pochybení…..

8 Responses to “Jak se na jihlavské radnici rozdávají miliony (Zimák….díl 9.)”

 1. VladimírV napsal:

  Vážený pane Tomanče,

  to se opravdu nedá nekomentovat. Váš rádoby podrobný popis procedur kolem zmíněného výběrového řízení občas oplývá demagogickou snahou hledat za vším nepravosti. Např. 2 oslovené firmy, které se omluvily z kapacitních důvodů, jsou popisovány jako firmy, co nemají o zakázku v ů b e c zájem. A další firma, co nestihla podat nabídku to neudělala proto, že s ní nikdo dostatečně přesvědčivě nekomunikoval. Zbývající firma podle Vás zvítězila proto, že to tak bylo zrežírované. No, to je přece na další trestní oznámení, ne?

  V kontextu Vaší kritiky, která míří na zdlouhavost procesu a neschopnosti rozhodovat věci v případě HZS, se podivuji nad Vaším obratem směrem k pranýřování rychlého jednání zástupců města v dané věci. Přitom mi poněkud uniká, v čem spočívá Vaše zmínka o neefektivnosti, nehospodárnosti a neúčelnosti vynakládaných prostředků. Vzpomeňte si, že ještě v tomto roce se hovořilo o částkách vysoce překračujících finanční možnosti města k investici, jejíž efekt nebyl ničím doložený.

  Ať přemýšlím jak přemýšlím, nenapadá mne, jak by měla vypadat odpověď na Vaše dotazy ze strany vedení města, se kterou byste se spokojil. Co je pro mne jako občana důležité, že město učinilo konkrétní kroky k tomu, aby se vůči svému majetku zachovalo s péčí dobrého hospodáře.

  Mějte klidné Vánoce. Zdraví Vladimír Havlíček

 2. fotrák napsal:

  Pane Havlíčku, příklad, jak se město chová k svému majetku (žádný nemá, vše je mu propůjčeno ke správě daňovým poplatníkem) a ke svým povinnostem, je patrné na stavu odpadových kontejnerů v ulicích J. Masaryka a Bezručově.
  I Vám klidné a hygienicky nezávadné vánoce.

 3. VladimírV napsal:

  Pane Fofráku,

  s tím majetkem máte pravdu pouze zčásti. Nepochybným vlastníkem např. HZS je město, tak je to zapsané na katastru. Že město hospodaří s prostředky občanů, je samozřejmě pravda, nicméně ti se mohou podílet na hospodaření města pouze prostřednictvím činnosti svých volených zástupců.

  Pokud jde např. o kontejnery, tuto problematiku spravuje divize odpadů SMJ, organizace řízené městem. Jakkoliv jsem byl k činnosti města, potažmo SMJ v oblasti odpadů kritický, vidím zřetelné zlepšení, samozřejmě až na Vámi zmíněný případ. Pokud jsem v minulosti poukázal např. na stav kontejnerů, resp. jejich přeplnění, byla vždy neprodleně zjednaná náprava. Vánoce však patří k období zvýšené produkce odpadů, takže se i letos zřejmě dočkáme nelichotivě vyhlížejících kontejnerových stání.

  I já Vám přeji pohodové Vánoce pokud možno bez nelichotivého pohledu na neuklizený odpad.

  Zdraví Vladimír Havlíček

 4. Miroslav Tomanec napsal:

  Vážený pane Havlíčku,
  ANO, máte naprostou pravdu, existuje zde velmi silné podezření z porušení zákona, které by už mělo býti řešeno policií. Ovšem pro mne je toto naprosto posledním a krajním řešením, jsem celoživotním odpůrcem kriminalizace veřejného života.Podle mého názoru je zapotřebí vždy udělat vše proto, aby se to odvrátilo.
  A tak je tomu i v tomto případě. Ptáte se jak by měla vypadat odpověď vedení města, která by mně uspokojila. To je přeci úplně jasné – okamžitě zrušit tuto pro město krajně nevýhodnou a úplně zbytečnou smlouvu.
  Protože vaše poslední tvrzení, tedy přelozeně, že se konečně něco děje a podnikají se nějaké konkrétní kroky, je zcela absurdní a mimo mísu. Protože se neděje vůbec nic a příští rok se také stavebně nestane vůbec nic. Jsou totiž volby a jediným hmatatelným výsledkem práce téhle poradenské firmy je konstatování, že veškeré stavební práce je nutné odložit až na rok 2019. Po volbách.
  A tak furt dokola.Už třetí volební období.Kazdy nový vládnoucí politik přinese „nové“ řešení zimáku. No a tentokrát je to Popelka se svou „salámovou“ metodou. A kdo bude další?

 5. VladimírV napsal:

  Vážený pane Tomanče,

  omlouvám se, ale kriminalizaci tohoto počinu vedení města jsem myslel s nadsázkou. Mne spíše zajímá ona schizofrenie mezi kritikou liknavého přístupu vedení města k řešení problémů a kritikou jejich rychlého rozhodování.

  K nevýhodnosti oné smlouvy se nemohu vyjádřit, neznám podklady a navíc, nevím, že by se v dané věci, tedy rekonstrukci střechy dělo něco duplicitního, tedy zbytečného. Zato vím, že k takové rozsáhlé opravě je třeba příslušná dokumentace včetně projektu.

  Výraz „salámová metoda“ bych pro daný případ nepoužil. Vycházím z toho, že město vychází ze svých programových priorit, které zahrnují i problém HZS. Že se původně slibovaným megalomanský projekt překlopil, dle mého názoru do rozpočtově stravitelné podoby, je jen ku prospěchu hospodaření města.

  Zdraví a klidné Vánoce přeje Vladimír Havlíček

 6. Miroslav Tomanec napsal:

  Ale pane Havlíčku, to není žádná schizofrenie přece, liknavý přístup přece nadále pokračuje….to co se děje nyní opravdu ani náhodou není rychlé rozhodování – ba právě naopak – je to jenom další, nekonečné odkládání rozhodování. Vždyť co jiného je to, že se právě na základě rozhodnutí konzultantské firmy rozhodlo, že stavět se začne nejdřív za dva roky..Ale mezitím budou ty zpropadene volby….Tak se to zas změní.Podle toho kdo vyhraje..
  Ano, máte pravdu. To jsme si také mysleli že ty vyčleněné městské prachy budou třeba na projekty nebo inženýring…. stavební povolení a tak. To by samozřejmě logiku dávalo. Krutý omyl. Velmi krutý. To je pořád na poradenství! A ještě dlouho, velice dlouho se projektovat nebude. Naprostá tragédie.
  Termín salámová metoda je naprosto otřesný. To máte pravdu. V životě by mně nenapadl. Vymyslel a používá ho náměstek Popelka. Zcela odpovídající.
  Co se to s vámi stalo pane Havlíčku? Vždycky jsem oceňoval váš nadhled a objektivitu. A teď? Najednou jakoby nebylo přestal být u vás důležitý věcný obsah sdělení, ale naopak kdo to sděluje…

 7. VladimírV napsal:

  Vážený pane Tomanče,

  Pragmaticky shrnuto. Stadion bude rekonstruovaný v roce 2019. Jestli to bude po volbách, není rozhodující. Toť moje domněnka. Neočekávám totiž zásadní změnu ve složení a práci zastupitelského sboru. „Nejsou lidi“. Pro mne jako občana není až tak důležitá bezbřehá kritika všeho, nýbrž toho, co opravdu zavání „malou domů“.

  I tak Vám držím ve Vašem úsilí palce a přeji Vám vyšší účinnost Vašich snah o změny.☺

  Vladimír Havlíček

 8. Daňový soumar napsal:

  To je jednoduchý. Zeman se zase začal veřejně kamarádit s Burešem (kterému už jednou přihrál nemalé peníze), tak přeci nebudem tak uzkoprsí a budeme s hnutím ANO taky slepě sympatizovat.

Leave a Reply