Privatizovat tedy ? (Zimák a Dukla…díl 10.)

       Poslední Noviny jihlavské radnice asi neplánovaně a bezděčně přinesly zajímavou polemiku náměstků o záležitostech, které dnes magistrátem otřásají. Tedy o obrovských vynakládaných částkách za různé externí služby, což zde nikdy dříve v takovém rozsahu nebývalo.
       Jana Mayerová (ANO) dostala prostor téměř na celou stránku, aby tyto milióny z peněz daňových poplatníků vydávané „odborníkům“ mimo úřad, obhájila. Odborní úředníci města nejsou podle ní dobře připraveni, na složité problémy přípravy podkladů pro rozhodování samosprávy nestačí. A pokud tak jednoduchou věc někdo nechápe, tak je to problém jeho malého uvažování v podmínkách maloměsta. Zatím samé obecnosti.
       To Jaromír Kalina (KDU-ČSL) začne nejprve sice také obecně…
Dovedu pochopit, že někdy existuje snaha zbavit se zodpovědnosti a přehodit ji na bedra cizich nezávislých odborníků, ale myslím si, že je třeba těmto snahám čelit…
Vzápětí však konkrétně rozebere vysoké kvality těch, se kterými na úřadě každodenně spolupracuje.

        Evidentně je však se svým názorem ve vedení města v menšině, jinak by si paní Mayerová ve druhé části svého článku nepřipravovala půdu pro další chutné sousto poradenských společností. Plánuje totiž zadat zpracování PRIVATIZAČNÍHO PROJEKTU JIHLAVSKÉ DUKLY…..
        Mohlo by se zdát, že byly konečně vyslyšeny ty hlasy, že nejlepší by bylo řešit osud našeho zimáku až s novým majitelem vrcholového hokeje v Jihlavě. Ovšem je zde jedno obrovské ALE. Zatím se totiž v nejvyšším orgánu města, tedy zastupitelstvu, neprosadilo ani základní kladné hlasování o této věci. A to by mělo jakýmkoliv dalším krokům předcházet. Záležitost se na žádné úrovni dostatečně nediskutuje, nehledá se postoj na kterém by mohla být potřebná většinová shoda přesahující rámec jednoho volebního období…Podle kusých útržků debat k dílčím problémům v této oblasti se zdá, že je to velice vyrovnané mezi oběma krajnostmi – ponechat si Duklu v majetku města nebo zahájit konkrétní a opravdu razantní kroky k nalezení jiného většinového majitele.
       Situace se tak začíná nápadně podobat té před lety ve vodárenství. Zásadní krok, tedy vystoupení ze Svazku měst a obcí, se tehdy prosadil převahou jednoho, jediného hlasu. A s následky tohoto stavu se potýkame dodnes, protože dosud vlivné politické síly se svou porážkou v této oblasti nikdy nesmířily. A nikdo je ani moc nepřesvědčoval.
       Je tedy asi skutečně oprávněné si myslet, že více než snaha a hledání cest jak naší Dukle opravdu pomoci je pro současnou vládnoucí koalici důležitější utratit do voleb co nejvíce peněz. Našich peněz. Jihlavských občanů.

Leave a Reply